Sunteți pe pagina 1din 4

Discurile de frn\

La fiecare ncetinire comandat\ de


c\tre conduc\tor, sistemul de frnare
transform\ energia cinetic\ a automo-
bilului n energie termic\, generat\ de
frecarea dintre pl\cu]ele de fric]iune [i
discul pe care acestea ac]ioneaz\ (la
puntea fa]\) sau de frecarea dintre
sabo]i [i tambur (la puntea spate).
Majoritatea automobilelor moderne se
folosesc pentru oprire la puntea fa]\
de discuri cu frn\. Tendin]a este, mai
ales la autoturisme, ca discurile de
frn\ s\ asigure frnarea [i la puntea
spate, nlocuind astfel mai vechile
frne cu tambur.


Discurile de frn\ pot fi de dou\ tipuri: masive [i cu aerisire
interioar\ (ventilate). Datorit\ canalelor de r\cire practicate
din construc]ie pe direc]ie radial\, acestea din urm\ au o
capacitate mai mare de a acumula c\ldur\ [i de a se autor\ci
mai repede dect cele cu construc]ie masiv\.
La autovehiculele mai grele sau/[i mai rapide discurile
de frn\ de pe puntea fa]\ sunt supuse la sarcini de
frnare mai mari din punct de vedere termic, sistemul de
frnare cu disc ventilat pretndu-se cel mai bine acestor
condi]ii aspre de func]ionare.
Verificarea discurilor de frn\

n cadrul ngrijirii [i repara]iilor, discurile de frn\ trebuie
verificate de fisuri, crest\turi [i alte tipuri de uzare.

Fisurile:
Fisurile apar din cauza suprasolicit\rii termice la frn\rile
bru[te la viteze mari. Fisurile pot ap\rea chiar [i la
discurile de frn\ ncinse f\r\ a fi sub tensiune mecanic\,
din cauza tensiunii termice.
Evitarea fisur\rii discurilor de frn\ n cazul unui mod de


Disc ventilat (stnga) [i disc masiv Fisur\ incomplet\ pe suprafa]a discului

Fisur\ complet\ - discul este iremediabil

conducere extrem, ar fi montarea discurilor de frn\
nt\rite cu fibre de carbon. Pre]ul ridicat al acestor discuri
exclude ns\ fabricarea lor n serie.
Sunt permise fisur\rile discului de frn\?
n anumite condi]ii: DA. Fisurile pe suprafa]a discului
sunt permise dac\ nu sunt complete (se sfr[esc tot pe
suprafa]a discului [i nu la marginile acestuia). Aceste
fisuri pot fi reparate.
Fisurile pe suprafa]a discului nu sunt permise cnd se
pre-lungesc pn\ la marginea interioar\ sau exterioar\ a
discu-lui. n acest caz, discul nu poate fi reparat.Multiple fisuri superficiale incomplete pe
suprafa]a discului

Crest\turile:
Crest\turile (striurile) de pe discul de frn\ sunt cauzate
de uzarea acestuia. Pentru o mai facil\ n]elegere,
crest\turile sunt de fapt formate de [an]urile de pe
suprafa]a unui disc de frn\ uzat. Uzarea poate avea mai
multe forme, care pot fi depistate la o simpl\ verificare
vizual\ [i/sau tactil\ a suprafe]ei discului.

Forme ale uz\rii

Crest\turi u[oare: Discul de frn\ poate fi reparat. Crest\turi
adnci: Repararea se pune sub semnul ntreb\rii.
Posibilitatea de reparare depinde de adncimea uz\rii.
Trebuie respectate ns\ normele de repara]ie.
Crest\turile pot fi cel mai u[or detectate prin
examinare tactil\


Crest\turile se pot observa att pe disc ct [i pe pl\cu]ele de frn\, ca
urme complementare

Uzare n form\ de pan\: Depozitarea mizeriei n interiorul
etrierului poate duce la uzarea n form\ de pan\ a
discului [i a garniturii. Discurile cu uzare sub form\ de
pan\ trebuie nlocuite.
Verificarea uz\rii n form\ de pan\

n cazul uz\rii n form\ de pan\, se recomand\ o aten]ie
special\: pistonul se va te[i. Se poate ajunge la ruperea car-
casei etrierului ntre loca[ul capacului de protec]ie [i cel al
inelului de etan[are. Eventual trebuie nlocuit etrierul.


Grosimea discului de frn\

Grosimea minim\ a discului se afl\ cu 2 mm sub noile
m\suri. Discul de frn\ poate fi folosit pn\ la aceast\
m\sur\. La repararea discului de frn\, grosimea de
reparare se afl\ la 1 mm peste m\rimea minim\.
Exemplu: Disc de frn\ aerisit din interior
Nou: 20 mm
M\sur\ de uzare: 18 mm
M\sur\ de reparare: 19 mm
Grosimea minim\ a discului este trecut\ pe disc [i n docu-
menta]ia de repara]ie corespunz\toare. Toleran]a de
grosime admis\ (paralelitatea planului) este de 0,02 mm.

M\surarea grosimii:

Cea mai simpl\ modalitate de m\surare este prin
folosirea micrometrului. Se mai poate folosi [i un aparat
de m\sur\ nregistrator (de exemplu Ate - 3.9314-6150.3
utilizat n service-urile Volkswagen).Pe cursorul vernierului se poate citi rezultatul m\sur\rii [i
dup\ mpingerea napoi a piciorului de m\surare.Grosimea
minim\ a discului nu trebuie dep\[it\ nici n crest\turi.
Procesul de m\surare:
Pentru a ob]ine un rezultat elocvent, trebuie ca
m\surarea s\ se efectueze n patru puncte diferite, att
pe exterior ct [i pe interior (m\surarea n cruce).

B\t\ile discului de frn\

Mai departe trebuie verificat dac\ nc\rcarea mare a dis-
curilor nu au dus la deformarea acestora.
Pulsarea frnei se datoreaz\ n general b\t\ilor (sau unui
tambur deformat)


M\surarea grosimii discului cu micrometrul

Cu ajutorul piciorului de m\sur\, uzarea poate fi m\surat\
pe ntreaga zon\ a suprafe]ei de frecare. Cu ajutorul
vrfului de m\surare poate fi cuprins\ grosimea discului
n fiecare crest\tur\ adnc\.

Sistemul de frnare a unui automobil cu discuri [i la
puntea spate


M\surarea b\t\ii discului cu ceasul comparator

M\surarea b\t\ii:
Trebuie s\ se constate dac\ lag\rul de roat\ nu are un joc
neadmis. n continuare discul frnei trebuie fixat cu
[uruburile ro]ii. B\taia se verific\ la marginea suprafe]ei
de frecare, cu ajutorul ceasului comparator. Valorile
admise se g\sesc n jurul valorii de 0,05 mm (vezi
Documenta]ia de repara]ie).

Ondularea discului de frn\:

Acest termen se refer\ la un disc v\lurit. Cauza este supra-
solicitarea termic\. Urmarea const\ n frecarea frnelor.

Important:

Schimbarea discurilor de frn\ din cauza uz\rii trebuie s\ se
efectueze pe ambele p\r]i.


Elementele
sistemului de
frnare cu disc
aferent
unei ro]i