Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte de teorie

Fizica II - Ianuarie 2o1o


I. TERMODINAMICA SI TRANSFER DE CALDURA
1. Generalitati. Legea experimentala a lui Fourier.
2. Ecuatia diferentiala a conductiei termice.
3. Peretele plan fara surse de caldura (simplu, cu straturi, cu schimb conecti!.
". Peretele plan cu surse de caldura.
#. Pereti cilindrici si sferici.
$. Legea racirii corpurilor fara surse interne de caldura (legea lui %e&ton!.
'. (imilitudinea fi)ica pentru fenomenul de conductie (criteriile lui *iot si Fourier!.
+. ,eterminarea unor criterii de similitudine pentru fenomenul de conectie.
-. .ransfer de masa.
1/. 0adiatia termica.
II. ELECTROMAGNETISM
1. (arcina electrica, legea lui 1oulomb, camp electric, potential electrostatic.
2. Legea lui Gauss si aplicatii.
3. 1urentul electric (densitate de curent, ec. de continuitate, legile experimentale ale curentului
electric!.
". 1ampul magnetic (forte, ec. 2ax&ell pentru campul magnetic, legea *iot3(taart3Laplace si
aplicatie, legea circuitului magnetic!.
#. 4nductia electromagnetica si ecuatia 2ax&ell3Farada5.
$. 4nductia magnetoelectrica si ecuatia 2ax&ell36mpere.
'. Energia campului electromagnetic.
+. 7nde electromagnetice.
III. TEORIA RESTRANSA A RELATIVITATII. (TRR)
1. *a)ele experimentale si principiile .00.
2. .ransformarile Lorent) si consecinte.
3. ,inamica relatiista.