Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr.1260/10.10.2013
MINISTERUL SNTII
Nr.1390/18.11.2013
ORDIN
pentru pr!"re N!r#e$!r #et!%!$!&'(e pr')'n% e*#'nre #e%'($+ ,'
p-'.!$!&'(+ per-!n$u$u' (u tr'"u/'' 0n -'&urn/ trn-p!rtur'$!r ,' per'!%'('tte
e*#'n+r''
n temeiul prevederilor art. 14 lit. b) i lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 8/
201 privind reorgani!area reelei "anitare proprii a #ini"terului $ran"porturilor i pentru
modi%icarea &egii nr. '(/200) privind re%orma *n domeniul "ntii+ ale art. ( alin. ,4) din
-otr.rea Guvernului nr. 24/201 privind organi!area i %uncionarea #ini"terului
$ran"porturilor+ cu modi%icrile i completrile ulterioare+ precum i ale art. / alin. ,4) din
-otr.rea Guvernului nr. 144/ 2010 privind organi!area i %uncionarea #ini"terului 0ntii+
cu modi%icrile i completrile ulterioare+
mini"trul tran"porturilor i mini"trul "ntii emit urmtorul ordin1
Art.1. 2 0e aprob 3ormele metodologice privind e4aminarea medical i p"i5ologic a
per"onalului cu atribuii *n "igurana tran"porturilor i periodicitatea e4aminrii+ prev!ute *n
ane4a care %ace parte integrant din pre!entul ordin.
Art.2. 2 6re!entul ordin "e public *n #onitorul O%icial al 7om.niei+ 6artea 8.
Art.3. 9 &a data intrrii *n vigoare a pre!entului ordin "e abrog Ordinul mini"trului
lucrrilor publice+ tran"porturilor i locuinei nr.44//200 pentru aprobarea 8n"truciunilor
privind e4aminarea medical i p"i5ologic a per"onalului din tran"porturi cu re"pon"abiliti *n
"igurana circulaiei i a navigaiei+ precum i organi!area+ %uncionarea i componena comi"iilor
medicale i p"i5ologice de "igurana circulaiei+ publicat *n #onitorul O%icial al 7om.niei+
6artea 8+ nr.)4 din 28.0(.200.

MINISTRU1 MINISTRU1
RAMONA 2NI3OLE MNES3U 45EOR45E 2 EU4EN NI3OLES3U