Sunteți pe pagina 1din 1

SECTIUNEA 6-a

Tratarea cu produse ignifuge si de termoprotectie


Art.172. Pentru imbunatatirea protectie impotriva incendiilor a unor elemente de
constructii si a materialelor (lemn, material plastic, finisaje etc.) acestea se trateaza cu
produse de termoprotectie.
Art.173. Lucrarile de ignifugare si termoprotectie se executa obligatoriu conform
reglementarilor termice la obiectele la care in documentatiile de executie sau in scenariile
de siguranta la foc ori studiile de determinare a capacitatii de aparare impotriva
incendiilor, acestea sunt prevazute ca masuri de imbunatarie a comportarii la foc
Art.17. Pentru ignifugare si termoprotectie se utilizeaza numai produse
agrementate termic avizate de Inspectoratului General al Corpului Pompierilor ilitari
iar la executarea lucrarilor se vor respecta prevederile reglementarilor specifice si
recomandarile producatorilor sau furnizorilor
Art.17!. La receptia lucrarilor de ignifugare si periodic (la sase luni, un an si doi
ani) se solicita laboratoarelor dotate corespunzator ale Corpului Pompierilor ilitari,
intreprinderilor producatoare de produse ignifuge etc., efectuarea incercarilor asupra
materialelor ignifugate si eliberarea de buletine de analiza
Art.176. La efectuarea ignifugarii se vor asigura epruvete care se trateaza cu
substante ignifuge. !ceste epruvete se etic"eteaza si se pastreaza in aceleasi conditii ca
materiale de baza.
In documentele de insotire a epruvetelor trimise la laborator se va mentiona#
$ produsul ignifug utilizat
$ intreprinderile producatoare si executante ale igngifugarii
$ metodele folosite
$ data ignifugarii