Sunteți pe pagina 1din 4

Oleg Televca

Tema 1: Finantele publice


Curtea de conturi,inspectia financiara-lucrul individual;
Ziarul ECO-joi iese; Economiceskaia obozrenie-vinerea iese
1.1 Notiunea de finante publice
1.2 Concepte privind finantele publice
1.3 Structura si trasaturile caracteristice ale finantelor publice
1.4 Functiile finantelor publice
1.5 Activitatea financiara a statului

1.1
Angela Secrieru Finantele publice ,Chisinau,2004 (primele 2 suiecte din tema )
Iulian Vacarel Finantele publice ,2004(rom)
Dumitru Moldovanu- Doctrinele Economice
FINANTE PUBLICE-cuvantul finante provine de la expresiile latinesti : finis,finale,fiare care au
semnificatie de termen de plata .In sec XIII se utilizau pe larg notiunile
finatio;finansia,finansia pecuniare ceea ce insemna plata in bani a unei obligatii legale.In
sec XV,in Fr se utilizau expresiile hommesde financesau financier care desemnau
persoanele care incasau impozite pt lege. In Germania se folosea finanz in sens de plata in
bani si finanta care il desemna pe camatar.
O data cu trecerea timpului,cuv finanta a capatat un sens ft larg astfel ca in prezent sa fie
incluse urmatoarele elemente ca : bugetul statului,venituri publice,cheltuieli
publice,impozite,taxe,imprumutul de stat, apar bancnote si operatiuni bancare.

Domeniul public include acele bunuri care au utilitate publica de care cetatenii se folosesc in
general,in mod gratuit.Aceste bunuri, de regula,nu aduc venituri ,pe cand cheltuielile de
intretinere a lor sunt destul de mari(drumuri nationale,monumente,parcuri,izvoare);
Domeniul privat include acele bunuri pe care statul le detine ca orice proprietar ,aceste
bunuri sunt aducatoare de venituri (opera stiintifica,[cladire cu oficii ]).
Asemanari: finantele publice e asociata cu statul,cu unitatile administrativ-teritoriale sau cu
alte subiecte de drept public in legatur cu veniturile ,cheltuielile,imprumuturile si datoria
acestora.Diferit de acestea,finantele private sunt asociate cu unitatile economice private
,banci,societati de asigurare private etc. in legatura cu resursele financiare ale acestora. In
consecinta,finantele publice,sunt folosite ,in principal,pentru acoperirea enerale ale societatii in
timp ce scopul utilizarii finantelor private e realizarea de profituri de catre agentii privati.
De adus inca cateva argumente ceea ce demonstreaza deosebirea dintre aceste notiuni!!!!
M.Duvergier,P.Lalimiere
Duvergier mentioneaza ca finantele poblice e stinta care studiaza activitatea statului in
calitatea sa de utilizator ale unor tehnici financiare specifice :
cheltuieli,impozite,taxe,imprumuturi,procedee monetare,buget etc.
Lalimiere,urmarind exinderea ariei finantelorp ublice,araa ca finantele publice se ocupa cu
studiul mijloacelor prin care statul incearca sa acopere cheltuielile publice pe seama
resurselor publice sa realizeze si interventii pe plan social si economic.
Multi autori scot in evidenta caracterul politic al stiintei finantelor publice,mentionand ca
majoritatea marelo reforme sociale si politice au avut cauze financiare ,iar cele mai importante
probleme financiare de o importanta majora au fost solutionate avand la baza cauze politice.
FINANTELE PUBLICE totalitatea relatiilor sociale de natura economica care apar in procesul
realizarii si repartizarii in forma baneasca a tuturor resurselor necesare statului pentru
indeplinirea sarcinilor si functiilor sale .
1.2
Conceptiile specialistilor care au tratat si trateaza evolutia finantelor publice sunt urmatoarele:
Finantele publice clasice e caracteristica perioade : sec XVIII incep sec XX
Finantele publice moderne : primele decenii ale sec xx- jurul anilor 80
Finantele post moderne : anii 80-prezent
CONCEPTIA CLASICA A FINANTELOR PUBLICE reflecta doctrina liberala in dezvoltarea
economica a societatii.Statul liberal era neutru in ceea ce priveste aspectul economic,rolul sau
fiind limitat la indeplinirea atributiilor de baza caracteristice acelei perioade. (sec XVIII-incep
sec XX: ordinea publica,apararea nationala,diplomatia si justitia).
La baza conceptiilor clasice au stat un sir de principii :
-guvernul cel mai bun e cel care guverneaza cel mai putin ;
-reducerea la minim a cheltuielilor publice ;
-veniturile publice se constituie pe baza contributiei generale;
-impozitele ,imprumuturile , taxele trebuiau in asa mod asezate,stabilite incat sa aiba un
caracter neutru astfel sa nu modifice relatiile social-economice deja existente ;
- asigurarea si mentinerea a echilibrului intre veniturile si cheltuielile statului;
Statul,activitate economica = 0;
FINANTELE PUBLICE MODERNE dupa primul Razboi Mondial se afrma tot mai mult doctrina de
interventie a statului in sfera economica ,ceea ce a adus la cresterea rolului activitatilor
publice in viata economica,prevenirea crizelor economice,iar in cazul de producere a acestora
de luarea de masuri de prevenire..
Cu toate acestea,au dus la infiintarea a unor intreprinderi publice ,interprinderi cu capital mixt
(public si privat).Obiectivele economice ale guvernului in acea perioada au fost sa promoveze
eficienta , stabilitatea si echitatea . Astfel,promovarea stabilitatii economice urmareste
inregistrarea unei cresteri economice si de durata ,ocuparea deplina a manii de
lucru,stabilitatea pretului .In scopul promovarii echitatii ,Guvernul urmareste eliminarea
inegalitatilor de venit prin : impozitare progresiva,transferuri din bugetul de
stat,subventionarea categoriilor defavorizate.
Anii 30- 80
La Dumitru Moldovanu
PERIODA FINANTELOR PUBLICE POST-MODERNE : NEOLIBERALISM;NEOKEINISISM
NEOLIBERALISMUL nu sustine ideea ca statul sa se implice mult in activitatea
economica,NEOKEINISISMUL -din contra,inca mult;
RM: neoliberalism sau neokeinisism?-cu argumente
1.3
Odata cu obtinerea independentei,odata cu transformarile sociale si politice care au avut si au
loc in societatea noastra ,sistemul financiar al RM la etapa actuala e compus din urmatoarele
elemente:
-sistemul bugetar->art 3,Legea nr 181 : legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-
fiscale(va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016);
Din lege: Sistemul bugetar e un sistem de bugete reglementat prin lege format din : bugetul de
stat,bugetul asigurarilor sociale de stat(BASS),fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta
medicala si bugetetle unitatilor administrativ teritoriale;
Rs la nivel de notiune
-Finantele /fondurile intreprinderilor sau institutiilor publice ;
Art 130 Constitutia RM :Formarea ,adiministrarea,utilizarea si controlul resureselor financiare
ale statului,ale unitatilor administrativ teritoriale si ale institutiilor prublice sunt reglementate
prin lege.
-Asigurarea de stat obligatorie;
Tangential si asigurarea din domeniul privat;
(judecatorii,procurorii,CNA,colaboratorii politiei frontiere,militarii etc)
VEZI !!!!! LEGEA CU PRIVIRE LA STATUTUL JUDECATORULUI (ART 33);LEGEA CU PRIVIRE LA
PROCURATURA (ART 72);LEGEA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA POLITIEI SI STATUTUL POLITISTULUI
(6.1);LEGEA CU PRIVIRE LA CNA ART 39 SAU 41;LEGEA CU PRIVIRE LA STATUTUL MILITARULUI
(ART 20);LEGEA CU PRIVIRE LA POLITIA FRONTIERA (ART 52);
-Creditul(atat imprumutul de stat intern /extrern,credit bancar Legea bugetul de stat 2015
TRASATURI:
FInantele publice in relatiile financiare se caracterizeaza prin urmatoarele trrasaturi:
+sunt relatii sau raporturi cu caracter economic,intrucat ele apar in procesul formarii
,repartizarii si utilizarii produsului social;
+sunt relatii ce imbraca o forma baneasca ,deoarece apar in procesul de productie si circulatie
a marfurilor,apar in procesul retribuirii muncii,apar in raporturile dintre autoritatile publice
,agenti economici si populatie;
+sunt relatii fara echivalent,intrucat nu presupun in mod necesar o contraprestatie directa
(imediata) din partea subiectului beneficiar al mijloacele banesti;(subiectii care detin bani:
agenti economici,statul);
+mijloacle banesti sub care se prezinta relatiile financiare nu se ramburseaza.De ex:mijlaocele
de formare ale bugetului public national,sunt acele transferuri care se fac catre populatie sub
forma de salarii,pensii,burse,indemnizatii,ajutoare etc;
Exceptii: impozit cu rambursabilitate (TVA);texele de import/export; creditul;
1.4
Finantele publice indeplinesc 2 functii:
-de repartitie=cunoaste la randul sau 2faze distincte dar interdependente :
-constituirea fondurilor banesti.Aici participa urmatoarele subiecte :interprinderile
[toate..indiferent de forma organizator juridica,felului de proprietate],institutiile publice si
unitatile subordonate acestora,persoanele juridice si fizice rezidente care se afla in
straainatate,populatia din teritoriul RM.Toate aceste subiecte contribuie la formarea fondurilor
banesti prin: impozit pe venit(pe profit al agentilor economici),BASS contributii de asigurari
sociale,medicale,veniturile din valorificarea din
privatizari;accize,amenzi,penalitati,dobanzi,donatii etc; ;
-distribuirea acestora.Prin distribuirea produsului national brut intelegem atat distribuirea
primara cat si
redistribuirea acestora.
Distribuirea primara consta in impartirea acestuia intre participantii directi ,nemijlociti la
procesul productiei
materiale.(de ex:statul,salariatii,banci,agenti economici)
Prin redistriibuirea produsului national brut cuprinde la randul sau 2 faze:
*mobilizarea:cuprinde acele relatii economice cu ajutorul carora prin mecanismul
economic ,financiar si
bancar,prin institutiile financiare si bancare,prin sistemul partilor si tarifelor
aplicat bunurilor si serviciilor
Se mai atrage o parte din veniturile agentilor economici
*dirijarea unei partiprodusul deja distribuit: relatiile banesti ,prin intermediul
carora sunt dirijate si
folosite aceste fonduri impreuna cu o parte a resurselor banesti mobilizate in
procesul distribuirii
produsul national brut se indreapta catre sfera social culturala,ordinea
publica,apararea nationala precum
si catre grupurile de populatie care nu au primit sau au primit fonduri insuficiente
-de control=aceasta urmareste modul de constituire a fondurilor in economie,repartizarea
pe destinatii si gestionarea lor cu o maxima eficienta de catre agentii economici.Functia de
control se exercita de catre stat prin intermediul al unor organe de specialitate(Curtea de
Conturi ,Ministerul finantelor,Banca Nationala a RM,inspectia financiara ,serviciul
vamal,inspectoratul fiscal principal de stat etc)[la seminar: ce reprezinta fiecare de autoritati?]
Acestor organe le revine sarcina de a verifica integritatea patrimoniului public ,eficienta
utilizarii fondurilor,legalitatea ,necesitatea si oportunitatea chletuielilor efectuate de catre
institutiile publice,respectarea obligatiilor contractuale si a obligatiilor fata de bugetul public
national.
Functia de control e strans legata de functia de repartitie dar are o sfera de manifestare mult
mai larga decat prima,deoarece vizeaza pe langa constituirea si repartizarea fondurilor si
modul de cheltuire a acestora.
1.5
Repartizarea mijl banesti intre aut publ centrale si locale;
In prezent activ financiara a stastului se desf in coordonare cu FMI,Banca mondiala,banca
europeana.la fel si in conditiile colaborarii bilaterale
Parlament,Guvern,aut publ locale(rolul lor in domeniul finantelor publice).
Organe cu competente speciale se impart in 2 grupe:
- Ministerele cu exceptia ministerului finantelor,
- Curtea de conturi,ministerul finantelor
-

S-ar putea să vă placă și