Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA DE PROIECT

Utilaje i SDV-uri la sudarea in mediu


de gaz protetor
1. ARGUMENT
Sudarea este operaia tehnologic prin care se realizeaz o asamblare
nedemontabil a dou sau mai multe piese metalice, utiliznd nclzirea
local, presiunea sau ambele, cu sau fr folosirea unui material de
adaos similar cu metalul pieselor de mbinat
Clasificarea mbinrilor sudate se poate face dup mai multe
criterii. Printre acestea, cele mai importante sunt urmtoarele:
a! dup poziia n spaiu a mbinrii n momentul sudrii;
"! dup poziia reciproc a elementelor mbinate.
up primul criteriul, mbinrile sudate se clasific n figura.
#$ Custur orizontal sau orizontal n !gheab;
%$ Custur orizontal pe plan nclinat sau orizontal cu un
perete "ertical;
&$ Custur orizontal pe perete "ertical sau orizontal cu
perei nclinai;
'$ Custur n corni#;
($ Custur de plafon sau peste cap;
)$ Custur "ertical $ de !os n sus %ascendent&;
$ de sus n !os %descendent&.
'ipuri de mbinri dup poziia n spaiu n momentul sudrii.
( $ orizontal %orizontal n !gheab&; ) $ orizontal pe plan nclinat
%orizontal cu un perete "ertical&; * $ orizontal pe perete
"ertical(orizontal cu perei nclinai&; + $ n corni#; , $ de plafon; - $
"ertical %ascendent, descendent&.
up cel de$al doilea criteriu, mbinrile sudate se clasific n:
(. .mbinri cap la cap:
- unilaterale sau bilaterale;
- cu sau fr prelucrarea marginilor.
). .mbinri de col;
*. .mbinri n guri.

Elementele geometrice ale cordonului
/orma cordonului de sudur depinde de mai muli factori, n special
la sudarea manual unde inter"ine #i calificarea operatorului sudor.
/orma cordonului, lambinarea cap la cap, este prezentat n figura.
0lementele geometrice ale mbinrii cap la cap.
Pe msur ce se tope#te electrodul, se tope#te #i metalul de baz,
care particip la formarea cordonului. Cantitatea de metal de baz, ce
intr n fuziune, respecti" adncimea pn la care ptrunde arcul electric,
depinde de intensitatea curentului de sudare. e aceea, la sudarea
manual, care se face cu intensiti mici, adncimea de ptrundere 1
este limitat.
02perimental s$a stabilit, pentru sudarea manual cap la cap fr
te#irea marginilor, c adncimea de ptrundere ma2im este de 1
ma2
3
,mm. in aceste moti"e, tablele cu grosimi mici s 4 +mm, pot fi sudate
pe o singur parte, iar la grosimi s 3 %,...5&mm tablele se sudeaz pe
ambele pri, fr te#irea marginilor.
Pentru grosimi mai mari muchiile se te#esc, i ar rostul b "a fi
mai mare. 6i mea cordonul ui are "al oarea 0 3 %,...(,&mm, iar
raportul 3 071 ia "alori cuprinse ntre %)...5&. raport ce poart numele
de coeficient de form al cordonului.
Cordonul de sudur este caracterizat, n afara mrimilor prezentate
mai sus, #i de supranlarea h 4 8,( s %"aloare recomandat&.
Proedeele de sudare *n mediu de gaze MI+ ,i MA+ sunt -olosite *n .arianta
semimeanizat/ sau meanizat/ 0uneori automatizat/!$ Varianta semimeanizat/
se *nt1lne,te *n mod urent2 *n are sudorul e3eut/ majoritatea opera4iilor u
e3ep4ia aduerii s1rmei de sudur/ ,i a gazelor de prote4ie *n zona arului$
Aeste materiale de sudare .in *n zona arului prin intermediul unui tu" -le3i"il
de la panoul de distri"u4ie al gazelor ,i de la meanismul de a.ans al s1rmei
eletrod$
Varianta meanizat/ sau automatizat/ -olose,te o sanie2 sau un /ruior are
realizeaz/ deplasarea arului eletri *n lungul rostului elementelor de *m"inat$
Pe sanie sau /ruior se a-l/ at1t sistemul de a.ans al s1rmei eletrod 1t ,i
apul de sudare la are .in gazele de prote4ie2 preum ,i sistemul de r/ire u
ap/ a duzelor apului de sudare$
A.antajele
proedeelor de sudare MI+-MA+ sunt urm/toarele5
- arul eletri este .izi"il ,i dei onduerea proesului de /tre operator este
mult u,urat/6
- *n urma proesului de sudare nu rezult/ o antitate important/ de zgur/2 a
atare nu este ne.oie de ur/4irea aesteia$ 7n ordon pro"a"ilitatea apari4iei
inluziunilor de zgur/ este mult redus/$ Sudarea prin mai multe treeri este
ast-el u,urat/ e.it1nd ur/4irea zgurei$ Ca atare2 produti.itatea proedeelor
reste6
- proedeele au un grad mare de uni.ersalitate2 put1ndu-se suda majoritatea
materialelor metalie ,i *n orie pozi4ie$
Deza.antajele proedeelor MI+-MA+ sunt urm/toarele5
- e8ipamentul de sudare este mai sump datorit/ omple3it/4ii lui *n eea e
pri.e,te a.ansul s1rmei eletrod2 neesitatea r/irii u ap/2 neesitatea
administr/rii gazului de prote4ie6
- pistoletul de sudare este mai greu datorit/ e3isten4ei ,i a -urtunului de leg/tur/
are transport/ ondutele de gaz2 de ap/ de r/ire ,i a"lul -le3i"il de
onduere a s1rmei de sudare2 preum ,i a"lul de urent6
- operatorul nu poate urm/ri gradul de prote4ie al "/ii de sudur/ neo"ser.1nd
lopotul de gaz reat *n jurul arului6
- intemperiile atmos-erie pro.oa/ deplasarea gazului de prote4ie ,i *n speial
.1ntul e a4ioneaz/ *n ondi4iile de ,antier$
Parametrii te8nologii primari la sudarea prin proedeele MI+-MA+2 .ariaz/
*ntre urm/toarele .alori5
- intensitatea urentului de sudare5 IS 9 (:$$$(:: A6
- tensiunea arului5 Ua 9 #)$$$&( V6
- .iteza de sudare5 .S 9 &:$$$ #(: m;min6
- diametrul s1rmei eletrod5 de 9 :2)$$$&2% mm2 mai des -olosit -iind d 9 :2<$$$%2'
mm6
- -de"itul de gaz =g 9 #:$$$%( l;min$
Materiale de sudare
>a sudarea MI+ s1rmele de sudare au *n general aeea,i ompozi4ie a ,i
materialul de "az/ are se sudeaz/$ Drept gaze de prote4ie la sudarea MI+ se
-oloses argonul sau 8eliul$ Argonul are a.antajul a este un gaz mai ie-tin2
asigur/ o sta"ilitate "un/ a arului eletri *ntru1t tensiunea de ionizare este
mai mi/$ 7n plus2 argonul produe ,i ?autoasu4irea@ s1rmei *n ursul sud/rii2
eea e ondue la onentrarea arului eletri$ Aeliul este un gaz mai sump2
u o densitate mai mi/ de1t argonul ,i 8iar de1t a aerului$ El nu asigur/
-enomenul de mirora"lare a,a um se *nt1mpl/ *n
azul argonului$ Aeliul *ns/ realizeaz/ o p/trundere mult mai mare la sudarea
di-eritelor materiale metalie$ Uneori2 *n gazul de prote4ie se mai introdue
o3igenul ,i "io3idul de
ar"on$ O3igenul introdus2 *n propor4ii relati. s/zute2 #$$$(B2 -ae s/ reas/
temperatura arului datorit/ -enomenelor energie de o3idare2 a atare2 re,te ,i
p/trunderea us/turii$ Tre"uie a.ut *n .edere -aptul / o3igenul redue antitatea
de elemente de aliere din ompozi4ia materialului topit a urmare a proeselor
de o3idare din "aie ,i din arul eletri$ Com"inarea argonului u dio3idul de
ar"on2 p1n/ la %(B CO%2 are drept onsein4/ aela,i e-et de o3idare energi/
reat prin desompunerea "io3idului de ar"on ,i2 a atare2 ondue la
intensi-iarea regimului de sudare$
7n plus arul de.ine mai sta"il2 iar *mpro,/rile de metal se redu$
>a sudarea MA+ s1rmele de sudur/ au *n ompozi4ia lor un surplus de siliiu ,i
mangan2 *n azul sud/rii o4elurilor2 pentru a asigura dezo3idarea "/ii$ 7n lipsa
aestor elemente o3igenul pro.enit din desompunerea "io3idului de ar"on ar
ataa alte elemente de aliere2 sau -ierul re1nd o3izi u e-ete de-a.ora"ile
asupra ompozi4iei "/ii de metal topit$ De o"iei la sudarea MA+ a o4elurilor
ar"on ,i sla" aliate s1rmele au ira :2&$$$#2%B Si ,i #2%$$$%2(B Mn$ Uneori2 *n
s1rma de sudur/ se introdue ,i titan realiz1ndu-se o miroaliere u titan p*n/ la
:2%B$ Aeast/ miroaliere ondue la un proent de titan de :2:&B *n ordonul
de sudur/ a.1nd a a-ete re,terea arateristiilor de rezisten4/ ale *m"in/rii ,i
*n speial re,terea rezilien4ei de peste dou/ ori$ Cel mai -olosit gaz ati.
pentru sudarea MA+ este dio3idul de ar"on2 dup/ um s-a
ar/tat$ Dar la sudarea MA+ mai pot -i -olosite ,i amesteuri de gaze$ Ast-el
argonul introdus *n dio3idul de ar"on ondue la *m"un/t/4irea arderii arului
eletri asigur1nd dei re,terea sta"ilit/4ii aestuia ,i totodat/ *m"un/t/4irea
plastiit/4ii *m"in/rii a urmare a reduerii antit/4ii de o3igen din apa4iul
arului$ O3igenul introdus *n dio3idul de ar"on are aela,i e-et a ,i la
sudarea MI+2 respeti. re,terea temperaturii metalului topit2 re,te ast-el
.iteza de sudare$ Totodat/2 o3igenul mi,oreaz/ ,i e-etul de *mpro,are a
metalului topit2 d1nd us/turii un aspet mai uni-orm$ O3igenul se introdue *n
propor4ie de p1n/ la #:B la o4elurile nealiate2 dei nea-etate de reduerea prin
o3idare a elementelor de aliere ,i *n propor4ie p*n/ la (B la o4elurile sla" aliate$
+azele de prote4ie la sudarea MI+-MA+ tre"uie s/ ai"/ o puritate -oarte mare
de ira CC2CB$
De asemenea2 umiditatea gazelor tre"uie s/ -ie mai mi/ de*t &:: mg;m&DE ,i
*n azurile preten4ioase de sudare su" #:: mg;m&DE$ Se are *n .edere /2 u 1t
puritatea gazului este mai mi/ ,i .iteza de sudare se .a redue$ O in-luen4/
deose"it/ o are puritatea gazului asupra arateristiilor meanie ale *m"in/rii
sudate$ Umiditatea gazului este deose"it de ne-a.ora"il/ prin aeea / apa la
temperatura arului se desompune *n 8idrogen ,i o3igen am"ele gaze a.1nd
e-ete de-a.ora"ile asupra "/ii de metal topit$
Sudarea MI+-MA+ poate s/ se realizeze dintr-o singur/ treere2 -/r/ prelurarea
rostului2 la grosimi p1n/ la ( mm2 *n ondi4iile *n are diametrul s1rmei eletrod
este de % sau %2' mm$ Sudarea se poate realiza dintr-o singur/ treere p1n/ la
grosimi de #: mm2 da/ rostul este u prelurare *n ?V@ s1rma de sudur/ -iind
de %2' sau &2% mm$ Pentru grosimi mai mari ale omponentelor2 sudarea se
realizeaz/ u rost *n ?V@ sau ?F@ prin mai multe treeri$