Sunteți pe pagina 1din 2

ATESTAT DE PRACTICA

ntocmit la data de __.__.2014


Eliberat
de
Partenerul
de
practic:
___________________________________________________,
cu sediul n _______________, str. ________________________, nr. ___, cod potal
__________, sector/jude ____________, telefon ______________, fax ______________,
pentru
Studentul
masterand
practicant:
____________________________________________________,
domiciliat n localitatea _______________, str. ________________________, nr. ___, cod
potal __________, sector/jude ____________, posesor al Crii de identitate Seria ___
nr ___________, eliberat de ___________________________, la data de __________,
student la Universitatea POLITEHNICA din Bucureti, Facultatea de Energetic, anul II
masterat, specializarea ___________
______________________________.
Perioada stagiului de practic: Practicantul a efectuat un stagiu de practic n cadrul
unitii gazd in perioada ______________________, cte __ ore/zi, totaliznd un numr
de _____ ore de activitate practic efectiv.
Locul
de
efectuare
a
practicii:
_______________________________________________________
Tutore desemnat de ctre Partenerul de practic:
- Nume: ______________________________
- Funcie: _____________________________
- telefon/e-mail:
________________
_______________________________________________

Aprecierea activitii studentului Practicant, efectuat de ctre tutore:


Criteriu

Calificativ (FB, B, S, NS)

Respectarea normelor de disciplin i organizare a


muncii, a orarului de lucru
ndeplinirea sarcinilor de munc stabilite de ctre
tutore
Abilitatea de a desfura activiti de cercetare
Modul de interaciune cu ceilali membrii ai
colectivului
FB foarte bine; B bine; S satisfctor, NS - nesatisfctor
Alte
observaii
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________
ntocmit de ctre:

Tutore:
_________________________________________________
(Nume, prenume, semntur)