Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului _ Anul __I___grupa _______
Facultatea Drept _
Oiectul! "r#le$atica %i $et#d#l#&ia fil#s#fiei dre"tului.
1.1.Definii obiectul de studiu al filozofiei dreptului, aspectele, problemele
fundamentale i funciile ei. p.
1.!."lucidai arsenalul metodologic al filozofiei dreptului. #p.
1..Apreciai rolul i $nsemn%tatea filozofiei dreptului, coraportul ei cu alte
tiine &uridice. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul _I___grupa ______
Facultatea Drept
c#ala s#fi%til#r
1.1. Prezentai principalele idei politico ) &uridice ale sofitilor.
p.
1.!. Determinai semnificaia expresiei *relati+ismul gnoseologic al sofitilor.,
#p.
1.. "+aluai importana colii sofitilor pentru doctrinele politice i de drept.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului__ Anul _I___ grupa _____
Facultatea Drept _

S#crate
1.1.Prezentai ideile politico - &uridice a lui .ocrate $n raport cu ideile
sofitilor.
p.
1.!."xplicai semnificaia maximei lui .ocrate *"u tiu c% nu tiu nimic,
#p.
1..Analizai raportul lege - cet%ean pornind de la ideile politico - &uridice
a lui .ocrate.
'p.

!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__grupa ___
Facultatea Drept _
Plat#n
1.1.Prezentai principalele concepii politico - &uridice ale lui Platon pe baza
dialogurilor *Despre stat, /0epublica1 i *Despre legi,. p.
1.!.Analizai raportul dintre organismul indi+idual i organismul social la
Platon. #p.
1.."xprimai)+% atitudinea fa% de conceptul statului ideal formulat de
Platon. Argumentai. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I___ grupa ____
Facultatea Drept _
Arist#tel
1.1. Prezentai concepiile lui Aristotel referitor la apariia, esena i forma
statului.
p.
1.!. 2lasificai &ustiia dup% Aristotel i caracterizai categoriile acesteia. #p.
1..Apreciai corelaia formei de gu+ern%m3nt i regimului politic pornind
de la concepia aristotelic% despre forma statului.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ___
Facultatea Drept _
c#ala st#ic'
1.1. Descriei ideile politico - &uridice a stoicilor. p.
1.!. .tabilii cauzele r%sp3ndirii ideilor colii stoice $n 0oma Antic% i
e+ideniai particularit%ile ideilor stoicilor romani. #p.
1.. Apreciai influena colii stoice asupra filosofiei cretine. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa _____
Facultatea Drept _
c#ala e"icurian'
1.1. 0elatai principiile fundamentale ale colii epicuriene.
p.
1.!. Determinai cauzele apariiei statului dup% "picur.
#p.
1.. Analizai e+oluia ideilor lui "picur $n perioada modern%.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
(icer#
1.1. "xpunei principalele idei referitoare la stat i drept ale lui 2icero. p.
1.!. Determinai categoriile dreptului $n concepia lui 2icero. #p.
1.. "stimai leg%tura conceptual% a ideilor politico - &uridice ale lui 2icero i
Aristotel. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa _____
Facultatea Drept _
D#ctrinele "#litic#)*uridice %i cre%tinis$ul
1.1. "xpunei ideile politico - &uridice a sf. 4oma d5A6uino. p.
1.!. 2omparai raportul stat - biseric% i scopul statului la sf. Augustin i
sf. 4oma d5A6uino. #p.
1.. Apreciai influena filosofiei greceti asupra perioadei scolastice a
filosofiei cretine. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul ___I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Nic#l# Mac+ia,elli
1.1. Prezentai doctrina politico - &uridic% a lui 7icolo 8ac9ia+elli. p.
1.!. .tabilii semnificaia maximei *.copul scuz% mi&loacele, pe baza
ideilor lui 7icolo 8ac9ia+elli. #p.
1.. "+aluai *mac9ia+elismul, ca principiu istoric i ca realitate. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului _ Anul _I__ grupa ____
Facultatea Drept _
-ean B#din
1.1.Descriei ideea su+eranit%ii statului $n concepia lui :ean ;odin. p.
1.!..tabilii i caracterizai tr%s%turile fundamentale ale su+eranit%ii dup%
:ean ;odin. #p.
1.."+aluai tr%s%turile formelor de gu+ern%m3nt $n concepia politico)
&uridic% a lui :ean ;odin. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
.u&# /r#tius
1.1.Definii i determinai fundamentul, principiile i metodele de
cunoatere a dreptului natural dup% <ugo =rotius.
p.
1.!.Determinai contribuia lui <.=rotius $n dreptul internaional public.
#p.
1..Argumentai aplicabilitatea principiului *pacta sunt ser+anda, $n dreptul
intern i $n dreptul internaional.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
T+#$as .#es
1.1. Prezentai teoria contractului social $n +iziunea lui 49omas <obbes.
p.
1.!. Determinai raportul dintre drept i lege dup% 49omas <obbes. #p.
1.. "xprimai o atitudine fa% de ideea lui 49omas <obbes despre
egoismul $nn%scut al omului. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
-#+n L#c0e
1.1.Descriei teoria contractului social $n +iziunea lui :o9n >oc?e. p.
1.!.Analizai principiile obligatorii pentru stabilirea regimului de libertate
e+ideniate de :o9n >oc?e. #p.
1..Apreciai contribuia lui :o9n >oc?e la formularea teoriei separ%rii
puterilor. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
(+arles M#ntes1uieu
1.1.Prezentai doctrina politico)&uridic% a lui 29arles 8ontes6uieu. p.
1.!.Determinai complet%rile i preciz%rile aduse de 29arles 8ontes6uieu
teoriei contractului social. #p.
1..Apreciai contribuia lui 29arles 8ontes6uieu la dez+oltarea teoriei
separaiei puterilor. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
-ean -. R#usseau
1.1.Prezentai teoria contractului social $n +iziunea lui :ean :. 0ousseau.
p.
1.!.2omparai cauzele de apariie a statului dup% :ean :. 0ousseau i
49omas <obbes.
#p.
1..Apreciai influena doctrinei lui :ean :. 0ousseau asupra programului
re+oluiei franceze. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
I$$anuel 2ant
1.1. Prezentai ideile lui Immanuel @ant referitor la stat i drept. p.
1.!. Analizai raportul dintre drept i moral% $n concepia lui Immanuel
@ant. #p.
1.. Adaptai ideile lui Im. @ant din lucrarea *Despre pacea perpetu%, la
ideia contemporan% despre integrare european%. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Utilitaris$ul en&le3 4-ere$5 Bent+a$! -#+n Mill! .erert S"encer6
1.1. "xpunei ideile lui :eremA ;ent9am ca fondator al utilitarismului
englez. p.
1.!. Determinai efectele adapt%rii oamenilor la +iaa social% pe baza
teoriei lui <erbert .pencer. #p.
1.. Apreciai contribuia lui :o9n 8ill la dez+oltarea doctrinei utilitariste.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
/e#r&e .e&el
1.1.0elatai principalele idei politico - &uridice a lui =eorg <egel. p.
1.!.Analizai e+oluia spiritului obiecti+ dup% =eorg <egel. #p.
1.."+aluai distincia dintre stat i societatea ci+il% pornind de la ideile politico
) &uridice ale lui =eorg <egel. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
.ans 2elsen
1.1. Descriei normati+ismul i premizele teoriei pure a dreptului la <ans
@elsen. p.
1.!. Demonstrai identitatea statului i dreptului $n doctrina lui <ans
@elsen. #p.
1.. Apreciai tr%s%turile normei &uridice pornind de la ideile lui <ans
@elsen. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
.erert .art
1.1.0elatai ideile neopoziti+iste a lui <erbert <art. p.
1.!..tabilii condiiile minime ale existenei unui sistem de drept dup% <erbert
<art. #p.
1..Apreciai raionalitatea normelor &uridice i morale dup% <erbert <art. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
(#nce"7ii ne#0antiene
1.1. Prezentai principiile fundamentale a neo?antismului. p.
1.!. Analizai principiul &ustiiei ca fundament al filosofiei dreptului $n
concepia lui =iorgio del Becc9io. #p.
1.. Argumentai aportul lui 0udolf .tammler la formarea i dez+oltarea
filosofiei neo?antiene. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
(#nce"7ii ne#+e&eliene
1.1. Prezentai principalele deri+ate a doctrinei 9egeliene. p.
1.!. 2omparai doctrina 9egelian% i concepiile neo9egeliene. #p.
1.. "+aluai di+ersitatea doctrinelor neo9egeliene. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
D#ctrina lieralist'
1.1. Prezentai fundamentele liberalismului. p.
1.!. Analizai egalitatea condiiilor ca principiu de baz% a democraiei
e+ideniat Alexis de 4oc6ue+ille.
#p.
1.. "+aluai conceptul libert%ii indi+iduale pornind de la ideile lui
F.<aAe?.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
D#ctrina s#ci#l#&ic'
1.1. Prezentai concepia sociologico - &uridic% a lui 8ax Ceber. p.
1.!. Determinai coninutul noiunii *mas% de contiine indi+iduale, $n
cadrul teoriei dreptului obiecti+ a lui >Don Duguit.
#p.
1.. "+aluai raportul dintre stat i indi+id la "mile Dur?9eim.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Te#ria "si+#l#&ic' a dre"tului
1.1. Descriei ideile lui 7icolae Petra&i?A ca fondator a teoriei psi9ologice
a dreptului. p.
1.!. .tabilii rolul emoiilor $n drept conform teoriei psi9ologice a
dreptului. #p.
1.. Formulai o atitudine fa% de ideea despre drept ca factor psi9ologic al
+ieii sociale promo+at% de teoria prsi9ologic% a dreptului. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Mircea D*u,ara
1.1. Descriei principalele idei filosofico ) &uridice a lui 8ircea D&u+ara.
p.
1.!. Analizai raportul dintre dreptul poziti+ i dreptul raional la 8ircea
D&u+ara. #p.
1.. Apreciai rolul +oinei legislatorului la aplicarea legii, pornind de la
ideile lui 8ircea D&u+ara. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Eu&eniu S"eran7ia
1.1. "xpunei principalele idei despre stat i drept ale lui "ugeniu
.perania. p.
1.!. =eneralizai i analizai legile obiecti+e ale e+oluiei dreptului dup%
"ugeniu .perania. #p.
1.. "stimai sanciunea ca element definitoriu pentru drept /prin prisma
ideilor lui "ugeniu .perania1. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
c#ala dre"tului natural
1.1. Prezentai e+oluia istoric% a colii dreptului natural.
p.
1.!. 2omparai conceptul clasic a dreptului natural i conceptul dreptului
natural ren%scut. #p.
1.. "+aluai importana istoric% a colii dreptului natural.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Ist#ricis$ul 8n dre"t
1.1. Prezentai principiile fundamentale a curentelor istoricismului.
p.
1.!. Determinai i argumentai leg%tura dintre istoricismul &uridic /coala
istoric% a dreptului1 i istoricismul filosofic. #p.
1.. Analizai raportul drept)obicei $n contextul ideilor istoricismului
&uridic /colii istorice a dreptului1.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
P#3iti,is$ul 8n dre"t
1.1. Prezentai principalele idei a lui Auguste 2omte ca fondator al curentului
poziti+ist.
p.
1.!. Analizai raportul stat)drept pe baza concepiilor poziti+ismului etatic.
#p.
1.. Determinai funciile dreptului pornind de la ideile curentului poziti+ist.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
9unda$entele #nt#l#&iei *uridice
1.1. Definii conceptul de realitate &uridic% i e+ideniai formele ei. p.
1.!. Determinai particularit%ile spaio)temporalit%ii $n domeniul
dreptului. #p.
1.. "+aluai formele de existen% a dreptului. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Deter$inis$ul ca "rinci"iu $et#d#l#&ic 8n e:"licarea dre"tului
1.1. "xplicai esena determinismului i prezentai categoriile acestuia. p.
1.!. Analizai rolul i funciile raportului de cauzaliate $n drept. #p.
1.. "+aluai legea ca determinare &uridic%.
'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
Ele$ente de e"iste$#l#&ie *uridic'
1.1. "xplicai noiunile de gnoseologie, epistemologie, ade+%r, ade+%r
&uridic. p.
1.!. Identificai modurile de abordare i aspectele ade+%rului &uridic. #p.
1.. "stimai specificul cunoaterii $n drept. 'p.
!(1! "xaminator___________
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
APROB
eful catedrei ________________
Test nr.
Pentru examen la disciplina Filosofia Dreptului Anul __I__ grupa ____
Facultatea Drept _
9unda$entele a:i#l#&iei *uridice
1.1. Definii conceptul de +aloare i e+ideniai tipurile de +alori. p.
1.!. Analiazai dreptul ca form% de manifestare a libert%ii. #p.
1.. "+aluai dreptatea ca +aloare &uridic% suprem%. 'p.
!(1! "xaminator_________

S-ar putea să vă placă și