Sunteți pe pagina 1din 12

ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE

CUPRINS
CUPRINS.............................................................................................................................1
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE..........................................................................2
1. Noua ordine internaional dup primul rzoi mondial. E!enimentele din Ru"ia din
anul 1#1$ "i impa%tul lor a"upra e%&ilirului politi% european............................................2
1.1.Cauzele e!enimentelor din 1#1$................................................................................2
2. Nazi"mul 'i re(imul )a"%i"t *n Italia.................................................................................+
,. Con"tru%ia european.....................................................................................................-
+. U.R.S.S. *n perioada po"teli%.......................................................................................
-. /e la Comunitatea E%onomi% European la Uniunea European..................................0
1IT2ER 3I NA4ISMU2.......................................................0
.. RASISMU2..................................................................................................................15
$. 1IT2ERISMU2 2A PUTERE....................................................................................15
0. PO2ITICA INTERN6. PERSECU7II 3I CRI4E.........................................................11
8ilio(ra)ie........................................................................................................................12
1
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
1. Noua ordine internaional dup primul rzboi mondial. Evenimentele din
Rusia din anul 1917 si impactul lor asupra echilibrului politic european.
2a *n%eputul "e%. 99 . Ru"ia era o ar a %ontra"telor: imperiul )iind %ondu" *n
mod auto%rati% de arul Ni%olae al;II;lea <10#+;1#1$=: ultimul reprezentant al dina"tiei
Romano!. >n anul 1#5. a )o"t %reat o adunare reprezentati!: Duma de Stat %are a!ea
)un%ii le(i"lati!;%on"ultati!e: dar *n plan politi% a!ea un rol limitat. Opoziia urmrea
tran")ormarea re(imului auto%rati% *ntr;unul %on"tituional: iar Duma treuia " ai rolul
de parlament: dar n;a reu"it: Ru"ia rm?n?nd *n %ontinuare o monar&ie auto%rati%.
Mani)e"tul din 1$ o%tomrie 1#5. a le(alizat a%ti!itatea partidelor politi%e )ormate *n
ultimul de%eniu al "e%olului al 9I9;lea %are ";au impli%at *n !iaa politi% a rii.
1
/atorit izu%nirii primului Rzoi Mondial: reper%ur"iunile Imperiului ru"
a!eau " aie urmri pro)unde : du%?nd la %derea ari"mului: a%%elerarea a%e"teia )iind
dat de %ondiiile politi%e 'i e%onomi%e prin parti%iparea a%e"tora la primul razoi
monidal.
1.1.Cauzele evenimentelor din 1917
Anul 1#1$ e"te %on"iderat %a )iind rezultatul prolemelor in%epute in "e%olul al
9@III;lea. S)ar"itul domniei arului Petru %el Mare a inau(urat *n dina"tia Romano!ilor
traditia *n"u'irii %onduitei !e"t;europene %a mod de !ia la %urte. Ino)en"i! *n aparen
a%ea"t tradiie a o%%identalizrii: adu(at rupturii tradiionale "o%ietii ru"e dintre
%ondu%tori 'i %ondu'i: a a!ut doua e)e%te per)e%teA %on"olidarea "entimentului de
in"trainare a tarilor )ata de poporul ru" "i: in %on"e%inta: "uminarea pro(re"i!a a
le(itimitatii a%e"tora.
Re!olutia Ru"a reprezinta un an"amlu de e!enimente %are in%ep %u re!olutia
din )eruarie 1#1$: %ontinua %u lo!itura de "tat din noiemrie "i razoiul %i!il: in%&eindu;
"e in 1#22: o data %u %rearea Uniunii So!ieti%e "i deutul Noii Politi%i E%onomi%e.
O di)i%ultate notaila in %onteBtul "%&imarii de re(i"tru politi% %on"ta in %ara%terizarea
modului in %are Partidul 8ol"e!i% %ondu" de 2enin aCun(e "a preia puterea in o%tomrie
1#1$.
Cu toate %a a )o"t inau"ita !iolent <de alt)el: un mod "pe%i)i% al autoritatilor de a
trata re!endi%arile "o%iale=: e)e%tele re!olutiei "unt importante in ma"ura in %are pentru
prima data tarul in%ear%a )ormularea unui nou tip de %ontra%t %u "o%ietateaA "e %on"tituie o
(u!ernare %are: %el putin teoreti%: "e imparte intre tar "i adunarea parlamentara </uma=
nou %reata: "e in"tituie "u)ra(iul uni!er"al ma"%ulin: mini"trii "unt ra"punzatori: iar
indi!izii otin o "porita autonomie prin atriuirea de pamant: mai ale" in de%ur"ul
1
Ludmila Rotari, Istoria Europei Contemporane ,pag. 6
2
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
re)ormelor a(rare din timpul (u!ernarii Petru StolpDn: intre 1#5$ "i 1#11. Mai mult:
%rearea adunarii parlamentare da %ur" )ormarii partidelor %are: in linii mari %ore"pund
%li!aCului lierali E radi%ali din Europa: %u "in(ura di)erenta %a "i a%e"tia raman )ara
%onta%t %u realitaea "o%iala.
Prin%ipalele (rupari politi%e "e or(anizeaza intre FO%tomri"tiF <moderati= "i
demo%ratii %on"titutionali "au %adeti <pro(re"i"ti= Contrar a"teptarilor: %alea re)ormelor
de"%&i"a in 1#5- nu a mer" prea departe: printre altele: din %auza per"i"tentei %redintei %a
Ru"ia e"te proprietatea per"onala a tarului: intretinuta in una parte "i de iro%ratia tari"ta
%are prin re)orme i"i !edea pu"a in peri%ol in"a"i eBi"tenta
/eutul primului razoi mondial (a"e"te Ru"ia intr;o "ituatie "o%io;politi%a
deploraila. In"trainarea dina"tiei Romano!ilor de "upu"i: ra"pun"urile intolerante o)erite
de diri(uitori la re!endi%arile "o%iale: "eria %ontinua de e"e%uri militare <in Razoiul
Crimeii dintre Imperiul Ru" "i %el Otoman purtat %&iar pe propriul teritoriu: razoiul ru"o;
Caponez=: %re"terea in)luentei ideilor politi%e europene: uranizarea a%%elerata %u toate
e)e%tele a%e"teia <"upraa(lomerarea E in doar 25 de ani populatia SanGt Peter"ur(ului "i
a Mo"%o!ei ";a dulat; "i lip"a de lo%uinte: %onditii inumane de lu%ru= l;a determinat pe
tarul Ni%olae al II;lea "a intre in Marele Razoi alaturi de Antanta "perand: in a%e"t )el: %a
!a re%upera pre"ti(iul pierdut: !a %oa(ula "o%ietatea in )ata identi)i%arii du"manului
%omun <lo%ul militar al puterilor %entrale= "i de%i "in%ronizarea di"%ur"ului (u!ernarii %u
%el al (u!ernatilor. Prima o)en"i!a maCora a armatei tarului in atalia de la Tannener( "e
in%&eie intr;un e"e% de proportii. In )ata armatelor (ermane: armata ru"a pierde de
aproBimati! "a"e ori mai multi "oldati. /upa aproape %in%i milioane de "oldati morti:
raniti "au di"paruti in doar doi ani: %eea %e "e dorea a )i re%uperarea unui pre"ti(iu pierdut
de!ine un alt )a%tor %are pa!eaza drumul %atre mi"%arile re!olutionare din 1#1$.
In a)ara %auzelor tra(andu;"i "e!a dintr;un tre%ut de aproape un !ea%: in
%ompletarea %arora "e adau(a razoiul mondial: anul 1#1$ e"te eBpli%ail prin pri"ma
a)irmarii %ontinue a unui )enomen "pe%i)i% "o%ietatii ru"eA inteli(&entia. A%ea"ta
reprezinta o %ate(orie )oarte a%ti!a de intele%tuali ideali"ti %are aproape in mod natural au
de!enit purtatori de %u!ant ai %elor aproape #5H %are %on"tituiau patura rurala a Ru"iei.
/i"%ur"ul re!olutionar al a%e"tora a intrat in %on)li%t %u %ultul traditional al Marii Ru"ii:
or(anizata in Curul )i(urii mi"ti%e a tarului %a trimi" dire%t al lui /umnezeu. Permeaila la
ideile utopi%e %reate in O%%ident %u %are au a!ut %onta%t in mod dire%t dar %are ni%iodata
nu au putut )i apli%ate a%olo: inteli(&entia ru"a: )orta eB%lu"a: mar(inalizata de la
eBer%itiul puterii in mare parte datorita in"a"i modului de a )un%tiona al admini"tratiei
tari"te %are re"pin(ea ori%e in)luenta eBterioara: a pri!it re!olutia %a uni% !e&i%ul al
"%&imarii %are pri!ea nu doar re(imul: %i in"a"i %onditia umana ./in randurile
inteli(&entiei !or aparea di)erite %urente: %ele mai radi%ale )iind anar&i"tii "i dupa 1#5,:
ol"e!i%ii. A"adar: mi"%arile re!olutionare din 1#1$ pot )i pri!ite %a o %omponenta a
re!olutiei intele%tuale de%lan"ate dupa Cumatatea "e%olului al 9I9;lea <roman%ierul
/o"toie!"Gi in F/emoniiF realizeaza un portret )oarte pre%i" al deutului a%e"tei re!olutii
intele%tuale=.
1.2. "Puterea dual"
,
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
Comitetul Pro!izoriu al /umei: %e a!ea " de!in *n %ur?nd Iu!ern Pro!izoriu:
"i;a a"umat teoreti% *ntrea(a r"pundere a (u!ernrii:*n timp %e I"polGom;ul rm?ne un
"oi de %urte "uprem a %on"tiinei re!oluionare. A"t)el: *n Ru"ia a luat na"tere un "i"tem
de (u!ernare neoi"nuit: numit Jd!oe!al"tieK E puterea duali"t "au Jdiar&ieK %e a durat
*n o%tomrie 1#1$.
2
.EBi"tenta a doua "ur"e de putere %are;"i re!endi%au in mod e(al le(itimitatea
(u!ernarii Ru"iei a )o"t de la un in%eput o pro!o%are. EBi"tenta %elor doua (u!erne "e
%u!ine e!aluata nu doar in %onteBtul Ru"iei: %i in %el international. 1#1$ de!ine un
moment de %otitura in de"tinul omenirii o data %u intrarea Statelor Unite in razoi: dulat
mai apoi de preluarea puterii de %atre ol"e!i%i. /intr;un razoi nationali"t %are urmarea
re%uperarea <%azul imperiilor= "au a)irmarea <%azul noilor "tate= pre"ti(iului national la
%are ";au realiat intr;o ma"ura !ariaila in%lu"i! (ruparile "o%iali"te: )ara in%ar%atura
ideolo(i%a de%i: in%epand %u 1#1$ razoiul de!ine ideolo(i% "i ideolo(izant Spre
deo"eire de So!ietul de la Petro(rad: Iu!ernul Pro!izoriu ";a u%urat imediat de
re%unoa"terea internationala: pre"edintele ameri%an Lil"on %are lan"a"e teza dreptului
popoarelor la auto;determinare: eBprimandu;"i entuzia"mul "i optimi"mul )ata de
per"pe%ti!a demo%rati%a a Ru"iei %are rama"e"e "in(ura mare auto%ratie din lume. In plan
intern: %ele doua admini"tratii (u!ernamentale au a!ut momente de %on!er(enta "i
di!er(enta: di)erenta de !iziune eBprimandu;"e %u pre%adere in %eea %e pri!e"te dire%tia
pe %are Ru"ia ar treui "a o ia in primul rand )ata de razoiul %are de!enea din %e in %e
mai apa"ator.
2. Nazismul i re!imul "ascist #n $talia
/i%tatura ol'e!i%a din U.R.S.S. a %uno"%ut )orma "a eBtrema "u %ondu%erea lui
Stalin.Ma"%i"mul 'i nazi"mul au )o"t alte "i"teme totalitare: %are ";au in"taurat 'i ";au
dez!oltat intr;o atmo")era de umilina naionala: at?t Iermania %?t "i Italia *nt?mpin?nd
mari di)i%ulti e%onomi%e dup rzoi.
A%e"tea "e azau pe A naionali"m "i pe %?'ti(area onoarei naionale. Au )o"t %reate
o "erie de mituri a!?ndu;i in prim plan pe %ei doi %ondu%tori totalitari A 1itler "i
Mu""olini. Cel din urma dorea re)a%erea (loriei Imperiului Roman: a %rei mo'tenire o
re!endi%a: iar 1itler dorea "paiul !ital pentru poporul (erman. Amele mituri "e puteau
*n)ptui prin "uCu(are "i preluarea de teritorii de la alte "tate. Si ai%i au aprut )ormaiuni
paramilitare A NCama"ile Ne(reK in Italia "i NCama"ile rune "i S.S.K in Iermania. 1itler
a )%ut din ra"i"m "i anti"emiti"m aza pro(ramului "au.
Re(imurile totalitare au l"at r?ni %are "e !inde%a (reu: mai ale" in "tatele %are au
e%onomie "la dez!oltata "i au )o"t in)e%tate de a%e"t )la(el.
Ascensiunea fascismului n Italia. @iaa politi% *n Italia dup Primul Rzoi
Mondial era dominat de Partidul 2ieral: pentru %ontra%ararea )orelor de "t?n(a ";a
%reat Partidul Popular Catoli%.
>n prim!ara anului 1#1# )o'tii !eterani ai primului rzoi mondial au %reat
primele ande de )a"%i'ti. Unul dintre ideolo(ii mi'%rii era poetul Iaiel dOAnnunzio:
iar lider 8enito Mu""olini. El ";a "ituat *n )runtea deta'amentelor Fasci di
2
Ludmila Rotari, Istoria Europei Contemporane ,pag. 8
+
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
combatimento, %are erau deo"eit de !iolente )a de mi'%rile de "t?n(a. >n%ep?nd din
1#2-: )a"%i'tii au tre%ut la o)en"i!A Mu""olini: printr;o le(e "pe%ial: a oinut
*mputerni%iri "uplimentare. Partidele politi%e au )o"t interzi"e: uniunile pro)e"ionale au
)o"t dizol!ate: )iind permi" doar a%ti!itatea "indi%atelor )a"%i"te. >n Italia ";a in"taurat
di%tatura )a"%i"t.
Iniial Mu""olini p"treaz di"tana )a de 1itler 'i re(imul nazi"t: promi?nd
%&iar " apere Au"tria *n %azul unei uni)i%ri )orate %u Iermania. >n 1#,-: pentru a
pre!eni *n%l%rile ulterioare ale Tratatului de la @er"aille" de %tre Iermania: )ormeaz
Mrontul Stre"a %u Mrana 'i An(lia. @i"ele imperiali"te ale lui Mu""olini )a% *n" " *'i
modi)i%e politi%a 'i alianeleA Campania Italiei *mpotri!a Etiopiei din 1#,. mar%&eaz
*n%eputul %ooperrii %u re(imul nazi"t 'i *n%eputul %on"tituirii ABei 8erlin;Roma.
Iermania e"te "in(ura naiune %are "priCin ata%ul italian. /up o in!azie de proporii
*mpotri!a armatei etiopiene: @i%tor Emmanuel III e"te pro%lamat *mprat al Etiopiei.
Ascensiunea nazismului n Germania. Con)orm Tratatului de la @er"aille"
Iermania a )o"t re%uno"%ut prin%ipala !ino!at de de%lan'area primei %on)la(raii
mondiale. A)e%tat de *n)r?n(ere Iermania a )o"t %uprin" de mi'%ri re!oluionare: "u
pre"iunea lor la # noiemrie 1#10: *mpratul Lil&elm al II;lea a adi%at iar *n ianuarie
1#1# a )o"t pro%lamat Repuli%a de la Leimar )iind adoptat 'i NCon"tituia de la
LeimarK. Mi'%area %omuni"t de!enind popular: *n de%emrie 1#10 la 8erlin ";a
%on"tituit Partidul Comuni"t Ierman: *n )runte %u Parl 2ieGne%&t 'i Roza 2uBemur(:
%are )iind "upu" repre"iunilor a tre%ut *n ile(alitate.
Con%epia de"pre lume a nazi"mului "e aza pe ideea %: %omunitatea ra"ial ;
(erman )ondat pe N"?n(e 'i pm?nt: lim 'i %ulturK: era "uperioar tuturor %elorlalte.
1itler eBpli%a teoriile lui C&. /arQin ale Nluptei pentru !iaK 'i ale N"ele%iei
"pe%iilorK.@enirea nazi'tilor la putere a %oin%i" %u dep'irea %rizei e%onomi%e. >n anii
1#,,;1#,# %&eltuielile militare "porind de 15 ori: e%onomia )iind pu" pe pi%ior de
rzoi.
Politi%a ra"ial a %elui de;al III;lea Rei%& in%ludea m"uri de NproteCare a ra"eiKA
*n%uraCarea natalitii la (ermani 'i "%derea ei *n r?ndul Nad!er"arilor arieniK: dar 'i
m"uri aerante Cu"ti)i%ate de N%er%etrileK iolo(ilor 'i antropolo(ilorA "terilizarea
indi!izilor NtaraiK: eliminarea )izi% a olna!ilor in%uraili 'i tr?nilor neputin%io'i. A
)o"t pu" *n apli%are o le(i"laie ra"ial: diriCat *n prin%ipal *mpotri!a izraeliilor: a%uzai
pentru toate relele naiunii (ermane. >n domeniul politi%ii eBterne au )o"t elaorate
planuri "trate(i%e de %u%erire a lumii. O atenie deo"eit "e a%orda %u%eririi N"paiului
!italK *n E"t. >n 1#,- a )o"t *n%l%at Tratatul de la @er"aille" )iind introdu" "er!i%iul
militar oli(atoriu: dup %are a )o"t alipit: re(iunea Saar: iar *n 1#,. nazi'tii au o%upat
zona demilitarizat Re&nan. Tot atun%i a )o"t "emnat Pa%tul Anti%omintern %u Raponia:
la %are a aderat *n 1#,$ 'i Italia. Iermania ";a impli%at a%ti! *n rzoiul %i!il din Spania
<1#,.;1#,#= de partea lui Mran%o. >n martie 1#,0 *n urma An"%&lu"";ului a )o"t aneBat
Au"tria. >n urma a%ordului de la MSn%&en: din "eptemrie 1#,0: Ce&o"lo!a%ia a )o"t
dezmemrat 'i a *n%etat " eBi"te %a "tat. Ultima a%&iziie a Iermaniei *nainte de
de%lan'area rzoiului a )o"t ora'ul;port Memel <Plaipeda= %are a aparinut 2ituaniei.
%. &onstrucia european
-
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
Ideea de Europ unit ";a %on%retizat dup ")?r'itul %elui de;al doilea Rzoi
Mondial: a!?nd la az meninerea p%ii pe %ontinent. Primii pa'i au )o"t )%ui prin
adoptarea Palanulul Mar"&all %are a!ea %a "%op re%on"ru%ia Europei: *n)in?ndu;"e
Or(anizaia European pentru Cooperare E%onomi%.<OECE=. >n 1#.5: OECE deni!e
Or(anizaia European pentru Cooperare 'i /ez!oltare.
>n 1#-5: Roert S&uman: Mini"trul A)a%erilor EBterne al Mranei: propune
pla"area *ntre(ii produ%ii de %rune 'i oel a Mranei 'i Iermaniei "u re"pon"ailitatea
unei "in(ure %omuniti. A"t)el : prin "emnarea la Pari" a Tratatului de 'a"e memri: la 10
aprilie 1#-1: planul de!ine realizail : %on"tituindu;"e Comunitatea European a
Crunelui 'i Oelului: %are intr *n !i(oare la 2, iulie 1#-2.
Un alt pa" pentru re%on"tru%ia Europei : a )o"t )%ut prin "emnarea Tratalelor de
la Roma la 2- martie 1#-$: intr?nd *n !i(oare la 1 ianuarie 1#-0: %e pre!edeau Trataul
Comunitii Europene Atomi%e <EURATOM= 'i Trataul Comunitii Europene <Piaa
Comun=: a!eau %a "%op %rearea unei piee %omune pentru armonizarea politi%ilor
e%onomi%e
'. (.R.).). #n perioada postbelic
>n primii ani de dup rzoi %ondu%erea de la Premlin era mai mult preo%upat
de %on"olidarea poziiei internaionale de%?t de "ati")a%erea ne!oilor populaiei. Soldaii
%are au luptat *n rile europene 'i au mer" p?n la 8erlin 'i;au dat "eama % Nororile
%apitali"muluiK "unt un mit. /e a%eia Stalin 'i a%oliii "i au inten"i)i%at propa(anda 'i
Nedu%aia patrioti%K. >n timpul rzoiului ";a %on"olidat %ultul lui Stalin: %are era de %ele
mai multe ori identi)i%at %u !i%toriile Armatei Ro'ii. Treptat: ";a impu" linia partidului
ol'e!i%: %on)orm %reia U.R.S.S. a oinut !i%toria datorit N(eniului militar 'i
%ondu%erii eroi%e a to!ar'ului StalinK.
A%ea"t politi% %ontriuie la %on"olidarea re(imului puterii per"onale ale lui
I.@. Stalin dup rzoi. @i%time ale aparatului repre"i! de!in )o'tii prizonieri de rzoi:
%on"iderai drept NtrdtoriK: unele minoriti naionale: a%uzate de N%olaoraioni"mK %u
(ermanii. Toi %ei "u"pe%tai de trdare: %olaoraioni"m erau are"tai 'i trimi'i *n la(re.
Unele popoare din Cau%azul de Nord: ttarii din Crimeea au )o"t deportai *n Sieria 'i
A"ia MiClo%ie din a%ela'i moti!.
/up rzoi: or(anele %entrale de partid au iniiat %ampaniile de edu%aie a
patrioti"mului "o!ieti%: de lupt %ontra %o"mopoliti"mului: de dema"%are a du'manilor
poporului. @i%timele au )o"t *n primul r?nd intele%tualii: per"oanele %are au )o"t )r !oia
"oartei pe teritoriul o%upat de (ermani: %ei %are "e *mpotri!eau politi%ilor "tatului de
%ole%ti!izare et%. Campania %ontra %o"mopoliti"mului a a)e%tat *ntr;o mare parte 'i
populaia de ori(ine e!reia"%: *ntru;%?t era %on"iderat %ea mai %o"mopolit: a!?nd
relaii %u per"oane din alte ri: pe %alea lor )iind po"iil ptrunderea in)ormaiei de pe"te
&otare: %on"iderat peri%uloa" de re(im: deoare%e putea %ontriui la "pulerarea mitului
de N%el mai demo%rati% "tat din lumeK "au N%apitali"mul e"te *n putre)a%ieK. Repre"iunile
au %uno"%ut %ote maBime *n ultimi ani de !ia a lui Stalin./up moartea lui Stalin:
*n%epe o ade!rat lupt pentru putere: *n!in(tor ie"e Ni%&ita 1ru'%io!: %are e"te ale"
prim;"e%retar al P.C.U.S. *n "eptemrie 1#-,.
.
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
Perioada &ru'%io!i"t e"te %uno"%ut drept Jperioada de dez(&eK *n !iaa
"piritual. /e'i lieralizarea a )o"t limitat au )o"t *nre(i"trate importante realizri *n mai
multe domenii ale %ulturiiA au aprut noi puli%aii: lu%rri %are *n%er%au " "pun
ade!rul <parial= de"pre "o%ietatea "o!ieti%. Ni%&ita 1ru'%io! a )o"t un per"onaC
%ontro!er"at. Pe de o parte: a %ontriuit la de%lan'area %riti%ii re(imului "talini"t: a "%o" la
i!eal unele )apte din a%ea perioad: pe de alt parte: a rma" produ"ul "i"temului: el
*n"u'i )iind de multe ori autorul unor de%izii "pe%i)i%e re(imului. A %omi" o "erie de
(re'eli at?t *n politi%a intern %?t 'i %ea eBtern: %um a )o"t 'i %azul %rizei ra%&etelor din
Cua. 1ru'%io! ";a (rit " %ondamne %ultul per"onalitii lui Stalin 'i %rimele a%e"tuia
pentru a nu )i el *n"u'i a%uzat.
>n o%tomrie 1#.+: 1ru'%io! a )o"t *nlturat din )un%ie de o e%&ip *n )runte %u
2eonid 8reCne!: al%tuit din N!e%&ea (ard "talini"tK %are erau *mpotri!a re)ormelor. >n
toate domeniile *n%epe perioada de re"talinizare: re*ntoar%ere la unele pra%ti%i 'i idei
"talini"te
>n perioada lui 8reCne! "e %reeaz %ondiii )a!oraile pentru dez!oltarea %rimei
or(anizate: de multe ori tolerat 'i "priCinit de nomen%latur. A "%zut ni!elul de trai al
populaiei: *ndo%trinat %u lozin%i 'i "lo(anuri %omuni"te. Au )o"t interzi"e ori%e
mani)e"tare de ne"upunere: pe de o parte: "e dez!olt )enomenul di"idenilor: pe de alt
parte: "e pra%ti%a pe lar( a'a;numitul Jpro%e" de reedu%areK a %elor %e "e opuneau
re(imului.
Politi%a eBtern "o!ieti% ";a do!edit a )i de multe ori ine)i%ient: ne%ompetent:
ea de!eni"e ")era de a%ti!itate a nomen%laturii: promo!area ei "e )%ea *n intere"ele %a"tei
nu a "tatului. Uniunea So!ieti% ";a l"at antrenat *ntr;o %ur" a *narmrilor )r
pre%edent: %are 'i;a pu" amprenta a"upra politi%ii interne: %eea mai mare parte a
e%onomiei )iind "uordonat domeniului militar
/up de%e"ul lui 2eonid 8reCne! <15 noiemrie 1#02=: *n )un%ia de "e%retar
(eneral al PCUS a )o"t ale" Iurii Andropo!: )o"t 'e) al PI8;ului: %are a *n%er%at "
promo!eze unele re)orme: dar "e "tin(e din !ia <# )eruarie 1#0+=. Urmeaz pentru un
"%urt timp Pon"tantin CernenGo <1#0+;1#0-=. Se%retar (eneral al P.C.U.S. de!ine Mi&ail
Iora%io!.2a 11 martie 1#0-: la Mo"%o!a "e in"taleaz o nou %ondu%ere "u e(ida lui
Mi&ail Iora%io!. Politi%a promo!at de noua %ondu%ere ";a numit restructurare "au
perestroika. >n !iziunea lui Iora%io!: "i"temul "o!ieti% de!ia"e de la Nteoria lenini"tK 'i
a!ea ne!oie de o re"tru%turare pe aza re)ormelor %e treuiau realizate *n domeniul
politi%: e%onomi% 'i "o%ial. Mi&ail Iora%io!: *mpreun %u e%&ipa "a: a realizat unele
re)orme menite " re!i(oreze e%onomia 'i "o%ietatea. 2a Con(re"ul al 99@II;lea al
PCUS <2- )eruarie;. martie 1#0.= M. Iora%io! a prezentat prin%ipale teze ale poziiei
"ale: ata%?nd Nepo%a 8reCne!K: %ondamn?nd rzoiul din A)(ani"tan: propun?nd
re"tru%turarea "i"temului pe %alea re)ormelor: %e treuiau realizate de "u" *n Co". Cadrul
in"tituional ";a do!edit *n" in%apail " rezi"te )ru"trrilor a%umulate ale di)eritelor
(rupuri: mai ale" datorit %o"turilor re)ormei *n"e'i. /eo"eit de !irulente au )o"t
prolemele naionale ; prolema en%la!ei armene din Paraa&ul de munte din
AzeraidCan: %ea a ttarilor din Crimeea: relaiile dintre populaia maCoritar a
repuli%ilor unionale 'i minoriti: e'e%urile politi%ii de ru"i)i%are. Statele 8alti%e au )o"t
primele %are 'i;au re!endi%at independena.
>n perioada $;15 de%emrie 1#0$: "e de")'oar prima !izit a lui Iora%io! *n
Statele Unite: %e ";a tran")ormat *ntr;un imen" "u%%e" per"onal al liderului re)ormi"t.
$
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
A"um?ndu;'i %ele %on!enite *n di"%uiile %u Rea(an: Iora%io! !a "emna la 1+ aprilie
1#0# do%umentele %e puneau %apt rzoiului din A)(ani"tan: iar la 1- )eruarie 1#0#:
ultimele trupe "o!ieti%e pr"e"% a%ea"t ar. Iora%io! a %ontriuit la normalizarea
relaiilor %u C&ina: dup !izita e)e%tuat la 8eiCin( *ntre 1- 'i 1# mai 1#0#. 2a . iulie
1#0#: Iora%io! *ntr;un di"%ur" inut la Con"iliul Europei de la Stra"our(: a)irm %
Uniunea So!ieti% nu "e !a opune re)ormelor din Europa de E"t. Semnalul dat la
Stra"our( a )o"t re%eptat 'i *n "tatele e"ti%e: nu numai *n mediile apu"ene.
2a 2;, de%emrie 1#0#: pe in"ula Malta: a a!ut lo% *nt?lnirea dintre
M.Iora%io! 'i I.8u"&: unde liderul "o!ieti% a de%larat % nu !a )olo"i )ora pentru
meninerea re(imurilor %omuni"te. Uni)i%area Iermaniei a )o"t un te"t de%i"i! al noului
raport de )ore 'i al )aptului % rzoiul re%e "e ")?r'i"e. 2a 0 )eruarie 1##5 "e%retarul de
"tat: Rame" 8aGer: !izita Mo"%o!a 'i propunea ne(o%ieri pentru uni)i%area Iermaniei *n
)ormula Jdoi plu" patruK: adi% %ele dou Iermanii: Statele Unite: Uniunea So!ieti%:
Marea 8ritanie 'i Mrana. 2a 12 "eptemrie: la Mo"%o!a a )o"t "emnat tratatul %are
%on")inea reuni)i%area pe %ale pa'ni% a Iermaniei.
@alul "%&imrilor a a)e%tat *ntre(ul "paiu "o!ieti%. 2a 21 au(u"t 1##1: la
Mo"%o!a: un (rup de %on"er!atori %e "e opuneau pro%e"ului re)ormelor: au realizat un
Jpu%iK pentru al *nltura pe Iora%io!: %are *n" a e'uat. NPu%iulK a *ntrit poziia lui
8ori" El*n: pre'edintele Repuli%ii So!ieti%e Mederati!e Ru"e: *n %alitate de lider al
)orelor re)ormatoare: 'i a 'urezit poziia lui Iora%io!.
Repuli%ile unionale 'i;au de%larat independena dup au(u"t 1##1. 2a 0
de%emrie 1##1: l?n( Min"G n pdurea 8elo!eC, pre'edinii Ru"iei: U%rainei 'i
8ieloru"iei au de%larat dizol!area Uniunii So!ieti%e 'i )ormarea Comunitii Statelor
Independente <CSI=. Ulterior: la 21;22 de%emrie: la Alma;Ata: 11 reprezentani ai
)o"telor repuli%i unionale "o!ieti%e "emnau a%tele de %on"tituire a CSI. 2a *nt?lnire n;au
parti%ipat reprezentanii E"toniei: 2etoniei: 2ituaniei 'i Ieor(iei: %are pledau pentru
independen. >n a%e"te %ondiii: la 2- de%emrie 1##1: Mi&ail Iora%io! !a demi"iona
din po"tul de pre'edinte al unui "tat %are de )a%to nu mai eBi"ta. Uniunea So!ieti% 'i;a
*n%etat o)i%ial eBi"tena la ,1 de%emrie 1##1: la .# de ani de la %on"tituire.
*. +e la &omunitatea Economic European la (niunea
European
Ori(inile Uniunii Europene "e tra( de la Comunitatea European a Crunelui i
O elului <CECO= i din Comunitatea E%onomi% European<CEE=: )ormat din a"e
"tate *n 1#-0. >n anii urmtori Uniunea European ";a lr(it prin aderarea unor noi "tate
memre i i;a %re"%ut puterea prin adu(area de domenii e%onomi%e: "o%iale i politi%e
*n ailit ile "ale. Tratatul de la Maa"tri%&t a *n)iin at Uniunea European "u prezenta
denumire *n 1##,. Ultima amendare a azelor %on"titu ionale ale UE a )o"t Tratatul de la
2i"aona: %are a intrat *n !i(oare la 1 de%emrie 255#.
,
HITLER I NAZISMUL
PARTEA I
,
ro.wikipedia.or(T
0
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
/atorita in)ran(erii Iermaniei in Primul Razoi Mondial : iunie 1#1#: monar&ia
(ermana a )o"t aolita:%eea %e du%e la )ormarea unui (u!ern pro!izoriu %are era dominat
de "o%iali"ti moderati. Pentru a putea tine in )rau populatia: (u!ernul )ormeaza o armata
din !oluntari : %are a!eau "a "e numea"%a Rei%&"Qe&r: iar "%opul lor era "a a"oara a"a;
numitele MreiGorp" <(rupuri de !oluntari )ormate in zona )rontierelor e"ti%e=.
Spre ")ar"itul razoiului : in martie 1#10: ";a %on"tituit la 8remen un Comitet ::
pentru o pa%e (erman Cu"tOOera un (rup de in"piratie naionali"t. Miliala de la Mun%&en
era %ondu" de un mun%itor: %are "e numea /reBler.
+
/up rzoi : numele a%e"tuia "e
"%&ima in Partidul Mun%itorilor Iermani: unde "e )a%e remar%at prin %ondamnarea
"eparati"mului a!arez: Adol) 1itler: )iind in!itat "a de!ina memru de partid.
Adol) 1itler 'i;a )%ut u%eni%ia politi% la @iena. Spe%ta%olul o)erit de monar&ia
Au"tro;Un(ar: ")?'iat de re!endi%rile naionalitilor: a dez!oltat *n el impre"ia
"uperioritii (ermanilor . Andimi"traia anti"emit a primarului @ienei: Parl 2eu(er: l;a
%on!ertit la do%trinele ra"i"te.
-
Prin apli%area tratatului de la @er"aille": %are pre!edea o Iermanie )r armat:
du%e la )ormarea unor (rupari %lande"tine tran")ormandu;"e *n (rupri terori"te. 2a 22
martie 1#21: datorita a%e"tui )enomen %are ia amploare: "e aproa o le(e %are impunea
dizol!area a%e"tor (rupari terori"te: dar din pa%ate a%ea"ta le(e nu a a!ut "u%%e" pe"te tot.
8a!aria )iind %ondu" de !on Pa&r: de%ide "a nu dea %ur" a%e"tei le(i )iind de prere %
a%e"te or(anizaii UOpur %i!ileOO pot apra ara de UO!alurile di"tru(toare ale
ol'e!i"muluiOO.
Partidul Mun%itorilor Iermani luand amploare: de la .5 de memri: a!?ndu;l pe
1itler : un un orator: partidul aCun(e in anul urmtor "a aie trei mii de memri:
a"orind multi oameni %u potenial %um ar )i V 1ermann Iorin( : Rudol) 1e"": Ire(or
Stra""er 'i Al)red Ro"ener(: de ori(ine alti% : %e era o"til U.R.S.S. 1itler ("e'te
"priCin 'i *n a)ara partidului :prin anumii indi!izi %?'ti( UOun!oinaOO poliiei a!areze:
"taile'te le(turi %u marile or(anizaii anti"emite din Iermania de Nord 'i %u 8or"i(:
pre'edintele "indi%atului patronatului. >n 1#21 Adol) 1itler aCun(e pre'edintele
partidului: "%&imandu;"i numele *n N.S./.A.P. : *nltur?ndu;l pe /reBler.
>n anul 1#2,: 1itler *n%ear% " dea o lo!itur de "tat )iind aCutat de2udendor)): dar
a%ea"t mi'%are e'ueaz. @on Pa&r reu'e'te " *nnu'e planurile lui 1itler: du%?nd la
are"tarea a%e"tuia *mpreun %u Ro&m: Ire(or Stra""er: Mri%G 'i alii.
1#2,;1#2# "unt anii de lini'te pentru Iermania: paridul nazi"t lund;o pe o pant
alune%oa": primind la !oturile din 1#20 doar ,:- H.Pri!ind Iermania din eBterior: )a%e
e)orturi pentru a'i re%?'ti(a lo%ul *n Europa: "emnandu;"e *n 1#2- pa%tul de la 2o%arno:
1#2. intr *n So%ietatea Naiunilor: iar e%onomia (erman: *n timp "e redre"eaz.
>n timpul %apti!itii: 1itler : "%rie Mein Pamp) aCutat de Rudol) 1e"". Pu" *n
liertate: a!and aCutorul mini"trului a!arez al Cu"tiiei: 1itler re*n)ineaz la 2$ )eruarie
1#2- Partidul So%ial Naional.
A!?ndu;l %a opozant pe Stra""er: izu%ne'te %on)li%tul dintre %ele WO doua
IermaniiOO *n 1#2.. Stra""er )iind adeptul alianei %u Ru"ia : punea a%%ent pe prolemele
"o%iale: *n timp %e 1itler *n%lina "pre Italia. 1itler : *n %omparaie %u Stra""er %are du%ea
o politi% WOa%ti!i"tOO: *n%ear% " du% o politi% de pruden: in%er%?nd "a atra( de
partea lui opinia puli%.
+
Claude /a!id: 1itler et le Nazi"me:Editura Corint: 2552: pa(.15
-
Claude /a!id: 1itler et le Nazi"me:Editura Corint: 2552: pa(.15
#
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
Odat %u pru'irea ur"ei de la NeQ XorG: 1#2#: e%onomia Iermaniei de!ine
)ra(ile: du%?nd la *nmulirea )alimentelor impli%it la %re'terea numarului de 'omeri.
/u%?nd o politi% prudent: *n 1#,2 Mu&rerul *'i prezint %andidatura la ale(erile
prezideniale: *n" rezultatele nu "unt )a!oraile pentru a%e"ta : )iind ale" pre'edinte
1indenur(. 1#,,; 1itler *'i redu%e preteniile de a de!eni pre'edinte: )iind pu" *n
)un%ia de %an%elar al Rei%&ului. A!?nd rolul de a )orma (u!ernul: adopt *n primele 'a"e
luni de%retele %are;l !or aCuta ";'i %on"olideze di%tatura. 2a 2, martie 1#,,: puterea
deplin "e a)la *n m?inile "ale: at?t le(i"lati!ul %?t 'i eBe%uti!ul .
,. R-)$).(/
Nu poate )i %on"iderat %etean (erman de%?t %el %are are "?n(e (erman.
.

Ple%?nd de la premiza % doar un (erman poate )i %on"iderat %etean: "e
*n)ineaz un pro(ram %are *i !izeaz pe toi %ei %are au intrat in Iermania dup 2 au(u"t
1#1+: a%e'tia )iind oli(ai " pr"ea"% Rei%&;ul. Cu toate % a%e"t pro(ram nu "pe%i)i%a
%lar eBterminarea e!reilor: Iott)ried Meder o lua %a pe o WOnordizare a riiOO <impunerea
ra"ei (ermane=.
PARTEA A II A
7. 0$1/ER$).(/ /- P(1ERE
>n a doua parte ne e"te prezentata ra"p?ndirea puterii lui 1itler: "au mai
ine zi" a re(imului &itleri"t: %are prin ale(erile din martie 1#,,: (u!ernele pro!in%iale
demi"ioneaz )iind *nlo%uite prin %ainete de %oaliie naionali"te. 2a 2, martie 1#,,:
1itler deiea puterea a"olut: %ontrol?nd atat 8a!aria trimi?ndu;l pe (eneralul !on
Epp: %are a!ea puteri depline %u titlul de WO%omi"ar al Rei%&;uluiOO: %?t 'i Pru"ia : %ondu"
de Iorin(: unde a%e"ta era 'e) al (u!ernului.
>n "%urt timp nazi tii au preluat toate )un% iile de %ondu%ere: at?t *n parlamentul %entral
<rei%&"ta(= i %ele re(ionale: %?t i *n e%onomie. >n martie 1#,, 1itler ";a &otr?t "
propun noului parlament Legea de mputernicire <Ermchtigungsgesetz=: %are pre!edea
*nlturarea pro%edurilor i le(i"la iei parlamentare i tran")erul puterii depline
%an%elarului i (u!ernului "u: prin a"umarea de prero(ati!e di%tatoriale. Cu aCutorul
mul imii adunate *n "trad i a terorii in"taurate de N8atalioanele de A"altK
"au SA<Sturmabteilung= i a %eleilalte or(aniza ii paramilitare: SS <Schutzstaffel:
NE alonul de prote% ieK=: le(ea a )o"t adoptat %u +++ de !oturi )a!oraile i #+ %ontra.
S;a de"%&i" a"t)el %alea "pre di%tatura totalitar.
Toate miCloa%ele prin %are %etenii puteau )i in)ormai a"upra %elor petre%ute *n
ar: erau %ontrolate *n totalitate de nazi'ti: a!?ndu;l la %ondu%ere pe Ioeel":
%on%etr?nd tot %eea %e inea de editur: pre": radio:%inemato(ra)ie *ntr;un department
numit WOCamer a %ulturii naionaleOO./i%tatura &itleri"t a di"tru" *ntr;un timp )oarte "%urt
literature (erman.
$

.
Claude /a!id: 1itler et le Nazi"me:Editura Corint: 2552: pa(.+5
$
Claude /a!id: 1itler et le Nazi"me:Editura Corint: 2552: pa(.0+
15
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
2. P3/$1$&- $N1ERN4. PER)E&(5$$ 6$ &R$7E
11
ISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
8iblio!ra"ie
Claude /a!id. <2552=. itler et le !azisme" :Editura Corint .
2udmila Rotari. <)r an=. #storia Europei $ontemporane "
ro.QiGipedia.or(. <)r an=.
12