Sunteți pe pagina 1din 3

Problema fiscala

Am depasit plafonul de scutire de TVA de 35.000 euro. Ce se intampla in acest caz? In cat timp
trebuie sa ne inregistram in scopuri de TVA? Ce se intampla daca nu ne inregistram in timp util in
scopuri de TVA?
1.Cand ne inregistram in scopuri de TVA?
In cazul in care am aplicat regimul de scutire si cifra de afaceri obtinuta este mai mare sau egala
cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, respectiv suma de 35.000 euro, trebuie sa
solicitam inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 53 ! Cod fiscal.
"olicitarea inregistrarii in scopuri de TVA trebuie efectuata in termen de 0 zile de la data atingerii
sau depasirii plafonului. #ata atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii
calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit.
Important
C$iar daca aplicam regimul special de scutire avem obligatia sa tinem evidenta livrarilor de bunuri
si a prestarilor de servicii care ar fi ta%abile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere, cu
a&utorul &urnalului pentru vanzari, precum si evidenta bunurilor si serviciilor ta%abile ac$izitionate,
cu a&utorul &urnalului pentru cumparari.
Atunci cand aplicam regimul special de scutire'
a( nu avem dreptul la deducerea ta%ei aferente ac$izitiilor)
b( nu avem voie sa mentionam ta%a pe factura sau alt document)
c( suntem obligati sa mentionam pe orice factura o referire privind aplicarea regimului special, pe
baza careia se aplica scutirea.
Atentie
*egimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA.
2. Ce se intampla in cazul in care nu ne inregistram in scopuri de TVA?
In cazul in care nu solicitam sau solicitam inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente
au dreptul sa stabileasca obligatii privind ta%a de plata si accesoriile aferente, de la data la care
ar fi trebuit sa ne inregistram in scopuri de ta%a.
In cazul in care am atins sau am depasit plafonul de scutire si nu am solicitat inregistrarea in
scopuri de TVA in termen de 0 zile, organele fiscale competente vor proceda dupa cum
urmeaza'
a( in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele fiscale
competente inainte de a ne inregistra in scopuri de TVA, acestea vor solicita plata ta%ei pe care
ar fi trebuit sa o colectam da ca am fi fost inregistrati normal in scopuri de ta%a, pe perioada cu
prin sa intre data la care am fi fost inregistrati in scopuri de ta%a daca am fi solicitat in termenul
prevazut de lege in registrarea si data identificarii ne respectarii prevederilor legale. To to data,
organele de control ne vor in registra din oficiu in scopuri de ta%a.
b( in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa ce ne!am inregistrat in
scopuri de TVA, organele fiscale competente vor solicita plata ta%ei pe care ar fi trebuit sa o
colectam daca am fi fost inregistrati normal in scopuri de ta%a, pe perioada cuprinsa intre data la
care am fi fost inregistrati in scopuri de ta%a daca am fi solicitat in termenul prevazut de lege
inregistrarea si data la care ne!am inregistrat.
Atentie
+ana la intrarea in vigoare a ,otararii -uvernului nr. ../0100/ pentru modificarea si
completarea 2ormelor metodologice de aplicare a 3egii nr. 5401003 privind Codul fiscal,
aprobate prin ,o tararea -uvernului nr. 5501005, ta%a solicitata de organele fiscale pentru
neinregistrarea in scopuri de TVA in termenul legal era ta%a pe care am fi datorat!o daca am fi
fost inregistrati normal in scopuri de ta%a. 6r, ta%a pe care am fi datorat!o daca am fi fost
inregistrati normal in scopuri de TVA ar fi fost ta%a colectata din care am fi scazut ta%a
deductibila.
#in recenta modificare rezulta indubitabil ca, din pacate, ta%a aferenta ac$izitiilor nu poate fi
dedusa pe perioada cuprinsa intre data la care ar fi trebuit sa ne inregistram in
scopuri de TVA si data inregistrarii efective in scopuri de ta%a.
#e altfel, practica organelor fiscale, c$iar dinainte de intrarea in vigoare a ,.-. nr. ../0100/,
era in sensul datorarii ta%ei colectate fara posibilitatea deducerii ta%ei aferente ac$izitiilor pe
perioada cuprinsa intre data la care ar fi trebuit sa ne inregistram in scopuri de TVA si data
inregistrarii efective in scopuri de ta%a. Acum practica este legiferata7
3. Ce se intampla dupa ce ne inregistram in scopuri de TVA?
#upa ce ne inregistram in scopuri de TVA avem dreptul sa a&ustam ta%a deductibila aferenta'
a( bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate in momentul trecerii la regimul normal de ta%are)
b( bunurilor de capital, aflate inca in folosinta, in scopul desfasurarii activitatii economice in
momentul trecerii la regimul normal de ta%a, cu conditia ca perioada de a&ustare a deducerii sa nu
fi e%pirat.
Concluzie
Atentie la momentul depasirii plafonului de 35.000 euro7 2einregistrarea in timp util in scopuri de
TVA atrage'
plata unei amenzi de la 500 lei la .000 lei, pentru persoanele fizice, si a unei amenzi de la
.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele &uridice)
imposibilitatea deducerii ta%ei aferente ac$izitiilor pe perioada cuprinsa intre data la care ar fi
trebuit sa ne inregistram in scopuri de TVA si data inregistrarii efective in scopuri de ta%a care se
concretizeaza in final printr!o plata suplimentara la bugetul de stat)
plata ta%ei pe care ar fi trebuit sa o colectam daca am fi fost inregistrati normal in scopuri de
ta%a)
ma&orari de intarziere pentru plata tva.
Acte normative aplicabile
Art. 51 alin. 8.( si 8/( din Codul fiscal +ct. . alin. 85( si pct. .1 alin. 8( si 81( la Titlul VI Ta%a pe
valoarea adaugata din 2ormele metodologice de aplicare a Codului fiscal Art. 19 alin. 81( lit. d(
coroborat cu alin. 8( lit. a( din Codul de procedura fiscala.
http://www.englezaonline.ro/contabilitate/program_declaratii_cas_declaratie_cass_cnpas.htm
http://www.contabilul.ro/a/2807/Avantajele-contractului-de-leasebac.html
http://descarca-programe.ro/

S-ar putea să vă placă și