Sunteți pe pagina 1din 72

TESTE GRIL LICEN

Baze de date aplicate n economie


1. Reprezint, n acelai timp, o!iect al prel"crrilor i principala
re#"r# ntr$"n #i#tem in%ormatic&
a' %actor"l "man
!' #i#tem"l de calc"l
c' in%orma(iile
d' datele)corect
e' pro*ramele.
+. Totalitatea in%orma(iilor ,e-ic"late n ntreprindere, alt"ri de
#"por(ii de in%orma(ie core#p"nztori, de circ"it"l in%orma(ional i de
prel"crrile e%ect"ate a#"pra in%orma(iilor de#emneaz&
a' re(ea"a de calc"latoare
!' #i#tem"l de calc"l
c' #i#tem"l in%orma(ional$ corect
d' !aza de date
e' #i#tem"l in%ormatic
.. /ntr$"n #i#tem in%ormatic&
a' orice prel"crare de date *enereaz in%orma(ii
!' datele reprezint #in*"ra re#"r# a ace#t"ia
c' prel"crrile reprezint #in*"ra re#"r# a ace#t"ia
d' e#te #"%icient ca datele prel"ate din medi"l e0tern # %ie complete i
reale
e' datele reprezint principala re#"r# a ace#t"ia)corect
1. Re*"la GIG2, aplica!il n "tilizarea "n"i #i#tem in%ormatic, e#te
ec-i,alent c"
en"n("l&
a' pentr" a %"rniza in%orma(ii "tile, #i#tem"l in%ormatic tre!"ie
alimentat c" %oarte m"lte date, indi%erent de calitate) corect
!' dac datele de intrare pentr" "n proce# #"nt incorecte, in%orma(iile
%"rnizate ,or %i i ele incorecte
c' dac datele de intrare pentr" "n proce# #"nt corecte, in%orma(iile
%"rnizate pot %i incorecte
d' pentr" a proiecta "n !"n model de date, tre!"ie # #e pornea#c de
la "n !"n #i#tem in%ormatic
e' pentr" a %"rniza in%orma(ii "tile, datele din #i#tem tre!"ie tratate n
an#am!l"
3. Incon#i#ten(a datelor #e re%er la %apt"l c&
a' aceeai dat #e poate re*#i n mai m"lte %iiere
!' aceeai dat #e poate nre*i#tra c" ,alori #a" %ormate di%erite n
%iiere di%erite)CORECT
c' aceeai dat poate %i act"alizat di%erit, la momente di%erite
d' aceeai dat are n"me #im!olice di%erite
e' "nele date #"nt red"ndante
4. Red"ndan(a datelor #e re%er la %apt"l c&
a' aceeai dat #e poate re*#i n mai m"lte %iiere) C2RECT
!' aceeai dat #e poate nre*i#tra c" ,alori #a" %ormate di%erite n
%iiere di%erite
c' aceeai dat poate %i act"alizat di%erit, la momente di%erite
d' aceeai dat are n"me #im!olice di%erite
e' pot e0i#ta coloane c" acelai n"me n ta!ele di%erite
5. 6na dintre a%irma(iile "rmtoare n" #e re%er la o !az de date&
a' reprezint "n an#am!l" de date #tr"ct"rate, coerente,
nered"ndante,independente de orice pro*ram de aplica(ie
!' e#te o colec(ie de date care poate %i parta7at ntre mai m"l(i
"tilizatori)Nu SE REFERA
c' e#te "n an#am!l" de date care pot %i parta7ate ntre mai m"l(i
"tilizatori, crora le poate o%eri ima*ini di%erite a#"pra datelor
d' "n an#am!l" "nitar de date, #tr"ct"rate, corelate lo*ic ntre ele i
memorate mpre"n c" de#crierea %ormal a #tr"ct"rii lor
e' an#am!l" care memoreaz at8t datele propri"$zi#e, c8t i
in%orma(ii ce con(in de#crierea mod"l"i de memorare a ace#tor date
9. 6na dintre "rmtoarele a%irma(ii n" #e re%er la dic(ionar"l de date
al "nei !aze de date&
a' c"prinde in%orma(ii de#pre #tr"ct"ra datelor i re#tric(iile la care #e
#"p"n datele
!' e#te act"alizat la %iecare opera(ie a#"pra datelor
c' e#te acce#i!il n"mai #i#tem"l"i de *e#ti"ne a !azei de date$
d' c"prinde an#am!l"l datelor #tocate n !aza de date, la "n moment
dat)NU SE REFERA
e' intermediaz acce#"l la %iierele de date
:. Care dintre componentele SGB; a#i*"r ,eri%icarea inte*rit(ii
!azei de date, con%orm
re#tric(iilor de inte*ritate de%inite&
a' componenta de proiectare
!' componenta de e0ec"(ie
c' metadatele
d' ,ederile
e' motor"l !azei de date$CORECT
1<. =entr" a caracteriza o ta!el de inde0 a#ociat "nei ta!ele a !azei
de date, "na dintre a%irma(ii e#te eronat&
a' e#te o ta!el n care #e memoreaz, pentr" %iecare nre*i#trare a
ta!elei la care e#te a#ociat, ,aloarea c-eii de inde0are i adre#a
nre*i#trrii re#pecti,e
!' e#te o ta!el n care #e memoreaz de#crierea #tr"ct"rii ta!elei la
care e#te a#ociat- ERONATA
c' e#te o ta!el *e#tionat de SGB;, care permite acce#"l direct #a"
ordonat la nre*i#trrile ta!elei la care e#te a#ociat
d' #e pot a#ocia mai m"lte ta!ele de inde0 "nei ta!ele de date
e' mi#coreaz timp"l de acce# la date
11. Care component a SGB; permite de%inirea #tr"ct"rii !azei de
date&
a' lim!a7"l de de#criere a datelor)CORECT
!' lim!a7"l *azd al SGB;
c' lim!a7"l de mane,rare a datelor
d' metadatele
e' lim!a7"l de intero*are
1+. Ni,el"l e0tern de a!#tractizare a datelor dintr$o !az de date #e
re%er la&
a' mod"l de or*anizare a datelor n memoria intern
!' mod"l de or*anizare a datelor n memoria e0tern
c' ,eri%icare drept"rilor de acce# ale "tilizatorilor la date
d' ima*inea !azei de date din p"nct"l de ,edere al "n"i "tilizator #a"
al "nei aplica(ii) CORECT
e' ima*inea *lo!al a !azei de date, con%orm "ni,er#"l"i real care #e
modeleaz.
1.. 6na dintre a%irma(iile "rmtoare n" #e re%er la t"pl"rile "nei
rela(ii&
a' n"mr"l lor determin aritatea rela(iei) CORECT
!' ordinea lor n rela(ie n" conteaz i poate %i modi%icat
c' %iecare t"pl" al rela(iei tre!"ie # %ie atomic
d' %iecare t"pl" al rela(iei tre!"ie # %ie di%erit de celelalte
e' reprezint liniile din ta!ele a#ociat rela(iei
11. >"tonomia lo*ic a datelor ntr$o !az de date #e re%er la %apt"l
c&
a' datele din !aza de date pot %i modi%icate %r modi%icarea
pro*ramelor de aplica(ie
!' #t"ct"ra datelor din !aza de date poate %i modi%icat %r a
in%l"en(a pro*ramele de aplica(ie) CORECT
c' loca(ia n memoria e0tern a %iierelor de date poate %i modi%icat
%r a in%l"en(a pro*ramele de aplica(ie
d' remedierea erorilor #e poate %ace prin ?roll!ac@A
e' ntre ta!elele !az ei de date #"nt le*t"ri de tip"l c-eie primar
c-eie #trin
13. Termen"l de mane,rare a datelor din !aza de date n" #e re%er la&
a' act"alizarea datelor din !aza de date) CORECT
!' ad"*area datelor n !aza de date
c' ter*erea datelor n !aza de date
d' modi%icarea datelor n !aza de date
e' de%inirea #tr"ct"rii datelor din !aza de date
14. 6na dintre a%irma(iile "rmtoare e#te incorect re%eritor la
domeniile "nei rela(ii&
a' n"mr"l lor determin aritatea rela(iei
!' ordinea lor n rela(ie n" poate %i modi%icat
c' tre!"ie # %ie di%erit de celelalte) CORECT
d' reprezint o m"l(ime de elemente
e' pot %i den"mite indi%erent de con(in"t"l lor
15. =roced"ra roll!ac@ #e e0ec"t&
a' n caz"l alterrii !azei de date ntre do" tranzac(ii
!' pentr" an"larea e%ectelor e0ec"(iei par(iale a "nei tranzac(ii)
CORECT
c' n caz"l nc-eierii c" #"cce# a "nei tranzac(ii
d' n caz"l acce#elor conc"rente, n act"alizare, a mai m"ltor
"tilizatori ai !azei de date
e' la nc-eierea #e#i"nii de l"cr" c" !aza de date
19. Incl"de #et"l complet de opera(ii elementare care tre!"ie
e0ec"tate n ,ederea e%ect"rii trecerii de la o realizare la alta a "nei
!aze de date&
a' ta!ela de inde0
!' tranzac(ia)CORECT
c' tranzi(ia
d' re*"la de inte*ritate re%eren(ial
e' motor"l
1:. 6n SGB;&
a' a#i*"r de%inirea, *enerarea i e0ploatarea "nei !aze de date,
nep"t8nd$o prote7a %a( de acce#ele nepermi#e
!' permite n"mai *e#tionarea acce#"l"i la date
c' #e act"alizeaz odat c" modi%icarea pro*ramelor de aplica(ie
d' e#te o component #o%tBare incl"# n !aza de date) CORECT
e' e#te o component #o%tBare comple0 ce permite *enerarea i
*e#tionarea !azelor de date
+<. Con%orm metodolo*iei >NSI$S=>RC, c" dez,oltarea #c-emelor
e0terne e#te re#pon#a!il&
a' admini#trator"l !azei de dateC
!' admini#trator"l de aplica(ieC) CORECT
c' admini#trator"l de ntreprindereC
d' "tilizator"l
e' pro*ramator"l de #i#tem
+1. 6n SGB; poate a#i*"ra con%iden(ialitatea datelor din !aza de date
a#t%el&
a' prin #al,area periodic a !azei de date pe "n #"port #i*"r de
memorie e0tern
!' "tiliz8nd ,alidarea la introd"cerea datelor n !aza de date
c' prin %olo#irea "n"i #i#tem de parole de acce# la !aza de date)
CORECT
d' prin a#i*"rarea proced"rii de roll!ac@
e' prin %olo#irea "nor n"me #im!olice pentr" coloanele ta!elelor
++. Grad"l de a"tonomie a datelor din !aza de date&
a' realizeaz o #eparare a datelor din p"nct de ,edere concept"al
!' arat po#i!ilitatea #tocrii datelor pe #"por(i di%eri(i de memorie
e0tern
c' #e de%inete n le*t"r c" de#crierea datelor pe di%erite ni,el"ri de
a!#tractizare
d' de%inete n mod lo*ic #c-eme ale !azei de date, pentr" di%erite
ni,el"ri de
a!#tractizare a datelor
e' de%inete m#"ra n care #e poate modi%ica de#crierea datelor
pentr" "n ni,el de a!#tractizare, %r a a%ecta de#crierile de pe
celelalte ni,el"ri) CORECT
+.. Izolarea "nei tranzac(ii pre#"p"ne &
a' !aza de date e#te acce#i!il n"mai d"p ,alidarea tranzac(iei)
CORECT
!' acce#"l #e realizeaz n"mai dintr$o ,edere a !azei de date
c' !aza de date e#te prote7at pentr" a n" %i a%ect de "n ,ir"#
d' tranzac(ia n" a %o#t apro!at de LD;
e' tranzac(ia n" poate %i precedat i #"ccedat de o alt tranzac(ie
+1. 6n SGB; a#i*"r po#i!ilitatea acce#"l"i m"lticriterial la datele
din !aza de date&
a' prin intermedi"l tranzac(iilor
!' prin intermedi"l opera(iei de editare a datelor
c' prin intermedi"l c-eilor de inde0are) CORECT
d' prin intermedi"l ta!elei le*t"rilor dintre date
e' prin intermedi"l admini#trator"l"i !azei de date
+3. Se a#i*"r a"tonomia lo*ic a datelor ntr$o !az de date dac&
a' act"alizarea datelor din !aza de date re#pect re#tric(iile de
inte*ritate
memorate n !aza de date
!' pentr" acce#"l la !aza de date #e "tilizeaz dic(ionar"l de
date)CORECT
c' act"alizrile !azei de date #e realizeaz prin intermedi"
tranzac(iilor
d' la con#"ltarea !azei de date #e %olo#ete "n lim!a7 de intero*are
e' toate tranzac(iile #e termin c" #"cce#
+4. Care dintre "rmtoarele a%irma(ii de#pre c-eia #trin e#te
ade,ratE
a' n %iecare t"pl" n care apare tre!"ie # ai! ,aloarea c-eii primare
din alt rela(ie)ADEVARATA
!' n"mele atri!"telor care de%ine#c c-eia #trin tre!"ie # %ie
aceleai c" cele care de%ine#c c-eia primar
c' ntr$o rela(ie n" e#te permi# # e0i#te do" t"pl"ri a,8nd aceeai
,aloare pentr" atri!"tele ace#tei c-ei
d' realizeaz de%inirea le*t"rilor lo*ice dintre rela(ii)ADEVARATA
e' #e de%inete ca m"l(imea atri!"telor rela(iei care a" proprietatea c
domeniile pe care le de%ine#c #e re*#e#c n alt rela(ie
+5. >le*e(i ,arianta corect&
a' at8t lim!a7ele proced"rale c8t i cele neproced"rale de mane,rare a
datelor #"nt lim!a7e imperati,e
!' lim!a7ele neproced"rale #"nt lim!a7e de#cripti,e iar cele
proced"rale #"nt imperati,e)ADEVARATA
c' lim!a7ele proced"rale #"nt lim!a7e de#cripti,e iar cele
neproced"rale #"nt imperati,e
d' lim!a7ele proced"rale %olo#e#c proced"ri #tandard de acce# la date
e' lim!a7ele proced"rale #"nt mai apropiate de lim!a7"l "man
+9. /ntr$o !az de date #"nt de%inite c" rol"l de a accelera acce#"l la
date&
a' ta!elele #i#tem
!' ta!elele de inde0)CORECT
c' ta!elele de #tr"ct"r
d' ,ederile
e' metadatele
+:. Re%lect ima*inea *lo!al a datelor din !aza de date&
a' ni,el"l e0tern
!' ni,el"l de a!#tractizare
c' ni,el"l lo*ic
d' ni,el"l concept"al)CORECT
e' ni,el"l intern
.<. 6nit(i lo*ice ,irt"ale ale !azei de date c" rol de a o%eri #electi,,
#pre con#"ltare,an"mite date ale !azei de date i de a Aa#c"ndeA re#t"l
datelor din !aza de date #"nt&
a' ta!elele de inde0
!' ,ederile)CORECT
c' %iierele de inde0
d' ta!elele de date
e' %iierele parti(ionate
.1. /ntr$o !az de date rela(ional, o rela(ie #e poate reprezenta
printr$"n ta!el n care&
1. %iecare r8nd reprezint "n domeni"C
+. ordinea r8nd"rilor n ta!el n" e#te prede%init i poate %i modi%icat
.. pentr" %iecare coloan a ta!el"l"i, realizrile #"nt de acelai %elC
1. %iecare r8nd #e poate identi%ica "nic prin con(in"t"l #".
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' nici"na
!' 1, +, i .
c' +, . i 1)CORECT
d' 1, ., #i 1
e' toate
.+. =orta!ilitatea "nei componente #o%tBare con#t n&
1. po#i!ilitatea de a "tiliza acea component pe plat%orme de calc"l
di%eriteC
+. po#i!ilitatea de reproiectare a acelei componente %r alterarea
#tr"ct"rilor de dateC
.. po#i!ilitatea de a "tiliza acea component #"! #i#teme de operare
di%eriteC
1. po#i!ilitatea de modi%icare a #"port"l"i de memorie e0tern %olo#it
pentr" #tocarea datelor.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
!' 1 i +
!' 1 i .)CORECT
c' + i 1
d' 1 i 1
e' + i .
... Ni,el"l concept"al de a!#tractizare a datelor din !aza de date
tre!"ie # ndeplinea#c "rmtoarele o!iecti,e&
1. # a#i*"re #ati#%acerea t"t"ror cerin(elor in%orma(ionale ale
#i#tem"l"i in%ormatic proiectatC
+. # re%lecte reprezentarea datelor pe #"port"l de memorie e0ternC
.. # de%inea#c ima*inea *lo!al a datelor din #i#tem"l in%orma(ional
modelatC
1. # prote7eze !aza de date de acce#"l "tilizatorilor nea"toriza(i.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .)CORECT
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1
.1. Con#i#ten(a !azelor de date #e re%er la&
1. re#pectarea con#tr8n*erilor #emanticeC
+. act"alizarea a"tomat a ta!elelor de inde0C
.. incl"derea metadatelor n dic(ionar"l de dateC
1. der"larea tranzac(iei con%orm re*"lilor de inte*ritate.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
c' 1 i +
!' 1 i .
c' 1 i 1)CORECT
d' + i .
e' + i 1
.3. =rintre %"nc(iile "n"i SGB; #e n"mr&
1. *enerarea !azei de date, a#i*"rarea a"tonomiei lo*ice a datelor %a(
de pro*ramele de aplica(ie i act"alizarea datelor din !aza de dateC
+. optimizarea proced"rilor de acce# la date, a#i*"rarea inte*rit(ii
!azei de date i *e#tionarea #c-im!"rilor de date ntre memoria
intern i memoria e0ternC
.. a#i*"rarea inte*rit(ii datelor i a protec(iei ace#tora %a( de
acce#ele conc"rente la !aza de dateC
1. act"alizarea datelor din !aza de date i de%inirea #trate*iei de
a#i*"rare a !azei de date.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .)CORECT
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1
.4. >le*e(i ,arianta corect&
a' ,alidarea tranzac(iei are ca e%ect %apt"l c e%ectele ace#teia #"nt
ire,er#i!ile n !aza de date) CORECT
!' e0ec"(ia "nei tranzac(ii poate %i oprit n caz de incident dar n" #e
mai poate re%ace ima*inea ini(ial a !azei de date
c' tranzac(ia e#te "nitatea %izic de prel"crare a#"pra "nei !aze ;e
date
d' permite trecerea de la o realizare a !azei de date la alta
e' tranzac(iile corecte, #intactic i lo*ic, #e termin ntotdea"na c"
#"cce#
.5. >le*e(i ,arianta corect&
a' prin intermedi"l #c-emei e0terne, "tilizator"l controleaz
or*anizarea datelor n memoria e0tern
!' metodolo*ia de concepere a "nei !aze de date pornete de la
nece#itatea
realizrii, mai nt8i, a #c-emei interne
c' prin intermedi"l #c-emei e0terne, "tilizator"l are o ,izi"ne *lo!al
a#"pra !azei de date
d' #c-ema concept"al deri, din #c-ema intern
e' prin intermedi"l #c-emei e0terne, "tilizator"l are o ,izi"ne par(ial
a#"pra !azei de date) CORECTA
.9. Ge#tionar"l !azei de date e#te o component a&
a' #"!#i#tem"l"i in#tr"mentelor de proiectare al "n"i SGB;
!' #"!#i#tem"l"i de e0ec"(ie
c' motor"l"i SGB;)CORECTA
d' a #i#tem"l"i de *e#ti"ne a %iierelor
e' nici o ,ariant n" e#te corect
.:. Care dintre "rmtoarele a%irma(ii de#pre t"pl"ri #"nt %al#e&
a' n" conteaz ordinea de apari(ie a t"pl"rilor ntr$o rela(ie
!' #e poate repeta de "n n"mr nedeterminat de ori ntr$o rela(ie)
FALSA
c' "n t"pl" al "nei rela(ii #e poate identi%ica prin con(in"t"l #"
d' e#te o #"!m"l(ime a prod"#"l"i cartezian a "nei li#te %inite de
m"l(imi, n"mite domenii
e' "n t"pl" al "nei rela(ii #e poate identi%ica prin ,aloarea c-eii
primare
1<. E%ect"l "nei tranzac(ii e#te ire,er#i!il dac &
1. tranzac(ia #e nc-eie c" roll$!ac@
+. tranzac(ia #e nc-eie c" #"cce#
.. #"nt %olo#ite ,ederi ale !azei de date
1. tranzac(ia #e nc-eie c" commit.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1)ADEVARATA
11. E0i#t o rela(ie de incl"zi"ne ntre&
a' L;; i LD;
!' LI i L;;
c' SGF i motor
d' metadate i dic(ionar"l de date)CORECT
e' %iiere de inde0 i motor"l B;
1+. =rin implementarea mecani#melor de criptare a datelor din !aza
de date #e a#i*"r&
a' inte*ritatea datelor din !aza de date
!' po#i!ilitatea acce#"l"i #electi, la date
c' con%iden(ialitatea datelor din !aza de date$CORECT
d' prote7area datelor din !aza de date %a( de acce#ele conc"rente
e' nered"ndan(a datelor
1.. Dotor"l SGB; a#i*"r&
1. *e#tionarea "nitar a opera(iilor la ni,el %izic a#"pra !azei de dateC
+. *e#tionarea "nitar a opera(iilor la ni,el lo*ic a#"pra !azei de dateC
.. ,eri%icarea re#pectrii re#tric(iilor de inte*ritate ale !azei de dateC
1. optimizarea opera(iilor de acce# la !aza de date.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .)CORECT
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1
11. 2 rela(ie poate a,ea mai m"lte&
1. c-ei candidatC
+. c-ei #trineC
.. c-ei primareC
1. c-ei alternante.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1, +, i .
!' 1, +, i 1)CORECT
c' +, . i 1
d' 1, ., #i 1
e' toate
13. >le*e(i ,arianta corect&
a' #c-im!"rile de date ntre memoria intern i memoria e0tern #"nt
*e#tionate de SGB;
!' #tocarea datelor, n ,ederea prel"crrii lor "lterioare, #e realizeaz
n memoria intern a #i#tem"l"i de calc"l
c' !loc"rile de date Gnre*i#trri lo*ice' #"nt *e#tionate de SGF iar
articolele Gnre*i#trri %izice', de "tilizator
d' c8mp"rile "n"i %iier #"nt %ormate din date elementare n"mite
articole
e' #c-im!"rile de date ntre memoria intern i memoria e0tern #"nt
*e#tionatede SGF)CORECTA
14. Ce tr#t"r imp"ne ca modi%icrile e%ect"ate n !aza de date #
%ie realizate c" re#pectarea re*"lilor de inte*ritate a !azei de date&
a' atomicitatea
!' con#i#ten(a)CORECTA
c' d"ra!ilitatea
d' coeren(a
e' izolarea
15. 2 realizare a !azei de date reprezint&
a' o!(inerea "nei ,ederi a !azei de date
!' act"alizarea ta!elelor de inde0 odat c" act"alizarea datelor
c' an#am!l"l datelor #tocate n !aza de date la "n moment
dat)CORECT
d' ,alidarea a"tomat a "nei tranzac(ii n !aza de date
e' o etap intermediar n de#%"rarea "nei tranzac(ii
19. Se n"mr printre ni,el"rile de a!#tractizare a datelor din !aza de
date&
a' ni,el"l intern n"mit i ni,el "tilizator
!' ni,el"l concept"al n"mit i ni,el "tilizator
c' ni,el"l e0tern n"mit i ni,el %izic
d' ni,el"l *lo!al n"mit i ni,el intern
e' ni,el"l e0tern n"mit i ni,el "tilizator)CORECT
1:. S"!#i#tem"l in#tr"mentelor de proiectare a SGB; permite&
1. de%inirea #tr"ct"rii !azei de dateC
+. de%inirea %ormat"l"i rapoartelor i a cererilor de intero*are a !azei
de dateC
.. proce#area aplica(iilor i a cererilor de con#"ltare a !azei de dateC
1. *enerarea tranzac(iilor c" !aza de date.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +)CORECTA
!' 1 i .
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1
3<. 6n domeni" #e identi%ic prin&
a' t"pl"
!' rela(ie
c' c-eie
d' atri!"t
e' identi%icator)CORECT
31. >le*e(i ,arianta corect&
a' SGB; a#i*"r acce#"l m"lticriterial la datele din !aza de date prin
intermedi"l re*"lilor de inte*ritate
!' in#tr"mentele o%erite de SGB; pentr" con#"ltarea !azei de date
#"nt rezer,ate
"tilizatorilor pro%e#ioniti
c' SGB; a#i*"r i a"tonomia lo*ic i a"tonomia %izic a datelor %a(
de pro*ramele de aplica(ie) CORECT
d' ,ariantele a' i !' #"nt corecte
e' ,ariantele a' i c' #"nt corecte
3+. Lim!a7ele de intero*are a !azei de date&
1. %ac parte dintre lim!a7ele de de#criere a datelorC
+. permit c"tarea, identi%icarea i ,iz"alizarea datelor din !aza de
dateC
.. #"nt lim!a7e imperati,eC
1. #"nt lim!a7e neproced"rale.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1)CORECTA
3.. Detodolo*ia de proiectare a "nei !aze de date pornete de la
nece#itatea realizrii mai nt8i a&
a' #c-emei interne
!' #c-emei %"nc(ionale
c' #c-emei concept"ale)CORECTA
d' #c-emei rela(ionale
e' ta!elelor
31. 2rice t"pl" al rela(iei #e identi%ic "nic prin intermedi"l ,alorii
"n"i #et de atri!"te care %ormeaz&
1. c-eia comp"#C
+. c-eia #trinC
.. c-eia candidatC
1. c-eia "nicC
3. c-eia primarC
4. c-eia alternant.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' toate
!' 1, + i 1
c' +, . i 3
d' ., 1 i 4
e' ., 3 i 4)CORECTA
33. E%ect"l domino poate # apar n caz"l n care, pe d"rata der"lrii
"nei tranzac(ii, n" #e re#pect&
a' atomicitatea
!' con#i#ten(a
c' d"ra!ilitatea
d' izolarea)CORECTA
e' inte*ritatea
34. =rin proiec(ia "nei rela(ii #e o!(ine&
a' aceeai rela(ie c" "n n"mr mai mic de t"pl"ri
!' o no" rela(ie c" "n n"mr mai mic de atri!"te) CORECT
c' o no" rela(ie a,8nd aceeai #c-em ca rela(ia ini(ial
d' o no" rela(ie c" "n n"mr mai mic de t"pl"ri
e' o no" rela(ie c" "n n"mr mai mare de atri!"te
35. ;e#comp"nerea "nei rela(ii n rela(ii ec-i,alente n#eamn&
1. de#comp"nerea c" p#trarea dependen(elor %"nc(ionale ntre
atri!"tele rela(iei ini(ialeC
+. de#comp"nerea c" p#trarea re*"lilor de inte*ritate n cadr"l
rela(iilor rez"ltateC
.. de#comp"nerea %r pierdere de in%orma(ii la prod"#"l cartezian al
rela(iilor rez"ltateC
1. de#comp"nerea %r pierdere de in%orma(ii la "ni"nea nat"ral a
rela(iilor rez"ltate.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .
c' 1 i 1)CORECTA
d' + i .
e' + i 1
39. N" e#te o rela(ie normalizat&
1. o rela(ie n care poate %i nclcat re*"la "nicit(ii c-eiiC
+. o rela(ie care are atri!"te com"ne c" o alt rela(ieC
.. o rela(ie n care poate %i nclcat re*"la entit(iiC
1. o rela(ie care are c-ei alternante.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i .)CORECT
!' 1 i 1
c' + i 1
d' 1 i 1
e' toate
3:. N"mr"l re*"lilor l"i Codd care #e re%er la independen(a datelor
din !aza de date e#te&
a' "na
!' do"
c' trei
d' patr")CORECT
e' cinci
4<. Care en"n("ri #"nt ade,rate&
1. "ni"nea e#te o opera(ie deri,at a al*e!rei rela(ionaleC
+. "ni"nea e#te o opera(ie "nar de%init pe m"l(imea rela(iilorC
.. "ni"nea e#te ec-i,alent c" opera(ia de #elec(ie comp"# c"
opera(ia de prod"# cartezianC
1. "ni"nea e#te ec-i,alent c" opera(ia de proiec(ie comp"# c"
opera(ia de prod"# cartezian.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .)CORECT
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1
41. Fie "rmtoarele a%irma(ii&
1. dependen(a %"nc(ional direct implic dependen(a %"nc(ional
totalC
+. dependen(a %"nc(ional tranziti, implic dependen(a %"nc(ional
par(ialC
.. dependen(a %"nc(ional total implic dependen(a %"nc(ional
directC
1. dependen(a %"nc(ional par(ial implic dependen(a %"nc(ional
tranziti,.
Care din ele e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .
c' 1 i 1)CORECT
d' + i .
e' + i 1
4+. Normalizarea "nei !aze de date rela(ionale e#te nece#ar&
1. pentr" c #cade n"mr"l total de atri!"te n #c-ema !azei de date
rela(ionaleC
+. pentr" c nlt"r anomalii la ter*ere, ad"*are, modi%icare n
!aza de dateC
.. pentr" c #cade n"mr"l de rela(ii la ni,el"l ntre*ii !aze de date
rela(ionaleC
1. pentr" c red"ce red"ndan(a n !aza de date.
Care din a%irma(ii e#te ade,ratE
a' 1 i +
!' 1 i .
c' 1 i 1
d' + i .
e' + i 1)CORECT
4.. S"nt opera(ii ale al*e!rei rela(ionale care permit o!(inerea "nei
rela(ii a,8nd o alt #c-em de rela(ie dec8t operanzii&
1. proiec(iaC
+. re"ni"neaC
.. prod"#"l cartezianC
1. #elec(iaC
3. "ni"nea.
Care din ,ariante e#te ade,ratE
a' toate
!' 1, + i 1
c' 1, . i 1
d' 1, . i 3)CORECT
e' ., 1 i 3
41. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart,
;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor din ILI, L;;, LD;,
SGFJ i
t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI, SGF, LD;'. /n ce
condi(ii
atri!"t"l CodHprod din ta!ela Comanda e#te c-eie primarE
a' CodHprod CodHpart
!' CodHpartCodHprod
c' CodHprod CodHpart i CodHpartCantHcda)CORECT
d' CodHpartCodHprod i CodHpart;enHpart
e' CodHpartCodHpo#tal i CodHprod CodHpart
43. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart,
;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor din ILI, L;;, LD;,
SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI, SGF,
LD;'.
Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l CodHpart d"p e%ect"area opera(iei de
re"ni"ne ntre ta!elele Comanda i =artener E
a' LI
!' L;;
c' LD;
d' SGF
e' 2pera(ia n" e#te po#i!il)CORECT
44. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. ;ac atri!"t"l CodHpart reprezint c-eia
primar a rela(iei =artener care #"nt dependen(ele %"nc(ionale
corecteE
a' CodHprod CodHpart i CodHpartCantHcda
!' CodHpartCantHcda
c' CodHpartCodHprod i CodHpartCantHcda
d' CodHpart;enHpart i CodHpartCodHpo#tal)CORECT
e' CodHpart;enHpart
45. Care #"nt propriet(ile tranzac(iei care pre#"p"n ca modi%icrile
e%ect"ate n !aza de date # %ie realizate n mod ire,er#i!il i c"
re#pectarea re*"lilor de inte*ritateE
a' >tomicitate i izolare
!' Con#i#ten( #i izolare
c' ;"ra!ilitate i con#i#ten()CORECT
d' Izolare i con#i#ten(
e' >tomicitate i d"ra!ilitate
49. =entr" re#pectarea cror propriet(i ale !azei de date #e realizeaz
opera(ia ?roll!ac@AE
a' >tomicitate i #i*"ran(
!' Si*"ran( i con#i#ten()CORECT
c' ;"ra!ilitate i #i*"ran(
d' Izolare i d"ra!ilitate
e' >tomicitate i d"ra!ilitate
4:. Care #"nt componentele ce intr n proce#"l de intermediere
realizat de motor"l SGB;E
a' LI, SGF i L;;
!' L;;, LI i LD;
c' LD; i L;;
d' SGF, LD; i L;;
e' SGF, L;;, LI i LD;)CORECT
5<. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din opera(ia K GCodHpart,Cod Hprod' ComandaE
a' CodHprod i CodHpart)CORECT
!' CantHcda i CodHpart
c' CodHprod
d' CodHpo#tal i ;enHpart
e' CodHpart
51. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. ;ac atri!"t"l CodHpart e#te c-eie primar
n ta!ela Comanda care #"nt elementele c" a7"tor"l crora #e *#ete
,aloarea LD; din ta!ela Comanda , con%orm re*"lii accce#"l"i
*arantat la dateE
a' LI CantHcda i Comanda
!' L;; CodHpo#tal i CodHprod
c' LD; i Comanda
d' CantHcda Comanda i L;;)CORECT
e' LD;
5+. La ce #c-eme are acce# direct #a" indirect pro*ramator"l de
aplica(ie con%orm
ar-itect"rii >NSI$S=>RCE
a' Normalizat
!' Fizic
c' Lo*ic
d' E0tern)CORECT
e' Concept"al
5.. Care #"nt #c-emele care inter,in la proiectarea "nei !aze de dateE
a' Fizic i concept"al
!' E0tern, %izic i concept"al)CORECT
c' E0tern, %izic i lo*ic
d' Lo*ic, %izic i concept"al
e' E0tern i %izic
51. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. ;ac n ta!ela Comanda
CodHpartCodHprod i CodHpartCantHcda ce ,alori poate l"a
atri!"t"l CodHpart, c-eie #trin, din ta!ela =artenerE
a' LI i n"ll
!' L;;
c' L;; i n"ll$CORECT
d' L;; i LI
e' n"ll
53. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart,
;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor din ILI, L;;, LD;,
SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI, SGF,
LD;'. Ce ,alori n" poate l"a atri!"t"l CodHpart din ta!ela =artener
dac n Comanda, ta!el n rela(ie c" =artener, e0i#t
CodHpartCodHprod i CodHpartCantHcdaE
a' LI, LD;, SGF$CORECT
!' LI i LD;
c' LI, LD; i n"ll
d' SGF i n"ll
e' LD; i SGF
54. Care #"nt propriet(ile tranzac(iei care cer ca trazac(ia #a %ie
ire,er#i!il n"mai d"p
e%ect"area complet a t"t"ror opera(iilor c" !aza de date E
a' Si*"ran(
!' Con#i#ten( i atomicitate
c' ;"ra!ilitate i #i*"ran(
d' Izolare i atomicitate
e' ;"ra!ilitate i atomicitate$CORECT
55. Care #"nt #c-emele core#p"nztoare ni,el"rilor de a!#tractizare
din !aza de dateE
a' Fizic, lo*ic i concept"al
!' Fizic, e0tern i concept"al$CORECT
c' Concept"al i e0tern
d' Fizic i e0tern
e' Lo*ic i concept"al
59. Ce a"tonomie implic po#i!ilitatea modi%icrii #c-emelor !azei de
date %r a%ectarea
ni,el"rilor lo*ice #a" pro*ramelor de aplica(ieE
a' Fizic i concept"al
!' Lo*ic i concept"al
c' E0tern i %izic
d' Fizic i lo*ic)cORECT
e' E0tern i concept"al
5:. C" *e#tionarea cror #c-eme #e oc"p admini#trator"l de
ntreprindereE
a' Fizic i concept"al
!' Lo*ic i concept"al
c' Concept"al$CORECT
d' E0tern i %izic
e' E0tern
9<. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart,
;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor din ILI, L;;, LD;,
SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI, SGF,
LD;'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate din opera(ia
K GCodHpart' =artenerE
a' ;enHpart i CodHpart
!' ;enHpart
c' CodHpo#tal i ;enHpart
d' CodHpart , CodHpo#tal i ;enHpart
e' CodHpart)CORECT
91. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart,
;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor din ILI, L;;, LD;,
SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI, SGF,
LD;'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate din opera(ia
Comanda =artener E
a' LD;
!' nici"n"l)CORECT
c' LD; i CodHpart
d' ;enHpart i CodHpotal
e' CodHpart
9+. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. ;ac atri!"t"l
CodHpart e#te c-eie primar n ta!ela Comanda care #"nt elementele
c" a7"tor"l crora #e *a#ete ,aloarea LI din ta!ela Comanda,
con%orm re*"lii accce#"l"i *arantat la dateE
a' L;;, CodHpart i Comanda
!' L;; CodHpart i CodHprod
c' LD; i Comanda
d' CodHprod, Comanda i L;;)CORECT
e' LIC
9.. Care #"nt componentele "nei !aze de dateE
a' LI, L;;, LD;, Dotor i date
!' ;ate, indeci, ,ederi i metadate)CORECT
c' ;ate, motor, ,ederi i metadate
d' ;ate, ,ederi i metadate
e' ;ate, indeci i ,ederi
91. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele
domeniilor din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;,
LD;' i =artenerGLI, SGF, LD;'. Ce condi(ii tre!"ie
ndeplinite ca atri!"t"l CodHpart din ta!ela =artener # %ie c-eie
#trinE
a' CodHprod CodHpart i CodHpartCantHcda
!' CodHpartCantHcda i CodHpartCodHprod-CORECT
c' CodHpartCodHprod i CodHpart;enHpart
d' CodHpart;enHpart i CodHpartCodHpo#tal
e' CodHpartCodHpo#tal i CodHpartCantHcda
93. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din opera(ia Comanda L =artener E
a' L;;
!' nici"n"l)CORECT
c' CodHpo#tal i ;enHpart
d' CodHprod i CantHcda
e' CodHpart
94. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. ;ac atri!"t"l
CodHpart e#te c-eie primar n ta!ela =artener ce ,alori n" poate l"a
atri!"t"l
CodHpart din ta!ela Comanda, a%lat n rela(ie c" ta!ela =artenerE
a' LI i n"ll
!' LI
c' LD; i SGF
d' SGF, L;; i LD;)CORECT
e' n"ll
95. Care #"nt propriet(ile tranzac(iei care pre#"p"n ca modi%icrile
e%ect"ate n !aza de
date # %ie acce#i!ile altor trazac(ii n"mai d"p ?commitAE
a' >tomicitate
!' Con#i#ten(
c' ;"ra!ilitate
d' Izolare)CORECT
e' Si*"ran(
99. C" *e#tionarea cror #c-eme #e oc"p admini#tratorii aplica(iilor
i ai !azei de dateE
a' Fizic i lo*ic
!' Fizic, lo*ic i concept"al
c' E0tern i concept"al
d' Fizic, e0tern i concept"al
e' Fizic i e0tern)CORECT
9:. Care #"nt #c-emele "tilizate de *e#tionar"l de %iiere i c" ce
componente
cola!oreazE
a' Fizic i SGF)CORECT
!' Fizic, LI, L;; i LD;
c' Lo*ic i SGF
d' Concept"al i LI
e' E0tern i SGF
:<. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart,
;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor din ILI, L;;, LD;,
SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI, SGF,
LD;'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate din opera(ia
M GCodHpart)Cod Hprod' ComandE
a' CantHcda, CodHprod, CodHpart i n"ll
!' CodHpo#tal, ;enHpart i CodHpart
c' CodHprod, CodHpart i CantHcda)CORECT
d' CodHpart i CodHprod
e' n"ll
:1. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart,
;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor din ILI, L;;, LD;,
SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI, SGF,
LD;'. Ce coloane ,a con(ine ta!ela a#ociat rela(iei =artenerE
a' LI, SGF i LD;
!' CodHprod, CodHpart i CantHcda
c' LI, L;; i LD;
d' CodHpart, ;enHpart i CodHpo#tal)CORECT
e' n"ll
:+. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. ;ac atri!"t"l
CodHpart e#te c-eie primar n ta!ela =artener care #"nt elementele
c" a7"tor"l crora #e *a#ete ,aloarea LD; din ta!ela =artener,
con%orm re*"lii accce#"l"i *arantat la dateE
a' CodHpart;enHpart i CodHpartCodHpo#tal
!' LI, CodHpo#tal i =artener)CORECT
c' CodHpartCodHpo#tal
d' LD;, CodHpo#tal i =artener
e' LI, SGF i LD;
:.. C" a7"tor"l crei componente SGB; #e con#tr"ie#c ,ederile i n
ce #c-em #e memoreaz ace#teaE
a' LI i e0tern)CORECT
!' L;;, LD;, LI i E0tern
c' Dotor i %izic
d' SGF i e0tern
e' LI i concept"al
:1. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. Ce ,alori poate l"a atri!"t"l CodHpart
at"nci c8nd e#te c-eie #trin n ta!ela =artener E
a' LI
!' L;; i n"ll)CORECT
c' L;;
d' LI i L;;
e' n"ll
:3. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din opera(ia ComandaN=artener E
a' nici"n"l
!' CodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal, CodHprod i CantHcda
c' LI, L;;, LD;, LI, SGF i LD;
d' CodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal, CodHprod, CodHpart i
CantHcda)CORECT
e' LI, L;;, LD; i SGF
:4. Care #"nt propriet(ile !azei de date care permit re%lectarea
corect a realit(ii i
rec"perarea la eroriE
a' Con#i#ten( i #i*"ran()CORECT
!' >tomicitate i d"ra!ilitate
c' Si*"ran( i izolare
d' Izolare i d"ra!ilitate
e' Si*"ran(
:5. Care componente intr n alct"irea "n"i SGB;E
a' SGF i motor"l
!' LI, L;;, LD; i metadatele
c' ;ate, metadate, ,ederi i indeci
d' LI, L;;, LD; i motor"l)CORECT
e' ;atele i metadatele
:9. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i ComandaGLI, L;;, LD;' i =artenerGLI,
SGF, LD;'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate din
opera(ia M GCodHpart);en Hpart' =artenerE
a' LI, SGF i LD;
!' nici"n"l
c' CodHpart, ;enHpart i CodHpo#tal$CORECT
d' CodHpart i ;enHpart
e' LI i SGF
::. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. Ce coloane ,a con(ine ta!ela a#ociat
rela(iei ComandaE
a' LI, L;; i LD;
!' CodHprod, CodHpart i CantHcda)CORECT
c' CodHprod CodHpart i CodHpartCantHcda
d' LI, SGF i LD;
e' CodHpart, ;enHpart i CodHpo#tal
1<<. Fie rela(iile ComandaGCodHprod, CodHpart, CantHcda' i
=artenerGCodHpart, ;enHpart, CodHpo#tal' c" elementele domeniilor
din ILI, L;;, LD;, SGFJ i t"pl"rile ComandaGLI, L;;, LD;' i
=artenerGLI, SGF, LD;'. ;ac atri!"t"l CodHpart e#te c-eie primar
n ta!ela =artener care #"nt elementele c" a7"tor"l crora #e *#ete
,aloarea SGF din ta!ela =artener, con%orm re*"lii accce#"l"i *arantat
la dateE
a' LI, ;enHpart i =artener)CORECT
!' CodHpart;enHpart
c' SGF
d' LI, SGF i LD;
e' LI i CodHpart;enHpart
1<1. Care #"nt componentele c"prin#e n #"!#i#tem"l de e0ec"(ieE
a' Dotor i SGF
!' L;; i SGF
c' LI, L;; i motor
d' LD;
e' LI, L;; i LD;$CORECT
1<+. La ce #c-eme a" acce# "tilizatorii !azei de dateE
a' Fizic i concept"al
!' Lo*ic
c' E0tern$CORECT
d' Concept"al
e' Lo*ic i e0tern
1<.. La proiectarea "nei !aze de date n ce #c-eme #e re*#e#c
cerin(ele %orm"late de
"tilizatoriE
a' Fizic
!' Detadate
c' Lo*ic
d' Concept"al
e' E0tern)CORECT
1<1. >t"nci c8nd analizm o #in*"r rela(ie, c8te c-ei poate a,ea
acea#taE
a' "na primar, "na #trin #i "na alternantC
!' mai m"lte candidat, "na primar i cel p"(in "na #trinC
c' "na #a" mai m"lte candidat, "na primar i nici "na, "na, #a" mai
m"lte alternante)CORECT
d' "na #a" mai m"lte candidat, "na primar, nici "na, "na, #a" mai
m"lt alternante i cel p"(in "na #trin
e' nici"na
1<3. Re*"la l"i Codd a%erent reprezentrii lo*ice a datelor #e re%er
la %apt"l c&
a' toate datele "nei !aze de date rela(ionale ,or %i memorate i
prel"crate n manier identicC)CORECT
!' n" toate datele "nei !aze de date ,or %i memorate i prel"crate n
manier identicC
c' datele "nei !aze de date rela(ionale ,or %i memorate identic, n#
n" %ace re%erire i la mod"l lor de prel"crareC
d' datele "nei !aze de date rela(ionale ,or %i prel"crate identic, n#
n" %ace re%erire i la mod"l lor de memorareC
e' nici"na
1<4. Componenta #o%tBare #peci%ic "n"i #i#tem de !aze de date
poate con(ine&
a' dic(ionar"l de dateC
!' dateleC
c' #i#tem"l de *e#ti"ne al !azei de dateC$CORECT
d' %iierele ane0C
e' nici"na
1<5. Care #"nt ni,el"rile a%erente ar-itect"rii >NSI$S=>RC la care
"tilizator"l n" are
acce#&
a' concept"al i e0ternC
!' lo*icC
c' e0ternC
d' la toate ni,el"rileC
e' nici"n"l. .)CORECT
1<9. Fie "rmtoarele rela(ii& ST6; Gmatr, n"me, pren' i =R2F
Gmarc, n"me, %"nc(ie,
,ec-ime'. Rez"ltat"l opera(iei ST6;L=R2F e#te o rela(ie care ,a a,ea
"rmtoarea
#c-em&
a' ST6;L=R2F Gmatr, n"me, pren'C
!' ST6;L=R2F Gmarc, n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'C
c' ST6;L=R2F Gmatr, ST6;.n"me, pren, marc, =R2F.n"me,
%"nc(ie,
,ec-ime'C
d' ST6;L=R2F Gmatr, n"me, pren, marc, %"nc(ie, ,ec-ime'C
e' /n ace#t caz n" #e poate %ace opera(ia di%eren(. .)CORECT
1<:. Etapele cicl"l"i de proiectare a "nei !aze de date&
a' #"nt mere" #ec,en(ialeC
!' n" pot %i mere" #ec,en(ialeC .)CORECT
c' depinde de maniera de proiectare a #i#tem"l"i in%ormaticC
d' #e poate re,eni la o etap anterioar n"mai d"p parc"r*erea
t"t"ror etapelorC
e' #e parc"r* n ordine in,er# ncep8nd c" *enerarea ta!elelor.
11<. Implementarea %izic a !azelor de date #e re%er la&
a' implementarea propri"$zi# a !azei de date pe #"port"l de #tocare,
n# n"
acoper i a#pecte re%eritoare la a#i*"rarea i *arantarea #ec"rit(iiC
!' dez,oltarea "n"i model in%orma(ional independent de orice
con#iderent
re%eritor la a#pect"l %izic al datelorC
c' implementarea propri"$zi# a !azei de date pe #"port"l de #tocare,
incl"#i, a acelor a#pecte re%eritoare la a#i*"rarea i *arantarea
#ec"rit(iiC .)CORECT
d' con#tr"irea "n"i model in%orma(ional care are la !az "n"l dintre
modelel tradi(ionaleC
e' nici"na
..
111. =rincipala deo#e!ire ntre lim!a7ele proced"rale i cele
neproced"rale con#t n
%apt"l c&
a' lim!a7ele neproced"rale trateaz datele "nei !aze de date
nre*i#trare c" nre*i#trare, n timp ce cele proced"rale l"creaz c"
#et"ri de nre*i#trriC
!' lim!a7ele proced"rale trateaz datele "nei !aze de date nre*i#trare
c" nre*i#trare, n timp ce cele neproced"rale l"creaz c" #et"ri de
nre*i#trriC .)CORECT
c' lim!a7ele neproced"rale #e !azeaz pe lim!a7ele de de#criere a
datelor, n
timp ce cele proced"rale l"creaz c" lim!a7ele de manip"lare a
datelorC
d' lim!a7ele proced"rale #e !azeaz pe lim!a7ele de de#criere a
datelor, n timp ce cele neproced"rale l"creaz c" lim!a7ele de
manip"lare a datelorC
e' nici"na.
11+. Le*t"ra de tip"l mai m"l(i la mai m"l(i dintre do" rela(ii > i B
#e o!(ine at"nci c8nd&
a' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde %ie "n"l, %ie mai m"lte
t"pl"ri din rela(ia BC
!' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde "n #in*"r t"pl" n rela(ia BC
c' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nd mai m"lte t"pl"ri din B, iar
"n"i t"pl" din rela(ia B i pot core#p"nde mai m"lte t"pl"ri din
rela(ia >C .)CORECT
d' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde "n #in*"r t"pl" n rela(ia B,
iar "n"i t"pl" din rela(ia B i pot core#p"nde mai m"lte t"pl"ri n
rela(ia >C
e' n" e0i#t le*t"ri mai m"l(i la mai m"l(i.
11.. Care e#te componenta SGB;$"l"i care permite #al,area i
re#ta"rarea datelor&
a' motor"l SGB;C .)CORECT
!' #"!#i#tem"l in#tr"mentelor de proiectareC
c' #"!#i#tem"l de e0ec"(ieC
d' lim!a7"l de mane,rarea a datelorC
e' #i#tem"l de *e#ti"ne a %iierelor.
111. Care dintre componentele SGB; permit act"alizarea !azei de
date&
a' lim!a7"l de de#criere a datelorC
!' lim!a7"l de mane,rare a datelorC .)CORECT
c' lim!a7"l de "tilizare a datelorC
d' lim!a7"l de admini#trare a datelorC
e' lim!a7"l de intero*are a datelor.
113. Fie "rmtoarele rela(ii& ST6; Gmatr, n"me, pren' i =R2F
Gmarc, n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'. Rez"ltat"l opera(iei "ni"ne e0tern
#t8n*a e#te o rela(ie care ,a a,ea
"rmtoarea #c-em&
a' Gmatr, n"me, pren'C
!' Gmatr, ST6;.n"me, pren, marc, =R2F.n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'C
c' Gmatr, n"me, pren, marc, n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'C
d' Gmatr, n"me, pren, marc, %"nc(ie, ,ec-ime'C .)CORECT
e' n ace#te condi(ii, n" #e poate realiza "ni"nea e0tern #t8n*a.
114. Fie "rmtoarele rela(ii& ST6; Gmatr, n"me, pren' i =R2F
Gmarc, n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'. Rez"ltat"l opera(iei =R2FLST6;
e#te o rela(ie care ,a a,ea "rmtoarea #c-em&
a' =R2FLST6; Gmarc, n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'C
!' =R2FLST6; Gmatr, n"me, pren'C
c' =R2FLST6; Gmatr, ST6;.n"me, pren, marc, =R2F.n"me,
%"nc(ie, ,ec-ime'C
d' =R2FLST6; Gmatr, n"me, pren, marc, %"nc(ie, ,ec-ime'C
e' n ace#t caz, opera(ia n" #e poate realizaC .)CORECT
115. Re*"la l"i Codd a%erent ,alorii N6LL #e re%er la %apt"l c&
a' "n SGB; poate permite declararea ,alorii N6LL, n# n" %ace
re%erire i la "tilizarea eiC
!' "n SGB; tre!"ie # permit declararea i "tilizarea ,alorii
N6LLC .)CORECT
c' "n SGB; poate permite "tilizarea ,alorii N6LL, n# declararea ei
n" #e %ace n cadr"l SGB;$"l"iC
d' #e "tilizeaz ,aloarea N6LL doar at"nci c8nd n" #e *#e#c ,alori
potri,ite pentr" "n atri!"t, caz n care e#te nece#ar modi%icarea c-eii
primareC
e' n" e0i#t o a#t%el de re*"l.
119. Le*t"ra de tip"l "n" la mai m"l(i G1$n' dintre do" rela(ii > i B
#e o!(ine at"nci c8nd&
a' SGB;$"rile act"ale n" permit ace#t tip de le*t"rC
!' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde %ie "n"l, %ie mai m"lte
t"pl"ri din rela(ia BC
c' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde "n #in*"r t"pl" n rela(ia BC
d' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nd mai m"lte t"pl"ri din B, iar
"n"i t"pl" din rela(ia B i pot core#p"nde mai m"lte t"pl"ri din
rela(ia >C
e' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde "n #in*"r t"pl" n rela(ia B,
iar "n"i t"pl" din rela(ia B i pot core#p"nde mai m"lte t"pl"ri n
rela(ia >. .)CORECT
11:. Care dintre lim!a7ele componentei de proiectare permit de%inirea
"nei #tr"ct"ri a !azei de date&
a' lim!a7"l de de#criere a datelorC .)CORECT
!' lim!a7"l de mane,rare a datelorC
c' lim!a7"l de "tilizare a datelorC
d' lim!a7"l de admini#trare a datelorC
e' lim!a7"l de intero*are a datelorE
1+<. Fie "rmtoarele rela(ii& =ERS Gmatr, n"me, #pec' i =R2F
Gmarc, n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'. Rez"ltat"l opera(iei "ni"ne e0tern
dreapta e#te o rela(ie care ,a a,ea "rmtoarea #c-em&
a' Gmatr, n"me, #pec'C
!' Gmatr, n"me, #pec, marc, %"nc(ie, ,ec-ime'C .)CORECT
c' Gmatr, =ERS.n"me, #pec, marc, =R2F.n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'C
d' Gmatr, n"me, #pec, marc, n"me, %"nc(ie, ,ec-ime'C
e' n ace#te condi(ii, n" #e poate realiza "ni"nea e0tern dreapta.
1+1. Rol"l #i#tem"l"i in%orma(ional e#te de a a#i*"ra le*t"ra dintre&
a' #i#tem"l opera(ional i cel in%ormaticC
!' #i#tem"l decizional i cel opera(ionalC .)CORECT
c' #i#tem"l in%ormatic i cel decizionalC
d' #e oc"p n"mai de le*t"ra dintre calc"latoareC
e' a#i*"r le*t"ra ntre toate #"!#i#temele or*aniza(iei.
1++. 6n SGB; permite&
a' n"mai act"alizarea datelor din !aza de dateC
!' act"alizarea datelor i e0tra*erea lor prin intermedi"l lim!a7"l"i de
mane,rare a datelorC .)CORECT
c' doar e0tra*erea datelor prin intermedi"l lim!a7"l"i de de#criere a
datelorC
d' n"mai *e#tionarea drept"rilor "tilizatorilor de acce# la dateC
e' doar e0tra*erea datelor prin intermedi"l lim!a7"l"i de manip"lare
a datelor.
1+.. Ni,el"l concept"al #peci%ic ar-itect"rii pe ni,el"ri %"nc(ionale #e
re%er la&
a' ,izi"nea pro*ramator"l"i a#"pra datelorC
!' ,izi"nea "tilizator"l"i a#"pra mod"l"i de proiectare a !azei de
dateC
c' ,izi"nea admini#trator"l"i !azei de date a#"pra datelorC
d' ,izi"nea admini#trator"l"i de ntreprindere a#"pra
datelorC .)CORECT
e' ,izi"nea admini#trator"l"i, al pro*ramator"l"i i al "tilizator"l"i
a#"pra mod"l"i de proiectare a !azei de date.
1+1. =roiectarea !azei de date #e re%er la&
a' implementarea propri"$zi# a !azei de date pe #"port"l de #tocare,
n# n" acoper i a#pecte re%eritoare la a#i*"rarea i *arantarea
#ec"rit(iiC
!' dez,oltarea "n"i model in%orma(ional independent de orice
con#iderent re%eritor la a#pect"l %izic al datelorC
c' implementarea propri"$zi# a !azei de date pe #"port"l de #tocare,
incl"#i, a acelor a#pecte re%eritoare la a#i*"rarea i *arantarea
#ec"rit(iiC
d' con#tr"irea "n"i model in%orma(ional care are la !az "n"l dintre
modelele tradi(ionaleC
e' de%inirea #tr"ct"rii !azei de date. .)CORECT
1+3. Care e#te componenta SGB;$"l"i care permite de%inirea
%ormat"l"i rapoartelor&
a' motor"l SGB;C
!' *e#tionar"l !azei de dateC
c' #"!#i#tem"l in#tr"mentelor de proiectareC .)CORECT
d' lim!a7"l de mane,rarea a datelorC
e' #"!#i#tem"l de e0ec"(ie.
1+4. C-eia candidat reprezint&
a' "n #in*"r atri!"t care poate %i c-eie primar #a" c-eie alternantC
!' "n atri!"t #a" *r"p de atri!"te care poate de,eni %ie c-eie primar,
%ie c-eie #trinC
c' "n atri!"t #a" *r"p de atri!"te care poate de,eni %ie c-eie primar,
%ie c-eie alternantC .)CORECT
d' "n atri!"t #a" *r"p de atri!"te care poate de,eni %ie c-eie
alternant, %ie c-eie #trinC
e' e#te aceeai c" c-eia #trin.
1+5. 6n t"pl" #e o!(ine prin atri!"irea de ,alori&
a' atri!"telor c-eieC
!' c-eii #trineC
c' atri!"telor "nei rela(iiC .)CORECT
d' pentr" acele atri!"t"te care a" ,aloarea N6LLC
e' c-eii primare.
1+9. Care e#te re*"la l"i Codd potri,it creia pro*ramele de aplica(ie
n" tre!"ie # %ie
a%ectate de modi%icrile realizate n mod"l de reprezentare a datelor
#a" n metodele de acce#&
a' re*"la reprezentrii lo*ice a datelorC
!' re*"la independen(ei teritoriale a datelorC
c' re*"la independen(ei lo*ice a datelorC
d' re*"la independen(ei %izice a datelorC .)CORECT
e' re*"la a%erent re#tric(iilor de inte*ritate.
1+:. Si#tem"l de *e#ti"ne a !azei de date e#te o component&
a' de dateC
!' #o%tBareC .)CORECT
c' -ardBareC
d' "manC
e' -ardBare i #o%tBare.
1.<. Fie "rmtoarele rela(ii& >NG>O>T Gcod, %"nc(ie, ,ec-ime' i
F6NCIE Gn"me, cod, %"nc(ie, ,enit'. Rez"ltat"l opera(iei >NG>O>T
F6NCIE e#te o rela(ie care ,a a,ea "rmtoarea #c-em&
a' >NG>O>T F6NCIE Gcod, %"nc(ie, ,ec-ime, n"me, ,enit'C
!' >NG>O>T F6NCIE Gcod, %"nc(ie'C
c' >NG>O>T F6NC HHHHHHHHHHIE G>.cod, >.%"nc(ie, ,ec-ime,
n"me, F.cod, F.%"nc(ie, ,enit'C
d' >NG>O>T F6NCIE G,ec-ime, n"me, ,enit'C
e' n ace#t caz, opera(ia n" poate %i realizat. .)CORECT
1.1. Re*"la a"tonomiei lo*ice a datelor #e re%er la %apt"l c&
a' !aza de date e#te independent de aplica(iile care ,or %i dez,oltateC
!' aplica(iile care ,or %i dez,oltate #"nt independente %a( de !aza de
dateC
c' ,izi"nea pro*ramator"l"i i al admini#trator"l"i a#"pra !azei de
date e#te
independent de aplica(iile care ,or %i dez,oltateC
d' ,izi"nea admini#trator"l"i a#"pra !azei de date e#te independent
%a( de
or*anizarea datelor.
e' aplica(iile n" tre!"ie # %ie a%ectate de modi%icarea #c-emei
rela(ionale a !azei de date. .)CORECT
1.+. SGB;$"l reprezint o inter%a( direct ntre&
a' #i#tem"l de operare i alt SGB;C
!' do" #a" mai m"lte SGB;$"ri, dac ele #e *#e#c pe plat%orme
di%eriteC
c' "tilizatori i #i#tem"l de operareC .)CORECT
d' #i#tem"l de operare i memoria e0ternC
e' "tilizatori i memoria e0tern.
1... Fie "rmtoarele rela(ii& >B2N>T GnrHle*, n"me, pren, ISBN' i
C>RTE GISBN,
titl", edit"r'. Rez"ltat"l opera(iei "ni"ne e0tern complet e#te o
rela(ie care ,a a,ea "rmtoarea #c-em&
a' GnrHle*, n"me, pren, >B2N>T.ISBN, C>RTE.ISBN, titl", edit"r'C
!' GnrHle*, n"me, pren, ISBN, ISBN, titl", edit"r'C
c' GnrHle*, n"me, pren, ISBN, C>RTE.ISBN, titl", edit"r'C
d' GnrHle*, n"me, pren, titl", edit"r'C
e' GnrHle*, n"me, pren, ISBN, titl", edit"r'. .)CORECT
1.1. Ce reprezint "n an#am!l" de %l"0"ri i circ"ite in%orma(ionale
or*anizate ntr$o concep(ie "nitar a#t%el nc8t # #e a#i*"re le*t"ra
dintre #i#tem"l decizional i celopera(ional&
a' #i#tem"l in%ormaticC
!' #i#tem"l in%orma(ionalC .)CORECT
c' #i#tem"l decizionalC
d' #i#tem"l opera(ionalC
e' #i#tem"l de *e#ti"ne a !azei de date
.
1.3. Care dintre %"nc(iile SGB; permit e0tra*erea datelor din !aza de
date&
a' %"nc(ia de de#criere a datelorC
!' %"nc(ia de inte*ritate a datelorC
c' %"nc(ia de admini#trare a datelorC
d' %"nc(ia de monitorizareC
e' %"nc(ia de con#"ltare a datelor. .)CORECT
1.4. Le*t"ra de tip"l "n" la "n" G1$1' dintre do" rela(ii > i B #e
o!(ine at"nci c8nd&
a' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde %ie "n"l, %ie mai m"lte
t"pl"ri din rela(ia
BC
!' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde "n #in*"r t"pl" din rela(ia BC
c' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde "n #in*"r t"pl" n rela(ia B,
iar "n"i t"pl" din rela(ia B i core#p"nde tot "n t"pl" din rela(ia
>C .)CORECT
d' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nde "n #in*"r t"pl" din B, %r #
ne
intere#eze dac "n"i t"pl" din B i core#p"nde tot "n"l din >C
e' n" poate e0i#ta dec8t dac > i B a" c8te "n #in*"r t"pl".
1.5. Care e#te componenta SGB;$"l"i care incl"de lim!a7e de
intero*are a datelor din
!aza de date&
a' *e#tionar"l !azei de dateC
!' motor"l SGB;C
c' lim!a7"l de mane,rarea a datelorC
d' #"!#i#tem"l de e0ec"(ieC
e' #"!#i#tem"l in#tr"mentelor de proiectare. .)CORECT
1.9. Fie "rmtoarele rela(ii& >B2N>T GnrHle*, n"me, pren, ISBN' i
C>RTE GISBN,
titl", edit"r'. Rez"ltat"l opera(iei ec-i"ni"ne e#te o rela(ie care ,a
a,ea "rmtoarea #c-em&
a' GnrHle*, n"me, pren, >B2N>T.ISBN, C>RTE.ISBN, titl",
edit"r'C .)CORECT
!' GnrHle*, n"me, pren, titl", edit"r', n"mai dac >B2N>T.ISBN )
C>RTE.ISBNC
c' GnrHle*, n"me, pren, ISBN, titl", edit"r'C
d' GnrHle*, n"me, pren, ISBN'C
e' n ace#te condi(ii, n" #e poate realiza ec-i"ni"nea.
1.:. Care e#te re*"la l"i Codd potri,it creia pro*ramele de aplica(ie
n" tre!"ie # %ie
a%ectate de modi%icrile realizate a#"pra rela(iilor "nei !aze de date&
a' re*"la reprezentrii lo*ice a datelorC
!' re*"la independen(ei %izice a datelorC
c' re*"la lim!a7"l"i de ni,el naltC
d' re*"la a%erent re#tric(iilor de inte*ritate.
e' re*"la independen(ei lo*ice a datelorC .)CORECT
11<. Fie "rmtoarele rela(ii& >NG>O>T Gcod, %"nc(ie, ,ec-ime' i
F6NCIE Gn"me, cod,
%"nc(ie, ,enit'. Rez"ltat"l opera(iei >NG>O>T 6 F6NCIE e#te o
rela(ie care ,a a,ea "rmtoarea #c-em&
a' >NG>O>T 6 F6NCIE Gcod, %"nc(ie, ,ec-ime, n"me, ,enit'C
!' >NG>O>T 6 F6NCIE Gcod, %"nc(ie'C
c' >NG>O>T 6 F6NCIE G>.cod, >.%"nc(ie, ,ec-ime, n"me, F.cod,
F.%"nc(ie, ,enit'C
d' >NG>O>T 6 F6NCIE G,ec-ime, n"me, ,enit'C
e' n ace#t caz, n" #e poate realiza opera(iaC .)CORECT
111. >"tonomia %izic #e re%er la %apt"l c&
a' ,izi"nea pro*ramator"l"i e#te dependent n"mai de #"port"l
te-nic de
in%orma(ieC
!' ,izi"nea admini#trator"l"i !azei de date e#te independent de
#"port"l te-nic
de in%orma(ieC
c' ,izi"nea pro*ramator"l"i i al admini#trator"l"i !azei de date e#te
independent de #"port"l te-nic de in%orma(ieC
d' independen(a %izic #e realizeaz indi%erent de ,izi"nea
pro*ramator"l"i,
"tilizator"l"i #a" a admini#trator"l"iC
e' #e poate modi%ica #c-ema intern %r a a%ecta celelalte
ni,el"ri. .)CORECT
11+. Ce reprezint "n an#am!l" #tr"ct"rat de elemente intercorelate
%"nc(ional, "tilizat
pentr" c"le*erea, prel"crarea, tran#miterea i #tocarea datelor c"
a7"tor"l mi7loacelor a"tomate de prel"crare a datelor&
a' #i#tem"l in%ormaticC .)CORECT
!' #i#tem"l in%orma(ionalC
c' #i#tem"l decizionalC
d' #i#tem"l opera(ionalC
e' #i#tem"l de *e#ti"ne a !azei de date.
11.. Le*t"ra de tip"l mai m"l(i la mai m"l(i Gn$n' dintre do" rela(ii
> i B #e o!(ine
at"nci c8nd&
a' n" e#te permi# ace#t tip de le*t"rC
!' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nd mai m"lte t"pl"ri n rela(ia BC
c' "n"i t"pl" din rela(ia > i core#p"nd mai m"lte t"pl"ri din B, iar
"n"i t"pl din rela(ia B i pot core#p"nde mai m"lte t"pl"ri din rela(ia
>C .)CORECT
d' "n"i t"pl" din rela(ia > i pot core#p"nde mai m"lte t"pl"ri n
rela(ia B, iar
"n"i t"pl" din rela(ia B i core#p"nde "n #in*"r t"pl" din rela(ia >C
e' acea#t le*t"r #e o!(ine at"nci c8nd a#ociem minim trei rela(ii.
111. Cine *aranteaz a"tonomia lo*ic a datelor n !aza de date&
a' motor"l SGB;C
!' #"!#i#tem"l de e0ec"(ieC .)CORECT
c' lim!a7"l de mane,rarea a datelorC
d' admini#trator"l !azei de dateC
e' #"!#i#tem"l in#tr"mentelor de proiectare.
113. Fiecare rela(ie&
a' are o #in*"r c-eie primarC .)CORECT
!' are mai m"lte c-ei primareC
c' are o #in*"r c-eie primar, n# at"nci c8nd e#te ne,oie, #e poate
identi%ica
cel m"lt nc "naC
d' are o #in*"r c-eie #trinC
e' are mai m"lte c-ei primare i are mai m"lte c-ei #trine.
114. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. /n ce condi(ii atri!"t"l matricola din ta!ela St"dent
e#te c-eie
primarE
a' n"mematricola i %ac"ltatematricolaC
!' n"me %ac"ltateC
c' matricolamarca i matricolan"meC
d' matricola n"me i matricola %ac"ltateC .)CORECT
e' matricola%ac"ltate.
115. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. /n ce condi(ii atri!"t"l marca din ta!ela =ro%e#or
e#te c-eie
primarE
a' n"memarca i %ac"ltatemarcaC
!' n"me %ac"ltateC
c' matricolamarca i marcan"meC
d' marca n"me i %ac"ltatemarcaC
e' marcan"me i n"me%ac"ltate. .)
CORECT
119. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac atri!"t"l marca e#te c-eie primar n ta!ela
=ro%e#or care
#"nt dependen(ele %"nc(ionale corecteE
a' n"memarca i %ac"ltatemarcaC
!' n"me %ac"ltateC
c' marcan"me i n"me%ac"ltateC .)CORECT
d' matricolamarca i marcan"meC
e' marca n"me i %ac"ltatemarca.
11:. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac atri!"t"l matricola e#te c-eie primar n
ta!ela St"dent care
#"nt dependen(ele %"nc(ionale corecteE
a' matricola n"me i matricola %ac"ltateC .)CORECT
!' n"mematricola i %ac"ltatematricolaC
c' n"me %ac"ltateC
d' matricolamarca i matricolan"meC
e' %ac"ltaten"me.
13<. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l marca d"p e%ect"area
opera(iei de
re"ni"ne ntre rela(iile St"dent i =ro%e#orE
a' >
!' B
c' C
d' ;
e' opera(ia n" e#te po#i!il .)CORECT
131. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l matricola d"p
e%ect"area opera(iei de
re"ni"ne ntre rela(iile St"dent i =ro%e#orE
a' >
!' B
c' C
d' ;
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
13+. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l marca d"p e%ect"area
opera(iei de
di%eren( ntre rela(iile St"dent i =ro%e#orE
a' >
!' E
c' C
d' B
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
13.. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l matricola d"p
e%ect"area opera(iei de
di%eren( ntre rela(iile St"dent i =ro%e#orE
a' >
!' B
c' C
d' E
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
131. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l marca d"p e%ect"area
opera(iei de
inter#ec(ie ntre rela(iile St"dent i =ro%e#orE
a' >
!' B
c' C
d' ;
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
133. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l matricola d"p
e%ect"area opera(iei de
inter#ec(ie ntre rela(iile St"dent i =ro%e#orE
a' >
!' B
c' C
d' ;
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
134. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
K Gmatricola, n"me' St"dentE
a' matricola
!' n"me
c' matricola i n"me.)CORECT
d' %ac"ltate
e' opera(ia n" e#te po#i!il
135. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
K Gmarca, %ac"ltate' =ro%e#orE
a' marca
!' n"me
c' marca i %ac"ltate.)CORECT
d' %ac"ltate
e' opera(ia n" e#te po#i!il
139. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac atri!"t"l matricola e#te c-eie primar n
relatia St"dent
care #"nt elementele c" a7"tor"l crora #e *#ete ,aloarea C din
t"pl"l rela(iei
St"dent, con%orm re*"lii accce#"l"i *arantat la dateE
a' St"dent, matricola i C
!' n"me
c' St"dent, matricola i %ac"ltate
d' St"dent, > i %ac"ltate.)CORECT
e' C
13:. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac atri!"t"l marca e#te c-eie primar n relatia
=ro%e#or care
#"nt elementele c" a7"tor"l crora #e *#ete ,aloarea ; din t"pl"l
rela(iei =ro%e#or,
con%orm re*"lii accce#"l"i *arantat la dateE
a' =ro%e#or, marca i ;
!' =ro%e#ort, C i n"me.)CORECT
c' =ro%e#or, marca i %ac"ltate
d' ;
e' =ro%e#or.n"me
14<. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
K Gmatricola, n"me, %ac"ltate' St"dentE
a' matricola
!' n"me
c' %ac"ltate
d' opera(ia n" e#te po#i!il
e' #c-ema rela(iei n" #e #c-im!.)CORECT
141. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
K Gmatricola, n"me, %ac"ltate' =ro%e#orE
a' matricolaC
!' n"meC
c' %ac"ltateC
d' opera(ia n" e#te po#i!ilC .)CORECT
e' #c-ema rela(iei n" #e #c-im!.
14+. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
MGmarca ) n"me' =ro%e#orE
a' marca i n"meC
!' n"meC
c' marcaC
d' opera(ia n" e#te po#i!ilC
e' marca, n"me i %ac"ltate. .)CORECT
14.. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
MGmatricola ) n"me' St"dentE
a' matricola i n"me
!' n"me
c' maricola
d' matricola, n"me i %ac"ltate.)CORECT
e' opera(ia n" e#te po#i!il
141. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
St"dentN=ro%e#orE
a' matricola i marca
!' nici "n r#p"n# corect.)CORECT
c' >, B, C, ; i E
d' matricola, marca, n"me i %ac"ltate
e' opera(ia n" e#te po#i!il
143. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei rez"ltate
din opera(ia
St"dentNSt"dentE
a' matricola de do" ori
!' >, B, C, ; i E
c' matricola, n"me i %ac"ltate
d' opera(ia n" e#te po#i!il
e' nici "n r#p"n# corect.)CORECT
144. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac n rela(ia St"dent %ac"ltate n"me i
%ac"ltate
matricola ce ,alori poate l"a atri!"t"l %ac"ltate, c-eie #trin n
rela(ia =ro%e#orE
a' n"llC
!' C #a" n"llC .)CORECT
c' EC
d' CC
e' E #a" n"ll.
145. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac n rela(ia =ro%e#or %ac"ltate n"me i
%ac"ltate marca
ce ,alori poate l"a atri!"t"l %ac"ltate, c-eie #trin n rela(ia St"dentE
a' n"llC
!' EC
c' CC
d' C #a" n"llC
e' E #a" n"ll. .)CORECT
149. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac n rela(ia St"dent n"me %ac"ltate i
%ac"ltate
matricola ce ,alori poate l"a atri!"t"l n"me, c-eie #trin n rela(ia
=ro%e#orE
a' n"llC
!' ;C
c' B #a" n"llC .)CORECT
d' BC
e' ; #a" n"ll.
14:. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me, %ac"ltate'
c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;, EJ i t"pl"rile St"dentG>, B,
C' i
=ro%e#orGC, ;, E'. ;ac n rela(ia =ro%e#or n"me %ac"ltate i n"me
marca ce
,alori poate l"a atri!"t"l n"me, c-eie #trin n rela(ia St"dentE
a' ; #a" n"llC .)CORECT
!' n"llC
c' ;C
d' BC
e' B #a" n"ll.
15<. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me,
%ac"ltate', a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;,
EJ i
t"pl"rile St"dentG>, B, C' i =ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori n" poate l"a
atri!"t"l
%ac"ltate, c-eie #trin n rela(ia =ro%e#orE
a' CC
!' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea C C .)CORECT
c' >, B, C, ; i EC
d' EC
e' >, B, ; E i n"ll.
151. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me,
%ac"ltate', a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;,
EJ i
t"pl"rile St"dentG>, B, C' i =ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori n" poate l"a
atri!"t"l
%ac"ltate, c-eie #trin n rela(ia St"dentE
a' CC
!' >, B, C, ; i EC
c' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea E C .)CORECT
d' EC
e' >, B, C, ; i n"ll.
15+. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me,
%ac"ltate', a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;,
EJ i
t"pl"rile St"dentG>, B, C' i =ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori n" poate l"a
atri!"t"l
n"me, c-eie #trin n rela(ia =ro%e#orE
a' ;C
!' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea ;C
c' >, C, ; i EC .)CORECT
d' BC
e' >, C, ; E i n"ll.
15.. Fie rela(iile St"dent Gmatricola, n"me, %ac"ltate' i =ro%e#or
Gmarca, n"me,
%ac"ltate', a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I>, B, C, ;,
EJ i
t"pl"rile St"dentG>, B, C' i =ro%e#orGC, ;, E'. Ce ,alori n" poate l"a
atri!"t"l
n"me, c-eie #trin n rela(ia St"dentE
a' >, B, C i EC .)CORECT
!' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea BC
c' CC
d' EC
e' >, B, C, E i n"ll.
151. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. /n ce condi(ii atri!"t"l CN= din ta!ela
Salariat e#te
c-eie primarE
a' n"meCN= i localitateCN=C
!' n"me localitateC
c' CN=marca i CN=n"meC
d' CN= n"me i CN= localitateC .)CORECT
e' CN=localitate.
153. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. /n ce condi(ii atri!"t"l marca din ta!ela
Firma e#te
c-eie primarE
a' n"memarca i localitatemarcaC
!' n"me localitateC
c' CN=marca i marcan"meC
d' marca n"me i localitatemarcaC
e' marcan"me i n"melocalitate. .)CORECT
154. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac atri!"t"l marca e#te c-eie primar
n ta!ela
Firma care #"nt dependen(ele %"nc(ionale corecteE
a' n"memarca i localitatemarcaC
!' n"me localitateC
c' marcan"me i n"melocalitateC .)CORECT
d' CN=marca i marcan"meC
e' marca n"me i localitatemarca.
155. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac atri!"t"l CN= e#te c-eie primar
n ta!ela
Salariat care #"nt dependen(ele %"nc(ionale corecteE
a' CN= n"me i CN= localitateC .)CORECT
!' n"meCN= i localitateCN=C
c' n"me localitateC
d' CN=marca i CN=n"meC
e' localitaten"me.
159. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l marca d"p
e%ect"area
opera(iei de re"ni"ne ntre rela(iile Salariat i FirmaE
a' 1<1
!' +<1
c' .<1
d' 1<+
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
15:. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l CN= d"p
e%ect"area
opera(iei de re"ni"ne ntre rela(iile Salariat i FirmaE
a' 1<1
!' +<1
c' .<1
d' 1<+
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
19<. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l marca d"p
e%ect"area
opera(iei de di%eren( ntre rela(iile Salariat i FirmaE
a' 1<1
!' 1<.
c' .<1
d' +<1
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
191. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l CN= d"p
e%ect"area
opera(iei de di%eren( ntre rela(iile Salariat i FirmaE
a' 1<1
!' +<1
c' .<1
d' 1<.
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
19+. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l marca d"p
e%ect"area
opera(iei de inter#ec(ie ntre rela(iile Salariat i FirmaE
a' 1<1
!' +<1
c' .<1
d' 1<+
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
19.. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori ,a a,ea atri!"t"l CN= d"p
e%ect"area
opera(iei de inter#ec(ie ntre rela(iile Salariat i FirmaE
a' 1<1
!' +<1
c' .<1
d' 1<+
e' opera(ia n" e#te po#i!il.)CORECT
191. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia K GCN=, n"me' SalariatE
a' CN=
!' n"me
c' CN= i n"me.)CORECT
d' localitate
e' opera(ia n" e#te po#i!il
193. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia K Gmarca, localitate' FirmaE
a' marca
!' n"me
c' marca i localitate.)CORECT
d' localitate
e' opera(ia n" e#te po#i!il
194. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac atri!"t"l CN= e#te c-eie primar
n relatia
Salariat care #"nt elementele c" a7"tor"l crora #e *#ete ,aloarea
.<1 din t"pl"l
rela(iei Salariat, con%orm re*"lii accce#"l"i *arantat la dateE
a' Salariat, CN= i .<1
!' n"me
c' Salariat, CN= i localitate
d' Salariat, 1<1 i localitate.)CORECT
e' .<1
195. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac atri!"t"l marca e#te c-eie primar
n relatia
Firma care #"nt elementele c" a7"tor"l crora #e *#ete ,aloarea 1<+
din t"pl"l
rela(iei Firma, con%orm re*"lii accce#"l"i *arantat la dateE
a' Firma, marca i 1<+
!' Firmat, .<1 i n"me.)CORECT
c' Firma, marca i localitate
d' 1<+
e' Firma.n"me
199. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia K GCN=, n"me, localitate' SalariatE
a' CN=
!' n"me
c' localitate
d' opera(ia n" e#te po#i!il
e' #c-ema rela(iei n" #e #c-im!.)CORECT
19:. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia K GCN=, n"me, localitate' FirmaE
a' CN=C
!' n"meC
c' localitateC
d' opera(ia n" e#te po#i!ilC .)CORECT
e' #c-ema rela(iei n" #e #c-im!.
1:<. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia MGmarca ) n"me' FirmaE
a' marca i n"meC
!' n"meC
c' marcaC
d' opera(ia n" e#te po#i!ilC
e' marca, n"me i localitate. .)CORECT
1:1. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia MGCN= ) n"me' SalariatE
a' CN= i n"me
!' n"me
c' maricola
d' CN=, n"me i localitate.)CORECT
e' opera(ia n" e#te po#i!il
1:+. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia SalariatNFirmaE
a' CN= i marca
!' nici "n r#p"n# corect.)CORECT
c' 1<1, +<1, .<1, 1<+ i 1<.
d' CN=, marca, n"me i localitate
e' opera(ia n" e#te po#i!il
1:.. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce atri!"te ,a c"prinde #c-ema rela(iei
rez"ltate din
opera(ia SalariatNSalariatE
a' CN= de do" ori
!' 1<1, +<1, .<1, 1<+ i 1<.
c' CN=, n"me i localitate
d' opera(ia n" e#te po#i!il
e' nici "n r#p"n# corect.)CORECT
1:1. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac n rela(ia Salariat localitate
n"me i localitate
CN= ce ,alori poate l"a atri!"t"l localitate, c-eie #trin n rela(ia
FirmaE
a' n"llC
!' .<1 #a" n"llC .)CORECT
c' 1<.C
d' .<1C
e' 1<. #a" n"ll.
1:3. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac n rela(ia Firma localitate n"me
i localitate
marca ce ,alori poate l"a atri!"t"l localitate, c-eie #trin n rela(ia
SalariatE
a' n"llC
!' 1<.C
c' .<1C
d' .<1 #a" n"llC
e' 1<. #a" n"ll. .)CORECT
1:4. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac n rela(ia Salariat n"me
localitate i localitate
CN= ce ,alori poate l"a atri!"t"l n"me, c-eie #trin n rela(ia
FirmaE
a' n"llC
!' 1<+C
c' +<1 #a" n"llC .)CORECT
d' +<1C
e' 1<+ #a" n"ll.
1:5. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate' c"
elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+, 1<.J i t"pl"rile
SalariatG1<1, +<1,
.<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. ;ac n rela(ia Firma n"me localitate
i n"me
marca ce ,alori poate l"a atri!"t"l n"me, c-eie #trin n rela(ia
SalariatE
a' 1<+ #a" n"llC .)CORECT
!' n"llC
c' 1<+C
d' +<1C
e' +<1 #a" n"ll.
1:9. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate',
a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+,
1<.J i
t"pl"rile SalariatG1<1, +<1, .<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori n"
poate l"a
atri!"t"l localitate, c-eie #trin n rela(ia FirmaE
a' .<1C
!' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea .<1 C .)CORECT
c' 1<1, +<1, .<1, 1<+ i 1<.C
d' 1<.C
e' 1<1, +<1, 1<+ 1<. i n"ll.
1::. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate',
a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+,
1<.J i
t"pl"rile SalariatG1<1, +<1, .<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori n"
poate l"a
atri!"t"l localitate, c-eie #trin n rela(ia SalariatE
a' .<1C
!' 1<1, +<1, .<1, 1<+ i 1<.C
c' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea 1<. C .)CORECT
d' 1<.C
e' 1<1, +<1, .<1, 1<+ i n"ll.
+<<. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate',
a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+,
1<.J i
t"pl"rile SalariatG1<1, +<1, .<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori n"
poate l"a
atri!"t"l n"me, c-eie #trin n rela(ia FirmaE
a' 1<+C
!' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea 1<+C
c' 1<1, .<1, 1<+ i 1<.C .)CORECT
d' +<1C
e' 1<1, .<1, 1<+ 1<. i n"ll.
+<1. Fie rela(iile Salariat GCN=, n"me, localitate' i Firma Gmarca,
n"me, localitate',
a%late n le*t"r, c" elementele domeniilor din I1<1, +<1, .<1, 1<+,
1<.J i
t"pl"rile SalariatG1<1, +<1, .<1' i FirmaG.<1, 1<+, 1<.'. Ce ,alori n"
poate l"a
atri!"t"l n"me, c-eie #trin n rela(ia SalariatE
a' 1<1, +<1, .<1 i 1<.C .)CORECT
!' toate elementele domeniilor mai p"(in ,aloarea +<1C
c' .<1C
d' 1<.C
e' 1<1, +<1, .<1, 1<. i n"ll.
+<+. N" de%ine#c o !az de date "rmtoarele en"n("ri&
1. o ta!el alct"it din linii i coloaneC
+. colec(ie de date memorate n %iiere intercorelate i de%inite
lo*ic #"! %orm de ta!eleC
.. "n #i#tem #o%tBare "nitar i #pecializatC
1. colec(ie de in%orma(ii memorate n dic(ionar"l de dateC
a' 1 i +C
!' + i .C
c' + i 1C
d' 1,. i 1C .)CORECT
e' 1,+ i ..
+<.. /ntr$o !az de date #e memoreaz&
1. datele propri"$zi#eC
+. c8mp"riC
.. %ormatele de de#criere a datelorC
1. mod"l de or*anizare a datelorC
3. le*t"rile dintre dateC
a' 1, +, .C
!' +C
c' 1, ., 1, 3C .)CORECT
d' +, 3C
e' nici o ,ariant.
+<1. Str"ct"ra "nei ta!ele reprezint&
a' de#crierea complet a nre*i#trrilor i a propriet(ilor ace#toraC
!' de#crierea complet a coloanelor i a propriet(ilor
ace#toraC .)CORECT
c' de#crierea complet a ta!elei de inde0 i a propriet(ilor ace#teiaC
d' de#crierea complet a c-eilor de inde0are i a propriet(ilor
ace#toraC
e' de#crierea complet a le*t"rilor lo*ice dintre date i a
propriet(ilor
ace#toraC
+<3. 6n SGB; e#te o component #o%tBare comple0 care&
1. a#i*"ra de%inirea i *enerarea "nei !aze de dateC
+. a#i*"ra e0ploatarea !azei de dateC
.. a#i*"ra *e#tionarea a"tomata a acce#"l"i "nitar la date.
a' 1 i +C
!' 1 i .C
c' + i .C
d' toateC .)CORECT
e' nici "na.
+<4. Rol"l ta!elelor de inde0 e#te&
a' accelerarea acce#"l"i la dateC .)CORECT
!' de%inirea #tr"ct"rii !azei de dateC
c' a#i*"rarea protectiei impotri,a alterarii datelorC
d' calc"larea a"tomata a "nor ,alori de camp"riC
e' a#i*"rarea protec(iei impotri,a ter*erii datelor
.
+<5. Dodel"l de ar-itect"r %"nc(ional a "n"i SGB; e#te #tr"ct"rat
pe "rmatoarele
ni,el"ri&
1. ni,el"l de a!#tractizareC
+. ni,el"l e0ternC
.. ni,el"l concept"alC
1. ni,el"l intern.
a' +, . i 1C .)CORECT
!' 1 i +C
c' 1,+ i .C
d' toateC
e' nici "naC
+<9. Baza de c"notin(e a #i#tem"l"i in%orma(ional n" c"prinde&
a' datele ce pot %i colectate din #i#temC
!' re#tric(iile ce #e aplic datelorC
c' corela(iile lo*ice dintre dateC
d' re*"lile de *e#ti"ne a datelorC
e' re*"li de protec(ie a datelor. .)CORECT
+<:. 2 realizare a !azei de date reprezint&
a' m"l(imea c-eilor primare din ta!elele !azei de dateC
!' an#am!l"l datelor #tocate n !aza de date la "n moment
datC .)CORECT
c' o ta!ela de inde0 *enerata la "n moment datC
d' #tr"ct"ra ta!elei la "n moment datC
e' an#am!l"l con#tran*erilor #emantice imp"#e la "n moment dat.
+1<. 2 tranzi(ie n" poate %i prod"# prin&
a' modi%icarea contin"t"l"i "nei ta!eleC
!' modi%icarea #tr"ct"rii "nei ta!ele a !azei de dateC
c' ad"*area "nei ta!ele n !aza de dateC
d' copierea !azei de dateC .)CORECT
e' ter*erea "nei ta!ele din !aza de dateC
+11. =entr" a#i*"rarea con#i#ten(ei i #i*"ran(ei, o tranzac(ie tre!"ie
# #ati#%ac
condi(iile&
1. >tomicitateC
+. Con#i#ten(C
.. >!#tractizareC
1. IzolareC
3. ;"ra!ilitateC
a' 1,+,. i 1C
!' +,.,1 i 3C
c' 1,+,1,3C .)CORECT
d' toateC
e' nici "na.
+1+. ;ac n timp"l de#%"rrii "nei tranzac(ii, apare "n de%ect,
#i*"ran(a !azei de date
e#te realizat&
a' prin opera(ia de %eed!ac@C
!' prin act"alizarea ta!elelor de inde0C
c' prin act"alizarea #tr"ct"rilor ta!elelorC
d' prin opera(ia de roll!ac@C .)CORECT
e' prin opera(ia de ter*ere a ta!elei.
+1.. >tri!"t"l reprezint&
a' m"l(imea ,alorilor po#i!ile ale "nei dateC
!' dimen#i"nea "n"i c8mpC
c' o caracteri#tic a "nei entit(iC .)CORECT
d' %ormat"l de reprezentare a "nei dateC
e' %ormat"l de a%iare a "nei dateC
+11. Se n"mete domeni" al "n"i atri!"t&
a' m"l(imea ,alorilor po#i!ile ale "n"i atri!"tC .)CORECT
!' tip"l datelor de atri!"tC
c' m"l(imea ,alorilor l"ate de "n atri!"t la "n moment datC
d' m"ltimea ,alorilor dintr$"n t"pl"C
e' m"ltimea ,alorilor dintr$o nre*i#trare.
+13. Re"ni"nea a do" rela(ii R1 i R+ #e poate realiza dac&
a' a" acelai n"mr de atri!"teC
!' a" aceleai t"pl"riC
c' a" aceeai #c-em, pentr" aceleai domeniiC .)CORECT
d' atri!"tele com"ne a" aceleai domenii de ,aloriC
e' a" acelai n"mr de t"pl"ri.
+14. =entr" a p"tea determina inter#ec(ia rela(iilor R1 i R+ e#te
nece#ar&
a' ca rela(iile # ai! cel p"(in "n t"pl" com"nC
!' ca rela(iile # ai! aceeai #c-em, pentr" aceleai
domeniiC .)CORECT
c' ca atri!"tele com"ne # ai! aceleai domenii de ,aloriC
d' ca rela(iile # ai! acelai n"mr de t"pl"ri.
e' ca rela(iile # ai! aceleai t"pl"riC
+15.Inter#ec(ia e#te "n operator deri,at din&
a' prod"#"l cartezianC
!' proiec(ieC
c' re"ni"neC
d' di%eren(C .)CORECT
e' "ni"ne.
+19. ;ac rela(ia R are m t"pl"ri i rela(ia S, c" aceeai #c-em, are n
t"pl"ri, at"nci
R S are&
a' mPn t"pl"riC
!' m$n t"pl"riC
c' cel p"(in mPn t"pl"riC
d' cel m"lt mPn t"pl"riC .)CORECT
e' cel m"lt minimGm,n' t"pl"ri.
+1:. ;ac rela(ia R are m t"pl"ri i rela(ia S, c" aceeai #c-em, are n
t"pl"ri, at"nci
R S are&
a' mPn t"pl"riC
!' m$n t"pl"riC
c' cel m"lt minimGm,n' t"pl"riC .)CORECT
d' cel p"(in mPn t"pl"riC
e' cel m"lt mPn t"pl"ri.
++<. Rez"ltat"l aplicrii "n"i operator rela(ional de !az, e#te
intotdea"na&
a' "n operator deri,atC
!' "n atri!"tC
c' "n t"pl"C
d' o rela(ieC .)CORECT
e' "n domeni".
++1. ;ac rela(ia R e#te de aritate r i rela(ia S de aritate #, rez"ltat"l
"ni"nii&
a' e#te o rela(ie de aritate r 0 #C
!' e#te o rela(ie de aritate r P #C .)CORECT
c' e#te "n #et de rela(iiC
d' e#te "n #et de rP# t"pl"riC
e' e#te o rela(ie de aritate r Q #.
+++. Selec(ia&
a' are ca rez"ltat o rela(ie c" #c-em de aritate mai micC
!' are ca rez"ltat o rela(ie c" mai m"lte t"pl"riC
c' #e de%inete pentr" o rela(ie i o e0pre#ie lo*icC .)CORECT
d' #e de%inete pentr" do" rela(ii c" aceeai #c-emC
e' #e de%inete pentr" do" rela(ii c" aceleai t"pl"ri.
++.. ;ac rela(ia R are m t"pl"ri i rela(ia S, c" aceeai #c-em, are n
t"pl"ri, at"nci R L
S are&
a' mPn t"pl"riC
!' m$n t"pl"riC
c' cel m"lt m t"pl"riC .)CORECT
d' cel p"(in mPn t"pl"riC
e' cel m"lt mPn t"pl"ri.
++1. 2perator"l de proiec(ie aplicat "nei rela(ii, permite&
a' eliminarea "nor atri!"te i a ,alorilor ace#tora din
t"pl"riC .)CORECT
!' modi%icarea pozi(iei "nor coloaneC
c' eliminarea ,alorilor "nor coloane i modi%icarea pozi(iei lorC
d' eliminarea "nor liniiC
e' modi%icarea pozi(iei "nor linii.
++3. 6ni"nea nat"ral con#t n aplicarea #"cce#i, a "rmtorilor
operatori&
1. prod"# cartezianC
+. #elec(ieC
.. proiec(ieC
1. "ni"neC
a' 1,+,1C
!' 1,+,.C .)CORECT
c' +,.,1C
d' +,.,1C
e' .,1,+.
++4. Rez"ltat"l aplicrii operator"l"i "ni"ne e0tern pentr" rela(iile
R i S&
a' e#te o rela(ie c" aceeai #c-em c" "ni"nea rela(iilor R i SC
!' con(ine cel m"lt tot at8tea t"pl"ri ca i RC
c' e#te o rela(ie c" aceeai #c-em c" "ni"nea nat"ral a rela(iilor R i
SC .)CORECT
d' con(ine cel m"lt tot at8tea t"pl"ri ca i SC
e' con(ine cel m"lt tot at8tea t"pl"ri ca i RRS.
++5. ;ac atri!"t"l > e#te c-eie primar a l"i R, ce ,alori n" poate
l"a&
a' ,alorile c-eilor #trineC
!' n"ll i toate ,alorile l"ate de7a de >C .)CORECT
c' ,alorile c-eilor candidatC
d' ,alorile c-eilor alternanteC
e' n"ll i ,alorile c-eilor #trine.
++9. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
=rod"#
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Sca"n B"c. 9<
Da#a B"c. +<<
2!iect
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Sca"n B"c. 9<
Da#a B"c. 1<<
a' Inter#ec(ia celor do" rela(ii ,a a,ea . t"pl"riC
!' Re"ni"nea celor do" rela(ii ,a a,ea 1 t"pl"riC
c' Inter#ec(ia celor do" rela(ii ,a a,ea "n t"pl"C .)CORECT
d' Inter#ec(ia celor do" rela(ii ,a a,ea + t"pl"riC
e' ;i%eren(a celor do" rela(ii ,a a,ea + t"pl"ri.
++:. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
=rod"#
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Sca"n B"c. 9<
Da#a B"c. +<<
2!iect
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Sca"n B"c. 9<
Da#a B"c. 1<<
a' Re"ni"nea celor do" rela(ii ,a a,ea 1 t"pl"riC
!' Inter#ec(ia celor do" rela(ii ,a a,ea . t"pl"riC
c' Re"ni"nea celor do" rela(ii ,a a,ea . t"pl"riC .)CORECT
d' Inter#ec(ia celor do" rela(ii ,a a,ea + t"pl"riC
e' ;i%eren(a celor do" rela(ii ,a a,ea + t"pl"ri.
+.<. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
=er#oana
N"me =ren"me >n
=ope#c" Ion 1:9<
>n*-el Daria 1:4<
Ione#c" Geor*e 1:43
>n*a7at
N"me =ren"me S8r#t
>n*-el Daria .:
Ione#c" Geor*e .1
a' Re"ni"nea celor do" rela(ii ,a a,ea 1 t"pl"riC
!' Inter#ec(ia celor do" rela(ii ,a a,ea . t"pl"riC
c' Inter#ec(ia celor do" rela(ii n" poate %i realizatC .)CORECT
d' Inter#ec(ia celor do" rela(ii ,a a,ea + t"pl"riC
e' ;i%eren(a celor do" rela(ii ,a a,ea + t"pl"ri.
+.1. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
=er#oana
N"me =ren"me >n
=ope#c" Ion 1:9<
>n*-el Daria 1:4<
Ione#c" Geor*e 1:43
Sc-ema rez"ltat"l"i opera(iei =er#oana L >n*a7at&
a' e#te aceeai ca i n caz"l re"ni"nii celor do" rela(iiC
!' e#te aceeai ca i n caz"l inter#ec(iei celor do"
rela(iiC .)CORECT
c' n" poate %i realizat opera(ia =er#oana L >n*a7atC
d' e#te aceeai ca i n caz"l "ni"nii celor do" rela(iiC
e' e#te aceeai ca i n caz"l proiec(iei celor do" rela(ii.
+.+. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
>n*a7at
N"me =ren"me F"nc(ie
=ope#c" Ion conta!il
>n*-el Daria #ecretara
Ione#c" Geor*e director
Rez"ltat"l opera(iei >n*a7at N >dre#a&
1. ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 4C
+. ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate :C
.. ,a a,ea 4 t"pl"riC
1. ,a a,ea 3 t"pl"riC
a' 1 i 1C
!' 1 i .C .)CORECT
c' + i .C
d' + i 1C
e' nici "na.
+... Fie ta!ela care implementeaz rela(ia c" acelai n"me&
=er#oana
N"me =ren"me >n
=ope#c" Ion 1:9<
>n*-el Daria 1:4<
Ione#c" Geor*e 1:43
Rez"ltat"l proiec(iei rela(iei pentr" #"!m"l(imea IN"me, =ren"meJ&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-em de aritate 1C
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate +C .)CORECT
c' ,a a,ea "n t"pl"C
d' ,a a,ea + t"pl"riC
e' n" #e poate realiza proiec(ia rela(iei. >n*a7at N"me =ren"me
S8r#t >n*-el Daria .: Ione#c" Geor*e .1 >dre#a Localitate Strada
N"mar Brila Grii : Gala(i Teilor 11
+.1. Fie ta!ela care implementeaz rela(ia c" acelai n"me&
=er#oana N"me =ren"me >n =ope#c" Ion 1:9< >n*-el Daria 1:4<
Ione#c" Geor*e 1:43 Rez"ltat"l #elec(iei rela(iei n raport c" e0pre#ia
>nT1:9<&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-em de aritate 1C
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate +C
c' ,a a,ea "n t"pl"C
d' ,a a,ea + t"pl"riC .)CORECT
e' n" #e poate realiza #elec(ia a#"pra rela(iei.
+.3. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
Dar%a
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Fotoli" B"c. 19<
Da#a B"c. +<<
=rod"#
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Sca"n B"c. 19<
Da#a B"c. 1<<
a' #c-ema rela(iei Dar%a=rod"# ,a c"prinde 4 atri!"teC
!' #c-ema rela(iei Dar%a=rod"# ,a c"prinde . atri!"teC .)CORECT
c' rela(ia Dar%a=rod"# ,a a,ea 4 t"pl"riC
d' n" pot %i aplica(i operatorii de !az, celor do" rela(iiC
e' n" pot %i aplica(i operatorii deri,a(i, celor do" rela(ii.
+.4. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
>n*a7at
N"me =ren"me F"nc(ie
=ope#c" Ion conta!il
>n*-el Daria #ecretara
Ione#c" Geor*e director
2pera(ia >n*a7at R >dre#a n" poate %i realizat&
a' deoarece rela(iile n" a" acelai n"mr de t"pl"riC
!' deoarece #c-emele celor do" rela(ii a" aceeai aritateC
c' deoarece rela(ia >n*a7at n" e rez"ltat"l prod"#"l"i cartezian dintre
>dre#a i alt rela(ieC .)CORECT
d' deoarece rela(ia >n*a7at n" e rez"ltat"l prod"#"l"i cartezian dintre
do"
rela(iiC
e' deoarece rela(ia >dre#a n" e rez"ltat"l prod"#"l"i cartezian dintre
>n*a7at
i alt rela(ie.
>dre#a
Localitate Strada N"mar
Brila Grii :
Gala(i Teilor 11
+.5. Fie ta!ela care implementeaz rela(ia c" acelai n"me&
>dre#a
Localitate Strada N"mr Cod
Gala(i Grii 1: 9<1+
Gala(i Fr"nzei :4 9<11
Gala(i Utiin(ei 43 9<+.
Rez"ltat"l proiec(iei rela(iei pentr" m"l(imea IN"mr, Cod, O"de(J&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-em de aritate 1C
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate .C
c' ,a a,ea "n t"pl"C
d' ,a a,ea + t"pl"riC
e' n" #e poate realiza proiec(ia rela(iei, pentr" m"l(imea
re#pecti,. .)CORECT
+.9. Fie ta!ela care implementeaz rela(ia c" acelai n"me&
>dre#a
Localitate Strada N"mr Cod
Gala(i Grii 1: 9<1+
Gala(i Fr"nzei :4 9<11
Gala(i Utiin(ei 43 9<+.
Rez"ltat"l #elec(iei rela(iei n raport c" e0pre#ia Localitate)Gala(i&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-em de aritate .C
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 1C
c' ,a a,ea "n t"pl"C
d' ,a a,ea . t"pl"riC .)CORECT
e' n" #e poate realiza #elec(ia rela(iei, pentr" e0pre#ia re#pecti,.
+.:. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
>n*a7at
N"me =ren"me F"nc(ie
=ope#c" Ion conta!il
>n*-el Daria #ecretara
Ione#c" Geor*e director
Rez"ltat"l opera(iei >n*a7at VT Cali%icare, pentr" condi(ia
F"nc(ie);enH=o#t&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 4C
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate :C
c' ,a a,ea 3 t"pl"riC
d' ,a a,ea 4 t"pl"riC
e' ,a a,ea + t"pl"ri. .)CORECT
+1<. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
>n*a7at
N"me =ren"me F"nc(ie
=ope#c" Ion conta!il
>n*-el Daria #ecretara
Ione#c" Geor*e director
Cali%icare
;enH=o#t St"dii
#ecretara medii
director #"perioare
Cali%icare
;enH=o#t St"dii
#ecretara medii
director #"perioare
6ni"nea nat"ral a celor do" rela(ii&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 3C
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 4C
c' n" poate %i realizatC .)CORECT
d' ,a a,ea 4 t"pl"riC
e' ,a a,ea + t"pl"ri.
+11. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
>n*a7at
N"me =ren"me F"nc(ie
=ope#c" Ion conta!il
>n*-el Daria #ecretara
Ione#c" Geor*e director
Cali%icare
F"nc(ie St"dii
#ecretara medii
director #"perioare
Rez"ltat"l opera(iei >n*a7at W Cali%icare&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 1C .)CORECT
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 3C
c' ,a a,ea 3 t"pl"riC
d' ,a a,ea 4 t"pl"riC
e' n" #e poate realiza "ni"nea e0tern #t8n*a pentr" cele do" rela(ii.
+1+. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
>n*a7at
N"me =ren"me F"nc(ie
=ope#c" Ion conta!il
>n*-el Daria #ecretara
Ione#c" Geor*e director
>dre#a
Localitate Strada N"mar
Brila Grii :
Gala(i Teilor 11
Rez"ltat"l opera(iei >n*a7at W>dre#a&
a' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 4C
!' ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 3C
c' ,a a,ea 4 t"pl"riC
d' ,a a,ea 3 t"pl"riC
e' n" #e poate realiza "ni"nea e0tern dreapta pentr" cele do"
rela(ii. .)CORECT
+1.. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" acelai n"me&
Sc-ema rez"ltat"l"i opera(iei =rod"# N 2!iect&
a' ,a a,ea . t"pl"riC
!' ,a a,ea + t"pl"riC
c' ,a a,ea 4 atri!"teC .)CORECT
d' ,a a,ea . atri!"teC
e' ,a a,ea 1 t"pl"ri.
=rod"#
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Sca"n B"c. 9<
Da#a B"c. +<<
2!iect
;en"mire 6nit.m#"r =re(
"nitar
Sca"n B"c. 9<
Da#a B"c. 1<<
+11. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
Xotel
N"me Sta(i"ne Cate*orie
RoYal C-eia .Z
L"na C-eia +Z
Rezer,are
N"mar ;ata N"me
+:3 13.1+.+<<: =ope#c"
+:4 +<.1+.+<<: Ione#c"
Rez"ltat"l opera(iei Xotel N Rezer,are&
1. ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 4C
+. ,a %i o rela(ie c" #c-ema de aritate 3C
.. ,a a,ea 4 t"pl"riC
1. ,a a,ea 1 t"pl"riC
a' 1 i 1C .)CORECT
!' 1 i .C
c' + i .C
d' + i 1C
e' nici "na.
+13. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
Xotel
N"me Sta(i"ne Cate*orie
RoYal C-eia .Z
L"na C-eia +Z
Rezer,are
N"mar ;ata N"me
+:3 13.1+.+<<: RoYal
+:4 +<.1+.+<<: =redeal
Care dintre "rmtoarele opera(ii n" pot %i realizate&
1. Xotel Rezer,areC
+. Xotel Rezer,areC
.. Xotel L Rezer,areC
1. Xotel N Rezer,areC
3. Rezer,are N Xotel.
a' 1 i 3C
!' 1 i 1C
c' 1 i 3C
d' 1,+ i .C .)CORECT
e' toate.
+14. ;ac #c-ema rela(iei S Gde aritate #' e#te #trict incl"# n #c-ema
rela(iei R Gde
aritate r', inter#ec(ia celor do" rela(ii&
a' e#te o rela(ie de aritate r 0 #C
!' e#te o rela(ie de aritate r P #C
c' n" poate %i realizatC .)CORECT
d' ,a a,ea rP# t"pl"riC
e' e#te o rela(ie de aritate r Q #.
+15. ;ac #c-ema rela(iei S Gde aritate #' e#te #trict incl"# n #c-ema
rela(iei R Gde
aritate r', "ni"nea nat"ral a celor do" rela(ii&
a' e#te o rela(ie de aritate r$#C
!' e#te o rela(ie de aritate #$rC
c' ,a a,ea r$# t"pl"riC
d' n" poate %i realizatC
e' e#te o rela(ie de aritate r. .)CORECT
+19. Fie do" rela(ii R de aritate r i S de aritate #, c" rT#&
a' RS e#te o rela(ie de aritate rC
!' RS e#te o rela(ie de aritate #C
c' S L R ,a a,ea #$r t"pl"riC
d' R N S ,a a,ea rP# atri!"te. .)CORECT
e' R N S n" poate %i realizatC
+1:. Fie rela(ia R c" r atri!"te i m t"pl"ri, proiec(ia rela(iei pentr" o
#"!m"l(ime a
#c-emei ace#teia, ,a a,ea&
a' rPm t"pl"riC
!' m$r t"pl"riC
c' m t"pl"riC .)CORECT
d' cel p"(in r atri!"teC
e' mai p"(in de m t"pl"ri.
+3<. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
Xotel
N"me Sta(i"ne Cate*orie
RoYal C-eia .Z
L"na C-eia +Z
Rezer,are
N"mar ;ata N"me
+:3 13.1+.+<<: RoYal
+:4 +<.1+.+<<: L"na
;ac N"me Sta(i"ne i N"me Cate*orie, ce ,alori poate l"a
atri!"t"l N"me,
c-eie #trin, a rela(iei Rezer,are&
1. orice ,aloareC
+. L"naC
.. RoYalC
1. C-eiaC
3. n"llC
a' 1C
!' +, . i 3C .)CORECT
c' 1 i 3C
d' + i 3C
e' ., 1 i 3.
+31. Fie ta!elele care implementeaz rela(iile c" aceleai n"me&
Xotel
N"me Sta(i"ne Cate*orie
RoYal C-eia .Z
L"na C-eia +Z
Rezer,are
N"mar ;ata N"me
+:3 13.1+.+<<: RoYal
+:4 +<.1+.+<<: L"na
;ac N"me N"mar i N"me;ata atri!"t"l N"me, c-eie #trin a
rela(iei
Xotel, poate l"a ,alorile&
1. L"naC
+. =redealC
.. RoYalC
1. C-eiaC
3. n"llC
a' 1, . i 3C .)CORECT
!' +C
c' 1C
d' + i 3C
e' 1 i 3.