Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

Comuna Pardina
Compartimentul Buget-contabilitate

Anexa nr. 2
Model 2009 ITL 027

Codul de identificare fiscal ___________________

Nr. ..........//20.

DECLARAIA
pentru scoaterea din eviden a mijloacelor de transport
Subsemnatul(a)...............................................................................1) Subscrisa ..........................................................,
cu
sediul
n
ROMNIA/
......................,
judeul
...............................,
codul
potal
...................,
municipiul/oraul/comuna
.............................................,
satul/sectorul
..................................,
str. ................................................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. ................, C.I.F. *)...................................................., tel./fax ........................, e-mail
, reprezentat prin ..................................................................................2), n calitate de
proprietar/coproprietar/motenitor3)/mandatar/acionar unic/asociat/administrator/mputernicit cu domiciliul fiscal n
ROMNIA/
.....................,
judeul
........................................,
codul
potal
...................,
municipiul/oraul/comuna........................................,
satul/sectorul
..................................,
str..................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ..... nr. ............., C.I.F.* )........................................., tel./fax............................, e-mail
................, solicit scoaterea din evidena dvs. a urmtorului mijloc de transport
marca .............................................., cu seria motor ......................................, seria asiua) ......................................,
capacitatea cilindric................. cm, capacitateb) tone, dobndit la data de ...................................., ca efect al:
nstrinrii/ transferului la un alt punct de lucru/furtului/ scoaterii din funciune/ schimbrii domiciliului/ ncetarea
contractului de leasing nainte de scaden/ scoaterii definitive din ar, ncepnd cu data de .., dovedind
aceasta prin: actul .................../............../ certificatul de radiere .............../., anexatc) la prezenta.
Noul proprietar: ............................................
Judeul .......................... Localitatea ..................,
sectorul, str. ............................................, nr. ..., bl..., sc. .., ap. ....
Semntura declarantului,
a)
b)
c)

serie asiu pentru remorci


..
capacitate tone pentru remorci
contribuabilii vor nscrie pe actele ataate n fotocopie meniunea conform cu originalul i le vor certifica prin semntur i tampil

---------------------------------------------------- aici se taie -----------------------------------------------------PRIMRIA

Nr. ..........//20.

Ctre:
PRIMRIA
- Compartimentul de specialitate V facem cunoscut c potrivit actului ./.. contribuabilul ......................................................
......., cu domiciliul fiscal/sediul n ROMNIA/ ............................, judeul ............................................,
codul potal ......................, municipiul/oraul/comuna.............................................., satul/sectorul ...................................,
str. ......................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. .............., C.I.F. *)..............................................., tel./fax.................................., e-mail
, a dobndit mijlocul de transport marca .................................., cu seria motor ..........................,
seria asiu ......................................, cap. cil. ................. cm, capacitate tone. V rugm s luai msurile necesare
pentru nscrierea n evidena dvs. conform Titlului IX din Codul fiscal, ncepnd cu data de ....................................
Conductorul organului fiscal local,
L.S.....................................

ntocmit,
............................................................

(prenumele, numele i semntura)

(funcia, prenumele, numele i semntura)

---------------------------------------------------- aici se taie--------------------------------------------------------PRIMRIA ...............................


Ctre: ..........................................
Ca urmare a declaraiei dvs. nr. ...................../20.. prin care solicitai scoaterea din eviden a mijlocului de
transport marca ............................................................, cu seria motor .........................., seria asiu ......................................,
cap. cil. ................. cm, capacitate tone, dobndit la ............................. i a actelor anexate, v aducem la
cunotin faptul c aceasta a fost operate la nr. matricol .............................., nr. rol nominal unic........................., i au
rezultat scderi de debit astfel: ...................................................................................................................................................
Conductorul organului fiscal local,
ntocmit,
L.S.....................................

............................................................

(prenumele, numele i semntura)

Data.............

(funcia, prenumele, numele i semntura)

Am primit un exemplar .................

1)

Se completeaz n cazul persoanelor fizice;

*)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.

2)

Se completeaz n cazul persoanelor juridice;

3)

Motenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces;