Sunteți pe pagina 1din 41

Crearea tabelelor

1 Crearea tabelelor...............................................................................................................2
1.1 Crearea unei tabele.....................................................................................................2
1.2 Crearea unei tabele n modul Design View...............................................................5
1.3 Crearea unei tabele cu o aplicaie vrjitor................................................................1
1.! "ntroducerea datelor n tabele...................................................................................13
1.!.1 C#mpuri de tip numeric....................................................................................1!
1.!.2 De$inirea unor casete tip list %i list combinat pentru introducerea datelor. .15
1.!.3 "ntroducerea datelor de tip boolean...................................................................1&
1.!.! "ntroducerea %i a$i%area datelor de tipul Date ' (ime........................................2
1.!.5 De$inirea valorii implicite a unui c#mp............................................................21
1.5 De$inirea c)eii primare a tabelei..............................................................................22
1.* +eniurile unei tabele...............................................................................................23
1., -ortarea %i $iltrarea liniilor unei tabele.....................................................................2*
1.,.1 -ortarea liniilor unei tabele...............................................................................2*
1.,.2 .iltrarea liniilor unei tabele...............................................................................2/
1./ 0dugarea1 modi$icarea %i %tergerea datelor din tabele........................................3
1.& +odi$icarea structurii unei tabele...........................................................................32
1.&.1 0dugarea unei coloane prin modi$icarea de$iniiei tabelei.............................32
1.&.2 0dugarea unei coloane prin modi$icarea tabelei cu date...............................3!
1.&.3 -tergerea unei coloane.....................................................................................35
1.&.! +odi$icarea tipului datelor unei coloane.........................................................3*
1.1 .ormatarea tabelelor.............................................................................................3*
1.11 2robleme propuse..................................................................................................3/
1.12 "ntrebri de control................................................................................................!1
1
1 Crearea tabelelor
1.1 Crearea unei tabele
Crearea unei tabele se $ace n dou etape3
1. etapa de de$inire a tabelei3 pentru $iecare coloan a tabelei se preci4ea4 numele
coloanei %i tipul datelor din coloan1
2. etapa de umplere a tabelei cu date.
"nstruciunea -56 de creare a unei tabele are $orma
C780(8 (0968 table:name
;
column:name1 data:t<pe =constraints>1
column:name2 data:t<pe =constraints>1
column:name3 data:t<pe =constraints>1
...
?@
"nstruciunea C780(8 (0968 conine descrierea ;sc)ema? tabelei pentru $iecare
coloan a tabelei1 de$ine%te numele coloanei1 column:name1 %i tipul datelor din coloan1
data:t<pe. "nstruciunea poate conine %i constr#ngeri opionale pentru $iecare coloan1
=constraints>. Constr#ngerile pot $i cele din (abelul 1.
Constr#ngere -emni$icaie
AB( AC66 Coloana nu poate conine o valoare AC66
CA"5C8 Valoarea este unic n coloan
27"+07D E8D Coloana este c)eie primar
.B78"FA E8D Coloana este o c)eie eGtern
Tabelul 1. Constrngerile coloanelor unei tabele.
C)eia primar a unei tabele identi$ic unic liniile tabelei. 8a conine totdeauna o valoare
unic %i nu poate conine valoarea AC66. Brice tabel poate avea o singur c)eie
primar.
C)eia eGtern a unei tabele indic o c)eie primar din alt tabel.
"n ba4a de date eGist at#t descrierea tabelei ;sc)ema?1 numele coloanelor1 tipurile de date
din coloane %i constr#ngerile1 c#t %i tabela cu date.
Dup cum vom vedea mai jos1 $iecrei etape de creare a tabelei i corespunde o vedere3
etapei de proiectare1 n care descriem tabela1 i corespunde vederea Design View1
etapei de umplere cu date a tabelei i corespund vederile Datasheet View %i Form
View.
2entru a crea o tabel ntrHo ba4 de date se procedea4 ast$el3
1. se crea4 o nou ba4 de date dac este ca4ul1 sau se desc)ide o ba4 de date
eGistent. 2entru aceasta n $ereastra (asI 2ane din dreapta ecranului se a$i%a4
$ereastra Aew .ile ca n .igura 11
2
Figura 1. Ferestra New File.
2. n seciunea Bpen a $ile1 clic pe numele ba4ei de date ce trebuie desc)is1 care a$i%a4
$ereastra Database din .igura 21
3
Figura 2. Fereastra Database pentru selectarea unei operaii cu baza de date.
3. n partea st#ng a $erestrei Database este meniul b!ects cu opiunile pentru
operaiile cu ba4a de date@ clic pe opiunea Tables ce a$i%a4 n partea dreapt
opiunile pentru crearea unei tabele din (abelul 2.
Bpiune -emni$icaie
Create table in Design view De$inirea unei tabele
Create table b< using wi4ard Crearea unei tabele cu aplicaia vrjitor
Create table b< entering data Crearea uneu tabele prin introducerea datelor
Tabelul 2. piuni de creare a unei tabele.
0lternativ1 clic pe butonul New din bara de instrumente a $erestrei Database1 sau pe
meniul "nsert Table1 care a$i%a4 caseta Aew (able din .igura 31 cu acelea%i opiuni@
se alege opiunea dorit.
!
Figura #. Caseta New Table.
1.2 Crearea unei tabele n modul Design View
+odul DesignView permite de$inirea tabelelor ba4ei de date. De$inirea unei tabele const
n speci$icarea numelui $iecrei coloane a tabelei %i tipul datelor din coloane. Clic pe
opiunea Create table in Design View din .igura 21 sau Design View din .igura 31 care
a$i%a4 $ereastra (able din .igura !. "n aceast caset de$inim tabela de date1 ve4i
instruciunea C780(8 (09683 coloanele ;atributele? tabelei1 tipul datelor din coloane %i
constr#ngerile@ coloanele unei tabele pot avea orice nume.
0plicaia 0ccess atribuie tabelelor de date nume implicite3 (able11 (able21 etc. B tabel
poate avea orice nume ales de utili4ator1 atribuit tabelei la salvarea ei. Aumele $erestrei
este Aume(abela 3 (able.
5
Figura $. Caseta Table pentru de%inirea unei tabele.
"n st#nga liniei curente apare cursorul 1 care poate $i deplasat de la o linie la alta cu
tastele sgei.
.ereastra (able conine o tabel cu trei coloane@ $iecare linie a tabelei de$ine%te un c#mp
;coloan1 atribut? al tabelei de date3
1. Field Name va conine numele coloanelor tabelei1
2. Data T&pe va conine tipul datelor coloanelor1
3. Description va conine o descriere a datelor din coloane.
+enionm c1 pentru indicaii asupra c#mpurilor unei tabele selectm c#mpul cu clic %i
apsm tasta F11 ve4i bara de stare a aplicaiei din .igura !.
2entru a eGempli$icare vom de$ini o tabel 0AF0J0(" cu de$iniia de mai jos1 a
angajailor unei intreprinderi
0AF0J0("
"D Aume 2renume Data:angajarii Varsta
C#mpurile au urmtoarea semni$icaie3
1. "D1 numrul de identi$icare a angajatului1 care va $i c)eia primar a tabelei1
2. Aume1
3. 2renume1
!. Data angajrii1
5. Varsta.
*
.iecare coloan ;atribut1 c#mp? a tabelei se de$ine%te ntrHo linie a tabelei din $ereastra
(able. (recerea de la un c#mp la altul se $ace cu tasta Tab sau cu tastele sgei1 %i .
0tunci c#nd cursorul se a$l n c#mpul Data T&pe1 se a$i%a4 lista din .igura 51 din care
se alege tipul dorit3
Te't conine cel mult 5 caractere1
(emo conine teGt de orice lungime1
Number conine numere1
Date)Time conine date calendaristice sau timp1
Currenc& descrie c#mpuri ce conin valori bne%ti1
*utoNumber generea4 automat numere consecutive la $iecare linie1
+es)No conine o valoare de tip 9oolean1 adevrat sau $als1 etc.
Figura ,. Tipuri de date ale cmpurilor unei tabele.
.igura * arat de$inirea primei coloane a tabelei 0AF0J0(". "n coloana Field Name se
introduce numele coloanei1 "D. (ipul coloanei "D sHa ales *utoNumber. 8l se introduce
n coloana Data T&pe din caseta din .igura 5. (ipul *utoNumber $ace ca la umplerea
tabelei cu date1 la $iecare nou angajat introdus se generea4 automat un numr ce cre%te
cu unu. "n coloana Description se introduce un teGt cu semni$icaia coloanei "D. "n
coloana Description se introduce o scurt descriere a c#mpului1 aici Cod angajat.
,
Figura -. De%inirea tipului unei coloane a tabelei.
+enionm c1 la alegerea tipului c#mpului n coloana Data T&pe1 n partea de jos a
$erestrei se a$i%a4 caseta .ield 2roperties din .igura *3
seciunea .eneral a$i%a4 proprietile generale1 dimensiunea c#mpului1 etc.1
seciunea /oo0up speci$ic opiunile de a$i%are a datelor1 la cele mai multe tipuri
de date opiunea teGt. Bpiunile de a$i%are corespund domeniului datelor.
C#teva din proprietile generale sunt urmtoarele3
Field 1ize speci$ic lungimea maGim a c#mpului1
Format d $ormatul de a$i%are a datelor introduse1 ve4i .igura *. .ormatele
prede$inite1 disponibile pentru $iecare tip de c#mp1 vor $i pre4entate n continuare.
8Gist posibilitatea de a de$ini propriile $ormate de a$i%are1 dup cum se va arta
ntrHo lucrare urmtoare1
"nput (as0 permite de$inirea unei m%ti de introducere a datelor1
Caption este titlul c#mpului1 ve4i .igura *. Dac aceast proprietate prime%te o
valoare1 ea este a$i%at ca nume al c#mpului la a$i%area tabelei cu date1 n vederea
Datas)eet. "n ca4 contrar numele c#mpului este cel din de$iniia tabelei1
.De%ault Value permite speci$icarea valorii implicite a c#mpului. Dup cum se
vede n .igura *1 valoarea implicit a unui c#mp numeric este 1
Validation 2ule permite de$inirea unei reguli de validare pentru a preveni
introducerea de date eronate n tabel1
Validation Te't permite de$inirea unui mesaj de eroare a$i%at la introducerea unei
valori incorecte ;c#nd proprietatea Validation 2ule nu este satis$cut?1
.2e3uired1 dac are valoarea Des1 c#mpul nu poate $i lsat gol.
"n ca4ul c#mpurilor numerice mai apare %i proprietatea
/
Decimal 4laces speci$ic numrul de 4ecimale. "n ca4ul tipurilor ntregi numrul
de 4ecimale este 4ero
+odul de $ormatare a datelor unei tabele1 ;.ont1 nlimea %i limea c#mpului1 etc.?1 va $i
pre4entat ulterior.
"n eGemplul nostru de$iniiile coloanelor tabelei 0AF0J0(" sunt cele din .igura ,.
Figura 5. De%iniiile coloanelor tabelei anga!ailor unei intreprinderi.
-e de$ine%te c)eia primar a tabelei1 n ca4ul nostru coloana "D ast$el3
1. se selectea4 linia "D1
2. clic pe butonul al barei de instrumente1 ve4i .igura ,1
3. se salvea4 apoi tabela proiectat. Clic pe opiunea 1a6e *s a meniului File %i se
a$i%a4 caseta -ave 0s din .igura /. -e modi$ic numele (able11 acordat de 0ccess1
n 0AF0J0(" %i clic pe butonul 7.
Figura 8. Caseta 1a6e *s pentru sal6area unei tabele.
-e crea4 o tabel vid care se poate umple cu date n mai multe moduri. Cn mod este de
a a$i%a tabela n vederea Datas)eet View cu un clic pe butonul al barei de instrumente.
-e a$i%a4 tabela vid ca n .igura &1 %i se introduc datele select#nd c#te un c#mp al unei
linii cu un clic de mous %i introduc#nd valoarea dorit.
Figura 9. Tabela *N.*:*T" a%i;at< =n 6ederea Datasheet.
(abela completat cu date este artat n .igura 1.
&
Figura 1>. Tabela *N.*:*T" completat< cu date.
Deoarece nu am completat proprietatea Caption a c#mpurilor tabelei1 acestea apar a$i%ate
cu numele lor din de$iniia tabelei. Dac dorim de eGemplu ca numele c#mpului
Data:angajarii s apar ca Data angajarii ;$r :?1 vom completa proprietatea Caption a
acestui c#mp ca Data angajarii.
Aavigarea n tabel se $ace cu butoanele barei de navigare din partea de jos a tabelei.
-emni$icaia lor este cea din (abelul 3.
9uton -emni$icaie
+ergi la prima linie
+ergi la linia precedent
+ergi la linia urmtoare
+ergi la ultima linie
Crea4 o nou linie
Tabelul #. ?utoanele barei de na6igare.
"n mijlocul barei de navigare este caseta cu numrul liniei curente.
-e poate merge direct la o linie din tabel cu dublu clic pe caseta cu numrul liniei
curente %i apoi se nscrie n aceast caset numrul liniei unde vrem s mergem.
Cn alt mod de introducere a datelor n tabele este cu ajutorul unui $ormular1 dup cum se
va arta ulterior.
1.3 Crearea unei tabele cu o aplicaie vrjitor
Crearea unei tabele se poate $ace cu aplicaia vrjitor cu un clic pe opiunea Table
@izard din .igura 3. -e a$i%a4 caseta (able Ki4ard din .igura 111 n care se selectea4
c#mpurile din tabelele disponibile. Aumele c#mpurilor se pot modi$ica dup dorin.
Vom eGempli$ica mai jos crearea unei tabele cu aplicaia (able Ki4ard.
1
Figura 11. Caseta Table @izard.
1. se selectea4 pe r#nd tabelele dorite din lista 1ample Tables %i apoi c#mpurile dorite
din aceste tabele din lista 1ample Fields@ se poate modi$ica numele c#mpului selectat
cu clic pe butonul 2ename Field@ dup selectarea c#mpurilor dorite clic pe butonul
Ne't %i se a$i%a4 caseta din .igura 131
Figura 12. 4asul ". 1electarea cmpurilor.
2. n caseta din .igura 13 se alege c)eia primar1 de ctre vrjitor sau manual@ clic pe
butonul Ne't %i se a$i%a4 caseta din .igura 1!1
11
Figura 1#. 4asul "". *legerea numelui ;i a cheii primare.
3. n caseta din .igura 1! se de$inesc1 dac este ca4ul1 relaiile cu alte tabele@ clic pe
butonul Ne't %i se a$i%a4 caseta din .igura 151
Figura 1$. 4asul """. De%inirea relaiilor cu alte tabele.
!. n caseta din .igura 15 se alege modul de introducere a datelor@ dac se marc)ea4
opiunea Anter data into the table using a %orm the wizard creates %or me1 se
crea4 un $ormular de introducere %i a$i%are a datelor. "n ca4 contrar1 datele se
12
introduc direct n tabel1 n vederea Datasheet View. Clic pe butonul Finish %i tabela
este creat.
Figura 1,. Caseta Table @izard. 4asul "V alegerea modului de introducere a datelor.
(abela vid este a$i%at n vederea Datasheet View ca n .igura 1*.
Figura 1-. *%i;area tabelei create de 6r<!itor.
2roiectarea tabelei de ctre vrjitor este cea din .igura 1,.
Figura 15. 4roiectarea tabelei create de 6r<!itor.
1.4 ntroducerea datelor n tabele
8Gist dou moduri de a introduce date ntrHo tabel3
prin introducerea direct a datelor1
prin crearea unui $ormular.
"n primul mod se a$i%a4 tabela de date n unul din urmtoarele moduri3
13
cu un clic pe opiunea pen a meniului din (abelul /a1
cu clic pe butonul al barei de instrumente a $erestrei Database1
cu dublu clic pe icoana tabelei din $ereastra Database.
-e introduc apoi datele. Cn eGemplu de tabel completat cu date este cel din .igura 1/.
Figura 18. Tabel< cu date.
"ntroducerea datelor ntrHo tabel prin crearea unui $ormular va $i artat ntrHo lucrare
ulterioar.
1.4.1 Cmpuri de tip numeric
C#mpurile de tip numeric pot memora numere ntregi sau reale. Dimensiunea c#mpului
pentru tipurile numerice poate $i una din urmtoarele3
dimensiunile ?&te1 "nteger %i /ong "nteger corespund numerelor ntregi repre4entate
pe 11 21 respectiv ! octei1
dimensiunea Decimal repre4int numere ntregi cu cel mult 1/ ci$re1
dimensiunile 1ingle %i Double corespund numerelor reale repre4entate pe !1 respectiv
/ octei. 2reci4ia acestor tipuri este de , %i respective 15 ci$re 4ecimale.
(ipurile numerice disponibile sunt cele din (abelul !1 unde se arat %i dimensiunea
c#mpului1 proprietatea Field 1ize.
(ip Dimensiunea c#mpului
0utoAumber
Aumber
1!
Currenc<
Tabelul $. Tipuri numerice ;i dimensiunile lor.
tipul *utoNumber repre4int numere ntregi pe ! octei ;6ong "nteger?1 iar valorile
sunt generate automat1 incrementate cu un pas sau aleatoare.
tipul Number repre4int numere ntregi sau reale1 dup cum sHa artat mai sus. "n
ca4ul c#mpurilor 1ingle %i Double numrul real are partea ntreag separat de cea
subunitar prin punct1 ;.?1 iar grupele de c#te trei ci$re din partea ntreag se pot separa
prin virgul. Aumerele reale se pot introduce de asemenea cu eGponent.
tipul Currenc& corespunde valorilor bne%ti. -emnul monetar se poate alege ca n
(abelul !1 dolar1 euro. Aumrul introdus poate avea cel mult dou 4ecimale. Dac se
introduce o valoare negativ1 ea se repre4int n parante4e rotunde.
Valorile proprietii Format ale tipului Currenc& sunt modurile de a$i%are prede$inite ale
tuturor tipurilor numerice. De$inirea altor moduri de a$i%are se va pre4enta ntrHo alt
lucrare.
.igura 1& arat o tabel n care tipurile c#mpurilor sunt numerice.
Figura 19. Cmpuri cu tipuri numerice.
.igura 2 arat tabela proiectat n .igura 1&1 completat cu date.

Figura 2>. A'emple de cmpuri numerice.
1.4.2 Definirea unor casete tip list i list combinat pentru
introducerea datelor
"n ca4ul n care datele unei coloane pot avea un numr mic de valori1 putem crea o caset
tip list sau list combinat cu acele valori1 din care alegem valoarea dorit. 2entru
15
eGempli$icare1 vom considera tabela 27B"8C(8:0AF0J0(" de mai jos cu proiectele
unei intreprinderi %i angajaii ce lucrea4 la aceste proiecte.
27B"8C(8:0AF0J0("
"D:27J "D:0AF AC+8:0AF D2(:0AF -06:B70 B78
2roiectarea tabelei este cea din .igura 21.
Figura 21. 4roiectarea tabelei 42"ACTAB*N.*:*T".
C#mpurile D2(:0AF %i -06:B70 pot conine doar c#teva valori1 L"n$ormaticaM1
L-uportM %i LDocumentareM pentru D2(:0AF %i *1 !1 25 pentru -06:B70. "n
consecin1 este avantajos s crem c#te o caset cu list combinat din care s
introducem aceste valori. Vom pre4enta dou metode pentru crearea acestei casete.
"n prima metod o asemenea caset se de$ine%te n seciunea /oo0up a casetei .ield
2roperties %i valorile ei se introduc manual. 2roprietatea Displa& Control are ca valori3
Te't ?o' ;caset teGt?1
/ist ?o' ;caset tip list?1
Combo ?o' ;caset combinat?
care se aleg din caseta din .igura 22.
Figura 22. 4roprietatea Displa& Control.
Dup alegerea uneia dintre aceste valori n seciunea 6ooIup se a$i%a4 proprietile
speci$ice ale casetelor din (abelul 5.
1*
a? Combo 9oG b? 6ist 9oG
Tabelul ,. piunile zonei /oo0up.
-emni$icaia unora dintre ele este artat n (abelul *.
2roprietate -emni$icaie
Displa< Control +odul de a$i%are
7ow -ource (<pe (ipul sursei de date
7ow -ource -ursa de date
Tabelul -. 1emni%icaia opiunilor zonei /oo0up.
"n ca4ul nostru1 proprietatea Displa& Control se pune la valoarea Combo ?o'.
2roprietatea 2ow 1ource T&pe arat tipul sursei de date. "n general1 sursa de date poate
$i o tabel1 ;Table ) Cuer&?1 o list de valori1 ;Value /ist?1 sau o list de c#mpuri din
tabel1 ;Field /ist?. Valoarea proprietii se alege din caseta 7ow -ource (<pe din .igura
23. "n ca4ul nostru proprietatea 2ow 1ource T&pe se pune la valoarea Value /ist.
Figura 2#. 4roprietatea 2ow 1ource T&pe.
2roprietatea 2ow 1ource conine sursa de date. "n ca4ul nostru1 proprietatea 2ow 1ource
a c#mpului D2(:0AF este iniiali4at cu lista de valori ce vor aprea n caset1 separate
de caracterul D ca n .igura 2!. -irurile de caractere se scriu ntre g)ilimele.
Figura 2$. 4roprietatea 2ow 1ource a cmpului D4TB*N..
6a $el procedm %i cu c#mpul -06:B70. 7e4ultatul este cel din .igura 25.
1,
Figura 2,. 4roprietatea 2ow 1ource a cmpului 1*/B2*.
6a introducerea valorilor n tabel1 caseta apare ca n .igura 2*.
Figura 2-. Caset< pentru introducerea 6alorilor.
0 doua metod de creare a unei casete Combo 9oG este urmtoarea3 n ca4ul c#mpurilor
ale cror valori se vor introduce din caseta Combo 9oG ;n ca4ul nostrum D2(:0AF %i
-06:B70? se alege tipul c#mpului /oo0up @izard1 ve4i .igura 5. -e lansea4 aplicaia
6ooIup Ki4ard ce crea4 caseta tip Combo 9oG n trei pa%i3
1. se alege opiunea " will t&pe in the 6alues that " want1 ve4i .igura 2,1 clic Ne't1
2. se introduce valorile dorite1 ve4i .igura 2/1 clic Ne't1
3. se introduce numele c#mpului1 ve4i .igura 2&1 clic Finish.
Figura 25. *plicaia /oo0up @izard. 4asul ".
1/
Figura 28. *plicaia /oo0up @izard. 4asul "".
Figura 29. *plicaia /oo0up @izard. 4asul """.
Bbinem acelea%i c#mpuri ale tabelei ca n .igura 2! %i .igura 25.
1.4.3 Introducerea datelor de tip boolean
Coloane ce conin date de tip boolean au tipul +es)No. Datele de tip boolean pot $i a$i%ate
%i introduse n dou moduri3
1&
modul Chec0 ?o'1 n care se a$i%a4 o caset de validare1 care poate $i marcat cu un
clic pentru valoarea (rue. .igura 3a arat o asemenea coloan cu numele
9oolean.ield.
a? +odul C)ecI 9oG b? +odul (eGt 9oG
Figura #>. *%i;area coloanelor de tip boolean.
modul Te't ?o'1 n care datele a$i%ate %i introduse sunt de tip teGt ca n .igura 3b.
"n acest mod de a$i%are valorile se introduc ca Des1 (rue1 Bn pentru valoarea (rue %i
Ao1 .alse1 B$$ pentru valoare .alse. Valorile sunt a$i%ate ca Des sau Ao.
"mplicit1 modul de a$i%are este Chec0 ?o' ;coloana a$i%a4 o caset de validare?. 2entru a
trece n modul Te't ?o' se a$i%a4 seciunea /oo0up n modul Design View %i se alege
opiunea Te't ?o' din lista Displa& Control1 ca n .igura 31.
Figura #1. 1eciunea /oo0up pentru coloane de tip +es)No.
(recerea de la modul (eGt 9oG la modul C)ecI 9oG se $ace n acela%i $el. 6a trecerea de
la un mod la altul1 datele eGistente n tabel sunt automat convertite la noul mod.
1.4.4 Introducerea i afiarea datelor de tipul Date / Time
Datele de tipul Date ' (ime pot $i introduce %i a$i%ate n multe $ormate. 0ceste $ormate
vor $i pre4entate pe larg ntrHo lucrare ulterioar.
Data1 respectiv timpul1 se poate introduce n orice $ormat disponibil. 6a a$i%are1 valoarea
introdus este convertit n $ormatul ales.
.ormatele prede$inite de introducere a datelor sunt cele din (abelul ,.
.ormat Denumire
ll'44'aaaa ))3mm3ss 0+ ' 2+ Feneral Date
44H6una H aa +edium Date
ll'44'aaaa -)ort Date
))3mm3ss 0+ ' 2+ 6ong (ime
))3mm 0+ ' 2+ +edium (ime
))3mm -)ort (ime
Tabelul 5. Formate prede%inite de introducere a datelor calendaristice.
"n acest tabel ll este luna ;1 la 12?1 44 este 4iua ;1 la 31?1 aaaa este anul1 )) este ora1 mm
este minutul ; la 5&?1 ss este secunda ; la 5&?.
2
.ormatele prede$inite de a$i%are a datelor calendaristice ;proprietatea Format? sunt cele
din .igura 32.
Figura #2. Formatele prede%inite de a%i;are a cmpurilor Date ) Time.
8Gemplu. .ie tabela D0(0:("+2 a crei proiectare este cea din .igura 33. .ormatele de
a$i%are a datelor pentru $iecare c#mp sunt cele din 4ona Description a tabelei.
Figura ##. 4roiectarea tabelei D*T*BT"(4.
(abela cu date este cea din .igura 3!. Dac n c#mpul D0(02 se introduce data sub
$orma /'1&'2111 ea este convertit automat n $orma 1&H0ugH11.
Figura #$. Tabela cu date D*T*BT"(4.
Dac limea unei coloane este prea mic1 ea se poate modi$ica cu clic pe meniul Format
Column @idth.
0ccess memorea4 c#mpurile de tip Date ' (ime n virgul mobil n dubl preci4ie.
2artea ntreag repre4int data1 4ilele trecute de la 3 Decembrie 1/&&. 2artea subunitar
repre4int timpul ca o $raciune din 2! de ore.
1.4.5 Definirea alorii implicite a unui cmp
Valoarea implicit a unui c#mp se introduve n proprietatea De%ault Value. Dup cum se
vede n .igura *1 valoarea implicit a unui c#mp numeric este speci$icat de 0ccess ca .
21
1.! De"inirea c#eii primare a tabelei
"n general1 una sau mai multe dintre coloane constituie c)eia primar a tabelei1 care
identi$ic unic liniile tabelei.
Coloana sau coloanele ce repre4int c)eia primar sunt marcate n de$iniia tabelei cu
simbolul 1 ca n .igura ,.
De$iniia unei tabele se salvea4 cu clic pe opiunile 1a6e ' 1a6e *s ale meniului File1
sau pe butonul de nc)idere al $erestrei1 sau pe opiunea Close a meniului asociat icoanei
$erestrei. -e a$i%a4 caseta din .igura 35.
Figura #,. Caseta 1a6e *s a meniului File.
"n caset se poate introduce numele dorit pentru tabel.
Dac ncercm s salvm o tabel $r a preci4a c)eia primar1 se a$i%a4 mesajul din
.igura 3*1 care averti4ea4 c nu sHa de$init o c)eie primar. 6a un clic pe butonul +es se
crea4 automat c)eia primar prin de$inirea unei coloane de tip *utoNumber1 ca prim
coloan a tabelei.
Figura #-. (esa! a%i;at cnd cheia primar< nu este de%init<.
2entru a de$ini c)eia primar %i pentru a e$ectua alte operaii asupra c#mpurilor
;coloanelor? tabelei cu date1 se utili4ea4 meniul conteGtual din .igura 3,1 a$i%at cu un
clic cu butonul drept n st#nga liniei ce descrie un c#mp ;o coloan? a tabelei. Cu acest
meniu se poate de$ini c)eia primar a tabelei1 se pot %terge sau insera c#mpuri1 se poate
lucra cu Clipboardul1 etc.
2entru a de$ini c)eia primar a tabelei se selectea4 coloanele ce vor constitui c)eia
primar %i clic pe butonul al barei de instrumente sau pe opiunea 4rimar& 7e& a
meniului conteGtual din .igura 3,.
22
Figura #5. (eniu conte'tual al unui cmp al tabelei.
C)eia primar poate $i compus din mai multe c#mpuri. 0ceste c#mpuri se selectea4 cu
tasta Ctrl apsat.
Bdat ce tabela a $ost creat1 ea este a$i%at la desc)iderea ba4ei de date1 ca n .igura 3/1
unde este a$i%at tabela cu numele (able1.
Figura #8. ?aza de date cu tabela creat<.
6a un clic dublu cu butonul st#ng pe icoana sau numele tabelei1 se a$i%a4 tabela cu date.
1.$ %eniurile unei tabele
Bbiectele ba4ei de date1 tabele1 $ormulare de introducere a datelor1 rapoarte1 etc.1 au
meniuri speci$ice.
6a un clic cu butonul drept pe icoana sau numele tabelei n $ereastra Database se a$i%a4
meniul conteGtual din (abelul /a. Bpiunile acestui meniu sunt urmtoarele3
23
pen1 a$i%a4 tabela cu date1
Design View1 a$i%a4 de$iniia tabelei1
4rint1 tipre%te tabela1
4rint 4re6iew1 a$i%a4 tabela pe ecran1
CutE mut tabela n Clipboard1
Cop&1 copia4 tabela n Clipboard1
1a6e *s1 salvea4 tabela sub un alt nume1
A'port1 eGport tabela ntrHo alt ba4 de date1
Create 1hortcut1 crea4 o comand rapid ;s)ortcut? pentru tabel1
Delete1 %terge tabela1
2ename1 sc)imb numele tabelei.
a? +eniu conteGtual
b? 9ara de instrumente a $erestrei
Database
Tabelul 8. (eniuri pentru operaii cu tabele.
Bperaiile pen1 Design View %i Delete se pot eGecuta %i cu butoanele barei de
instrumente din (abelul /b1 a $erestrei Database din .igura 3/.
B tabel poate $i a$i%at n dou moduri ;n dou vederi?3
modul 2roiectare ;Design View?1 n care este a$i%at de$iniia tabelei1
modul .oaie de date ;Datasheet View?1 n care se a$i%a4 tabela cu date.
.iecare vedere are meniuri %i bare de instrumente speci$ice1 ve4i .igura ! %i .igura 3&.
2!
Figura #9. ?arele de meniu ;i de instrumente Design View.
Figura $>. ?arele de meniu ;i de instrumente Datasheet View.
+eniurile View ale celor dou vederi sunt artate n (abelul &. +eniurile conteGtuale1
a$i%ate la un clic pe bara de titlu a $erestrei n care este a$i%at de$iniia tabelei sau tabela
cu date1 sunt cele din (abelul 1.
a? n modul Datas)eet View b? n modul Design View
Tabelul 9. (eniul View al unei tabele.
a? n modul Datas)eet View b? n modul Design View
Tabelul 1>. (eniurile conte'tuale ale unei tabele.
Comutarea ntre cele dou vederi se $ace n urmtoarele moduri3
cu opiunile Table Design %i Datasheet View din meniurile conteGtuale din (abelul
11
cu acelea%i opiuni ale meniurilor View ale vederilor1 ve4i (abelul &1
25
cu butoanele %i din bara de instrumente a casetei Database1
cu butoanele %i ale barelor de instrumente ale aplicaiei din .igura ! %i
.igura 3&@ la un clic pe sgeata din dreapta butonului se a$i%a4 lista din .igura !1 cu
vederile unei tabele.
Figura $1. /ista 6ederilor unei tabele.
Bperaiile Cut1 Cop& %i 4aste cu Clipboardul se pot eGecuta cu meniurile conteGtuale1 cu
butoanele barelor de instrumente %i cu opiunile meniurilor Adit1 ve4i .igura !&. 0lte
operaii ce se pot e$ectua asupra unei tabele1 selectarea %i %tergerea liniilor1 cutarea unui
%ir de caractere se $ac tot cu opiunile meniului 8dit %i vor $i pre4entate ulterior.
1.& 'ortarea (i "iltrarea liniilor unei tabele
-ortarea liniilor unei tabele const n a$i%area tuturor liniilor tabelei1 ordonate dup un
criteriu. .iltrarea liniilor unei tabele const n a$i%area liniilor tabelei ce satis$ac un
criteriu.
1.!.1 "ortarea liniilor unei tabele
6iniile tabelei de date se pot sorta cresctor sau descresctor. -ortarea dup un c#mp se
$ace ast$el3
se selectea4 coloana dup care se va $ace sortarea %i se utili4ea43
butoanele %i ale barei de instrumente1 sau1
opiunile 1ort *scending1 1ort descending1 ve4i meniul 2ecords 1ort.
Dac n coloana dup care se $ace sortarea avem linii cu valori egale1 acestea apar una
dup alta1 $r a se ine cont de valorile altor c#mpuri din alte linii. 2utem $ace sortarea
dup mai multe c#mpuri. 6iniile sunt sortate dup valoarea primului c#mp %i1 dac eGist
linii cu valori egale1 acestea se sortea4 dup al doilea c#mp1 etc. .ie tabela din .igura !2
care va $i sortat dup c#mpurile Aume %i 2renume.
Figura $2. Tabele ce 6a %i sortat< dup< dou< cmpuri.
2*
2entru sortare se procedea4 ast$el3
clic pe meniul 2ecords Filter *d6anced Filter)1ort1 ca n .igura !31
Figura $#. *cti6area opiunii *d6anced Filter)1ort.
se a$i%a4 $ereastra .ilter din .igura !! n care se vor de$ini c#mpurile dup care se va
$ace sortarea %i modul de sortare1 ascendent sau descendent@ n linia Field se vor
introduce numele c#mpurilor1 n linia 1ort se va alege modul de sortare *scending )
Descending1
Figura $$. Fereastra Filter.
c#mpurile dup care se $ace sortarea se introduc n celulele liniei Field n dou
moduri3 clic pe o celul %i se alege numele c#mpului din caseta cu numele c#mpurilor1
ca n .igura !5@ alternativ1 se trage n celul numele c#mpului cu mousul din lista din
partea superioar a $erestrei .ilter1
2,
Figura $,. *legerea cmpurilor de sortat.
opiunea *scending ) Descending se alege din caseta $iecrei celule a liniei 1ort1
clic pe opiunea *ppl& Filter)1ort a meniului Filter1 sau pe butonul al barei de
instrumente.
7e4ultatul sortrii este tabela din .igura !*.
Figura $-. Tabela sortat< dup< criteriile Nume ;i 4renume.
1.!.2 #iltrarea liniilor unei tabele
6iniile tabelei se pot $iltra1 pentru a a$i%a doar acele linii ce satis$ac un criteriu. .iltrarea
prin selectarea valorilor se $ace ast$el3
1. se gse%te ntrHo coloan o instan a valorii ce trebuie s apar n re4ultatul $iltrrii1
;o celul?1
2. se selectea4 toat celula sau se plasea4 cursorul la nceputul celulei1
3. clic pe butonul al barei de instrumente.
2entru a ndeprta $iltrul creat clic pe butonul al barei de instrumente.
2entru a selecta linii ce ncep cu acela%i caracter1 se selectea4 acest prim caracter ntrHo
celul %i se procedea4 ca mai sus.
2/
2entru a selecta liniile ce conin un anumit sub%ir de caractere1 se selectea4 acest sub%ir
ntrHo celul %i se procedea4 ca mai sus.
8ste posibil de a $iltra liniile tabelei dup criterii mai complicate. 2entru aceasta se
procedea4 ast$el3
se a$i%a4 $ereastra .ilter din .igura !!1
se introduce c#mpurile dup care se $ace $iltrarea n celulele liniei .ield ca n .igura
!51
se alege modul de sortare a liniilor tabelei ca mai sus1
n liniile Criteria %i or din .igura !! se introduce criteriile de $iltare. Creiteriile sunt
eGpresii booleene1 $ormate din eGpresii relaionale %i operatorii booleeni not1 and %i
or.
Vrem s a$i%m liniile tabelei cu angajaii cu v#rsta cuprins ntre 35 %i 3& de ani. 6iniile
a$i%ate vor $i sortate n ordine cresctoare dup c#mpurile Aume %i 2renume. Condiia de
$iltare va $i
Varsta N 3! and Varsta O !
8a se introdus ca n .igura !,.
Figura $5. "ntroducerea condiiilor de %iltrare.
7e4ultatul $iltrrii este cel din .igura !/.
Figura $8. Tabela %iltrat<.
2&
+enionm c1 sortarea %i $iltrarea datelor1 cu speci$icarea unor criterii n $ereastra .ilter
se reali4ea4 printrHo interogare a ba4ei de date. 8a se poate salva sub $orma unei
interogri cu clic pe butonul sau pe meniul File 1a6e *s Cuer&.
1.) *dugarea+ modi"icarea (i (tergerea datelor din tabele
B tabel de date odat creat1 poate $i modi$icat. C#mpurile unei linii pot $i modi$icate %i
se pot %terge %i insera linii. 0ceste operaii se $ac cu opiunile meniului Adit din .igura
!& sau ale meniurilor conteGtuale ale tabelei.
Figura $9. (eniul Adit.
+odi$icarea unui c#mp al unei linii se $ace ast$el3
1. se po4iionea4 cursorul pe c#mp1 cu un clic1 cu tasta Tab sau cu tastele sgei1
2. se modi$ica valoarea din c#mpului.
-tergerea unei linii se $ace ca n .igura 53
1. se selectea4 linia cu un clic la st#nga liniei1
2. se a$i%a4 meniul conteGtual al liniei cu un clic cu butonul drept pe linie1
3. un clic pe opiunea Delete 2ecord %terge linia.
"n acela%i mod se %terge o linie cu opiunile Delete sau Delete 2ecord ale meniului Adit1
sau cu butonul Delete1 1 al barei de instrumente.
3
Figura ,>. (eniu conte'tual al unei linii a tabelei de date.
"nserarea unei linii ntrHo tabel se $ace totdeauna dup ultima linie a tabelei. 2entru
inserarea unei linii se procedea4 ast$el3
1. se a$i%a4 meniul conteGtual din .igura 51 cu un clic cu butonul drept n st#nga liniei1
2. clic pe opiunea New 2ecord care po4iionea4 cursorul dup ultima linie a tabelei1
3. se inserea4 noua linie.
"nserarea unei noi linii se poate $ace %i cu un clic pe meniul "nsert New 2ecord sau
pe butonul New 2ecord1 1 al barei de instrumente1 sau pe butonul New 2ecord1 1
al $ormularului de introducere a datelor.
"n unele ca4uri avem nevoie s cutm %i s nlocuim date n tabele. 0cest lucru se $ace
cu caseta .ind and 7eplace din .igura 51. -e selectea4 coloana n care se va $ace
cutarea %i se a$i%ea4 caseta cu clic pe meniului Adit Find.
Figura ,1. Caseta Find and 2eplace.
Caseta are dou seciuni1 Find %i 2eplace. -eciunea Find nu are butoanele 2eplace %i
2eplace *ll %i caseta de teGt 2eplace @ith.
"n lista +atc) se pot alege opiunile 3 @hole Field ;gse%te c#mpurile care corespund
eGact teGtului speci$icat?1 1tart o% Field ;gse%te c#mpurile care ncep cu teGtul
speci$icat? %i *n& 4art o% Field ;gse%te c#mpurile care conin teGtul speci$icat?. "n lista
31
-earc) se pot alege opiunile 3 *ll ;caut toate c#mpurile?1 Down ;caut nainte? %i Fp
;caut napoi?.
1., %odi"icarea structurii unei tabele
+odi$icarea structurii unei tabele const n adugarea sau %tergerea de coloane din tabel1
sau n modi$icarea tipului datelor unor coloane.
1.$.1 %du&area unei coloane prin modificarea defini'iei tabelei
.ie tabela din .igura 52 a crei structur trebuie modi$icat. -e va introduce o coloan
2renume cu prenumele angajatului1 pentru a obine tabela din .igura ,.
De$iniia tabelei este cea din .igura 52.
Figura ,2. Tabel< a c<rei de%iniie 6a %i modi%icat<.
(abela completat cu date este cea din .igura 53.
Figura ,#. Tabela cu date cu structura din Figura ,2.
2entru a modi$ica structura tabelei se procedea4 ast$el3
1. se a$i%a4 caseta (able cu de$iniia tabelei1
2. se selectea4 linia naintea creia se va insera noua linie ce descrie c#mpul1
3. clic pe linie %i se a$i%a4 meniul conteGtual din .igura 5!1
32
Figura ,$. (eniul conte'tual al unei linii din de%iniia unei tabele.
!. un clic pe opiunea "nsert 2ows inserea4 o linie n de$iniia tabelei@ se completea4
linia cu de$iniia c#mpului1 ca n .igura 551
Figura ,,. Noua de%iniie a tabelei din Figura ,2.
(abela de date dup modi$icarea de$iniiei este cea din .igura 5*.
Figura ,-. Tabela din Figura ,# dup< modi%icarea structurii.
(abela cu c#mpul 2renume completat este cea din .igura 5,.
Figura ,5. Tabela din Figura ,# modi%icat<.
33
1.$.2 %du&area unei coloane prin modificarea tabelei cu date
0 doua metod de inserare a unui c#mp este urmtoarea3
1. n tabela cu date se selectea4 coloana naintea creia se va insera noul c#mp1
2. clic pe meniul "nsert Column din .igura 5/1 sau pe opiunea "nsert Column a
meniului conteGtual al unei coloane din (abelul 111 care crea4 o nou coloana ca n
.igura 5&1
Figura ,8. (eniul "nsert al unei coloane.
Figura ,9. Tabela din Figura ,# cu o coloan< inserat<.
Coloana nou introdus are numele .ield11 ce poate $i modi$icat. 2rocedm ast$el3
1. se selectea4 coloana nou introdus1
2. se a$i%a4 meniul conteGtual al coloanei cu un clic pe numele coloanei sau meniul
Format1 din (abelul 111
3!
a? meniul conteGtual al unei coloane b? meniul .ormat
Tabelul 11. (eniuri pentru redenumirea unei coloane.
3. se eGecut clic pe opiunea 2ename Column %i se modi$ic numele coloanei1 n ca4ul
nostru numele coloanei va $i 2renume1
!. se completea4 c#mpul pentru toate liniile tabelei.
2roiectarea tabelei este automat modi$icat pentru a include noua coloan.
1.$.3 "ter&erea unei coloane
.ie tabela din .igura 5, la care dorim s %tergem coloana 2renume. 2rocedm n $elul
urmtor3
1. se selectea4 coloana din tabel ce trebuie %tears1 ca n .igura *1
Figura ->. Tabela de date cu o coloan< selectat<.
2. se a$i%a4 meniul conteGtual din (abelul 11a sau meniul Adit %i clic pe opiunea
Delete Column1
3. n caseta de mesaj din .igura *1 clic pe butonul +es.
35
Figura -1. Caseta de mesa! la ;tergerea unei linii.
(alela de date devine cea din .igura 531 iar proiectarea ei cea din .igura 52.
1.$.4 (odificarea tipului datelor unei coloane
+odi$icarea tipului datelor unei coloane se $ace ast$el3
1. se a$i%a4 proiectare tabelei ca mai nainte3 se a$i%a4 meniul conteGtual al tabelei din
(abelul / %i clic pe opiunea Design View1
2. se modi$ic c#mpul Data T&pe pentru coloana respectiv.
Dac datele eGistente nu sunt compatibile cu noul tip1 ele sunt automat %terse.
1.1- .ormatarea tabelelor
"n unele ca4uri este necesar $ormatarea tabelei3 modi$icarea limii coloanelor1 a
$ontului1 a culorilor1 etc. .ormatarea tabelelor se $ace cu opiunile meniului Format din
(abelul 11b1 sau cu opiunile meniurilor conteGtuale ale coloanei sau tabelei.
+odi$icarea limii coloanelor se $ace $ace ast$el. -e selectea4 coloana1 apoi clic pe
opiunea Column @idth a meniului conteGtual al coloanei sau a meniului Format1 ve4i
(abelul 11b. -e a$i%a4 caseta Column Kidt) din .igura *21 n care se alege limea
coloanei.
"n acela%i mod se modi$ic nlimea unei linii cu clic pe meniul Format 2ow Geight
ce a$i%ea4 caseta 7ow Peig)t din .igura *3.
Figura -2. Caseta Column @idth de modi%icare a l<imii unei coloane.
Figura -#. Caseta 2ow Geight de modi%icare a =n<limii unei coloane.
3*
.ormatarea tabelei se $ace cu caseta Datas)eet .ormatting din .igura *!. Caseta se
a$i%a4 cu clic pe opiunea Datasheet a meniului conteGtual al unei tabele din (abelul 1
sau pe meniul Format Datasheet.
"n caseta Datas)eet .ormatting se aleg stilurile liniilor %i marginilor tabelei1 culorile
liniilor si $ondului1 etc.
Figura -$. Caseta Datasheet Formatting pentru %ormatarea tabelei.
.ontul tabelei se poate alege din caseta .ont din .igura *5 care se a$i%a4 cu clic pe
opiunea Font a meniului conteGtualal tabelei din (abelul 1a sau pe meniul Format
Font.
3,
Figura -,. Caseta Font.
B tabel poate $i salvat ntrHun document Kord. 2entru aceasta clic pe meniul Tools
%%ice /in0s 4ublish "t with (icroso%t @ord1 ve4i .igura **. -e lansea4 aplicaia
Kord ce crea4 automat un $i%ier Kord ce conine tabela1 care este apoi salvat n
directorul dorit.
Figura --. 1al6area unei tabele =ntrHun document @ord.
B tabel poate $i salvat ntrHun $i%ier Kord %i n $elul urmtor3
se copia4 tabela n Clipboard n 0ccess cu clic pe meniul Adit Cop&1
n $i%ierul Kord clic pe meniul Adit 4aste.
1.11 /robleme propuse
-e va crea o ba4 de date cu numele 8Gercitiu 11 n care se vor re4olva eGerciiile de mai
jos.
"n tabelele de mai jos1 coloanele ce repre4int c)eia primar sunt subliniate.
1. - se de$ineasc tabela 27B"8C(8 de mai jos1 cu proiectele unei intreprinderi %i
angajaii ce lucrea4 la aceste proiecte. C#mpurile "D:27J1 "D:0AF1 -06:B70 %i
B78 sunt numerice1 celelalte c#mpuri sunt %iruri de caractere. C)eia primar este
$ormat din c#mpurile "D:27J %i "D:0AF. C#mpul D2(:0AF poate conine doar
3/
valorile "n$ormatica1 -uport1 Documentare. C#mpul AC+8:27J poate conine doar
valorile Keb1 Clienti1 .urni4ori1 2ersonal.
27B"8C(8
"D:27J AC+8:27J "D:0AF AC+8:0AF D2(:0AF -06:B70 B78
1 Keb 12& 2opescu "n$ormatica * 1
1 Keb 12&5 "onescu -uport ! /
1 Keb 1!5 Feorgescu Documentare 25 12
2 Clienti 11&2 Vasilescu "n$ormatica *5 2
2 Clienti 1351 .ilipescu -uport !5 15
3 .urni4ori 13!/ 2opa "n$ormatica * 2
3 .urni4ori 12/! Aicolae -uport !5 1!
3 .urni4ori 1*, +arinescu Documentare 35 12
! 2ersonal 1&5 F)eorg)e "n$ormatica * 15
se va de$ini c#te o caset combinat pentru introducerea valorilor n coloanele
AC+8:27J %i D2(:0AF1
se va ncrca tabela cu valorile speci$icate1
se vor aduga1 %terge %i modi$ica manual c#teva linii@ se va modi$ica stilul liniilor %i
marginii tabelei %i culoarea $ondului %i $ontul1
se va copia tabela sub numele 27B"8C(82 cu clic pe meniul File A'port1
se va copia tabela sub numele 27B"8C(83 cu ajutorul opiunii "mport a meniului
.ile1
se va $iltra tabela pentru a a$i%a angajaii ce au prestat mai mult de 1 ore. 6iniile
tabelei se vor a$i%a sortate dup c#mpul AC+8:27J1
se va copia tabela creat ntrHun document Kord.
2. - se de$ineasc tabelele 27B"8C(8 %i 27B"8C(8:0AF0J0(" de mai jos1 cu
proiectele unei intreprinderi %i angajaii ce lucrea4 la aceste proiecte.
27B"8C(8
"D:27J AC+8:27J
1 Keb
2 Clienti
3 .urni4ori
! 2ersonal
27B"8C(8:0AF0J0("
"D:27J "D:0AF AC+8:0AF D2(:0AF -06:B70 B78
1 12& 2opescu "n$ormatica * 1
1 12&5 "onescu -uport ! /
3&
1 1!5 Feorgescu Documentare 25 12
2 11&2 Vasilescu "n$ormatica *5 2
2 1351 .ilipescu -uport !5 15
3 13!/ 2opa "n$ormatica * 2
3 12/! Aicolae -uport !5 1!
3 1*, +arinescu Documentare 35 12
! 1&5 F)eorg)e "n$ormatica * 15
C#mpurile "D:27J1 "D:0AF1 -06:B70 %i B78 sunt numerice1 celelalte c#mpuri sunt
%iruri de caractere. C)eia primar a tabelei 27B"8C(8 este $ormat din c#mpul "D:27J.
C)eia primar a tabelei 27B"8C(8:0AF0J0(" este $ormat din c#mpurile "D:27J %i
"D:0AF. C#mpul D2(:0AF poate conine doar valorile "n$ormatica1 -uport1
Documentare. C#mpul AC+8:27J poate conine doar valorile Keb1 Clienti1 .urni4ori.
s se ncarce tabela 27B"8C(8:0AF0J0("@ se va de$ini o caset tip list combinat
pentru c#mpul D2(:0AF. (ipul c#mpului se va lege Te't %i proprietatea Displa&
Control se va alege Combo 9oG1
s se ncarce tabela 27B"8C(8 prin de$inirea unei casete tip list combinat pentru
c#mpul AC+8:27J. (ipul c#mpului se va alege /oo0up @izard1
se vor $iltra liniile tabelei pentru a arta angajaii ce au prestat mai mult de 12 ore1
se vor copia tabelele create ntrHun document Kord.
3. - se de$ineasc tabela 0AF0J0(" de mai jos cu angajaii unei intreprinderi.
0AF0J0("
"D:0AF AC+8 .CAC("8 -0607"C C0-0(B7"(
12&& "onescu +anager 2! Da
31,/ 2opescu +anager 2*, Au
21* Feorgescu +uncitor 1!, Da
23&/ 2opa "nginer 23, Au
1*& Aicolae +uncitor 1/2 Da
C#mpul -0607"C va avea tipul Currenc&1 iar c#mpul C0-0(B7"( va avea tipul +es )
No. C#mpul .CAC("8 poate conine doar valorile +anager1 +uncitor1 "nginer.
s se ncarce tabela cu date@ se va crea o caset de tip list combinat pentru coloana
.CAC("81
se vor sorta liniile tabelei dup valorile c#mpului C0-0(B7"(.
!. - se proiecte4e o tabel cu in$ormaiile despre studenii unei grupe. "n$ormaiile sunt3
codul numeric personal ;CA2?1 nume1 prenume1 v#rsta1 an de studii1 specialitatea %i
$acultatea. C#mpul CA2 are 13 ci$re1 el va $i de tipul Decimal.
pentru c#mpurile an de studii1 specialitate %i $acultate se vor crea casete de tip list
combinat1
se va umple tabela cu date.
!
1.12 ntrebri de control
1. Care este $orma instruciunii -56 de creare a unei tabeleQ
2. Care este rolul c)eii primare a unei tabeleQ
3. Care sunt proprietile unui c#mpQ
!. Cum se crea4 o tabel n modul Design ViewQ
5. Care sunt tipurile de date ale c#mpurilor unei tabeleQ
*. Cum se de$ine%te o caset de tip list pentru introducerea datelorQ
,. Cum se $ace sortarea liniilor unei tabeleQ
/. Cum se modi$ic structura unei tabeleQ
!1