Sunteți pe pagina 1din 2

COMISIA METODIC A NVTORILOR

PLANUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I


ANUL COLAR 2013 2014
NR.
CRT.
TEMATICA ACTIVITILOR METODICE CINE RSPUNDE DATA OBSERVAII
1. Reorganizarea comisiei metodice
Alegerea atribuiilor fiecrui membru
Planificarea activitilor semestriale ale Comisiei Metodice
Elaborarea evalurilor iniiale
Stabilirea oionalelor
Prezentarea raortului de activitate e anul !"1! # !"1$
Stabilirea listei de nevoi de formare entru fiecare membru al Comisiei Metodice
%rganizarea &i derularea testrilor iniiale
# Resonsabil
# 'oi (nvtorii
!)."*.1$
!. +iscutarea lanului de activitate e semestrul ,
Analiza &i (nregistrarea rezultatelor evalurilor iniiale- (ntocmirea lanului de intervenie
Avizarea lanificrilor calendaristice
# Resonsabil
# 'oi (nvtorii
11.1".1$
$. .ecie demonstrativ # /coala 01erg1itesti- clasa a ,,,2,34a- (nvtor Mariana %telea
Analiza leciei
Stabilirea activitilor e5tracurriculare entru anul &colar (n curs
# Resonsabil
# Mariana %telea
$".1".1$
6. Cerc edagogic # 'oi (nvtorii !7.11.1$
8. Stabilirea rogramului entru serbarea de Craciun
9Parteneriat &coal # familie: # imresii- (mrt&irea roriilor e5eriene- modele de activiti (n cadrul
roiectului
+iscutii desre activitatea edagogica de la cerc
# Resonsabil
# 'oi (nvtorii
1$.1!.1$
+irector- Resonsabil:
Stoi! A"#i!$ B!#%& R!'o$!
COMISIA METODIC A NVTORILOR
PLANUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL AL II(LEA
ANUL COLAR 2013 2014
NR.
CRT.
TEMATICA ACTIVITILOR METODICE CINE RSPUNDE DATA OBSERVAII
1. Analiza raortului de activitate e semestrul , !"1! # !"1$
+iscutarea lanului de activitate e semestrul al ,,4lea
Prezentarea raortului rivind derularea roiectului 9Parteneriat &coal # familie:
.ecie demonstrativ # /coala 01erg1ie&ti- simultan clasele a ,,4a &i a ,,,4a- (nvtor %elea Mariana
Analiza leciei
Stabilirea rogramului entru stm;na 9/coala altfel:
+iscutarea &i arobarea subiectelor entru olimiad
# Resonsabil
#Cotorogea 3ictoria
# %elea Mariana
# 'oi (nvtorii
!*."1.1$
!. .ecie demonstrativ # /coala 01erg1ie&ti- clasa regtitoare- (nvtor Marin Claudia
Analiza leciei
<outi edagogice
%rganizarea &i derularea olimiadei de matematic
# Resonsabil
# Marin Claudia
# 'oi (nvtorii
# Rdu Mariana
!7."!.1$
==."!.1$
$. .ecie demonstrativ # /coala C&una- clasa a ,,,4a- (nvtor Radu Carmen
Analiza leciei
%rganizarea unei e5oziii cu lucrrile elevilor dedicate zilelor de 1#> Martie
,mresii rivind derularea roiectului 9?mi lace s citesc:
# Resonsabil
# Radu Carmen
# 'oi (nvtorii
# %elea Mariana
">."$.1$
">."$.1$
6. .ecie demonstrativ # /coala 01erg1ie&ti- clasa ,- (nvtor @arbu Ramona
Analiza leciei
# Resonsabil
# @arbu Ramona
# 'oi (nvtorii
!$."6.1$
8. %rganizarea &i derularea testrilor finale
Cerc Pedagogic
# Resonsabil
# 'oi (nvtorii
==."8.1$
==."8.1$
7. .ecie demonstrativ # /coala C&una- clasa ,- (nvtor Cotorogea 3ictoria
Analiza leciei
Analiza &i (nregistrarea rezultatelor evalurilor iniiale- (ntocmirea lanului de intervenie
Prezentarea raoartelor semestriale &i anuale rivind derularea roiectului 9Parteneriat &coal # familie:
?ntocmirea raoartelor semestriale &i anuale ale Comisiei metodice recum &i a raortului de evaluare
# Resonsabil
#Cotorogea 3ictoria
# 'oi (nvtorii
">."7.1$
+irector- Resonsabil:
Stoi! A"#i!$ B!#%& R!'o$!