Sunteți pe pagina 1din 6

MONITORUL OFICIAL

AL
A
ROMANIEI
Anul 178 (XXII) - Nr. 451
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE
Vineri, 2 iulie 2010
SUMAR
Nr.
ORDONANTE SI HOTRRI
ALE GUVERNULUI ROMNIEI
64. - Ordonan de urgen privind modificarea i
completarea Legii cadastrului i a publicitii imobiliare
nr. 7/1996 2-6
70. - Ordonan de urgen privind unele msuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea
acestuia...................................................................... 7-11
544. - Hotrre pentru modificarea art. 79 alin. (3) din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
Romniei aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 707/2006 11
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
442. - Ordin al ministrului sntii pentru completarea
Ordinului ministrului snttii, interimar, nr. 1.369/2009
pentru aprobarea tarifelor practicata de Oficiul Tehnic
de Dispozitive Medicale pentru activitile desfurare
i abrogarea articolelor 13i 14din Ordinul ministrului
sntii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin
verificare periodic a dispozitivelor medicale puse n
funciune i aflate n utilizare 12
1.908. - Ordin al ministrului finanelor publice privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
cu discont i ale obligaiunilor de stat de
tip benchmark, aferente lunii iulie 2010 12-14
3.633. - Ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului privind aprobarea Metodologiei de
monitorizare special a Universitii "Apolion ia"
din lai........................................................................ 15-16
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA1,Nr. 451/2V11.2010
ORDONANTE SI HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
, ,
GUVERNUL ROMNIEI
ORDONAN DE URGEN
privind modificarea i completarea Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996
Avnd n vedere c prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de mprumut (Proiect privind completarea sprijinului
financiar acordat de Uniunea European pentru restructurarea agriculturii) dintre Romnia i Banca Internaional pentru
Reconstrucie i Dezvoltare, semnat la Bucureti la 28 decembrie 2007, statul romn i-a asumat responsabilitatea realizrii
cadastrului general n scopul nscrierii din oficiu n cartea funciar a proprietilor imobiliare,
innd seama de faptul c data nceperii efective a lucrrilor de teren pe teritoriul celor 19 uniti administrativ-teritoriale
este stabilit n cursul lunii septembrie 2010, urmnd ca n cel mai scurt timp posibil s fie ncepute lucrrile de teren pe o suprafa
de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul ntregii ri, n zonele rurale,
ntruct prin intrarea n vigoare a Ordonanei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naionale pentru
informaii spaiale n Romnia, Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar asigur preedinia Consiliului Infrastructurii
naionale pentru informaii spaiale n Romnia (Consiliul INIS), componenta prin care Romnia contribuie la realizarea Directivei
2007/2/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaii spaiale
n Comunitatea European (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal naional care trebuie s asigure
prestarea serviciilor prevzute la art. 9alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 4/2010, prin crearea i actualizarea evidenei parcelelor
de terenuri la nivel national,
avnd n vedere direciile de aciune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la
introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafeelor agricole i forestiere, sprijinirea autoritilor
executive ale administraiei publice locale pentru ntocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date
spaiale n vederea asigurrii suportului informaional necesar adoptrii unor decizii fundamentate cu privire la limitele unitilor
administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietii prin finalizarea ct mai rapid a procesului de retrocedare a proprietilor,
nscrierea corect a proprietii n cartea funciar, sub aspect tehnic i juridic, n baza realitii din teren, clarificarea legislaiei n
domeniile cadastrului si crtii funciare,
ntruct una dintre 'condiionalitile impuse prin Memorandumul de nelegere semnat ntre Comunitatea European i
Romnia la data de 23 iunie 2009 privete simplificarea procedurilor de nregistrare a proprietilor prin modificarea i completarea
Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile ulterioare,
constatnd c proiectul de ordonan de urgen nu poate fi promovat prin procedur parlamentar, fie ea i de urgen,
iar angajamentele internaionale asumate de statul romn nu pot fi duse la ndeplinire,
ntruct toate aceste aspecte vizeaz interesul public i constituie situaii urgente i extraordinare a cror reglementare
nu poate fi amnat,
n temeiul art. 115alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonande urgen.
Art. 1. - Legea cadastrului i a publicitii imobiliare la crearea i actualizarea sistemului de cadastru i carte
nr. 7/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, funciar.
nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificrile ulterioare, se modific (5) Prin imobil, n sensul prezentei legi, se nelege una sau
i se completeaz dup cumurmeaz: mai multe parcele alturate, cu sau fr construcii, de pe
1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins: teritoriul unei unitti administrativ-teritoriale, indiferent de
.Art, 1. - (1) Cadastrul i cartea funciar formeaz un sistem categoria de folosin', aparinnd unui proprietar sau mai multor
unitar i obligatoriu de eviden tehnic, economic i juridic, proprietari, n cazul coproprietii, care se identific printr-un
de importan naional, a tuturor imobilelor de pe ntregul numr cadastral unic si se nscrie ntr-o carte funciar.
teritoriu al rii. Scopul acestui sistem este: (6) Entitile de baz ale acestui sistem sunt parcela,
a) determinarea informaiilor tehnice, economice i juridice construcia i proprietarul.
referitoare la imobile; (7) Prin parcel se nelege suprafaa de teren cu o singur
b) asigurarea publicitii drepturilor reale imobiliare n baza categorie de folosin."
actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins 2. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
aceste drepturi; .Art, 2. - (1) Cadastrul se realizeaz la nivelul unitilor
administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul
c) susinerea sistemului de impozitare i a pieei imobiliare; cadastral este unitatea de suprafa delimitat de elemente
d) contribuia la asigurarea securitii tranzaciilor imobiliare liniare stabile n timp _ osele, ape, canale, diguri, ci ferate
i facilitarea creditului ipotecar. etc. _, care cuprinde unul sau mai multe imobile alturate.
(2) Cadastrul realizeaz descrierea proprietilor imobiliare (2) Prin sistemul de cadastru i carte funciar se realizeaz:
i reprezentarea lor n planul cadastral. a) identificarea, descrierea i nregistrarea n documentele
(3) Cartea funciar cuprinde descrierea proprietilor cadastrale a imobilelor prin natura lor, msurarea i
funciare, cu artarea drepturilor reale imobiliare. reprezentarea acestora pe hri i planuri cadastrale, precumi
(4) Evidena imobilelor nscrise n planul cadastral i n cartea stocarea datelor pe suporturi informatice;
funciar se actualizeaz la cererea persoanelor interesate sau b) identificarea i nregistrarea proprietarilor, a altor deintori
la iniiativa autoritilor publice ori din oficiu. Autoritile publice legali de imobile i a posesorilor;
i titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaia de a sprijini c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite i taxe
crearea i actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziie cu pentru stabilirea corect a obligaiilor fiscale ale contribuabililor,
titlu gratuit a datelor i informaiilor deinute. Autoritile solicitate de institutiile abilitate.
administraiei publice locale sunt obligate s acorde sprijin (3) Planul cadastral conine reprezentarea grafic a limitelor
informaional, tehnic i de alt natur, n limitele competenelor, imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorial, care se nscriu
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA1,Nr. 451/2.v11.2010
3
n cartea funciar, precum i numerele cadastrale ale acestora.
Planul cadastral este actualizat de ctre inspectorii de cadastru
din cadrul oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar.
(4) Extrasul de plan cadastral reprezint seciunea din planul
cadastral, cu reprezentarea imobilului i a celor nvecinate, a
dimensiunilor laturilor acestuia, precum i a datei ultimei
actualizri a bazei de date grafice gestionate de Agenia
National de Cadastru si Publicitate Imobiliar."
'3. La articolul 4, literele e) i p) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
"e) organizeaz i administreaz fondul naional de geodezie
i cartografie, precum i baza de date a sistemului integrat de
cadastru i carte funciar;
p) asigur formarea i specializarea personalului de
specialitate prin intermediul Centrului de Pregtire Profesional
al Ageniei Naionale, instituie fr personalitate juridic;".
4. La articolul 4, dup litera p) se introduc dou noi litere,
literele p1) i p2), cu urmtorul cuprins:
.pt) realizeaz i actualizeaz registrul electronic naional al
nomenclaturilor stradale. Registrul naional al nomenclaturilor
stradale constituie documentul unitar de evident n care sunt
nscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor,
oraelor i al municipiilor;
p2) realizeaz i ntreine geoportalul INSPIRE al Romniei
i asigur compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al
Comunitii Europene, ndeplinete alte atribuii care i revin prin
Ordonana Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii
naionale pentru informaii spaiale n Romnia."
5. Dup articolul 4se introduce un nou articol, articolul 41,
cu urmtorul cuprins:
.Art, 41. - (1) Nomenclatura stradal se aprob prin hotrre
a consiliului local, se organizeaz pe fiecare localitate i
reprezint evidena primar unitar care servete la atribuirea
denumirii strzii si a numrului administrativ.
(2) Registrul' naional al nomenclaturilor stradale este
administrat de Agenia Naional."
6. La articolul 5, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
,,(3) Informaiile nregistrate n sistemul integrat de cadastru
i carte funciar pot fi redate i arhivate sub form de
nregistrri, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare
automat a datelor. Acestea au aceleai efecte juridica i for
probant echivalent cu cea a nscrisurilor n baza crora au
fost nregistrate."
7. La articolul 5, dup alineatul (3) se introduc dou noi
alineate, alineatele (4) i (5), cu urmtorul cuprins:
,,(4) Administrarea bazei de date prevzute la alin. (3) se
realizeaz de ctre Agenia Naional i oficiile teritoriale.
Consultarea electronic a situaiei juridice a unui imobil se poate
face de ctre public utiliznd datele de identificare ale imobilului.
(5) Cererile electronice de nscriere i pentru obinerea de
informaii vor putea fi nregistrate i procesate cu efecte juridica
echivalente. Comunicrile ncheierilor, extraselor, copiilor de pe
acte sau planuri se pot face i n format electronic, n condiiile
Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic."
8. La articolul 8, alineatele (15) i (16) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
,,(15) Se instituie Programul naional de nregistrare a
proprietilor imobiliare, care se realizeaz pe baza planului
multianual propus de Agenia Naional i aprobat de Guvern.
Finanarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigur
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraiei i
Internelor, i se aprob ntr-un program, anex la bugetul
Ministerului Administratiei si Internelor.
(16) Organele i autoritile administraiei publice centrale,
unitile administrativ-teritoriale, precum i alte persoane fizice
i juridice interesate, care au resurse financiare pentru
realizarea Programului naional de nregistrare a proprietilor
imobiliare, n afara planului aprobat de Guvern, ncheie
protocoale de colaborare cu Agenia Naional cu privire la
caietul de sarcini, modalittile de avizare, de verificare, de
recepie i de nscriere n cartea funciar, precum i cu privire la
utilizarea acestor informatii."
9. La articolul 8, dup alineatul (16) se introduce un nou
alineat, alineatul (17), cu urmtorul cuprins:
,,(17) Specificaiile tehnice coninute n documentaiile de
atribuire a contractelor de lucrri de specialitate sunt avizate
pentru conformitate de Agenia Naional nainte de iniierea
procedurilor de achiziie public. Autoritatea contractant
efectueaz recepia lucrrilor de specialitate numai dup
avizarea pentru conformitate, verificarea i recepia acestora de
ctre Agenia Naional. Autoritile contractante nu fac pli
pentru lucrrile de specialitate ntocmite fr respectarea celor
menionate anterior. Avizarea pentru conformitate i recepia
lucrrilor de specialitate se solicit oficiului teritorial, n cazul
lucrrilor care privesc teritoriul unui singur jude, sau Ageniei
Naionale, n cazul lucrrilor care privesc teritoriul mai multor
judee."
10. La titlul I "Regimul general al cadastrului i
publicitii imobiliare", denumirea capitolului III "Realizarea,
ntretinerea si avizarea lucrrilor de cadastru" se modific
i va' avea urmtorul cuprins:
"CAPITOLUL 11/
Organizarea lucrrilor de nregistrare sistematic n
cadastru i n cartea funciar"
11. Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
.Art. 9. - (1) Funcia tehnic a cadastrului se realizeaz prin
determinarea limitelor dintre imobilele nvecinate, pe baz de
msurtori. Lucrrile de msurtori se execut prin orice metod
grafic, numeric, fotogrammetric sau combinate.
(2) n cadrul funciei economice a cadastrului se evideniaz
elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale
imobilelor sau, dup caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste
imobile.
(3) Funcia juridic a cadastrului se realizeaz prin
identificarea detintorilor imobilelor si nscrierea n cartea
funciar.'" ,
12. Articolul 10se modific si va avea urmtorul cuprins:
.Art, 1O. - (1) nceperea lucrrilor tehnice de cadastru se
stabilete prin ordin al directorului general al Ageniei Naionale,
care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, i
cuprinde identificarea sectoarelor cadastrale. La nivelul unitii
administrativ-teritoriale, etapele procesului de cadastru constau
n:
a) ntiinarea proprietarilor sau a posesorilor privind
nceperea lucrrilor;
b) identificarea limitelor unitii administrativ-teritoriale,
delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale acestora;
c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
d) identificarea amplasamentelor imobilelor n cadrul
sectoarelor cadastrale;
e) identificarea titularilor drepturilor reale i a posesorilor,
precum i preluarea copiilor actelor juridice doveditoare;
f) nregistrarea nenelegerilor ntre proprietarii nvecinai cu
privire la hotare;
g) recepia documentelor tehnice cadastrale de ctre oficiile
teritoriale;
h) publicarea documentelor cadastrale;
i) soluionarea contestaiilor de ctre oficiul teritorial;
j) modificarea coninutului documentelor tehnice cadastrale,
n urma solutionrii contestatiilor, si actualizarea evidentei
conform lucr'rilor de nregistrare realizate dup perioada de
afisare;
'k) deschiderea noilor cri funciare;
1) nchiderea vechilor evidene, prin ordin al directorului
general al Ageniei Naionale, care se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea 1;
4
MONITORUL OFICIALAL ROMNIEI, PARTEA1,Nr. 451/2.v11.2010
m) comunicarea ncheierii de nscriere, a extrasului de carte
funciar pentru informare, precum i a extrasului din noul plan
cadastral;
n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrrilor de
cadastru si nscrierea n cartea funciar.
(2) Lucrrile tehnice de cadastru se realizeaz utilizndu-se
reprezentarea grafic a limitelor unitilor administrativ-
teritoriale, precumi a limitelor intravilanelor, deinute de oficiile
teritoriale. Hotarele unittilor administrativ-teritoriale sunt
delimitate si marcate de ctre comisia de delimitare, stabilit n
acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unittilor
administrativ-teritoriale se face prin materializarea la tere'n a
limitelor recunoscute de ctre acestea, n condiiile legii.
Regulamentul de organizare i funcionare a comisiilor de
delimitare se aprob prin ordin al ministrului administratiei si
internelor, care se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1.
(3) Modificarea limitelor teritoriale ale unitilor administrativ-
teritoriale privete nfiinarea, renfiinarea sau reorganizarea
unitilor administrativ-teritoriale, care se organizeaz potrivit
legii."
13.Articolul 11semodific i va aveaurmtorul cuprins:
.Art. 11. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului se
ntocmesc la nivelul unitii administrativ-teritoriale, pentru
fiecare sector cadastral n parte, i evideniaz situaia real
constatat de comisia care a desfurat lucrrile de specialitate.
Documentele tehnice sunt:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse n sectorul
cadastral;
c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul
cadastral.
(2) Primarul unitii administrativ-teritoriale n care se
desfoar lucrrile de cadastru are obligaia s ntiineze
deintorii imobilelor, prin afiare i prin alte mijloace de
publicitate, cu privire la obligaia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialitilor s execute
msurtorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; .
c) de a identifica limitele imobilelor mpreun cu echipele
care realizeaz lucrrile de specialitate.
(3) Dac deintorii imobilelor nu se prezint, identificarea
limitelor se va face n lipsa acestora. Primarul unitii
administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din
cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizeaz gratuit
echipelor de realizare a lucrrilor date i informaii cuprinse n:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradal;
d) listele cuprinznd urmtoarele date: numele, prenumele,
codul numeric personal sau, dup caz, numrul de identificare
fiscal, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv
denumirea, adresa sediului i codul de nregistrare fiscal sau,
dup caz, codul unic de nregistrare, n cazul persoanelor
juridice;
e) orice alte informaii i evidene care ar putea fi necesare
realizrii lucrrii de specialitate.
(4) Comisia care efectueaz lucrrile de cadastru la teren
este format din reprezentani ai persoanei autorizate s
execute lucrri de cadastru, un inspector de cadastru, un
registrator de carte funciar din cadrul oficiului teritorial si un
reprezentant al unitii administrativ-teritoriale. Componena
nominal va fi stabilit prin ordin al directorului general al
Ageniei Naionale, la propunerea instituiilor implicate.
(5) Reprezentanii persoanei autorizate s execute lucrri de
cadastru efectueaz lucrarea tehnic, care const n
identificarea i msurarea imobilelor i prelucrarea datelor
obtinute.
'(6) Primarul unitii administrativ-teritoriale, prin
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate
al acestuia, identific deintorii imobilelor i pune la dispoziie
informaiile i evidenele necesare deinute de primrie.
(7) Inspectorul de cadastru verific lucrrile la teren
executate de ctre persoanele autorizate.
(8) Registratorul de carte funciar:
a) verific actele juridice puse la dispoziie de deintori;
b) determin n vederea nscrierii drepturile de proprietate,
coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente,
restrngerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a
dispune, sarcinile reale ce greveaz bunul imobil, precum i
orice fapt sau raport juridic;
c) atest posesia exercitat asupra imobilelor.
(9) Pentru persoanele fizice, listele prevzute laalin. (3) lit. d)
se asigur de ctre serviciile publice comunitare locale de
eviden a persoanelor, la solicitarea primarilor."
14. Dup articolul 11 se introduc trei noi articole,
articolele 111, 11
2
i 113, cu urmtorul cuprins:
.Art, 11
1
. - (1) In cazul n care proprietarul nu este
identificat, dar exist posesor, nscrierea posesiei asupra
imobilelor se face n baza urmtoarelor documente:
a) declaraia autentic a celui n cauz sau, la nivelul
comunelor unde nu funcioneaz birouri ale notarilor publici,
declaraia celui n cauz, cu legalizarea semnturii fcut de
ctre secretarul comunei;
b) certificatul prin care se atest c imobilul este nregistrat
n registrul agricol, precum i n evidenele fiscale, eliberat de
primarul unitii administrativ-teritoriale;
c) certificatul de atestare fiscal privind impozite, taxe locale
i alte venituri ale bugetului local.
(2) Pentru imobilele ai cror proprietari sau posesori nu pot
fi identificati cu ocazia efecturii din oficiu a lucrrilor de cadastru
se vor deschide cri funciare cu meniunea proprietar
neidentificat. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi
intabulat ulterior, la cerere, n baza unei documentatii care va
cuprinde: '
a) identificarea imobilului n planul cadastral, n scopul de a
certifica faptul c imobilul din actul de proprietate corespunde
cu cel din plan;
b) actul care atest dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atest c imobilul este nregistrat
n registrul agricol, precum i n evidenele fiscale, eliberat de
primarul unitii administrativ-teritoriale unde este amplasat
acest imobil.
Art. 11
2
. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector
cadastral se afieaz, prin grija oficiului teritorial, la primria
unittii administrativ-teritoriale n cauz. Titularii sarcinilor
nscrise n registrele de transcripiuni i inscripiuni vor solicita
rennoirea nscrierii acestora n crtile funciare, n termen de
30 de zile de la afiare. Prin sarcini se nelege ipotecile,
privilegiile, somaiile, sechestrele, litigiile i orice acte juridice
nscrise n registrele de inscripiuni.
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale
cadastrului se formuleaz n termen de 30 de zile de la afisare,
n scris, si sunt nsotite de documente doveditoare. Oficiul
teritorial soluioneaz 'cererile de rectificare prin ncheiere de
carte funciar, n termen de 30 de zile de la depunere. Pentru
soluionarea cererilor de rectificare, reprezentanii persoanei
autorizate s execute lucrri de cadastru coopereaz cu
primria si cu oficiul teritorial.
(3) nscrierea n cartea funciar se face din oficiu, dup
finalizarea lucrrilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral
i dup expirarea termenului de soluionare a contestaiilor, n
baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general
al Ageniei Naionale. Directorul general al Ageniei Naionale
poate emite instruciuni cu privire la modul de lucru n cadrul
lucrrilor de cadastru.
Art. 113. - (1) De la data deschiderii crilor funciare din
oficiu, registrele de transcripiuni i inscripiuni, crile funciare i
orice alte evidene de cadastru i publicitate imobiliar se vor
nlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA1,Nr. 451/2V11.2010
cadastral i noile cri funciare. Vechile evidene se pstreaz n
arhiva biroului teritorial i pot fi consultate pentru istoric.
Identificarea i numerotarea imobilelor cuprinse n actele de
proprietate i planuri anterioare realizrii cadastrului i
deschiderii noilor cri funciare i pierd valabilitatea.
(2) Cuprinsul crilor funciare i al planului cadastral se
dovedete cu copia sau cu extrasul de carte funciar. Dovada
delimitrii unui imobil fa de alte imobile se face numai cu
extrasul din planul cadastral."
15. Articolul 12se modific i va avea urmtorul cuprins:
.Art, 12. - Registrul cadastral al imobilelor i planul
cadastral stau la baza completrii sau, dup caz, a ntocmirii din
oficiu a crilor funciare, la finalizarea msurtorilor cadastrale
la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile i
registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitilor
administrativ-teritoriale."
16. La articolul 17, alineatul (2) se abrog.
17. La articolul 18, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
.Art, 18. - (1) Activitatea de publicitate imobiliar n cadrul
oficiilor teritoriale este ndeplinit de registratori de carte
funciar, denumii n continuare registratori, numii prin ordin al
directorului general al Ageniei Naionale, n urma unui concurs
organizat de aceasta. Asistenii registratori efectueaz nscrierile
n cartea funciar n baza dispoziiilor date de registratori,
elibereaz extrasele de carte funciar i certificatele de sarcini
i ndeplinesc alte atribuii stabilite prin reglementri specifice."
18. La articolul 18, dup alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (4
1
), cu urmtorul cuprins:
,,(4
1
) Vechimea n funcia de registrator de carte funciar
constituie vechime n specialitate juridic."
19. La articolul 18, alineatul (5) se abrog.
20. La articolul 19 alineatul (1) litera A, litera c) se
modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) planul imobilului cu vecintile i descrierea imobilului
constituie anexa la partea I a crii funciare, ntocmit conform
regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al
directorului general al Ageniei Naionale, care se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1."
21. La articolul 19 alineatul (1) litera e, litera a) se
modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosin, abitaie,
concesiune, administrare, servituile n sarcina fondului aservit,
ipoteca i privilegiile imobiliare, precumi locaiunea i cesiunea
de crean;".
22. La articolul 19, alineatul (2) se abrog.
23. La articolul 42, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins: .
,,(2) Imobilul se modific prin dezlipire, dac se desparte o
parte dintr-un imobil. Dezlipirea unei pri dintr-un imobil se face,
n lipsa unei convenii contrare, mpreun cu sarcinile care
greveaz imobilul. Proprietarii unor imobile nvecinate, n
vederea unei mai bune exploatri a acestora, pot s le alipeasc
ntr-un imobil, n baza unei documentatii cadastrale si a actului
autentic, ntocmite n condiiile legii. Dac imobilele sunt grevate
cu sarcini reale, operaia de alipire nu se poate face dect cu
acordul titularilor acestor sarcini."
24. Articolul 43 se modific si va avea urmtorul cuprins:
.Art, 43. - (1) n caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua
transcrieri, dac un imobil trece dintr-o carte funciar n alta, sau
reinscrieri, dac, transcriindu-se o parte din imobil ntr-o alt
carte funciar, restul se trece n vechea carte funciar, cu
mentionarea noului numr cadastral.
(2) Dac ntregul imobil nscris n cartea funciar a fost
transcris, aceasta se va nchide i nu va mai putea fi redeschis
pentru noi nscrieri."
5
25. La articolul 48, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
.Art. 48. - (1) n cazul n care registratorul admite cererea,
dispune intabularea sau nscrierea provizorie prin ncheiere,
dac inscrisul ndeplinete urmtoarele condiii:
a) este ncheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
b) identific corect numele sau denumirea prilor i
menioneaz codul numeric personal, numrul de identificare
fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul unic de
nregistrare, dup caz, atribuit acestora;
c) individualizeaz imobilul printr-un numr de carte funciar
i un numr cadastral sau topografic, dup caz;
d) este nsoit de o traducere legalizat, dac actul nu este
ntocmit n limba romn;
e) este nsoit, dup caz, de o copie a extrasului de carte
funciar pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a
stat la baza ntocmirii actului;
f) este nsoit de dovada achitrii tarifului de publicitate
imobiliar, cu excepia scutirilor legale."
26. La articolul 48, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1
1
), cu urmtorul cuprins:
,,(1
1
) Anumite tipuri de nscrieri n cartea funciar pot fi
dispuse prin ncheiere de ctre asistentul-registrator, n temeiul
ordinului de delegare a atribuiilor de registrator, emis de ctre
directorul general al Ageniei Naionale."
27. Articolul 49 se modific i va avea urmtorul cuprins:
.Art, 49. - Dac registratorul constat c cererea de
nscriere n cartea funciar i actele depuse n justificarea
acesteia nu ntrunesc condiiile legale, aceasta se va respinge
printr-o ncheiere motivat. Despre respingerea cererii se va
face meniune n registrul de intrare, n dreptul nregistrrii
acesteia, precum i n cartea funciar."
28. La articolul 50, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
,,(2) Persoanele interesate pot formula cerere de
reexaminare a ncheierii de admitere sau de respingere, n
termen de 15 zile de la comunicare, care se soluioneaz prin
ncheiere de ctre registratorul-ef din cadrul oficiului teritorial n
raza cruia este situat irnobilul."
29. La articolul 50, dup alineatul (2) se introduc dou
noi allneate, alineatele (2
1
) i (2
2
), cu urmtorul cuprins:
,,(2
1
) Impotriva ncheierii registratorului-ef emise potrivit
alin. (2) se poate formula plngere n termen de 15 zile de la
comunicare. Cererea de reexaminare i plngerea mpotriva
ncheierii se depun la biroul teritorial i se nscriu din oficiu n
cartea funciar. Oficiul teritorial este obligat s nainteze
plngerea judectoriei n a crei raz de competen teritorial
se afl imobilul, nsoit de dosarul ncheierii i copia crii
funciare.
(2
2
) Plngerea mpotriva ncheierii se poate depune i direct
la judectoria n a crei raz de competen teritorial se afl
imobilul, situatie n care instanta va solicita din oficiu biroului
teritorial comunicarea dosarului Incheierii i copia crii funciare,
precum i notarea plngerii n cartea funciar."
30. Dup articolul 50 se introduce un nou articol,
articolul 50
1
, cu urmtorul cuprins:
.Art. 50
1
. - Soluionarea plngerii mpotriva ncheierii de
carte funciar, a aciunii n justificare tabular, n rectificare,
precum i prestaie tabuIar se face fr citarea oficiului
teritorial."
31. La articolul 55, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
.Art. 55. - (1) Dreptul de proprietate asupra construciilor se
nscrie n cartea funciar n baza autorizatiei de construire si a
procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, precum i
a unei documentatii cadastrale."
32. La articolul 55, dup alineatul (1) se introduc dou
noi alineate, alineatele (1
1
) si (1
2
), cu urmtorul cuprins:
,,(1
1
) n cazul construciilor realizate nainte de intrarea n
vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
6
z
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA1, Nr. 451/2.VII.2010
construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor,
nscrierea se face n baza:
a) autorizaiei de construire sau, n lipsa acesteia, a
certificatului prin care se atest c imobilul este nregistrat n
registrul agricol, precum i n evidenele fiscale, eliberat de
primarul unitii administrativ-teritoriale unde este amplasat
aceast constructie;
b) documentaiei cadastrale.
(12) Dreptul de proprietate asupra construciilor se poate
nscrie n cartea funciar i pe stadii de execuie, n baza
urmtoarelor documente:
a) autorizaiei de construire;
b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizrii
construciei, avizat de reprezentantul autoritii administraiei
publice emitente a autorizaiei de construire;
c) documentaiei cadastrale."
33. Articolul 58 se modific si va avea urmtorul cuprins:
.Art. 58. - (1) n regiunile de carte funciar supuse
Decretului-lege pentru unificarea dispoziiunilor privitoare la
crile funciare nr. 115/1938 i Decretului nr. 2.142/1930 pentru
funcionarea crilor funduare centrale pentru cile ferate i
canaluri, cu excepia zonelor care fac obiectul legilor de restituire
a proprietilor funciare, nscrierile privitoare la imobile, cuprinse
n crtile funciare, vor continua s fie fcute n aceste crti, cu
respectarea si n conditiile dispozitiilor prezentei legi. '
(2) n regiunile de transcripiuni i inscripiuni imobiliare, pn
la deschiderea crii funciare, privilegiile i ipotecile legale,
sechestrul, urmrirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale,
punerea n micare a aciunii penale, precum'i aciunile pentru
aprarea drepturilor reale privitoare la imobilele nenscrise n
cartea funciar vor continua s fie nscrise n vechile registre de
publicitate imobiliar.
(3) n cazul nscrierii unei construcii, al dezlipirii sau alipirii
unor imobile nscrise n crti funciare ntocmite n baza
Decretului-lege nr. 115/1938 i pentru nscrierea imobilelor
dobndite ntemeiul legilor de restituire a proprietilor funciare,
se va ntocmi o documentatie cadastral n vederea deschiderii
unei noi cri funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) Titlurile de proprietate emise n baza legilor de restituire
a proprietilor funciare se vor nscrie din oficiu n cartea funciar
pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeean de
aplicare a legilor de restituire a proprietilor funciare i
recepionate de ctre oficiul teritorial, potrivit regulamentului
aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al
Ageniei Naionale."
34. Dup articolul 58 se introduce un nou articol,
articolul 581, cu urmtorul cuprins:
.Art, 58
1
. - (1) Prima nregistrare a imobilelor n cadastru i
cartea funciar se realizeaz la cerere, n baza actelor de
proprietate i a unei documentaii cadastrale, sau din oficiu.
Coninutul documentaiei cadastrale se stabilete prin
regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al
directorului general, care se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea 1.
(2) n cazul imobilelor proprietatea public a statului si a
unittilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaz~ la
cererea conductorului instituiei publice centrale sau locale,
dup caz, n baza actelor de proprietate, iar n lipsa acestora, a
extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective,
certificate pentru conformitate."
35. Articolul 59 se abrog.
36. La articolul 66, alineatul (1) se abrog.
37. Articolul 67 se modific i va avea urmtorul cuprins:
.Art, 67. - Sistemele informaionale specifice domeniilor de
activitate proprii ale ministerelor se realizeaz de ctre
autoritile publice centrale care rspund de domeniile
respective. Autoritile publice centrale colaboreaz cu Agenia
Naional, n cadrul Programului naional de nregistrare a
proprietilor imobiliare, potrivit prevederilor art. 8:"
38. La articolul 69, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
,,(3) Pan la data de 31 decembrie 2014, titularii sarcinilor
nscrise n registrele de transcripiuni-inscripiuni vor solicita
deschiderea crilor funciare pentru imobilele n cauz, n
condiiile prezentei legi, i rennoirea sarcinilor, cu scutire de la
plata tarifelor, sub sanciunea inopozabilitii."
Art. II. - Sub sanciunea inopozabilitii, pn la data de
31 decembrie 2014, vor solicita deschiderea crtilor funciare
potrivit prevederilor prezentei legi, cu scutire de la plata tarifelor:
a) titularii drepturilor reale transcrise n vechile registre de
transcripiuni-inscripiuni;
b) titularii drepturilor realeinscrise n crile funciare nzonele
cooperativizate, deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938,
n baza unor documentatii care nu sunt ntocmite n sistemul
naional de coordonate stereoqrafic 1970;
c) titularii drepturilor reale nscrise n crile funciare deschise
n baza Legii nr. 242/1947 pentru transformarea crilorfunciare
provizorii n cri de publicitate funciar i a Decretului
nr. 2.142/1930.
Art. III. - Structura i organizarea registrului naional al
nomenclaturilor stradale se aprob prin hotrre a Guvernului,
n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei
ordonane de urgen.
Art. IV. - De la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane
de urgen, n cuprinsul actelor normative n vigoare, sintagma
"cadastru general" se nlocuiete cu sintagma .cadastru".
Art. V. - Legea cadastrului i a publicitii imobiliare
nr. 7/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1,
nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificrile ulterioare, precum i
cu modificrile i completrile aduse prin prezenta ordonan de
urgen, se va republica nMonitorul Oficial al Romniei, Partea 1,
dup aprobarea acesteia prin lege, dndu-se textelor o nou
numerotare.
PRIM-MINISTRU
EMILBOC
Bucureti, 30 iunie 2010.
Nr.64.
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe VIdescu