Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3

Nr._______ din ____________


CTRE,

Facultatea de Inginerie Mecanic


Catedra de autovehicule i motoare

Subsemnatul ____________________________________________________,
student(a) la Facultatea de INGINERIE MECANIC, specializarea
________________________________, anul de studiu _____, grupa ________,
telefon __________________, e-mail __________________, v rog s
aprobai efectuarea stagiului de practic la instituia/ compania
______________________________________________, din localitatea
___________________ cu domeniul de activitate _______________________.
Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituiei/ companiei sunt (numele
i prenumele/ adresa/numrul de telefon/ e-mail)
________________________________________________ _______________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Student,
___________________________