Sunteți pe pagina 1din 1

BAZI N APA

BAZI N DE OMOGENI ZARE


NAMOL
PLAN DE SI TUATI E
Vutil =10.5 mc
Vutil =90.14 mc
Format A3(420x297)
STATI E DE EPURARE 3500 ELS
ADIPUR Qmax =525 mc/zi
MODUL
intrare apa uzata din reteaua de canalizare
PLAN DE SI TUATI E
TEHNOLOGI C
capac vizitare
capac vizitare
capac vizitare
Pl ansa nr .2
BAZI N STOCARE
SI TATA
Vutil =8.4 mc
DESNI SI PATA
APA POTABI LA
BAZI N STOCARE
Vutil =4.32 mc
Hminimapa =1500 mm
RADI ER DI N BETON
MODUL MECANO BI OLOGI C 1
MODUL MECANO BI OLOGI C 2
MODUL MECANO BI OLOGI C 3
MODUL MECANO BI OLOGI C 4
Drumacces auto si pietonal
Acces auto
D
r
u
m

a
c
c
e
s

a
u
t
o

s
i

p
i
e
t
o
n
a
l
I mpr ej mui r e
I mpr ej mui r e
3
2
1
5
4
1.1
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.7
1.3
scara : incadrare in A3
1. Radierul de beton, 12000 x 17000 mm
EXECUTATE DE
LUCRARI DE C+M
1. Bazin de omogenizare, Vutil minim52.5 mc
2. Bazin stocare namol, Vutil 9 mc
3. Bazin stocare apa potabila, Vutil minim2 mc, Hmin 1500 mm
Aceste bazine vor fi prevazute cu guri de acces si capace
4. Bazin apa sitata deznisipata, Vutil minim6.6 mc
SI STEMATI ZARE PE VERTI CALA
- iluminat
DOTARI AUXI LI ARE
- imprejmuire
- amenajare acces auto si pietonal (drumuri, alei pietonale etc.)
Radierul va fi dimensionat la o sarcina de 4 t/mp
Conformnormelor tehnice se va prevedea centura de pamantare
BAZI NE
RADI ER DI N BETON
BAZI NE
pentru vizitare
STATI E DE EPURARE
CONSTRUCTOR / ANTREPRENOR
LI VRATE DE
ECHI PAMENTE
SC ADI SS SA - BAI A MARE
Plansa nr.2 se va folosi cu plansa nr.1
17000
1
2
0
0
0
500
TOATE COTELE SUNT I N [ mm] !
Capacitate 3500 ELS
Debit maxim Q =560 mc/zi
Putere instalata P =42 kW
Dimensiunile modulului tehnologic de echipamente 6000x2450x3000 (mm)
Masa echipamente de epurare fara incarcatura apa 28500 kg
Masa echipamentului de epurare cu incarcatura de apa 344500 kg
Sarcina de incarcare pe radierul de beton 4000 daN/mp
Dimensiunile minime, in plan a radierului de beton
necesar pentru echipamentul de epurare 204 mp
Car ac t er i st i c i st at i e - 3500 ELS Dat e t ehni c e
2.4 capac vizitare
35000
2
1
0
0
0
apa de namol DN 200 preaplin DN 200
- energie electrica Pinst =42 kW
UTI LI TATI NECESARE :
- apa potabila P =min 2 bar
- racord retea canalizare
- racord efluent
Suprafata minima necesara pentru Statia de Epurare 735,0 mp
T
R
A
S
E
U

C
O
N
D
U
C
T
E

+

T
R
A
S
E
U

C
A
B
L
U
R
I

E
L
E
C
T
R
I
C
E
(
c
o
n
f
o
r
m

p
l
a
n
s
e
i

n
r
.
3
.
1
.
)
Conducte de legatura si racorduri la utilitati :
(conformplansei nr.3.2)
- intrare apa potabila
- iesire apa de nisip
- iesire namol primar, namol in exces si spuma
- iesire apa de namol
- intrare apa uzata omogenizata
- intrare namol pompat
- intrare apa potabila pentru spalare
- iesire apa epurata
Alimentare cu energie electrica (inclusiv cabluri de alimentare)
Conducte de protectie pentru cablurile de alimentare si comanda a
echipamentelor statiei de epurare
(conformplansei nr.3.2)
- iesire apa sitata
BAZI N DE OMOGENI ZARE-STOCARE SI
STATI E AUTOMATA DE POMPARE APA UZATA
Statie de pompare cu gratar rar cu curatire manuala tip cos
Fi sa Tehni c a nr .1
Mixer 1.2
Instalatie de sitare si deznisipare M2
Fi sa Tehni c a nr .2
2.1
Echipamente de pompare apa uzata sitata si deznisipata 2.2
MODUL DE ECHI PAMENTE
SI STEM MODULAR DE
EPURARE MECANO-BI OLOGI CA
Instalatie de dozare polielectrolit 2.3
Suflante 2.4
Instalatie de dezinfectie apa epurata cu ultraviolete / hipoclorit 2.5
Instalatie de deshidratare namol primar si in exces 2.6
Instalatie de spalare presa 2.7
Container pentru montaj echipamente 2.8
Fi sa Tehni c a nr .3
I NSTRUMENTE DE MASURA SI CONTROL
Fi sa Tehni c a nr .4
Dulapul de comanda si automatizare are urmatoarele functii :
Fi sa Tehni c a nr .5
- alimentarea cu energie electrica a echipamentelor statiei
- selectarea regimului de functionare al statiei : stop, manual, automat
MODUL DE COMANDA SI AUTOMATI ZARE A STATI EI DE EPURARE
- comanda si controlul functionarii diferitelor componente ale statiei in regimautomat in conformitate cu fluxul tehnologica a statiei
- semnalizarea optica, acustica a situatiilor de alarma sau avarie aparute in timpul functionarii
- sistemde reglaj automat cu conectivitate locala si la distanta
1.1
1
2
3
4
5
Decantor primar cu separare de grasimi
Bazine cu namol activat
Decantor secundar lamelar
3.1
3.2
3.3
Echipamente pentru statia de pompare 1.3
Instalatie dozare precipitat, Debitmetru 2.9
Spectofotometru 4.1
- debitmetru electromagnetic (se regaseste in Fisa Tehnica nr.2)
- sonda de oxigen dizolvat (se regaseste in Fisa Tehnica nr.3)
- sonda materiale in suspensie (se regaseste in Fisa Tehnica nr.3)
- controller pentru senzori
Automatul programabil PLC : comanda elementele de executie dupa un programpredefinit sau in regimmanual, inregistreaza starea utilajelor si alarmele provenite de la
acestea precumsi protejeaza utilajele in cazul in care conditiile de functionare sunt incalcate
Sistemul SCADA (control de supervizare si achizitie de date) : are o aplicatie locala (pentru supervizare si control in statie din camera de comanda) si o
aplicatie in sistemcentralizat pentru salvarea datelor intr-o baza de date pe server-ul de la sediu
- sistemul grafic SCADA ofera o interfata grafica cu meniuri si butoane pentru accesul la functiile oferite de sistem, pagini grafice pentru vizualizarea
simbolica a utilajelor cu elemente grafice sugestive, traseaza grafice si diagrame reprezentand evolutia in timp a parametrilor masurati etc.
- containere pentru namol si material retinut
- dotari de laborator
- generator de curent
- dotari pentru intretinere si interventii de urgenta
- sistemautomat de paza si securitate
- cabina paza personal
- spatii acoperite pentru depozitare container si consumabile
Dimensiunile modulului mecano - biologic 12500x2450x3000 (mm)
DE ECHI PAMENTE
1.2
2.9
TRATAREA APELOR SI EPURAREA APELOR UZATE
MENAJ ERE SI INDUSTRIALE
12500
2
4
5
0
2450
6
0
0
0
Nume Semnatura
Data:
11/2011
Scara:
Faza:
PT, DDE, CS
Pl.nr.
Sef proiect
Proiectat
Desenat
ing.Branianu Daniel
ing.Isepciuc Adrian
ing.Isepciuc Adrian
proiect
nr.133/'11
BENEFICIAR: Comuna Adancata, judetul Suceava
PROIECT: Retele de canalizare si statie de epurare in comuna Adancata,
judetul Suceava.
AMPLASAMENT: Comuna Adancata, judetul Suceaa
STATI E DE EPURARE
Qmax =560 mc/zi
PLAN DE SI TUATI E
S.C."WARESO PROD" S.R.L.
SUCEAVA
J 33/300/1993
H59
Mariana V.
Mazarache
Digitally signed by Mariana V. Mazarache
DN: cn=Mariana V. Mazarache gn=Mariana c=RO l=Sat. Calugareni (Com.
Adancata) o=COMUNA ADANCATA ou=COMUNA ADANCATA
Reason: I amapproving this document
Location:
Date: 2012-03-28 13:48+03:00