Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA 1

CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL I DE BAZ N


ASISTENA MEDICAL PRIMAR
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE N ASISTENA MEDICAL
PRIMAR
1. Pachet! "#$#"a! %e &e'(#c## "e%#ca!e )$ a&#&te$*a "e%#ca!+ ,'#"a'+ c,'#$%e '"+t-a'e!e
t#,'# %e &e'(#c## "e%#ca!e.
1.1 servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical
1.2 supraveghere i depistare de boli cu potenial endemo-epidemic
1.3 consultaii de monitorizare a evoluiei sarcinii i lehuziei
1.4 consultaiile de planificare familial
1.5 servicii de prevenie de la data intrrii n vigoare a art. 22! i art. 2"2
1
din #egea $5%2!!" privind
reforma n domeniul sntii& cu modificrile i completrile ulterioare
1." activiti de suport
1.1 Se'(#c## "e%#ca!e ,e$t' &#ta*##!e %e '/e$*+ "e%#c-0ch#''/#ca!+. a&#&te$*+ "e%#ca!+ %e
'/e$*+ 0 a$a"$e1+2 e3a"e$ c!#$#c 4# t'ata"e$t - se acord n limita competenei i a dotrii tehnice
a cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de familie. 'sistena medical
de urgen se refer la cazurile de cod rou& cod galben i cod verde prevzute n ane(a nr. $ la )rdinul
ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2!21%"$1%2!!*
pentru aprobarea +ormelor metodologice de aplicare ale titlului ,- ./istemul naional de asisten
medical de urgen i de prim a0utor calificat. din #egea nr. $5%2!!"& cu modificrile i completrile
ulterioare& pentru care medicul de familie acord primul a0utor i dac este cazul& asigur trimiterea
pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de ambulan& precum i la
cazurile de cod verde prevzute n ane(a nr. $ la )rdinul ministrului sntii publice i al ministrului
internelor i reformei administrative nr. 2!21%"$1%2!!*& ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului
medical.
1.1.1. /e deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen
constatat& pentru care s-a asigurat primul a0utor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului
medical.
1.1.2 1entru persoanele beneficiare de pachet minimal nscrise pe lista altui medic de familie
aflat n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate& se deconteaz o singur consultaie per
persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat pentru care s-a asigurat primul a0utor sau care a
fost rezolvat la nivelul cabinetului medical& n aceleai condiii ca i pentru persoanele beneficiare de
pachet minimal nscrise pe lista proprie.
+)2' 13 4edicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen& organizat
conform legii.
+)2' 23 /erviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical se acord n cabinetul
medicului de familie& n cadrul programului de lucru.
+)2' 33 5azurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen
specializate& inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan& sunt consemnate ca .urgen.
de ctre medicul de familie n documentele de eviden primar de la nivelul cabinetului& inclusiv
medicaia i procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului& dup caz.
1.5. S,'a(e/he'e 0 evaluarea factorilor ambientali& consiliere privind igiena alimentaiei i
depistare de boli cu potenial endemo-epidemic - e(amen clinic& diagnostic prezumtiv& trimitere ctre
structurile de specialitate pentru investigaii& confirmare& tratament adecvat i msuri igienico-sanitare
specifice& dup caz. 6olile cu potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul ,, din ane(a la
7.8. nr. 11*"%2!!! pentru aprobarea listei cuprinz9nd urgenele medico-chirurgicale precum i bolile
infecto-contagioase din grupa ' pentru care asiguraii beneficiaz de indemnizaie pentru incapacitate
temporar de munc fr condiii de stagiu de cotizare.
1
1.2.13 /e deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial
endemo-epidemic suspicionat i confirmat.
1.6 C-$&!ta*## %e "-$#t-'#1a'e a e(-!*#e# &a'c#$## 4# !eh1#e#.
a: luarea n eviden n primul trimestru;
b: supravegherea& lunar& din luna a 3-a p9n n luna a <-a.
=n situaia n care luarea n eviden a gravidei are loc n luna a 3-a& pentru aceast lun se va raporta
casei de asigurri de sntate numai luarea n eviden a gravidei& nu i supravegherea;
c: supravegherea& de dou ori pe lun& din luna a <-a p9n n luna a $-a inclusiv;
d: urmrirea lehuzei la e(ternarea din maternitate - la domiciliu;
e: urmrirea lehuzei la 4 sptm9ni de la natere;
1.3.1. =n cadrul supravegherii gravidei se face i promovarea alimentaiei e(clusive la s9n a
copilului p9n la v9rsta de " luni i continuarea acesteia p9n la minim 12 luni& testare pentru 7,-&
hepatit de etiologie viral cu virus 6 i 5& precum i consiliere pre i post testare 7,- i lues a femeii
gravide.
+)2>3 =n conformitate cu programul de monitorizare& investigaiile paraclinice i tratamentele
specifice sarcinii pot fi recomandate de ctre medicul de familie& numai pentru intervalul de timp de la
momentul n care gravida este luat n eviden de ctre acesta i p9n la 4 sptm9ni de la natere.
1.7. C-$&!ta*##!e ,e$t' ac-'%a'ea &e'(#c##!-' %e ,!a$#8#ca'e 8a"#!#a!+ c-$&ta )$.
a: consilierea persoanei privind planificarea familial;
b: indicarea unei metode contraceptive.
1.4.13 5onsultaia poate cuprinde& dup caz& numai serviciul prevzut la litera a: sau serviciile
prevzute la literele a: i b:; se deconteaz dou consultaii pe an calendaristic& pe persoan.
1.9. Se'(#c##!e %e ,'e(e$*#e pentru unele boli cronice i condiiile acordrii acestora de ctre
medicul de familie - se detaliaz de la data intrrii n vigoare a dispoziiilor art. 22! i art. 2"2
1
din
#egea $5%2!!"& cu modificrile i completrile ulterioare.
1.: Act#(#t+*#!e %e &,-'t - e!#;e'a'e %e acte "e%#ca!e. eliberarea certificatului medical
constatator al decesului& cu e(cepia situaiilor de suspiciune care necesit e(pertiz medico-legal&
conform prevederilor legale.
+)2>3 /e deconteaz un serviciu - consultaie& dac s-a eliberat certificatul constatator de deces.
5. Pe'&-a$e!e ca'e ;e$e8#c#a1+ %e ,achet! "#$#"a! %e &e'(#c## "e%#ca!e &,-'t+ #$te/'a!
c-&t'#!e ,e$t' #$(e&t#/a*##!e ,a'ac!#$#ce 'ec-"a$%ate 4# t'ata"e$t! ,'e&c'#& %e "e%#c## %e
8a"#!#e2 ,'ec" &# c-&t'#!e a!t-' act#(#t+*# %e &,-'t a!te!e %ec<t ce!e %e !a ,ct. 1.:.
B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZ N ASISTENA MEDICAL PRIMAR
1. Pachet! %e &e'(#c## "e%#ca!e %e ;a1+ )$ a&#&te$*a "e%#ca!+ ,'#"a'+ c,'#$%e '"+t-a'e!e
t#,'# %e &e'(#c## "e%#ca!e.
1.1 servicii medicale curative pentru urgene medico-chirurgicale& afeciuni acute& subacute&
acutizrile unor afeciuni cronice i pentru afeciuni cronice
1.2 servicii medicale de prevenie i profila(ie
1.3 servicii medicale la domiciliu
1.4 servicii medicale adiionale
1.5 activiti de suport
1.1 /ervicii medicale curative pentru urgene medico-chirurgicale& afeciuni acute& subacute&
acutizrile unor afeciuni cronice i pentru afeciuni cronice
1.1.1 /ervicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical3 asisten medical de
urgen - anamnez& e(amen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii tehnice a
cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de familie. 'sistena medical
de urgen se refer la cazurile de cod rou& cod galben i cod verde prevzute n ane(a nr. $ la )rdinul
2
ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2!21%"$1%2!!*
pentru aprobarea +ormelor metodologice de aplicare ale titlului ,- ./istemul naional de asisten
medical de urgen i de prim a0utor calificat. din #egea nr. $5%2!!"& cu modificrile si completrile
ulterioare& pentru care medicul de familie acord primul a0utor i dac este cazul& asigur trimiterea
pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de ambulan& precum i la
cazurile de cod verde prevzute n ane(a nr. $ la )rdinul ministrului sntii publice i al ministrului
internelor i reformei administrative nr. 2!21%"$1%2!!*& ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului
medical.
1.1.1.1 /e deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen
constatat& pentru care s-a asigurat primul a0utor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului
medical%domiciliu.
1.1.1.2 1entru persoanele asigurate nscrise pe lista altui medic de familie aflat n relaie
contractual cu o cas de asigurri de sntate& se deconteaz o singur consultaie per persoan pentru
fiecare situaie de urgen constatat pentru care s-a asigurat primul a0utor sau care a fost rezolvat la
nivelul cabinetului medical.
+)2' 13 4edicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen& organizat
conform legii.
+)2' 23 /erviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical se acord n cabinetul
medicului de familie& n cadrul programului de la cabinet sau la domiciliu pacientului n cadrul
programului pentru consultaii la domiciliu.
+)2' 33 5azurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen
specializate& inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan& sunt consemnate ca .urgen.
de ctre medicul de familie n documentele de eviden primar de la nivelul cabinetului& inclusiv
medicaia i procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului& dup caz.
1.1.2. 5onsultaia n caz de boal pentru afeciuni acute& subacute i acutizrile unor afeciuni
cronice& care cuprinde3
- anamneza& e(amenul clinic general;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- recomandare pentru investigaii paraclinice n vederea stabilirii diagnosticului i pentru
monitorizare;
- manevre de mic chirurgie& dup caz;
- stabilirea conduitei terapeutice i%sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic& precum
i instruirea asiguratului n legtur cu msurile terapeutice i profilactice;
- bilet de trimitere pentru consultaie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare n
spital pentru cazurile care necesit aceasta sau care depesc competena medicului de familie;
- recomandare pentru tratament de reabilitare medical n ambulatoriu sau n sanatorii balneare&
dup caz;
- recomandare pentru tratament de recuperare n sanatorii i preventorii& dup caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar& dup caz;
- recomandare pentru ngri0iri medicale la domiciliu& dup caz;
1.1.2.13 5onsultaiile la cabinet pentru afeciuni acute%subacute sau acutizrile unor afeciuni
cronice se vor acorda conform recomandrilor medicale& iar la domiciliu se au n vedere i prevederile
de la punctul 1.3. 1entru fiecare episod de boal acut%subacut sau acutizare a unor afeciuni
cronice%asigurat se deconteaz ma(im dou consulta ii.
+)2>3 4edicul de familie consemneaz n biletul de trimitere sau ataeaz la acesta& n copie&
rezultatele investigaiilor paraclinice efectuate atunci c9nd acestea au fost necesare pentru a susine
i%sau confirma diagnosticul menionat pe biletul de trimitere i data la care au fost efectuate.
1.1.3. 5onsultaii periodice pentru ngri0irea general a asigurailor cu boli cronice - se vor realiza pe
baz de programare pentru3
a: supravegherea evoluiei bolii;
b: continuitatea terapiei;
c: screeningul complicaiilor;
3
d: educaia asiguratului privind autongri0irea.
1.1.3.13 5onsultaiile n cabinet pentru afeciunile cronice se vor acorda conform planului de
management stabilit de ctre medic& iar la domiciliu conform planului de management stabilit de ctre
medic i n condiiile prevederilor de la punctul 1.3. 1entru toate afec iunile cronice%asigurat se
deconteaz o consulta ie pe lun.
1.1.4. 5onsultaii de monitorizare activ prin plan de management integrat pe baz de programare&
pentru bolile cronice cu impact ma0or asupra poverii mbolnvirilor privind3 riscul cardiovascular nalt
- 72'& dislipidemie i diabet zaharat tip 2; astmul bronic; boala cronic respiratorie obstructiv
?61)5:; boala cronic de rinichi.
1.1.4.1 5onsultaiile de monitorizare activ acoper urmtoarele3
a: @valuarea iniial a cazului nou depistat n primul trimestru dup luarea n eviden& episod ce
poate include3 4 consultaii la medicul de familie - bilan clinic iniial care include screeningul
complicaiilor& iniierea i a0ustarea terapiei p9n la obinerea rspunsului terapeutic preconizat&
educaia pacientului; recomandare pentru investigaii paraclinice; bilet de trimitere pentru cazurile care
necesit consultaii de specialitate sau care depesc competena medicului de familie;
b: 4onitorizarea pacientului se face trimestial i cuprinde 1-3 consultaii programate care includ
evaluarea controlului bolii& screeningul complicaiilor& educaia pacientului& investigaii paraclinice i
tratament.
1.1.4.2 4anagementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - 72'& dislipidemie i
diabet zaharat tip 2
a. @valuarea iniial a cazului nou depistat const n3
- evaluarea afectrii organelor int;
- stratificarea nivelului de risc;
- stabilirea planului de management3 stabilirea obiectivelor clinice; iniierea interveniilor de
modificare a riscului& evaluarea rspunsului& a0ustarea terapiei pentru pentru atingerea valorilor int
specifice cazului.
5onsultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde3
0 anamneza;
- e(amen clinic in cabinetul medicului de familie3 inspecie& ascultaie i palpare pentru evidenierea
semnelor de afectare a organelor int& evidenierea semnelor clinice pentru comorbiditi care pot
induce 72' secundar& msurarea circumferinei abdominale& e(aminarea piciorului pentru pacienii
cu diabet zaharat tip 2& msurarea 2';
- bilet de trimitere pentru consultaie de specialitate/investigaii paraclinice n vederea efecturii3
hemoleucogram complet& glicemie& profil lipidic complet& ionogram serica& acid uric seric&
creatinina serica& microalbuminurie& @A8;
,nterveniile de modificare a riscului includ3
- sfaturi pentru modificarea stilului de via& fumat& diet& activitate fizic;
- intervenii de reducere a factorilor de risc individuali la valorile int stabilite ca obiective
terapeutice - 2'& colesterol& glicemie - prin modificarea stilului de viata i %sau terapie
medicamentoas;
- educaie pentru auto B ngri0ire.
+)2>3 1entru ini ierea i a0ustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul
zaharat de tip 2& este necesar recomandare de la medicul de specialitate%atestat n diabet& nutriie i
boli metabolice.
b. 4onitorizare activ a pacientului nou cu risc cardiovascular - 72'& dislipidemie i diabet
zaharat tip 2& cuprinde3
- bilanul periodic al controlului terapeutic B trimestrial;
- evaluarea evoluiei afeciunii B screening-ul complicaiilor% afectarea organelor int - semestrial;
- tratament%a0ustarea medicaiei B lunar %trimestrial.
4
+)2>3 1entru tratamentul i a0ustarea medica iei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de
tip 2& este necesar recomandare de la medicul de specialitate%atestat n diabet& nutriie i boli
metabolice.
5onsultaiile n cadrul monitorizrii active includ3
- e(amen clinic n cabinetul medicului de familie;
- bilet de trimitere - management de caz B semestrial%anual& pentru investigaii paraclinice specifice
respectiv hemoleucogram complet& glicemie& profil lipidic complet& ionogram seric& acid uric seric&
creatinin seric& microalbuminurie& @A8& dozare protein urinar& n func ie de nivelul de risc;
- bilet de trimitere - management de caz - semestrial %anual n func ie de nivelul de risc pentru
consultaie de specialitate la cardiologie& medicin intern& diabet zaharat& nutriie i boli metabolice&
oftalmologie& nefrologie;
- sfaturi igieno-dietetice i educaie pentru auto B ngri0ire.
5riterii de ncadrare n nivel de risc3
,. +ivel de risc sczut3 /5)C@ D1 plus 155 D #E#-5 D1$! mg%dl si/sau 14!%$! D 2' D
1"!%$$ ?2'/ si%sau 2'E:
,,. +ivel de risc mediu3 /5)C@ D 5 plus #E#B5 F <! mg %dl i/sau 1"!%$! D 2' D 1<$%1!$
si/sau 1-2 GC/
,,,. +ivel de risc nalt i foarte nalt 3 /5)C@ F5 si /sau #E#B5 F1!! mg %dl si/sau 2' F 1*!%11!&
si/sau afectarea organelor tinta& i/sau boal renal i/sau prezena concomitent a EH i/sau
F 3 GC/
1entru nivelul de risc sczut consulta ia de monitorizare i biletele de trimitere se acord anual&
pentru celelate niveluri de risc se acord semestrial.
1.1.4.3. 4anagementul bolilor respiratorii cronice - astm bronic i boala cronic respiratorie
obstructiv - 61)5
a. @valuarea iniial a cazului nou depistat const n3
- stratificarea nivelului de severitate
- ntocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat i iniierea terapiei
5onsultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde3
- anamnez factori declanatori& istoric personal i familial
- e(amen clinic n cabinetul medicului de familie3 inspecie& auscultaie i palpare pentru
evidenierea semnelor de afectare a organelor int& evidenierea semnelor clinice pentru comorbiditi
- trimitere pentru investigaii paraclinice%e(plorri funcionale 3 hemoleucogram complet&
spirometrie& peaI-floJmetrie& radiografie pulmonara;
- trimitere pentru consulta ie de specialitate la pneumologie& pediatrie& alergologie i medicin
intern& dup caz;
,niierea interveniilor terapeutice include3
- sfaturi pentru modificarea stilului de via3 fumat& diet& activitate fizica K%- consiliere suport
specializat;
- pentru astm bronic - inta terapeutic este reprezentat de controlul simptomelor cu combinaia
farmacologic i n dozele cele mai mici posibile3
- astm bronic controlat - limitarea simptomelor diurne i a consumului de beta2 agonist la
nevoie n D 2 ocazii %sptm9n& absena simptomelor nocturne& fr limitarea activitii& funcie
pulmonar normal& absena e(acerbrilor;
- astm bronic parial controlat - limitarea simptomelor diurne i a consumului de beta2 agonist
la nevoie n F 2 ocazii %sptm9n& prezena simptomelor nocturne& funcie pulmonar D *!L din
valoarea cea mai bun ?sau prezis:& cu limitarea activitii& cu una%mai multe e(acerbri n ultimul an;
- astm bronic necontrolat B trei sau mai multe caracteristici de astm bronic parial controlat
prezente n orice sptm9n plus o e(acerbare
,niierea medicaiei la pacientul nou diagnosticat se face cu medicatie de treapta ,, sau ,,,& functie
de intensitatea simptomelor.
- pentru 61)5 - inta terapeutic este reprezentat de renunarea la fumat i controlul simptomelor&
cu mi0loace terapeutice adecvate stadiului bolii3
- toi pacientii3 educaie intensiv pentru renunare la fumat& evitarea altor factori de risc& diet&
activitate fizic& reguli de via& vaccinare antigripal;
5
- toi pacienii cu 61)5 confirmai spirometric i ncadrai n stadiul de severitate , - ,, cu dispnee
B iniiere terapie de linia , ?bronhodilatator cu durat scurt de aciune B uneori: sau de linia ,,
?bronhodilatator cu durat lung de aciune B dac este necesar:
- bilet de trimitere la medicul de specialitate - pacienii cu 61)5 confirmai spirometric i
ncadrai n stadiul de severitate ,,, i ,- pentru iniiere terapie combinat respectiv o(igenoterapie
sau% i pacieni cu suspiciune de 61)5& pentru confirmare diagnostic.
b. 4onitorizarea activ a cazului nou luat n eviden cuprinde3
- reevaluarea nivelului de severitate%nivelului de control al bolii i identificarea eventualelor cauze
de control inadecvat - trimestrial;
- educaia pacientului privind boala& evoluia ei& nelegerea rolului diferitelor clase de
medicamente i a utilizrii lor& nelegerea rolului pacientului n managementul de lung durat a bolii&
sfatul pentru renunarea la fumat - semestrial;
- evaluarea complian ei la tratament i a0ustarea%continuarea terapiei pentru controlul simptomelor
- lunar%trimestrial.
- astm bronic - inta terapeutic B controlul simptomelor cu combinaia farmacologica i n dozele
cele mai mici posibile.
- 61)5 - inta terapeutic B renunarea la fumat i controlul simptomelor& cu mi0loace terapeutice
adecvate stadiului bolii i prevenirea e(acerbrilor.
5onsultaiile n cadrul monitorizrii active includ3
- anamneza& factori declanatori cauze de control inadecvat;
- e(amen clinic n cabinetul medicului de familie3 inspecie& auscultaie i palpare pentru
evidenierea semnelor de afectare a organelor int& evidenierea semnelor clinice pentru comorbiditi;
- evaluarea riscului de e(acerbare a 61)5;
- bilet de trimitere - management de caz B semestrial%anual& n func ie de severitate B pentru
efectuarea de investigaii paraclinice pentru stabilirea severitii%nivelului de control i monitorizarea
evoluiei astmului bronic i 61)53 spirometrie& hemoleucogram complet i dac se suspecteaz
complicaii - radiografie pulmonar& dup caz.
0 bilet de trimitere - management de caz B semestrial%anual& n func ie de severitate B pentru
evaluare la medicul de specialitate pneumologie& pediatrie& alergologie i medicin intern& dup caz.
1entru nivelul de severitate sczut ?, i ,,: consulta ia de monitorizare i biletele de trimitere se
acord anual& pentru celelate niveluri de severitate ?,,, i ,-: se acord semestrial.
@ducaia pacientului3 sfaturi pentru modificarea stilului de viata 3 fumat& diet& activitate fizica K%-
consiliere% vaccinare antigripal
@valuarea complianei la recomandrile terapeutice& cu atenie sporit la compliana la medicamente
i verificarea la fiecare vizit a nelegerii utilizrii diferitelor clase de medicamente si a modului de
utilizare a dispozitivelor inhalatorii.
1.1.4.4. 4anagementul bolii cronice de rinichi
a. @valuarea iniial a cazului nou depistat const n3
- evaluarea gradului de risc n func ie de filtratul glomerular& albuminurie i boala renal
primar;
- stabilirea obiectivelor terapeutice i ntocmirea planului de ngri0ire al pacientului
confirmat ?obiective terapeutice: i ini ierea terapiei.
5onsulta ia n cadrul evalurii ini iale cuprinde3
- anamnez ?antecedente familiale i personale& e(punere la nefroto(ice& istoric al afectrii
renale i al i co-morbidit ilor relevante:;
- e(amen clinic complet;
"
- bilet de trimitere pentru investiga ii paraclinice3 creatinin seric cu determinarea ratei de
filtrare glomerular estimat - eCG8& e(amen sumar de urin& albumin%creatinin urinar& ecografie
de organ B renal;
- bilet de trimitere pentru consulta ie de specialitate la nefrolog a pacien ilor cu risc mediu-
mare ?raport albumin%creatinin peste 3!!mg%g& eCG8 mai mic de 45m#%min sau hematurie
microscopic de cauz non-urologic:& hipertensiune arterial necontrolat.
,ni ierea terapiei include3
- consiliere pentru schimbarea stilului de via 3 renun are la fumat& diet hiposodat&
activitate fizic;
- tratament medicamentos viz9nd controlul presiunii arteriale ?conform obiectivului
terapeutic individual:& al proteinuriei& al declinului eCG8 i al dislipidemiei& dup caz;
- educaia pacientului pentru auto-ngri0ire.
b. 4onitorizarea activ a cazului nou luat n eviden3
- bilan ul periodic al controlului terapeutic ?presiune arterial& raport albumin%creatinin
urinar& declin eCG8:3 anual B la asigura ii cu risc minim sau mic i semestrial B la asigura ii cu risc
mediu;
- revizuirea medica iei ?medicamente& doze:3 anual B la asigura ii cu risc minim sau mic i
semestrial la asigura ii risc mediu;
- evaluarea aderen ei la programul terapeutic ?diet& medica ie:;
- bilet de trimitere - management de caz - semestrial pentru investiga ii paraclinice creatinin
seric cu determinarea ratei de filtrare glomerular estimat - eCG8& albumin%creatinin urinar;
- bilet de trimitere - management de caz - semestrial pentru evaluare la medicul de
specialitate nefrologie.
1.5. Se'(#c##!e "e%#ca!e ,'e(e$t#(e 4# ,'-8#!act#ce2 &$t.
1.2.1 5onsultaiile preventive sunt consultaii periodice active oferite persoanelor cu v9rsta ntre
!-1* ani privind3
a. creterea i dezvoltarea;
b. starea de nutriie i practicile nutriionale;
c. depistarea i intervenia n consecin pentru riscurile specifice grupei de v9rst%se(; serviciile
preventive pentru copii pe grupe de v9rst i se(& conform 'ne(ei 2 5 la ordin.
1.2.1.13 Grecvena efecturii consultaiilor se va realiza dup cum urmeaz3
a: la e(ternarea din maternitate i la 1 lun - la domiciliul copilului;
b: la 2& 4& "& $& 12&15&1*& 24& 3" luni;
c: o data pe an de la 4 la 1* ani.
1.2.2. 5onsultaii n vederea monitorizrii evoluiei sarcinii i luziei& conform prevederilor legale n
vigoare3
a: luarea n eviden n primul trimestru; se deconteaz o consulta ie;
b: supravegherea& lunar& din luna a 3-a p9n n luna a <-a se deconteaz o consulta ie%lun. =n
situaia n care luarea n eviden a gravidei are loc n luna a 3-a& pentru aceast lun se va raporta
casei de asigurri de sntate numai luarea n eviden a gravidei& nu i supravegherea;
c: supravegherea& de dou ori pe lun& din luna a <-a p9n n luna a $-a inclusiv; se deconteaz
dou consultatii%lun;
d: urmrirea lehuzei la e(ternarea din maternitate - la domiciliu; se deconteaz o consulta ie;
e: urmrirea lehuzei la 4 sptm9ni de la natere; se deconteaz o consulta ie.
<
1.2.2.13 =n cadrul supravegherii gravidei se face i promovarea alimentaiei e(clusive la s9n a
copilului p9n la v9rsta de " luni i continuarea acesteia p9n la minim 12 luni& testare pentru 7,-&
hepatit de etiologie viral cu virus 6 i 5& precum i consiliere pre i post testare 7,- i lues a femeii
gravide.
+)2>3 =n conformitate cu programul de monitorizare& investigaiile paraclinice i tratamentele
specifice sarcinii pot fi recomandate de ctre medicul de familie& numai pentru intervalul de timp de la
momentul n care gravida este luat n eviden de ctre acesta i p9n la 4 sptm9ni de la natere.
1.2.3. 5onsultaii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acord
la cabinetul medicului de familie n mod activ adulilor din populaia general - fr semne de boal -
se va realiza dup cum urmeaz3
1.2.3.1 Toate persoanele asimptomatice cu vrsta ntre 18 i 39 ani o dat la 3 ani& pentru
care medicul de familie evalueaz e(punerea la factorii de risc finalizat prin completarea riscogramei
pentru grupa de v9rst i se( corespunztoare conform 'ne(ei 2 5 la ordin. /e deconteaz ma(im 2
consulta ii%asigurat n anul n care se realizeaz evaluarea riscului individual. 1entru persoanele
asimptomatice cu v9rsta ntre 1* i 3$ ani depistate cu risc nalt& consultaiile preventive de evaluare se
acord anual& conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2 i se deconteaz ma(im 2
consulta ii%asigurat& anual.
1.2.3.2 Toate persoanele asimptomatice cu vrsta > 40 ani& anual - pentru care medicul de
familie evalueaz e(punerea la factorii de risc finalizat prin completarea riscogramei pentru grupa de
v9rst i se( corespunztoare conform 'ne(ei 2 5 la ordin. /e deconteaz ma(im 2
consulta ii%asigurat& anual.
1.2.4. /upraveghere ?evaluarea factorilor ambientali& consiliere privind igiena alimentaiei: i
depistare de boli cu potenial endemo-epidemic ?e(amen clinic& diagnostic prezumtiv& trimitere ctre
structurile de specialitate pentru investigaii& confirmare& tratament adecvat i msuri igienico-sanitare
specifice& dup caz:. 6olile cu potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul ,, din ane(a
la 7.8. nr. 11*"%2!!! pentru aprobarea listei cuprinz9nd urgenele medico-chirurgicale precum i
bolile infecto-contagioase din grupa ' pentru care asiguraii beneficiaz de indemnizaie pentru
incapacitate temporar de munc fr condiii de stagiu de cotizare.
1.2.4.13 /e deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial
endemo-epidemic suspicionat i confirmat.
1.2.5. 5onsultaii pentru acordarea serviciilor de planificare familial3
a: consilierea femeii privind planificarea familial;
b: indicarea unei metode contraceptive la persoanele fr risc.
1.2.5.1.3 5onsultaia poate cuprinde& dup caz& numai serviciul prevzut la litera a: sau
serviciile prevzute la literele a: i b:; se deconteaz ma(im dou consultaii pe an calendaristic& pe
asigurat.
1.6. C-$&!ta*##!e !a %-"#c#!# acordate de ctre medicul de familie asigurailor nscrii pe lista
proprie sunt consultaii acordate n afara cabinetului& n timpul programului de lucru pentru
consultaiile la domiciliu& asigurailor nedeplasabili& copiilor ! -1 an& copiilor cu v9rsta !-1* ani cu boli
infecto-contagioase& lehuzelor i persoanelor n vederea constatrii decesului.
1.3.1.3 5onsultaiile la domiciliu acordate de ctre medicul de familie pentru un asigurat nscris pe
lista proprie& se deconteaz astfel3 ma(im 2 consultaii pentru fiecare episod acut % subacut % acutizri
ale bolilor cronice& ma(im 4 consultaii%an pentru bolile cronice i o consultaie pentru fiecare situaie
de urgen. ,nformaiile medicale se nregistreaz n fia medical.
1.3.2.3 5onsultaiile acordate la domiciliul asigurailor - ma(imum 21 de consultaii pe lun pe
medic cu list proprie de persoane asigurate nscrise dar nu mai mult de 3 consultaii pe zi.
+)2>3 consulta iile la domiciliu se consemneaz n Mcaietul de consulta ii la domiciliuN& care
va con ine data i ora consulta iei& numele& prenumele& semntura asiguratului sau apar intorului
dup caz& seria i numrul documentului eliberat& dup caz ?prescrip ie medical& bilet de trimitere&
bilet de internare:.
1.7. Se'(#c##!e "e%#ca!e a%#*#-$a!e reprezint servicii care se ofer opional n cabinetele medicilor
de familie& e(clusiv asigurailor de pe lista proprie& 'ceste servicii sunt acordate numai n cadrul
*
cabinetelor care au dotarea corespunztoare& iar medicul de familie are competen dob9ndit prin
parcurgerea unui program educaional specific& certificat suplimentar& dup caz.
1.4.1 /erviciile adiionale sunt3
a: efectuare i interpretare @A8 pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate
b: ecografie general - abdomen i pelvis
+)2' 13 1entru aceste servicii se ncheie acte adiionale la contractul%convenia de furnizare
de servicii medicale n asistena medical primar. Eecontarea acestor servicii se realizeaz din fondul
aferent investigaiilor medicale paraclinice& n limita sumelor rezultate conform criteriilor prevzute n
'ne(a 1$ la ordin.
+)2' 2. +umrul ma(im de ecografii generale i e(amene @A8 B efectuare i interpretare& ce
pot fi efectuate i acordate ntr-o or& nu poate fi mai mare de 3.
1.4.2. /ervicii medicale de consultaii i diagnostic ce pot fi furnizate la distan prin sisteme de
telemedicin rural dezvoltate de 4inisterul /ntii.
1.4.2.1. 'ceste servicii reprezint consultaiile ce se acord asigurailor conform pct. 1
subpct. 1.1.2& 1.1.3& 1.1.4 i pct. 1.3 i pentru care& suplimentar& dup caz& se efectueaz ecografie
general-abdomen K pelvis- i%sau @A8 care se transmit medicilor de specialitate din ambulatoriu& n
vederea interpretrii.
+)2>3 5onsultaia prevzut la punctul 1.4.2 nu se deconteaz ca i consultaie prevzut la
pct. 1 subpct. 1.1.2& 1.1.3& 1.1.4 i pct. 1.3.
1.9 Act#(#t+*#!e %e &,-'t sunt reprezentate de eliberarea urmtoarelor documente3 concediu
medical& bilete de trimitere& prescripii medicale& certificat medical constatator al decesului -cu
e(cepia situaiilor de suspiciune care necesit e(pertiz medico-legal& conform prevederilor legale-&
scutiri medicale pentru copii n caz de mbolnviri& acte medicale necesare copiilor aflai n plasament
din cadrul sistemului de asisten social i protecia copilului& documente medicale eliberate pentru
copii solicitate la intrarea n colectivitate conform prevederilor legale n vigoare.
+)2>3 'ctivitile de suport sunt consecin a actului medical acordat pentru serviciile prevzute n
pachetul de servicii medicale de baz.
C. PACHETUL DE SERVICII N ASISTENA MEDICAL PRIMAR PENTRU
PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE=SPAIULUI ECONOMIC
EUROPEAN=CON>EDERAIA ELVEIAN2 TITULARI DE CARD EUROPEAN DE
ASI?URRI SOCIALE DE SNTATE2 N PERIOADA DE VALABILITATE A
CARDULUI2 PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE=SPAIULUI ECONOMIC EUROPEAN=CON>EDERAIA ELVEIAN2
BENE>ICIARI AI >ORMULARELOR=DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE N BAZA
RE?ULAMENTULUI CE NR. @@6 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL
CONSILIULUI DIN 5A APRILIE 5BB7 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMCNIA A
NCHEIAT ACORDURI2 NELE?ERI2 CONVENII SAU PROTOCOALE
INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII.
1. 1acienii din statele membre ale Oniunii @uropene%/paiului @conomic @uropean%5onfederaia
@lveian& titulari de card european de asigurri sociale de sntate& n perioada de valabilitate a
cardului& beneficiaz n asistena medical primar de serviciile prevzute la lit. ' punctul 1&
subpunctele 1.1 i 1.2 i la lit. 6& punctul 1.1& subpunctul 1.1.2 din prezenta ane(.
2. 1acienii din statele membre ale Oniunii @uropene%/paiului @conomic @uropean% 5onfederaia
@lveian& beneficiari ai formularelor%documentelor europene emise n baza Cegulamentului 5@ nr.
**3 al 1arlamentului @uropean i al 5onsiliului din 2$ aprilie 2!!4 privind coordonarea sistemelor de
securitate social beneficiaz n asistena medical primar de serviciile prevzute la lit. 6.
3. 1acienii din statele cu care Com9nia a ncheiat acorduri& nelegeri& convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii& pot beneficia& dup caz& de serviciile medicale
prevzute la lit. ' punctul 1 subpunctele 1.1 i 1.2 din prezenta ane( sau de serviciile medicale
prevzute la lit. 6 din prezenta ane( n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale.
$