Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR

COD: PO.1 F4
Fi a de lichidare
Domnule Rector,
Subsemnatul/a (numele i prenumele purtate n facultate)
, cstorit/ (schimbare nume) )
, absolvent/ a Universitii Agronomice i de Medicin
Veterinar din ucureti, !acultatea de ) ,
s"eciali#area) ,
$orma de %nvm&nt (cu frecven, frecven redus) ) , cu e'amen de
(diplom, licen, disertaie) susinut i "romovat %n sesiunea
(iunie/iulie, septembrie) , anul solicit eliberarea di"lomei(
Menione# c adresa de domiciliu este %n: localitatea ,
)udeul , str( , nr( ,
bl( , sc( , sector , tele$on $i' , tele$on mobil ,
adresa de e*mail (
+reci#e# c m legitime# cu ,/C, seria , nr( , eliberat de
la data de (
Data: Semntura

Domnului Rector al Universitii de tiine A!ronomice "i Medicin #eterinar din $ucure"ti
%ot& Aceast $i de lic-idare este obligatorie, se "rintea# $a*verso, i se %ntocmete de ctre $iecare absolvent %nscris la e'amenul de $inali#are a
studiilor, iar du" com"letare se de"une la secretariatul $acultii(
Ve#i verso
FORMULAR
COD: PO.1 F4
Fi a de lichidare
#'() O$L'*A+OR''&
#'(, -).R)+AR'A+ FA.UL+A+) /-) PR)D, .AR%)+UL D) -+UD)%+ ' L)*'+'MA0'A D)
+RA%-POR+ R)DU-1,
#'(, $'$L'O+)., .)%+RAL, U.-.A.M.#.,
#'(, $'$L'O+)., FM# .absolveni !MV/
#'(, -)R#'.'UL -O.'AL,
#'(, -ALA D) -POR+
.cu e'ce"ia absolvenilor de Master i a cursurilor !0/
#'(, -)R#'.'UL .O%+A$'L'+A+),