Sunteți pe pagina 1din 1

MINESTERUL EDUCATIEI,CERCETARII,TINERETULUI SI SPORTULUI

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV


STRADA TOAMNEI, NR. 10,LOCALITATEA SLATINA
TELEFON:0249/43182:FAX 0349/80215
E-mail :lps.slatina@yahoo.com

Proces Verbal
Incheiat azi .....................,cu ocazia predarii sumei de ....................
,de catre...............................,in calitate de casier al
calasei.......................,catre domnul/doamna .........................,in
calitate de administrator al Liceului cu Program Sportiv Slatina.

Suma reprezentand gardienii pe lunile................ . Numarul de


elevi........... .

Data.......................

Am predat
..............................
..........

Am primit
......................