Sunteți pe pagina 1din 12

REGULI DE SCRIERE A LUCRARII DE

LICENTA SI A LUCRARII DE SEMINAR.


CITATELE
-Tot timpul trebuie sa fie trecute in !"ilimele# sau $$
%% pentru citatele &in interiorul altui citat'#Numai
re!ele poate fi un le!iuitor inspirat &e Dumne(eu)
intrucit$$libertatea a fost &intot&eauna un &at al
re!ilor si toate natiunile libere au fost intemeiate &e
re!i%%#*Scnapper)p.+,-
-Tot in !"ilimele se trec titlurile &e articole &in (iare
sau re.iste)ori capitolele &intr-o carte sau &enumirea
unor stu&ii publicate in re.iste sau in colectii &e stu&ii)
spre &eosebire &e titlurile &e carti sau &e perio&ice care
nu se trec in !"ilimele.
-Daca sunt trecute in interiorul te/tului nu trebuie sa
&epaseasca 0 rin&uri
-1olosim un citat atunci can& ne oprim asupra lui &in
punct &e .e&ere interpretati. sau can& acesta sustine
propria noastra afirmatie.
-Citatul nu trebuie sa contina a&e.aruri !eneral
.alabile sau &e notorietate)ci el trebuie sa spuna ce.a
nou
- Citatul nu trebuie sa fie urmat &e e/presii critice la
a&resa autorului caruia ii apartine)sau sa fie urmat &e o
critica a i&ei continute in citatul repro&us.
1
- Din orice citat trebuie sa reiasa limpe&e sursa &e
pro.enienta) fie printr-o trimitere la o nota &e subsol)
fie intr-o parante(a ime&iat &upa citat care sa
contina *Numele autorului )&ata &e publicare)pa!ina-
insa in aceasta .arianta trebuie sa a.em in biblio!rafie
&enumirea completa a autorului si a cartii cu toate
&atele celelalte.
-Cin& se stu&ia(a un autor strain citatele trebuie sa fie
in limba ori!inala
- Citatele care &epasesc 0 rin&uri se asea(a la subsolul
pa!inii
-Citatele trebuie sa fie fi&ele) a&ica repro&use intocmai.
CITAREA RE1ERINTEL2R 3I3LI2GRA1ICE 4N
INTERI2RUL 5AGINII'
Se intro&uce te/tul sau propo(i6ia citat7 prin
cu.intele proprii) care anun67 citarea) &upa care se
citea(a'#...e.i&en6iin& rolul e&uca6iei informale prin trei
note &efinitorii....#* Sorin Cristea ) 899:) pp 80-
8+-.Referin6a complet7 cuprin(7n& ' titlul
c7r6ii)e&itura)orasul) se trec in biblio!rafie.
C;n& &oar parafra(am un autor)a&ica pastr7m
i&eea lui &ar o reformulam cu proprii cu.inte nu mai
trecem !"ilimele) proce&in& asa' Invocnd raiuni
pentru o integrare deplina a celor trei tipuri de
educaie, Constantin Cuco enumer urmtoarele
aspecte:
<-....) 8-..... .* Constantin Cuco=) <,,:) pp.0>-0?-
2
N2TELE DE SU3S2L

-5oate sa contina un citat &e 0 sau mai multe rin&uri
un&e se e/plica mai &etaliat) ori se sustine o afirmatie
&in te/t )sau o problema periferica cu subiectul) &ar cu
le!atura)
-5oate sa contina &oar trimiterea la autorul si cartea al
carei citat l-am &at in te/t* te"nic .orbin& 'referinta
biblio!rafica -
- Notele mai pot folosi spre a a&au!a alte in&icatii
biblio!rafice &e intarire &espre un subiect &iscutat in
te/t'# &espre acest subiect .e(i si cartea cutare#
- In nota &e subsol mai poti intalni'#cf.5.Ionascu p.00#-
insa trimiterea aceasta trebuie sa o ai completa in
biblio!rafie.#Cf# inseamna compara cu si poate sa te
trimita spre o alta carte sau c"iar spre un alt para!raf
&in propria lucrare.
-Acest cf# poate trecut si in te/t.Depin&e &e utilitate.
-Notele mai pot intro&uce un citat &e intarire care in
te/t ar fi &eran@ant.
- Notele pot ser.i la tra&ucerea romana a unui citat
care era esential sa fie &at in limba straina sau la
.ersiunea ori!inala &e control a unui citat)care &in
e/i!ente &e flui&itate a &iscursului )era mai como& sa
fie &at in tra&ucera romana.
3
CITAT) 5ARA1RAAA SI 5LAGIAT
-parafra(a este reformularea cu proprii termeni a unui
citat
-parafra(a se intro&uce in te/t astfel' 1oarte e/plicit
in aceasta pri.inta este prof.Staniloaie*la umarul
cu.intului se intro&uce in&icele numeric)&upa care in
subsol se &etalia(a referinta biblio!rafica aratin&
numele complet al autorului titlul cartii si celelalte
informatii-.El trateaza aceasta problema si continuiB
cu cu.intele tale i&eea sa)cit mai concis.
- 5la!iatul repre(inta repro&ucerea fi&ela a i&eilor unui
autor )fara a arata a&e.arata lor sursa) lasan& asfel sa
se intelea!a ca iti apartin)ca sunt pro&use &e mintea ta.
N2TELE DE SU3S2L INTR2DUSE 5RIN '
$2p.cit%)$Ibi&em%)$I&em%)$Cf%*compara sau
confrunta-)$Apu&*la-%)$4n%)$ Acum Cn%
-$2p cit%
*opera citata-
-se foloseste can& trebuie sa citam o sin!ura lucrare a
unui autor.5rima oara trimiterea se face in intre!ime.A
&oua oara folosin& acest opus citatus*opera citata
anterior-
- 2p.cit se mai poate a&au!a si la finalul unui citat &at
intr-o nota &e subsol.
4
-Daca intre &oua note pri.in& aceasi lucrare se
intercalea(a una sau mai multe note pri.in& alta
lucrare a altui autor) atunci e necesar a trece in nota
noastra un&e .rem sa citam &in nou &in cartea pe care
am citat-o inaintea intercalarilor )numele autorului )op
cit.)p00)aceasta pentru a se .e&ea cu nu citam &in
autorul ime&iat anterior)ci &in acela pe care l-am citat
complet prima &ata) acel autor sub care sau intro&us
intercalarile . ED '
N<'E.Ran&el)Reforma)tra&.R. Mi"ai......p<<
N8'C.Dale)T"e 2rto&o/........
N0'E.Ran&el)op.cit. p00
-T2ATE notele acestea apar pe aceesi pa!ina-
Daca se citea(a un autor cu mai multe lucrari )iar &upa
acestea s-au intercalat note &in alti autori )&ar eu .reau
sa Fl cite( &in nou pe acela pe care l-am citat prima
&ata*acela care a fost citat cu mai multe opere- atunci
ii trec &in nou numele &ar nu mai repro&uc toata opera
ci &oar primele cu.inte si p!. D) &eoarece ea este usor
i&entificabila pentru ca a fost citata complet prima
&ata.
ED'
N<'5rof.I.R.)#5rimul 5atriar"#)in 2rto&o/ia p >8
N8'I&em) Marturisirea &e cre&inta.........
N0'5rof S.Gasile. 5a.a(a cre&intei.....
NH'5rof.I.R.# 5rimul.......#.p00
-De asemenea op.cit) insotit &e p.D se mai intro&uce si
ime&iat &upa nota $ibi&em% care arata o citare &in
aceasi carte) acelasi autor)aceeasi pa!ina )carte &in
care s-a citat ime&iat inainte &e $ibi&em%.Alfel spus
5
acest ibi&em arata repro&ucerea intocmai a &atelor &in
nota &e &easupra sa .
-2p.cit.pHH ase(at sub ibi&em arata ca se citea(a &in
cartea pe care o repro&uce ibi&em*a&ica cartea &e
&easupra lui ibi&em-)&ar &e la o alta pa!ina.)a&ica &e la
p HH.
ED
N<'5rof.I.R.)#5rimul 5atriar"#)in 2rto&o/ia p >8
N8'Ibi&em
N0'op.cit pHH
$Loc.cit%
Se foloseste atunci cind citezi un pasaj din aceeasi
carte,capitol si aceeasi pagina
EX:
NI:Sf Irineu, Contra ereziilor, Migne, P.G II, col !"",
p##
N$: Ide%&sau i'ide%(.op.cit.loc cit
$I&em%
*acelasi-
-Daca un autor este citat cu &oua sau mai multe lucrari)
succesi.)&upa prima citare completa )nu se mai in&ica
numele)ci se foloseste i&em)urmat &e titlul celei &e-a
&oua lucrari.
6
ED
N<'E.Ran&el)Reforma)tra&.R. Mi"ai......p<<
N8'I&em)2rto&o/ia......
N0'I&em)3iserica......
$Ibi&em%
*acelasi autor)aceasi opera)aceasi pa!ina sau 'Ibi&em
p00 a&ica pa!ina &iferita &ar &in aceasi lucrare-
-Daca insa .rem sa citam &in nou aceeasi opera insa
pe pa!ina ime&iat urmatoare celei pe care se afla
cartea la care am .rea sa facem trimitere &in nou)
atunci este !resit a folosi citarea prin ibi&em) si o citare
corecta ar fi asa'5r.prof.Staniloaie)op.cit)p+9.
ED '
N0 DE LA 1inalul pa!inii 0*ultima nota &e pe pa!ina-'
N0'5r.prof.Staniloaie Ascetica si Mistica...)p +9
NH 5rima &e pe pa!ina H
NH' 5r.prof.Staniloaie)op.cit)p+9.
$Cf%
*compara)confrunta-
-Se foloseste pentru a in&ica o comparatie intre
para!rafe &iferite &e i(.oare) intre puncte &e .e&ere
&iferite sau asemanatoare.
ED'...istoria reli!ioasa a fiintei umane se imparte in
&oua epoci'cea pina la aratarea bunatatii &i.ine si cea
urmatoare acestui e.eniment*cf.Galateni.8)< 8H) H-.
$Apu& %
7
*la-
-Se intrebuintea(a cin& in te/t folosim un citat &intr-o
lucrare sau i(.or pe care nu l-am citit &irect ci l-am
preluat &in alta lucrare pe care o mentionam in
subsol. Altfel spus citin&u-l pe Staniloaie !asesc la el
un citat &in Marcu Ascetul) citat pe care il repro&uc in
subsol sau in te/t.
E/'5r.5rof.Dumitru Staniloaie)Ascetica si
Mistica....))apu& Marcu Ascetul) Despre 3ote()
1ilocalia.rom)p.09H.Ce imi spune acesta referinta Ica in
)lucrarea mea am folosit un citat )&in opera Despre
3ote( al carui autor este Marcu Ascetul)&ar acest citat
nu l-am !asit citin& 1ilocalia ci Ascetica si Mistica... .
$4n%
-Acesta se foloseste pentru a intro&uce citari &in (iare
sau re.iste.
-Articolele &in re.iste )sau &in (iare)capitolele &in carti
sau actele &e con!rese se trec intre !"ilimele.
-$Cn%se foloseste pentru a in&ica intre!ul &in care face
parte capitolul sau articolul)stu&iul respecti..
ED'Nicolae C"itescu)#Contributia 3isericii E!iptului la
opera &o!matica a 3isericii crestine#) Cn Stu&ii
Teolo!ice) nr.<-8J<,+:)pp H9-+?
-5entru (iare fara o &ifu(are nationala sau
internationala se specifica si orasul inainte &e a se
trece &ata.
8
-Deci intii se trece autorul)apoi ) titlul articolului#)apoi
re.ista Cn care s-a publicat*titlul re.istei nu se trece
intre !"ilimele-)apoi numarulJanul)pp.Dupa nr se poate
trece si .olumul &aca e ca(ul.
$Acum in%
-E/ista opere care sunt i&entificabile in .olume &e
stu&ii ale aceluiasi autor sau in antolo!ii &e u( comun
&ar care totusi au aparut mai inainte in re.iste .Se pune
e&itia cea mai accesibila.
ED'Eat() Kerrol& si 1o&or) KerrL A.#T"e Structure....# )
Lan!ua!e 0,) <,:0)pp.<>9-8<9)* acum in )1o&or KerrL
A si Eat( Kerrol& K)in in!ri@irea) T"e Structure of
Lan!ua!e)En!leMoo& Cliffs))5rentice Nall)<,:H)pp H>,-
+<?.-
-Se obser.a ca prima &ata se trec autorii articolului)
urmati &e Otitlul articolului#)&enumirea re.istei in care
a aparut intCi) anul aparitiei .
CITARI DIN D2CUMENTE 21ICIALE SAU DIN 25ERE
M2NUMENTALE

Intr-un stu&iu &espre filosofia me&ie.ala putem in&ica
un te/t care poate fi reperat in 5.L. <>+),H?. Aceste
prescuratari imi spun ca e .orba &e un te/t situat in
coloana ,H?) &in .olumul <>+ al cule!erii clasice &e
te/te latine &in E.ul Me&iu crestin.
-Referinta completa a cartii ar fi'5atrolo!iae Cursus
Completus)Series Latina )in in!ri@irea lui
K.K.Mi!ne)5aris)Garnier)<?HH-<?::)888 .ol.
9
CITARI DE CLASICI
5entru a cita opere clasice e/ista con.entii &estul &e
uni.ersale &e tipul 'titlu-carte-capitol sau parte-
para!raf
CITARI DE 25ERE INEDITE SI D2CUMENTE
5RIGATE*TEAE DE LICENTA)MANUSCRISE ETC.-
E/'Ciciu Ale/an&ru Marin)Gino.atia in Dreptul
5enal)Te(a &iscutata la 1acultatea &e
Drept)Uni.ersitatea Constantin 3rincusi) T!-Kiu) 899>
.N.3.2r&inea in care se trec &atele &intr-o
referinta biblio!rafica'
Numele si prenumele*fara prescurtari-)titlul carti cu
ma@uscule)tra&ucatorul*&aca e
ca(ul-)e&itia*nr-)&enumirea orasului un&e s-a
e&itat)&enumirea e&iturii)anul e&itarii si pp.
-2rasul un&e s-a e&itat se citea(a in limba ori!inala
Cum cite( o lucrare cu mai multi autori) si sub
in!ri@irea unei alte persoane.
-Este .orba &e acele situatii in care &orim sa citam
capitole &in opere mai .aste)cum ar fi cule!eri &e stu&ii
ale aceluiasi autor fie .olume &e tip micelanau
E/' Morpur!o-Ta!liabuie ) OAristotelism si baroc# )in
DDD) Retorica si 3aroc.Acte ale celui &e-al III-lea
10
Con!res International &e Stu&ii Umaniste)Genetia)<+-
<? iunie <,+H)in in!ri@irea lui Enrico Casteli)
Ce informatii imi &a acesta notaI
a- Ca a.em un articol sau stu&iu*asta pt ca e intre
!"ilimele- al carui autor este Morpur!o...)articol pe
care il !asesc intr-o cule!ere &e te/te ale mai multor
autori
b- Ca titlul cule!erii este Retorica si 3aroc
c- DDD &esemnea(a un colecti. &e autori
&- Acesta cule!ere este alcatuita &in
actele*probabil stu&iile pre(entate...- la acel con!res.
e- Ca este in!ri@ita &e Enrico Castelii
-U(anta romineasca foloseste si!la DDD pentru orice
lucrare cu mai mult &e trei autori.
Mai multi autori ai unei lucrari &ar fara
in!ri@itor)fiecare &in ei fiin& autori ai unuia sau
mai multor stu&ii.
-Se citea(a &oar primul autor)urmat &e s.a)apoi titlul
cartii)e&itia)orasul un&e s-a e&itat)&enumirea
e&iturii)anul e&itarii)pp
ED'Dima Toma)s.a)#Antropolo!ia si societatea#)in
Sociolo!ia A(i)e&itia a II-a)Sibiu)E&itura
5"oeni/)8990)p.0<
A.em o opera colecti.a *mai multi autori-)opera
compusa &in <8 .olume)care au titluri &iferite)iar opera
insasi are alt titlu.
A.em &oua ca(uri'
11
a-citam &oar unul &in stu&ii continut intr-unul &in
.olume'
Nimes Dell )#Antropolo!L an& Sociolo!L#*&enumirea
stu&iului-)in
SebeoP)T"omas)e&*in!ritori)e&itori-.)Curent Tren&s in
Lin!uistics .ol DII*titlu operei-)LinQuitics an& A&@antes
Arts an& Sciances *titlul celui &e-al DII-lea
.olum-)t.0)T"e Na!ue*&enumirea
e&iturii-)Monton*orasul un&e s-a e&itat-)<,>H)pp<HH+-
<H>+
b-citam intrea!a opera colecti.a
ED'SebeoQ)T"omas)e&.) Current Tren&s in
LinQuistics)T"e NaQue)Monton)<,:>-<,>:*anul primei
respecti. ultimei e&itari-)<8 .ol.
3iblio!rafia'
Trebuie sa contina lista cu toate sursele cuprinse in
referinte.Titlurile si toate &atele asociate unei carti sa
fie complete.
2r&inea ase(arii'i(.oarele intii)apoi literatura
secun&ara)&upa care perio&icele.
Ase(area inauntrul fiecarei cate!orii se face in or&ine
alfabetica sau cronolo!ica.
Daca a.em un autor cu mai multe opere &upa prima
referinta completa scriem i&em) titlul cartii.... .
12