Sunteți pe pagina 1din 13

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII


PROGRAME COLARE
E D U C A I E MU Z I C A L
CLASELE a V-a a VI-a
Bucureti, 2009
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
NOT DE PREZENTARE
Proces complex i unitar, ce se es!"oar" staial, euca#ia mu$ical" are rept scop
e$%oltarea sensi&ilit"#ii estetice a ele%ilor, a capacit"#ilor e exprimare i receptare mu$ical", prin
acti%it"#i practice e c'ntare (%ocal" i instrumental") i prin aui#ii mu$icale*
Documentul e !a#" repre$int" curriculum+ul e euca#ie mu$ical" pentru clasele a ,+a + a ,-+a,
parte inte.rant" a parcursurilor e /n%"#are o!erite ele%ilor /n contextul colarit"#ii o&li.atorii*
Op#iunea pentru acest curriculum a pornit e la premisele urm"toare0
imperati%ele re!ormei /n%"#"m'ntului, racorate la trai#iile /n%"#"m'ntului
mu$ical rom'nesc1
proiectarea curriculum+ului pornin e la !inalit"#ile i o&iecti%ele /n%"#"m'ntului1
centrarea competen#elor pe !ormarea e capacit"#i i atituini esen#iale /n
!ormarea personalit"#ii1
necesitatea proiect"rii concentrice a con#inuturilor, asi.ur'n continuitatea i
pro.resia e la o clas" la alta*
2n acest context, structura actualului curriculum cuprine0competen#e .enerale, urm"rite
pe parcursul /ntre.ii etape e colaritate o&li.atorie, competen#e speci!ice, exemple e acti%it"#i
e /n%"#are3 con#inuturi, su.estii pentru repertoriul e c'ntece, su.estii pentru aui#ii
mu$icale proiectate pentru !iecare clas", stanare curriculare e per!orman#"*
4u.estiile pri%in repertoriul e c'ntece sunt orientati%e* Repertoriul poate !i extins prin
incluerea unor c'ntece populare apar#in'n $onei !olclorice respecti%e*
Dat" !iin pla5a orar" pre%"$ut" /n planul caru (6+2 ore pentru clasele a ,+a + a ,--+a i
632+6 or" pentru clasa a ,---+a), curriculum+ul con#ine at't competen#e speci!ice i con#inuturi
o&li.atorii, care apar#in curriculum+ului nucleu, c't i altele, la eci$ia colii, care e%in
o&li.atorii atunci c'n se optea$" pentru curriculum extins (2 ore pe s"pt"m'n" la clasele a ,+a a
,--+a i 6 or" pe s"pt"m'n" la clasa a ,---+a)* Acestea in urm" sunt marcate cu asterisc*
2n ceea ce pri%ete istri&u#ia orelor alocate clasei a ,---+a, acestea se pot es!"ura !ie /n
alternan#" cu orele e euca#ie plastic", !ie .rupate /ntr+un sin.ur semestru*
NOT0 Pre$enta pro.ram" este %ala&il" i pentru colile /n care prearea se !ace /n lim&i ale
minorit"#ilor na#ionale* 2n lec#ii se poate inclue material %ocal i instrumental
(exemple0 reprouceri e c'ntece i aui#ii) con!orm speci!icului na#ional*
2
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
7O8PETEN9E :ENERA;E
6* De$%oltarea capacit"#ilor interpretati%e (%ocale i instrumentale)
2* De$%oltarea capacit"#ii e receptare a mu$icii i !ormarea unei culturi
mu$icale
<* 7unoaterea i utili$area elementelor e lim&a5 mu$ical
=* 7ulti%area sensi&ilit"#ii, a ima.ina#iei i a creati%it"#ii musicale i artistice
<
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
7;A4A A ,+A
7O8PETEN9E :ENERA;E >- 7ON9-N?T?R- A4O7-ATE 7O8PETEN9E;OR 4PE7-@-7E
6* De$%oltarea capacit"#ilor interpretati%e, %ocale i instrumentale
Competene !p"#$#"e
6*6 interpretarea %ocal", ini%iual" sau /n
.rup, a unor c'ntece la unison
sau /n aran5amente armonico+poli!onice
simple, respect'n inica#iile e
interpretare i .estica iri5oral"
6*2 acompanierea ritmic" a c'ntecelor
interpretate
6*< !olosirea /n mo corect a teAnicii
instrumentale speci!ice anumitor
instrumente
Exemple e acti%it"#i3con#inuturi
exerci#ii e respira#ie, emisie, ic#ie1
+ exerci#ii e intona#ie1
exerci#ii e !ra$are1
interpretare %ocal" la unison1
c'ntare alternati%", cu ison, /n canon1
c'ntare %ocal" pe 2 %oci1
c'ntare expresi%", relie!'n %alen#ele poetice ale
textului1
acompaniere ritmic", !olosin corpul sau
i!erite o&iecte sonore i instrumente e percu#ie1
exerci#ii e teAnic" instrumental" (sta&ilirea teAnicii
e m'nuire a cla%iaturii i e emisie sonor" la i!erite
instrumente0 or." electronic", !luier, cAitar", &locB !lCtte
etc*)*
2* De$%oltarea capacit"#ii e receptare a mu$icii i !ormarea unei culturi mu$icale
Competene !pe"#$#"e
2*6 auierea cu aten#ie a lucr"rilor mu$icale,
recunosc'n elementele e lim&a5
/n%"#ate
2*2 compararea !ra.mentelor auiate, sesi$'n
anumite i!eren#e sau similituini
2*< exprimarea propriilor impresii pri%in
mu$ica auiat"
Exemple e acti%it"#i3con#inuturi
exerci#ii e reproucere, comparare i
recunoatere a /n"l#imii i uratei sunetelor
mu$icale1
aui#ii mu$icale1
pre$entarea !amiliilor e instrumente mu$icale1
ienti!icarea tim&rului, a tempoului i a
nuan#elor1
ienti!icarea lucr"rii mu$icale sau a
!ra.mentului auiat1
e$&atere pe &a$a &io.ra!iei marilor
compo$itori1
pre."tire i participare la concerte1
comentarea impresiilor o&'nite /n urma
particip"rii la concerte*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,+a
=
<* 7unoaterea i utili$area elementelor e lim&a5 mu$ical
7ompeten#e speci!ice
D<*6 esci!rarea c'ntecelor scrise /n tonalit"#ile
Do ma5or i la minor, utili$'n
elementele e lim&a5 /n%"#ate
6
<*2 ienti!icarea /n lucr"rile interpretate sau
auiate elementele e lim&a5 mu$ical
Exemple e acti%it"#i3con#inuturi
exerci#ii e intona#ie1
exerci#ii e citire i scriere a notelor mu$icale1
citire ritmic"1
sol!e.iere1
exerci#ii e recunoatere a /n"l#imii i uratei
sunetelor1
recunoaterea tempoului i a nuan#elor1
exerci#ii e sesi$are a expresi%it"#ii inter%alelor
mu$icale1
anali$a .amelor Do 8a5or i la minor1
aui#ii mu$icale1
concurs0 ERecunoate instrumentulFG1
ienti!icarea structurii c'ntecelor*
=* 7ulti%area sensi&ilit"#ii, a ima.ina#iei i a creati%it"#ii mu$icale i artistice
7ompeten#e speci!ice
=*6 participarea a!ecti%" /n c'ntat
=*2 impro%i$aea ritmic" pe o tem" at"
=*< ienti!icarea isonului la o meloie at"
=*= repre$intarea prin micare, %ers, culoare,
esen, con#inutul su.erat e mu$ic"
Exemple e acti%it"#i 3con#inuturi
interpretare mu$ical"1
5ocuri mu$icale1
impro%i$a#ii mu$icale utili$'n inter%alele i
!ormulele ritmice /n%"#ate1
or.ani$are e momente artistice, mealioane
mu$icale, ser&"ri1
aui#ii mu$icale1
participare la spectacole mu$icale1
concursuri cu teme mu$icale1
impro%i$a#ii e mic"ri aec%ate unui c'ntec1
reali$are e esene repre$entati%e pentru lucr"rile
mu$icale stuiate*
7ON9-N?T?R-
6* Practica mu$ical"
Practica %ocal"0
eprineri speci!ice e c'nt0 #inuta corporal", respira#ia, emisia, ic#ia, articula#ia
moalit"#i e c'ntare0 ini%iual" i /n .rup, /n ialo., monoic" i Dpoli!onic" (cu ison, /n canon
pe ou" %oci)
repertoriu e c'ntece
2
Practica instrumental"0
<
eprineri e teAnic" instrumental"
repertoriu e lucr"ri instrumentale

67ompeten#ele speci!ice i con#inuturile
marcate prin asterisc sunt inte.rate /n se.mentul
E7urriculum la eci$ia coliiG* 7elelalte o&iecti%e e re!erin#", acti%it"#i e /n%"#are i con#inuturi constituie
se.mentul E7urriculum nucleuG e!init /n calitate e E7urriculum e &a$"G*
2
A se consulta su.estiile pentru repertoriul e c'ntece*
<
4e recoman" utili$area instrumentelor e percu#ie, a celor e su!lat (&locB !lCtte, !luiere) sau a unor instrumente
speci!ice $onei* 4e poate recur.e la a5utorul ele%ilor ce /n%a#" instrumente /n colile e art", clu&uri etc*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,+a
2* Elemente e lim&a5 mu$ical
=
8eloia0
sunetele i notele mu$icale cuprinse /ntreo6 i o2(si o 2) i sol (octa%a mic") i sol 2 (octa%a
a --+a)
inter%ale mu$icale
or.ani$"ri sonore0 tonalit"#ile Do 8a5or i la minor natural1
Ritmul0
uratele sunetelor i ale pau$elor mu$icale i %alorile corespun$"toare (p"trimea, optimea,
oimea, nota /ntrea.", aispre$ecimea)
punctul e prelun.ire (oimea, p"trimea i optimea cu punct)
com&ina#ii ritmice cu uratele /n%"#ate, /n m"surile e 23=* <3=, =3=
Tempoul0 alle.ro, alle.retto, moerato, anante
Nuan#ele0 piano, !orte, me$$o!orte, me$$opiano
Tim&rul %ocal (%oci e copii, !emei, &"r&a#i) i instrumental (!amilii e instrumente mu$icale)
4tructura mu$ical" a c'ntecului0 stro!", re!ren, r'n meloic
<* Elemente e cultur" mu$ical"
Date espre lucr"rile mu$icale a&orate0 titlul, compo$itorul, autorul textului, tematica
7ompo$itori0 A* ,i%ali, H*A* 8o$art, I* JaKn, ;* %* BeetAo%en, 7* Porum&escu, T* Popo%ici, D*:*
Liriac
Aui#ii mu$icale
M
4u.estii pentru repertoriul e c'ntece
N
Deteapt"+te, rom'neF A* Pann
Tricolorul 7* Porum&escu
8arul lui -ancu T* Popo%ici
Bar&u ;"utarul
Barul in 8irceti P* 8e$etti
Re%eere D*:* Liriac
;a o.lin" T* Popo%ici
;im&a rom'neasc" -* 7artu
4!inte Dumne$eule meloie trai#ional"
ProAoul Domnului meloie trai#ional"
Jristos a 2n%iat meloie trai#ional"
@ie numele Domnului &inecu%'ntat Al* Pooleanu
7oline populare
Jora mare (@run$" %ere e cicoare) popular
8'nru+i 5ocul Ja#e.ana popular
@ata e p"stor T* Teoorescu
8oara T* Popo%ici
A ru.init !run$a in %ii D*:* Liriac
R"sun" corul -*D* 7Airescu
7ucule, pas"re sur" -*D* 7Airescu
7'ntec e prim"%ar" H*A* 8o$art
7opilul i !loarea I* BraAms
7'ntecul .amei R* Ro.ers
=
7on#inuturile incluse /n acest capitol nu %or constitui su&iectul unor lec#ii teoretice, ci %or !i %alori!icate ca
instrumente pentru anali$a lucr"rilor mu$icale interpretate+auiate*
M
A se consulta su.estiile pentru aui#iile mu$icale*
N
;a clasele, sec#iile, colile cu preare /n lim&ile minorit"#ilor na#ionale, repertoriul e c'ntece i aui#iile mu$icale
pot !i completate cu crea#ii mu$icale apar#in'n minorit"#ii respecti%e*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,+a
4u.estii pentru aui#iile mu$icale
O
Antolo.ie e !olclor (7'ntece i 5ocuri populare) T* Alexanru
Trompetele r"sun" :* 8usicescu
;a o.lin" T* Popo%ici
8orarul D*:* Liriac
Pe c"rare su& un &ra
-mnul eroilor -*7* Br"tianu
8ama -*D* 7Airescu
Ru."ciune -*D* 7Airescu
Dorule#ul -*D* 7Airescu
8arul lui Tuor in oratoriul Tuor ,laimirescu :A* Dumitrescu
Dans #"r"nesc 7* Dimitrescu
Bala" pentru %ioar" i pian 7* Porum&escu
Trei 5ocuri rom'neti P* 7onstantinescu
Dansuri rom'neti B* BartoB
7'ntec e lea."n H*A* 8o$art
Repeti#ie e concert H*A* 8o$art
8ica serena" H*A* 8o$art
Alla Turca in 4onata pentru pian /n ;a ma5or nr* 66 H*A* 8o$art
Anotimpurile A* ,i%ali
O
;a clasele, sec#iile, colile cu preare /n lim&ile minorit"#ilor na#ionale repertoriul e c'ntece i aui#iile mu$icale
pot !i completate cu crea#ii mu$icale apar#in'n minorit"#ii respecti%e*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,+a
7;A4A A ,-+A
7O8PETEN9E 4PE7-@-7E >- 7ON9-N?T?R- A4O7-ATE 7O8PETEN9E;OR 4PE7-@-7E
6* De$%oltarea capacit"#ilor interpretati%e, %ocale i instrumentale
7ompeten#e speci!ice
6*6 interpretarea %ocal", !luent" i expresi%", la
unison i /n i!erite aran5amente
armonico+poli!onice, c'ntece apar#in'n
i!eritelor tipuri e mu$ic"
6*2 /m&o."#irea c'ntarii %ocal" cu
inter%en#ii instrumentale
6*< interpretarea instrumental" a
meloiilor /n%"#ate %ocal
Exemple e acti%it"#i3con#inuturi
exerci#ii e cultur" %ocal" (respira#ie, emisie,
!ra$are, ic#ie)1
interpretare %ocal" la unison, ini%iual" sau /n
.rup1
interpretare %ocal" pe ou" %oci (/n canon sau
armonic")1
concursuri e interpretare1
inter%en#ii instrumentale cu caracter e
impro%i$a#ie1
exerci#ii e teAnic" instrumental"*
2* De$%oltarea capacit"#ii e receptare a mu$icii i !ormarea unei culturi mu$icale
7ompeten#e speci!ice
2*6 auierea cu interes a unor lucr"ri
mu$icale e i!erite .enuri, sesi$'n
expresi%itatea elementelor e lim&a5
mu$ical
2*2 sesi$area apari#iei temelor caracteristice
/n iscursul mu$ical i !reonarea acestora
2*< recunoaterea unor lucr"ri mu$icale,
ienti!ic'n tipul e mu$ic" i autorul lor
2*= exprimarea pre!erin#elor mu$icale,
ar.ument'nu+le
Exemple e acti%it"#i 3con#inuturi
aui#ii mu$icale1
comentarea lucr"rilor auiate1
e$&ateri pe tema lucr"rilor mu$icale auiate1
concursuri e recunoatere a temelor mu$icale
caracteristice1
exerci#ii i concursuri e recunoatere a
lucr"rilor mu$icale1
ienti!icarea tipului e mu$ic"1
auiere e emisiuni mu$icale raio1
%i$ionarea e emisiuni sau !ilme mu$icale T,1
participare la concerte1
comentarea lucr"rilor mu$icale auiate*
<* 7unoaterea i utili$area elementelor e lim&a5 mu$ical
7ompeten#e speci!ice
D<*6 esci!area c'ntecelor scrise /n tonalit"#i
ma5ore i minore cu o altera#ie la cAeie
<*2 ienti!icarea i D rearea !ormulelor
ritmice /n%"#ate
<*< i!eren#ierea /n aui#ie a caracterului
ma5or sau minor al tonalit"#ilor /n%"#ate
<*= ienti!icarea /n lucr"rile auiate temele
mu$icale i anali$area structurii acestora
Exemple e acti%it"#i3con#inuturi
exerci#ii e citire ritmic" i meloic"1
sol!e.iere1
construire up" moel a .amelor ma5ore i
minore cu o altera#ie la cAeie1
Dexerci#ii e recunoatere (ictee ritmice+mu$icale)1
aui#ii mu$icale1
exerci#ii e elimitare a temei mu$icale i e
eterminare a elementelor ei componente1
ienti!icarea temelor mu$icale /n lucr"rile
auiate*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,-+a
=* 7ulti%area sensi&ilit"#ii, a ima.ina#iei i a creati%it"#ii mu$icale3 artistice
7ompeten#e speci!ice
=*6 c'ntarea nuan#at", corel'n interpretarea
cu mesa5ul ce tre&uie transmis
=*2 i%ersi!icarea i /m&o."#irea
interpretarii mu$icale
=*< sesi$area momentelor e inter%en#ie
instrumental" /n carul unei c'nt"ri
%ocale
=*= %alori!icarea aptituinilor mu$icale ca
interpret
Exemple e acti%it"#i3con#inuturi
interpretare mu$ical"1
exerci#ii i 5ocuri mu$icale1
exerci#ii e continuare a unei linii meloice
/ncepute pe un text at1
construire e teme mu$icale pornin e la un
moti% at1
concepere e pro.rame artistice1
aui#ii mu$icale1
5ocuri mu$icale1
participarea la pre."tirea i sus#inerea unor
ser&"ri mu$icale, serate sau momente mu$icale*
7ON9-N?T?R-
6* Practica mu$ical"
Practica %ocal"
eprineri speci!ice e c'nt
c'ntarea monoic" i Dpoli!onic" (cu ison, /n canon pe ou" %oci, armonic" pe ou" %oci)
repertoriu e c'ntece
P
Practica instrumental"0
eprineri e teAnic" instrumental"
repertoriu e lucr"ri instrumentale
2* Elemente e lim&a5 mu$ical
8eloia0
moi!icarea /n"l#imilor sunetelor prin semnele e altera#ie
or.ani$"ri sonore0 tonalit"#ile 4ol 8a5or, mi minor, @a 8a5or, re minor
Ritmul0
com&ina#ii ritmice /n m"surile e 23=* <3=, =3= (actuali$are)
sincopa
contratimpul
Tempoul0 accelerarea i r"rirea mic"rii (accelerano i rallentano)
Nuan#ele0 cresceno i escresceno
Tim&rul0
!orma#ii %ocale0 corul e %oci e.ale i mixt
!orma#ii instrumentale0 orcAestra e mu$ic" sim!onic"
Elemente e structur"0
tema mu$ical"
!orma mono+, &i+ i tripartit"
Q
P
A se consulta su.estiile pentru repertoriul e c'ntece*
D 7ompetetele speci!ice, acti%it"#ile 3 con#inuturile marcate prin asterisc sunt inte.rate /n se.mentul
E7urriculum la eci$ia coliiG*
9
Acest con#inut %a !i a&orat su& aspect practic, prin c'nt"ri speci!ice*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,-+a
<* Elemente e cultur" mu$ical"
Tipuri e mu$ic" i .enuri repre$entati%e0
mu$ica popular"0 c'ntecul propriu+$is, c'ntecul e 5oc i meloia instrumental" e 5oc
Dmu$ica reli.ioas"
9
crea#ii mu$icale culte0 miniatura instrumental", suita, rapsoia
mu$ic" e i%ertisment0 %alsul, tan.oul, &lues+ul, mu$ica !olB
7ompo$itori0 :*@* JRnel, @r* 4cAu&ert, R* 4cAumann, @r* 7Aopin, I* 4trauss,:* Bi$et, :A* 7ucu, :A*
Dima, :* 8usicescu, :* Enescu
Aui#ii mu$icale
60
4u.estii pentru repertoriul e c'ntece
66
Deteapt"+te, rom'neF up" A* Pann
Pe+al nostru stea. 7* Porum&escu
Jora ?nirii Al* @lecAtenmacAer
Biruitorii
Trompetele r"sun" :* 8usicescu
7a o $i e prim"%ar" :* 8usicescu
4te5arul :* 8usicescu
Plaiuri p"rinteti ;* Pro!eta
4+a us cucul e pe+aici popular
Pitpalacul N* Oancea
Pe l'n." plopii !"r" so# :* >er&an
7io&"na cu trei sute e oi popular
Pe c"rare su& un &ra D*:* Liriac
Prim"%ara P* 7ioro.ariu
7o&or'i in eal /n %ale popular
,eni#i s" ne /ncAin"m c'ntare &isericeasc"
Jristos a /n%iat :* 8usicescu
7u noi este Dumne$eu c'ntare &isericeasc"
7oline populare
Oa &ucuriei ;* %an BeetAo%en
Teiul @r* 4cAu&ert
7'ntec e lea."n @r* 4cAu&ert
P"str"%ul @r* 4cAu&ert
A%e 8aria @r* 4cAu&ert
9 Acest con#inut %a !i a&orat su& aspect practic, prin c'nt"ri speci!ice*
60
A se consulta repertoriul e aui#ii mu$icale*
66
;a clasele, sec#iile, colile cu preare /n lim&ile minorit"#ilor na#ionale, repertoriul e c'ntece i aui#iile mu$icale
pot !i completate cu crea#ii mu$icale apar#in'n minorit"#ii respecti%e*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,-+a
4u.estii pentru aui#iile mu$icale
62
8iluiete+m", Dumne$eule :A* 7ucu
Ja$ e neca$ :A* 7ucu
8iniaturi pentru pian 4* Dr".oi
Br'ul amestecat Pr* ,laiculescu
8enuet ;* BoccAerini
7'ntece !"r" cu%inte @*8* BartAolK
@Sr Elise ;* %an BeetAo%en
7ontraansuri ;* %an BeetAo%en
,alsuri I* BraAms
Dansuri un.are I* BraAms
,als &rillant @r* 7Aopin
JumoresBa A* D%oraB
,alsuri I* 4trauss
-mpromptu+uri @r* 4cAu&ert
8omente mu$icale @r* 4cAu&ert
P"str"%ul @r* 4cAu&ert
;acul le&eelor (!ra.mente) P*-* 7eaiBo%sBi
4p"r."torul e nuci P*-* 7eaiBo%sBi
Bolero 8* Ra%el
Dans spaniol E* :ranaos
Bainerie in 4uita 2 /n si minor pentru orcAestr" I*4* BacA
,isare R* 4cAumann
4uita 8u$ica apelor (!ra.mente) :*@r* JRnel
Rapsoia al&astr" :* :ersATin
4uita -, partea -, -ma.inile imine#ii E* :rie.
4uita a --+a Peer :Knt (!ra.ment) E* :rie.
Ta&louri intr+o expo$i#ie 8* 8ussor.sBi
8essias :*@r* JRnel
Rapsoia rom'n" nr* 6 i nr* 2 :* Enescu
4uita -mpresii in copil"rie :* Enescu
Poema rom'n" :* Enescu
4uita ;a seceri T* Breiceanu
4uita 2n 8un#ii Apuseni 8* Ne.rea
62
;a clasele, sec#iile, colile cu preare /n lim&ile minorit"#ilor na#ionale, repertoriul e c'ntece i aui#iile mu$icale
pot !i completate cu crea#ii mu$icale apar#in'n minorit"#ii respecti%e*
Euca#ie mu$ical" + 7lasa a ,-+a