Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 5

Certificatul se elibereaz pe un format purtnd antetul instituiei gazd


_________________________________
(Instituia/ Compania)
Nr._______ din ____________

ATESTAT DE PRACTIC
Studentul(a) _______________________________, Facultatea de _______________________,
specializarea ________________________, anul _____, grupa ___________, a efectuat practica n
instituia/ compania noastr n perioada ___________________, cu____ore/zi, n total ___ore.
Practica a fost coordonat de ctre o persoana desemnat din cadrul instituiei/ companiei:
Numele i prenumele: ____________________________
Funcia: _______________________________________
Tel/ Fax/ E-mail: ________________________________.
Studentul(a) a realizat proiectul cu tema _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
evaluat cu calificativul (foarte bine/ bine/ satisfctor/ nesatisfctor) _____________________.
Proiectul conine elemente de (mare interes/ interes/ fr interes) ____________________ pentru
instituia/ compania noastr.
Alte comentarii ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

DIRECTOR,

COORDONATOR PRACTIC,