Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL DEZVOLTRII, LUCRRILOR PUBLICE I LOCUINELOR

O R D I N
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului
nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea aciunii
zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-32005
n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 8 din 14 noiembrie 2007 al Comitetului tehnic de specialitate CT-S4 Risc
seismic, aciuni i sigurana construciilor,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor,
ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor emite urmtorul ordin:
Art. I. Anexa la Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea aciunii
zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-32005, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 i 148 bis din
16 februarie 2006, cu modificrile ulterioare, se modific dup
cum urmeaz:
1. La capitolul 3 punctul 3.2, paragraful 1 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
Distribuiile coeficienilor de forma 1 pentru ncrcarea din
zpad pe acoperiurile cu dou pante, pentru situaiile n care
zpada nu este mpiedicat s alunece de pe acoperi, sunt
indicate n Figura 3.3. Valorile coeficienilor 1 sunt indicate n
Tabelul 3.1 i Figura 3.2, n funcie de panta acoperiului, [].
Figura 3.3. Distribuia coeficienilor de form pentru ncrcarea din zpad pe acoperiurile cu dou pante
2. La capitolul 3 punctul 3.5, ecuaia (3.5) prevzut pentru coeficientul de form pentru ncrcarea datorat
spulberrii zpezii,
w
, se modific astfel:

w
= (b
1
+ b
2
)/2h h/s
0,k
0,8
w
4,0 (3.5)
3. La capitolul 3 punctul 3.6 subpunctul 3.6.1 alineatul (1), ecuaia (3.7) se modific astfel:

2
= h / s
0,k
0,8
2
2,0. (3.7)
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.*)
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Bucureti, 19 martie 2008.
Nr. 345.
*) Prezentul ordin se public i n Buletinul Construciilor, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor
INCERC Bucureti, aflat n coordonarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor.
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 231/26.III.2008