Sunteți pe pagina 1din 1

Contract de Vanzare Cumparare Comerciala

Incheiat astazi 11.01.2014


La Bucuresti
I. Partile contractante
1.1 S.C. AGFARM S.R.L. cu sediul social in localitatea Waa Waa! Australia! e"istand si
#unctionand $otri%it leislatiei statului australian!re$rezentata de Ionescu Adina Monica!cu
#unctia de director eneral!cetatean australian! in calitate de %anzator si
1.2 S.C. C&MC'R'AL S.A. (aslui! cu sediul social in orasul (aslui ! str. )odul Inalt! nr. 1!
*udetul (aslui! inreistrata la &#iciul Reistrului! su+ nr. ,-./00/1112 din data 00 Martie
1112! cod #iscal nr. 020023-! cod CA'45 0111! in calitate de cu6$arator!
au con%enit incheierea $rezentului contract de %anzare7cu6$arare cu res$ectarea ur6atoarelor
clauze5
II. Obiectul contractului
2.1 &+iectul $rezentului contract il constituie trecerea din $ro$rietatea %anzatorului in
$ro$rietatea cu6$aratorului! du$a ce acesta din ur6a %a $lati $retul cu%enit a 5000 tone de grau
nemodificat genetic, recolta 2013, calitate uperioara in conditiile Incoter6s 1110.
III. !urata contractului
-.1. )rezentul contract se incheie $e o durata de 1 an! ince$and cu data de 11.01.2014 $ana la
data de 11.12.2014.
-.2.)artile contractante $ot con%eni $relunirea $rezentului contract $rin incheierea! in scris! a
unui act aditional! se6nat de a6+ele $arti.
IV. "ermene de li#rare
4.1.(anzatorul se o+lia sa e"$edieze 6ar#a! la adresa indicata de cu6$arator! la data de
21.01.2014! in con#or6itate cu instructia acestuia.
8er6enul de li%rare a 6ar#ii %a #i cu$rins intre data de 11.01.2014 si data de 21.01.2014! dar nu
6ai tarziu de data de 2-.01.2014! ter6en in care sunt incluse conditiile 5 ter6inarea si reusita
$ro+elor de analiza sau de incercare! deschiderea acrediti%ului! o+tinerea licentei de
e"$ort/i6$ort etc.
4.2.8er6enul de li%rare a 6ar#ii %a $utea #i decalat in cazul in care inter%in e%eni6ente
ne$re%azute.
4.-.Cu acordul sris al a6+elor $arti contractante! in conditiile $rezentului contract! se %or $utea
e#ectua si li%rari cu antici$atie.
V. Pretul contractului
3.1.)retul unitar este de 200 9/tona.
(aloarea totala a contractului este de 1.400.000 9.
3.2.)retul include cheltuielile de trans$ort $ana la 8er6inal Co6cereal! Constanta! Ro6ania.
VI.$odalitati de plata i conditii
2.1. )lata $retului %a #i e#ectuata de catre cu6$arator %anzatorului! $e +aza de acrediti%
docu6entar.Cu6$aratorul se o+lia sa intre$rinda tot ce este necesar si leal $entru a se e#ectua
$lata 6ar#ii in con#or6itate cu $re%ederile $rezentului contract.
2.2. )lata se %a e#ectua la li%rare! conco6itent cu $redarea7$reluarea 6ar#ii la data de 11.01.2014
in $ortul Constanta! Ro6ania.
2.-. :ocu6entul $rin care se %a e#ectua $lata5 ordin de $lata.
VII. %mbala&ul i marcarea