Sunteți pe pagina 1din 6

Termenii sex i gender au nelesuri specifice, care sunt adesea confundate n folosirea

zilnic. Sexul definete deosebirile biologice dintre brbai i femei, iar genul identific
relaiile sociale existente ntre acetia. Gender n traducere din englez semnific gen
social.
Termenul sex include urmtoarele caracteristici biologic, nscut, constant, uni!ersal.
Termenul gen"gender social, comportament n!at, se sc#imb n timp, se sc#imb n
cadrul culturii existente i de la o cultur la alta.
$aralel cu deosebirile de ordin biologic dintre oameni, exist di!izarea rolurilor lor sociale,
a formelor de acti!itate, deosebiri de comportament i n caracteristicile emoionale.
%ntropologii, etnografii i istoricii demult au stabilit relati!itatea reprezentrilor tipic
brbteti i tipic femeieti ceea ce ntr&o societate se consider n exclusi!itate pentru
brbai 'prin comportament, trstur de caracter(, n alt societate este atribuit femeilor.
)i!ersitatea de caracteristici sociale ale femeilor i brbailor care se constat n lume,
identitatea caracteristicilor bilogice ale oamenilor, ne permite s concluzionm c sexul
biologic nu poate explica deosebirile pri!ind di!ersele roluri sociale, existente n diferite
societi, astfel a aprut noiunea de gender care semnific totalitatea normelor sociale i
cultural pe care societatea le impune oamenilor n funcie de sexul lor biologic. *u sexul
biologic, ci normele socio&culturale determin, n ultim instan, calitile psi#ologice,
modelele de comportament, tipurile de acti!itate, profesiile femeilor i ale brbailor. % fi
femeie sau brbat n societate nseamn nu numai s posezi anumite particulariti
bilogice + aceasta nseamn s ndeplineti anumite roluri de gen.
,nceputul cercetrilor asupra !ariabilelor gender n comunicare pot fi identificate n studiile
n care cercettorii au inclus apartenen-a de sex ca .i categorie, pentru a determina dac
ea afecteaz o anumit dimensiune a comunicrii supus cercetrii. /a0oritatea acestor
studii, ns, au tratat apartenen-a de sex ca pe o trstur accidental .i nu ca pe o arie
de prim interes a cercetrii. /ai important, ns, este faptul c aceste studii au fost
conduse n spiritul paradigmei conform creia femeile .i brba-ii sunt diferi-i, astfel nc1t
aceste diferen-e .i&au fcut sim-it prezen-a n realitatea studiat '$earson, 2est .i
Turner, 3445(.
6imba0ul gender
)e&a lungul timpului, multe studii au e!iden-iat diferen-e gender n ceea ce pri!e.te
competen-a comunica-ional. 7ompeten-a comunica-ional nu trebuie confundat cu
competen-a ling!istic care se refer la abilitatea !orbitorului de a exprima, de a produce
propozi-ii .i fraze corecte din punct de !edere gramatical. Studiul interac-iunii
con!ersa-ionale i oblig pe socioling!i.ti s analizeze comunicarea n cadrul unei game
!ariate de situa-ii, astfel nc1t este aproape imposibil ca analiza s fie restr1ns doar la
ni!elul acurate-ei gramaticale. 7onceptul de competen- comunica-ional a fost prima oar
folosit de ctre 89mes '34:;(, care sus-inea c este esen-ial ca studierea comunicrii s
includ analiza unor factori ling!istici .i sociali.
7ompeten-a comunica-ional aduce n discu-ie factorii sociali care inter!in n limba0,
dimensiunile ei de baz fiind preluarea cu!1ntului, stilurile con!ersa-ionale .i asimetriile.
$reluarea cu!1ntului se refer la structura con!ersa-iei, la modalit-ile prin care participan-ii
inter!in n con!ersa-ie. <xist preluri simple, ca de pild atunci c1nd un !orbitor pune o
ntrebare .i prime.te un rspuns dup ce a terminat de adresat ntrebarea, sau preluri
mai complexe cum sunt iregularit-ile n preluarea cu!1ntului, suprapunerile .i ntreruperile
+ o suprapunere se produce atunci c1nd un participant la con!ersa-ie ncepe s !orbeasc
n timp ce un altul nc mai are c1te!a cu!inte de spus, astfel nc1t .i suprapune discursul
propriu peste finalul discursului celuilalt= ntreruperile sunt de fapt nclcri ale regulilor de
preluare a cu!1ntului, produc1ndu&se atunci c1nd un participant la con!ersa-ie inter!ine
nainte ca un altul s&.i termine discursul.
)iferen-ele gender n preluarea cu!1ntului n con!ersa-ii constau n faptul c femeile
confer o mai mare parte a discursurilor lor, ncercrii de a stimula rspunsuri, a!1nd n
con!ersa-ii mai multe inter!en-ii e.uate 'ntrerupte sau ignorate(, n !reme ce brba-ii au
discursuri de patru ori mai lungi.
Stilurile con!ersa-ionale includ !erbalizarea, rspunsurile minimale, expresiile ambigue,
expresiile interogati!e de ntrire, ntrebrile, imperati!ele, limba0ul tri!ial .i complimentele.
>erbalizarea se refer la cantitatea !orbirii, diferen-a gender fiind aceea c brba-ii !orbesc
mai mult dec1t femeile n ma0oritatea situa-iilor. $resupunerea conform creia femeile
!orbesc mai mult deri! din faptul c femeile prefer s discute subiecte mai personale,
subiecte considerate de brba-i ca fiind mai pu-in importante. ?spunsurile minimale sunt
6imba0ul gender
cele care indic ni!elul aten-iei acordate n con!ersa-ie de cei care ascult celui care
!orbe.te, cercetrile art1nd c femeile le folosesc mai mult dec1t brba-ii.
<xpresiile ambigue .i expresiile interogati!e de ntrire constituie a.a zisul limba0 moale.
<xpresiile ambigue sunt forme ling!istice care exprim n con!ersa-ii gradul de siguran-
sau nesiguran- a celui care !orbe.te n legtur cu ceea ce spune. Se pare c femeile
folosesc n discurs mai mult expresii ambigue dec1t brba-ii.
<xpresiile interogati!e de ntrire sunt forme ling!istice asociate n con!ersa-ii inten-iei
celui care !orbe.te, cercetrile do!edind c presupunerea conform creia femeile folosesc
mai multe expresii interogati!e de ntrire dec1t brba-ii este nefundamentat.
@emeile folosesc mai multe ntrebri dec1t brba-ii n discursurile lor, acest fapt deri!1nd
probabil din ne!oia femeilor de a ntre-ine con!ersa-ia. Amperati!ele se prezint sub mai
multe forme, brba-ii prefer1nd mai mult imperati!ele tari, directe, iar femeile folosind mai
mult imperati!ele atenuate .i sugesti!e.
,n pri!in-a limba0ului tri!ial, cercettorii nu au reu.it nc s confirme sau s infirme
prezum-ia conform creia acesta este o caracteristic a discursului masculin. ,n sf1r.it,
studiile de p1n acum arat c femeile ofer .i primesc mai multe complimente,
compliment1ndu&se reciproc cu pri!ire la aspectul fizic, n !reme ce brba-ii se
complimenteaz mai rar, fc1nd referire la abilit-i sau ac#izi-ii.
%simetriile aduc n discu-ie problema comunicrii dintre brba-i .i femei e!iden-iind faptul
c n con!ersa-iile desf.urate n grupuri genderizate, n-elegerea cadrelor con!ersa-iei
este esen-ial, femeile a!1nd tendin-a de a fi atente la cum se spune ceea ce se spune,
brba-ii acord1nd aten-ie la ce se spune.
<xplicarea diferen-elor gender trebuie s porneasc de la abordarea altui fenomen
uni!ersal inegalitatea gender inegalitatea uni!ersal dintre brba-i .i femei. %.adar, dac
!orbim de gender !orbim implicit de ierar#ice, putere .i inegalitate, nu doar de diferen-e.
7eea ce e!iden-iaz dincolo de orice dubiu studierea riguroas a genderului, indiferent de
perspecti!, este faptul c stereotipiile de gen, de.i pot s difere ca form, sunt prezente .i
6imba0ul gender
se fac resim-ite social n toate culturile .i societ-ile umane, indiferent de timp .i spa-iu,
astfel nc1t dob1ndesc un caracter cultural uni!ersal.
<xist foarte multe cercetri care indic faptul c limba0ul reflect diferen-ele gender,
e!iden-iindu&se c numeroase trsturi ale comunicrii interpersonale + !erbale sau non&
!erbale + exprim dominant a brba-ilor n societate. %ceste studii sunt ns desc#ise la
numeroase critici care !izeaz definirea anumitor forme de discurs +un anumit discurs
analizat n contexte diferite poate reflecta mai mult sau mai pu-in dominan-a sau diferen-a
'Tannen, 344B(. Tannen '344C( sus-ine c femeile folosesc un limba0 de rela-ie .i
intimitate n timp ce brba-ii folosesc un limba0 de status .i independen-, a.adar,
comunicarea dintre brba-i .i femei poate fi considerat ca fiind una intercultural, n care
se manifest stiluri con!ersa-ionale diferite, unul specific femeilor, pe de o parte, .i altul
specific brba-ilor, pe de alt parte. Tannen '344C( a operat o distinc-ie gender clasic
atunci c1nd a propus conceptele de !orbire&rela-ional .i !orbire&raportat.
%utoarea afirma deci c femeile se simt mai confortabil n comunicare n spa-iul pri!at, n
timp ce brba-ii se simt mai confortabil n comunicare n spa-iul public. $entru ma0oritatea
femeilor, scopul comunicrii este de a crea o legtur, de a dez!olta rela-ionarea cu
cellalt"ceilal-i, pun1nd accent pe similarit-i .i pe experien-ele comune. )e aceea femeile
tind s se simt confortabil n comunicare atunci c1nd sunt acas sau n locuri n care se
simt ca acas, practic1nd comunicarea n mod mai intim, pri!at, cu una sau cel mult c1te!a
persoane de care se simt apropiate.
$entru ma0oritatea brba-ilor ns, comunicarea are scopul principal de a&i a0uta s&.i
afirme independen-a .i s&.i negocieze sau s&.i men-in statusul n cadrul unei ierar#ii
sociale. %cest scop se realizeaz etal1nd cuno.tin-e .i informa-ii, demonstr1nd abilit-i .i
acapar1nd prim&planul n discu-ii .i con!ersa-ii folosind !erbalizarea n mod dominant +
po!estiri, glume, anecdote. ,nc din copilrie, afirma Tannen '344C(, brba-ii n!-a-i s
foloseasc limba0ul ca pe un mi0loc de a ob-ine .i men-ine aten-ia, a.a nc1t se simt mult
mai confortabil n comunicarea public & atunci c1nd se afl n grupuri alctuite din
persoane pe care le cunosc mai pu-in.
)e.i exist o serie de diferen-e, ele nu sunt destul de substan-iale pentru a conc#ide faptul
ca cele doua categorii de gender sunt n mod semnificati! diferite. /ulte din a.a&zisele
6imba0ul gender
diferen-e !e#iculate n literatura gender sunt deri!ate din erori comise la ni!elul studiilor de
teren desf.urate + erori legate de incapacitatea de reamintire exact a subiec-ilor, sau de
influen- a efectului dezirabilit-ii sociale + atunci c1nd subiectul interpelat declar ce!a
-in1nd cont de ceea ce crede ca se a.teapt de la el s declare, .i mai pu-in de ceea ce
crede el cu ade!rat. ?aport1nd situa-ia la cadrul diferen-elor gender ne referim aici la
faptul c brba-ii .i femeile tind s declare mai degrab ceea ce cred ca ar trebui s spun
ca brba-i sau ca femei din prisma stereotipiilor sociale, .i mai pu-in ce cred cu ade!rat
despre problema pus n discu-ie. 7ercetrile ntreprinse pe tema comunicrii dintre
brba-i .i femei n cadrul rela-iilor intime arat c exist mai multe similarit-i dec1t
diferen-ieri. /ulte dintre diferen-ieri deri! din contextele care implic treburile casei sau a
gospodriei '7anar9 <mmers&Sommer 344:(.
Sub impactul diferen-elor gender percepute .i asumate, exist similarit-i n ceea ce
pri!e.te conceptualizarea stilurilor genderizate de comunicare. @emeile i percep pe brba-i
n comunicare a.a cum se percep .i ei & mai direc-i .i mai orienta-i spre urmrirea unor
scopuri pragmatice n comunicare. %specte caracteristice brba-ilor n comunicare,
e!iden-iate de femei, pe care ns ace.tia nu le consider importante, sunt accentul pus
competiti!itate n comunicarea cu ceilal-i + dorin-a de etalare a cuno.tin-elor, de
demonstrare a punctelor de !edere cu pri!ire la subiectele de con!ersa-ie.
6a fel, brba-ii le percep pe femei n comunicare, n general, la fel cum se percep .i ele
mai indirecte n abordare, mai gri0ulii n alegerea .i folosirea limba0ului, mai orientate spre
urmrirea unor scopuri rela-ionale. Anteresant a fost mai ales faptul c femeile .i asum ca
.i comportamente specifice n comunicare dou manifestri e!iden-iate .i de perspecti!e
masculin concentrarea asupra detaliilor n comunicarea cu ceilal-i .i !erbalizarea
excesi! 'indiscre-ie, b1rf, cicleal(.
,n grupurile unisex, brba-ii folosesc mai multe ,ntreruperi, iar femeile mai multe
Suprapuneri, de unde am concluzionat c discu-iile feminine au o tendin- mai pronun-at
spre colaborare, n timp ce discu-iile masculine sunt orientate mai mult spre competi-ie. ,n
grupurile mixte, femeile au folosit cel mai mult Suprapunerile, ns n stilul masculin de
data aceasta, ,ntreruperile sunt folosite la fel de mult ca .i prelurile simple, cresc1nd .i
folosirea suprapunerilor. ?m1ne o u.oar tendin- a brba-ilor de a folosi mai mult
6imba0ul gender
ntreruperile n preluarea cu!1ntului. 6a femei, stilul se men-ine centrat pe folosirea
suprapunerilor.
<xist o diferen- gender n folosirea $relurilor Simple, n sensul c femeile folosesc mai
pu-in prelurile simple dec1t brba-ii n discu-iile unisex, n timp ce n discu-iile mixte, am
nregistrat o similaritate n aceast pri!in-.
D alt distincie propus n literatura de specialitate presupune conceptele de !orbire&
rela-ional .i !orbire&raportat 'Tannen 344C(. %utoarea afirma c femeile se simt mai
confortabil n comunicare n spa-iul pri!at, n timp ce brba-ii se simt mai confortabil n
comunicare n spa-iul public. $entru ma0oritatea femeilor, scopul comunicrii este de a crea
o legtur, de a dez!olta rela-ionarea cu cellalt"ceilal-i, pun1nd accent pe similarit-i .i pe
experien-ele comune. )e aceea, femeile tind s se simt confortabil n comunicare atunci
c1nd sunt acas sau n locuri n care se simt ca acas, practic1nd comunicarea n mod
mai intim, pri!at, cu una sau cel mult c1te!a persoane de care se simt apropiate. $entru
ma0oritatea brba-ilor ns, comunicarea are scopul principal de a&i a0uta s&.i afirme
independen-a .i s&.i negocieze, sau s&.i men-in statusul n cadrul unei ierar#ii sociale.
%cest scop se realizeaz etal1nd cuno.tin-e .i informa-ii, demonstr1nd abilit-i .i
acapar1nd prim&planul n discu-ii .i con!ersa-ii folosind !erbalizarea n mod dominant +
po!estiri, glume, anecdote.
)rept concluzie pot spune c diferenele de limba0 ntre brbai i femei cu siguran exist,
dar toate au fost sistematizate i numite ca atare doar din cauza sc#imbrilor n societate
i a acceptrii unor idei stereotipale.
6imba0ul gender