Sunteți pe pagina 1din 12

DESPRE MALPRAXIS-UL MEDICAL I RSPUNDEREA CIVIL PROFESIONAL

A ASISTENILOR MEDICALI. ASPECTE DE LEGISLAIE


Exista trei feluri de ignoran:a nu tii ceea ce trebuie s tii,a tii prost ceea ce trebuie s tii i a ti
ceea ce nu trebuie s tii.La Rochefoucauld, 1!
1.Primele c!"ri #e ml$r%i&
Primul caz tipic de malpraxis descris n istorie a avut loc n 1375, pe teritoriul de astzi al Marii Britanii,
la Curtea Regal de usti!ie a lui o"n Cavendis"# $gnes de %tretton &i'a zdro(it m)na &i l'a solicitat pe
doctorul o"n %*arlond care a ncercat s o trateze# Peste c)teva sptm)ni, m)na nu era nc
recuperat drept care $gnes a consultat un alt medic# $cesta i'a spus pacientei c %*arlond o tratase
incorect drept care pacienta l'a dat n +udecat pe %*arlond#
Procesul a ,ost anulat din cauza unei erori te"nice dar +udectorul &i'a adnotat concluziile n urma
scurtei prezentri a cazului &i a ,cut o compara!ie care astzi ar prea +ignitoare# -l spunea c atunci
c)nd &i duce calul la .erar se a&teapt ca acesta s'i pun potcoavele (ine &i s'i o(lo+easc rnile
(ine# /ac .erarul rne&te calul sau nu reu&e&te s'i ,ac ceea ce tre(uie, ar tre(ui ,cut rspunztor,
iar medicul de asemenea#

Conceptul de malpraxis a aprut n practica +uridic englez ncepand cu 1700 .ind denumit mala
praxis1 a ,ost aplicat n medicin ca proast administrare pro,esional &i rele tratamente, .ind de.nit ca
vtmri cauzate de negli+en2 sau nepricepere &i violarea ncrederii pro,esionale#
Primul caz de malpraxis din %tatele 3nite ale $mericii 4Cross versus 5ut"er67 a avut loc n Connecticut
cu pu!in nainte de Revolu!ia $merican 41775'17787# /oamna Cross avea o pro(lem la unul dintre
s)ni, drept care l'a c"emat pe doctorul 5ut"er6 n consult# $cesta a diagnosticat'o cu scro,uloz &i i'a
spus c s)nul tre(uie amputat# /oamna Cross &i'a dat acordul dar dup opera!ie a ,cut o "emoragie &i
a murit#
/octorul 5ut"er6 &i'a exprimat regretele ,a! de so! dar, n c)teva zile, i'a trimis nota de plat# 9urios,
Cross &i'a anga+at un avocat care a avut succes de cauz iar doctorul a tre(uit s'i plteasc domnului
Cross o compensa!ie su(stan!ial#
:or(im despre malpraxis'ul medical pornind de la punctele esen2iale la care se raporteaz acesta &i
anume; drepturile pacientului n cadrul ngri+irilor de sntate precum &i riscurile ce decurg din
activitatea pro,esional a asistentului medical#

'.Dre$("rile $cie)("l"i
Le*e +,-'1 i)"rie '../ precizeaz urmatoarele #re$("ri le $cie)0il1r;
1. Pacientii au dreptul la ingri+iri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune in
con,ormitate cu resursele umane, .nanciare si materiale4art#<7
'. Pacientul are dreptul de a . respectat ca persoana umana, ,ara nici o discriminare4art#37
/. /reptul pacientului la in,ormatie medicala
+. Consim2m)ntul pacientului
2. Con.den2ialitatea in,ormatiilor si viata privat a pacientului
,. /repturile pacientului in domeniul reproducerii
3. /repturile pacientului la tratament si ingri+iri medicale#
$ceste drepturi sunt intarite cu Pri)ci$iile #re$("ril1r $cie)0il1r 4) E"r1$, unde au ,ost luate in
considerare urmatoarele instrumente interguvernamentale;
1. /eclaratia 3niversala a /repturilor =mului
1
'. Conventia >nternationala asupra /repturilor Civile si Politice
/. Conventia >nternationala a /repturilor -conomice,%ociale si Culturale
+. Conventia -uropeana asupra /repturilor 3mane si ?i(ertatilor 9undamentale
2. Carta %ociala -uropeana
$ceste principii su(liniaza #re$("rile e&e)0ile ale pacientilor;
1. /repturile omului si valorile in ingri+irile de sanatate
'. >n,ormarea
/. Consim2m)ntul
+. Con.den2ialitatea si intimitatea
2. >ngri+irile si tratamentul
@oate elementele de mai sus tre(uie sa ,aca parte din in,ormatiile pe care personalul medical este
o(ligat sa le ,urnizeze pacientilor#Aeindeplinirea acestei o(ligatii constituie ,apta ilicita si este
sanctiona(ila disciplinar si civil cu suportarea pre+udiciilor su,erite de pacient#/aca aceste ,apte se
constituie in in,ractiuni raspunderea poate . si penala4?egea B5C1D aprilie <008 privind raspunderea
civila a personalului medical, art#8D< alin#57#
>n practica instan2elor de +udecata dupa 1BEB s'au acceptat atat pre+udiciile materiale cat si cele
morale#
>ncalcarea acestor drepturi precum si a altora asimilate lor in exercitarea actului medical, de catre
asistentul medical, constituie caz de malpraxis#
/.Eleme)(ele ml$r%i&-"l"i !i
>n legea B5C1D aprilie <008 privind raspunderea civila a personalului medical si a ,urnizorului de produse
si servicii medicale, sanitare si ,armaceutice, MALPRAXISUL este de.nit ca 5i)# er1re
$r16e&i1)l7 &789r:i(7 4) e%erci(re c("l"i me#icl &" me#ic1-6rmce"(ic; *e)er(1re
#e $re<"#icii &"$r $cie)("l"i; im$lic9)# r7&$")#ere ci8il7 $er&1)l"l"i me#icl=r(.,+'
li(. >?.
A&imil(e er1rii sunt sanctionate con,orm legii )e*li<e)0; im$r")#e)0 4) e%erci(re c("l"i
$r16e&i1)l; $rec"m :i i*)1r)0=r(.,+' li).'?.
= alta cauza ce poate determina existenta unui caz de malpraxis este li$& >ili(70il1r )ece&re 1ri
e%$erie)0ei &"5cie)(e pentru realizarea unei anumite manopere medicale#
Ne*li<e)0 consta in e,ectuarea unui act medical, indi,erent de natura ori ,orma acestuia, ,ara a se lua
toate precautiile si in lipsa diligen2ei din partea personalului medical#
Practica +uridica a cali.cat ca .ind negli+en2 si )e$7&re 1ri i)#i6ere)0 in timpul sau dupa
exercitarea actului pro,esional medical, in conditiile in care regulile pro,esiunii o cereau#
Im$r"#e)0 const in e,ectuarea unui act medical ,ara a prevedea ca acesta poate avea consecinte
negative, pre+udicia(ile, desi asistentul medical tre(uia si putea prevedea e,ectul negativ al actului sau#
/octrina +uridica ec"ivaleaza impruden2ei c1m$1r(re )ec@i>!"i(7 :i )e(e)0i in e,ectuarea
actului medical#
I*)1r)0 exista cand asistentul medical nu poseda cunstintele necesare si nu se pricepe in e,ectuarea
actului medical desi tre(uia sa posede aceste cunostinte si avea o(ligatia pro,esionala de a e,ectua
actul medical con,orm pregatirii sale pro,esionale si in acord cu standardele terapeutice#
>n ciuda dezvoltarii artei si pro,esiunii medicale nocivitatea ignorantei este perena#
/e ,apt, legea aduce o precizare importanta legata de sta(ilirea o(ligativitatii existentei unor
&()#r#e (er$e"(ice pe specialitati si a unor *@i#"ri #e $rc(ic7 de care asistentul medical s'ar
putea prevala si care ar putea sta(ili limitele de competenta#
>n lipsa acestora caracterul licit al actului medical va tre(ui raportat la &()#r#ele $r16e&i1)le
rec")1&c"(e in comunitatea medicala, in limita competentei sta(ilite prin 5: $1&("l"i #i)
2
&$ecili((e precum si a c(el1r )1rm(i8e 4) 8i*1re privitoare la activitatea pro,esionala a
asistentului medical#
Pe cale de consecinta, sunt considerate de legiuitori ca .ind 6$(e ilici(e si deci sanc2iona(ile in masura
in care exista vinovatie si )ere&$ec(re 1>li*0iei #eA
c1)5#e)0ili((e :i &ecre( $r16e&i1)l
i)61rmre $cie)("l"i
c1)&im07m9)( 4) c")1:(i)07 #e c"!7
c1r# &i&(e)(7 me#icl7.
Personalul medical raspunde civil si cand exercitarea actului medical se va e,ectua c" #e$7:ire
c1m$e(e)0ei #e0i)"(e.E%ce$0ie constituie situatiile de urgenta in care nu exista personal medical
disponi(il care sa posede competenta medicala respectiva4art#8D< alin#D din ?egea B5C1D aprilie <0087#
9aptele mentionate anterior sunt asimilate malpraxisului medical#
/e alt,el, C1#"l #e E(ic7 :i De1)(1l1*ie Pr16e&i1)l7 l A&i&(e)0il1r Me#icli :i l M1:ei #i)
R1m9)i prevede ca OBLIGAII ETICE I DEONTOLOGICE urmatoarele;
1>li*(i8i((e c1r#rii i)*ri<iril1r me#icle
re&$ec(re #re$("ril1r $cie)("l"i
c1)&im(m)("l
&ecre("l $r16e&i1)l
Aerespectarea acestor prevederi cu privire la drepturile pacientului atrage, dupa caz, raspunderea
disciplinara, contraventionala sau penala con,orm prevederilor legale in vigoare#
@ot Codul de -tica si /eontologie sta(ileste &i("0iile &$ecile in practicarea pro,esiunii de asistent in
sistem institutionalizat re,eritor la; ingri+irea persoanelor cu tul(urari psi"ice, droguri, ingri+irea
pacientului privat de li(ertate, ingri+irea si tratamentul medical al pacientilor cu F>:C%>/$#
Aerespectarea de catre asistentul medicalCmoasa a drepturilor pacientilor aGati in aceste situatii
speciale sunt asimilate cazurilor de maplraxis#
+.D(e #e&$re ml$r%i& 4) S((ele U)i(e :i E"r1$
>n sistemul medical american se inregistreaza anual peste <00#000 de decese iatrogene# $proape
+umatate din aceste decese sunt datorate exclusiv e,ectelor adverse ale medicamentelor, iar cealalta
+umatate se datoreaza in,ectiilor nosocomiale, interventiilor c"irurgicale inoportune4H1<#000 de decese
anual7, medicatie eronata4H7#000 decese anual7 precum si diverse alte cauze4H<0#000 decese anual7#
%tudiul e,ectuat precizeaza ca datele pu(licate nu se re,ereau decat la decese intraspitalicesti, lasand
necontorizate decesele dupa externare sau consecutive unor erori medicale extraspitalicesti# Au au ,ost
luate in considerare invaliditatile sau alte e,ecte negative ale erorilor medicale#
Aivelul deceselor iatrogene ,ace ca aceasta cauza de mortalitate sa ocupe in %3$ locul 3 in clasament,
dupa (olile cardiovasculare si cancer#/reptul medical existent in %3$ permite litigii pro,esionale (azate
pe rezultat, 4de exemplu esec terapeutic7independent de greseala4rezultat di,erit de cel scontat desi nu
se pot retine greseli7#
@ipul de responsa(ilitate (azata pe rezultat, din sistemul +uridic din %3$, il ,ace di,erit ,ata de
responsa(ilitatea (azata pe mi+loace, existent in sistemul +uridic din -uropa#
>n A)*li se analizeaza raspunderea pe (aza greselii si a negli+entei prin prisma comparatiei Iin
concretoJ, a standardelor de Igood practiceJ si practica medicala, identi.cand elementele de
ImalpracticeJ#
>n Germ)i la (aza raspunderii sta greseala, suplimentar insa, .inteaza o comisie de conciliere ce
rezolva ,avora(il cicra B5K cazuri ' o treime in ,avoarea pacientilor, restul (ene.icind de actiuni +uridice#
3
>n S"e#i; Fi)l)#; N1r8e*i :i N1" Ceel)# ' sistemul +uridic nu mai (azeaza acuzarea pe culpa
cadrului medical ci pe nevoile pacientului, intre(area .ind; JCe'ar . tre(uit ,acut in interesul pacientului
si nu a ,ost ,acutLJ# $cest lucru ,ace ca responsa(ilitatea (azata pe mi+loace sa treaca spre o
responsa(ilitate contractuala si c"iar la o responsa(ilitate (azata pe rezultat, ca in %3$#
>n Fr)0; $gentia Aationala de $creditare si -valuare in %anatate4$gencie Aationale dM$creditation et
dM-valuation en %antN'$A$-%7sta(ileste;
recomandarile pentru practica clinica
criteriile de calitate in procesul ela(orarii recomandarilor medicale si pro,esionale
.ind un element de (aza in evaluarea cazurilor de malpraxis#
Recomandarile medicale si pro,esionale sunt de.nite in domeniul sanatatii ca .ind Ipropuneri de
dezvoltare metodica in a+utorul practicienilor si a pacientilorJ in cercetarea ingri+irilor de sanatate, cele
mai corecte, in circumstantele clinice date#
Recomandarile medicale si pro,esionale pot . utilizate pentru sta(ilirea re,erin2elor medicale ce dau
standardele de practica cele mai potrivite in aplicarea strategiei preventive, diagnostice si terpeutice
intr'o situatie clinica data# $ceste standarde a+uta la ;
ameliorarea calitatii practicilor pro,esionale
sta(ilirea re,erin2elor de control clinic
pot . originea regulilor medicale intr'un cadru conventional#
$ceste recomandari au la (aza o analiza si o sinteza riguroasa, o(iectiva, a literaturii stiinti.ce precum si
avizul expertilor pro,esionali si a expertilor de practica medicala#
$ A $ - % O pu(lica PJ Recomandarile pentru practica clinica I intr'un g"id metodologic, .ind o re,erinta
medicala utilizata in cadrul CONVENIILOR MEDICALE din 9ranta#
2.S((i&(ici c" $ri8ire l ml$r%i& :i er1ri me#icle e8i(>ile 4) SUA
Ml$r%i&"l; (rei c"!7 #e m1r(li((e 4) S U A
Con,orm $cademiei $mericane a Medicilor, plangerile re,eritoare la malpraxis'ul medical pot sa a+ute la
identi.carea zonelor din %3$ in care ingri+irea medicala are nevoie de im(unatatiri#$cademia ,ace
re,erinta la un studiu intitulat I>nvatand din plangerile re,eritoare la malpraxis despre negli+enta si
evenimente adverse in ingri+irea medicala din %3$Jpentru a sugera ca, comunitatea medicala poate
invata din plangeri#
>n acest studiu, cercetatorii au urmarit plangerile ,acute intre 1BE5 si <000 in %3$# %tudiul s'a (azat pe
un set de 5B<1 de plangeri care au demonstrat clar niste erori# %'a descoperit ca;
8EK dintre erori s'au petrecut cu pacientii aGati in tratament am(ulatoriu, rezultand peste 1<00
de morti#
negli+enta a avut consecinte grave in spitale, dar numarul total de consecinte grave si morti a
,ost mai mare in randul pacientilor tratati am(ulatoriu#
din 10 cele mai ,recvente cauze medicale de plangeri, nici o cauza nu a insumat mai mult de 5K
din toate plangerile de negli+enta#
erorile in sta(ilirea unui diagnostic au insumat mai mult de o treime din plangeri#
>n urma unui studiu ,acut recent de Feat"grades, s'a descoperit ca o medie de 1B5000 de morti intre
<000 si <00< in %3$, s'au petrecut datorita erorilor medicale#Cercetatorii au examinat 37 de milioane de
.se ale pacientilor si au aplicat mortalitatea si modelele economice dezvoltate de /r# C"unliu Q"an si /r#
Marlene R# Miller intr'un studiu pu(licat in urnalul $sociatiei Medicale $mericane in octom(rie <003#
4
%tudiul Q"an si Miller a sustinut concluzia raportului din 1BBB a >nstitutului de Medicina, prin care s'a
descoperit ca erorile medicale au cauzat aproape BE000 de morti anual si ar tre(ui sa .e considerate o
Iepidemie nationalaJ#
= continuare in <008 a studiului din 1BBB a sta(ilit ca erorile de medicatie sunt printre cele mai comune
greseli medicale, a,ectand cel putin 1,5 milioane de oameni anual#Con,orm studiului, anual, in spitale, se
produc D00000 de vatamari legate de medicatie, E00000 prin nerespectarea normelor de tratament si
circa 530000 datorita tratamentelor am(ulatorii#
Raportul a concluzionat ca aceste estimari sunt conservatoare#Aumai in <000, costurile suplimentare
medicale au ,ost de HEE7 de milioane de dolari#Au s'au luat in considerare costurile datorate pierderilor#
$ceste statistici nu ,ac decat sa ne atentioneze privitor la importanta existentei unei legi a malpraxis'
ului, avand in vedere ca si in tari dezvoltate precum %3$ si alte tari din -uropa, desi au o legislatie
solida cu privire la malpraxis, procesele de raspundere pro,esionala sunt complexe si costisitoare#
>n %tatele 3nite se da o importanta deose(ita im$lic7rii :i e#"c0iei $cie)("l"i 4) $re8e)ire
er1ril1r me#icle# $ceasta se concretizeaza in g"iduri in,ormative pentru pacient care este s,atuit cum
tre(uie sa se implice in propriile ingri+iri de sanatate#-xista in,ormatii cu privire la;
ce sunt erorile medicale
unde pot sa apara
cine, cum si cand poate . implicat
@re(uie sa tinem cont insa, ca aici dreptul medical este ,oarte dezvoltat, iar sta(ilirea erorilor medicale
se ,ace de catre ec"ipe si instante specializate#
,.Re*"li ce <"(7 $cie)0ii &7 e8i(e er1rile me#icle
1# %ingura cale importanta prin care a+ungi la prevenirea erorilor, este de a deveni un mem(ru activ
al ec"ipei de ingri+ire#$ceasta inseamna sa participi la deciziile privitoare la ingri+irea ta de
sanatate si daca ai de ,acut o alegere nu lasa numai ec"ipa de ingri+ire sa aleaga in locul tau#
Me#ic0i
<# @re(uie sa . sigur ca ec"ipa ta de ingri+iri cunoaste totul despre starea ta de sanatate#$ceasta
include prescriptia medicala, dieta suplimentara, vitaminele, ceaiurile etc#
3# @re(uie sa . sigur ca cine iti ingri+este sanatatea stie despre reactiile alergice si e,ectele adverse
pe care le ai la medicamente#
D# Cand ti se prescrie o reteta, sa . sigur ca o poti citi#
5# Cere cat mai multe in,ormatii despre medicamente si . sigur ca ai inteles
pentru ce tre(uie sa iei medicamentul#
cat timp tre(uie#
daca aceste medicamente sunt compati(ile cu altele pe care le iei sau se potrivesc cu
dieta ta suplimentara#
ce mancare,(aututra sau activitate poate a,ecta administrarea medicamentului#
8# Cand ridici medicamentele de la ,armacie intrea(a daca aceste medicamente sunt cele prescrise
de doctorul tau#3n studiu al Colegiului de 9armacie din Massac"usetts arata ca un procent mare
in erorile date de medicatie, reprezinta medicatia gresita sau dozele gresite#
7# /aca ai orice intre(are despre doza ta de medicamente, intrea(a#
E# >ntrea(a ,armacistul despre cel mai (un dispozitiv pentru administrarea medicatiei lic"ide#Pune
intre(ari daca nu esti sigur ca stii cum se utilizeaza#
B# Cere in,ormatii despre e,ectele secundare ale medicamentului#3n studiu arata ca in,ormatia
despre medicamente a+uta pacientul sa recunoasca e,ectele secundare si sa transmita aceste
in,ormatii personalului care il ingri+este sau ,armacistului#
D) &$i(l
5
10# /aca ai de ,acut o alegere pentru un spital, alege unul in care ma+oritatea pacientilor sunt supusi
procedurilor sau operatiei de care si tu ai nevoie4este specializat7#
11# /aca esti intr'un spital, gandeste'te sa intre(i personalul care intra in contact direct cu tine daca
s'a spalat pe maini#%palarea mainilor este o cale importanta pentru prevenirea in,ectiilor in
spital#
1<# ?a externare, cere explicatii personalului care te ingri+este, despre planul de tratament pe care
tre(uie sa'l urmezi acasa#$ceasta include in,ormatii despre medicatie precum si cand poti sa te
intorci la activitatile o(isnuite#
I)(er8e)0i c@ir"r*icl7
13# /aca ai nevoie de o interventie c"irurgicala, asigura'te ca atat doctorul tau cat si c"irurgul au
cazut de acord si stiu sigur si exact ce urmeaza sa iti .e ,acut#
Al0i $:i $e cre $10i &7-i 6ci
1D# :or(este daca ai intre(ari sau preocupari cu privire la sanatate#
15# $sigura'te ca exista cineva din ec"ipa de ingri+iri, care raspunde de sanatatea ta#$ceast lucru
este important cand ai mai multe pro(leme de sanatatae sau esti intr'un spital#
18# $sigura'te ca toti pro,esionistii din sanatate, implicati in ingri+irea ta,detin toate in,ormatiile
importante despre starea sanatatii tale#
17# Cere unui mem(ru al ,amiliei sau unui prieten sa .e acolo cu tine, sa vor(easca in locul tau si sa
a+ute la .nalizarea lucrurilor daca tu nu poti#
1E# @re(uie sa stii ca Imai multJ nu inseamna intotdeaun Imai (ineJ#$dica, este (ine sa stii de ce un
test sau un tratament este necesar si cum te poate a+uta, deoarece s'ar putea sa .e la ,el de
(ine si ,ara#
1B# /aca ai de ,acut un test nu presupune ca Inici o vesteJ este o Iveste (unaJ#>ntrea(a intotdeauna
despre rezultate#
<0# >n,ormeaza'te despre starea ta de sanatate si tratament intre(and doctorul si asistenta, dar si
,olosind alte surse credi(ile#/e exemplu,daca tratamentul recomandat are la (aza ultimele
evidente stiinti.ce disponi(ile in g"idul national#>ntrea(a doctorul daca tratamentul tau este
(azat pe ultimele evidente#
$ceste cateva reguli pot sa a+ute atat pacientul cat si ec"ipa de ingri+iri, in pro.laxia erorilor medicale si
sa aduca un plus de calitate al ingri+irilor si actelor medicale#
3.R7&$")#ere ci8il7 $er&1)l"l"i me#icl. B!ele <"ri#ice le r7&$")#erii
me#icle
Pro,esiunea medicala este o activitate sociala ,asistentul medical neputand . exonerat de
responsa(ilitatile sociale si +uridice #
$ctul medical are e,ecte umane, sociale si +uridice inevita(ile din care decurg o(ligatii si drepturi#
R7&$")#ere me#icl7 se exercita in cadrul unui r$1r( <"ri#ic me#icl in care &">iec(ele
raportului +uridic sunt persoane .zice 4asistent medical ,moasa7 si persoane +uridice 4spital, casa de
asigurari,=$MMR7 care sunt titulari de drepturi si o(ligatii#
C1)0i)"("l r$1r("l"i <"ri#ic medical este reprezentat de totalitatea drepturilor si o(ligatiilor
su(iectilor intre care se des,asoara o relatie sociala si care sunt prevazute de normele +uridice
medicale #
O>iec("l r$1r("l"i <"ri#ic medical consta in conduita pe care o pot avea sau ar tre(ui sa o ai(a
partile #
$sistentul medical , moasa pot sta(ili urmatoarele raporturi +uridice;
asistent medicalCmoasa O pacient
asistent medicalCmoasa O asistent medical, moasa
asistent medicalCmoasa O medic
6
asistent medicalCmoasa O spital, M%P, casa de asigurari
asistent medicalCmoasa O =$MMR#
Conduita umana are relevanta +uridica numai daca se gaseste su( incidenta normelor +uridice#
?egea privind raspunderea civila a personalului medical aduce in atentia noastra cazurile in care
asistentul medical, moasa s'ar putea aGa su( inciden2a acestei legi#
$ceasta lege se coro(oreaza cu prevederile Codului Civil in ceea ce priveste raspunderea civila
delictuala4 art# BBE'BBB C#Civ7, precum si cu prevederile legislative ale Codului de -tica si /eontologie
Po,esionala al asistentilor medicali, ?egea 307C<00D privind exercitarea pro,esiei de asistent medical,
Codul Penal etc#
Con,orm le*ii E2-$r '.., RSPUNDEREA CIVIL ec"ivaleaza cu o(ligarea persoanelor vinovate sa
suporte $re<"#ici"l c"!( $ri) &789r:ire 6$(el1r ilici(e4producerea malpraxis'ului7, in e,ectuarea
unui act medical#@otusi, potrivit articolului 8D< alin#5, desi persoana vinovata raspunde civil, poate sa
raspunda si penal in masura in care ,apta ilicita constituie in,ractiune,potrivit legii penale#
C1)#"i( ilici(7 reprezinta actiunea sau inactiunea ce contravine prevederii normei +uridice#
Pre<"#ici"l consta in rezultatul, in e,ectul negativ su,erit de o anumita persoana ca urmare a ,aptei
ilicite savarsita de o alta persoana in exercitarea actului medical #
C1)&(i("ie $re<"#ici"; vatamarea sanatatii unei persoane cu reducerea ori pierderea capacitatii de
munca, condecintele ce decurg din aceasta, decesul sustinatorului legal al unei persoane in urma unui
accident cu consecintele patrimoniale ce decurg din aceasta, precum si toate ,aptele care ar putea
aduce atingere persoanei in exercitarea unui act medical in situatiile prevazute de leguslatia in vigoare#
?egea precizeaza si r7&$"#ere $r1$1r0i1)l7 c" 8i)1870i, daca ,apta cali.cata ca .ind malpraxis
este savarsita de mai multe persoane4art#8D3 alin 17# >n alineatul < al aceluiasi articol, legiuitorul
prevede si cazurile in care $er&1)l"l me#icl NU e&(e r7&$")!(1r pentru daunele si pre+udiciile
produse in exercitarea pro,esiunii;
cand aceasta se datoreaza conditiilor de lucru'dotari insu.ciente,in,ectii nosocomiale,e,ecte
adverse,complicatii si riscuri datorita metodelor de investigatie si tratament,vicii ascunse ale
materialelor sanitare,su(stante medicale si sanitare ,olosite#
cand actioneaza cu (una credinta in situatii de urgenta, cu respectarea competentei acordate#
>n capitolul 3 al legii B5C<008 se acorda un spatiu special in ceea ce priveste ACORDUL PACIENTULUI
INFORMAT ' neindeplinirea acestei OBLIGAII de catre personalul medical4medic,asistent
medica,moasa7.ind asimilata malpraxis'ului#
$cordul pacientului se va exprima in scris si numai pe (aza unei in,ormari preala(ile o(ligatorie'aceasta
ducand la ,olosirea &i)(*mei Acord Informat=r(.,+E li).1?.
$ctele medicale ce urmeaza a se aplica pacientului se re,era la metode de preventie,diagnostic si
tratamente cu potetial risc pentru pacient#/e aceea pacientul tre(uie sa'si exprime acordul in scris in
deplina cunostinta de cauza,dupa ce a ,ost i)61rm( #e c7(re $er&1)l"l me#icl l ") )i8el
&(ii)0i5c RECONABIL pentru ca sa inteleaga corect elementele re,eritoare la;
diagnostic
consecintele tratamentului propus
alternative via(ile la tratament
riscurile si consecintele lor
prognosticul (olii ,ara aplicarea tratamentului propus4art#8DB alin#37
$ctualmente, in ma+oritatea serviciilor medicale unde metodele de investigatii si tratament presupun
anumite riscuri pentru pacient se ,olosesc o(ligatoriu ,ormulare tipizate pe specialitati, cu in,ormatiile
7
necesare pacientului, pentru actul medical ce urmeaza a . aplicat#Pacientul este li(er sa'si dea sau nu
consimtamantul scris dupa ce a ,ost in,ormat corect#
V9r&( le*l7 pentru exprimarea consimtamantului in,ormat este de 1E ani4art#8507#Minorii isi pot
exprima consimtamantul,in a(senta parintilor sau reprezentantului legal in urmatoarele situatii;
situatii de urgenta cand parintii sau reprezentantul legal nu pot . contactati iar minorul are
discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala in care se aGa#
situatiile medicale legate de diagnosticul siCsau tratamentul pro(lemelor sexuale si reproductive
la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 18 ani4art#850 alin#a si (7#
$rticolul 851 precizeaza expres in alineatul 1 si < situatiile de EXCEPIE cand personalul medical NU
RSPUNDE daca nu o(tine consimtamantul in,ormat al pacientului;
situatii de urgenta la pacientii lipsiti de discernamant iar reprezentantul legal nu poate .
contactat#
personalul medical poate actiona si ,ara acordul autoritatii tutelare in situatii de urgenta cand
intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol ireversi(il sanatatea si viata
pacientului#
>n capitolul D se prevede o alta o(ligatie a personalului medical4medic,asistent medical,moasa7si anume
aceea de;OBLIGATIVITATEA ASIGURRII ASISTENEI MEDICALE SAU DNGRIFIRILOR DE
SNTATE.
$rticolul 855 alin#1 aduce o precizare importanta pentru personalul medical ce acorda asistenta
medicala si ingri+iri de sanatate si anume o(ligativitatea aplicarii STANDARDELOR TERAPEUTICE
sta(ilite prin GGIDURI DE PRACTIC in specialitatea respectiva, apro(ate la nivel national, sau in lipsa
acestora, standarde recunoscute de comunitatea medicala a specialitatii respective#
-la(orarea acestor g"iduri cu standardele terapeutice pe specialitati, revine con,orm alin#< art#855
Colegiului Medicilor cu apro(area Ministerului %anatatii Pu(lice#$cest lucru intradevar se impune cu
8
maxima urgenta avand in vedere ca prezenta acestor standarde terapeutice ar veni in a+utorul real al
personalului medical in ceea ce priveste sta(ilirea si delimitarea cazurilor de malpraxis#
@otodata cred ca s'ar . impus ca in acest alineat sa .e precizat ca si organism pentru ela(orarea
standardelor si competentelor asistentilor medicali ORDINUL ASISTENILOR MEDICALI I
MOAELOR DIN ROMHNIA=OAMMR?. $cest lucru este numai o c"estiune de precizare deoarece prin
statutul =$MMR este prevazut ca, aceste standarde tre(uie sa .e ela(orate de acest organism
pro,esional#
D) &i&(em"l )1&(r" <"ri#ic, teoria raspunderii civile este cea (azata pe existenta 8i)1870iei;
*re:elii. -xista unele tendinte ce sugereaza responsa(ilitatea o(iectiva in ,unctie de rezultat,dar
compensarea in (ani a su,erintelor morale este greu de apreciat#
>n Romania, in aceasta perioada, ideile provenite din cutumele statelor cu nivel economic si sanitar
avansat, sugereaza o trecere de la responsa(ilitatea (azata pe mi+loace la o responsa(ilitate
contractuala sau (azata pe rezultat#
$m aratat in materialul prezentat, ca retinerea unor ,apte a personalului medical, in e,ectuarea actului
medical, ca .ind malpraxis, acesta este o(ligat, in masura in care exista un pre+udiciu ,sa suporte
daunele su,erite de pacient#
I.A&i*"r7rile #e ml$r%i& $e)(r" &i&(e)0ii me#icli
Con,orm art#858 personalul medical care acorda asistenta medicala in sistemul pu(lic sau privat este
OBLIGAT la inc"eierea unei ASIGURRI DE MALPRAXIS PENTRU CACURILE DE RSPUNDERE
CIVIL PROFESIONAL pentru pre+udiciile cauzate prin actul medical4alin#17#

>n alin#< se precizeaza ca o copie dupa aceasta asigurare va constitui 1 c1)#i0ie 1>li*(1rie $e)(r"
)*<re# $vand in vedere aceast o(ligatie de a inc"eia contracte de asigurare pentru raspundere
civila, legea aduce precizarea ca acoperirea pre+udiciului se va ,ace de catre societatile de asigurari,
care nu vor acoperi neaparat tot pre+udiciul rezultat si numai in limita valorii asigurate prin acest
contract#
?imitele maxime ale despagu(irilor se sta(ilesc de CA$% dupa consultarea asociatiilor pro,esionale
4=$MMR in cazul nostru7#
A&i&(e)Jii me#icli 81r 4)c@ei c1)(rc(e #e &i*"rre $e)(r" r7&$")#ere ci8il7 $r16e&i1)l7
4)(re 1 ... :i 2 ... #e e"r1 $e)(r" )"l '..,# $&a a decis Biroul -xecutiv al =rdinului $sisten!ilor
Medicali &i Moa&elor din Rom)nia n &edin!a din <B iunie#
Con,orm G1(7r9rii Bir1"l"i E%ec"(i8 l OAMMR #i) i")ie '..,, asistentii medicali vor inc"eia
ASIGURRI DE RSPUNDERE CIVIL PROFESIONAL in conditiile ce urmeaza ;
Potrivit "otr)rii, asisten!ii medicali &i moa&ele care &i exercit pro,esia n unit!i sanitare cu paturi vor
nc"eia contracte de asigurare de 5 000 de euro# $sisten!ii medicali &i moa&ele care &i exercit pro,esia
n unit!i din medicina primar, am(ulatorii, ca(inete medicale individuale vor nc"eia contracte de <
000 de euro 4ec"ivalentul n lei7# $sisten!ii de ,armacie care &i exercit pro,esia vor nc"eia contracte de
asigurare n valoare de 1 000 euro#
$sigurrile de rspundere civil se vor nc"eia numai la societ!i de asigurare autorizate de Comisia de
%upraveg"ere a $sigurrilor &i reasigurate# :alorile contractelor sunt minimale, asisten!ii medicali &i
moa&ele av)nd li(ertatea ca, n ,unc!ie de speci.cul locului de munc &i activit!ilor e,ectiv des,&urate,
s nc"eie contracte de asigurare pentru rspundere civil pro,esional la valori mai mari#
Potrivit articolului 13 din ?egea nr# 307C<00D privind exercitarea pro,esiei de asistent medical &i a
pro,esiei de moa&, precum &i organizarea &i ,unc!ionarea =rdinului $sisten!ilor Medicali &i Moa&elor din
Rom)nia, K$e)(r" ri&c"rile ce #ec"r* #i) c(i8i((e $r16e&i1)l7; $r1(ecJi &i&(e)("l"i
me#icl :i m1:ei &e 6ce #e c7(re )*<(1r; $ri) &1cie(7Jile #e &i*"r7ri. D) c!"l
e%erci(7rii $r16e&iei #e li>er7 $rc(ic7 i)#e$e)#e)(7 $e)(r" 4)*ri<iri #e &7)7((e; &i&(e)("l
9
me#icl :i m1: &")( 1>li*Ji &7 4)c@eie 1 &i*"rre #e r7&$")#ere ci8il7 $e)(r" *re:eli 4)
c(i8i((e $r16e&i1)l7L#
$rticolul 87E prevede ca .ind >(ere #i&ci$li)r7 1mi&i")e #e 4)c@ei &i*"r7ri #e ml$r%i&
si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de practica sau a autorizarii de ,unctionare#
Prin art#88< al legii B5C<008 se aduce o precizare noua, expresa in ceea ce privesc despagu(irile
acordate care se pot sta(ili si pe cale amia(ila4calea amia(ila a existat si pana acum dar nu a ,ost
precizata expres in legislatia medicala7#
>n cazul in care partile nu cad de acord cu privire la despagu(iri,acestea se vor plati numai in (aza unei
"otarari de.nitive a instantei +udecatoresti competente4art#88< alin#<7#
E.Pr1ce#"r #e &(>ilire c!"ril1r #e ml$r%i& se ,ace de o COMISIE organizata la nivelul
/irectiilor de %anatate Pu(lica udetene si a municipiului Bucuresti, ,ormata din reprezentanti ai
urmatoarelor institutii;
ai $utoritatii de %anatate Pu(lica
ai Casei udetene de $sigurari de %anatate
ai Colegiului udetean al Medicilor
ai Colegiului udetean al Medicilor /entisti
ai Colegiului udetean al 9armacistilor
ai =rdinului udetean al $sistentilor Medicali si Moaselor din Roamnia
un expert medico'legal#
COMISIA va decide daca ,apta constituie sau nu malpraxis in (aza unei expertize e,ectuate de unul sau
mai multi experti#/aca asiguratorul sau oricare din parti nu sunt de acord cu decizia Comisiei, aceasta
poate . contestata in instanta, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei#4art#873 alin#17#
= ultima precizare pe care legea o aduce este cea privitoare la PRESCRIPIA ACTELOR DE
MALPRAXIS care este de trei ani de la producerea pre+udiciului cu EXCEPIA ,aptelor ce reprezinta
in,ractiuni#
1..Ce &7 6ci #c7 e:(i #( 4) <"#ec(7
Cand unul din lucrurile urmatoare se intampla;
1#3n pacient te ameninta cu un proces
<#/aca primesti o citatie
3#/aca primesti o somatie
P:i #e "rm( ime#i(
1#>n,ormarea companiei de asigurare
<#Retinerea unor copii ale documentelor pacientului si trimiterea originalelor companiei de asigurari#
3#%crierea unui rezumat al tratamentului in ,unctie de insemnarile avute pentru a'ti aminti ce ai realizat
pana in momentul de ,ata#
D#Copierea insemnarilor si punerea originalelor la loc sigur#
5#>n,ormarea personalului auxiliar cu privire la existenta unui proces si s,atuirea acestora sa nu
vor(easca cu nimeni despre caz ,ara permisiunea ta#
8#Cooperarea cu compania de asigurare#
7#%esizarea comisiei de +urisdictie pro,esionala4=$MMR7 pentru e,ectuarea unei anc"ete#
N" 6ce "rm(1rele
1#Au te supara#
<#Au ii spune pacientului ca esti asigurat#
10
3#Au . de acord sa ,aci o intelegere ,ara a consulta mai intai compania de asigurare si ,ara a astepta
rezultatele anc"etei pro,esionale#
+.N" &c@im> )1(i(ele #e&$re $cie)(.
5#Au da pacientului insemnarile originale decat daca iti sunt cerute la proces#Pastreaza copii#
8#Au discuta despre tratamentul pacientului cu nimeni, decat cu .rma de asigurare#
7#Au iti recunoaste vina in ,ata nimanui#
E#Au vor(i cu alt practicant despre caz#
B#Au accepta sa continui tratamentul cu pacientul cu care ai proces, in timpul acestuia#
Comisia de +urisdictie pro,esionala tre(uie convinsa ca ai actionat in ,avoarea pacientului#Cel mai (un
s,at este I" atent si pasator in tot ceea ce faciJ#
11.Re*"li #e $r15l%ie ri&c"l"i me#icl ' citate in literatura deontologica;
Putem aplica dictonul I#ai bine sa pre$ii decat sa trate%i vala(il si in pro.laxia riscului medical#
competenta pro,esionala Oonestitate
diligenta mani,estata prin ingri+ire atenta, constiincioasa
prudenta rationala, (azata pe cunostinte stiinti.ce solide in concordanta cu progresul medical#
devotiune ,ata de pro,esia medicala cu gandul ca ingri+irea unui om aGat in su,erinta este mai
mult decat o isiruire de o(ligatii si drepturi de o parte sau alta, .ind cu adevarat o
MISIUNE A PROFESIONITILOR DIN SNTATE#
1'.C1)cl"!ii
>n consideratia su(iectelor tratate in lucrare,se pot desprinde cateva concluzii#
>deea de malpraxis a aparut o data cu pro,esiunea medicala#
-xigenta n pro,esiunea medicalR este o conditie esentiala pentru o(tinerea
per,ormantelor#>ndem)narea, pregatirea trainic, compasiunea, ra!ionamentul corect, calit!ile de
comunicare, sim!ul clinic, cuno&tin!ele teoretice si o conduita pro,esionala exemplara sunt alte calitati
necesare pentru a rspunde cu succes cerin!elor pacien!ilor#
$vand toate aceste calitati, personalul medical tre(uie sa se stie in siguranta atunci cand pro,eseaza,
intreaga lui capacitate tre(uind ,ocalizata asupra actului medical si nu alterata de teama greselii# Pentru
realizarea acestui deziderat tre(uie ,oarte (ine inteleasa notiunea de malpraxis si modalitatea de
prote+are ,ata de repercursiunile eventualelor erori#
>ntreaga responsa(ilitate civila se (azeaza pe principiul greselii# ?a origine, responsa(ilitatea medicala a
,ost de natura delictuala, personalul medical neputand . condamnat decat daca se demonstra ca a
provocat in mod voluntar vatamarea pacientului#
>ntelegand latura +uridica a notiunii de malpraxis, cea economica se contureaza ca o masura de
protectie menita sa acopere, daca nu toata, atunci cat mai mult posi(il din aria erorilor pro,esionale
medicale#
Responsa(ilitatea asistentului medical ar tre(ui sa .e o pro(lema discutata si c"iar introdusa in procesul
de pregatire ai viitorilor practicanti# /e retinut ca asigurarea de malpraxis nu este un scut a(solut, ea
prote+and personalul medical asigurat numai din punct de vedere civil 4.nanciar7 ,ata de pacient, pe
langa aceasta responsa(ilitate civila mai exista alte cateva tipuri;
Responsa(ilitatea ,ata de normele deontologice ale pro,esiei de asistent medical cade in sarcina
=$MMR din Romania, nerespectarea acesteia putand duce pana la sanctiunea ridicarii dreptului
de li(era practica#
11
Responsa(ilitatea administrativa ,ata de anga+atorS adica de institutia sanitara, presupune
respectarea regulilor impuse de aceasta, in caz contrar existand diverse sanctiuni de ordin
administrativ, printre care se numara si des,acerea contractului de munca#
Responsa(ilitatea penala in ,ata legii pentru erori savarsite in des,asurarea actului medical, de
care se ocupa procuratura#
$sistentul medical tre(uie sa ia in considerare atat pro(lema eticii cat si drepturile, valorile pacientului
si pre,erintele acestuia#Planul .nal de ingri+iri ar tre(ui sa reGecte o intelegere intre un pacient (ine
in,ormat si un asistent medical care are cunostinte detaliate despre c"estiunile medicale si impactul
tuturor posi(ilitatilor asupra pacientului#
>n acordarea asisten2ei medicale si a ingri+irilor de sanatate, personalul medical are o(ligatia aplicarii
standardelor terapeutice recunoscute in comunitatea medicala a specialitatii respective, impunandu'se
necesitatea el>1rrii ")1r *@i#"ri #e $rc(ic $e &$ecili((i me#icle, apro(ate la nivel
national, care sa sta(ileasca standardele pro,esionale si competentele asistentilor medicali#
Bi>li1*r5e
1# ?-5-$ AR#307C<00D privind exercitarea pro,esiei de asistent medical si moasa,organizarea si
,unctionarea =$MMR
<# %@$@3@3? =$MMR
3# C=/3? de -@>C$ si /-=A@=?=5>- PR=9-%>=A$?$ al $%>%@-A@3?3> M-/>C$? si al M=$%-> din
R=M$A>$
D# ?-5-$ AR# B5 C $PR>?>- <008 privind R$%P3A/-R-$ C>:>?$ PR=9-%>=A$?$ $ P-R%=A$?3?3>
M-/>C$?
5# ?-5-$ AR# D8C <003 privind /R-P@3R>?- P$C>-A@3?3>
8# C=/ P-A$?
7# C=/ C>:>?
E# /-C?$R$@>$ 3A>:-R%$?$ $ /R-P@3R>?=R =M3?3>
B# C=A:-A@>$ -3R=P-$A$ $%3PR$ /R-P@3R>?=R =M3?3> %> ?>B-R@$@>?=R 93A/$M-A@$?-
10# CF$R@$ %=C>$?$ -3R=P-$A$#
11# Medical Malpractice ?a* 3%$,AT
12