Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre,

I.T.M. ______________________________

Subsemnatul(a) _________________________________________________,
posesor/posesoare
a
C.I./B.I.
seria ____,
nr.
_____,
eliberat() de
___________________,
CNP:
_________________,
domiciliat()
n
___________________________________, v rog s-mi eliberai un certificat* cu date
proprii privind informaii extrase din Registrul General de Eviden al Salariailor,
cuprinznd contractele individuale de munc active/ncetate.
Menionez c angajatorul refuz/se afl, din motive obiective, n imposibilitate de a-mi
elibera documentul sus-menionat.

Certificatul mi este necesar la __________________________________________

______________________________________________________________________.
Anexez prezentei o copie a C.I./B.I.-

Data,
_____________________________

Semntura,
______________________

Domnului Inspector ef al Inspectoratului Teritorial de Munc ..


* Conform Ordin MMFPS nr. 1681/2013,
ART. 3 .
b) Eliberarea de certificate cu informaii extrase din baza de date organizat la nivelul Inspeciei Muncii cu registrele generale de
eviden a salariailor transmise de angajatori. Tarif: 15 lei/persoan