Sunteți pe pagina 1din 4

1.

3 Planificarea recoltrii posibilitii de produse principale


1.3.1. Evidena arboretelor ce totalizeaz n volum echivalent cu 10 posibiliti
u.a.
Supraf.
total
ha
Lucrare
propus
onsiste
na
P.!.".
#r. de
intervenii
$r%ena
&olum
pe u.a.
m
3
&olum
' (
cre)teri
&olum
de
e*tras
m
3
total
n
deceniu
1+, -.. t. rase 0.- 10 1 1 +./ +/.0 +0(0 +0(0
+1E 1-2- t. pro%resive 0.- +0 + 1 +./ -(0/ -/3+ 30+0
... .... ...... ....... ..... .... .... .... .... .... ...
3otal +321 0+0- 0-01 (0..
1.3.+. 4inamica structurii arboretelor pe clase de v5rst
- se reprezint %rafic structura actual pe clase de v5rst )i structura pe clase de v5rst dup e*pirarea
a +0 ani 6vezi mai 7os e*emplul dat8.
CLASELE DE VRSTA ACTUALE
S S = 1805,6 ha
(ha) S terenuri goae = 5,! ha
500 485,5 S"# = !$8,! ha
Ci%u = 110 ani
450
413,9
400
347,6
350 S"# = !$8,! ha
300
250 218,8
152,1 162,1
200
150
100
50 5,3 25,6
0 Teren I II III IV V VI VII %a&e 'e
gol (ar&ta (ani)
CLASELE DE VRST) DU") E*"+RAREA A $0 DE A#+
S S = 1810,, ha
(ha)
500 485,5 S"# = !$,,5 ha
Ci%u = 110 ani
450
413,9
400
347,6
350 S"# = !$,,5ha
300
250 218,8

200 184,8
149,0
150
100
50 11,3
0 I II III IV V VI VII %a&e 'e
(ar&ta (ani)
gra-i%.11 E(ou/ia %a&eor 'e (ar&ta 'u0a e10irarea a $0 ani
1.3.3. Planul decenal de recoltare a produselor principale
E*emplu9
u.a.
Tip
funcional
Consis
t
Distana de
colectare
Hm
(hectometrii)
Elemente
de arboret
Suprafaa
elementelor
Vrsta
ani
Clasa de
producie
Volumul
m
3
cre! teri
m
3
Volum "

cre!teri
m
3
#ucr$ri propuse
deceniul %
Volum de
recoltat
m
3
& de
e'tras
prima
inter(enie
) * 3 + , - . / )0
))1/")
0
)* )3 )+
TIII-TVI
Se
specific
dup
categoria
funcional
(de ex.
2.1.b are
TVI)
Nore !"
anexa 1.
Se specific
distana de
colectare
prin
asurare pe
#art
Se trec
eleentele
de arboret
ce
constituie
arboretul
$e
exeplu%
&'a 2 (o"
deci 2
eleente)
*'a de &+
ani
* 'a de *+
ani
2 (o de
*+ ani"
deci ,
eleente
-e.ult
dup
proporia
de
participare
$e explu%
& (o 2 'a
pt (o +.& x
supraf. u.a.
iar pt. 'a"
+"2 x
supraf. u.a.
Se trece
pentru
fiecare
eleent
/i
pentru
fiecare
arboret
Se trece
pentru
fiecare
eleent
Se trece
pentru
fiecare
eleent
din
descrierea
parcelar
! ani x
cre/terea
din
descrierea
parcelar
Se specific felul
lucrrii (Tieri rase"
tieri progresi0e etc.)
Se trece
0oluul de
recoltat 1n
deceniu
astfel 1nc2t
la total s
re.ulte 1+
posibiliti
anuale"
adic
posibilitatea
decenal.
123
,(III) +.4 *
(o 2"+ 1*! 2 544 ,+ 554
T. rase
554
(o 2"+ 1++ 2 6&2 !+ &,2 &,2
(o 1"* 4+ 2 !!1 4+ 411 411
'a 1"* 1++ 2 *5+ ,+ !2+ !2+
total * 4"& 1*! 2 26&5 16+ 25!5 25!5
2*7
,(III) +.4 & (o 14"4 1,+ , 4!+6 22! 46,2
T.progres.(punere 1n
luin)
,+25
total & (o 14"4 1,+ , 4!+6 22! 46,2 ,+25
.... .... ... ... .... .... .... .... .... .... .... ... .....
.... .... ... ... .... .... .... .... .... .... .... ... .....
.... .... ... ... .... .... .... .... .... .... .... ... .....
3otal suprafaa +321 ha 6-2.'1-2-8 &olum : 0+0- m
3
6+/.0'-(0/8 &ol'( cr : 0-01
m
3
&olum de recoltat : (0.. m
3

,ne*e la proiectul de amena7are9
La proiect se vor ane*a urmtoarele hri9
1. 8arta claselor de 02rst
2. 8arta speciilor
,. 8arta lucrrilor propuse
&5rsta2 speciile2 lucrrile propuse se vor reprezenta prin culori.