Sunteți pe pagina 1din 1

Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit.

f) din
Legea educaiei naionale nr. 1/2011
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic
1. Articolul 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, publicat n onitorul
!ficial al "o#$niei, %artea &, nr. 1' din 10 ianuarie 2011, cu #odificrile (i co#pletrile
ulterioare, )e #odific (i *a a*ea ur#torul cuprin)+
,f) c-eltuielile pentru na*eta cadrelor didactice (i a per)onalului didactic au.iliar, confor# legii/,
011110
Acea)t lege a fo)t adoptat de %arla#entul "o#$niei, cu re)pectarea pre*ederilor art. 25 (i ale
art. 23 alin. (1) din on!tituia Romniei, republicat.
%"4546&784L4 9A4"4& 64%:8A;&L!"
"AL#R$%&'(#)A* +,-*#A
%"4546&784L4 <47A8:L:&
,#-R,#&R$* LA%R#*.$% A*(-*#/%
=======================
7ote+
1. Legea nr. 1/201> a fo)t publicat n onitorul !ficial al "o#$niei, %artea &, nr. 2> din
data de 1? ianuarie 201>
2. 4fect al #odificrii, te.tul art. 105 din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011 e)te
ur#torul+
0Art. 105 (1) @inanarea co#ple#entar a)igur c-eltuieli de capital, c-eltuieli )ociale
(i alte c-eltuieli a)ociate proce)ului de n*#$nt preuni*er)itar de )tat.
(2) @inanarea co#ple#entar )e a)igur din bugetele locale ale unitilor
ad#ini)trati*0teritoriale de care aparin unitile de n*#$nt preuni*er)itar (i din )u#e
defalcate din ta.a pe *aloarea adugat, aprobate anual prin legea bugetului de )tat cu
acea)t de)tinaie, pentru ur#toarele categorii de c-eltuieli+
a) in*e)tiii, reparaii capitale, con)olidri/
1) )ub*enii pentru internate (i cantine/
c) c-eltuieli pentru e*aluarea periodic naional a ele*ilor/
d) c-eltuieli cu bur)ele ele*ilor/
e) c-eltuieli pentru tran)portul ele*ilor, confor# pre*ederilor art. '> alin. (1)/
f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice i a personalului didactic auxiliar,
conform legii/
g) c-eltuieli pentru e.a#inarea #edical obligatorie periodic a )alariailor din
n*#$ntul preuni*er)itar, cu e.cepia celor care, potri*it legii, )e efectueaz gratuit/
2) c-eltuieli pentru concur)uri (colare (i acti*iti educati*e e.tra(colare organizate n
cadrul )i)te#ului de n*#$nt/
i) c-eltuieli pentru a)igurarea )ecuritii (i )ntii n #unc, pentru per)onalul
angaAat, pre(colari (i ele*i/
3) ge)tionarea )ituaiilor de urgen/
4) c-eltuieli pentru participarea n proiecte europene de cooperare n do#eniul
educaiei (i for#rii profe)ionale.
(5)@inanarea co#ple#entar aprobat anual prin legea bugetului de )tat )e
repartizeaz pe co#une, ora(e, #unicipii (i )ectoare ale #unicipiului Bucure(ti de ctre
direciile generale ale finanelor publice Audeene, re)pecti*a #unicipiului Bucure(ti (i cu
a)i)tena te-nic a in)pectoratelor (colare Audeene, re)pecti* al #unicipiului Bucure(ti.C