Sunteți pe pagina 1din 11

Unversitatea din Bucureti

Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei


Departamentul de PSIHOLOGIE

GHID DE RELI!RE
"E!EI DE LI#E$%& I DISER"%IEI DE 'S"ER"
(Actualizat la 1 noiembrie 2011)

Introducere

Prezentul ghid descrie exigenele n leg!tur! cu elaborarea unei teze de licen! n "sihologie sau a dizertaiei de
masterat# denumite generic n continuare ca $teza%& 'l este realizat cu sco"ul de a o(eri in(ormaii com"lete n
vederea nde"linirii criteriilor minimale de valoare academic! i re(lect! "oziia membrilor )atedrei de
"sihologie din cadrul *acult!ii de Psihologie i +tiinele 'ducaiei&
,hidul este un document de lucru care se adreseaz!-
a& studenilor# cu in(ormaii "rivind modul de realizare a tezelor.
b& "ro(esorilor coordonatori# ca instrument de ndrumare unitar! i sistematic! a studenilor.
c& comisiilor de examinare# ca su"ort "entru instituirea unor criterii unitare de evaluare&
,hidul este com"us din "atru ca"itole distincte- (1) orient!ri generale. (2) cerine obligatorii. (/) recomand!ri.
(0) evaluare&

() Orient*ri generale

a) O+iecti,ul te-ei

1eza are dre"t obiectiv esenial "unerea n eviden! a ca"acit!ii studentului de a iniia i realiza n mod
inde"endent o lucrare academic! cu semni(icaie tiini(ic!# "e baza metodelor s"eci(ice "sihologiei&

#ategorii tematice .undamentale

1eza "oate (i elaborat! ntr2una din urm!toarele categorii tematice de baz!-
3 )ercetare ex"erimental! (cvasiex"erimental!)&
o Condiii fundamentale- model ex"erimental adecvat# constituire cores"unz!toare a loturilor
ex"erimental i de control# alegere# m!surare i analiz! adecvat! a variabilelor# utilizare
cores"unz!toare a "rocedurilor de analiz! statistic!# controlul erorilor# concluzii cores"unz!toare n
ra"ort cu rezultatele ex"erimentale&
3 )ercetare corelaional! bazat! "e metode de investigaie "sihologic! (chestionare# teste# observaie i interviu
structurat etc&)&
o Condiii fundamentale- model de cercetare consistent# constituire adecvat! a eantionului (sau
eantioanelor)# alegere# m!surare i analiz! adecvat! a variabilelor# utilizare cores"unz!toare a
"rocedurilor de analiz! statistic!# controlul adecvat al erorilor# concluzii adecvate rezultatelor&
3 4tudiu de meta2analiz!
o Condiii fundamentale- includerea unui num!r su(icient de ridicat de studii "ublicate "e tema
res"ectiv!# criterii adecvate de includere2excludere n studiu# "rocedur! adecvat! de analiz!#
(inalizarea analizei "rin concluzii relevante# care de"!esc sim"la adiionare a concluziilor unor
cercet!ri di(erite&
3 )ercetare calitativ!
o Condiii fundamentale- tema sa (ie abordabil! "rin metode calitative# de(inirea clar! a temei# de(inirea
riguroas! a metodei i a"licarea ei sistematic!# s! conin! datele necesare unei eventuale re"lic!ri a
studiului# concluzii concordante cu datele recoltate&
3 )ercetare a"licativ!
o Condiii fundamentale- tem! relevant! sub as"ectul (inalit!ii "ractice# analiz! critic! a soluiilor
existente# metod! de cercetare consistent!# relevant! i semni(icativ! sub as"ectul "otenialului de a
identi(ica soluii a"licative# o"eraionalizare adecvat! a constructelor "sihologice# metode viabile de
m!surare i analiz! a datelor cercet!rii# controlul erorilor# analiza critic! a soluiei a"licative
"ro"use "e baza cercet!rii&
3 4tudiu teoretic
o Condiii fundamentale- relevana temei (teme de actualitate n "sihologie# care suscit! o"inii variate#
controversate)# am"litudine bibliogra(ic! (acces la re(erine ma5ore# numeroase# consistente)#
ca"acitate de ra"ortare critic! la sursele teoretice i de "romovare a unei viziuni "ersonale asu"ra
temei tratate# susinerea unui "unct de vedere sau deschiderea unei direcii de dezbatere
semni(icative n ra"ort cu tema abordat!&

6u exist! o ierarhie valoric! ti"urilor tematice# oricare dintre ele "ermi7nd obinerea notei maxime# n
condiiile res"ect!rii riguroase a condiiilor (undamentale "recizate# dar i a celor de detaliu# descrise n
manualele de metodologie&

+) Rolul pro.esorului coordonator

1eza este o lucrare "ersonal! a c!rei res"onsabilitate revine studentului& Pro(esorul coordonator asist! i
susine studentul# (!r! a aduce atingere "rinci"iului lucrului individual&
4tudentul "oate a"ela i la alte "ersoane ("ro(esori# s"ecialiti etc&) n s"ri5inul realiz!rii tezei& 8n acest
caz# contribuia acestora va (i menionat! n "artea introductiv!# la $9ulumiri%&
Activiti recomandate profesorului coordonator- sugestii n leg!tur! cu alegerea i de(inirea temei.
im"unerea unor eta"e obligatorii i a unor momente de evaluare a "rogresului n realizarea tezei (cel "u in
odat! la dou! s!"t!m7ni). sugestii cu "rivire la organizarea i realizarea cercet!rii sau studiului. sugestii "rivind
orient!rile teoretice i metodologice. discuii "e teme ridicate de student i r!s"unsuri la ntreb!rile acestuia.
observaii critice i recomand!ri de corecie. sugestii bibliogra(ice&
Activiti nerecomandate profesorului coordonator- im"unerea unor idei sau soluii# m"otriva celor
"re(erate n mod ex"licit de student. e(ectuarea n locul studentului a unor activit!i legate de realizarea temei&
Pe "arcursul realiz!rii tezei# "ro(esorul coordonator evalueaz! "rogresul# "recum i m!sura n care
studentul res"ect! condiiile im"use "rin "rezentul ,hid# iar la (inal ntocmete un re(erat de evaluare# n
con(ormitate cu s"eci(icaiile de la ca"& 0&
:e(eratul de evaluare este un document obligatoriu "entru acce"tarea i susinerea tezei&

/) #erine o+ligatorii

As"ectele menionate la acest ca"itol al ghidului sunt obligatorii& 9!sura i modul n care acestea sunt
res"ectate vor (ace obiectul evalu!rii# at7t din "artea "ro(esorului coordonator# c7t i din "artea comisiei de
examen# urm7nd a se re(lecta n nota acordat! Unele com"onente vor (i menionate ca o"ionale# ele "ut7nd
li"si# n (uncie de "re(erina autorului sau de natura lucr!rii& 8n acest caz# ordinea celorlalte com"onente nu se
va modi(ica&

2&1 Structura te-ei

1eza va (i com"us! dintr2o "arte "reliminar!# textul lucr!rii i o "arte (inal!&

Partea preliminar* ,a cuprinde0

a) Pagina exterioar! de titlu-
3 Universitatea din Bucureti
3 *acultatea de Psihologie i +tiinele 'ducaiei
3 ;e"artamentul de Psihologie
3 1itlul tezei
3 6ivelul de sus inere a tezei ($teza de licen!% sau $disertaie de masterat%)
3 6umele autorului# identic cu cel nscris n cartea de identitate (sub (orma- $"renumele 6U9'<'%)
3 Anul realiz!rii
b) Pagina interioar! de titlu va conine aceleai elemente ca i cea exterioar!# cu "recizarea c! aici se va
nscrie# mai 5os dec7t numele autorului i "e "artea drea"t! a "aginii# numele "ro(esorului coordonator
(cu titlul didactic i gradul tiini(ic)&
c) Pagina de dedicaii i mulumiri (o"ional)
d) )u"rinsul-
3 va cu"rinde "e "rimul nivel introducerea# ca"itolele# lista de re(erine bibliogra(ice i anexele#
numerotate cu ci(re arabe (1# 2# /# etc&)&
3 ca"itolele vor (i dezvoltate n cu"rins "e dou! sau# o"ional# "e trei niveluri# marcate cu 1&1# 1&2# 1&/#
2&1&&& s&a&m&d&
3 toate intr!rile din cu"rins vor avea menionat! "aginaia cores"unz!toare din text&
e) <ista tabelelor (o"ional)
() <ista (igurilor# gra(icelor# diagramelor i schemelor (o"ional)
g) <ista abrevierilor (o"ional)
"e1tul lucr*rii

1extul lucr!rii va (i com"us din =ntroducere# )a"itole i )oncluzii&

a) =ntroducere

8n introducere se va (ace o "rezentare succint! a motivaiei alegerii temei# a im"ortanei acesteia n
domeniul "sihologiei# a obiectivelor lucr!rii i# eventual# a celor mai semni(icative "robleme sau di(icult!i care
au trebuit de"!ite n realizarea ei& =ntroducerea va avea# de regul!# dou! sau trei "agini&

b) )a"itolele lucr!rii

8n "rinci"iu# lucr!rile care se bazeaz! "e cercet!ri vor avea urm!toarele ca"itole# numerotate cu ci(re
arabe-

#apitolul (& )adrul teoretic

)a"itolul teoretic cu"rinde o trecere n revist! a literaturii de s"ecialitate dedicate temei studiate& 4e va
urm!ri o "rezentare n egal! m!sur! com"let!# dar i sintetic!# acord7ndu2se im"ortan! surselor celor mai
relevante# "e de o "arte# i celor mai recente# "e de alt! "arte& 4e recomand! utilizarea unui criteriu ex"licit de
ordonare a "rezent!rii# care "oate (i de natur! tematic! sau tem"oral!& 4e va acorda atenie as"ectelor
controversate# n ra"ort cu care studentul "oate mani(esta o evaluare critic!&
4elecia i analiza surselor teoretice se va (ace n aa (el nc7t s! susin! "rocesul de elaborare a
i"otezelor care vor sta la baza "ro"riei cercet!ri& 'ste im"ortant ca studentul s! demonstreze ca"acitatea de a
integra diverse contribuii teoretice n unit!i tematice cu "rivire la subiectul studiat i de a se ra"orta critic#
inde"endent# la acestea&
Greeli frecvente-
3 re(erine bibliogra(ice sumare# inconsistente.
3 atitudine $"asiv!%# ex"ozitiv! i necritic! asu"ra literaturii de s"ecialitate.
3 "rezentare nesistematic!# li"sit! de coeren! i (!r! scoaterea n eviden! a as"ectelor care susin
(ormularea i"otezelor cercet!rii&

#apitolul /& >biectivele si metodologia cercet!rii

4ub as"ect metodologic# teza trebuie s! res"ecte structura unei lucr!ri tiini(ice# aa cum a (ost ea
"rezentat! n cadrul disci"linelor studiate& Preciz!rile de mai 5os se re(er! la tezele ale c!ror teme "resu"un
e(ectuarea unor cercet!ri& ,eneric# aceast! structur! este urm!toarea-
a& *ormularea ex"licit!# coerent! a obiectivelor sau ntreb!rilor cercet!rii&
Greeli frecvente-
3 absena unor obiective clare sau a unor ntreb!ri ex"licite# c!rora cercetarea trebuie s! le g!seasc! un
r!s"uns&
b& *ormularea ex"licit! a i"otezelor cercet!rii
Greeli frecvente-
3 i"oteze im"ro"rii# care nu au leg!tur! cu obiectivele sau ntreb!rile cercet!rii ("ractic# i"otezele unei
cercet!ri nu trebuie s! (ie altceva dec7t r!s"unsurile "e care le avanseaz! cercet!torul la aceste
ntreb!ri# "e baza literaturii de s"ecialitate i a "ro"riilor estim!ri).
3 i"oteze generale# care nu (ac re(erire la variabile m!surabile# care s! "oat! (i testate statistic.
3 i"oteze care sugereaz! relaia cauzal! ntre variabile ($determin%# $influeneaz% etc&)# atunci c7nd
acestea nu sunt m!surate n context ex"erimental.
3 i"oteze "rea com"lexe# care (ac re(erire la mai mult de dou! variabile# n tim" ce "rocedura de testare
statistic! include numai dou! variabile.
3 (ormularea i"otezelor de nul# al!turi de i"otezele statistice# ceea ce ncarc! n mod inutil textul (este
subneles (a"tul c! i"otezele de nul sunt negaiile i"otezelor cercet!rii).
3 i"oteze c!rora nu le cores"unde o testare statistic! adecvat!.
3 enunarea unor i"oteze care nu "reced# ci urmeaz! unei "roceduri de testare statistic!&
c& Prezentarea modelului cercet!rii& Aceasta "resu"une descrierea variabilelor cercet!rii. descrierea eantionului
(mod de constituire# structur!# criterii de includere sau de excludere# m!rime# "o"ulaie de re(erin!).
designul cercet!rii&
Greeli frecvente-
3 omiterea "rezent!rii variabilelor.
3 "rezentare con(uz! a variabilelor# (!r! identi(icarea ex"licit! a variabilelor de"endente i a celor
inde"endente.
3 omiterea "rezent!rii modului de constituire a eantionului&
d& ;escrierea metodelor de investigaie& =nstrumentele utilizate n recoltarea datelor vor (i descrise n mod
adecvat& ;ac! este vorba de teste $clasice%# bine cunoscute# se vor cita re(erinele care le susin din "unct de
vedere teoretic i "ractic2a"licativ& ;ac! este vorba de instrumente realizate de autorul tezei# se va dedica
un s"aiu cores"unz!tor descrierii "rocesului de construcie i testare a calit!ilor "sihometrice ale acestuia
(analiz! de itemi# consisten! intern!# validitate de construct &a&)&
Greeli frecvente-
3 utilizarea unor instrumente de investigare ale c!ror caracteristici "sihometrice nu sunt cunoscute.
3 omiterea analizei caracteristicilor "sihometrice ale instrumentelor create de autorul tezei&
e& ;escrierea "rocedurilor de recoltare a datelor& :ezultatele unei cercet!ri sunt "uternic in(luenate nu doar de
caracteristicile instrumentelor utilizate# ci i de modul n care se des(!oar! a"licarea lor& > "rezentare
succint! a "rocedurii de investigare (modul de relaionare cu subiecii# as"ecte de organizare a investigaiei
etc&)# are darul de a nt!ri ncrederea n calitatea datelor recoltate&
Greeli frecvente-
3 ignorarea im"ortanei i# im"licit# a "rezent!rii as"ectelor "rocedurale&
#apitolul 2& :ezultatele cercet!rii

)a"itolul dedicat "rezent!rii rezultatelor va trebui s! valori(ice n mod sistematic# clar i inteligibil
datele obinute n s"ri5inul test!rii i"otezelor cercet!rii& 4e vor avea n vedere-
a& Prezentarea i analiza datelor& ;atele statistice vor (i su"use unei analize "e dou! niveluri- analiza statistic!
descri"tiv! ("rin indicatori adecvai scalei de m!surare a variabilelor) i testarea i"otezelor ("rin "roceduri
adecvate (iec!rei i"oteze# naturii i caracteristicilor variabilelor)& 8n "rinci"iu# rezultatele trebuie s! aco"ere
cerinele modelului cercet!rii i s! vizeze n mod direct i ex"licit i"otezele acesteia& 1abelele i (igurile vor
(i incluse n acest ca"itol numai n m!sura n care sunt cu adev!rat 5usti(icate&
Greeli frecvente-
3 abuzul de gra(ice (este recomandabil s! se a"eleze la gra(ice "entru ilustrarea unor relaii ntre
variabile i nu "entru re"rezentarea unor variabile individuale. atunci re"rezentarea unei variabile
individuale este absolut necesar!# se va a"ela de "re(erin!# la modalit!i moderne ? box-
plot# stem and leaf# n locul histogramelor).
3 gra(ice sau tabele incluse la anexe# ceea ce (ace di(icil! nelegerea lucr!rii.
3 tabele excesiv nc!rcate cu ci(re# care (ac di(icil! nelegerea acestora.
3 abuzul de statistic!# "rin utilizarea unor "relucr!ri ne5usti(icate sau "rin testarea aceleiai i"oteze
cu mai multe teste statistice.
3 teste statistice inadecvate i"otezei sau naturii relaiei dintre variabile.
3 "lasarea rezultatelor la testele statistice n seciunea Anexe (rezultatele se introduc n text# acolo
unde se i discut! semni(icaia lor "sihologic!).
3 "rezentarea incorect! a rezultatelor la testele statistice# de ex&# se scrie numai valoarea lui p# (!r!
valoarea testului i m!rimea e(ectului (se vor res"ecta recomand!rile s"eci(ice "entru "rezentarea
rezultatelor (iec!rui test statistic n "arte# aa cum sunt "rezentate n cursul de s"ecialitate).
3 exces de zecimale (n mod obinuit# dou! zecimale sunt su(iciente "entru ma5oritatea indicatorilor
statistici).
3 exces de valori numerice# "rin "reluarea ne5usti(icat! a tuturor datelor a(iate de "rogramele
statistice# dei cele mai multe nu "rezint! un interes direct i nici nu sunt nelese de student.
3 absena unor etichet!ri adecvate a valorilor# (a"t care (ace di(icil! nelegerea rezultatelor. adesea#
datele sunt "reluate m"reun! cu texte n limba englez!# emise de "rogramele de "relucrare.

b& =nter"retarea "sihologic! a rezultatelor# care nseamn! $traducerea% rezultatelor statistice n concluzii cu
semni(icaie "sihologic!& 4e vor sublinia relaiile dintre rezultatele "ro"rii i cele ra"ortate n literatura de
s"ecialitate&
Greeli frecvente-
3 "rezentarea doar a rezultatelor numerice i a semni(icaiei statistice# (!r! a se discuta sensul
"sihologic al acestora.
3 "re5udecata du"! care necon(irmarea unei i"oteze de cercetare# "rin admiterea i"otezei de nul
re"rezint! un "unct negativ al lucr!rii (n realitate# dac! modelul de cercetare a (ost bine realizat i
corect a"licat# o in(irmare statistic! a i"otezei "oate (i (oarte semni(icativ! din "unct de vedere
"sihologic# iar autorul trebuie s! (ie "reg!tit "entru a sur"rinde sensul acestui rezultat).

#apitolul 3& )oncluzii si a"recieri (inale

)a"itolul de concluzii va cu"rinde o sumar! reluare a obiectivelor i motivaiei cercet!rii# urmate de sinteza
rezultatelor obinute i a semni(icaiei acestora n contextul literaturii dedicate temei analizate&
4e "ot (ace a"recieri cu "rivire la di(icult!i nt7m"inate "e "arcursul cercet!rii# eventualele "uncte slabe ale
acesteia# care vor trebui evitate n viitor# "recum i deschideri c!tre alte direcii de cercetare legate de subiectul
res"ectiv&
)a"itolul va conine un "aragra( distinct dedicat $contribuiei "ersonale%# n care vor (i menionate cele mai
relevante as"ecte care au constituit contribuia individual! la realizarea temei& ;ac! este cazul# se va include i
un "aragra( n care se meniona $contribuii originale%# acele as"ecte care re"rezint! o noutate n ra"ort cu tema
studiat!&
>bservaii-
Preciz!rile de mai sus se re(er! la tezele cu subiect de cercetare care sunt# de regul!# cele mai (recvente&
8n (uncie de natura temei tratate# ca"itolele "ot (i mai multe sau mai "uine&
1itlul ca"itolelor "oate (i (ormulat liber de autor# dar acesta va re(lecta coninutul menionat anterior&

Partea .inal*

8n "artea (inal! a tezei vor (i "use# n ordine# anexele (dac! sunt necesare)# lista re(erinelor
bibliogra(ice# rezumatul tezei n limba rom7n! i ntr2o limb! de circulaie internaional!# "recum i )@2ul
academic al autorului&

a) Anexe (dac! este cazul)

8n anexe se introduc in(ormaii care nu sunt imediat necesare n textul lucr!rii "entru ca aceasta s! (ie
neleas! sau care# dac! ar (i (ost introduse n text# ar (i nde"!rtat cititorul de la cursivitatea ideilor& Aici se "ot
"une chestionarele utilizate (dac! sunt realizate de autor i dac! dorete acest lucru)# ilustraii sau tabele
su"limentare# diverse "relucr!ri statistice# dac! sunt utile celor interesai de analize su"limentare# "recum i
orice materiale sunt considerate relevante "entru tem!&
4e va avea n vedere ca num!rul de "agini al anexelor s! nu (ie excesiv&

b) <ista re(erinelor bibliogra(ice

<ista re(erinelor bibliogra(ice ilustreaz! volumul i calitatea document!rii teoretice a autorului i este
una dintre com"onentele im"ortante ale lucr!rii& 'a este# de asemenea# ex"resia atitudinii etice n ra"ort cu
sursele de in(ormare utilizate&
)rearea unei liste de re(erine se su"une c7torva reguli de baz!-
2 citarea tuturor surselor# indi(erent de natura lor (surse scrise de orice natur!# surse electronice sau
internet# surse orale etc&).
2 toate sursele citate n textul lucr!rii trebuie s! se reg!seasc! n lista de re(erine.
2 toi autorii din lista de re(erine trebuie s! (ie citai n text.
2 utilizarea unui (ormat standard de citare# unic "e tot "arcursul lucr!rii (nu se va utiliza citarea la
subsolul "aginii)&

9ediul academic i "ublicistic "romoveaz! reguli (oarte stricte n ceea ce "rivete (ormatul de citare a
surselor& 6u exist! un standard universal# dar unul dintre cele mai r!s"7ndite# nu doar n mediul "sihologic# este
cel "romovat de APA (care se reg!se te i "rintre (unc iile editorului 94 Aord)&
)7teva reguli generale ale (ormatului de citare-
2 8n text# citarea se (ace "rin numele autorului urmat de anul "ublic!rii lucr!rii& ;e exem"lu- $&&& text&&& (=onescu#
2000)%# sau $&&&aa cum a(irm! =onescu (2000)%&
2 4e utilizeaz! un singur stil de citare "e tot "arcursul lucr!rii&
2 Preluarea identic! a unui (raze va (i citat! cu indicarea "aginii din sursa utilizat!& ;e exem"lu- $text citat%
(=onescu# 2000# "& 12B)&
2 8n cazul n care sunt mai mult de trei autori# n text se va trece numai numele "rimului# urmat de ex"resia et al&
(n lista de re(erine se vor scrie numele tuturor).
2 <a citarea indirect! se va scrie numele autorului i anul "ublic!rii# urmate de ex"resia in& sau apud# du"! care
se "une sursa direct!& ;e exem"lu- $&&& text&&& Po"escu (200/)# in& =onescu (2000)%
2 8n text nu se utilizeaz! dec7t numele autorilor (nu i "renumele)&
2 8n lista de re(erine "renumele autorilor "oate (i limitat la iniiale&
2 1itlul revistei# al c!rii din care este citat un articol sau o seciune# se vor scrie cu litere italice& <a (el se
"rocedeaz! i cu titlul comunic!rii tiini(ice la un congres&
2 <a citarea unui articol de revist! sau seciune de volum# n lista de re(erine se vor trece i "aginile (sau# cel
"uin# "agina de nce"ut)&
2 Pentru sursele "reluate de "e internet# se vor nota adresa Ceb i data la care au (ost accesate&
2 <ista de re(erine va (i ordonat! al(abetic# cu indentarea liniei a doua i a celor urm!toare (dac! exist!)#
con(orm modelelor de mai 5os&

'xem"li(ic!ri-

Ahrons# )& :&# D :odgers# :& E& (1FGH)& Divorced families : a multidisciplinary developmental view& 6eC
IorJ- A&A& 6orton&
Banderet# <& '&# D Burse# :& <& (1FF1)& '((ects o( Eigh 1errestrial Altitude on 9ilitarK Per(ormance& =n :& ,al
D A& ;& 9angelsdor( ('d&)# andboo! of "ilitary #syc$olo%y- Lohn AileKD4ons <td&
,el(and# <& A&# 9ensinger# L& <&# D 1enhave# 1& (200F)& 9ediation analKsis- a retros"ective sna"shot o( "ractice
and more recent directions& &$e 'ournal of General #syc$olo%y( )*+(2)# 1B/21HM&
4acco# ,& (2002)& ,rrors( mista!es( cultures- )omunicare la 2Bth 'AAP )on(erence# AarsaC&
Ailde# ,& L& 4& (1FF0)& &ar%et .is!# htt"-NN"avlov&"sKc&Oueensu&caNtargetNindex&html# accesat la 2B&0B&2000


c) :ezumatul n limba rom7n!# de minim /B0 i maxim B00 de cuvinte& Pentru tezele care se bazeaz! "e
studii de cercetare# rezumatul va (i structurat ast(el- su"ort teoretic# obiectivele cercet!rii# metodologia
cercet!rii# rezultate# concluzii& Pentru tezele care dezvolt! alte tematici# rezumatul va (i ast(el conce"ut
nc7t s! scoat! n eviden! cu "rec!dere contribuia "ersonal! a autorului&

d) :ezumatul ntr2o limb! de circulaie internaional! va (i traducerea versiunii rom7neti# inclusiv titlul
lucr!rii&

e) )@2ul academic al autorului tezei& Acesta nu va de"!i# de regul!# o "agin! i va scoate n eviden!
"erioada de studii# lucr!ri realizate# comunicate sau "ublicate (cu citarea adecvat! a acestora)#
"artici"area la mani(est!ri tiini(ice studeneti sau de alt nivel# stagii de "reg!tire n di(erite instituii
academice din ar! sau din str!in!tate# burse de studii# im"licarea n "roiecte didactice# tiini(ice sau
civice# relevante sub as"ect academic sau "ro(esional& 8n toate aceste cazuri se va meniona sumar
natura contribuiei "e care a avut2o&

2&2 E1igene de editare

<ucrarea va (i editat! "e com"uter i ti"!rit! la im"rimant!# ntr2o (orm! care trebuie s! res"ecte urm!torul set
de criterii-

o *ormatul de "agin!- A0# scris! numai "e o singur! (a!
o 9argini- susP5osQ2&B cm# st7ngaQ/&B cm# drea"taQ2#B cm
o 1i"ul (ontului- 1imes 6eC :oman# cu sau (!r! diacritice rom7neti
o 9!rimea (ontului- 12
o 4"aiere- 1 r7nd (nu mai mult de at7t)
o 6umerotare "agini- 5os# la mi5locul "aginii
o 1itlurile ca"itolelor# cu ma5uscule i "e "agin! nou!
o 1itlurile subca"itolelor sau sub"unctelor# n continuarea textului# la dou! linii distan!# cu litere bold
o *orma de "rezentare- legat! cu arc sau co"ertat!
o 6um!r de co"ii- dou!# unul la secretariat# al doilea la "ro(esorul coordonator (dac! acesta nu "re(er! (ormatul
electronic)

6u este im"us! o m!rime standard a lucr!rii& >rientativ# aceasta "oate avea ntre 00 i 100 de "agini&
6um!rul de "agini n sine# nu re"rezint! un criteriu de acordare a notei&

/)2 Recomand*ri stilistice

1eza va (i scris! n stil im"ersonal (nu se va utiliza "ersoana =2a)&
4e va (olosi un limba5 sim"lu i clar& =n(ormaiile vor (i comunicate ntr2o manier! direct! i inteligibil!#
ntr2o structurare logic! i coerent!&
4e va acorda atenie elimin!rii greelilor gramaticale i de editare&

/)3 E1igene etice

<ucrarea trebuie s! re(lecte integral munca autorului& 4ursele bibliogra(ice vor (i menionate n lista de
re(erine& )ontribuiile de s"ri5in din "artea altor "ersoane sau instituii vor (i menionate la $9ulumiri%&
Plagiatul re"rezint! un act de contrar conduitei academice care este tratat n con(ormitate cu "revederile
ca"& 0 din "rezentul ghid& Prin "lagiat se nelege utilizarea ideilor sau cuvintelor unei alte "ersoane# (!r!
menionarea sursei& :e"rezint! "lagiat i "reluarea (!r! citare a (igurilor# tabelelor i schemelor&
Activit!ile "sihologice des(!urate "entru recoltarea datelor de investigare sau ex"erimentelor vor
res"ecta normele )odului etic i de conduit! im"us de )olegiul Psihologilor din :om7nia# care "oate (i
consultat la urm!torul linJ& htt"-PPCCC&co"si&roPindex&"h"R
o"tionQcomScontentDvieCQarticleDidQ11/D=temidQH1

2) Recomand*ri practice

/0u exist c$in mai mare( dec1t c$inul provocat de scrierea unei teze 2---3- 4tresul( ca orice alt stare
psi$ic( se infiltreaz 5n comportamentul expresiv( afect1nd i stilul de exprimare6- Aceste cuvinte au (ost
s"use de ,&A& All"ort i# chiar dac! se re(er! la o tez! de doctorat# situaia nu este cu mult di(erit! n cazul
uneia de licen! sau de masterat&
8n cazul unei teze de licen!# mai ales# dar i a celei de masterat# "rinci"ala di(icultate vine din li"sa de
ex"erien! cu "roiecte academice ma5ore& :ecomand!rile de mai 5os ncearc! s! su"lineasc! tocmai acest
as"ect&
2 )ea mai (recvent! surs! de di(icult!i este alegerea greit! a temei&
o 'ste de recomandabil ca tema s! (ie aleas! ntr2un domeniu al "sihologiei "entru care autorul are
un interes real&
o 8nainte de a (ixa titlul# va (i consultat! literatura de s"ecialitate ce "rec!dere studii i articole din
reviste&
o 'ste recomandabil! continuarea unui "roiect tiini(ic sau a unei lucr!ri de cercetare abordat! "e
"arcursul studiilor universitare&
2 )hiar i cea mai atractiv! i interesant! tem! "oate (i im"ro"rie# dac! nu sunt evaluate corect resursele
necesare i cele dis"onibile (metodologie utilizabil!# constituirea eantionului etc&)&
2 > tem! con(uz de(init!# li"sit! de obiective i i"oteze clare# nu "ermite o abordare metodologic! e(icient!
i devine (oarte greu de (inalizat&
2 9!rimea eantionului de cercetare& 8n "rinci"iu# eantioanele de cercetare "ot avea orice m!rime# cu
condiia a"lic!rii testelor statistice adecvate& 1otui# dei eantioanele mai mari de /0 de subieci sunt
considerate# din "unct de vedere statistic# su(iciente# rezultatele obinute "e un num!r mic de subieci
sunt "uin stabile i generalizabile& ;imensionarea e antionului se va (ace n (unc ie de natura
i"otezelor i de "rocedurile statistice utilizate&
2 1im"ul dis"onibil este una dintre resursele cele mai "resante& )ele mai multe greeli i com"romisuri
deriv! din limit!rile tem"orale&
o Pentru o lucrare bun! sunt necesare multe luni de lucru intens&
o 8n mod normal# as"ectele "reg!titoare (studiul bibliogra(iei generale# alegerea titlului# evaluarea
resurselor necesare) ar trebui nce"ute cu "7n! la un an nainte de termenul de o "redare&
o Plani(icarea activit!ilor ar trebui s! lase un tim" de cel "uin o lun! "entru analiza datelor de
cercetare i (inalizarea lucr!rii&
o <ucrul la ca"itolele teoretice se "oate des(!ura n "aralel cu cercetarea&
2 Atunci c7nd a"ar di(icult!i se va a"ela imediat la "ro(esorul coordonator&

3) E,aluare

1eza este rezultatul muncii individuale a studentului# care are ntreaga res"onsabilitate "entru coninutul
i (orma acesteia& 8n realizarea ei# studentul trebuie s! res"ecte cerinele obligatorii menionate mai sus# s!
urmeze orient!rile i recomand!rile din "rezentul ghid&
8n mod generic# as"ectele cele mai im"ortante care (ac obiectul evalu!rii tezei sunt contribuia
"ersonal! i corectitudinea metodologic!&
Prin contribuie "ersonal! se neleg volumul# com"lexitatea i calitatea activit!ii individuale
des(!urate "entru realizarea temei# sub toate as"ectele care o com"un& 4tudentul trebuie s! (ie ca"abil s!
ex"lice toate as"ectele teoretice# metodologice i "ractice care (ac "arte din lucrare& 8n caz contrar# se va a"recia
c! acestea nu re"rezint! contribuia sa "ersonal!&
>riginalitatea i noutatea sunt un indicatori de valoare i vor (i a"reciate ca atare dar# la acest nivel# nu
se atea"t! n mod necesar lucr!ri cu caracter de noutate tiini(ic! sau teoretic!# ci# mai ales# evidenierea
ca"acit!ii de a realiza un "roiect academic n con(ormitate cu normele i exigenele metodei tiini(ice din
domeniul "sihologiei&

As"ectele su"use evalu!rii n "rocesul de notare al unei teze sunt urm!toarele (n "arantez!# num!rul
maxim de "uncte "entru (iecare as"ect)-
a) #riterii teoretice& 6ivelul cunotinelor teoretice# gradul lor de relevan! n ra"ort cu tema abordat!#
ca"acitatea de a identi(ica i de a analiza literatura de s"ecialitate (max& /").
b) #riterii metodologice& )a"acitatea de a realiza i de a o"era cu un model metodologic adecvat n
ra"ort cu tema (max& /").
c) #riterii analitice& )a"acitatea de a "relucra i de a analiza datele i in(ormaiile# "recum i aceea de
a emite concluzii adecvate n ra"ort cu acestea (max& /").
d) #riterii stilistice& )a"acitatea de a redacta o lucrare academic! n mod structurat i coerent# ntr2un
limba5 tiini(ic adecvat i n concordan! cu standardele (ormale im"use (max& 1").

8n caz de "lagiat# "ro(esorul coordonator va consemna acest (a"t ntr2un re(erat distinct# cu menionarea
"robelor care l susin i va "ro"une res"ingerea tezei de la susinere& ;ecizia de res"ingere va (i luat! de
conducerea de"artamentului# du"! analiza tezei i discutarea cu studentul&
;ac! se decide res"ingerea tezei "entru "lagiat# studentul nu mai are dre"tul s! re(ac! teza i nici s! se
"rezinte cu o alt! tez! n cadrul sesiunii res"ective de examen&
;ac! "lagiatul este dovedit n (aza de susinere a tezei# de c!tre comisia de examen# teza va (i notat! cu
1&

Pro(esorul coordonator ntocmete un re(erat de evaluare# n con(ormitate cu modelul de mai 5os i
acord! o not! "entru tez!&
Pentru a (i acce"tat! la susinere# lucrarea va trebui s! "rimeasc! cel "uin nota M din "artea "ro(esorului
coordonator&
6ota "ro"us! de "ro(esorul coordonator va (i luat! n considerare de c!tre comisia de licen!# "rin
nsumare cu notele membrilor comisiei i e(ectuarea mediei&
;ac! ntre media notelor acordate "entru tez! de c!tre "ro(esorii din comisie i nota "ro"us! de
"ro(esorul coordonator este o di(eren! mai mare de dou! "uncte# nota (inal! "entru tez! se va calcula n baza
unei reevalu!ri a tezei (!cute de comisie m"reun! cu "ro(esorul coordonator&
REFER" DE E4L5RE
al tezei de licen !Pdizerta ie cu titlul
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Autor
# r i t e r i i d e e , a l u a r e Puncta6
#riterii teoretice (max& / ")
Gradul de interes al temei 2actualitate( noutate( ori%inalitate3
(max 1)
7olumul i relevana contribuiei teoretice 5n raport cu tema
(max ))
Capacitatea analitic i spiritul critic 5n raport cu suportul teoretic
(max ))
#riterii metodologice (max& /")
Calitatea modelului metodolo%ic 2fundamentare( adecvare la tem(
calitatea ipotezelor( adecvarea eantionului3
(max ))
Calitatea psi$ometric a instrumentelor utilizate 2fidelitate( consisten
intern( validitate3
(max ))
Calitatea procedurii de lucru 2calitatea msurrii( evitarea erorilor(
respectarea normelor etice3
(max ))
#riterii analitice (max& /")
Calitatea prelucrrii statistice 2statistici descriptive( statistici infereniale(
adecvarea lor la datele analizate3
(max )-8)
Calitatea concluziilor 2interpretarea statistic i psi$olo%ic a
rezultatelor3
(max )-8)
#riterii stilistice (max& 1")
Calitatea stilului de redactare 2claritatea exprimrii( lo%ica structurrii(
corectitudinea %ramatical3
(max 9-8)
.espectarea exi%enelor formale de redactare 2cele prezentate la cap- :-:
din G$id3
(max 9-8)
$ota propus* (suma "unctelor acordate)
#onclu-ii7 recomand*ri0
A"reciez c! lucrarea ntrune te P nu ntrune te condiiile "entru susinere n vederea obinerii titlului de
master n "sihologie&
Pro(esor coordonator ;ata
"ematica pentru licen*
CUNOTINE FUNDAMENTALE I DE SPECIALITATE N DOMENIUL PSIHOLOGIEI
1& Iposta-ele psihicului - contient# subcontient# incontient&
2& Percepia - (azele "rocesului "erce"tiv. (actorii determinani ai "erce"iei. legile "erce"iei&
/& G8ndirea - g7ndirea ca "roces cognitiv su"erior. o"eraiile g7ndirii. categorizarea2conce"t i "rototi".
nelegerea. rezolvarea de "robleme&
0& #omunicare i lim+a6 - dezvoltarea limba5ului. (unciile limba5ului. (ormele limba5ului. comunicarea
nonverbal!&
B& 'oti,aia - conce"tul de trebuin!. conce"tul de motiv. (ormele motivaiei. motivarea aciunii "ersonale.
o"timumul motivaional i "er(ormana. as"iraia i ex"ectan!&
M& .ecti,itatea - modelul celor "atru sisteme motivaional2a(ective- (uria# bucuria# tristeea i (rica.
clasi(icarea emoiilor&
H& +ordarea comportamentalist* a personalit*ii - condiionarea clasic!. condiionarea o"erant!. (ormarea
i modi(icarea com"ortamentului&
G& +ordarea social9cogniti,* a personalit*ii - modelarea social! a com"ortamentului (L& :otter# A&
9ischel# A& Bandura). teoria sistemului cognitiv2a(ectiv al "ersonalit!ii ()AP42A& 9ischel i I 4hoda) i
stimularea neuronal! a relaiilor diadice&
BIBLIOGRAFIE MINIMAL
Aniei# 9& (200H)# Psihologie ex"erimental!# 'd& Polirom# =ai (selectiv n ra"ort cu
tematica)&
Aniei# 9& (2010)# *undamentele "sihologiei# 'ditura Universitar!# Bucureti
(4electiv n ra"ort cu tematica)&
AtJinson# :&<&# AtJinson# :&)&# 4mith# '&'&# Bem# ;&4& (2002)# =ntroducere n
"sihologie# Bucureti# 'd& 1ehnic! (selectiv n ra"ort cu temetica)&
)reu# :&U& (200B)# 'valuarea "ersonalit!ii ? 9odele alternative# 'd& Polirom# =ai (selectiv n ra"ort cu
tematica)&
)reu# :&U& (2010)# Am"renta com"ortamental! i evaluarea "ersonalit!ii# 'd&
Polirom# =ai (selectiv n ra"ort cu tematica)&
,olu# 9&# (2002)# Bazele "sihologiei generale# Bucureti# 'ditura Universitar!
(selectiv n ra"ort cu tematica)&
4mith# '&. 4usan 6olen2EoeJsema. Barbara *redricJson. <o(tus# ,& +i colab& (200B)#
=ntroducere n "sihologie# Bucureti# 'd& 1ehnic! (selectiv n ra"ort cu tematica).
Ulate# 9& (1FFF)# Psihologia mecanismelor cognitive# 'd& Polirom# =ai (selectiv n
ra"ort cu tematica)&
Ulate# 9& (2000)# =ntroducere n "sihologie (="ostazele "sihicului)# 'd& Polirom# =ai (selectiv n ra"ort cu
tematica)&
&
"ematica pentru licen*
PSIHOP"OLOGIE I PSIHO"ERPIE
1& 1ulbur!rile "erce"iei
2& 1ulbur!rile ateniei
/& 1ulbur!rile de memorie
0& 1ulbur!rile de g7ndire
B& )once"te cheie n "sihotera"ie# consiliere# dezvoltare "ersonal!
M& >rient!ri i metode n "sihotera"ie
:i+liogra.ie
1& *lorin 1udose# )!t!lina 1udose# <etiia ;obr7nici (2011)# &ratat de psi$opatolo%ie si
psi$iatrie pentru psi$olo%i # 'ditura1rei# Bucuresti&
2. =olanda 9itro(an# (200G) #si$oterapie .epere teoretice( metodolo%ice i aplicative7 Editura
SPER7 :ucureti)
/& Iolanda 'itro.an7 Diana 4asile ;/<<() Terapii de fai!ie7 Editura SPER7 :ucureti)
0& )onstantin 'nachescu (200H)# &ratat de psi$opatolo%ie# 'ditura Polirom# =asi&