Sunteți pe pagina 1din 34

DIAGNOSTICE

NURSING
OBIECTIVE INTERVENTIA ASISTENTEI AUTOMOME SI DELEGATE EVALUARE
6.Insomnie
Cauze: tuse
neproductiv, junghi
toracic stng,
anxietate.
Manifestri:
Dificutatea de a
dormi, ore
insufieciente de
somn caitativ si
cantitativ, treziri
nocturne frecvente.
!acientu s ai" un
somn fizioogic
odihnitor, #$% ore pe
noapte &n decurs de '$
( zie.
)o propriu*
$urmresc cantitatea si caitatea somnuui*
$panific cu pacientu perioadee de repaus si de somn, tehnici de
reaxare, mijoacee pentru favorizarea repausuui si somnuui*
$&nainte de cucare &i aerisesc saonu, & asez &ntr$o pozitie
favora"i somnuui*
$&nainte de cucare s desfsoare activitti recreative care s$i
favorizeze somnu, citirea unei ecturi, s "ea o can cu apte sau
ceai de tei*
$am &ntocmit &mpreun un program de odihn*
$am supravegheat somnu pacientuui.
)o deegat:
$am administrat + ta"et de Diazepam seara a cucare*
$o"serv efectu medicatiei.
,'.,'.',,(
$pacientu p$rezint
insomnii si treziri
frecvente.
,(.,'.',,(
$pacientu prezint
somn medicamentos de
6 ore pe noapte.
,-.,'.',,(
$somn medicamentos de
6$# ore pe noapte.
$,..,'.',,(
$pacientu prezint
somn fizioogic, doarme
#$% ore pe noapte
$somn caitativ si
cantitativ.
#./nxietate
Cauze:
necunoasterea
porgnosticuui "oii.
Manifestri:facies
trist, team,
neiniste.
!acientu s fie
echii"rat psihic , s$si
exprime sentimentee
si emotiie, s ai" o
stare de confort.
)o propriu:
$&mpreun cu pacientu identific cauzee anxiettii*
$furnizez pacientuui cunostinte despre "oaa sa, tratament, despre
modu de viat pe care tre"uie s$ urmeze*
$am &ncurajat pacientu a ectur, activitti recreative pentru a$I
&ntura starea de anxietate*
$famiiarizez pacientu cu mediu spitaicesc*
$am asigurat egtura pacientuui cu famiia, prietenii.
,'.,'.',,(
$pacient anxios,
neinistit.
,'.,'.',,(
$pacientu prezint
anxietate moderat.
,-.,'.',,(
$&n urma expicatiior
date pacientu nu mai
prezint anxietate.
DIAGNOSTICE
NURSING
OBIECTIVE INTERVENTIA ASISTENTEI AUTONOME SI DELEGATE EVALUARE
8.Dificultatea de a
ndeplini actiit!ti
"ec"eatie
Cau#e$ %un&'i
t("acic )t*n&+
'ipe"te",ie+ tu)e
)eac!.
Manife)t!"i$
incapacitatea de a
ndeplini actiit!ti
"ec"eatie.
!acientu s poat
&ndepini activitti
recreative.
)o propriu:
$am sta"iit cu pacientu activitti recreative care sunt &n
concordant cu starea sa*
$am panificat &mpreun diferite activitti: citirea ziaruui,
ascutarea muzicii preferate*
$am avut &n vedere activitti care s nu$ suprasoicite*
$am asigurat o crestere progresiv a activittior
recreative.
!acientu particip
a activitti
recreative.
-.Cun()tinte
in)uficiente
)upe"i(a"e
Cau#e$
inacce)i.ilitatea la
inf(",atii
Manife)t!"i$ ce"e
date de)p"e .(ala
)a+ t"ata,ent )i
c(nale)cent!
!acientu s de tin
informatii cu
privire a "oaa sa ,
satisfacerea
nevoior sae de
convaescent.
)o propriu:
$/m exporat niveu de cunostinte a pacientuui cu
privire a "oaa sa, modu ei de manifestare, msurie de
prevenire si curative, modu de participare a interventiie
si procesu de recuperare a snttii*
$am stimuat dorinta de crestere a niveuui de cunostinte
si i$am motivat importanta acumurii de noi cunostinte*
$am informat pacientu c tre"uie s evite stresu, frigu
umezeaa, si c tre"uie s se odihneasc suficient, s evite
agomeratiie pu"ice.
!acientu detine
informatii cu privire
a "oaa sa, msuri
preventive si
curative.
TABEL CU E/AMENE DE LABORATOR
E/AMENE DE
LABORATOR
MOD DE RECOLTARE VALORI
OBTINUTE
VALORI
NORMALE
0" 1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
'm snge &n sticute cu cristae de
2D3/$su"stant anticoaguant.
+-,. g4 +6 g4
0t -(4 -.4
5eucocite
6
7ormu
eucocitar
+(.,,8mm
neutrofie #.4
euzinofie ,4
"azofie +4
imfocite'+4
monocite (4
-',,$%,,, mm
(
6,$#,4
+$(4
,$+4
',$(,4
'$64
910 1e recoteaz diminteta pe
nemncate prin punctie venoas
fr staz +,6m 6 ,,- m citat de
:a (,%4.
-6mm8h +$+, mm8h
7i"rinogen 1e recoteaz dimineata pe
nemncate prin punctie venoas -,.
m snge 6,,. m citrat de :a (,% 4
6,% mg4 ',,$-,,mg4
;ree snge 1e recoteaza dimineata pe
nemncate prin punctie venoas '
m snge fr su"stant
anticoaguant.
,,-- g4 ,,',$,,-, g4
3<mo 1e recoteaza dimineata pe
nemncate prin punctie venoas '
m snge fr su"stant
anticoaguant.
-;M5 ,$- ;M5
=icemie 1e recoteaza dimineata pe
nemncate prin punctie venoas '
m snge fr su"stant
anticoaguant
+,,' g4 ,,%,$+,',g4
3=>
3=!
1e recoteaza dimineata pe
nemncate prin punctie venoas '
m snge fr su"stant
anticoaguant
. u.i.
6 u.i.
'$', u.i.
'$+6 u.i.
Creatin 1e recoteaza dimineata pe
nemncate prin punctie venoas -
m snge fr su"stant
anticoaguant
,,%+ mg4 ,,6$+,( mg4
2xamen de urin 1e recoteaz dimineata &n sticute
curate, ctite cu ap distiat, +, m
urin.
!0 acid
/"umin$a"sent
=ucoz$a"sent
/miaz$a"sent
!igmenti "iiari$a"sent
!0 acid
a"umin$a"sent
gucoz$a"sent
amiaz$a"sent
pigmenti "iiari$
a"sent
CA0UL NUM1RUL 2
3RE0ENTAREA 3ACIENTULUI
Cule&e"ea datel("
Su")e ? pacient*
$echipa de &ngrijire*
$foaia de o"servatie
$famiia.
Date pe")(nale ale pacientului:
:ume: )adu
!renume: Constantin
1ex: mascuin
9rsta: 6( ani
Domiciiu: oras )m$1rat, str. 3oamnei, ".(2, ap.'
1tarea civi: cstorit
)eigie: ortodox
>rigine: romn
!rofesie: pensionar
Data internrii: ,#.,'.',,(
Data externrii: +-.,'.',,(
/ergii: nu prezint aergii aimentare sau medicae.
M(tiele inte"n!"ii:
$junghi toracic su"mameonar drept
$fe"r (%,#@C
$frison
$tuse productiv marcat
$miagii
$herpes a"ia
$anorexie.
Antecedentele pe")(nale:
$neag
Antecedente 'e"ed(4c(late"ale:
$nesemnificative
C(nditii de iat! )i ,unc!:
$ocuieste su sotia &ntr$un apartament cu dou camere, conditii sau"re.
I)t("icul .(lii:
$!acienu decar c cu cteva zie &n urm a prezentat un catar respirator discret
urmat de fe"r mare si frison unic, junghi toracic ocaizat &n regiunea
su"mameonar a hemitoraceui drept, miagii. 5a domiciiu a urmat tratament
iar starea genera s$a agravat motiv pentru care se prezint a medic pentru
investigatii, diagnostic si tratament de speciaitate.
E5a,en clinic &ene"al:
1tare genera: interesat, 3A(%,#@C.
3egumente si mucoase: facies vutuos, herpes a"ia.
3esut ceuar su"cutanat: norma reprezentat.
1istem imfo$gangionar: nepapa"i.
1istem osteo articuar: artragii:
3aie:+#, cm
=reutate:#-Bg.
Apa"at "e)pi"at(":
$3orace norma conformat.
$9i"ratii vocae ampificate.
$1ufu to"ar si rauri crepitante.
$Matitate pumonar a "aza hemitoraceui drept.
Apa"at ca"di(4a)cula":
$1oc apexain &n spatiu 9 intercosta stng pe inia medio$cavicuar stng.
$Cgomote cardiace ritmice cu frecvent cardiac, %, "ti8min. 3/ A+-.8D,
mm0g.
$Matitate cardiac &n imite normae.
$/rtere periferice pusatie.
Apa"at di&e)ti:
$/"domen supu, mo"i cu miscrie respiratorii. Dureri epigastrice difuze. 7icat
si spin nepapa"i. 3ranzit intestina fizioogic.
Apa"at u"(4&enital*
$5oje renae i"ere, rinichi nepapa"i, mictiuni fizioogice, =iardono pozitiv.
1.:.C. si organe de simt:
$).>.3. prezente "iatera.
$>rientat spatio$tempora.
Ele,ente de i&ien!.
>"isnuintee aimentare:
$!acientu serverste trei mese pe zi.
$/imente preferate: apte si derivate din apte.
$5ichide preferate: sucuri.
$Euturi acooice: consum ocaziona.
$Cafea: nu consum.
$3igri: fumeaz aproximativ +. tigri pe zi.
2iminri:
1caun: +8zi, dimineata, consistement pstoas, cuoare &n functie de
aimentatie.
;rina: mictiuni fizioogice, cuoare ga"en ca paiu, cantitate aprox.
+(,,m8zi, miros amoniaca.
9rsturi: nu prezint vrsturi aimentare.
3ranspiratie: prezent a niveu toraceui.
2xpectoratie: a"sent.
>"isnuinte igienice:
$&si satisface singur igiena persona.
$enjerie de corp si pat schim"at reguat.
/ctivitti: efectueaz diferite activitti &n cas.
Comportament: $ coopereaz cu cadree medicae.
- doreste vizita famiiei si a prietenior*
- respect prescriptiie medicae.
Dia&n()tic ,edical la inte"na"e.
$!neumonie acut.
3"(.le,e actuale:
$fe"r
$junghi toracic
$tuse productiv
$artragii, miagii
$anorexie
3"(.le,e p(tentiale:
$aterarea respiratiei
$potentia de deshidratare
$potentia de compicatii
Date de la.("at(":
$0"A+(,' g4
$0tA-,4
$5A+'%,,8mm
(
$7ormua eucocitar: :A#,4 EaA+4 2oA,4 5iA'.4 MoA-4
$910A(. mm8h
$7i"rinogenA6,' mg4
$uree sangvinA,,-. g4
$creatinA,,D% mg4
$gicemiaA+,+, g4
$3<moA( ;M5
$3=>A+' u.i. 3=!A- u.i.
2xamen sumar de urin:
$!0$acid
$/"umin$a"sent
$=ucoz$a"sent
$;ro"iin$a"sent
$/miaz$a"sent
$!igmenti "iiari$a"sent.
NEVOILE 6UNDAMENTALE
NEVOIA
6UNDAMENTAL1
3ROBLEMA DE
DE3ENDENT1
SURSA DE
DI6ICULTATE
:evoia de a mentine
temperatura corpuui &n
imite normae.
0ipertermie, manifestat prin
cresterea temperaturii peste
imitee fizioogice (%,#@C.
!rocesu infamator
pumonar.
:evoia de a respira si a
asigura o "un circuatie.
>"structia cior respiratorii
superioare, manifestat prin
dispnee expiratorie, tuse seac
neproductiv.
!rocesu infamator
pumonar.
:evoia de a eimina. Diaforez manifestat prin
transpiratii.
0ipertemia.
:evoia de a se aimenta. /imenatie inadecvat caitativ
si cantitativ.
Cauzat prin hipertermie,
junghi toracic.
:evoia de a evita
pericoee.
aF/terarea confortuui
manifestat prin junghi toracic
stng, facies crispat.
"F/nxietate moderat
manifestat prin facies trist,
team.
Cauzat de procesu
infamator pumonar.
:ecunoasterea
prognosticuui "oii.
:evoia de a dormi si a se
odihni.
Insomnie manifestat prin
dificutatea de a dormi, ore
insuficiente de somn, treziri
nocturne frecvente.
Gunghi toracic, tuse
neproductiv, anxietate.
:evoia de a se recrea Dificutatea de a &ndepini
activitti recreative, manifestat
prin incapacitatea de a &ndepini
activitti recreative.
Gunghi toracic, tuse,
hipertermie.
:evoia de a actiona
conform propriior
convingeri si preri de a$
si practica reigia.
Dificutti de a participa a
activitti reigioase, de a se
informa prin documente
reigioase.
:eadaptarea a rou de
"onav.
:evoia de a &nvta. aFCunostinte insuficiente
manifestat prin cererea de
informatii.
"FCunostinte insuficiente
privind "oaa sa, a msurior de
prevenire, a diagnosticuui.
Inaccesi"iitatea a
informatii.
3LAN DE 7NGRI8IRE
DIAGNOSTICE
NURSING
OBIECTIVE INTERVENTIILE ASISTENTEI
AUTONOME SI DELEGATE
EVALUARE
+.0ipertermie
Cauze:
$procesu infamator
pumonar.
Manifestri:
$fe"r moderat:
(%,#@C
$diaforez
!acientu s prezinte
temperatira corpuui &n imite
fizioogice 3A(6$(#@C.
!acientu s fie echii"rat
hidroeectroitic.
)o propriu: /m asigurat pacientuui conditii optime de
mediu, saon inistit, aerisit, cu temperatur si umiditate
optim*
$pozitionez pacientu &n decu"it dorsa*
$efectuez psihoterapia pacientuui expicndu$i c
temperatura corpiui va reveni a imite fizioogice &n
urma administrrii tratamentuui prescric*
$am monitorizat zinic functiie vitae si vegetative:
3,!,),3/, scaun si diureza si e$am notat grafic &n foaia de
temperatur a pacientuui.
$recotez snge pentru:0E, 910, uree sangvin, gicemie,
fi"rinogen.
$recotez urina pentru examen sumar de urin*
$am sigurat pacientuui o &m"rcminte ejer si curat*
$am servit pacientu cu ichide &n cantitate de '8'- ore*
$am schim"at enjeria de pat si de corp ori de cte ori
"onavu a transpirat*
$am mentinut igiena tegumenteor si mucoaseor*
$am apicat comprese reci pe fruntea pacientuui.
)o deegat: $5a indicatia medicuui:
$!eniciin =: $am efectuat testarea a acest anti"iotic
administrnd intradermic ,,+m din diutia +:+,,,*
$rezutatu dup (, minute: nu este aergic*
!eniciin +.,,,.,,, u.i. a 6 ore Hora: ,6, +', +%, '-Fi.m.
$/gocamin fioe a ' m.
$/m o"servat efectu medicamenteor.
#.'.',,(
ora,#
,,
$pacient fe"ri
3A(%,#@C
ora,D
,,
$pacientu prezint o
temperatur a corpuui
de (#,.@C*
ora+'
,,
$pacientu &si mentine
aceasi temperatur
corpora de (#,.@C.
,%.,'.',,(
$pacientu prezint
su"fe"riitate dar
prezint transpiratie
aprox. (., m8'ore.
,D.,'.',,(
$pacient afe"ri 3A(#@C
transpiratie prezent dar
nu &n cantitate mare,
aprox. +,,m8'-h.
+,.,'.',,(
$!acient afe"ri*
$prezint transpiratii &n
imite fizioogice.
DI/=:>1)IC2
:;)1I:=
>E2IC32I92 I:32)92:3I/ /1I132:32I /;3>:>M2 1I
D252=/32
29/5;/)2
'.>"structia cior
aeriene superioare
Cauze: procesu
infamator
pumonar.
Manifestri:dispnee
expiratorie, tuse
seac frecvent
!acientu s respire i"er
pe nas, s prezinte o
respiratie sup )A+6$+%
r8min.
!acietu s prezinte cie
respiratorii permea"ie,
s nu mai tuseasc &n
termen de ($- zie.
)o propriu:
$asigur perme"iitatea cior respiratorii prin
deso"structia acestora, umidific aeru
din saon prin asezarea unui vas cu ap rece
acooizat*
$minitorizez respiratia H)A''8minF si o notez &n
foaia de temperatur*
$educ pacientu s tuseasc &n "atist
individuaizat.
$am &nvtat pacientu s fac exercitii respiratorii
.$+, minute*
$am asiguarat pozitia semiseznd a pacientuui &n
pat.
)o deegat: $a indicatia medicuui am
administrat.
$Erofimen$una ta"etA%mgx(8zi peros*
$Codena$trei ta"ete8zi.
,#.,'.',,(
$pacientu prezint o
tuse frecvent.
,%.,'.',,(
$tusea persist.
,D.,'.',,(
$tusea regreseaz &n
intensitate.
+,.,'.',,(
$pacientu prezint o
usoar jen
respiratorie fr tuse
)A+% r8min.
$respiratie
fizioogic
(.Diaforeza
Cauze:hipertermie.
Manifestri:
transpiratie a
niveu toraceui.
!acientu s prezinte
transpiratii &n imite
fizioogice &n decurs de
($- zie.
)o propriu:
$am ajutat pacientu s$si mentin tegumentee si
mucoasee curate si uscate*
$am educat pacientu s fpoarte sosete din
"um"ac si s e schim"e frecvent*
$am educat pacientu s mentin o igien
riguroas a picior si a spatiior interdigitae*
$i$am asigurat pacientuui o enjerie de corp
comod si usoar.
9:.92.299;
4pacientul p"e#int!
diaf("e#! a.undent!.
498.92.299;
4pacienul p"e#int!
t"an)pi"atii.
9-.92.299;
4u)(a"! diaf("e#!.
<9.92.299;
4pacientul p"e#int!
t"an)pi"atie
fi#i(l(&ic!.
DIAGNOSTICE
NURSING
OBIECTIVE INTERVENTIILE ASISTENTEI
AUTONOME SI DELEGATE
EVALUARE
-./imentatie
inadecvat caitativ
si cantitativ
Cauze:hipertermie,
junghi toracic, tuse
frecvent.
Manifestri:
inapetent.
!acientu s nu mai
prezinte inapetent, s se
aimenteze corespunztor
"oii &n decurs de ($-
zie.
R(l p"(p"iu$
4n!t pacientul )! .ea lic'ide n cantitate ,ai ,a"e
dec*t de (.icei n pe"i(ada fe."il! =2>994;999,l?#i@A
4n pe"i(ada fe."il! ad,ini)t"e# pacientului un "e&i,
'id"(#a'a"at .(&at n ita,ine+ )ucu"i+ dife"ite f"ucte+
)i"(p+ ceai+ lapteA
4,ai t*"#iu+ c*nd fen(,enele acute di,inuea#!
ad,ini)t"e# ( diet! 'ipe"cal("ic! cu ali,entatie u)("
di&e"a.ile+ a)i&u"*nd un ap("t cantitati de lic'ideA
4tin c(nt de pie"de"ile de ap! p"in t"an)pi"atie
a.undent!A
4u",!"e)c .ilantul 'id"ic al pacientului pent"u a
(.)e"a ( eentual! de)'id"ata"eA
4ad,ini)t"e# ali,entele nt"4un a)pect at"!&!t("
pent"u a )p("i apetitul pacientuluiA
4e5plic pacientului nece)itatea "e)pect!"ii "e&i,ului
dietetic.
,#.,'.',,(
$pacientu nu
consum aimente
corespunztoare
"oii, prezint
inapetent.
,%.,'.',,(
$pacientu nu mai
prezint inapetent.
,D.,'.',,(
$pacientu respect
regimu dietetic.
+,.,'.',,(
4pacientu se
aimenteaz
corespunztor "oii,
caitativ si cantitaiv.
../terarea
confortuui
Cauze: procesu
infamator
pumonar.
Manifestri: junghi
toracic drept, facies
crispat.
!acientu s nu prezinte
junghi toracic drept &nm
termen de '$( zie.
R(l p"(p"iu:
$a, ealuat ca"acte"i)ticile %un&'iului$ l(cali#a"e
inten)itate+ du"at!+ f"ecent!+ fact("ii ca"e c"e)c )ai
di,inu! inte)itateaA
4a, (.)e"at p(#itia pacientului n patA
4a, inf(",at pacientul a)up"a e(lutiei du"e"ii+ a
di,inu!"ii )i t(le"antei actiunii ,edica,entel("A
4a, n!tat pacientul )! p"actice te'nici de "ela5a"e a
,u)culatu"ii tu,p de > ,inute.
R(l dele&at$ la indicatia ,edicului a, ad,ini)t"at$
43iafen ; fi(le ? #i i.,.
4a, (.)e"at efectul ace)tui ,edica,ent a)up"a
("&ani),ului.
,#.,'.',,(
$junghi toracic
persistent.
,%.,'.',,(
$intensitatea
unghiuui scade.
,D.,'.',,(
$pacientu prezint o
usoar jen toracic.
DI/=:>13IC2
:;)1I:=
>EI2C3I92
INTERVENTIILE ASISTENTEI AUTONOMEL SI
DELEGATE
29/5;/)2
6.Insomnie
Cauze: anxietate,
tuse seac, junghi
toracic.
Manifestri:
Dificutatea de a
dormi, ore
insuficiente de
somn, treziri
nocturne frecvente.
!acientu s ai" un
somn fizioogic
odihnitor, #$% pre pe
noapte &n decurs de '$(
zie.
R(l p"(p"iu$
4u",!"e)c cantitatea )i calitatea )(,nuluiA
4planific cu pacientul pe"i(adele de "epau) )i de )(,n+
te'nici de "ela5a"eA
4)tau de (".! cu pacientul )i4l nde,n )!4)i e5p"i,e
)enti,entele )i e,(tiileA
4nainte de culca"e i ae"i)e)c )al(nul+ l a)e# nt"4(
p(#itie fa("a.il! )(,nuluiA
4nainte de culca"e )! de)f!)(a"e actiit!ti "ec"eatie
ca"e )!4i fa("i#e#e )(,nul+ citi"ea unei lectu"i+ )! .ea
( can! de lapte )au ceai de teiA
4a, )up"ae&'eat )(,nul pacientului.
R(l dele&at$
4a, adi,in)t"at ta.let! de Dia#epa, )ea"a la culca"eA
4(.)e" efectul ,edicatiei.
9:.92.299;
4pacientul p"e#int!
in)(,nii )i t"e#i"i
f"ecente.
4d(a",e >4B ("e pe
n(apte.
98.92.299;
4pacientul p"e#int!
)(,n ,edica,ent()
de B ("e pe n(apte.
9-.92.299;
4pacientul p"e#int!
)(,n fi#i(l(&ic+
d(a",e :48 ("e pe
n(apteA
4)(,n calitati )i
cantitati.
#./nxietate
moderat
Cauze:
necunoasterea
prognosticuui "oii.
Manifestri: facies
trist, team,
neiniste.
!acientu s fie echii"rat
psihic , s$si exprime
sentimentee si emotiie.
R(l p"(p"iu$
4,p"eun! cu pacientul identific cau#ele an5iet!tiiA
4funi#e# pacientului cun()tinte de)p"e .(ala )a+
t"ata,ent+ de)p"e ,(dul de iat! pe ca"e t"e.uie )!4l
u",e#eA
4a, ncu"a%at pacientul la lectu"!+ actiit!ti "ec"eatie
pent"u a4i nl!tu"a )ta"ea de an5ietateA
4fa,ilia"i#e# pacientul cu ,ediul )pitalice)cA
4a, a)i&u"at le&!tu"a cu fa,ilia+ p"ietenii.
$ 9:.92.299;
4pacient an5i()+
nelini)tit.
98.92.299;
4pacientul p"e#int!
an5ietate ,(de"at!.
9-.92.299;
4n u",a e5plicatiil("
date pecientul nu ,ai
p"e#int! an5ietate.
DI/=:>13IC2
:;)1I:=
>EI2C3I92 I:32)92:3I/ /1I132:32I /;3>:>M2
1/; D252=/32
29/5;/)2
%.Dificutatea de a
&ndepini activitti
recreative
Cauze: tuse seac ,
junghi toracic drept,
hipertermie.
Manifestri:
incapacitatea de a
&depini activitti
recreative.
!acientu s poat
&ndepini activitti
recreative.
)o propriu:
$am sta"iit si anaizat &mpreun cu pacientu
dac activittie sunt &n concordant cu activitatea
sa*
$am panificat &mpreun diferite activitti: citirea
ziaruui, ascutarea muzicii preferate*
$am avut &n vedere activitti care s nu$
suprasoicite, s nu$ deprime pe pacient*
$am asigurat o crestere progresiv a dificuttii
activittior recreative.
$pacientu paticip a
activitti recreative.
D.Dificutatea de a
participa a activitti
reigioase.
Cauze: neadaptarea
a rou de "onav.
Manifestri:
incapacitatea de a
desfsura practici
reigioase, de a se
informa din
documente
reigioase.
!acientu s participe a
activitti reigioase ae
grupuui din care face
parte.
)o propriu:
$am &ncurajat pacientu s$si exprime
sentimentee si pro"emee sae*
$am condus pacientu a Capea 1pitauui unde
acesta a "eneficiat de activittie reigioase*
$am cutat s discut des cu pacientu despre
diferite modaitti de practicare a reigiei*
$citirea de documente reigioase, participarea a
suj"e.
,#.,'.',,(
$pacientu citeste
diferite documente
reigioase.
,%.,'.',,(
$pacientu a
participat a suj"a
de a Capea
1pitauui.
DIAGNOSTICE
NURSING
OBIECTIVE INTERVENTIILE ASISTENTEI
AUTONOME SI DELEGATE
EVALUARE
+,.Cunostinte
insuficiente
Cauze:
inaccesi"iitatea a
informatii
Manifestri: cerere
de informatii,
cunostinte
insuficiente privind
"oaa sa, a
msurior de
prevenire, a
tratamentuui, si a
nevoior sae.
!acientu s detin
informatii cu privire a
"oaa sa, satisfacerea
nevoior sae de
convaescent.
)o propriu:
$am exporat niveu de cunostinte a pacientuui
cu privire a "oaa sa, modu ei de manifestare,
msurie de prevenire si curative, modu de
participare a interventiie si procesu de
recuperare a snttii*
$am stimuat dorinta de crestere a niveuui de
cunostinte*
$am informat pacientu c tre"uie s evite stresu,
frigu, umezeaa si c tre"uie s se odihneasc
suficient, s evite agomeratiie pu"ice.
!acientu detine
informatii cu privire
a "oaa sa , msuri
preventive si
curative.
TABEL CU E/AMENE DE LABORATOR
E/AMEN DE
LABORATOR
MOD DE RECOLTARE VALORI
OBTINUTE
VALORI
NORMALE
0" 1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
'm snge &n sticute cu cristae
2D3/$su"stant anticoaguant.
+(,' g4 +6 g4
0t -,4 -. 4
5eucocite6
7ormua
eucocitar
5A+'.%,,8mm
(
:eutrofie #,4
2uzunofie ,4
Eazofie+4
5imfocite'.4
Monocite -4
-',,$%,,,mm
(
6,$#,4
+$(4
,$+4
',$(,4
'$64
910 1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
fr staz +,6m6,,-m citrat de
:a (,%4
(. mm8h +$+,mm4
7i"rinogen 1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
-,.m snge6,,.m citrat de :a
(,%4.
6,' mg 4 ',,$-,, mg4
;ree
1nge
1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
'm snge fr su"stant
anticoaguant.
,,-. g 4 ,,',$,,-, g4
3<mo 1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
'm snge fr su"stant
anticoaguant.
( ;M5 ,$- ;M5
=icemie 1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
'm snge fr su"stant
anticoaguant.
+,+, g4 ,,%,$+,', g4
3=>
3=!
1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
'm snge fr su"stant
anticoaguant.
+' u.i.
- u.i.
'$', u.i.
'$+6 u.i.
Creatin 1e recoteaz dimineata pe
nemncate, prin punctie venoas
-m snge fr su"stant
anticoaguant.
,,D% mg4 ,,6$+,( mg4
2xamen de urin 1e recoteaz dimineata &n sticute
perfect curate, ctite cu ap
distiat, +,m urin.
!0 acid
/"umin$a"sent
/gucoz$a"sent
/miaz$a"sent
!igmenti "iiari$
a"sent.
!0 acid
/"umin$a"sent
=ucoz$a"sent
/miaz$a"sent
!igmenti "iiari$
a"sent
INTERVENTII CONSTANTE EVALUARE
$/m asigurat conditiie de igien si microcimat a saonuui prin: aerisire,
temperatura optim +%$''@C*
$!regtirea patuui, schim"area enjeriei de pat si de corp si asezarea
acesteia pentru a nu produce disconfort pacientuui*
$/m urmrit zinic functiie vitaesi vegetative si e$am notat &n 7oaia de
o"servatie a pacientuui H!,3/,),3F*
$/m urmrit si supravegheat faciesu pacvientuui, aspectu tegumenteor si
mucoaseor, starea psihic*
$/m pregtit si verificat materiaee necesare anaizeor de a"orator,
perfuzii, injectii, administrarea medicamenteor a indicatiie medicuui
speciaist*
$/m pregtit si condus pacientu a examinri paracinice cum ar fi: 2I=,
)x pumonar.
Interventiie propuse au fost efectuate fiind
satisfcute nevoie pacientuui.
E/AMENE 3ARACLINICE RE0ULTAT
2.I.= $Ii expic "onavuui necesitatea tehnicii pntru a &ntura factorii
emotionai*
$Conduc pacientu &nainte cu .$+, minute de examen pentru a se
odihni*
$!ozitia$decu"it dorsa, foarte reaxat*
$1e dez"rac toracee "onavuui*
$Montarea eecroizior pe cee patru mem"re, astfe:
$rosu$mna dreapt*
$ga"en$mna stng*
$verde$picioru stng
$negru$picioru drept.
$1e noteaz pe foaia de &nregistrare numee, vrsta si diagnosticu.
$fr modificri patoogice.
)x pumonar $Ii expic "onavuui necesitatea tehnicii pentru a &ntura factorii
emotionai*
$Conduc pacientu a serviciu radioogic*
$I ajut s$si dez"race regiunea toracic*
$Dup ce medicu a efectuat radiografia, ajut "onavu s se
&m"race*
$Conduc "onavu &n saon.
>pacitate omogen de intensitate
su"costa de form triunghiuar.
TABEL CU MEDICATIA 3E TIM3UL S3ITALI01RII
DATA MEDICAMENTUL MOD DE
3RE0ENTARE
CALE DE
ADMINISTRARE
DO0A
UNIC1 TOTAL1
ACTIUNE
,#.,'. ?
+-.,'.
',,(
!eniciin 7acoane
+.,,,.,,, u.i.
i.m. +.,,,.,,, -.,,,.,,,
u.i. a 6 ore u.i.
/nti"iotic
"actericid
Erofimen 3a"ete !eros + ta"et ( ta"ete
ora:,-, +-, III
''
2xpectorant
mucoitic
Codein 3a"ete !eros + ta"et ( ta"ete
III
/ntitusiv
/nagezic
/gocamin 7ioe ? ' m i.m. + fio ' fioe
II
/nagezic
/ntipiretic
!iafen 7ioe ? .m i.m. + fio ' fioe
II
/nagezic
/ntipiretic
Diazepam 3a"ete peros + ta"et I
ora:''
3ranchiizant
Epic"i#a
Eonav &n vrst de 6( ani, fr antecedente personae semnificative, se
interneaz &n urgent pentru: fe"r, frison, junghi toracic, tuse productiv, miagii,
anorexie.
5a examenu o"iectiv s$a constat: transpiratii, facies vutuos, herpes a"ia, fe"r
(%,#@C, 3/A+-.8D, mm0g, /vA%, "ti 8min.
5a examenu aparatuui respirator: vi"ratii vocae ampificate, sufu tu"ar si
rauri crepitante, matitate pumonar a "aza hemitoraceui drept.
2xamenee paracinice au evidentiat:
$2xamene de a"orator:
$0"A+(,' g4
$0tA-,4
$5A+'%,,8mm
(

$7ormua eucocitar:$neutrofieA#,4
$"azofieA+4
$eozinofieA,4
$imfociteA'.4
$monociteA-4
$910A(.mm8h
$7i"rinohenA6,' mg4
$uree sangvinA,,-. g4
$creatinA,,D% mg4
$gicemiaA+,+, g4
$3<moA( ;M5
$3=>A+' u.i. 3=!A- u.i.
$2xamen sumar de urin:
$!0$acid
$/"umin$a"sent
$=ucoz$/E12:3
$uro"iin$a"sent
$/miaz$a"sent
$!igmenti "iiari$a"sent
$2xamen radioogic: opacitate omogen de intensitate su"costa de form
triunghiuar, cu vrfu spre hi si "aza a periferie.
Eonavu &n perioada spitaizrii a urmat tratament cu !eniciin, /gocamin,
Codein, !iafen. 1u" tratament simptomatoogia s$a ameiorat, "onavu externndu$se
cu urmtoaree recomandri:
$evitarea friguui, umezeii, stresuui fizic si psihic, agomeratiior pu"ice cu risc
crescut de infectii*
$dispensarizare teritoria*
$tratament conform prescripitiior medicuui.
EDUCATIE 3ENTRU S1N1TATE+
3ENTRU 3REVENIRAE A6ECTIUNILOR RES3IRATORII
M!)u"i p"i,a"e:
Jmentinerea unei "une dispozitii a corpuui corespunztoare "oii*
Jpracticarea exercitiior fizice, sport, &notu fiind un mijoc de efectuare de
regu , a respiratiei.
Jevitarea fumatuui deoarece nicotina provoac vasoconstrictie.
Jevitarea consumuui de acoo, droguri$acestia inhi" centrii nervosi.
M!)u"i )ecunda"e:
Jevitarea respiratiei pe gur &n anotimpu rece$umed*
Jevitarea contactuui cu persoane care prezint afectiuni respiratorii*
Jevitarea agomeratiior pu"ice$&n epidemiie virae*
Jtratamentu precoce a afectiunior care au rsunet asupra aparatuui respirator:
anemia, insuficienta cardiac, infectii*
Jcom"aterea o"ezittii, deoarece o"ezitatea duce a reducerea expansiunii cutiei
toracice: o"ezii sunt receptivi a infectiie respiratotii, pmnii nu se diat &n
&ntregime secretiie nu sunt mo"iizate.
CAZUL NUMRUL 3
3RE0ENTAREA 3ACIENTULUI
Cule&e"ea datel("
1urse $ pacient*
$echipa de &ngrijire*
$foaia de o"servatie.
Date pe")(nale ale pacientului:
:ume: Dima
!renume: !etre
1ex: mascuin
9rsta: 6. ani
Domiciiu: oras )m$1rat, str. Drgicii, nr.+6
1tarea civi: cstorit
)eigie: ortodox
>rigine: romn
!rofesie: pensionar
Data internrii: ,-.,(.',,(
Data externrii: +-.,'.',,(
/ergii: nu prezint aergii aimentare sau medicae.
M(tiele inte"n!"ii:
$junghi toracic su"capuar stng
$fe"r (%@C
$frison unic
$tuse productiv
$miagii
$antragii
Antecedente p")(nale:
$0ernie inghin stng ? operat +DD..
Antecedente 'e"ed(4c(late"ale:
$nesemnificative
C(nditii de iat! )i ,unc!:
$ocuieste cu famiia &ntr$o cas cu 6 camere, conditii sau"re.
I)t("icul .(lii:
$!acientu decar c &n pin sntate aparetn, &n urm cu o zi a
prezentat: fe"r (%@C, frison unic, junghi toracic su"capuar stng, transpiratii
profunde, tuse productiv , miagii. 5a domiciiu a urmat tratament cu
antitermice, antagice , dar starea genera s$a agravat, ceea ce & determin s se
prezinte a medic pentru investigatii si tratament de speciaitate.
E5a,en clinic &ene"al:
1tare genera: interesat, 3A(%@C.
3egumente si mucoase: facies vutuos, im" prjit.
3esut ceuar su"cutanat: sa" reprezentat.
1istem imfi$gangionar: nepapa"i.
1istem osteo articuar: artragii
3aie: +#% cm.
=reutate: #' Ig.
/parat respirator:
$3orace norma conformat.
$9i"ratii vocae ampificate.
$)auri crepitante si sufu tu"ar.
$)A'( respiratii8minut.
/parat cardio$vascuar:
$1oc apexian &n spatiu 9 intercocta stng pe inia modio$cavicuar stng.
$Cgomote cardiace ritmice cu frecvent cardiac, D, "ti8min. 3/A+-,8D,
mm0g.
$Matitate cardiac &n imite normae.
$/rtere periferice pusatie.
/parat digestiv:
$/"domen supu, dureros a papare &n epigastru. 7icat nepapa"i, spin
nepapa"ie. 3ranzit intestina fizioogic.
/parat uro$genita:
$5oje renae i"ere, sensi"ie a papate profund.
=iardono pozitiv. ;rini hipercrome.
1.:.C. si organe de simt:
$).>.3. prezente "iatera.
$>rientat temporo$spatia.
Ele,ente de i&ien!.
>"isnuintee aimentare:
$!acientu serveste trei mese pe zi.
$/imente preferate: nu are.
$5ichide preferate: sucuri.
$Euturi acooice: nu consum.
$Cafea: o ceasc pe zi.
$3igri: fumeaz +.$', tigri pe zi.
2iminri:
1caun: +8zi, dimineata, aspect norma , cuoare &n functie de aimentatie,
consistent pstoas.
;rina : mictiuni fizioogice, cuoare ga"en ca paiu, miros amoniaca.
9rsturi : nu prezint.
3ranspiratie : prezent a niveu toraceui.
2xpectoratie : rozat si aderent.
>"isnuinte igienice :
$&si satisface singur igiena persona care este "ine &ntretinut.
$enjerie de corp si pat schim"at reguat.
/ctivitti si repaus :
>dihna : ora de cucare '($'(,(,, somn inistit fizioogic, urmreste
programee 39.
/ctivitti : efectueaz diferite activitti &n gospodrie.
Comportament : $coopereaz cu cadree medicae*
$nu creeaz pro"eme anturajuui si personajuui auxiiar*
$respect prescriptiie medicae.
Dia&n()tic ,edical la inte"na"e :
!neumonie acut.
3"(.le,e actuale :
- fe"r (% @ C
- junghi toracic su"scapuar stng
- tuse productiv
- transpiratii profuze
- artragii
- miagii
3"(.le,e p(tentiale :
- aterarea respiratiei
- potentia de deshidratare
- potentia de compicatii : cardiovascuare, otite, meningite,
artrite, etc.
Date de la.("at(" :
- 0" A +-,- g 4
- 0t A -.4
- 5 A +.,,,Kmm c
- 7ormua eucocitar : : A #'4 Ea A ,4 2o A +4
5i A '.4 Mo A '4
- 910 A .' mmKh
- 7i"rinogen A -., mg4
- ;ree sangvin A ,,-. g4
- Creatinin A +,,. mg4
- =icemia A +,+, g4
- 3<mo A ( ;M5
- 3=> A (+ u.i. 3=! A 6. u.i.
2xamen sumar de urin :
- !0 ? acid
- /"umin ? nor fin de a"umin
- =ucoz ? a"sent
- ;ro"iin ? a"sent
- /miaz ? a"sent
- !igmenti "iiari ? a"sent.
Epic"i#a
Eonav &n vrst de 6. ani, fr antecedente personae semnificative, se
interneaz &n urgent pentru : fe"r (% @C, junghi toracic su"scapuar stng, tuse
productiv, antragii, transpiratii profuze, mictiuni dureroase, urini hipercrome.
5a examenu o"iectiv s$a constatat : stare genera infuentat, transpiratii, facies
vutuos, fe"r (% @C, 3/ A +-,KD, mm 0g.
5a examenu aparatuui respirator : vi"ratii vocae ampificate, sufu tu"ar si
rauri crepitante. 1u"matitate pumonar a "aza hemitoraceui stng. )espiratii ',
respiratii8min.
2xamenee paracinice au evidentiat :
2xamene de a"orator :
- 0" A +-,- g 4
- 0t A -.4
- 5 A +.,,, K mm c
- 7ormua eucocitar : $ neutrofie A #'4
$ "azofie A ,4
$ eozinofie A +4
$ imfocite A '.4
$ monocite A '.4
- 910 A .' mmKh
- 7i"rinogen A -., mg4
- ;ree sangvin A ,,-. g4
- Creatinin A +,,.4
- =icemia A +,+,g4
- 3<mo A ( ;M5
- 3=> A (+ u.i. 3=! A 6. u.i.
2xamen sumar de urin :
- !0 ? acid
- /"umin ? nor fin de a"umin
- =ucoz ? a"sent
- ;ro"iin ? a"sent
- /miaz ? a"sent
- !igmenti "iiari ? a"sent.
2xamen radioogic : opacitate omogen de intensitate su"costa de form
triunghiuar cu distri"utie o"ar.
Eonavu &n perioada spitaizrii a urmat tratament cu !eniciin, /gocamin,
Codein, Erofimen, !iafen. 1u" tratament simptomatoogia s$a ameiorat, "onavu
externndu$se cu urmtoaree recomandri:
$evitarea friguui*
$evitarea umezeii*
$evitarea curentior de aer*
$evitarea agomeratiior pu"ice cu risc de infectii*
$dispensarizarea teritoria*
$revine a contro peste ( sptmni $ examen radioogic.
EDUCATIE 3ENTRU S1N1TATE+
3ENTRU 3REVENIREA A6ECTIUNILOR RES3IRATORII
M!)u"i p"i,a"e:
Jmentinerea unei "une dipozitii a corpuui corespunztoare "oii*
Jpracticarea exercitiior fizice, sport, &notu fiind un mijoc de efectuare, de regu , a
respiratiei*
Jevitarea fumatuui deoarece nicotina provoac vasoconstrictie*
Jevitarea consumuui de acoo, droguri$acestia inhi" centrii nervosi.
Ma)u"i )ecunda"e:
Jevitarea respiratiei pe gur &n anotimpu rece$umed*
Jevitarea contactuui cu persoane care prezint afectiuni respiratorii*
Jevitarea agomeratiior pu"ice$&n epidemiie virae*
Jtratamentu precoce a afectiunior care au rsunet asupra aparatuui respirator:
anemia, insuficienta cardiac, infectii*
Jcom"aterea o"ezittii, deoarece o"ezitatea duce a reducerea expansiunii cutiei
toracice: o"ezii sunt receptivi a infectiie respiratorii, pmnii nu se diat &n
&ntregime, secretiie nu sunt mo"iizate.
C. INTERVENTII A3LICATE
TEDNICA 3UNCTIEI VENINOASE
Definitie: )eprezint crearea unei ci de acces &ntr$o ven prin intermediu unui
ac de punctie.
1cop:
Jexporator:
$ recotarea sngeui pentru examene de a"orator "iochimice, hematiogice,
seroogice si "acterioogice.
Jterapeutic:
$administrarea unor medicamente su" forma injectiei si perefuziei intravenoase.
$recotarea sngeui &n vederea transfuzrii sae.
$executarea transfuziei de snge sau derivate ae sngeui.
$sngerarea (,,$.,,, m &n edemu pumonar acut, hipertensiunea arteria.
5ocu punctiei:
$venee de a pica cotuui H"aziic siu cefaicF unde se formeaz un ,,ML venos
prin anostomozarea or.
$venee ante"ratuui
$venee de pe fata dorsa a minii*
$venee su"cavicuare*
$venee femurae*
$venee maeoare interne.
$venee juguare si epicraniene ? mai aes a sugar si a copiu mic.
!regtirea punctiei.
Materiaee: $de protectie, pern eastic pentru sprijinirea "ratuui, musama,
aeza*
$pentru dezinfectia tegumentuui tip I.
$instrumentar si materiaee sterie, ace de '.$(, mm, diametru 68+,, #8+,,
+,8+, mm. Mn functie de scop, seringi de capacitate &n functie de scop, pense, mnusi
chirurgicae, tampoane*
$ate materiae$garou sau "and, 2march, epru"ete uscate si etichetate,
ciindru gradat, fioe cu soutii medicamentoase, soutii perfiza"ie, tvit rena
Hmateriaee se vor pregti &n functie de scopu punctieiF.
$pregtirea fizic$pentru punctia a venee "ratuui, ante"ratuui:
Jse aseaz &ntr$o pozitie conforta"i att pentru pacient, ct si pentru persoana
care execut punctia Hdecu"it dorsaF*
Jse examineaz caitatea si starea veneor, avnd grij ca hainee s nu &mpiedice
circuatia de &ntoarcere a niveu "ratuui*
Jse aseaz "ratu pe pernit si musama &n a"ductie si extensie maxim.
Jse dezinfecteaz tegumentee*
Jse apic garou a o distant de #$% cm. Deasupra ocuui punctiei, strngndu$
astfe &nct s opreasc circuatia venoas fr a comprima artera*
Jse recomand pacientuui s strng pumnu, venee devenind astfe
turgescente.
E5ecutia punctiei.
$/sistenta &m"rac mnusie sterie si se aseaz vis$N$vis de "onav.
$1e fixeaz vena cu poicee minii stngi a -$. cm. si ocu punctiei, exercitnd
o usoar compresiune si tractiune &n jos asupra tesuturior vecine.
$1e fixeaz seringa, gradatiie fiind &n sus, acu atasat cu "izou &n sus, &n mna
dreapt, &ntre poicee si restu degeteor.
$1e ptrunde acu traversnd, &n ordine, tegumentu$&n directie o"ic Hunghi de
(, gradeF, apoi peretee venos &nvingndu$se o rezistent eastic, pn acu &nainteaz
&n go.
$1e schim" directia acuui +$' cm. Mn umenu venei.
$1e controeaz ptrunderea acuui &n ven prin aspiratie cu seringa.
$1e continu tehnica &n functie de scopu punctiei venoase: injectarea
medicamenteor, recotarea sngeui, perfuzie.
$In caz de sngerare, se preungeste acu de punctie cu un tu" din poietien care
se introduce &n vasu coector, garou rmnnd egat de "rat.
$1e &ndeprteaz staza venoas dup executarea tehnicii prin desfacerea garouui
si a pumnuui.
$1e apic tamponu &m"i"at &n soutie dezinfectant a ocu de ptrundere a
acuui si se retrage "rusc acu.
$1e copmrim ocu punctiei +$( minute, "ratu fiind &n pozitie vertica.
In&"i%i"ea ute"i(a"! a pacientului.
$1e face toaeta oca a tegumentuui.
$1e schim" enjeria dac este murdar.
$1e asigur o pozitie comod &n pat.
$1e supravegheaz pacientu.
3"e&!ti"ea )*n&elui pent"u t"i,ite"ea la la.("at(".
$1e face imediat.
Accidente )i inte"entiile a)i)tentei.
$0ematom H prin infitrarea sngeui &n tesutu perivenosF$se retrage acu si se
comprim ocu punctiei +$( minute.
$1trpungerea venei Hperforarea pereteui opusF$se retrage acu &n umenu venei.
$/metei, paoare, ipotimie se &ntrerupe punctia, pacientu se aseaz &n decu"it
dorsa fr pern, se anunt medicu.
TEHNICA INJECTIEI INTRAMUSCULARE
Definitie: Const &n introducerea unor soutii izotonice, ueioase sau a unei
su"stante &n stratu muscuar prin intermediu unui ac atasat a sering.
Sc(p: Introducerea unei su"stante medicamentoase &n organism.
L(cul de electie:
Jregiunea superoestern fesier, deasupra mareui 3rohanter*
Jfata extern a coapsei, &n treime mijocie*
Jfata exern a "ratuui, &n muschiu detoid.
Mate"ialele nece)a"e:
Jseringi6ace mono, de diferite dimensiuni:
$A-,, .,, 6,, #, mm
$dA#8+,, %8+,, D8+,, cu "izon ung.
Jmedicamentu de injectat*
Jacoo medicina H tinctur de iodF*
Jpia*
Jtampoane de vat*
Jtvit rena*
Jsoutii dezinfectante.
O.iectie:
+. !regtirea materiaeor si instrumenteor necesare. 1e pregteste si se
transport a patu "onavuui.
'. !regtirea fizic si psihic a "onavuui$sta"iira ocuui injectiei.
$!sihoterapia "onavuui: decu"it ventra atera sau seznd.
$se descoper regiunea aeas pentru injectia intramuscuar, se repereaz
urmtoaree puncte:
Jpunctu 1mirnov, de a maree 3rohanter si &napoia ui.
Jpunctu Eartheem<, a unirea treimii externe cu cee dou treimi interne ae
iniei care uneste spina iiac antero$posterior cu iiaca anterioar a santuui
fesier*
Jzona situat deasupra iniei care uneste spina iiac posterior cu maree
3rohanter*
Jpentru pozitia seznd injectia se efectueaz &n toat regiunea fesier, deasupra
punctuui de sprijin.
Efectua"ea in%ectiei:
Jsparea pe mini cu ap si spun*
Jdezinfectia cu acoo medicina*
Jse dezinfecteaz gtu fioei cu un tampon de acoo*
Jse taie si se &ncarc seringa cu su"stanta medicamentoas*
Jse eimin "uee de aer*
Jse &ndeprteaz acu cu care s$a aspirat su"stanta si se adopteaz un ac potrivit
pentru injectie*
Jse dezinfecteaz ocu injectiei cu un trampon de vat cu acoo medicina*
Jse invit "onavu s$si reaxeze muscuatura, s stea inistit*
Jse &ntinde pieea &ntre index si poice sau poice si mediusu minii stngi*
Jse &nteap perpendicuar pieea ptrunznd -$# cm. Cu rapiditate si sigurant cu
acu montat &n sering*
Jse aspir, mentinnd pozitia acuui si se injecteaz su"stanta ent*
Jdup injectare se scoate repede acu acoperind usor cu tamponu &m"i"at cu
acoo medicina, masnd usor pentru a disocia panurie tesuturior strpunse,
activnd circuatia pentru a favoriza a"sor"tia*
Jse aseaz "onavu &n pozitie comod timp de .$+, minute repaus fizic*
Jse spa pe mini cu ap si spun*
Jreorganizarea ocuui de munc.
Incidente )i accidente:
+. Durere vie prin atingerea nervuui sciatic sau a unei ramuri a acestuia$se
impune retragerea acuui si se injecteaz &n at regiune.
'. !araizia prin ezarea nervuui sciatic.
(. 0ematom prin &nteparea unui vas.
-. )ecuperarea acuui$se extrage pe cae manua sau chirurgica.
.. 1upuratie septic datorit unor su"stante care nu sunt resor"ite.
6. 2m"oie prin introducerea accidenta &ntr$un vas de snge unei su"stante
ueioase sau &n suspensie.
#. !ozitia acuui pentru soutii injecta"ie coorate se verific detasnd seringa.
MSURAREA TEMPERATURII
Sc(p:
$ evauarea functiei de termoregare si termogenez.
5ocuri de msurare:
$ axi, pica inghina, cavitatea "uca, rect, vagin.
Mate"iale nece)a"e:
$ termometru maxima*
$ casoete cu tampoane de vat si comprese sterie*
$ recipient cu soutie dezinfectant*
$ tav medica*
$ u"rifiant*
$ acoo medicina*
$ ceas.
Inte"entiile a)i)tentei:
$ pregtirea materiaeor ng pacient*
$ pregtirea psihic a pacientuui*
$ sparea pe mini*
$ se scoate termometru din soutia dezinfectant, se cteste si se sterge cu o compres,
se scutur*
$ se verific dac este &n rezervor mercuru.
3ent"u ,!)u"a"ea n a5il!:
$ se aseaz pacientu &n pozitie de decu"it dorsa sau &n pozitie seznd*
$ se ridic "ratu pacientuui*
$ se sterge axia prin tampoane cu prosopu pacientuui*
$ se aseaz termometru cu rezervoru de mercur &n centru axiei, parae cu toracee*
$ dac pacientu este s"it, agitat, precum si a copii, "ratu va fi mentinut &n aceast
pozitie de ctre asistent*
$ termometru se mentine timp de +, minute*
$ dup terminarea timpuui de mentinere a termometruui, acesta se scoate, se sterge cu
o compres*
$ se citeste gradatia a care a ajuns mercuru termometruui*
$ se spa termometru, se scutur*
$ se introduce &n recipientu cu soutie dezinfectant Hsoutie caramin +4F*
$ se noteaz vaoarea o"tinut &n foaia de temperatur.
Termometrul maximal
3ermometru maxima utiizat &n medicin este gradat dup scara Cesius. 2 este un
termometru cu scar redus de a (-,. pn a -'
,
, scara variatiior pataogice ae
temperaturii corporae umane. =radee sunt divizate &n zecimi de grade. !artea
esentia a termometruui este un tu" capiar din stic, &nchis si rgit a unu din
capete pentru rezervoru de mercur. 5umenu tu"uui capiar este foarte mic,
corespunztor voumuui redus a rezervoruui care tre"uie cai"rat ct mai mic pentru
a putea fi introdus cu usurint &n cavittie corporae unde se msoar temperatura.
Cooana capiaruui are form de enti ciindric, convergent, prin care imaginea
cooanei de mercur apare tit, favoriznd citirea niveuui a care s$a urcat.
5a trecerea dinte rezervoru de mercur si tu"u capiar exist o mic gtuitur,
care permite trecerea mercuruui &mpins de forta de diatatie a acestuia su" infuenta
cdurii. >dat cu rcirea aeruui mercuruui se retract, dar gtuirea de pe cooana de
mercur se rupe imediat su" gtuitur si astfe va indica totdeauna temperatura maxim.
3u"u capiar este prins pe un perete de stic ptoas ce poart gradatia si totu
este cuprins &ntr$un rezervor &nchis de stic.
CA3.V.
BIBLIOGRA6IE
+./5E; I>/: si coa"oratorii $/natomia omuui , 2d. I.M.7., Cuj :apoca,
+D%,.
'.E/51 M. $3erapia infectiei, 2d. Medica Eucuresti, +D##
(.E);CI:2) I. Hsu" redactieF $Medicin intern, 2d. Medica Eucuresti,
+D%,.
-.D;MI3); C.=0. $3ratat de Medicin Intern, 2d. Medica
Eucuresti, +D#%.
..7>D>) >. $3ratat eementar de Medicin Intern, 2d.
Dacia, Cuj, +D#-
6.=02)/1IM 5. Hsu" redactieF $Medicin Intern, 2d. Medica Eucuresti,
+DD..
#.I7)IM M, :IC;521C; =02. $Compendiu de /natomie, 2d. 1tiintific si
2ncicopedic, Eucuresti, +DD%.
%.5;!; :. =02. Hsu" redactieF $Medicin Intern, 2d, Medica, Eucuresti,
+D.6.
D.MI0OI521C; 9. $Ereviar de 1eminoogie medica, 2d. 1crisu
)omnsesc, Craiova, +D%,.
+,.M>=/ /. E)ICI:2) I. Hsu"
redactieF
$Medicin Intern, 2d. Didactic si !edagogic,
Eucuresti, +D6#.
++.!O;: ). Hsu" redactieF $3erapeutica Medica H9o.IF, 2d. Medica,
Eucuresti +D%'.
+'.!O;: ). Hsu" redactieF $3ratat de Medicin Intern, H9o.IF, 2d.
Medica, Eucuresti, +D%6.
+(.)PM:IC25; ). $!rognosticu Eoior Interne Hvo.IF, 2d.
Medica, Eucuresti, +D#%.
+-.1;32/:; 1. $Diagnosticu si 3ratamentu Eoior Interne
H9o.IF, 2d. Medica, Eucuresti, +D%'.
+..3I3I)CO 5. $=hid de nursing, 2d. 9iata Medica
)omneasc, Eucuresti, +DD6.
+6.3I3I)CO 5. $3ehnici de evauare si &ngrijire acordate de
asistentii medicai, 2d. 9iata Medica
)omneasc, Eucuresti, +DD#.
+#.3I3I)CO 5. $Ereviar de exporri functionae si &ngrijiri
speciae acordate "onavuui, 2d. 9iata
Medica )omneasc, Eucuresti, +DD#.
+%.3I3I)CO 5. $Manua de &ngrijiri speciae acordate
pacientior de asistentii medicai, 2d. 9iata
Medica )omnesac, Eucuresti, +DD%.
NEVOILE 6UNDAMENTALE
:29>I/
7;:D/M2:3/5O
!)>E52M/ D2 D2!2:D2:3O 1;)1/ D2
DI7IC;5/3/32
:evoia de a mentine
temperatura corpuui
&n imite normae.
1u"fe"riitate, manifestat prin
temperatura (%@C, diaforez.
!rocesu infamator
pumonar.
:evoia de a respira si
a avea o "un
circuatie.
>"structia cior respiratorii
superioare, manifestat prin
dispnee expiratorie, tuse frecvent
puruent.
!rocesu infamator
pumonar
:evoia de a eimina. Diaforez manifestat prin
transpiratii a niveu toraceui.
!rocesu infamator
pumonar
:evoia de a se
aimenta.
/imentatie inadecvat caitativ si
cantitativ, manifestat prin
inapetent.
Cauzat prin junghi
toracic retrosterna drept,
tuse.
:evoia de a dormi si
de se odihni.
Insomnie manifestat prin
dificutatea de a dormi, treziri
nocturne frecvente.
Gunghi toracic, tuse
frecvent, anxietate.
:evoia de a evita
pericoee.
aF/terarea confortuui manifestat
prin junghi toracic su"capuar
stng.
Cauzat de procesu
infamator pumonar.
"F/nxietate moderat manifestat
prin team , neiniste.
:ecunoasterea
prognosticuui "oii.
:evoia de a se recrea Dificutatea de a &ndepini activitti
recreative, manifestat prin
incapacitatea de a &ndepini
activitti recreative.
Gunghi toracic su"capuar
stng, tuse frecvent.
:evoia de a actiona
conform propriior
convingeri si vaori
de a$si practica
reigia
Dificutatea de a participa a
activitti reigioase, de a se informa
din documente reigioase.
:eadaptarea a rou de
"onav.
:evoia de a &nvta. aFCunostinte insuficiente
manifestat prin cererea de
informatii.
"FCunostinte insuficiente privind
"oaa sa, a msurior de prevenire,
a diagnosticuui.
Inaccesi"iitatea a
informatii.

S-ar putea să vă placă și