Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCIUNI TEHNICE PRIVIND AUTORIZAREA NTREPRINDERILOR CARE EXECUT, VERIFIC I

PREDAU LA BENEFICIARI INSTALAII ELECTRICE, DE AUTOMATIZARE, NCLZIRE I VENTILAIE,


N ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE
Indicai!" I #$%&'
Cuprins
() *ENERALITI
1.1. Avnd n vedere prevederile Legii nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitii, siguranei n exploatare, funionalitii !i alitii onstruiilor,
preu" !i prevederile #$or"ativului departa"ental pentru proietarea, exeutarea, verifiarea !i reepionarea instalaiilor eletrie, n %one u
periol de explo%ie# &'( 17)8*+, reali%area instalaiilor eletrie, de auto"ati%are, nl%ire !i ventilaie n %onele u periol de explo%ie se fae pe
ba%a proietelor nto"ite n onfor"itate u dispo%iiile !i nor"ele n vigoare, de tre ntreprinderi autori%ate s exeute ase"enea instalaii n
%one u periol de explo%ie.
1.,. 'nstruiunile te-nie au sopul de a trata n "od unitar !i de a stabili ondiiile pe are trebuie s le ndeplineas ntreprinderile, n vederea
autori%rii lor de a exeuta lurri de instalaii eletrie, auto"ati%ri, nl%iri !i ventilaie n "edii u periol de explo%ie.
1... Autori%area ntreprinderilor are exeut, verifi !i predau la benefiiari instalaii eletrie, de auto"ati%are, nl%ire !i ventilaie n %one u
periol de explo%ie se fae de tre "inisterul de are aparine ntreprinderea are soliit autori%area pentru exeutarea unor astfel de lurri.
Autori%area se fae pe ba%a unei dou"entaii nto"it de ntreprinderea soliitant.
/top0

+) CONINUTUL DOCUMENTAIEI NECESARE N VEDEREA AUTORIZRII
,.1. (ou"entaia neesar obinerii autori%rii va uprinde ur"toarele dou"ente1
,.1.1. Cererea de autorizare prin are se soliit "inisterului tutelar, aordarea autori%rii !i n are se arat ntreprinderea ntrune!te ondiiile
reali%rii lurrilor la un nivel alitativ orespun%tor "ediului u periol de explo%ie, n onfor"itate u erinele legislaiei n vigoare.
,.1.,. Hotrrea Consiliului oamenilor muncii a ntreprinderii prin are s)a aprobat a ntreprinderea s fie autori%at s exeute lurri de instalaii
eletrie, auto"ati%ri, nl%ire !i ventilaie n "ediu u periol de explo%ie.
,.1... Procedura cadru a ntreprinderii privind execuia lucrrilor de montaj i de predare ctre beneficiari a instalaiilor electrice, de automatizare,
nclzire i ventilaie n mediu cu pericol de explozie, are va uprinde1
a+ 2enul de lurri pentru are se ere autori%area u speifiarea ondiiilor privind ategoria de "ediu, lurri noi et.3
b+ 4adrul organi%atori n are se desf!oar ativitatea privind1
) aprovi%ionarea "aterial, serviii &inlusiv ontrolul alitii aestora+3
) organi%area ativitii de "onta53
) personalul alifiat !i autori%at pe ategorii !i "eserii &nu"eri+3
) asigurarea ontrolului te-ni de alitate n onfor"itate u progra"ul de asigurare a alitii &6.A.4.+ !i dotarea u "i5loae de "surare !i personal
autori%at3
) "suri !i responsabiliti privind desf!urarea probelor "eanie, punerea n funiune te-nologi, reepia lurrilor !i garanii3
) responsabiliti !i "odul de nto"ire a rii te-nie a onstruiei, pentru partea de instalaii.
Aest dou"ent va fi se"nat de elaborator !i aprobat de ondutorul ntreprinderii.
2!" Pro#ramul de asi#urare a calitii $P%C& la lucrrile de montaj a instalaiilor electrice de automatizri, nclziri i ventilaie n medii cu pericol
de explozie, are va stabili "suri orespun%toare te-nie !i organi%atorie, n aord u legislaia n vigoare. 7n adrul aestor "suri se vor fae
referiri la1
a+ Legislaia de referin &Legea nr. 8/1977, Legea nr. 9/1988, $or"ativul '( 17, %onarea "ediului de luru+3
b+ (efiniii asupra tuturor ter"enilor folosii n proesul de exeuie !i ontrol de alitate3
+ 4erinele ativitii din do"eniul de onduere a lurrilor, legate de1
) organi%area ativitii, atribuii, responsabiliti3
) pregtirea !i alifiarea personalului pentru genul lurrilor pe are le exeut ntreprinderea3
d+ (esf!urarea ativitii de exeuie legate de1
) planifiarea ativitii de exeuie3
) desf!urarea ativitii de exeuie propriu)%ise pe ba%a fi!elor te-nologie, a proedurilor !i a instruiunilor de luru la are se va arta "odul lor
de elaborare !i utili%are3
) "odul de ontrol al proeselor speiale, u" se reali%ea% identifiarea !i regsirea lor.
e+ 4erinele legate de onfir"area ativitii desf!urate, are vor trebui s onin1
) "odul de nto"ire !i difu%are a planului de alitate, verifiri !i nasri &responsabiliti, "odul de desf!urare propriu)%is+3
) "i5loae de "surare !i nerare3
) "surile de ontrol de alitate !i verifiri interne. Aestea se vor nto"i pe fa%e de exeuie, vor fi orelate u "onta5ul !i vor uprinde puntele
u staionare obligatorie sau asistare, riterii de aeptare.
f+ 4ontrolul asupra "odului u" se desf!oar ativitatea de exa"inare ter"i de asigurare a alitii3 aeasta va trebui s onin date privind
personalul uprins n aeste ativiti, dei%iile de nu"ire, prei%area apartenenei aestui personal de 4.9.4. al ntreprinderii, preu" !i "odul de
desf!urare a ativitii, atribuii, flux internaional, putere de dei%ie.
g+ (ou"entele are vor olabora n adrul progra"ului de asigurare a alitii, "odul lor de nregistrare !i pstrare.
6rogra"ul de asigurare a alitii va fi nsu!it de !eful o"parti"entului 494 !i aprobat de ondutorul unitii.
,.1.:. 'e(nolo#iile de execuie asimilate de ntreprindere pentru realizarea instalaiilor electrice, de automatizare, nclziri i ventilaie n medii cu
pericol de explozie, n are se vor pre%enta toate te-nologiile, proedurile asi"ilate de ntreprindere n vederea reali%rii ondiiilor de alitate pentru
do"eniul n are se ere autori%area u indiarea denu"irii nu"rului de od sau indiativ de proiet.
,.1.*. Prefabricate i accesorii de montaj n are se vor pre%enta a !i la pt. ,.1.:. toate prefabriatele !i aesoriile de "onta5 reali%ate n
ntreprinderi dup te-nologii !i proeduri proprii sau asi"ilate, u indiarea produtorului, te-nologiei !i ertifiarea alitii.
,.1.7. )ijloacele de msurare i ncercare n are se va pre%enta gradul de asigurare a "i5loaelor de "surare !i nerare pe do"enii.
) "surarea lungi"ii, grosi"ii, "suri eletrie &tensiuni, ureni, re%istene eletrie, re%istene de i%olaie, apaiti, indutane+, explo%i"etre,
presiuni, te"peraturi et. u do"eniile de "surare !i lasele de prei%ie neesare, pentru a putea reali%a progra"ul de "surtori !i verifiri pe
fa%e !i final.
,.1.8. *ucrrile principale de instalaii i montaj realizate de ntreprindere, vor uprinde toate lurrile u arater deosebit reali%ate de ntreprindere,
pentru a se putea apreia experiena au"ulat n exeuia lurrilor de instalaii !i are s garante%e asupra alitii lurrilor e se vor exeuta.
,.1.9. Pro#ramul de instruire verificare a cunotinelor profesionale i autorizare a personalului C'C, in#inerilor maitrilor i muncitorilor care
execut lucrri de instalaii electrice, automatizri, nclziri i ventilaii n mediu cu pericol de explozie are va uprinde1
) dei%ia onduerii ntreprinderii de autori%are a personalului, "odul de desf!urare a aestei aiuni, responsabiliti3
) te"atia ursului de instruire !i autori%are pe speialiti &"eserii+ avi%at de 44'96;< 6etro!ani. ;e va anexa o list a personalului autori%at de
44'96;< 6etro!ani, u drept de instruire.
6ersonalul "unitor va fi autori%at pe speialiti !i do"enii de ativitate. La sudori, se va ine sea"a !i de erinele ';4'=, iar la eletriieni,
autori%area se va fae n onfor"itate u #=egula"entul pentru autori%area eletriienilor#, elaborat de <inisterul <unii &difu%at u adresa
>>7:./87+ pentru ondiii speiale.
,.1.18. =egula"entul de organi%are !i funionare a unitii are uprinde adrul organi%atori, relaiile dintre o"parti"ente, 494 et.+, organi%area
ativitii 494 &atribuii !i responsabiliti+, pentru exeuia instalaiilor eletrie, de auto"ati%are, nl%ire !i ventilaie n %onele u periol de
explo%ie.
,.1.11. Prescripiile te(nice de baz are vor uprinde atele nor"ative !i alte prevederi legale n vigoare are regle"entea% ativitatea de
proietare, exeuie, verifiare, ondiii de reepie, punere n funiune !i exploatare a instalaiilor eletrie, de auto"ati%are, nl%ire !i ventilaie n
"edii u periol de explo%ie.
/top0

$) METODOLO*IA DE AUTORIZARE A NTREPRINDERILOR
..1. (ou"entaia nto"it de ntreprindere va avea aordul unor institute are au reali%at proiete n "edii u periol de explo%ie &''96'4, '4'96=,
'6=?<@9, ';64A'A, '6'A+ !i se supune spre avi%are la 44'96;< 6etro!ani.
..,. 7n a%ul n are ntreprinderea este n subordinea diret a "inisterului de resort, dou"entaia se depune la direia te-ni a "inisterului n
vederea avi%rii !i aprobrii. 7n a%ul n are ntreprinderea este n subordinea unui trust sau entral, dou"entaia se depune de aesta. 9rustul va
e"ite un avi% prin are atest ntreprinderea are toate ondiiile de reali%are a lurrilor, dup are dou"entaia u avi%ul respetiv se depune la
direia te-ni a "inisterului de resort.
.... (ireia te-ni din "inister verifi dou"entaia pre%entat, ele pre%entate sunt onfor" u realitatea, ntreprinderea are toate
ondiiile de reali%are a alitii lurrilor de instalaii !i apoi avi%ea% dou"entaia.
..>. (ou"entaia se supune spre avi%are n 49@)ul "inisterului, dup are se supune spre aprobare n Biroul @xeutiv al "inisterului.
..:. Autori%area se va e"ite pentru o perioad de "axi"u" : ani, da n aest interval de ti"p ondiiile pentru are s)a e"is, se "enin. 7n a%
ontrar sau dup expirarea aestei perioade, ntreprinderea va soliita reatuali%area auto"ati%rii.
..*. Autori%area este netrans"isibil !i se apli strit asupra do"eniului, ategoriilor de lurri !i de "ediu pentru are a fost aordat.
/top0