Sunteți pe pagina 1din 15

ANALIZA FINANCIAR LA S.C. ONIX S.R.L.

SUCEAVA
1 PZENTAREA GENERAL A SOCIETII ONIX S.R.L.
1.1. Scurt istoric
S.C. ONIX S.R.L este o societate comercial cu raspundere limitata, avand unic acionar pe SC
Mechel Suceava SA. Societatea prestea lucrri de !ntreinere "i reparaii ma"ini "i utila#e precum "i
producie de piese de schim$ de serie mic "i unicate.
1.2. Obictu! " #cti$it#t
Societatea are ca o$iect principal de activitate reparaiile de ma"ini "i utila#e "i producerea de piese
de schim$ de serie mic sau unicate pentru acionarul unic sau pentru teri "i este !nre%istrat la Re%istrul
Comerului &'m$ovia cu nr. (()*+),- din .).*..*--+.
1.%. Or&#'i(#r# structur#!) # *ir+i S.C. ONIX S.R.L.
Structura or%aniatoric a /irmei 0 repreint ansam$lul persoanelor, su$diviiunilor or%aniatorice
"i relaiilor dintre acestea, ast/el constituite !nc't s asi%ure premiele or%aniatorice adecvate realirii
o$iectivelor presta$ilite.
1rile structurii or%aniatorice sunt2
0 structura de conducere 3/uncional4 care reune"te ansam$lul persoanelor, compartimentelor "i
relaiilor or%aniaionale, constituite "i plasate ast/el inc't s asi%ure condiiile economice, tehnice "i de
personal necesare des/"urrii corespuntoare, at't a procesului de conducere c't "i a procesului de
e5ecuie a produciei6
0 structura de e5ecuie operaional cuprinde ansam$lul persoanelor, compartimentelor "i relaiilor
or%aniaionale constituite !n vederea realirii directe a o$iectivului de activitate a /irmei.
Societatea este administrat de ctre Consiliul de Administraie desemnat prin Actul Constitutiv,
pentru un mandat de patru ani, urm'nd ca dup aceast perioad asociatul unic s desemnee persoanele
ce e5ercit aceste atri$uii.
Consiliul de Administraie este condus de un pre"edinte "i este /ormat din + mem$ri.
Structura or%aniatoric este de tip piramidal2
Comitetul director 7 &irector 8eneral6
&irector 1roductie6
&irector Comercial6
&irector 9conomic.
Consiliul de administraie se !ntrune"te la sediul societii ori de c'te ori este necesar, la convocarea
pre"edintelui sau a unei treimi din numrul mem$rilor si.
9l este preidat de pre"edinte sau !n lipsa acestuia de vicepre"edinte. 1re"edintele nume"te un
secretar /ie dintre mem$rii Consiliului de administraie, /ie din a/ara acestuia.
1entru vala$ilitatea deciiilor este necesar preena a cel puin l:( plus unu din numrul mem$rilor
Consiliului de administraie "i deciiile se iau cu ma#oritatea a$solut a mem$rilor preeni. Consiliul de
administraie poate dele%a o parte din competentele sale Comitetului de &irectori. ;n relaiile cu terii,
societatea este repreentat de &irectorul 8eneral al societii "i Mem$rii Consiliului de Administraie
care vor putea e5ercita orice act ce este le%at de administrarea societii !n interesul acesteia, !n limita
drepturilor care li se con/er.
Mem$rii Consiliului de Administraie rspund individual sau solidar, dup ca, pentru pre#udiciile
reultate din in/raciuni sau din a$ateri de la dispoiiile le%ale, pentru a$aterile de la statut sau pentru
%re"eli !n administrarea societii.
Structura or%aniatoric a societii este o structur /unctional. Structura /uncional este un mod de
!mprire a /irmei pe departamente !n care posturile sunt %rupate !n /uncie de principalele domenii
/uncionale.
1.,.Pri'ci-ii! or&#'i()rii *ir+i
*.Supremaia o$iectivelor
(. 1rincipiul unitii de deciie "i aciune
+. 1rincipiul apropierii conducerii de e5ecuie
<. 1rincipiul interdependenei minime
). 1ermanena conducerii
=. 9conomia de comunicaii.
>. Alctuirea de colective intercompartimentale.
,. Concordana care tre$uie s e5iste !ntre cerinele postului "i caracteristicile titularului
-. ?le5i$ilitatea structurii
*.. @arianta optim
**. &e/inirea armoniat a posturilor "i a /unciilor
*(. Repreentarea %ra/ic
*+. 9/iciena structurii
*<. 1rincipiul situativ.
&ocumentele structurii or%aniatorice sunt2
*4 Re%ulamentul de or%aniare "i /uncionare 3RO?4.
(4 Or%ani%rama
+4 ?i"a postului
<4 &escrierea /unciei.
Componentele de $a ale or%anirii /ormale a /irmei sunt2 postul, /uncia, compartimentul, nivelul
ierarhic "i ponderea ierarhic.

2. ANALIZA ECONO.ICO/FINANCIAR A 0NTREPRIN1ERII ONIX S.R.L.
2.1 C#!cu!u! 2i #'#!i(# bi!#'3u!ui *u'c3io'#!
;n cadrul opticii /inanciare asistm la o concepie /uncional re/eritoare la $ilan, concepie care
porne"te de la premisa c, elementele de activ "i pasiv re/lect valori tranitorii, structuri trectoare !n
procesualitatea patrimoniului . ;n timp ce $ilanul /uncional !0"i propune s investi%hee nevoile
!ntreprinderii "i modul de /uncionare al acestora, prin realiarea unui instantaneu al derulrii di/eritelor
cicluri. ;n cadrul concepiei /uncionale cu privire la $ilan, utilirile "i resursele acestuia sunt %rupate
!n Astocuri de utiliriB "i Astocuri de resurseB.
Cilanul /uncional st la $aa echili$rului /inanciar "i a Asoliditii structuraleB a !ntreprinderii. &in
punct de vedere structural, resursele respectiv nevoile 3utilirile4 cuprind2
0 resurse sta$ile 3dura$ile peste un an46
0 datorii ale ciclului de e5ploatare 3pasiv circulant pe termen scurt, su$ un an46
0 utiliri 3nevoi42
0 active sta$ile 3dura$ile, investiii peste un an46
0 active circulante 3$unuri "i creane le%ate de ciclul de e5ploatare, su$ un an4.
Se evidenia ast/el dou cate%orii de utiliri !n activ 3una independent de ciclul de e5ploatare, iar
cealalt le%at direct de acesta4 "i dou cate%orii de resurse !n pasiv 3una /r le%tur cu e5ploatarea, iar
cealalt %enerat de aceasta4. Corelaia dintre active "i stocurile de utiliri "i !ntre pasive "i stocurile de
resurse este urmtoarea 2
0 imo$ilirile necorporale, corporale "i /inanciare sunt Autiliri sta$ileB6
0 activele circulante ale e5ploatrii 3stocuri, clieni, alte creane4 repreint AutiliriB sau Anevoi
temporare de e5ploatareB6
0 activele circulante care nu aparin e5ploatrii sunt Autiliri temporareB !n a/ara e5ploatrii6
0 activele circulante /oarte lichide 3titluri de plasament4 "i treoreria sunt Autiliri temporareB ce
aparin treoreriei6
0 capitalurile proprii, datoriile pe termen mediu "i lun% precum "i proviioanele pentru riscuri "i
cheltuieli sunt Aresurse sta$ileB6
0 pasivele circulante ale e5ploatrii 3datorii /a de /urniori, datorii sociale "i alte datorii4,
repreint Aresurse temporareB de e5ploatare6
0 pasivele circulante !n a/ara e5ploatrii sunt AresurseB !n a/ara e5ploatrii6
creditele pe termen scurt "i soldurile creditoare ale conturilor curente la $nci sunt Aresurse temporareB
ale treoreriei.
Concepia /uncional a $ilanului are meritul de a o/eri o ima%ine asupra modului de /uncionare
economic a unei !ntreprinderi, pun'ndu0se ast/el !n evidena stocurile "i resursele corespuntoare
/iecrui ciclu de /uncionare .
Analia /uncional a $ilanului permite investi%area activitii !ntreprinderii, pe cicluri de operaiuni
"i urmre"te evidentierea modalitilor de /inanare a !ntreprinderii !n vederea orientrii acesteia !n
direcia unei structuri optime de /inanare, re/lectata prin evoluia treoreriei nete.
Con/orm concepiei /uncionale !ntreprinderea este o entitate economic "i /inanciar care
!ndepline"te anumite /uncii2 de producie sau e5ploatare, de repartiie, de investire sau deinvestire, de
/inanare etc.
A"adar, !n cadrul $ilanului /uncional operaiile vor /i %rupate pe cicluri "i anume2
0 Ciclul de investiii6
0 Ciclul de /inanare6
0 Ciclul de e5ploatare6
0 Ciclul de treorerie.
Rspun'nd altor criterii de #udecat asupra situaiei !ntreprinderii, preentarea /uncional a
$ilanului evidenia aspectele /inanciare, structurale "i le%turile cu %estiunea previional, adapt'ndu0
se mai $ine cerinelor mana%erilor din !ntreprindere.
4i!#'3u! *u'c3io'#!
0 RON 0
1'u+ir# !+'tu!ui So!"uri !#5
%1.12.2667 %1.12.2668
DEILIFGRI SEACIL9
0 imo$iliri corporale 3valoare $rut4 7.692 7.229
ACEI@ CIRCDLANE &9 9X1LOAEAR9 CRDE 3AC94 ,.91, :.8:,
0 stocuri (.<.+ +.=*,
0 clieni (.*** <.+)=
ACEI@ CIRCDLANE CRDE ;N A?ARA 9X1LOAEGRII 3ACA94
ACEI@9 &9 ER9FOR9RI9 3AE4 ;9 86
0 disponi$iliti =) -.
EOEAL ACEI@ *(.=+* *=.(,-
R9SDRS9 &DRACIL9 8.;6% 16.%9:
0 capitaluri proprii2 9.,,9 =.>>>
0 capital social +..,< +.+..
0 reerve le%ale += *((
0 alte reerve )*. *.<(.
0 reultatul e5erciiului *.,*) *.-+)
0 proviioane pentru riscuri "i cheltuieli 0 0
0 amortiri *.(.. (.*..
0 &atorii /inanciare pe termen mediu "i lun% (.-), *.<,.
&AEORII &9 9X1LOAEAR9 3&94 2.%%7 %.791
0 /urniori *.=*. (.<+(
0 alte dat. de e5ploatare ((, ,..
0 datorii /iscale "i sociale 3cu e5cepia impoitului pe pro/it4 ).. =*-
&AEORII ;N A?ARA 9X1LOAEGRII 3&A94
0 impoitul pe pro/it datorat 166 271
1ASI@9 &9 ER9FOR9RI9 31E4
0 credite $ancare curente 986 1.766
EOEAL 1ASI@ 12.;%1 1;.278
2.2 A'#!i(# c<i!ibru!ui *i'#'ci#r - b#(# bi!#'3u!ui *u'c3io'#!
(.(.* ?ondul de rulment net %lo$al 3?RN84
?ondul de rulment net %lo$al 3?RN84 repreint partea resurselor dura$ile care concur la /inanarea
activului circulant. Se poate calcula dup relaia2
?RN8 H R& 7 DS
unde2 R& H resurse dura$ile
DS H utiliari sta$ile
?RN8 H -.=.+ 7 ,..)( H *.))* RON
?RN8 H *..+)> 7 ,.(() H (.*+( RON
Se o$serv c at't !n anul (.., c't "i !n (..- /ondul de rulment net %lo$al este poitiv, el constituind
o %aranie a lichiditii !ntreprinderii.
I?RN8 H ?RN8 0 ?RN8 H (.*+( 7 *.))* H ),* RON
@ariaia /ondului de rulment net %lo$al I?RN8 este poitiv datorit /aptului c !n anul (..- /ondul
de rulmet net %lo$al !nre%istreaa o cre"tere de ),* RON.
(.(.( Nevoia de /ond de rulment 3N?R4 are dou componente
Nevoia de /ond de rulment pentru e5ploatare 3N?R94 depinde de nivelul ci/rei de a/aceri "i
repreint o component important a %estiunii /inanciare de a/aceri .
N?R9 H Active circulante 7 &atorii de
de e5ploatare e5ploatare
N?R9 H <.)*< 7 (.++, H (.*>= RON
N?R9 H >.->< 7 +.,)* H <.*(+ RON
Se !nre%istrea o nevoie de /ond de rulment din e5ploatare poitiv, deoarece activele circulante de
e5ploatare de sunt mai mari dec't datoriile de e5ploatare. Acest lucru duce la o$inerea unei variaii a
nevoii de /ond de rulment pentru e5ploatare 3IN?R94 poitive2
IN?R9 H N?R9 0 N?R9 H <.*(+ 7 (.*>= H *.-<> RON
Nevoia de /ond de rulment !n a/ara e5ploatrii 3N?RA94 poate !nre%istra variaii importante de la
o perioad la alta.
N?RA9 H Activ circulant in 7 &atorii in a/ara
a/ara e5ploatarii e5ploatarii
N?RA9 H . 7 *.. H 0 *.. RON
N?RA9 H . 7 (,* H 0 (,* RON
At't !n anul (.., c't "i !n (..- !ntreprinderea !nre%istrea o nevoie de /ond de rulment !n a/ara
e5ploatrii ne%ativ, deoarece !ntreprinderea nu dispune de active circulante !n a/ara e5ploatrii. ;n
schim$, aceast !nre%istrea datorii !n a/ara e5ploatrii.
IN?RA9 H N?RA9 0 N?RA9 H 0 (,* J *.. H 0*,* RON
N?R H N?R9 J N?RA9 H (.*>= 0 *.. H (..>= RON
N?R H N?R9 J N?RA9 H <.*(+ 7 (,* H +.,<( RON
IN?R H N?R 0 N?R H +.,<( 7 (..>= H *.>== RON
Se constat o variaie a nevoii de /ond de rulment poitiv, ceea ce re/lect echili$rul curent al
!ntreprinderii.

(.(.+ Ereoreria net 3EN4
EN H Active de treorerie 7 1asive de treorerie
EN H =) 7 )-. H 0 )() RON
EN H -. 7 *,.. H 0 *.>*. RON
IEN H EN 0 EN H 0 *.>*. J )() H 0 *.*,) RON
IEN H I?RN8 7 IN?R H ),* 0 *.>== H 0 *.*,) RON
?ondul de rulment net %lo$al este insu/icient pentru a /inana inte%ral nevoia de /ond de rulment
3I?RN K IN?R4, !ntreprinderea /iind dependent de creditele pe termen scurt, pe care tre$uie s le
re!nnoiasc permanent.
Nevoia de /ond de rulment cre"te mai rapid dec't v'nrile, deoarece !ntreprinderea las s se
de%radee termenele de lichidare a stocurilor "i de !ncasare a creanelor.
O serie de pro$leme prive"te nevoia de /ond de rulment a !ntreprinderii, ce se pot datora2
0 nivelului ridicat al stocurilor6
0 creditelor acordate clienilor pe perioade /oarte lun%i6
0 creditele o$inute de la /urniori pe perioade /oarte scurte.
La nivelul !ntreprinderii, tre$uie s se echili$ree porto/oliul de activiti, pentru a se auto/inana,
deoarece unele activiti %enerea lichiditi, iar altele le consum.
&ac !ntreprinderea nu "i0a preciat politica, analia strate%ic este sla$, ceea ce nu /acilitea
%estiunea previional a !ndatorrii. 95ist, deci, o relaie /oarte str'ns !ntre strate%ia industrial aleas
de !ntreprindere "i strate%ia /inanciar pentru a0"i ameliora renta$ilitatea. 1er/ormana /inanciar este !n
/uncie de poiia strate%ic a /iecreia dintre activitile sale sau a produselor sale. 1e de alt parte,
per/ormana nu se e5prim numai !n termeni de renta$ilitate, ci mai ales, !n termeni de e5cedent sau
de/icit 3nevoie4 de lichiditi. 1entru a dep"i cria de treorerie este necesar s se amelioree nevoia de
/ond de rulment prin aciuni proprii /iecrei !ntreprinderi2
0 %estiunea stocurilor "i a aproviioanelor6
0 ne%ocierea termenelor de plat2 clieni "i /urniori6
0 solicitarea de aconturi6
0 reolvarea rapid a liti%iilor administrative "i tehnice6
0 ameliorarea di/eritelor procese din !ntreprindere cu scopul de a reduce numrul liti%iilor privind
calitatea produselor6
0 adoptarea unei proceduri de recuperare mai rapid a creanelor.
Nevoia de /ond de rulment ne/avora$il pentru echili$rul /inanciar al !ntreprinderii, implic msuri
de reducere a nevoi de /ond de rulment prin accelerarea rotaiei stocurilor, reducerea termenelor de plat
acordate clienilor "i o$inerea de termene de plat mai lun%i de la /urniori.
Msurile de reducere a nevoii de /ond de rulment se lovesc de o serie de o$stacole, dintre care2
0 !n %estiunea /oarte activ a stocurilor tre$uie s se in seama de /aptul c ritmul aproviionrilor
tre$uie sta$ilit cu consimm'ntul /urniorilor, c procesul de /a$ricaie nu se poate accelerat datorit
condiiilor tehnice de producie6
0 restr'n%erea creditelor "i a termenelor de plat acordate clienilor nu se poate realia u"or mai
ales c'nd uanele sunt $ine sta$ilite !n sectorul de activitate respectiv.
2.% T#b!ou! " *i'#'3#r
Structura /inanciar a $ilanului sau a ta$loului de /inanare= preentat de un a%ent economic la un
moment dat, o/er in/ormaiile necesare pentru a ne putea pronuna at't asupra echili$rului /inanciar pe
termen lun% 3pentru o perioad mai mare de un an4, prin luarea !n consideraie a nevoilor "i resurselor
permanente 3sta$ile4, c't "i asupra echili$rului /inanciar pe termen scurt 3pentru o perioad de p'n la un
an4 pe $aa nevoilor "i resurselor temporare 3ciclice4.
Cele dou tipuri de echili$re /inanciare sunt !ntr0o relaie de condiionare reciproc. 9chili$rul
/inanciar pe termen scurt este !n acela"i timp o premis a echili$rului /inanciar pe termen lun% "i invers.
Ast/el, ta$loul de /inanare este acreditat cu urmtoarele accepii2
ta$lou care permite s e5plice variaia patrimoniului !ntre $ilanul de deschidere "i $ilanul de
!nchidere6
ta$lou care /urniea o vedere de ansam$lu asupra echili$rului /inanciar6
ta$lou orientat spre o anali patrimonial a !ntreprinderii.
;n ceea ce prive"te termenul de ta$lou de /lu5, acestuia !i sunt con/erite urmtoarele sensuri2
ta$lou care privile%ia o concepie economic, orientate ctre descrierea /lu5urilor %enerate de
operaiile !ntreprinderii6
ta$lou care arat le%tura dintre operaiile !ntreprinderii "i echili$rul /inanciar6
ta$lou orientat ctre o e5plicaie a evoluiei treoreriei !n timpul anului.
Dtilitatea ta$loului de /inanare plec'nd de la, opiniile e5trem de diverse ale di/eriilor utiliatori,
asupra mrimilor in/ormaiilor4 ,care sunt structurate !n ta$loul de /inanare. Ast/el, ta$loul de /inanare
apare ca2
un instrument indispensa$il de %estiune "i de previiune6
un mi#loc de a realia un dia%nostic al !ntreprinderii, printr0o a$ordare mai %lo$al "i mai
dinamic dec't cea care /ace apel la rate6
un mi#loc de a evoca /lu5urile economice "i /inanciare care au traversat !ntreprinderea "i au
modi/icat patrimoniul sau, precum "i de a e5plica principalele, aspecte ale comportamentului "i
perspectivelor sale6
un mi#loc pentru a #udeca %estiunea /inanciar a !ntreprinderii tratat de investire, politica de
auto/inanare, repartiarea !ntre /inanarea interna "i cea e5tern46
un mi#loc pentru a analia politica de investire a !ntreprinderii prin raportarea investiiilor la
capacitatea de auto/inanare, la ci/ra de a/aceri "i la imo$ilirile nete la !nceputul e5erciiului46
un mi#loc pentru a analia politica de deinvestire a !ntreprinderii6
un mi#loc pentru a #udeca politica de distri$uire de dividende a !ntreprinderii !n special, prin
raportarea mrimii sumelor distri$uite la capacitatea de auto/inanare46
un mi#loc pentru a evalua politicile comerciale ale !ntreprinderii, prin intermediul evoluiei
datoriilor "i creanelor comerciale6
un mi#loc pentru aprecierea riscurilor6
un mi#loc pentru repreentarea relaiei dintre renta$ilitate "i riscul asumat de /irm6
un instrument care permite s se !nelea% circuitele "i mi"crile /inanciare !ntr0o
!ntreprindere6
un instrument esenial, !n dia%nosticul realiat de $ancher asupra !ntreprinderii = cliente= !n
privina necesitilor de /inanare trecute "i viitoare6
un document pentru in/ormarea acionarilor6
un document pentru in/ormarea personalului6
un document pentru in/ormarea altor cate%orii d teri clieni, /urniori etc.4.
Ea$loul de /inanare permite descrierea e%alitii dintre /lu5urile de utiliri "i /lu5urile de resurse pe
o perioad de %estiune, din care caua se mai nume"te "i ta$loul utilirilor "i resurselor. 1e $aa
$ilanului /uncional disponi$il se o$ine urmtorul ta$lou de /inanare2
T#b!ou! " *i'#'3#r5
Uti!i()ri RON Rsurs RON
&ividende pltite !n cursul e5erciiului *.(-< CA? (.-.(
Achiiii de active imo$iliate2 *.>,- Cesiuni sau reduceri de active
imo$iliate
+<)
0 imo$iliri corporale *.>,- 0 cesiuni de imo$iliri corporale +<)
Ram$ursarea datoriilor /inanciare pe
termen mediu sau lun%
*.+-- Ma#orarea capitalurilor proprii (*=
0 ma#orarea capitalului social (*=
Cre"terea datoriilor /inanciare pe
termen mediu "i lun% 3noi
!mprumuturi4
*.=..
Eotal utiliri ,.,72 Eotal resurse 9.6;%
I ?RN8 H 9.6;% > ,.,72? 971
Uti!i()ri Rsurs
L @ariaia activelor "i pasivelor de e5ploatare
0 @ariaia activelor de e5ploatare2
0 stocuri "i producie !n curs
0 clieni "i conturi asimilate
0 @ariaia datoriilor de e5ploatare
0 /urniori "i alte datorii de e5ploatare
0 datorii /iscale, cu e5cepia impoitului pe pro/it
*.(*)
(.(<)
0().
**-
Eotal %.216 118
A. @ariaia net a activelor "i pasivelor de e5ploatare 1.8,:
L @ariaia activelor "i pasivelor !n a/ara e5ploatrii
0 @ariaia datoriilor privind impoitul pe pro/it *,*
Eotal *,*
C. @ariaia net a activelor "i pasivelor !n a/ara e5ploatrii 171
Eotal A J C 18,: 171
I N?R M. 1.:;;
L @ariaia treoreriei
0 @ariaia disponi$ilitilor
0 @ariaia creditelor pe termen scurt
()
*.(*.
Eotal 29 1.216
C. @ariaia treoreriei nete /1.179

2., Situ#3i# *!u@uri!or " 'u+r#r
In/ormaiile re/eritoare la /lu5urile de numerar a/erente unei activiti sunt utile deoarece constituie
pentru utiliatorii situaiilor /inanciare ale entitii o $a de evaluare a capacitii entitii de a %enera
numerar "i echivalente de numerar, precum "i a utilitii acestor /lu5uri.
?lu5urile de numerar sunt de/inite ca intrri "i ie"iri de numerar "i echivalente de numerar. Ast/el, o
situaie a /lu5urilor de numerar e5plic modi/icrile acestor elemente pe durata e5erciiului /inanciar.
Activitile de e5ploatare se re/er la principalele activiti care aduc venituri pentru !ntreprindere "i
includ toate acele activiti care nu sunt activiti de investiie sau de /inanare. Cu alte cuvinte, se
identi/ic mai !nt'i acele activiti care intr !n cate%oria activitilor de /inanare sau de investiii, ceea
ce rm'ne /iind activitile de e5ploatare.
Situaia /lu5ului de numerar, cunoscut "i su$ numele de cash /loN statement, este ta$loul %eneral
care arat cum se descurc /irma cu lichiditile $ne"ti.
Situaia /lu5ului de numerar este structurat pe trei capitole principale2 cel operaional, cel
investiional, "i cel /inanciar.
0 1e plan operaional, numerarul se !ncasea din activitile de $a ale /irmei, prin livrarea de
$unuri "i:sau servicii, "i se cheltuie pe ceea ce ine de /uncionarea o$i"nuita a companiei2 /urniorii de
materii prime, salarii, chirii, utiliti.
Amortiarea mi#loacelor /i5e este, aparent parado5al, echivalentul !ncasrii de numerar. 1entru c
de"i amortiarea este !n sine o cheltuial, plata acestei cheltuieli a /ost /acut !n momentul !n care
mi#locul /i5 a /ost cumprat. Ca o comparaie, este opusul !nchirierii unui mi#loc /i5 3pentru a $ene/icia
de respectivul mi#loc /i54. Cheltuielile cu do$'ni "i ta5e se !ncadrea tot !n planul operaional.
0 1e plan investiional, numerarul se !ncasea din v'narea de mi#loace /i5e 3e5. teren, cldiri,
echipamente4 "i se cheltuie, $ine!nteles, pentru cumprarea mi#loacelor /i5e.Aici intr "i cheltuielile cu
renovarea cldirilor si moderniarea 3up%rade0ul4 echipamentelor.
0 1e plan /inanciar, numerarul se !ncasea prin o$inerea de credite "i din v'narea de aciuni "i
o$li%aiuni proprii "i se cheltuie pe ram$ursarea creditelor, plata dividendelor "i rscumprarea
propriilor aciuni. Cumprarea "i v'nare de prti sociale, aciuni "i o$li%aiuni emise de alte /irme ine
de /lu5ul de numerar %enerat de activitile investiionale.
Semnalele de alarm ce pot /i o$servate !n situaia /lu5ului de numerar sunt di/erenele dintre
plani/icat "i realiat. Cu c't !ncasrile sunt mai mici dec't cele previionate iar plile sunt mai mari, cu
at't %radul de alarm ar tre$ui s /ie mai mare. C msura de luat post0/actum sunt depistarea cauelor
care au dus la deraierea de la planul iniial "i corectarea acestora.
Msuri pentru a !m$unti /lu5ul de numerar2
0 Ne%ociai termene scurte de plat cu clienii. ?acturai c't mai repede dup livrarea produsului
sau serviciului.
0 Ne%ociai termene lun%i de plat cu /urniorii.
0 1strai o reerv de numerar.
0 Optimiai /olosirea stocurilor, ast/el !nc't s avei c't mai puin numerar imo$iliat.
Situ#3i# *!u@uri!or " 'u+r#r
0 RON 0
1'u+ir# !+'tu!ui E@rci3iu!
*i'#'ci#r
cur't
F!u@uri " 'u+r#r "i' #cti$it)3i " @-!o#t#r5
1ro/it $rut (.(*=
A#ustri pentru2
Cheltuieli cu amortiarea
Cheltuieli cu proviioanele "i a#ustrile pentru depreciere sau pierdere de
valoare
@enituri din reluri de proviioane "i a#ustri pentru depreciere sau
pierdere de valoare
Cheltuieli /inanciare 3Cheltuieli cu do$'nile4
@enituri /inanciare 3@enituri din do$'ni4
Cheltuieli privind activele cedate
@enituri din v'narea activelor
@ariaia soldurilor conturilor de creane comerciale "i alte creane din
e5ploatare
@ariaia soldurilor conturilor de datorii comerciale "i alte datorii din
e5ploatare
@ariaia soldurilor conturilor de stocuri
-=>
.
.
<<.
3(,4
(. <-=
3+<)4
3(.(<)4
3=+,4
3*.(*)4
Numerar generat din exploatare 1.648
&o$'ni !ncasate (,
&o$'ni pltite 3<<.4
Impoit pe pro/it pltit 3*..4
Numerar net din activiti de exploatare 1.136
F!u@uri " tr(orri "i' #cti$it)3i " i'$sti3i5
1li pentru achiiionarea de imo$iliri corporale 3*.>,-4
;ncasri din v'narea de imo$iliri corporale +<)
Numerar net din activiti de investiie (1.444)
F!u@uri " tr(orri "i' #cti$it)3i " *i'#'3#r5
;ncasri din emisiunea de aciuni (*=
;ncasri din !mprumuturi pe termen lun% *=..
Ram$ursri de !mprumuturi pe termen lun% 3*.+--4
&ividende pltite 3*.(-<4
Numerar net din activiti de finanare (877)
Cr2tr# 't) # 'u+r#ru!ui 2i c<i$#!'t!or " 'u+r#r A1.179B
Nu+r#r 2i c<i$#!'t " 'u+r#r !# C'c-utu! @rci3iu!ui *i'#'ci#r A929B
Nu+r#r 2i c<i$#!'t " 'u+r#r !# s*Dr2itu! @rci3iu!ui *i'#'ci#r A1.:16B
Situaia /lu5urilor de numerar permite s se caracteriee politica de cre"tere a !ntreprinderii.
Soldul treoreriei din e5ploatare 39E94 este poitiv, dar nu su/icient pentru a permite plata
cheltuielilor /inanciare "i a impoitului pe pro/it. ;ntreprinderea se a/l !ntr0o situaie asemntoare celei
!n care soldul de treorerie este ne%ativ, cu di/erena c ma#orarea nevoii de credit este le%at de
imposi$ilitatea de a plti toate cheltuielile contractate "i nu se datorea de/icitului cronic provenit din
e5ploatare. ;n aceast situaie, este necesar o reechili$rare a structurii /inanciare 3cre"terea capitalului4.
;n am$ele cauri, este necesar, totu"i, s se pun !ntre$area "i asupra renta$ilitii reale a
!ntreprinderii. Situaia /lu5urilor de numerar permite ela$orarea unei politici de redresare care viea2
0 cedarea unor active din a/ara e5ploatrii sau a$andonarea unor activiti6
0 diminuarea nevoii de /ond de rulment, mai ales prin limitarea nivelului produciei la cel al
v'nrilor6
0 meninerea unui ritm al produciei constant, care duce la ma#orarea stocurilor, acestea /iind
evaluate la cost complet6
0 accelerarea /acturrilor "i livrrilor, !n timp ce creanele comerciale sunt !ncasate cu !nt'riere,
ci/ra de a/aceri cre"te, de"i creditul acordat clienilor cre"te semni/icativ.

2.9 P!#'u! " *i'#'3#r
1lanul de /inanare este un document previional, plurianual, sta$ilit pe o durat de +0) ani care
re%rupea2
0 resursele de care dispune !ntreprinderea !n anii considerai.
0 alocrile dura$ile la care tre$uie s /ac ea !n cadrul acelora"i ani.
&easemenea planul de a/acere tre$uie sta$ilit !n /iecare an si adu%at documentelor conta$ile.
9l este cerut de $anc pentru acordarea unui credit pe termen lun% !n caul cererii unei sume
importante.
Resursele previionale 7 repreint toate resursele dura$ile de care poate $ene/icia !ntreprinderea
Cesiuni sau reduceri ale elementelor de activ imo$iliar 0 sunt %eneratoare de plus sau minusuri de
valoare cu implicaii /iscale.
Cre"terea capitalului 7 repreint sin%ura cre"tere de capital prin aporturi !n numerar "i !n caul
numai al sumelor eli$erate constituie o resurs real suscepti$il pentru a /inana alocrile.
Su$veniile 0 !n anul !n care este !ncasat de !ntreprindere, su$venia constituie o resurs pentru
valoarea ei total. Impoitarea sa, care intervine !n anul de vrsm'nt este luat automat !n considerare
!n reultatul e5erciiului "i deci !n CA?.
Cre"terea datoriilor /inanciare 0 9ste vor$a de datoriile cu o durat mai mare de un an. &ac
cheltuielile sunt suportate, ele pot s /ie deduse din suma !mprumutat, sau s /ie trecute la alocri !n
ru$rica Acheltuieli de repartiatB.
Alocrile previionale 0 Acestea sunt alocri cu caracter dura$il care vor a/ecta treoreria.
Achiiiile de imo$iliri 0 Investiiile prevute la imo$ilirile necorporale, corporale sau
/inanciare sunt considerate pentru valoarea lor 3/r E@A4 ma#orat cu E@A nededucti$il /iscal. &aca e
o producie imo$iliat, ea tre$uie s /i%uree cu acela"i titlu ca "i o achiiie.
&istri$uirile de dividente / asupra acestui titlu, dou atitudini sunt posi$ile2
0 /ie sunt incluse !n alocri 3ca cand !ntreprinderea a de/init sumele previionale pe care le0a viat
s le distri$uie "i pentru care are asi%urri c le poate /ace /a46
0 /ie sunt i%norate !ntr0un prim moment, posi$ilitile de distri$uire /iind studiate dup sta$ilirea
planului, !n /uncie de soldurile o$inute.
@ariaiile N?R
1rincipiu2 soldurile anuale ale planului de /inanare sunt solduri de treorerie. Ori, CA?, trecut la
resurse, nu e un /lu5 de treorerie *..O. ?lu5ul de treorerie corespuntor e dat de relaia CA?0IN?R.
&e aceea variaiile poitive ale N?R tre$uie !nscrise la alocri "i variaii ne%ative la resurse 3sau alocri
ne%ative4.
Remarci complementare2 elementele care constituie N?R sunt di/icil de a le evalua !n mod
proviional. Se poate spune c !n planul de /inanare variaiile N?R sunt Aapro5imateB.
9la$orarea planului
9la$orarea planului de /inanare necesit un minim de ( etape2
0 sta$ilirea unui plan /r /inanri e5terne, pornind de la soldurile o$inute la /inele perioadei, de a
determina /inanrile e5terne necesare nevoilor de acoperit6
0 sta$ilirea unui plan de /inanare lu'nd !n consideraie, /inanrile.
1lanul care reult tre$uie s /ie echili$rat , adic s preinte rapid o teorerie %lo$al poitiv.
1lanul de /inanare e indispensa$il pentru a #udeca via$ilitatea unei !ntreprinderi "i pentru a ne%ocia
cu $ncile, consursurile $ancare necesare.
;ntreprinderea tre$uie s ela$oree planurile de /inanare pentru2
0 @eri/icarea pertinenei strate%iei sale, care tre$uie s permit echili$rarea planului.
0 Cercetarea, prin a#ustri succesive a celor mai $une com$inaii posi$ile !ntre resurse "i alocri6
0 Pusti/icarea recur%erii la /inanri e5terne.
0 9valuarea capacitii de distri$uie a dividentelor.
Considerente ale N?R92
Q Numai N?R9 este considerat6 este /oarte di/icil de a prevedea suma posturilor !n a/ara e5ploatrii "i e
pre/era$il de a le i%nora. ;n plus N?R9 este evaluat cu a#utorul metodei normative, ceea ce evit de a
calcula toate posturile.
Q 9ste vor$a de o N?R9 medie, atunci c'nd $ilanul previional este presupus sta$il la /inele
e5erciiului. 1rin urmare treoreria ast/el determinat nu este, !n mod real o treorerie de s/'r"it de
e5erciiu, este vor$a, deci, de un calcul apro5imativ.
Societatea a previionat pentru urmtorii + ani un 9C9 anual de +.,.. RON. ;ntreprindere are !n
vedere realiarea unei investiii !n active imo$iliate de *.>,- RON. Dtila#ul a /ost achiiionat "i pus !n
/unciune !n luna decem$rie a anului (..,, dar suma de (.(+) RON va /i achitat !n luna ianuarie a
anului (..-. Mi#locul /i5 se va amortia liniar !n ) ani. Dn vechi utila# va /i v'ndut cu >) RON6 valoarea
neamortiat a acestuia este de >) RON. Noua investiie va contri$ui la cre"terea produciei, ceea ce va
determina o cre"tere a N?R9 cu *.(<= RON. Ereoreria disponi$il la !nceputul anului este de *..
RON. Cota de impoit pe pro/it este de *= O.
Se calculea CA? previional pentru /iecare dintre urmtorii trei ani2
Impoitul pe pro/it previional 7 !n RON CA? previional 7 !n RON
9C9 +.,.. 9C9 +.,..
Amortiarea <<> Impoit pe pro/it )+=
1ro/itul impoa$il +.+)+ Capacitatea de auto/inanare +.(=<
Impoitul pe pro/it )+=
Amortiarea H H <<> RON
1ro/it impoa$il H 9C9 7 Amortiarea H +.,.. 7 <<> H +.+)+ RON
Impoit pe pro/it H 1ro/it impoa$il 5 *=O H +.+)+ 5 *=O )+= RON
Se realiea o prim variant a planului de /inanare2
P!#' " *i'#'3#r
I Ncs#r " rsurs 0'c-utu!
#'u!ui 2616
A'u!
2616
A'u!
2611
A'u!
2612
Achiiii de active imo$iliate *.>,-
Cre"terea N?R9 *.(<=
Tot#! uti!i()ri %.6%9
II Rsurs
Resurse interne
0 capacitatea de auto/inanare 3CA?4
0 cesiuni de active imo$iliate >)
+.(=< +.(=< +.(=<
Tot#! rsurs -r+#''t :9 %.2;, %.2;, %.2;,
1i*r'3# "i'tr rsurs 2i uti!i()ri A2.8;6B %.2;, %.2;, %.2;,
Tr(orri# i'i3i#!) 166 A1.7;6B 1.,6, ,.,;7
Tr(orri# *i'#!) A1.7;6B 1.,6, ,.,;7 :.8%2
;n a doua etap se !ncearc echili$rarea planului cu scopul de a o$ine o treorerie /inal poitiv,
prin2
0 utiliarea de noi resurse6
0 modi/icarea planului de investiii.
1resupunem c !n (.*. !ntreprinderea decide ma#orarea capitalului social cu *.... RON "i
contractarea unui !mprumut !n sum de *.,.. RON pe trei ani. &e asemenea, se decide distri$uirea
inte%ral a pro/itului net su$ /orm de dividende.
;mprumutul va /i ram$ursat !n trei tran"e anuale e%ale, !ncep'nd cu /inele anului (.*.. &o$'nda de
*.O va /i achitat odat cu ram$ursarea !mprumutului, dup cum reult din ta$elul urmtor 3RON42
E@-!ic#3ii S*Dr2itu! #'u!ui
2616 2611 2612
Ram$ursare !mprumut =.. =.. =..
&o$'nda pltit *,. *(. =.
Anuitate >,. >(. ==.

Se recalculea capacitatea de auto/inanare 3RON42
E@-!ic#3ii 2616 2611 2612
9C9 +.,.. +.,.. +.,..
Amortiare <<> <<> <<>
&o$'nda pltit *,. *(. =.
1ro/it impoa$il +.*>+ +.(++ +.(-+
Impoit pe pro/it ).>,=, )*>,(, )(=,,,
1ro/itul net (.==),+( (.>*),>( (.>==,*(
CA? +.**(,+( +.*=(,>( +.(*+,*(
1lanul de /inanare de/initiv se preint ast/el2
P!#' " *i'#'3#r > RON
I Ncs#r " rsurs 0'c-utu!
#'u!ui 2616
A'u!
2616
A'u!
2611
A'u!
2612
&ividende pltite (.==),+( (.>*),>(
Ram$ursare !mprumut =.. =.. =..
Achiiii de active imo$iliate *.>,-
Cre"terea N?R9 *.(<=
Total utiliri %.6%9 ;66 %.2;9=%2 %.219=:2
II Rsurs
Resurse interne
0 capacitatea de auto/inanare 3CA?4
0 cesiuni de active imo$iliate >)
+.**(,+( +.*=(,>( +.(*+,*(
Ma#orarea capitalului social *....
;mprumut *.,..
Total resurse permanente 2.7:9 %.112=%2 %.1;2=:2 %.21%=12
1i*r'3# "i'tr rsurs 2i uti!i()ri 3*=.4 (.)*(,+( 3*.(,=4 3*.(,=4
Tr(orri# i'i3i#!) *.. =. (.)>(,+( (.<=-,>(
Tr(orri# *i'#!) =. (.)>(,+( (.<=-,>( (.+=>,*(

CONCLUZII EI PROPUNERI
CONCLUZII
In/ormaiile sistematiate !n $ilan stau la $aa determinrii unei serii de indicatori prin utiliarea
datelor /urniate de conta$ilitate, /ie !n /orma !n care acestea e5ist, /ie dup o prelucrare preala$il.
Con/orm, principiului conta$ilitii privitor la intan%i$ilitatea $ilanului de deschidere, acest document
de sinte repreint punctul /inal al lucrrilor conta$ile dintr0o perioad "i punctul de de$ut al
conta$ilitii !n perioada urmtoare.
;ntreprinderile tre$uie s realiee un reultat, acesta poate /i pro/it sau pierdere. Reultatul poate /i
o mrime valoric poitiv, denumit pro/it, atunci c'nd veniturile sunt mai mari dec't cheltuielile sau, o
mrime valoric ne%ativ, denumit pierdere, atunci c'nd veniturile sunt mai mici dec't cheltuielile.
;n caul nostru renta$ilitatea /inanciar ia valori mici deoarece reultatul net este mai mic /a de
valoarea capitalului propriu. Rata renta$ilitii economice permite societii comerciale re!nnoirea "i
cre"terea activelor sale !ntr0o perioad c't mai scurt.
&ac activele circulante sunt in/erioare datoriilor pe termen scurt, /ondul de rulment este ne%ativ,
preent'nd o situaie /inanciar di/icil a !ntreprinderii, iar dac activele circulante sunt e5cedentare /a
de datoriile pe termen scurt, /ondul de rulment este poitiv "i preint o situaie normal a !ntreprinderii.
;n analia /ondului de rulment net se o$serv o mic"orare a acestora ceea ce !nseamn c nu sunt alocate
toate resursele ale e5erciiului anterior.
?ondul de rulment este poitiv ceea ce !nseamn c, capitalurile permanente permite s se /inanee
inte%ral activele imo$iliate "i chiar o parte din activele circulante. &ac /ondul de rulment ar /i /ost
ne%ativ s0ar /i luat o parte important din capitalurile proprii ale /irmei "i ar !nre%istra o cre"tere a
datoriilor. Dn /ond de rulment ne%ativ !nseamna di/iculti /inanciare previi$ile pe linia solva$ilitii,
ceea ce necesit o !m$untire a /inanrii.
Aceast concluie este vala$il !n condiiile !n care vitea de rotaie a activelor este identic sau
/oarte apropriat de cea a pasivelor si c'nd aceste anticipri rm'n nemodi/icate. &ac activele
circulante se rotesc mai repede dec't datoriile pe termen scurt !ntreprinderea realiea lichiditi mai
repede dec't ritmul datoriilor pe termen scurt reali'nd c este posi$il realiarea unui echili$ru
/inanciar chiar !n condiiile unui /ond de rulment ne%ativ.
Cre"terea /ondului de rulment semni/ic o situaie poitiv, dar tre$uie studiat dac aceast cre"tere
a /ondului de rulment nu este determinat de cre"terea %radului de !ndatorare a !ntreprinderii, ceea ce ar
/i !n detrimentul autonomiei sale /inanciare.
?ondul de rulment este mai mare dec't nevoia de /ond de rulment, atunci /ondul de rulment
/inanea !n totalitate nevoia de /ond de rulment "i apare un e5cedent de resurse care se re%se"te !n
treorerie ce se concretiea !n disponi$il $ancar "i cas.
Ereoreria neta este poitiva ceea ce demonstre succesul !ntreprinderii, prin plasarea renta$il a
disponi$ilitilor $ne"ti. Cre"terea treoreriei nete este dat de pro/iturile nete "i amortirile acumulate
de societate.
Scopul urmrit de !ntreprindere, !n des/"urarea oricrei activiti, este de a realia un pro/it su/icient
pentru a remunera convena$il capitalurile de care dispune, de a menine potenialul su tehnic "i
economic de a asi%ura o cre"tere raional in'nd seama de evoluia pieei "i tendinelor con#uncturale.
PROPUNERI
;ntreprinderile au nevoie s0"i controlee activitatea lor su$ diverse /orme, iar controlul de %estiune
permite msurarea reultatelor "i asi%urarea c o$iectivele propuse sunt atinse. Ast/el, sistemul de
control de %estiune este asociat cu un sistem de msurare a per/ormanelor. Controlul de %estiune tre$uie
s /ie $aat pe responsa$iliti "i adaptat destinaiei.
1entru conceperea unui sistem de control de %estiune !n !ntreprindere, propunem parcur%erea mai
multor etape, care pot /i sistematiate ast/el2
I. Structura !ntreprinderilor pe activiti "i centre de responsa$ilitate.
II. &escentraliarea activitilor prin dele%are de responsa$iliti.
III. Or%aniarea mai $un a conta$ilitii.
I@. Ale%erea indicatorilor semni/icativi la nivel %eneral c't "i pentru /iecare activitate "i centru
de responsa$ilitate.
@. ;ntocmirea ta$lourilor de $ord.
;n acest sens, tre$uie schim$at atitudinea conducerii !ntreprinderii "i !nvins indi/erena acestora
/a de or%aniarea "i aplicarea unei conta$iliti care s constituie suportul unui adevrat control de
%estiune. 1entru a /i pertinent, controlul de %estiune implic o complet reor%aniare a !ntreprinderii.
Ast/el, /uncionarea unui sistem de control de %estiune se $aea pe de/inirea unei structuri de %estiune
adic a unei diviri a !ntreprinderii pe centre de responsa$ilitate.
?iecare dintre aceste centre de reponsa$ilitate se caracteriea prin o$iective "i mi#loace proprii, sau
ast/el spus, printr0o autonomie deciional privind utiliarea unei pri din aceste mi#loace, !n cadrul
politicilor presta$ilite.
Controlul de %estiune !"i asum responsa$ilitatea principal de utiliare optim a resurselor !n
/uncie de necesitile prevute pe termen lun%, mediu "i scurt. ;n acest scop, controlul de %estiune
particip de maniere determinate la 2
0 de/inirea pro$lemelor "i in/ormaiilor de ordin intern "i e5tern necesare !n plani/icarea "i
ela$orare de $u%ete.
0 or%aniarea "i $una /uncionare, cu costuri c't mai reduse, a unui sistem in/ormaional adaptat la
procesele coerente de anali "i sinte.
0 colectatea, selecia "i preentarea in/ormaiilor su$ /orm de $ord adoptate la di/erite tipuri "i
niveluri de responsa$ilitate.
0 detectarea a$aterilor !ntre previiuni "i realiri "i e/ectuarea coreciilor necesare.
0 toate procedurile de /ormare de transmitere "i de per/ecionare care tre$uie s dein cuno"tine de
tip inter disciplinar.
Structura unei !ntreprinderi are un impact imediat asupra /uncionrii sistemului de control de
%estiune "i !n mod deose$it asupra /elului !n care !ntreprinderile !"i msoar reultatele "i !"i aloc
mi#loacele lor. Structura !ntreprinderii este in/luenat de strate%ile acesteia, care la r'ndul lor,
impulsionea sistemul deciional "i in/ormaional. &e asemenea, considerm necesar realiarea unei
descentraliri verita$ile prin dele%area de responsa$iliti.
&up realiarea unei structuri de %estiune adecvate "i or%aniarea conta$ilitii, de importan
deose$it pentru conceperea unui sistem de control de %estiune este ale%erea indicatorilor semni/icativi
la nivel de !ntreprindere, c't "i pentru /iecare activitate "i centru de responsa$ilitate, precum "i
!ntocmirea ta$lourilor de $ord de %estiune. ;n acest sens, !n domeniul de activitate studiat, am propus un
numr de , indicatori ce pot /i pu"i !n valoare prin intermediul ta$lourilor de $ord "i anume2
0 ci/ra de a/aceri
0 numrul de comeni
0 numrul de /acturi emise
0 totalul prestaiilor
0 volumul de a/aceri realiate
0 totalul comisioanelor o$inute
0 rata de comercialiare a o/ertei
0 structura /orei de munc
Se pot sta$ili numeroase ta$louri de $ord destinate di/eriilor responsa$ili ai !ntreprinderii. 1entru
$una coeren a deciiilor este necesar s se !ntocmeasc un ta$lou de $ord la nivelul conductorului
!ntreprinderii, de/alcate pe activiti "i responsa$iliti, cuprin'nd indicatori sintetici !n concordan cu
nivelul ierarhic superior. Ace"ti indicatori permit !nele%erea rapid a situaiei economice "i /inanciare a
!ntreprinderii.
&e asemenea, la nivelul /iecrei activiti "i centru de responsa$ilitate se va !ntocmi c'te un ta$lou
de $ord !n concordan cu nivelul ierarhic superior.
Calitatea sistemului de control de %estiune depinde !n mare msur de voina de implicare a
responsa$ililor la di/eritele niveluri ierarhice. Ea$loul de $ord de %estiune corespunde !ntr0adevr unui
sistem de in/ormare "i permite s se cunoasc !n permanen "i cu c't mai rapid posi$il datele necesare
controlului mersului !ntreprinderii pe termen scurt "i s /acilitee e5ercitarea responsa$ilitilor.
!"#$"% %&N"T'($)*(N+#"
,)-.N(# (!"#$"%) -%/()$(