Sunteți pe pagina 1din 2

Legturi chimice

Nr
crt
ITEMI
1 n starecristalele de NaCl nu conduc curentul electric (solid/lichid).
2 Molecula acidul clorhidric este . (polar/ nepolar).
3 Iodura de potasiu este . n ap (solubil/ insolubil).
4 Nodurile reelei cristaline ale clorurii de sodiu sunt ocupate de ......... (molecule/ ioni).
5 Letura de hidroen repre!int o interacie .. (intermolecular/ intramolecular).
6 Le"tura ............... este caracteristic" substanelor care conin n molecul" atomi
de hidroen leai de atomi cu a#initate mare pentru electroni $i %olum mic
(co%alent nepolar" / de hidroen ).
7 n ca!ul clorurii de sodiu& #iecare ion clorur" este ncon'urat de ioni de sodiu
($ase/ patru).
8 n ionul hidroniu ............. le"tur" co%alent coordinati%" (e(ist"/ nu e(ist").
9 )heaa are densitate mai dec*t apa lichid" (mare/ mic).
10 Celula elementar" a cristalului de NaCl este un (cub/ he(aon).
11 n ca!ul moleculelor de +Cl se #ormea! leturi co%alente(nepolare/ polare).
12 ,tomii de hidroen pot #orma cu atomi de o(ien ntr-o molecul" de ap"& la ./01
............... (leturi coordinati%e/ leturi co%alente).
13 n ionul hidroniu ............. le"tur" co%alent coordinati%" (e(ist"/ nu e(ist"
14 Numrul de coordinare al Na
2
n cristalul de clorur de sodiu este (3/ 4).
15 ,pa are punctul de topire ridicat din cau!a asociaiilor intermoleculare prin
(le"turi co%alente polare/ le"turi de hidroen).
16 n molecula de clor& cei doi atomi de clor pun n comun un numr de electroni necuplai din
stratul de %alen eal cu ( doi/ unu).
17 5unctul de topire al clorurii de sodiu este mai .................... dec*t punctul de topire al clorului
(mic/ mare)
18 Letura ................ este orientat" n spaiu (ionic"/ co%alent").
19 Moleculele de ap" sunt molecule .. (polare/ nepolare).
20 n cristalele de clorur de sodiu nodurile reelei cristaline sunt ocupate de ..
(molecule/ ioni).
21 n molecula a!otului& atomii de a!ot se lea prin ...... co%alene (dou"/ trei).
22 n cristalul de NaCl& ionii Na
2
$i Cl
-
#ormea!" o reea ............ (cubic/ he(aonal).
23 ,pa #ormea! molecule .. (polare/ nepolare).
24 ,pa are punctul de #ierbere anormal de ridicat din cau!a . (atomilor de hidroen/
le"turilor de hidroen).
25 n molecula de a!ot& cei doi atomi de a!ot pun n comun c*te .. electroni necuplai din
stratul de %alen (doi/ trei).
26 ,tomii de hidroen dintr-o molecul" de ap" (hea) pot #orma ma(im ...... .. le"turi de
hidroen cu molecule de ap" %ecine (una/ dou").
27 ,pa lichid" are densitatea mai . dec*t heaa (mare/ mic).
28 n ca!ul moleculelor diatomice de a!e cu atomi identici se #ormea! leturi co%alente
. (nepolare/ polare).
29 Celula elementar" a clorurii de sodiu este un (cub/ he(aon).
30 Le"tura co%alent se poate reali!a ntre atomi ai elementelor chimice cu caracter chimic
...... (identic/ opus).
31 Cristalul de clorur" de sodiu curentul electric (conduce/ nu conduce).
32 6intre hidraci!ii haloenilor7 +8 $i +Cl & molecula cea mai polar o are . (+8/ +Cl).
33 n molecula clorului& leturile chimice sunt co%alente . (polare/ nepolare).
34 Clorura de sodiu cristali!ea!" ntr-o reea ........ (cubic/ he(aonal).
35 Le"tura ...... este caracteristic" substanelor care conin n molecul" atomi de hidroen
leai de atomi cu a#initate mare pentru electroni $i %olum mic (co%alent" nepolar"/ de hidroen).
36 n nodurile reelei cristaline a NaCl se a#l ..& ntre care se stabilesc interacii
electrostatice puternice (ioni/ molecule).
37 Clorura de sodiu& n stare & conduce curentul electric (solid"/ topit").
38 Ionul amoniu& N+9
2
conine $i leturi co%alente .. (polare/ nepolare).
39 Clorura de sodiu nu conduce curentul electric n stare de areare .. (lichid/ solid).
1
Nr
crt
ITEMI
40 n ca!ul moleculelor diatomice de a!e cu atomi identici se #ormea!" le"turi co%alente
.. ( polare/ nepolare).
41 Clorul are molecula (polar"/ nepolar").
42 Letura +-Cl din molecula acidului clorhidric este o letur co%alent ................ (polar/
nepolar).
43 ,pa conine molecule .. (polare/ nepolare).
44 Clorura de sodiu are un tip special de reea cristalin"& numit" reea (cubic"/
strati#icat").
45 n stare substanele ionice& de tipul NaCl& conduc curentul electric (solid/ de
topitur).
46 Clorura de sodiu are celula elementar un. . . . . . . (he(aon/ cub).
47 Le"tura ..................... este orientat" n spaiu ( ionic"/ co%alent").
48 Clorura de sodiu n stare de areare nu conduce curentul electric (solid/ lichid).
48 n molecula de a!ot se #ormea! leturi co%alente . (nepolare/ polare).
50 ,cidul clorhidric are molecula .. (polar/ nepolar).
51 ntre moleculele de ap"& n stare solid"& se stabilesc(le"turi co%alente
polare/ leturi de hidroen)
52 Letura .......... .. se reali!ea! ntre atomi ai elementelor cu caracter chimic
opus co%alent/ ionic ).
53 6ensitatea heii este mai mic dec*t a apei lichide datorit structurii ..
(compacte/ a#*nate).
54 n stare substanele ionice nu conduc curentul electric (lichid/ solid).
55 n molecula de a!ot& cei doi atomi de a!ot pun n comun c*te .. electroni necuplai din
stratul de %alen (doi/ trei).
56 n molecula apei& le"turile chimice sunt co%alente . (polare/ nepolare).
57 n cristalele de clorur de sodiu& nodurile reelei cristaline sunt ocupate de
(atomi/ ioni).
58 Le"tura . este caracteristic" substanelor care conin n molecul" atomi
de hidroen leai de atomi cu a#initate mare pentru electroni $i %olum mic
(co%alent nepolar"/ de hidroen).
2