Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 4: Reglementarea juridica a trecerii marfurilor mijloacelor banesti si mijloacelor

de transport pest frontier vamala a RM


1. Principi generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontier
vamala a RM
2. Reglementarea juridical a trecerii bunurilor peste frontier vamala de catre
persoanele fizice
3. Opertiuni prealabile trecerii marfurilor peste frontier vamala
4. Trecerea frontierei vamale cu mijloace de transport .Principii generale de aplicare
a conventiei TIR (transport international rutier)
ACTE:
-CODUL VAMAL
-Legea cu privire la modul de introducere si scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM
de catre persoane fizice din 20.12.2002(cu ultimile modificari)
-Legea privind reglementarea valutara din 21.03.2008
-Hotararea Guvernului despre aprbarea regulamentului cu privire la modul de
introducere si scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de catre persoanele fizice
30.09.2003
-Hotararea Guvernului pt aprobarea regulamentului cu privire la modul de aplicare a
COnventiei Vamale relative la transportul international de marfuri sub acoperirea
carnetului TIR(Conventia TIR de la Geneva 1975);
-Ordinul serviciului vamal cu privirea la perfectarea actelor vamale vamuite la
vamuirea marfurilor provenite din tranzactii economice externe din 24.10.2002
-Ordinul serviciului vamal cu privire la aprobarea regulamentului privind vamuirea
bunurilor trecute peste frontier vamala a RM de catre persoane fizice si a unor
formulare tipizate 21.02.2008
-Ordinul serviciului vamal cu privire la stabilirea cantitatii produselor alimentare
introduce de catre persoanele fizice care pot fi calificate ca produse alimentare de
necessitate persoanala din 15.12.2008
1.Principi generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontier
vamala a RM
Prin principia generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontier vamalaa
aRM-reglementari de baza prin care toti participantii la raporturile de import si export a
marfurilor si mijloacelor de transport sunt obligati sa le respecte sis a se conduca.Aceste
principia sunt expuse in capitolul 2 al Codului Vamal al RM.Ele au rollul unor norme juridice
fundamentale obligatorii pt indeplinire si formeaza baza reglementarii legale a trecerii
marfurilor si mijloacelor de transport ,a perfectarii actelor vamale si a controlului
vamal.Astfel,avem urmatoarele principia generale:
1Principiul egalitatii persoanelor la trecerea marfurilor si mijlocelor de transport-toate
persoanele fizice sau juridice beneficiaza de drepturi egale la introducerea si scoaterea din RM
a marfurilor si mijloacelor de transport.Egalitatea juridical se recunoaste tuturor persoanelor
care trec marfuri indifferent de faptul daca-s ei sau nu proprietari ai acestor
marfuri,posesori,sau au alta calitate ar le permite sa infaptuiasca anumite actiuni cu aceste
marfuri din nume propriu.
2Principiul interdictiei si limitarii trecerii anumitor marfuri si mijloace de transport-stabilierea
unor conditii in baza carora paote fi interzisa sau limitata trecerea anumitpr marfuri sau
mijloace de transport.La aceste conditii se atribuie:

-considerente de securitate a statului de asigurare a ordinii publice si morale,de protectie a


mediului inconjurator,o obiectelor de arta ,a obiectelor cu o valoare istorica si arheologica ,de
aparare a dr la proprietatea intelectuala ,de protectie a pietei interne,de aparare a altor
interese a RM.Marfurile pot fi interzise total sa partial de a fi introduse sau scoase de pe
teritoriul RM .
Marfurile interzise total care au fost introduse pe teritoriul vamal trebuie sa fie scoase imediat
sau in cazul in care is scoase,sa fie returnate in tara, daca nu-s supuse confiscarii conform
legislatiei in vigoare.
Daca marfurile nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal ele-s pastrate la
depozitele provizorii timp de 3 zile.Scoaterea sau returnarea marfurilor se efectuiaza din contul
persoanei care a trecut marfurile peste frontiera vamala sau din contul transportatorului.
3Principiul declararii marfurilor si mijloacelor de transport-toate marfurile si mijloacele de
transport care trec frontiera vamala urmeaza a fi declarate obligatoriu.Declararea se efctuiaza
atat de pers fizice cat si juridice.
Declararea e expunerea de date viridice despre marfa ,despre scopul trecerii precum si
prezentarea altor date necesare pentru efecctuarea controlului vamal,stabilirii si incasarii
drepturilor de import si export.
Sunt cunoscute urmatoarele forme de declarare:
-verbala
-scrisa
-forma electronica
-declararea prin actiune
4Principiul efectuarii controlului vamal-in scopul asigurarii securitatii statului se efectuiaza
controlul vamal.Toate marfurile si mijloacele de transport scoase sau introduse din RM pot fi
supuse controlului vamal.Art 185 Cod Vaamal.
5Principiul stabilirii unui anumit regim vamaltoate marfurile si mijlaocele de transport sunt
supuse unor regimuri si destinatii vamale,scopul treerii date .
Regimul vamal-o totalitate de conditii care determina statutul juridic al marfurilor precum si
stabileste totalitatea drepturilor si obligatiilor declarantului si organelor vamale.(in prezent 14
regimuriin RM -8).
6Principiul trecerii marfurilor numai prin locurilor de amplasare a organelor vamale
7Principiul utilizarii marfurilor numai in scopurile declarate-toate marfurile si mijloacele de
transport puse conditionat in circulatie pentru care au fost stabilit facilitati vamale pot fi
utilizate numai in scopurile pentru care au fost acordate aceste facilitati.Utilizarea acestor
marfuri in alte scopuri poate fi permisa numai de catre organele vamale cu conditia achitarii dr
de import.Pentru asigurarea utilizarii marfurilor numai in scopurile declarate ,organele vamale
efectuiaza supravegherea vamalA.
2.Reglementarea juridica a trecerii bunurilor peste frontier vamala de catre
persoanele fizice
Vezi actele normative!!!
3.Opertiuni prealabile trecerii marfurilor peste frontier vamala
4.Trecerea frontierei vamale cu mijloace de transport .Principii generale de aplicare a
conventiei TIR (transport international rutier) La vechimea de 10 ani doar.,sa fie scos de la
evidenta din tara care o aducem

S-ar putea să vă placă și