Sunteți pe pagina 1din 16

ANEXA 7

CONDI IILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I DE BAZ DE SERVICII


MEDICALE ACORDATE N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
SPECIALITILE CLINICE
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE N ASISTEN A MEDICAL
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE
1. Pachet! "e #e$%&c&& 'e"&ca!e () a#&#te)*a 'e"&ca!+ a',!at-$&e c.$&)"e $'+t-a$e!e
t&.$& "e #e$%&c&& 'e"&ca!e:
1.1 consultatii pentru situaiile de urgen medico-chirurgical
1.2 consultatii pentru supravegherea i depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic
1.3 consulta ii de monitorizare a evoluiei sarcinii i lehuziei - se aplic de la data intrrii n
vigoare a art. 220 i 22
1
din !egea "#$200 cu modi%icrile i completrile ulterioare.
1.& consultaii pentru acordarea serviciilor de plani%icare %amilial - se aplic de la data intrrii n
vigoare a art. 220 i 22
1
din !egea "#$200 cu modi%icrile i completrile ulterioare.
1.1 Se$%&c&&!e 'e"&ca!e .e)t$ #&ta*&&!e "e $/e)*+ 'e"&c-0ch&$$/&ca!+1 a#&#te)*+ 'e"&ca!+
"e $/e)*+ - anamnez' e(amen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii
tehnice a cabinetului medical n cadrul cruia i des%oar activitatea medicul de specialitate.
)sistena medical de urgen se re%er la cazurile de cod rou' cod galben i cod verde prevzute n
ane(a nr. " la *rdinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i re%ormei
administrative nr. 2021$"1$200+ pentru aprobarea ,ormelor metodologice de aplicare ale titlului
-. /0istemul naional de asisten medical de urgen i de prim a1utor cali%icat/ din !egea nr.
"#$200 privind re%orma n domeniul sntii' cu modi%icrile i completrile ulterioare' pentru
care medicul de specialitate acord primul a1utor i dac este cazul' asigur trimiterea pacientului
ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de ambulan' precum i la cazurile de
cod verde prevzute n ane(a nr. " la *rdinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor
i re%ormei administrative nr. 2021$"1$200+' cu modi%icrile i completrile ulterioare' ce pot %i
rezolvate la nivelul cabinetului medical.
,*23: 4onsultaia include toate serviciile medicale necesare' n limita competenei medicului de
specialitate acordate pentru rezolvarea situaiei care pune n pericol viaa pacientului i$sau bilet de
trimitere pentru internare n spital pentru cazurile care depesc posibilitile de rezolvare n
ambulatoriul de specialitate.
1.1.1: 0e deconteaz o singur consultaie per persoan pentru %iecare situaie de urgen
constatat' pentru care s-a asigurat primul a1utor sau care a %ost rezolvat la nivelul cabinetului
medical.
1.2 De.&#ta$ea ,-!&!-$ c .-te)*&a! e)"e'-0e.&"e'&c 5 include' dup caz' e(amen clinic'
diagnostic prezumtiv' trimiterea la spitalele de specialitate pentru con%irmare i tratament. 6olile cu
potenial endemo - epidemic sunt cele prevzute la punctul -- din ane(a la 7otr8rea 9uvernului nr.
11+$2000 pentru aprobarea listei cuprinz8nd urgenele medico-chirurgicale precum i bolile
in%ecto-contagioase din grupa ) pentru care asiguraii bene%iciaz de indemnizaie pentru
incapacitate temporar de munc %r condiii de stagiu de cotizare.
1.2.1: 0e deconteaz o singur consultaie per persoan pentru %iecare boal cu potenial
endemo-epidemic suspicionat i con%irmat.
1.3 C-)#!ta*&& .e)t$ '-)&t-$&4a$ea e%-!*&e& #a$c&)&& 5& !eh4&e& se detaliaz de la data
intrarii in vigoare a dispoziiilor art. 220 i art. 22
1
din !egea "#$200 cu modi%icrile i
completrile ulterioare.
+
1.6 C-)#!ta*&& .e)t$ ac-$"a$ea #e$%&c&&!-$ "e .!a)&7&ca$e 7a'&!&a!+ se detaliaz de la data
intrrii in vigoare a dispoziiilor art. 220 i art. 22
1
din !egea "#$200' cu modi%icrile i
completrile ulterioare.
2. Pe$#-a)e!e ca$e ,e)e7&c&a4+ "e .achet! '&)&'a! "e #e$%&c&& 'e"&ca!e8 #.-$t+ &)te/$a!
c-#t$&!e .e)t$ &)%e#t&/a*&&!e .a$ac!&)&ce $ec-'a)"ate 5& t$ata'e)t! .$e#c$&# "e 'e"&c&& "e
#.ec&a!&tate.
B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ ACORDATE N ASISTENA
MEDICAL AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE
CLINICE
1. Pachet! "e #e$%&c&& 'e"&ca!e () a#&#te)*a 'e"&ca!+ a',!at-$&e .e)t$ #.ec&a!&t+*&!e
c!&)&ce cuprinde urmtoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale - consultaii pentru situatiile de urgen a medico-chirurgical'
1.2 servicii medicale curative - consultaii pentru a%ectiuni acute' subacute i acutizri ale bolilor
cronice
1.3 servicii medicale curative - consultaii pentru a%eciuni cronice
1.& depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic
1.# servicii de plani%icare %amilial
1. servicii diagnostice i terapeutice
1.: servicii de sntate cone(e actului medical
1.1 Se$%&c&& 'e"&ca!e .e)t$ #&ta*&&!e "e $/e)*+ 'e"&c-0ch&$$/&ca!+: asisten medical de
urgen - anamnez' e(amen clinic i tratament- se acord n limita competenei i a dotrii tehnice
a cabinetului medical n cadrul cruia i des%oar activitatea medicul de specialitate. )sistena
medical de urgen se re%er la cazurile de cod rou' cod galben i cod verde prevzute n ane(a nr.
" la *rdinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i re%ormei administrative nr.
2021$"1$200+ pentru aprobarea ,ormelor metodologice de aplicare ale titlului -. /0istemul
naional de asisten medical de urgen i de prim a1utor cali%icat/ din !egea nr. "#$200 privind
re%orma n domeniul sntii' pentru care medicul de specialitate acord primul a1utor i dac este
cazul' asigur trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de
ambulan' precum i la cazurile de cod verde prevzute n ane(a nr. " la *rdinul ministrului
sntii publice i al ministrului internelor i re%ormei administrative nr. 2021$"1$200+' ce pot %i
rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1: 0e deconteaz o singur consultaie per persoan pentru %iecare situaie de urgen
constatat' pentru care s-a acordat primul a1utor sau care a %ost rezolvat la nivelul cabinetului
medical.
;edicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen' organizat
con%orm legii. <entru copiii cu v8rsta cuprins ntre 0 - 1 ani' care se prezint n regim de urgen
la medicii din specialitile clinice' acetia pot elibera prescripii medicale pentru o perioad de 3
zile.
4azurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen specializate'
inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan' sunt consemnate ca /urgen/ de ctre
medicul de specialitate n documentele de eviden de la nivelul cabinetului' inclusiv medicaia i
procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului' dup caz.
1.2 C-)#!ta*&a 'e"&ca!+ "e #.ec&a!&tate .e)t$ a7ec*&)& acte 5& #,acte .$ec' &
act&4+$& a!e ,-!&!-$ c$-)&ce' cuprinde:
- anamneza' e(amenul clinic general' e(amenul clinic speci%ic specialitii respective'
stabilirea protocolului de e(plorri i$sau interpretarea integrativ a e(plorrilor i a analizelor de
"
laborator disponibile e%ectuate la solicitarea medicului de %amilie i$sau a medicului de specialitate'
n vederea stabilirii diagnosticului=
- unele manevre speci%ice pe care medicul le consider necesare=
- stabilirea conduitei terapeutice i$sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic'
precum i instruirea n legtur cu msurile terapeutice i pro%ilactice=
- recomandare pentru ngri1iri medicale la domiciliu' dup caz=
- recomandare pentru dispozitive medicale' dup caz=
- bilet de internare' dup caz.
- bilet de trimitere ctre alte specialit i' dup caz
- eliberare de concediu medical' dupa caz
1.2.1: <entru acelai episod de boal acut$subacut$acutizri ale bolilor cronice' se deconteaz
ma(imum 3 consultaii pe asigurat' necesare pentru stabilirea diagnosticului' a tratamentului i a
evoluiei cazului.
1.2.2: 4onsultaia medical de specialitate se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul
de %amilie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile n care asiguratul a avut biletul
de trimitere iniial eliberat de medicul de %amilie i numai n condiiile n care medicul trimitor se
a%l n relaie contractual - contract sau convenie - cu casa de asigurri de sntate. >ac e(cepie
de la prevederile anterioare cazurile de urgen medico-chirurgical i consultaiile pentru
a%eciunile stabilite n ane(a 13' serviciile de plani%icare %amilial care permit prezentarea direct la
medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2.3: <rezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia' pentru a doua i a
treia consultaie n vederea stabilirii diagnosticului i$sau tratamentului' se %ace direct' %r alt bilet
de trimitere.
1.2.&: <entru asigura ii cu diagnostic de1a con%irmat la e(ternarea din spital' se deconteaz
ma(imum dou consultaii pentru:
- urmrirea evoluiei sub tratamentul stabilit n cursul internrii
- e%ectuarea unor manevre terapeutice
- dup o intervenie chirurgical sau ortopedic' pentru e(amenul plgii' scoaterea %irelor'
scoaterea ghipsului.
1.2.&.1: ;edicul de specialitate are obligaia de a in%orma medicul de %amilie' prin scrisoare
medical' despre planul terapeutic stabilit iniial precum i orice modi%icare a acestuia' la momentul
n care aceasta a survenit.
1.2.&.2: <entru situaiile prevzute la punctul 1.2.& nu este necesar bilet de trimitere.
1.3 C-)#!ta*&a 'e"&ca!+ "e #.ec&a!&tate .e)t$ a7ec*&)& c$-)&ce' cuprinde:
- anamneza' e(amenul clinic general' e(amenul clinic speci%ic specialitii respective'
stabilirea protocolului de e(plorri i$sau interpretarea integrativ a e(plorrilor i a analizelor de
laborator disponibile e%ectuate la solicitarea medicului de %amilie i$sau a medicului de specialitate'
n vederea stabilirii diagnosticului=
- unele manevre speci%ice pe care medicul le consider necesare=
- stabilirea conduitei terapeutice i$sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic'
precum i instruirea n legtur cu msurile terapeutice i pro%ilactice=
- recomandare pentru ngri1iri medicale la domiciliu' dup caz=
- recomandare pentru dispozitive medicale' dup caz=
- evaluare clinic i paraclinic' prescrierea tratamentului i urmrirea evoluiei bolnavilor cu
a%eciuni cronice' n limita competenelor' trimestrial sau' dup caz' lunar' con%orm prevederilor
legale n vigoare.
- bilet de trimitere ctre alte specialit i $internare' dup caz.
- eliberare de concediu medical' dupa caz
1.3.1: <entru evaluarea clinic i paraclinic' prescrierea tratamentului i urmrirea evoluiei
asigura ilor cu a%eciuni cronice' pentru una sau mai multe boli cronice tratate n cadrul aceleia i
specialit i' se deconteaz o consultaie pe lun sau pe trimestru $asigurat' dup caz.
:0
1.3.2: 4onsultaia medical de specialitate se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul
de %amilie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile n care asiguratul a avut biletul
de trimitere iniial eliberat de medicul de %amilie i numai n condiiile n care medicul trimitor se
a%l n relaie contractual - contract sau convenie - cu casa de asigurri de sntate. >ac e(cepie
de la prevederile anterioare consultaiile pentru a%eciunile stabilite n ane(a 13 i serviciile de
plani%icare %amilial care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3.3: <rezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului' pentru a doua i
a treia consultaie n cadrul unui trimestru' se %ace direct' %r alt bilet de trimitere
1.3.&: <entru asigura ii cu diagnostic de1a con%irmat la e(ternarea din spital' se acord ma(imum
dou consultaii pentru:
- urmrirea evoluiei sub tratamentul stabilit n cursul internrii
- e%ectuarea unor manevre terapeutice
- dup o intervenie chirurgical sau ortopedic' pentru e(amenul plgii' scoaterea %irelor'
scoaterea ghipsului.
1.3.&.1: ;edicul de specialitate are obligaia de a in%orma medicul de %amilie' prin scrisoare
medical' despre planul terapeutic stabilit iniial precum i orice modi%icare a acestuia' la momentul
n care aceasta a survenit.
1.3.&.2: <entru situaiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.
1.3.#: <entru asigura ii care au bilet de trimitere de la medicul de %amilie - consulta ie
management de caz' - n cadrul managementului integrat al %actorilor de risc cardiovascular - 72)'
dislipidemie i diabet zaharat tip 2' al bolilor respiratorii cronice 5 astm bron ic si 6<*4' al bolii
cronice de rinichi' medicul de specialitate acord consulta ie i e%ectueaz n cabinet proceduri
prevzute n pachetul de servicii medicale de baz pentru specialit ile clinice $recomand
investiga ii paraclinice suplimentare %a de cele recomandate de medicul de %amilie. ?n biletul de
trimitere pentru investiga ii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate' dintre
cele prevzute n pachetul de servicii medicale de baz' se eviden iaz @management de cazA. 0e
deconteaz o consultaie$semestru dac n biletul de trimitere este evideniat @management de cazA.
1.6 De.&#ta$ea "e ,-!& c .-te)*&a! e)"e'-0e.&"e'&c - e(amen clinic' diagnostic prezumtiv'
trimiterea la spitalele de specialitate pentru con%irmare i tratament. 6olile cu potenial endemo-
epidemic sunt cele prevzute la punctul -- din ane(a la 7.9. nr. 11+$2000 pentru aprobarea listei
cuprinz8nd urgenele medico-chirurgicale precum i bolile in%ecto-contagioase din grupa ) pentru
care asiguraii bene%iciaz de indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc %r condiii de
stagiu de cotizare.
1.&.1: 0e deconteaz o singur consultaie per persoan asigurat pentru %iecare boal cu potenial
endemo-epidemic suspicionat i con%irmat.
1.9 C-)#!ta*&& .e)t$ ac-$"a$ea #e$%&c&&!-$ "e .!a)&7&ca$e 7a'&!&a!+1
aB consilierea %emeii privind plani%icarea %amilial=
bB indicarea unei metode contraceptive la persoanele %r risc.
1.#.1: 4onsultaia poate cuprinde' dup caz' numai serviciul prevzut la litera aB sau serviciile
prevzute la literele aB i bB i se deconteaz dou consultaii pe an calendaristic' pe asigurat.
1.#.2: 0erviciile de plani%icare %amiliala permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriu.
1.: Se$%&c&& "&a/)-#t&ce 5& te$a.et&ce
1..1 -nterpretarea ecogra%iei generale - abdomen i pelvis - i CD9-ului standard ce pot %i
%urnizate la distan prin sisteme de telemedicin rural dezvoltate de ;inisterul 0ntii' n
vederea acordrii' nu necesit bilet de trimitere
1..2 <rocedurile diagnostice i terapeutice' puncta1ul a%erent i specialit ile care pot e%ectua
serviciul n ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate n tabelul de mai 1os:
:1
N$.
c$t
De)'&$e .$-ce"$+
"&a/)-#t&c+;te$a.et&c+;t$ata'e)te;te$a.&&
S.ec&a!&tat& c!&)&ce ca$e .-t
e7ecta #e$%&c&! $e#.ect&%
:2
A. P$-ce"$& "&a/)-#t&ce #&'.!e1 .)cta< 1= .)cte
1
biomicroscopia= gonioscopia=
o%talmoscopiaEB
o%talmologie'
neurologie numai pentru
o%talmoscopieEB
2 biometrie o%talmologie
3 e(plorarea c8mpului vizual Fperimetrie computerizatB o%talmologie
6 recoltare pentru test 6abe-<apanicolau obstetrica-ginecologie
9 CD9 standard
cardiologie' medicina interna'
geriatrie si gerontologie
: peaG-%loHmetrie
alergologie' pneumologie'
medicina interna
7 spirometrie
alergologie' pneumologie'
medicina interna' geriatrie si
gerontologie
> pulso(imetrie
medicina interna' geriatrie si
gerontologie' cardiologie'
pneumologie' pediatrie
?
teste cutanate FpricG sau idrB cu seturi standard de alergeni
Fma(imum + teste inclusiv materialul pozitiv i negativB=
alergologie
1= teste de provocare nazal' ocular' bronic= alergologie
11 teste cutanate cu ageni %izici Fma(imum & testeB alergologie
12 test la ser autolog alergologie
13 testare cutanat la anestezice locale
alergologie' geriatrie si
gerontologie
16 testare cutant alergologic patch Falergia de contactB alergologie
19 e(aminare cu lampa Hood dermatologie
1:
determinarea indicelui de presiune glezn$bra' respectiv
deget$bra
chirurgie' reumatologie'
neurologie' diabet si boli nutritie'
medicina interna' geriatrie si
gerontologie
17 msurarea %orei musculare cu dinamometrul
neurologie' geriatrie si
gerontologie
1>
teste de sensibilitate Ftestul %ilamentului' testul diapazonului'
testul sensibilitii calorice i testul sensibilitii
discriminatoriiB
neurologie' diabet' medicina
interna' geriatrie si gerontologie
:3
1?
teste clinice FCI0' scor miastenic' J<IK0' ;;0C'
KeisbergB
neurologie' psihiatrie' geriatrie si
gerontologie
B. P$-ce"$& "&a/)-#t&ce "e c-'.!e@&tate 'e"&e1 .)cta< 2= .)cte
1
determinarea re%raciei FsGiascopie' re%ractometrie'
autore%ractometrieB' astigmometrie
o%talmologie
2 tonometrie= pahimetrie corneean o%talmologie
3
e(plorarea %unciei binoculare Ftest Horth' maddo('
sinopto%orB' e(amen pentru diplopie
o%talmologie
6 %oniatrie orl
9
audiograma EB
EB include audiometrie tonala liminara si$sau vocala
orl
: e(aminarea *K! cu mi1loace optice F%ibroscop' microscopB orl
7 dermatoscopie dermatologie
> electrocardiogra%ie continu F2& de ore' holterB cardiologie' medicina interna
? tensiune arterial continu Fholter 2)B cardiologie' medicina interna
1= CD9 de e%ort la persoanele %r risc cardiovascular nalt cardiologie
11 CC9 standard neurologie
12 spirogram L test %armacodinamic bronhomotor
alergologie' pneumologie'
medicina interna' geriatrie si
gerontologie
13 osteodensitometrie segmentar cu ultrasunete
endocrinologie' reumatologie'
geriatrie si gerontologie
C. P$-ce"$& "&a/)-#t&ce c-'.!e@e1 .)cta< 6= .)cte
1 e(amen electroneuromiogra%ic neurologie
2
determinarea potenialelor evocate Fvizuale' auditive'
somatoesteziceB
neurologie
3
e(amen electroence%alogra%ic cu probe de stimulare i$sau
mapping
neurologie
6
e(amen doppler vase e(tracraniene segment cervical
Fechotomogra%ic i duple(B
neurologie
9
e(amen doppler transcranian al vaselor cerebrale i tehnici
derivate
neurologie
:&
:
endoscopie digestiv superioar Feso%ag' stomac' duodenB cu
sau %r biopsie' dup caz
gastroenterologie
7
endoscopie digestiv in%erioar Frect' sigmoid' colonB cu sau
%r biopsie' dup caz
gastroenterologie
> colposcopia obstetrica-ginecologie
?
monitorizare hemodinamic prin metoda bioimpedanei
toracice
cardiologie' medicina
intern'ne%rologie
D. P$-ce"$& te$a.et&ce;t$ata'e)te ch&$$/&ca!e #&'.!e1 .)cta< 19 .)cte
1
e(tractie de corpi straini - con1uctiva' cornee' sclera' segment
anterior
o%talmologie
2 incizia glandei lacrimale si sacului lacrimal o%talmologie
3 tratamentul chirurgical al pingueculei o%talmologie
6 tratamentul chirurgical al pterigionului o%talmologie
9 sutura unei plgi de pleoap' con1unctiv o%talmologie
: in1ectare subcon1unctival' retrobulbar de medicamente o%talmologie
7 criocoagularea FcrioaplicaiaB con1unctival o%talmologie
> cauterizarea con1unctivei' corneei' ectropionului o%talmologie
? tamponament posterior i$sau anterior *K! orl
1= e(tractie corpi straini: coduct auditiv e(tern' nas' %aringe orl
11 aspiratia si lava1ul sinusului nazal prin punctie orl
12 tratament chirurgical al traumatismelor *K! orl
13 oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie' cauterizare sau diatermie orl
16 terapia chirurgical a a%eciunilor mamare super%iciale obstetrica-ginecologie
19 inseria dispozitivului intrauterin obstetrica-ginecologie
1: %otocoagularea cu laser a leziunilor cutanate dermatologie
:#
17 crioterapia in leziuni cutanate dermatologie
1>
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plgi tiate
super%icial' nepate super%icial' necroze cutanate' escare' dehiscene
plgi Fanestezie' e(cizie' sutur inclusiv ndeprtarea %irelor'
pansamentB
dermatologie' chirurgie
1? terapia chirurgical a arsurilor termice M 10N dermatologie' chirurgie
2= terapia chirurgical a degerturilor de grad - i -- dermatologie' chirurgie
21 terapia chirurgical a leziunilor e(terne prin ageni chimici M 10N dermatologie' chirurgie
22
terapia chirurgical a panariiului Feritematos' %lictenular'
periunghial' subunghial' antracoid' pulparB
dermatologie' chirurgie
23
terapia chirurgical a tumorilor mici' chisturilor dermoide sebacee'
lipoamelor nein%ectate
dermatologie' chirurgie
26
terapia chirurgical a %urunculului' %urunculului antracoid'
%urunculozei
dermatologie' chirurgie
29 terapia chirurgical a abcesului Fde pri moi' perianal' pilonidalB dermatologie' chirurgie
2: terapia chirurgical a panariiului osos' articular' tenosinoval chirurgie
27 terapia chirurgical a hidrosadenitei chirurgie
2> terapia chirurgical a edemului dur si seromului posttraumatic chirurgie
2?
terapia chirurgical a %lebopatiilor varicoase super%iciale= ruptur
pachet varicos
chirurgie
3= terapia chirurgical a granulomului ombilical chirurgie
31 terapia chirurgical a supuraiilor postoperatorii chirurgie
32 tratamentul plgilor chirurgie
33 terapia chirurgical a %imozei Fdecalotarea' debridareaB
urologie' chirurgie
pediatric
E. P$-ce"$& te$a.et&ce;t$ata'e)te ch&$$/&ca!e c-'.!e@e 0 .)cta< 29 .)cte
1
tratamentul chirurgical al unor a%eciuni ale ane(elor globului
ocular Falazion' tumori benigne care nu necesit plastii
ntinse' chist con1unctival' chist al pleoapei' or1elet' %legmon'
abces' (antelasmeB
o%talmologie
:
2 tratament cu laser al polului anterior' polului posterior o%talmologie
3
tratament chirurgical *K! colecie: sept' %legmon
periamigdalian' %uruncul ci aeriene e(terne$conduct auditiv
e(tern' %uruncul vestibul nazal' othematom
orl
6
e(tragere %ibroscopica de corpi strini din cile respiratorii
superioare
orl
9
manevre de mic chirurgie pentru abces i$sau chist vaginal
sau bartholin cu marsupializare' polipi' vegetaii vulv'
vagin' col
obstetrica-ginecologie
: cauterizare de col uterin obstetrica-ginecologie
7 diatermocoagularea colului uterin obstetrica-ginecologie
>
electrochirurgia$electrocauterizarea tumorilor
cutanate$leziune
dermatologie' chirurgie
?
terapia chirurgical comple( a panari iului osos' articular'
tenosinoval
chirurgie
1= terapia chirurgical a %legmoanelor chirurgie
11 terapia chirurgical a hematomului chirurgie
12 dilataia stricturii uretrale urologie' chirurgie
13 criocoagularea FcrioaplicaiaB transscleral o%talmologie
A. P$-ce"$& te$a.et&ce;t$ata'e)te 'e"&ca!e #&'.!e 0 .)cta< 7.)cte
1 aerosoli$sedinta Fma(im 3 sedinteB
alergologie' pneumologie'
pediatrie' orl
2 toaleta auriculara unilateral F2 proceduriB orl
3
administrare tratament prin in1ectarea partilor moi
Fintramuscular' intradermic i subcutanatB
toate specialitatile
B. P$-ce"$& te$a.et&ce;t$ata'e)te 'e"&ca!e "e c-'.!e@&tate 'e"&e 0 .)cta< 11 .)cte
1
%otochimioterapie FuvaB cu o(oralen locala sau
general$sedinta Fma(im & sedinteB
dermatologie
2
%otochimioterapie Fuvb cu spectru ingustB $sedinta Fma(im &
sedinteB
dermatologie
3
mezoterapia - in1ectare terapeutica paravertebrala i
periartriculara
neurologie' dermatologie'
reumatologie' geriatrie si
gerontologie
::
6 probe de repozitionare vestibular *K!' neurologie
9 imunoterapie speci%ic cu vaccinuri alergenice standardizate alergologie
: administrare tratament prin punctie intravenoasa toate specialitatile
7 -n%iltra ii nervoase regionale anestezie i terapie intensiv
>
-nstalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlate de
pacient
anestezie i terapie intensiv
H. P$-ce"$& te$a.et&ce;t$ata'e)te 'e"&ca!e c-'.!e@e 0 .)cta< 16 .)cte
1 punctii si in%iltratii intraarticulare
ortopedie' reumatologie' geriatrie
si gerontologie
2 instilatia uterotubara terapeutica obstetrica-ginecologie
3 bloca1e chimice pentru spasticitate Fto(in botulinicB
ortopedie' reumatologie'
neurologie
I. T$ata'e)te -$t-.e"&ce 'e"&ca!e 0 .)cta< 2= .)cte
1
tratamentul ortopedic al lu(aiei' entorsei sau %racturii
antebraului' pumnului' gleznei' oaselor carpiene'
metacarpiene' tarsiene' metatarsiene' %alange
ortopedie
2
tratamentul ortopedic al entorsei sau lu(aiei patelei'
umrului= dis1uncie acromioclavicular= %racturii gambei'
coastelor' claviculei' humerusului' scapulei= rupturii
tendoanelor mari Fachilian' bicipital' cvadricipitalB=
instabilitate acut de genunchi= ruptur muscular
ortopedie
3
tratamentul ortopedic al %racturii %emurului= lu(aiei' entorsei
de genunchi' %racturii de gamb cu aparat cruropedios=
tratamentul scoliozei' ci%ozei' spondilolistezisului' rupturii
musculare
ortopedie
6
tratament n displazia lu(ant a oldului n primele luni de
via
ortopedie
9
tratamentul piciorului str8mb congenital n primele 3 luni de
via
ortopedie
:
tratamentul la copii cu genu valgum' genu varum' picior plat
valg
ortopedie
C. Te$a.&& .#&h&at$&ce 0 .)cta< 19 .)cte
1 consiliere psihiatric nespeci%ic individuala si %amiliala psihiatrie
2
psihoterapie de grup Fpsihoze' tulburri obsesiv-compulsive'
tulburri %obice' tulburri de an(ietate' distimii' adiciiB
psihiatrie
:+
3
psihoterapie individual Fpsihoze' tulburri obsesiv-
compulsive' tulburri %obice' tulburri de an(ietate' distimii'
adicii' tulburri din spectrul autistB
psihiatrie
6 terapia cognitiv-comportamental psihiatrie
,*23: <entru e%ectuarea procedurilor care necesit dotare cu aparatur' %urnizorii trebuie s %ac
dovada de inerii legale a acestora.
1.7 Se$%&c&& "e #+)+tate c-)e@e act!& 'e"&ca! sunt %urnizate de psihologi n specialitatea
psihologie clinic' consiliere psihologic' psihoterapie i psihopedagogie special - logopezi i
Ginetoterapeui i pot %ace obiectul contractelor ncheiate de casele de asigurri de sntate cu
medicii de specialitate' cu urmtoarele specialiti clinice:
- neurologie i neurologie pediatric=
- otorinolaringologie=
- psihiatrie i psihiatrie pediatric=
- ortopedie i traumatologie i ortopedie pediatric=
- reumatologie=
- oncologie medical=
- diabet zaharat' nutriie i boli metabolice=
- hematologie=
- ne%rologie.
1.:.1 !ista serviciilor de sntate cone(e actului medical i puncta1ele corespunztoare:
aB neurologie i neurologie pediatric
a1B serviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic' consiliere psihologic
i psihoterapie:
a1.1B evaluare psihologic clinic i psihodiagnostic 30 puncte$ edin
a1.2B consiliere psihologic clinica pentru copii$adult 30puncte$ edin
a2B serviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie special -logoped:
consiliere $intervenie de psihopedagogie special - logoped 1# puncte$ edin
a3B servicii cone(e %urnizate de Ginetoterapeut' n condi iile prevzute la punctul 1.:.2
a3.1B Ginetoterapie individual 30 puncte
a3.2B Ginetoterapie pe grup 1# puncte
a3.3B Ginetoterapie pe aparate speciale: 1# puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
bB *torinolaringologie:
b1B serviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic' consiliere
psihologic i psihoterapie:
b1.1B investigarea psihoacustic a vocii 10 puncte$ edin
b1.2B psihoterapie sugestiv armat n a%onii psihogene 20 puncte$ edin
b2B serviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie special - logoped:
b2.1B consiliere $intervenie de psihopedagogie special 5 logoped 1# puncte$ edin
b2.2B e(erciii pentru tulburri de vorbire FedinB 1# puncte$ edin
cB <sihiatrie' inclusiv psihiatrie pediatric:
c1B serviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic' consiliere
psihologic i psihoterapie:
c1.1B evaluare psihologic clinic i psihodiagnostic 30 puncte$ edin
c1.2.B consiliere psihologic clinica pentru copii$adult 30 puncte$ edin
:"
c1.3.B consiliere psihologic clinica pentru copii Fnumai la recomandarea medicului cu
specialitatea psihiatrie pediatricB - ntr-o metod psihoterapeutic aplicabil copilului diagnosticat
cu tulburri din spectrul autist 30 puncte$ edin
c1.&.B psihoterapia copilului i %amiliei - pentru copii Fnumai la recomandarea medicului
cu specialitatea psihiatrie pediatricB - ntr-o metod psihoterapeutic aplicabil copilului
diagnosticat cu tulburri din spectrul autist 30 puncte$ edin
c2B serviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie special -logoped
- consiliere $intervenie de psihopedagogie special - logoped 1# puncte$ edin
dB Keumatologie n condi iile prevzute la punctul 1.:.2
0ervicii %urnizate de Ginetoterapeut:
d1B Ginetoterapie individual 30 puncte
d2B Ginetoterapie pe grup 1# puncte
d3B Ginetoterapie pe aparate speciale: 1# puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
eB *rtopedie i traumatologie i ortopedie pediatric n condi iile prevzute la punctul 1.:.2
0ervicii %urnizate de Ginetoterapeut:
e1B Ginetoterapie individual 30 puncte
e2B Ginetoterapie de grup 1# puncte
e3B Ginetoterapie pe: aparate speciale: 1# puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
%B *ncologie medical
0erviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic' consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru copii i adul i cu a%ec iuni oncologice
30 puncte$ edin
gB Iiabet zaharat' nutriie i boli metabolice
0erviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic' consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru copii i adul i cu diagnostic con%irmat de diabet
zaharat 30 puncte$ edin
hB 7ematologie
0erviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic' consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru copii i adul i cu a%ec iuni oncologice
30 puncte$ edin
iB ,e%rologie
0erviciile %urnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic' consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru copii i adul i cu insu%iciena renal cronic 5
dializ 30 puncte$ edin
1.:.2: 0erviciile de Ginetoterapie se acorda con%orm unui plan recomandat de medicul
de reabilitare medicala prin scrisoare medical.
2. L&#ta #.ec&a!&t+*&!-$ c!&)&ce .e)t$ ca$e #e ()che&e c-)t$act "e 7$)&4a$e "e #e$%&c&& 'e"&ca!e
() a',!at-$&! "e #.ec&a!&tate
,r.
+0
crt.
1 )lergologie i imunologie clinic
2 6oli in%ecioase
3 4ardiologie
& 4hirurgie cardiovascular
# 4hirurgie general
4hirurgie pediatric
: 4hirurgie plastic' estetic i microchirurgie reconstructiv
+ 4hirurgie toracic
" Iermatovenerologie
10 Iiabet zaharat' nutriie i boli metabolice
11 Cndocrinologie
12 9astroenterologie
13 9enetic medical
1& 9eriatrie i gerontologie
1# 7ematologie
1 ;edicin intern
1: ,e%rologie
1+ ,eonatologie
1" ,eurochirurgie
20 ,eurologie
21 ,eurologie pediatric
22 *ncologie medical
23 *bstetric-ginecologie
2& *%talmologie
2# *torinolaringologie
2 *rtopedie i traumatologie
2: *rtopedie pediatric
2+ <ediatrie
2" <neumologie
30 <sihiatrie
31 <sihiatrie pediatric
32 Keumatologie
33 Jrologie
3& 4hirurgie vascular
3# Kadioterapia
3 4hirurgie oral i ma(ilo-%acial
3: )nestezie i terapie intensiv
3. 6iletul de trimitere pentru specialit ile clinice este %ormular cu regim special' unic pe ar'
care se ntocmete n dou e(emplare. Jn e(emplar rm8ne la medicul care a %cut trimiterea i un
e(emplar este nm8nat asiguratului' care l depune la %urnizorul de servicii medicale clinice.
>urnizorul de servicii medicale clinice pstreaz la cabinet e(emplarul biletului de trimitere i l va
prezenta casei de asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia.
&. !a contractare %urnizorul depune lista cu asigura ii %iecrui medic de specialitate' a%la i n
eviden cu urmtoarele boli cronice: 72)' dislipidemie i diabet zaharat tip 2' astm bronic' boal
cronic respiratorie obstructiv F6<*4B i boal cronic de rinichi' con%orm modelului prevzut n
ane(a 2 I la ordin. !unar' se raporteaz modi%icrile intervenite$micarea lunar$intrri$ieiri'
utiliz8nd %ormularele de raportare aprobate prin ordin al preedintelui 4asei ,aionale de )sigurri
de 0ntate.
+1
#. 4azurile noi depistate pe parcursul derulrii contractului' care se prezint cu bilet de trimitere
de la medicul de %amilie pe care este eviden iat management de caz' cu urmtoarele boli cronice
72)' dislipidemie i diabet zaharat tip 2' astm bronic' boal cronic respiratorie obstructiv
F6<*4B i boal cronic de rinichi i pentru care se %ace management de caz' se raporteaz lunar
modi%icrile intervenite$micarea lunar$intrri$ieiri utiliz8nd %ormularele de raportare aprobate
prin ordin al preedintelui 4asei ,aionale de )sigurri de 0ntate.
. ,umrul de puncte pe consultaie' valabil pentru pachetele de servicii:
,umr puncte
pentru specialiti
medicale
,umr
puncte pentru
specialiti
chirurgicale
a. 4onsultaia copilului cu v8rsta cuprins
ntre 0 i 3 ani
1'2 puncte 1:'2# puncte
b. 4onsultaia de psihiatrie i psihiatrie pediatric a copilului
cu v8rsta cuprins ntre 0 i 3 ani
32'&0 puncte -
c. 4onsultaia peste v8rsta de & ani 10'+ puncte 11'# puncte
d. 4onsultaia de psihiatrie i psihiatrie pediatric peste v8rsta
de & ani
21' puncte
e. 4onsultaia de plani%icare %amilial 10'+ puncte
%. 4onsultaia de neurologie a copilului cu v8rsta cuprins
ntre 0 i 3 ani
21' puncte
g. 4onsultaia de neurologie peste v8rsta de & ani 1&'& puncte
?ncadrarea persoanei' respectiv trecerea dintr-o grup de v8rst n alta se realizeaz la mplinirea
v8rstei Fde e(emplu: copil cu v8rsta de & ani mplinii se ncadreaz n grupa peste & aniB. <entru
persoanele cu v8rsta de 0 de ani i peste' numrul de puncte corespunztor consultaiei se
ma1oreaz cu 2 puncte.
4onsultaiile de la lit. a - d i % - g din tabelul de mai sus i puncta1ele a%erente sunt
corespunztoare i consultaiilor ce sunt %urnizate la distan prin sisteme de telemedicin rural
dezvoltate de ;inisterul 0ntii. ?n cadrul acestor consultaii este cuprins i interpretarea
investigaiilor medicale paraclinice ecogra%ie general 5abdomen i pelvis i CD9' transmise de
medicii de %amilie prin sistemul de telemedicin.
:. <entru competena$atestatul de studii complementare n plani%icare %amilial se poate ncheia
contract de %urnizare de servicii medicale n ambulatoriul de specialitate clinic' cu respectarea
prevederilor 7otr8rii 9uvernului nr. &00$201& i a prezentului ordin.
+. ;edicii de specialitate din specialitile clinice pot e%ectua ecogra%ii cuprinse n ane(a 1: la
ordin ca o consecin a actului medical propriu pentru asiguraii pentru care este necesar a se
e%ectua aceste investigaii n vederea stabilirii diagnosticului sau pe baz de bilet de trimitere de la
un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de %amilie n limita competenei i a dotrilor
necesare= decontarea acestor servicii se realizeaz din %ondul a%erent investigaiilor medicale
paraclinice n limita sumelor rezultate con%orm criteriilor din ane(a 20 la ordin. <entru aceste
servicii %urnizorii de servicii medicale de specialitate ncheie cu casele de asigurri de sntate acte
adiionale la contractele de %urnizare de servicii medicale clinice.
". ?n situaia n care un medic are mai multe specialiti clinice con%irmate prin ordin al
ministrului sntii acesta i poate des%ura activitatea n baza unui singur contract ncheiat cu
casa de asigurri de sntate put8nd acorda i raporta servicii medicale a%erente specialitilor
respective n condiiile n care cabinetul medical este nregistrat n registrul unic al cabinetelor
pentru aceste specialiti i autorizat sanitar pentru acestea' cu respectarea unui program de lucru
corespunztor' stabilit prin contractul ncheiat.
10. 0ervicii de acupunctur 5 consulta ii' cur de tratament
+2
?n baza competenei$atestatului de studii complementare n acupunctur se poate ncheia contract
de %urnizare de servicii de acupunctur n ambulatoriu con%orm modelului de contract pentru
%urnizare de servicii medicale n ambulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice.
10.1 4onsulta ia de acupunctur: se acord o singur consulta ie pentru %iecare cur de
tratament cu un tari% de 13 lei.
10.2 4ura de tratament$caz: se acord ma(im 2 cure$an calendaristic pe asigurat' dup care
asiguratul pltete integral serviciile medicale. * cur de tratament reprezint n medie 10 zile de
tratament i n medie & proceduri$zi. 2ari%ul pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de
acupunctur de care bene%iciaz un asigurat pentru o cur de servicii de acupunctur este de 1&0 lei
10.3 4onsultaiile de acupunctur se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul de
%amilie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.
C. PACHETUL DE SERVICII N ASISTEN A MEDICAL AMBULATORIE DE
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE CLINICE PENTRU PACIENII DIN
STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE;SPAIULUI ECONOMIC
EUROPEAN;CONAEDERA IEI ELVEIENE8 TITULARI DE CARD EUROPEAN DE
ASIBURRI SOCIALE DE SNTATE8 N PERIOADA DE VALABILITATE A
CARDULUI8 PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE;SPAIULUI ECONOMIC EUROPEAN; CONAEDERA IEI ELVEIENE8
BENEAICIARI AI AORMULARELOR;DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE N BAZA
REBULAMENTULUI CE NR. >>3 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN DI AL
CONSILIULUI DIN 2? APRILIE 2==6 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMENIA
A NCHEIAT ACORDURI8 NELEBERI8 CONVENII SAU PROTOCOALE
INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII
1. <entru pacienii din statele membre ale Jniunii Curopene$din 0paiul Cconomic Curopean$
4on%ederaiei Clveiene' bene%iciari ai %ormularelor$documentelor europene emise n baza
Kegulamentului F4CB nr. ++3$200& al <arlamentului Curopean i al 4onsiliului din 2" aprilie 200&'
%urnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord servicii
medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Kom8nia' cu e(cepia situaiei n care pacienii
respectivi bene%iciaz de servicii medicale programate' acordate cu autorizarea prealabil a
instituiilor competente din statele membre ale Jniunii Curopene$din 0paiul Cconomic Curopean$
4on%ederaiei Clveiene. <achetul de servicii este cel prevzut la lit. 6 din prezenta ane(.
2. <entru pacienii din statele membre ale Jniunii Curopene$din 0paiul Cconomic Curopean$
4on%ederaiei Clveiene' titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate' n perioada de
valabilitate a cardului' %urnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate nu solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu.
<achetul de servicii este cel prevzut la lit. ) punctul 1 subpunctele 1.1 i 1.2 i la lit. 6 punctul 1
subpunctul 1.2 din prezenta ane(.
3. <entru pacienii din statele cu care Kom8nia a ncheiat acorduri' nelegeri' convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii' care au dreptul i bene%iciaz de
servicii medicale acordate pe teritoriul Kom8niei' pachetul de servicii este cel prevzut la lit. 6 din
prezenta ane(' sau dup caz' de serviciile medicale prevzute la lit. ) punctul 1 subpunctele 1.1 i
1.2 din prezenta ane(' n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale. 0erviciile
medicale prevzute la lit. 6 din prezenta ane(' se acord numai pe baza biletului de trimitere n
aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Kom8nia.
+3