Sunteți pe pagina 1din 1

KSAO Responsabilitati

Cunostinte
Din domeniul informaticii
Din domeniul juridic
Din domeniul economic
Nu are
Deprinderi
De utilizarea echipamentului
De comunicare verbala
De negociere
Utilizarea cu atenie pentru a evita
accidentele.
Comunic cu colegii
Comunic cu superiorii
Nu are
Aptitudini
De comunicare cu persoanele cu care
este in contact
De finalizarea a sarcinilor in care este
implicat
De coordonare a activitatii
Sa relaioneze cu colegii.
Sa fie amabil cu beneficiarul
Sa fie responsabil pentru hotararile pe
care le ia,
Sasi organizeze cat mai bine timpul,
Sa respecte decizia !efului de echip,
Sa anunte !eful de echip de orice
schimbare care intervine in planul
initial
Calitati personale- dimensiuni de
personalitate critice
"esponsabilitatea
#utocontrol comportamental si verbal
$otivare si interes profesional in ceea
ce inteprinde
Capacitate de conducere a activitatii
Sa isi cunoasca valoarea, ceea ce
poate si ce nu si sa fac,
Sa isi asume responsabilitatea pentru
activitatile in care este implicat,
Dovada de capacitate de pastrare a
calmului la obiectile !efului,
%astrarea calmului la schimbarile
spontane pe care le doresc clientii, in
fata cerintelor uneori e&agerate pe
care ei le au,
%reocupare de perfectionare,
Sa se prezinte la munca odihnit pentru
eficienta,
Capacitate de organizare a activitatii
pe care trebuie sa o desfasoare.