Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE

1.Calculeaz`:
2+
=
7+
=
8+
=
3+
=

6=

43=

10 6 =

7+2=

2 + 4

3=

54=

10 3 =

4+5=

6 + 4

1=

76=

95=

3+6=

3 3

5=

44=

76=

4+5=

9 6

2. Ia 5 din 8. ___________________
Adun` 3 cu 7. _____________________
Scade 3 din 9. _____________________
Ia din cel mai mare num`r de o cifr` 2. _________________________
Adaug` 6 vecinului mai mic al lui 2. ___________________________
Adaug` 3 lui 6. __________________________
Care este num`rul cu 2 mai mic dec@t 7 ? ______________________
Care este num`rul cu 6 mai mare dec@t 1 ?
_________________________
3.Calculeaz` dup` model :
6
2
8
8

+2=8
+6=8
6=2
2=3

3+4=
_____________
_____________
_____________

5+4=
_______________
_______________
_______________

4. Continu` :

5. Subliniaz` cu ro]u datele problemei ]i cu albastru [ntrebarea.


Rezolv` problema.

Andrei are 9 mere. {i d` Mariei 3 mere.


C@te mere [i r`m@n lui Andrei?
____________________________
________
6. Scrie datele problemei ]i [ntrebarea apoi rezolv- o!

Alina are ___ c`ni. Mama [i mai cump`r` ___ c`ni.


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________
_________