Sunteți pe pagina 1din 54

UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IAI

FACULTATEA DE ECONOMIE
SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERULUI,
TURISMULUI I SERVICIILOR
CURS DE MANAGEMENTUL
CALITII SERVICIILOR
Anul IV ECTS
Conf. Un!. D".VADIM DUMITRACU
CUPRINS
CAPITOLUL # $ CONCEPTUL DE CALITATE
#.# Calitatea definiii, concept general..................................................................6
1.1.1 Definiii clasice ale calitii.........................................................................6
#.% Planificarea i ingineria calitii........................................................................8
#.& Controlul calitii produselor.............................................................................9
#.' Conceptul de sistem al calitii..........................................................................10
#.( !anta"ele implementarii unui #istem de $anagement al Calitii%%%%..11
#.) Conclu&ii%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%....11
CAPITOLUL % $ STANDARDE ISO APLICA*ILE +N DOMENIUL
PRODUCIEI I SERVICIILOR
'.1 O",-n.-/- In01"n-/on-l2 31 S0-n3-"3.-"1%%%%%%%%%%%..1(
'.' S0-n3-"3ul ISO 455# $ S60171 31 M-n-,171n0 -l C-l02/ $ C1"n/1%.1)
'.'.1 *eneraliti%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.1)
'.'.' Principiile de +a& ale ,#- 9001.................................................................1.
'.'.( #tructura de documente a #$C%%%%%%%%%%%%%%%%...18
'.'.) Compati+ilitatea cu alte #isteme de $anagement%%%%%%%%%...'0
'.'.. Cerine generale ale unui #$C /n !ederea certificrii.................................'0
'.'.6 Conclu&ii.......................................................................................................'1
%.& S0-n3-"3ul ISO %%555:%55( 8 S60171 31 7-n-,171n0 -l 6,u"-n/1
-l71n0ulu........................................................................................................''
'.(.1 *eneraliti...................................................................................................''
'.(.' Principiile sistemului de management al siguranei alimentelor
01CCP2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%....'(
'.(.( 3la+oraea unui plan 1CCP.......................................................................')
'.(.) Domeniul de aplicare al ,#- ''000.............................................................')
'.(.. !anta"ele implementrii unui sistem de management al siguranei
alimentelor%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'.
'.) S0-n3-"3ul ISO #'55# $ S60171 31 7-n-,171n0 -l 713ulu%%%%%.'6
'.).1 *eneraliti%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.'6
'.).' Domeniul de aplicare a standardului ,#- 1)001...............................................'4
'.).( Cerine ale standardului ,#- 1)001%%%%%%%%%%%%%%%%%'4
'
CAPITOLUL & $ STUDIU DE CAZ : IMPLEMENTAREA
UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITII9
SIGURANEI ALIMENTULUI I MEDIULUI LA SOCIETATEA
TRUST LF TRADE S.R.L
&.# P"1.1n0-"1- ,1n1"-l2 - 6o:102/ TRUST LF TRADE S.R.L......................... '9
(.1.1 Calitatea, prioritate a companiei 5rust 67 5rade..........................................(0
(.1.' -rientarea ctre consumator.........................................................................(0
(.1.( Portofoliul de produse...................................................................................(0
&.% G1n1"-l02/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%()
(.'.1 Proiectarea #$C%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ()
(.'.1.1 Deci&ia pri!ind ec8ipa de proiectare%%%%%%%%%%%%%% ()
(.'.1.' sigurarea cadrului organi&atoric necesar proiectarii #$C%%%%%. (.
(.'.1.( sigurarea resurselor necesare proiectarii #$C%%%%%%%%%.. (6
(.'.1.) $odul de lucru al ec8ipei de proiectare%%%%%%%%%%%%%(6
&.& I7;l171n0-"1- S0-n3-"3ulu ISO 455#8 S6017ul 31 7-n-,171n0
-l :-l02/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. (4
(.(.1 3tapele implementarii #istemului de $anagement al Calitii la
#C 59:#5 67 59D3 #.9.6 7ocsani%%%%%%%%.. (4
(.(.' ,nstruirea personalului implicat /n +una funcionare a #$C%%%%%.. (8
(.(.( ,mplementarea procesului de relaii cu clienii...........................................(8
(.(.) ,mplementarea procesului de apro!i&ionare%%%%%%%%%%%%(8
(.(.. ,mplementarea proceselor de fa+ricaie 0fa+ricarea alcoolului etilic, a
+uturilor alcoolice, /m+utelierea2..........................................................................(8
&.' I7;l171n0-"1- S0-n3-"3ulu ISO %%555 8 S6017ul 31 7-n-,171n0 -l
6,u"-n/1 -l71n0ulu.....................................................................................................(9
(.).1 3la+orarea Politicii siguranei alimentare.........................................................(9
(.).' Constituirea i organi&area ec8ipei 1CCP.................................................(9
(.).( ,dentificarea pericolelor poteniale%%%%%%%%%%%%%%%...)0
(.).) 3!aluarea riscurilor poteniale%%%%%%%%%%%%%%%%%..)0
(.).. Determinarea punctelor critice de control 0PCC2.........................................)1
(.).6 #ta+ilirea limitelor critice............................................................................. )(
(.).4 $onitori&area si supra!eg8erea....................................................................))
&.( I7;l171n0-"1- S0-n3-"3ulu ISO #'555 $ S6017ul 31
7-n-,171n0 -l 713ulu%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.).
(...1 Condiii preala+ile pentru implementarea ,#- 1)001.................................).
(...' Planificarea implementarii #istemului de $anagement al $ediului...............).
(...( specte de mediu specifice societii%%%%%%%%%%%%%%%.)6
(...) $onitori&area i msurarea aspectelor de mediu.............................................)6
(.... 9esurse, atri+uii, responsa+iliti necesare implementrii%%%%%%%. )4
(
&.) Au30-"1- S6017ulu In01,"-0 31 M-n-,171n0 -l C-l02/9 S,u"-n/1
-l71n0ulu < 713ulu%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...)4
(.6.1 *eneraliti..................................................................................................)4
(.6.' nali&a auditului intern al #$, la #C 59:#5 67 59D3 #.9.6.............)8
(.6.( 9esponsa+iliti, resurse i proceduri ale programului de audit..................)9
(.6.) ,mplementarea programului de audit............................................................0
(.6.. ;nregistrrile programului de audit..............................................................0
(.6.6 $onitori&area i anali&area programului de audit........................................0
(.6.4 Desfurarea auditului..................................................................................1
(.6.8 Pregtirea Planului de audit..........................................................................(
<,<6,-*97,3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.................. 84
)
CAPITOLUL #
1.1 Calitatea defininiii, concept general
Definiii
C-l0-01-: este ansam+lul de proprieti i caracteristici ale unui produs = ser!iciu care /i
confer acestuia aptitudinea de a satisface necesitile e>primate sau implicite.
Con0"olul :-l02/: te8nicile i acti!itile cu caracter operaional utili&ate pentru
/ndeplinirea condiiilor de calitate.
A6,u"-"1- :-l02/: ansam+lul de aciuni planificate pentru a da /ncrederea
corespun&atoare ca un produs sau un ser!iciu ! satisface condiiile de calitate
specificate.
Pol0:- =n 3o71nul :-l02/: o+iecti!ele, orientrile generale ale unei organi&aii, /n
ceea ce pri!ete calitatea, aa cum sunt ele e>primate oficial de ctre
conducerea societii comerciale la ni!elul cel mai inalt.
Con3u:1"1- :-l02/: parte a funciei generale de conducere care determin i
implementea& politica /n domeniul calitii.
#
1.1.1 Definiii clasice ale calitii
P?n la formularea definiiei standard, calitatea a fost definit /n diferite moduri de ctre
di!eri cercettori /n domeniu, astfel@
>.M. >u"-n numea calitatea ca Aaptitudinea sau adecvana la utilizare.B
P. C"o6?@ spunea c Aun produs este de calitate dac este potrivit necesitilor.
m+ele definiii prefigurea& pre&ena clientului. Produsul de calitate este apt sau
adec!at pentru utili&area pe care iCo d clientul, respecti!, este potri!it necesitilor sta+ilite de
client.
G. T-,u,A a formulat definiia urmtoare@ Acalitatea este costul minim pe care un
produs l impune societii.B Definiia se +a&ea& pe principiile@
C a preveni este mai ieftin dect a prepara
- a face totul bine de la nceput.
Dup P. D"u:B1" calitatea repre&int Dceea ce clientul este dispus sa plteasc n funcie
de ceea ce obine i valorific.
P.Co0l1" spunea despre calitate c poate fi pri!it su+ dou aspecte@ ni!el i consisten.
Calitatea produsului reprezint capacitatea unui produs de a-i indeplini funciile. n aceast
noiune se includ : durabilitatea, siurana, precizia, usurina n funcionare i reparare,
mpreun cu alte atri+ute.EE
1
:FC5D=*55, !anualul sistemului calitii, 3ditura 5e8nic, <ucureti ,1994, pag. '1
.
Calitatea strategic presupune o+inerea unui a!anta" /n faa concurenilor prin oferirea /n
mod constant de produse i ser!icii care satisfac mai +ine ne!oile i preferinele legate de calitate
ale consumatorilor. Calitatea a de!enit o necesitate impus de concuren, deoarece numai
companiile care ofer cea mai +un calitate !or supre!ieui /n !iitor.
9e&ult c termenul de calitate are un /neles mai larg. 3l cuprinde o latur intrinsec sau
te8nic legat strict de caracteristicile si proprietile produsului sau ser!iciului. Din acest punct
de !edere un produs poate a!ea un ni!el de calitate mai ridicat dec?t altul.
'
C-l0-01- unui produs sau a unui ser!iciu este principala caracteristic a produsului =
ser!iciului care face ca acesta s se !?nd. 7actorii care determin succesul !?n&rii sunt muli i
!ariai. 3i includ condiiile de pia, natura produsului = ser!iciului, imaginea create prin reclam,
particularitile socioCculturale ale clienilor, etc. 7actorul ma"or care asigur !anda+ilitatea unui
produs=ser!iciu este /ns calitatea lui aa cum a fost pro+at de ctre clieni.
G?n&arile repetate i susinute pot fi o+inute numai pe +a&a produselor = ser!iciilor de
calitate la un pre re&ona+il. ,nteresul pentru o firma poate sa eue&e /n anumite circumstanteC,
/n ciuda unor produse = ser!icii de calitate, dar dac produsele = ser!iciile sunt de proast calitate
nici o firm nu se poate susine pentru mult timp.
- sla+ calitate a produselor = ser!iciilor duce /n mod ine!ita+il la creterea c8eltuielilor
generale ale unei societi comerciale datorate /n special urmtorilor factori@
re+utarea produselor neconformeH
costuri cu manopera de refacere a produselor neconformeH
stocuri mari datorate produselor ne!?nduteH
pierdere de timp i +ani pentru re&ol!area litigiilor cu clienii nemulumiiH
penali&ri datorate ne/ndeplinirii cerinelor clienilorH
nali&a acestor costuri suplimentare datorate sla+ei caliti a produselor a dus la
conclu&ia c ele pot a"unge la 1.C'0I din costurile totale ale fa+ricrii produsului.
5oate funciile legate de calitate pot fi grupate /n cadrul unei societi comerciale /n una
din categoriile@
planificarea i ingineria calitiiH
controlul calitiiH
'
Ficolae Cnnu, -!idiu Dima, *8eorg8e *uru, na *on&ales <ara"as, "istemele de
#siurare a Calitii, 3ditura J:F,$3, 1998, pag.1(
6
ceste funcii principale sunt pre&entate /n figura urmtoareH
$arKeting i Proiectare
prospectarea pieei
#coatere din u& pro!i&ionare
sistena te8nic Planificarea produciei
G?n&are i distri+uie Producie
ma+alare Gerificare, /ncercare
Depo&itare
F,. # Fun:/l1 ;"n:;-l1 :-"1 :on0"?u1 l- :-l0-01- fn-l- - ;"o3u61lo"
1.2 Planificarea i ingineria calitii
#tandardul ,#- 8)0' d o definiie puin diferit in?nd seama de faptul c sistemul
calitii este considerat cadrul implementrii managementului calitii. Potri!it acestui standard,
Dplanificarea calitii cuprinde acti!itile prin care se sta+ilesc o+iecti!ele i cerinele referitoare
la calitate, precum i cerinele pri!ind implementarea elementelor sistemelor calitiiB.
(
ceasta const din funcii de /nalt speciali&are i din acti!iti legate de planificarea,
definirea i de&!oltarea calitii /n timpul stadiilor de dinaintea reali&arii produciei. Principalele
elemente ale planificrii i ingineriei calitii sunt@
Contienti&area salariailor cu pri!ire la politica firmei /n domeniul calitii i fi>area
o+iecti!elor realiste ale calitii, deoarece Dcalitatea personalului /ntrCo unitate
determin /n cea mai mare msur succesul programului de calitate introdus.B
)
nali&a cerinelor de calitate ale clientului i formularea specificaiilor pentru
proiectarea produsului , /n ca&ul produselor noiH
nali&a , !erificarea i !alidarea proiectelor H
Definirea standardelor de calitate i pregtirea specificaiilor produsuluiH
(
#tandardul #9 ,#- 8)0'@199., !anaementul calitii i asiurarea calitii- $ocabular, pag. 11
)
3ugen >inte, #siurarea Calitii, 3ditura ,on ,onescu de la <rad, ,ai, '00), pag. 1.(
4
Planificarea proceselor de fa+ricaie i formularea procedurilor = instruciunilor pentru
asigurarea conformitiiH
Preci&area te8nicilor de control al calitii i a metodelor de !erificare, inclusi!
sta+ilirea ec8ipamentelor de msurare i monitori&areH
pro!i&ionarea, inclusi! e!aluarea furni&orilorH
Planificarea auditului intern al #$CH
-rgani&area programelor de pregtire i moti!aionale pentru /m+untirea calitii i
ridicarea gradului de satisfacie al clienilorH
$surarea i monitori&area proceselor #istemului de $anagement al CalitiiH
1.3 Controlul calitii produselor
cesta tre+uie s fie str?ns legat de interpretarea i implementarea Planurilor Calitii.
Controlul calitii const /n /ncercari /n timpul fa+ricaiei i dup aceasta i au ca scop asigurarea
conformiii produsului cu cerinele calitii. Principalele acti!iti sunt urmtoarele@
sistena /n instituirea controaleleor calitii /n diferite puncte ale procesului de
fa+ricaieH
;ntreinerea i etalonarea dispo&iti!elor de msurare i monitori&areH
,n!estigarea defectelor i acordarea asistentei /n re&ol!area neconformitilor /n
timpul fa+ricaieiH
,mplementarea msurilor de control pe timpul operaiilor de manipulare,
transport, conser!are, depo&itareH
7uncionarea unui la+orator de /ncercari, anali&eH
-rgani&area !erificrilor intermediare i interoperaiiH
Planificarea !erificrilor finale pentru e!aluarea calitii produsului finit i a
eficienei msurilor de monitori&are a produsuluiH
nali&a i !erificarea produselor pentru care sCau primit reclamaii de la clientiH
Colecionarea /n cadrul compartimentului de monitori&are a calitii produselor a
informaiilor cu pri!ire la defecte i reclamaii ale clienilorH
Deoarece acti!itile de mai sus nu intr toate /n atri+uiile compartimentului de
monitori&are a calitii produselor, unele dintre ele intr /n sfera de acti!itate a altor grupuri sau
compartimente. De e>emplu, anali&a cerinelor clienilor i definirea standardelor calitii sunt de
o+icei /n responsa+ilitatea compartimentului de proiectare. Din acest moti! re&ult necesitatea
integrrii acti!itailor tuturor compartimentelor organi&aiei /ntrCun sistem integrat de
management al calitii.
Pentru efectuarea controlului unui produs sunt necesare urmtoarele@
8
alegerea caracteristicilor de calitate care !or fi controlateH
alegerea unitilor de msurH
sta+ilirea etaloanelor pentru unitile de msur aleseH
msurarea caracteristicilorH
interpretarea re&ultatelorH
msuri de remediere 0dac este ca&ul2H
eliminarea surselor erorii.
.
1.4 Conceptul de Management al Calitii
J. $. Juran susine c D managementul calitii are trei funcii@ planificarea, inerea su+
control i /m+untirea calitiiB.
6
esta a propus patru ni!eluri de planificare a calitii@
1. ni!elul muncitorilorH
'. ni!elul departamentalH
(. ni!elul multifuncionalH
). ni!elul corporati! sau de di!i&ie.
#istemul de $anagement al Calitii /n organi&aii are ca scop interarea tuturor
elementelor care influenteaz calitatea unui produs sau serviciu oferit de o firm.
$a"oritatea productorilor sau furni&orilor de ser!icii doresc s o+tin calitate i depun
eforturi considera+ile pentru a atinge acest o+iecti!. - mare parte a eforturilor se /ndreapt ctre
acti!iti de !erificare i remediere a re+uturilor /n timpul fa+ricaiei. #Ca do!edit /ns c numai
controlul calitii nu poate re&ol!a calitatea unui produs sau ser!iciu. Calitatea unui produs i /n
general a tuturor acti!itilor tre+uie s fie proiectat i fa+ricat. Contienti&area calitii tre+uie
s /nceap cu identificarea clar a cerinelor clientului, a cerinelor de reglementare 0norme, legi,
standarde aplica+ile, etc.2. cest efort de contienti&are tre+uie s treac prin diferite stadii,
/ncep?nd cu anali&area cerinelor clienilor, a cerinelor de reglementare i continu?nd cu toate
celelalte procese interne ale societii implicate /n reali&area produsului = ser!iciului.
Domeniile funcionale i acti!itile incluse /n a+ordarea #$C sunt urmtoarele@
0!e&i si fig.12
$arKetingul i prospectarea pieeiH
nali&a cerinelor clienilor i a cerinelor de reglementareH
Comunicarea cu clientulH
Proiectarea i de&!oltareaH
pro!i&ionareaH
.
3ugen >inte, sigurarea Calitii, 3ditura ,on ,onescu de la <rad, ,ai, '00), pag. 1.)
6
J.$. Juran, "upremaia prin calitate, 3ditura 5eora, '00', pag.6(
9
Planificarea proceselor de reali&are efecti! a produselorH
9eali&area efecti! a produselor=ser!iciilorH
Gerificarea, /ncercarea, e>aminareaH
Pstrarea produselor 0am+alare, conser!are, depo&itare, etc2H
6i!rare, distri+uieH
Conceptele moderne de management al calitii pre!d pe l?ng funciile pre&entate
anterior i o serie de alte funcii ca de e>emplu@
$anagementul resurselor 0umane, de infrastructur, mediu de lucru2H
$onitori&area i msurarea proceselor #$CH
$surarea gradului de satisfacie al clienilorH
nali&a datelorH
1. !"anta#ele implementrii unui $istem de Management al Calitii %$MC&
Principalele a!anta"e ale implementrii unui #$C sunt@
o mai +una relaie cu clienii si cu furni&orii de materiale i ser!iciiH
o mai +un proiectare a produselorH
reducerea neconformitilor /n fa+ricaie, a re+uturilor i reclamaiilor clienilorH
o calitate im+untit a produselorH
utili&area eficient a personalului i a infrastructurii organi&aiei prin creterea
producti!itiiH
eliminarea disfuncionalitilor /n producie i a atmosferei de lucruH
o+inerea constienti&rii calitii i a unei satisfacii mai mari a muncii printre
anga"ai, cre/nd astfel un cult al calitii la ni!elul organi&aieiH
creterea gradului de /ncredere i al satisfaciei clienilorH
/m+untirea imaginii organi&aiei i a credi+ilitii pe piaa intern i e>tern
ceea ce este esenial pentru succesul /n afaceri al organi&aiei.
1.' Conclu(ii
:n #istem de $anagement al Calitii !i&ea& pe lang identificarea tuturor sarcinilor
legate de calitatea produselor, distri+uirea responsa+ilitilor , sta+ilirea relaiilor de cola+orare.
De asemenea are ca scop sta+ilirea mecanismelor pentru integrarea tuturor funciilor /ntrCun
sistem integrat. -rice #$C tre+uie s fie transparent /n asa fel /nc?t at?t personalul propriu, c?t i
furni&orii i clienii si s /nteleag clar cum intenionea& societatea s se asigure c produsele
li!rate !or satisface cerinele clientilor.
*lo+ali&area /n continu cretere a comerului, recenta aderare a 9omaniei la :niunea
3uropean, fac ca un #istem de $anagement al Calitii s fie esenial pentru orice organi&aiei.
10
:n astfel de sistem face posi+il ca organi&aiile s asigure do!ada o+iecti! a funcionrii unui
#$C care leCar /nlesni /ndeplinirea tuturor cerinelor clienilor precum i a celor de reglementare.
,mplementarea unui #$C inspir /ncrederea clienilor /n situaii contractuale. 3ste, de
asemenea, de o inestima+il !aloare pentru toate organi&aiile pentru c transform sistemele
aleatoare ale controlului calitii /n sisteme organi&ate care pot asigura a!anta"e competiti!e
organi&aiilor prin com+inarea unei calitii ridicate cu aspecte legate de continua /m+unataire a
organi&aiei i creterea perfomanelor generale. :n numr tot mai mare de organi&aii, nu numai
c implementea& #isteme de $anagement al Calitii /n propriile societi, dar i insist ca
principalii lor furni&ori de materiale i ser!icii s ai+ #isteme de $anagement al Calitii
implementate i certificate.
11
CAPITOLUL %
2.1 )rgani(aia *nternaional de $tandardi(are
-rgani&aia ,nternaional de #tandardi&are 0,#-2 este o federaie mondial care cuprinde
organismele mondiale de standardi&are 0organisme mem+re ,#-2.
cti!itatea de ela+orare a standardelor internaionale se desfaoar, /n mod normal, /n
cadrul comitetelor te8nice ,#-. 7iecare organism mem+ru interesat /ntrCun su+iect pentru care a
fost /nfiinat un comitet te8nic are dreptul s fie repre&entat /n acel comitet.
-rgani&aiile internaionale, gu!ernamentale i negu!ernamentale, /n legatur cu ,#-, iau
deasemenea parte la acti!itatea de ela+orare a standardelor internaionale.
,#- cola+orea& /ndeaproape cu Comisia ,nternaional pentru 3lectrote8nice 0,3C2 /n
toate pro+lemele legate de standardi&area /n domeniul electrote8nicii.
-rgani&aia ,nternaional de #tandarti&are a ela+orat modelele pentru sistemele calitii
/n seria de standarde ,#- 9000 precum i pentru alte tipuri de sisteme ca de e>emplu@ sigurana
alimentului 0,#- ''0002, managementul mediului 0,#- 1)0012, .a.
-rgani&aia ,nternaional de #tandardi&are a de&!oltat seriiile de standarde de mai sus ca
raspuns la pro!ocrile glo+ali&rii cresc?nde a produciei i a pieelor de desfacere a produselor.
6u?nd ca e>emplu acti!itile de certificare, /n continu cretere din Canada i $area <ritanie,
mem+rii statelor Comunitii 3uropene 0C32, au adoptat conceptul de sisteme ale calitii,
tendine similare se de&!olt /n #: i sia de sudCest.
Companii importante i gu!erne aloc /n pre&ent resurse considera+ile de&!oltrii
infrastructurilor pentru a fi /n conformitate cu aceste standarde, fapt ce constituie o necesitate,
at?t pentru furni&orii de produse = ser!icii, c?t i pentru cei gu!ernamentali.
Pentru industrii aflate /n interiorul su e>teriorul C3, certificarea sistemelor calitii, /n
conformitate cu standardele ,#- constituie un paaport pentru intrarea pe piaa C3. C8iar i
marile companii din #: i Japonia sunt /n cutare de certificri ale sistemelor calitii /n
conformitate cu standardele ela+orate de ,#-.
,mplemetarea unui sistem de managementul calitii dup seria de standarde ,#- 9000
este un element esenial al unui concept al calitii i un pas important pentru asigurarea
competiti!itii /ntreprinderii. #eria ,#- 9000 a fcut carier internaional nu /n ultimul r/nd
datorit faptului c d posi+ilitatea utili&atorului s asigure transparena competenelor i a
interfeelor, s documente&e procesele /ntrCun mod corespun&tor, pentru c ,#- 9000
/ncure"ea& re&ol!area independent i creati! a pro+lemelor, contri+uind astfel la creterea
producti!itii.
4
4
Lil8elm <raK8a8n :lriKe Gogt, %so &''( pentru servicii, 3ditura 5e8nic, <ucureti, 1998, pag.1)0
1'
2.2 $tandardul *$) +,,1-2,,,. $isteme de management al calitii
2.2.1 /eneraliti
Gersiunea actual a seriei de standarde 3F ,#- 9000 repre&int cea de a treia ediie din
momentul adoptrii lor.
Conform ultimei re!i&ii a seriei numrul standardelor a fost redus, simplific?nduCse astfel
alegerea i utili&area acestora, dup cum urmea&@
EN ISO 4555 : %555: S60171 31 M-n-,171n0 -l C-l02/. P"n:; fun3-71n0-l1 <
!o:-?ul-"9 descrie noiunile fundamentale ale sistemelor de
management al calitii i specific terminologia pentru sistemele de
management al calitiiH
EN ISO 455# : %555: S60171 31 7-n-,171n0 -l :-l02/. C1"n/19 specific cerinele
unui sistem de management al calitii pentru organi&aiile care este
necesar s demonstre&e capa+ilitatea lor de a furni&a produse care s
/ndeplineasca cerinele clienilor precum i cele de reglementare
aplica+ile, a!?nd drept scop creterea satisfaciei clienilor.
EN ISO 455' : %555: S60171 31 7-n-,171n0 -l :-l02/. Ln 3"1:0o-"1 ;1n0"u
=7?un202/"1- ;1"fo"7-n/1, furni&ea&, pe +a&a celor 8 principii
de management al calitii, /ndrumri pentru /m+untirea
performanei.
6a implementarea unui #$C /n conformitate cu ,#- 9001 organi&aia care dorete acest
lucru are posi+ilitatea de a seleciona acele cerine ale referenialului care sunt aplica+ile
organi&atiei.
Cerintele #$C specificate /n standardul ,#- 9001 @ '001 sunt complementare a cerinelor
de produs, ceea ce /nseamn c ele nu se refer /n mod direct la produs ci in principal la
managementul acti!itilor implicate /n asigurarea respectrii tuturor cerinelor clienilor i de
reglementare.
#ec!enele e!oluiei conceptului de calitate, /n opinia lui Juran@
3diia 196'@
calitatea ce se manifest pe pia 0gradul /n care un anumit produs satisface
dorinele unui anume consumator2H
calitatea proiectat 0gradul p?na la care o clasa de produse posed satisfacie
pentru oameni /n general2H
calitatea conform 0gradul p?na la care un anume produs este conform cu
specificaiile2H
preferina consumatorului 0gradul p?na la care un anume produs este preferat, /n
relaie cu produsele cu care se afl /n competiie, pe +a&a unui test comparati!
reali&at de consumator2H
1(
caracteristica de calitate 0o /nsusire distincti! a unui anumit produs estetic,
performan, durat de !ia2.
8
3diia 194)@
introduce definiia@ Dpotri!it pentru utili&areB, pe care o descrie drept limita p?na
la care un produs ser!ete cu succes scopului utili&atorului, diferentia&
conformitatea intern 0unde msurarea calitii are multe elemente comune cu
!erificrile utili&ate la scar larg /n controlul fa+ricaiei2, de conformitatea
e>tern 0mult mai comple> /ntruc?t se +a&ea& i pe su+iecti!itatea
consumatorului2.
9
3diia 1988@
menine definiia Dpotri!it pentru utili&areB, critic multiplele /nelesuri asociate
noiunii de DcalitateB i ofer o nou a+ordare a calitii prin prisma conformitii
incomplete.
10

2.2.2 Principiile de 0a( ale *$) +,,1
A $ O"1n0-"1- :20"1 :l1n0. Foua !ersiune a standardelor a trecut de la principiul
Dasigurrii calitii produselorB la principiul Drespectrii cerinelor clienilor i a celor de
reglementareB precum i la e!aluarea gradului de satisfacie al clienilor 0ne>a 16 C8estionar
pri!itor la gradul de satisfacie a clientului2. Cu alte cu!inte sCa trecut de la focali&area pe
DprodusB la focali&area pe DclientB cu toate cerinele lui.
* $ L1-31"6A;. Prin leaders8ip se /ntelege acel manager care dispune de aptitudinea de
aCi determina pe oameni s o+in re&ultate +une, urm?nd anumite proceduri.
C $ I7;l:-"1- ;1"6on-lulu. $anagerii eficieni sunt aceia care reuesc s utili&e&e la
ma>imum calitile reale ale personalului su+ordonat, determin?nd i mai ales moti!?nd
personalul anga"at s /i pun acete calitii in slu"+a organi&aiei, /n implicarea la punerea /n
aplicare a Politicii /n domeniul calitii a organi&aiei.
D $ A?o"3-"1- ;1 ?-.- 31 ;"o:16. Pentru ca o organi&aie s funcione&e eficace ea
tre+uie s identifice i a conduc numeroase procese intercorelate.
- acti!itate utili&?nd resurse i condus pentru a da posi+ilitatea transformrii datelor de
intrare /n date de ieire, poate fi considerat un proces. ceste date de ieire ale unui proces
constituie /n mod direct, datele de intrare ale procesului=proceselor urmtoare.
plicarea unui sistem de procese /n cadrul unei organi&aii, /mpreun cu identificarea i
interaciunea acestor procese, i conducerea lor, poate fi considerat Da+ordarea pe +a& de
procesB.
:n a!anta" al a+ordrii pe +a& de proces este controlul pe care acesta /l asigur pe
parcursul derulrii, at?t asupra legturii dintre procesele indi!iduale i sistemul de procese, c?t i
asupra com+inrii i interaciunii lor.
C?nd este utili&at /n cadrul unui #$C, a+ordarea pe +a& de proces, accentuea&
importana@
1 intelegerii i satisfacerii cerinelorH
8
J.$. Juran, 6., #eder, 7.$. *rMna, $c *raN 1ill, FeN OorK
9
J.$. Juran, 7.$. *rMna, 9.#. <ing8am, $c *raN 1ill, FeN OorK
10
J.$. Juran, 6., #eder, 7.$. *rMna, $c *raN 1ill, FeN OorK
1)
' necesitii de a considera procesele /n funcie de !aloarea adaugtH
( C o+inerii de re&ultate /n ceea ce pri!ete performana i eficacitatea procesuluiH
) /m+untirii continue a proceselor pe +a& msurrilor o+iecti!e.
;n mod sc8ematic un proces se poate repre&enta astfel@
7urni&orii Clienii
date de intrare Procesul propriu(is date de ieire
Date Date Date
de ,ntrare #tart d e de ,eire
F,. % A?o"3-"1- ;1 ?-.2 31 ;"o:16
E $ A?o"3-"1- 7-n-,171n0ul :- 66017. Procesele se leag /ntre ele alctuind un
D"istem de procese intercorelate. Proprietarii de procese 0process oNner2 asigur interfeele
legturile dintre procese.
F $ +7?un202/"1- :on0nu2. 5uturor proceselor li se poate aplica metodologia
cunoscut su+ numele de DCiclul lui DemingB sau DPlanific 1fectuea( 2erific
!ctionea( %Plan, Do, C8ecK, !ction . PDC!&.
Planific 8 sta+ilete o+iecti!ele i procesele necesare o+inerii re&ultatelor /n
concordan cu cerinele clientului i cu Politicile organi&aieiH.
1fectuea( 8 implementea& proceseleH
2erific 8 monitori&ea& i masoar procesele i produsul fa de politicile, o+iecti!ele
i cerinele pentru produs i raportea& re&ultateleH
!cionea( 8 se studia& re&ultatele i dac au fost reali&ate /m+untirile preconi&ate se
iau msuri pentru efectuarea modificrilor necesare /n proceduri, ela+orarea
de noi standarde sau modificarea celor e>istente, pentru a le pune de acord cu
soluiile preconi&ate.
C /ntreprinde aciuni pentru /m+untirea continu a performanelor
proceselor i produselor.
11
11
$arieta -laru, !anaementul Calitii, 3ditura 3conomic, <ucureti, 1999, pag.11(
1.
7urni&or 1
7urni&or '
7urni&or (
Client 1
Client '
Client (
Deming a e!ideniat importana cola+orrii permanente dintre cercetareCproiectare,
producie i desfacere, /n procesul /m+untirii calitii, su+ forma unei repre&entri grafice,
careCi poart numele@ cercul lui Deming.
1'
P3G 0Planific, 3fectuea&, Gerific, cionea&2, repre&int succesiunea acti!itilor
pentru /m+untire, e!ideniind faptul c este esenial s intelegem i s e!alum corect
consecinele, /nainte de a aciona.
1(
;ntreprinde aciuni #ta+ilete o+iecti!e
pentru /m+untire i procese necesare
continu a proceselor pentru o+inerea
re&ultatelor dorite

$onitori&ea& i ,mplementea&
msoara procesele i procesele
produsele
F,. & C:lul PDCA C C1":ul lu D17n,
$odelul unui #$C +a&at pe procesul pre&entat /n figura de mai "os ilustrea&
intercorelarile dintre procese. ceast figur arat rolul semnificati! pe care clienii /l "oac /n
definirea cerinelor ca date de intrare. $onitori&area satisfaciei clienilor presupune e!aluarea
informaiilor referitoare la percepia clienilor asupra faptului c organi&aia a /ndeplinit cerinele
sale.
1'
Deming, )ut of t*e Crisis,$it Center for d!anced 3ngineering #tudM, Cam+ridge, $ass., 1986
1(
. -ess, +otal ,ualit- !anaement, Lies+aden,199(, pag. 9)
16
Pl-nf:2
Ef1:0u1-.2 V1"f:2
A:0on1-.2
Cl1n/ 1D01"n Cl1n/ 1D01"n
S6017ul 31 7-n-,171n0 -l :-l02/
Cerine Cerine
clieni Start satisfcute
6egislaie

Fig. 4 SMC bazat pe un sistem de procese intercorelate
(Harta proceselor)
2.2.3 $tructura de documente a $MC
Fu e>ist o DreteB uni!ersal cu pri!ire la structura de documente a unui #$C, totui se
consider ca fiind adec!at urmtoarea structur piramidal@
N!1lul I
- $anualul Calitii la ni!elul societii.
N!1lul II
- $anualul operaional care cuprinde procedurile pentru elementele #$CH
- Planurile Calitii.
N!1lul III
- ,nstruciuni de lucru.
N!1lul VI
- ;nregistrri referitoare la #$C.
M-nu-lul C-l02/
14
Client 1
Client n
-rganisme
de
reglementare
Client 1
Proces 1 Proces '
Proces ( Proces n
Client n
$anualul calitii este clu&a /n sistemul de management al calitii al unei /ntreprinderi.
3l ser!ete nu numai formrii unei imagini de ansam+lu asupra sistemului, ci caut i descrie,
asemenea unei 8ri, toate responsa+ilitile i procesele eseniale.
1)
5re+uie astfel conceput /nc?t s satisfac urmtoarele o+iecti!e@
- s fie instrumentul de lucru pentru implementarea efecti! a #$CH
- s constituie instrumental de comunicare a Politicii i a o+iecti!elor /n
domeniul calitii adoptate de conducerea societiiH
- s asigure continuitatea #$C i /n perioadele afectate de sc8im+ri ma"oreH
- s constituie referina pentru auditarea #$CH
- s constituie instrumental de instruire a personalului cu pri!ire la modul /n
care cerinele ,#- 9001 au fost implementate /n societateH
- s pre&inte #$C implementat /n societate la orice solicitri e>terne.
M-nu-lul o;1"-/on-l
3ste constituit din suma procedurilor pentru elementele din #$C ela+orate /n
conformitate cu cerinele ,#- 9001. colo unde se impune sunt ela+orate proceduri de sistem, /n
care sunt detaliate o+iecti!e, modul de desfurare a unor acti!iti care pot influena calitatea,
precum i responsa+ilitile, autoritile i interCrelaiile personalului care coordonea&,
efectuea&, !erific sau anali&ea& astfel de acti!iti.
Procedurile indic metodele i instrumentele de utili&at i pot include referine la
instruciuni detaliate, precum i utili&area formularelor i a altor documente.
Deci procedurile descriu modul /n care este e>ecutat controlul managementului asupra
acti!itilor sau funciilor la care se refer i sunt necesare /n mod deose+it acolo unde pot fi
luate deci&ii sau se pot face alegeri ale managementului i/ntre diferite ci de aciune, mai ales
dac acestea sunt re&ultatul unei acti!iti la interfaa /ntre dou funcii sau compartimente.
Procedurile pot furni&a auditorului informaii detaliate despre ce acti!iti ar putea fi
desfurate, cine are responsa+ilitatea pentru indeplinirea lor i cum este inregistrat acti!itatea.
#tructura posi+il a unei proceduri tre+uie s cuprind@
- #copul proceduriiH
- Domeniul=acti!itatea tratate de procedurH
- 5erminologie i a+re!ieriH
- Documente de referin i formulare utili&ate /n cuprinsul proceduriiH
- Descrierea proceduriiH
- 9esponsa+ilitiH
- 7ormulareH
- ne>e.
Pl-nu"l1 :-l02/
#unt documente care pre&int practicile, resursele i sec!entele de acti!iti specifice
calitii, pentru un anumit produs, ser!iciu, contract sau proiect.
3la+orarea Planurilor calitii nu este o cerin o+ligatorie a ,#- 9001, managementul sau
clientul decide dac sunt necesare Planuri ale calitii.
In60"u:/unl1 31 lu:"u
1)
Lil8elm <raK8a8n :lriKe Gogt, %so &''( pentru servicii, 3ditura 5e8nic, <ucureti, 1998, pag.1')
18
#e /ntocmesc pentru pre&entarea detaliat a unor acti!iti. 3le descriu cum se reali&ea&
sarcinile specifice i sunt necesare, de regul, numai pentru sarcini comple>e care nu pot fi
descrise corespun&ator printrCun paragraf dintrCo procedura.
+n"1,60"2" "1f1"0o-"1 l- SMC
;nregistrrile referitoare la #$C sunt documete prin care se do!edete funcionarea #$C.
3le se pot pre&enta /n diferite forme, pot fi pe suport 8?rtie sau pe suporturi magnetice. 3>emple
de /nregistrari pot fi@
- planuriH
- specificaiiH
- formulare completate cu date specificeH
- cataloageH
,#- 9001 impune ca pentru fiecare /nregistrare s fie sta+ilite responsa+iliti in legtur
cu@
- emiterea documentelorH
- modul de transmitere, /nregistrare i ar8i!areH
- durata de ar8i!are.
2.2.4 Compati0ilitatea cu alte $isteme de Management
,#- 9001 este /n general aliniat cu alte sisteme de management ca de e>emplu@ ,#-
1)001 0#isteme de management de mediu2H ,#- ''000 0#isteme de management al siguranei
alimentelor2, /n scopul mririi compati+ilitii standardelor.
;n cadrul unui sistem integrat 0calitate, 1CCP, mediu2 ,#- 9001 este standardul de
+a&, din celelate standarde fiind tratate numai cerinele specifice, care nu se regsesc /n ,#-
9001.
,#- 9001 nu include cerine specifice altor #isteme de $anagement cum ar fi cele de
managementul snataii ocupaionale i securitii, dar el permite integrarea #$C cu alte sisteme
de management.
2.2. Cerine generale ale unui $MC 3n "ederea certificrii
Creat de -rgani&aia ,nternaional de #tandardi&are 0,#-2, standardul ,#- 9001 poate
a"uta o organi&aie s /i satisfac clienii, s /i /m+unteasc continuu acti!itatea i s
indeplineasc cerinele legislati!e. ;n pre&ent, ,#- 9001 este un standard cunoscut de toi
mangerii responsa+ili ca fiind un standard de +usiness.
Certificarea produselor repre&int Datestarea, de ctre organismul de certificare, a
conformitii acestora cu un anumit standard, sau cu un alt document normati!B.
1.
- societate care doreste sCi certifice #istemul de $anagement al Calitii tre+uie s@
C documente&eH
1.
$arieta -laru, !anaemntul calitii, 3ditura economic, <ucureti, 1999, pag.(1(
19
C s implemente&eH
C sa /m+unteasc continu eficacitatea sistemului.
;n conformitate cu cerinele standardului ,#- 9001.
Pentru aceasta societatea tre+uie@
- s identifice procesele necesare #istemului de $anagement al CalitiiH
- s determine succesiunea i interaciunea dintre proceseH
- s determine criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c at?t
operarea c?t i controlul proceselor sunt eficaceH
- s se asigure de disponi+ilitatea resurselor i informaiilor necesare pentru
operarea i monitori&area proceselorH
- s masoare i s anali&e&e proceseleH
- s implemente&e aciuni necesare pentru a reali&a re&ultatele planificate i
im+untirea continu a proceselor.
2.2.' Conclu(ii
Din cele de mai sus re&ult c prin implementarea unui #$C /n conformitate cu
standardul ,#- 9001 organi&aia creea& premi&ele /ndeplinirii cerinelor clienilor i a
respectrii cerinelor de reglementare.
- organi&aie care are implementat un #$C /n conformitate cu standardul ,#- 9001
dorete@
s demonstre&e Da+ilitatea de a furni&a consec!ent produse care sp satisfacp
cerinele clientului i cerinele de reglementare aplica+ileBH
s Dmreasc satisfacia clientuluiB prin aplicarea eficace /m+untirii continue
a sistemului de management al calitiiH
#tandardul ,#- 900) @ '000 repre&int un ni!el superior de aplicare a cerinelor cerute de
standardul 3F ,#- 9001 @ '000 prin aceea c se !i&ea&a /n plus@
/m+untirea continu a performantelor organi&aieiH
/m+untirea eficienei glo+aleH
/m+untirea eficacitiiH
Pentru reali&area acestor o+iecti!e standardul ,#- 900) @ '000 e>tinde preocuprile prin
aceea c pe lang asigurarea Dsatisfaciei clienilorB are /n !edere i Dperformana organi&aiei i
satisfacerii tuturor prilor interesate@ proprietari, salariai, furni&ori, societatea /n generalB.
'0
2.3 $tandardul *$) 22,,,-2,, . $isteme de management al siguranei
alimentului
2.3.1 /eneraliti
1CCP este un sistem pentru sigurana alimentelor +a&at pe pre"enire.
#igurana alimentelor este legat de pre&ena pericolelor de origine alimentar /n alimente
/n momentul consumului. Deoarece introducerea pericolelor de natur alimentar poate s apar
/n orice etapP a lanului alimentar, controlul adec!at pe tot parcursul lanului alimentar este
esenial. stfel sigurana alimentului este asigurat prin efortul com+inat al prilor participante
la lanul alimentar.
Calitatea alimentelor depinde de un numPr foarte mare de factori, dintre care cel mai
important este aspectul +acteriologicH acesta, pe de o parte condiionea& aspectul igienicoC
sanitar al produsului, iar pe de alta parte, influentea& calitatea organoleptic i conser!a+ilitatea,
care sunt str?ns legate de /ncrctura micro+ian.
#istemul 1CCP este principala metod pentru protecia igienico sanitar a
alimentelor. 3l se pretea& cel mai +ine pentru a fi implementat /n unitile economice din
sectorul alimentar.
#istemul 1CCP sCa DnscutB /n anii 1960, ca urmare a cerinelor foarte stricte impuse
produciei de alimente sigure din punct de !edere igienico sanitar pentru cosmonauii F#, a
aprut /n acti!itatea producti! /n anul 1940 ca un nou sistem de control. $eritul fundamental al
sistemului 1CCP este acela c a reunit diferitele principii i regului referitoare la sigurana
alimentului , /ntrCun comple> unitar, care ine su+ control flu>ul te8nologic de fa+ricaie sau
distri+uie /ncep?nd cu selecionarea furni&orilor, recepia materiilor prime i p?n la li!rarea
produsului finit. 1CCP se +a&ea& /n cea mai mare parte pe pre"enirea posi+ilelor nea"unsuri
care ar putea genera riscuri pentru consumatori.
1CCP nu asigur reducerea totala a riscurilor, sistemul accept i posi+ilitatea de a
reduce riscurile la un ni!el accepta+il. cest aspect repre&int o noutate introdus /n sistemul
1CCP, care o+lig la o respectare strict a principiilor pre!enti!e coninute /n elH nerespectarea
acestor principii /n oricare dintre fa&ele procesului de producie pune /n pericol /ntreg sistemul.
5raducerea cea mai potri!it pentru 1CCP este@ 4anali(a riscurilor i pre"enirea lor
prin intermediul punctelor critice de control5 0Ea&ard AnalMsis and Critical Control Points2.
#tandardele /n funcie de care se face certificarea sistemului de management 1CCP@
;n 9om?nia, organi&aiile /i pot certifica sistemul de management 1CCP dupa urmtoarele
( refereniale@
'1
Code> li71n0-"u6 09eguli generale i specifice pri!ind +unele practici de igien
*1P i producie C *$P pentru societile ce procesea&, transport, depo&itea& sau
comerciali&ea& produse alimentare2. Cele mai importante reglementri internaionale
pri!ind etic8etarea alimentelor, dei au caracter de recomandare, au fost ela+orate de
Comitetul pentru etic8etarea +unurilor alimentare din cadrul Comisiei Code>
limentarius.
16
D# (0'43@'00' 0document care introduce toate regulile din Code> limentarius /ntrCun
sistem ce poate fi documentat i ale crui performane pot fi e!aluate2H.
,#- ''000 0primul standard internaional de certificare a sistemului 1CCP2.
2.3.2 Principiile sistemului de management al siguranei alimentelor
%6!CCP&
Principiile sistemului 1CCP au fost sta+ilite /nc din anul 199( de ctre Comisia Code>
limentarius i apoi -$# 0-rgani&atia $ondiala a #ntii2. cestea sunt urmatoarele@
#. ,dentificarea riscurilor asociate cu producerea alimentelor /n toate fa&ele flu>ului
te8nologic i e!aluarea lor comparati!e cu noci!itatea fa de consumator, descriind i msurile
de control sau de pre!enireH
%. ,dentificare pe flu>ul te8nologic al punctelor critice care, meninute su+ control, sunt /n
msur s pre!in, s elimine sau s reduc p?n la limite accepta+ile risculH
&. #ta+ilirea limitelor critice care nu tre+uie depite, pentru a ne asigura c punctul crtic
de control0PCCCul2 este su+ controlH
'. #ta+ilirea sistemului de monitori&are pentru a e!alua dac/ criteriile sta+ilite au fost
respectateH
(. #ta+ilirea de e!entuale aciuni corecti!e, /n ca&ul /n care monitori&area indic faptul c
un anumit PCC nu mai este su+ control. Procesul de ameliorare prin aplicarea de aciuni
corecti!e i anali&area defectelor acestora tre+uie s fie un proces continuu p?n la atingerea
complet a o+iecti!elor ca&ului respecti!.
14
). #ta+ilirea procedurilor pentru a !erifica dac /ntreg sistemul 1CCP indeplinete
o+iecti!ele fi>ateH
F. Documentarea tuturor procedurilor adoptate pentru reali&area planului 1CCPH
Pentru ca 1CCP s dea +une re&ultate este, de asemenea, a+solut necesar ca /ntreg
personalul care acti!ea& /n filiera alimentar s fie +ine pregtii profesional, ca urmare a
participrii la cursuri de instruire pri!ind 7unele practice de producie 0 GMP *ood
16
*8. F. ,osif, Gictor $anole, $irela #toian, 9aluca ndeea ,on, dan <o+oc, #naliza caltii produselor, 3ditura 5ri+una
3conomic, <ucureti, '00', pag 1)9
14
:FC5D=*55, !anualul "istemului Calitii, 3ditura 5e8nic, <ucureti, 1994, pag 11'
''
$anufacturing Practices2 i 7unele practice de igiena 0 GEP *ood 1Mgiene Practices2, condiii
preliminare o+ligatorii pentru implementarea sistemului 1CCP.
F,. ( Inlo:u0-01- ;"o3u6ulu
G:on0"olul ;"1!1n0! -l ;"o3u6uluH
2.3.3 1la0orarea unui Plan 6!CCP
;n scopul ela+orarii unui sistem 1CCP i aplicarea a celor apte principii 1CCP
tre+uie respectate urmtoarele 1' etape@
E0-;-#@ Desemnarea ec8ipei 1CCPH
E0-;-%@ Descrierea produsului, metoda de procesare i distri+uieH
E0-;-&@ Descrierea utili&rii intenionateH
E0-;-'@ 3la+orarea diagramelor proceselor de producereH
E0-;-(@ Gerificarea diagramelor proceselor de producere pe terenH
E0-;-)@ nali&a pericolelor. Principiul 1H
E0-;-F@ Determinarea punctelor critice de control. Principiul 'H
E0-;-I@ #ta+ilirea limitelor critice. Principiul (H
E0-;-4@ 3la+orarea procedurilor de monitori&are. Principiul )H
E0-;-#5@ 3la+orarea aciunilor corecti!e. Principiul .H
E0-;-##@ 3la+orarea procedurilor de !erificare. Principiul 6H
E0-;-#%@ 3la+orarea documentaiei i pstrarea /nregistrrilor. Principiul 4.
2.3.4 Domeniul de aplicare al *$) 22,,,
#tandardul ,#- ''000 specific cerinele pentru un sistem de management al siguranei
alimentelelor, atunci c?nd o organi&aie din lanul alimentar are ne!oie s demonstre&e
capa+ilitatea sa de a controla pericolele pentru sigurana alimentelor, cu scopul de a se asigura c
alimentul este sigur /n momentul consumului uman. Cunoaterea, controlul i msurarea calitii
'(
*1P *$P 1CCP
,#- 9001 5Q$
repre&int o necesitate o+iecti!, deoarece calitatea, ca element component al !alorilor de
/ntre+uinare, este inclus /n sistemul de indicatori ai economiei naionale.
18
#tandardul este aplica+il pentru toate organi&aiile, indiferent de mrime, care sunt
implicate /n orice aspecte ale lanului alimentar i doresc s implemente&e sisteme care duc la
o+inerea constant de produse sigure. $i"loacele de reali&are pentru satisfacerea oricror cerine
din standard pot fi o+inute prin utili&area resurselor interne i=sau e>terne.
Conform acestui standard orice organi&aie care dorete sCi certifice sistemul de
management al siguranei alimentelor tre+uie@
s demonstre&e conformitatea cu cerinele legale i de reglementare aplica+ile,
pri!ind sigurana alimentelorH
s e!alue&e i s aprecie&e cerinele consumatorilor i s demonstre&e
conformitatea cu acele cerine ale consumatorilor con!enite de comun acord,
pri!ind sigurana alimentelor, cu scopul de a mri satisfacia clienilorH
s comunice eficace furni&orilor lor, clienilor i parilor interesate rele!ante
din lanul alimentar pro+lemele pri!ind sigurana alimentelorH
s asigure c organi&aia se conformea& politicii sale declarate de sigurana
alimentelorH
s demonstre&e o astfel de conformitate prilor interesate rele!anteH
s urmareasc certificarea = /nregistrarea sistemului su propriu de management
al alimentelor de ctre o organi&aie e>tern, sau s fac o autoe!aluare sau o
autodeclarare a conformitii cu standardul ,#- ''000.
2.3. !"anta#ele implementrii unui sistem de management al siguranei
alimentelor
Prin implementarea unui sistem de management al siguranei alimentelor /n conformitate
cu standardul ,#- ''000 o societate comercial poate o+ine urmtoarele a!anta"e@
garantea& calitatea igienic a produselor sale 0sigurana igienic2H
o+ine o reducere a re+uturilor i reclamaiilor clienilorH
prelungete durata de !ala+ilitate a produselorH
o+ine o cretere a /ncrederii clienilor i a salariailor proprii, /n capacitatea
societii de a reali&a e>clusi! produse de calitate, /n mod constantH
o+ine o /m+untire a imaginii societii i credi+ilitii pe piaa intern i
e>ternH
poate atrage e!entuali in!estitori /n e>tinderea afacerii.
18
Giorica Parasc8i!escu, #siurarea, Certificarea i Controlul calitii mrfurilor, 3ditura Feuron, 7ocani, 199),
pag.8(
')
sigurarea calitii este o declaraie dat pentru a inspira /ncredere c un produs a
/ndeplinit cele mai multe standard i c e>ecuia, modificarea sau repararea sa au fost reali&ate la
timp i /ntrCo manier eficient.
19
2.4 $tandardul *$) 14,,1- 2,,. $isteme de management al mediului
2.4.1 /eneraliti
#andardul ,#- 1)001 pre!ede cerine referitoare la sistemul de management de mediu,
aplica+ile oricrei organi&aii care urmrete@
,mplementarea i /m+untirea sistemului de management de mediuH
sigurarea conformitii sistemului cu politica sa de mediuH
Demonstrarea conformitii sistemului cu acest standardH
Certificarea=/nregistrarea sistemului cu acest standardH
9eali&area unei autoCe!aluri sau decalarea pe proprie rspundere a conformitii
sistemului cu acest standard.
'0
#tandardul ,#- 1)001 a fost pu+licat pentru prima dat de -rgani&aia ,nternaional
pentru #tandarde /n anul 1996, ca un g8id pentru de&!oltarea i implementarea sistemului de
management de mediu. ;n anul 1999 a fost pu+licat i specificaia -1## 18001 pentru
sistemul de management al sntii i securitii ocupaionale, in?nduCse cont de
compati+ilitatea cu ,#- 9001 managementul calitii, ,#- 1)001 sisteme de management de
mediu pentru a se asigura integrarea sistemelor de management al calitii, mediului i securitii
ocupaionale, de ctre organi&aii.
#tandardul ,#- 1)001 a fost actuali&at /n anul '00), pentru a rspunde necesitilor
organi&aiilor de a de&!olta instrumente de control pentru e!aluarea conformrii cu legislaia.
:n sistem de management de mediu conform ,#- 1)001 asigur cadrul organi&aional,
operaional, procedural pentru identificarea, anali&a aspectelor de mediu i sta+ilirea de aciuni /n
!ederea asigurrii unei protecii adec!ate a mediului. plicarea standardului /mpreuna cu actele
normati!e emise de autoritile de reglementare constituie o prioritate /n politicile statelor
mem+re ale :3.
Pre!enirea riscurilor ecologice i de degradare a mediului tre+uie s fie prioritar i
promo!at /n mod constant /n toate acti!itile care au inciden asupra mediului.
'1
Pe de alt parte, pentru a fa!ori&a reali&area de produse i ser!icii cu impact am+iental
minim, /ntrCo serie de ri au fost introduse sisteme de marcare ecologic, recunoscnduCse /n
acelai timp, necesitatea reglementrii unitare a acestora, /n cadrul :niunii 3uropene i c8iar la
19
9aM 5ricKer, %") &''' pentru ntreprinderi mici i mi.locii, 3ditura ll <ecK, <ucureti, 1999, pag. 68
'0
$arieta -laru, !anaemntul calitii, 3ditura economic, <ucureti, 1999, pag.))(
'1
Constantin -prean, -cta!ian #uciu, !anaementul Calitii !ediului, 3ditura cademiei 9om?ne, <ucureti, '00(,
pag 181
'.
ni!el intenaional. Primul sistem de marcare ecologic a produselor, denumit D<lue ngelB, a
fost introdus /n *ermania /nc din anul 1948, ca rspuns la intensificarea preocuprilor ecologice
ale consumatorilor. cest sMstem este patronat de genia 7ederal a $ediului, care decide dac
un produs /ndeplinete criteriile de performan ecologic sta+ilite, astfel /nc?t s poat fi /nscris
/n catalogul D<lue ngelB i s poat o+ine marca de produs ecologic.
''
2.4.2 Domeniul de aplicare a standardului *$) 14,,1
#tandardul ,#- 1)001 este aplica+il oricrei organi&aii care dorete@
s sta+ileasc, s implemente&e, s menin i s /m+unteasc un sistem de
mediu H
s se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarat H
s demonstre&e conformitatea cu ,#- 1)001 prin@
- reali&area unei autoe!aluari i autodeclaraii sau
- urmrirea confirmrii de ctre parile interesate /n organi&aie, cum sunt
clienii, a conformitii sale sau
- urmrirea confirmrii de ctre o parte e>tern a autodeclaraiei sale, sau
- urmrirea certificrii = inregistrrii sistemului sau de management al
mediului de ctre o organi&aie e>tern.
2.4.3 Cerine ale standardului *$) 14,,1
;n conformitate cu ,#- 1)001 orice organi&atie care dorete sCi certifice sistemul de
management al mediului tre+uie@
s sta+ileasc o politic de mediu corespun&toareH
s identifice aspectele de mediu care re&ult din acti!itile, produsele sau
ser!iciile sale e>istente, anterioare sau planificate, pentru a determina impactul
semnificati! asupra mediuluiH
s identifice cerinele legale i alte cerine aplica+ile la care organi&aia
su+scrieH
s identifice prioritile i s sta+ileasc o+iecti!ele i intele de mediu
corespun&toareH
''
:FC5D=*55, +*e /otential of 0nvironmental 1eislation on 02port /ac3ain from 4evelopin Countries, n
02port /ac3ain 5ote, (&&6,pa. 67
'6
s sta+ileasc o structur i un program = programe pentru implementarea
politicii i indeplinirea o+iecti!elor i tintelorH
s permit acti!itile de planificare, control, monitori&are, aciuni pre!enti!e,
corecti!e, audit i anali& pentru a se asigura c politica de mediu este /n
conformitate cu sistemul de management de mediu i c acesta rm?ne
corespun&torH
s fie capa+il s se adapte&e la sc8im+ri.
,ntrri de@ - materii prime
C materiale
C energie
,eiri de@ C ap, aer, etcC normale C emisii /n aer
C de!ersri /n ap
C anormale C management deeuri
C contaminri sol
C situaii de urgen C utili&are de materii prime i resurse
naturale
C situaii pre!i&i+ile C alte pro+leme referitoare la comunitate i
mediul local@ cldura, &gomot, miros, praf, etc.
'4
cti!iti Produse, ser!icii
IMPACTURI
ASUPRA
MEDIULUI
ASPECTELE DE MEDIU
:-u.- ;1n0"u:
Condiii de
funcionare
7actori de
mediu

F,. ) F-:0o" :-"1 nflu1n/1-.2 -6;1:01l1 31 713u < 7;-:0ul -6u;"-
713ulu
CAPITOLUL &
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL
CALITII9 SIGURANEI ALIMENTULUI9 MANAGEMENTUL
MEDIULUI
l- SC TRUST LF TRADE S.R.L $ Fo:<-n

3.1 Pre(entarea general a societii 89:$8 ;< 89!D1 $.9.;.
SC TRUST LF TRADE SRL este o societate cu capital integral pri!at /nregistrat la
9egistrul Comertului cu nr. J (9=.'4='00., C.:.,. 146.6(88
#ediul societii @
Calea $unteniei, Fr.1 7ocsani, "ud Grancea
5elefon=fa> 0'(4.'(180'
$o+il@ 04).. 118..00
#ocietatea comercial 5rust 67 ,nternational 5rade #.9.6. sCa /nfiinat /n anul 199(,
o+iecti!ul principal al societii fiind fa+ricarea alcoolului etilic de fermentaie i
producerea=comerciali&area +uturilor alcoolice distilate. ,n anul '00., 5rust 67 ,nternational
5rade sCa reorgani&at i /ntreaga acti!itate a fost preluat de #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 6a ora
actual fa+rica este una dintre cele mai moderne in!estiii de acest gen din 9om?nia,
remarc?nduCse prin dotarea te8nic, la+orator propriu de testare i control al calitii produselor
i o structur de personal +ine pregtit i profesional coordonata.
Pentru fa+ricarea +uturilor alcoolice, fa+rica dispune de ' secii de /m+uteliere 0import
,talia2, fiecare fiind dotat cu linii performante de /m+uteliere de capaciti /ntre ).000 si 10.000
sticle pe or. <uturile alcoolice produse /n aceste secii sunt omologate /n conformitate cu
legislaia rom?n /n !igoare.
:tilarea deose+it a fa+ricii de alcool i +uturi alcoolice a permis funcionarea
ne/ntrerupt a societii cu re&ultate optime. De la infiintare si p?n /n pre&ent, acti!itatea
societii sCa desfurat fr /ntreruperi, firma a!?nd o acti!itate profita+il.
'8
Prin serio&itate /n respectarea tuturor clau&elor contractuale i reali&area unor produse de
foarte +un calitate firma a do!edit c este capa+il s duc la +un sfarsit o+iecti!ele propuse i
s satisfac deplin at?t cerinele e>plicite ale clientilor c?t i conformitatea cu legislaia in
!igoare.
#ocietatea deine licene de fa+ricaie i comerciali&are a alcoolului rafinat de fermentaie
i autori&aie de fa+ricare i comerciali&are a +uturilor alcoolice emise de $inisterul 7inanelor.
#ocietatea este dotat corespun&tor i cu capaciti de /ncrcare= descrcare marfuri,
depo&ite de am+alare i depo&ite de produse finite.
;n !ederea asigurrii faptului c produsele societii sunt reali&ate /n mod constant la un
ni!el ridicat de calitate care s satisfac /n totalitate cerinele clienilor, cerinele legale i alte
cerine, /n acti!itatea curenta a societii este implementat un #istem de $anagement ,ntegrat C al
Calitii /n conformitate cu standardul #9 3F ,#- 9001@'001, al $ediului /n conformitate cu
standardul #9 3F ,#- 1)001@'00. i al #iguranei limentului /n conformitate cu standardul #9
3F ,#- ''000@'00..
3.1.1 Calitatea, prioritate a companiei 8rust ;< 8rade
Prioritatea firmei 5rust 67 5rade este satisfacerea cerinelor consumatorilor si printrCo
calitate din ce /n ce mai ridicat oferit la preuri din ce /n ce mai re&ona+ile.
Pentru acest de&iderat, firma 5rust 67 5rade in!estete continuu /n cercetrile de
marKeting ce !i&ea&@
- proiectarea de produse care s satisfac c?t mai mult ne!oile
consumatorilorH
- adaptarea produselor /n sensul creterii calitiiH
- folosirea de materii prime cu standarde ridicateH
- di!ersificarea gamei sortimentale i /m+untirea modului de pre&entare.
#tandardele de calitate pe care i leCa impus compania 5rust 67 5rade pentru produsele
sale sunt deose+it de ridicate.
3.1.2 )rientarea ctre consumator
5rust 67 5rade este o companie responsa+il, care a contienti&at /nc din primii ani de
acti!itate c succesul de pia pe termen lung poate fi asigurat doar dac !a lua /n considerare
dorinele i cerinele consumatorilor.
5rust 67 5rade deine o e>perien de 1( ani /n producerea i comerciali&area
alcoolului etilic i a +uturilor alcoolice de calitate, fapt care a condus la o foarte +un
structurare a ofertei de +uturi alcoolice, /n ideea c, pentru fiecare categorie de consumatori, a
creat un produs important sau o gam de produse.
3.1.3 Portofoliul de produse
Pentru acest de&iderat, firma 5rust 67 5rade in!estete continuu /n cercetrile de
marKeting ce !i&ea& proiectarea de produse care s satisfac c?t mai mult ne!oile
consumatorilor, adaptarea produselor /n sensul creterii calitii, folosirea de materii prime cu
standarde ridicate, di!ersificarea gamei sortimentale i /m+untirea modului de pre&entare.
'9
Produsele firmei se adresea& tuturor segmentelor de consumatori de pe piaa +uturilor
alcoolice, firma produc?nd at?t +uturi populare,c?t i +uturi specialiti pentru segmentul
mediu i pentru segmentul ridicat de pre.5oate aceste produse sunt prote"ate de mrci
/nregistrate la -.#.,.$., /n conformitate cu legislaia rom?n /n !igoare.
$rcile de +uturi alcoolice de pe segmentele mediu si premium sunt i !or continua s
promo!e&e prin campanii media de mare impact.
Po"0ofolul 31 ;"o3u61 -l f"71 T"u60 L.F. T"-31 S.R.L. 61 ;"1.n02 -60f1l:
AD-;ol6 :
este o +utur alcoolic tip +randM, de calitate superioar. *ustul su
minunat se datorea& unei formule unice /n care aromele i e>tractele naturale de distilat
de malaga, ste"ar i +randM mediteranean se /nfresc cu !inul selecionat i cu fineea
alcoolului du+lu rafinat din cerealeH
alcool (0IC(6 I !olH
logistic@ 6 sticle > '00 ml.=cutieH 6 sticle > .00 ml.=cutieH 6 sticle >
400ml.=cutieH 6 sticle > 1 litru=cutieH 6 sticle > ' litri=cutieH
promo!are@ campanie de pres i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri@ '. IH
E!"B- :
este o +utur spirtoas de tip lic8ior o+inut din e>tracte naturale din
fructe i alcool pur, cu diferite arome@ciocolat cu !iine, ment, caise, !iine, piersici,
fructe de pdure, cpuni, ciree negre, !iinat, floriol, +itterH
alcool '0 I !olH '8 I !olH
logistic@ 9 sticle > .00 ml.= +a>H '0 sticle > '00 ml.= +a>H 1' sticle >
'00ml.= +a>H 6 sticle > 1litru= +a>H
promo!are@ campanie de pres, sampling i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri@ '. I
M-"1<-l :
(0
+utur spirtoas cu arom de !otc, a crei calitate superioar se
datorea& puritii alcoolului du+lu rafinat din cereale produs /n propria distilerieH
+utur spirtoas cu arom de +randM, a crei calitate superioar se
datorea& puritii alcoolului du+lu rafinat din cereale produs /n propria distilerie i
naturaleii ingredientelor folositeH
alcool ') I !olH (0 I !olH (4,. I !olH
logistic@ '0 sticle > '00ml.= +a>H 9 sticle > .00ml.= +a>H 6 sticle > 1
litru= +a>H ) sticle > ' litri= +a>H
promo!are@ campanie de pres, sampling i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri@ 1. I
Pu0n- :
este o +utur alcoolic distilat de calitate, o+tinut prin cupa"area
e>tractului din distilat de !in cu alcool du+lu rafinat din cereale i arome naturale de
coniac rom?nesc.*ustul su deose+it amintete de aromele plantelor moldo!eneti i de
ste"arii seculari ai $oldo!eiH
e>ista Putna +randM i Putna diferite categorii de !inuri al+e i roiiH
alcool (0 I !olH (6 I !olH 11,. I !olH 11 I !olH
logistic@ 1' sticle > '00ml= +a>H 6 sticle > .00ml= +a>H 6 sticle > 400
ml= +a>H 6 sticle > 1 litru= +a>H ) sticle > ' litri= +a>H 6 sticle > 4.0 ml= cutie 0!inuri2H
promo!are@ campanie de pres, sampling i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri@ '0 I
C-7-"-3 :
este o +utur spirtoas cu diferite arome, a crei calitate superioar se
datorea& puritii alcoolului du+lu rafinat din cereale produs /n propria distilerie i
naturaleii ingredientelor folositeH
alcool (0 I !olH
logistic@ 9 sticle > .00 ml= +a>H 6 sticle > 1 litru= +a>H ) sticle > ' litri=
+a>H
promo!are@ campanie de pres, sampling i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri@ '0 I
C"- :
este o +utur spirtoas fa+ricat in urmtoarele !ariante@
(1
C"- :-6-02 8 lic8ior de caise o+inut prin com+inarea alcoolului
du+lu rafinat din cereale cu e>ractele naturale de caise i s?m+uri de migdale.3ste o
+utur delicioas de inspiraie tradiional care se ser!ete /n orice oca&ieH
C"- !<n-02 $ lic8ior de !iine, o+inut prin com+inarea alcoolului
du+lu rafinat din cereale cu e>ractele naturale de !iine i s?m+uri de migdaleH
C"- 02"1 :-61 &) J9 :"- 02"1 ;1"1 &) J9 :"- 02"1 ;"un1 &) J 8
+utur spirtoas de calitate superioar, de inspiraie tradiional ardeleneasc, al crei
gust minunat este dat de naturaleea e>ractelor de caise, pere, prune i de puritatea
alcoolului du+lu rafinat din cereale.
alcool 16 I !olH (6 I !olH
logistic@ 6 sticle > 1 litru= +a>H 1' sticle > '00 ml= +a>H 6 sticle > .00
ml= +a>H
promo!are@ campanie de pres, sampling i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri '0 I.
M-n1l1:
este o +utur spirtoas fa+ricat /n mai multe !ariante@
M-n1l1 ?"-n3@9 M-n1l1 "o79 M-n1l1 !o0:2 $ este o +utur
alcoolic, de calitate, pentru petreceri ade!rateH
alcool ') I !olH '8 I !olH (0 I !olH (6 I !olH
logistic@ 1' sticle > '00 ml= +a>H 6 sticle > .00 ml= +a>H ) sticle > '
litri= +a>H
promo!are@ campanie de pres, sampling i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 5rust 67 5rade #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri '. I
R1360-" Vo3:-:
este o +utur alcoolic de tip !otc cu gust rcoritor de lm?ieH
alcool )0 IK
logistic@ 6 sticle > 400 ml= +a>H 1' sticle > .00 ml= +a>H 6 sticle >
1 litru= +a>H ) sticle > ' litri= +a>H
promo!are@ campanie de pres, sampling i P-#$H
distri+uitor@ #.C. 9RJ Distri+ution #.9.6. 7ocaniH
procent din !?n&ri . I.
$aterii prime folosite /n procesul de fa+ricare al +uturilor alcoolice@
Calcool etilic rafinat din cereale 0gr?u, porum+, or&, etc2 astfel /nc?t s ai+ o
puritate intre 96,0C96,6I !ol.
Cap deduri&at 0fr sruri minerale2H
Cdistilat de !inH
Csucuri de fructe naturaleH
('
Cfructe sau pulp de fructeH
Carome alimentareH
Cmacerate naturale din fructe i planteH
C&a8ar al+CcristaleH
Ccolorani alimentari i naturaliH
$odul de fa+ricare@
#e amestec alcoolul cu distilatul de !in, sucuri de fructe, fructe, maceratele din plante i
citrice, &a8r cu ap deduri&at dup care se omogeni&ea& i se colorea&, dup ca&, cu colorani
alimentari i naturali
Produsele se las la macerat /ntre '1C(0 &ile, dup care se im+utelia&.
3.2 /eneraliti
Conducerea superioar a #C 59:#5 67 59D3 #96 a considerat c, dei nu face parte
din categoria acti!itilor de specialitate, pregtirea implementrii unui #istem de $anagement
,ntegrat este o aciune de mare importan deoarece o implementare insuficient de +ine pregatit
poate duce /n final la epuarea unui proiect de #$, c8iar dac el este +ine proiectat.
u fost luate /n considerare dou componente principale ale pregtirii implementrii i
anume@
! Pregtirea psi=ologic>
7 Pregtirea te=nic.
Pregtirea psi=ologic a implementrii a /nceput de fapt din momentul lurii deci&iei de
implementare a unui #istem de $anagement ,ntegrat 0calitate, sigurana alimentului,
managementul mediului2 prin purtarea unor discuii /ntre cadrele de conducere ale societii i
personalul e>ecutant. ;n cadrul acestor discuii sCa accentuat faptul c implementarea unui #$, este
esenial pentru creterea producti!itii muncii, profita+ilitatea pe termen lung a societii i mai
ales prin satisfacerea deplin a cerinelor clienilor.
5ot ca aciuni de pregtire psi8ologic au fost i discuiile purtate cu !iitorii utili&atori ai
#$, /n legatur cu documentaia sistemului /n curs de ela+orare. ;n cadrul acestor discuii
personalul implicat /n funcionarea #$, a fcut o+ser!aii critice asupra soluiilor alese de ec8ipa de
proiectare, o+ser!aii care au fost luate /n considerare la ela+orarea documentaiei finale. Prin acest
lucru personalul implicat /n funcionarea sistemului a fost atras /n aciunea de proiectare, a!?nd
astfel impresia c sunt coautori la proiectul #$,.
Principalul scop al pregtirii psi8ologice a a!ut drept int crearea unei opinii fa!ora+ile
introducerii sistemului, a unei recepti!iti a salariailor /n /nsusirea i respecarea procedurilor de
lucru.
Pregtirea te=nic a implementrii a /nceput odat cu definiti!area primelor documente ale
#$,. 5oate documentele Csu+ forma lor finalC au fost discutate cu salariaii implicai /n respectarea
lor. cest lucru a permis aducerea unor re!i&ii ale documentaiei la sugestiile utili&atorilor.
$etoda cea mai eficace /n procesul de pregtire te8nic a implementrii a fost /ns
ela+orarea unui Program de ,nstruire a personalului societii /n cunoaterea documentaiei i
cerinelor sistemului care !a fi implementat /n societate.
((
- alta metod folosit a fost DsimulareaB funcionarii #$,. #imularea a fost util at?t
proiectanilor sistemului c?t i !iitorilor utili&atori. Proiectanii sistemului au putut constata care
sunt punctele sla+e ale proiectului iar !iitorii utili&atori sCau familiari&at cu procesele i procedurile
#$C.
3.2.1 Proiectarea $MC
8.6.(.( 4ecizia privind ec*ipa de proiectare
#ta+ilirea unor posi+ile alternati!e strategice. ;n funcie de disponi+ilitile societii au fost
anali&ate urmtoarele !ariante posi+ile@
proiectarea #$C prin fore proprii, alternati! ce presupune reali&area strategiei de ctre
specialitii de care dispune societateaH
scolari&are personalului propriu pentru a do+?ndi cunotintele necesare proiectrii i
implementrii unui #$C, /n ca&ul /n care societatea nu dispune de cunosctori ai
standardului ,#- 9001@'000H
prin contractarea proiectrii #$C cu firme speciali&ate sau consultani e>terni.
Pentru fiecare alternati! strategic /n parte au fost e!aluate@
resursele necesare i comparate cu posi+ilitile societii@
durata de proiectare i implementare comparate cu ne!oile societii.
Din punct de !edere al resurselor necesare proiectrii #$C a re&ultat faptul c c8eltuielile
necesare cu scolari&area personalului propriu /n cunoaterea cerinelor ,#- 9001, coro+orata cu
faptul ca scolari&area nu ar fi garantat si calitatea documentaiei de ela+orat i in acelai timp ar fi
solicitat scoaterea din producie a unui numr de circa . salariai, a re&ultat c este mai eficient
contactarea unei consultane e>terne.
6a +a&a acestei deci&ii a stat urmtoarea e!aluare a costurilor@
costurile consulantei e?terne- din e>periena altor societi similare cu #C 59:#5 67
59D3 #.9.6 au re&ultat costuri de consultan /n !aloare de circa ('00 C (.00 9-F.
costurile proiectrii cu fore proprii-
a costurile pentru scolari&area a . salariai cu studii superioare /n cunoaterea
standardului ,#- 9001@
a.1C . > (.0 9-F0ta>a de scolari&are=persoan2 S 14.0 9-FH
a.' C . > )009-F0salariile personalului pe perioada de scolari&are2 S '000 9-FH
a.( C 5otal c8eltuieli scolari&are personal propriu@
a.1 T a.' S (4.0 9-F
Deasemeni sCa mai luat Un consideratie faptul ca duratele de proiectare si implementare !or fi
mult mai mari in ca&ul alegerii strategiei de proiectare cu personal propriu.
stfel, daca o societate de consultan asigur o perioad de proiectare de circa 10 sptm?ni,
proiectarea cu personal propriu C lipsit de e>perienC, sCa considerat c poate a"unge la '. (0
sptm?ni.
Din aceste moti!e a fost aleas soluia de apelare la o societate de consultan. legerea societii
de consultana fost fcut prin solicitarea de oferte i prin aprecierea e>perienei /n domeniul de
acti!itate al #C 59:#5 67 59D3 #.9.6 a societilor ofertante.
8.6.(.6 #siurarea cadrului oranizatoric necesar proiectarii "!C
Considerand c procesul de proiectare a #$C /n societate este un proces strategic care
conditionea& eficacitatea funcionrii societii, asigur?nd in acelai timp o+inerea performanelor
dorite sCa dispus asigurarea unui cadru organi&atoric corespun&tor atingerii o+iecti!ului propus.
()
;n acest scop sCau parcurs urmtoarele etape@
numirea unui 9esponsa+il cu $anagementul Calitii, salariat cu funcie de conducere din
structura organi&aieiH
alegerea societii de consultanH
sta+ilirea personalului care !a cola+ora cu consultantul ales pentru proiectarea i
implementarea #$CH
identificarea reglementrilor, normati!elor, standardelor aplica+ileH
diagnosticarea sistemului de calitateH
sta+ilirea proceselor principale i secundareH
sta+ilirea proprietarilor de procesH
sta+ilirea Politicii /n domeniul calitii 0ne>a 1 Politica calitii2H
sta+ilirea o+iecti!elor deri!ate din Politica in domeniul calitii pentru funciile rele!anteH
sta+ilirea unor posi+ile alternati!e strategiceH
alegerea celor mai +une alternati!e i, e!entual re!i&uirea o+iecti!elorH
e!aluare resurselor necesare pentru proiectarea i implementarea #$C H
sta+ilirea documentatiei #$C necesare H
ela+orarea planului de proiectare i implementare a #$CH
ela+orarea documentaiei #$CH
instruirea personalului implicat /n +una funcionare a #$CH
implementarea #$CH
selecionarea -rganismului de certificare prin solicitarea de oferte i culegerea de
informaii referitoare la organismele de certificare acreditateH
efectuarea auditului de certificare a #$CH
Fumirea 9$C este o cerin a standardului ,#- 9001@'000 i sCa reali&at prin o Deci&ie a
Directorului *eneral al #C 59:#5 67 59D3 #.9.6 care a numit /n aceast funcie pe Directorului
5e8nic al societii.
3c8ipa cola+oratori interni pentru proiectarea #$C a cuprins c?te o person, +un cunosctoare a
specificului acti!itii, din fiecare compartiment de acti!itate al organi&aiei. 3c8ipa a fost numit prin
Deci&ie a Directorului *eneral al societii.
Diagnosticarea sistemului in funciune a fost necesar pentru a se !edea dac /n acti!itatea curent
este de"a asigurat conformitatea cu cerinele standardului pentru unele acti!itpi i a se sta+ili cerinele
asupra crora !a tre+ui s se /ndrepte atenia /n ela+orarea documentaiei #$C care !a fi ela+orat.
Diagnosticarea a fost facut de consultantul ales /mpreuna cu repre&entanii compartimentelor cooptai /n
ec8ipa de proiectare.
,dentificarea reglementrilor, normati!elor, standardelor aplica+ile ec8ipa local de proiectare
/mpreun cu compartimentul "uridic a in!entariat toate reglementrile care sunt adapta+ile
organi&aiei si sCa preocupat de o+inerea lor.
#ta+ilirea proceselor principale i secundare i a o+iecti!elor lor. ;n funcie de importana
fiecrei acti!iti /n reali&area produselor organi&aiei ec8ipa de proiectare a identificat procesele
principale i secundare precum i o+iecti!ele de calitate msura+ile pentru fiecare proces.
#ta+ilirea proprietarilor de proces. Deoarece procesele care fac o+iectul #$C sunt de regul
Dcomple>eB /n sensul cimplic mai multe compartimente a fost necesar numirea unor propietari de
procese care s ai+ autoritate asupra tuturor compartimentelor implicate /n procese. Pentru /ntrirea
autoritii proprietarii de procese au fost numii prin Deci&ia Directorului *eneral al #C 59:#5 67
59D3 #.9.6.
8.6.(.8 #siurarea resurselor necesare proiectarii "!C
(.
Pe parcursul desfsurrii procesului de proiectare a #$C, 9$C /mpreun cu ec8ipa de lucru, /n
funcie alternati!ele alese, a e!aluat costurile operaiunii /n mai multe !ariante de reali&are comparati! cu
estimrile sta+ilite, iar re&ultatele e!alurilor a fost raportate Directorului *eneral al societii.
8.6.(.9 !odul de lucru al ec*ipei de proiectare
Programul de lucru al ec8ipei de proiectare a fost sta+ilit de comun acord de ctre consultant i
9$C i sCa constat de regula /n con!ocarea sptm?nal a ec8ipei de proiectare pentru a se face
e!aluarea stadiului lucrrilor /n raport cu planul de proiectare sta+ilit i a se lua deci&ii pri!ind
continuarea acti!itii. 9epre&entanii compartimentelor au efectuat acti!itile specifice de proiectare a
#$C /in paralel cu acti!itatea profesional.
I7;l171n0-"1- ;"o;"u8.62
Dupa finali&area documentaiei sCa putut trece la implementarea /n acti!itatea curent a
proceselor, procedurilor i instruciunilor sistemului. ,mplementarea a fost facut cu mult atenie,
urmrinduCse pas cu pas modul /n care procesele i procedurile i instruciunile de lucru rspund, pe
de o parte necesitilor reale ale societii, iar pe de alt parte dac ele sunt conforme cu cerinele
standardului de referin.
Pentru a se putea trece cu succes peste aceast etap dificil a fost constituit un DComitet de
implementare5 compus /n special din Directorii departamentelor societii. Prima atri+utie a
Comitetului a fost ela+orarea LPlanului de implementare a $MC pre&entat /n ta+elul urmtor.
3.3 *mplemetarea $tandardului *$) +,,1 . $istemul de Management al
Calitii
3.3.1 1tapele implementarii $istemului de Management al Calitii
$C 89:$8 ;< 89!D1 $9; <ocsani
F
r
c
r
t
.
ciune 9esponsa
+il
Durata 0saptm?ni2 planificat pentru e>ecuie
6 4 8 9 1
0
1
1
1
'
1
(
1
)
1
.
1
6
1
4
1 3la+orarea
Planului de
instruire a
personalului
implicat /n
funcionarea
#$C
9$C$# V
' 3fectuarea
instruirilor
9$C$#,
3c8ipa de
proiectare
V V V V
( ,mplementarea
procesului de
9elatii cu
clientii
Director
$arKeting
V
) ,mplementarea
procesului de
pro!i&ionare
Director
Comercial
V
. ,mplementarea
Procesului de
alcoolului etilic
Director
Productie
V
6 ,mplementarea
(6
Procesului de
fa+ricare a
+auturilor
alcoolice
Director
Productie
V
4 ,mplementarea
Procesului de
im+uteliere
Director
Productie
V V V
8 ,mplementarea
Procedurilor si
instructiunilor
de lucru
9$C$#,
Directorii
depart.
V V V
9 3fectuarea
auditului intern
uditori
interni
V
1
1
,ntreprinderea
de actiuni
corecti!e =
pre!enti!e
Directori,
#efi
comparti
mente
V V
1
'
#olicitarea de
oferte pentru
certificarea
#$,
dministrator
,
9$C$#
V
1
(
#electionarea
-rganismului
de certificare
dministrator
,
9$C$#
V
1
)
3fectuarea
auditului de
certificare
-rganismul
de certificare V
3.3.2 *nstruirea personalului implicat 3n 0una funcionare a $MC
Procesul de instruire a personalului sCa desfaurat ierar8i&atCpiramidal /n sensul c
instruirea sCa /nceput cu cadrele de conducere 0Directori, efi compartimente, etc.2, care la r?ndul
lor iCau instruit personalul din su+ordine0ne>a ' #tructura organi&atoric2.
;n !ederea monitori&rii instruirii sCa ela+orat un P"o,"-7 31 n60"u" care a identificat
temele de instruire, datele de efectuare a instruirilor, lectorii i personalul implicat /n instruire.
Documentele utili&ate pentru crearea do!e&ilor de efectuare a instruirilor sunt pre&entate
/n ane>ele la proiect 0ne>a ( Programul de instruire i testare i ne>a ) Procesul !er+al al
edinei de instruire2.
3.3.3 *mplementarea procesului de relaii cu clienii
9elaia cu clienii a fost tratat din trei puncte de !edere i anume@
a. identificarea cerinelor clienilor referitoare la produsele comandateH
+. comunicarea cu clieniiH
c. e!aluarea gradului de satisfacie al clienilor H
Pentru fiecare din aspectele de mai sus au fost sta+ilite documentele necesare /n !ederea
crerii do!e&ilor de respectare a cerinelor standardului ,#- 9001 referitoare la relaia cu clienii.
cestea sunt pre&entate /n ane>a . C 7ia de anali& a ofertei = contractului.
3.3.4 *mplementarea procesului de apro"i(ionare
;n !ederea implementrii procesului de apro!i&ionare societatea a identificat furni&orii
de materii prime, materiale, componente si a sta+ilit criteriile de e!aluare a furni&orilor. ,n
(4
funcie de re&ultatele e!aluarilor furni&orii au fost inclui pe 6ista furni&orilor acceptai, sau sCa
renunat la unii furni&ori care nu indeplineau cerinele sta+ilite.
u fost deasemenea sta+ilite@
cerinele pentru apro+area produselor cumprateH
inspeciile de efectuat asupra produselor cumprateH
condiiile de depo&itare i pstrare a materialelorH
identificarea materiilor prime i materialelor.
Pentru fiecare din aspectele de mai sus au fost sta+ilite documentele necesare /n !ederea
crerii do!e&ilor de respectare a cerinelor standardului ,#- 9001 referitoare la pro!i&ionare.
cestea sunt pre&entate /n ane>ele la proiect 0ne>a 6 9aport de constatare = respingere2.
3.3. *mplementarea proceselor de fa0ricaie %fa0ricarea alcoolului etilic, a
0uturilor alcoolice, 3m0utelierea&.
;n !ederea implementrii proceselor de fa+ricaie sCau desfurat urmtoarele acti!iti@
au fost definite flu>urile te8nologice pentru fiecare proces de fa+ricaieH
au fost sta+ilite instruciunile de lucru pentru unele acti!iti cu un grad ridicat
de comple>itateH
au fost definiti!ate punctele de control i !erificare pe flu>ul te8nologic de
fa+ricatieH
sCa asigurat disponi+ilitatea dispo&iti!elor de msurare i monitori&are a
proceselor de fa+ricaieH
Pentru fiecare din aspectele de mai sus au fost sta+ilite documentele necesare /n !ederea
crerii do!e&ilor de respectare a cerinelor standardului ,#- 9001 referitoare la Producie.
0ne>a 4 7a+ricarea alcoolului etilic i ne>a 8 7a+ricarea +uturilor alcoolice, Diagramele
flu>2.
3.4. *mplementarea $tandardului *$) 22,,, . $istemul de management al
siguranei alimentului %*$) 22,,&
3.4.1 1la0orarea Politicii siguranei alimentare
Conducerea #C 59:#5 67 59D3 #96 a definiti!at Politica referitoare la sigurana
alimentelor ca un g8id /n care sunt indicate o+iecti!ele care se !or urmri a fi reali&ate /n o anumit
perioad de timp.
6a ela+orarea Politicii siguranei alimentare sCau a!ut /n !edere urmtoarele o+iecti!e@
necesitatea sc8im+rii mentalitii salariailor, ca fiind singura modalitate de
supra!ieuire /ntrCo economie de pia /n tran&iie, cu o concuren tot mai
acer+H
(8
meninerea /n atenie, permanent, a pro+lemelor legate de calitate, singurele /n
msur s eficienti&e&e /ntreaga acti!itate economic a societii.
Prin Politica ela+orat conducerea societii a urmrit implicarea salariailor /n
pro+lemele specifice calitii alimentelor i /n special siguranei alimentare.
Politica a fost constituit su+ forma scris /ntrCun un document sintetic, cu aspecte
structurale, pe trei elemente@ politica principal, politici adiacente de detaliu i principii.
3.4.2 Constituirea i organi(area ec=ipei 6!CCP
;n !ederea implementrii i monitori&rii sistemului 1CCP a fost constituit o ec8ipa
1CCP pluridisciplinar format din specialiti cu e>perien, posed?nd cunostinte specifice
domeniului de acti!itate al societatii. #Ca urmarit ca persoanele selectionate s posede
cunotintele de +a& legate de@ utila"e, aspecte practice ale operaiilor te8nologice, flu>ul
te8nologic, micro+iologia produselor fa+ricate, etc.
3c8ipa este condus de un responsa+il de Program 1CCP i este format din .
persoane, la alctuirea ei sCa urmrit ca structur s fie funcional i categoric neierar8ic.
3c8ipa 1CCP este constituit prin o Deci&ie a conducerii societii i are ca sarcin
principala cola+orarea cu salariaii care se !or ocupa de implementarea sistemului 1CCP.
Principalele atri+uii sta+ilite pentru ec8ipa 1CCP sunt@
asigurarea aplicrii corespun&atoare a conceptului 1CCPH
asigurarea atingerii scopului implementarii sistemului 1CCPH
urmrirea parametrilor legai de sigurana +uturilor alcooliceH
semnalarea e!entualelor dereglri /n producie care pot afecta sigurana +uturilor
alcooliceH
identificarea pericolelor potenialeH
3.4.3 *dentificarea pericolelor poteniale
Prin pericol potential se intelege orice agent fi&ic,c8imic sau +iologic, care are
capacitatea de a compromite sigurana unui aliment i implicit sntatea consumatorului.
#Ca considerat c aceasta etap este esenial /n !ederea sta+ilirii unui Plan 1CCP
sta+ilit i de aceea este una din sarcinile principale ale ec8ipei 1CCP.
Pentru identificarea pericolelor poteniale au fost folosite diferite te8nici ca de e>emplu@
+rainstorming, anali&a funcional, diagrame cau&aCefect, etc. ;n acest mod au fost identificate
riscurile +uturilor alcoolice, proceselor de fa+ricaie i infrastructurii e>istente. cest demers a
fost fcut pentru fiecare etap a proceselor de fa+ricaie i pentru fiecare materie prim sau
ingredient 0ne>a 9 7ia de urmrire a indicatorului de performan2.
3.4.4 1"aluarea riscurilor poteniale
nali&a complet a riscurilor presupune i o e!aluare corect a lor 0/n funcie de
frec!ena i gra!itate2, acest demers repre&ent?nd o etap c8eie a sistemului 1CCP, deorece o
anali& inadec!at a pericolelor poate duce la proiectarea unui Plan 1CCP nefuncional i care
nu garantea& o siguran adec!at a +uturilor alcoolice.
(9
ceast e!aluare a riscului de apariie a pericolelor a constat /n anali&a pro+alitii
0frec!enei2 manifestare a fiecrui pericol identificat i a se!eritii 0gra!itii2 acestora, /n
momentul consumrii +uturilor alcoolice, consider?nd c msurile de control 0sau cele
pre!enti!e2 nu iCau atins scopul.
Cu oca&ia e!alurii riscurilor poteniale /n cadrul #C 59:#5 67 59D3 #96 au fost
identificate urmtoarele tipuri de riscuri posi+ile@
a. 9iscuri micro+iologiceH
+. Pseudomonas aeruginosaH
c. 3scceria coliH
d. 3nterocociH
e. FitraiH
f. FitriiH
g. CloruriH
8. 7ierH
i. 9e&idii de soluii Fa-1H
". ,mpuriti fi&ice.
Pentru fiecare din aceste riscuri posi+ile au fost determinate@
C gra!itateaH
C frec!ena apariieiH
C clasa de riscH
C msuri de control i pre!enire.
G"-!0-01- repre&int consecinele suferite de un produs ca urmare a e>punerii la un
contaminant, i se clasific pe trei ni!ele@
a. mare@ consecine fatale, /m+oln!iri gra!e, pre"udicii incura+ile, care se
manifest imediat, sau dup o perioad mai lungH
0. medie@ pre"udicii su+stantiale i = sau /m+oln!iriH
c. mica@ le&iuni minore i = sau /m+oln!iri minore, a+sena efectelor sau efecte
minore, sau consecine care apar numai dup e>punerea la do&e ridicate,
perioade mai lungi de timp.
F"1:!1n/- este pro+a+ilitatea de a a!ea un contaminant /n produsul final /n momentul
consumului. Pro+a+ilitatea a fost sta+ilit prin msuratori sau o+ser!aii /n timpul anumitor
situaii specifice aprute /n cadrul societii i se clasific pe trei ni!ele@
a. mare@ apare /n mod repetatH
+. medie@ poate s apar, se /ntampl s aparH
c. mic@ imposi+il s se produc sau impro+a+il.
,n functie de ,"-!0-01 i f"1:!1n/- "6:ulu anali&at sCa determinat clasa de risc 01,',(,
sau )2 re&ultat la intersecia acestor dou elemente, folosind ta+elul de mai "os@
G"-!0-01- F"1:!1n/- -;-"/1
9idicat ( ) )
Medie ' ( )
Mic 1 ' (
$c(ut Medie 9idicat
)0
3.4. Determinarea punctelor critice de control %PCC&
Determinarea Punctelor Critice de Control 0PCC2, /n !ederea implementarii sistemului
1CCP a constituit o acti!itate foarte important, deoarece de aceast determinare depinde +una
funcionare /n practic a sistemului.
Prin Punct Critic de Control se /ntelege o operaie sau o fa& te8nologic la care se poate
aplica controlul i care poate fi pre!enit, sau redus la un ni!el accepta+il un pericol 0de natur
+iologic, fi&ic sau c8imic2 al securitii alimentului 0calitatea igienicoCsanitar2.
Conceptul fundamental al sistemului 1CCP se +a&ea& pe supo&iia c atunci c?nd
toate PCCCurile procesului sunt inute su+ control strict, !ariaiile care pot aprea pe flu>ul
te8nologic !or fi de intensitate sc&ut i /n consecin nu !or afecta calitatea igienico sanitar
a produselor.
Pentru identificarea PCCCurilor sCa utili&at DA"?o"1l1 31:.on-lB conceput /n anul
1991 de *rupul de lucru 1CCP al Code>ului alimentar.
1. ED602 7-6u" 31 :on0"ol? Mo3f:-"1-
un1 10-;19
;"o:169 ;"o3u6
D- Nu
D-
3ste necesar pentru sigurana
alimentului un control /n aceast
etap W
Nu Fu este PCC 0#5-P2
'. E601 10-;- 6;1:-l ;"o1:0-02
;1n0"u - 1l7n- 6-u "13u:1
;o6?l0-01- 31 -;-"/1 - unu "6:
;o01n/-l l- un n!1l -::1;0-?l ? D-
Nu
'. ED602 ;o6?l0-01- :on0-7n2"
)1
3-0o"02 -;-"/1 unu "6: ;o01n/-l
;1601 n!1lul -::1;0-?l 6-u :A-" 62
:"1-6:2 l- n!1l1 n-::1;0-?l1M
D- Nu Fu este PCC 0#5-P2
4. Po-01 o 10-;2 ul01"o-"2 62 1l7n1 un
"6: ;o01n/-l 31n0f:-0 6-u 62 "13u:2 ;o6?l0-01-
-;-"/1 unu "6: ;o01n/-l l- un n!1l -::1;0-?l M
D- Fu este PCC 0#5-P2 Nu 3ste PCC
F, . F A"?o"1l1 31:.on-l ;1n0"u 3101"7n-"1- PCC
Punctele Critice de Control aa cum au fost sta+ilite prin utili&area Dr+orelui deci&ionalB sunt
pre&entate /n Diagramele flu> ale proceselor de producie pre&entate /n ane>ele 6 i 4 la proiect.
3.4.' $ta0ilirea limitelor critice
Dup identificarea Punctelor Critice de Control au fost sta+ilite Dlimitele criticeB pentru
parametrii care urmea& a fi monitori&ai. De menionat c /n ca&ul +uturilor alcoolice un PCC
poate fi caracteri&at de mai multi parametrii@
a. de unul 0 de e>emplu@ a+sena cio+urilor de sticl2,
+. de doi 0de e>empul@ temperatura i timp2,
c. de trei 0de e>emplu@ temperatura, timp i presiune2.
Prin 4limita critic5 se intelege !aloarea recomandat, precis a unui parametru al
produsului sau procesului te8nologic /ntrCun PCC, a crui depire sau nerespectare ar pune /n
pericol starea de sntate a consumatorului.
6imitele critice separ &ona accepta+il de cea inaccepta+il pentru un produs sau proces.
#ta+ilrea corect a punctelor critice a fost facut de ctre ec8ipa 1CCP, care +a&?nduC
se pe o +un documentare a i cunoatere a +uturilor alcoolice, a !alidat ulterior aceste limite.
#ursele de informare folosite au fost@ standardele aplica+ile +uturilor alcoolice, norme
te8nice, literatura de specialitate, date de la furni&ori, e>peri /n te8nologia de fa+ricaie a
+uturilor alcoolice, legislaia aplica+il, etc.
;n acelas timp cu sta+ilirea limitelor critice au fost pre!&ute i msurile pre"enti"e
necesare pentru a nu se depi limitele critice.
6imitele critice au fost /nregistrate /n Planul 1CCP 0ne>a 10 Planul 1CCP2,
corespun&ator fiecrei etape din flu>ul te8nologic, /n care au fost identificate Punctele Critice
de Control. Cu menionarea pericolului care !a fi inut su+ control.
)'
#ta+ilirea limitelor critice si a celor de sigurana 0alert2 sCa facut respect?nduCse
urmtoarea metodologie.
3.4.@ Monitori(area si supra"eg=erea
$onitori&area sau supra!eg8erea repre&int o sec!ent planificat i documentat de
msuratori i = sau o+ser!aii ale unor parametrii semnificati!i pentru pre!enirea, eliminarea sau
reducerea la un ni!el accepta+il, a unui risc rele!ant pentru /nlocuirea produsului. re un du+lu
rol@
de a e!alua dac limitele critice sau cele de sigurant sunt respectate i deci a
sta+ili dac un PCC este su+ controlH
de a furni&a o serie de /nregistrri i documente, care !or fi folosite ulterior /n
procesul de !erificare.
$onitori&area repre&int o parte esenial a autocontrolului managerial prin
implementarea sistemului 1CCP.
6a definirea sistemului de monitori&are au fost documentate aspectele care s rspund la
urmatoarele /ntre+ari@ CE MK CUM MK UNDE MK CNND MK CINE M.
CE W Definirea parametrilor critici pentru fiecare PCC care !a fi supus
monitori&rii.
CUM W Definirea metodei prin care parametrii critici urmea& s fie msurai sau
o+ser!ai.
;n cadrul #C 59:#5 67 59D3 #96 ca metode de monitori&are ale parametrilor din
PCC se practic@ controlul !i&ual, aprecierea sen&orial, msurarea caracteristicilor c8imice i
micro+iologice 0anali&e c8imice i micro+iologice2
#precierea senzorial 0monitori&area mirosului i gustului2, este o e>tensie a o+ser!rii
!i&uale. 3a este reali&at asupra unor eantioane repre&entati!e, din /ntregul lot de produse.
#nalizele fizico-c*imice utili&ate sunt do!e&i utile ale controlului, deoarece furni&ea&
re&ultate /n timp real.
)(
6imita critic superioar
6imita de siguran
Produs neconform
A:/un1 :o"1:0!2 #
A:/un1 :o"1:0!2 %
6imita critic inferioar
6imita de alert
UNDE W Definirea documentului = documentelor /n care se !or /nregistra
re&ultatele monitori&rii.
CNND W Definirea frec!enei de monitori&are. 7rec!ena de monitori&are
utili&at este reali&at pe +a&a unui Plan de eantionare, asigurat statistic.
CINE W Definirea responsa+ilitilor pentru monitori&area i inregistrarea
re&ultatelor o+inute.
3. *mplementarea $tandardului *$) 14,,,. $istemului de management al
mediului
3..1 Condiii preala0ile pentru implementarea *$) 14,,1
;n !ederea implement/rii sistemului de management al mediului #C 59:#5 67 59D3
#96 iCa sta+ilit po&iia sa referitoare la mediu prin intemediul unei anali&e. #copul acestei
anali&e a fos luarea /n considerare a tuturor aspectelor de mediu ale societii ca +a& pentru
proiectarea sistemului de management al mediului.
nali&a a cuprins patru domenii c8eie@
identificarea aspectelor de mediu, inclusi! a celor asociate cu condiiile normale,
condiile anormale de funcionare inclusi! pornirile i opririle, situaiile de urgen i
accidenteH
identificarea cerinelor legale i a altor cerine aplica+ile la care societatea su+scrieH
e>aminarea practicilor i procedurilor de management de mediu e>istente, inclusi! cele
asociate cu acti!itile de apro!i&ionare i contractareH
e!aluarea situaiilor de urgena i accidentelor anterioare.
$i"loacele i metodele de reali&are au inclus liste de !erificri, inter!iuri, inspecii i
msurri directe, re&ultatele auditurilor anterioare sau ale altor anali&e /n funcie de natura
acti!itilor.
))
3..2 Planificarea implementarii $istemului de Management al Mediului.
Plec?nd de la cerinele standardului ,#- 1)001 i de la documentaia aplica+il conducerea
societii a dispus ela+orarea unui Plan de implementare a sistemului. ;n cadrul Planului de
implementare au fost sta+ilite termene i responsa+ilti pentru reali&area urmatoarelor aspecte
legate de managementul mediului@
,dentificarea acti!itilor care pot a!ea impact asupra mediuluiH
,dentificarea surselor poteniale pentru impact asupra mediuluiH
,dentificarea aspectelor de mediu specifice fiecrei surseH
,dentificarea impactului asupra mediuluiH
#ta+ilirea puncta"ului pentru fiecare aspect de mediuH
#ta+ilirea semnificaiei pentru fiecare aspect de mediuH
Cu aceasta oca&ie au fost identificate urmtoarele acti!iti cu impact asupra mediului@
cti!itatea de apro!i&ionare, depo&itare, transport i desfacereH
cti!itatea de mentenan a ec8ipamentelorH
cti!itile de producieH
cti!iti specifice muncilor administrati!e 0+irouri2H
specte legate de comunitateH
specte legate de posi+ile calamiti.
3..3 !specte de mediu specifice societii
;n conformitate cu cerinele ,#- 1)001 documentaia sistemului cuprinde o procedur prin
care@
sunt identificate aspectele de mediu ale acti!itilor, produselor i ser!iciilor
conform domeniului definit al #$$, pe care le poate controla i pe care le poate
influena, lu?nd /n considerare de&!oltri planificate, sau acti!iti, produse i
ser!icii noi sau modificate H
sunt determinate acele aspecte care au sau pot a!ea impact 0impacturi2
semnificati! 0semnificati!e2 asupra mediuluiH
;n cadrul acestei proceduri au fost identificate urmtoarele aspecte de mediu@
&gomote, poluare fonicH
emisii de praf, plea!,
emisii de C-'
deeuri de am+ala"e, carton, folie polietilenic, capace plastic, metaliceH
deseuri de ceramic, molo&, +eton, lemnH
no>e contin?nd o>i&i metalici, ga&eH
pierderi de ulei, de aer, agent de rcireH
consumuri de energieH
deeuri +idoane PGC, cutii PGCH
+or8ot de cerealeH
).
#ursele, aspectele de mediu, impactul asupra mediului re&ultate /n urma anali&ei la #C
59:#5 67 59D3 #96 sunt pre&entate /n ane>a 11 #ituaia aspectelor de mediu identificate i
semnificaia lor. De asemenea, au fost ela+orate Programul de curenie 0ne>a 1'2 i Programul de
igieni&are 0ne>a 1(2.
3..4 Monitori(area i msurarea aspectelor de mediu.
;n conformitate cu cerinele ,#- 1)001 pentru fiecare aspect de mediu au fost sta+ilite
unitile de e!aluare ale aspectelor i !alorile admisi+ile. #unt pre&entate mai "os cate!a e>emple de
!alori msura+ile pentru aspectele de mediu@
spect mediu Galori masura+ile
3misii de no>e C-, C-', C1)
Xgomote, poluare fonic D+
pe re&iduale P1, suspensii
Deeuri +or8ot Yg.
Deeuri sticle plastic, plastic Yg
6ista complet cu !alorile msura+ile sta+ilite este pre&entat /n ne>a 1) la proiect
*rafic de control.
3.. 9esurse, atri0utii, responsa0ilitati necesare implementarii
Conducerea societii a considerat c succesul implementrii #$$, presupune
anga"amentul /ntregului personal care lucrea& pentru societate sau /n numele ei. ;n consecin
atri+uiile i responsa+ilitatile /n domeniul mediului nu au fost lsate numai funciilor referitoare la
managementul mediului, ci si celor care pot include si alte &one ale societii, cum este
managementul operaional sau personal de conducere altul decat cel pentru mediu.
$anagementul de !?rf al societii a sta+ilit Politica de mediu i prin nali&a efectuat de
management se asigur c sistemul de management de mediu este corect implementat. Pentru
aceasta a fost desemnat un repre&entant al conducerii de !arf cu responsa+iliti i autoriti definite
pentru implementarea #$$.
7iele de post ale personalului au fost re!i&uite prin introducerea de responsa+iliti i
autoriti specifice #$$.
Prin procesul de instruire desfurat /n !ederea implementrii sistemului de management al
mediului sCa urmrit@
identificarea cunotintelor necesare personalului societiiH
competena personelor care prin natura lor ar putea cau&a impact 0impacturi2
semnificati! 0semnificati!e2 asupra mediuluiH
identificarea instruirilor necesare i mi"loacele pentru reali&area lorH
contienti&area personalului referitoare la Politica de mediu a societii.
)6
3.' !uditarea $istemului *ntegrat de Management al calitii, $igutanei
alimentului i Mediului
3.'.1 /eneraliti
uditul este un proces sistematic, independent i documentat /n scopul o+inerii de
do!e&i de audit i e!aluarea lor cu o+iecti!itate pentru a determina msura /n care sunt
/ndeplinite cerinele standardului de certificare ales.
6a #C 59:#5 67 59D3 #96 auditarea #istemului de $anagement integrat sCa facut
/n conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO #45##:%55& *8id pentru auditarea
sistemelor de management al calitii. Conform acestui standard auditurile sunt un instrument de
management pentru monitori&area i !erificarea implementrii eficace a politicii organi&aiei
referitoare la calitate. De asemenea, auditurile sunt o parte important a act!itilor de e!aluare a
conformitii precum i a e!alurii i supra!eg8erii lanului de furni&are.
Pentru ca auditul s fie un instrument eficace i de /ncredere /n susinerea politicii
managementului i controalelor efectuate de management auditarea tre+uie s se +a&e&e pe un
numar de principii, ca de e>emplu@
- comportamentul etic al auditorilor profesionalismul auditorilorH
- pre(entarea corect raportarea cu sinceritate i acuratee a constatrilorH
- independena imparialitatea auditorului fa de acti!itatea auditatH
- a0ordarea pe 0a( de do"e(i !erifica+ilitatea do!e&ilor pre&entate de
auditai la audit.
uditul intern, denumit uneori audit de prim parte, st la +a&a declaraiei pe propie
rspundere a conformitii #$, cu standardele de referin alese.
3.'.2 !nali(a auditului intern al $M* la $C 89:$8 ;< 89!D1 $9;
uditul sCa efectuat respect?nduCse ciclul PDC 0Planifica, e>ecut, !erific,
/m+untaete2, aa cum se pre&int /n figura de mai "os@
)4
Deci&ie
efectuare
audit
F,. I C:lul PDCA l- S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.

Pl-nf:2
#ta+ilirea programului
de audit@
o+iecti!eH
responsa+ilitiH
resurseH
C proceduri
Ef1:0u1-.2
V1"f:2
$onitori&area i anali&area
programului de audit
Cmonitori&are i anali&aH
Cidentificare ne!oi de aciuni
corecti!e=pre!enti!eH
Coportuniti de im+untire
)8
,mplementare program audit@
Ce!aluare auditoriH
Cconducerea audituluiH
Cefectuare auditH
Cmentinere inregistrri
I7?un202/"1
-
;"o,"-7ulu
31 -u30-"1
3.'.3 9esponsa0iliti, resurse i proceduri ale programului de audit.
:esponsabiliti
Pentru asigurarea cadrului organi&atoric necesar desfurrii programului de audituri /n
societate sCa creat compartimentul de sigurare a calitii care a primit ca responsa+ilitate
Programarea, urmrirea i raportarea re&ultatelor auditurilor interne.
Personalul de conducere aflat pe diferite trepte ierar8ice are responsa+ilitatea asigurrii
conditiilor necesare +unei desfsurri a auditurilor interne /n compartimentele pe care le conduc.
5ot ei rspund de intreprinderea de msuri corecti!e = pre!enti!e care se impun pentru re&ol!area
neconformittilor depistate cu oca&ia auditului intern.
9esponsa+ilitatea programului de audit este atri+uit, /n funcie de importana sectorului
auditat, uneia sau mai multor persoane care au competena necesar primita prin a+sol!irea unor
cursuri recunoscute de auditori interni.
9esponsa+ilii cu desfurarea auditului au urmtoarele responsa+iliti@
- sta+ilesc o+iecti!ele i amploarea audituluiH
- sta+ilesc procedurile de audit i se asigur c sunt furni&ate resursele necesareH
- se asigur c sunt meninute /nregistrri adec!ate ale auditului.
:esurse
;n !ederea asigurrii resurselor de personal necesar pentru efectuarea auditurilor interne
societatea a pre!a&ut fondurile necesare pentru scolari&area unui numar de . salariati in
cunoasterea cerintelor unui program de audit. #alariatii scolari&ati au primit diplome de a+sol!ire
a cursului de speciali&are care le dau dreptul de a efectua audituri interne ale #istemului de
management al calitii, sigurana alimentului i managementul mediului. ;n felul acesta sCa
asigurat i imparialitatea auditorilor fa de compartimentele care !or fi auditate.
;n funcie de programul de audit sCa asigurat disponi+ilitatea auditorilor sta+ilii pentru
efectuarea auditurilor. cetia au fost dotai cu logistica necesar +unei desfsurri a auditurilor
0c8estionare de audit, rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate, etc2.
6a sta+ilirea resurselor necesare programului de audit au fost luate /n considerare@
- necesarul de logisticH
- necesarul de documentaie te8nicH
- diponi+ilitatea auditorilorH
- amploarea auditului.
/roceduri ale proramului de audit
;n conformitate cu cerinele standardelor de referina 0,#- 9001, ,#- ''000, ,#- 1)0012
pentru auditul intern este necesar sa fie ela+orat o procedur general care s particulari&e&e
modul /n care se !a desfsura auditul intern /n cadrul societii.
Procedura de audit intern tratea&@
- planificarea i programarea auditurilorH
- asigurarea competenei auditorilor i conductorilor ec8ipei de auditH
- selectarea ec8ipei de auditH
- modul de desfurare a auditurilorH
- modul de desfurare a auditurilor de urmrire, dac este aplica+ilH
- meninerea inregistrrilor de auditH
)9
- monitori&area reali&rii i a eficacitii programului de auditH
- raportarea ctre managementul superior a reali&arilor glo+ale ale programului
de audit.
Procedura programului de audit implementata la #C 59:#5 67 59D3 #96
tratea&@
- planificarea i programarea auditurilorH
- modul de selectare a auditorilorH
- modul de desfurare a auditurilorH
- modul de desfurare a auditurilor de supra!eg8ere, dac este ca&ulH
- meninerea /nregistrrilor de auditH
- raportarea ctre managmentul superior a re&ultatelor auditului.
3.'.4 *mplementarea programului de audit
Programul de audit ales tratea& urmtoarele aspecte@
- comunicarea programului compartimentelor interesateH
- coordonarea i programarea auditurilorH
- furni&area ctre ec8ipa de audit a resurselor necesareH
- asigurarea desfsurrii auditului /n conformitate cu programul propusH
- asigurarea anali&ei i apro+rii rapoartelor de audit i asigurarea difu&rii lor
celor interesaiH
- asigurarea acti!itii de urmrire a re&ultatelor auditului.
3.'. *nregistrrile programului de audit
Procedura de audit intern implementat pre!ede inregistrrile care tre+uie meninute
pentru a demonstra implementarea programului de audit. ceste /nregistrari sunt@
C planurile de auditH
C rapoarte de auditH
C rapoarte de neconformitateH
C rapoarte de aciuni corecti!e=pre!enti!eH
C rapoarte ale acti!itilor de urmrire a re&ultatelor auditului.
3.'.' Monitori(area i anali(area programului de audit
,mplementarea programului de audit este monitori&at de ctre 9$C$# i anali&at cu
oca&ia nali&ei efectuate de management c?nd sunt pre&entate re&ultatele programului de
audituri.
nali&a programului de audit a luat considerare urmatoarele@
- /nregistrrile programului de auditH
- re&ultate i tendineH
- practice noi sau alternati!e de audit.
9e&ultatele anali&elor programului de audit au condus uneori la aciuni
corecti!e=pre!enti!e i la im+untirea programului de audit.
.0
3.'.@ Desfurarea auditului
Desfurarea auditurilor interne a respectat urmtoarea succesiune a fa&elor de audit.
F,. 4 D16f2<u"-"1- -u30ulu

P"1,20"1- -:0!02/lo" 31 -u30
Cpregtirea planului de auditH
Calocarea acti!itilor /n cadrul ec8ipei de
auditH
Pregtirea documentelor de lucru
D16f2<u"-"1- -u30ulu
Cedina de desc8idereH
Ccolectarea i !erificarea informaiilorH
Cgenerarea constatrilor de auditH
Ctragerea conclu&iilorH
Cdesfurarea edintei de /nc8idere
.1
In/1"1- -u30ulu
- numirea conductorului ec8ipeiH
- definirea o+iecti!elor i domeniilor de
auditatH
- selectarea ec8ipei de auditH
- informarea compartimentelor auditate
An-l.- 3o:u71n01lo"
C anali&a documentelor rele!ante ale #$C
alica+ile compartimentelor de auditat.
P"1,20"1-9 -;"o?-"1- < 3fu.-"1- "-;o"0ulu 31
-u30
Cpregtirea raportului de auditH
Capro+area i difu&area raportului de audit
+n:A11"1- -u30ulu
Cedina de /nc8idereH
Ccomunicarea re&ultatelor auditului
3.'.A. Pregtirea Planului de audit
Planul de audit este necesar pentru a se asigura +a&a /nelegerii dintre compartimentele
auditate i ec8ipa de audit referitor la desfurarea auditului.
Detaliile Planului de audit implementat /n societate reflect domeniul i comple>itatea
auditului.
Planul de audit include@
- o+iecti!ele audituluiH
- criteriile de audit i orice document de referinH
- domeniul auditului, inclusi! identificarea compartimentelor care urmea& a fi
auditateH
- perioada i durata audituluiH
- alocarea resurselor corespun&toare pentru efectuarea auditului.
Planul de audit este ela+orat de 9esponsa+ilul cu managementul calitii, sigurana
alimentului i mediului i apro+at de dministratorul societii.
Planul de audit practicat /n societate este pre&entat /n ane>a 1. Planificarea auditurilor
interne.
.'
An1D- #
SC TRST !F
TR"#$ SR!
M"%"!! C"!&T"T&&' M$#&!&
S& S&(R"%T$& "!&M$%T!&
C)# * MCMS"
+
$#&T&" * +
re,.-
.ag. /0102
-.+ .)!&T&C" &% #)M$%&! C"!&T"T&&' M$#&!& S& S&(R"%T$&
"!&M$%T!&
Conducerea SC TRUST LF TRADE SRL isi propune urmatoarea .olitica re3eritoare la
calitate'mediu si siguranta alimentului cu scopul de a demonstra si garanta atat calitatea
bauturilor alcoolice produse, imbunatatirea si analizarea continua a actiitatilor societatii si
respectarea legislatiei si reglementarilor in igoare.
Aplicarea politicii re!eritoare la calitate reprezinta o obligatiitate pentu toate nielurile
cat si o preocupare permanenta a conducerii ast!el incat produsele realizate"
sa satisfaca cerintele de utilitate a bauturilor alcoolice in conformitate cu
documentele de reglementare aplicabile ;
sa fie in conformitate cu standardele, specificatiile tehnice si
reglementarile interne aplicabile fabricarii bauturilor alcoolice, cu toate conditiile
contractuale si cu satisfacerea asteptarilor clientului.
#biectiul principal al conducerii societatii, ca urmare a politicii re!eritoare la calitate
promoate , este dezoltarea si sustinerea cadrului metodologic si organizatoric pentru"
realizarea si mentinerea in mod constant a calitatii bauturilor alcoolice livrate,
respectand toate cerintele exprimate ale clientului;
cresterea continua a gradului de instruire, constientizare si implicare a intregului
personal al societatii in scopul mentinerii unui nivel ridicat al gradului de
satisfactie al clientilor;
dobandirea propriei certitudini, ca societatea realizeaza si mentine nivelul
calitativ propus.
Atingerea acestor obiectie de calitate propuse au determinat conducerea societatii sa
organizeze societatea ast!el incat toti !actorii de natura te$nica , administratia sau umana care
a!ecteaza calitatea sa se gaseasca sub o actiune sistematica de control , orientata in
directia preenirii abaterilor de la calitate.
%entru realizarea obiectielor aem programe anuale de calitate, &ACC%, mediu ,
concordante cu care abord4m mai e3icient' procesual resursele 5i acti,it46ile noastre,
continu'm parteneriatul bene3ic reciproc cu 3urnizorii no(tri, solicit)ndu-le (i *ncura+)ndu-i s'
creasc' nielul calitati al produselor lor.
,ntegr'm e!icient programele priind calitatea' siguran6a alimentului' prote+)nd mediul
7ncon8ur4tor prin" preenirea polu'rii-*n special a apei., prin mbuntirea continu a
performanelor de mediu ale proiectelor i prin economia de energie si de resurse naturale.
Fiecare membru al !irmei noastre este r'spunz'tor de igiena' calitatea 5i securitatea
muncii sale' p'strarea mediului *n care muncim sigur' curat 5i ordonat.
# preocupare constanta a conducerii SC TRST !F TR"#$ SR! este gasirea si
dezvoltarea permanenta a resurselor, mijloacelor si a cailor prin care politica referitoare
la calitate adoptata , impreuna cu Sistemul de Management al Calitatii aferent , sa fie
implementate, intelese si mentinute la toate nivelurile activitatilor care afecteaza
calitatea produselor.
"#M&%&STR"T)R '
.(
.)