Sunteți pe pagina 1din 9

Recomandarea Rec(2006)13 a Comitetului de Minitri al statelor-membre

privind detenia provizorie condiiile !n care are loc aceasta precum i aplicarea
"araniilor !mpotriva abuzului
(Adoptat de ctre Comitetul de Minitri la 27 septembrie 2006 la cea de-a 974-a reuniune a
Delegailor Minitrilor)
Comitetul de Minitri, potrivit articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei,
Lund n consideraie importana undamental! a pre"umiei nevinov!iei i a dreptului la
libertatea personal!#
Contienti"$nd daunele ireversibile pe care plasarea n detenie provi"orie o poate cau"a
persoanelor care n cele din urm! sunt declarate nevinovate sau sunt ac%itate, precum i impactul
d!un!tor pe care detenia provi"orie o poate avea asupra meninerii relaiilor amiliale#
Lu$nd n consideraie consecinele inanciare ale deteniei provi"orii pentru stat, indivi"ii aectai
i economie n &eneral#
'ot$nd num!rul considerabil al persoanelor plasate n detenie provi"orie i problemele le&ate de
suprapopularea nc%isorilor#
(in$nd cont de )urisprudena Curii Europene a *repturilor +mului, rapoartele Comitetului
European pentru ,revenirea -orturii i -ratamentelor sau ,edepselor .numane sau *e&radante,
precum i de avi"ele or&anelor instituite de instrumentele 'aiunilor /nite n domeniul
drepturilor omului#
Lu$nd n consideraie 0ecomandarea 0ec(1223)1 a Comitetului de Minitri cu privire la 0e&ulile
penitenciare europene i 0ecomandarea 'r. 0 (44) 11 a Comitetului de Minitri privind
suprapopularea nc%isorilor i inlaia carceral!#
Consider$nd necesitatea de a ve&%ea ca recur&erea la detenia provi"orie s! ie ntotdeauna
e5cepional! i ntotdeauna )ustiicat!#
(in$nd cont de drepturile i libert!ile undamentale ale tuturor persoanelor private de libertate
i, n special, de necesitatea de a asi&ura ca persoanele plasate n detenie provi"orie s! ie n
m!sur! nu doar s!6i pre&!teasc! ap!rarea i s!6i menin! relaiile cu amilia, dar i s! ie
deinute n condiii compatibile cu statutul lor )uridic ba"at pe pre"umia nevinov!iei#
Consider$nd importana le&at! de elaborarea normelor internaionale privind circumstanele n
care recur&erea la detenia provi"orie este )ustiicat!, procedurile prin care se impune sau se
prelun&ete, condiiile de detenie a persoanelor vi"ate, precum i mecanismele de implementare
eicient! a acestor norme#
0ecomand! &uvernelor statelor6membre s! ve&%e"e ca le&islaia i practicile lor s! ie inspirate
din principiile enunate n ane5! la aceast! recomandare, care nlocuiete 0e"oluia (35) 11
privind detenia preventiv! i 0ecomandarea 'o. 0 (72) 11 a Comitetului de Minitri al statelor6
membre privind detenia provi"orie, i s! diu"e"e aceste principii.
Anea la !ecomandarea !ec"2006#$%
0e&ulile privind recur&erea la detenia provi"orie, condiiile n care are loc aceasta, precum i
aplicarea &araniilor mpotriva abu"urilor
,reambul
,re"entele re&uli vi"ea"! s!8
a. stabileasc! limite stricte privind recur&erea la detenia provi"orie#
b. ncura)e"e utili"area m!surilor alternative pe c$t posibil#
c. cear! ca plasarea n detenie provi"orie i m!surile alternative, precum i meninerea lor
s! ie decise de c!tre o autoritate )udiciar!#
d. asi&ure ca persoanele plasate n detenie provi"orie s! ie inute n condiii, i s! ie
supuse unui re&im, adecvat statutului lor )uridic ba"at pe pre"umia nevinov!iei#
e. cear! oerirea condiiilor de trai i a unei &estiuni adecvate pentru inerea persoanelor
plasate n detenie provi"orie#
. ve&%e"e aplicarea unor &aranii eicace contra eventualelor nc!lc!ri ale re&ulilor.
,re"entele re&uli in cont de drepturile i libert!ile undamentale ale tuturor persoanelor, dar n
special de inter"icerea torturii i a tratamentului inuman sau de&radant, de dreptul la un proces
ec%itabil, de drepturile la libertate i si&uran! i de respectarea vieii private i amiliale.
,re"entele re&uli sunt aplicabile tuturor persoanelor care sunt suspectate de comiterea unei
inraciuni i conin prevederi particulare pentru minori i alte persoane deosebit de vulnerabile.
.. *einiii i principii &enerale
*einiii
1. 91: ;*etenie provi"orie< repre"int! orice perioad! de detenie a unei persoane suspectate de
comiterea unei inraciuni ordonat! anterior condamn!rii de c!tre o autoritate )udiciar!. =ceasta
include orice perioad! de detenie n conormitate cu normele cu privire la cooperarea )udiciar!
internaional! i e5tr!dare, potrivit modalit!ilor lor speciice. =ceasta nu include privarea
iniial! de libertate de c!tre un poliist sau repre"entant al or&anelor ordinii publice (sau de c!tre
orice persoan! autori"at!) n scopul intero&!rii nainte de inculpare.
91: E5presia ;detenie provi"orie< se aplic! de asemenea oric!rei perioade de detenie posterioare
condamn!rii, n ca"ul n care persoanele, care i ateapt! sentina sau conirmarea condamn!rii
sau sentinei, continue s! ie tratate ca persoane necondamnate.
9>: ;,ersoanele deinute< sunt persoanele care sunt plasate n detenie provi"orie i care nu
isp!esc de)a o pedeaps! privativ! de libertate sau care nu sunt deinute n ba"a unui alt titlu.
1. 91: ;M!surile alternative< deteniei provi"orii ar putea include, spre e5emplu8 obli&aia de a se
pre"enta n aa unei autorit!i )udiciare potrivit modalit!ilor cerute, nempiedicarea bunei
derul!ri a )ustiiei i nean&a)area ntr6o anumit! conduit!, inclusiv le&at! de o proesie sau un
anumit post# obli&aia de pre"entare "ilnic! sau re&ulat! n aa unei autorit!i )udiciare, poliie
sau alt! autoritate# obli&aia de acceptare a suprave&%erii din partea unei instane desemnate de
autoritatea )udiciar!# obli&aia de supunere la o suprave&%ere electronic!# obli&aia de reedin!
pe o adres! speciicat!, cu sau !r! condiia privind num!rul de ore petrecute acolo# interdicia de
a p!r!si sau intra n anumite locuri sau re&iuni speciice !r! autori"are# interdicia de a vedea
anumite persoane !r! autori"are# obli&aia de predare a paaportului sau alte acte de identitate# i
1
obli&aia de a v!rsa o cauiune inanciar! sau alte &aranii pentru buna conduit! a persoanei pe
durata procesului de )udecat!.
91: ?n m!sura posibilului, m!surile alternative vor i aplicate n statul de reedin! a persoanei
suspectate de comiterea unei inraciuni, dac! acesta nu este i statul n care se pretinde c! a ost
comis! inraciunea.
,rincipii &enerale
>. 91: (in$nd cont n acelai timp de pre"umia nevinov!iei i de ar&umentul n avoarea
libert!ii, plasarea n detenie provi"orie a persoanelor suspectate de comiterea unei inraciuni va
i mai mult o e5cepie, dec$t o norm!.
91: ,lasarea n detenie provi"orie a persoanelor (sau a unei cate&orii de persoane) suspectate de
comiterea unei inraciuni nu trebuie s! ie obli&atorie.
9>: ?n iecare ca", se va recur&e la detenia provi"orie doar dac! aceasta va i strict necesar i n
calitate de m!sur! de ultim! instan!#detenia provi"orie nu va i utili"at! niciodat! n scopuri
represive.
@. ,entru a evita recur&erea inoportun! la detenie provi"orie, se va dispune de o &am! lar&! de
m!suri alternative, mai puin restrictive, aplicabile n dependen! de conduita persoanei
suspectate de comiterea unei inraciuni.
5. ,ersoanele plasate n detenie provi"orie trebuie s! ie supuse condiiilor corespun"!toare
statutului lor )uridic# acest apt presupune absena unor altor restricii dec$t cele necesare pentru
administrarea )ustiiei, securitatea instituiei i si&urana deinuilor i a personalului, precum i
protecia drepturilor altora, n special respectarea cerinelor 0e&ulilor penitenciare europene i
altor re&uli stipulate n ,artea ... a pre"entului te5t.
... 0ecur&erea la detenie provi"orie
Austiicare
3. *etenia provi"orie va i n &eneral aplicabil! doar persoanelor suspectate de comiterea unor
inraciuni privative de libertate.
B. + persoan! poate i plasat! n detenie provi"orie doar sunt ntrunite urm!toarele patru
condiii8
a. e5ist! motive plau"ibile de a suspecta c! persoana a comis inraciunea# i
b. e5ist! motive serioase de a crede c!, n ca" de eliberare, persoana (i) se va ascunde, sau (ii) va
comite o inraciune &rav!, sau (iii) va mpiedica buna derulare a )ustiiei, sau (iv) va repre"enta
o ameninare &rav! pentru ordinea public!# i
c. nu e5ist! posibilitatea de a recur&e la m!surile alternative pentru a r!spunde temerilor stipulate
n punctul b.# i
d. este vorba de o m!sur! luat! n cadrul unui proces penal.
>
7. 91: ,entru a stabili dac! temerile stipulate n 0e&ula Bb. e5ist!, sau continu! s! e5iste, precum
i dac! acestea ar putea disp!rea ntr6o m!sur! satis!c!toare prin recur&erea la m!surile
alternative, este necesar ca autorit!ile )udiciare competente de a statua asupra plas!rii sau
meninerii persoanelor suspectate de comiterea inraciunii s! aplice criterii obiective.
91: Sarcina stabilirii e5istenei unui risc substanial i imposibilit!ii evit!rii lui i revine
procurorului sau autorit!ii )udiciare competente de instrucie.
4. 91: *eterminarea oric!rui risc va i ba"at! pe circumstane individuale ale ca"ului, dar se va
acorda o atenie deosebit!8
a. naturii i &ravit!ii inraciunii pretinse#
b. pedepsei susceptibile de a i stabilit! n ca"ul unei eventuale condamn!ri#
c. vrstei, st!rii s!n!t!ii, personalit!ii, antecedentelor i situaiei personale i sociale ale
persoanei n cau"!, i n special le&!turilor acesteia cu comunitatea# i
d. conduitei persoanei n cau"!, n special modul n care i6a ndeplinit obli&aiile care i6au ost
impuse n cursul procedurilor penale anterioare.
91: Captul c! persoana n cau"! nu este cet!ean al statului n care se pretinde c! a ost comis!
inraciunea sau nu are nici o le&!tur! cu acesta, nu este suicient n sine pentru a conclude c!
e5ist! risc de u&!.
12. ,e c$t posibil, detenia provi"orie trebuie evitat! n ca"urile n care persoanele suspectate de
comiterea unei inraciuni au la ntreinere copii minori.
11. =tunci c$nd se decide meninerea deteniei provi"orii, trebuie s! se in! cont c! anumite
dove"i, care mai nainte !ceau aceast! m!sur! s! par! adecvat! sau utili"area m!surilor
alternative s! par! inadecvate, ar putea i mai puin convin&!toare odat! cu trecerea timpului.
11. ?nc!lcarea m!surilor alternative ar putea i supus! sanciunii, dar nu va )ustiica automat
plasarea persoanei n detenie provi"orie. ?n astel de ca"uri, nlocuirea m!surilor alternative cu
detenia provi"orie va necesita o motivaie speciic!.
=utori"are )udiciar!
1>. 0esponsabilitatea pentru plasarea, meninerea deteniei provi"orii i ale&erea m!surilor
alternative trebuie s! aparin! ntotdeauna unei autorit!i )udiciare.
1@. 91: *up! privarea iniial! de libertate de c!tre un repre"entant al or&anelor de ordine public!
(sau orice persoan! autori"at!), o persoan! suspectat! de comiterea unei inraciuni va i adus!
prompt n aa unei autorit!i )udiciare pentru a determina dac! aceast! privare de libertate este
sau nu )ustiicat!, dac! necesit! sau nu prelun&ire, sau dac! este necesar! ordonarea plas!rii n
detenie provi"orie sau a unor m!suri alternative.
91: .ntervalul dintre privarea iniial! de libertate i aducerea n aa unei astel de autorit!i ar
trebui, preerabil, s! nu dep!easc! patru "eci i opt ore, iar n ma)oritatea ca"urilor ar trebui s!
ie suicient un interval mult mai scurt.
@
15. + stare de ur&en! n sensul articolului 15 din Convenia European! a *repturilor +mului nu
va duce la un interval mai mare de apte "ile ntre privarea iniial! de libertate i aducerea n aa
unei autorit!i )udiciare n vederea plas!rii n detenie provi"orie, cu e5cepia ca"urilor n care
n!iarea este absolut imposibil!.
13. =utoritatea )udiciar! competent! de a se pronuna asupra plas!rii sau meninerii n detenie
provi"orie sau de a impune m!surile alternative, va audia i va delibera pe mar&inea c%estiunii
!r! nt$r"iere.
1B. 91: E5istena unor motive care ar )ustiica meninerea n detenie provi"orie trebuie s! ie
ree5aminate periodic de o autoritate )udiciar!, care va ordona eliberarea persoanei suspectate de
comiterea inraciunii dac! constat! c! una sau mai multe din condiiile enunate n 0e&ulile 3 i
B a, b, c i d nu mai sunt ntrunite.
91: .ntervalul dintre ree5amin!ri, n principiu, nu trebuie s! ie mai mare de o lun!, numai dac!
persoana n cau"! are dreptul de a pre"enta i de a i se e5amina, n orice moment, o cerere de
eliberare.
9>: 0esponsabilitatea pentru reali"area unor astel de ree5amin!ri i aparine procuraturii sau
autorit!ii )udiciare competent! de instrucie, iar n absena unei cereri de meninere n detenie
provi"orie emanate din partea procuraturii sau autorit!ii )udiciare competent! de instrucie, orice
persoan! supus! acestei m!suri va i eliberat! n mod automat.
17. +rice persoan! plasat! sau meninut! n detenie provi"orie sau supus! unei m!suri
alternative, va avea dreptul de a ace apel contra acestei deci"ii i va i inormat! despre acest
drept atunci c$nd este luat! aceast! deci"ie.
14. 91: +rice persoan! deinut! va avea dreptul, independent de orice alt! e5aminare, de a
contesta cu promtitudine le&alitatea deteniei sale n aa unei autorit!i )udiciare.
91: =cest drept poate i e5ercitat n cadrul ree5amin!rilor periodice a deteniei provi"orii, din
moment de acestea permit ridicarea oric!ror c%estiuni reeritoare la contestaia precitat!.
12. E5istena unei st!ri de ur&en! n sensul articolului 15 din Convenia European! a *repturilor
+mului nu va aecta dreptul unei persoane deinute de a contesta le&alitatea deteniei sale.
11. 91: +rice deci"ie a unei autorit!ii )udiciare de plasare sau meninere n detenie provi"orie
sau de ordonare a m!surilor alternative trebuie s! ie motivat!, i motivele invocate trebuie s! ie
notiicate n scris persoanei aectate.
91: *oar n circumstane e5cepionale motivele nu vor i notiicate n aceeai "i de luare a
deci"iei.
*urata
11. 91: *etenia provi"orie va dura doar at$t timp c$t toate condiiile enunate n 0e&ulile 3 i B
sunt ntrunite.
91: ?n orice ca", durata nu va dep!i sau, n mod normal, nu va i disproporional! n raport cu
pedeapsa care ar putea i pronunat! pentru inraciunea n cau"!.
5
9>: ?n nici un ca" detenia provi"orie nu va aduce atin&ere dreptului unei persoane deinute de a i
)udecat! ntr6un timp re"onabil.
1>. E5istena unei prevederi cu privire la durata ma5im! de detenie provi"orie nu va mpiedica
e5aminarea la intervale re&ulate a necesit!ii reale de meninere a acesteia n circumstanele
speciice ca"ului.
1@. 91: ,rocuratura sau autoritatea )udiciar! competent! de instrucie trebuie s! diri)e"e anc%eta
cu dili&ena necesar! i s! ve&%e"e ca motivele deteniei provi"orii s! ie n mod constant
ree5aminate.
91: Se va da ntotdeauna prioritate ca"urilor care implic! o persoan! plasat! n detenie
provi"orie.
=sistena din partea unui avocat, pre"ena persoanei n cau"! i traducerea
15. 91: .ntenia de a plasa o persoan! n detenie provi"orie i motivele care stau la ba"a acestei
deci"ii vor i comunicate prompt persoanei n cau"! n limba pe care aceasta o nele&e.
91: ,ersoana pentru care se va cere plasarea n detenie provi"orie va avea dreptul la asistena
unui avocat pe durata procedurilor de plasare n detenie provi"orie i va avea posibilit!i
adecvate de a6i consulta avocatul pentru pre&!tirea ap!r!rii. ,ersoana n cau"! trebuie s! ie
inormat! despre aceste drepturi cu suicient timp n prealabil i n limba pe care o nele&e,
astel nc$t e5ercitarea acestora s! ie practic!.
9>: =sistena unui avocat va i asi&urat! din contul statului dac! persoana care urmea"! a i
plasat! n detenie provi"orie nu i poate permite un avocat.
9@: E5istena unei st!ri de ur&en! n sensul articolului 15 din Convenia European! a *repturilor
+mului nu ar trebui n mod normal s! aecte"e dreptul de acces la un avocat i de consultare cu
acesta n cadrul procedurilor n aa autorit!ii )udiciare competent! de a se pronuna asupra
plas!rii n detenie provi"orie.
13. ,ersoana care urmea"! s! ie plasat! n detenie provi"orie i avocatul acesteia vor avea acces
n timp util la toat! documentaia relevant! unei astel de deci"ii.
1B. 91: + persoan! care este cet!ean al altei !ri i care urmea"! s! ie plasat! n detenie
provi"orie va avea dreptul s! anune consulul !rii sale de aceast! eventualitate cu suicient timp
n prealabil pentru a obine asisten! i saturi din partea acestuia.
91: =cest drept trebuie, n m!sura posibilului, e5tins i pentru persoanele care dein n acelai
timp cet!enia !rii n care se e5aminea"! eventuala plasare n detenie provi"orie i cet!enia
unei alte !ri.
17. + persoan! care urmea"! s! ie plasat! n detenie provi"orie va avea ntotdeauna dreptul s!
se pre"inte n aa autorit!ii )udiciare competente de a pronuna m!sura de plasare n detenie
provi"orie. ?n anumite condiii, aceast! cerin! ar putea i satis!cut! prin intermediul
ec%ipamentului video adecvat.
14. Serviciile de traducere adecvate trebuie s! ie accesibile, din contul statului, pe l$n&!
autoritatea )udiciar! competent! s! se pronune asupra plas!rii n detenie provi"orie, dac!
persoana n cau"! nu nele&e sau nu vorbete limba utili"at! n mod normal n acele proceduri.
3
>2. ,ersoanele care se pre"int! n aa autorit!ii )udiciare competente de a se pronuna asupra
plas!rii n detenie provi"orie trebuie s! aib! posibilitatea de a se sp!la i, n ca"ul b!rbailor, de a
se rade naintea oric!rii n!i!ri, cu e5cepia ca"ului dac! e5ist! un risc ca acest apt s!
antrene"e o desi&urare undamental! a aspectului lor e5terior normal.
>1. 0e&ulile precedente din aceast! seciune se aplic! n e&al! m!sur! i n ca"ul meninerii n
detenie provi"orie.
.normarea amiliei
>1. 91: + persoan! care urmea"! s! ie plasat! (sau meninut!) n detenie provi"orie va avea
dreptul ca membrii amiliei sale s! ie inormai n timp util despre data i locul des!ur!rii
procedurilor de e5aminare a m!surii de plasare n detenie provi"orie, cu e5cepia ca"ului dac!
aceasta ar putea pre)udicia &rav administrarea )ustiiei sau securitatea naional!.
91: ?n orice ca" deci"ia privind contactarea membrilor amiliei trebuie s! aparin! persoanei care
urmea"! a i plasat! (sau meninut!) n detenie provi"orie, cu e5cepia ca"ului dac! persoana nu
este apt! potrivit le&ii s! ia astel de deci"ii sau e5ist! o alt! )ustiicare convin&!toare pentru a6i
reu"a acest lucru.
Sc!derea perioadei de detenie provi"orie din durata pedepsei propriu6"ise
>>. 91: ,erioada de detenie anterioar! condamn!rii, oriunde ar i avut loc, va i sc!"ut! din
durata pedepsei privative de libertate pronunate ulterior.
91: Ea de asemenea ar putea i luat! n consideraie la stabilirea pedepsei pronunate, n ca"ul
c$nd aceasta nu constituie o pedeaps! privativ! de libertate.
9>: 'atura i durata m!surilor alternative e5ecutate anterior ar putea i n mod e&al luate n
consideraie la determinarea pedepsei.
0eparare
>@. 91: ?n ca"ul n care persoanele deinute nu au ost declarate vinovate de s!v$rirea inraciunii
pentru care au ost plasate n detenie provi"orie, trebuie s! ie prev!"ut! o reparare. =ceast!
reparare ar putea compensa o pierdere a veniturilor, a unei oportunit!i i un pre)udiciu moral.
91: 'ici o reparare nu va i datorat! deinutului, dac! se va stabili c! comportamentul s!u a
contribuit activ ca suspiciunea le&at! de comiterea inraciunii s! ie re"onabil! sau c! el a
mpiedicat n mod intenionat anc%eta cu privire la presupusa inraciune.
.... Condiiile deteniei provi"orii
*ispo"iii &enerale
>5. Condiiile deteniei provi"orii sunt re&lementate de 0e&ulile penitenciare europene i sunt
completate de 0e&ulile stipulate mai )os.
.eirea temporar! din instituia de detenie provi"orie
B
>3. 91: + persoan! deinut! va p!r!si instituia penitenciar! pentru cau"ele anc%etei doar dac!
acest apt este autori"at de un )udec!tor sau procuror sau cu acordul e5pres al persoanei deinute
i pentru o perioad! scurt!.
91: La ntoarcerea n instituia penitenciar!, persoana deinut! va i supus! din nou dac! dorete
unui e5amen medical complet de c!tre un medic, sau, n ca"uri e5cepionale, de c!tre o sor!
medical! c$t mai cur$nd posibil.
Continuarea tratamentului medical
>B. 91: Se vor ntreprinde m!suri pentru a permite persoanelor deinute s! continue tratamentul
medical sau stomatolo&ic necesar nceput nainte de detenie, dac! aceast! deci"ie este luat! de
c!tre medicul sau stomatolo&ul instituiei penitenciare n m!sura posibilului cu consultarea
medicului sau stomatolo&ului, care a nceput tratamentul.
91: ,ersoanele deinute vor dispune de posibilitatea de a consulta i de a i tratai de propriul
medic sau stomatolo&, dac! este ca"ul unei necesit!i medicale sau stomatolo&ice.
9>: 0eu"ul unei cereri de consultare a medicului s!u sau a stomatolo&ului, !cute de persoana
deinut!, trebuie s! ie motivat!.
9@: C%eltuielile suportate nu se vor ace din contul administraiei penitenciare.
Corespondena
>7. ?n principiu, nu trebuie aduse nici o restricie num!rului de scrisori trimise i primite de c!tre
persoanele deinute.
Dotarea
>4. ,ersoanele deinute vor putea vota la ale&eri i participa la reerendumuri care au loc n
perioada deteniei provi"orii.
?nv!!m$ntul
@2. *etenia provi"orie nu trebuie s! mpiedice ne)ustiicat educaia copiilor sau tinerilor sau s!
mpiedice accesul la studii superioare.
*isciplina i sanciuni
@1. 'ici o sanciune disciplinar! aplicat! unei persoane deinute nu va avea ca eect e5tinderea
perioadei de detenie provi"orie sau pre)udicierea pre&!tirii ap!r!rii.
@1. =plicarea unei persoane deinute a unui re&im de detenie solitar! n calitate de sanciune nu
va aecta accesul la avocat i va permite un contact minim cu amilia din aar!. =ceasta nu ar
trebui s! aecte"e condiiile deteniei persoanei n ceea ce privete lin&eria, e5erciii i"ice,
i&ien!, accesul la lectur! i la repre"entani reli&ioi autori"ai.
,ersonalul penitenciar
7
@>. ,ersonalul alat n contact direct cu persoanele deinute va i selectat i instruit n dependen!
de statutul i necesit!ile particulare ale persoanelor deinute.
,rocedurile de pl$n&ere
@@. 91: ,ersoanele deinute vor dispune de mi)loace pentru ormularea unei pl$n&eri at$t n
cadrul, c$t i n aara sistemului penitenciar, precum i vor avea acces conidenial la o autoritate
competent! de e5aminare a acestei pl$n&eri.
91: =ceste mi)loace vor i complementare dreptului de a aciona n )ustiie.
9>: ,l$n&erile vor i e5aminate c$t de rapid posibil.
4