Sunteți pe pagina 1din 16

Judeul Maramure

SECIUNEA II
CAIETUL DE SARCINI
1. INTRODUCERE
Achiziia de Servicii de pulici!a!e eve"ime"!e# de$!i"aii !uri$!ice i pr%iec! se realizeaz
n cadrul proiectului Motenire maramureean ntre Mara i Cosu, finanat prin Programul
Operaional Regional !!"#!$%, A&a Prioritar ' # (ez)oltarea dura*il +i promo)area turismului,
(omeniul de inter)enie '-%- . Promo)area potenialului turistic +i crearea infrastructurii necesare,
n scopul cre+terii atracti)itii Rom/niei ca destinaie turistic, Operaiunea0 (ez)oltarea +i
consolidarea turismului intern prin spri1inirea promo)rii produselor specifice +i a acti)itilor de
mar2eting specifice-
Proiectul implementat de ctre Consiliul 3udeean Maramure are ca o*iecti) general
punerea n )aloare a zonei cuprinse ntre )alea Marei i a Cosului prin informarea pieei turistice
asupra di)ersitii o*iecti)elor acesteia +i promo)area4ncura1area unor forme de turism dura*il-
(estinaia turistic a)ut n )edere de acest proiect se situeaz n centrul 1udeului
Maramure+, respecti) n sud#)estul 5rii Maramure+ului 6Maramure+ul 7storic8- 9ste o zon ce
cuprinde c/te)a localiti de la poalele Munilor :ut/i, ntre )alea Marei +i a Cosului, cu un
e&traordinar potenial turistic-
O*iecti)ele specifice ale proiectului constau n0
1- Cre!erea vi&iili!'ii &%"ei Mara(C%$'u prin msuri de promo)are specific n )ederea dez)oltrii
unei identiti +i a unei imagini turistice adec)at zonei precum +i n )ederea realizrii unei
deschideri ctre piaa turistic cu importante consecine pentru )iitor-
Primul pas n promo)area unor produse turistice specifice este cre+terea )izi*ilitii
destinaiei sau a zonei unde se afl respecti)ele produse- Cu c/t gradul de cunoa+tere a unei
destinaii este mai ridicat pe piaa turistic, cu at/t mai mari sunt +ansele ca un numr sporit de
turi+ti s aleag respecti)a destinaie pentru un se1ur-
) * S!imularea diver$i+ic'rii +%rmel%r de !uri$m prac!icaile ," &%"' pri" ma-imi&area e+ec!ului
c%mu"ic'rii pulici!are ca urmare a %r.a"i&'rii de eve"ime"!e $peci+ice.
Cre+terea )izi*ilitii +i un grad sporit de accesi*ilitate a zonei )or a)ea un impact *enefic
nu doar asupra destinaiei +i a o*iecti)elor turistice n ansam*lul lor, ci +i asupra formelor de turism
practicate aici-
Campania de promo)are a zonei turistice Mara#Cosu se realizeaz prin distri*uirea
materialelor realizate n cadrul proiectului, prin amplasare de panouri de informare, prin pu*licitate
on#line, difuzare spoturi ;<-
O parte din materialele de informare +i promo)are edita*ile respecti) *ro+uri, pliante, hri
+i al*ume )or fi distri*uite n cadrul t/rgului de turism la care se )a participa n perioada proiectului
iar restul prin modalitile clasice de distri*uie respecti)0
centrele de informare turistic din 1udeul Maramure+ dar +i din alte pri ale Rom/niei-
o*iecti)ele muzeale +i casele memoriale din Maramure+
ageniile de turism care au oferte n Maramure+
unitile de cazare din zona Mara#Cosu dar +i cele din alte zone ale 1udeului, dispuse s
promo)eze aceasta destinaie
Mesa1ele pu*licitare de informare +i promo)are a zonei Mara#Cosu )or permite impactul
asupra consumatorilor al cror acces la celelalte medii de comunicare este limitat- Mi1loacele prin
care se )a realiza promo)area )or include spaiul pu*licitar aferent panourilor +i *annerelor stradale
de informare-
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
(e asemenea, se )or amplasa ' de panouri de informare n puncte *ine sta*ilite din zona
Mara#Cosu- Acesta se constituie ca ultim ni)el de diseminare a informaiilor iar panourile )or
prezenta date despre atraciile din acel punct sau care sunt accesi*ile din acel punct- (e asemenea,
panourile )or constitui +i puncte de reper n orientarea pe teren-
Panourile de informare )or )eni n completarea hrilor, a pliantelor +i a *ro+urilor nu at/t
prin informaiile furnizate c/t prin locul +i modalitatea de prezentare- Acestea )or a)ea rolul de a
informa turi+tii de1a angrenai n e&cursie +i aflai n locuri cheie ale destinaiei +i )or spori, de
asemenea, gradul de siguran al turi+tilor-
(istri*uia online se )a face n primul r/nd prin intermediul =e*site#ul realizat prin proiect-
Astfel, campania +i aciunile offline )or a)ea un corespondent online pentru spri1inirea distri*uiei
materialelor de promo)are +i informare- (e asemenea, materialele +i aplicaiile specifice =e*site#
ului )or disemina +i ele informaiile despre destinaie iar unele )or putea fi descrcate de utilizatori-
7n al doilea r/nd, distri*uia online se )a realiza +i prin inserii pu*licitare +i *annere pe site#uri
selectate n momentele cheie ale implementrii-
<alorificarea canalelor media 6;< si presa scrisa8 pentru promo)area potenialului zonei
Mara#Cosu se )a realiza prin difuzarea spoturilor ;< realizate n cadrul proiectului +i pu*licarea de
anunuri pu*licitare n presa scris +i organizarea de conferine de pres cu ocazia organizrii celor
cinci categorii de e)enimente de promo)are, respecti)0 3ocul >atului, ;a*ra foto, 9&poziiile foto,
;urul de familiarizare pentru 1urnali+ti +i Me+te+uguri de pe Mara-
).O/IECTUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractant este 3udeul Maramure reprezentat prin Consiliul 3udeean
Maramure+, care dore+te s atri*uie $ervicii de pulici!a!e eve"ime"!e# de$!i"aii !uri$!ice i
pr%iec! pri)ind implementarea proiectului Motenire maramureean ntre Mara i Cosu, Cod
>M7> '%?%, care constau n 0
De"umire $ervicii 0al%are e$!ima!'
lei +'r' T0A
1. Publicitate aferent evenimentelor organizate n cadrul proiectului i
publicitate n vederea asigurrii vizibilitii i a popularizrii proiectului
12.344
$-$- Pu*licitate e)eniment 3ocul >atului
$-- Pu*licitate e)eniment Me+te+uguri de pe Mara
$-%- Pu*licitate ta*r foto +i e&poziii foto
$-@- Pu*licitate tur de familiarizare cu 1urnali+tii
$-'- Pu*licitate participare ;/rg Aaional de ;urism
$-?-Organizare conferine de pres n cadrul proiectului 6B8 +i pu*licare
comunicate de pres 6B8
$-"-Pu*licare anunuri de pres 6@!8
$!-!!!
"-!!!
'-!!!
%-!!!
$!-!!!
$-%!!
%-!!
2. Campanie de promovare a zonei turistice Mara-Cosu 115.444
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
-$-Campanie de pu*licitate outdoor
--(ifuzare materiale promoionale prin inserii pu*licitare +i *annere pe site#
uri
-%-(ifuzri a spoturi ;<-6' difuzri4spot , n total '! de difuzri8
@-!!!
%!-!!!
?!-!!!
0al%are e$!ima!' +'r' T0A a ac6i&iiei 131.344
3. S7ECI8ICAII TE9NICE:
1. Publicitate aferent evenimentelor organizate n cadrul proiectului i publicitate n vederea
asigurrii vizibilitii i a popularizrii proiectului
1.1. Publicitate eveniment Jocul Satului
9)enimentul 3ocul >atului se )a desf+ura pe teritoriul comunei Ocna Cugatag n dou ediii-
Mod de desf+urare0 9)enimentul organizat n dou ediii )a reuni localnicii din zon, reprezentani
ai autoritilor locale, grupuri de muzicani, dansatori +i *ineneles, turi+ti- Alturi de ace+tia, 3ocul
>atului poate atrage me+teri populari care s +i prezinte lucrrile +i s fac demonstraii, productori
cu m/ncare +i *utura tradiionale- 9)enimentul are scopul de a re)igora 1ocul satului, o*icei care
odinioar i reunea pe steni n zilele de sr*toare, sau nainte de nceputul postului- ;otodat,
e)enimentul )a reprezenta o gur de aer ntr#o lume in)adat de 2itsch +i )a atrage pu*lic din
r/ndul turi+tilor, ademenindu#i cu )alori artistice autentice +i cu )oie *un ntr#un spaiu rural
)erita*il, nealterat de comercial- Dn acest conte&t, orice element neautentic 6legat de muzic, decor,
costume, alimente, me+te+uguri8 care ar putea s +i fac loc n organizarea acestui e)eniment, este
considerat indezira*il-
/u.e!ul al%ca!: 3.444 lei; ediie
Metodele de promo)are a celor dou ediii ale e)enimentului constau n0
!ot cantitile din tabelul de mai "os se refer la ambele ediii ale evenimentului
Ar-
crt-
Metoda de
promo)are
(escriere Cantitate
6*uc8
>er)icii
$- Realizare +i
montare *annere
e&terior
concept grafic unic 6format )ectorial8
coninutul0 imagini, te&t, +i sigle
6inclusi) cele care sunt o*ligatorii prin
Manualul de 7dentitate <izual pentru
Programul Operaional Regional care
poate fi consultat la urmtoarea
adres de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
e&ecuie *anner pentru e&terior cu
rezoluie min- "!&"! dpi,
dimensiuni F&lG?&$m
policromie fa )erso
e&ecuie pe *loc2#out
finisa1e, sistem de montare
Concepere
grafic,
Machetare,
9&ecuie,
Montare
stradal
e&terior pe raza
localitatii
6Hude+ti sau
Ocna Cugatag8
unde )or a)ea
loc
e)enimentele

Realizarea +i
distri*uie4aplicar
e de afi+e
promo)are
e)eniment
(imensiuni0 format A
;ipul h/rtiei0lucioas minim $%! g4mp
CopIright imagini folosite
Concept unic
Coninutul0 te&t, poze +i sigle inclusi)
cele care sunt o*ligatorii prin
Manualul de 7dentitate <izual pentru
Programul Operaional Regional care
poate fi consultat la urmtoarea
adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
'!!
Concepie
grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
Pro*e de tipar
;iprire
(istri*uie4aplicare
n0
# Hude+ti +i Ocna
Cugatag,
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
policromie fa # toate ora+ele +i
municipiile din
1udeul Maramure+
# ora+ele >atu Mare,
Jalu, Clu1 Aapoca,
Histria, >ucea)a
%- Realizare +i
transmiterea de
in)itaii pentru
e)eniment
dimensiuni0$!&$@! mm
tipul h/rtiei0minim $%!g4mp-
culori0 Policromie fa
coninutul0 se )a sta*ili cu autoritatea
contractant +i )a respecta Manualul
de 7dentitate <izual pentru
Programul Operaional Regional care
poate fi consultat la urmtoarea
adres de
internet0http044===-inforegio-ro4nod
e4E
!! Concepie grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
Pro*e de tipar
Fistare
9&pediere prin
po+t sau curier
cu confirmare de
primire
@- Realizare sistem de
afi+a1 roll#up
>isteme de afi+are roll#up pentru
interior, am*alate n geant te&til
pentru transport
dimensiuni 0 !,B'm K m,
dispoziti) retracta*il din aluminiu,
supori inferiori din profil de aluminiu,
profil superior cu sistem clic2,
print policromie pe polipropilen-
coninutul0 te&t, poze +i sigle cu
respectarea Manualului de 7dentitate
<izual pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
Concepie
grafic,
Machetare,
9&ecuie
'- Realizare +i
distri*uie flIere
dimensiuni 0$!&EE mm, $%' gr4mp
policromie0 fa )erso
coninutul0 te&t, poze +i sigle cu
respectarea Manualului de 7dentitate
<izual pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
$!!! Concepie
grafic,
Machetare,
Pro*e de tipar
Fistare4;iprire
(istri*uie
# Hude+ti +i Ocna
Cugatag,
# toate ora+ele +i
municipiile din
1udeul Maramure+
# ora+ele >atu Mare,
Jalu, Clu1 Aapoca
Histria, >ucea)a
? Realizare +i
difuzare spot#uri
radio
>e )a realiza c/te un spot radio pentru
fiecare ediie a e)enimentului a)/nd o
durat de '#%! sec cu respectarea
Manualului de identitate )izuala care
poate fi consultat la urmtoarea
adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
Compoziie0 spotul )a conine mesa1e
menite s trezeasc interesul auditorului
%!
difuzri
Ofertantul )a pune
la dispoziia
*eneficiarului dou
C(4(<(#uri cu
forma final a
lucrrii, pregtit
pentru difuzare pe
reelele de radio,
conform cerinelor-
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
n ceea ce pri)e+te participarea la
e)eniment, informaiile o*ligatorii
specifice, conform reglementarilor
Manualului de identitate )izuala, spotul
tre*uie s conin )oice#o)er <O 6narator8
pe ntreaga durat-
(ifuzare0 $ post radio cu acoperire local
sau regional
(ifuzare Radio0 se )or asigura $'
difuzri4spot4ediie de e)eniment ntr#o
perioad anterioar desf+urrii
e)enimentului

1.2. Publicitate eveniment Meteuguri de pe Mara:
9)enimentul Meteuguri de pe Mara se )a desf+ura pe teritoriul comunei Ocna Cugatag-
Mod de desf+urare0 Acest e)eniment )a fi organizat su* forma unei ta*ere n care doritorii
6turi+tii in special8 )or putea fi iniiai n tainele me+te+ugurilor practicate n zon- A)/nd o mare
deschidere at/t ctre )izitatori, dar +i ctre pstrtorii tradiiilor +i me+te+ugurilor, ta*ra )a
constitui o forma comple& +i foarte )izi*il de promo)are a zonei +i a patrimoniului local- Dn acela+i
timp, desf+urarea ta*erei se dore+te s fie un model de turism dura*il prin impactul c/t mai redus
asupra locului de desf+urare dar +i asupra culturii +i a comunitilor locale-
9)enimentul a fost g/ndit s se desf+oare pe o durata de cinci zile +i s adune p/n la o sut
de participani 6e&clusi) me+terii +i personalul de suport8- Participanii )or putea interaciona cu
me+terii, )or putea ncerca di)erse me+te+uguri populare 6olrit, sculptura in lemn, esut,
confecionat clopuri, fcut zgrdane, etc8 +i )or participa la di)erse momente folclorice-
/u.e!ul al%ca!: <.444 lei
Metodele de promo)are a e)enimentului constau n0
Ar-
crt-
Metoda de
promo)are
(escriere Cantitat
e
6*uc8
>er)icii
$- Realizare +i
montare *annere
e&terior
concept grafic unic 6format )ectorial8
coninutul0 imagini, te&t, +i sigle
6inclusi) cele care sunt o*ligatorii
prin Manualul de 7dentitate <izual
pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adres de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
e&ecuie *anner pentru e&terior cu
rezoluie min- "!&"! dpi,
dimensiuni F&lG?&$m
policromie fa )erso
e&ecuie pe *loc2#out
finisa1e, sistem de montare
Concepere grafic,
Machetare,
9&ecuie,
Montare e&terior la
locul de
desf+urare a
e)enimentului ,
- Realizare +i
transmiterea de
in)itaii pentru
e)eniment
dimensiuni0$!&$@! mm
tipul h/rtiei0minim $%!g4mp-
culori0 Policromie fa
coninutul0 se )a sta*ili cu
autoritatea contractant +i )a
respecta Manualul de 7dentitate
<izual pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adres de
internet0http044===-inforegio-ro4no
de4E
$!! Concepie grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
Pro*e de tipar
Fistare4;iprire
9&pediere prin fa&
saucurier cu
confirmare de
primire
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
% Realizare +i
difuzare spot radio
>e )a realiza un spot radio pentru a)/nd
o durat de '#%! sec cu respectarea
Manualului de identitate )izuala care
poate fi consultat la urmtoarea
adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
Compoziie0spotul )a conine mesa1e
menite s trezeasc interesul auditorului
n ceea ce pri)e+te participarea la
e)eniment, informaiile o*ligatorii
specifice, conform reglementarilor
Manualului de identitate )izuala, spotul
tre*uie s conin )oice#o)er <O
6narator8 pe ntreaga durat-
(ifuzare0 $ post radio cu acoperire local
sau regional
(ifuzare Radio0 se )or asigura %! difuzri
ntr#o perioad anterioar desf+urrii
e)enimentului
%! Ofertantul )a pune la
dispoziia
*eneficiarului dou
C(4(<(#uri cu forma
final a lucrrii,
pregtit pentru
difuzare pe reelele de
radio, conform
cerinelor-
@- Realizare mape de
prezentare
(imensiune0 %! & %! mm, cu du*lu#
*ig #' mm,
Carton color, %!! .%'! g4mp,
Policromie fa,interior al*
Concept grafic n concordan cu
celelalte printuri # imagine, te&t,
logo#uri
Ln *uzunar interior
(imensiunea mapei 0 s asigure un
coninut de ! pagini . Mormat A@
@! Concepie grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
>er)iciu de
confecionare +i
inscripionare.
' Realizare seturi
materiale de
promo)are 6fiecare
set )a conine un
tricou, o +apc,
o traist8
Tric%uri
tricouri din material te&til0 *um*ac
$!!N, culoare al*, mrime uni)ersal
inscrip ionate color, pe faa. pe o
suprafa de minim 'N# conform
Manualului de 7dentitate <izual
pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adres de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
=epci per$%"ali&a!e
Material te&til, inscripionate color
conform Manualului de 7dentitate <izual
pentru Programul Operaional Regional
Trai$!' maramureea"'
(imensiuni0 $'&$" cm
Personalizare0 aplicare peste traist a
unui material te&til inscripionat,
conform Manualului de 7dentitate <izual
'! >er)icii de
achiziionare +i
inscripionare
1.3 Publicitate tabr foto i expoziii foto
Organizarea ta*erei foto )a oferi unui numr de +apte fotografi oportunitatea de a petrece o
sptm/n n zona Mara#Cosu +i de a imortaliza atraciile locale- Rezultatele acti)itii lor se )or
regsi ntr#un al*um foto dedicat zonei +i care )a cuprinde cele mai reu+ite imagini surprinse de
fotografi-
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
Ln alt rezultat important al ta*erei )a consta n faptul c cele mai reu+ite imagini realizate
pe parcursul ei, )or fi cuprinse ntr#o e&poziie foto- Aceast e&poziie se )a organiza n dou ediii
diferite, fiecare n alt ora+ din ar0 Mangalia +i >i*iu- 9&poziia )a m*ina elementele de art
fotografic cu frumuseea peisa1elor, tradiiilor +i a culturii zonei Mara#Cosu +i )a a)ea rolul de a
insufla pri)itorilor dorina de a )izita zona-
/u.e!ul al%ca!: 3.444 lei pe"!ru !%a!e cele !rei eve"ime"!e
Metodele de promo)are a e)enimentului constau n0
TA/>RA 8OTO
Ar-
crt-
Metoda de
promo)are
(escriere Cantitate
6*uc8
>er)icii
$- Realizare mape de
prezentare
(imensiune0 %! & %! mm, cu
du*lu#*ig #' mm,
Carton color, %!! .%'! g4mp,
Policromie fa,interior al*
Concept grafic n concordan cu
celelalte printuri # imagine, te&t,
logo#uri
Ln *uzunar interior
(imensiunea mapei 0 s asigure un
coninut de ! pagini . Mormat A@
@! Concepie grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
>er)iciu de
confecionare +i
inscripionare.
- Realizarea +i
distri*uie4aplicare
de afi+e promo)are
e)eniment
(imensiuni0 format A
;ipul h/rtiei0lucioas minim $%!
g4mp
CopIright imagini folosite
Concept unic
Coninutul0 te&t, poze +i sigle
inclusi) cele care sunt o*ligatorii
prin Manualul de 7dentitate <izual
pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
Policromie fa
$!!
Concepie grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
Pro*e de tipar
;iprire4listare
(istri*uie4aplicare
# Hude+ti +i Ocna
Cugatag,
# toate ora+ele +i
municipiile din 1udeul
Maramure+
# ora+ele >atu Mare,Clu1
Aapoca, Jalu, Histria,
>ucea)a
E?7O@III 8OTOA) E0ENIMENTE# LOCAIE: SI/IU =I MANBALIA C
!ot cantitile din tabelul de mai "os se refer la ambele ediii ale evenimentului
Ar-
crt-
Metoda de
promo)are
(escriere Cantitate
6*uc8
>er)icii
$- Realizare *annere
interior
concept grafic unic 6format
)ectorial8
coninutul0 imagini, te&t, +i sigle
6inclusi) cele care sunt o*ligatorii
prin Manualul de 7dentitate <izual
pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adres de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
e&ecuie *anner pentru interior cu
rezoluie min- "!&"! dpi,
dimensiuni ,' m&!,B m
policromie fa
e&ecuie pe frontlit
finisa1e, sistem de montare
Concepere grafic,
Machetare,
9&ecuie,
Montare n
interiorul cldirilor
unde )or a)ea loc
e&poziiile
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
- Realizarea +i
distri*uie4aplicare
de afi+e promo)are
e)eniment
(imensiuni0 format A
;ipul h/rtiei0 lucioas minim $%!
g4mp
CopIright imagini folosite
Concept unic
Coninutul0 te&t, poze +i sigle
inclusi) cele care sunt o*ligatorii
prin Manualul de 7dentitate <izual
pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
Policromie fa
'!! Concepie grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
Pro*e de tipar
;iprire4listare
(istri*uie4aplicare
n ora+ele >i*iu
Constana +i Mangalia
%- Realizare sistem de
afi+a1 roll#up
>isteme de afi+are roll#up pentru
interior, am*alate n geant te&til
pentru transport
dimensiuni 0 !,B' m K m,
dispoziti) retracta*il din aluminiu,
supori inferiori din profil de
aluminiu,
profil superior cu sistem clic2,
print policromie pe polipropilen-
coninutul0 te&t, poze +i sigle cu
respectarea Manualului de
7dentitate <izual pentru Programul
Operaional Regional care poate fi
consultat la urmtoarea adrese de
internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
Concepie grafic,
Machetare,
9&ecuie
@- Realizare +i
distri*uie flIere
dimensiuni 0$!&EE mm, $%! gr4mp
policromie0 fa )erso
coninutul0 te&t, poze +i sigle cu
respectarea Manualului de 7dentitate
<izual pentru Programul
Operaional Regional care poate fi
consultat la urmtoarea adrese de
internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
!!! Concepie grafic,
Machetare,
Pro*e de tipar
;iprire4listare
(istri*uie n
ora+ele >i*iu
Constana +i
Mangalia
'- Realizare mape de
prezentare
(imensiune0 %! & %! mm, cu du*lu#
*ig #' mm,
Carton color, %!! .%'! g4mp,
Policromie fa,interior al*
Concept grafic n concordan cu
celelalte printuri # imagine, te&t,
logo#uri
Ln *uzunar interior
(imensiunea mapei 0 s asigure un
coninut de ! pagini . Mormat A@
@! Concepie grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
>er)iciu de
confecionare +i
inscripionare.
?- Realizarea +i
pu*licare anunuri
pres local din
1udeul >i*iu +i
1udeul Constana
>uprafa anun0 $'!#!! cm

4anun,
Apariie0 )a fi plasat cu prioritate n
paginile de turism sau social sau
cultural sau e)enimente
Aumr de apariii0o apariie4comand
Culoare0 al*#negru ,
Machetare
Pu*licare n presa
local din 1udeul
>i*iu +i 1udeul
Constana
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
Chenar anun0 cu chenar,
1.!. Publicitate tur de familiarizare cu "urnalitii
Pe parcursul a trei zile, cinci 1urnali+ti se )or putea familiariza cu zona Mara Cosu,
parcurg/nd distanele at/t cu automo*ilul c/t +i la pas, asigur/ndu#se astfel )izitarea +i implicit
promo)area tuturor atraciilor, chiar +i a celor greu accesi*ile- 7nteraciunea cu localnicii,
descoperirea tradiiilor, a o*iceiurilor, a arhitecturii, a me+te+ugurilor +i a zonelor prote1ate,
sa)urarea m/ncrurilor +i *uturii specifice zonei, toate acestea )or cuceri simurile 1urnali+tilor
+i )or fi reflectate n articolele pu*licate de ace+tia, aduc/nd un capital de imagine zonei-
/u.e!ul al%ca!: 1.444 lei
Metodele de promo)are a e)enimentului constau n0
Ar-
crt-
Metoda de
promo)are
(escriere Cantitate
6*uc8
>er)icii
$- Realizare sistem de
afi+a1 roll#up
>isteme de afi+are roll#up pentru
interior, am*alate n geant te&til
pentru transport
dimensiuni 0 !,B' m K m ,
dispoziti) retracta*il din aluminiu,
supori inferiori din profil de
aluminiu,
profil superior cu sistem clic2,
print policromie pe polipropilen-
coninutul0 te&t, poze +i sigle cu
respectarea Manualului de
7dentitate <izual pentru Programul
Operaional Regional care poate fi
consultat la urmtoarea adrese
de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
$ Concepie
grafic,
Machetare,
9&ecuie
- Realizare mape de
prezentare
(imensiune0 %! & %! mm, cu
du*lu#*ig #' mm,
Carton color, %!! .%'! g4mp,
Policromie fa,interior al*
Concept grafic n concordan cu
celelalte printuri # imagine, te&t,
logo#uri
Ln *uzunar interior
(imensiunea mapei 0 s asigure un
coninut de ! pagini . Mormat A@
@! Concepie
grafic,
Prelucrare foto,
Machetare,
>er)iciu de
confecionare +i
inscripionare.
%- Campanie online #
inserii online su*
forma de *anner pe
6dou8 site#uri
Alocarea unui singur *anner online
pentru fiecare site n parte
>ite#urile incluse n campanie )or fi
dedicate e&clusi) grupului int de
*aza0 1urnali+ti, ziari+ti, mass
media, cu un trafic minim de $!-!!!
de )izitatori lunar
Miecare site )a a)ea un nr- minim
total de %!-!!! de afi+ri
Prestatorul se asigur c spaiile
pu*licitare online nchiriate sunt
disponi*ile pe o durata de o lun de
zile nainte de desf+urarea turului
$ Producie # Adaptarea +i
producerea, pe *aza
conceptului de grafic a
*anner#ului n
dimensiunile solicitate
;ransmiterea *annerelor
ctre fiecare site n parte
+i ncrcarea acestora pe
site-
Prestatorul )a trimite
ctre Heneficiar
printscreenuri care s
do)edeasc desf+urarea
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
+i pe perioada de desf+urare a
acestuia
(imensiuni *anner0 format minim
$?!&?!! pi&eli
Hannerul online )a fi realizat n
format flash cu coninut dinamic,
)or a)ea inclus contorizator de
clic2#uri +i lin2 acti) ctre pagina
=e* ce )a fi realizat n cadrul
proiectului
campaniei pe ntreaga
perioada propus, pe
fiecare dintre site#urile
incluse n campanie-
Fa finalul campaniei,
prestatorul )a trimite
ctre *eneficiar un raport
de campanie online ce )a
include numrul de clic2#
uri realizate pe fiecare
*anner n parte +i numrul
de afi+ri al fiecrui
*anner-
Ofertantul )a include n
oferta sa tehnic o lista cu
toate site#urile unde )a fi
afi+at *annerul, nr- afi+ri
cu respectarea condiiilor
din caietul de sarcini, +i
numrul total de afi ri
ofertate-
Ofertantul )a prezenta n
propunerea sa, informaii
cu pri)ire la traficul site#
urilor selectate, fc/ndu#
se referire la site#ul
===-trafic-ro sau la
>tudiul de Audienta si
;rafic 7nternet 6>A;78- 7n
cazul in care e&ista o
diferena ntre traficul
nregistrat de cele dou
surse pentru acela+i site
se )a face o medie a celor
dou-
1.#. Publicitate participare $%rg &aional de $uri'm
Prin participarea la t/rgul de turism naional, se )or realiza at/t distri*uirea materialelor de
promo)are +i informare c/t +i punerea n )aloare a zonei Mara#Cosu prin aciuni de pu*licitate n
cadrul t/rgului-
Promo)area destinaiei n timpul t/rgului de turism )a *eneficia n primul r/nd de un pu*lic
numeros garantat 6pe *aza statisticilor ediiilor precedente8, cu interes spre piaa turistic +i
predispus la acceptarea comunicrilor +i informaiilor n acest sens- Pe l/ng )izitatorii t/rgului,
destinaia se )a *ucura de cre+terea notorietii +i n r/ndul audienei care urmre+te mediatizarea
acestor e)enimente +i care, n mod indirect, )a fi atins de pu*licitatea proiectului-
/u.e!ul al%ca!: 14.444 lei
Metodele de promo)are a e)enimentului constau n0
Ar-
crt-
Metoda de
promo)are
(escriere Cantitate
6*uc8
>er)icii
$- Realizarea +i
distri*uie4aplicare
de afi+e promo)are
(imensiuni0 format A
;ipul h/rtiei0 lucioas minim $%!
'!! Concepie grafic,
Prelucrare foto,
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
e)eniment g4mp
CopIright imagini folosite
Concept unic
coninutul0 te&t, poze +i sigle
inclusi) cele care sunt o*ligatorii
prin Manualul de 7dentitate <izual
pentru Programul Operaional
Regional care poate fi consultat la
urmtoarea adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
policromie fa
Machetare,
Pro*e de tipar
;iprire
(istri*uie4aplicare
n Hucure+ti
- Realizare sistem de
afi+a1 roll#up
>isteme de afi+are roll#up pentru
interior, am*alate n geant te&til
pentru transport
dimensiuni0 !,B'&m,
dispoziti) retracta*il din aluminiu,
supori inferiori din profil de
aluminiu,
profil superior cu sistem clic2,
print policromie pe polipropilen-
coninutul0 te&t, poze +i sigle cu
respectarea Manualului de
7dentitate <izual pentru Programul
Operaional Regional care poate fi
consultat la urmtoarea adrese
de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E
@ Concepie grafic,
Machetare,
9&ecuie
%- Campanie online #
inserii online su*
forma de *anner pe
minim % 6trei8 site#
uri de turism
Alocarea unui singur *anner online
pentru fiecare site n parte
Miecare site )a a)ea un numr minim
de %!-!!! de afi+ri
>ite#urile selectate )or fi cele cu
un trafic minim de $!-!!! de
)izitatori lunar
Prestatorul se asigur c spaiile
pu*licitare online nchiriate sunt
disponi*ile pe o durata de o lun de
zile nainte de desf+urarea ;/rgului
de ;urism +i pe perioada de
desf+urare a acestuia
(imensiuni *anner0 format minim
$?!&?!! pi&eli
Hannerul online )a fi realizat n
format flash cu coninut dinamic,
)or a)ea inclus contorizator de
clic2#uri si lin2 acti) ctre pagina
=e* ce )a fi realizat n cadrul
proiectului
$ Producie # Adaptarea +i
producerea, pe *aza
conceptului de grafica a
*anner#ului n dimensiunile
solicitate
;ransmiterea *annerelor
ctre fiecare site in parte si
ncrcarea acestora pe site-
Prestatorul )a trimite ctre
Heneficiar printscreenuri
care s do)edeasc
desf+urarea campaniei pe
ntreaga perioada propus,
pe fiecare dintre site#urile
incluse in campanie-
Fa finalul campaniei,
prestatorul )a trimite ctre
*eneficiar un raport de
campanie online ce )a
include numrul de clic2#uri
realizate pe fiecare *anner
n parte +i numrul de afi+ri
al fiecrui *anner-
Ofertantul )a prezenta n
propunerea sa, informaii cu
pri)ire la traficul site#urilor
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
selectate, fc/ndu#se
referire la site#ul
===-trafic-ro sau la >tudiul
de Audienta si ;rafic
7nternet 6>A;78- 7n cazul in
care e&ista o diferena ntre
traficul nregistrat de cele
dou surse pentru acela+i
site se )a face o medie a
celor dou-
@- Campanie outdoor#
nchiriere spaiu
pu*licitar panouri
stradale citIlight#
uri
Dnchirierea a ' spaii pu*licitare panouri
stradale pentru promo)area standului
Mara#Cosu din cadrul ;/rgului-
>e )or nchiria spaii pu*licitare n
Hucure+ti, aflate n zone cu trafic
pietonal intens, precum staii ale
mi1loacelor de transport n comun,
uni)ersiti, )ecintatea instituiilor
pu*lice, n apropierea locului de
desf urare al e)enimentului, etc-
>paiile pu*licitare pot fi alese din
cadrul celor disponi*ile pe pia a +i care
respecta criteriile de pro&imitate +i
trafic-
(urata de nchiriere0 $! zile incluz/nd +i
perioada de desf+urare a ;/rgului
Aaional de ;urism
$ Realizarea materialelor
necesare campaniei
outdoor0
Realizarea designului, a
conceptului de grafic
materialelor necesare
decorrii +i amena1rii
spaiilor pu*licitare
nchiriate-
Realizarea n format fizic,
pe *aza conceptului de
grafic +i a adaptrii
conceptului a materialelor
necesare decorrii +i
amena1rii spaiilor
pu*licitare nchiriate-
Materialele realizate )or fi
policromie fa rezistente la
ap-
(ecorarea spaiilor
nchiriate cu materialele
produse
Prestatorul )a trimite ctre
Heneficiar poze care s
do)edeasc decorarea
fiecrui spaiu n parte- <or
fi furnizate c/te o fotografie
pentru fiecare locaie
amplasat-
1.(. )rganizare conferine de pre' *n cadrul proiectului +,- i publicare comunicate de
pre' +,-
/u.e!ul al%ca!: 1.144 lei
Speci+icaii !e6"ice i $ervicii $%lici!a!e c%"+eri"' de pre$'
>e )or organiza B 6opt8 conferine de pres cu ocazia di)erselor e)enimente derulate n
cadrul proiectului- Organizarea fiecrei conferine de pres se )a face cu respectarea cerinelor
din Manualul de 7dentitate <izual al POR !!"#!$% care poate fi consultat la urmtoarea
adrese de internet0 http044===-inforegio-ro4node4E - Astfel, tre*uie a)ute n )edere
urmtoarele ser)icii0
Pregtirea conferinei0 alegerea formatului, a locaiei 6n general la sediul achizitorului, sau
la o alt locaie sta*ilit de acesta8, a persoanelor care )or lua cu)/ntul, a materialelor ce )or fi
nm/nate participanilor, a suportului logistic 6echipamentul necesar0 microfoane,
)ideoproiector 4 retroproiector etc-, pregtirea suporturilor cu numele persoanelor care )or lua
cu)/ntul, decorarea ncperii, asigurarea unui protocol minim 6cafea, ap, produse de patiserie
+i altele8, ela*orarea +i transmiterea in)itaiilor de participare la conferina, o*inerea
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
confirmrilor la in)itaiile transmise, ela*orarea si predarea ctre *eneficiar a listei de
prezenta a participanilor la conferin, etc-
s fie moderat n mod profesionist, pentru ca inter)eniile )or*itorilor s fie la o*iect,
pentru a permite ntre*ri +i rspunsuri legate de su*iectul conferinei, ca +i declaraii de
pres pe marginea conferinei,
datele pentru conferinele de pres )or fi sta*ilite de ctre achizitor n funcie de data +i
perioada sta*ilit pentru desf+urarea e)enimentelor din cadrul proiectului respecti) 3ocul
>atului, Me+te+uguri de pe Mara, ;a*ra +i e&poziii foto, ;ur de familiarizare cu 1urnali tii,
Participare la ;/rgul Aaional de ;urism- Autoritatea contractant )a n+tiina, cu cel puin '
zile nainte prestatorul cu pri)ire la data, locaia +i durata conferinei-
Conform Manualului de 7dentitate <izual, achizitorul 6*eneficiarul contractului de finanare8
)a transmite spre a)izare la Ministerul (ez)oltrii Regionale +i ;urismului 6M(R;8 materialele
produse de prestator- Dn acest sens prestatorul tre*uie s nainteze, n format electronic ctre
achizitor, n timp util, toate materialele produse, nainte de a efectua realizarea lor 6pu*licare,
imprimare, etc8 propriu zis-
(up o*inerea a)izului din partea M(R;, autoritatea contractant )a transmite prestatorului
o notificare prin care confirm4infirm a)izarea, iar prestatorul )a face toate demersurile pentru
continuarea
contractului, respecti) realizarea produselor sau refacerea lor pentru a nou solicitare de a)izare, n
conformitate cu o*ser)aiile M(R;-
Speci+icaii !e6"ice i $ervicii $%lici!a!e c%mu"ica!e de pre$'
>e )or realiza +i pu*lica B 6opt8 comunicate de pres aferente di)erselor e)enimente derulate
n cadrul proiectului-
Perioada de difuzare0 (atele efecti)e ale apariiilor )or fi sta*ilite de ctre Autoritatea
Contractant n funcie de data +i perioada sta*ilit pentru desf+urarea e)enimentelor din cadrul
proiectului respecti) 3ocul >atului, Me+te+uguri de pe Mara, ;a*ra +i e&poziii foto, ;ur de
familiarizare cu 1urnali+tii, Participare la ;/rgul Aaional de ;urism,
7nformaia ce )a fi inclus n comunicate )a fi redactat de ctre prestator, pe *aza
informaiilor furnizate de ctre achizitor- Prestatorul tre*uie s nainteze spre apro*are )arianta de
comunicat achizitorului,
Comunicatele de pres )or fi pu*licate ntr#un cotidian4ziar a)/nd aria de difuzare cel puin
1udeul Maramure+,
;imp de apariie0 ma&im @B ore de la data comunicrii coninutului comunicatului,
Cele B comunicate de pres )or a)ea urmtoarele caracteristici0
>uprafa comunicat0 apro&imati) $4B din pagin,
Apariie0 )a fi plasat cu prioritate n paginile de turism sau social sau cultural sau e)enimente
Aumr de apari ii0 o apariie4comanda
Ofertantul se o*lig0
> pu*lice comunicatele de pres, respect/nd caracteristicile tehnice, lu/nd n considerare
necesitatea pstrrii dimensiunilor siglelor e&act n forma n care se regsesc n )arianta
a)izat de M(R;,
> urmreasc dimensiunile +i condiiile impuse conform a)izului de identitate )izual
eli*erat de M(R; cu pri)ire la respectarea regulilor de identitate )izual conform Manualului
Manualul de 7dentitate <izual al POR !!"#!$%
> respecte integral +i s pstreze coninutul informaiilor a+a cum sunt prezentate n
)arianta apro*at de ctre autoritatea contractant
Ofertantul )a prezenta formatul comunicatului de pres naintea tipririi acestuia pentru a
primi *unul de tipar din partea autoritii contractante-
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
1...Publicare anunuri de pre' +!/-
/u.e!ul al%ca!: 1.)44 lei
Speci+icaii !e6"ice $%lici!a!e de au!%ri!a!ea c%"!rac!a"!' :
Perioada de difuzare0 (atele efecti)e ale apariiilor )or fi sta*ilite de ctre Autoritatea
Contractant n funcie de ne)oile proprii de promo)are,
7nformaia ce )a fi inclus n anunurile de pres )a fi redactat de ctre prestator, pe *aza
informaiilor furnizate de ctre achizitor- Prestatorul tre*uie s nainteze spre apro*are )arianta
de anun achizitorului,
Anunurile de pres )or fi pu*licate ntr#un cotidian4ziar a)/nd aria de difuzare cel puin
1udeul Maramure+,
;imp de apariie0 ma&im @ ore de la data comunicrii coninutului anunului,
2. Campanie de promovare a zonei turistice Mara-Cosu
2.1 0ampanie de publicitate outdoor
/u.e! al%ca! )5.444 lei
Speci+icaii !e6"ice i $ervicii $%lici!a!e
#nc$iriere spaiu publicitar
(urata de afi+are minim luni4panou4locaie-
Dnchirierea a 2 de $paii pulici!are pa"%uri $!radale il%ard ," 1 %rae re$pec!iv CluD
Nap%ca# Iai i /aia Mare# 6c/te % spaii4ora+8- >e )or nchiria spaii pu*licitare aflate n zone cu
trafic rutier intens- >paiile pu*licitare pot fi alese din cadrul celor disponi*ile pe piaa +i care
respect criteriile de pro&imitate +i trafic-
Producie-realizarea materialelor necesare campaniei outdoor - design i tiprire mac$ete
publicitare
# Realizarea designului materialelor pu*licitare necesare decorrii +i amena1rii spaiilor pu*licitare
nchiriate +i n conformitate cu cerinele din Manualul de 7dentitate <izual al POR !!"#!$% care
poate fi consultat la urmtoarea adrese de internet0 http044===-inforegio-ro4node4E-
# Adaptarea, pentru fiecare ora+ n parte, a materialelor necesare decorrii +i amena1rii spaiilor
pu*licitare nchiriate- Adaptarea presupune redimensionarea n funcie de tipul +i dimensiuni tipului
de outdoor utilizat pentru fiecare material n parte-
# Realizarea n format fizic, pe *aza designului a materialelor necesare decorrii +i amena1rii
spaiilor pu*licitare nchiriate- Materialele realizate )or fi policromie fa rezistente la ap-
Monitorizare
# Prestatorul )a trimite ctre Heneficiar poze care s do)edeasc desf+urarea campaniei n fiecare
din ora+ele menionate +i decorarea fiecrui spaiu n parte- <or fi furnizate c/te o fotografie pentru
fiecare locaie amplasat-
- 1ifuzare materiale promoionale prin in'erii publicitare i bannere pe 'ite2uri
/u.e! al%ca! 14.444 lei
Speci+icaii !e6"ice i $ervicii $%lici!a!e
E"c6iriere $paiu pulici!ar %"li"e:
# Promo)area n cel puin ' de site#uri pe o durata de cel puin % luni
# >ite#urile incluse in campanie )or fi de tipul site#urilor de +tiri, turism, de afaceri, petrecere a
timpului li*er cu un trafic minim de $!!-!!! de )izitatori unici lunar
# Alocarea unui singur *anner online pentru fiecare site n parte-
# >paiul pu*licitar nchiriat )a fi poziionat pe preferin pe homepage#ul fiecrui site n parte
# Afi+area )a fi permanent pentru cel puin % luni
# Prestatorul se asigur c spaiile pu*licitare online nchiriate sunt disponi*ile pe ntreaga perioad
propus de desf+urare a campaniei-
7r%ducie:
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
# 7n oferta propus se )or lua n considerare dimensiuni de *annere care permit includerea unui
coninut 6sigle si te&t8 n conformitate cu cerinele din Manualul de 7dentitate <izual al POR !!"#
!$% care poate fi consultat la urmtoarea adrese de internet0
http044===-inforegio-ro4node4E-
# Adaptarea +i producerea *annerelor online n dimensiunile solicitate- Hannerele online )or fi
realizate n format flash cu coninut dinamic, )or a)ea inclus contorizator de clic2#uri +i lin2 acti)
ctre pagina =e* ce )a fi realizat n cadrul proiectului
# ;ransmiterea *annerelor ctre fiecare site n parte +i ncrcarea acestora pe site-
M%"i!%ri&are
# Prestatorul )a trimite ctre Heneficiar printscreenuri care s do)edeasc desf+urarea campaniei
pe ntreaga perioad propus, pe fiecare dintre site#urile incluse n campanie, numrul site#urilor
incluse n campanie-
# Fa finalul campaniei, prestatorul )a trimite ctre *eneficiar un raport de campanie online ce )a
include numrul de clic2#uri realizate pe fiecare *anner n parte +i numrul de afi+ri al fiecrui
*anner
# Ofertantul )a include n oferta sa tehnic o list cu toate site#urile unde )a fi afi+at *annerul,
numrul afi+ri cu respectarea condiiilor din caietul de sarcini, +i numrul total de afi+ri ofertate
-%-1ifuzri a 2 'poturi $3 +2# difuzri4'pot5 *n total #/ de difuzri-
/u.e! al%ca! 14.444 lei
# (esf+urarea unei campanii ;<, incluz/nd posturi naionale de tele)iziune cu profil generalist sau
documentar sau cltorii sau +tiin-
# Perioada de desf urare a campaniei este de luni
# Fa finalul campaniei, prestatorul )a trimite ctre *eneficiar un raport de monitorizare a apariiilor
;< ce )a include numrul de staii ;< incluse n campanie, numrul de difuzri ale spoturilor ;<-
# >poturile au o durat de %! sec4spot )or fi furnizate de ctre autoritatea contractant +i )or fi
difuzate astfel nc/t s acopere ntreaga zi, cu difuzare +i n prime time-
F.DURATA DE E?ECUIE
(urata contractului este de 14 lu"i de la data emiterii ordinului de e&ecuie a contractului-
Pentru fiecare tip4categorie de ser)icii se )a a)ea n )edere o anumit durat de realizare4e&ecuie
calculat de la emiterea unei notificri din partea autoritii contractante dup cum urmeaz0
1.1. Publicitate eveniment %ocul &atului # @ luni de la notificare din partea autoritii
contractante
1.2. Publicitate eveniment Meteuguri pe Mara # @ luni de la notificare din partea autoritii
contractante
1.'. Publicitate evenimente (abr foto i )*poziii foto # c/te luni pentru fiecare e)eniment
6;a*r foto +i 9&poziii foto8 de la notificare din partea autoritii contractante
1.+. Publicitate eveniment (ur de familiarizare cu "urnalitii # luni de la notificare din partea
autoritii contractante
1., Publicitate participare (-rg !aional de (urism . @ luni de la notificare din partea autoritii
contractante
1.../rganizare conferine de pres n cadrul proiectului 012 i publicare comunicate de pres
012 3 $' zile de la notificare din partea autoritii contractante
1.4. Publicare anunuri de pres 0+5 anunuri2 - $! luni de la emiterea ordinului de e&ecuie a
contractului-
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%
Judeul Maramure
2.1Campanie de publicitate outdoor - B luni de la de la notificare din partea autoritii
contractante
2.2 6ifuzare materiale promoionale prin inserii publicitare i bannere pe site-uri - $! luni de
la data emiterii ordinului de e&ecuie a contractului
NOT>: E" reali&area pr%pu"erii !e6"ice %+er!a" ii !reuie $' i"dice dura!a de reali&are a +iec'rei
e!ape# pe"!ru +iecare !ip;m%del de ma!eriale de pr%m%vare;ca!e.%rie de $ervicii# precum i
per$%a"ele care v%r +i de$em"a!e pe"!ru reali&area ace$!%ra.
NOT>: E" ca&ul ," care $e va %+er!a % dura!' de e-ecuie mai mare decG! dura!ele de e-ecuie
$!aili!e de au!%ri!a!ea c%"!rac!a"!' pe"!ru +iecare !ip;ca!e.%rie de $ervicii %+er!a va +i
de$cali+ica!' ca +ii"d "ec%"+%rm'.
<. RECE7IA
Recepia se face la sediul *eneficiarului, unde se )a ncheia un proces )er*al de recepie
final conform cerinelor din contract- Dn cazul n care ser)iciile prestate de firma c/+tigtoare nu
coincid din punct de )edere al preului sau performanelor cu cele din ofert, autoritatea
contractant +i rezer) dreptul de a anula rezultatul licitaiei, inclusi) contractul de achiziie +i de
a solicita daune compensatorii-
0eri+ica!
Ana Jaharia, consilier, manager proiect
Andra tefnoiu, consilier 1uridic, e&pert achiziii proiect
E"!%cmi!
Camelia >tan, consilier, e&pert management proiect
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeean Maramure, Str !" #in$ai nr%&, $od
'otal %()(**, Baia Mare, +ud Maramure, Tel ,% )-&--*.--%, Fa/ ,% )-&--*(-%%