Sunteți pe pagina 1din 1

Going to future

Folosim viitorul cu going to pentru:


-a vorbi despre planuri stabilite si intentii viitoare: Im going to do some shopping this afternoon.
-a face anticipari, in mod special cand deja avem o dovada, o marturie a ceea ce urmeaza sa se intample:
The weather is going to be fine tomorrow.
bs: Folosirea viitorului cu going to nu este foarte obisnuit. !desea folosim prezentul continuu: Im going
to the cinema tomorrow. vs Im going to go to the cinema tomorrow.
Will future
Folosim viitorul cu will pentru:
-a face o anticipare: Therell be a lot of people at the part".
-a lua o decizie sau a face o alegere: Ill have the chic#en, please.
-a face o promosiune: Ill be ver" $uiet.
-cu fraze temporale care incep cu when sau as soon as: Ill do it as soon as I can.
-in fraze conditionale de tipul %: I wont get a good photo unless "ou #eep still.
-a descrie consecinte dupa avertizari: &ont step bac# or "oull fall in.
-confirmari sau asigurari, facute in raspunsuri scurte: ', I will. &ont worr", I wont.
bs: !desea folosim will dupa verbe de genul think, know si hope: I thin# "oull li#e this (&.
)u folosim de obicei will pentru a vorbi despre aranjamente deja planificate: *here will "ou go on
holida" ne+t "ear, -una formal si nenatural.
May and might
Folosim may si might pentru:
-a vorbi despre posible evenimente viitoare .posibilitate prezenta sau viitoare/: I ma" be in bed when "ou
get home. Im not sure. *e might be late.
-a cere o permisiune in mod formal, numai cu may .este mult mai politicos si official decat cu can/could/:
0a" I come in,
-in fraze conditionale de tipul %: If "ou dont go now, "ou ma"1might be late.
-in vorbirea indirecta, numai cu might: -he said she might be late.
Present continuous as future
Folosim prezentul continuu pentru a e+prima o actiune viitoare, atunci cand ne referim la un plan viitor
sau un aranjament deja stabilit. !desea folosim un adverb de timp, ca de e+. tomorrow, at six oclock, at
midnight