Sunteți pe pagina 1din 221

APULEIUS

Metamorfoze
sau
M garul de aur
Traducere din limba latin i note de I. Teodorescu
Edi ie rev zut i ntregit , cu un cuvnt nainte de
Ion Acsan
Colec ie coordonat de prof. dr. Dan Grigorescu
Cuvnt nainte
Cartaginezul romanizat Apuleius (125-170 d !r" este autorul
uni#ului roman latin #are ne-a par$enit integral% spre deose&ire de
Satyricon-ul lui Petroniu% pre'igur(nd prin a&ila lui #onstru#)ie
#omple*itatea modernilor s+i urma,i- realist% satiri#% 'antasti#% magi#%
misti#% miti#% 'iloso'i#% dar% mai ales% erotic.
Ademenit de tainele $estitelor $r+.itoare tesaliene% #orintianul Lu#ius
ade$ere,te '+r+ s+ $rea pitagoreismul prin trans'ormarea lui /ntr-un asin%
/nzestrat #u su'let omenes#- de ai#i ,i titlul romanului 0 Metamorfoze
sau Mgarul de aur. Cu a.utorul zei)ei Isis% al #+rei preot de$ine% el /,i
$a re#+p+ta /n mod mira#ulos /n'+)i,area ini)ial+ dup+ o serie de peripe)ii
triste sau 1azoase% datorate depra$+rii% r+ut+)ii ,i neg1io&iei st+p(nilor
s+i o#azionali% st(rnind #1iar ,i pasiunea unei matroane romane% adept+ a
zoo'iliei Curiozitatea o $a pune la grele /n#er#+ri ,i pe eroina #elui mai
'rumos &asm mitologi# al anti#1it+)ii gre#o-latine- Ps2#1e (/n gre#e,te
Sufletul"% #are /n#al#+ interdi#)ia de a $edea #1ipul so)ului ei Amor%
redo&(ndindu-l dup+ #e $a tre#e prin mari su'erin)e Po$estitor /nn+s#ut%
#u o inepuiza&il+ $er$+ ,i in$enti$itate% Apuleius in#lude /n trama
romanului s+u numeroase nu$ele a$(nd #a su&ie#t predile#t triung1iul
#on.ugal% pe #are inteligentul ure#1eat /l dezapro&+ ,i demas#+ #u mult
umor Printre numero,ii autori #are s-au inspirat din #ele&rul episod
mitologi# se num+r+ Calderon /n piesa intitulat+- Ni Amor se libra de
Amor (1340"% 5oliere /n tragedia-&alet Psyce (1371"% #u $ersuri de P
Comeille ,i muzi#+ de Lulli% pre#um ,i La 6ontaine /n po$estirea sa /n
proz+ !es Amours de Psyce et de Cu"idon (1337"
Amor #i Psyce$ 8asm mitologi# dup+ Apuleius (9radu#ere" de :
Popa-Lisseanu a ap+rut /n 1724 la 9ipogra'ia ;o#<e2-Clu&% 8u#ure,ti
(=in pu&li#a)iile Casei >#oalelor% 8i&liote#a autorilor gre#i ,i romani"
Editura de Stat pentru Literatur+ Uni$ersal+ a 'ost #ea #are a tip+rit
prima tradu#ere aoto1ton+ integral+ a #ele&rului roman latin- Lu#ius
Apuleius% Mgarul de aur. Metamorfoze. ?n rom(ne,te de I 9eodores#u
(Cole#)ia Clasi#ii literaturii un$ersale" =up+ ze#e ani% Editura pentru
Literatur+ a in#lus /n Seria nou+ a #ole#)iei 8i&liote#a pentru to)i (nr
440"- Lu#ius Apuleius% Mgarul de aur. 9radu#ere ,i note de I
9eodores#u Pre'a)+ ,i ta&el #ronologi# de @ I @i#uli)+ Eu /nsumi am
'ost reda#torul de #arte% '+#(nd parte pe atun#i din renumitul #ole#ti$ al
editurii &u#ure,tene ALiteratura artisti#+B din C1i,in+u a reprodus
/nto#mai a#east+ edi)ie /n 1770 ?ntre timp% I 9eodores#u ,i @ I
@i#uli)+ tre#user+ de mult /n lumea um&relorC
>tiam #+% dintr-o ipo#rit+ pudoare Aideologi#+B% #enzura totalitar+
inter$enise /n te*tul tradu#erii% elimin(nd sama$olni# pasa.ele pe #are le
so#otise ,o#ante sau inde#ente 5i-am asumat a,adar #ompletarea
la#unelor in$oluntare% pre#um ,i ameliorarea $e#1ii $ersiuni% #(teodat+
prea in'luen)at+ de t+lm+#irile 'ran#eze% prin /nl+turarea unor e*presii
desuete Am 'ost sus)inut de Editura Uni$ers% #are /n 1773 a tip+rit-
Apuleius% Metamorfoze sau Mgarul de aur$ tradu#ere din lim&a latin+
,i note de I 9eodores#u Edi)ie nou+% re$+zut+ ,i /ntregit+ de Ion A#san
Introdu#ere de Eugen Cize< Prezenta edi)ie nu di'er+ de #ea pre#edent+
de#(t prin /nl+turarea inad$erten)elor tipogra'i#e ,i /nlo#uirea amplei
Introdu#eri #u o su##int+ not+ introdu#ti$+
=e#em&rie 200D
%on Acsan
CARTEA NTI
Prin tai'asul a#esta /n genul milezian
1
% eu $reau s+ $+ /n'+)i,ez un ,ir
de 'elurite istorii ,i s+ /n#(nt ure#1ile $oastre &ine$oitoare #u un
murmur pl+#ut =a#+ nu $+ pli#tise,te s+ $+ arun#a)i o#1ii pe a#est
papirus #are poart+ pe#etea unei is#usite trestii de pe malul @ilului
2
% $e)i
$edea #u uimire '+pturi omene,ti s#1im&(ndu-,i 'igura ,i 'orma ,i apoi%
prin metamor'oz+% re$enind la starea lor de mai /nainte ?n#ep AutorulE
/n #(te$a #u$inte% iat+-l
!imetul
D
% /n Ati#a% Istmul Ep12rean
4
,i 9enara de l(ng+ Sparta
5
%
p+m(nturi 'eri#ite% a$(nd $e,ni#ia asigurat+ prin #+r)i ,i mai 'eri#ite 0
a#estea sunt $e#1iul leag+n al str+mo,ilor mei A#olo am /n$+)at eu
lim&a ati#+% /n primii ani ai #opil+riei mele 5ai apoi% a.ung(nd /n
#apitala La)iului% mi-am ,le'uit #u o trud+ plin+ de ne#azuri
str+mo,eas#a lim&+ a #et+)enilor romani% pornind la trea&+ '+r+
/ndrumarea ni#i unui pro'esor =e a#eea% #er mai /nt(i iertare da#+ eu%
$or&itor ne#ioplit al unei lim&i str+ine ,i nea$(nd me,te,ugul e*prim+rii
alese din 'or% $oi mai gre,i #(te #e$a =e alt'el% /ns+,i a#east+ tre#ere de
la o lim&+ la alta se potri$e,te de minune #u stilul #+l+re)ului de #ir#
3
pe
#are-l 'oloses# ?n#ep o po$este de origine gre#eas#+- 'ii atent% #ititorule%
#+ /)i $a pl+#ea
5+ du#eam /n 9esalia pentru a'a#eri% 'iind#+ dinspre partea mamei
sunt originar ,i din 9esalia% prin #ele&rul Plutar1
7
% ,i apoi prin nepotul
s+u% Se*tus 'iloso'ul% #are 'a# gloria neamului nostru =up+ #e am ur#at
1
?ntr-un stil u,or ,i glume)% a #+rui li#en)+ mergea uneori p(n+ la neru,inare Se
pare #+ a#est gen /,i datoreaz+ numele 'aptului #+ /,i are o&(r,ia /n 5ilet% unde
mora$urile erau e*trem de slo&ode
2
A#esta era A#ondeiulB #u #are egiptenii s#riau pe papirus sau pe pergament
Al)ii $+d /n #u$intele autorului o glumea)+ aluzie la pi#anterii ,i la stilul
spiritual al s#riitorilor egipteni
3
5unte din )inutul ati#% renumit pentru mierea al&inelor lo#ale
4
Ad.e#ti$izarea str+$e#1iului nume al Corintului% ora, din istmul #are lega
Peloponesul de :re#ia #ontinental+

Azi Capul 5atapan% din teritoriul Spartei% la #ap+tul e*trem al Peloponesului


!
Saltul #+l+re)ului de #ir# de pe un #al pe altul% /n plin+ #urs+% era un e*er#i)iu
#are pre#eda sau se des'+,ura dup+ #ursele de #$adrige (#are trase de patru #ai"
mun)i pr+p+stio,i% dup+ #e am #o&or(t $+i alune#oase ,i am str+&+tut
pa.i,ti umede de rou+ ,i ogoare pline de &razde% pe un #al din a#el )inut%
nespus de al&% o&ser$(nd #+ animalul era e*trem de o&osit ,i $oind% la
r(ndu-mi% s+ alung prin pu)in+ mi,#are osteneala din trupu-mi amor)it de
at(ta um&let #+lare% sar de pe #al ?l ,terg gri.uliu de sudoare #u o m(n+
de 'runze% /i 're# 'runtea% tre#(ndu-mi m(na peste ure#1ea lui% /i s#ot
'r(ul ,i-l du# u,urel% /n pas domol% p(n+ #e o&i,nuita ,i 'ireas#a 'un#)ie a
p(nte#elui /i risipe,te ap+sarea o&oselii Apoi% /n timp #e animalul /,i
urma drumul ,i% #u #apul /n .os ,i /ntors /ntr-o parte% se silea s+ pas#+ din
mers iar&a% de-a lungul li$ezilor pe l(ng+ #are tre#ea% a.unsei din urm+
doi to$ar+,i de drum% #are% din /nt(mplare% erau numai #u #()i$a pa,i
/naintea mea% ,i m+ al+turai lor #a al treilea Pe #(nd as#ultam #e
$or&eau% unul dintre ei iz&u#ni /ntr-un 1o1ot de r(s-
F ?n#eteaz+% zise el% #u min#iunile astea gogonate ,i '+r+ noim+G
La a#este $or&e% eu% #are /ntotdeauna am 'ost /nsetat dup+ nout+)i%
strigai-
F 8a% dimpotri$+% mai &ine spune-mi ,i mie despre #e e $oma% nu
pentru #+ a, 'i at(t de #urios% dar /mi pla#e s+ ,tiu totul% sau #(t mai
multe lu#ruri #u putin)+ 9otodat+% o po$este pl+#ut+ ,i de du1 $a 'a#e
mai u,or ur#u,ul ane$oios al muntelui
F =a% r+spunse #el #are $or&ise la /n#eput% toate astea sunt #urate
min#iuni ,i par tot at(t de #on$ing+toare de par#+ ai sus)ine #+ a.ung
#(te$a #u$inte magi#e% /n#et morm+ite de un $r+.itor% pentru #a r(urile
#ele repezi s+ se /ntoar#+ la iz$orul lor% marea s+ r+m(n+-n nemi,#are%
/n#+tu,at+% $(nturile s+ /n#eteze de a mai &ate% soarele s+ se opreas#+-n
lo#% lunii s+-i 'ie r+pit+ lumina% stelele s+ 'ie #ulese de pe #er% ziua s+
dispar+ ,i noaptea s+-,i opreas#+ #ursul
Atun#i eu% relu(nd #u$(ntul #u mai mult+ /n#redere% zisei-
F Prietene% 'iind#+ ai /n#eput a#east+ po$este% 'ii a,a de &un% da#+
nu te pli#tise,te prea mult% ,i du-o p(n+ la #ap+t Iar tu% /i spun eu
#eluilalt% /)i astupi ure#1ile resping(nd #u /n#+p+)(nare ni,te 'apte #are
pot s+ 'ie #u totul ade$+rate 6ire,te% tu nu-)i dai delo# seama #+% din
pri#ina unor p+reri 'oarte gre,ite% noi so#otim #a neade$+rate o mul)ime
de lu#ruri numai pentru #+ n-am mai auzit de ele% pe #are nu le-am mai
$+zut% sau #are ni se par mai presus de puterea noastr+ de /n)elegereH dar%
da#+ le #er#et+m mai de-aproape% $edem #+ sunt nu numai u,or de
pri#eput% #i #1iar lesne de /ndeplinit =e pild+% asear+ la #in+% lu(ndu-m+
"
6iloso'ul ,i istori#ul Plutar1 (43-123 d !r" era &eo)ian originar din
C1eroneea
la /ntre#ere #u to$ar+,ii mei ,i /ng1i)ind repede ,i '+r+ prea mare &+gare
de seam+ un #o#olo, mai mare dintr-o turt+ din 'iertura de orz #u &r(nz+%
o parte din a#east+ #o#+ moale ,i #leioas+ mi se lipi /n g(tle. ,i% oprindu-
mi respira)ia% pu)in a lipsit s+ nu m+ su'o# Cu toate a#estea% deun+zi la
Atena% /n 'a)a porti#ulului Poe#ile
1
% #u am(ndoi o#1ii mei% am $+zut un
s#amator /ng1i)ind% #u $(r'u-i prime.dios% o sa&ie de #a$alerie% lat+ ,i
'oarte as#u)it+% ,i imediat dup+ a#eea% pentru #()i$a gologani%
nenoro#itul% apu#(nd o suli)+ de $(n+toare% ,i-o $(r/ pe g(t #u #ap+tul ei
adu#+tor de moarte p(n+-n 'undul m+runtaielor >i deodat+% un #opil
dr+g+la, #a o 'eti)+% #u gesturi ml+dioase ,i plin de gra)ie% #+)+r(ndu-se
pe 'ierul suli)ei% spre lo#ul unde pr+.ina armei r+sturnate ie,ea din
m(neru-i de lemn% ur#(nd spre #otor% /n#epu s+ se /n$(rteas#+ ,i s+ se
/n#ol+#eas#+ pe el #u ast'el de mi,#+ri% /n#(t ai 'i spus #+ nu are ni#i
ner$i% ni#i oase 9o)i #ei de 'a)+ eram #uprin,i de admira)ie Ai 'i .urat
#+ e ,arpele no&il #are% #u lune#oasele lui inele% se /n#ol+#e,te pe
#adu#eul noduros ,i n+p+dit de #rengi pe .um+tate t+iate al zeului
medi#inii
2
=ar 1ai% a#um% 'iind#+ tot ai /n#eput% te rog s+-)i reiei 'irul
po$estirii tale Eu singur te $oi #rede de dou+ ori% adi#+ ,i pentru
to$ar+,ul t+u ,i pentru mine% iar la primul 1an i$it /n #alea noastr+% $ei 'i
in$itatul meu la mas+ A,adar% ne-am /n)elesG
F =esigur% so#otes# &un+ ,i 'olositoare propunerea #e-mi 'a#i%
r+spunse el% dar $oi relua po$estirea de unde am l+sat-o mai /nt(i% )i-o
.ur pe a#est soare di$in #are $ede totul #+ $oi spune numai ade$+rul%
lesne de $eri'i#at C(nd $e)i a.unge /n primul ora, din 9esalia% nu $e)i
mai a$ea ni#i urm+ de /ndoial+% 'iind#+ a#olo poporul $or&e,te la tot
pasul despre a#east+ /nt(mplare #are s-a petre#ut /n $+zul tuturor =ar%
/nainte de toate% as#ulta)i s+ $+ spun #ine sunt ,i din #e )ar+ $in Eu sunt
(Aristomene" din Egium
D
H a'la)i ,i #u #e m+ /ndeletni#es#- 'a# #omer) #u
miere% #u &r(nz+ ,i #u alte m+r'uri de soiul a#esta% pe #are le $(nd
1angiilor% #utreier(nd /n lung ,i-n lat 9esalia% Etolia ,i 8eo)ia Auzind
de#i #+ la !2pata
4
% ora,ul #el mai /nsemnat din toat+ 9esalia% se $inde
&r(nz+ nou+% minunat+% pe un pre) 'oarte #on$ena&il% alergai /ntr-o 'ug+
1
I galerie lung+% la Atena% plin+ de pi#turile lui Polignot (se# J / !r"% unde
stoi#ii /,i )ineau prelegerile 'iloso'i#e
2
E #adu#eul lui Es#ulap% des#ris ast'el% noduros ,i a#operit #u mi#i #rengi% #a o
aluzie la greut+)ile medi#inii >arpele ,i #(inele sunt #onsa#ra)i a#estui zeu
3
Ira, /n A1aia% /n gol'ul Corintului
4
Ira, situat pe $ersantul septentrional al muntelui Ieta% deose&it de /n'loritor
su& !adrian
a#olo% #a s-o #ump+r pe toat+ =ar pornind #u st(ngul% #um se zi#e% am
pierdut #(,tigul la #are m+ a,teptam% 'iind#+ /n a.un un toptangiu%
Lupus% #ump+rase toat+ &r(nza A,adar% o&osit de #+l+toria '+#ut+ /n
gra&+ ,i '+r+ ni#iun 'olos% to#mai m+ /ndreptam /n#et% seara% spre &aia
pu&li#+ =eodat+ /ns+% iat+ #+-l $+d pe So#rate% un #ompatriot al meu%
#are sta lungit pe p+m(ntul gol% numai pe .um+tate /m&r+#at /ntr-o
p+#+toas+ de manta% toat+ 'er'eni)it+ Era aproape de nere#unos#ut- #u
'a)a p+m(ntie% #a de mort% ,i sla& de-)i '+#ea mil+% sem+na #u a#ele
lep+d+turi ale soartei #are #er de poman+ pe la #ol)ul str+zilor =e,i
'usesem /n str(ns+ prietenie #u el ,i-l #unos#usem 'oarte &ine% totu,i% /n
starea /n #are se a'la% am stat mult pe g(nduri /nainte de a m+ apropia de
el AJai% &ietul meu So#rate% #e-i #u tineE Cum de ai a.uns a,aE Ce
ru,ineG La tine a#as+% to)i ai t+i te-au &o#it ,i ai 'ost strigat pe nume
1

Copiii t+i% printr-o 1ot+r(re a .ude#+torului pro$in#ial
2
% au 'ost pu,i su&
autoritatea tutorilor% so)ia ta% dup+ #e )i-a #instit amintirea #u toate
datinile de /ngrop+#iune% o'ilindu-se de .ale ,i /ndelungat+ triste)e ,i
pl(ng(nd% p(n+ #(nd era gata s+-,i piard+ $ederea% a 'ost silit+ de p+rin)ii
ei s+ /n$eseleas#+ nenoro#irea din #asa ta prin &u#uria unei noi #+s+torii
Iar tu% spre marea noastr+ ru,ine% te ar+)i ai#i #a unul dintre du,ii de pe
lumeGB
AAristomene% /mi zise el% 'ire,te% tu nu #uno,ti /ntorto#1eatele ,i
lune#oasele #+i ale soartei% ata#urile ei nea,teptate% r+sturn+toarele ei
s#1im&+riGB Spun(nd a#este #u$inte% /,i a#operi 'a)a aprins+ de ru,ine #u
zdrean)a lui de manta% numai peti#e% ast'el /n#(t% de la &uri# p(n+ mai .os
de p(nte#e% trupul /i era dez$elit ?n s'(r,it% eu% nemaiput(nd suporta
pri$eli,tea unei mizerii at(t de 1(de% /i /ntinsei m(na #a s+-l a.ut s+ se
ridi#e =ar el% '+r+ s+-,i s#oat+ #apul din manta% /mi zise- ALas+% las+
Soarta s+ se &u#ure p(n+ la #ap+t de tro'eul
D
pe #are ea /ns+,i ,i l-a
ridi#atGB
9otu,i% reu,ii s+-l 'a# s+ m+ urmeze ,i% /n a#ela,i timp% s#o)(nd de pe
mine una dintre #ele dou+ tuni#i ale mele% l-am /m&r+#at /n gra&+ sau%
mai e*a#t% i-am a#operit goli#iunea% ,i l-am dus numaide#(t la &aie Eu
/nsumi am r+mas l(ng+ el s+-l ser$es# #u tot #e-i tre&uie% #a s+-,i ung+
#orpul ,i s+ se ,tearg+H l-am 're#at din greu ,i am s#os de pe el un strat
1
La #ei $e#1i era o&i#eiul #a mor)ii% dup+ #e li s-au /n#1is o#1ii ,i /nainte de a
'i ar,i pe rug% s+ 'ie striga)i de rude de trei ori pe nume (conclamatus"
2
?n original iuridicus$ denumire purtat+ de patru /nal)i 'un#)ionari din /ntreaga
Italie% #u /mpu terni#iri administrati$e ,i .udi#iare
3
Prin a#est tro'eu So#rate se arat+ pe el /nsu,i
de .eg neo&i,nuit de gros =up+ #e l-am #ur+)at &ine de tot% isto$it eu
/nsumi ,i a&ia sus)in(ndu-i trupul do&or(t de o&oseal+% l-am dus p(n+ la
1anul meu ,i l-am ur#at /ntr-un pat #ald #a s+ se odi1neas#+H l-am s+turat
de m(n#are% l-am /ndul#it #u &+utur+ ,i l-am /n$eselit #u tot 'elul de
glume
=up+ a#eea% /i $eni po't+ de dis#u)ii ,i de r(s% spuse $or&e de du1% se
pomi pe o zgomotoas+ ,i mu,#+toare ze'lemea =eodat+% s#o)(nd din
'undul inimii un dureros o'tat ,i #u m(na dreapt+ lo$indu-,i 'urios
'runtea% zise- AJai #(t sunt de nenoro#itG Alerg(nd dup+ pl+#erea unei
$estite /ntre#eri de gladiatori% am a.uns de pl(ns /n starea /n #are m+
$ezi =up+ #um 'oarte &ine ,tii% m+ dusesem /n 5a#edonia pentru un
nego) 'oarte m+nos =up+ nou+ luni% pe #(nd m+ /ntor#eam #u un #(,tig
gras% do&(ndit prin truda mea% #u pu)in /nainte de a a.unge la Larissa
1
%
apu#(nd-o pe un drum mai s#urt #a s+ m+ du# la spe#ta#olul a#ela%
deodat+% /ntr-o $(l#ea /ngust+ ,i neum&lat+ am 'ost ata#at de ni,te t(l1ari
'oarte pr+dalni#i ,i numai #u pre)ul a tot #e a$eam reu,ii s+ s#ap tea'+r
din m(inile lor Ast'el% a.uns /n #ea mai groazni#+ lips+% tr+sei la o
.up(neas+ numit+ 5eroe% #am &+tr(ioar+ dar #u lipi#i ?i ar+tai pri#ina
/ndelungatei mele #+l+torii% /ngri.orarea de #are eram #uprins la
/ntoar#erea a#as+% ,i #um 'usesem .e'uit ziua-n amiaza mare Pe #(nd%
nenoro#itul de mine% /i po$esteam tot #e-mi mai adu#eam aminte% ea%
/n#ep(nd s+-mi arate #(t mai mult+ &un+$oin)+% m+ #onduse mai /nt(i la
o #in+ minunat+% '+r+ plat+% ,i dup+ a#eea% #uprins+ de o m(n#+rime
amoroas+% #1iar /n patul ei =up+ #e petre#ui #u ea o singur+ noapte%
nemerni#ul de mine m+ sim)ii de'initi$ ro&it de a#east+ #ium+ &+tr(n+ ?i
d+dui ,i )oalele de pe mine% pe #are genero,ii t(l1ari mi le l+saser+ #a s+
m+ a#op+r% ,i #1iar mi#a sim&rie pe #are o #(,tigam #+r(nd sa#i% 'iind#+
eram /n#+ destul de $oini#% p(n+ #(nd% /n s'(r,it% a#east+ &un+ so)ie ,i
reaua mea soart+ m+ aduser+ /n starea /n #are m-ai $+zut pu)in mai
/nainteB
AK+uG /i r+spunsei eu% #u drept #u$(nt meri)i s+ /nduri tot #e-i mai
groazni# /n lume% da#+ totu,i e*ist+ #e$a mai groazni# de#(t ultima ta
ispra$+% tu #are ai pre'erat pl+#erile iu&irii ,i pe o t(r'+ &+tr(n+%
#+minului ,i #opiilor t+iGB ASstG SstGB /mi zise el% du#(ndu-,i ar+t+torul la
gur+% ,i% uit(ndu-se /n.ur /nlemnit de spaim+ spre a $edea da#+ poate
$or&i /n siguran)+% spuse- AE o 'emeie #u puteri supraomene,ti 6ii #u
&+gare de seam+ s+ nu te atingi de ea% #a s+ nu-)i atragi $reo nepl+#ere
1
Ira, /n 9esalia% situat pe 'lu$iul Peneu Pasiunea romanilor pentru luptele #u
gladiatori i-a molipsit ,i pe gre#i
prin $or&e nes+&uiteB ASeriosE zisei eu =ar la urma-urmei #e 'el de
'emeie e a#east+ puterni#+ st+p(n+ de 1anEB AE o $r+.itoare ,i o
g1i#itoare% #are poate s+ #o&oare &olta #erului% s+ )ie p+m(ntul sp(nzurat
/n $+zdu1% s+ /n#remeneas#+ apele% s+ topeas#+ mun)ii% s+ #1eme
su'letele mor)ilor din iad% s+ #o&oare zeii pe p+m(nt% s+ /ntune#e astrele%
s+ lumineze #1iar ,i 9artarulGB
A9e rog% te rog% /i spusei eu% #o&oar+ a#east+ #ortin+ tragi#+% str(nge
a#east+ perdea de teatru% ,i $or&e,te /n grai o&i,nuitGB
1
AE,ti dispus s+
as#ul)i una% dou+% o sut+ de minuni '+#ute de eaE A 'a#e nu numai pe
lo#uitorii a#estui )inut s-o iu&eas#+ la ne&unie% dar #1iar ,i pe indieni%
sau popoarele din #ele dou+ Etiopii
2
sau #1iar pe antipozi
D
sunt lu#ruri
de nimi# pentru me,te,ugul s+u% ni,te &iete 'lea#uri =ar as#ult+ #e-a
'+#ut ea su& o#1ii mai multor martori Pe un i&o$ni# al ei% pentru #+-i
'usese in'idel% #u o singur+ $or&+ l-a trans'ormat /n #astor s+l&ati# Cum
a#est animal% atun#i #(nd se teme s+ nu 'ie prins% s#ap+ de urm+ritorii s+i
t+indu-,i podoa&ele &+r&+)iei
4
% ea $oi s+ ai&+ ,i el a#eea,i soart+% pentru
#+ iu&ise pe alta Pe un #(r#iumar $e#in% prin urmare un #on#urent al ei%
/l pres#1im&+ /n &roas#+- &+tr(nul lo#uie,te ,i ast+zi /ntr-unul din
&utoaiele sale de $in% #u'undat /n dro.die% de unde% prin politi#oase
or+#+ieli% #1eam+ #u glas r+gu,it pe mu,teriii lui de alt+dat+ A urmat la
r(nd un a$o#at% #are p+l+$r+gise /mpotri$a eiH l-a pres#1im&at /n &er&e#%
,i ast+zi el pledeaz+ su& &er&e#eas#a lui /n'+)i,are Alt+dat+% pe so)ia
/ns+r#inat+ a unui amant al ei% pentru #+% nenoro#ita% rostise% /n &+taie de
.o#% #(te$a #u$inte de o#ar+ la adresa ei% i-a /n#uiat p(nte#ele ,i%
/nt(rziindu-i rodul% a #ondamnat-o la o sar#in+ $e,ni#+ =up+ so#oteala
tuturor% sunt opt ani de #(nd s+r+#u)a /,i poart+ po$ara% #u &urta a,a de
um'lat+% #a ,i #um ar 'i gata s+ nas#+ un ele'ant
5
?n #ele din urm+% din
#auza r+ului #e '+#use a#estei 'emei ,i multor altora% indignarea a
1
Adi#+- P+r+se,te a#est ton tragi#% /n#eteaz+ de a glumi (?n teatrul roman
#ortina nu se #o&ora #a la noi% ea se ridi#a de su& p+m(nt La /n#eputul piesei o
#o&orau ,i la s'(r,it o ridi#au"
2
Iriental+ ,i I##idental+ Anti#ii denumeau Etiopia nu numai regiunea situat+
la sud de Egipt ,i #orespunz(nd apro*imati$ Etiopiei a#tuale% #i ,i )inuturile
#are se /ntindeau de-a lungul A'ri#ii Centrale p(n+ la @iger ,i o#ean
3
Cei $e#1i% '+r+ s+ #unoas#+ s'eri#itatea p+m(ntului% /l #redeau /mp+r)it /n dou+
emis'ere plane- una septentrional+ ,i alta meridional+ Cei #are lo#uiau una din
a#este emis'ere erau numi)i anti1tones (antipozi"% adi#+ #u pi#ioarele spre
pi#ioarele #elorlal)i% /n raport #u a#eia #are lo#uiau #ealalt+ emis'er+
4
9radi)ie larg r+sp(ndit+ /n anti#1itate% #onsemnat+ ,i de naturalistul Pliniu
&%storia natural$ '%%%$ 2L"
de$enit o&,teas#+- lumea a 1ot+r(t s-o pedepseas#+ 'oarte aspru%
omor(nd-o #u pietre Ea /ns+ z+d+rni#i a#est plan prin puterea $r+.ilor
ei >i dup+ #um 'aimoasa 5edeea
1
% o&)in(nd de la Creon o singur+ zi de
r+gaz% a nimi#it toat+ 'amilia &+tr(nului rege% pe 'ata lui ,i pe el /nsu,i%
/n 'l+#+rile #are ie,eau dintr-o #oroan+% tot a,a 5eroe% '+#(nd ni,te
'arme#e lugu&re deasupra unei gropi (#um mi-a po$estit% nu demult%
/ntr-o zi #(nd era &eat+"% i-a z+$or(t pe to)i /n #asele lor printr-o taini#+
putere #are /n'r(nge #1iar $oin)a zeilor Ast'el% timp de dou+ zile /ntregi%
ei n-au reu,it s+ s'arme /n#uietorile% ni#i s+ sparg+ u,ile% #e s+ mai spun%
ni#i #1iar s+ str+pung+ pere)ii ?n #ele din urm+% /n#lin(ndu-se /n 'a)a
soartei% to)i strigar+ /ntr-un glas% .ur(nd /n #1ipul #el mai solemn #+ nu
se $or atinge de ea% ,i #+-i $or da a.utor ,i o $or sal$a% da#+ #ine$a ar
a$ea g(nduri rele Cu a#este #ondi)iuni% ea se l+s+ /nduple#at+ ,i iert+
#etatea =ar pe a#ela #are a)()ase mul)imea /mpotri$a ei% /l transport+ /n
puterea nop)ii% #u #as+ #u tot% a,a /n#uiat+ #um era% adi#+ #u ziduri% #u
&+t+tura #ur)ii% #1iar ,i #u toate temeliile% la o sut+ de mile de a#olo% /ntr-
o #etate a,ezat+ pe $(r'ul unui munte r(pos ,i #u totul lipsit de ap+ >i
#um #asele lo#uitorilor erau lipite una de alta ,i nu mai era lo# pentru
noul musa'ir% ea /i az$(rli #asa din#olo de poarta ora,ului ,i ple#+B
ACiudate ,i groazni#e lu#ruri /mi po$este,ti tu% dragul meu% So#rate
A#um /ns+% eu sunt 'oarte /ngri.orat% &a mai mult% /nsp+im(ntat 0 de
par#+ mi-ai 'i /n'ipt /n inim+ nu o )epu,+ #i un $(r' de suli)+ 0 #a nu
#um$a &a&a a#eea% #u a.utorul $reunei puteri dr+#e,ti% s+ a'le #e-am
$or&it noi a#um =e asta zi# s+ ne du#em mai repede la #ul#are ,i%
/nainte de re$+rsatul zorilor% dup+ #e somnul ne $a 'i alungat o&oseala%
s+ 'ugim de ai#i #(t mai departe #u putin)+B
Pe #(nd /l /ndemnam ast'el% &unul meu So#rate% &iruit de o&oseala
zilei ,i de $inul de #are se dezo&i,nuise% adormise pe nesim)ite ,i s'or+ia
stra,ni# Eu /ns+% dup+ #e /n#1isei u,a% dup+ #e /n)epenii &ine z+$oarele
,i-mi a,ezai ,i patul s+r+#+#ios #1iar /n dreptul u,ii% #a o &ari#ad+% m+
arun#ai /n el La /n#eput% de 'ri#+% am r+mas treaz #(t$a timp ,i numai
dup+ miezul nop)ii am /n#1is pu)in o#1ii
9o#mai a)ipisem #(nd% deodat+% #u o lo$itur+ prea zgomotoas+ #a s+

:esta)ia 'emelei ele'antului dureaz+ 22 de luni ,i nu doi ani% #um sus)ine


Artistotel sau ze#e ani% potri$it #redin)elor populare
1
Aluzie la una din $r+.itore,tile ispr+$i ale 5edeei 6iind#+ &+r&atul ei% Iason%
luase /n #+s+torie pe 'ii#a lui Creon% regele Corintului% ea se r+z&un+ trimi)(nd
ri$alei sale /n dar de nunt+ o #oroan+ '+#ut+ din materiale in'lama&ile% #are
aprinser+ dintr-o dat+ palatul regelui ,i pro$o#ar+ un in#endiu distrug+tor
po)i #rede #+ m+ #+l#au 1o)ii% u,a se des#1ise% sau% mai degra&+% 'u
arun#at+ la p+m(nt% dup+ #e )()(nile 'useser+ s'+r(mate /n /ntregime ,i
smulse de la lo#ul lor P+tu#ul meu% de alt'el 'oarte s#und% ,#1iop de un
pi#ior ,i putred% se r+sturn+ su& n+prasni#a iz&itur+ ,i% #+z(nd peste
mine% #are 'usesem dat peste #ap ,i arun#at pe pardoseal+% m+ a#operi /n
/ntregime% a,a #+ nu mai $edeam nimi# de dedesu&t Atun#i am /n)eles
eu #+ unele sentimente produ#% /n mod 'ires#% e'e#te #u totul opuse
C+#i% dup+ #um $+rs+m adesea la#rimi de &u#urie% tot a,a% /n mi.lo#ul
spaimei e*treme de #are eram #uprins% nu mi-am putut st+p(ni r(sul%
$+z(ndu-m+% din Aristomene #e eram% pres#1im&at /ntr-o &roas#+
)estoas+ Pe #(nd a,teptam% t+$+lit /n murd+rie ,i a#operit /n /ntregime
de n+stru,ni#ul meu pat% ,i m+ uitam #u #oada o#1iului s+ deslu,es# #e
se mai /nt(mpl+% $+d intr(nd dou+ 'emei mai /n $(rst+ Una )inea /n
m(n+ o lamp+ aprins+% #ealalt+ un &urete ,i o sa&ie s#oas+ din tea#+
Ast'el /narmate% ele se a,ezar+ /n prea.ma lui So#rate% #are dormea
lini,tit
A#eea #are )inea sa&ia zise- ASor+ Pant1ia% a#esta e s#umpul
End2mion
1
% iu&itul meu Catamitus
2
#are% ziua ,i noaptea% ,i-a &+tut .o#
de 'rageda mea tinere)e% a#ela #are% dispre)uindu-mi dragostea% nu numai
#+-mi s#oate nume r+u #u $or&ele lui .ignitoare% dar #1iar se preg+te,te
s+ 'ug+ >i eu% 'ire,te% /n,elat+ ,i p+r+sit+ de a#est $i#lean Ulise% $a
tre&ui s+ pl(ng% #a o nou+ Calipso% /ntr-o $e,ni#+ singur+tateGB Apoi%
/ntinz(nd m(na dreapt+ ,i ar+t(ndu-m+ pe mine surorii sale Pant1ia%
zise- A>i &ine$oitorul po$+)uitor al lui% a#est Aristomene #are-l
/ndeamn+ s+ 'ug+% #are a#um este la doi pa,i de moarte% #ul#at su& patul
lui% de unde pri$e,te toate a#estea% /,i /n#1ipuie #+ m+ $a 'a#e de o#ar+
'+r+ s+ 'ie pedepsitE 5ai t(rziuC &a nu% /ndat+% #1iar /n #lipa asta /l $oi
'a#e s+ se #+ias#+ de &at.o#urile de ieri ,i de #uriozitatea lui de-a#umB
Auzind a#este #u$inte% o sudoare re#e m+ tre#u ,i% nenoro#itul de
mine% 'ui apu#at de o tremur+tur+ at(t de puterni#+ din toate m+dularele%
/n#(t /nsu,i patul% ridi#at ,i #l+tinat #u putere% s+lta '+r+ ast(mp+r /n
spinarea mea =ar &l(nda Pant1ia r+spunse- AAtun#i% sora mea% de #e nu-
l s'(,iem mai /nt(i pe a#esta% #a &a#antele
D
% sau% leg(ndu-l &ine de m(ini
,i de pi#ioare% de #e nu-l .ug+nimEB A@u% zise 5eroe 0 'iind#+ #eea #e
1
9(n+rul ,i #1ipe,ul $(n+tor pe #are =iana% /n t+#erea nop)ii% /l $izita pe
muntele Latmus% s+rut(ndu-l /n timpul somnului
2
6orma latineas#+% o&)inut+ prin intermediul etrus#ului catamite$ a numelui lui
:an2mede% 'rumosul prin)i,or troian% r+pit de Keus #are l-a '+#ut pa1arni# al
zeilor
$+zusem m+ '+#use s+ /n)eleg #+ despre ea 'usese $or&a /n tot #e-mi
po$estise So#rate @u% #el pu)in +stuia s+-i l+s+m $ia)a% #a s+ a#opere el
#u o m(n+ de p+m(nt trupul a#estui mizera&ilB
1
Apoi% su#ind la dreapta
#apul lui So#rate% /i /n'ipse /n partea st(ng+ a grumazului toat+ sa&ia%
p(n+ la m(ner ,i% /n momentul #(nd s(ngele /n#epuse s+ )(,neas#+% ea
apropie un &urdu'% ,i l+s+ s+ #urg+ s(ngele #u at(ta &+gare de seam+%
/n#(t nu se pierdu ni#io pi#+tur+ 9oate astea le-am $+zut #u o#1ii mei
>i desigur% #a s+ nu uite nimi# din ritul sa#ri'i#iului
2
% prea sim)itoarea
5eroe /,i introduse ad(n# m(na dreapt+ prin ran+% p(n+-n 'undul
m+runtaielor lui ,i% s#ormonind prin ele% trase a'ar+ inima nenoro#itului
meu prieten Prin rana de la g(tul lui% unde sa&ia repezit+ #u putere /i
'+#use o t+ietur+ ad(n#+% el s#otea un 1or#+it% sau% mai degra&+% un
,uierat /n+&u,it% ,i aerul pe #are-l d+dea a'ar+ din pl+m(ni '+#ea s+-i
#l+&u#eas#+ s(ngele pe marginile r+nii Pant1ia% astup(nd #u &uretele
a#east+ ran+ larg des#1is+% zise- A9u% &urete #are te-ai n+s#ut /n mare%
'ere,te-te de a tre#e printr-un r(uB =up+ terminarea a#estei opera)ii% ele
d+dur+ la o parte patul #are #+zuse peste mine% ,i a,ezate #u pi#ioarele
#r+#+nate deasupra o&razului meu% /,i golir+ &+,i#a udului% s#+ld(ndu-
m+ pe /ntre#ute% p(n+ #e m+ /ne#ar+ /n z+m+l+ul lor% /ngrozitor de
puturos
A&ia tre#ur+ pragul ,i u,ile se ridi#ar+ neatinse% relu(ndu-,i lo#ul de
mai-nainte% )()(nile se a,ezar+ /n &alamalele lor% #anaturile re$enir+ la
drugii pu,i de-a #urmezi,ul u,ii% z+$oarele alergar+ s+ se a,eze la lo#ul
lor =ar eu% /n starea /n #are eram atun#i% arun#at la p+m(nt% a&ia
respir(nd% gol ,i /ng1e)at de 'rig% .ila$ de urin+ #a un #opil de #ur(nd
ie,it din p(nte#ele m+i#+-si% sau mai degra&+ pe .um+tate mort% dar
supra$ie)uindu-mi mie /nsumi% eram #a un strigoi% sau #el pu)in
asemenea unui #ondamnat #are nu mai a,teapt+ de#(t #ru#ea gata
preg+tit+
D
Ce se $a alege din mine% /mi zi#em eu% #(nd m(ine diminea)+
3
Ele s'(,iaser+ pe Penteu% rege al 9e&ei% pentru #+ dispre)uise #ultul lui
8a##1us
1
E un rest de mil+ din partea 5eroei% pentru su'letul nenoro#itului So#rate%
#are ar 'i r+mas r+t+#itor pe malurile Co#itului% '+r+ s+-l poat+ tre#e% da#+ trupul
s+u n-ar 'i 'ost /ngropat
2
La .ert'ele romanilor% #arnea animalelor /n.ung1iate era separat+ de
m+runtaiele ('i#atul% pl+m(nii ,i inima" #are erau e*aminate de 1aruspi#i
3
Con'orm legisla)iei imperiale% numai s#la$ii ,i oamenii de r(nd erau sorti)i
#ru#i'i#+rii Aristomene nu '+#ea a,adar parte din tagma pri$ilegia)ilor% s#uti)i
de pedepse .osni#e ,i umilitoare
lumea $a $edea pe prietenul meu #u g(tul t+iatE C(nd le $oi spune #um
a 'ost% #ine $a #rede #+% /n $or&ele mele% se poate g+si #ea mai mi#+
urm+ de ade$+rE ACel pu)in ai 'i putut s+ #eri a.utor% da#+ un om at(t de
zdra$+n #a tine n-a 'ost /n stare s+ )in+ piept unei muieriG Su& o#1ii t+i e
u#is un om ,i tu ta#i #1iti#G =ar de #e n-ai 'ost omor(t ,i tu% /ntr-un
ast'el de ata#E =e #e s+l&ati#a #ruzime nu s-a atins de #el #are $+zuse
#rima% 'ie numai #a s+ dispar+ ori#e martorE A,adar% 'iind#+ ai s#+pat de
moarte% du-te a#um ,i te /nt(lne,te #u prietenul t+uGB
Pe #(nd eram ad(n#it /n toate a#este g(nduri% noaptea l+sa #ale li&er+
zilei =e a#eea% mi se p+ru #+ #el mai &un lu#ru #e a$eam de '+#ut era s+
'ug pe as#uns% /nainte de i$irea zorilor% ,i s-o pornes# la drum% #u toate
#+ tre&uia s+ um&lu pe di&uite ?mi luai pu)inul &aga.% slo&ozii
z+$oarele% $(r(i #1eia /n &roas#+ =ar &unele ,i #redin#ioasele u,i% #are
ie,iser+ singure din )()(nile lor /n timpul nop)ii% se des#1iser+ atun#i
numai #u mare z+&a$+ ,i #u #ea mai mare greutate% dup+ #e-am r+su#it
#1eia de sute de ori
?n#epui s+ strig- AEi% n-auzi tuE Unde e,tiE =es#1ide poarta 1anului
#+ $reau s+ ple# /nainte de-a se lumina de ziu+B Portarul% #are dormea
pe .os /n dosul por)ii de la intrare% r+spunse pe .um+tate adormit-
ACumE 9u% a#ela #are $rei s+ porne,ti noaptea la drum% nu ,tii #+
drumurile sunt &(ntuite de t(l1ariE Ei% dar da#+% pe #(t se pare% ai pe
#on,tiin)+ $reo #rim+ ,i )ii #u ori#e pre) s+ mori% eu n-am un #ap de
&ostan
1
,i n-am #1e' s+ mor de dragul t+uB A=ar se 'a#e ziu+
numaide#(t% zisei eu% ,i /n a'ar+ de asta% unui drume) at(t de s+ra# #a
mine #e-ar putea s+-i ia t(l1ariiE Iare tu nu ,tii% nerodule% #+ un om gol-
golu) nu mai poate 'i despuiat ni#i de ze#e mae,tri de lupt+GB La a#estea%
pazni#ul% /ntor#(ndu-se alene pe partea #ealalt+% r+spunse pe .um+tate
adormit- A=ar de unde ,tiu eu da#+ nu $rei s+ te sal$ezi prin 'ug+% dup+
#e-ai t+iat g(tul to$ar+,ului t+u de drum% #u #are ai $enit ai#i asear+EB
?n #lipa a#eea mi s-a p+rut #+ p+m(ntul se despi#+ /naintea mea ,i #+
$+d ad(n#urile 9artarului ,i pe 'l+m(ndul dul+u Cer&er% gata s+ m+
/ng1it+ #u l+#omie =e-a&ia atun#i am /n)eles eu #+ nu de mil+ pentru
mine &una 5eroe /mi #ru)ase g(tul% #i #+% /n #ruzimea ei% m+ destinase
r+stignirii ?ntor#(ndu-m+ /n odaie% /n#epui s+ #1i&zuies#% #+ut(nd s+
a'lu putin)a unei mor)i gra&ni#e =ar Soarta nu-mi o'erea alt mi.lo# de
sinu#idere /n a'ar+ de s+r+#+#iosul meu pat APatule drag% prea s#ump
inimii mele% /i strigai eu% tu #are ai /ndurat at(tea nenoro#iri /mpreun+ #u
mine% #are ,tii tot #e s-a /nt(mplat ,i ai 'ost martor al s#enelor din ultima
1
Adi#+ un #ap '+r+ #reier% &ostanul 'iind gol pe din+untru
noapte% singurul pe #are% n+p+stuit #um m+ g+ses#% a, putea s+ te #1em
#a martor al ne$ino$+)iei mele% pro#ur+-mi tu mi.lo#ul m(ntuitor%
'iind#+ $reau s+ a.ung /n In'ern #(t mai #ur(ndB Spun(nd a#este #u$inte
/n#ep s+ des'a# 'r(ng1ia #u #are era /n.g1e&at patul
1
,i% 'i*(nd &ine unul
din #apetele ei de o mi#+ grind+ #are% a,ezat+ su& 'ereastr+% ie,ea mult /n
a'ar+ /ntr-o parte% #u #el+lalt #ap+t 'a# un nod zdra$+nH apoi% pentru a
#+dea mai de sus% m+ ur# /n pat ,i-mi $(r #apul /n la) =ar% pe #(nd
/mpingeam #u pi#iorul patul #are m+ sus)inea% pentru #a prin greutatea
trupului meu la)ul s+ se str(ng+ /n .urul g(tului ,i s+-mi reteze respira)ia%
'r(ng1ia% #are pesemne era putred+ ,i $e#1e% se rupse deodat+ C+z(nd
de la /n+l)ime% m+ pr+$+les# peste So#rate% #are era #ul#at /n patul de
al+turi% ,i am(ndoi ne rostogolim pe .os
C1iar /n momentul a#ela% pazni#ul 1anului intr+ pe nea,teptate
strig(nd din toate puterile- A=ar unde e,ti tu% a#ela% #are erai a,a de
gr+&it s+ ple#i #u noaptea-n #ap ,i #are a#um s'or+i /n a,ternutEB
La a#este #u$inte% So#rate% nu ,tiu da#+ din #auza #+derii noastre sau
a strig+telor asurzitoare ale pazni#ului% se de,tept+% ,i s+ri #el dint(i /n
pi#ioare A=a% zise el% #+l+torii au dreptate s+ &lesteme pe to)i a#e,ti
1angiiG Uite% neo&r+zatul +sta% intr(nd ai#i '+r+ ni#io s'ial+% desigur #u
g(ndul de a 'ura #e$a% prin groazni#ele lui strig+te m-a trezit din somnul
ad(n#% pe mine% #are eram at(t de o&ositB
Atun#i eu m+ ridi#ai $esel ,i% #u toat+ gra&a% #uprins de o 'eri#ire la
#are nu m+ a,teptam% strigai- APrea&unule pazni#% iat+ pe to$ar+,ul meu%
pe 'ratele meu% pe a#ela pe #are azi-noapte% /n &e)ia ta% m+ /n$inuiai pe
nedrept #+-l omor(semB Spun(nd a#este #u$inte% /l str(ngeam /n &ra)e
pe So#rate% ,i-l s+rutam #u toat+ dragostea =ar el% iz&it de mirosul
li#1idului resping+tor #u #are strigoai#ele
2
m+ udaser+% m+ /m&r(n#i #u
asprime A6ugi% /mi strig+ el% 'ugi #+ pu)i #a latrina #ea mai puturoas+GB
>i r(z(nd% /n#epu s+ m+ /ntre&e #ine m+ par'umase ast'el ?n .alni#a
/n#ur#+tur+ /n #are m+ a'lam% arun#ai la /nt(mplare o glum+ neroad+ ,i%
a&+t(nd din nou aten)ia lui spre alt su&ie#t% /i pusei m(na pe um+r
spun(nd- AS+ mergem% #+ e o /n#(ntare s+ pornim la drum dis-de-
diminea)+M
/mi iau &o##elu)a% pl+tes# 1angiului pre)ul dormitului ,i iat+-ne la
drum
1
Era un soi de pat de #ampanie Cadrul lui era /n'+,urat #u 'r(ng1ii sau #u
#1ingi de p(nz+ peste #are se punea salteaua
2
?n original !amiae 0 .um+tate 'emei ,i .um+tate p+s+ri 0 #are ademeneau
#opiii ,i /i omorau% sug(ndu-le s(ngele #a $ampirii
6+#usem o &un+ &u#at+ de drum ,i soarele% #are r+s+rise% /,i re$+rsa
lumina peste lu#ruri ,i 'iin)e Eu m+ uitam #u mult+ luare-aminte ,i
/ngri.orare la g(tul to$ar+,ului meu% la lo#ul unde $+zusem #+ i se
/n'ipsese sa&ia A@e&unule% /mi spuneam eu% ame)it desigur de prea
mult+ &+utur+% ai adormit ,i ai $isat #ele mai #iudate lu#ruri Iat+-l pe
So#rarte- n-are ni#io zg(rietur+% e s+n+tos% e tea'+r Unde e ranaE Unde e
&ureteleE ?ntr-un #u$(nt% rana a#eea a,a de ad(n#+% din #are )(,nea at(ta
s(ngeEB Apoi% adres(ndu-m+ lui- A=a% /i spun eu% do#torii serio,i au
toat+ dreptatea #(nd sus)in #+ #ei g1i'tui)i de m(n#are ,i de &+utur+
$iseaz+ groz+$ii ,i pr+p+stii
1
Ia#+ eu% pentru #+ asear+ n-am prea )inut
#ont de pa1are% am a$ut o noapte /ngrozitoare% #are mi-a dat $edenii
pre$estitoare de nenoro#iri ,i at(t de /n'ior+toare% /n#(t ,i a#um m+ so#ot
stropit #u s(nge omenes# ,i p(ng+rit de #rim+B AI1% dar tu nu e,ti plin
de s(nge% /mi zise So#rate z(m&ind% tu e,ti s#+ldat /n urin+G Cu toate
a#estea% ,i eu am $isat /n noaptea asta #+ mi se t+ia #apul Am sim)it o
durere #umplit+ la grumaz ,i mi s-a p+rut #+ mi se smulgea inima >i
a#um respir greu% genun#1ii /mi tremur+% m+ #latin #(nd um&lu ,i a, dori
s+ m+n(n# #e$a% #a s+ mai prind putereB
AIat+% /i spun eu% masa e gataB >i% zi#(nd a#estea% /mi s#ot traista de
pe um+r ,i-i o'er /n gra&+ p(ine ,i &r(nz+ AS+ ne a,ez+m su& platanul
+staB% zi# eu
=up+ #e ne a,ezar+m% /n#epui s+ m+n(n# ,i eu din a#elea,i merinde
>i pri$indu-l #um /n'ule#a la#om% deodat+ /l $+zui de$enind palid #a
meri,orul ,i le,in(nd ?n s'(r,it% pielea o&ra.ilor lui nu mai a$ea ni#i
urm+ de $ia)+% iar 'a)a /i era at(t de s#1imonosit+% /n#(t /n spaima mea%
#rez(nd #+ $+d din nou 6uriile a#elea din noaptea tre#ut+% prima
&u#+)i#+ de p(ine pe #are o luasem /n gur+% de,i 'oarte mi#+% mi se opri
/n mi.lo#ul g(tle.ului% '+r+ s+ mai poat+ #o&or/ ni#i ur#a Ei &ine% to#mai
num+rul mi# de tre#+tori '+#ea s+-mi #reas#+ spaima la #ulme
2
C+#i
#ine-ar 'i #rezut #+ dintre doi to$ar+,i de drum% unul a 'ost u#is '+r+ #a
#el+lalt s+ 'ie $ino$atE
=ar So#rate% #are m(n#ase destul+ p(ine ,i /ng1i)ise #u l+#omie o
&un+ parte din gustoasa &r(nz+% 'u apu#at de-o sete groza$+ @u departe
de r+d+#inile platanului su& #are ne a'lam% un r(u lini,tit ,i #alm% #a un
1
A#eea,i #onstatare o 'a#e Ci#ero /ntr-o lu#rare a sa despre arta de a prezi#e
$iitorul% relu(nd e*pli#a)ia dat+ de #+tre Platon a#estui 'apt /n (e"ublica (IN% p
571"
2
Oaritatea tre#+torilor mi#,ora ,ansa lui Aristomene de a a$ea martori o#ulari
#are s+-l dez$ino$+)eas#+ de #rim+
ele,teu netul&urat% #urgea domol% #u apa lui argintie sau limpede #um e
#ristalul AAs#ult+% /i spun eu% &ea din apa asta pur+ #a laptele ,i
potole,te-)i seteaB El se ridi#+% porni spre r(u ,i% #+ut(nd o #lip+ un lo#
potri$it pe mal% se l+s+ pe genun#1i ,i se aple#+% arz(nd de ner+&dare s+-
,i apropie gura de ap+ =ar /n#+ nu atinsese &ine #u $(r'ul &uzelor
supra'a)a apei% #(nd $+zui des#1iz(ndu-i-se la g(t o ran+ pro'und+% ,i din
ea ie,ind deodat+% #u pu)ine pi#+turi de s(nge% &uretele a#ela #u #are
'usese astupat+
1
?n s'(r,it% trupul lui ne/nsu'le)it era gata s+ #ad+-n ap+%
da#+ eu% apu#(ndu-l de un pi#ior% nu l-a, 'i tras la mal% #u destul+
greutate A#olo% .elind pe s+rmanul meu to$ar+, at(t #(t permitea
/mpre.urarea% /l /ngropai l(ng+ r(u% /ntr-un p+m(nt nisipos% #are a$ea s+-
i 'ie lo#uin)a de $e#i Apoi% tremur(nd tot ,i din #ale-a'ar+ de nelini,tit%
am 'ugit departe% /n pustiet+)i neum&late% ,i% #a ,i #um a, 'i 'ost $ino$at
de u#iderea unui om% p+r+sindu-mi patria ,i #+minul% m-am e*ilat de
&un+$oie% ,i a#um lo#uies# /n Etolia% unde m-am re#+s+torit
Iat+ #e ne-a po$estit Aristomene =ar to$ar+,ul s+u% #are de la
/n#eput re'uzase #u /nd+r+tni#ie s+ dea #rezare spuselor lui% zise-
F E #u neputin)+ s+ #redem o ast'el de po$esteH nimi# mai '+r+
noim+ de#(t min#iuna astaG Apoi% /ntor#(ndu-se spre mine ad+ug+-
F =ar dumneata% #are dup+ /n'+)i,are ,i maniere pari a 'i un om de
seam+% dai as#ultare la ast'el de po$e,tiE
F Eu #red #+ nimi# nu e imposi&il% /n lumea asta% ,i #+ muritorii au
parte de tot #e le-a 1ot+r(t destinul- 'iind#+ ,i mie% ,i )ie% ,i tuturor
oamenilor ni se /nt(mpl+ multe lu#ruri #iudate ,i aproape ne'ire,ti% pe
#are% da#+ le-am po$esti unui ne,tiutor% a#ela nu le-ar #rede ?n #e m+
pri$e,te% '+r+ ,o$+ial+% eu /l #red pe prietenul t+u ,i-i mul)umes# 'oarte
mult #+ ne-a distrat #u $esela ,i pl+#uta lui po$este ,i #+% /n s'(r,it% am
s#+pat de un drum lung ,i ane$oios '+r+ o&oseal+ ,i '+r+ pli#tiseal+ P(n+
,i #alul meu tre&uie s+ 'ie mul)umit de a#est mare noro#% 'iind#+% '+r+
s+-l 'i o&osit% am a.uns la poarta ora,ului% purtat nu pe spinarea lui% #i de
ure#1ile mele
Ai#i se termin+ #on$ersa)ia ,i drumul nostru /mpreun+% #+#i #ei doi
to$ar+,i o luar+ la st(nga% #+tre o #+su)+ de )ar+ din apropiere
Eu /ns+ m+ oprii la primul 1an pe #are-l /nt(lnii /n drum ,i /ntre&ai /n
gra&+ pe 1angi)+% o 'emeie &+tr(n+-
F Ira,ul !2pata% +sta eE
Ea /n#u$iin)+% d(nd din #ap
F @u #um$a #unoa,te)i pe un oare#are 5ilo% unul dintre #et+)enii de
1
=es#(nte#ul rostit de Pant1ia /n apari)ia ei de la 1an /,i 'a#e e'e#tul magi#
'runte ai ora,uluiE
F Pe drept se nume,te #+petenie% #+#i lo#uie,te din#olo de in#inta
ora,ului ,i de zidul #et+)ii
1
G r+spunse ea r(z(nd de-a &inelea
F L+s(nd la o parte gluma% zisei eu% spune-mi te rog% &un+ m+tu,i#+%
#e 'el de om e ,i unde st+E
F Jezi #olo% 1+t departe% urm+ ea% 'erestrele a#elea #are pri$es# spre
ora, ,i u,a #are /n #ealalt+ parte r+spunde-n uli#ioar+E A#olo st+ 5ilo
+sta% omul t+u E plin de &ani ,i putred de &ogat% dar e un ti#+los% un
zg(r#it '+r+ pere#1e ,i un #+rp+nos #um nu s-a mai $+zut Ce s+-)i mai
spunE 5ereu d+ #u #am+t+% /mprumut+ pe aur ,i argint% #u o do&(nd+
/ngrozitor de mare @umai #u g(ndul la &anii lui st+ tot timpul /n#1is /n
#o#ioa&a sa /mpreun+ #u o so)ie% potri$it+ to$ar+,+ a a#estui nenoro#it
a$ar @u )ine de#(t o singur+ slu.ni#u)+ ,i um&l+ /ntotdeauna /m&r+#at #a
un #er,etor
La #u$intele a#estea% am iz&u#nit /ntr-un 1o1ot de r(s
F C(t+ &un+tate% mi-am zis eu% ,i #e do$ad+ de pre$edere din partea
iu&itului meu =emeas% s+ m+ re#omande unui ast'el de om% /n #+l+toria
mea% /n #asa #+ruia s+ nu m+ tem ni#i de 'umul din $atr+% ni#i de mirosul
de 'riptur+G Jor&ind ast'el% /mi #ontinuai drumul ,i a.ung(nd la intrarea
#asei% /n#epui s+ strig ,i s+ &at /n u,a #are era z+$or(t+ #u n+de.de ?n
s'(r,it% se i$i o 'eti,#an+
F Ei% zise ea% tu #are &a)i at(t de tare-n u,+% pe #e amanet $rei s+ 'ii
/mprumutatE S+ 'ii tu% oare% singurul dintre oameni #are s+ nu 'i a'lat #+
noi nu primim alt amanet de#(t aur ,i argintE
F Ureaz+-mi mai &ine &un-$enit prietene,te ,i spune-mi mai #ur(nd
da#+ st+p(nul t+u e a#as+G
F =a% zise ea% dar #e rost are /ntre&area astaE
F ?i adu# o s#risoare de la =emeas din Corint
F 5+ du# s+-l /n,tiin)ez% zise ea P(n+ atun#i% a,teapt+-m+ ai#i
Spun(nd a#estea% 'ere#+ din nou u,a #u z+$orul ,i intr+ repede /n #as+
?ntor#(ndu-se nu dup+ mult timp% /mi des#1ise% spun(ndu-mi #+ st+p(nul
s+u m+ a,teapt+ I urmai ,i-l g+sii #ul#at pe un pat 'oarte mi# 9o#mai
se preg+tea s+ /n#eap+ s+ m+n(n#e So)ia se a,ezase la pi#ioarele lui
2

Ar+t(ndu-mi masa /ntins+% dar pe #are nu era nimi#% /mi zise-
F Iat+ ospitalitatea #e-)i pot o'eriG
1
?n te*t e "omerum$ spa)iu gol situat /nl+untrul ,i /n a'ara zidurilor ora,ului% lo#
s'in)it unde nu era permis s+ #l+de,ti
2
6emeile din :re#ia anti#+ nu ser$eau masa /mpreun+ #u so)ii lor =ar #(nd
m(n#au uneori #u so)ii lor% ele erau a,ezate la pi#ioarele a#estora
F 6oarte mul)umes#G /i spun eu% pred(ndu-i numaide#(t s#risoarea
de la =emeas Citind-o repede% el zise-
F Sunt re#unos#+tor iu&itului =emeas #+ mi-a trimis un musa'ir at(t
de distinsG /n a#ela,i timp porun#i so)iei s+ se ridi#e ,i m+ po'ti s+ stau
/n lo#ul ei Cum eu% din &un+-#u$iin)+% ,o$+iam s+ 'a# a#est lu#ru% el m+
apu#+ ,i m+ trase #u putere de pulpana mantalei-
F >ezi #olo% /mi spuse el% #+ de 'ri#a 1o)ilor n-a$em ni#iun s#aun ,i
nu ne putem pro#ura mo&il+
Eu m-am supus% ,i el #ontinu+-
F =up+ 'alni#a ,i deose&ita /n'+)i,are #e ai% /mi zise el% dup+ a#east+
s'ial+ #u totul 'e#iorelni#+% #u drept #u$(nt a, &+nui #+ e,ti de neam
mare =e alt'el% ,i =emeas /mi spune a#ela,i lu#ru /n s#risoarea lui =e
a#eea% te rog% nu dispre)ui mi#a ,i s+r+#+#ioasa mea lo#uin)+ Jei a$ea
odaia asta% de al+turi% iat-oG E o /n#+pere 'oarte 'rumoas+ Simte-te &ine
/n mi.lo#ul nostru Prin #instea #e $ei 'a#e #+su)ei mele ,i ea $a de$eni
mai $redni#+ de luat /n seam+% ,i tu $ei do&(ndi o ade$+rat+ #ele&ritate%
da#+% mul)umindu-te #u a#est modest #+min% $ei #+uta s+ urmezi &unele
e*emple ale $estitului 9eseu
1
(al #+rui nume-l poart+ tat+l t+u"% #are n-a
dispre)uit s+r+#+#ioasa ospitalitate a &+tr(nei !e#ale
2
Apoi% #1em(nd pe
mi#a slu.ni#+% /i porun#i-
F 6otis% /i zise el% ia pu)inul &aga. al oaspetelui nostru ,i pune-l #u
toat+ gri.a /n odaia $e#in+ =e asemenea% adu repede din #+mar+
untdelemn de uns% ,er$ete de ,ters ,i tot #e mai tre&uie ,i #ondu-l pe
musa'irul meu la #ea mai apropiat+ &aie% 'iind#+ tre&uie s+ 'ie o&osit
dup+ o 'oarte lung+ ,i grea #+l+torie
=in a#este #u$inte mi-am '+#ut o limpede p+rere despre 'elul ,i
zg(r#enia lui 5ilo% ,i% $oind s+-mi atrag mai mult &un+$oin)a lui% /i
spun-
F @-am ne$oie de nimi# din toate a#estea% #+ la drum iau #u mine
totdeauna lu#rurile de #are am ne$oie% iar /n #e pri$e,te &aia% o $oi g+si
singur Cel mai important lu#ru pentru mine e #alul meu% #are m-a purtat
$oini#e,te p(n+ ai#i Pine% 6otis% m+run)i,ul +sta ,i #ump+r+-i '(n ,i orzG
1
6iul lui Egeu ,i tat+l lui !ipolit Printre 'aptele sale eroi#e se num+r+ ,i
u#iderea 5inotaurului ad+postit /n la&irintul #retan% s#utindu-,i ast'el #etatea de
plata omenes#ului tri&ut datorat regelui 5inos A domnit la Atena dup+
moartea lui Egeu
2
=e,i 'oarte s+ra#+% l-a ad+postit /n #oli&a ei pe 9eseu /n noaptea #are a
pre#edat $(n+toarea taurului din 5arat1on :+sind-o moart+ la /ntoar#erea lui
$i#torioas+% eroul a /n+l)at /n amintirea !e#alei un san#tuar lui Keus
Lu#rul 'iind '+#ut ,i &aga.ul meu o dat+ depus /n #amer+% du#(ndu-
m+ la &aie /mi /ndrept pa,ii spre pia)a de alimente% #a s+ /ngri.es# mai
/nt(i de #e$a de-ale gurii pentru #ina noastr+ J+zui a#olo ni,te pe,ti
minuna)i% #are erau de $(nzare Am /ntre&at #(t #ost+ ,i% dup+ #e m-am
to#mit% am #ump+rat #u dou+ze#i de dinari #eea #e $oia s+ mi se $(nd+
#u o sut+ 9o#mai #(nd ple#am din pia)+% se lu+ dup+ mine un oare#are
P2t1ias% #are-mi 'usese #oleg de ,#oal+ la Atena din Ati#a
Oe#unos#(ndu-m+ numai dup+ oare#are ,o$+ial+% /mi s+ri de g(t #u
dragoste% m+ /m&r+)i,+ ,i m+ s+rut+ din toat+ inima% spun(ndu-mi-
F =ragul meu Lu#ius% z+u% e un $ea# de #(nd nu ne-am $+zut ,i de
#(nd l-am p+r+sit pe pro'esorul nostru Cl2tius =ar #are e pri#ina
#+l+toriei taleE
F Ai s-o a'li m(ine% r+spunsei eu =ar #e-i /n'+)i,area asta a taE Sunt
'eri#it #+ )i-ai a.uns )inta% $+d #+ ai li#tori% 'as#e ,i por)i o /m&r+#+minte
aidoma #u a unui magistrat
1
F 5+ /ndeletni#es# #u apro$izionarea #et+)ii% zise el% ,i am 'un#)ia
de edil
2
=a#+ dore,ti s+ #umperi #e$a &un de m(n#are% /)i stau la
dispozi)ieG
?i mul)umii% pentru #+ to#mai /mi #ump+rasem destul pe,te pentru
#in+
P2t1ias% /ns+% z+rind #o,ule)ul meu% /n#epu s+ s#ormoneas#+ pe,tii
din el% #a s+-i pri$eas#+ mai &ine
F C(t ai dat pe gunoiul +staE
F A&ia i-am s#os de la un pes#ar #u dou+ze#i de dinariG
C(nd auzi a#este #u$inte% el m+ lu+ repede de m(n+ ,i m+ readuse
/napoi /n pia)a de alimente
F =e la #are dintre +,tia% m+ /ntre&+ el% ai #ump+rat 'lea#urile
a#esteaE
?i ar+tai un &+tr(nel #are ,edea retras /ntr-un #ol) @umaide#(t /l lu+
la rost #u glasul #el mai aspru% pe m+sura autorit+)ii lui de edil-
F Joi% /i zise el% a)i a.uns s+ nu-i mai #ru)a)i ni#i pe prietenii no,tri%
/ntr-un #u$(nt pe ni#iun str+in =e #e $inde)i a,a de s#ump ni,te pe,te
p+#+tosE Prin s#umpetea alimentelor% $e)i 'a#e din a#est ora,% 'loarea
9esaliei% o pustietate #a st(n#ile #ele mai p+r+site =ar o s+ $+ primi)i
1
6as#ele (semnul autorit+)ii /nal)ilor magistra)i romani% purtate de li#tori" nu
'igurau /ndeo&,te printre atri&utele edililor muni#ipali
2
Praefactus annonae ) la Ooma% a$ea sar#ina apro$izion+rii ora,ului #u
alimente% mai ales #erealiere Ai#i este $or&a de un inspe#tor al pie)ii% un
agoranom$ termen tradus de s#riitorii gre#i prin a#ela de edil
$oi pedeapsa Iar tu% #1iar a#um $ei a'la #um sunt pedepsi)i 1o)ii su&
administra)ia meaG Ki#(nd a#estea% r+sturn+ #o,ul meu /n mi.lo#ul
drumului% porun#ind su&alternului s+u s+ #al#e /n pi#ioare pe,tii mei ,i
s+-i zdro&eas#+ pe to)i% p(n+ la unul ?n#(ntat de a#east+ pro&+ de
se$eritate% ami#ul meu% P2t1ias% m+ /ndemn+ s+ m+ retrag-
F =rag+ Lu#ius% /mi zise el% eu m+ mul)umes# #u a#east+ ru,ine de
pomin+ pe #are am '+#ut-o &+tr(nuluiG
Peste m+sur+ de m(1nit ,i /n#remenit de #ele /nt(mplate% luai din nou
drumul spre &aie% lipsit de &ani ,i de merinde% gra)ie prea zeloasei
autorit+)i a /n)eleptului meu #oleg de ,#oal+H apoi% dup+ #e '+#ui &aie%
m+ /ntorsei la lo#uin)a lui 5ilo ,i m+ retr+sei /n #amera mea =ar iat+ #+
6otis% ser$itoarea% /mi spune-
F 9e #1eam+ st+p(nulG
Eu% #are #unos#usem #1iar de la /n#eput zg(r#enia lui 5ilo% m+
s#uzai politi#os% su& #u$(nt #+% spre a-mi alunga o&oseala drumului%
so#oteam #+ am mai mare ne$oie de somn de#(t de m(n#are =up+ #e
6otis /i transmise $or&ele mele% $eni el /n persoan+ ,i% pun(nd m(na pe
mine% /n#epu s+ m+ trag+ u,orH ,i #um eu tot nu $oiam s+-l urmez ,i m+
/mpotri$eam #u$iin#ios% /mi zi#e-
F @u ple# de ai#i% p(n+ #e nu $ii dup+ mineG >i /nt+rindu-,i spusele
#u un .ur+m(nt% m+ sili s+ #edez /nd+r+tni#iei sale ,i s+-l urmez p(n+ la
patul lui pr+p+dit
F Ce mai 'a#e iu&itul nostru =emeasE m+ /ntre&+ el% pe #(nd m+
a,ezam pe pat =ar so)ia% #opiii% slugileE
?i d+dui ,tiri despre 'ie#are /n parte =up+ a#eea% $oi s+ #unoas#+ mai
am+nun)it moti$ul #+l+toriei mele ?ndat+ #e-l in'ormai #u de-
am+nuntul% /mi puse numaide#(t #ele mai ne/nsemnate /ntre&+ri despre
patria mea% despre oamenii ei #ei mai de seam+% /n s'(r,it% p(n+ ,i despre
gu$ernator =ar #(nd $+zu #+% dup+ o #+l+torie at(t de grea% m+ o&osea
#u $or&+ria lui '+r+ s'(r,it ,i #+% pi#(nd de somn% m+ opream /n mi.lo#ul
unui #u$(nt% a&ia rostind $or&e '+r+ /n)eles% /mi /ng+dui /n #ele din urm+
s+ m+ du# la #ul#are ?n s'(r,it% s#ap de osp+)ul 'le#ar ,i '+r+ &u#ate al
a#estui &+tr(n pli#tisitor% /ngreuiat de somn% nu de m(n#are% #+#i toat+
#ina se m+rginise la /ntre&+rile lui% ,i m+ /ntor# /n #amera mea% spre a
gusta mult doritul somn
CARTEA A DOUA
?ndat+ #e noaptea se risipi ,i un nou soare readuse ziua% m+ de,teptai
din somn ,i s+rii gra&ni# din pat% 'iind de alt'el ner+&d+tor ,i 'oarte
dorni# de a #unoa,te toate rarit+)ile ,i minun+)iile )+rii 5+ g(ndeam #+
m+ a'lu /n mi.lo#ul 9esaliei% )ar+ $estit+ /n tot uni$ersul prin me,te,ugul
$r+.itores#% ,i #+ #ele po$estite de /n#(nt+torul meu to$ar+, de drum%
Aristomene% s-au petre#ut /n #uprinsul a#estui ora, Cu toate a#estea%
ne,tiind /n#otro s+-mi /ndrept dorin)ele ,i #uriozitatea% m+ uitam la
'ie#are lu#ru #u #ea mai mare aten)ie =in tot #eea #e $edeam% /mi
/n#1ipuiam #+ nimi# nu era a,a #um se /n'+)i,eaz+ /n realitate 5i se
p+rea #+ a&solut totul se metamor'ozase prin puterea in'ernal+ a unor
des#(nte#e Ast'el% pietrele de #are m+ lo$eam% /n /n#1ipuirea mea erau
oameni /mpietri)i% p+s+rile pe #are le auzeam% oameni a#operi)i #u pene%
ar&orii de din#oa#e ,i de din#olo de zidurile ora,ului% ,i a#e,tia erau tot
oameni /n#+r#a)i #u 'runze% iar apele #urg+toare iz$orau din trupurile lor
omene,tiH #redeam #+ statuile ,i i#oanele erau gata s+ porneas#+% zidurile
s+ $or&eas#+% &oii ,i #elelalte $ite de a#ela,i 'el s+ 'a#+ pro'e)ii% #+ din
/nsu,i #erul ade$+rat ,i din glo&ul /n'l+#+rat al soarelui $or sosi pe
nea,teptate anumite proro#iri
Ast'el /n#remenit% &a mai mult% s#os din min)i de a#east+ #uriozitate
#are m+ #1inuia #a o &oal+% um&lam din lo# /n lo#% '+r+ s+ pot g+si
m+#ar o urm+% sau numai un /n#eput de urm+ de potolire a nest+p(nitei
mele patimi 9otu,i% pe #(nd r+t+#eam din poart+ /n poart+ #a un 1oinar
'+r+ gri.i ,i leg+n(ndu-m+ #a un om &eat% deodat+ m+ trezii% nu ,tiu #um%
/n pia)a de alimente
9o#mai atun#i% tre#(nd pe a#olo o doamn+ /nso)it+ de un ade$+rat
#(rd de ser$itori% gr+&es# pasul s-o a.ung Aurul /n #are erau /n#rustate
pietrele pre)ioase ,i #el de pe /m&r+#+mintea ei% i#i /n &roderie% #olo /n
)es+tur+% ar+ta destul de limpede #+ e 'emeie no&il+ L(ng+ ea p+,ea un
&+r&at 'oarte /naintat /n $(rst+
1
H /ndat+ #e m+ z+ri% el zise-
F Ei% dar +sta e Lu#iusG F dup+ #are $eni s+ m+ s+rute% apoi ,opti
numaide#(t la ure#1ea doamnei #e$a nedeslu,it
F =e #e nu te apropii% #ontinu+ el% ,i de #e n-o salu)i pe mama ta
2
E
F @u /ndr+znes#% /i r+spund eu% 'iind#+ n-o #unos# pe a#east+
doamn+% ,i% /nro,indu-m+ de ru,ine% /mi las #apul pe spate ,i r+m(n pe
1
6+r+ /ndoial+ un &+tr(n ser$itor al 'amiliei% #are-l #unos#use pe Lu#ius% #opil
2
Ai#i #u$(ntul mam e un termen de respe#t% dup+ #um se $a $edea din #ele #e
urmeaz+
lo# nemi,#at =ar ea% /ntor#(ndu-,i pri$irile spre mine% zise-
F Iat+ no&ila modestie a 'amiliei% mo,tenit+ de la $enera&ila sa
mam+% Sal$ia% ,i prin toat+ '+ptura lui% e uimitor #(t de mult /i seam+n+
Corpul lui e at(t de &ine propor)ionat% par#+ m+surat #u #ompasul- nu
prea /nalt% z$elt% dar plin de $lag+% pielea o&razului /i e potri$it de
tranda'irie% are p+rul &lond ,i inelat de la natur+% o#1ii% de,i $erzui% /i
sunt $ioi ,i $e,ni# is#oditori% are o pri$ire p+trunz+toare #a de $ultur ,i
plin+ de 'arme# /n ori#e parte s-ar uita% mersu-i e no&il ,i 'ires#
Ad+ug+ apoi-
F =ragul meu Lu#ius% eu te-am #res#ut #u propriile mele m(ini
Cum s+ nu te 'i #res#utE Intr-ade$+r% nu numai #+ sunt rud+ #u mama ta%
dar sunt #1iar sora ei de lapte =a% am(ndou+ ne tragem din 'amilia lui
Plutar1% am supt /n a#ela,i timp de la a#eea,i doi#+% am #res#ut
/mpreun+ #a dou+ surori ade$+rate ,i nu ne deose&im de#(t prin starea
so#ial+
1
% 'iind#+ ea a '+#ut o #+s+torie 'oarte str+lu#it+% iar eu numai una
de r(nd Eu sunt 82rr1ena% al #+rei nume l-ai auzit poate repetat adesea
de #ei #are te-au #res#ut Prime,te de#i #u toat+ /n#rederea s+ 'ii g+zduit
la mine% &a mai mult% so#ote,te-te #a la tine a#as+G
?n timp #e-mi $or&ea% ro,ea)a-mi disp+ruse
F 5am+% zi# eu% n-ar 'i #u$iin#ios s+-l p+r+ses# pe 5ilo% gazda mea%
nea$(nd ni#iun moti$ s+ m+ pl(ng de el =ar% 'ire,te% /mi $oi da
osteneala s+-)i 'a# pl+#erea asta% at(t #(t $oi putea% '+r+ s+ tre# peste
marginile &unei-#u$iin)e Iri de #(te ori mi se $a i$i o#azia de a 'a#e
a#east+ #+l+torie% $oi trage /ntotdeauna /n gazd+ la dumneata
Pe #(nd s#1im&am a#este #u$inte ,i altele de a#ela,i 'el% dup+ #e mai
'+#ur+m #()i$a pa,i% a.unser+m la #asa 82rr1enei La intrare% se a'la o
sal+ super&+H /n #ele patru #ol)uri ale ei se /n+l)au patru #oloane% /n
$(r'ul #+rora se $edeau statuile Ji#toriei
2
Ele a$eau aripile des'+,urate
,i se spri.ineau numai pe o s'er+ per'e#t rotund+H '+r+ s+ poat+ 'a#e un
pas% a&ia da#+ atingeau #u pi#ioarele lor s#+ldate de rou+ a#east+
supra'a)+ mi,#+toareH ai 'i spus #+ nu pot r+m(ne 'i*ate a#olo ,i #+ /n
#ur(nd a$eau s+-,i ia z&orul I =ian+ /n marmur+ de P+ros se a'la
a,ezat+ simetri# /n mi.lo#ul s+lii Era o statuie de-o 'rumuse)e
des+$(r,it+- tuni#a-i st+tea um'lat+ de $(nt% mersul /i era sprinten- p+rea
1
>i tat+l lui Apuleius a 'ost magistrat /n 5adaura &duumvir*.
2
?n original Apalmaris deaB 0 zei)a #are poart+ ramuri de palmier% sim&olul
&iruin)ei Apuleius des#rie ai#i statuia Ji#toriei% s#ulptat+ de @i<eratos din
Pergam% #u prile.ul iz&(nzii lui Eumene I asupra lui Antio#1us I Soter la Sardes
(231 /!r"
#+-i /nt(mpin+ pe #ei #e intr+% ,i m+re)ia ei di$in+ inspira un ad(n#
respe#t =e am&ele p+r)i era /n#on.urat+ de #(ini% tot din marmur+ I#1ii
lor era amenin)+tori% ure#1ile #iulite% n+rile l+rgite% gurile gata s+ s'(,ie
,i da#+ de unde$a din apropiere s-ar 'i auzit un l+trat% ai 'i #rezut #+-i
ie,it din a#este grumaze de piatr+ 6elul /n #are a#e,ti #(ini se repezeau
#u pieptul ,i #u #apul /nainte% l+s(ndu-)i impresia #+ pi#ioarele dinapoi
stau pe lo#% pe #(nd #ele dinainte alearg+% era tot #e genialul s#ulptor
reu,ise s+ #reeze mai des+$(r,it /n opera lui de p(n+ atun#i ?n spatele
zei)ei% se ridi#a% /n #1ip de pe,ter+% o st(n#+ a#operit+ #u mu,#1i% #u
iar&+% #u 'runze ,i #rengu)e% iar i#i ,i #olo% #u $i)+ de $ie ,i #op+#ei% #are
din lo# /n lo# ie,eau /n'lori)i din piatr+ Lu#iul statuii se r+s'r(ngea /n
interiorul pe,terii% datorit+ transparen)ei marmurei =e marginea din
a'ar+ a st(n#ii at(rnau 'ru#te ,i struguri s#ulpta)i #u at(ta me,te,ug% /n#(t
arta% lu(ndu-se la /ntre#ere #u natura% /i e*e#utase /ntru totul asemenea
#elor reali Ai 'i .urat #+-i po)i #ulege ,i m(n#a% /ndat+ #e toamna &ogat+
/n $in dul#e le-ar 'i d+ruit #uloare ,i i-ar 'i #opt pe deplin >i da#+ te-ai 'i
aple#at s+ pri$e,ti p(raiele #are de la pi#ioarele zei)ei se desp+r)eau ,i
'ormau $aluri lini,tite% ai 'i putut #rede #+% asemenea #ior#1inilor
at(rna)i de ramurile $i)ei% a#este p(raie% printre alte /nsu,iri de ade$+r%
prezentau ,i iluzia mi,#+rii Prin 'runzi, se z+rea o statuie% un A#teon
1
de piatr+% #u spinarea aple#at+ /nainte% #are% #u o pri$ire #urioas+ 0 ,i
aproape pres#1im&at /n s+l&+ti#iune de #er& #are poate 'i $+zut
deopotri$+ ,i pe o st(n#+ ,i /n apa iz$orului 0 p(nde,te #a =iana s+ $ie
s+ se s#alde /n unda pe,terii
Pe #(nd #er#etam #u de-am+nuntul a#este lu#ruri ,i le admiram
ne/n#etat% 82rr1ena /mi zise-
F 9ot #e $ezi este al t+uG
Spun(nd a#este #u$inte% ea porun#i tuturor #elorlal)i s+ se retrag+%
a$(nd de $or&it #u mine /ntre patru o#1i =up+ ple#area a#estora% ea /mi
spuse-
F ;ur pe a#east+ zei)+% dragul meu Lu#ius% #+ sunt ad(n# /ngri.orat+
de tine% #a ,i de #opilul meu% ,i dores# s+ 'ii 'oarte prudent 6ere,te-te
&ine de prime.dioasele $i#le,uguri ,i de momelile nelegiuite ale a#estei
Pam'ile
2
% so)ia lui 5ilo% despre #are spui #+ e gazda ta E o $r+.itoare
#unos#ut+ de to)i ,i e so#otit+ ne/ntre#ut+ me,ter+ /n tot 'elul de
1
@epotul lui Cadmus% regele 9e&ei% ple#at la $(n+toare% a surprins-o pe =iana%
zei)a 'e#iorelni#+% pe #(nd se s#+lda ,i% drept pedeaps+% a 'ost pres#1im&at /n
#er& ,i s'(,iat de propriii lui ogari
2
?n elin+ Pam'ila /nseamn+ Atotiu&itoarea
$r+.itorii de morminte
1
Cu a.utorul unor &e)i,oare% pietri#ele ,i #u alte
nimi#uri de a#est 'el% peste #are su'l+% ea poate s+ arun#e toate astrele de
pe &olta #erului /n ad(n#urile 9artarului ,i s+ s#u'unde lumea /n 1aosul
str+$e#1i ?ndat+ #e z+re,te un t(n+r 'rumos la #1ip% se aprinde dup+
'rumuse)ea lui ,i din a#ea #lip+ nu-,i mai /ntoar#e o#1ii ,i inima de la el
E 'oarte darni#+ /n dezmierd+ri% pune st+p(nire pe inima lui% /l str(nge
pe $e#i /n lan)urile ad(n#ii ei iu&iri Apoi% pe #ei mai pu)ini &ine$oitori%
pe #are-i ur+,te din #auza dispre)ului #e-i arat+% /ntr-o #lip+ /i trans'orm+
/n pietre% /n &er&e#i sau /n ori#e animal% iar pe al)ii /i distruge pur ,i
simplu Asta m+ 'a#e s+ tremur pentru tine ,i am #rezut #+ tre&uie s+ te
/n,tiin)ez% #a s+ 'ii pre$+z+tor% 'iind#+ /n ea arde mereu 'o#ul dragostei ,i
tu% prin $(rsta ,i 'rumuse)ea ta% po)i 'oarte u,or s-o ro&e,ti
A#estea mi le spuse 82rr1ena% 'oarte /ngri.orat+
=ar eu% #urios #um eram% /ndat+ #e am auzit pronun)(ndu-se a#est
nume de magie% #are m+ $r+.ise /ntotdeauna% departe de a m+ 'eri de
Pam'ila% dimpotri$+% eram ner+&d+tor de a #unoa,te #u ori#e pre) tainele
me,te,ugului ei ,i de a m+ arun#a or&e,te /n pr+pastie ?n s'(r,it% #u o
gra&+ de ne&un% m+ desprind de m(na 82rr1enei #a dintr-un la) ,i%
lu(ndu-mi repede r+mas-&un de la ea% pornes# /n z&or spre #asa lui 5ilo
Iu)indu-mi pasul #a un s#os din min)i% /mi spuneam- A!ai% Lu#ius%
$eg1eaz+% 'ii #u &+gare de seam+ Iat+ mult doritul prile.H a#um% a,a #um
de-at(ta timp doreai% $ei putea s+-)i potole,ti inima #u toate a#este
po$e,ti minunate Alung+ temerile #opil+re,ti% apu#+-te numaide#(t de
a#east+ trea&+ ,i urm+re,te-o de aproape% dar a&)ine-te de la ori#e
leg+tur+ amoroas+ #u gazda ,i respe#t+ #u s'in)enie patul #on.ugal al
#institului 5ilo =e data asta% toate mi.loa#ele de ata# s+ se /ndrepte
/nspre ser$itoarea 6otis% #+ e nostim+% $esel+ din 'ire ,i tare ,ireat+
Asear+% #(nd te-ai dus s+ te #ul#i% te-a #ondus /n #amera ta #u toat+
&un+$oin)a% te-a a,ezat /n pat #u mult+ aten)ie ,i te-a /n$elit #u gr+itoare
do$ezi de dragosteH apoi% s+rut(ndu-te pe 'runte% a l+sat /ndea.uns s+ se
$ad+% din pri$irea ei% #u #(t+ p+rere de r+u te p+r+seaH /n s'(r,it% oprindu-
se de mai multe ori pe lo#% a /ntors #apul s+ te pri$eas#+ A,adar%
so#ote,te asta #a un semn &un ,i #erul s+ te o#roteas#+G C1iar da#+ s-ar
/nt(mpla s+ nu reu,e,ti% /n#ear#+-)i totu,i noro#ul pe l(ng+ a#east+
6otisGB
?n timp #e $or&eam de unul singur despre toate astea% a.ung la poarta
1
5agia anti#+ era str(ns legat+ de #ultul ,i e$o#area mor)ilor% pre#um ,i de
di$init+)ile su&- p+m(ntene
lui 5ilo% 1ot+r(t s+-mi adu# planul la /ndeplinire
1
9o#mai atun#i n-am
g+sit ni#i pe 5ilo% ni#i pe so)ia lui% #i numai pe draga mea 6otis% #are
g+tea pentru st+p(nii ei o m(n#are din #ame t+iat+ &u#+)ele% l+sate s+
'iar&+ /n sosul lor /ntr-o #r+ti#ioar+% ,i #are% .ude#(nd numai dup+ miros%
/n#+ de atun#i se anun)a #a #e$a nespus de gustos Curat /m&r+#at+ /ntr-
o ro#1ie de /n% ,i legat+ pe su& s(ni #u o pangli#u)+ ro,ie 'oarte
'rumoas+% ea su#ea ,i /n$(rtea #r+ti#ioara #u m(inile ei sprintene ,i
'rumoase% ,i /n timp #e #u /n$(rtituri #ir#ulare o s#utura ne/n#etat% linia
spatelui ,i ,oldurile i se mi,#au u,or ,i ritmi#% #omuni#(nd /ntregului
#orp o leg+nare gra)ioas+
La a#east+ $edere% r+m+sei nemi,#at ,i mut de admira)ie% iar
sim)urile-mi p(n+ atun#i adormite mi se de,teptar+
F =raga mea 6otis% /i spun eu% /n s'(r,it% #e 'rumos% #e gra)ios datini
tu #r+ti#ioara asta ,i 'esele taleG Ce gustoas+ m(n#are g+te,tiG 6eri#it% da%
de o mie de ori 'eri#it a#ela #+ruia /i $ei /ng+dui s+-,i moaie $(r'ul
degetului /n eaG
Atun#i% a#east+ 'at+ dr+gu)+% dar #am neo&r+zat+% /mi zise-
F 6ugi% s+r+#u)ule de tine% 'ugi #(t mai departe de 'o#ul meu% #+ de
$ei 'i atins numai de-o s#(nteie de-a mea% $ei arde p(n+ la oase ,i
nimeni nu $a mai putea stinge 'o#ul t+u /n a'ar+ de mine% #are%
pri#ep(ndu-m+ s+ dau un gust pl+#ut &u#atelor% ,tiu s+ #latin tot a,a de
pl+#ut un pat #a ,i o #rati)+G
Spun(nd a#este #u$inte% se /ntoarse s+ m+ pri$eas#+ ,i /n#epu s+
r(d+ Cu toate astea% n-am ple#at de a#olo p(n+ #e nu i-am pre)uit din
o#1i /ntreaga /n'+)i,are =ar de #e-a, $or&i de #elelalte #alit+)i ale ei%
#(nd /ntotdeauna uni#a mea gri.+ a 'ost s+ pri$es# ,i s+ admir la o
'emeie% mai /nt(i #apul ,i p+rul ei% ,i dup+ a#eea s+ m+ &u#ur /n
intimitate de 'arme#ul lorE 5oti$ul serios ,i 1ot+r(t al a#estei pre'erin)e
e #1iar 'aptul #+ a#east+ parte prin#ipal+ a #orpului% at(t de $izi&il+ ,i de
$redni#+ de luat /n seam+% ne iz&e,te #ea dint(i pri$irileH apoi% a#east+
'rumuse)e natural+ a p+rului nu-i pentru #ap #eea #e o /m&r+#+minte
&ogat+ ,i str+lu#itoare este pentru restul #orpuluiE /n s'(r,it% #ele mai
1
?n te*t se 'a#e aluzie la un o&i#ei ine*istent la noi 9e*tul original e
urm+torul- +M ndre"t s"re "rerea mea$ m unesc n lotul cu "rerea mea,.
?n stil parlamentar% #(nd un senator '+#ea $reo propunere /n adunare ,i #(nd nu
era destul timp #a 'ie#are s+-,i e*prime indi$idual $otul% oratorul sau
prezidentul spunea- ACei #are g+ses# &un+ propunerea s+ trea#+ la dreaptaB
Apuleius parodiaz+ a#east+ lo#u)iune% '+#(nd /n a#ela,i timp ,i pe oratorul #are
'ormuleaz+ o propunere ,i pe patri#ianul #are se gr+&e,te s+ adere la ea
multe 'emei #are $or s+-,i arate 'rumuse)ea ,i gra)iile lor 'ire,ti% leap+d+
de pe ele toate 1ainele% /ndep+rteaz+ toate $oalurile ,i ard de ner+&dare
s+-,i arate 'arme#ele nea#operite de $e,minte% ,tiind #+ $or pl+#ea mai
mult prin #uloarea tranda'irie a pielii de#(t prin /m&r+#+mintea lor
&rodat+ #u aur >i #u toate a#estea 0 #urat+ nelegiuire% 'ie #a ni#iodat+ o
asemenea groz+$ie s+ nu se /nt(mpleG da#+ ai lipsi-o de p+r pe 'emeia
#ea mai 'rumoas+ ,i #ea mai minunat+% da#+ i-ai despodo&i #1ipul de
a#east+ diadem+ natural+% #1iar de $a 'i 'ost #+zut+ din #er% n+s#ut+ din
mare% ie,it+ din $aluri% #1iar da#+ $a 'i Jenus /n persoan+% /n#on.urat+
de tot #orul :ra)iilor
1
% /nso)it+ de toat+ mul)imea Cupidonilor% /n#ins+ #u
#ing+toarea sa
2
% r+sp(ndind #ele mai pl+#ute miresme ,i par'umuri% da#+
se $a /n'+)i,a #1eal+% nu $a putea s+ pla#+ ni#i lui Jul#an al ei
D

=ar #e /n#(ntare% #(nd un p+r de-o #uloare pl+#ut+ ,i de-o str+lu#ire


des+$(r,it+ 'ulger+ puterni# /n razele soarelui% sau #(nd% /n mol#oma lui
#uloare% do&(nde,te #u totul alt+ 'rumuse)e dup+ s#1im&+toarele $aria)ii
ale luminii- unul &lond #a aurul% prinz(nd la r+d+#in+ #uloarea u,or
/ntune#at+ a 'agurelui de miere% altul negru #a pana #or&ului% ri$aliz(nd
/n di$ersitatea-i de nuan)e #u 'lori#elele azurii de pe gu,a porum&eluluiH
sau #(nd% par'umat #u par'umuri din Ara&ia% piept+nat #u un pieptene
pre)ios #u din)i deli#a)i ,i str(ns /n #ea'+% seam+n+ #u o oglind+ /n #are%
pri$indu-se% un amant /,i $ede #1ipul mai pl+#utG E o 'rumuse)e% #(nd%
/mpletit /n #osi)e groase% /n#ununeaz+ #apul% sau #(nd se re$ars+ pe
spate /ntr-o lung+ p(nz+ de ap+ ?n s'(r,it% piept+n+tura p+rului are at(ta
pre)% /n#(t o 'emeie% ori#(t ar 'i de /mpodo&it+ #u aur% 1aine s#umpe%
pietre pre)ioase ,i #u toate g+telile din lume% da#+ p+rul ei $a 'i r+u
/ngri.it% nu $a mai putea auzi pe nimeni #+ este elegant+
C(t pri$e,te /ns+ pe 6otis a mea% ei /i d+dea 'arme# nu o piept+n+tur+
'oarte #ompli#at+% #i una simpl+ ,i /n dezordine ?n ade$+r% ea /,i
str(ngea &ogatu-i p+r /ntr-un nod /n $(r'ul #apului% de unde se des'+#ea
#u gra)ie% re$+rs(ndu-se /n .urul g(tului ,i termin(ndu-se% #u &u#le u,or
r+su#ite% la gulera,ul
4
tuni#ii sale
5i-a 'ost #u neputin)+ s+ mai /ndur #1inul unei $olupt+)i at(t de
1
:ra)iile erau trei la num+r- Aglae% Eu'rosine ,i 9alia 0 nume gre#e,ti #are
/nseamn+ $eselie% pl+#eie ,i 'rumuse)e 0 ,i '+#eau parte din alaiul Jenerei
2
E #ing+toarea pe #are /n %liada (NIJ% 214 ,i urm" !era o /mprumut+ de la
A'rodita% pentru a aprinde iu&irea lui Keus
3
Jul#an era ,#1iop ,i ur(t ,i pe deasupra /n,elat de 'rumoasa lui soie #u zeul
Ares ($ezi -diseea$ JIII% 233 ,i urm%"% 'apt+ peste #are soul /n#ornorat tre#use
#u $ederea% datorit+ 'rumuse)ii zei)ei
ame)itoare% ,i aple#(ndu-m+ asupra g(tului ei% la 1otarul de unde /n#epea
'rumosu-i p+r% /mi ap+sai &uzele /ntr-o s+rutare dul#e #a mierea
Atun#i ea /,i /ntoarse #apul ,i% uit(ndu-se la mine /n timp #e-mi '+#ea
#u o#1iul% /n mod pro$o#ator% /mi zise-
F Ei% ,#olarule% a#este lu#ruri dul#i /,i au am+r+#iunea lor 6ere,te-
te de-a gusta prea mult din ele% #a s+ nu dai peste un ne#az amar ,i
/ndelungatG
F Ce tot spui% dragostea mea% #(nd eu numai pentru o singur+
s+rutare a ta% #are-mi $a /ndul#i $ia)a% sunt gata s+ m+ las 'ript% #(t sunt
de lung% pe .+rati#ul t+uE Spun(nd a#estea% o str(nsei puterni# /n &ra)e ,i
/n#epui s-o s+rut Pasiunea mea de,tept(nd-o pe a sa% 6otis se ia la
/ntre#ere #u mine /n dr+g+stoase dezmierd+ri :ura ei /ntredes#1is+
r+sp(ndea o respira)ie /nmiresmat+ ,i /n nest+p(nita-i dorin)+ sim)ea o
pl+#ere dul#e #a ne#tarul s+-,i ating+ lim&a de a mea-
F 5or% strig eu% sau poate #+ am ,i murit% da#+ n-ai mil+ de mineG
La a#este #u$inte% a#operindu-m+ din nou #u s+rut+ri% /mi r+spunse-
F @u pierde #ura.ul% #+ ,i eu te iu&es# #u a#eea,i patim+ ,i primes#
s+ de$in roa&a ta Pl+#erile noastre nu $or /nt(rzia prea multH #um se
las+ seara% $oi 'i /n #amera ta de #ul#are Plea#+ a,adar ,i te preg+te,te%
#+#i toat+ noaptea $reau s+ lupt #u tine $ite.e,te ,i din toat+ inimaG
=up+ #e ne ,optir+m a#este #u$inte ,i altele la 'el% ne desp+r)ir+m
Cam pe la pr(nz% primii din partea 82rr1enei #(te$a mi#i daruri- un
pur#el gras% #in#i pui#u)e ,i un ur#ior de $in $e#1i% minunat C1em(nd-o
atun#i pe 6otis% /i spun-
F Uite #+ 8a##1us $ine singur s-o /n#ura.eze pe Jenus ,i s+-i poarte
armele S+ sor&im azi tot $inul a#esta% #are $a alunga l(n#eda s'ial+ #e
ne-ar r+#i pornirile ,i $a a)()a /n noi /n'l+#+rata putere a patimii @u de
alt+ promisiune a$ea ne$oie #+l+toria noastr+ pe marea iu&irii pentru a
petre#e o noapte '+r+ somn- untdelemn /n lamp+ ,i $in din &el,ug /n
#upeG
Oestul zilei /l petre#ui la &aie ,i dup+ a#eea la #in+% la &unul meu
5ilo% unde eram in$itat Lu(nd lo# la o m+su)+ m+run)i#+% artisti#
lu#rat+% m+ 'eream #(t puteam de pri$irile so)iei sale ,i% adu#(ndu-mi
aminte de po$e,tile 82rr1enei% /mi arun#am o#1ii asupra ei #u groaz+%
#a ,i #um a, 'i pri$it la#ul A$ernus
1
=ar mereu m+ /ntor#eam s-o
4
?n original "atagium$ &and+ ori ,iret pe marginea $e,mintelor 'emeie,ti%
/n#on.ur(nd g(tul sau #o&or(nd p(n+ la pi#ioare La 'el erau denumite ,i
gulera,ele
1
La# /n Campania% pe unde se spunea #+ ar 'i intrarea /n In'ern
pri$es# pe 6otis% #are ne ser$ea% ,i apari)ia ei /mi insu'la numaide#(t
#ura.
Cum se '+#u sear+% Pam'ila zise pri$ind lampa-
F Ce ploaie #u g+leata o s+ 'ie m(ineG
La /ntre&area &+r&atului de unde ,tia a#easta% ea /i r+spunse #+ lampa
i-o pre$estea La a#este $or&e% 5ilo iz&u#ni /n r(s-
F Prin urmare% zise el% noi /ntre)inem o mare Si&il+
1
/n persoana
l+mpii noastre% #are din 'o#arul s+u% #a dintr-un o&ser$ator% pri$e,te #u
toat+ aten)ia #1iar soarele ,i tot #e se petre#e /n regiunile #ere,tiG
F A#estea sunt primele #uno,tin)e /n materie de di$ina)ie% /i r+spund
eu% ,i nu e de mirare #+ 'la#+ra asta% de,i mi#+ ,i aprins+ de m(ini
omene,ti% dar a$(nd totu,i str(nse leg+turi de rudenie #u a#el puterni#
'o# #eres#
2
din #are s-a n+s#ut% ,tie ea /ns+,i ,i ne anun)+ ,i nou+% printr-
o pre$estire di$in+% #e tre&uie s+ se /nt(mple pe &olta #erului >i la noi%
/n Corint% se a'l+ a#um /n tre#ere un #aldeean
D
#are z+p+#e,te tot ora,ul
#u r+spunsurile sale uimitoare ,i pentru #()i$a gologani dez$+luie tainele
destinului% ar+t(nd #e zi tre&uie s+ alegi pentru a 'a#e o #+s+torie 'eri#it+%
pentru a pune o traini#+ temelie unei #ase% #e zi e prielni#+ unui negustor
pentru /n#1eierea unei a'a#eri% /n #e zi un #+l+tor $a g+si mai mult+ lume
pe drum% sau #are alta e mai potri$it+ pentru o #+l+torie pe mare ?n
s'(r,it% eu /nsumi /ntre&(ndu-l #e mi se $a /nt(mpla /n a#east+ #+l+torie%
mi-a dat o mul)ime de r+spunsuri uimitoare ,i 'oarte $ariate- &a #+ $oi
a$ea un renume nespus de str+lu#it% &a #+ $oi de$eni su&ie#tul unei
lungi po$e,ti% al unui &asm de ne#rezut ,i #+ $oi a.unge eroul unei #+r)i
La a#estea% 5ilo /ntre&+ z(m&ind-
F Ce /n'+)i,are are #aldeeanul +sta ,i #um se nume,teE
F E /nalt ,i #am oa#1e,% r+spunsei eu% ,i se nume,te =io'ane
F El e% zise 5ilo% ni#i nu putea 'i altul 9ot a,a% dup+ #e '+#use ,i
ai#i la noi numeroase pro'e)ii mai multor persoane ,i #(,tigase nu #()i$a
gologani p+#+to,i% #i sume /nsemnate% nenoro#itul a 'ost urm+rit de o
soart+ rea sau% mai aproape de ade$+r% a, putea zi#e- #rud+ ?ntr-o zi% pe
#(nd era /n#on.urat de o mul)ime numeroas+ ,i '+#ea pro'e)ii #elor
1
6emeie inspirat+ de zei% /n stare s+ prezi#+ $iitorul =in 'elul #um ardea lampa
se dedu#eau /n anti#1itate 'elurite prezi#eri% )in(nd de emp2roman#ie (di$ina)ie
#u a.utorul 'o#ului"
2
9eoria 'o#ului #eres# ,i #reator% al #+rui adept se arat+ Lu#ius% a 'ost
/mprumutat+ de 'iloso'ii stoi#i de la !era#lit
3
Caldeea era )ara de &a,tin+ a ,tiin)ei astrologi#e
aduna)i /n prea.ma sa% se apropie de el un negustor numit Cerdon
1
% #are
dorea s+-i g1i#eas#+ o zi prielni#+ pentru #+l+toria #e tre&uia s+ o 'a#+
=up+ #e =io'ane /i ar+t+ ziua aleas+% to#mai #(nd #el+lalt s#osese punga%
/mpr+,tiase &anii ,i num+rase o sut+ de dinari pentru a pl+ti prezi#erea%
iat+ #+ un tinerel de 'amilie &un+% stre#ur(ndu-se /n spatele $r+.itorului%
/l trase de manta ,i% /n #lipa #(nd a#esta se /ntoarse% /l str(nse /n &ra)e ,i-
l s+rut+ #u #ea mai mare dragoste
=io'ane% dup+ #e-l s+rut+ ,i el% /l po'ti s+ stea l(ng+ d(nsul Uimit ,i
ad(n# tul&urat de a#east+ apari)ie nea,teptat+% uit+ de trea&a pe #are o
'+#ea /n a#el moment AE mult+ $reme de #(nd te a,teptam C(nd ai
sositEB /l /ntre&+ el AIeri-sear+% /i r+spunse #el+lalt =ar po$este,te-mi ,i
tu% 'rate% #um ai #+l+torit pe mare ,i pe us#at% dup+ #e-ai ple#at gr+&it din
insula Eu&eeaB
La a#este $or&e% =io'ane% marele nostru #aldeean% #are nu-,i $enise
/n#+ /n 'ire din tul&urarea sa% /i zise- A=u,manii )+rii noastre ,i to)i
du,manii mei ai&+ parte de o #+l+torie at(t de /ngrozitoare #a a meaG
Ulise n-a p+)it-o mai r+u% #+#i #ora&ia #are ne purta% zguduit+ de 'urtuni
#are o /n$(rteau pe lo# /n toate #1ipurile% /,i pierdu am(ndou+ #(rmele
2
,i% arun#at+ #u putere spre )+rmul opus% se s#u'und+ numaide#(t% iar noi
a&ia s#+par+m /not Am pierdut totul Ceea #e-am adunat mai t(rziu%
mul)umit+ milosti$irii unor ne#unos#u)i sau &un+$oin)ei prietenilor
no,tri% a a.uns prada unei &ande de 1o)i ,i singurul meu 'rate% Arignotus%
/n#er#(nd s+ opun+ rezisten)+ #utezan)ei lor% a 'ost u#is #1iar su& o#1ii
meiB
Pe #(nd el po$estea toate a#estea plin de o&id+% Cerdon% negustorul%
pune m(na pe &anii pe #are-i destinase pentru plata prezi#erii ,i se 'a#e
ne$+zut @umai atun#i =io'ane% de,tept(ndu-se #a dintr-un somn ad(n#%
/,i d+du seama de pagu&a pe #are i-o adusese neso#otin)a sa% mai ales
#(nd ne $+zu pe to)i #()i eram /n .urul lui iz&u#nind /n 1o1ote de r(s
=ar% /n s'(r,it% Lu#ius% s+-)i a.ute #erul #a #el pu)in dumitale
#aldeeanul s+-)i 'i spus #uratul ade$+rG ?)i urez s+ 'ii 'eri#it ,i s+-)i
urmezi #+l+toria #u &ine ,i noro#
?n timpul a#estei 'le#+reli a lui 5ilo% #are nu se mai s'(r,ea% eu o'tam
/n#et ,i m+ m(niam groza$ pe mine /nsumi% pentru #+% /n#ep(nd singur o
#on$ersa)ie pli#tisitoare% pierdeam o &un+ parte a serii ,i #ele mai
deli#ioase pl+#eri ale ei ?n s'(r,it% l+s(nd la o parte ori#e ru,ine% /i spun
1
@ume dinadins ales pentru asem+narea lui eu $or&a gre#eas#+ .erdos$ #(,tig
2
5edaliile ,i di'erite monumente arat+ #+ adeseori la pupa unui $as anti# erau
dou+ #(rme% adi#+ ni,te $(sle laterale
lui 5ilo-
F =io'ane +sta /mpa#e-se #u soarta sa ,i n-are de#(t s+ se du#+ din
nou s+-,i pun+ /n prime.die% pe us#at ,i pe ap+% tot #e #(,tig+ /n,el(nd
popoarele% dar mie% #are tot mai simt o&oseala de ieri% d+-mi $oie% te rog%
s+ m+ du# la #ul#are mai de$reme
Lu(ndu-mi apoi r+mas-&un de la el% m+ du# /n #amera mea% unde
g+ses# aran.at+ o #in+ 'oarte pl+#ut+ ?ntr-ade$+r% ser$itorilor li se
preg+tiser+ a,ternuturile pe .os% #(t mai departe de u,a mea% '+r+
/ndoial+% pentru #a $or&ele noastre de dragoste s+ n-ai&+ alt martor de#(t
noaptea L(ng+ patul meu se a'la o mes#ioar+% pe #are erau m(n#+ri
'oarte /m&ietoare% r+mase de la masa de sear+% ,i dou+ pa1are destul de
mari% pe .um+tate pline #u $in% de-a&ia turnat% #are mai puteau primi
e*a#t o #antitate egal+ de ap+H al+turi era un ur#ior% #are la g(tul s+u
destupat #u o tesl+
1
% a$ea o des#1iz+tur+ mare ,i piezi,+% #a $inul s+
poat+ 'i turnat mai u,or- /ntr-un #u$(nt% primele preg+tiri de lupt+ ale
iu&irii
9o#mai m+ a,ezasem pe pat% #(nd iat+ #+ iu&ita mea 6otis% #are o
#ul#ase pe st+p(na ei% se apropie de mine adu#(ndu-mi &u#1ete de
tranda'iri ,i a$(nd poalele ro#1iei pline de petale de tranda'ir s#uturate
Ea m+ str(nge #u putere la pieptul ei ,i m+ s+rut+ #u dragoste% /mi
/n#unun+ #apul #u #oroni)e ,i presar+ peste mine 'lori ,i deodat+% pun(nd
m(na pe un pa1ar ,i turn(nd /n el ap+ #ald+
2
% mi-l /ntinde s+ &eau =ar
mai /nainte de a-l 'i &+ut p(n+ la 'und% mi-l lu+ /n#et de la gur+% &+u
restul /n mi#i /ng1i)ituri% apoi urmar+ al doilea ,i al treilea pa1ar% pline
p(n+ sus% ,i multe altele unul dup+ altul ?n #ur(nd m+ /m&+tai% ,i #u
mintea tul&urat+ ,i tot trupul r+s#olit ,i #1inuit de dorin)e arz+toare /mi
dau la o parte tuni#a p(n+ /n partea de .os a p(nte#elui ,i% ar+t(nd lui
6otis a mea #+ nu pot /ndura #1inul iu&irii% /i spun-
F Ai mil+ de mine ,i gr+&e,te-te s+-mi $ii /n a.utor% #+#i dup+ #um
$ezi% sunt preg+tit pentru /n#+ierarea #are se apropie% lupt+ pe #are tu mi-
ai de#larat-o '+r+ inter$en)ia 'e#ialului
D
% atun#i #(nd #rudul Cupidon m-a
str+puns p(n+ /n str+'undul inimii #u prima lui s+geat+G >i eu mi-am
1
Am'orele sau ul#ioarele destinate #onser$+rii $inului erau adesea astupate #u
g1ips% 'iind destupate #u a.utorul unei unelte a$(nd o latur+ t+ioas+% la 'el #a
tesla
2
:re#ii $e#1i #onsumau $inul ameste#at /n di$erse propor)ii #u ap+ #+ldu)+
3
Un #raini#-preot pe #are romanii /l trimiteau la 1otarul du,manilor pentru a
de#lara r+z&oi% arun#(nd /n teritoriul du,man o suli)+ A#est o&i#ei se perimase
de mult% Apuleius '+#(nd o aluzie literar+ glumea)+
/n#ordat ar#ul% la r(ndul meu% #u o opinteal+ at(t de stra,ni#+ /n#(t tare
m+ tem s+ nu mi se rup+ #oarda /ntins+ la ma*imum =ar% pentru #a
pl+#erea s+-mi 'ie mai deplin+% desplete,te-)i p+rul ,i las+-l s+ #ad+ /n
$aluri ,i s+ 'luture /n $oie /n timpul pl+#utelor noastre /m&r+)i,+ri
Ea str(nge masa degra&+ Apoi% lep+d(nd ori#e $e,m(nt de pe ea ,i
despletindu-,i p+rul #a s+ dea mai mult 'arme# des'+t+rilor noastre% am
a$ut /naintea o#1ilor gra)iosul #1ip al Jenerei um&l(nd pe $alurile
m+rii >i #u mi#a-i palm+ tranda'irie a#operindu-,i pu)in p+roasa-i
ru,ine 'emeias#+% mai degra&+ p+rea #+ )ine s+ ,i-o arate de#(t s+ o
as#und+ din pudoare
F La lupt+% zise ea% ,i lupt+ $ite.e,te% #+ n-am de g(nd s+ &at /n
retragereG !ai% apropie-te ,i lupt+ '+)i, da#+ e,ti /ntr-ade$+r &+r&at% ata#+
#u putere ,i u#ide% 'iind#+ $ei muri la r(ndul t+u E o lupt+ #are nu
su'er+ ni#io am(nareG
Spun(nd a#easta% ea se ur#+ /n patul meu% se #ul#+ tiptil peste mine
,i% supun(ndu-,i ml+dioasa ,ir+ a spin+rii unor salturi rapide pre#um ,i
unor mi,#+ri p+tima,e% m+ s+tur+ pe deplin #u darurile Jenerei s+lt+re)e
Intr-un t(rziu% #u su'letele o&osite% #u trupurile s'(r,ite de o dul#e
mole,eal+% #+zur+m am(ndoi /n a#ela,i timp unul /n &ra)ele #eluilalt%
a&ia mai respir(nd A#este lupte ,i altele la 'el le #ontinuar+m p(n+
/n#epu s+ se lumineze de ziu+% '+r+ s+ ne 'i tre#ut prin minte s+ dormim
#(tu,i de pu)in ?n$ior(nd #u $in din #(nd /n #(nd o&oseala noastr+%
pasiunea ni se de,tepta ,i pl+#erile re/n#epeau Apoi lu(nd a#east+
noapte #a model ad+ugar+m mai multe altele la 'el
=in /nt(mplare% /ntr-o zi% 82rr1ena st+rui 'oarte mult s+ $in s+ #inez
la ea% ,i% de,i m-am s#uzat #(t am putut mai &ine% ea nu $oi s+ admit+
ni#io s#uz+ 9re&uia% de#i% s+ m+ du# s+ $or&es# #u 6otis ,i s-o /ntre&
da#+ #onsimte% de par#+ a, 'i a,teptat un semn pre$estitor =e,i-i p+rea
r+u #+ tre&uie s+ m+ despart de ea% 'ie #1iar ,i numai pentru #(te$a #lipe%
/mi a#ord+ totu,i #u &un+$oin)+ un s#urt #on#ediu de la datoria mea
amoroas+
F =ar% #el pu)in% /mi zise ea% ai gri.+ s+ te /ntor#i mai de$reme de la
mas+% #+#i o &and+ 'urioas+ de tineri no&ili tul&ur+ lini,tea pu&li#+ ,i ai
s+ $ezi i#i ,i #olo oameni u#i,i z+#(nd /n mi.lo#ul str+zilor 9rupele
gu$ernatorului sunt prea departe ,i nu pot s#+pa ora,ul de a#east+ mare
pa#oste ?n ade$+r% situa)ia ta str+lu#it+ ,i #1iar dispre)ul #e se arat+ ai#i
unui #+l+tor str+in ar putea s+ te e*pun+ $reunei #urse
F 6ii '+r+ gri.+% draga mea 6otis% /i spun eu% 'iind#+ /n a'ar+ de
'aptul #+ a, pre'era ori#+rui alt osp+) pl+#erile noastre% te asigur #+ $oi
a$ea toat+ gri.a s+-)i alung ,i a#east+ team+% /ntor#(ndu-m+ repede la
tine =e alt'el% nu m+ $oi du#e singur% #i a$(nd la &r(u sa&ia de #are nu
m+ despart ni#iodat+% a,a #+ $oi a$ea #u #e s+-mi ap+r $ia)aG
Ast'el /narmat% m+ du# la osp+)ul a#ela% unde am g+sit un mare
num+r de in$ita)i% #are al#+tuiau elita ora,ului% 'iind#+ 82rr1ena '+#ea
parte din so#ietatea no&il+ Paturile% 'oarte lu*oase% din lemn de tuia #u
/n#rusta)ii de 'ilde,% erau a#operite #u /n$elitori &rodate /n aur Erau o
mul)ime de #upe mari de &+ut% pe #(t de elegante ,i $ariate #a 'orm+% pe
at(t de uni#e prin $aloarea lor I#i% sti#la era /mpodo&it+ #u 'iguri
artisti#e lu#rate-n relie'% #olo str+lu#ea #ristalul '+r+ #el mai mi# #usur%
mai /n#olo era argintul str+lu#itor ,i aurul #are-)i luau $ederea ,i mai
puteai $edea p(n+ ,i #upe de am&r+% admira&il #ioplite% #a pietrele
pre)ioase% /n s'(r,it% tot #e dep+,e,te ori#e /n#1ipuire se g+sea adunat
a#olo 5ai mul)i s#la$i-su'ragii
1
tare 'rumos /m&r+#a)i ser$eau /n #el
mai gra)ios #1ip nenum+rate 'eluri de m(n#+riH pa1arni#i tineri% #u p+rul
ondulat ,i elegant /m&r+#a)i
2
% turnau aproape /n 'ie#are #lip+ $in $e#1i /n
#upe '+#ute 'ie#are dintr-o piatr+ pre)ioas+ ?n #ur(nd se aprind luminile%
$or&ele #e se spun de o&i#ei la mas+ se /nmul)es#H s-a r(s mult ,i glume
&une ,i #u$inte /n)ep+toare z&oar+ dintr-o parte ,i din alta
Atun#i 82rr1ena m+ /ntrea&+-
F Cum te sim)i /n )ara noastr+E Pe #(t ,tiu eu% noi /ntre#em #u mult
toate ora,ele prin templele% &+ile ,i toate #elelalte edi'i#ii ale noastre ?n
a'ar+ de asta% la noi se g+ses# din &el,ug o&ie#tele ne#esare $ie)ii Cel
#are #aut+ odi1na% e li&er s+ tr+ias#+ dup+ pla#% str+inul #are $ine dup+
a'a#eri g+se,te ai#i toat+ /m&ulzeala de la Ooma% da#+ e om lini,tit% se
&u#ur+ de o lini,te deplin+% #a la )ar+ ?ntr-un #u$(nt% ora,ul nostru este
un lo# de des'+tare pentru toat+ pro$in#iaG
F A$e)i dreptate% doamn+% /i r+spunsei eu @i#+ieri nu m-am so#otit
mai li&er de#(t ai#i% dar m+ tem 'oarte mult de #ap#anele as#unse ,i de
ne/nl+turat ale $r+.itoriei Se spune #+ ai#i l+#a,urile mor)ilor nu sunt /n
siguran)+% 'iind#+ ,i din morminte ,i de pe ruguri se iau unele resturi ,i
&u#+)i de #ada$re spre a se preg+ti #elor $ii o moarte /ngrozitoare
Jr+.itoare &+tr(ne% #1iar /n s#urtul timp #(nd se 'a# preg+tirile de
/nmorm(ntare ale unui r+posat% z&oar+ #u o repezi#iune de pas+re s+-i
r+peas#+ trupul /nainte #a al)ii s+-l 'i /ngropat
1
?n original diribitores (distri&uitori" 0 s#la$i /ns+r#ina)i #u propor)ionarea ,i
/mp+r)irea #+rnii% ser$ind oaspe)ii sosi)i la 'estine
2
?n#+ din epo#a repu&li#an+% #asele &og+ta,ilor a$eau #1ipe,i adoles#en)i #u
$e,minte 'emeie,ti% #are /nt(mpinau musa'iri% umpl(ndu-le #upele #u $in
F 8a mai mult% ad+ug+ un altul% ai#i ni#i #ei $ii nu sunt #ru)a)i
Unuia% nu ,tiu #ui% i s-a /nt(mplat #e$a asem+n+tor- a 'ost mutilat ,i #u
totul des'igurat
La a#este #u$inte% to)i oaspe)ii iz&u#nir+ '+r+ ru,ine /n 1o1ote de r(s
#e nu se mai s'(r,eau ,i toate 'e)ele ,i toate pri$irile se /ndreptau #+tre
un ins #e sta #ul#at mai la o parte% /ntr-un #ol) al s+lii Ou,inat de
/nd+r+tni#ia #u #are-l pri$eau to)i% morm+i #e$a ne#+.it ,i $oi s+ se ridi#e
,i s+ ple#e
F @u% dragul meu 9el2'ron% /i zise 82rr1ena% stai pu)in ,i% #u luat+
&un+$oin)a ta o&i,nuit+% mai spune-ne o dat+ po$estea-)i% pentru #a ,i
'iul meu Lu#ius s+ ai&+ marea pl+#ere s-o aud+ din gura ta
F E ade$+rat% doamn+% zise el% pe dumnea$oastr+ nu $+ p+r+se,te
ni#iodat+ sentimentul di$inei &un+t+)i% dar n-a, mai putea suporta
o&r+zni#ia unoraG
O+spunz(ndu-i ast'el% era 'oarte emo)ionat 9otu,i% dup+ multe
st+ruin)e% dup+ multe .ur+minte pe tot #e a$ea mai s#ump /n lume%
82rr1ena reu,i s+-l 'a#+ s+ $or&eas#+% /n #iuda /mpotri$irii lui
Atun#i% /ngr+m+dind o parte din /n$elitorile patului una peste alta%
9el2'ron '+#u din ele un morman pe #are s+-,i rezeme #otul ,i se ridi#+
/n pat numai pe .um+tate Apoi /ntinse m(na dreapt+% ,i-,i a,ez+ degetele
/n 'elul oratorilor% adi#+ /,i /ndoi ultimele dou+ degete% ridi#(nd /n sus pe
#elelalte ,i amenin)(nd% #a s+ zi# a,a% #u degetul #el mareH pe urm+%
z(m&ind mul)umit% /n#epu s+ po$esteas#+-
F Eram minor #(nd am ple#at din 5ilet s+ asist la .o#urile olimpi#e
,i a$eam o mare dorin)+ s+ $izitez ,i ora,ele din a#east+ pro$in#ie
$estit+
1
=up+ #e-am str+&+tut toat+ 9esalia% a.unsei la Larissa% $aiG spre
nenoro#irea mea Pe #(nd r+t+#eam /n toate p+r)ile% #+ut(nd mi.loa#e de
a-mi u,ura marea lips+ /n #are m+ a'lam% 'iind#+ &anii mei de drum erau
aproape pe s'(r,ite% z+res# /n mi.lo#ul unei pie)e un &+tr(n /nalt Era
#o#o)at pe o &orn+ ,i striga /n gura mare- ACine $rea s+ p+zeas#+ un
mortE S+ spun+ #(t #ereGB Atun#i% adres(ndu-m+ primului tre#+tor% /l
/ntre&ai- ACe /nseamn+ astaE CumE Pe-ai#i mor)ii au o&i#eiul s+ 'ug+EB
A9a#i% /mi spuse el E,ti 'oarte t(n+r ,i str+in% ,i prin urmare nu-)i dai
seama #+ te a'li /n 9esalia% unde $r+.itoarele rup #u din)ii &u#+)i din
#1ipurile mor)ilor% pe #are le 'oloses# /n /ndeletni#irile lor magi#eB A>i
#um se 'a#e% m+ rog% a#east+ paz+ a mor)ilorEB /l /ntre&ai la r(ndul meu
A5ai /nt(i% r+spunse el% tre&uie s+ $eg1ezi toat+ noaptea #u #ea mai mare
1
6ie A1aia% din #are '+#ea parte ,i 9esalia /n timpul domniei lui Augustus% 'ie
5a#edonia la #are ea 'usese ane*at+ de Antonini
aten)ie% a$(nd o#1ii la p(nd+ ,i &ine des#1i,i% ne#ontenit a)inti)i asupra
#ada$rului% '+r+ s+-i /ndep+rtezi% sau #1iar s+-i /ntor#i o #lip+ /n alt+
parte% 'iind#+ a#este &lestemate $r+.itoare se s#1im&+ /n tot 'elul de
animale% se stre#oar+ t(r(ndu-se pe 'uri,% ,i ar 'i /n stare s+ /n,ele u,or
#1iar o#1ii Soarelui ,i ai =rept+)ii
1
Ce-i drept% ele iau #1ip de p+s+ri% de
#(ini% de ,oare#i ,i #1iar de mu,te Apoi% prin 'arme#ele lor /ngrozitoare%
/ngroap+ pe p+zitor /n somn @imeni n-ar putea /n,ira #1iar toate
$i#le,ugurile pe #are le n+s#o#es# a#este nelegiuite 'emei #u marea lor
putere de /n#1ipuire >i #u toate a#estea% pentru un ser$i#iu a,a de
peri#ulos% nu se o'er+ /n general o plat+ mai mare de patru sau ,ase
monede de aur EiG darC era #(t p-a#i s+ uitG =a#+% diminea)+% p+zitorul
nu d+ /n primire #orpul /ntreg% tot #eea #e s-a t+iat sau lipse,te din el e
ne$oit s+ /nlo#uias#+ #u o &u#at+ egal+ de #ame #e i se taie din o&razB
A'l(nd toate a#estea% /mi iau inima-n din)i ,i% apropiindu-m+
numaide#(t de #raini#% /i zi#- A/n#eteaz+ a#um de-a mai strigaG Iat+
p+zitorul gata g+sit% s+ $edem pre)ulGB
AJei primi ze#e monede de aur
2
% dar ia seama% tinere% s+ aperi &ine
#ada$rul de a#este !arpii
D
$i#lene% #+#i e 'iul unuia din 'runta,ii ora,ului
nostruGB
AJor&e de prisos% /i r+spund eu% asta-i o nimi#a toat+G Eu sunt un om
de 'ier% nu dorm ni#iodat+H am o $edere mai p+trunz+toare #1iar de#(t a
lui L2n#eus
4
sau a lui Argus
5
% /ntr-un #u$(nt sunt numai o#1iGB
@i#i nu terminasem &ine $or&a ,i el m+ #onduse /ndat+ la o #as+%
unde printr-o u,+ dosni#+% 'iind#+ #ea mare era /n#1is+% m+ introduse
/ntr-o #amer+ /ntune#oas+ #u 'erestrele o&lonite ?mi ar+t+ o doamn+
#are pl(ngea% /m&r+#at+ /n negruH apoi% apropiindu-se de ea- AImul +sta%
/i spune el% s-a prezentat '+r+ team+ ,i s-a anga.at #u plat+ s+ p+zeas#+
#orpul so)ului t+uB Atun#i $+du$a% d(nd la o parte p+rul #are-i #+dea pe
'a)+ din am(ndou+ p+r)ile ,i ar+t(nd un #1ip 'oarte 'rumos #1iar /n
1
Adi#+ pri$irile #ele mai p+trunz+toare Soarele% #are $ede totul% este pus
al+turi de =reptate% #+reia nu-i s#ap+ ni#io nelegiuire
2
?n original- Ao mie de sester)iB
3
5on,tri #u #1ip de 'emeie% #u trupul de pas+re r+pitoare% #u m(inile de om ,i
#u g1eare 'oarte as#u)ite
4
6iul lui Ap1areus% regele 5esseniei% unul din argonau)i% $estit pentru $ederea
lui p+trunz+toare

Prin) argian% 'iul lui Agenor% #are dup+ legend+ a$ea o sut+ de o#1i% r+sp(ndi)i
pe tot #orpul% dintre #are #in#ize#i r+m(neau des#1i,i% #(nd #eilal)i #in#ize#i
erau /n#1i,i de somn
durerea ei% /,i ridi#+ o#1ii spre mine A9e rog% 'ier&inte% /mi zise ea% $ezi
s+-)i /ndepline,ti ser$i#iul #u toat+ luarea-aminte #u putin)+B A6i)i '+r+
gri.+% /i r+spund eu% numai s+-mi da)i un modest supliment de plat+B
C+zur+m la /n$oial+ ,i% ridi#(ndu-se repede% m+ #onduse /ntr-o alt+
#amer+% unde se g+sea #ada$rul a#operit #u un giulgiu or&itor de al&
=up+ #e se introduser+ ,apte persoane% #e a$eau s+ ser$eas#+ drept
martori% ea /ns+,i dez$ele,te mortul #u m(na ei ,i la $ederea lui% o#1ii i
se umplu de la#rimi #e nu mai #onteneauH apoi% lu(nd #a martori pe #ei
de 'a)+% /n#epe s+ arate #u #ea mai mare e*a#titate% unul #(te unul% toate
m+dularele% )inute p(n+ atun#i dinadins a#operite% ,i unul dintre ei le
/nsemna /ntr-un registru AIat+% zise ea% nasul e /ntreg% o#1ii sunt /n &un+
stare% ure#1ile de asemenea% &uzele sunt neatinse ,i din &+r&ie nu
lipse,te nimi# Cer#eta)i% $+ rog% &unii mei #et+)eni% ,i /nt+ri)i a#estea #u
m+rturia $oastr+GB =up+ #e spuse a#este #u$inte ,i in$entarul 'u semnat%
$oi s+ se retrag+
=ar eu am oprit-o- A=oamn+% /i spun eu% porun#i)i s+ mi se dea tot #e
tre&uie pentru ser$i#iul meuB A>i #e anumeEB /ntre&+ ea AI lamp+
mare% /i r+spund eu% untdelemn /ndea.uns #a s+ am lumin+ p(n+ la ziu+%
ap+ #ald+% #(te$a ur#ioare #u $in% un pa1ar ,i o 'ar'urie plin+ #u
r+m+,i)ele de la masa de asear+B
Atun#i% #l+tin(nd din #ap- A6ugi% /mi zise ea% e,ti un neo&r+zat AuziG
/ntr-o #as+ #u'undat+ /n .ale% s+ #eri r+m+,i)e de m(n#are% #(nd de-at(tea
zile ai#i nu s-a z+rit ni#io urm+ de 'umG Crezi #-ai $enit ai#i s+
&en#1etuie,tiE 5ai degra&+ ar tre&ui s+ $er,i la#rimi ,i s+ iei o /n'+)i,are
de triste)e% potri$it+ lo#ului unde te a'liGB Spun(nd a#este #u$inte% se
/ntoarse #+tre ser$itoarea sa- A52rr1ina% /i spuse ea% d+-i numaide#(t o
lamp+ ,i untdelemn ,i% dup+ #e-l $ei 'i /n#uiat /n #amer+ pe p+zitor%
plea#+ repede de a#olo ,i #aut+-)i de trea&+B
Ast'el% r+mas singur #a s+ )in to$+r+,ie mortului% m+ 're#am la o#1i%
pe #are $oiam s+-i deprind #u $eg1erea ,i din #(nd /n #(nd #(ntam #a s+
m+ lini,tes# Iat+ #+ $ine amurgul% apoi% noaptea /naintat+% apoi ora #elui
mai ad(n# somn% /n s'(r,it miezul nop)ii 5+ sim)eam #u totul #uprins
de o spaim+ #are #re,tea /n 'ie#are #lip+% #(nd deodat+ o ne$+stui#+%
intr(nd pe nesim)ite ,i t(r(ndu-se% se opri /n 'a)a mea ,i-mi arun#+ o
pri$ire at(t de p+trunz+toare% /n#(t un animal a,a de mi#% dar at(t de
/ndr+zne)% m+ umplu de groaz+ ?n s'(r,it /i spusei- A=e #e nu ple#i%
do&ito# spur#at% de #e nu te as#unzi la ,ori#eii t+i% la semenii t+i% mai
/nainte de a #unoa,te din propria-)i e*perien)+ n+prasni#a dezl+n)uire a
puterii meleE =e #e nu ple#iEB
@e$+stui#+ /ntoarse spatele ,i disp+ru numaide#(t din #amer+ @u
tre#u /ns+ mult ,i deodat+ #+zui /ntr-un somn ad(n#
1
% /n#(t ni#i #1iar
zeul de la =el'i
2
% n-ar 'i putut deose&i u,or #are dintre #ele dou+ trupuri
/ntinse era mortul Ast'el% lipsit de #uno,tin)+ ,i a$(nd eu /nsumi ne$oie
de un alt p+zitor% eram a#olo aproape #a ,i #um n-a, 'i 'ost
Alaiul or+t+niilor #u #reste din $e#in+tate to#mai anun)a #u mare
zgomot /n#etarea nop)ii ?n s'(r,it% m+ de,teptai &rus# ,i /ngrozit de
spaim+ alerg la #ada$ruH apropii lampa ,i des#operindu-i 'a)a% /n#ep s+
e*aminez #u de-am+nuntul #1ipul pe #are-l primisem /ntreg =eodat+
s+rmana so)ie% nespus de /ngri.orat+ ,i pl(ng(nd% se repede /n+untru%
urmat+ de martorii din a.un% se arun#+ imediat asupra trupului ,i dup+
#e-l a#oper+ /ndelung #u s+rut+ri /l #er#eteaz+-n /ntregime% la lumin+%
dup+ in$entar Apoi% /ntor#(ndu-se% #1em+ pe administratorul ei%
6ilodespotus% ,i-i ordon+ s+ pl+teas#+ '+r+ /nt(rziere a#estui pazni# a,a
de &un suma #e i se #u$enea% #eea #e se '+#u /ndat+ A9inere% /mi zise ea
dup+ a#eea% /)i sunt 'oarte re#unos#+toare% ,i pentru zelul #u #are )i-ai
/ndeplinit ser$i#iul% te $oi so#oti de a#i /nainte /n num+rul prietenilor
meiGB
?n#(ntat de a#est #(,tig nea,teptat ,i z+p+#it de str+lu#itoarele
monede de aur% pe #are le $(nturam dintr-o m(n+ /ntr-alta% i-am zis- A8a
nu% doamn+% mai degra&+ so#ote,te-m+ #a pe unul dintre ser$itorii
dumitale% ,i ori de #(te ori $ei mai a$ea ne$oie de ser$i#iile mele%
porun#e,te #u toat+ /n#redereaGB
@i#i nu terminasem &ine a#est #u$inte #+ to)i prietenii ei m+
#ople,es# #u &lesteme #a pe o #o&e
D
% ,i% apu#(nd tot #e le $enea la
/ndem(n+% se iau dup+ mine Unul m+ lo$e,te #u pumnii /n o&raz% altul
/mi zdro&e,te umerii #u #oatele% al)ii /mi 'r(ng #oastele #u m(ini
$r+.ma,e% /mi dau lo$ituri de pi#ior% /mi smulg p+rul% /mi s'(,ie 1ainele
Ast'el% asemenea t(n+rului ,i orgoliosului Aonian
4
% sau #(nt+re)ului
inspirat
5
% gloria muntelui Pimpla% m+ arun#ar+ a'ar+ din #as+ s#1ilodit ,i
1
Pri$irea p+trunz+toare a ne$+stui#ii /,i produsese e'e#tul sopori'i#
2
Apolo
3
Iri#e a'irma)ie arun#at+ la /nt(mplare ,i '+r+ ni#io inten)ie rea #+p+ta t+ria
unei pre$estiri 'uneste ine$ita&ile S'(r,itul nara)iunii lui 9el2'ron pare s+
#on'irme a#east+ supersti)ie
4
Penteu% rege al 9e&ei Aonia e un nume poeti# al 8eo)iei

Adi#+ Ir'eu% numit Pimpleus% dup+ muntele Pimpla din Pieria (un )inut din
5a#edonia"% l+#a, al 5uzelor Spre deose&ire de Penteu% s'(,iat de &a#1ante%
poetul a #+zut $i#tim+ 'emeilor tra#e% neadmise la /ntrunirile &+r&a)ilor lor
'+#ut &u#+)i
?n timp #e% /n strada #ea mai apropiat+% $enindu-mi /n 'ire% /mi
reaminteam% dar prea t(rziu% de $or&ele ne#1i&zuite ,i #o&itoare rostite
de mine ,i re#uno,team #+ pe &un+ dreptate a, 'i meritat mai multe
lo$ituri% ultimele &o#ete ,i ultimele #1em+ri de r+mas-&un se
terminaser+ 5ortul 'usese de.a pornit din #as+ ,i dup+ o&i#eiul
tradi)ional% 'iind#+ era dintr-o 'amilie 'oarte no&il+% impozantul #ortegiu
'une&ru era #ondus prin pia)a pu&li#+ =eodat+% un &+tr(n /m&r+#at /n
negru $ine /n 'uga mare l(ng+ mortH 'a)a lui ad(n# m(1nit+ era s#+ldat+
/n la#rimi ,i-,i smulgea &ogatu-i p+r al& Cu am(ndou+ m(inile el
#uprinde patul 'une&ru ,i #u glas /n ade$+r puterni#% dar des /ntrerupt de
suspine% zise- APe tot #e a$e)i mai s#ump% #et+)eni% /n numele piet+)ii
pu&li#e% r+z&una)i u#iderea unui #on#et+)ean al $ostru ,i pedepsi)i #u #ea
mai mare asprime pe a#east+ ti#+loas+ ,i #riminal+ 'emeie% #are s-a '+#ut
$ino$at+ de #ea mai groazni#+ nelegiuire C+#i ea% ,i nimeni altul% l-a
otr+$it pe a#est ne'eri#it t(n+r% 'iul surorii mele% /n $ederea unei iu&iri
adultere ,i spre a pune m(na pe mo,tenireGB
Ast'el $or&i &+tr(nul ,i% tre#(nd de la unul la altul% repeta 'ie#+ruia
t(nguielile ,i pl(nsetele sale ?n a#est timp% poporul de r(nd se aprinde
de m(nie ,i% #rima p+r(ndu-i $erosimil+% era pornit s+ #read+ u,or
a#uza)ia 9o)i #er /n gura mare tor)e% #aut+ pietre% asmut pe #ei mai tineri
s+ u#id+ 'emeia =ar ea% $+rs(nd la#rimi pre'+#ute ,i .ur(ndu-se pe to)i
zeii /n #el mai solemn #1ip #u putin)+% t+g+duie,te o #rim+ at(t de
/ngrozitoare
AEi &ine% zise atun#i &+tr(nul% s+ l+s+m pro$iden)ei di$ine gri.a de a
des#operi ade$+rul A$em ai#i un egiptean numit Kat#1las% proro# de
'runte% #are% pentru o sum+ 'oarte mare s-a /n$oit s+ readu#+ pentru pu)in
timp su'letul de'un#tului din In'ern ,i s+ re#1eme la $ia)+ a#est #orp
dup+ moartea saB
Spun(nd a#estea% adu#e /n mi.lo#ul mul)imii un t(n+r /m&r+#at /ntr-o
manta s#urt+ din p(nz+ de /n% /n#+l)at #u ni,te sandale u,oare% /mpletite
din mi#i '(,ii de 'runze de palmier ,i #u #apul #omplet ras
1
S+rut(ndu-i
/ndelung m(inile ,i #uprinz(ndu-i #1iar genun#1ii #u &ra)ele
2
- AAi mil+
de noi% di$ine ponti'% /i zise el% ai mil+ de noiG 9e rog 'ier&inte% pe astrele
#erului% pe di$init+)ile In'ernului% pe elementele din #are e al#+tuit
1
E )inuta preo)ilor ,i a #redin#io,ilor #onsa#ra)i Isidei Preo)ii egipteni purtau
straie de in% dispre)uind l(na oilor
2
La #ei $e#1i genun#1ii au #ultul lor Cei #are rugau pe #ine$a /i /m&r+)i,au
genun#1ii% ador(ndu-i #a pe ni,te altare
uni$ersul% pe t+#erea nop)ilor% pe san#tuarele de l(ng+ ora,ul Coptos% pe
re$+rsarea apelor @ilului
1
% pe misterele de la 5em'is% pe sistrele
2
din
P1arosG Arun#+ pu)in+ lumin+ /n a#e,ti o#1i /n#1i,i pe $e#i ,i las+-i o
#lip+ s+ se &u#ure de razele soarelui @oi nu ne /mpotri$im ,i nu
re'uz+m p+m(ntului prada sa% dar #erem pentru a#est mort #(te$a #lipe
de $ia)+% numai pentru m(ng(ierea noastr+ de a-l 'i r+z&unatB
Pro'etul% '+#ut &ine$oitor prin a#east+ in$o#a)ie% pune de trei ori o
anumit+ iar&+ pe gura mortului ,i o alta pe piept Apoi% /ntor#(ndu-se
spre r+s+rit% se roag+ /n#et augustului soare% #are-,i urma drumul pe
&olta #ereas#+ Prin a#east+ s#en+ impun+toare el atrage aten)ia tuturor
#elor prezen)i asupra marii minuni #e a$ea s+ se produ#+
Eu m+ ameste# /n mul)ime ,i% a,ez(ndu-m+ #1iar /n spatele patului
mortuar% pe un st(lp de piatr+ mai /nalt% pri$es# totul #u #el mai $iu
interes @umaide#(t% pulsul /n#epe s+ &at+% #orpul s+ se umple de $ia)+H
#ada$rul t(n+rului se ridi#+ ,i $or&e,te- AJaiG de #e m+ re#1ema)i la
'un#)iile unei $ie)i de o #lip+% dup+ #e am &+ut din apa Let1ei% a#um
#(nd pluteam pe mla,tinile Sti*uluiE /n#eteaz+% te rog% /n#eteaz+ ,i las+-
m+ s+-mi g+ses# odi1na morm(ntuluiB A#estea au 'ost #u$intele #are au
ie,it din gura #ada$rului% dar pro'etul% aprinz(ndu-se din #e /n #e mai
mult% zise- A@u% arat+ poporului tot #e s-a petre#ut% ,i dez$+luie taina
mor)ii tale Crezi tu #+ $r+.ile mele n-au putere s+ #1eme 6uriile ,i #+ nu
pot s+ pun la #azn+ mem&rele tale o&ositeEB
?n$iatul% relu(nd atun#i #u$(ntul din patul lui% se adreseaz+ poporului
#u un geam+t ad(n#- A=a% zise el% $i#lenele uneltiri ale noii mele so)ii m-
au u#is ,i% $i#tim+ a unei &+uturi mortale% am #edat patul meu #ald /n#+
unui adulterGB
Atun#i demna lui so)ie% #u o mare prezen)+ de spirit ,i #u o
/ndr+zneal+ la /n+l)imea situa)iei% respinge /n mod 1ot+r(t a#uza)iile
so)ului% sus)in(nd /n mod nelegiuit #+ sunt #urate n+s#o#iri Poporul se
aprinde% /nsu'le)it de sentimente di'erite Unii spuneau #+ 'emeia e o
#riminal+ ,i #+ tre&uie numaide#(t /ngropat+ de $ie /mpreun+ #u #orpul
1
?n Egipt% spune Pliniu% l(ng+ ora,ul Coptos% este o insul+ /n#1inat+ zei)ei Isis
Spre a o 'eri de pustiirile @ilului% r(ndunelele% #(nd se apropie #re,terea lui%
#onstruies# /n ea un dig din paie lipite #u n+mol Ele lu#reaz+ la a#est dig trei
nop)i /n ,ir ,i #u at(ta zel% /n#(t multe mor la lu#ru ,i /n 'ie#are an re/n#ep
a#east+ mun#+ grea
2
Instrumente de metal /ntre&uin)ate de egipteni /n #ultul Isidei Isis )inea /n
m(n+ un sistru Ai#i atri&utul e /ntre&uin)at /n lo#ul di$init+)ii ,i P1aros /n lo#ul
Egiptului
so)ului ei% al)ii sus)ineau #+ nu tre&uie s+ se dea #rezare min#iunilor unui
#ada$ru
=ar ori#e ,o$+ire se risipi% #(nd t(n+rul #ontinu+- AE #uratul ade$+r%
spuse el% gem(nd din nou mai tare% am s+ $+ dau do$ad+ #um nu se
poate mai $+dit+% am s+ $+ ar+t o /nt(mplare pe #are% 'ire,te% nimeni altul
n-a putut s-o #unoas#+ /n a'ar+ de mine C+#i pe #(nd a#est neadormit
pazni# 0 ,i m+ ar+ta #u degetul pe mine 0 /mi p+zea trupul #u #ea mai
mare gri.+% $r+.itoare &+tr(ne /n#er#ar+ s+ se apropie de #ada$rul meu
?n a#est s#op% ele /,i s#1im&ar+ 'orma /n mai multe r(nduri% dar /n zadarH
neput(nd s+ /n,ele zelul ,i $igilen)a pazni#ului meu% /mpr+,tiar+ /n #ele
din urm+ asupra lui un nor de somn ,i-l /ngropar+ /ntr-un somn ad(n#
Apoi% /n#ep(nd s+ m+ #1eme pe nume% ele n-au /n#etat de a m+ striga
de#(t atun#i #(nd #orpul meu /n)epenit ,i mem&rele-mi /ng1e)ate
/n#epur+% dup+ /n#ete ,i ane$oioase s'or)+ri% s+ se supun+ $r+.ilor lor El%
#a unul #are /ntr-ade$+r era $iu% dar #are numai /n somn a$ea /n'+)i,area
unui mort% auzind #+ este #1emat #+#i 0 el are a#ela,i nume #a ,i mine 0
se de,tept+% ne,tiind #e era ,i% pornind #a o um&r+ ne/nsu'le)it+% a.unge
la u,a #amerei =e,i 'oarte &ine /n#1is+% totu,i printr-o gaur+ #e se a'la
a#olo% ele /i t+iar+ mai /nt(i nasul% apoi ure#1ile ,i /n lo#ul meu su'eri el
a#este amput+ri >i pentru #a a#este opera)iuni s+ r+m(n+ ne#unos#ute%
$r+.itoarele /i pl+smuir+ din #ear+ ni,te ure#1i asem+n+toare #u ale lui ,i
le lipir+ e*a#t /n lo#ul #elor t+iate ,i de asemenea /i '+#ur+ un nas la 'el
#u al lui Ei &ine% a#um a$e)i /n 'a)a $oastr+ pe a#est nenoro#it #are a
'ost pl+tit nu pentru $igilen)+% #i pentru mutilarea luiB
?nsp+im(ntat de a#este #u$inte% $reau s+ m+ #on$ing de ade$+rul
a#estei nenoro#ite /nt(mpl+ri Pun m(na pe nas ,i r+m(n #u el /n m(n+%
/mi pip+i ure#1ile ,i ele se dezlipes# Atun#i% $+z(nd #+ to)i m+ arat+ #u
degetele% #+ to)i /ntor# #apul spre mine ,i #+ r(setele erau gata s+
iz&u#neas#+% m+ stre#or neo&ser$at printre pi#ioarele #elor #are m+
/n#on.urau ,i 'ug s#+ldat /ntr-o sudoare re#e Ast'el% des'igurat ,i e*pus
ridi#olului% n-am mai a$ut #ura.ul s+ m+ /ntor# /n patria ,i la 'amilia
mea Oana ure#1ilor am as#uns-o #u p+rul pe #are l-am l+sat s+-mi #ad+
pe t(mple% iar slu)enia nasului am a#operit-o destul de &ine #u &u#+)i#a
asta de p(nz+ pe #are o $ede)i lipit+ a#olo
?ndat+ #e 9el2'ron /,i termin+ po$estirea% oaspe)ii% ame)i)i de &+utur+%
iz&u#nes# din nou /n 1o1ote de r(s% ,i /n timp #e marii &e)i$ani #er s+ se
goleas#+ /n #instea zeului O(sului #upele o&i,nuite% 82rr1ena mi se
adreseaz+ ast'el-
F 5(ine e o zi mare ,i o s+r&+toare solemn+% e ani$ersarea
/ntemeierii ora,ului nostru% ,i /n a#east+ zi noi suntem singurul popor pe
p+m(nt #are% prin #eremonii $esele ,i distra#ti$e% in$o#+m &un+$oin)a
augustului zeu al O(sului
1
Prezen)a ta $a 'a#e mai pl+#ut+ pentru noi
a#east+ s+r&+toare I% #(t a, dori #a tu% #u &unul t+u spirit% s+ g+se,ti
$reun su&ie#t de r(s pentru s+r&+torirea zeului% #a s+ 'a#em #(t mai
pl+#ut+ ,i mai deplin+ #instirea pe #are o adu#em di$init+)ii lui at(t de
puterni#eG
F 6oarte &ine% doamn+% /i spun eu% dorin)a dumitale $a 'i /mplinit+%
dar% o% de-a, putea g+si $reo idee pe #are s+ mi-o inspire #u generozitate
un zeu at(t de puterni#G =up+ a#easta% sluga mea /n,tiin)(ndu-m+ #+ se
'+#use t(rziu% m+ ridi# numaide#(t% ame)it de &+utur+ eu /nsumi% salut
gr+&it pe 82rr1ena ,i #u un pas ,o$+itor iau drumul spre #as+
=ar /n prima pia)+ prin #are am tre#ut% deodat+% st(rnindu-se $(ntul ,i
sting(nd lumina #u #are ne #+l+uzeam pa,ii% ne-a 'ost 'oarte greu s+
ie,im din a#east+ /ntune#ime nea,teptat+ ,i numai dup+ #e ne-am zdro&it
degetele pi#ioarelor de toate pietrele drumului% a.ungem /n s'(r,it la
gazda noastr+% rup)i de o&oseal+
C(nd ne apropiam de #as+% str(ns lipi)i unul de altul% iat+ #+ trei
indi$izi $oini#i ,i largi /n spate se reped #u toat+ puterea asupra por)ii
noastre% ,i nu numai #+ nu se sperie #(tu,i de pu)in de prezen)a noastr+%
#i dimpotri$+% #are mai de #are se silea s-o sparg+ #u lo$ituri dese ,i
$iolente% /n#(t nou+% ,i mie% mai ales% mi s-a p+rut #+ erau ni,te ade$+ra)i
t(l1ari ,i /n#+ din #ei mai 'urio,i ?ntr-o #lip+ s#ot de su& manta sa&ia pe
#are o )ineam as#uns+ a#olo pentru #azuri de a#est 'el ,i% repezindu-m+
'+r+ ,o$+ire /n mi.lo#ul &andi)ilor% pe m+sur+ #e ei $eneau spre mine% #a
s+ mi se /mpotri$eas#+% le /n'ig ad(n# sa&ia /n p(nte#e p(n+ #(nd% /n
s'(r,it #iurui)i de ad(n#i ,i de numeroase r+ni% ,i-au dat su'letul #1iar la
pi#ioarele mele Kgomotul luptei de,teptase pe 6otis ,i eu% g+sind u,a
des#1is+% m+ stre#or /n #as+% g('(ind ,i ud leoar#+ de sudoare ?n s'(r,it%
isto$it de u#iderea su##esi$+ a a#estor trei /nd(r.i)i t(l1ari #are '+#eau
#(t /ntreitul :erion
2
% m+ arun#ai /n pat ,i adormii numaide#(t
1
@umai la Sparta e*ista un #ult al O(sului% neatestat /n alt+ regiune a :re#iei
anti#e
2
Uria, #u trei #apele ,i trei trupuri unite #are lo#uia /n insula Er2t1ia unde
p+,teau nenum+ratele sale turme de &oi !er#ule l-a r+pus pe :erion la porun#a
lui Eur2st1eus% r+pindu-i #irezile pe #are le-a adus #u el /n :re#ia
CARTEA A TREIA
?n leg+narea &ra)elor tranda'irii% Aurora to#mai /,i a$(ntase spre
sla$a #erului #aii ei /mpodo&i)i #u 'alere
1
purpurii% #(nd% smulg(ndu-m+
dintr-un dul#e somn% noaptea '+#u lo# zilei =ar% #u g(ndul la #rima mea
de asear+% am 'ost #uprins de o mare /ngri.orare A,ezat /n pat% /n #apul
oaselor% #u pi#ioarele /n#ru#i,ate% #u m(inile /mpreunate pe genun#1i ,i
'r+m(nt(ndu-mi degetele% $+rs+m ,iroaie de la#rimi% 'iind#+ /n
/n#1ipuirea mea $edeam tri&unalul% des'+,urarea pro#esului% sentin)a% /n
s'(r,it pe #+l+u S-ar putea g+si oaie $reun .ude#+tor at(t de &l(nd% at(t
de &ine$oitor% #are s+ m+ poat+ de#lara ne$ino$at% dup+ #e s+$(r,isem
trei omoruri ,i m+ m(n.isem #u s(ngele at(tor #et+)eniE Iat+ glorioasa
#+l+torie pe #are #aldeeanul =io'ane mi-o prezisese /n mod sigur
Iat+ #e g(nduri /mi tre#eau ne#ontenit prin minte ,i /mi .eleam soarta
nenoro#it+ ?n a#est timp a'ar+% la intrare% se auzeau puterni#e &+t+i /n
u,+% strig+te ne/n#etate% /n s'(r,it se '+#ea un zgomot /ngrozitor ,i u,a
/ntr-o #lip+ 'iind des#1is+ #u o smu#itur+ $iolent+% toat+ #asa se umplu
de magistra)i% de slu.&a,ii lor ,i de o gloat+ de tot soiul @umaide#(t doi
li#tori% din ordinul magistra)ilor% pun m(na pe mine ,i /n#ep s+ m+
t(ras#+% '+r+ #a eu% 'ire,te% s+ opun $reo rezisten)+ Pe #(nd tre#eam pe
prima uli)+% toat+ popula)ia ora,ului% re$+rs(ndu-se pe str+zi% se )inea
dup+ noi /ntr-un num+r neo&i,nuit de mare >i% de,i /naintam a&+tut% #u
#apul ple#at p(n+ /n p+m(nt% &a #1iar p(n+-n 'undul In'ernului% totu,i%
pri$ind #u #oada o#1iului% o&ser$ai #e$a 'oarte #iudat% /n ade$+r% printre
at(tea mii de in,i #are ne /n#on.urau% nu era a&solut ni#iunul #are s+ nu
se stri#e de r(s ?n s'(r,it% dup+ #e am 'ost purtat prin toate pie)ele ,i
plim&at pe la 'ie#are #ol) de strad+% #a a#ele $i#time #are% /n pro#esiunile
de isp+,ire ,i de puri'i#are sunt destinate s+ /nl+ture $reo nenoro#ire de
#are e,ti amenin)at
2
% 'ui oprit /n 'or% /n 'a)a tri&unalului 5agistra)ii
1
Pl+#i de metal str+lu#itor% ser$ind #a podoa&e la g(tul #ailor Apuleius
/n#ear#+ s+ re/nnoias#+ $e#1ea meta'or+ 1omeri#+- AAurora #u degete
purpuriiB
2
A#est rit de lustra)ie% /nt(lnit /n di'erite lo#uri% se #ele&ra de pild+ la Ooma
prin #eremonii anuale de Amburbium$ sau o#azionale% prile.uite de minuni% #(nd
se de#retau .ert'e isp+,itoare Ji#timele sortite sa#ri'i#iului erau plim&ate /n
preala&il prin toate #artierele ora,ului sau distri#tului asupra #+ruia se e*tindeau
e'e#tele puri'i#+rii% lu(nd asupra lor in'luen)ele male'i#e ,i du#(ndu-le departe
to#mai se a,ezaser+ pe /naltele lor s#aune% ,i prista$ul pu&li# striga #u
glas puterni# s+ se 'a#+ lini,te% #(nd deodat+ to)i spe#tatorii #erur+% /ntr-
un glas% #a din #auza e*trem de numeroasei mul)imi% #+reia o
/ng1esuial+ prea mare /i putea pune $ia)a /n prime.die% un pro#es at(t de
important s+ se .ude#e /n teatru ?ntr-o #lip+% poporul se repezi din toate
p+r)ile ,i tot interiorul teatrului se umplu #u o iu)eal+ uimitoare C1iar ,i
intr+rile ,i tot a#operi,ul erau pline p(n+ la re'uz Cei mai mul)i erau
/n#ol+#i)i pe #oloane% al)ii erau #o#o)a)i pe statui% unora li se $edea
numai .um+tate din #orp pe 'erestre sau printr-o des#1iz+tur+ a
ta$anului% /n s'(r,it to)i% /n nem+rginita lor dorin)+ de a $edea% nu se mai
g(ndeau la prime.diile la #are se e*puneau ?n #ur(nd sunt /mpins p(n+
/n mi.lo#ul s#enei de #+tre slu.&a,ii drept+)ii% #a o $i#tim+% ,i a,ezat /n
#entrul or#1estrei
1

Atun#i #raini#ul% /nt+rindu-,i iar din r+sputeri glasul% #1eam+ pe


a#uzator Se d+du #u$(ntul unui &+tr(n Spre a-,i 'i*a timpul #(t $a
$or&i% el turn+ ap+ /ntr-un $as /n 'orm+ de p(lnie #u )ea$a 'in g+urit+ la
#ap+t% pe unde apa se s#urgea pi#+tur+ #u pi#+tur+
2
% apoi se adres+ ast'el
poporului-
F Inora)i #et+)eni% pri#ina #are e supus+ .ude#+)ii $oastre este una
dintre #ele mai importante% pentru #+ pri$e,te /n spe#ial lini,tea
/ntregului ora,- o pild+ #umplit+ $a 'i de #el mai mare 'olos =e a#eea%
se #u$ine #a $oi% 'ie#are-n parte ,i to)i la un lo#% s+ ap+ra)i onoarea
pu&li#+% #a nu #um$a un u#iga, nelegiuit s+ r+m(n+ nepedepsit% dup+ #e
a m+#el+rit at(tea $i#time /ntr-un #1ip a,a de #rud >i s+ nu $+ /n#1ipui)i
#+ eu sunt at(t de aspru #u el din pri#ina $reunei du,m+nii sau un
personale Eu sunt #omandantul pazei de noapte% ,i p(n+ /n ziua de
ast+zi nu #red #+ #ine$a a putut s+ adu#+ $reo /n$inuire $igilen)ei ,i
zelului meu ?n s#urt% $in la 'apt ,i $+ $oi e*pune /nto#mai #eea #e s-a
/nt(mplat noaptea tre#ut+ Cam pe la al treilea s#1im& al str+.ilor de
noapte
D
% #(nd '+#eam inspe#)ia /ntregului ora, #u o minu)ioas+
e*a#titate% #er#et(nd totul din u,+ /n u,+% deodat+ z+res# pe t(n+rul
a#esta #u sa&ia /n m(n+% sem+n(nd /n toate p+r)ile m+#elul #r(n#en ,i /n
1
?n teatrul anti# gre#% spa)iul /n #are e$olua #orul a.unsese s+ 'ie o#upat de
s#aunele senatorilor /n $remea romanilor
2
Era #lepsidra sau #easul de ap+ 9oat+ apa din ea se s#urgea /ntr-un s'ert de
or+ ?n Ooma imperial+ #lepsidrele de ap+ m+surau /ndeo&,te timpul a#ordat
oratorilor ,i a$o#a)ilor
3
A9ertia $igiliaB /n#epea pentru solda)i sau pazni#ii no#turni pe la miezul nop)ii
,i se s'(r,ea la ora D diminea)a
a#eea,i #lip+ $+d la pi#ioarele lui trei #et+)eni u#i,i% $i#time ale #ruzimii
sale% respir(nd /n#+ ,i #u trupurile z&+t(ndu-se /ntr-un la# de s(nge
Kguduit el /nsu,i pe drept #u$(nt de $ina unei #rime at(t de /n'ior+toare%
o lu+ numaide#(t la 'ug+ ,i% 'uri,(ndu-se /ntr-o #as+% mul)umit+
/ntuneri#ului a r+mas as#uns a#olo toat+ noaptea =ar pro$iden)a di$in+
nu /ng+duie ni#iodat+ #a $ino$a)ii s+ r+m(n+ nepedepsi)i Jenind s+-l
p(ndes# dis-de-diminea)+% mai /nainte #a el s+ 'i putut 'ugi prin $reun
#oridor se#ret% mi-am dat toat+ osteneala s+-l adu# /naintea se$erei
m+re)ii a .ude#+)ii $oastre A$e)i% a,adar% /n 'a)a $oastr+ un a#uzat p+tat
de mai multe omoruri% un a#uzat prins asupra 'aptului% un a#uzat din alt+
)ar+ =e a#eea pronun)a)i '+r+ ,o$+ire o sentin)+ de #ondamnare /n
#ontra unui str+in pentru o #rim+ pentru #are a)i pedepsi aspru #1iar ,i
pe un #on#et+)ean al $ostruG
=up+ #e $or&i ast'el% a#est 'oarte se$er a#uzator /,i opri temutu-i
glas ?ndat+ #raini#ul m+ po'ti s+ iau #u$(ntul% da#+ a$eam #e$a de
r+spuns la toate a#estea =ar /n momentul a#ela eu nu eram /n stare s+
'a# alt#e$a de#(t s+ pl(ng% g(ndindu-m+ desigur mai pu)in la a#east+
/ngrozitoare a#uza)ie de#(t la nenoro#ita mea #on,tiin)+ Cu toate
a#estea% #a printr-o inspira)ie di$in+% /n#ep(nd s+-mi $in+ #ura.ul% iat+ #e
am r+spuns-
F >tiu &ine #(t e de grea% /n 'a)a #ada$relor a trei #et+)eni% situa)ia
a#eluia #are e a#uzat de u#iderea lor =e,i spune ade$+rul ,i re#unoa,te
singur 'aptul% totu,i #u greu $a putea el s+ #on$ing+ de ne$ino$+)ia sa o
adunare at(t de numeroas+ =ar da#+ &un+tatea $oastr+ /mi $a a#orda un
moment de as#ultare% $+ $oi demonstra u,or #+ azi m+ g+ses# /n
prime.die de a 'i trimis la moarte% nu din $ina mea% ,i #+ numai din
pri#ina unei /nt(mpl+ri nepre$+zute ,i a legitimei mele indign+ri% /ndur
'+r+ ni#iun moti$ ura st(rnit+ de o a#uza)ie at(t de groazni#+
?n ade$+r% pe #(nd m+ /ntor#eam a#as+% #e$a mai t(rziu% de la un
osp+)% de alt'el aproape &eat turt+% #eea #e desigur nu $oi t+g+dui #+ e
ade$+rata mea $in+% $+d #1iar /n 'a)a #asei unde lo#uies# 0 #asa
onora&ilului $ostru #on#et+)ean 5ilo 0 ni,te t(l1ari 'oarte 'ioro,i% #are
d+deau n+$al+ la intrare ,i #are% sp+rg(nd &alamalele% #+utau s+ s'arme
u,ile 9o)i drugii% de,i 'i*a)i #u #ea mai mare gri.+% 'useser+ smul,i #u
$iolen)+ ,i to#mai se s'+tuiau /ntre ei #um s+ omoare pe #ei #are lo#uiau
/n #as+ ?n s'(r,it% unul din &and+% mai #ura.os ,i #u un trup de uria,% /i
/ndemna pe #eilal)i #u a#este #u$inte- A!aide)i% &+ie)i% #ura.G S+-i ata#+m
$oini#e,te ,i #u &ra)e sprintene% #(t timp ei sunt ad(n#i)i /n somn S+
alung+m din inimile noastre ori#e ,o$+ire ,i ori#e moli#iune ,i% #u sa&ia
/n m(n+% s+ r+sp(ndim m+#elul /n toat+ #asa Cei #are $or 'i adormi)i% s+
'ie u#i,i% #ei #are $or /n#er#a s+ se apere% s+ 'ie lo$i)i @umai a,a $om
s#+pa te'eri de ai#i% da#+ nu $om l+sa pe nimeni $iu /n #as+GM J+
m+rturises#% #et+)eni% so#otind #+ era de datoria mea de om #instit
1
,i
totodat+ tem(ndu-m+ mult pentru gazdele mele ,i pentru mine /nsumi%
/narmat #um eram #u o sa&ie% pe #are o port /ntotdeauna la mine din
pri#ina prime.diilor de a#est 'el% /n#er#ai s+ pun pe 'ug+ ,i s+ /nsp+im(nt
pe a#e,ti ti#+lo,i &andi)i =ar ei% oameni #u des+$(r,ire &ar&ari ,i 'ioro,i%
nu o iau la 'ug+ ,i% de,i $edeau #+ sunt /narmat% totu,i /mi rezist+ #u
/ndr+zneal+
S+&iile noastre se /n#ru#i,eaz+ ?n #ele din urm+% /nsu,i ,e'ul ,i
stegarul &andei se arun#+ asupra mea #u toat+ puterea% /ntr-o #lip+ m+
apu#+ de p+r #u am(ndou+ m(inile ,i% r+sturn(ndu-m+ pe spate% arde de
ner+&dare s+ m+ zdro&eas#+ #u o piatr+ =ar% pe #(nd #erea de zor s+ i se
/ntind+ una% eu /l str+pung #u o m(n+ sigur+ ,i am noro#ul s+-l #ul# la
p+m(nt =up+ a#eea% pe un altul #are /,i /n#le,tase din)ii /n pi#ioarele
mele% /l u#id #u o lo$itur+ de sa&ie% dat+ e*a#t /ntre umeri% iar pe al
treilea% #are alerga spre mine '+r+ pre$edere% /l do&or #u o lo$itur+
mortal+ dat+ /n piept Lini,tea 'iind ast'el resta&ilit+ ,i sal$area gazdelor
mele asigurat+% #a ,i a#eea a /ntregului ora,% #redeam nu numai #+ nu
$oi 'i pedepsit% dar #1iar #+ $oi merita laude pu&li#e =e alt'el eu%
neap+r(nd ni#iodat+ /n 'a)a .ude#+)ii ni#i #1iar pentru o #(t de mi#+ $in+%
,i 'iind 'oarte stimat /n )ara mea% am pus /ntotdeauna #instea mai presus
de toate a$anta.ele Soartei >i nu pot s+-mi e*pli# de #e mi se adu#e azi
o a#uzare de #rim+% pentru #+% /n dreapta mea indignare% am pedepsit pe
a#e,ti ti#+lo,i &andi)i% #(nd nimeni n-ar putea do$edi s+ 'i e*istat /nainte
$reo du,m+nie personal+ /ntre noi ,i #+ a, 'i #unos#ut #(tu,i de pu)in pe
a#ei t(l1ari Sau s+ mi se arate #el pu)in $reun lu#ru de-al lor g+sit la
mine% din #auza #+ruia s+ se #read+ #+ am '+ptuit o #rim+ at(t de
/ngrozitoareG
=up+ #e $or&ii ast'el% o#1ii mi se umplur+ din nou de la#rimi ,i%
ridi#(nd m(inile /n #1ip rug+tor% imploram% plin de m(1nire% #(nd pe
unii% #(nd pe al)ii% /n numele milei pu&li#e ,i al iu&irii pentru tot #e
a$eau ei mai s#ump pe lume 9o#mai #(nd /i #redeam pe to)i 'oarte
/nduio,a)i ,i mi,#a)i de la#rimile mele ,i $oiam s+ iau #a martor al
ne$ino$+)iei mele o#1iul Soarelui ,i al =rept+)ii ,i s+ /n#redin)ez
1
Literal- de bun cet/ean. =ar Lu#ius nu era #et+)ean al !2patei E o
#ontrazi#ere P(n+ ,i gre#ii tesalieni sunt numi)i AQuiritesB 0 #et+)eni romani 0
,i nu A#i$esB
pro$iden)ei di$ine nenoro#irea /n #are m+ a'lam% ridi#(ndu-mi pri$irea
pu)in mai sus% z+rii a&solut toat+ mul)imea iz&u#nind /n 1o1ote de r(s ,i
p(n+ ,i pe &una mea gazd+% pe tat+l meu 5ilo% /l $+d pr+p+dindu-se de
r(s AI% &un+-#redin)+% o% #on,tiin)+G /mi zisei eu atun#i /n sinea mea
Pentru sal$area gazdei mele am a.uns /n ade$+r un u#iga, ,i m-am e*pus
prime.diei unei a#uza)ii #apitale% iar el% ne'iindu-i de a.uns #+-mi re'uz+
#1iar m(ng(ierea unui sla& a.utor% /,i mai permite s+ r(d+ de marea mea
nenoro#ireGB
?n a#est moment% o 'emeie s#+ldat+ /n la#rimi% /n #ea mai ad(n#+
triste)e% /naint+ alerg(nd /n mi.lo#ul teatrului Era /m&r+#at+ /n 1aine de
doliu ,i purta la s(n un #opil mi# =up+ ea $enea o alta% &+tr(n+%
/m&r+#at+ /n zdren)e groazni#e% trist+% ,i de asemenea pl(ng(nd-
am(ndou+ #l+tinau ramuri de m+slin
1
?n#on.ur(nd patul pe #are erau
a,ezate #ada$rele #elor u#i,i% a#operite #u o manta% ,i &+t(ndu-se /n
piept% /n#epur+ s+ )ipe ,i s+ se &o#eas#+ .alni#
F ?n numele milei pu&li#e% /n numele drepturilor /ntregii omeniri%
spuneau ele% 'ie-$+ mil+ de a#e,ti tineri u#i,i /n mod nedemn ,i% prin
pedepsirea u#iga,ului% adu#e)i o sla&+ #onsolare unei $+du$e nenoro#ite
,i unei mame '+r+ spri.in U,ura)i #el pu)in soarta a#estui mi#u) lipsit de
tat+% #1iar /n primii lui ani de $ia)+ ,i% prin s(ngele a#estui t(l1ar% ,terge)i
insulta adus+ legilor ,i moralei pu&li#eG
Atun#i magistratul #el mai /n $(rst+ se ridi#+ ,i spuse poporului
urm+toarele-
F C(t pri$e,te a#east+ #rim+% #are desigur tre&uie aspru pedepsit+%
/nsu,i autorul ei n-o poate t+g+dui% dar nou+ a#um nu ne mai r+m(ne
de#(t o singur+ sar#in+ de mai mi#+ importan)+ ,i anume s+ des#operim
pe #eilal)i #ompli#i ai unei #rime at(t de /ngrozitoare ?n ade$+r% nu pare
$erosimil #+ un singur om a putut s+ do&oare trei tineri at(t de puterni#i
Prin urmare% tre&uie s+-l tortur+m% #a s+-i smulgem ade$+rul C+#i
s#la$ul #are-l /nso)ea a 'ugit pe 'uri, ,i nu ne mai r+m(ne de#(t s+-l
punem pe a#esta la #azn+% #a s+ arate pe #ompli#ii s+i% pentru a st(rpi #u
totul groaza r+sp(ndit+ de o &and+ at(t de prime.dioas+G
?ntr-o #lip+ se adu#% dup+ datina gre#eas#+% 'o#ul% roata ,i &i#e de tot
'elul =urerea /mi sporea nespus de mult% &a #1iar de$enea du&l+%
'iind#+ #el pu)in nu puteam s+ mor nes#1ilodit
2
=ar &+tr(na a#eea #are-i
tul&urase pe to)i #ei de 'a)+ #u la#rimile ei zise-
1
I ramur+ de m+slin% /n#on.urat+ de pangli#u)e de l(n+% era semnul rug+torilor%
al am&asadorilor
2
Cel tras pe roat+ era &i#iuit ,i ars #u &u#+)i de 'ier /nro,it
F Prea&uni #et+)eni% /nainte de a pironi pe #ru#e pe a#est t(l1ar%
u#iga,ul nenoro#i)ilor mei #opii% /ng+dui)i s+ se dez$eleas#+ trupurile
#elor u#i,i% pentru #a% pri$ind la marea lor 'rumuse)e ,i tinere)e% s+
st(rneas#+ /n $oi o ,i mai $ie indignare ,i s+ $+ 'a#+ s+-i da)i o pedeaps+
#(t mai aspr+% pe m+sura #rimei saleG
A#este #u$inte au 'ost primite #u o$a)ii ,i numaide#(t magistratul /mi
ordon+ s+ dez$eles# #u propria mea m(n+ trupurile #are 'useser+ a,ezate
pe un pat 5-am /mpotri$it mult+ $reme ,i am re'uzat s+ re/nnoies#
groazni#a /nt(mplare din a.un ,i s+ m+ e*pun din nou pri$irilor% dar
li#torii% din ordinul magistra)ilor% m+ siles# /n #1ipul #el mai st+ruitor ,i%
/n #ele din urm+% apu#(ndu-mi #u &rutalitate &ra)ul pe #are-l )ineam lipit
de #orp% mi-l /ntind #u 'or)a% spre marea mea nenoro#ire% deasupra
#ada$relor 8iruit /n s'(r,it de ne$oie% m+ supun ,i% /mpotri$a $oin)ei
mele% pun m(na pe manta ,i dez$eles# #orpurile Kei mariG Ce spe#ta#olG
Ce minuneG Ce s#1im&are nea,teptat+ /n soarta meaG =e,i m+
prenum+ram #1iar printre &unurile Proserpinei ,i /n 'amilia lui Ir#us
1
%
#1ipul meu lu+ dintr-o dat+ alt+ /n'+)i,are ,i r+m+sei /n#remenit% '+r+ s+
pot e*pli#a /n #u$inte demne de /n#redere #um se /nt(mplase a#ea
metamor'oz+% #+#i /n ade$+r% #ada$rele #elor m+#el+ri)i de mine erau /n
realitate trei &urdu'uri um'late
2
% g+urite /n di'erite lo#uri% ,i pe #(t /mi
adu#em aminte de lupta mea de asear+% #r+pate /n a#elea,i lo#uri% unde
r+nisem pe #ei trei t(l1ari
Atun#i r(sul a#ela% pe #are ,iretenia unor glume)i reu,ise s+-l
/n'r(neze #(t$a timp% iz&u#ni /n mul)ime /n toat+ li&ertatea Unii m+
'eli#itau pentru a#east+ re$+rsare de $eselie% al)ii se pr+p+deau de r(s ,i
se )ineau #u m(inile de p(nte#e ?ntr-ade$+r% erau ne&uni de &u#urie ,i%
la ie,irea din teatru% to)i /ntor#eau #apul s+ m+ mai $ad+ =ar eu% din
#lipa /n #are ridi#asem #ol)ul a#ela de manta% r+m+sesem )intuit lo#ului%
/ng1e)at #a o marmur+% /nto#mai #a una din #elelalte statui sau #oloane
ale teatrului @-am re$enit din In'ern
D
de#(t /n #lipa #(nd gazda mea%
5ilo% apropiindu-se% a pus m(na pe mine La /n#eput nu $oiam s+ m+
mi,# din lo#% la#rimile /n#epeau din nou s+-mi #urg+ ,i am iz&u#nit /ntr-
un pl(ns #u sug1i)uri% dar 5ilo% #u un gest &l(nd% a a$ut gri.+ s+ m+
#ondu#+ p(n+ a#as+ la el% pe ni,te drumuri dosni#e ,i neum&late% ,i a
1
:eniu al In'ernului% asimilat #u Pluton ,i sinonim #u moartea
2
6aptul #+ &urdu'urile% de,i g+urite% r+m(neau um'late% nu tre&uie s+ ne
surprind+ /ntr-o po$estire 'antasti#+% #u at(t mai mult #u #(t% dezum'late% nu mai
puteau a$ea aparen)a unor #ada$re
3
Unde el ,i #redea instalat
#+utat s+-mi risipeas#+ m(1nirea ,i tul&urarea de #are eram st+p(nit% prin
tot 'elul de $or&e de m(ng(iere% dar /n ni#iun #1ip nu a reu,it s+-mi
potoleas#+ indignarea pe #are o ast'el de insult+ o /n'ipsese ad(n# /n
inima mea =eodat+% /n,i,i magistra)ii intrar+ /n #asa noastr+ ,i se
gr+&ir+ s+ m+ lini,teas#+ prin urm+toarele #u$inte-
F @o&ile Lu#ius% noi nu ignor+m ni#i meritul t+u personal% ni#i #1iar
lungul ,ir al str+mo,ilor t+i% #+#i no&le)ea ilustrei tale 'amilii e #unos#ut+
de toat+ pro$in#ia noastr+ @u spre a te insulta ai 'ost silit s+ /nduri
a#east+ /n#er#are% de #are te pl(ngi at(t de amarni# Alung+ de#i din
inima ta triste)ea ,i smulge din su'letul t+u ad(n#a-)i durere A'l+ #+
s+r&+toarea asta% pe #are noi /n to)i anii o #ele&r+m /n pu&li# #u mare
pomp+% /n #instea #elui mai pl+#ut zeu% al O(sului% de$ine /ntotdeauna
mai str+lu#it+ da#+ a$em noro#ul s+ n+s#o#im #e$a nou 9u ne-ai dat un
&un prile. de a-l s+r&+tori ,i a#est zeu &ine$oitor te $a /nso)i pretutindeni
#u dragoste El nu $a /ng+dui ni#iodat+ s+ ai $reo durere ad(n#+% #i
ne/n#etat $a r+sp(ndi pe 'runtea ta 'arme#ul ,i senin+tatea &u#uriei% /n
s'(r,it% tot ora,ul% pentru mul)umirea #e i-ai produs% )i-a a#ordat onoruri
str+lu#ite% #+#i te-a numit patronul s+u ,i a de#is s+-)i ridi#e o statuie de
&ronz
=up+ a#est dis#urs% lu(nd la r(ndul meu #u$(ntul% r+spunsei-
F 5ul)umes#% #um dator sunt s-o 'a#% pentru ast'el de onoruri% #elui
mai str+lu#it ora, din toat+ 9esalia% uni# /n 'elul s+u% dar statuile ,i
#1ipurile $+ rog s+ le p+stra)i pentru al)ii mai $redni#i ,i mai mari de#(t
mineG
=up+ a#est r+spuns plin de modestie% un z(m&et /mi des#re)i pu)in
'runtea ,i lu(nd un aer #(t mai $esel #u putin)+% salutai politi#os pe
magistra)i% la ple#area lor
Iat+ /ns+ #+ un ser$itor al 82rr1enei intr+ la mine alerg(nd-
F 5ama ta% 82rr1ena% zise el% te roag+ s+ nu ui)i #+ se apropie ora
#in#i la #are% ieri seara% ai promis #+ $ei $eniG
1
La a#este #u$inte% /ngrozit ,i s#(r&it numai la singurul g(nd al a#estei
#ase% r+spunsei ser$itorului 82rr1enei-
F Spune-i st+p(nei tale #+ a, dori nespus de mult s+ m+ supun
ordinelor sale% da#+ mi-ar 'i /ng+duit s-o 'a# '+r+ s+ #al# un #u$(nt datH
dar gazda mea% 5ilo% rug(ndu-m+ st+ruitor% /n numele &ine$oitoarei
di$init+)i pe #are o #instim azi% m-a '+#ut s+-i promit #+ $om #ina ast+zi
/mpreun+H el nu m+ p+r+se,te o #lip+ ,i ni#i nu-mi d+ $oie s+ ple# de
1
Cei $e#1i% #(nd in$itau pe #ine$a la mas+% a$eau o&i#eiul s+-l mai /n,tiin)eze o
dat+% #(nd se apropia ora mesei
a#as+ I rog de#i s+ am(n+m respe#tarea promisiunii '+#ute pentru o
alt+ dat+G
@u terminasem /n#+ de $or&it% #(nd 5ilo pusese $(rtos m(na pe
mineH ,i porun#ind s+ se adu#+ /n urma noastr+ #ele ne#esare /m&+ierii%
m+ #onduse la &aia #ea mai apropiat+ =ar eu% pentru a m+ 'eri de
pri$irile tuturor ,i a s#+pa de r(sul tre#+torilor% pe #are eu /nsumi /l
st(rnisem% p+,eam al+turi de el% a#operit de statura lui @i#i nu-mi mai
amintes#% at(t eram de ru,inat% #um m-am sp+lat% #um m-am ,ters% #um
m-am /ntors din nou a#as+ Ast'el ar+tat din o#1i% prin semne din #ap ,i
#u degetul de to)i% nu mai putui s+-mi p+strez 'irea ,i r+m+sei
/n#remenit
?n s'(r,it% am terminat /n gra&+ s+r+#+#ioasa #in+ pe #are mi-o o'eri
5ilo ,i dup+ #e am prete*tat o #umplit+ durere de #ap% pri#inuit+ de
multele mele la#rimi% am o&)inut u,or permisiunea de a m+ du#e la
#ul#are ?ntins /n patul meu% /mi reaminteam #u triste)e tot #e mi se
/nt(mplase% p(n+ /n #lipa #(nd sosi% /n s'(r,it% 6otis a mea% dup+ #e o
#ul#ase pe st+p(na ei =ar ea era #u totul s#1im&at+% nu mai a$ea a#el
#1ip $oios% nu mai rostea a#ele #u$inte s#(nteietoare de spirit% #i 'a)a-i
era mo1or(t+ ,i 'runtea &r+zdat+ de #ute ad(n#i ?n s'(r,it% $or&ind /ntr-
un t(rziu ,i #u mult+ s'ial+% zise-
F Eu /ns+mi% eu /ns+mi% o m+rturises# '+r+ o#ol% sunt #auza sup+r+rii
prin #are ai tre#utG F ,i o dat+ #u a#este #u$inte% s#oase din s(n o #urea
pe #are mi-o prezint+% urm(nd- Pedepse,te% te rog% o 'emeie per'id+% ,i
da#+ $rei% d+-mi #1iar o pedeaps+ ,i mai aspr+ 9otu,i% te rog% s+ nu #rezi
#+ )i-am produs #u inten)ie a#east+ m(1nire s'(,ietoare 6ereas#+ zeii #a
tu s+ su'eri din #auza mea #ea mai mi#+ sup+rare ,i% da#+ $reo
nenoro#ire amenin)+ #apul t+u% #erul s+-mi /ng+duie #a eu s-o pot
r+s#ump+ra /ndat+ #u tot s(ngele meu =ar #eea #e mi se porun#ise s+
'a# /mpotri$a altuia% reaua mea soart+ a '+#ut #a nepl+#erea s+ #ad+ pe
#apul t+uG
Atun#i eu% /m&oldit de o&i,nuita mea #uriozitate ,i arz(nd de
ner+&dare s+ #unos# #auza a#estei misterioase /nt(mpl+ri% /i r+spunsei-
F Iat+ a#east+ piele nespus de p+#+toas+ ,i aspr+ de &i#i pe #are tu ai
1+r+zit-o propriei tale #azneG 5ai #ur(nd pe d(nsa o $oi distruge ,i o $oi
t+ia /n mii de &u#+)i de#(t s+ ating #u ea o piele moale #a pu'ul ,i tot a,a
de al&+ #a laptele =ar% spune-mi sin#er% #are e 'apta pentru #are te
/n$inuie,ti ,i pe #are 'atalitatea a /ntors-o /mpotri$a meaE C+#i .ur pe
#apul t+u% #are-mi e nespus de s#ump% #+ n-a, putea #rede a&solut pe
nimeni ,i ni#i pe tine /ns+)i% #1iar da#+ ai a'irma-o% #+ ai pl+nuit
$reodat+ #e$a #are s+ m+ 'a#+ s+ su'+r =ar un g(nd #urat% #1iar da#+ a
a$ut un rezultat /ndoielni# sau #1iar potri$ni#% nu poate 'i so#otit
$ino$atG
9ermin(nd ast'el $or&irea mea% a#opeream #u nenum+rate ,i 'ier&in)i
s+rut+ri% date s#urt ,i ap+sat% o#1ii umezi ,i tremur+tori ai dragei mele
6otis% #uprin,i de o nest+p(nit+ dorin)+ ,i pe #are% din l(n#ezeal+% /i )inea
pe .um+tate /n#1i,i Oeg+sindu-,i $esela-i dispozi)ie% zise-
F 5ai /nt(i% d+-mi $oie% te rog% s+ /n#1id #u toat+ gri.a u,ile
#amerei% #+#i da#+% prin ne#1i&zuin)a mea% s-ar a'la $reuna din $or&ele
mele% ar 'i o pro'anare demn+ de un mare s#andalG Spun(nd a#este
#u$inte% trase z+$oarele la u,i ,i /n)epeni solid drugul% apoi% /ntor#(ndu-
se l(ng+ mine ,i /n#ol+#indu-,i &ra)ele /n .urul g(tului meu% /mi zise #u o
$o#e sla&+ ,i a&ia per#epti&il+-
F 5i-e 'ri#+% mi-e tare 'ri#+ s+-)i dez$+lui misterele a#estei #ase ,i
o#ultele se#rete ale st+p(nei mele =ar am o p+rere &un+ despre tine ,i
despre edu#a)ia ta 6+r+ s+ mai amintes# de str+lu#ita no&le)e a 'amiliei
tale ,i de /naltul t+u spirit% ,tii desigur% ini)iat #um e,ti /n mai multe #ulte
religioase% #e /nseamn+ s+ p+strezi #u s'in)enie un se#ret A,adar%
dest+inuirile #e-)i $oi 'a#e s+ r+m(n+ /n taini#ul san#tuar al inimii tale ,i
s+ 'ie pe $e#i /n#1ise a#olo Sin#eritatea dest+inuirii mele te rog s-o
r+spl+te,ti numai printr-o des+$(r,it+ dis#re)ie% 'iind#+ puterea iu&irii%
#are m+ leag+ de tine% m+ /mpinge s+-)i dez$+lui lu#ruri pe #are numai
eu singur+ pe p+m(nt le #unos# Jei a'la tot #e se petre#e /n #asa
noastr+% $ei #unoa,te uimitoarele se#rete ale st+p(nei mele% se#rete de
#are ,i mor)i% as#ult+% #are tul&ur+ astrele% 'or)eaz+ $oin)a zeilor% supun
elementele% &a /ns+ nu /ntre&uin)eaz+ ni#iodat+ puterea me,te,ugului s+u
#u mai mult+ patim+ de#(t atun#i #(nd pri$irile i s-au /ndreptat #u
pl+#ere spre un t(n+r #1ipe,% #eea #e i se /nt(mpl+ destul de des
C1iar a#um iu&e,te la ne&unie pe un t(n+r &eo)ian% nespus de 'rumos%
,i #u o patim+ de ne#rezut se 'olose,te de toat+ is#usin)a ei $r+.itoreas#+
,i de /ntregul arsenal de r+z&oi Asear+ am auzit-o #u ure#1ile mele
amenin)(nd groazni# #1iar soarele #+-l $a /n$+lui /ntr-o negur+ greu de
p+truns% #ondamn(ndu-l la un $e,ni# /ntuneri#% da#+ nu $a disp+rea mai
repede din /naltul #erului ,i nu $a 'a#e de /ndat+ lo# nop)ii% #a s+-,i
poat+ e*e#uta $r+.itoriile sale Ieri% pe #(nd se /ntor#ea de la &aie% z+rind
din /nt(mplare pe t(n+rul ei instalat /ntr-o 'rizerie% /mi porun#i s+ adun ,i
s+-i adu# pe 'uri, p+rul #are #+dea .os din #apul lui /n timpul tunsului
Pe #(nd eu /l adunam #u gri.+ ,i pe as#uns% &+r&ierul m+ re#unos#u% ,i
#um de alt'el suntem r+u $+zute /n ora, din #auza me,te,ugului nostru
$r+.itores#% puse m(na pe mine ,i m+ do.eni '+r+ ni#io mil+-
F 9i#+loaso% n-ai s+ /n#etezi o dat+ de a mai aduna% pe 'uri,%
resturile de p+r ale #elor mai 'rumo,i tineri ai no,triE =a#+ nu renun)i la
a#este mi.loa#e #riminale% am s+ te dau% '+r+ ,o$+ire% pe m(na
magistra)ilorG
1
>i /nso)ind #u$intele #u gesturi% /,i $(r/ m(na /n s(nul
#+m+,ii mele ,i s#oto#ind /mi smulse% #u m(nie% p+rul pe #are-l
as#unsesem a#olo Eram tare m(1nit+ de a#east+ /nt(mplare ,i%
g(ndindu-m+ la apu#+turile st+p(nei mele% #are de o&i#ei se sup+r+
groazni# de o ast'el de neiz&(nd+% ,i m+ &ate /n #1ipul #el mai s+l&ati#%
to#mai /mi '+#eam planul s+ 'ug% dar amintirea ta% #1ipul t+u% m-au '+#ut
s+ renun) numaide#(t la a#east+ 1ot+r(re
Ple#asem trist+ de a#olo ,i-mi era 'ri#+ s+ m+-ntor# a#as+ #u m(inile
goale% #(nd deodat+ z+rii un om #are tundea #u 'oar'e#ele ni,te
&urdu'uri de )ap J+z(ndu-le um'late% &ine legate ,i sp(nzurate% am
adunat de pe .os o #antitate #e$a mai mare din p+rul pe #are-l tunsese de
pe ele% un p+r &lond% la 'el #u a#ela al t(n+rului &eo)ian% ,i l-am dus
st+p(nei mele% as#unz(ndu-i ade$+rul La /n#eputul nop)ii% ,i mai /nainte
#a tu s+ te 'i /ntors de la #in+% Pam'ila mea% ne&un+ de dragoste% se ur#+
/ntr-o &ara#+ de s#(nduri% lo#uin)a ei se#ret+ din #ealalt+ parte a #asei%
un 'el de pa$ilion e*pus tuturor $(nturilor% de unde se $ede r+s+ritul #a
,i #elelalte dire#)ii ale orizontului% ,i #are este lo#ul #el mai potri$it
pentru $r+.itore,tile ei opera)iuni 5ai /nt(i /,i r(nduie,te /n lugu&rul ei
la&orator materialul o&i,nuit- aromate de tot 'elul% pl+#i de metal #u
litere indes#i'ra&ile
2
% .alni#e r+m+,i)e de #or+&ii nau'ragiate% a$(nd
/nl+untrul lor &u#+)i de #ada$re /ngropate- nasuri ,i degete% &u#+)i de
#arne% smulse de pe #ru#i de la #riminali r+stigni)i% s(nge p+strat de la
oameni m+#el+ri)i% #+p+)(ne pe .um+tate m(n#ate de 'iare ,i s#oase din
#ol)ii lor
=up+ a#eea% des#(nt(nd ni,te m+runtaie #are /n#+ palpit+% se
preg+te,te pentru un sa#ri'i#iu #u 'a$ora&ile pre$estiri turn(nd peste ele
#(nd ap+ de iz$or% #(nd lapte de $a#+% #(nd miere de la munte 6a#e ,i
li&a)iuni de ap+ /ndul#it+ #u miere Apoi% /mpletind #u putere ,i
/nnod(nd presupusul p+r al t(n+rului &eo)ian% /l arde pe #+r&uni aprin,i
1
Legea roman+ #ondamna pra#ti#area #urent+ a magiei% Apuleius /nsu,i 'iind
ne$oit s+ se apere de a#uza)ia de magie printr-o pledoarie #ele&r+ Atri&utele
#orporale (p+rul tuns% ung1iile t+iate"% pre#um ,i o&ie#tele personale #onstituiau
Amateria prim+B a #elor #e re#urgeau la pra#ti#i $r+.itore,ti
2
Pl+#i de plum& a#operite #u 'ormule odioase% prin #are se sta&ilea soarta #elor
numi)iH ele #uprindeau #u$inte ne#unos#ute ,i lipsite de noim+ /n ori#e lim&+
/mpreun+ #u o mare #antitate de su&stan)e aromate ,i iat+ #+ deodat+%
prin 'or)a de ne&iruit a ,tiin)ei sale $r+.itore,ti ,i prin ne$+zuta putere a
du1urilor e$o#ate% a#este &urdu'uri% al #+ror p+r s'(r(ia pe #+r&unii
aprin,i ,i s#otea 'um% apar% do&(ndes# un su'let omenes#H ele simt% aud
,i um&l+% ,i $enind a#olo unde le atr+gea mirosul p+rului tuns de pe ele%
dau n+$al+ la u,+% arz(nd de ner+&dare s+ intre /n+untru /n lo#ul
t(n+rului &eo)ian Atun#i% ame)it de &+utur+ ,i /n,elat de /ntuneri#ul
nop)ii% tu ai tras sa&ia #u /ndr+zneal+% #a odinioar+ 'uriosul Aias
1
% nu
pentru a u#ide #irezi /ntregi #um a '+#ut a#ela% 'urios pe animale $ii% #i 0
'apt+ mult mai $ite.eas#+ 0 spre a lipsi de $ia)+ trei &urdu'uri de #apr+%
um'late #u aer% pentru #a eu% dup+ #e ai spinte#at pe du,manii t+i '+r+ s+
te m(n.e,ti #u ni#io pi#+tur+ de s(nge% s+ str(ng a#um /n &ra)ele mele nu
un omu#id% #u un utri#idG
2
A#east+ $or&+ de du1 m-a '+#ut s+ r(d ,i% la r(ndul meu% i-am zis lui
6otis pe un ton glume)-
F Ei &ine% a#um ,i eu pot s+ so#otes# glorioasa mea ispra$+ #a o
prim+ &iruin)+ ,i s-o #ompar #u una dintre #ele dou+spreze#e mun#i ale
lui !er#ule% pun(nd u#iderea a#estor trei &urdu'uri pe a#eea,i treapt+ #u
u#iderea lui :erion% uria,ul #u trei trupuri% sau #u punerea /n lan)uri a
Cer&erului #u trei #apete
D
=ar #a s+-)i iert &u#uros ,i din toat+ inima
a#east+ gre,eal+% din #auza #+reia am a$ut at(tea sup+r+ri% '+-mi 1at(rul
pe #are )i-l #er #u toat+ 1ot+r(rea ,i arat+-mi pe st+p(na ta /n timpul #(nd
'a#e $reo ispra$+ a di$inei ei ,tiin)e% #(nd in$o#+ demonii% sau #el pu)in
#(nd se metamor'ozeaz+ C+#i ard de #ea mai mare dorin)+ s+ #unos#
&os#+riile ei $r+.itore,ti #1iar /n #lipa /n'+ptuirii lor =e alt'el% ni#i tu nu-
mi pari lipsit+ de e*perien)+ ,i str+in+ de a#este /ndeletni#iri >tiu ,i $+d
prea &ine a#est lu#ru% #+#i% pe mine% #are de alt'el am dispre)uit
/ntotdeauna /m&r+)i,+rile no&ilelor matroane% tu% #u o#1ii t+i
s#(nteietori% #u rumenii t+i o&r+.ori% #u p+rul t+u str+lu#itor% #u la#omele
1
Aias% 'iul lui 9elamon% regele Salaminei% #are dup+ moartea lui A#1ile ,i-a
disputat armele eroului #u Ulise% 'iind &iruit de a#esta 6urios din #auza a#estei
/n'r(ngeri% Aias iese noaptea din #ort% #a s+ r+z&une a'rontul su'erit% dar
5iner$a% spri.initoare a gre#ilor% /i tul&ur+ mintea ,i-i a&ate lo$iturile asupra
turmelor #are 'ormau prada armatei
2
U#ig+tor de &urdu'uriH uter$ /n latine,te /nseamn+ &urdu'
3
A dou+spreze#ea mun#+ a eroului a 'ost adu#erea din In'ern pe p+m(nt a
C(inelui tri#e'al #are st+tea de stra.+ la por)ile !adesului% !er#ule 'iind singurul
#are a iz&utit s+-l supun+ Ceea #e apropie #ele dou+ mun#i #onst+ /n 'aptul #+
a$em de-a 'a#e #u mon,tri #u trei trupuri ,i trei #apete
tale s+ruturi% #u s(nul pl+#ut mirositor% m+ )ii su& st+p(nirea ta #a pe un
s#la$ #e )i-a 'ost atri&uit prin .ude#at+ ,i #are% mai mult /n#+% )i s-a
$(ndut singur% de &un+$oia lui ?n s'(r,it% nu m+ mai g(ndes# la #+minul
meu% nu m+ mai /ngri.es# de /ntoar#erea mea a#as+ ,i nu pre)uies# nimi#
mai mult de#(t o noapte petre#ut+ #u tineG
F =ragul meu Lu#ius% /mi zise ea% #(t a, $rea s+-)i /ndeplines#
a#east+ dorin)+% dar din #auza 'irii ei du,m+noase% st+p(na mea
/ndepline,te de o&i#ei taini#ele ei '+#+turi /ntotdeauna as#uns+ /n #ea
mai ad(n#+ singur+tate ,i 'erit+ de ori#e pri$iri omene,ti 9otu,i% $oi
sa#ri'i#a siguran)a mea personal+ dorin)ei tale% ,i p(ndind #u aten)ie
prile.ul potri$it% /)i $oi satis'a#e #uriozitatea% numai s+ ai /n#redere ,i s+
'ii dis#ret% #+#i lu#rul e 'oarte seriosG
?n timp #e ne ,opteam a#estea la ure#1e% o re#ipro#+ dorin)+ aprinse
min)ile ,i sim)urile noastre Lep+d(nd 1ainele de pe noi% /ntr-un #u$(nt
goi-golu)i% ne l+sar+m prad+ iu&irii p+tima,e% ,i #1iar dup+ #e m+
isto$isem% 6otis% #u #ara#teristi#a ei generozitate% /mi mai o'eri o mi#+ ,i
deli#ioas+ re#ompens+ ?ndat+ somnul ne /n#1ise o#1ii o&osi)i de $eg1e
,i ne )inu unul l(ng+ altul p(n+ a doua zi de diminea)+ =up+ #(te$a
nop)i petre#ute /n ast'el de pl+#eri% /ntr-o zi 6otis $eni repede la mine%
'oarte emo)ionat+ ,i% aproape tremur(nd% /mi spuse #+ st+p(n+-sa%
nereu,ind delo# #u #elelalte me,te,uguri /n iu&irile ei% urma s+ se
pre'a#+ /n pas+re% noaptea $iitoare% ,i su& a#east+ 'orm+ s+ z&oare la
iu&itul ei
F =e#i preg+te,te-te #u mult+ &+gare de seam+% /mi zise ea% #a s+
$ezi a#east+ opera)ie at(t de /nsemnat+G
Cam pe la /n#eputul nop)ii% ea /ns+,i m+ #onduse /n t+#ere ,i /n $(r'ul
pi#ioarelor% p(n+ la odaia de sus a st+p(nei sale ,i m+ po'ti s+ pri$es#%
printr-o #r+p+tur+ a u,ii% #ele #e s-au petre#ut pre#um urmeaz+
5ai /nt(i Pam'ila /,i lep+d+ toate 1ainele de pe ea% apoi des#1ise o
l+di)+ ,i s#oase din ea mai multe #utii S+lt+ #apa#ul uneia din ele ,i%
lu(nd o anumit+ ali'ie% o 're#+ mult /n palme ,i se unse #u ea pe tot
#orpul% de la ung1iile pi#ioarelor p(n+ /n #re,tetul #apului Apoi $or&i
mult timp #u lampa ei
1
/n #u$inte misterioase% /,i s#utur+ #u o mi,#are
sa#adat+ m+dularele ,i% /n timp #e ele se leg+nau u,or #a $alurile% mai
/nt(i /i ap+ru un pu' moale% apoi /i #res#ur+ pene puterni#e% nasul i se
/n#o$oie ,i se /nt+ri% ung1iile i se str(nser+ ,i luar+ 'orm+ de g1eare
Pam'ila s-a trans'ormat /n &u'ni)+ Atun#i% dup+ #e s#oase un )ip+t
1
Lampa era so#otit+ #a o em&lem+ a dis#re)iei% pentru #+ ea $ede lotul ,i nu
las+ s+ se $ad+ nimi# /n a'ar+
.alni#% /n#er#+ s+ se /nal)e pu)in #(te pu)in de la p+m(nt ,i /n #ur(nd% se
/n+l)+ ,i /,i lu+ repede z&orul a'ar+ din #amer+% '(l'(ind din aripi
?ntr-ade$+r% prin puterea artei sale% ea se metamor'ozase de &un+$oia
ei =ar% de,i pe mine nu m+ 'erme#ase #u ni#io $or&+ $r+.itoreas#+%
totu,i eram a,a de /nm+rmurit de #eea #e $+zusem% /n#(t mi se p+rea #+
sunt #u totul altul de#(t Lu#ius Ast'el% #a un smintit ,i /n#remenit /n
ne&unia mea% $isam #u o#1ii des#1i,i ,i% 're#(ndu-m+ mereu la o#1i%
#+utam s+-mi dau seama da#+ eram #u ade$+rat treaz ?n s'(r,it%
$enindu-mi /n 'ire% luai m(na 6otidei ,i o apropiai de o#1ii mei
1
%
spun(nd-
F 9e rog% a#ord+-mi C(t #lipa mai e prielni#+% o puterni#+ ,i
pre)ioas+ do$ad+ a iu&irii tale ,i d+-mi un pi# din a#east+ ali'ie% te rog%
pe o#1ii mei #are )i se /n#1in+ )ie% dul#e ,i ginga,+ prieten+G Leag+ ast'el
de tine de-a pururi pe s#la$ul t+u prin a#east+ &ine'a#ere #e nu se poate
r+spl+ti ,i '+ a#um s+ pot z&ura #a un Cupidon /naripat /n .urul t+u%
Jenus a meaG
F Cum% /ndr+gostitule% zise 6otis% 'a#i pe $ulpea ,ireat+ ,i ai $rea s+-
mi dau singur+ #u s#oa&a /n pi#ioare
2
E 6rumos mi.lo# de a te p+stra
pentru mine% a&ia s#+pat de a#este lupoai#e tesaliene
D
G I dat+ de$enit
pas+re% unde s+ alerg s+ te #autE >i #(nd te $oi mai re$edeaE
F 6ereas#+-m+ zeii t+riei de o ast'el de nelegiuireG zisei eu C1iar
#(nd a, str+&ate toat+ /ntinderea #erului /ntr-un z&or su&lim de $ultur% #a
un $estitor demn de /n#rederea marelui Iupiter% sau #a 'eri#it purt+tor al
tr+snetelor lui% $oi alerga totu,i /n gra&+% dup+ str+lu#itele-mi plim&+ri
aeriene% la #ui&u,orul meu iu&it ;ur pe a#est drag nod al p+rului t+u% #u
#are mi-ai /nl+n)uit su'letul% #+ nu iu&es# pe nimeni mai mult de#(t pe
6otis a meaG =e alt'el% #1iar atun#i /mi $eni /n minte #+% o dat+ #e $oi 'i
luat #1ipul unei ast'el de p+s+ri% mul)umit+ a#estei ali'ii% $a tre&ui s+
stau departe de ori#e #as+ ?n ade$+r% 'rumos ,i $esel amant $a 'i pentru
'emei o &u'ni)+G Ce s+ mai spun de 'aptul #+ a#este p+s+ri ale nop)ii%
atun#i #(nd p+trund /n $reo #as+% sunt prinse #u toat+ gri.a ,i )intuite de
u,+% #a s+ isp+,eas#+% prin a#este #1inuri% groazni#a nenoro#ire #u #are
amenin)+ 'amiliile prin z&orul lor r+u pre$estitorE =ar era aproape s+ uit
a te /ntre&a #e $a tre&ui s+ spun sau s+ 'a#% pentru a p+r+si a#este pene ,i
1
A#est 'el de a ruga pe #ine$a era 'oarte o&i,nuit la orientali
2
Adi#+- s+ 'iu eu /ns+mi #auza nenoro#irii meleE E o meta'or+ luat+ din
meseria dulg1erilor% #u re'erire la #ei #are sunt at(t de st(nga#i /n#(t se r+nes#
#u propriile lor unelte
3
Jr+.itoarele ri$ale #are puteau s+-i r+peas#+ iu&itul
a de$eni iar+,i Lu#iusE
F 6ii pe pa#e /n #e pri$e,te gri.a asta% /mi zise ea% #+#i st+p(na mea
mi-a ar+tat toate lea#urile prin #are ast'el de /ntrup+ri pot 'i readuse la
'orma omeneas#+ >i s+ nu-)i /n#1ipui #+ a '+#ut a#est lu#ru din
&un+$oin)a 'a)+ de mine% #i numai #a s-o pot a.uta #u lea#ul priin#ios%
#(nd se /ntoar#e a#as+ =e alt'el% pri$e,te #u #e &uruieni ne/nsemnate ,i
o&i,nuite se 'a#e o minune at(t de uimitoare- #u pu)in anet
1
ameste#at #u
#(te$a 'oi de laur /n ap+ de iz$or% din #are-i prepar o &aie ,i o &+utur+
=(ndu-mi de mai multe ori a#east+ asigurare% ea se stre#oar+ /n gra&+
/n odaie% e*trem de tul&urat+% ,i s#oate din l+di)+ o #utie% pe #are eu o iau
numaide#(t /n m(ini ,i% a#operind-o #u s+rut+ri% o rog 'ier&inte s+-mi
ureze un z&or noro#os% pre#um doream Apoi% lep+d(nd repede toate
1ainele de pe mine% $(r #u l+#omie m(inile% ,i lu(nd de a#olo #(t mai
mult+ ali'ie% /n#ep s+ m+ 're# #u putere pe tot trupul% apoi% mi,#(ndu-mi
pe r(nd am(ndou+ &ra)ele% #aut s+ imit mi,#+rile unei p+s+ri
2
@i#i
pomeneal+ /ns+ de 'ulgi% aripioare ni#i at(t =ar p+rul de pe #orp mi se
/ngroa,+ /nto#mai #a p+rul aspru de animal ,i pielea mea #ea moale mi
se /nt+re,te #a pielea do&itoa#elorH la e*tremitatea 'ie#+rui pi#ior ,i a
'ie#+rei m(ini% /n lo#ul #elor #in#i degete ale mele% se 'ormeaz+ #(te-o
#opit+% ,i de la #ap+tul ,irei spin+rii /mi #re,te o #oad+ lung+H 'a)a mi se
l+)e,te enorm% gura mi se m+re,te% n+rile se l+rges#% &uzele mi se las+ /n
.osH ure#1ile /mi #res# e*trem de lungi ,i se a#oper+ #u un p+r aspru ?n
a#east+ .alni#+ trans'igurare% nu $edeam alt+ #onsolare pentru mine% #are
atun#i nu mai puteam str(nge /n &ra)e pe 6otis% de#(t #+ toate mem&rele
mi se lungiser+ Lipsit pentru moment de ori#e mi.lo# de sal$are% m+
uitam #u toat+ aten)ia la trupul meu ,i $+zui #+ nu eram pas+re #i m+gar
Oe$oltat de 'apta 6otidei% dar /n a#ela,i timp lipsit de gesturile ,i de
glasul unui om% tot #e mai puteam 'a#e era s+-mi las &uza .os ,i% uit(ndu-
m+ la ea piezi,% #u o#1ii totu,i umezi% s+-i adresez un mut repro, ?ndat+
#e ea m+ $+zu /n a#east+ stare% /n#epu s+ se lo$eas#+ '+r+ mil+ /n o&raz
#u am(ndou+ m(inile
F @enoro#ita de mine% strig+ ea% sunt pierdut+G /n tul&urarea ,i gra&a
mea am '+#ut o gre,eal+ ,i asem+narea #utiilor m-a /n,elat =ar noro# #+
lea#ul e mai u,or pentru a#east+ trans'ormare- numai meste#(nd
tranda'iri% $ei s#+pa de a#est #1ip de m+gar ,i% re$enit /n starea ta de mai
/nainte% $ei 'i din nou dragul meu Lu#ius I% da#+ a, 'i preg+tit asear+%
1
=up+ naturalistul Pliniu% e o iar&+ #u miros pl+#ut% #are pro$oa#+ r(g(ieli%
#almeaz+ #oli#ele ,i opre,te sug1i)urile
2
Un gest #are )ine ,i de ritualul magiei imitati$e
dup+ o&i#eiul meu% #(te$a g1irlande pentru noi% n-ai mai a$ea s+ su'eri
a#um ni#i #1iar /nt(rzierea a#estei nop)i =ar /n zorii zilei m+ $oi gr+&i
s+-)i adu# lea#ulG
A,a se .elea ea Eu% /ns+% de,i eram un m+gar des+$(r,it% /mi
p+strasem totu,i sentimentele de om ?n s'(r,it% #1i&zuii /ndelung ,i
ad(n# /n mine /nsumi da#+ tre&uia s+ u#id #u numeroase lo$ituri de
#opit+ ,i s+ s'(,ii #u din)ii pe a#east+ rea ,i nelegiuit+ 'emeie =ar o
.ude#at+ mai s+n+toas+ m+ '+#u s+ renun) la a#est plan neso#otit% #a nu
#um$a% pedepsind pe 6otis #u moartea% s+ m+ lipses# din nou de un
a.utor #are-mi era 'olositor A,adar% #u ure#1ea pleo,tit+ ,i #l+tin(nd din
#ap% su'erind /n t+#ere a#east+ ru,ine $remelni#+ ,i resemn(ndu-m+ #u
prea #ruda mea soart+% am pornit spre gra.d% la &unul meu #al de #+l+rie%
unde am mai g+sit instalat un m+gar% #are apar)inea lui 5ilo% mai
adineauri gazda mea Eu #redeam #+% da#+ /ntre animalele
ne#u$(nt+toare e*ist+ $reo traini#+ ,i 'ireas#+ solidaritate% #alul meu
re#unos#(ndu-m+ ,i /mpins de un sentiment de #omp+timire% /mi $a 'a#e
o &un+ primire /n gra.d ,i-mi $a o'eri un lo# ,i 1ran+ =ar% o% lupiter%
primitorule de oaspe)iG I% tu% di$initate a 8unei-#redin)e
1
G Preano&ilul
meu #al% apropiindu-,i #apul de a#ela al m+garului% se s'+tuie,te #u el ,i
am(ndoi se /n)eleg s+ m+ piard+ 9em(ndu-se desigur s+ nu m+n(n# din
por)ia lor% /ndat+ #e $+zur+ #+ m+ apropii de iesle% #u ure#1ile l+sate-n
.os% se reped 'urio,i asupra mea ,i #u nemiloase lo$ituri de #opit+ m+
gones# #(t mai departe de orzul pe #are% seara /n a.un% eu #u m(inile
mele /l pusesem /naintea a#estui slu.itor 'oarte re#unos#+tor
Ast'el lo$it ,i alungat departe% eu m-am retras /ntr-un #ol) al
gra.dului Pe #(nd m+ g(ndeam /n sinea mea la o&r+zni#ia #olegilor mei
de gra.d ,i pl+nuiam #ontra per'idului meu #al o pedeaps+ pentru a doua
zi% #(nd prin puterea unui tranda'ir a$eam s+ 'iu din nou Lu#ius%
/ntor#(nd #apul% z+res# /ntr-o 'irid+% a'lat+ aproape la .um+tatea st(lpului
#are sus)inea a#operi,ul gra.dului% o statuie a zei)ei Epona
2
% /mpodo&it+
gri.uliu #u g1irlande de tranda'iri ,i /n#+ proaspe)i ?n s'(r,it% $+z(nd
lea#ul sal$ator ,i /n#ep(nd s+ sper% /mi lunges# #(t mai mult #u putin)+
pi#ioarele dinainte% m+ reped #u toat+ puterea ,i #u g(tul /ntins% #u
&uzele e*agerat de lungite% 'a# s'or)+ri de ne#rezut #a s+ a.ung la
1
6ides 0 di$initate roman+ #are /ntru#1ipa /n#rederea% #instea ,i respe#tarea
#u$(ntului dat% a$(nd /n'+)i,area unei &+tr(ne #u p+rul al&
2
=i$initatea #+ru)a,ilor ,i a #at(rgiilor% a$(nd /n gri.a ei gra.durile Statuia ei%
grosolan '+#ut+% era a,ezat+ de o&i#ei /ntr-o ni,+ s#o&it+ /ntr-un st(lp al
gra.dului
g1irlande Pe #(nd m+ trudeam ast'el% printr-o 'atalitate /n ade$+r
nenoro#it+% r(nda,ul meu% #are a$usese /ntotdeauna sar#ina de a /ngri.i
de #al% m+ $ede numaide#(t ,i se s#oal+ /n'uriat
F P(n+ #(nd% zise el% $om mai r+&da m(r)oaga astaE 5ai adineauri
$oia s+ 'ure m(n#area animalelor ,i a#um ata#+ #1iar #1ipurile zeilor Ei
&ineG am s+-i 'r(ng eu a#um ,alele a#estui nelegiuit ,i am s+-l las &eteag
de un pi#iorG
>i #+ut(nd o arm+% d+du peste o leg+tur+ de lemne% #are din
/nt(mplare se a'la la pi#ioarele lui ,i aleg(nd o #ra#+ #u 'runze% mai
groas+ de#(t toate #elelalte% /n#epu s+-mi #are la lo$ituri /n spate%
nenoro#itul de mine% ,i nu /n#et+ de#(t atun#i #(nd o lu+ la 'ug+% speriat
de un zgomot puterni# ,i de o g+l+gie /ngrozitoare #e se auzea la u,+
Erau )ipetele $e#inilor #are se alarmaser+% ,i #are strigau din toate
p+r)ile- AS+ri)i% 1o)iiGB
Casa 'iind numaide#(t des#1is+ #u 'or)a% o mare #eat+ de t(l1ari
p+trunde /n+untru% iar restul &andei% /narmat+ p(n+ /n din)i% /mpresoar+
toate #orpurile de #l+dire Je#inii sar repede /n a.utor dintr-o parte ,i din
alta% dar t(l1arii se /mpr+,tie /n gra&+ ,i a#um le )in piept /n toate p+r)ile
@oaptea se lumin+ de mul)imea tor)elor ,i a s+&iilor% ale #+ror 'l+#+ri ,i
t+i,uri s#(nteiau #a soarele la r+s+ritul lui Atun#i unii dintre ei ata#ar+ o
#+mar+ a,ezat+ /n mi.lo#ul #asei% unde 5ilo /ngr+m+dise o mul)ime de
&og+)ii Cu puterni#e lo$ituri de topor sparg u,a #are era /n#uiat+ #u
z+$oare ,i &ine /n)epenit+ #u drugi de 'ier 'oarte solizi% pu,i de-a
#urmezi,ul% s#oto#es# pretutindeni% iau toate &og+)iile% le /mpa#1eteaz+
/n gra&+ ,i le /mpart /ntre ei =ar mul)imea &o##elelor dep+,ea num+rul
purt+torilor Atun#i% 'a)+ de prisosul a#estei pr+zi 'oarte &ogate% sunt
ne$oi)i s+ re#urg+ la ultima posi&ilitate Ei ne s#ot din gra.d pe noi% #ei
doi m+gari ,i #alul meu% ne /n#ar#+ #(t pot mai mult #u pa#1etele #ele
mai grele ,i% p+r+sind #asa a#um goal+% ne m(n+ /naintea lor
amenin)(ndu-ne #u #iomegele ?l l+s+ pe unul dintre to$ar+,i #a
o&ser$ator% #a s+ le dea in'orma)ii am+nun)ite /n leg+tur+ #u #er#etarea
ispr+$ii lor% iar pe noi% #+r(ndu-ne /ntruna la lo$ituri% ne du# /n galop pe
#ele mai neum&late pote#i ale mun)ilor :reutatea enorm+ a &aga.elor%
ur#u,ul ane$oios% lungimea prea mare a drumului% m+ aduseser+ /n a,a
1al% /n#(t eram aidoma unui mort Atun#i% #am t(rziu% e ade$+rat% totu,i
/n mod serios% mi-a $enit ideea s+ re#urg la legile #are ap+r+ pe 'ie#are
#et+)ean ,i am $rut s+ iau #a m+rturie% /n 'a$oarea mea% numele august al
/mp+ratului spre a m+ s#+pa de at(tea su'erin)e
/n s#urt% ziua-n amiaza mare% pe #(nd tre#eam printr-un t(rg 'oarte
populat ,i $estit prin &(l#iul s+u% #1iar /n mi.lo#ul t+r+&oiului '+#ut de
gre#i% am /n#er#at s+ in$o# /n lim&a mea 'ireas#+ augustul nume al
Cezarului ,i /n ade$+r am s#os de mai multe ori numai un AIB destul de
l+murit ,i de tare% dar #el+lalt nume% Cezar
1
% nu l-am putut pronun)a
6+r+ s+ dea ni#io aten)ie dis#ordantului meu glas% t(l1arii /n#epur+%
dintr-o parte ,i din alta% s+-mi zdro&eas#+ nenoro#ita-mi piele% /n#(t n-o
mai l+sar+ &un+ ni#i pentru a 'a#e din ea un #iur =ar% /n s'(r,it% marele
lupiter /mi o'eri un mi.lo# de s#+pare% la #are nu m+ a,teptam ?ntr-
ade$+r% pe #(nd tre#em pe l(ng+ un ,ir de #+su)e de )ar+ ,i de propriet+)i
#onsidera&ile% am z+rit o gr+dini)+ 'oarte dr+gu)+% /n #are% pe l(ng+
#elelalte 'lori nespus de pl+#ute% se ple#au /ntr-o parte /n#+r#a)i de roua
dimine)ii% ni,te tranda'iri de o prospe)ime $irginal+ :('(ind de dorin)+
,i /n$eselit de n+de.dea sal$+rii% m+ apropii de ei mai multH /mi l+sa gura
ap+% dar pe #(nd $oiam s+-i apu# #u &uzele% /mi $eni /n minte un g(nd
#u mult mai /n)elept 5+ g(ndeam #+% da#+ a, p+r+si #1ipul de m+gar ,i
a, ap+rea din nou #a Lu#ius% ar /nsemna s+-mi g+ses# o moarte sigur+ /n
mi.lo#ul a#estor t(l1ari% 'ie #+ ,i-ar /n#1ipui #+ sunt $r+.itor% 'ie #+ s-ar
teme s+ nu-i denun) /n $iitor A,adar% nu m-am atins de a#ei tranda'iri%
#e-i drept de ne$oie ,i% /ndur(nd #u r+&dare nenoro#ita-mi soart+% am
/n#eput s+-mi rumeg '(nul% #a un &un m+gar
CARTEA A PATRA
Cam pe la amiaz+% to#mai #(nd ar,i)a soarelui era /n toi% ne oprir+m
/ntr-un t(rg la ni,te &+tr(ni% #are erau #uno,tin)e ,i &uni prieteni #u
t(l1arii Ce-i drept% ori#(t eram eu de m+gar% prima lor /nt(lnire% lunga
#on$ersa)ie ,i re#ipro#ele lor s+rut+ri /mi d+deau de g(ndit Ei luar+ din
spinarea mea unele lu#ruri% pe #are le d+ruir+ a#estora ,i% ,u,otindu-le la
ure#1e% p+reau s+ le spun+ #+ sunt lu#ruri de 'urat ?n #ur(nd% u,ura)i de
toat+ po$ara% 'ur+m l+sa)i s+ p+,tem /n li&ertate% /ntr-o li$ad+ $e#in+ Eu
/ns+ nu m+ putui 1ot+r/ delo# s+ )in to$+r+,ie la p+s#ut #eluilalt m+gar ,i
#alului meu% ,i de alt'el ni#i nu eram /n#+ deprins s+ m+n(n# '(n =ar
z+rind #1iar /n dosul gra.dului o gr+dini)+% #um eram atun#i mort de
'oame% m+ reped #u /ndr+zneal+ asupra ei ,i% de,i a#olo nu se g+seau
1
Cet+)enii oprima)i strigau- AI% CezarGB ,i% din $enera)ie pentru numele
/mp+ratului% .ude#ata se suspenda ,i pro#esul era adus /naintea lui
de#(t legume #rude% totu,i nu stau la /ndoial+ s+-mi umplu p(nte#ele
p(n+ la re'uz Apoi% rug(ndu-m+ 'ier&inte tuturor zeilor% m+ uit /n toate
p+r)ile% s+ $+d da#+ nu #um$a% /nt(mpl+tor% a, des#operi /n gr+dini)ele
/n$e#inate $reun tranda'ir #u 'lori splendide ,i par'umate ?ntr-ade$+r%
#1iar singur+tatea /n #are m+ a'lam /mi d+dea 'erma #redin)+ #+% da#+ a,
g+si a#est pre)ios lea#% gra)ie dep+rt+rii drumului ,i tu'i,urilor #are m+
as#undeau% a, putea s+ s#ap% '+r+ s+ m+ 'i $+zut #ine$a% de /n'+)i,area
mea de animal #u patru pi#ioare% ,i s+ re$in la #1ipul omenes#
1

Ast'el de#i% pe #(nd pluteam /n a#est o#ean de g(nduri% am z+rit #e$a


mai departe% /ntr-o $(l#ea /ntune#oas+% o p+dure /n mi.lo#ul #+reia%
printre di'eritele plante ,i mii de 'lori #are sm+l)au #ea mai 'erme#+toare
pa.i,te% str+lu#eau ni,te minuna)i tranda'iri de lin ro,u aprins ?n
/n#1ipuirea mea% #are nu era #u totul a#eea a unui animal% so#oteam #+ e
p+durea s'(nt+ a Jenerei ,i a :ra)iilor /n a #+rei taini#+ um&r+ str+lu#ea
'loarea de o elegan)+ regal+% destinat+ s+r&+torilor Atun#i% in$o#(nd
$esela ,i prielni#a di$initate a @oro#ului% m+ reped /ntr-un galop ne&un%
a,a /n#(t% pe !er#ule% eu /nsumi nu m+ mai sim)eam m+gar% #i un #al de
#urse% e*traordinar de iute =ar n+$alni#a mea goan+ nu putu s+ pre$in+
nenoro#ita-mi soart+ 6iind#+% $aiG #(nd a.unsei 'oarte aproape de lo#ul
a#ela% nu mai $+zui ni#+ieri tranda'iri proaspe)i ,i 'erme#+tori% umezi de
la#rimile $reunei zei)e ,i de ne#tar di$in% pe #are-i produ# 'eri#i)ii
m+r+#ini /n mi.lo#ul spinilor &ine#u$(nta)i% ,i ni#i #1iar a#ea $(l#ea
sur(z+toare% #i numai un mal de r(u m+rginit de un ,ir des de ar&ori
A#e,ti ar&ori% 'oarte &oga)i /n 'runze #e sem+nau #u ale laurului%
produ#eam un 'el de 'loare #u #ali#iul lunguie) ,i pu)in purpuriu% /n 'elul
tranda'irului% dar #u totul lipsit+ de miros A#e,tia erau #op+#ei #+rora
$ulgul ignorant le-a dat numele rusti# de leandri% ,i a #+ror 'loare este o
1ran+ mortal+ pentru ori#e 'el de animale
?ntr-o situa)ie a,a de nenoro#it+% a$eam #ea mai mare dorin)+ s+
m+n(n# de &un+$oie din otr+$itoarele 'lori ale a#estor leandri =ar pe
#(nd m+ apropiam /n#et% #a s+ rup #(te$a din ele% un t(n+r% pe #(t mi s-a
p+rut mie% gr+dinarul #+ruia-i pr+p+disem aproape toate legumele% ,i
#are $+zuse groazni#a pagu&+ #e-i '+#usem% o )inea tot /ntr-o 'ug+%
groza$ de 'urios% #u un #iomag mare /n m(n+ 9+&+r(nd asupra mea% m+
snopi /n &+taie% ,i mi-ar 'i pus $ia)a /n prime.die% da#+% /n s'(r,it% n-a, 'i
a$ut &unul sim) s+ m+ a.ut singur ?n ade$+r% ridi#(nd /n sus partea
posterioar+ a spin+rii% /i repezii #u pi#ioarele dinapoi o mul)ime de
1
Lu#ius se temea s+ nu 'ie $+zut de #ine$a pentru a nu 'i luat drept $r+.itor ,i
.ude#at #a atare
lo$ituri ,i% l+s(ndu-l s+ za#+ /ntr-o stare .alni#+% la poalele dealului
/n$e#inat% /mi g+sii s#+parea prin 'ug+
=ar /ntr-o #lip+ o 'emeie% so)ia lui iar+ /ndoial+% /ndat+ #e-l $+zu de
pe deal arun#at la p+m(nt ,i pe .um+tate mort% alerg+ numaide#(t la el #u
gemete .alni#e% desigur spre a st(rni mila $e#inilor ,i a-mi pro$o#a
imediat moartea% /ntr-ade$+r% to)i )+ranii% atra,i de &o#etele ei% #1eam+
/ndat+ #(inii% /i /nt+r(t+ ,i-i asmut din toate p+r)ile% /n #ontra mea% #a s+
m+ s'(,ie-n &u#+)i =e data a#easta n-am mai a$ut ni#io /ndoial+ #+
eram 'oarte aproape de moarte% #(nd am $+zut #+ a#east+ /ngrozitoare
mul)ime de dul+i uria,i% /n stare s+ se lupte #u ur,i ,i #u lei% e /nd(r.it+
/mpotri$a mea Lu(nd /ns+ po$a)+ de la /mpre.urare% m-am oprit din
'ug+ ,i% /ntor#(ndu-m+% intrai din nou% #(t mai repede% /n gra.dul #are ne
g+zduise mai /nainte =ar )+ranii% dup+ #e oprir+ #(inii #u destul+
greutate% pun m(na pe mine ,i% leg(ndu-m+ #u o #urea solid+ de un inel
/n)epenit /n zid% /n#ep din nou s+ m+ &at+ ,i #u siguran)+ #+ m-ar 'i dat
gata% da#+ ma)ele mele% str(nse de durerea lo$iturilor ,i pline de
legumele #e le m(n#asem nu s-ar 'i destins #u putere ,i n-ar 'i l+sat s+
)(,neas#+ o anumit+ materie #are% pe unii stropindu-i #u un li#1id
s#(r&os% iar pe al)ii in'e#t(ndu-i #u mirosul ei resping+tor% /i /ndep+rt+ de
spinarea mea zdro&it+
9o#mai #(nd soarele% tre#ut &ine de amiaz+% /,i /n#epea #o&or(rea%
t(l1arii ne /n#+r#ar+ din nou% /ndeose&i pe mine% ,i ne s#oaser+ din gra.d
6+#usem o &un+ &u#at+ de drum ,i um&letul /ndelungat m+ isto$iseH
eram stri$it de greutatea &aga.ului% spetit de lo$iturile de #iomege ,i mai
mult% a$(nd #opitele to#ite% ,#1iop+tam ,i a&ia m+ mai )ineam pe
pi#ioare ?n s'(r,it% a.ung(nd la un p(r(u #u apa domol ,erpuitoare ,i
/n#(ntat de a#east+ 'eri#it+ o#azie% m+ g(ndeam s+ m+ las la p+m(nt #(t
eram de lung% /ndoindu-mi pi#ioarele su& mine #u mult is#usin)+ Eram
ne#lintit /n 1ot+r(rea de a nu m+ mai ridi#a% pentru a porni din nou%
ori#(te lo$ituri a, 'i primit% &a /n#+ eram gata s+ mor nu numai de
#iomag% #i #1iar str+puns de sa&ie Intr-ade$+r% lipsit #u totul de
r+su'lare ,i olog #um eram% #redeam #+ $oi merita un #on#ediu pentru
moti$e de s+n+tate ?mi /n#1ipuiam de &un+-seam+ #+ t(l1arii% /n parte
sup+ra)i din #auza /nt(rzierii% /n parte doritori de a 'ugi /n gra&+% $or
repartiza &aga.ul meu /n spatele #elorlalte dou+ animale de po$ar+ ,i #+
pe mine% spre a se r+z&una #umplit% m+ $or l+sa prad+ lupilor ,i
$ulturilor =ar nemiloasa soart+ /mi z+d+rni#i a#est plan at(t de 'rumosG
Cel+lalt m+gar #are /mi g1i#ise g(ndul% mi-o lu+ /nainte ,i% pre'+#(ndu-
se ostenit% se tr(nti la p+m(nt #u toate &aga.ele Lungit #a un mort% nu
mai '+#u ni#io /n#er#are de a se ridi#a de .os =e,i 'usese lo$it% /n)epat ,i
#1iar tras /n toate p+r)ile de #oad+% de ure#1i ,i de pi#ioare ?n #ele din
urm+% s#o,i din r+&d+ri #+-,i puseser+ n+de.dea /ntr-un r+posat% t(l1arii
se s'+tuies# /ntre ei ,i 1ot+r+s# s+ nu-,i mai /nt(rzie 'uga% o#up(ndu-se
a,a de mult de un m+gar mort% sau mai #ur(nd pres#1im&at /ntr-un
&olo$an Ei pun &aga.ele lui /n spinarea mea ,i a #alului meu ,i% s#o)(nd
s+&iile% /i taie pi#ioarele de la /n#1eieturi Apoi /l t(r+s# pu)in /n a'ara
drumului ,i% de pe o /n+l)ime 'oarte mare% /l arun#+% respir(nd /n#+% /n
#ea mai apropiat+ $ale
:(ndindu-m+ atun#i la soarta nenoro#itului meu to$ar+, de su'erin)+%
am renun)at numaide#(t la ,iretli#uri ,i /n,el+#iuni ,i m-am 1ot+r(t s+
m+ port #u st+p(nii mei #a un m+gar de trea&+ =e alt'el% din
#on$or&irea lor pri#epusem tre&uia s+ ne oprim unde$a% 'oarte aproape%
,i s+ ne odi1nim% /n s'(r,it% dup+ at(ta um&let ,i #+ lo#ul a#ela de oprire
era lo#uin)a lor ?n s'(r,it% dup+ #e mai tre#ur+m un deal /n pant+ u,oar+%
a.unser+m la destina)ie% unde am 'ost u,ura)i de toate po$erile noastre%
#are au 'ost duse /n+untru Li&er% /n s'(r,it% de ori#e po$ar+% m+
rostogoleam /n pra'% /n lo# de &aie% pentru a-mi alunga o&oseala
Ai#i e timpul ,i lo#ul s+ 'a# o des#riere a a#elei a,ez+ri ,i a pe,terii /n
#are lo#uiau t(l1arii ?n a#ela,i timp% /mi $oi /n#er#a talentul ,i $+ $oi
'a#e ,i pe $oi s+ $ede)i l+murit da#+ eram m+gar at(t prin su'let% #(t ,i
prin inteligen)+% /n#1ipui)i-$+ un munte s+l&ati# /n'ior+tor de /ntune#os%
a#operit de o p+dure deas+% #u #opa#i 'oarte stu'o,i ,i e*traordinar de
/nalt Pantele sale /n#linate erau /n#on.urate de ni,te st(n#i as#u)ite ,i
prin a#easta ina##esi&ile% iar /ntre ele ,i ,erpuitoarele po$(rni,uri ale
muntelui o mul)ime de $+g+uni e*trem de ad(n#i% a#operite #u m+r+#ini
,i as#unse din toate p+r)ile% #are 'ormau o pa$+z+ natural+ de .ur-
/mpre.urul muntelui =in $(r'ul lui )(,nea% /n mari #lo#ote% un iz$or
&ogat #are% arun#(ndu-se /n .os% /,i $+rsa /n $ale undele-i de argint% apoi
se /mp+r)ea /ntr-o mul)ime de r(ule)e #are umpleau toate a#este $+g+uni
#u apa lor lini,tit+% ast'el /n#(t tot muntele% de .ur-/mpre.ur% era
/n#on.urat de o mare /mpresurat+ sau de un 'lu$iu lene, La poalele
muntelui era intrarea pe,terii% deasupra #+reia se ridi#a un 'oi,or /nalt ,i
de 'ie#are parte a lui se a'la un )ar# de $ite% /mpre.muit #u garduri
zdra$+n /mpletite din nuiele% &un pentru a /n#1ide oi ?n 'a)a por)ii
'oi,orului% /n lo# de ziduri% se $edeau ni,te pote#i /ntorto#1eate printre
#r+#i ,i m+r+#ini% pe #are #u toat+ dreptatea ai 'i putut s+ le nume,ti
intr+rile unui lo#a, de t(l1ari Prin apropiere% nu era alt+ lo#uin)+% de#(t
o mi#+ #oli&+ grosolan #onstruit+ din papur+% unde dup+ #um am a'lat
mai t(rziu% st+teau la p(nd+ ,i spionau noaptea a#eia dintre t(l1arii #are
ie,iser+ la sor)i
8andi)ii se t(r(r+ pe a#este pote#i% unul #(te unul% #u &ra)ele str(ns
lipite de #orp% ,i #(nd a.unser+ /n 'a)a por)ii% pe noi ne priponir+ #u #(te
o #urea solid+% apoi /n#epur+ s+ ia la #eart+% #u glas r+stit% pe o &+tr(n+
/n#o$oiat+ de po$ara anilor% /n gri.a #+reia se p+rea #+ 'usese l+sat+ $ia)a
,i gospod+ria /ntregii &ande-
F Ei &ine% tu% 1(r#+ &+tr(n+% &un+ de ars pe rug% #ea mai mare ru,ine
a lumii #elor $ii ,i uni#a lep+d+tur+ a /mp+r+)iei mor)ilor% oare a,a ai s+-
)i &a)i tu .o# de noi% st(nd a#as+ '+r+ s+ 'a#i nimi#E @-o 'i% oare% timpul
s+ m(n#+m ,i noi #e$a% la o or+ at(t de /naintat+% dup+ at(tea osteneli ,i
prime.diiE @-ai nimi# gata s+ ne dai% tu% #are de o&i#ei ziua ,i noaptea nu
'a#i alt#e$a de#(t s+ /ng1i)i $inul /n $aluri /n pr+pastia p(nte#ului t+u
nes+)iosE
La a#este #u$inte% &+tr(na% /nsp+im(ntat+ ,i tremur(nd% le r+spunse
#u o $o#e r+gu,it+-
F =ar prea&unii ,i preaputerni#ii mei o#rotitori tineri% m(n#+rile
sunt gata% /ndea.uns de 'ierte ,i 'oarte pl+#ute la gust% p(ine a$e)i #(t+
dori)i% $in din &el,ug% gata pus /n pa1are &ine sp+late ,i apa #ald+ $+
a,teapt+ #a de o&i#ei% pentru &aia pe #are $oi o 'a#e)i /n gra&+G
=up+ a#est r+spuns al &+tr(nei ei se dez&r+#ar+ /ndat+% ,i% a,a goi% se
/n$iorar+ la #+ldura unui 'o# puterni#% apoi se s#+ldar+ /n apa #ald+% se
unser+ pe tot #orpul #u untdelemn ,i se a,ezar+ /n .urul unor mese
/n#+r#ate #u &u#ate
A&ia se a,ezaser+% #(nd iat+ #+ soses# al)i indi$izi #u mult mai
numero,i% pe #are '+r+ ni#io ,o$+ire i-ai 'i putut so#oti tot t(l1ari C+#i ,i
ei adu#eau o &ogat+ prad+- monede de aur ,i argint% $esel+ de argint%
sto'e de m+tase )esute #u 'ir de aur =up+ #e se /m&+iar+ #a ,i #eilal)i ,i
/,i alungar+ osteneala trupeas#+% se a,ezar+ la mas+ /n mi.lo#ul
to$ar+,ilor lor Ser$i#iul mesei era '+#ut de #ei #are ie,iser+ la sor)i Ei
m(n#au ,i goleau '+r+ m+sur+ ,i /n dezordine sumedenie de m(n#+ri%
mormane de p(ine ,i nenum+rate ,iruri de pa1are Apoi% #a s+ se
distreze% /n#ep s+ z&iere% s+ #(nte /n mi.lo#ul g+l+giei% s+ glumeas#+ /n
mod grosolanH /ntr-un #u$(nt% te-ai 'i #rezut la osp+)ul #entaurilor%
oameni doar pe .um+tate% pre#um ,i al semis+l&ati#ilor lapi)i
1
din 9e&a
1
Lapi)ii ,i #entaurii erau tri&uri s+l&ati#e ,i r+z&oini#e% #are lo#uiau /n mun)ii
9esaliei Centaurii sunt pomeni)i de !omer #a ni,te oameni p+ro,i% #u #oama
z&(rlit+% d(r.i ,i aprigi 5ai t(rziu% imagina)ia grea#+ le-a dat o 'orma
monstruoas+- .um+tate oameni% .um+tate #ai
Atun#i unul dintre ei% #are prin 'or)a sa /ntre#ea pe to)i #eilal)i% lu+
#u$(ntul-
F @oi% /ntr-ade$+r% am luat $ite.e,te #u asalt #asa lui 5ilo din
!2pata ?n a'ar+ de &ogata prad+ pe #are am pus m(na% mul)umit+
#ura.ului nostru% ne-am /ntors /n ta&+r+ '+r+ s+ 'i pierdut un singur om ,i%
da#+ merit+ s+ $or&es# de asta% ne-am /ntors #u opt pi#ioare mai mult
1

=ar $oi #are a)i ata#at ora,ele &eo)iene $-a)i /ntors #u o &and+ 'oarte
mi#,orat+% pierz(nd p(n+ ,i pe ,e'ul $ostru% pe 'oarte #ura.osul
Lama#1us
2
% a #+rui sal$are #u drept #u$(nt a, 'i pre'erat-o% desigur%
tuturor a#estor pr+zi pe #are le-a)i adus =ar ori#um% pe el l-a pierdut
prea marea lui $ite.ie- un &+r&at at(t de #ura.os $a tr+i /n amintirea
oamenilor laolalt+ #u regii $esti)i ,i glorio,i #ondu#+tori de r+z&oaie
Joi /ns+% pe #(t se pare% sunte)i 1o)i #ump+ta)i ,i $+ mul)umi)i #u mi#i
'urti,aguri de s#la$i% stre#ur(ndu-$+ #u team+ prin &+ile pu&li#e% sau
prin od+i)ele $reunor &+tr(ne% spre a ,terpeli numai $e#1ituri #are nu
$aloreaz+ ni#iun &anG
D
Unul din &anda #elor #are $eniser+ /n urm+ /i r+spunse-
F S+ 'i r+mas tu% oare% singurul #are s+ nu ,tie #+ marile #ase sunt #u
mult mai u,or de .e'uitE 6iind#+% de,i /n spa)ioasele lor apartamente sunt
multe slugi% totu,i% 'ie#are se /ngri.e,te mai mult de sal$area lui de#(t de
a$utul st+p(nului ?n s#1im&% oamenii e#onomi ,i #+rora le pla#e s+
tr+ias#+ singuri% as#unz(nd #u #ea mai mare gri.+ mi#a lor a$ere% #are
uneori este #1iar destul de mare% o ap+r+ #u toat+ str+,ni#ia ,i o
p+streaz+ #u prime.dia propriei lor $ie)i ?n s'(r,it% #eea #e am s+ $+
po$estes# $a ade$eri spusele mele
Cum am sosit la 9e&a #ea #u ,apte por)i% ne-am in'ormat 'oarte
am+nun)it asupra a$erii #et+)enilor% lu#ru de #ea mai mare importan)+ /n
meseria noastr+ Ast'el am a'lat #+ un #+m+tar% numit C1r2seros
4
% a$ea o
'oarte mare a$ere ,i #+% spre a s#+pa de o&liga)iile ,i sar#inile pu&li#e
5
%
/,i as#undea enorma-i &og+)ie prin is#usite $i#le,uguri C+#i tr+ia singur
,i retras% mul)umindu-se #u o #+su)+% mi#+ /ntr-ade$+r% dar 'oarte
1
Adu#eau #u ei un #al ,i un m+gar
2
?n gre#e,te /nseamn+ lupt+tor $iteaz
3
6urtul $e,mintelor din &+ile pu&li#e% palestre sau s+li de ospe)e% 're#$ent
men)ionat de autorii anti#i% era aspru pedepsit de lege% st(rnind dispre)ul
t(l1arilor de pro'esie
4
%ubitor-de-aur (/n elin+"

?n a'ara e$it+rii impozitelor% el se sustr+gea de la o&liga)ia &oga)ilor de a


/n'rumuse)a #etatea% #ontri&uind la distra#)iile #on#et+)enilor s+i
/nt+rit+% #+% de alt'el% zdren)+ros ,i murdar% nu se dezlipea ni#iodat+ de
sa#ii lui de aur @e 1ot+r(m de#i s+ ne /ndrept+m mai /nt(i spre el%
#rez(nd #+ $om termina repede #u un singur om ,i #+ $om pune m(na /n
ti1n+ ,i '+r+ ni#io greutate pe toat+ a$u)ia lui
Cum se /nnopt+% ne ,i /n'iin)ar+m la poarta lui% dar n-am so#otit
prudent s-o ridi#+m% ni#i s-o des#1idem #u 'or)a ,i /n#+ mai pu)in s-o
spargem% de team+ #a zgomotul #elor dou+ #anaturi s+ nu trezeas#+ toat+
$e#in+tatea ,i s+ ne pun+ $ia)a /n prime.die Atun#i str+lu#itul nostru ,e'%
Lama#1us% /n#rez(ndu-se /n e*traordinara lui putere% $(r/ pu)in #(te
pu)in m(na /n gaura #1eii
1
,i se #+znea s+ smulg+ &roas#a =ar a#est
C1r2seros% de &un+-seam+ #el mai ti#+los dintre toate &ipedele% era de
mult la p(nd+ ,i urm+rea 'ie#are mi,#are a noastr+ C+l#(nd /n $(r'ul
pi#ioarelor ,i '+r+ s+ s#oat+ o $or&+% se apropie pu)in #(te pu)in ,i%
opintindu-se din toate puterile% str+punge #u un piron m(na ,e'ului
nostru ,i o )intuie,te de lemnul u,ii% apoi% l+s(ndu-l ast'el #rud pironit de
z+$or #a pe o #ru#e% se ur#+ pe a#operi,ul p+#+toasei lui #o#ioa&e% ,i de
a#olo /n#epe s+ strige #(t /l )ine gura% s+ #ear+ a.utor $e#inilor% s+-i
#1eme pe 'ie#are din ei pe nume% spun(nd #+ e $or&a de sal$area
o&,teas#+ ,i r+sp(ndind z$onul #+ la el a iz&u#nit 'o#ul pe nea,teptate
Ast'el% 'ie#are /ngrozit de o prime.die at(t de apropiat+% alearg+
/ngri.orat #a s+-i $ie /n a.utor
Atun#i% a'l(ndu-ne /n /ndoitul peri#ol 0 de a 'i prin,i asupra 'aptului%
sau de a p+r+si pe #amaradul nostru 0% dat+ 'iind situa)ia% ne g(ndir+m la
un mi.lo# energi#% #are primi apro&area lui Cu o lo$itur+ pre#is dat+ la
mi.lo#ul /n#1eieturii% t+iem de la #ot &ra)ul ,e'ului nostru ,i-l l+s+m
a#olo pironit de u,+H apoi a#operind rana #u #(te$a #(rpe% pentru #a
pi#+turile de s(nge s+ nu ne tr+deze urmele% luar+m /n gra&+ #u noi #eea
#e mai r+m(nea din Lama#1us
?n a#est timp% eram 'oarte nelini,ti)i de groazni#a agita)ie a su&ur&iei
,i% tem(ndu-ne de prime.dia #are ne amenin)a% nu ne g(ndeam de#(t la
'ug+% dar el nu putea s+ ne urmeze destul de repede ,i ni#i s+ r+m(n+ la
urm+ '+r+ prime.die :em(nd de durere% omul a#esta #u su'let no&il ,i
e*traordinar de #ura.os ne /ndemna st+ruitor ,i ne ruga 'ier&inte% pe
&ra)ul drept al zeului 5arte
2
% pe #redin)a .ur+m(ntului% s+ s#+p+m pe un
&un to$ar+, de arme #a el de #1inuri ,i de #apti$itate- AUn t(l1ar #ura.os%
1
=e ai#i se $ede #+ &roa,tele din a#el timp nu se des#1ideau la 'el #a ,i #ele de
azi
2
Patronul 1o)ilor de drumul mare Punga,ii de &uzunare &fures* a$eau #a
prote#tori pe 5er#ur ,i zei)a La$erna
spunea el% de #e s+ mai tr+ias#+% dup+ #e ,i-a pierdut singurul &ra) #u
#are putea s+ .e'uias#+ ,i s+ u#id+E A, 'i prea 'eri#it s+ mor de &un+$oia
mea% de m(na unui to$ar+,GB >i #u toate st+ruitoarele lui /ndemnuri ,i
rug+#iuni% neput(nd /nduple#a pe ni#iunul dintre noi s+ #omit+ a#est
$oluntar pari#id% apu#+ #u m(na #are-i r+m+sese li&er+ sa&ia sa ,i% dup+
#e o s+rut+ /ndelung #u dragoste% ,i-o /n'ipse #u toat+ puterea /n mi.lo#ul
pieptului Atun#i% /n#1in(ndu-ne #u respe#t /n 'a)a eroismului ,e'ului
nostru% /i /n'+,urar+m #u gri.+ #ada$rul /ntr-un #ear,a' de /n ,i-l
/n#redin)ar+m m+rii% spre a-i ser$i de morm(nt >i a#um% s#umpul nostru
Lama#1us se odi1ne,te% /ngropat /n tot /ntinsul a#estui element
Cel pu)in% el ,i-a s'(r,it $ia)a /ntr-un #1ip $redni# de str+lu#itele lui
ispr+$i =ar Al#imus
1
% #u tot planul lui &ine #1i&zuit% n-a putut s+
/ntoar#+ din drum $oin)a de ne/nl+turat a Soartei Sp+rg(nd p+#+toasa
,andrama a unei &+tr(ne /n timp #e ea dormea% se ur#ase /n odaia ei de
#ul#are de la #atul de sus ,i% /n lo# s-o dea repede gata str(ng(nd-o de
g(t% a,a #um s-ar 'i #u$enit% pre'er+ s+ arun#e mai /nt(i una dup+ alta% pe
'ereastra destul de larg+% mo&ilele pe #are desigur noi% #ei de a'ar+%
tre&uia s+ le lu+m numaide#(t /n primire =up+ #e le arun#+ pe toate la
iu)eal+% nu $oi s+ #ru)e ni#i #1iar patul /n #are dormea &+tr(na I z$(rli
.os din pat ,i% pun(nd m(na pe #u$ertur+% se preg+tea s-o arun#e pe
'ereastr+% a,a #um '+#use #u #elelalte lu#ruri% #(nd ti#+loasa a#eea
$i#lean+% arun#(ndu-se la pi#ioarele lui% /n#epu s+-l implore ast'el- A=e
#e% rogu-te% 'iul meu% de #e s+ dai a#este p+#+toase lu#ru,oare% a#este
zdren)e ale unei preanenoro#ite &+tr(ne% &oga)ilor $e#ini% spre #asa
#+rora d+ 'ereastra meaEB /n,elat de a#este #u$inte% #are nu erau de#(t o
is#usit+ $i#lenie% Al#imus #rezu #+ spusele ei sunt ade$+rate ,i% de &un+-
seam+% tem(ndu-se #+ ,i #eea #e arun#ase mai /nainte ,i #eea #e $oia s+
mai arun#e $a a.unge% a#um dup+ #e i se semnalase gre,eala% /ntr-o #as+
str+in+ ,i nu /n m(inile to$ar+,ilor s+i% se aple#+ pe 'ereastr+ p(n+ la
.um+tatea #orpului% spre a e*amina #u aten)ie pozi)ia lo#ului ,i mai ales
#a s+ o&ser$e #u de-am+nuntul &og+)ia #asei al+turate% de #are-i $or&ise
&+tr(na
?ntr-ade$+r% pe #(nd se silea din r+sputeri% dar nu #u destul+ &+gare
de seam+% #a s+ $ad+ mai &ine% &+tr(na #riminal+% pro'it(nd de #lipa
#(nd el% aple#(ndu-se /ntr-un mod prime.dios% nu-,i mai p+stra e#1ili&rul
,i era o#upat s+ $ad+ totul% /l /mpinse destul de u,or% e ade$+rat% #u o
m(n+ tremur+toare% dar% lu(ndu-l pe neg(ndite% /l d+du peste #ap Pe
l(ng+ 'aptul #+ /n+l)imea era 'oarte mare% #+z(nd ,i peste un &olo$an
1
Adi#+- #ura.osul
enorm% #are se a'la l(ng+ #as+% /,i 'r(nse ,ira spin+rii ,i-,i rupse #oastele
J+rs(nd pe gur+ $aluri de s(nge% muri '+r+ s+ se 'i #1inuit mult% dup+ #e%
#u un glas stins% ne po$esti #e se /nt(mplase ?i '+#ur+m ,i lui o
/nmorm(ntare la 'el #u #ea de mai /nainte% ,i-l trimiser+m l(ng+
Lama#1us% #a s+-i )in+ &un+ to$+r+,ie
Atun#i% sl+&i)i de a#east+ /ndoit+ pierdere% renun)ar+m la lo$iturile
noastre din 9e&a ,i ne ur#ar+m /ndat+ /n ora,ul #el mai apropiat% Plateea
A#olo% dintr-un z$on des repetat% a'lar+m #+ un oare#are =emo1ares
1
era
pe pun#tul de a organiza o lupt+ de gladiatori ?ntr-ade$+r% era unul
dintre #et+)enii #ei mai de seam+ prin na,tere% e*traordinar de &ogat ,i
de darni#% ,i organiza petre#eri pu&li#e #u un lu* $redni# de &og+)ia sa
Ce talent% #e elo#$en)+ ar putea s+ des#rie /n #u$inte potri$ite toate
aspe#tele su& #are se prezentau numeroasele ,i 'astuoasele lui preg+tiriE
I#i erau gladiatori #u &ra)ul 'aimos% #olo $(n+tori de o iu)eal+ /n#er#at+%
aiurea #riminali #ondamna)i la moarte #are tre&uiau s+ ser$eas#+ de
1ran+ /ngr+,(nd 'iarele Se mai $edea ,i o tri&un+ de s#(nduri% #u ni,te
turnuri de lemn% artisti# #onstruite% sus)inut+ de un par &+tut /n p+m(nt%
un 'el de ,andrama de &(l#i portati$+% zugr+$it+ /n #ulori &+t+toare la
o#1i ,i #u lo.i 'rumoase% de unde se putea pri$i $(n+toarea #e urma s+
ai&+ lo# ?n a'ar+ de toate a#estea% #e num+r% #e soiuri de 'iareG C+#i
=emo1ares% dintr-o patim+ #iudat+% adusese #1iar din )+ri str+ine a#ele
no&ile animale #are tre&uiau s+ u#id+ #riminali
=ar pe l(ng+ #elelalte preg+tiri ale a#estui m+re) spe#ta#ol% el ,i-a
pro#urat% '+r+ ni#io #ump+tare% un /nsemnat num+r de ur,i
nemaipomenit de mari% risipindu-,i ne&une,te a$erea C+#i /n a'ar+ de
#ei prin,i de el /n $(n+torile sale parti#ulare% /n a'ar+ de #ei #ump+ra)i #u
sume enorme% el mai #re,tea #u gri.+ ,i /ntre)inea #u 1ran+ 'oarte
#ostisitoare ,i pe a#eia pe #are prietenii i-i d+ruiau #are mai de #are #u
di'erite prile.uri
=ar preg+tirile at(t de str+lu#ite ,i de &ogate ale a#estei ser&+ri
pu&li#e nu s#+par+ pri$irilor 'uneste ale pizma,ului destin Ur,ii% o&osi)i
de o lung+ #apti$itate ,i totodat+ sl+&i)i de marea #+ldur+ a $erii ,i
mole,i)i de ,edere ,i tr(nd+$ie% 'ur+ lo$i)i de o molim+ #e iz&u#ni pe
nea,teptate ,i pieir+ aproape to)i I#i ,i #olo% pe str+zi% puteai $edea
/ntinse% #a epa$ele unui nau'ragiu% trupurile pe .um+tate moarte ale
a#estor animale Poporul de .os% #+ruia #runta s+r+#ie nu-i /ng+duia s+
aleag+ m(n#+rile% ,i #are pentru stoma#ul lui sl+&it era ne$oit s+ #aute
suplimente dezgust+toare ,i o 1ran+ #are nu #ost+ nimi#% alerga din toate
1
Adi#+- pl+#ut poporului
p+r)ile la a#este mese pu&li#e% de pe la r+sp(ntii
Atun#i% dat+ 'iind /mpre.urarea% eu ,i #u Eu&ulus
1
+sta pe #are-l $ezi
ai#i de 'a)+% ne g(ndir+m la urm+torul ingenios ,iretli# Adu#(nd /n
ad+postul nostru un urs #are era mai mare ,i mai gras de#(t #eilal)i% #a
pentru a-l preg+ti ,i a-l m(n#a% /i desp+r)ir+m #u /ndem(nare &lana de
#ame% p+str(nd #u gri.+ toate g1earele animalului ,i l+s(ndu-i /ntreg
#apul p(n+ aproape de grumazH /i r+zuir+m #u toat+ aten)ia pielea pe
din+untru #a s-o su&)iem ,i% dup+ #e am pres+rat-o #u #enu,+ 'in+% o
puser+m la soare #a s+ se usu#e ?n timp #e se us#a la 'l+#+rile a#estui
'o# #eres#% noi% /n a,teptare% ne /ndopam $(rtos #u #amea ursuluiH dup+
a#eea% organizar+m pre#um urmeaz+ apropiata noastr+ e*pedi)ie% su&
#1ez+,ia .ur+m(ntului @e-am /n)eles #a unul dintre noi% superior
#elorlal)i mai mult prin 1ot+r(re de#(t prin puterea 'izi#+% ,i #are mai
ales se $a o'eri de &un+$oie% s+ se as#und+ /n pielea ursului ,i su&
/n'+)i,area lui s+ se introdu#+ /n t+#erea prielni#+ a nop)ii% /n #asa lui
=emo1ares% spre a ne u,ura intrarea /n+untru
@u pu)ini au 'ost a#eia din prea$iteaza noastr+ &and+ pe #are-i
ispitise g(ndul s+ primeas#+ a#east+ ingenioas+ misiune =ar dintre to)i%
prin li&era alegere a &andei% 'u pre'erat 91ras2leon
2
% #are a##ept+
prime.dioasa sar#in+ a tra$estirii Cu un aer lini,tit% el intr+ numaide#(t
/n &lana moale ,i u,or de purtat a ursului% #are-i $enea #a turnat+ =up+
a#eea% noi prinser+m #ap la #ap #u o #us+tur+ 'in+ #ele dou+ margini din
a'ar+ ale &l+nii ,i urma #us+turii% de,i era pu)in $izi&il+% o a#operim #u
p+rul &ogat ,i des #are se re$+rsa din dreapta ,i din st(nga ?n lo#ul unde
'usese t+iat #apul 'iarei% aproape de g(tle.% &+gar+m #u oare#are #azn+
#apul lui 91ras2leon% iar /n dreptul o#1ilor ,i nasului /i '+#ur+m ni,te
g+uri mi#i% spre a putea respira Jiteazul nostru to$ar+,% 'iind ast'el
#omplet tra$estit /n 'iar+% /l &+gar+m /ntr-o #u,#+% pe #are o #ump+rasem
pe un pre) modest% #u,#+ /n #are de alt'el se 'uri,ase singur% repede ,i #u
o 1ot+r(t+ energie
Ipera)ia 'iind ast'el preg+tit+% iat+ /n #e #1ip am dus p(n+ la #ap+t
,iretli#ul A'l(nd #+ un oare#are @i#anor% de neam tra#% se a'la /n #ele
mai str(nse leg+turi de prietenie #u a#el =emo1ares% ti#luir+m o
s#risoare min#inoas+ #a din partea lui% prin #are-i '+#ea #unos#ut lui
=emo1ares #+% pentru a #ontri&ui la /n'rumuse)area .o#urilor sale% /i
trimitea% /n #alitate de &un prieten% primele roade ale $(n+torii sale
C(nd seara se l+sase de-a &inelea% mul)umit+ /ntuneri#ului% am prezentat
1
Adi#+- &un s'etni#
2
Adi#+- /ndr+zne)% temerar
lui =emo1ares pe 91ras2leon /n #u,#a lui ,i a#ea s#risoare 'als+ 6oarte
uimit de m+rimea 'iarei ,i /n#(ntat de generozitatea prietenului s+u%
$enit+ to#mai la timp% =emo1ares porun#i s+ ni se pl+teas#+ imediat din
#aseta lui de &ani% pentru &u#uria #e-i '+#usem% ze#e monede de aur
Atun#i #uriozitatea% #are /ntotdeauna atrage pe oameni la un spe#ta#ol
nou% str(nse /n .urul animalului o mare mul)ime% #are se uita la el plin+
de admira)ie =ar /n)eleptul nostru 91ras2leon /mpiedi#a adeseori
pri$irile lor uluite% )in(nd oamenii la distan)+ prin s+rituri amenin)+toare
@emaiauzita 'eri#ire ,i noro#ul lui =emo1ares erau /ntr-un glas sl+$ite
de #on#et+)enii s+i% pentru #+% dup+ #e pierduse at(tea animale% putea
p(n+ la un pun#t oare#are s+ nu se ple#e nenoro#irii% gra)ie a#estui nou
su##es El porun#i #a ursul s+ 'ie dus numaide#(t la una dintre mo,iile
sale
1
,i transportat #u #ea mai mare gri.+ Atun#i eu inter$enind- AIa
seama% st+p(ne% /i spun% #+ a#est animal% pe #are ar,i)a soarelui ,i
lungimea drumului /l $or o&osi% s+ nu 'ie pus la un lo# #u alte animale%
#are% dup+ #um aud% nu sunt s+n+toase =e #e nu-i #au)i mai &ine /n #asa
ta un lo#,or retras ,i spa)ios% &ine aerisit ,i mai mult de#(t at(t% aproape
de un &azin #are s+-i adu#+ r+#oareaE Iare nu ,tii #+ a#est soi de
animale lo#uie,te /ntotdeauna /n desi,uri de p+duri% /n pe,teri n+p+dite
de rou+% pe #ulmi r+#oroase ,i l(ng+ iz$oare /n#(nt+tor de limpeziEB
A#este /ndemnuri /l speriar+ pe =emo1ares So#otind /n g(nd
num+rul ur,ilor pierdu)i% el se /n$oi '+r+ ni#io greutate s+ punem #u,#a
unde $om #rede noi de #u$iin)+ A5ai mult% noi suntem gata #u to)ii% i-
am spus eu% s+ petre#em ai#i nop)ile /naintea a#estei #u,ti% #a s+ d+m #u
#ea mai mare gri.+ animalului o&osit de #+ldur+ ,i de su'erin)+ 1rana
#are-i tre&uie ,i &+utura sa o&i,nuit+B
A@u e ne$oie s+ $+ osteni)i% r+spunse el% #+#i aproape to)i ser$itorii
mei% dup+ o /ndelungat+ pra#ti#+% s-au deprins #u 1r+nirea ur,ilorB
@e luar+m de#i r+mas-&un ,i ple#ar+m Ie,ind din ora,% noi
o&ser$ar+m la oare#are dep+rtare de drum
2
un #imitir a,ezat /ntr-un lo#
retras ,i as#uns pri$irilor A#olo am g+sit ni,te #o,#iuge numai pe
.um+tate a#operite din #auza $e#1imii ,i a putrezirii /n #are se odi1neau
mor)ii% din #are nu mai r+m+sese de#(t pul&ere ,i #enu,+ Am des#1is
#(te$a ,i le-am pus deoparte #a s+ as#und+ $iitoarea noastr+ prad+
Apoi% dup+ o&i#eiul &andei noastre% am p(ndit o noapte '+r+ lun+% #(nd
1
Unii tradu#+tori au optat pentru A$i$ariumM 0 par# sau rezer$a)ie unde se
p+strau /n anti#1itate animale $(nate $ii
2
Cimitirele erau dep+rtate de drumuri ,i% dup+ legea #elor 12 ta&le% nimeni nu
era /ngropat sau ars /n ora,
somnul $ine de la sine% ,i de la primul s+u ata# #uprinde mai puterni# ,i
pune st+p(nire pe inimile muritorilor Pe o ast'el de noapte oprim &anda
noastr+% /narmat+ #u pumnale% #1iar /n 'a)a por)ii lui =emo1ares% e*a#t
la ora .e'uirii% #a la un soro# de /n'+)i,are /naintea .ude#+)ii La r(ndul
s+u% 91ras2leon% 'olosindu-se #u pri#epere de s#urtul timp al nop)ii
prielni# t(l1arilor% iese pe nesim)ite din #u,#+ ,i #u pumnalul u#ide p(n+
la unul pe to)i pazni#ii #are se odi1neau pe .um+tate adormi)i% /l omoar+
,i pe portar ,i% lu(ndu-i #1eile% des#1ide #ele dou+ #anaturi ale por)ii
@oi alerg+m #u to)ii /n gra&+ ,i% intr(nd /n interiorul #asei% el ne arat+
podul unde% seara /n a.un% #u o#1ii lui is#oditori% o&ser$ase #+ se
as#undea mult+ argint+rie =up+ #e podul a 'ost spart la repezeal+ de
/ntreaga &and+% porun#e,te 'ie#+ruia dintre to$ar+,ii no,tri s+ ia at(ta aur
,i argint #(t putea ,i s+ se du#+ repede s+-l as#und+ /n a#el lo#a, al
mor)ilor% /n #are te puteai /n#rede% apoi s+ se /ntoar#+ gra&ni# /napoi ,i
s+ ia din nou alte &aga.e ?n interesul #omun% le spun #+ eu $oi r+m(ne
singur /n pragul #asei% #a s+ o&ser$ #u gri.+ tot #e s-ar /nt(mpla p(n+ la
/ntoar#erea lor
?n ade$+r% /n'+)i,area ursului% #are alerga /n#oa#e ,i /n#olo prin toat+
#asa% mi se p+rea #+ e de a.uns s+ sperie ,i s+ pun+ pe 'ug+ pe a#eia
dintre ser$itorii #are /nt(mpl+tor n-ar 'i adormit C+#i #e om% ori#(t ar 'i
el de puterni# ,i de #ura.os% $+z(nd o di1anie at(t de mare ,i de
/ngrozitoare% ,i mai ales noaptea% n-ar lua-o /ndat+ la 'ug+ ,i nu s-ar
/n#1ide #u z+$orul /n #amera lui% /nsp+im(ntat ,i tremur(nd de 'ri#+E
=ar o nenoro#it+ /nt(mplare z+d+rni#i tot #e r(nduisem dup+ un plan
&ine #1i&zuit ?ntr-ade$+r% pe #(nd a,teptam #u r+su'larea t+iat+
/ntoar#erea to$ar+,ilor no,tri% un mi# ser$itor% pe #are desigur o $oin)+
di$in+ /l de,teptase la zgomotul '+#ut de urs% /naint+ /n#et ,i $+z(nd 'iara
#are um&la /n li&ertate ,i se plim&a /n#oa#e ,i /n#olo prin toat+ #asa% se
/ntoarse repede din drum% silindu-se din toate puterile s+ nu )ipe% ,i
/n,tiin)+ pe to)i #ei din #as+ de #eea #e $+zuse @umaide#(t se adunar+
ser$itorii #are erau 'oarte numero,i ,i toat+ #asa se umplu de mul)imea
lor 9or)e% l+mpi% lum(n+ri de #ear+% de seu ,i alte mi.loa#e de luminat
/n#ep s+ str+lu#eas#+ /n /ntuneri#ul nop)ii =in a#east+ mul)ime at(t de
mare nu era unul '+r+ arme- to)i erau /narma)i #u #iomege% #u suli)e ,i #u
s+&ii trase din tea#+% astup(nd intr+rile ?n a#ela,i timp ei dau drumul ,i
#(inilor de $(n+toare% a#ei $esti)i #(ini #u ure#1ile #iulite ,i #u p+rul
z&(rlit% ,i-i asmut #a s+ se arun#e asupra 'iarei
Atun#i% /n timp #e zgomotul #re,tea mereu% eu m+ trag /napoi /n#etul
#u /n#etul ,i ies din #as+ pe nesim)ite =ar% as#uns dup+ o u,+% eu /nsumi
$+d &ine de tot pe 91ras2leon ap+r(ndu-se admira&il /mpotri$a 1aitei
?ntr-ade$+r% de,i se apropia de ultima limit+ a $ie)ii sale% totu,i%
adu#(ndu-,i aminte de rostul ,i de interesele noastre sau de $ite.ia lui de
alt+dat+% se silea /n#+ din r+sputeri s+ )ie piept Cer&erului ,i gurii lui
#+s#ate ;u#(nd #u pre)ul $ie)ii sale rolul pe #are ,i-l luase de &un+$oie%
#(nd se tr+gea /napoi% #(nd se /mpotri$ea% ,i mul)umit+ $ariatelor
mi,#+ri ,i aple#+ri ale #orpului% reu,i /n s'(r,it s+ s#ape din #as+ =ar% #u
toate #+ a.unsese li&er /n strad+% nu-,i putu g+si totu,i sal$area prin 'ug+
Asta 'iind#+ to)i dul+ii din uli#ioarele /n$e#inate% e*trem de numero,i ,i
din #ale a'ar+ de s+l&ati#i% se ameste#ar+ #u #(inii de $(n+toare #are
to#mai ie,iser+ din #as+ /n urm+rirea lui Atun#i am 'ost martorul unui
spe#ta#ol $redni# de pl(ns ,i 'unest% pri$ind #um s+rmanul nostru
91ras2leon% /mpresurat ,i ata#at de a#este 1aite de #(ini 'urio,i% era
s'(,iat #u mii de mu,#+turi
?n s'(r,it% nemaiput(nd r+&da o durere at(t de mare% eu m+ ameste# /n
mul)umea zgomotoas+% #are alerga din toate p+r)ile% ,i 'iind#+ numai /n
a#est #1ip puteam s+ a.ut pe $iteazul meu to$ar+,% '+r+ s+ se simt+% am
/n#er#at s+ a&at de la urm+rire pe ,e'ii 1+ita,ilor #u urm+toarele #u$inte-
AI% #e mare p+#at% le spuneam eu% #e #rim+ .osni#+G Pierdem un animal
super&% un animal #u ade$+rat de pre)GB =ar me,te,ugit+ mea $or&ire nu
a ser$it totu,i la nimi# ne'eri#itului nostru orta# Un lungan puterni# s-a
repezit dintr-o #as+ ,i '+r+ s+ mai stea la g(nduri a arun#at o suli)+ /n
pieptul ursului Un altul l-a imitat ,i iat+ #+ a#um% dup+ #e spaima se
risipise% #ei mai mul)i se apropiar+ din #e /n #e mai mult ,i-l str+punser+
pe-ntre#ute #u lo$ituri de s+&ii ?n s'(r,it 91ras2leon% aleasa podoa&+ a
&andei noastre% a tre&uit s+-,i termine glorioasa-i $ia)+% mai #ur(nd
$redni#+ de nemurire de#(t de su'erin)+ =ar el nu-,i tr+d+ prin ni#iun
strig+t sau m+#ar prin $reun urlet% .ur+m(ntul #e-l '+#use S'(,iat de
mu,#+turi ,i #iop(r)it de s+&ii% se silea totu,i s+ mugeas#+ ,i s+ morm+ie
#a un urs% ,i /n'runt(nd moartea apropiat+ #u un #ura. '+r+ pere#1e% a
sal$at gloria pl+tind tri&utul s+u destinului
Cu toate a#estea% el $(r(se /n mul)imea adunat+ o at(t de mare
spaim+% /n#(t p(n+-n zori% &a #1iar p(n+ 'oarte t(rziu /n #ursul zilei%
nimeni nu /ndr+znise s+ ating+ ni#i #u $(r'ul degetului a#east+ 'iar+% de,i
z+#ea '+r+ $ia)+ ?n s'(r,it% dup+ mult+ ,o$+ial+ ,i team+% un m+#elar
#e$a mai /ndr+zne) des#1ise p(nte#ele animalului ,i despuie de pielea de
urs pe #ura.osul t(l1ar
Iat+ #um l-am pierdut pe 91ras2leon% dar prin gloria lui el $a tr+i de-a
pururi Str(ng(nd /n gra&+ &o##elele pe #are ni le p+straser+ a#ei mor)i
#redin#io,i% p+r+sir+m /n gra&+ teritoriul plateenilor% '+#(nd de mai
multe ori /n noi /n,ine re'le#)ia #+ nu e delo# de mirare #+ &una-#redin)+
nu se mai g+se,te /n a#east+ lume% deoare#e% s#(r&it+ de ne#instea #elor
$ii% demult s-a retras /n In'ern ,i la mor)i Kdro&i)i de po$ara &aga.elor ,i
#u to)ii isto$i)i de greutatea drumului% /n s'(r,it am reu,it s+ adu#em
prada pe #are o $ede)i ai#i% dup+ #e am pierdut trei dintre to$ar+,ii
no,triG
=up+ terminarea a#estei po$estiri% ei $+rsar+ din #upe de aur $in
#urat /n amintirea to$ar+,ilor de arme r+posa)i ,i% dup+ #(te$a imnuri de
sla$+ /n #instea zeului 5arte% adormir+ #u to)ii pe nesim)ite Iar nou+%
&+tr(na a#eea ne d+du orz proasp+t din &el,ug ,i '+r+ s+-l m+soare Calul
meu% #e e drept% o&)in(nd o por)ie at(t de mare numai pentru el% se
#redea la un osp+) al preo)ilor salieni
1
Eu /ns+% de,i m(neam
/ntotdeauna orz m+runt pisat ,i 'iert mult /n zeama lui% s#ormonind /ntr-
un #ol)% unde erau /ngr+m+dite &u#+)ile de p(ine r+mase de la toat+
a#east+ mul)ime% /n#epui s+ meste# de zor% #+ tre#use o $e,ni#ie de #(nd
eram #1inuit de 'oame ,i g(tle.ul mi se /m&r+#ase /n p(nze de p+ian.en
@oaptea 'iind destul de /naintat+% t(l1arii se de,teptar+ ,i% /m&r+#a)i
/n 'elurite 1aine #arag1ioase% unii /narma)i #u s+&ii% al)ii deg1iza)i /n
sta'ii
2
% se '+#ur+ /n mare gra&+ ne$+zu)i Cu toate a#estea% eu meste#am
$(rtos ,i $ite.e,te ,i ni#i #1iar somnul #are era aproape s+ m+ do&oare
nu m+ putu opri =e,i mai /nainte% #(nd eram Lu#ius% m+ ridi#am de la
mas+ mul)umit #u o p(ine sau #u dou+% a#um% as#ult(nd de ne$oile at(t
de mari ale stoma#ului meu '+r+ 'und% terminasem al treilea #o,% #(nd
spre marea mea uimire% 'ui surprins de lumina zilei ?n s'(r,it% #+l+uzit
de &una-#u$iin)+ #ara#teristi#+ m+garilor% p+r+sii totu,i a#east+ o#upa)ie
#u #ea mai mare p+rere de r+u% spre a m+ du#e s+-mi potoles# setea /n
p(r(ul apropiat
9(l1arii se /ntoarser+ numaide#(t% sup+ra)i ,i /ngri.ora)i% '+r+ s+ ai&+
a&solut ni#io prad+% ni#i #1iar o 1ain+ #(t de proast+ ?n s#1im&% drept
prad+ uni#+% ap+rat+ de toate s+&iile lor =e toate &ra)ele ,i de toate
'or)ele &andei% adu#eau #u ei numai o t(n+r+ #are% dup+ tr+s+turile 'ine
1
Salienii erau preo)ii lui 5arte Oomanii% #are pretindeau #+ se trag din a#est
zeu% #insteau ,i /m&og+)eau a,a de mult pe a#e,ti preo)i ai lui% /n#(t e*presia
Aosp+)ul salienilorB de$enise pro$er&ial+ ?ntr-o #eremonie periodi#+ de ze#e
zile% #are a$ea lo# /n luna martie% preo)ii salieni str+&+teau ora,ul% e*e#ut(nd un
dans ,i iz&indu-,i s#uturile ?n 'ie#are sear+% ei se opreau /ntr-o #as+ desemnat+
dinainte% unde se osp+tau #opios
2
?n original lemures 0 strigoi% spirite ale mor)ilor% st(rnind spaima #elor $ii
ale 'e)ei ,i dup+ e*teriorul ei #u$iin#ios% se $edea #+ este dintr-o no&il+
'amilie a lo#ului Era o &u#+)i#+ la #are% pe !er#uleG% putea r($ni #1iar ,i
un m+gar #a mine% ,i /n ad(n#a ei m(1nire /,i smulgea p+rul ,i-,i rupea
1ainele de pe ea
=up+ #e t(l1arii o introduser+ /n pe,ter+% #+utar+ s+-i u,ureze
nenoro#irea de #are se pl(ngea% adres(ndu-i-se ast'el-
F 6e#ioar+% /i spuneau ei% $ia)a ,i #instea dumitale sunt /n siguran)+%
ai /ns+ pu)in+ r+&dare% #a s+ ne alegem ,i noi #u un &un #(,tig% #+ s+r+#ia
ne-a silit la a#east+ meserie P+rin)ii dumitale% dimpotri$+% sunt putrezi
de &oga)i ,i% ori#(t ar 'i ei de a$ari% totu,i nu $or sta la g(nduri s+
pl+teas#+ o sum+ /ndea.uns de mare% #a s+-,i r+s#umpere #opilulG
Prin a#este tr+n#+neli ridi#ole ,i altele de a#ela,i 'el #+utau /n zadar
s+ potoleas#+ durerea tinerei 'ete Ce 'olosE A#easta% #u #apul /ntre
genun#1i% pl(ngea ,i mai amarni# 8andi)ii #1emar+ atun#i /n+untru pe
&+tr(n+% /i porun#ir+ s+ se a,eze l(ng+ ea% s+-i $or&eas#+ #u &l(nde)e ,i
s-o lini,teas#+ pe #(t e posi&il% apoi ple#ar+ la o&i,nuitele lor tre&uri
9otu,i% ni#io $or&+ a &+tr(nei nu reu,i s+ potoleas#+ la#rimile tinerei
'ete% #are% dimpotri$+% &o#indu-se ,i mai tare ,i pl(ng(nd /ntruna #u
sug1i)uri% de i se zguduia tot p(nte#ele% /mi smulse la#rimi #1iar ,i mie
F C(t sunt de nenoro#it+G zi#ea eaH a$(nd o 'amilie #a a mea% rude
at(t de numeroase% s#la$i a,a de dragi% p+rin)i at(t de $enera&ili% $i#tim+
a unui rapt mizera&il% a.uns+ roa&+ ,i /n#1is+ #a ultima s#la$+ /n a#east+
temni)+ de piatr+% lipsit+ de toate pl+#erile /n #are m-am n+s#ut ,i am
#res#ut% nesigur+ de $ia)+ /n a#east+ $izuin+% unde #+l+ii /,i pun
$i#timele la tortur+% /n mi.lo#ul unor ast'el de t(l1ari ,i de u#iga,i% $oi
mai putea eu oare s+-mi opres# $reodat+ la#rimile% sau s+ mai tr+ies#E
Iat+ #um se t(nguia ,i /n #ele din urm+% do&or(t+ de m(1nire% #u g(tul
um'lat ,i #u trupul o&osit% /n#1ise o#1ii isto$i)i de pl(ns ,i adormi =ar
nu tre#u mult de #(nd a)ipise ,i% #a o posedat+ de nim'e
1
% trezindu-se
&rus# din s#urtu-i somn% din nou /n#epu s+ se #1inuias#+ #u mult mai
#umplit% &+t(ndu-se /n piept #1iar #u m(ini $r+.ma,e ,i lo$indu-,i
'erme#+toru-i #1ip ?n zadar o /ntre&a &+tr(na 'oarte st+ruitor s+-i spun+
pri#inile noii m(1niri #are o #uprinsese-
F JaiG a#um sunt #u ade$+rat pierdut+% /i r+spunse ea #u un ad(n#
suspin% a#um nu mai am ni#io speran)+ de sal$are >treangul% sa&ia sau
desigur $reo pr+pastie e '+r+ /ndoial+ tot #e mai am de a,teptatG
Atun#i &+tr(na se sup+r+% ,i #u o 'a)+ de data asta mai iritat+% o po'ti
1
?n original lym"atico ritu0 nim'ele 'iind /nzestrate #u 1arul prezi#erii%
pro'eti#ul su'lu de #are erau animate putea 'i transmis ,i su& 'orma posesiei
s+-i spun+ #e i-a $enit ,i de #e% dup+ s#urtu-i somn% s-a pornit a,a
deodat+% din nou% pe pl(nsul #are nu se mai s'(r,ea
F @u #um$a% 'rumoaso% ai a$ea de g(nd s+ lipse,ti pe tinerii mei
st+p(ni de /nsemnatul #(,tig al r+s#ump+r+rii taleE =a#+ $ei #ontinua tot
a,a% $oi pune imediat s+ te ard+ de $ie% '+r+ s+ mai )in seam+ de
la#rimile astea pe #are t(l1arii de o&i#ei pun 'oarte pu)in pre)G
?ngrozit+ de a#este #u$inte% t(n+ra 'at+% s+rut(nd #u 'o# m(na
&+tr(nei% /i zise-
F Iart+-m+% mam+% ai% rogu-te% mil+ de mine ,i a.ut+-m+ #(t de pu)in
/n #ruda nenoro#ire #are m-a lo$itH #+#i a,a &+tr(n+ ,i /n)eleapt+ #um
e,ti% #u p+rul +sta al& ,i $enera&il% nu pot s+ #red #+ mila ,i omenia au
se#at #u totul /n inima ta =ar% las+-m+% te rog% s+-)i des#riu #umplita
po$este a ne'eri#irii meleG
Eram logodit+ #u un 'rumos t(n+r% 'runta, printre ai s+i% pe #are
/ntreaga popula)ie /l adoptase /n unanimitate #a 'iu al #et+)ii =e alt'el%
era $+rul meu primar% ,i nu era de#(t #u trei ani mai mare de#(t mine
=in 'rageda noastr+ #opil+rie #res#usem /mpreun+% eram nedesp+r)i)i ,i
lo#uiam /n a#eea,i #+su)+ su& al #+rei a#operi, se a'lau odaia ,i patul
nostru Uni)i prin leg+tura unei iu&iri #urate% de mult ne dasem unul
altuia #u$(ntul printr-o promisiune de #+s+torie P+rin)ii no,tri /,i
d+duser+ #onsim)+m(ntul ,i /n a#tele legale era numit so)ul meu
1

?n#on.urat de o mare mul)ime de rude de s(nge ,i prin alian)+% adunate
pentru #ele&rarea #+s+toriei noastre% el '+#ea /n 'a)a tuturor un sa#ri'i#iu
/n templu% o'erind $i#time zeilor 9oat+ #asa% /m&r+#at+ /n #rengi de laur
,i puterni# luminat+ de 'a#le nup)iale% r+suna de #(nte#e de nunt+
Atun#i% ne'eri#ita mea mam+% )in(ndu-m+ la s(nul ei% /,i '+#ea o pl+#ere%
s+-mi aran.eze 'rumos ro#1ia ,i podoa&ele mele de nunt+ ?n timp #e%
prin s+ruturi dul#i #a mierea% m+ '+#ea s+ n+d+.duies# #opii% ,i /n
dorin)ele ei 1r+nite #u iluzii /,i ,i $edea neamul sporit% o #eat+ de t(l1ari
/narma)i se reped /n #as+ ,i dezl+n)uind% #a la r+z&oi% un puterni# ata#%
'a# s+ s#(nteieze /n o#1ii no,tri s+&iile lor amenin)+toareH ei /ns+ nu se
apu#+ s+ u#id+ sau s+ .e'uias#+% #i /n r(nduri str(nse% /n 'orma)ie
triung1iular+% n+$+les# numaide#(t /n #amera unde eram noi% '+r+ #a
$reunul dintre prietenii no,tri s+ lupte pentru a ne ap+ra% sau #1iar s+ le
opun+ #ea mai mi#+ rezisten)+ 5oart+ de 'ri#+% tremur(nd toat+ de
spaim+% ei m-au r+pit '+r+ mil+ de la s(nul mamei mele Ast'el a 'ost
tul&urat+ ,i /ntrerupt+ nunta mea% #a ,i a#eea a lui Attis sau a lui
1
Este $or&a de tabulae nu"tiales sau dotales$ un #ontra#t #are $alida #+s+toria%
)in(nd lo# de a#t o'i#ial
Protesilaus
2

=ar iat+ #+ a#um $isul /n'ior+tor pe #are l-am a$ut /mi re/nnoie,te
toat+ durerea ,i pune $(r' ne'eri#irii mele Se '+#ea #+ eram smuls+ #u
$iolen)+ din #asa p+rinteas#+% din iata#ul meu% din odaia mea% /n s'(r,it%
#1iar din patul meu ,i #+% t(r(t+ prin pustiet+)i neum&late% #1emam /n
a.utor numele nenoro#itului meu so)H #+ el% $+z(ndu-se lipsit de
/m&r+)i,+rile mele% /n#+ stropit de par'umuri ,i /n#ununat #u 'lori% m+
urm+rea pas #u pas% /n timp #e eu 'ugeam '+r+ $oia mea El )ipa 'urios
,i% pl(ng(ndu-se #+ i se r+pea 'rumoasa lui so)ie% #1ema poporul s+-i
$in+ /n a.utor Atun#i% unul dintre t(l1ari% 'oarte sup+rat din #auza a#elei
neo&osite urm+riri% puse m(na pe un pietroi #are se a'la la pi#ioarele lui
,i% iz&ind #u putere pe nenoro#itul t(n+r% omor/ pe so)ul meu
Sp+im(ntat+ de groz+$ia unei ast'el de $edenii% m-am de,teptat%
tremur(nd de 'ri#+% din somnul meu pre$estitor de moarteG
Atun#i &+tr(na suspin(nd la a#este la#rimi ale 'etei% /i $or&i ast'el-
F Ai #ura.% draga mea st+p(n+% ,i nu te speria de /n,el+toarele ar+t+ri
ale unui $is% 'iind#+% /n a'ar+ de 'aptul #+ apari)iile din timpul somnului
de peste zi sunt pri$ite #a min#inoase% apoi #1iar ,i $edeniile $isurilor de
noapte pre$estes# de #ele mai multe ori /nt(mpl+ri #u totul #ontrarii
Ast'el% a pl(nge% a 'i &+tut ,i uneori a 'i omor(t sunt o pre$estire de
#(,tig ,i de iz&(nd+ 'eri#it+% pe #(nd% dimpotri$+% a r(de% a-)i /ndopa
stoma#ul #u tot 'elul de lu#ruri dul#i #a mierea% sau a gusta pl+#erile
iu&irii sunt semne #+ $ei 'i /n#er#at de $reun ne#az% de $reo &oal+ sau de
alte nepl+#eri =ar eu ,tiu &asme 'oarte 'rumoase ,i istorioare &+tr(ne,tiH
am s+-)i spun una% #are te $a distra
>i ea /n#epu-
F A 'ost odat+% /ntr-o )ar+% un rege ,i o regin+ #are a$eau trei 'ete%
tustrele de o rar+ 'rumuse)e =ar ori#(t de /n#(nt+toare erau #ele dou+
mai mari% puteai n+d+.dui s+ g+se,ti lume,tile #u$inte de laud+ #u #are
s+ le sl+$e,ti #um se #u$ine% pe #(nd 'rumuse)ea #elei mai mi#i era at(t
de neo&i,nuit+% at(t de minunat+% /n#(t nu putea 'i e*primat+ ,i ni#i #1iar
/ndestul de l+udat+ din #auza s+r+#iei de #u$inte a graiului omenes#
Lo#uitorii )+rii% str+inii% to)i /n s'(r,it alergau #u gr+mada% dorni#i s+
2
Iu&it de Ci&ele% mama zeilor% t(n+rul Attis /n#al#+ promisiunea de a r+m(ne
'idel zei)ei ,i se #+s+tore,te #u 'ii#a regelui 5idas din Pesinunt Cuprins+ de
gelozie% Ci&ele /l 'a#e pe Attis s+ se automutileze ,i to)i nunta,ii sunt lo$i)i de
ne&unie La r(ndul s+u% Protesilaus este silit s+-,i p+r+seas#+ t(n+ra so)ie la
numai o zi dup+ nunt+% spre a lua parte la r+z&oiul troian ,i este primul dintre
gre#ii #are moare de m(na lui !e#tor
$ad+ a#east+ rar+ minune% de #are se dusese $estea 5u)i de admira)ie /n
'a)a neasemuitei sale 'rumuse)i% de #are nu te puteai apropia% du#eau
m(na dreapt+ la &uze #u ar+t+torul pus pe degetul #el gros
1
% ridi#at /n sus
,i% arun#(ndu-se la pi#ioarele ei% o $enerau #u un respe#t religios% #a pe
/ns+,i zei)a Jenus Prin ora,ele /n$e#inate ,i )+rile de primpre.ur se ,i
r+sp(ndise z$onul #+ zei)a% n+s#ut+ din ad(n#ul azuriu al m+rii ,i
#res#ut+ /n roua $alurilor spumoase% &ine$oia s+ arate pretutindeni
semne de &un+$oin)+ ale puterii saleH se mai spunea #+ $enea des /n
adun+rile muritorilor sau #+% de ast+dat+% printr-o nou+ pi#urare
#reatoare a astrelor #ere,ti% p+m(ntul ,i nu marea a germinat o alt+
Jenus% /mpodo&it+ #u 'loarea-i $irginal+
A#east+ #redin)+ #re,tea din zi /n zi mai multH din insulele $e#ine% ea
tre#u u,or pe #ontinent ,i% r+sp(ndindu-se din pro$in#ie /n pro$in#ie%
'+#u o#olul lumii Soseau din toate p+r)ile mul)i #urio,i% #are '+#user+
lungi drumuri ,i str+&+tuser+ $aste /ntinderi de m+ri% #a s+ admire
a#east+ glorioas+ minune a $ea#ului @imeni nu se mai du#ea la Pa'os%
nimeni nu se mai du#ea la Cnidos ,i nimeni nu mai na$iga ni#i #1iar
spre C2t1era
2
% #a s+ #ontemple ,i s+ adore pe zei)a Jenus Sa#ri'i#iile ei
erau p+r+site% templele ei #+deau /n ruin+% pernele
D
/i erau #+l#ate /n
pi#ioare% slu.&ele religioase /i erau l+sate-n p+r+sireH statuile ei r+m(neau
ne/n#ununate ,i altarele-i '+r+ o'rande /i erau p(ng+rite de o #enu,+ re#e
Oug+#iunile se /ndreptau spre t(n+ra 'at+ ,i de a#um /nainte at(t de
puterni#a zei)+ era adorat+ su& #1ipul unei muritoareH diminea)a% #(nd
a#east+ 'e#ioar+ ie,ea din palat% i se /n#1inau .ert'e ,i ospe)e #a Jenerei%
iar #(nd tre#ea pe str+zi% poporul /i o'erea #ununi% /i arun#a 'lori% /i
adresa umile rug+#iuni
A#east+ tre#ere% lipsit+ de m+sur+% a unor ast'el de onoruri di$ine
asupra unei simple muritoare ,i #instirea #e i se adu#ea #a unei zei)e%
aprinser+ /n su'letul ade$+ratei Jenus o puterni#+ m(nie
@emaiput(ndu-,i st+p(ni indignarea% ea s#utur+ din #ap 'ier&(nd toat+ de
#iud+ ,i zise /n sinea ei- ACum% eu% Jenus% prima pl+smuitoare de $ia)+ a
naturii% o&(r,ia ,i #auza tuturor elementelor% eu% #are 'a# s+ rodeas#+
/ntregul uni$ers% s+ /mpart #u o t(n+r+ 'at+% #u o muritoare% onorurile
datorate /naltului meu rang% iar numele meu sl+$it /n #er s+ 'ie ast'el
1
:est de adora)ie men)ionat 're#$ent de autorii anti#i
2
La Pa'os% ora, din insula Cipru% a Cnidos% pe )+rmul Asiei 5i#i ,i /n insula
C2t1era% la sud de Pelopones% a$ea Jenus #ele mai renumite san#tuare ale sale
3
Erau pernele ,i mai ales mi#ile paturi ridi#ate /n mi.lo#ul templelor% pe #are se
a,ezau statuile zeilor sau zei)elor
p(ng+rit ,i murd+rit pe p+m(ntEG 6ire,te% /n sa#ri'i#iile o&,te,ti #e se
adu# di$init+)ii mele% nu $oi putea 'i ni#iodat+ sigur+ da#+ oamenii m+
#instes# pe mine sau pe alta >i #ine $a /n'+)i,a #1ipul meu pretutindeni
/n lumeE I #reatur+ menit+ mor)ii Iare /n zadar 'aimosul p+stor
1
% a
#+rui sentin)+ dreapt+ ,i /ntemeiat+ a 'ost apro&at+ de marele Iupiter% m-
a pre'erat pe mine% pentru neo&i,nuita mea 'rumuse)e% unor zei)e at(t de
puterni#eE =ar nu% ori#ine ar 'i a#eea #are-,i /nsu,e,te pe nedrept
onorurile mele% ea nu se $a &u#ura prea mult de trium'ul s+u I $oi 'a#e
eu /n #ur(nd s+ se #+ias#+ de a#east+ 'rumuse)e #e nu-i este /ng+duit+B
@umaide#(t ea #1em+ pe 'iul s+u% a#el #opil /naripat% a,a de u,urati#%
#are prin ur(tele lui purt+ri /n'runt+ morala pu&li#+% /narmat #u tor)e ,i
s+ge)i% introdu#(ndu-se noaptea prin #asele str+ine% &+g(nd $ra.&+ /n
toate #+sni#iile% s+$(r,ind nepedepsit #ele mai mari neor(nduieli ,i
ne'+#(nd $reodat+ o 'apt+ &un+ =e,i e /ndr+zne) din 'ire ,i neru,inat% /l
mai /nt+r(t+ ,i ea prin $or&ele sale ?l #ondu#e /n ora,ul despre #are e
$or&a% ,i-i arat+ pe Ps2#1e
2
(#+#i a,a se numea t(n+ra 'e#ioar+" =up+
#e-i po$esti p(n+ la #ap+t #um t(n+ra 'at+ #aut+ s+ ri$alizeze #u ea /n
'rumuse)e% /i spuse% pl(ng(nd ,i tremur(nd de indignare- A6iul meu% /n
numele iu&irii de mam+ #are te leag+ de mine% pe dul#ile r+ni ale s+ge)ii
tale% pe a#est /ndr+git t+#iune al tor)ei pe #are o por)i% r+z&un+% te rog% pe
mama ta% dar r+z&un-o pe deplin ,i% #a un respe#tuos 'iu% pedepse,te
a#east+ tru'a,+ 'rumuse)e ?ndepline,te-mi &u#uria a#easta singur+%
a#east+ uni#+ rug+#iune pe #are )i-o adresez 6+ #a a#east+ t(n+r+ 'at+ s+
se aprind+ de #ea mai /n'o#at+ iu&ire pentru #el din urm+ dintre oameni%
pentru un nenoro#it os(ndit de Soart+ #are s+ n-ai&+ o stare /n lume% ni#i
a$ere ,i ni#i #1iar $ia)a asigurat+% /ntr-un #u$(nt pentru o 'iin)+ at(t de
.osni#+% /n#(t pe /ntreg p+m(ntul s+ nu-,i g+seas#+ pere#1e /n mizerieGB
Ast'el gr+i Jenus ,i ap+s(ndu-,i u,or &uzele /ntredes#1ise pe a#elea
ale 'iului s+u% /i d+du multe ,i m(ng(ietoare s+ruturi Apoi% /ndrept(ndu-
se /nspre apropiatul )+rm al m+rii% pe #are talazurile /l s#ald+ #u
mi,#+rile lor de /naintare ,i retragere% ,i #+l#(nd u,or #u pi#ioarele-i de
tranda'ir pe #restele $alurilor /n $e,ni#+ mi,#are% se a,ez+ /n #arul s+u ,i
pomi pe ml+dioasa supra'a)+ a ad(n#ului I#ean @umai la un /n#eput de
dorin)+ a ei% #a ,i #(nd ar 'i dat porun#+ mai demult% di$init+)ile m+rii se
gr+&es# s+-i dea as#ultare Iat+ pe 'etele lui @ereu% #are #(nt+ /n #or% ,i
1
Este $or&a de Paris #are% mai /nainte de a 'i re#unos#ut de regele Priam #a 'iul
s+u% 'usese p+stor ,i /ntr-un #on#urs de 'rumuse)e d+duse #(,tig de #auz+
A'roditei% /n detrimentul !erei ,i Atenei
2
?n gre#e,te- su'let
pe Portunus
1
#u &ar&a lui al&+struie ,i z&(rlit+% ,i pe Sala#ia
2
% /n#+r#at+
de pe,ti /n toate #utele ro#1iei sale% ,i pe mi#ul $izitiu Palaemon
D
#+lare
pe un del'inH /n s'(r,it% iat+ #etele 9ritonilor% #are sar din toate p+r)ile pe
m+ri Unul #(nt+ pl+#ut dintr-o s#oi#+ sonor+% altul #u o /n$elitoare de
m+tase o ap+r+ de ar,i)a sup+r+toare a soarelui% un altul )ine o oglind+
su& o#1ii zei)eiH iar al)ii% /not(nd pe su& ap+% )in la supra'a)+ #arul ei tras
de doi #ai A#esta e alaiul #are /nso)e,te pe Jenus /n drumul ei #+tre
I#eanus
/n a#est timp Ps2#1e% #u toat+ minunata ei 'rumuse)e% nu se alegea #u
ni#iun 'olos de pe urma a#estui dar 9oat+ lumea o pri$ea #u admira)ie%
toat+ lumea /i adu#ea laude% dar nimeni% ni#i rege% ni#i prin)% ni#i m+#ar
un om de r(nd nu $enea #u dorin)a de a o #ere /n #+s+torie 9o)i
admirau% e ade$+rat% a#east+ 'rumuse)e di$in+% dar o admirau #a pe o
statuie m+iestrit lu#rat+ Cele dou+ surori mai mari ale ei% a #+ror
o&i,nuit+ 'rumuse)e nu 'usese ridi#at+ /n sla$+ de ni#iun popor% de mult
se m+ritaser+ #u regi #are le #eruser+ m(na ,i '+#user+ #+s+torii
str+lu#iteH /n s#1im& Ps2#1e% lipsit+ de so)% r+m(nea /n #asa p+rinteas#+%
s+-,i pl(ng+ singur+tatea ,i p+r+sirea Cu trupul sl+&it de su'erin)+ ,i #u
inima r+nit+% ea a.unse a#um s+-,i &lesteme propria-i 'rumuse)e% #are
pl+#ea at(t de mult tuturor popoarelor Ast'el #+ tat+l at(t de ne'eri#itei
'ete era /n #ulmea disper+rii Crez(ndu-se urgisit de zei ,i tem(ndu-se de
m(nia lor% se duse s+ #onsulte un 'oarte $e#1i ora#ol al lui Apolo din
5ilet
4
,i% #u rug+#iuni ,i .ert'e aduse pentru 'e#ioara #are nu reu,ea s+
pla#+ nim+nui% #eru puterni#ului zeu s-o a.ute s+-,i g+seas#+ un &+r&at ,i
s+ se m+rite =ar Apolo% de,i gre# ,i ionian prin 'ondatorul #are-i
ridi#ase altare /n 5ilet% /i d+du /n latine,te urm+torul r+spuns-
+!as co"ila$ gtit n aine de nunt funebr$
Sus "e-o stnc-n vrful unui munte nalt0
1inere cobortor dintr-un neam muritor n-o a#tea"t$
Ci un balaur cum"lit$ foarte slbatic #i crud$
1
Keul porturilor maritime El ap+r+ intrarea $aselor /n porturi
2
Str+$e#1e di$initate roman+% personi'i#(nd apele m+rii% identi'i#at+ #u 9et12s
3
Palaemon era 'iul lui Atamas% rege al 9e&ei ,i al lui Ino ,i se numea 5eli#erte
Ino% mama sa% 'ugind de 'uria lui Atamas% se arun#+ #u 'iul s+u /n mare% unde 'u
s#1im&at+ de @eptun /n zei)+ marin+% numit+ de gre#i Leu#ot1ea ,i de latini
Mater matura$ iar mi#ul 5eli#erte 'u s#1im&at /n a#est zeu numit Palaemon de
gre#i ,i Portunus de romani
4
Pro'eti#ul san#tuar se a'la la =id2ma% lo#alitate din $e#in+tatea 5iletului
Care cu ari"i zburnd "rin vzdu ori#ice "rbu#e#te
2i nimice#te n cale-i totul cu flcri #i fier3
%u"iter nsu#i se teme de el$ ns"imnt #i zeii$
Se-nfioar #i Sti4ul cu-ntunecatele-i valuri,.
Oegele 'eri#it alt+dat+% dup+ #e primi a#est r+spuns al di$inului
ora#ol% se /ntoarse a#as+ #u totul p+r+sit de #ura. ,i ad(n# /ntristat% ,i
aduse la #uno,tin)a so)iei 'unesta $oin)+ a destinului Erau /n #ulmea
disper+rii% pl(ngeau ,i se .eleau de mai multe zile% dar groazni#a
/mplinire a #rudului destin se apropia Atun#i% pentru mult nenoro#ita
'e#ioar+% 'u preg+tit+ toat+ pompa a#estei #+s+torii 'une&re 6+#lia de
nunt+ 'u /nlo#uit+ #u tor)e negri#ioase #are s#ot o 'la#+r+ ,i o #enu,+
neagr+ #a 'uninginea Sunetul 'lautului nup)ial se s#1im&+ /n .alni#ul ton
lidian
1
% $eselul #(nte# de nunt+ se pre'+#u /n s'(,ietoare )ipete de
/nmorm(ntare ,i t(n+ra mireas+ /,i ,terse la#rimile #1iar #u $oalul ei de
nunt+
2
9ot ora,ul lua parte la #ruda nenoro#ire #e lo$ise a#east+ 'amilie
,i din #auza durerii tuturor se pro#lam+% #u drept #u$(nt% un doliu
o&,tes#
D

=ar ne$oia de a se supune porun#ilor #ere,ti #1em+ gra&ni# pe


s+r+#u)a Ps2#1e la #1inul #e-i era destinat Ast'el% dup+ #e se s+$(r,ir+ /n
#ea mai ad(n#+ m(1nire #eremoniile a#estei 'uneste #+s+torii% alaiul
'une&ru al unei 'iin)e $ii se puse /n mi,#are% urmat de tot poporul
Ps2#1e% #are-)i stor#ea la#rimi% /nso)ea nu alaiul ei de nunt+% #i /ntreg
#ortegiul /ngrop+#iunii sale >i% /n $reme #e tat+l ,i mama sa% plini de
triste)e ,i zgudui)i de o nenoro#ire at(t de mare% nu se puteau 1ot+r/ s+
/ndeplineas#+ a#east+ nelegiuit+ #rim+% 'ii#a lor /ns+,i /i /n#ura.+ #u
urm+toarele #u$inte- A=e #e $+ #1inui)i #u at(ta pl(ns ne'eri#ita $oastr+
&+tr(ne)eE =e #e% prin a#este .elanii '+r+ s'(r,it% $+ s#urta)i $ia)a% #are-mi
este mai s#ump+ de#(t $ia)a meaE =e #e $+ ne#insti)i pentru mine o&ra.ii
$redni#i de respe#t #u a#este la#rimi ne'olositoareE Se#(ndu-$+ prin
pl(ns o#1ii $o,tri% oare nu-i se#a)i pe ai meiE =e #e $+ smulge)i p+rul
$ostru al&itE =e #e nu #ontene,ti% tat+% de a-)i lo$i pieptul #u pumnii% ,i
tu% mam+% respe#ta&ilul t+u s(nE lat+ #e str+lu#it 'olos a$e)i de pe urma
rarei ,i multsl+$itei mele 'rumuse)iG :elozia unei #rude zei)e $+ d+
lo$itura de moarte% $oi /ns+ o sim)i)i prea t(rziu C(nd neamurile ,i
1
5elan#oli#ul mod muzi#al lidian era ade#$at /nmorm(nt+rilor
2
A,a-numitul flammeum ro,u-porto#aliu era sim&olul #+s+toriei
3
Pro#lamarea doliului o&,tes# du#ea la /ntreruperea a#ti$it+)ilor so#iale ,i #1iar
#omer#iale
popoarele m+ #insteau #u onoruri di$ine% #(nd to)i /ntr-un singur glas m+
numeau o a doua Jenus% atun#i% da% atun#i ar 'i tre&uit s+ $+ m(1ni)i% s+
m+ 'i pl(ns ,i #1iar s+ m+ 'i &o#it #a pe o moart+ A#um /n)eleg% a#um
$+d eu #+ numai numele de Jenus m-a pierdut =u#e)i-m+ de#i ,i
a,eza)i-m+ pe st(n#a pe #are soarta mi-a 1+r+zit-o Eu m+ gr+&es# s+ 'a#
a#east+ 'eri#it+ #+s+torie% eu m+ gr+&es# s+ $+d pe no&ilul meu so) =e
#e s+ mai z+&o$es#E =e #e a, mai #+uta s+ 'ug de a#ela #are s-a n+s#ut
pentru pieirea /ntregului uni$ersEB
Ast'el $or&i 'e#ioara% apoi ea t+#u ,i #u un pas 1ot+r(t% se ameste#+ /n
marea mul)ime #e $enea /n urma ei A.ung(nd la st(n#a destinat+% pe
$(r'ul muntelui greu de ur#at% ei a,az+ pe t(n+ra 'at+% apoi to)i o
p+r+ses# ,i% arun#(nd a#olo% stinse de la#rimile lor% tor)ele nup)iale #u
#are luminaser+ alaiul% se preg+tes#% #u #apetele ple#ate% s+ se /ntoar#+
a#as+ @enoro#i)ii p+rin)i% zdro&i)i de o pierdere at(t de /ngrozitoare% se
/n#1iser+ /n 'undul palatului ,i se #ondamnar+ la o noapte $e,ni#+
Ps2#1e% /n a#est timp% tremur(nd de spaim+ /n $(r'ul st(n#ii% pl(nge
amarni#% #(nd% deodat+% pl+#uta adiere a Ke'irului
1
% agit(nd u,or
$+zdu1ul% 'a#e s+-i '(l'(ie ro#1ia din am(ndou+ p+r)ile ,i% um'l(ndu-i
#utele pe nesim)ite% ridi#+ /n#eti,or /n aer% #u o su'lare lini,tit+% pe t(n+ra
'at+ ,i o transport+ lin% de-a lungul /naltului perete al st(n#ii% /ntr-o $ale
ad(n#+ unde o depune &ini,or /n mi.lo#ul unei pa.i,ti /n'lorite
CARTEA A CINCEA
Cul#at+ pe iar&a deas+ ,i 'raged+ a pa.i,tii% #a pe un pat moale de
$erdea)+ umed+ de rou+% Ps2#1e se lini,te,te pu)in dup+ o tul&urare at(t
de puterni#+ ,i /n #ur(nd e #uprins+ de un dul#e somn Idi1na d(ndu-i
noi puteri% se de,teapt+ #u su'letul /nseninat Ea $ede o p+dure plantat+
#u #opa#i /nal)i ,i stu'o,i ,i /n mi.lo#ul ei un iz$or #ristalin @u departe
de #ursul a#estei ape se /n+l)a un palat reges#% #onstruit nu de m(ini
omene,ti% #i #u o art+ /ntr-ade$+r di$in+ =e #um tre#i pragul a#estui
palat% sim)i #+ te a'li /n lo#uin)a splendid+ ,i /n#(nt+toare a $reunei
zeit+)i 9a$anele /m&r+#ate /n t+&lii artisti# s#ulptate /n 'ilde, ,i /n lemn
de tuia sunt sus)inute de #oloane de aur 9o)i pere)ii sunt /n /ntregime
1
Ke'irul '+#ea parte din #eata Jenerei ,i a lui Amor E reprezentat su& 'igura
/naripat+ a unui t(n+r 'erme#+tor% #u #apul /n#oronat de 'lori
a#operi)i #u mig+loase /n'lorituri de argint% reprezent(nd animale
s+l&ati#e ,i domesti#e #are p+reau #+ /)i ie,eau /n /nt(mpinare #(nd intrai
/n+untru @umai un muritor de un talent #u totul e*traordinar% &a #1iar
un semizeu sau mai #ur(nd un zeu% a putut s+ dea at(ta aparen)+ de $ia)+
a#estor animale% pe o at(t de mare supra'a)+ de argint% #u 'ine)ea unei
arte at(t de des+$(r,ite Pardoseala /ns+,i 'ormeaz+ un mozai# de pietre
pre)ioase de toate #ulorile% t+iate /n mii de mi#i &u#+)i ,i potri$ite /n a,a
'el una l(ng+ alta% /n#(t /n'+)i,au #ele mai $ariate pi#turi Prea'eri#i)i% de
ze#i de ori 'eri#i)i #ei #are #al#+ pe diamante ,i m+rg+ritareG >i #elelalte
p+r)i ale a#estui $ast ,i m+re) edi'i#iu de asemenea sunt de o &og+)ie #e
nu se poate pre)ui ,i pere)ii% /n /ntregime #onstrui)i din &lo#uri de aur
masi$% str+lu#es# #u str+lu#irea #are le e proprie% /n#(t a#est palat s-ar
lumina singur% #1iar da#+ soarele i-ar re'uza lumina sa- a,a de or&itor
s#lipes# od+ile de dormit% galeriile ,i #1iar u,ile #u dou+ #anaturi >i
#elelalte &og+)ii sunt de asemenea la /n+l)imea a#estei m+re)e lo#uin)e%
ast'el /n#(t% #u drept #u$(nt% /)i $enea s+ #rezi #+ marele Iupiter ,i-a
#onstruit a#olo a#est palat di$in% pentru a lo#ui mai mult+ $reme printre
muritori
Atras+ de 'arme#ul a#estei pri$eli,ti% Ps2#1e se apropie mai mult ,i%
din #e /n #e mai /n#rez+toare% /ndr+zne,te s+ trea#+ pragul lo#uin)ei
Apoi% #u#erit+ de at(tea 'rumuse)i #are-i des'+tau pri$irile% ea le
#er#eteaz+ pe toate una dup+ alta =e #ealalt+ parte a palatului ea z+re,te
ni,te #+m+ri domne,ti lu#rate #u o m+iestrie di$in+% /n #are erau
/ngr+m+dite #omori nepre)uite
Ceea #e nu se g+sea a#olo nu e*ista ni#+ieri pe p+m(nt =ar% /n a'ar+
de uimirea produs+ de asemenea minunate &og+)ii% /ndeose&i de #iudat
pentru ea era 'aptul #+ a#est tezaur al /ntregului uni$ers nu a$ea ni#i
lan)uri% ni#i /n#uietori ,i ni#i pazni#i #are s+-l apere ,i s+-l p+zeas#+
Pe #(nd pri$ea totul #u o nem+rginit+ pl+#ere% un glas ie,it dintr-un
#orp ne$+zut /i a.unge la ure#1i- A=e #e te miri% st+p(na mea% de at(ta
&og+)ieE 9ot #e $ezi ai#i este al t+u Intr+ de#i /ntr-unul din a#este
dormitoare% #ul#+-te ,i te odi1ne,te pe unul din a#este paturi ,i
porun#e,te o &aie #(nd /)i $a pl+#ea @oi% ale #+ror glasuri le auzi%
suntem /n slu.&a ta% $om /ndeplini #u toat+ luarea-aminte porun#ile tale
,i dup+ #e $om 'i a$ut gri.+ de persoana ta% un regal osp+)% anume pentru
tine preg+tit% nu se $a l+sa a,teptatB
Ps2#1e /,i d+ seama #+ o di$initate se /ngri.e,te de 'eri#irea ei ,i%
as#ult(nd de /ndemnurile glasurilor lipsite de trup% se #ul#+ ,i doarme%
iar dup+ a#eea 'a#e o &aie #are-i risipe,te toat+ o&oseala ?ndat+% l(ng+
d(nsa $ede un pat semirotund ,i% #rez(nd #+ e o #in+% preg+tit+ pentru ea%
#a s+-,i re#apete puterile% se a,az+ #u pl+#ere ?ntr-o #lip+ i se adu#
$inuri dul#i #a ne#tarul% t+$i pline #u m(n#+ri /m&el,ugate ,i de tot 'elul%
'+r+ s+ apar+ ni#io 'iin)+ omeneas#+% #i #a /mpinse numai de o su'lare ?n
ade$+r% Ps2#1e nu $edea pe nimeni% nu auzea de#(t $or&e #are $eneau
din aer ,i #a slu.itoare a$ea numai glasuri =up+ o mas+ deli#ioas+% intr+
un #(nt+re) #are #(nt+ din gur+ '+r+ s+ 'ie $+zut% un altul #(nt+ din
#1itar+ ,i nu se $edea ni#i instrumentul% ni#i omul Apoi se auzi un
#on#ert e*e#utat de o mare mul)ime de glasuri armonioase ,i% #u toate #+
nu ap+rea ni#io '+ptur+ omeneas#+% totu,i p+rea sigur #+ era un #or
=up+ toate a#este des'+t+ri% Ps2#1e% $+z(nd #+ s-a '+#ut sear+% se
du#e s+ se #ul#e 9re#use o &un+ parte din noapte% #(nd un zgomot a&ia
sim)it a.unse la ure#1ile ei 9em(ndu-se pentru $irginitatea ei /n
mi.lo#ul unei at(t de mari singur+t+)i% e #uprins+ de 'ri#+% de groaz+ ,i%
mai mult de#(t ori#e prime.die% se teme de un r+u pe #are nu-l #uno,tea
Era so)ul ne#unos#ut- el se ur#ase /n patul ei% '+#use din Ps2#1e so)ia sa
,i /nainte de r+s+ritul soarelui o p+r+sise /n gra&+ @umaide#(t glasurile%
#are a,teptau la u,a #amerei% dau toate /ngri.irile tinerei #+s+torite% a
#+rei $irginitate se pierduse Lu#rurile se petre#ur+ ast'el mult+ $reme
,i% dup+ #um e l+sat de la natur+% a#east+ noutate repet(ndu-se /n mod
o&i,nuit% i-a produs pl+#ere% iar $or&ele glasurilor misterioase o
#onsolau /n singur+tatea ei
?n a#est timp% tat+l ,i mama sa /m&+tr(neau /n durere ,i /n m(1nire
K$onul dureroasei /nt(mpl+ri a Ps2#1ei r+sp(ndindu-se p(n+ departe%
#ele dou+ surori mai mari a'laser+ totul ,i numaide#(t% /ntristate ,i
suspin(nd% /,i p+r+siser+ #asele ,i ple#aser+ /n gra&+ la p+rin)ii lor% spre
a-i $edea ,i a le adu#e #u$inte de m(ng(iere
C1iar /n a#ea noapte% so)ul $or&i ast'el Ps2#1ei sale (#+#i% de,i ea nu-
l $edea% totu,i /l atingea ,i-l auzea"- APrea dul#ea mea Ps2#1e ,i s#umpa
mea so)ie% #ruda Soart+ te amenin)+ #u o prime.die de moarte ,i p+rerea
mea este #+ tre&uie s+ te 'ere,ti de ea #u #ea mai mare &+gare de seam+
Surorile tul&urate de z$onul mor)ii tale% /)i #aut+ urma ,i $or sosi /n
#ur(nd la a#east+ st(n#+ =a#+ din /nt(mplare &o#etele lor $or a.unge
p(n+ la tine% nu le r+spunde ,i ni#i m+#ar o pri$ire s+ nu-)i arun#i /n a#ea
parte% #+#i alt'el /mi $ei pri#inui mie #ea mai ad(n#+ durere ,i )ie #ea
mai mare nenoro#ireGB
Ps2#1e se /n$oie,te ,i promite #+ $a 'a#e #um dore,te so)ul ei =ar%
#(nd el disp+ru o dat+ #u noaptea% s+r+#u)a /,i petre#e toat+ ziua /n
la#rimi ,i &o#ete repet(nd /ntruna #+ mai ales a#um e #u totul pierdut+%
da#+% /n#1is+ /n a#east+ temni)+ plin+ de &og+)ii% ea e lipsit+ de ori#e
atingere #u lumea% de ori#e #on$or&ire #u 'iin)e omene,ti% da#+ nu mai
poate s+ m(ng(ie ni#i #1iar pe surorile ei /ndurerate de soarta sa% ,i ni#i
m+#ar s+ le $ad+ o #lip+ Ea re'uz+ &aia% m(n#area% /n s'(r,it tot #e putea
s+-i redea puterile ,i% $+rs(nd ,iroaie de la#rimi% se du#e s+ se #ul#e
@u tre#u mult ,i so)ul% mai de$reme de#(t de o&i#ei% se #ul#+ l(ng+
ea ,i% /m&r+)i,(nd-o a,a s#+ldat+ /n la#rimi #um era% o do.ene,te /n
#1ipul urm+tor- AEi &ine% s#umpa mea Ps2#1e% a,a /)i )ii '+g+duialaE Ce
mai pot a,tepta eu de ai#i /nainte% #e mai pot spera de la tine da#+ toat+
ziua ,i noaptea% ,i #1iar /n &ra)ele so)ului t+u% nu /n#etezi o #lip+ de a
su'eri at(t de #umplitE 8ine% de a#um /nainte '+ #um $rei ,i as#ult+ de
#apri#iul t+u% #are-)i $a adu#e o mare nenoro#ire% dar #el pu)in s+-)i
adu#i aminte de asprele mele mustr+ri #(nd $ei /n#epe s+ te #+ie,tiH ,i
#(nd $a 'i $ai% prea t(rziuGB
Atun#i Ps2#1e% dup+ multe rug+#iuni ,i amenin)(nd #u /nd(r.ire #+ se
$a omor/% smulge so)ului ei /n$oirea at(t de dorit+ de a-,i $edea surorile%
de a le potoli durerea% de a $or&i #u ele Ast'el so)ul #edeaz+ st+ruin)elor
tinerei sale so)ii ,i-i a#ord+ /n$oirea #erut+% iar pe deasupra /i /ng+duie
s+ le dea ori#(t aur% ori#(te &i.uterii ar $oi ea =ar /n a#ela,i timp% /i
aminte,te /n mai multe r(nduri% ,i adeseori o /nsp+im(nt+ #u #ele mai
groza$e su'erin)e% #a nu #um$a% /ndemnat+ de s'atul prime.dios al
surorilor ei% s+ #aute s+ $ad+ #1ipul so)ului s+u% #+#i a#east+ nelegiuit+
#uriozitate% ad+ug+ el% ar arun#a-o din #ulmea unei 'eri#iri at(t de mari
/ntr-o nem+rginit+ nenoro#ire% ,i ar lipsi-o pe $e#i de /m&r+)i,+rile sale
Ea mul)ume,te so)ului s+u ,i% a#um mai $esel+% /i spune- AI1% dar
mai &ine s+ mor de o sut+ de ori% de#(t s+ 'iu lipsit+ de a#east+ $ia)+ at(t
de dul#e #u tineG C+#i eu te iu&es# ne&une,te ,i% ori#ine ai 'i tu% /mi e,ti
#u mult mai drag de#(t $ia)a mea ,i ni#i #1iar Cupidon nu se poate
asemui #u tineG =ar% te rog% mai a#ord+-mi la st+ruin)ele mele o 'a$oare
,i porun#e,te Ke'irului% slu.itorul t+u% s+ transporte pe surorile mele ,i s+
mi le adu#+ ai#i /n a#ela,i #1ip #um m-a adus pe mineB >i a#operindu-l
#u dul#i s+rut+ri% spun(ndu-i #ele mai ademenitoare #u$inte% str(ng(ndu-
l puterni# /n &ra)e% ea ad+ug+ la dezmierd+rile sale #u$inte #a- A=ul#e
iu&it% so) drag% su'let s#ump al Ps2#1ei taleGM >i el #edeaz+ '+r+ $oia lui%
&iruit de str+,ni#ia ,i puterea a#estor #u$inte de iu&ire /n#et murmurate
,i-i promite #+ $a 'a#e tot #e dore,te Apoi% la apropierea zilei% dispare
iar+,i din &ra)ele so)iei sale
?n a#est timp% #ele dou+ surori% a'l(nd #are era st(n#a ,i lo#ul unde
Ps2#1e 'usese p+r+sit+% $enir+ a#olo /n gra&+ ,i /n#epur+ s+ $erse ,iroaie
de la#rimi% s+ se &at+ #u pumnii /n piept ,i s+ se .eleas#+ a,a de
zgomotos% /n#(t st(n#ile ,i mun)ii r+sunau de e#ourile des repetate ale
$aietelor lor >i #um nu mai /n#etau de a #1ema pe nume pe nenoro#ita
lor sor+% la zgomotul p+trunz+tor al a#estor glasuri pl(ng+toare #are
a.ungeau p(n+ /n $ale% Ps2#1e% s#oas+ din min)i ,i tremur(nd% se repede
/n s'(r,it din palat A=e #e% le zise ea% $+ 'a#e)i /n zadar at(ta r+u #u
a#este amarni#e t(nguiriE Iat-o /n 'a)a $oastr+ pe a#eea pe #are o
pl(nge)i ?n#eta)i odat+ .alni#ele $oastre &o#ete% ,terge)i-$+ o#1ii /ne#a)i
de-at(ta timp /n la#rimi% 'iind#+ de-a#um /nainte pute)i /m&r+)i,a pe sora
$oastr+ a #+rei moarte o .elea)iB
Atun#i% #1em(nd Ke'irul% /i adu#e la #uno,tin)+ porun#ile so)ului s+u
6+r+ /nt(rziere% d(nd as#ultare ordinului ei% el le ridi#+ /ndat+ #u o
su'lare a&ia sim)it+ ,i le du#e la sora lor '+r+ ni#io greutate Surorile se
/m&r+)i,eaz+% #u nenum+rate s+rut+ri% /n #ulmea 'eri#irii% ,i la#rimile
#are /n#etaser+% /n#epur+ din nou s+ #urg+% dar de ast+dat+ de &u#urie
A=ar 1ai% le zise Ps2#1e% intra)i $esele /n #asa mea% /n #+minul meu ,i%
alung(nd m(1nirea din su'letele $oastre% &u#ura)i-$+ /mpreun+ #u draga
$oastr+ Ps2#1eGB
Jor&indu-le ast'el% ea le arat+ ne/n#1ipuitele &og+)ii ale a#estui palat
#u totul de aur% le in$it+ s+ as#ulte a#ea mare mul)ime de glasuri #are o
ser$es# ,i% dup+ #e le po'te,te /ntr-o &aie lu*oas+% le o'er+% spre a mai
prinde puteri% o mas+ /m&el,ugat+ ,i aleas+% mai presus de ori#e
/n#1ipuire omeneas#+H /ntr-un #u$(nt% le prime,te a,a de &ine% /n#(t%
s+tule de a#east+ nes'(r,it+ a&unden)+ de &og+)ii #u totul #ere,ti%
am(ndou+ /n#ep s+ simt+ in$idia n+s#(ndu-se /n 'undul inimii lor
?n s'(r,it% una dintre ele n-o sl+&e,te ni#io #lip+ #u #ele mai
am+nun)ite ,i mai indis#rete /ntre&+ri% $oind s+ a'le #ine e st+p(nul unor
&og+)ii at(t de minunateE Cine e &+r&atul eiE Cum se nume,te ,i #um
arat+ la 'a)+E Ps2#1e /ns+ nu #+l#+ '+g+duiala '+#ut+ so)ului ,i nu l+s+ s+-
i s#ape taina din inim+% dar% dat+ 'iind /mpre.urarea% n+s#o#e,te un
neade$+r% #+ so)ul s+u este un 'rumos t(n+r% la $(rsta #(nd pe o&ra.i apar
um&rele primelor 'ire de &ar&+% ,i #+ mai tot timpul e o#upat #u
$(n+toarea prin #(mpii ,i mun)i Apoi% tem(ndu-se #a nu #um$a% /n
#ursul #on$ersa)iei #are se prelungea% s+ uite de 1ot+r(rea ta#it+ #e o
luase% #1eam+ numaide#(t Ke'irul% ,i dup+ #e le /n#ar#+ #u giu$aeruri de
aur ,i #oliere /mpodo&ite #u pietre s#umpe% /i porun#e,te s+ le du#+
/napoi% #eea #e el '+#u /ndat+
Prea&unele ei surori% /ntor#(ndu-se a#as+% ardeau de $eninul in$idiei%
#are #re,tea tot mai mult% pe nesim)ite% ,i $or&eau /ntre ele #u mare
/nsu'le)ire ASoart+ oar&+% #rud+ ,i nedreapt+% zise /n s'(r,it una din ele%
oare a,a a 'ost $oin)a ta #a noi% n+s#ute din a#ela,i tat+ ,i din a#eea,i
mam+% s+ a$em un destin di'eritE @oi% #are suntem #ele mai mari%
m+ritate #u ni,te str+ini #a s+ le 'im ser$itoare% s+ ne petre#em $ia)a
departe de #asa /n #are ne-am n+s#ut% de )ara noastr+% de p+rin)ii no,tri%
#a /ntr-un e*il% ,i Ps2#1e% #ea mai mi#+ dintre noi% ultimul rod al unei
'e#undit+)i pe #are na,terea sa a se#at-o% s+ 'ie st+p(n+ pe at(tea &og+)ii
,i s+ ai&+ #a so) un zeu% ea #are ni#i m+#ar nu ,tie s+ se 'oloseas#+ #um
tre&uie de o at(t de mare mul)ime de a$u)iiE Ai $+zut tu% sora mea% #e
lu#ruri s#umpe se g+ses# /n a#est palat% #e giu$aeruri% #e ro#1ii
minunate% #e diamante ,i &riliante s#lipitoare% '+r+ s+ mai $or&es# #+
pretutindeni #al#i numai pe aurG Iar da#+ are ,i un &+r&at a,a de 'rumos%
dup+ #um se laud+% atun#i /n toat+ lumea nu e 'iin)+ mai 'eri#it+ de#(t
ea I&i,nuindu-se unul #u altul tot mai mult ,i iu&irea lor /nt+rindu-se%
zeul% so)ul s+u% poate o $a 'a#e ,i pe ea zei)+ =a% da% #u siguran)+%
'iind#+ ast'el de i'ose /,i lua ,i ast'el de mers a$ea =e pe a#um ea /,i
/ntoar#e pri$irile spre #er ,i muritoarea se /ntre$ede zei)+% are /n prea.m+
glasuri pentru a o ser$i ,i porun#e,te #1iar $(nturilor =ar eu% #(t sunt de
nenoro#it+G 5ai /nt(i am a$ut parte de un &+r&at mai &+tr(n de#(t tat+l
meu% apoi e mai ple,u$ de#(t un do$lea#% mai mi# de#(t un #opil ,i% pe
l(ng+ toate a#estea% a#as+ )ine totul /n#uiat #u la#+te ,i #1eiGB
AEu% r+spunde #ealalt+% du# /n spinare un &+r&at pr+p+dit% /n)epenit de
gut+% ,i #are% pentru a#est moti$% d+ 'oarte rar #instirea #u$enit+
'arme#ului meu Aproape tot timpul /i 'ri#)ionez degetele str(m&e ,i tari
#a piatra ,i-mi stri# m(nu)ele astea at(t de deli#ate #u o&lo.eli ur(t
mirositoare% #u #(rpe murdare ,i #ataplasme dezgust+toare ,i nu mai am
pe l(ng+ el /n'+)i,area atr+g+toare a unei so)ii% #i greaua slu.&+ a unei
/ngri.itoare de &oina$i
1
Asta e trea&a ta% drag+ sor+% s+ $ezi p(n+ unde ai
s+ mergi #u r+&darea% sau mai degra&+ 0 #+#i /)i spun sin#er #e g(ndes#
0 #u slug+ritul t+u =ar eu nu mai pot su'eri o at(t de mare 'eri#ire
#+zut+ pe m(ini at(t de ne$redni#e ?ntr-ade$+r% adu-)i aminte #u #(t+
tru'ie ,i #u #(t+ o&r+zni#ie s-a purtat #u noi ,i #um% prin /ns+,i gra&a de
a-,i ar+ta nem+rginita-i &og+)ie% ,i-a dat pe 'a)+ toat+ /ng(m'area #e i-a
n+p+dit inima
>i din toate a#este &og+)ii% nou+ #e ne-a datE @e-a arun#at #(te$a
nimi#uri '+r+ ni#io $aloare% ,i asta #u p+rere de r+uH apoi% /n #ur(nd%
pli#tisit+ de prezen)a noastr+% a porun#it s+ 'im alungate #u o su'lare% #u
1
Pra#ti#area medi#inii% nu numai /n domeniul na,terilor% n-a 'ost str+in+
'emeilor din anti#1itate
un ,uierat S+ nu mai 'iu eu 'emeie% s+ mor da#+ n-am s-o r+storn din
#ulmea unei &og+)ii at(t de mari ,i% da#+ ru,inea #e ne-a '+#ut te-a atins
,i pe tine% dup+ #um g(ndes#% s+ #+ut+m am(ndou+ un mi.lo# 1ot+r(t de
a ne r+z&unaG 5ai /nt(i% s+ nu ar+t+m nim+nui ,i ni#i #1iar p+rin)ilor
no,tri darurile pe #are le-am primit ,i% mai mult% s+ spunem #+ n-am
a'lat nimi# de e*isten)a ei =estul #+ am $+zut% ne#um s+ mai r+sp(ndim%
/n 'amilia noastr+ ,i /n toat+ lumea% $estea 'eri#irii ei at(t de
nem+rginite C+#i nu sunt 'eri#i)i a#eia a #+ror &og+)ie n-o #unoa,te
nimeni =a% da% $a a'la ea #+ noi suntem surorile ei mai mari% nu slugile
ei =eo#amdat+ s+ ne /ntoar#em la &+r&a)ii no,tri% s+ re$enim la
s+rmanele noastre gospod+rii ,i #(nd% dup+ o matur+ #1i&zuire% $om 'i
pus totul la #ale% s+ ne /ntoar#em mai ne#lintite /n 1ot+r(rea noastr+ de a
pedepsi pe o /n'umurat+B
A#est /ngrozitor plan e g+sit &un de #ele dou+ per'ide surori Ele
as#und toate darurile s#umpe #e le primiser+ ,i% smulg(ndu-,i p+rul%
zg(riindu-,i o&ra.ii% dup+ #um de alt'el meritau% /n#ep din nou s+ $erse
la#rimi% de ast+dat+ pre'+#ute Apoi% dup+ #e reaprind ast'el toat+
durerea p+rin)ilor l+s(ndu-i prad+ dezn+de.dii% tur&ate de m(nie% ele se
/ndreapt+ spre #asele lor pentru a pune la #ale /mpotri$a unei surori
ne$ino$ate un #omplot $i#lean ,i #riminal% &a mai mult% un ade$+rat
'ratri#id
?n a#est timp% ne#unos#utul so) din nou /i aminte,te Ps2#1ei% /n
#on$or&irile lor no#turne% s'aturile #e-i d+duse mai /nainte A@u $ezi tu
marea prime.die #are te p(nde,teE =estinul te amenin)+ deo#amdat+ de
departe- da#+ nu $ei lua din $reme m+suri 1ot+r(te de ap+rare% /n #ur(nd
te $a /n$+lui de aproape Per'idele s#orpii se siles# din toate puterile s+-
)i /ntind+ #urse #riminale ,i #ea mai prime.dioas+ dintre toate este a#eea
de a te /nduple#a s+-mi #uno,ti 'a)a% pe #are% a,a #um ades te-am
pre$enit% da#+ ai s-o $ezi o dat+% n-o $ei mai $edea dup+ a#eea Ast'el
de#i% /n #azul #(nd a#este groazni#e zgrip)uroai#e $or $eni ai#i% /narmate
#u $ino$atele lor g(nduri 0 ,i $or $eni% o ,tiu &ine 0 s+ nu $or&e,ti delo#
#u ele ,i da#+% din #auza /nn+s#utei tale ino#en)e ,i a ging+,iei tale
su'lete,ti% nu $ei a$ea puterea s+ rezi,ti% #el pu)in nu as#ulta nimi#% nu
r+spunde nimi# #u pri$ire la &+r&atul t+u C+#i /n #ur(nd 'amilia noastr+
se $a m+ri ,i s(nul t+u p(n+ mai ieri #a al unui #opil% poart+ pentru noi
un alt #opil% menit s+ 'ie sau un zeu% da#+ $ei /n$+lui se#retul nostru /n
t+#ere% sau dimpotri$+ un muritor% da#+ /l $ei da /n $ileagB
La a#east+ $este inima Ps2#1ei se simte plin+ de &u#urie ,i 'eri#it+ la
g(ndul m(ng(ietor #+ $a da na,tere unui $l+star di$in% tresalt+ de
m(ndrie% /n a,teptarea a#estui #opil '+g+duit% ,i se &u#ur+ de gloriosul ,i
prea#institul nume de mam+ Ea num+r+ #u mare /ngri.orare zilele #e
$in% lunile #e tre# ,i se mir+ de /n#eputurile unei sar#ini de #are nu a$ea
ni#io #uno,tin)+ ,i de enorma #re,tere% dup+ o u,oar+ /mpuns+tur+% a
p(nte#ului ei purt+tor de rod =ar to#mai atun#i #ele dou+ #ium+'ai% #ele
dou+ /ngrozitoare 6urii r+sp(ndind numai $enin de $iper+ $(sleau spre
ea% /nsu'le)ite de o gra&+ nelegiuit+
Atun#i no#turnul so) din nou atrage luarea-aminte a Ps2#1ei AIat+% /i
spune el% a sosit ultima zi- prime.dia e 'oarte mare Cruzimea se*ului ,i
$r+.m+,ia s(ngelui au ,i ridi#at armele% au ,i r(nduit ta&+ra% au 'i*at linia
de &+taie% au sunat din tr(m&i)+ semnalul de a te lo$i A#um #riminalele
tale surori au tras sa&ia ,i se preg+tes# s-o /n'ig+ /n g(tul t+u Jai% #(te
nenoro#iri ne amenin)+% prea dul#ea mea Ps2#1eG 6ie-)i mil+ de tine% 'ie-
)i mil+ de noi% ,i% prin p+strarea #u s'in)enie a tainei noastre% s#ap+ #asa
noastr+% pe so)ul t+u% pe tine /ns+)i ,i pe #opila,ul nostru de nenoro#irea
unui dezastru #are se apropie Pe a#este 'emei asasine% #are te ur+s# de
moarte ,i #al#+ /n pi#ioare leg+turile de s(nge dintre $oi% tu nu le mai
po)i numi surori 6ere,te-te de a le $edea sau de a le as#ulta% #(nd #a
Sirenele
1
% aple#ate din $(r'ul a#estei st(n#i% $or 'a#e s+ r+sune mun)ii de
glasurile lor adu#+toare de moarteB
Ps2#1e /i r+spunse #u o $o#e /ntret+iat+ de la#rimi ,i suspine- A=e
mult timp #red #+ )i-am dat do$ad+ #+ ,tiu s+ ta# ,i s+-mi )in #u$(ntul
Cu toate a#estea% #1iar ,i a#um /)i $oi mai da o pro&+ de t+ria $oin)ei
mele Porun#e,te numai din nou Ke'irului s+-mi dea as#ultare% ,i
deoare#e nu mi-e /ng+duit s+ #ontemplu di$ina ta 'igur+% #el pu)in d+-mi
putin)a de a-mi $edea surorile 9e rog% pe p+rul t+u 'rumos /nmiresmat%
ale #+rui &u#le 'lutur+ /n toate p+r)ile% pe o&ra.ii t+i at(t de proaspe)i ,i
de deli#a)i #are seam+n+ #u ai mei% pe pieptul t+u #are arde de nu ,tiu #e
#+ldur+G Cu a#eea,i patim+ #u #are dores# s+ #unos# #1ipul t+u #el pu)in
/n a#est mi#u) pe #are-l port /n#+ /n mine% te rog s+ te la,i /nduple#at de
'ier&in)ile ,i /ndrept+)itele mele rug+#iuni ?ng+duie-mi pl+#erea de a-mi
/m&r+)i,a surorile ,i /n$esele,te inima Ps2#1ei% #are nu tr+ie,te de#(t
pentru tine ,i #are )i-e drag+ =e ai#i /nainte nu mai #er s+ $+d 'a)a ta%
1
?n lim&a 'eni#ian+ /nseamn+ #(nt+re)e Erau 'etele 'lu$iului A#1elous ,i se
numeau Part1enope% Ligia ,i Leu#osia% dup+ unii .um+tate pe,ti% iar dup+ al)ii
.um+tate 'emei ,i .um+tate p+s+ri Una #(nt+ din gur+% alta din 'laut ,i a treia din
lir+ E #unos#ut episodul dup+ #are Ulise n-a putut s#+pa de #(nte#ul lor
sedu#+tor de#(t astup(nd #u #ear+ ure#1ile to$ar+,ilor s+i ,i porun#ind s+ 'ie
legat el /nsu,i de #atargul #or+&iei sale
a#um nu m+ mai sup+r+ ni#i #1iar /ntuneri#ul nop)ii% #+#i te am pe tine%
lumina $ie)ii meleB
Jr+.it de a#este #u$inte ,i dul#i /m&r+)i,+ri% so)ul /i ,terge la#rimile
#u propriul s+u p+r ,i% '+g+duind #+-i $a /ndeplini dorin)a% dispare
numaide#(t% /nainte de i$irea zorilor
Cele dou+ surori p+rta,e la #omplot% '+r+ s+ se mai du#+ s+ $ad+ #1iar
pe p+rin)ii lor% dire#t de la #ora&ie o pornes# /n #ea mai mare gra&+ spre
st(n#a ,tiut+ ,i% '+r+ s+ mai a,tepte i$irea $(ntului #are tre&uia s+ le
transporte% se arun#+ /n gol #u o neo&i,nuit+ #utezan)+ =ar Ke'irul%
#redin#ios ordinului st+p(nului s+u% le prime,te% de,i #u p+rere de r+u% /n
s(nul unei dul#i adieri ,i le depune pe p+m(nt 6+r+ s+ piard+ ni#io #lip+%
#u un pas gr+&it% ele intr+ /n #as+% /,i /m&r+)i,eaz+ prada% numindu-se /n
#1ip min#inos surorile ei% ,i as#unz(nd su& o aparen)+ $esel+ gr+mada
de ur+ ,i de r+utate din inimile lor% iat+ #u #e $or&e lingu,itoare i se
adreseaz+- AEi &ine% Ps2#1e% tu nu mai e,ti 'eti)a de odinioar+ ,i /n
#ur(nd ai s+ 'ii mam+ I)i /n#1ipui tu #e #omoar+ por)i% pentru noi% /n
mi#ul t+u p(nte#E Ce &u#urie pentru toat+ 'amilia noastr+G Ce 'eri#ite
$om 'i noi s+ 1r+nim a#est minunat giu$aerG =a#+ el $a 'i tot a,a de
'rumos #a tat+l ,i #a mama sa% #um e ne/ndoios% atun#i negre,it% $a 'i un
ade$+rat CupidonGB
Ast'el% printr-o iu&ire pre'+#ut+% /n#etul #u /n#etul% ele pun st+p(nire
pe su'letul surorii lor @umaide#(t ea le o'er+ s#aune% #a s+ se
odi1neas#+ de o&oseala drumului% /ngri.e,te s+ li se prepare &+i #alde din
#are ie,eau a&uri% /n s'(r,it% le po'te,te /ntr-o su'ragerie super&+% unde li
se ser$es# #ele mai minunate ,i mai alese gust+ri ,i rulad+ de #ame
Porun#e,te unei lire s+ #(nte ,i se aude #(nte# de lir+H #omand+ un
#(nte# din 'laut ,i numaide#(t se aud sunete de 'lautH /n s'(r,it dore,te
un #(nte# /n #or ,i mii de glasuri se aud #(nt(nd% ,i toate a#este sua$e
melodii e*e#utate% '+r+ #a nimeni s+ apar+% /n#(ntau inimile #elor #are le
as#ultau =ar ni#i #1iar a#este armonii dul#i #a mierea nu a$ur+ darul s+
/nmoaie ,i s+ potoleas#+ r+utatea #riminalelor 'emei @ea$(nd alt g(nd
de#(t s+-,i prind+ sora /n la)urile lor% ele /ndreapt+ #on$ersa)ia spre )inta
urm+rit+ ,i% '+r+ s+-,i mai dea osteneala de a se pre'a#e% o /ntrea&+ #um
arat+ &+r&atul ei% din #e neam se trage% din #e 'amilie Atun#i Ps2#1e% /n
nai$a ei simplitate% uit(nd #e le spusese mai /nainte% n+s#o#e,te o nou+
po$este ,i le spune #+ so)ul ei este dintr-o pro$in#ie $e#in+% #+ are 'oarte
mul)i &ani ,i 'a#e /ntinse a'a#eri de nego)% #+ e de-o $(rst+ mi.lo#ie ,i
pu)in #+runt Apoi% '+r+ s+ se opreas#+ mai mult asupra a#estui su&ie#t%
ea le /n#ar#+ pentru a doua oar+ #u #ele mai &ogate daruri% ,i le
/n#redin)eaz+ din nou tr+surii aeriene
=ar% pe #(nd se /ntor#eau a#as+ purtate prin aer de lini,tita su'lare a
Ke'irului% iat+ #e $or&e s#1im&ar+ /ntre ele- ACe spui tu% drag+ sor+% de
monstruoasa min#iun+ a a#estei neru,inateE =eun+zi &+r&atul ei era un
t(n+r #+ruia de #ur(nd /n#epuse s+-i mi.eas#+ &ar&a% a#um e un om /ntre
dou+ $(rste #u p+rul al& #a argintul =ar #ine o 'i omul a#ela% #are /ntr-
un r+stimp a,a de s#urt s+ 'i /m&+tr(nit dintr-o dat+E Sora mea% n-ai s+
po)i a'la nimi# mai mult% de#(t #+ $i#leana asta sau spune min#iuni% sau
nu #unoa,te #1ipul so)ului ei Iri#are din a#este dou+ presupuneri ar 'i
ade$+rate% noi tre&uie s-o lipsim #(t mai #ur(nd de &og+)ia ,i de 'eri#irea
ei =a#+ nu #unoa,te 'a)a so)ului s+u% atun#i '+r+ /ndoial+ #+ s-a #+s+torit
#u un zeu ,i #+ /n p(nte#ele ei poart+ un zeu =ar #(nd $oi auzi%
'ereas#+-ne #erul de a,a #e$a% #+ e pro#lamat+ mam+ a unui #opil di$in%
eu% #el pu)in% /mi $oi lega numaide#(t o 'unie de g(t ,i m+ $oi sp(nzura
S+ ne /ntoar#em deo#amdat+ la p+rin)ii no,tri ,i% #a /n#eput a #eea #e-i
$om spune Ps2#1ei% s+ urzim o min#iun+ #are s+ ai&+ aparen)a
ade$+ruluiB
Ast'el /n'l+#+rate% ele a&ia adreseaz+ /n dispre) p+rin)ilor #(te$a
#u$inte 9oat+ noaptea se 'r+m(nt+ ,i nu /n#1id o#1ii ni#io #lip+- sunt #a
dou+ 'iin)e pierdute =is-de-diminea)+ alearg+ /ntins la st(n#a de unde
#o&oar+ /n gra&+ #u o&i,nuitul a.utor al Ke'irului ,i% ap+s(ndu-,i
pleoapele% spre a smulge #(te$a la#rimi de porun#eal+% iat+ /n #e #1ip
$i#lean se adreseaz+ tinerei so)ii- A9u% drag+% desigur e,ti mul)umit+H ,i
'eri#it+ #+ nu #uno,ti o at(t de mare groz+$ie% stai '+r+ s+-)i pese de
prime.dia #are te amenin)+ =ar noi% #are #u o gri.+ $e,ni# treaz+ ne
g(ndim la interesele tale% suntem #umplit de #1inuite din #auza marii
nenoro#iri #are te p(nde,te ?ntr-ade$+r% am a'lat dintr-un lo# sigur o
tain+ pe #are% 'iind#+ /)i /mp+rt+,im durerea ,i nenoro#irea% nu putem s+
)i-o as#undem Un ,arpe enorm #e se t(r+,te /n mii de /n#ol+#ituri% al
#+rui g(t e um'lat de s(nge #are e un $enin u#ig+tor ,i a #+rui gur+ st+
#+s#at+% /n'ior+tor de ad(n#+% a#esta e &+r&atul t+u #are /n 'ie#are noapte
$ine pe 'uri, l(ng+ tine A#um% adu-)i aminte de ora#olul P2t1iei
1
% #are
)i-a prezis #+ tu erai ursit+ s+ te #+s+tore,ti #u un monstru /ngrozitor
5ai mul)i )+rani% $(n+torii din /mpre.urimi ,i #ei mai mul)i $e#ini l-au
$+zut asear+% pe #(nd se /ntor#ea de la p+,une% /not(nd /n apa #elui mai
apropiat 'lu$iu 9o)i sus)in #+ el nu te $a 1r+ni mult+ $reme #u a#este
1
Preoteas+ #are d+dea r+spunsurile san#tuarului din =el'i P+rintele Ps2#1ei a
#onsultat /n realitate ora#olul milesian% dar #el del'i# este totu,i men)ionat
pentru prestigiul $e#1imii sale
deli#ioase m(n#+ri% #are-)i pla# at(t de mult% ,i #+% de /ndat+ #e sar#ina ta
$a 'i a.uns la termen ,i tu $ei 'i mai gras+ ,i mai gustoas+% te $a /ng1i)i
#u mare pl+#ere A#um e trea&a ta s+ #1i&zuie,ti da#+ e mai &ine s+
as#ul)i pe surorile tale% #are tremur+ pentru s#umpa ta $ia)+% ,i s+ te
1ot+r+,ti da#+ $rei s+ s#api de moarte ,i s+ tr+ie,ti #u noi '+r+ team+ de
prime.die% sau da#+ pre'eri s+-)i g+se,ti morm(ntul /n m+runtaiele unui
monstru nemilos =ar% da#+ )ie /)i 'a#e pl+#ere a#east+ singur+tate%
numai /n to$+r+,ia #(tor$a glasuri% sau da#+ pentru tine au un deose&it
'arme# pl+#erile dezgust+toare ,i prime.dioase ale unei iu&iri pe as#uns
,i /m&r+)i,+rile unui ,arpe $eninos% noi #el pu)in% #a &une surori% ne-am
'+#ut datoriaGB
Atun#i s+rmana Ps2#1e% prea simpl+ ,i #redul+% e #uprins+ de groaz+
/n 'a)a unei at(t de #rude des#operiri S#oas+ din min)i% ea uit+ #u
des+$(r,ire s'aturile so)ului ,i '+g+duielile #e-i '+#use ,i se arun#+ /ntr-o
pr+pastie de nenoro#iri 9remur(nd toat+% palid+ ,i '+r+ pi# de s(nge /n
o&raz% ea murmur+ #u un glas a&ia auzit #u$inte /ntret+iate spun(nd-
AJoi% preas#umpele mele surori% nu /n#eta)i o #lip+% #um e ,i 'ires#% de
a-mi ar+ta iu&irea $oastr+% ,i #ei #are $+ a'irm+ ast'el de groz+$ii% $aiG%
nu #red #+ au s#ornit o min#iun+ C+#i eu n-am $+zut ni#iodat+ #1ipul
so)ului meu ,i nu ,tiu de'el din #e )ar+ este @umai noaptea /l aud
$or&ind /n#et ,i sunt silit+ s+ /ng+dui l(ng+ mine un &+r&at #are-mi
as#unde starea lui ,i 'uge /ntotdeauna de lumin+ >i #(nd spune)i #+
tre&uie s+ 'ie $reun monstru% a$e)i dreptate% eu sunt de p+rerea $oastr+
5ai ales% /ntotdeauna el #aut+ s+-mi inspire 'ri#+ de 'igura sa% ,i m+
amenin)+ #u #ele mai mari nenoro#iri /n #azul #(nd a, a$ea #uriozitatea
s-o #unos# Ei &ine% da#+ pute)i s+-mi da)i $reun a.utor ,i s+ s#+pa)i pe
sora $oastr+ dintr-o ast'el de prime.die% a.uta)i-m+ #1iar a#um% #+#i
alt'el% prin nep+sarea $oastr+% $e)i distruge toate &ine'a#erile pre$ederii
pe #are a)i ar+tat-o p(n+ a#umB
Atun#i% por)ile 'iindu-le larg des#1ise ,i $+z(nd-o pe sora lor lipsit+
de ori#e ap+rare% a#este ti#+loase 'emei renun)+ la uneltirile $i#lene pe
#are le puseser+ la #ale pe as#uns ,i% tr+g(nd pe 'a)+ sa&ia /n,el+#iunii%
pun st+p(nire pe mintea /nsp+im(ntat+ a a#estei simple #opile ?n s'(r,it%
iat+ #e-i spune una dintre ele- A6iind#+ leg+turile de s(nge ne o&lig+%
#(nd e $or&a de sal$area ta% s+ nu )inem seama de ni#io prime.die% noi%
dup+ #e ne-am g(ndit mult% mult de tot% /)i $om ar+ta singurul mi.lo# de
s#+pare #e-l mai ai Iat+-l- ia un 1anger 'oarte as#u)it% mai as#ute-l /n#+%
tre#(ndu-l u,or pe podul palmei% ,i as#unde-l #u mare gri.+ /n patul t+u%
/n partea /n #are te #ul#i de o&i#ei% apoi umple o lamp+ u,or de m(nuit
#u destul untdelemn #a s+ dea o lumin+ puterni#+ ,i pune-o /ntr-o
#r+ti#ioar+ pe #are s-o a#operi #u un #apa# 9oate a#este preg+tiri s+ le
'a#i /n #ea mai mare tain+ C(nd monstrul $a 'i intrat /n #amera ta ,i%
t(r(ndu-se pe pardoseal+ #u /n#ol+#iturile lui% se $a 'i ur#at /n pat #a de
o&i#ei% #(nd se $a 'i /ntins l(ng+ tine ,i% #u'undat /n primul somn #are
/ntotdeauna e mai greu% $a 'i /n#eput s+ respire ad(n#% atun#i #o&oar+
u,or din pat ,i% /n pi#ioarele goale% #+l#(nd /n $(r'ul degetelor% '+r+ s+
'a#i #el mai mi# zgomot% du-te de s#oate lampa din /ntune#oasa-i
as#unz+toare unde $ei 'i /n#1is-o ,i% #+l+uzit+ de lumina ei% prinde
momentul potri$it pentru s+$(r,irea #ura.oasei tale 'apte Apu#(nd
atun#i 1angerul #u dou+ t+i,uri% ridi#+ mai /nt(i m(na dreapt+ /n sus #u
/ndr+zneal+ ,i #u #(t mai puterni#+ s'or)are reteaz+ de la /n#1eietura
g(tului #apul a#estui peri#ulos ,arpe A.utorul nostru% de alt'el% nu-)i $a
lipsi @oi $om sta /ngri.orate la p(nd+ ,i% /ndat+ #e prin moartea lui /)i
$ei 'i s#+pat $ia)a% noi $om alerga la tine ,i% dup+ #e $ei 'i luat repede
toate &og+)iile din a#est palat% te $om uni printr-o #+s+torie dup+ po'ta
inimii tale% pe tine% '+ptur+ omeneas#+% #u un &+r&at din neamul
omenes#B
A)()(nd prin a#este #u$inte in#endiare 'o#ul din inima Ps2#1ei% #are
/n a#el moment #lo#otea toat+ de m(nie% ele se gr+&es# s-o p+r+seas#+%
tem(ndu-se mult s+ mai r+m(n+ aproape de lo#ul unei #rime at(t de
s(ngeroase 6iind duse% #a de o&i#ei% /n $(r'ul st(n#ii de u,oara su'lare a
Ke'irului% o iau /ndat+ repede la 'ug+% se ur#+ /n #or+&ii ,i dispar
=ar Ps2#1e% #are r+m+sese singur+% nu era totu,i singur+% #+#i /n
a'ar+ de nemiloasele 6urii #e o urm+reau ne/n#etat% ea era z&u#iumat+ de
o ad(n#+ m(1nire% #a marea pe timp de 'urtun+ =e,i planu-i era
/nto#mit ,i $oin)a ne#lintit+% totu,i% #1iar atun#i #(nd m(inile /i erau
o#upate #u #riminalele preg+tiri% ea ,o$+ia /n#+ !ot+r(rea ei se #latin+
,i inima-i e s'(,iat+ de mii de sim)+minte potri$ni#e- ner+&darea%
ne1ot+r(rea% #utezan)a% teama% ne/n#rederea% m(nia% /ntr-un #u$(nt% /n
a#east+ 'iin)+ ea ur+,te un ,arpe /ngrozitor ,i ador+ un so) 9otu,i%
'iind#+ /n #ur(nd seara a$ea s+ 'a#+ lo# nop)ii% /n#epe s+ preg+teas#+
totul /n mare gra&+% pentru /ngrozitoarea ei #rim+
@oaptea sosise% de asemenea ,i so)ul #are% dup+ #e d+duse prima
lupt+ amoroas+% #+zuse /ntr-un somn ad(n# Atun#i Ps2#1e% de alt'el
sl+&it+ la trup ,i la su'let% sim)indu-se din nou puterni#+ prin
ne/nduple#ata $oin)+ a destinului% s#oase lampa din as#unz+toare ,i puse
m(na pe 1anger Sl+&i#iunea se*ului s+u se s#1im&+ /n /ndr+zneal+
=ar% /ndat+ #e lampa l+muri taina patului #on.ugal% ea $+zu pe #el
mai dul#e ,i mai pl+#ut dintre to)i mon,trii% pe Cupidon% /nsu,i a#el zeu
at(t de 'rumos% dormind /ntr-o pozi)ie neasemuit de gra)ioas+ La
$ederea lui% /ns+,i lumina l+mpii #res#u '+#(ndu-se mai puterni#+% iar
lama nelegiuitului 1anger de$eni mai str+lu#itoare
Ps2#1e r+mase /n#remenit+ /n 'a)a unei pri$eli,ti at(t de nea,teptateH
ie,it+ din min)i% des'igurat+% '+r+ un pi# de s(nge /n o&raz% s'(r,it+ ,i
tremur(nd% se pr+&u,i /n genun#1i% ,i #+ut+ s+ as#und+ 1angerul% dar /n
propria ei inim+% #eea #e ar 'i '+#ut% desigur% da#+ 'ierul% de teama unei
nelegiuiri at(t de mari% n-ar 'i alune#at din mult prea #utez+toarea ei
m(n+ ,i n-ar 'i #+zut .os% la p+m(nt =ar /n #ur(nd% isto$it+% ,i #u totul
lipsit+ de $ia)+% pri$ind /ndelung 'rumuse)ea a#estui #1ip di$in% /,i $eni
repede /n 'ire Ea $+zu un #ap str+lu#itor de raze% un p+r &ogat% s#+ldat
/n am&rozie
1
% un g(t al& #a laptele% o&ra.i de purpur+ pe #are #+deau
ni,te &u#le r+su#ite #u art+% unele at(rn(ndu-i pe 'runte% iar altele pe
spate ,i str+lu#irea lor era a,a de or&itoare% /n#(t #1iar lumina l+mpii
/n#epu s+ tremure ,i s+ p+leas#+ Pe umerii zeului z&ur+tor str+lu#eau
dou+ aripioare aidoma 'lorilor n+p+dite de rou+ de un roz pal%
s#(nteietor% ,i #u toate #+ erau /n repaos% pu'ul dul#e ,i moale de pe
marginile lor tremura /ntr-o u,oar+ '(l'(ire ,i nu /n#eta de a se agita
Oestul #orpului s+u era at(t de str+lu#itor ,i de 'rumos% /n#(t Jenus n-ar
a$ea moti$ s+ regrete #+ l-a adus pe lume La pi#iorul patului se a'la
ar#ul% o tol&+ ,i s+ge)ile% arme gata s+ dea as#ultare a#estui puterni# zeu
Ps2#1e nu se mai s+tura pri$indu-le ?n nem+rginita ei #uriozitate% ea
e*amineaz+ ,i admir+ armele so)ului s+u- s#oate din tol&+ o s+geat+ ,i o
/n#ear#+ pe $(r'ul degetului mare% #a s+ $ad+ da#+ $(r'ul /i este &ine
as#u)it% dar #1iar /n #lipa a#eea% tremur(ndu-i m(na% ea apas+ #e$a mai
tare ,i se /n)eap+ destul de ad(n# pentru #a la supra'a)a pielii s+-i apar+
#(te$a mi#i pi#+turi de s(nge tranda'iriu Ast'el% '+r+ s+ ,tie% Ps2#1e se
/ndr+goste,te ea /ns+,i de Amor ,i% aprinz(ndu-se din #e /n #e mai mult
de patim+ pentru zeul Iu&irii% se aplea#+ p+tima,+ asupra lui% #u &uzele
/ntredes#1ise de pl+#ere% /l a#oper+ /n gra&+ #u nenum+rate ,i /n'o#ate
s+rut+ri% tem(ndu-se doar s+ nu-l trezeas#+ prea #ur(nd din somn
=ar /n timp #e ea% ame)it+ de at(ta 'eri#ire ,i #u inima r+nit+ plute,te
/n ne1ot+r(re% lampa pe #are o a$ea /n m(n+% 'ie din #ea mai nelegiuit+
per'idie% 'ie dintr-o $ino$at+ gelozie% sau 'iind#+ ea /ns+,i ardea de
ner+&dare s+ ating+ un trup at(t de 'rumos ,i s+-l s+rute% #a s+ zi# a,a%
deodat+ arun#+ din 'o#arul luminii sale o pi#+tur+ de untdelemn 'ier&inte
1
!omeri#a 1ran+ a zeilor a de$enit la Apuleius un par'um pentru /nmiresmarea
pletelor
pe um+rul drept al zeului A1% /ndr+znea)+ ,i neso#otit+ lamp+% r+u
slu.e,ti tu dragosteaG Cum% tu arzi pe /nsu,i zeul #are aprinde 'la#+ra
ori#+rei iu&iri% tu% #are% '+r+ /ndoial+% ai 'ost n+s#o#it+ de $reun
/ndr+gostit #a s+ se poat+ &u#ura mai mult timp ,i #1iar noaptea de
'arme#ul iu&itei saleG Keul% sim)ind arsura% se de,tept+ &rus#% ,i% $+z(nd
#+ taina lui a 'ost tr+dat+ /n mod a,a de .ignitor% '+r+ s+ spun+ o $or&+%
z&oar+ /ndat+ dinaintea o#1ilor ,i din &ra)ele mult ne'eri#itei lui so)ii
=ar Ps2#1e% #1iar /n #lipa #(nd el se /n+l)a% /i #uprinde #u am(ndou+
m(inile pi#iorul drept ,i% ast'el at(rnat+ de el /n timpul plutirii lui prin
$+zdu1% nenoro#ita /l /nso)e,te /n z&oru-i leg+nat prin /mp+r+)ia norilor%
p(n+ #(nd% /n s'(r,it sleit+ de puteri% /,i desprinde m(inile ,i #ade .os pe
p+m(nt
Keul% #are /n#+ o iu&ea% nu o p+r+si /n durerea ei ,i% z&ur(nd pe un
#1iparos $e#in% din $(r'ul lui /i $or&i ast'el% ad(n# mi,#at-
A5ult prea /n#rez+toare Ps2#1e% eu% /n lo# s+ as#ult de porun#ile
mamei mele Jenus% #are-mi #eruse s+ te leg printr-o puterni#+ iu&ire de
un om $redni# de pl(ns ,i din neamul #el mai .os% ,i s+ te #ondamn la o
#+s+torie ne$redni#+ de tine% am pre'erat s+ z&or eu /nsumi la tine% #a un
/ndr+gostit =ar m-am purtat #u u,urin)+% ,tiu% 'iind#+ eu% renumit
arun#+tor de s+ge)i% m-am r+nit singur #u una dintre s+ge)ile mele% ,i te-
am '+#ut so)ia mea% pentru #a tu s+ $ezi /n mine un monstru ,i s+ retezi
#u pumnalul un #ap ai #+rui o#1i te pri$es# #u at(ta dragE =e #(te ori te-
am s'+tuit s+ 'ii #u #ea mai mare &+gare de seam+G =e #(te ori te-am
/n,tiin)at% #u at(ta drag% s+ te p+ze,ti de toate a#este prime.diiG =ar
&unele tale po$+)uitoare /,i $or primi /n #ur(nd r+splata pentru
prime.dioasele s'aturi #e )i-au dat Pe tine /ns+ te $oi pedepsi numai prin
'uga meaB S'(r,ind a#este #u$inte% /,i lu+ z&orul /n $+zdu1 ,i disp+ru
Ps2#1e% /ntins+ la p+m(nt ,i urm+rind #u o#1ii% #(t putea s+ $ad+%
z&orul so)ului s+u% se #1inuia amarni# strig(ndu-l ,i pl(ng(nd '+r+
n+de.de C(nd /ns+% purtat de aripi% el se ridi#+ /n $+zdu1 la o mare
/n+l)ime ,i pieri din o#1ii ei% ea se repezi pe malul unui 'lu$iu din
apropiere ,i se arun#+ /n ap+ =ar &ine$oitorul 'lu$iu% din respe#t% '+r+
/ndoial+% pentru zeul #are de o&i#ei aprinde ,i apele% dar ,i dintr-o team+
personal+% o prinse /ndat+ /ntr-o $ol&ur+ de $al ,i% '+r+ s+-i 'a#+ ni#iun
r+u% o depuse pe malul #ati'elat de o iar&+ deas+
9o#mai atun#i% din /nt(mplare% Pan% zeul rusti#% ,edea pe o mo$il+
aproape de 'lu$iu El o str(ngea /n &ra)e pe E#1o
1
% zei)+ de munte% ,i o
1
Unii poe)i i-au atri&uit lui Pan o iu&ire ne/mp+rt+,it+ pentru E#1o% nim'+ a
mun)ilor Pentru a se r+z&una #+ a 'ost dispre)uit% Pan a silit pe ni,te p+stori s+ o
/n$+)a s+ repete tot 'elul de #(nte#e Aproape de mal z&urau #aprele sale
#are p+,teau i#i ,i #olo iar&a de pe malul apei Keul #u pi#ioare de )ap%
#are #uno,tea nenoro#irea Ps2#1ei% $+z(nd-o at(t de o&idit+ ,i de sleit+
de puteri% o #1eam+ la el #u &l(nde)e ,i #u $or&e pline de &un+tate o
m(ng(ie ast'el- A6rumoasa mea #opil+% e drept #+ eu nu sunt de#(t un
om de la )ar+% un p+stor de #apre% dar gra)ie &+tr(ne)ii mele /naintate am
do&(ndit mult+ e*perien)+ =a#+ nu m+ /n,el /n &+nuielile mele 0 #eea
#e /ntr-ade$+r oamenii #u .ude#at+ numes# pro'e)ie 0 a#est pas ,o$+itor
,i de #ele mai multe ori nesigur% prea marea paloare a 'e)ei tale% a#este
suspine nes'(r,ite ,i #1iar a#east+ triste)e din o#1ii t+i% totul m+ 'a#e s+
$+d #+ su'eri din #auza unei prea mari iu&iri =e a#eea% as#ult+-m+ pe
mine- nu te mai arun#a /n pr+pastie ,i nu mai /n#er#a s+-)i pui #ap+t
zilelor prin ori#e 'el de moarte n+prasni#+ >terge-)i la#rimile% potole,te-
)i m(1nirea ,i mai degra&+ #inste,te #u rug+#iuni ,i prinoase pe
Cupidon% #el mai mare dintre zei% ,i #um e t(n+r% 'erme#+tor ,i senzual%
#aut+ s+-i #(,tigi &un+$oin)a printr-o dul#e supunereB
Ast'el $or&i zeul p+stor Ps2#1e nu-i r+spunse nimi#% #i ador(ndu-l
numai #a pe o di$initate o#rotitoare% /,i #ontinu+ drumul =ar% dup+ #e
r+t+#i destul% #u pasul o&osit% spre s'(r,itul zilei% apu#(nd pe o pote#+
ne#unos#ut+ #are du#ea la $ale% a.unse /n apropierea unui ora,% unde
domnea &+r&atul uneia dintre surorile sale Ps2#1e% a'l(nd a#est lu#ru%
#eru s+ se anun)e prezen)a sa a#estei suroriH 'u primit+ /ndat+ ,i dup+ #e
se /m&r+)i,ar+ ,i-,i adresar+ re#ipro# #u$inte ama&ile% sora /ntre&(nd-o
de moti$ul $enirii ei% Ps2#1e /n#epu ast'el- APi-adu#i aminte% desigur% de
s'atul pe #are am(ndou+ mi l-a)i dat 5i-a)i spus #+ un monstru% su&
'alsul nume de &+r&at% $enea noaptea s+ doarm+ l(ng+ mine ,i m-a)i
po$+)uit #a% mai /nainte de a 'i /ng1i)it+ eu% nenoro#ita% /n la#omul lui
p(nte#% s+-l u#id #u un 1anger #u dou+ t+i,uri Ca ,i $oi% am g+sit &un
a#est lu#ru% dar /ndat+ #e apropiai lampa ,i-i z+rii 'a)a% a$ui /naintea
o#1ilor o /ntru#1ipare minunat+ ,i #u totul di$in+- era /nsu,i 'iul zei)ei
Jenus% da% era #1iar Cupidon% #u'undat /ntr-un somn lini,tit 6erme#at+
de 'rumuse)ea unui ast'el de ta&lou ,i tul&urat+ de n+$alni#a 'or)+ a
iu&irii% su'eream din #auza neputin)ei de a-mi potoli arz+toarele-mi
dorin)e% #(nd% deodat+% printr-o /nt(mplare #u ade$+rat nenoro#it+%
lampa #are ardea arun#+ o pi#+tur+ de untdelemn 'ier&inte pe um+rul
s+u =urerea /l trezi /ndat+ ,i% $+z(ndu-m+ /narmat+ #u 'ier ,i 'o#% /mi
spuse- RCrima ta e /ngrozitoare% p+r+se,te numaide#(t patul meu ,i ia tot
taie /n &u#+)i% dar #1iar ,i dup+ moarte% ea ,i-a p+strat darul de a repeta sunetele
,i #(nte#ele
#e-)i apar)ine
1
A#um m+ $oi #+s+tori #u sora ta /n #1ip legiuit ,i #u toat+
pompa #u$enit+S
2
0 ,i el a pronun)at numele t+u 0 ,i /ndat+ porun#i
Ke'irului s+ su'le ,i s+ m+ arun#e a'ar+ din #uprinsul palatului s+uB
Ps2#1e nu terminase /n#+ &ine $or&a% #(nd sora sa% /mpins+ de o
pasiune ne&un+ ,i de #riminala-i gelozie #are o #1inuia% /n,al+ pe
&+r&atul ei printr-o min#iun+ dinainte preg+tit+ ,i% su& #u$(nt #+ ar 'i
a'lat #e$a despre moartea uneia din rudele sale% se /m&ar#+ numaide#(t
,i a.unse repede la st(n#+ ,i% #u toate #+ atun#i su'la un alt $(nt% totu,i%
m(nat+ de o speran)+ oar&+ ,i de ner+&dare% /n#epu s+ strige- APrime,te-
m+% Cupidon% prime,te o so)ie $redni#+ de tine% ,i tu% Ke'ire% poart+ pe
aripile tale pe su$erana taGB Spun(nd a#estea ea se repezi #u putere ,i se
arun#+ /n pr+pastie =ar nu putu a.unge /n $ale ni#i #el pu)in moart+%
#+#i% zdro&indu-se de #ol)ii as#u)i)i ai st(n#ilor% mem&rele i se risipir+ /n
toate p+r)ile a,a #um merita ,i% m+runtaiele 'iindu-i '+#ute &u#+)i% ser$ir+
de 1ran+ p+s+rilor ,i 'iarelor s+l&ati#e A,a a 'ost s'(r,itul ei
Pedeapsa #eleilalte surori nu /nt(rzie ni#i ea prea mult ?ntr-ade$+r
Ps2#1e% pornind iar+,i la drum% #u pasul r+t+#itor% a.unse /ntr-o alt+
#etate% /n #are lo#uia #ealalt+ sor+ a ei ?n,elat+ ,i a#easta de a#eea,i
am+gitoare n+s#o#ire ,i% plin+ de ner+&dare de a lua lo#ul surorii mai
mi#i printr-o #+s+torie #riminal+% ea alerg+ repede la st(n#+ ,i%
arun#(ndu-se /n pr+pastie% /,i g+si o moarte asem+n+toare
?n timp #e Ps2#1e% st+p(nit+ numai de g(ndul de a g+si pe Cupidon%
'+#ea o#olul lumii% a#esta% su'erind de arsura l+mpii% gemea #ul#at #1iar
/n patul mamei sale Atun#i pes#+ru,ul% pas+rea a#eea 'oarte al&+% #are
/n z&orul ei atinge numai /n trea#+t #u aripile #restele $alurilor m+rii% se
d+du repede a'und /n ad(n#urile o#eanului ,i% oprindu-se to#mai l(ng+
Jenus #are se s#+lda ,i /nota% /i aduse la #uno,tin)+ #+ 'iul ei se a'l+ gra$
r+nit de o arsur+ ,i za#e /n pat 'oarte a&+tut% ne,tiind da#+ se $a 'a#e
&ineH #+ /n toat+ lumea se r+sp(ndes# tot 'elul de z$onuri ,i &at.o#uri #e
#reeaz+ o ur(t+ reputa)ie Jenerei ,i 'amiliei saleH #+ ei nu se mai arat+
ni#+ieri% pentru #+ 'iul s-a retras /n mun)i #u o 'emeie des'r(nat+% /n timp
#e mama lui se $esele,te s#+ld(ndu-se /n $alurile m+riiH #+ din a#east+
pri#in+ nu mai e ni#io pl+#ere% ni#io gra)ie% ni#io $oio,ie% #+ a#um totul
/n lume e ur(t% grosolan ,i dezgust+tor% ,i de a#eea nu mai sunt ni#i
prietenii /mp+rt+,ite% ni#i nun)i 'eri#ite% ni#i #+sni#ii unite ,i ni#i #opii
1
Era 'ormula o&i,nuit+ de #are se ser$ea &+r&atul #(nd di$or)a de so)ia sa
2
C+s+toria religioas+% #ele&rat+ /n prezen)a preo)ilor ,i a ze#e #et+)eni% /n #are
se adu#ea #a o'rand+ o turt+ din '+in+ de gr(u &far*$ a primit numele de
confarreatio. A#east+ tradi)ional+ #eremonie #+zuse demult /n desuetudine
iu&i)ii% #+ e un des'r(u nemai$+zut% ,i ni#iun 'el de dispre) pentru
p(ng+rirea leg+turilor dintre oameni
Ast'el /mpuia ure#1ile Jenerei% de'+im(ndu-i 'iul #u &(r'ele ei%
a#east+ pas+re lim&ut+ ,i 'oarte indis#ret+
ACum% strig+ Jenus% m(niat+ 'o#% poama mea de 'iu are a,adar o
iu&it+E !ai% spune-mi tu% #are singur+ m+ slu.e,ti #u #redin)+% spune-mi
numele a#eleia #are a ademenit un #opil ne$ino$at ,i /n#+ '+r+ &ar&+
Iare e $reuna din poporul nim'elor% $reuna dintre !ore
1
% dintre 5uze%
sau $reuna din :ra)iile #are sunt /n slu.&a meaEB
Pas+rea lim&ut+ nu putu s+-,i )ie gura- A@u ,tiu% st+p(n+% zise ea% dar%
pe #(t mi se pare% se spune #+ e amorezat la ne&unie de o 'at+ #u numele
de Ps2#1e% da#+-mi adu# eu &ine aminteB
ACumG strig+ Jenus /n'uriat+% iu&e,te #u ade$+rat pe Ps2#1e% ri$ala
'rumuse)ii mele% pe a#eea #are m+ geloze,te ,i $rea s+-mi r+peas#+
numeleG Sigur #+ &+iatul +sta ,i-a /n#1ipuit #+ eu sunt o mi.lo#itoare ,i
#+ i-am ar+tat pe a#east+ 'at+ u,urati#+ numai spre a-i 'a#e #uno,tin)+GB
8om&+nind ast'el% ie,i repede din 'undul m+rii ,i numaide#(t se
/ndrept+ spre palatul ei de aur% unde% g+sind pe 'iul s+u &olna$% dup+
#um i se spusese% #1iar de la u,+ /n#epe s+ strige din toate puterile-
A6rumoas+ purtare ,i% #e-i drept% $redni#+ s+ 'a#+ #inste ,i 'amiliei ,i
&unelor tale mora$uriG 5ai /nt(i% #um )i-ai /ng+duit s+ #al#i /n pi#ioare
porun#ile mamei tale% mai mult /n#+% ale su$eranei taleE =e #e n-ai '+#ut
pe ri$ala mea s+ su'ere o#ara unei iu&iri de r(ndE Apoi% #um ai /ndr+znit
tu% un #opil% la $(rsta asta% #u /m&r+)i,+rile tale des'r(nate ,i prea
timpurii% s+ 'a#i din ea so)ia ta ,i s+ m+ sile,ti s+ suport #a nor+ o
$r+.ma,+E =esigur% /)i /n#1ipui% se#+tur+ #e e,ti% #orup+torule%
nesu'eritule% #+ numai tu po)i a$ea #opii ,i #+ eu% din #auza $(rstei% nu
mai sunt /n stare s+ 'iu mam+G =ar &ine$oie,te s+ ,tii #+ $oi a$ea alt 'iu
#u mult mai &un de#(t tine 8a% #a s+ te 'a# s+ sim)i ru,inea ,i mai mult%
$oi adopta pe $reunul dintre tinerii s#la$i% n+s#u)i /n #asa mea% ,i lui /i
$oi da a#este aripi% tor)a% ar#ul ,i s+ge)ile tale% /n s'(r,it% toate a#ele
atri&ute #are-mi apar)ineau mie ,i pe #are nu pentru a#east+ /ntre&uin)are
)i le dasem =e alt'el% s+ ,tii% #+ spre a te /nzestra #u toate a#estea% n-am
luat nimi# din a$erea tat+lui t+u
2
=ar tu ai 'ost r+u #res#ut din 'rageda-)i
1
Kei)ele anotimpurilor% #are 'a# parte din suita Jenerei% /mpreun+ #u :ra)iile%
/ntru#1ip(nd 'rumuse)ea /n general ,i #ea din natur+ /n spe#ial
2
Cupidon era 'iul lui 5arte ,i al Jenerei% sau al lui Jul#an ,i al JenereiE
P+rerile s#riitorilor di'er+ /n a#east+ pri$in)+ Apuleius% 'iind#+-l d+ pe 5arte #a
tat+ $itreg% /l so#ote,te 'iu al lui Jul#an
#opil+rie ,i ai m(ini nest+p(nite =e at(tea ori ai &+tut /n mod
ne#u$iin#ios pe #ei mai mari de#(t tine ,i #1iar pe mine% mama ta% pe
mine /ns+mi% #+l+ule% nu m+ .igne,ti /n 'ie#are ziE =e at(tea ori m-ai
lo$it ,i% /n tot #azul% m+ dispre)uie,ti% #a ,i #um n-a, a$ea &+r&at =e
tat+l t+u $itreg% a#el mare ,i puterni# o,tean% tu n-ai ni#io team+ ,i #um
ai putea s+ ai% da#+% spre a-mi 'a#e mie ne#az% ai luat o&i#eiul s+-i 'a#i
rost de )iitoare tinere ,i 'rumoaseG =ar am s+ te 'a# eu s+ te #+ie,ti de
z&enguiala ta amoroas+ ,i s+ sim)i nepl+#erea ,i am+r+#iunea a#estei
#+s+torii A#um /ns+% a.uns+ de r(sul lumii% #e s+ 'a#E Cui s+ m+
adresezE Cum s+ pedepses# pe a#est mi# ,arpeE S+ m+ du# s+ #er a.utor
$r+.ma,ei mele Cump+tarea% pe #are de-at(tea ori am .ignit-o% pentru a
satis'a#e #apri#ioasele pl+#eri ale a#estui #opilE =ar #um s+ m+ dau /n
$or&+ #u o 'emeie a,a de grosolan+ ,i #u /n'+)i,area at(t de ne/ngri.it+E
5+ /n'ior la g(ndul a#esta ,i% totu,i% #onsolarea r+z&un+rii% indi'erent de
unde ar $eni% nu este de dispre)uit
=a% Cump+t+rii $a tre&ui s+ m+ adresez% #+#i numai ea e /n stare s+
pedepseas#+ #u toat+ asprimea pe a#est des'r(nat% s+-i goleas#+ tol&a ,i
s+-i 'r(ng+ 'ierul s+ge)ilor% s+-i destind+ #oarda ar#ului% s+-i sting+ tor)a
,i s+-i /n'r(neze #1iar trupul printr-o aspr+ a&stinen)+ @umai atun#i m-
a, putea #rede pe deplin r+z&unat+ de o#ara #e mi s-a adus% #(nd ea /i $a
'i ras p(n+ la piele super&ele lui &u#le de #uloarea aurului% prin #are de-
at(tea ori mi-am tre#ut u,or degetele% ,i #(nd /i $a 'i s#urtat a#este aripi%
pe #are eu le-am udat #u $aluri de ne#tar iz$or(te din s(nul meuGB
Ast'el $or&ind% ea se repezi 'urioas+ din palatul s+u ,i #u 'ierea
/n#ins+ de m(nie 0 m(nie de JenusG =ar Ceres ,i Iunona se luar+ /ndat+
dup+ ea ,i% $+z(nd-o a,a de aprins+ la 'a)+% o /ntrea&+ de #e printr-o at(t
de groazni#+ /n#runtare de spr(n#ene /ntune#+ 'arme#ul ,i str+lu#irea
'rumo,ilor ei o#1i AJ+ /nt(lnes# to#mai la timp% le zise ea% 'iind#+
inimii mele at(t de aprinse $oi sunte)i /n stare s+-i da)i satis'a#)ia
a,teptat+G J+ rog% 'a#e)i tot #e st+ /n puterea $oastr+ ,i a.uta)i-m+ s+
g+ses# pe a#east+ Ps2#1e% #are a 'ugit ,i nu ,tiu unde se as#unde C+#i%
desigur% $oi #unoa,te)i 'aimosul s#andal din 'amilia mea ,i ispra$a
a#eluia pe #are nu $reau s+-l mai numes# 'iul meuGB Atun#i zei)ele% #are
,tiau #e se petre#use% /n#er#ar+ s+ potoleas#+ ast'el #umplita m(nie a
Jenerei- ACe mare gre,eal+ a '+#ut 'iul t+u% zei)+% #a s+ te /mpotri$e,ti
#u at(ta /n#+p+)(nare pl+#erilor lui ,i s+ dore,ti #u at(ta patim+ pierderea
a#eleia pe #are o iu&e,teE Ce #rim+ e% m+ rog% da#+ a '+#ut o#1i dul#i
unei 'ete 'rumoaseE @u ,tii #+ e &+r&at ,i #+ e t(n+rE Sau poate ai uitat e
$(rst+ areE 6iind#+-,i poart+ anii #u gra)ie% ai s+-l so#ote,ti /ntotdeauna
#a pe un #opilE =e alt'el% tu% #are e,ti mam+ ,i /n a'ar+ de asta o 'emeie
#u .ude#at+% $rei s+ urm+re,ti $e,ni# #u o prea mare aten)ie p(n+ ,i
.o#urile amoroase ale 'iului t+u% s+-l do.ene,ti pentru ne/n'r(nata lui
pornire spre pl+#eri% s+ lup)i /mpotri$a iu&irilor lui ,i s+ os(nde,ti% la un
'iu a,a de 'rumos% to#mai legile tale ,i pl+#erile pe #are le gu,ti tuE Ce
zeu% #e muritor ar putea admite #a tu% #are semeni /n tot uni$ersul
arz+toarele dorin)e% s+ interzi#i pl+#erea iu&irii /n 'amilia ta ,i s+ opre,ti
pe 'iul t+u de la dreptul 'ires# de a lua parte la sl+&i#iunile se*ului
'rumosEB
Cu ast'el de #u$inte% #ele dou+ zei)e% #are se temeau de s+ge)ile lui
Cupidon% /l lingu,eau ,i-l ap+rau /n lipsa lui% #u g(ndul de a-i do&(ndi
&un+$oin)a =ar Jenus% indignat+ #+-i sunt luate /n r(s insultele pe #are
le-a primit% le /ntoarse spatele ,i #u un pas gr+&it se /ndrept+ spre mare
CARTEA A ASEA
?n $remea a#easta% Ps2#1e% alerg(nd la /nt(mplare /n toate p+r)ile% /,i
#+uta ziua ,i noaptea% '+r+ odi1n+% so)ul ,i% ori#(t era el de m(niat% /n
inima ei /n#ol)ise o ,i mai puterni#+ dorin)+% da#+ nu de a-l /m&una prin
dezmierd+rile unei so)ii% #el pu)in de a-l /nduple#a prin rug+#iunile ei de
s#la$+ K+rind de departe un templu pe #reasta unui munte r(pos% /,i
spuse- ACine ,tie da#+ nu lo#uie,te a#olo so)ul ,i st+p(nul meuEM >i
numaide#(t /,i /ndrept+ pa,ii repezi /ntr-a#olo% unde #u toat+ o&oseala ei
ne#urmat+% o m(nau ,i speran)ele ,i dorin)ele sale Ea ur#+ muntele #u
mult #ura.% intr+ /n templu ,i /naint+ p(n+ aproape de altar
1
,i de statuia
di$init+)ii Ai#i $+zu spi#e de gr(u /n gr+mezi ,i altele /mpletite /n
#ununi% ,i de asemenea ,i spi#e de orz 5ai erau a#olo ,i #oase ,i tot
'elul de unelte pentru mun#a se#eri,ului% dar toate az$(rlite pe .os ,i
ameste#ate '+r+ ni#io r(nduial+% a,a #um le arun#+ de o&i#ei m(inile
mun#itorilor #(nd sunt o&osi)i ,i nu mai pot de #+ldur+ Ps2#1e alese #u
gri.+ toate a#este lu#ruri% le a,ez+ pe 'ie#are la lo#ul s+u ,i puse totul /n
ordine% /n#redin)at+ /ntr-ade$+r #+ nu tre&uie s+ negli.eze templele ,i
#eremoniile ni#i unei di$init+)i ,i #+ de la to)i zeii tre&uie s+ #ear+ o mil+
&ine$oitoare
Pe #(nd era aple#at+ asupra lu#rului ei #u #ea mai mare r($n+ ,i
1
Literal- p(n+ la pern+ ?n mi.lo#ul templelor se ridi#au mi#i paturi pe #are se
a,ezau statuile zeilor ,i ale zei)elor
aten)ie% Ceres% 1r+nitoarea muritorilor% o z+ri de departe ,i s#oase un
lung strig+t de mirare- AA1% nenoro#it+ Ps2#1eG Jenus% '+r+ s+ ,tie #e-i
odi1na% /)i #aut+ urma /n tot uni$ersulH #u o 'urie ne/mp+#at+% ea $rea s+
te pedepseas#+ #u moartea ,i% pentru a se r+z&una% se 'olose,te de toat+
puterea ei de zei)+ Iar tu a#um te o#upi de interesele mele% ,i la ori#e alt
lu#ru te g(nde,ti /n a'ar+ de sal$area taGB
Atun#i Ps2#1e se arun#+ la genun#1ii zei)ei ,i% s#+ld(ndu-i pi#ioarele
#u ,iroaie de la#rimi ,i m+tur(nd p+m(ntul #u p+rul ei% /i #ere o#rotire #u
multe ,i 'ier&in)i rug+#iuni
AA1G zise ea% pe a#east+ m(n+ a ta% #are 'a#e p+m(ntul s+ rodeas#+%
pe $eselele s+r&+tori ale se#eri,ului% pe misterele se#rete ale #o,urilor
1
%
pe #arul t+u z&ur+tor la #are sunt /n1+ma)i &alauri supu,i porun#ilor
tale
2
% pe &razdele ogoarelor si#iliene
D
% pe #arul r+pitor #are a 'urat pe
Proserpina% pe p+m(ntul
4
#are o )ine as#uns+% pe /ntune#oasa ei nunt+
s+$(r,it+ su& p+m(nt% pe tor)ele #are% dup+ a'larea 'ii#ei tale% )i-au
luminat drumul la /ntoar#erea din In'ern% /n s'(r,it% pe toate tainele #e
/n$+luie /n t+#ere san#tuarul t+u din Eleusis
5
% #etate a Ati#ei% 'ie-)i mil+
de nenoro#ita de Ps2#1e% #are implor+ a.utorai t+u Las+-m+ s+ m+
as#und numai #(te$a zile /n mi.lo#ul a#estei gr+mezi de spi#e% p(n+ #e
timpul $a 'i domolit #ruda m(nie a unei zei)e at(t de puterni#e% sau #el
pu)in p(n+ #(nd un r+stimp de odi1n+ /mi $a 'i re'+#ut puterile sleite de
o at(t de /ndelungat+ o&oseal+GB
Ceres /i r+spunse- ALa#rimile ,i rug+#iunile tale m-au mi,#at ad(n# ,i
a, $rea s+ te a.ut% dar nu pot s-o sup+r pe Jenus% ruda mea% #u #are
/ntre)in $e#1i leg+turi de prietenie ,i #are% pe l(ng+ asta% e ,i o 'emeie
'oarte &un+ =e a#eea p+r+se,te #(t mai repede a#est templu ,i so#ote,te-
te 'eri#it+ #+ nu te re)in ai#i% pun(ndu-te su& paz+GB
Alungat+ ast'el /mpotri$a a,tept+rilor ei% Ps2#1e '+#u #ale-ntoars+ #u
1
Atri&utele se#rete ale zei)ei Ceres erau depuse% /n zilele de s+r&+toare% /n
#o,uri purtate de 'emei% numite #ane'ore
2
E #arul /n1+mat #u ,erpi /naripa)i% pe #are Ceres i-a dat lui 9riptolem #a s+
du#+ oamenilor &ine'a#erea gr(ului
3
Si#ilia era so#otit+ leag+n al Cererei% al Proserpinei ,i al artei de a #ulti$a
p+m(ntul Oomanii au numit-o gr(narul Italiei
4
Ceres o&)inu #a Proserpina s+ petrea#+ ,ase luni ale anului #u so)ul s+u /n
In'ern% ,i ,ase luni #u ea pe p+m(nt Cei #are $or s+ g+seas#+ o e*pli#a)ie a
a#estei alegorii% pretind #+ Ceres este "mntul ,i Proserpina smn/a% ,ase luni
as#uns+ su& p+m(nt ,i ,ase luni $izi&il+ pe p+m(nt

Ira,ul situat /ntre 5egara ,i Pireu% #ele&ru printr-un super& templu al zei)ei
Ceres Ast+zi se nume,te Leptin
su'letul n+p+dit de o /ndoit+ m(1nire
1
?ntor#(ndu-se /napoi% z+ri de
departe /ntr-o p+dure s'(nt+% /n 'undul unei $(l#ele% un alt templu #l+dit
#u o des+$(r,it+ art+ Joind s+ nu lase s+-i s#ape ni#io putin)+ de
sal$are% 'ie #1iar una /ndoielni#+% ,i s+ implore a.utorul ori#+rei
di$init+)i% se apropie de u,ile s'inte Ai#i $+zu daruri minunate ,i ro#1ii
&rodate #u litere de aur% at(rnate de #rengile ar&orilor ,i de u,i% #are% pe
l(ng+ e*primarea re#uno,tin)ei pentru &ine'a#erile primite% ar+tau ,i
numele zei)ei #+reia-i 'useser+ /n#1inate Atun#i% #az(nd /n genun#1i ,i
#u m(inile /m&r+)i,(nd altarul /n#+ 'umeg(nd de .ert'e% dup+ #e mai /nt(i
/,i ,terse la#rimile% ea se rug+ ast'el-
ASor+
2
,i so)ie a marelui Iupiter% 'ie #+ lo#uie,ti /n $e#1iul t+u templu
din insula Samos
D
#are se m(ndre,te #+ )i-a dat lumina zilei% #+ a auzit
primele tale s#(n#ete de #opil ,i te-a 1r+nit /n #opil+ria ta% 'ie #+ $izitezi
adesea 'eri#itele lo#uin)e ale tru'a,ei Cartagine #are te ador+ su& #1ipul
unei 'e#ioare #utreier(nd #erul pe spatele unui leu
4
% 'ie #+% /n apropiere
de malurile 'lu$iului Ina#1us
5
% #are de mult+ $reme te 'a#e #unos#ut+
posterit+)ii #a so)ie a lui Iupiter 9un+torul ,i #a regin+ a zei)elor%
o#rote,ti $estitele ziduri ale Argosului
3
% tu% pe #are /ntregul Irient te
ador+ su& numele de K2gia
7
,i tot I##identul su& a#ela de Lu#ina
L
% 'u
pentru mine% /n nem+rginita mea nenoro#ire% Iuno Sal$atoarea ,i% $+z(nd
#(t sunt de isto$it+ de groazni#ele /n#er#+ri prin #are am tre#ut% s#ap+-
m+ de teama unei nenoro#iri #are m+ amenin)+ C+#i pe #(t ,tiu eu% tu ai
o&i#eiul de a da a.utor din propria-)i pornire 'emeilor /ns+r#inate #are
sunt /n prime.dieB
Pe #(nd ea se ruga ast'el% Iuno i se ar+t+ numaide#(t /n toat+
str+lu#irea maiest+)ii sale di$ine >i /ndat+ spuse Ps2#1ei- A5ult a, $rea%
1
=e re'uzul zei)ei Ceres ,i de teama pe #are i-o inspira Jenus
2
Prin Iupiter 'izi#ienii /n)elegeau eterul sau focul$ iar prin Iunona aerul. =e ai#i
du&la leg+tur+ /ntre a#este di$init+)i% pentru #+ #ele dou+ se unes# ,i sunt de o
egal+ 'ine)e ,i limpezime
3
?nainte de #+s+toria ei #u Iupiter% Iunona a 'ost adorat+ mai /nt(i /n Samos
=up+ legenda lo#al+% ea se n+s#use #1iar /n a#east+ insul+
4
Kei)a suprem+ a Cartaginei% 9anit% asimilat+ de romani #u Iunona

Ina#1us% primul rege al Argosului% a dat numele s+u 'lu$iului #are #urge pe
l(ng+ a#est ora,% numit ast+zi Planizza
!
?n epo#a 1omeri#+% Iunona a$ea la Argos san#tuarele sale #ele mai $estite
"
Kei)+ a #+s+toriilor% adorat+ su& a#est epitet /n :re#ia 5are% adi#+ /n #oloniile
gre#e,ti din Italia meridional+ ,i Si#ilia ?n latin+ i se zi#ea luno iuga.
#
Lu#ina era o#rotitoarea na,terilor la romani (la gre#i Eileit12ia" Ea era
$enerat+ #u a#est nume /n apusul :re#iei 5ari% a,adar /n restul Italiei
pe tot #e am mai s'(nt% s+ as#ult rug+#iunea #e-mi 'a#i% dar &una-
#u$iin)+ nu-mi /ng+duie s+ te o#rotes# /mpotri$a $oin)ei Jenerei% nora
mea
1
% pe #are /ntotdeauna am iu&it-o #a pe 'ii#a mea =e alt'el% #1iar
legile m-ar opri s+ dau azil s#la$ilor str+ini #are au 'ugit de la st+p(nii
lor
2
B
A#east+ nou+ lo$itur+ a Soartei o zdro&i #u totul pe Ps2#1e
@eput(nd s+ g+seas#+ pe /naripatu-i so) ,i pierz(nd ori#e speran)+ de
s#+pare% ea /n#epu s+ #ugete /n sinea ei ast'el- ACe alt spri.in mai pot
#+uta sau a$ea a#um% /n marea mea nenoro#ire% #(nd ni#i #1iar a#este
zei)e% #u toat+ &un+$oin)a lor% nu pot s+ m+ a.uteE /n#on.urat+ de at(tea
#urse% /n#otro s+-mi mai /ndrept pa,iiE /n #e ad+post sau /n #e #ol)i,or
/ntune#os s+ m+ as#und #a s+ pot s#+pa de pri$irile neiert+toare ale
puterni#ei JenusE ?n s'(r,it% s+rman+ Ps2#1e% de #e nu iei o 1ot+r(re
&+r&+teas#+E Oenun)+ #u #ura. la o sla&+ ,i am+gitoare speran)+% pred+-
te de &un+$oie su$eranei tale Supunerea ta% #1iar t(rzie% poate #+-i $a
potoli m(nia ,i #ruzimea Cine ,tie da#+ pe a#el pe #are-l #au)i de-at(ta
$reme n-ai s+-l g+se,ti #1iar a#olo% /n palatul mamei saleEB Ast'el
preg+tit+ pentru o /ndoielni#+ supunere% &a #1iar pentru o moarte sigur+%
se g(ndea /n sinea ei #um s+ /n#eap+ rug+#iunea #e $oia s+-i adreseze
?n a#est timp% Jenus% renun)(nd la toate mi.loa#ele de #er#etare pe
p+m(nt% $oia s+ se ur#e /n Ilimp Ea d+du porun#+ s+ i se preg+teas#+
iute #arul ei de aur pe #are Jul#an% minunat giu$aergiu
D
% i-l lu#rase #u
toat+ gri.a ,i m+iestria sa% ,i pe #are i-l o'erise #a dar de nunt+% /nainte de
preg+tirea #+s+toriei lor Era o lu#rare 'in+ ,i elegant+% mul)umit+
is#usin)ei #u #are metalul 'usese me,terit #u pila ,i su&)iat ,i% prin #1iar
pierderea a#estui aur% ea do&(ndise un ,i mai mare pre) =in marele
num+r de porum&i)e #are st+teau /n .urul iata#ului zei)ei% /naintar+ patru%
al&e #a z+pada ,i% aple#(nd $oioase g(turile lor sm+l)ate% /,i stre#urar+
#apul /ntr-un .ug /mpodo&it #u pietre s#umpe% ,i% dup+ #e st+p(na lor se
ur#+ /n #ar% /,i luar+ z&orul% 'eri#ite Carul zei)ei e /nso)it de $r+&ii
4
#are
se z&enguie /n .urul ei #iripind zgomotosH ,i #elelalte p+s+ri #e nu mai
1
Jenus se m+ritase #u Jul#an% #are era 'iul Iunonei
2
I#rotirea s#la$ilor 'ugari era aspru pedepsit+ de legile romane ?n po'ida
preten)iilor Jenerei% pe #are nimeni nu #uteza s+ o #ontrazi#+% prin)esa Ps2#1e
nu era o s#la$+
3
Pe l(ng+ 'aima de 'ierar% Jul#an o a$ea ,i pe a#eea de #izelator ,i de gra$or%
ne/ntre#ut /n prelu#rarea metalelor pre)ioase% 'apt do$edit ,i de s#utul lui Eneas%
des#ris de Jergiliu /n 5neida (Jili% $ 323 ,i urm"
4
Jr+&iile% #a ,i porum&eii% sunt pri$ite #a em&leme $ii ale pasiunii amoroase
#ontenes# din 'erme#+torul lor #(nte#% r+spunz(nd prin dul#i ,i sua$e
melodii% $estes# sosirea zei)ei @orii se dau la o parte din #alea ei% #erul
des#1ide larg por)ile 'ii#ei sale% su&limul eter prime,te pe zei)+ #u o
nespus+ &u#urie ,i armoniosul alai al puterni#ei Jenus nu se teme ni#i
de $ulturii pe #are-i /nt(lne,te /n drumul s+u% ni#i de ulii r+pitori
@umaide#(t ea se /ndrept+ spre regalul palat al lui Iupiter ,i% #u
$o#ea-i 1ot+r(t+% /i #ere a.utorul lui 5er#ur% zeul #u glas r+sun+tor% de
#are a$ea ne$oie pentru planurile sale @eagra spr(n#ean+ a lui Iupiter
'a#e un semn de /n#u$iin)are Atun#i% trium'+toare% Jenus #o&oar+ din
#er% /nso)it+ de 5er#ur% #+ruia #u mult+ &+gare de seam+ /i gr+ie,te
ast'el- A9u% 'ratele meu% n+s#ut /n Ar#adia
1
% desigur ,tii #+ sora ta Jenus
n-a '+#ut ni#iodat+ nimi# '+r+ a.utorul lui 5er#ur ,i% /n ori#e #az% nu se
poate s+ nu ,tii de #(t+ $reme #aut% '+r+ a o putea g+si% pe s#la$a #are se
as#unde de mine A,adar% nu-mi mai r+m(ne alt#e$a de '+#ut de#(t s+
adu# la #uno,tin)a o&,teas#+% prin gura ta% #+ $oi r+spl+ti pe a#ela #are o
$a g+si 6+ de#i tot #e-)i st+ /n putin)+ spre a-mi /ndeplini dorin)a #(t mai
degra&+ ,i arat+ am+nun)it semnele dup+ #are s+ poat+ 'i re#unos#ut+%
pentru #a% /n #azul #(nd #ine$a $a 'i a#uzat #+ a as#uns-o /n mod
nepermis% t+inuitorul s+ nu se poat+ ap+ra su& prete*tul ne,tiin)ei saleB
Spun(nd a#estea% ea /i /ntinde o ins#rip)ie #are #uprindea numele
Ps2#1ei ,i #elelalte semnalmente% dup+ #are se retrase numaide#(t /n
palatul ei
5er#ur se gr+&e,te s+-i dea as#ultare Alerg(nd pe la toate popoarele%
de la un #ap+t la altul al lumii% iat+ #e anun)+ /n pu&li#% dup+ dorin)a
zei)ei- ACine $a putea s+ prind+ sau s+ arate lo#ul unde se as#unde o
'ugar+ numit+ Ps2#1e% 'ii#+ de rege ,i s#la$+ a zei)ei Jenus% s+ $ie s+
dea de ,tire lui 5er#ur% #raini#ul% /n dosul &ornelor mur#iene
2
,i% #a
r+splat+ pentru in'orma)iile sale% $a primi #1iar de pe &uzele zei)ei ,apte
dul#i s+rut+ri ,i /n#+ una #u mult mai dul#e de#(t toate #elelalte% dat+ pe
gur+ de di$ina ei lim&+B C(nd 5er#ur aduse ast'el la #uno,tin)a
o&,teas#+ a#est anun)% dorin)a unei re#ompense a,a de pl+#ute st(rni o
1
Pe muntele Cilene 5er#ur era 'iul lui Iupiter ,i al 5aiei% iar Jenus era 'ii#a
lui Iupiter ,i al =ionei
2
Erau la Ooma ni,te &orne #oni#e a,ezate la #ap+tul Cir#ului #el 5are ,i
dedi#ate mai multor zei Cele zise mur#iene erau puse /n #instea Jenerei La
Ooma e*ista ,i un $e#1i altar al Jenerei 52rtea (de la 52rtus% ar&ust #onsa#rat
a#estei zei)e" numit+% prin alterare% Jenus 5ur#ia A#est altar era /n+l)at la
poalele muntelui A$entin 9ot /n spatele #oloanelor mur#iene se a'la ,i templul
lui 5er#ur
gra&ni#+ /ntre#ere printre to)i muritorii% 'apt #are /n #ele din urm+
/nl+tur+ #u totul ori#e ,o$+ire din su'letul Ps2#1ei
Pe #(nd se apropia de u,a su$eranei sale% /i ie,i /nainte una din
ser$itoarele Jenerei% numit+ I&i,nuin)a% ,i /ndat+ /n#epu s+ strige la ea%
#(t putu mai tare- A?n s'(r,it% slug+ nemerni#+% ai /n#eput s+ ,tii #+ ai ,i
tu o st+p(n+ Sau #u neru,inarea ta o&i,nuit+ ai s+ te pre'a#i #+ ni#i
m+#ar nu ,tii #(te osteneli am /ndurat alerg(nd dup+ tineE =ar &ine #+ ai
#+zut to#mai pe m(inile mele% sau mai e*a#t /n g1earele In'ernuluiH
'ire,te #+ ai s+-)i prime,ti numaide#(t pedeapsa pentru o nesupunere at(t
de gra$+GB >i pun(ndu-i m(na /n p+r #u /ndr+zneal+% o t(ra #u #ruzime%
de,i s+r+#u)a de ea nu ar+ta ni#io /mpotri$ire
?ndat+ #e 'u introdus+ ,i /n'+)i,at+ Jenerei% la $ederea ei% zei)a
iz&u#ni /ntr-un zgomotos 1o1ot de r(s% a,a #um r(d de o&i#ei oamenii
sup+ra)i 'o#% apoi #l+tin(nd din #ap ,i% s#+rpin(ndu-se dup+ ure#1ea
dreapt+
1
% /i zise- A?n s'(r,it% ai &ine$oit s+ $ii s+ salu)i pe soa#ra taE Sau
mai #ur(nd ai $enit s+-)i $izitezi so)ul% #are e /n mare prime.die din
#auza r+nii #e i-ai '+#ut-oE =ar 'ii pe pa#e% am s+ te primes# a,a #um se
#u$ine unei &une nurori Unde sunt% strig+ ea% ser$itoarele mele :ri.a ,i
/ntristareaEB =up+ #e a#estea 'ur+ aduse /n+untru% ea le d+du $i#tima pe
m(n+% spre a o #1inui As#ult(nd de porun#a st+p(nei lor% ele o &+tur+ pe
s+rmana Ps2#1e #u $ergile% o torturar+ groazni# /n mii de alte #1ipuri ,i
dup+ a#eea o aduser+% pentru a doua oar+% su& o#1ii zei)ei
Atun#i Jenus% iz&u#nind din nou /n r(s- AIat+% zise ea% a#um $rea s+-
mi pro$oa#e mila ,i s+ m+ /n#(nte #u sar#ina prearotundului s+u p(nte#e
din #are $a ie,i ilustrul $l+star #are s+ m+ 'a#+% &ine/n)eles% o 'eri#it+
&uni#+G :roazni#+ 'eri#ire% /n ade$+r% s+ aud spun(ndu-mi-se mam+-
mare% to#mai a#um% /n 'loarea $(rstei% ,i s+ ,tiu #+ 'iul unei ser$itoare de
r(nd e numit nepotul JenereiG =ar tre&uie s+ 'iu ne&un+ #a s+-l numes#
nepotul meu% 'iind#+ o #+s+torie #u o persoan+ de treapt+ in'erioar+
2
,i%
/n a'ar+ de asta% s+$(r,it+ /ntr-un #ona# la )ar+% '+r+ martori% '+r+
#onsim)+m(ntul tat+lui% nu poate 'i so#otit+ legitim+% ,i #opilul t+u% prin
urmare% $a 'i un &astard% presupun(nd totu,i #+-)i $oi l+sa timpul s+-l
na,tiGB
?ndat+ dup+ rostirea a#estor #u$inte% se repede la ea% /i s'(,ie ro#1ia
1
Kei)ei drept+)ii ,i a r+z&un+rii% @emesis% /i era #onsa#rat+ ure#1ea dreapt+ ,i la
ea /,i du#eau oamenii anti#i degetul inelar #(nd $oiau s+ do&(ndeas#+ iertare de
la zeii m(nia)i
2
=a#+ Ps2#1e ar 'i 'ost realmente s#la$+% atun#i nu s-ar mai 'i pus pro&lema
#+s+toriei% iar #opilul n-ar mai 'i putut aspira la #ondi)ia de 'iu legitim
/n mai multe lo#uri% /i smulge p+rul% o lo$e,te s+l&ati# /n #ap #u pumnii
=up+ a#eea% porun#e,te s+ i se adu#+ gr(u% orz% mei% semin)e de ma#%
n+ut% linte ,i &o&% ameste#+ totul la un lo#% a,a /n#(t s+ 'ormeze o
singur+ gr+mad+% apoi i se adreseaz+ /n 'elul urm+tor- ACe-i drept% mi se
pare #+ tu% o ser$itoare at(t de slut+% reu,e,ti s+-)i pro#uri aman)i numai
prin 1+rni#ia #u #are-i slu.e,ti Ei &ine% a#um $reau s+ te pun ,i eu la
/n#er#are ,i s+ $+d #e po)i =es#ur#+-mi a#east+ gr+mad+ de semin)e pe
#are le-am ameste#at la /nt(mplare% alege-le &o& #u &o& ,i pune-le
deoparte% dup+ soiul lor ?nainte de a se 'a#e sear+% trea&a s+ 'ie
terminat+ ,i supus+ apro&+rii meleGB
Ast'el% dup+ #e-i d+du o a,a de mare gr+mad+ de &oa&e% zei)a ple#+ la
un osp+) de nunt+ Ps2#1e ni#i m+#ar nu se g(ndea s+ se apropie de
a#east+ gr+mad+ ameste#at+ ,i #u neputin)+ de des#ur#at% #i% /ngrozit+ de
#ruzimea unei ast'el de porun#i% r+mase /nlemnit+% '+r+ s+ s#oat+ o
$or&+ Atun#i mi#a ,i ne/nsemnata 'urni#+ de #(mp% d(ndu-,i seama de
o greutate a,a de mare% 'u #uprins+ de o nem+rginit+ mil+ pentru
su'erin)ele so)iei unui puterni# zeu 8lestem(nd neomenia unei ast'el de
soa#re% ea alerg+ neo&osit+ /n toate p+r)ile% #1eam+ ,i adun+ toat+ armata
'urni#ilor% $e#inele ei- A6ie-$+ mil+% 1arni#e 'ii#e ale p+m(ntului
atoateroditor% le spuse ea% 'ie-$+ mil+ ,i $eni)i repede ,i #u #ura. /n
a.utorul so)iei lui Amor% o /n#(nt+toare #opil+% #are e /n mare
prime.dieGB ?ntr-o #lip+% asemenea $alurilor #are /ngr+m+des# unele
peste altele% se reped a#este noroade #u ,ase pi#ioare ,i% #u o r($n+ '+r+
pere#1e% aleg &o& #u &o& toat+ gr+mada ,i% dup+ #e le separ+ di'eritele
soiuri ,i le 'a# gr+mezi aparte% repede se 'a# ne$+zute
Spre sear+% Jenus se /ntoarse de la osp+)ul de nunt+ /n'ier&(ntat+ de
$in% mirosind a &alsam ,i #u tot #orpul /n#ins #u g1irlande de tranda'iri
str+lu#itori J+z(nd 1+rni#ia #u #are se /mplinise a#east+ minunat+
lu#rare% strig+- AAsta nu e opera ta% ti#+loaso% n-ai '+#ut tu #u m(inile
tale a#est lu#ru% #i a#ela #+ruia ai #utezat s+-i pla#i% spre nenoro#irea ta
,i a lui /nsu,iGB >i% arun#(ndu-i o &u#at+ de p(ine neagr+% se du#e s+ se
#ul#e
?n $remea a#easta% Cupidon% /n#1is /ntr-o #amer+ izolat+ din 'undul
palatului% era p+zit #u str+,ni#ie% pe de-o parte #a s+ nu i se agra$eze
rana din #auza ne/n'r(natei lui senzualit+)i% iar pe de alt+ parte spre a nu
se putea /nt(lni #u multdorita lui Ps2#1e Ast'el #1inui)i% ,i su& a#ela,i
a#oper+m(nt desp+r)i)i unul de altul% #ei doi /ndr+gosti)i petre#ur+ o
noapte #rud+
=ar to#mai #(nd Aurora se ur#a /n #arul s+u% Jenus #1em+ pe Ps2#1e
,i-i spuse- AJezi p+durea a#eea #are se /ntinde pe toat+ lungimea
malurilor a#estui 'lu$iu ad(n# ,i $i.elios #are iz$or+,te din apropiereE
A#olo pas# /n $oie% nep+zite de nimeni% ni,te oi str+lu#itoare% #u l(na de
#uloarea aurului Prin ori#e mi.lo#% $reau s+-)i pro#uri ,i s+-mi adu#i
numaide#(t un smo# din pre)ioasa lor l(n+B
Ps2#1e porne,te &u#uroas+% dar nu pentru a adu#e la /ndeplinire
porun#a zei)ei% #i #u g(ndul de a se arun#a pe po$(rnitele st(n#i ale
'lu$iului% g+sindu-,i /n el alinarea su'erin)elor =ar% de a#olo% din
mi.lo#ul apei% o trestie $erde% pl+#ut instrument muzi#al% inspirat+ printr-
o $oin)+ di$in+ de u,oara atingere a dul#elui Ke'ir% /n#epu s+ s#oat+ prin
,oapte a#este pro'eti#e #u$inte- APs2#1e% mult/n#er#at+ de at(tea
nenoro#iri% s+ nu p(ng+re,ti s'in)enia apelor mele prin ne'eri#ita ta
moarte ,i de asemenea s+ nu te apropii de /ngrozitoarele oi #are pas# pe
a#este maluri% #(t+ $reme sunt /n#inse de #+ldura arz+toare a soarelui%
#+#i de o&i#ei atun#i sunt #uprinse de o 'urie s+l&ati#+ ,i% #u #oamele lor
as#u)ite% #u 'runtea lor tare Ca piatra ,i uneori #u mu,#+turi /n$eninate%
se reped asupra oamenilor ,i-i u#id #u #ruzime =ar dup+-amiaz+% #(nd
ar,i)a soarelui se $a 'i potolit ,i pl+#uta r+#oare adus+ de 'lu$iu $a 'i
lini,tit turma% te $ei putea 'uri,a su& a#el platan /nalt% #are #a ,i mine se
1r+ne,te din apa a#eluia,i torent >i /ndat+ #e oile% dup+ domolirea 'uriei
lor% $or /n#epe s+ se odi1neas#+% s#utur(nd 'runzele #opa#ilor din
p+durea $e#in+% $ei g+si l(na de aur% #are se prinde ,i r+m(ne
pretutindeni at(rnat+ de ramuriB
Ast'el o /n$+)a &una ,i omenoasa trestie pe at(t de nenoro#ita Ps2#1e
#um s+ s#ape de prime.die 6+r+ a pregeta s+ as#ulte #u toat+ aten)ia
a#este po$e)e de #are nu a$ea s+ se #+ias#+% ea nu mai ,o$+i o #lip+% #i
'+#(nd /nto#mai #um i se spusese% putu u,or s+ #uleag+ multe 'uioare din
a#east+ l(n+ de aur moale #a m+tasea ,i% umpl(ndu-,i poala ro#1iei% o
aduse Jenerei
=ar ni#i dup+ a#east+ a doua /n#er#are% #u toat+ iz&(nda ei% Ps2#1e
nu $+zu $reun semn de &un+$oin)+ din partea su$eranei sale ?n#runt(nd
din spr(n#ene ,i #u un amar sur(s% Jenus /i zise- A@u m+ las eu am+git+
de $i#leanul t+u s'+tuitor% #are ,i de ast+-dat+ s-a ameste#at /n porun#a
#e )i-am dat-o% dar #1iar a#um am s+ te pun la o /n#er#are 1ot+r(toare%
spre a $edea da#+ #u-ade$+rat e,ti 'oarte #ura.oas+ ,i neo&i,nuit de
de,teapt+ Jezi a#est munte r(pos% /n $(r'ul #+ruia se ridi#+ o st(n#+
'oarte /nalt+% din #are )(,nes# apele negri#ioase ale unui iz$or /ntune#os%
#are dup+ #e s-au adunat /ntr-o $ale /n#1is+ din apropiere% se $ars+ /n
mla,tinile Sti*ului
1
,i alimenteaz+ url+toarele pu1oaie ale Co#ituluiE Ei
&ine% s+ te ur#i p(n+ a#olo% s+-mi umpli #1iar de la iz$or a#east+ mi#+
urn+ #u ap+ re#e #a g1ea)a ,i s+ mi-o adu#i numaide#(tGB Ast'el gr+ind%
/i d+du un mi# $as de #ristal lu#rat #u m+iestrie% amenin)(nd-o pe
deasupra #u pedepse ,i mai groazni#e
Ps2#1e% iu)ind pasul de zor% a.unse /n $(r'ul muntelui% 1ot+r(t+ s+-,i
g+seas#+ #el pu)in a#olo s'(r,itul nenoro#itei sale $ie)i =ar /ndat+ #e se
apropie de lo#urile /n$e#inate #u st(n#a pomenit+% ea $+zu #+ nu-i $a 'i
#u putin)+ s+ /ndeplineas#+ porun#a zei)ei ,i /n)elese #e piedi#i mortale /i
st+teau /nainte ?ntr-ade$+r% a#east+ st(n#+ /nsp+im(nt+tor de /nalt+% pe
#are nu te puteai ur#a din #auza po$(rni,ului gloduros ,i lune#os% $+rsa
din pere)ii ei de piatr+ ni,te iz$oare #are te /n'iorau A&ia s#+pate din
#r+p+turile st(n#ii /n#linate% ele se arun#au de-a lungul pantei ,i% #urg(nd
printr-un #anal ad(n# ,i /ngust% #u totul as#unse din #auza /naltelor lui
maluri% #+deau ne$+zute /ntr-o $ale din apropiere% /n#1is+ din toate
p+r)ile =in s#o&itura st(n#ilor% la dreapta ,i la st(nga iz$oarelor% se
$edeau ie,ind ,i lungindu-,i g(turile ni,te &alauri 'urio,i% #u o#1ii
ne#ontenit des#1i,i% $e,ni# $eg1etori% neadormi)i pazni#i ai a#estor
/ngrozitoare lo#uri =e alt'el% a#este ape #are erau $or&itoare se ap+rau
singure- APlea#+G Ce 'a#iE Ia seamaG Unde te du#iE 6ere,te-teG 6ugiG Ai
s+ moriGB /i strigau ele ne#ontenit
@eputin)a de a /ndeplini porun#a '+#use din Ps2#1e o piatr+ Cu
trupul era a#olo% dar sim)urile /i pieriser+ #u totul ,i% zdro&it+ de po$ara
prime.diei de #are nu putea s+ s#ape% nu a$ea ni#i m+#ar ultima
m(ng(iere% a#eea de a pl(nge Su'erin)ele a#estui su'let ne$ino$at nu
s#+par+ o#1iului p+trunz+tor al &ine$oitoarei Pro$iden)e% #+#i% deodat+%
pas+rea regal+ a marelui Iupiter% $ulturul r+pitor% des'+,ur(ndu-,i aripile%
$eni l(ng+ ea El /,i amintise #+ alt+dat+% pentru a se supune porun#ilor
st+p(nului s+u% r+pise% #ondus de Amor% pe un t(n+r 'rigian
2
% destinat s+
de$in+ pa1arni#ul lui Iupiter A#um% g+sind prile.ul potri$it de a #insti
puterea di$in+ a lui Cupidon% printr-un a.utor dat la timp so)iei lui% #are
era /ntr-o situa)ie nenoro#it+% p+r+si nem+rginitele /n+l)imi ale
$+zdu1ului ,i% leg+n(ndu-se /n#et pe aripi% $eni su& o#1ii tinerei 'emei-
AC(t e,ti de nai$+% /i spuse el% ,i de ne#unos#+toare a unor ast'el de
prime.dii% da#+ speri #+ po)i lua 'ie ,i o singur+ pi#+tur+ din nu mai pu)in
1
Un iz$or din Ar#adia a #+rui ap+ e a,a de #orosi$+ /n#(t roade 'ierul ,i arama
,i sparge $asele /n #are e pus+ Co#itul% 'lu$iul In'ernului% dup+ poe)i% ,i al #+rui
nume /nseamn+ geam+t% este un r(u noroios /n Epir ,i se $ars+ /n A#1eron
2
:animede% 'iul unui rege troian
sa#rul de#(t #umplitul iz$or% sau da#+ #rezi #+ m+#ar $ei putea s+ te
apropii de elG @-ai auzit ni#iodat+ spun(ndu-se #+ zeii% ,i #1iar /nsu,i
Iupiter% au groaz+ de a#este ape ale Sti*ului% ,i #+ .ur+mintele pe #are
$oi muritorii le 'a#e)i pe puterea zeilor% zeii le 'a# de o&i#ei pe
maiestatea Sti*uluiE =ar d+-mi mie urnaB% /i zise el ,i i-o smulse /ndat+
din m(n+ #a s+ i-o umple numaide#(t% /ntr-ade$+r% #ump+nindu-se pe
grelele lui aripi% /ntr-o parte ,i /n alta% ,i /ntinz(ndu-le #a ni,te $(sle la
dreapta ,i la st(nga% el tre#u printre a#e,ti &alauri #u '+l#ile /narmate #u
din)i as#u)i)i ,i #u lim&i #u trei $(r'uri pe #are le mi,#au #u putere% ,i
iz&uti s+ ia din a#east+ ap+ 'urioas+ #are-l amenin)a% s+ 'ug+ ,i s+ nu se
e*pun+ prime.diilor% numai n+s#o#ind o min#iun+ 0 #+ $ine din porun#a
zei)ei Jenus ,i #+ /n a#east+ #lip+ este slu.itorul ei Ast'el putu s+ se
apropie mai u,or de iz$or
Ps2#1e primi &u#uroas+ urna plin+ #u ap+ ,i se gr+&i s-o du#+
Jenerei =ar% ni#i de ast+dat+% ea nu putu domoli m(nia a#estei #rude
zei)e C+#i% amenin)(nd-o #u /n#er#+ri mai grele ,i mai peri#uloase% iat+
#um /i $or&e,te #u un z(m&et r+ut+#ios- AA#um $+d #+ /ntr-ade$+r e,ti o
$r+.itoare ,i /n#+ 'oarte pri#eput+ /n me,te,ugul t+u% 'iind#+ ai putut
/ndeplini #u at(ta u,urin)+ porun#ile mele =ar $a tre&ui% pui#u)+% s+-mi
'a#i un ser$i#iu Ia #utia asta (,i zi#(nd i-o ,i d+du" ,i #o&oar+-te /n
In'ern% la /ntune#atul palat al lui Ir#us Apoi /nm(n(nd #utia
Proserpinei% s+-i spui- RJenus te roag+ s+-i trimi)i un pi# din 'rumuse)ea
ta% de pild+ at(t #(t tre&uie numai pentru o singur+ zi% #+#i a#eea pe #are
o a$ea a /ntre&uin)at-o pe toat+ ,i a ispr+$it-o /ngri.ind pe 'iul s+u #are e
&olna$GS =ar la /ntoar#ere $ezi s+ nu /nt(rzii pe drum% 'iind#+ tre&uie s+
m+ par'umez #u ea% /nainte de a m+ du#e s+ $+d un spe#ta#ol la teatrul
zeilorB
Atun#i Ps2#1e mai mult de#(t ori#(t /,i d+du seama #+ destinul ei se
apropie de s'(r,it ,i% alung(nd ori#e um&r+ de am+gire% /n)elese l+murit
#+ era /mpins+ la o moarte sigur+ >i #um s+ se /ndoias#+ de a#easta%
#(nd #u propriile ei pi#ioare era silit+ s+ se du#+ de &un+$oie /n 9artar ,i
la maniE 6+r+ s+ mai stea mult pe g(nduri ea se /ndrept+ spre #el dint(i
turn 'oarte /nalt pe #are-l $+zu% 1ot+r(t+ s+ se arun#e din $(r'ul lui% #+#i%
dup+ #um g(ndea ea% a#esta era drumul #el mai drept ,i mai &un #a s+
#o&oare de-a dreptul /n In'ern =ar% deodat+% tumul prinse a gl+sui- A=e
#e s+ te la,i do&or(t+% '+r+ ni#io .ude#at+% de a#east+ ultim+ prime.die ,i
de a#east+ nou+ /n#er#areE C+#i o dat+ #e su'letul t+u $a 'i desp+r)it de
trup% $ei a.unge% e ade$+rat% /n 'undul 9artarului% dar /n ni#iun #1ip nu
$ei mai putea s+ te /ntor#i de a#olo =e a#eea% as#ult+-m+ pe mine @u
departe de ai#i se a'l+ La#edemona% no&ila #etate a A1aiei ?n
$e#in+tatea ei adast+ 9enara
1
% as#uns+ /ntre ni,te #+r+ri dep+rtate ,i pu)in
#unos#ute Caut-o% #+#i a#olo e o r+su'l+toare a lo#uin)ei lui =is
2
,i prin
por)ile ei larg des#1ise se $ede un drum ne&+tut de nimeni =up+ #e $ei
'i tre#ut de pragul a#elei por)i ,i $ei 'i pornit pe drum% merg(nd drept% n-
ai de#(t s+ urmezi a#east+ pote#+ spre a a.unge to#mai la palatul lui
Ir#us
D
=ar /nainte de toate% n-ai $oie s+ mergi #u m(inile goale prin
/ntuneri#ul a#ela% #i /n 'ie#are m(n+ $a tre&ui s+ ai #(te o pl+#int+ din
'+in+ de orz 'r+m(ntat+ #u $in /ndul#it #u miere ,i #1iar /n gur+ s+ )ii doi
&+nu)i de aram+ 5ai mult% dup+ #e $ei 'i '+#ut o &un+ parte din drumul
#are du#e la mor)i% $ei /nt(lni un m+gar ,#1iop% /n#+r#at #u lemne% a$(nd
un #ondu#+tor tot ,#1iop ,i el% #are te $a ruga st+ruitor s+-i ridi#i #(te$a
&u#+)i de lemn #+zute pe .os din sar#ina m+garului 9u s+ nu s#o)i /ns+
ni#io $or&+ ,i s+ tre#i /nainte '+r+ s+ des#1izi gura ?n #ur(nd $ei a.unge
la 'lu$iul mor)ilor% unde st+ C1aron% luntra,ul% #are #ere /ndat+ o plat+ de
tre#ere% 'iind#+ numai #u a#east+ #ondi)ie transport+ pe #+l+tori pe
#el+lalt mal% /n &ar#a lui mereu #(rp+#it+ ,i reparat+ A,adar% ,i printre
mor)i $ie)uie,te l+#omiaG C+#i ni#i a#est luntra,% ni#i /nsu,i =is% un zeu
at(t de puterni#% nu 'a# nimi# '+r+ plat+
4
% iar s+ra#ul% #(nd moare% tre&uie
s+ se /ngri.eas#+ de &ani de drum ,i% da#+ #um$a nu are &+nu)ul /n m(n+%
n-are $oie s+-,i dea su'letulG Jei da a#estui /ngrozitor &+tr(n #a ta*+ una
din monedele tale% dar ast'el /n#(t s-o ia el singur #u m(na lui din gura
ta =e asemenea% /n timpul #(nd $ei tre#e peste a#east+ ap+ st+t+toare%
un &+tr(n mort% /not(nd la supra'a)a ei% $a /ntinde m(inile-i putrezite ,i
te $a ruga s+-l tragi /n &ar#+ la tine =ar s+ nu te la,i /nduio,at+ de o
mil+ #are nu )i-e /ng+duit+
=up+ #e $ei 'i tre#ut 'lu$iul ,i $ei 'i /naintat #()i$a pa,i% $ei /nt(lni
ni,te )es+toare &+tr(ne #are% )es(nd p(nz+% te $or ruga s+ le dai o m(n+
de a.utor =ar ni#i de p(nza lor nu-)i e /ng+duit s+ te atingi% #+#i toate
1
Promontoriu la e*tremitatea La#oniei (azi Capul 5atapan"% /n $e#in+tatea
#+ruia era o $+g+un+ pri$it+ #a una din intr+rile In'ernului
2
=is (Tdi$es" este tradu#erea latin+ a numelui lui Pluton 0 zeul In'ernului 0
aso#iat pe drept sau pe nedrept #u "loutos$ #u$(nt #are /n gre#e,te /nseamn+
&og+)ie
3
Keul In'ernului% identi'i#at #u Pluton
4
?n ade$+r% C1aron nu era de#(t #asierul lui Pluton A#est o&ol pentru tre#ere
a$ea un sens 'iloso'i#% #+#i =up+ #um spune un #omentator% el tre&uia s+
reaminteas#+ omului #+ din am&i)ia sa% din #omorile sale% nu-i $a mai tre&ui ,i
nu-i $a mai r+m(ne% /ntr-o zi% de#(t un &+nu)
a#estea ,i multe altele nu sunt de#(t #urse pe #are )i le-ntinde Jenus%
numai #a s+ te 'a#+ s+ la,i din m(ini m+#ar una din pl+#inte >i s+ nu
#rezi #+ pierderea a#estor pl+#inte e lipsit+ de importan)+% #+#i da#+ $ei
pierde una din ele% n-ai s+ mai $ezi lumina zilei ?ntr-ade$+r% ai s+ $ezi
un #(ine uria,% #u trei #apete
1
enorme% un monstru giganti# ,i
/nsp+im(nt+tor% #are prin l+tratul s+u puterni#% /n zadar /i sperie pe
mor)i% #+rora a#um nu le mai poate 'a#e ni#iun r+u St(nd $e,ni# de
stra.+ #1iar /naintea pragului ,i a /ntune#oaselor porti#e ale Proserpinei%
el p+ze,te pustiul palat al lui Pluton =(nd a#estui #(ine #a prad+ una
dintre pl+#inte% /i $ei domoli m(nia ,i $ei putea tre#e u,or /nainte Jei
intra dire#t la Proserpina% #are te $a primi #u &un+tate ,i &l(nde)e ,i te $a
po'ti #1iar s+ te a,ezi /ntr-un .il) #omod ,i s+ m+n(n#i ni,te &u#ate
minunate =ar tu a,az+-te .os% pe p+m(nt ,i% /n lo#ul a#elor m(n#+ri% #ere
numai o &u#at+ de p(ine neagr+ ,i m+n(n#-o Arat+ apoi de #e ai $enit
,i% lu(nd #eea #e )i se $a da% $ino /napoi O+s#ump+r+ 'uria #(inelui%
arun#(ndu-i #ealalt+ pl+#int+ Apoi% dup+ #e $ei 'i dat la#omului luntra,
moneda pe #are ai p+strat-o ,i dup+ #e $ei 'i tre#ut 'lu$iul% /ntor#(ndu-te
pe drumul pe #are ai $enit% $ei $edea din nou #erul #u puzderia lui de
astre
2
=ar% dintre toate a#este s'aturi% de unul mai ales #red #+ tre&uie s+
)ii seama ,i-anume- s+ nu #um$a s+-)i $ie po'ta s+ des#1izi #utia #e )i s-a
/n#redin)at sau s+ te ui)i la a#el tezaur de 'rumuse)e di$in+% as#uns a#olo
#u #ea mai mare gri.+GB
Ast'el proro#i tumul a#ela #are pre$edea $iitorul% /nto#mai #a un
ade$+rat ora#ol 6+r+ /nt(rziere% Ps2#1e se /ndreapt+ spre 9enara A$(nd
la ea% dup+ datin+% #ei doi &+nu)i ,i #ele dou+ pl+#inte% #o&oar+ repede pe
pote#a In'ernului 9re#e '+r+ s+ des#1id+ gura pe l(ng+ #ondu#+torul
,#1iop al m+garului% pl+te,te luntra,ului o&olul de tre#ere peste 'lu$iu%
nu r+spunde nimi# mortului #are /nota la supra'a)a apei% nu ia /n seam+
$i#lenele rug+#iuni ale )es+toarelor% mol#ome,te #u una dintre #ele dou+
pl+#inte 'uria /ngrozitorului #(ine% /n s'(r,it p+trunde p(n+ la lo#uin)a
Proserpinei% Ai#i% ea nu primi .il)ul pu'os pe #are i-l o'eri ospitaliera
zei)+% ni#i deli#ioasele-i m(n#+ri% #i a,ez(ndu-se .os la pi#ioarele ei ,i
mul)umindu-se #u o &u#at+ de p(ine neagr+% /,i /ndepline,te solia #u
#are o trimisese Jenus I se d+du ne/nt(rziat #utia umplut+ /n tain+ ,i
1
Cele trei #apete ale Cer&erului sim&olizeaz+ 9re#utul% Prezentul ,i Jiitorul%
#are de$oreaz+ totul ?m&l(nzirea Cer&erului% realizat+ de !er#ule%
demonstreaz+ #+ eroismul ,i $irtutea /n'r(ng timpul ,i tr+ies# $e,ni#
2
Potri$it #osmologiei populare anti#e% &olta #ereas#+% /mpreun+ #u soarele ,i
stelele% #onstituiau% deasupra p+m(ntului% lumea superioar+
&ine /n#1is+ =up+ #e potoli /n'ior+torul l+trat al #(inelui% momindu-l #u
#ealalt+ pl+#int+% ,i d+du luntra,ului &+nu)ul #e-i mai r+m+sese% ie,i din
In'ern mult mai lesne ,i mai $ioaie de#(t intrase C(nd re$+zu ,i salut+
pe p+m(nt al&a lumin+ a #erului% #u toat+ gra&a ei de a-,i termina
/ns+r#inarea% o #uriozitate ne#1i&zuit+ /i #uprinse su'letul A=ar a, 'i o
mare proast+% /,i zise ea% da#+% a$(nd /n m(na mea 'rumuse)ea zei)elor
n-a, lua ,i pentru mine un strop% pentru a pl+#ea din nou% #1iar /n starea
/n #are m+ g+ses#% 'rumosului meu so)B Spun(nd a#este #u$inte% ea
des#1ise #utia% /n #are nu era ni#io 'rumuse)e% #i numai un a&ur
amor)itor% asemenea somnului mor)ii% un somn #u ade$+rat stigian
1
%
#are% /ndat+ dup+ ridi#area #apa#ului% n+$+li asupra ei% /i #uprinse tot
trupul #u o #ea)+ deas+ ,i adormitoare ,i #1iar pe drum% pe o pote#+
l+turalni#+% o tr(nti la p+m(nt ,i o )inu #u totul su& st+p(nirea lui A,a
#um z+#ea nemi,#at+% nu mai era alt#e$a de#(t un #ada$ru adormit
=ar Cupidon% a #+rui ran+ se $inde#ase de tot% /,i redo&(ndise
puterea% ,i% nemaiput(nd /ndura lunga a&sen)+ a Ps2#1ei% 'ugise pe
/ngusta 'ereastr+ a od+ii unde era )inut /n#1is K&ur(nd #a $(ntul #u
aripile re'+#ute dup+ o /ndelungat+ odi1n+% alerg+ la iu&ita lui Ps2#1e% /i
,terge de pe 'a)+ a&urii somnului #are o #uprinsese ,i-i /n#1ide din nou
/n #utia unde se a'lau mai /nainte% apoi% ating(nd-o u,or #u una din
s+ge)ile sale% '+r+ s+-i 'a#+ ni#iun r+u% o treze,te la $ia)+ AIat+%
nenoro#it+ Ps2#1e% /i zise el% iat+ #+ pentru a doua oar+ era s+ pierzi din
#auza neasemuitei tale #uriozit+)iG =eo#amdat+ adu repede la /ndeplinire
/ns+r#inarea pe #are )i-a dat-o mama mea% #+#i de rest m+ $oi /ngri.i eu
/nsumiGB :r+ind ast'el% /ndr+gostitul /naripat /,i lu+ z&orul% iar Ps2#1e
duse /n gra&+ Jenerei darul Proserpinei
?n a#est timp Cupidon% mistuit de o nem+rginit+ iu&ire ,i de o stare
de triste)e ,i tem(ndu-se 'oarte mult de nea,teptata #ump+tare a mamei
sale% re#urge la $e#1ile-i mi.loa#e Cu sprintenele lui aripi se ridi#+ /n
/naltul #erului% se arun#+ la pi#ioarele marelui Iupiter ,i /,i ap+r+ #auza
Atun#i Iupiter /l apu#+ #u m(na de o&r+.iori% /i apropie de gura sa #a s+-i
s+rute% ,i-i spuse- A=e,i tu% 'iule
2
,i st+p(ne% n-ai respe#tat ni#iodat+
drepturile pe #are #eilal)i zei au #onsim)it s+ mi le re#unoas#+% de,i #u
ne#urmatele tale lo$ituri r+ne,ti inima asta a mea% /n #are se /nto#mes#
legile elementelor ,i re$olu)iile astrelor% #u toate #+ o /n.ose,ti prin dese
prile.uri de intrigi amoroase pe p+m(nt% /n dispre)ul legilor ,i mai ales
1
Ca al mor)ilor din In'ern
2
@imeni n-a ,tiut #ine e tat+l lui Cupidon Pentru Iupiter% 'iul 'ii#ei sale Jenus
e un 'iu adopti$
/mpotri$a legii Iulia
1
,i a moralei pu&li#e% de,i mi-ai lo$it #instea ,i
renumele prin s#andaloase adultere% silindu-m+ s+-mi s#1im& /n mod
.osni# ,i nedemn augusta /n'+)i,are ,i s+ m+ metamor'ozez /n ,arpe% 'o#%
pas+re% 'iar+ s+l&ati#+ ,i $it+ #omut+% #u toate a#estea% amin tindu-mi #+
am inima &un+ ,i #+ ai #res#ut pe m(inile mele% /)i $oi /ndeplini dorin)a%
numai s+ ,tii s+ te 'ere,ti de ri$alii t+i ,i #u #ondi)ia de a te o&liga% /n
#azul #(nd /nt(mpl+tor s-ar i$i pe p+m(nt $reo 'at+ de o rar+ 'rumuse)e%
s+ m+ pl+te,ti prin iu&irea ei pentru a#east+ &ine'a#ere a mea de a#umGB
Ast'el gr+ind% porun#e,te lui 5er#ur s+ #1eme numaide#(t pe to)i
zeii /n so&or ,i totodat+ s+ le adu#+ la #uno,tin)+ #+% da#+ $reunul dintre
nemuritori $a lipsi% $a a$ea s+ pl+teas#+ o amend+ de ze#e mii de
sester)i =e teama a#estei amenzi% am'iteatrul #eres# se umplu
numaide#(t% ,i Iupiter% suindu-se pe /naltul s+u tron% roste,te
urm+toarele- AKei #ons#ri,i% al #+ror nume e tre#ut /n lista 5uzelor
2
%
#unoa,te)i '+r+ /ndoial+ #u to)ii pe a#est t(n+r ,i ,ti)i #+ eu l-am #res#ut
#u m(inile mele Ei &ine% /ntotdeauna eu am so#otit #+ tre&uie s+ se pun+
'r(u /n'l+#+ratelor porniri ale primei lui tinere)i E mult+ $reme de #(nd
zilni# e &(r'it ,i s-a '+#ut de o#ar+ din #auza adulterelor ,i tuturor
&lestem+)iilor sale Jreau s+ pun #ap+t destr+&+l+rilor lui ,i s+ /n'r(nez
a#este amoroase dezordini ale tinere)ii prin lan)urile #+sni#iei El ,i-a
ales o 'at+ #+reia i-a r+pit 'e#ioria S+ 'ie a lui% s-o p+streze% s+ ia de so)ie
pe Ps2#1e ,i s+ se &u#ure /n $e#i de iu&irea eiGM Apoi% /ntor#(ndu-,i 'a)a
spre Jenus- AIar tu% 'ii#a mea% /i zise el% nu te /ntrista @u te teme #+
marea no&le)e a 'amiliei tale $a 'i /n.osit+% 'iind#+ nu e $or&a de o
leg+tur+ #u o muritoare Eu $oi sta&ili #ondi)ii egale /ntre so)i ,i ast'el
#+s+toria lor nu $a 'i o mezalian)+% #i o #+s+torie legitim+ ,i /n
#on'ormitate #u pre$ederile #odului #i$ilB >i /ndat+ porun#e,te lui
5er#ur s+ g+seas#+ pe Ps2#1e ,i s-o adu#+ /n #er Iupiter% d(nd Ps2#1ei
o #up+ #u am&rozie% /i zise- A8ea% Ps2#1e% ,i 'ii nemuritoare Cupidon
ni#iodat+ nu se $a des'a#e din leg+turile #e-l leag+ de tine% #+s+toria
$oastr+ $a 'i etern+GB
@umaide#(t se /ntinde /n 'a)a tuturor o splendid+ mas+ de nunt+ Pe
1
Legea promulgat+ de /mp+ratul August /n anul 17 /!r instituia pedepse aspre
/mpotri$a adulterului
2
5uzele% /n #alitate de 'emei de litere% a$eau /n Ilimp sar#ina s+ /n#1eie
pro#esele-$er&ale% s+ )in+ registrele de stare #i$il+ a zeilor% la 'el #a #ensorii
#are /nto#meau lista senatorilor C(nd a&sentau% a#e,tia erau ne$oi)i s+
pl+teas#+ o amend+ Iupiter $or&e,te de par#+ ar 'i /n senatul roman% unde li se
zi#ea senatorilor "atres conscri"ti.
patul de onoare era #ul#at so)ul% str(ng(nd la s(nul s+u pe Ps2#1e% ,i /n
a#eea,i pozi)ie Iupiter #u lunona sa% apoi to)i #eilal)i zei% dup+ rangul lor
Lui Iupiter% 'ire,te% /i prezenta #upa t(n+rul #io&an :animede% de$enit
pa1arni#ul s+u% iar #eilal)i zei erau ser$i)i de Li&er
1
Jul#an preg+tea
#ina la #uptoare !orele /mpurpurau totul #u tranda'iri ,i alte 'lori
:ra)iile r+sp(ndeau miresme de &alsam% 5uzele #(ntau #u glas
armonios Apolo le a#ompania din lir+% iar Jenus e*e#ut+ un dans plin
de gra)ie /n ta#tul muzi#ii sale% /n.g1e&(ndu-,i singur+ o or#1estr+ /n
#are 5uzele #(ntau /n #or% un satir din 'laut ,i un mi# Pan din 'luier
Ast'el% Ps2#1e tre#u /n mod legal su& puterea lui Cupidon ,i dup+ nou+
luni li se n+s#u o 'ii#+% pe #are o numim Joluptatea
2

Iat+ #e po$estea tinerei noastre prizoniere &+tr(na a#eea ne&un+ ,i pe


.um+tate &eat+ >i eu% #are nu m+ a'lam departe de ea% eram #u ade$+rat
m(1nit #+ n-am la mine ni#i t+&li)e% ni#i stilet% #a s+ a,tern /n s#ris o
po$este at(t de 'rumoas+
?n a#est moment% sosir+ t(l1arii /n#+r#a)i #u prad+% dup+ #e
/n'runtaser+ nu ,tiu #e lupt+ grea 9otu,i% l+s(nd a#as+ pe #ei r+ni)i #a
s+-,i /ngri.eas#+ r+nile% unii dintre ei% #ei mai #ura.o,i &ine/n)eles% erau
ner+&d+tori s+ ple#e din nou #a s+ adu#+ restul pr+zii% as#uns% dup+ #um
spuneau ei% /ntr-o anumit+ pe,ter+% /n'ule#(nd m(n#area la repezeal+% m+
iau pe mine ,i #alul meu #a s+ adu#em a#ele lu#ruri ,i% m(ng(indu-ne #u
lo$ituri de #iomag% pornim '+r+ z+&a$+ =up+ un drum o&ositor #u multe
pripoare ,i o#oluri% a.ungem to#mai spre sear+ la o pe,ter+% de unde% '+r+
s+ ne dea o #lip+ de r+gaz% ne adu# /napoi /n galop% /n#+r#a)i #u o
mul)ime de pa#1ete A,a de mare era gra&a ,i z+p+#eala lor% /n#(t
st(l#indu-m+ #u o ploaie de lo$ituri ,i /mping(ndu-m+ peste un &olo$an
a'lat /n drum% m+ poti#nii ,i #+zui la p+m(nt Lo$iturile #ontinuau s+
#ad+ una dup+ alta% ,i #u toate #+ eram r+nit la pi#iorul drept ,i la #opita
st(ng+% m+ silir+ s+ m+ ridi# #u greu
F P(n+ #(nd% zise unul dintre ei% $om mai 1r+ni degea&a m(r)oaga
asta de,elat+ ,i #are a#um mai e ,i ,#1ioap+E
F @u mai /n#ape ni#io /ndoial+% ad+ug+ un altul% #+ a $enit /n #asa
noastr+ #a o piaz+ rea ,i #+ din #lipa a#eea nu numai #+ n-am mai a$ut
ni#io prad+ #um se #ade% #i dimpotri$+% #ei mai $ite.i dintre noi au 'ost
1
Keu latin% asimilat #u 8a##1us
2
Joluptatea a$ea un templu la Ooma% unde era reprezentat+ su& #1ipul unei
tinere 'emei /n#(nt+toare% g+tit+ #a o regin+ ,i #+l#(nd /n pi#ioare $irtutea
r+ni)i sau u#i,iG
F J+ asigur% zise un al treilea% la r(ndul s+u% #+ /ndat+ #e $a 'i adus
a#as+ a#este pa#1ete% /l $oi arun#a numaide#(t /n $reo pr+pastie% unde $a
'i o 1ran+ 'oarte pl+#ut+ pentru $ulturiG
?n timp #e a#e,ti milo,i oameni dis#utau despre 'elul mor)ii mele% noi
,i a.unsesem a#as+% #+#i 'ri#a '+#use aripi din #opitele mele Atun#i ei ne
iau la iu)eal+ po$erile din spate% ,i Ur+ s+ se mai g(ndeas#+ la 1rana
noastr+ ,i ni#i #1iar la moartea mea% /,i al+tur+ #a a.utoare pe a#eia
dintre to$ar+,ii lor pe #are r+nile /i re)inuser+ a#as+ ,i se /ntor#
numaide#(t% /n mare gra&+% #a s+ adu#+ singuri restul de prad+%
deoare#e% dup+ #um spuneau ei% erau s#(r&i)i de /n#etineala noastr+
Cu toate a#estea% eu tre#eam printr-o mare /ngri.orare g(ndindu-m+
la moartea #u #are m+ amenin)au ,i-mi zi#eam /n sinea mea- A=e #e nu
'ugi% Lu#iusE Ce ultim+ /n#er#are mai a,tep)iE 5oartea% o moarte
groazni#+ )i-a 'ost dinainte 1ot+r(t+ de t(l1ari 9otul e gata pentru
moartea ta ,i lu#rul nu #ere mare osteneal+ Pri$e,te ai#i% 'oarte aproape%
$+g+unile astea ,i a#este st(n#i /ngrozitor de as#u)ite ,i ie,ite /n a'ar+-
ele /)i $or str+punge #arnea ,i-)i $or risipi mem&rele mai /nainte de a 'i
#+zut /n pr+pastie C+#i magia% 'aimoasa ta magie% )i-a dat numai
/n'+)i,area ,i ne#azurile m+garului% nu ,i pielea lui #ea groas+% a ta 'iind
tot a,a de su&)ire #a a unei lipitori ?n s'(r,it% de #e nu iei o 1ot+r(re
&+r&+teas#+% de #e nu te g(nde,ti la sal$area ta #(t+ $reme lu#rul mai e
posi&ilE A#um% /n lipsa t(l1arilor% ai #el mai &un prile. de 'ug+ @u
#um$a te temi de supra$eg1erea a#estei &+tr(ne pe .um+tate moart+% pe
#are ai putea s-o dai gata #u o singur+ lo$itur+ de pi#ior% 'ie ,i ,#1iopE
=ar unde s+ 'ugiE Cine-)i $a da ospitalitateEC Iat+ o idee neroad+% ,i #u
ade$+rat $redni#+ de un m+gar =ar #e #+l+tor n-ar 'i &u#uros s+ ia #u el
un m+gar g+sit pe drumEB
>i /ndat+% #u o puterni#+ opintire% rup #+p+strul #u #are 'usesem legat
,i o iau la 'ug+ /n galop
Cu toate a#estea% n-am putut s#+pa din o#1ii de uliu ai $i#lenei
&+tr(ne C+#i% /ndat+ #e m+ $+zu dezlegat% prinz(nd o /ndr+zneal+ mai
presus de $(rsta ,i se*ul ei% puse m(na pe #+p+stru ,i se sili s+ m+
t(ras#+ ,i s+ m+ adu#+ /napoi =ar eu% #are nu uitasem de planul 'unest
al t(l1arilor% nu m+ l+sai mi,#at de ni#io mil+ ,i d(ndu-i #(te$a lo$ituri
puterni#e #u pi#ioarele de dinapoi o a,tern /ndat+ la p+m(nt =e,i
do&or(t+% ea se )inea #u at(ta /nd+r+tni#ie de #urea% /n#(t% /n goana mea
ne&un+% o t(r(i #(t$a timp dup+ mine Atun#i% )ip(nd ,i url(nd% dar '+r+
s+ dea drumul #urelii% /n#epe s+ implore a.utorul unei m(ini mai
puterni#e =ar #u gemetele ei zadarni#e '+#ea un zgomot '+r+ rost% #+#i
nu era nimeni pe a#olo #are s+-i poat+ $eni /n a.utor /n a'ar+ de t(n+ra
'at+ prizonier+ A#easta% ie,ind numaide#(t din pe,ter+ la strig+tele ei%
$ede un spe#ta#ol /n ade$+r rar ,i $redni# de transmis posterit+)ii - o
&+tr(n+ =ir#e
1
% at(rnat+ nu de un taur% #i de un m+gar Atun#i% d(nd
do$ad+ de un #ura. &+r&+tes#% prizoniera s+$(r,e,te 'apta #ea mai
/ndr+znea)+ Smulge #+p+strul din m(inile &+tr(nei ,i #u $or&e &l(nde%
oprindu-m+ din 'uga mea n+$alni#+% /mi sare sprinten+ /n spinare% ,i
ast'el m+ /ndeamn+ din nou s+ alerg
St+p(nit eu /nsumi de dorin)a de a 'ugi ,i /n a#ela,i timp de a#eea de
a sal$a pe t(n+ra 'at+% dar ,i /ndemnat de lo$iturile pe #are ea mi le
d+dea destul de des% alergam /n 'uga mare #u iu)eala unui #al ,i% prin
ne#1ezatul meu% #+utam s+ ar+t 'etei #(t eram de sim)itor la ginga,ele ei
$or&e Uneori% pre'+#(ndu-m+ #+ m+ s#arpin /n spinare% /ntor#eam g(tul
,i s+rutam 'rumoasele ei pi#ioare Atun#i% ea suspina mai ad(n# ,i
ridi#(nd o#1ii spre #er #u gesturi agitate% spuse-
F 5ari zei% a.uta)i-m+% /n s'(r,it% /n a#este groazni#e prime.dii% ,i tu%
Soart+ prea #rud+% /n#eteaz+ o dat+ de a m+ mai urm+ri #u 'uria ta
A.ung+-)i #1inurile ,i sup+r+rile pe #are )i le-am o'erit #a .ert'+ de
isp+,ire Iar tu% ap+r+tor al li&ert+)ii ,i spri.in al sal$+rii mele% da#+ m+
$ei du#e a#as+ ne$+t+mat+ ,i m+ $ei da p+rin)ilor ,i 'rumosului meu
logodni#% #e re#uno,tin)+ /)i $oi purtaG Ce onoruri% #e 1ran+ /)i $oi daG
5ai /nt(i% /)i $oi )es+la &ine #oama ,i o $oi /mpodo&i eu /ns+mi #u
#olierele mele $irginaleH /)i $oi desp+r)i 'rumos p+rul /n#re)it pe 'runte%
,i pe #el din #oad+% /n#(l#it ,i aspru% pentru #+ nu e ni#iodat+ sp+lat ,i
/ngri.it% )i-l $oi piept+na ,i netezi #u #ea mai mare gri.+ 9e $oi
/mpodo&i #u #oliere ,i nenum+rate &ule
2
de aur ,i $ei str+lu#i% #a ,i #um
ar 'i pres+rate pe tine toate stelele de pe #er 9e $oi plim&a /n trium' /n
mi.lo#ul unei popula)ii $esele% o'erindu-)i #u m(na mea% dintr-o desag+
de m+tase% migdale ,i alte lu#ruri dul#i ,i gustoase% #u #are te $oi
/ngr+,a% sal$atorul meu% /n 'ie#are zi =ar /n a'ar+ de a#este m(n#+ri
alese% de a#east+ des+$(r,it+ odi1n+ ,i de 'eri#irea /ntregii tale $ie)i% nu-
)i $a lipsi ni#i demnitatea% ni#i gloria C+#i $oi perpetua amintirea
1
6ii#a lui !elios ,i so)ia lui L2#os% rege al 9e&ei Ea s-a purtat r+u #u Antiope%
de #are L2#os se desp+r)ise 5ai t(rziu% 'iii Antiopei% Amp1ion ,i Ket1os% $oind
s+-,i r+z&une mama% au pus m(na pe =ir#e% au dus-o pe muntele Citeron% au
legat-o de #oarnele unui taur ne/m&l(nzit #are a u#is-o ,i trupul i-a 'ost arun#at
/ntr-o '(nt(n+% #are de atun#i poart+ numele ei
2
8ule sau amulete prinse de g(tul unui animal% #a semn de re#unoa,tere
prezentei mele /nt(mpl+ri ,i a o#rotirii di$ine printr-o m+rturie $e,ni#+-
/n $esti&ulul palatului meu $oi a,eza la lo# de #inste un ta&lou /n #are $a
'i reprezentat+ 'uga noastr+ de a#um 9oat+ lumea /l $a pri$i% toat+
lumea /i $a as#ulta po$estea% tre#(nd-o urma,ilor din gur+ /n gur+% iar
s#rierile /n$+)a)ilor $or transmite de-a lungul $ea#urilor nai$a
/nt(mplare a 6inerei "rin/ese fugind din ca"tivitate clare "e un mgar.
9u /nsu)i $ei 'i pus printre $e#1ile minuni ,i% mul)umit+ a#estei a$enturi
ade$+rate% $om #rede #+ P1ri*us
1
a tre#ut marea pe un &er&e#% Arion
2
a
#(rmuit un del'in ,i Europa
D
un taur =ar da#+ Iupiter a mugit #u
ade$+rat% su& #1ipul unui &ou% poate #+ ,i /n m+garul meu se as#unde
$reo taina% 'ie un #1ip de om% 'ie o 'a)+ de zeu
?n timp #e t(n+ra 'at+ repeta ne/n#etat a#este $or&e% ,i /n '+g+duielile
ei ameste#a dese suspine% a.unser+m la o r+sp(ntie A#olo% apu#(ndu-m+
de #+p+stru% ea se silea din toate puterile s+ m+ 'a#+ s-o iau Ia dreapta%
pentru #+ pe a#olo era drumul #are du#ea la p+rin)ii s+i =ar eu #are
,tiam #+ t(l1arii ple#aser+ to#mai /n a#east+ dire#)ie dup+ prada r+mas+%
m+ /mpotri$eam #u /nd+r+tni#ieH ,i 'iind#+ nu puteam gr+i% iat+ #e o
/ntre&am /n g(ndul meu- ACe 'a#i% nenoro#it+ 'at+% #e 'a#iE =e #e alergi
a,a de zorit+ la moarteE =e #e )ii s-o g+se,ti #u pi#ioarele meleE C+#i nu
$ei pieri numai tu% #i m+ $ei pierde ,i pe mineB
?n timp #e 'ie#are din noi se /n#+p+)(na s+ apu#e /n dire#)ie opus+% #a
,i #um ne-am 'i luptat /ntr-un pro#es de 1otare pentru dreptul de
proprietate asupra $reunui teren% ne pomenim 'a)+ /n 'a)+ #u t(l1arii
/n#+r#a)i #u prada lor La lumina lunii ei ne-au re#unos#ut /n#+ de
departe ,i ne salutar+ #u r(sete &at.o#oritoare Unul din &and+ ni se
adres+ ast'el-
1
Erou &eo)ian% 'iu al lui At1amas% rege al 9e&ei% ,i al @ep1elei Para 'iind
&(ntuit+ de 'oamete% P1ri*us era gata s+ 'ie sa#ri'i#at lui Keus /mpreun+ #u sora
sa !ele% dar iz&uti s+ 'ug+ #+lare pe un &er&e# #u l(na de aur% pe #are i-l d+duse
@ep1ele ,i tre#u din Europa /n Asia% peste !elespont
2
Poet liri# gre# (s'(r,itul se#olului al JII-lea ,i /n#eputul se#olului JI-lea
/!r"% n+s#ut /n insula Les&os A tr+it la #urtea lui Periandru% tiranul Corintului
?ntr-una din #+l+toriile sale% 'iind pe pun#tul de a 'i arun#at /n mare de
#or+&ieri% i se /ng+duie s+ #(nte pentru ultima oar+ din lir+ Un del'in% atras de
#(nte#ele sale% /l sal$eaz+ din mi.lo#ul $alurilor ,i-l poart+ /n spinare p(n+ la
#apul 9enara
3
6ii#a lui P1oeni* sau a lui Agenor% rege al 6eni#iei ,i sor+ a lui Cadmus ?ntr-
o zi% pe #(nd se plim&a #u prietenele ei pe )+rmul m+rii% a 'ost r+pit+ de Keus
#are se metamor'ozase /n taur 9re#(nd marea #u ea /n spinare% a dus-o /n insula
Creta
F =ar unde $+ du#e)i a,a gr+&i)i% noapteaE La a#east+ or+ t(rzie% nu
$+ e 'ri#+ de sta'ii
4
,i de du1urile rele ale nop)iiE Sau poate% prea#instita
mea 'at+% alergi a,a de gr+&it+ #a s+-)i $izitezi p+rin)ii pe 'uri,E ?n a#est
#az% $om a$ea gri.+ s+ nu 'ii singur+ ,i-)i $om ar+ta un drum mai s#urt
pentru a a.unge la ai t+iG
?nso)ind #u$intele de gest% puse m(na pe #+p+strul meu ,i m+ /ntoarse
/napoi% '+r+ s+ m+ s#uteas#+ /ns+ de o&i,nuitele lo$ituri pe #are mi le
#+ra #u o m+#iu#+ noduroas+ pe #are o a$ea la el Atun#i% ,tiind #+% #u
toat+ /mpotri$irea mea% eram din nou m(nat la o moarte sigur+% mi-adu#
aminte de #opita #are m+ durea ,i /n#ep s+ ,#1iop+tez% s#utur(nd din
#ap
F Ia#+% zise #el #are m+ /ntoarse din drum% iar /n#epi s+ stai la
g(nduri ,i s+ te datiniE CumG Pr+p+ditele astea de pi#ioare ale tale pot s+
'ug+ ,i nu ,tiu s+ um&leE =ar mai adineauri /ntre#eai /n iu)eal+ pe
/naripatul PegasG
?n timp #e a#est &ine$oitor to$ar+, glumea ast'el #u mine%
s#utur(ndu-,i deasupra mea #iomagul% a.unser+m la prima /mpre.muire
a $izuinii lor% unde g+sir+m at(rnat+ de o ramur+ a unui #1iparos /nalt pe
&+tr(na a#eea% #are se sp(nzurase Ei o dezlegar+ /ndat+ ,i% '+r+ s+-i
s#oat+ 'unia de #are at(rna% o arun#ar+ /n 'undul unei pr+p+stii Apoi%
leg(nd #o&z+ pe t(n+ra 'at+% se n+pustes# #a ni,te lupi 'l+m(nzi asupra
#inei pe #are% /n zelul s+u postum% o preparase nenoro#ita &+tr(n+
Pe #(nd /ng1i)eau #u o nepotolit+ l+#omie tot #e era pe mas+% /n#ep
s+ #1i&zuias#+ /ntre ei #um s+ ne pedepseas#+ ,i #um s+ se r+z&une pe
noi Ca /n ori#e adunare 'urtunoas+% p+rerile erau /mp+r)ite- unul #erea
#a t(n+ra 'at+ s+ 'ie ars+ de $ie% altul sus)inea s+ 'ie arun#at+ 'iarelor% un
al treilea s+ 'ie sp(nzurat+ pe #ru#e% al patrulea s+ i se smulg+ #arnea de
pe ea #u instrumentele de tortur+ Sigur /ns+ e 'aptul #+ to)i erau pentru
pedeapsa #u moartea% indi'erent de 'elul ei Atun#i unul din t(l1ari% dup+
#e lini,ti tumultul% le $or&i ast'el /n #u$inte potolite-
F @u #on$ine ni#i prin#ipiilor &andei noastre% ni#i &l(nde)ii
'ie#+ruia dintre noi% ni#i #1iar modera)iei mele s+ /ng+dui o #ruzime #are
ar 'i e*agerat de mare ,i ar dep+,i gra$itatea gre,elii @u $+ mai g(ndi)i
la 'iare% la #ru#e% la 'l+#+ri% la torturi ,i nu 'i)i #1iar a,a de gr+&i)i s-o
#ondamna)i la /ntuneri#ul unei mor)i pripite As#ulta)i-m+ de#i pe mine
,i d+rui)i $ia)a a#estei tinere% dar $ia)a pe #are o merita =esigur% $+
adu#e)i aminte #e a)i 1ot+r(t mai demult /n pri$in)a a#estui m+gar%
/ntotdeauna lene,% dar m(n#+#ios '+r+ pere#1e% #are mai adineauri se
4
?n original 5ani 0 su'letele rudelor de#edate
pre'+#ea #+ ,#1ioap+t+ ,i s-a '+#ut #ompli#e ,i slu.itor al 'ugii tinerei
'ete Propun de#i #a m(ine s+-l u#ide)i% s+-l goli)i de toate m+runtaiele ,i
s+ #oase)i% goal+% /n p(nte#ele lui pe a#east+ t(n+r+ pe #are ne-a pre'erat-
o nou+% ast'el /n#(t a'ar+ s+-i r+m(n+ numai 'a)a% iar restul trupului s+-i
'ie /n#1is% #a /ntr-o /n#1isoare% /n a#est animal% pe #are apoi% s+-l
e*pune)i% a,a umplut ,i #usut% /n $(r'ul unei st(n#i% /n &+taia razelor
arz+toare ale soarelui Ast'el% am(ndoi $or su'eri pedeapsa pe #are #u
drept #u$(nt le-a)i 1ot+r(t-o- m+garul $a a$ea moartea pe #are de mult a
meritat-o% iar 'ata $a sim)i mu,#+turile 'iarelor s+l&ati#e% #(nd $iermii /i
$or de$ora trupul% #1inul 'o#ului% #(nd soarele #u preaputerni#a lui ar,i)+
$a aprinde p(nte#ele animalului ,i agonia sp(nzur+toarei% #(nd #(inii ,i
$ulturii /i $or smulge #ele mai as#unse m+runtaie 5ai pune)i la num+r
,i #elelalte su'erin)e ,i dureri Jie% ea $a lo#ui /n p(nte#ele unui animal
mortH un miros /ngrozitor /i $a /ne#a n+rile ,i o su'o#+ ,i% mult timp
lipsit+ de 1ran+% se $a topi /n#et /n #1inurile mortale ale 'oamei '+r+ s+
ai&+ #el pu)in m(inile li&ere #a s+-,i 'a#+ seamaG
=up+ #e termin+ ast'el de $or&it% to)i primir+ /n unanimitate a#east+
propunere >i eu% #are o auzisem #u ure#1ile mele at(t de lungi% #e mai
a$ea am alt#e$a de '+#ut de#(t s+-mi .eles# #ada$rul meu de m(ineE
CARTEA A APTEA
?ndat+ #e% dup+ risipirea /ntuneri#ului% a /n#eput s+ se #rape de ziu+ ,i
#arul str+lu#itor al soarelui a luminat /ntreaga 'ire% a mai sosit unul din
&anda t(l1arilor% #eea #e se putea $edea u,or dup+ #1ipul prietenos /n
#are to)i se salutar+ El se a,ez+ #1iar la intrarea pe,terii ,i% dup+ #e se
odi1ni pu)in% #+#i a&ia mai respira% iat+ #e $e,ti aduse to$ar+,ilor s+i-
F ?n #e pri$e,te #asa lui 5ilo din !2pata% pe #are noi am .e'uit-o de
#ur(nd% gri.ile noastre s-au risipit ,i de ai#i /nainte putem 'i '+r+ ni#io
team+ Prea$ite.ii mei prieteni% dup+ #e $oi $-a)i /ntors /n ta&+ra noastr+
/n#+r#a)i #u toat+ prada% eu m-am ameste#at /n grupurile pe #are le
'orma poporul ,i% pre '+#(ndu-m+ #+ sunt m(1nit ,i re$oltat% #+utam s+
a'lu #e se $a 1ot+r/ #u pri$ire la an#1etarea /nt(mpl+rii% da#+ $oiau s+
'a#+ #er#et+ri pentru a'larea t(l1arilor ,i p(n+ la #e pun#t le $or /mpinge%
#+#i $oiam s+ $+ adu# totul la #uno,tin)+% a,a pre#um mi-a)i porun#it
=up+ indi#ii #are /n a'ar+ de ori#e /ndoial+ p+reau a 'i ade$+rate% toat+
lumea &+nuia pe un oare#are Lu#ius ,i el era ar+tat #a autor $+dit al
a#estei /ndr+zne)e lo$ituri Se spunea #+ /n ultimele zile a#est indi$id% #u
a.utorul unei 'alse s#risori de re#omandare ,i d(ndu-se drept om #instit%
reu,ise s+ #(,tige a,a de mult &un+$oin)a lui 5ilo% /n#(t a#esta /l primise
/n gazd+ ,i-l tratase #a pe un prieten intim% #+ r+m(n(nd mai multe zile
/n #asa lui ,i sedu#(ndu-i ser$itoarea printr-o iu&ire pre'+#ut+% #er#etase
de aproape /n#uietorile u,ilor ,i #+utase s+ a'le #1iar lo#ul unde 5ilo
a$ea o&i#eiul s+-,i as#und+ tot a$utul >i #a o pro&+ 'oarte gr+itoare a
$ino$+)iei sale% se s#otea /n e$iden)+ 'aptul #+ /n a#eea,i noapte #1iar%
e*a#t /n #lipa 'urtului% a#est Lu#ius disp+ruse% iar de atun#i nu se mai
ar+tase pe ni#+ieriH #+ pentru a 'ugi mai repede% #(t mai departe #u
putin)+% ,i a s#+pa de #ei #e-l urm+reau% /,i pro#urase u,or mi.lo#ul de
'ug+ ,i #+ luase #u el #alul s+u al&% pe #are de o&i#ei um&la #+lare =e
alt'el% ad+ug+ el% ser$itorul a#estui Lu#ius 'usese g+sit a#as+ ,i
magistra)ii% /n speran)+ #+ el $a dest+inui planurile #riminale ale
st+p(nului s+u% /l arun#aser+ /n /n#1isoarea ora,uluiH dar de,i C1iar a
doua zi% el 'usese supus la mai multe #azne ,i #iop(r)it p(n+ aproape de
moarte% nu '+#u ni#io m+rturisire de a#est 'el 9otu,i% un mare num+r de
agen)i a#operi)i 'ur+ trimi,i /n )ara
1
a#estui Lu#ius% #a s+ #aute pe
$ino$at ,i s+-l dea pe m(na .usti)iei
Pe #(nd 1o)ul po$estea a#estea% eu% #ompar(nd starea mea de mai
/nainte #u nenoro#irea prezent+% ,i timpul #(nd eram a#el Lu#ius% a,a de
'eri#it% #u timpul de 'a)+% #(nd nu eram de#(t un m+gar nenoro#it% o'tam
din ad(n#ul inimii >i m+ g(ndeam /n sinea mea #+ nu '+r+ temei $e#1ii
/n)elep)i din #ele mai dep+rtate $remuri ,i-au /n#1ipuit ,i reprezentat
=estinul #a pe un or& ,i de-a dreptul lipsit de o#1i C+#i el /ntotdeauna
a#ord+ 'a$orurile sale #elor r+i ,i ne$redni#i ,i nu e ni#iodat+ #ondus de
.ude#at+% #(nd alege pe $reunul dintre muritori 8a mai degra&+
s+l+,luie,te la a#eia de #are ar tre&ui s+ 'ug+ #(t mai departe% da#+ ar
$edea limpede ,i% #eea #e e mai s#andalos% e #+ el a#ord+ onoruri la
/nt(mplare ,i #1iar opuse a#elora de #are ne &u#ur+m% ast'el /n#(t un 1o)
se '+le,te #u renumele de om #instit ,i omul #el mai ne$ino$at%
dimpotri$+% e &(r'it de gura #elor $ino$a)i ?n s'(r,it eu% #are% printr-o
nemiloas+ lo$itur+ a a#estei di$init+)i% luasem #1ipul unui animal% al
#elui mai de r(nd patruped% eu% a #+rui nenoro#ire% #u drept #u$(nt% ar 'i
st(rnit durerea ,i mila #elui mai /mpietrit du,man% m+ $edeam a#uzat de
t(l1+rie /n pagu&a unei gazde at(t de iu&ite% #rim+ #are ar 'i meritat s+
'ie numit+ nu 'urt% #i mai degra&+ pari#id
2
>i #u toate a#estea eu nu
puteam s+-mi ap+r #auza sau s+ rostes# m+#ar un #u$(nt de t+g+duire
1
Prin ar Apuleius /n)elege ora#ul.
/n s'(r,it% #a s+ nu par+ #+ t+#erea mea se datoreaz+ remu,#+rilor ,i #+
e o m+rturisire a /ngrozitoarei #rime de #are eram /n$inuit% pierz(nd
ori#e r+&dare% am $rut s+ strig numai at(t- A@u% nu sunt $ino$atG 11
Primul #u$(nt% /n ade$+r am reu,it s+-l strig% /n mai multe r(nduri%
e*trem de tare% dar pe #elelalte% n-a 'ost #1ip s+ le rostes# 5-am oprit
de#i la prima $or&+ ,i n-am putut de#(t s+ strig de mai multe ori Anu%
nuM% #u toat+ osteneala #e-mi d+deam a su#i ,i rotun.i /n tot #1ipul
marile mele &uze #are at(rnau /n .os =ar de #e s+ m+ mai pl(ng de
#ruzimea Soartei% #(nd ea nu se ru,inase s+ m+ supun+ la a#eea,i ro&ie%
la a#ela,i .ug #u #alul% #are se supusese porun#ilor mele ,i m+ purtase /n
spinareE
Pe #(nd os#ilam /n mi.lo#ul a#estei agita)ii su'lete,ti% un g(nd #u
mult mai /nsemnat /mi r+s+ri /n minte- /mi amintii #+ 1o)ii 1ot+r(ser+ s+
m+ .ert'eas#+ manilor tinerei 'ete ,i% uit(ndu-m+ ne/n#etat la p(nte#ele
meu% m+ ,i $edeam d(nd na,tere a#estei nenoro#ite
Atun#i% #el #are adusese 'alsa a#uza)ie /mpotri$a mea s#oase o mie
de monede de aur pe #are le as#unsese /n #+ptu,eala 1ainei% 'urate% dup+
#um spunea el% de la di'eri)i #+l+tori ,i pe #are% dat+ 'iind #instea lui% le
adu#ea /n #aseta #omun+ Apoi% #u o deose&it+ gri.+% /n#epu s+ se
intereseze de s+n+tatea to$ar+,ilor lui C(nd a'l+ #+ unii dintre ei% ,i /n#+
#ei mai $ite.i% ,i-au g+sit moartea /n /mpre.ur+ri di'erite% e drept% dar to)i
#u un egal #ura.% /i s'+tui s+ lase deo#amdat+ drumurile /n pa#e% s+
/n#eteze ori#e ata#% s+ nu se mai o#upe de#(t de /nrolarea de oameni noi
,i de re#rutarea de tineri% pentru a umple golurile $e#1ii &ande ,i a
readu#e $e#1ea #o1ort+ r+z&oini#+ /n starea ei de mai /nainte Cei #are
se /mpotri$es# ar putea 'i #onstr(n,i prin teroare% iar #ei #are se arat+
&ine$oitori pot 'i atra,i prin re#ompense% ,i mul)i ar renun)a &u#uros la o
$ia)+ .osni#+ ,i ser$il+ ,i ar pre'era s+ /m&r+)i,eze $ia)a noastr+% #are e
tot a,a de neat(rnat+ #a ,i a#eea a regilor
Apoi% #ontinu+ el% a#um #(te$a zile a /nt(lnit un t(n+r de o statur+
uria,+% nespus de puterni# ,i /ndem(nati# ,i prin s'aturile sale /n #ele din
urm+ l-a #on$ins s+-,i /ntre&uin)eze mai #u 'olos m(inile-i amor)ite de o
/ndelungat+ tr(nd+$ie A6olose,te-te% #(t e posi&il% i-am spus eu% de o
s+n+tate a,a de /n'loritoare% ,i nu /ntinde o m(n+ zdra$+n+ pentru a #ere
de poman+% #i mai degra&+ deprind-o s+ s#oat+ aurGB
A#este #u$inte au primit apro&area tuturor ,i s-a de#is #a t(n+rul
2
Jiolarea ospitalit+)ii% pentru Lu#ius% e un pari#id% adi#+ #ea mai monstruoas+
#rim+ Leg+turile #$asi-religioase ale ospitalit+)ii /l o&ligau pe Lu#ius s+ ai&+
'a)+ de 5ilo% gazda sa% sentimente de pietate 'ilial+
despre #are 'usese $or&a s+ 'ie admis ,i s+ se #aute ,i al)i oameni pentru
/ntregirea &andei Atun#i 1o)ul ie,i numaide#(t ,i% dup+ #e r+mase
#(te$a #lipe a'ar+% se /ntoarse #u un t(n+r de o statur+ #u ade$+rat
giganti#+% #u #are nu ,tiu da#+ $reunul din #ei de 'a)+ s-ar 'i putut
#ompara% #+#i% /n a'ar+ de m+rimea nemaipomenit+ a trupului% /i /ntre#ea
pe to)i #u /n+l)imea #apului% ,i #u toate a#estea a&ia atun#i /n#epeau s+-i
ias+ primele tuleie de &ar&+ /n o&ra.i Era numai pe .um+tate /m&r+#at #u
o zdrean)+ de 1ain+% '+#ut+ din tot 'elul de peti#e% r+u #usute /mpreun+%
,i #are numai #u mare greutate reu,eau s+-i a#opere largul lui piept ,i
p(nte#u-i a#operit de un strat gros
Intr(nd /n+untru ast'el /m&r+#at% zise-
F J+ salut% prote.a)i ai $iteazului 5arte
1
% ,i din a#east+ zi
#redin#io,ii mei to$ar+,i de arme% primi)i-m+ /n r(ndurile $oastre #u
a#eea,i &un+$oin)+ #u #are ,i eu $in la $oi% #+#i sunt un om #ura.os ,i de
a#)iune% mai &u#uros s+-mi e*pun trupul la r+ni de#(t s+ primes# /n
m(n+ partea mea de aur ,i% /n 'a)a mor)ii de #are se tem at()ia al)ii% de$in
mai #utez+tor S+ nu #rede)i #+ sunt s+ra# ,i un nenoro#it ,i s+ nu
.ude#a)i $aloarea mea dup+ a#este zdren)e C+#i eu am 'ost ,e'ul unei
&ande 'oarte #utez+toare ,i am pustiit /n lung ,i-n lat toat+ 5a#edonia
Eu sunt !aemus% din 9ra#ia% $estitul t(l1ar% la al #+rui nume pro$in#ii
/ntregi tremur+ de spaim+ 9at+l meu a 'ost 91eron
2
% ,i el un 1o) #ele&ru
!r+nit #u s(nge omenes#% #res#ut #1iar /n r(ndurile &andei sale% eu am
'ost mo,tenitorul ,i ri$alul $ite.iei p+rinte,ti =ar% /ntr-un s#urt r+stimp%
am pierdut toat+ mul)imea de odinioar+ a $ite.ilor mei #amarazi ,i
nes'(r,it de marea-mi &og+)ie ?n ade$+r% /ntr-o noapte% spre nenoro#irea
mea% ata#asem pe un 'ost administrator al $eniturilor /mp+ratului #u
rangul de 200 000 de sester)i
D
% destituit din slu.&+% /n urma unei #rude
soarte =ar #a s+ pute)i #unoa,te mai &ine a#east+ /nt(mplare% am s+ iau
lu#rurile #e$a mai dinainte
Era la #urtea Cezarului un &+r&at ilustru ,i 'oarte /nsemnat prin
1
9(l1arii #+rora li se adreseaz+ t(n+rul erau organiza)i #a ni,te solda)i%
depuneau .ur+m(nt ,i #(ntau imnuri /n #instea zeului 5arte% prote#torul lor%
#+ruia /i adu#eau ,i .ert'e
2
6ero ('iar+ s+l&ati#+" ,i 7aemus (s(nge" 0 nume deri$ate din gre#e,te% 'oarte
potri$ite &riganzilor
3
A#e,ti administratori% numi)i "rocuratores Caesaris$ gu$ernau "rovinciile
apar)in(nd /mp+ratului ,i /n#asau $eniturile sale personale Pro#uratorii
imperiali erau ierar1iza)i dup+ solda #are o primeau% 200 000 de sester)i 'iind
una din treptele ma*ime
numeroasele lui 'un#)ii% pe #are /nsu,i /mp+ratul /l apre#ia /n #1ip #u
totul deose&it =ar $i#lenele a#uza)ii ale unor r+u$oitori% pornite
/mpotri$a lui de o 'ero#e gelozie% /l arun#ar+ /n e*il ?ns+ so)ia sa%
Plotina% o 'emeie de o rar+ 'idelitate ,i de o $irtute '+r+ seam+n ,i #are
prin na,terea #elui de-al ze#elea #opil /i #onsolidase 'amilia% respinse #u
dispre) pl+#erile ,i lu*ul ora,ului pentru a-l /nso)i /n surg1iunul s+u ,i a-i
'i to$ar+,+ de nenoro#ire Ea /,i t+ie p+rul% se /m&r+#+ /n 1aine
&+r&+te,ti% /,i /n'+,ur+ mi.lo#ul #u mai multe #ing+tori pline #u monede
de aur ,i #u #ele mai pre)ioase #oliere ,i% #ura.oas+ #1iar /n mi.lo#ul
solda)ilor #are-i es#ortau #u s+&iile trase din tea#+% /mp+rt+,ea toate
prime.diile so)ului s+u ,i% $eg1ind ne/n#etat asupra $ie)ii lui% /ndura #u
un #ura. &+r&+tes# #ele mai mari ,i mai ne#urmate ne#azuri
?n s'(r,it% dup+ #e /ndur+ nenum+ratele greut+)i ale drumului ,i dup+
spaimele prin #are tre#use pe mare% e*ilatul se /ndrepta spre insula
Ka#2nt1us
1
% $remelni#ul domi#iliu pe #are i-l 1ot+r(se ne/nduple#ata
$oin)+ a soartei El de&ar#ase to#mai pe )+rmul de la A#tium% pe unde
noi um&lam dup+ prad+% de la ie,irea noastr+ din 5a#edonia
Cum noaptea era 'oarte /naintat+% toat+ lumea din #ora&ie% #a s+
s#ape de $alurile m+rii% se #ul#ase /ntr-un mi# 1an 'oarte apropiat de
#oast+ ,i de $as 9+&+r(m asupra lor ,i .e'uim totul% dar #(nd s+ ne
retragem% ne $+zur+m /n 'a)a unei mari prime.dii% #+#i la primul zgomot
pe #are-l auzi la u,+% Plotina se repezi /n mi.lo#ul od+ii ,i% #u strig+tele
ei ne/n#etate% puse toat+ #asa /n mi,#are% #1em(nd pe nume solda)ii%
ser$itorii% ,i strig(nd pe to)i $e#inii s+ le $in+ /n a.utor >i numai
mul)umit+ spaimei tuturor a#estor oameni% #are st+teau as#un,i ,i
tremurau pentru $ia)a lor% am putut s+ ne retragem '+r+ pierderi grele
=ar /n #ur(nd a#east+ admira&il+ 'emeie (#+#i tre&uie s+ spunem
ade$+rul"% de un de$otament '+r+ e*emplu% #(,tig+ &un+$oin)a tuturor
prin no&ila sa purtare ,i% prezent(nd /mp+ratului di$in o #erere% o&)inu
gra&ni#a #1emare a so)ului s+u ,i '+g+duiala unei depline r+z&un+ri
pentru lo$itura noastr+ ?n s'(r,it% Cezarul $oi #a &anda t(l1arului
!aemus s+ nu mai e*iste ,i ea 'u numaide#(t nimi#it+- at(t e de
puterni#+ #ea mai ne/nsemnat+ $oin)+ a unui mare /mp+ratG /ntr-ade$+r%
toat+ &anda mea 'iind urm+rit+ de o #ompanie de solda)i #u steagul
'(l'(ind% /n #ele din urm+ 'u nimi#it+ ,i t+iat+ /n &u#+)i Singur eu%
as#unz(ndu-m+ #u mare greutate% am s#+pat de #+s#ata gur+ a In'ernului
/n #1ipul urm+tor ?m&r+#at #u o ro#1ie 'emeias#+ /n'lorat+% #u
1
Ast+zi Kante ?n timpul Imperiului era 're#$ent+ e*ilarea pe o insul+ a #elor
#+zu)i /n dizgra)ie
numeroase #ute lungi ,i moi% mi-am pus /n pi#ioare ni,te panto'i al&i ,i
su&)iri% #um poart+ 'emeile ,i as#uns ast'el su& a#east+ /n'+)i,are a
se*ului sla& ,i #o#o)at pe un m+gar /n#+r#at #u snopi de orz% am tre#ut
printre r(ndurile solda)ilor amenin)+tori A#e,tia% #rez(nd #+ sunt $reo
p+zitoare de m+gari% m+ l+sar+ s+ tre# /n deplin+ li&ertate% mai ales #+
o&ra.ii mei% atun#i '+r+ &ar&+% erau moi ,i str+lu#itori #a ai unui #opil
Cu toate a#estea% eu n-am '+#ut de o#ar+ gloria tat+lui meu% ni#i
#ura.ul propriu =e,i eram /n apropierea s+&iilor du,mane ,i numai pe
.um+tate lini,tit% singur ,i gra)ie deg1iz+rii mele% am ata#at mai multe
#ona#uri ,i a,ez+ri /nt+rite ,i am adunat a#east+ mi#+ sum+ de &ani de
drum F >i des#1eindu-,i numaide#(t zdren)ele% arun#+ su& o#1ii lor
dou+ mii de monede de aur F Iat+% zise el% un mi# dar% sau mai #ur(nd
zestrea pe #are &u#uros o adu# &andei $oastre 8ine/n)eles% da#+ primi)i%
m+ o'er s+ 'iu ,e'ul $ostru 'oarte #redin#ios ,i /n #ur(nd $oi pre'a#e /n
aur s#lipitor pietrele a#estei lo#uin)e
6+r+ /nt(rziere% '+r+ ni#io ,o$+ire% t(l1arii% #u toate $oturile% /i o'er+
/n unanimitate ,e'ia ,i-i adu# un $e,m(nt destul de elegant #a s+ se
/m&ra#e S#+pat de zdren)ele /n #are p(n+ atun#i as#unsese at(ta &og+)ie%
noul ,e'% ast'el pres#1im&at% /i s+rut+ pe to)i pe r(nd% apoi% 'iind a,ezat la
mas+ pe patul de onoare% se inaugureaz+ instalarea lui printr-un mare
osp+)% unde se &ea din &el,ug
Atun#i% din #on$ersa)iile s#1im&ate dintr-o parte ,i din alta% el a'l+ de
'uga tinerei 'ete% de a.utorul #e-i d+dusem purt(nd-o /n spinare ,i de
groazni#a moarte #e ne a,tepta pe am(ndoi ?ntre&(nd /n #e lo# era
prizoniera% #eru s+ 'ie dus a#olo ,i% #(nd o $+zu legat+ #u lan)uri% se
/ntoarse #u un aer de nemul)umire ,i de dezapro&are
F ?ntr-ade$+r% $or&e,te el% eu nu sunt ni#i #1iar a,a de lipsit de
.ude#at+% ni#i a,a de neso#otit #a s+ m+ opun 1ot+r(rii $oastre% dar n-a,
putea /ndura #1inurile unei #on,tiin)e at(t de $ino$ate% da#+ $-a,
as#unde #eea #e mi se pare mie mai 'olositor 5ai /nt(i% /n interesul
$ostru% $+ #er s+-mi a#orda)i toat+ /n#rederea ,i% da#+ propunerea mea
nu $+ #on$ine% $e)i putea s+ $+ /ntoar#e)i din nou la m+gar Eu /ns+ #red
#+ t(l1arii% #el pu)in a#eia dintre ei #are se pretind #u .ude#at+% nu
tre&uie s+ pun+ nimi# mai presus de #(,tig% ni#i #1iar r+z&unarea% #are
adeseori e tot at(t de p+gu&itoare ,i lor ,i altora Ast'el de#i% da#+ $e)i
l+sa pe a#east+ t(n+r+ 'at+ s+ moar+ /n 1oitul m+garului% nu $e)i a$ea alt
#(,tig a'ar+ de mul)umirea #+ a)i '+#ut-o s+ simt+ m(nia $oastr+ Ei &ine%
eu so#otes# #+ tre&uie s-o du#e)i unde$a% /n $reun ora,% ,i s-o $inde)i%
'iind#+ o 'at+ de $(rsta ei se $a putea $inde u,or ,i #u pre) mare =e
mult% eu #unos# personal ni,te negustori de 'emei% dintre #are unul% a,a
#red% ar putea s+ dea singur o mare sum+ de &ani% dup+ #um se ,i #u$ine
pentru o prizonier+ de un neam a,a de ilustruH el o $a arun#a /n $reun
lupanar% de unde nu $a mai putea 'ugi% #um a mai /n#er#at s-o 'a#+ >i
mai mult% #(nd ea $a 'i 'ost silit+ la a#east+ ru,inoas+ meserie% #rede)i
$oi #+ nu $e)i 'i /ndea.uns de r+z&una)iE Eu $+ dau a#east+ p+rere #u
toat+ sin#eritatea ,i sunt #on$ins #+ e #ea mai &un+% dar $oi sunte)i
st+p(ni pe 1ot+r(rile $oastre ,i pe #eea #e $+ apar)ineG
Ast'el% '+#(ndu-se ap+r+torul #asei de &ani a t(l1arilor% el pleda #auza
noastr+ ,i de$enea sal$atorul $redni# de laud+ al tinerei 'ete ,i al
m+garului =ar deli&erarea lor a 'ost lung+% ,i /n#etineala #e puneau /n
luarea unei 1ot+r(ri /mi tortura inima% &a mai mult% punea #ap+t
nenoro#itei mele $ie)i ?n #ele din urm+% #+z(nd la /n$oial+% ei se
al+turar+ p+rerii t(l1arului nou-$enit ,i numaide#(t o dezlegar+ pe t(n+ra
'at+ din leg+turile ei =e alt'el% /ndat+ #e ea l-a z+rit pe t(n+rul ,e' ,i
/ndat+ #e l-a auzit $or&ind de lo#uri de des'r(u ,i de patroni de
&ordeluri% a /n#eput s+ r(d+ ,i s+ arate prin gesturi o at(t de mare
&u#urie% /n#(t eu% $+z(nd o t(n+r+ 'e#ioar+ #are se pre'+#ea #+ iu&e,te pe
t(n+rul ei pretendent ,i #+ regret+ o #ast+ #+s+torie% sim)indu-se deodat+
a,a de /n$eselit+ numai la singurul nume al $i#iului ,i al #ui&ului s+u
dezgust+tor% #u drept #u$(nt m-am #rezut /ndrept+)it s+ a#uz tot se*ul ei
Ast'el purtarea ,i #instea tuturor 'emeilor erau supuse &i#iuirii unui
m+gar
Atun#i t(n+rul a#ela% lu(nd din nou #u$(ntul% zise-
F =e #e nu o'erim noi un sa#ri'i#iu zeului 5arte% 9o$ar+,ul
1
nostru%
#a s+ ne a.ute s-o $indem pe a#east+ 'at+ ,i /n a#ela,i timp s+ re#rut+m
noi orta#iE =ar% dup+ #um $+d% nu a$em ni#iun animal de sa#ri'i#at% ni#i
#1iar destul $in pentru a &ea dup+ po'ta inimii Ei &ine% da)i-mi ze#e
to$ar+,i% nu-mi tre&uie mai mul)i pentru a ata#a t(rgu,orul #el mai
apropiat% ,i $+ pro#ur #e ne tre&uie pentru a 'a#e un ade$+rat osp+) de
preo)i Salieni
=up+ ple#area lui% #eilal)i 'a# un 'o# mare ,i ridi#+ zeului 5arte un
altar din &razde de p+m(nt a#operit #u iar&+
Pu)in dup+ a#eea% #ei ple#a)i dup+ prad+ se /ntor# adu#(nd &urdu'uri
pline #u $in ,i m(n(nd /naintea lor o turm+ de animale =in a#estea aleg
un )ap mare% &+tr(n ,i #u p+rul z&(rlit% ,i-l .ert'es# lui 5arte% 9o$ar+,ul
1
?n original Comes% epitet de$enit nume propriu pentru unele di$init+)i de
o&(r,ie /ndeo&,te oriental+
,i /nso)itorul
1
lor ?ndat+ se preg+te,te un #opios osp+) ,i #u a#est prile.
str+inul ia din nou #u$(ntul-
F Je)i $edea% le spuse el% #+ eu sunt un ,e' neo&osit nu numai /n
e*pedi)ii ,i t(l1+rii% #i ,i atun#i #(nd e $or&a de pl+#erile $oastreG
>i% apu#(ndu-se de lu#ru% #u o mare u,urin)+% 'a#e toat+ trea&a repede
,i #u pri#epere 5+tur+% pune masa% 'rige #arnea% g+te,te ,i potri$e,te
por)iile% ser$e,te la mas+ #u elegan)+% dar mai ales 0 a$(nd gri.+ s+ le
umple /ntruna p(nte#oasele pa1are 0 /i /nea#+ pe to)i /n $in =in #(nd /n
#(nd% totu,i% su& #u$(nt #+ se du#e s+ #aute #e$a tre&uitor ser$i#iului% el
$izita mereu pe t(n+ra 'at+ ,i-i o'erea $oios por)ii de m(n#are luate de la
mas+ pe 'uri, ,i #upe de $in% din #are gustase el mai /nainte Ea primea
totul #u mare po't+ ,i uneori% #(nd el $oia s+-i dea o s+turare% ea i-o
/ntor#ea /ndat+ #u o dragoste egal+ Lu#rul a#esta nu-mi pl+#ea delo#
AJai% u,urati#+ 'at+% /mi zi#eam eu% ai uitat de #+s+toria ta ,i de t(n+rul
de #are erai legat+ printr-o iu&ire /mp+rt+,it+E Pre'eri tu a#elui no&il
&+r&at pe #are eu nu-l #unos#% dar #u #are te-au unit p+rin)ii t+i% un
$(ntur+-lume% un &andit #u m(inile p+tate de s(ngeE >i nu te mustr+
#on,tiin)aE /n s'(r,it% #+l#(nd /n pi#ioare dragostea ta% /)i 'a#e pl+#ere s+
te dedai des'r(ului /n mi.lo#ul a#estor l+n#ii ,i s+&iiE >i #e se $a
/nt(mpla da#+ #eilal)i t(l1ari% /ntr-un #1ip sau altul% $or sim)i #+ sunte)i
/n)ele,iE @-ai s+ te /ntor#i din nou la m+garE >i mie n-ai s+-mi preg+te,ti
pentru a doua oar+ moarteaE /n ade$+r% te .o#i #u pielea altuiaGB
Pe #(nd% #a un ade$+rat s2#op1ant
2
% /i adu#eam% /n mine /nsumi% #u
#ea mai mare indignare% a#este nedrepte /n$inuiri% din #(te$a #u$inte #u
dou+ /n)elesuri% dar nu greu de pri#eput pentru un m+gar inteligent%
/n)elesei #+ t(n+rul nu era !aemus% $estitul t(l1ar% #i 9lepolemus
D
%
logodni#ul tinerei noastre 'ete ?n ade$+r% #on$ersa)ia lor prelungindu-
se% ei $or&ir+ pu)in mai tare% '+r+ s+ ia /n seam+ prezen)a mea% #a ,i #um
a, 'i 'ost mort-
F Cura.% preadul#ea mea C1arite% /i spunea el% #+#i /n #ur(nd pe to)i
a#e,ti t(l1ari% du,manii t+i% /i $ei a$ea prizonieriG >i #u o mai mare
st+ruin)+% el le d+dea de &+ut $in neameste#at #u ap+% dar pu)in /n#+lzit
,i% #u toate #+ erau do&or()i de /m&ui&are ,i ame)i)i de &+utur+% el #are
nu pusese $inul pe lim&+% nu /n#eta de a le pune /n m(ini #u de-a sila
#upele pline ,i mie% z+u% /mi d+dea de &+nuit #+ ameste#a /n ele $reo
1
9e*tual Secator$ alt epitet al lui 5arte% pl+smuit de po$estitor ,i al+turat #elui
de Comes$ '+r+ #a ele s+ 'i 'ost o&ie#tul unui #ult o'i#ial
2
=elator sau #alomniator ipo#rit% adu#(nd /n$inuiri ne'ondate
3
?n elin+- Cel-#are-/ndur+-&ine-r+z&oiul
do#torie adormitoare
C(nd /n s'(r,it to)i% p(n+ la unul% z+#eau /ngropa)i /n $in% la dispozi)ia
ori#ui ar 'i $oit s+ s#ape de ei% el% '+r+ #ea mai mi#+ greutate% i-a #etluit
#(t mai str(ns #u putin)+% leg(ndu-i 'edele,% dup+ po'ta sa ,i% #u t(n+ra
'at+ ur#at+ /n spinarea mea% a pornit spre ora,ul ei
?ndat+ #e ne-am apropiat% toat+ #etatea a ie,it s+ $ad+ a#est spe#ta#ol
mult dorit ?naintea lor alergar+ p+rin)ii% rudele% #lien)ii
1
% 'a$ori)ii ,i
ser$itorii% to)i #u mul)umirea zugr+$it+ pe 'a)+% to)i plini de &u#urie- era
un alai de &+r&a)i ,i 'emei de toate $(rstele ,i% .ur pe !er#ule% o 'e#ioar+
purtat+ /n trium' pe un m+gar era un spe#ta#ol nemai$+zut ,i $redni# de
transmis posterit+)ii ?n s'(r,it% #1iar ,i eu eram mai $oios ,i% #a s+ nu 'a#
not+ dis#ordant+% #a un str+in /n /mpre.urarea de 'a)+% mi-am lungit
ure#1ile% mi-am um'lat n+rile ,i am /n#eput s+ z&ier at(t de puterni#% de-
ai 'i #rezut #+ se aud &u&uituri de tunet
9(n+ra 'at+ 'usese dus+ /n #amera sa de #ul#are% unde tat+l ,i mama
ei /i d+dur+ toate /ngri.irile #u$enite Pe mine /ns+% urmat de o mare
mul)ime de #et+)eni ,i de animale de po$ar+% 9lepolemus m-a /ntors
ne/nt(rziat /napoi ,i nu mi-a p+rut r+u delo#% #+#i% /n a'ar+ de o&i,nuita
mea #uriozitate% /n a#el moment doream s+ 'iu de 'a)+ la arestarea
&andi)ilor Pe ei /ntr-ade$+r i-am g+sit /n#+ mai /nl+n)ui)i de $in de#(t de
'r(ng1ii S#oto#ind pe,tera ,i lu(nd tot #e era /n ea% ei au /n#+r#at /n
spinarea noastr+ aurul% argintul ,i alte o&ie#te pre)ioase% iar pe t(l1ari% pe
unii rostogolindu-i% a,a lega)i #um erau% p(n+ /n marginea st(n#ilor din
apropiere% i-au az$(rlit /n pr+pastie% iar pe al)ii% de#apit(ndu-i #u
propriile lor s+&ii% i-au l+sat pe lo#
=up+ e*e#u)ie% ne-am /ntors /n ora, $eseli ,i 'eri#i)i A#east+ imens+
&og+)ie a 'ost depus+ /n tezaurul pu&li# ,i 9lepolemus se #+s+tori% dup+
lege% #u t(n+ra 'at+ pe #are o re#u#erise =in a#el moment% t(n+ra so)ie%
#are m+ numea sal$atorul ei% a$ea #ea mai mare gri.+ s+ am m(n#are din
&el,ug ,i tot #e-mi tre&uia C1iar /n ziua nun)ii% ea porun#i s+ mi se
umple ieslea p(n+ sus #u orz ,i s+ mi se dea at(ta '(n #(t ar 'i 'ost de
a.uns pentru o #+mil+ &a#trian+
2
>i #u toate a#estea% puteam eu s+ nu
1
Erau de$ota)ii unei 'amilii sau ai unui patron ?ntre ei e*ista o str(ns+
dependen)+ ,i a$eau unii 'a)+ de al)ii anumite o&liga)ii Clientul era dator s+
a.ute pe patron #u &ani% s+-l spri.ine /n alegeri et#% iar patronul tre&uia s+-l
apere pe #lient /n toate /mpre.ur+rile ,i mai ales /n 'a)a .usti)iei =e asemenea%
nu le era /ng+duit s+ porneas#+ pro#ese /ntre ei
2
=in 8a#tria% #apitala 8a#trianei% un )inut arid /n Asia Central+ /ntre 'lu$iul
I*us (Amu-=aria" la nord ,i muntele Paropamisus (!indu<us1" la sud ?n
&lestem /ngrozitor% dar #u toat+ dreptatea% pe a#ea 6otis% #are m+
pre'+#use /n m+gar ,i nu /n #(ine% mai ales #(nd $edeam to)i dul+ii #asei
/ndop(ndu-se ,i g1i'tuindu-se #u resturile unei mese /m&el,ugate ,i #u
#eea #e 'urauE
=up+ prima noapte% a#eea a ini)ierii /n arta Jenerei% noua #+s+torit+
nu /n#et+ de a reaminti p+rin)ilor ,i so)ului ei nespus de marea
re#uno,tin)+ #e-mi datora% p(n+ #(nd a#e,tia /i '+g+duir+ s+ m+ trateze /n
#1ipul #el mai onora&il ?n s'(r,it se #on$oa#+ /n #onsiliu #ei mai
/n)elep)i prieteni pentru a deli&era asupra #elui mai &un mi.lo# de a m+
r+spl+ti #um se #u$ine Unul era de p+rere s+ 'iu )inut /n#1is /n #as+% '+r+
s+ 'a# nimi#% ,i /ngr+,at #u orz ales% #u &o& ,i &or#eag =ar mai mult+
tre#ere a a$ut p+rerea altuia #are% #er(nd s+ mi se redea li&ertatea% /i
/ndemna s+ 'iu mai degra&+ l+sat s+ alerg ,i s+ z&urd la )ar+ ,i prin li$ezi
#u #aii% unde% ameste#(ndu-m+ printre ei ,i 'e#und(nd iepele% a, 'i putut
da st+p(nilor mei o mul)ime de mi#i #at(ri
A,adar% #1em(nd /ndat+ pe /ngri.itorul 1erg1eliilor% i se porun#e,te
s+ m+ ia #u el ?ntr-ade$+r% eu alergam /naintea lui% $esel ,i 'eri#it #+ de
a#i /nainte am s#+pat de po$eri ,i de alte su'erin)e ?mi redo&(ndisem
li&ertatea ,i 'iind la /n#eputul prim+$erii% #(nd pa.i,tile se a#oper+ #u
iar&+ ,i 'lori% nu se putea s+ nu g+ses# pe unde$a ni,te tranda'iri I dat+
#u a#east+ n+de.de% mi-a r+s+rit /n minte ,i g(ndul #+% da#+ su& a#est
#1ip de m+gar mi se ar+ta asemenea re#uno,tin)+ ,i mi se d+deau a,a de
multe onoruri% #u at(t mai mult $a tre&ui s+ 'iu #instit #(nd /mi $oi 'i
reluat /n'+)i,area mea de om
=ar% dup+ #e a#est /ngri.itor de #ai m-a dus departe de ora,% nu m-am
mai &u#urat de ni#iuna dintre pl+#eri% ,i ni#i #1iar de #ea mai mi#+
li&ertate% #+#i so)ia lui% #ea mai a$ar+ ,i #ea mai rea 'emeie din lume% m-
a pus numaide#(t s+ /n$(rtes# piatra unei mori ,i% lo$indu-m+ adesea #u
un #iomag #are mai a$ea /n#+ 'runze pe el% /,i #(,tiga p(inea ei ,i a
'amiliei pe spinarea mea @emul)umit+ de #um m+ isto$ea pentru 1rana
ei% m+ punea s+ ma#in ,i gr(ul $e#inilor% de la #are lua plat+ pentru
o&ositoarele mele /n$(rtituri >i% #ulmea mizeriei% dup+ o mun#+ at(t de
grea% nu mi se d+dea #el pu)in por)ia 'i*at+% #+#i orzul #e mi se #u$enea%
dup+ #e 'usese m+#inat ,i #ernut la a#eea,i moar+ gra)ie o#olurilor mele%
ea /l $indea )+ranilor din apropiere% iar mie% #are toat+ ziua /n$(rtisem
a#east+ r(,ni)+ o&ositoare% /mi arun#a numai spre sear+ ni,te t+r()e
anti#1itate era un #entru #omer#ial a#ti$% ai#i /nt(lnindu-se #ara$anele #are
$eneau din 9i&et C+mila &a#trian+ de$enise pro$er&ial+ prin 'or)a% po'ta de
m(n#are% dar ,i prin rezisten)a ei pu)in o&i,nuit+
murdare% ne#ernute ,i pline de pietri,G
=e,i eram #ople,it de a#este nenoro#iri% #ruda Soart+ mi-a impus noi
su'erin)e% '+r+ /ndoial+ #a s+ am dreptul% dup+ #um se zi#e% la o m+sur+
plin+
1
,i #a s+ m+ pot '+li #u eroi#ele mele ser$i#ii #i$ile ,i militare ?ntr-
ade$+r% a#est prea #umse#ade /ngri.itor al gra.dului% as#ult(nd% de,i #am
t(rziu% de porun#ile st+p(nilor s+i% /mi permise /ntr-o zi s+ m+ ameste# /n
1erg1eliile iepelor Li&er% /n s'(r,it% $oios ,i nemai/n#+p(nd de &u#urie
/n pielea-mi de m+gar% /mi mani'estam aprinsa dorin)+ printr-un mers
u,or ,i languros ,i-mi alegeam iepele #are mi se p+reau $redni#e de a-mi
de$eni so)ii =ar ,i de ast+ dat+% speran)a #ea mai sur(z+toare tre&uia s+
du#+ la o groazni#+ nenoro#ire /n #are era s+-mi pierd $ia)a C+#i
arm+sarii #are erau l+sa)i s+ pas#+ p(n+ la saturare ,i s+ se /ngra,e pe
/ndelete /n $ederea /mpere#1erii ,i #are de alt'el erau ni,te
/nsp+im(nt+tori ad$ersari% /n tot #azul #u mult mai puterni#i de#(t ori#e
m+gar% &+nuind g(ndurile mele ,i $oind s+ pre/nt(mpine o mezalian)+
adulter+% '+r+ s+ mai )in+ seama de legile lui Iupiter Ispitalierul%
/n#epur+ s+ m+ urm+reas#+ #a pe un ri$al al lor% #u o ur+ ,i #u o 'urie
nem+rginit+
Unul% ridi#(nd /n sus enormul s+u piept% #u #apul /n+l)at ,i #u g(tul
/ntins% m+ lo$e,te #u #opitele de dinainte- altul% /ntor#(nd o #rup+
rotun.it+% mu,#1iuloas+ ,i #+rnoas+% /mi arun#+ z$(rlituri #u pi#ioarele
dinapoi% un al treilea% amenin)(ndu-m+ #u un ne#1ezat r+ut+#ios% se
repede asupra mea #u ure#1ile pleo,tite ,i% ar+t(nd dou+ r(nduri de din)i
al&i% sau mai degra&+ ni,te d+l)i% m+ s'(,ie #u mu,#+turile lui A,a
#itisem eu /n istorie #+ un rege din 9ra#ia
2
d+dea pe ne'eri#i)ii lui
oaspe)i prad+ #ailor s+i s+l&ati#i spre a-i s'(,ia ,i man#a #u l+#omie
At(t era de mare e#onomia #e '+#ea la orz a#el tiran% a,a de puterni# ,i
de a$ar% /n#(t potolea 'oamea m(n#+#io,ilor s+i #ai d(ndu-le din &el,ug
trupuri omene,ti
Ast'el zdro&it ,i s'(,iat eu /nsumi de repetatele lo$ituri ,i de din)ii
a#estor arm+sari% a.unsesem s+ dores# iar+,i moara ,i a#ele /n$(rtituri /n
.urul ei =ar Soarta% #are nu se putea s+tura #u #1inurile mele% /mi
rezer$+ din nou o alt+ nenoro#ire ?ntr-ade$+r% 'iind trimis s+ adu# lemne
dintr-un munte% mi se d+du drept #ondu#+tor un mi# s#la$ #are din toate
1
Aluzie la o&i#eiul de a se da solda)ilor $ite.i% #a r+splata pentru #ura.ul lor% o
&ani)+ de gr(u
2
E $or&a de =iomede% regele &istonilor din 9ra#ia ?ndemnat de Euristeu s+-i
adu#+ arm+sarii m(n#+tori de oameni ai a#estuia% !er#ule /i 1+r+zi #rudului
rege soarta propriilor lui oaspe)i
pun#tele de $edere era un ti#+los '+r+ pere#1e >i nu era destul #+
ur#u,ul ane$oios p(n+-n $(r'ul unui munte /nalt m+ o&osea ,i #+%
iz&indu-m+ de #ol)anii de st(n#+% /mi zdro&eam #opitele% dar mai tre&uia
s+ /ndur ,i o ploaie de lo$ituri #u #are-mi m(ng(ia ,ira spin+rii ,i a #+ror
durere o sim)eam p(n+-n m+du$a oaselor Lo$indu-m+ ne/n#etat /n
#oapsa dreapt+ ,i mereu /n a#ela,i lo#% el /mi .upuii pielea ,i% #u toate #+
/mi '+#use o ran+ larg+% o gaur+ ad(n#+% o groap+% sau mai degra&+ o
ade$+rat+ 'ereastr+% #u toate a#estea #+l+ul nu /n#eta o #lip+ de a lo$i
rana /ns(ngerat+ Ad+uga)i #+ el m+ /mpo$+ra #u o /n#+r#+tur+ de lemne
a,a de mare% /n#(t ai 'i #rezut #+ a#east+ greutate era destinat+ unui
ele'ant% iar nu unui m+garG
>i de #(te ori sar#ina era mai grea /ntr-o parte ,i se aple#a la dreapta
ori la st(nga% /n lo# de a lua #(te$a &u#+)i de lemne din partea #are
amenin)a s+ #ad+ ,i a m+ u,ura% sau #el pu)in de a le tre#e /n partea
#ealalt+% pentru a resta&ili e#1ili&rul% el% dimpotri$+% ad+uga /n plus
pietre pentru a #ump+ni #1ipurile inegalitatea greut+)ii Cu toate a#estea%
nemul)umit #+ m+ /n#+r#ase #u o po$ar+ mult prea grea dup+ su'erin)ele
mele at(t de #umplite% de #(te ori tre#eam peste $reun r(u #are din
/nt(mplare se g+sea /n drumul nostru% ti#+losul% #a s+ nu-,i ude
#iu&otele% dintr-o s+ritur+ se arun#a /n spinarea mea- adaos u,or% 'ire,te%
pentru uria,a mea po$ar+G =ar da#+% '+r+ $oia mea alune#am /n noroi pe
marginea /nalt+ a #eluilalt mal% ,i da#+% nemaiput(nd suporta po$ara% m+
#l+tinam pe pi#ioare ,i m+ pr+&u,eam% #rede)i #+ prea&unul meu
#ondu#+tor /ntindea m(na #a s+ m+ /mpiedi#e s+ #ad% #+-mi )inea #apul
/n sus #u d(rlogul% #+ m+ ridi#a de #oad+ sau #+-mi lua #el pu)in o parte
din po$ar+ #a s+ m+ pot ridi#aE Ei &ine% el nu-mi d+dea ni#iun a.utor /n
su'erin)a mea% #i dimpotri$+% /n#ep(nd de la #ap% ,i de pre'erin)+ de la
ure#1i p(n+ la #oad+% m+ snopea /n &+taie #u un rete$ei enorm% p(n+
#(nd% /n lo# de lea# /nt+ritor% /nse,i lo$iturile m+ '+#eau s+ m+ ridi#
El a mai n+s#o#it /mpotri$a mea o nou+ ,i prime.dioas+ r+utate A
#ules ni,te m+r+#ini 'oarte /n)ep+tori ale #+ror a#e erau $eninoase ,i
otr+$ite% a '+#ut din ei un m+nun#1i% l-a str(ns &ine #u un nod r+su#it ,i
mi l-a legat de #oad+% un #1in at(rnat% #+#i m+r+#inii pu,i /n mi,#are /n
timpul mersului ,i arun#a)i /ntr-o parte ,i /n alta% m+ r+neau ad(n# #u
u#ig+toarele lor /n)ep+turi Ast'el /nduram un /ndoit #1in- da#+ /n#epeam
s+ alerg pentru a s#+pa de nemiloasele lo$ituri de #iomag% m+r+#inii
z&urau ,i m+ /n)epau mai tareH da#+ m+ opream un moment pentru a-mi
#ru)a durerea% lo$iturile lui m+ sileau s+ alerg /n galop ?ntr-un #u$(nt%
a#est mi# ti#+los p+rea #+ n-are alt g(nd de#(t s+ m+ 'a#+ s+ pier% /ntr-un
#1ip sau altul ;ur(ndu-se #-o $a 'a#e% m-a amenin)at #1iar de mai multe
oriH ,i '+r+ /nt(rziere se i$i un prile. #are /mpinse /ngrozitoarea lui
r+utate la a#te ,i mai nelegiuite
?ntr-o zi% pierz(nd ori#e r+&dare din #auza prea multelor ,i #rudelor
&+t+i% i-am tras #(te$a puterni#e lo$ituri de #opite iar el% #a s+ se
r+z&une% iat+ #e nelegiuire n+s#o#e,te /mpotri$a mea- /mi pune /n
spinare o sar#in+ enorm+ de #(l)i% o leag+ &ine #u s'oar+ ,i m+ porne,te
la drum m(n(ndu-m+ /naintea luiH apoi% de la #ea mai apropiat+
$ili,oar+% el 'ur+ un t+#iune aprins pe #are mi-l pune e*a#t /n mi.lo#ul
po$erii 6o#ul% #are #(t$a timp arsese /n'undat ,i /ntre)inut de a#east+
materie in'lama&il+% se ridi#a /n mari $(l$+t+i ,i m+ /n$+luia /n
/ntregime /n #el mai groazni# in#endiu ?n a#east+ prime.die e*trem+ nu
$+d ni#iun re'ugiu ,i ni#i m+#ar m(ng(ierea unei sla&e ,anse de sal$are%
#+#i un ast'el de in#endiu nu admite /nt(rziere ,i 'a#e de prisos ori#e
#1i&zuire pentru alegerea unor 1ot+r(ri mai /n)elepte =ar /n a#east+
#rud+ situa)ie @oro#ul &ine$oi s+-mi trimit+ o raz+ de lumin+% nu ,tiu
da#+ spre a m+ destina unor $iitoare /n#er#+ri% dar #el pu)in m+ s#+p+ de
o moarte sigur+ ,i dinainte 1ot+r(t+ =in /nt(mplare% z+rind /n apropiere
o &alt+ noroioas+% 'ormat+ din ploaia #are #+zuse /n a.un% dintr-o s+ritur+
m+ arun# /n ea ,i /n #ele din urm+% 'o#ul sting(ndu-se #u totul% s#ap /n
s'(r,it u,urat de po$ar+ ,i /n a#ela,i timp sal$at de la moarte
=ar a#est ti#+los ,i per'id &+iat a arun#at asupra mea ,i #u a#est prile.
toat+ ti#+lo,ia 'aptei saleH el a a'irmat /naintea oamenilor #asei #+ eu%
tre#(nd pe l(ng+ 'o#ul unor $e#ini% am '+#ut dinadins un pas gre,it ,i m-
am l+sat s+ #ad la p+m(nt% pentru a pune #(l)ii pe #+r&uni >i r(z(ndu-mi
/n nas ad+ug+-
F P(n+ #(nd $om mai 1r+ni '+r+ 'olos pe a#est in#endiatorE
=up+ #(te$a zile% #+ut+ s+-mi /ntind+ o #urs+ #u mult mai per'id+
J(nz(nd la primul &ordei /nt(lnit lemnele #e le purtam% m+ adu#e a#as+
'+r+ po$ar+ ,i /n#epe s+ strige /n gura mare #+ nu mai poate s-o s#oat+ la
#ap+t #u r+utatea mea ,i #+ renun)+ la greaua lui meserie de a-mi 'i
#ondu#+tor >i iat+ #e min#inoase /n$inuiri ti#lui /mpotri$a mea-
F Jede)i $oi% zi#ea el% a#est m+gar lene,% 'oarte greoi la mers ,i din
#ale-a'ar+ de r+uE Ei &ine% pe l(ng+ #elelalte ispr+$i% a#um m+
nelini,te,te mult ,i din #auza unor noi prime.dii C+#i% #um z+re,te de
departe% pe drum% $reo persoan+% 'ie #+ e o 'emeie 'rumoas+% 'ie o 'at+
de m+ritat sau un tinerel pl+#ut% /ndat+ arun#+ po$ara din spinare ,i%
doritor de 'iin)e omene,ti% se repede 'urios asupra lor% le arun#+ la
p+m(nt ,i #u gura des#1is+ /n#ear#+ $olupt+)i &estiale% ne/ng+duite ,i
nemaiauzite ,i le po'te,te la #+s+torii detestate de Jenus >i pentru a
simula #1iar s+rut+ri imaginare% le apas+ ,i le mu,#+ /n#et ,i des #u &otul
lui /ngrozitor- #eea #e ar putea s+ ne atrag+ numeroase #erturi ,i pro#ese
,i poate #1iar $reo a#)iune #riminal+ C1iar adineauri% z+rind o 'emeie
t(n+r+ de &un+ #ondi)ie% /ndat+ a arun#at /n toate p+r)ile lemnele #u #are
era /n#+r#at ,i% repezindu-se asupra ei #u o 'urie de ne&un% a r+sturnat-o
/n noroi ,i a#olo% su& o#1ii tuturor% a#est 'rumos ,i elegant amorez se
silea s+ se ur#e pe trupul ei =a#+% la pl(nsetele ,i )ipetele $i#timei% #are
#1ema /n a.utor% n-ar 'i alergat $reo #()i$a tre#+tori ,i n-ar 'i smuls-o de
su& #opitele lui% nenoro#ita% zdro&it+ ,i '+#ut+ &u#+)i% ar 'i pierit /n #ele
mai groazni#e #1inuri% iar noi am 'i r+mas su& po$ara unei a#)iuni de
omor #are se pedepse,te #u moarteaG
Prin ast'el de min#iuni ,i prin alte $or&e pe #are pudi#a mea t+#ere le
'+#ea mai #on$ing+toare% el /nt+r(t+ /n #el mai /nalt grad pe p+stori #a s+
s#ape de mine ?n #ele din urm+% unul din ei zise-
F Ei &ine% de #e nu .ert'im o dat+ pe a#est so) de r+sp(ntie% &a mai
mult% pe a#est adulter uni$ersal% #a o meritat+ isp+,ire pentru
monstruoasele lui porniri amoroaseE !aide% &+iete% zise el% taie-i #apul
numaide#(t% arun#+-i m+runtaiele la #(ini% iar tot restul #+rnii p+streaz+-l
pentru masa lu#r+torilor no,tri C(t pri$e,te pielea% dup+ #e $om us#a-o
pres+r(nd-o #u #enu,+% o $om du#e st+p(nilor no,tri% pe #are nu $a 'i
greu s+-i #on$ingem #+ do&ito#ul a 'ost u#is de un lupG
6+r+ s+ z+&o$eas#+ o #lip+% nemilosul meu a#uzator% /n#(ntat #+ e /n
s'(r,it e*e#utorul sentin)ei #io&anilor% &+t(ndu-,i .o# de nenoro#irea mea
,i adu#(ndu-,i aminte de lo$iturile de #opit+ #e le primise% de #are% z+u%
/mi p+rea 'oarte r+u #-au 'ost '+r+ urmare% /,i preg+tea #u)itul #u mare
gra&+% as#u)indu-l pe o piatr+ =ar unul din gloata )+ranilor% lu(nd atun#i
#u$(ntul% zise-
F Ar 'i p+#at s+ u#idem /n a#est #1ip un m+gar a,a de 'rumos ,i s+
ne lipsim de ser$i#iile lui at(t de ne#esare numai pentru $ina #+ e
p+tima, ,i prea ne#ump+tat /n pornirile lor amoroase E mai &ine s+-l
.ug+nim% #+#i /n a#est #az nu $a mai sim)i delo# 'ier&in)elile iu&irii% pe
noi ne $a s#+pa de teama ori#+rei prime.dii ,i pe deasupra $a de$eni #u
mult mai gras ,i mai #orpolent Eu am $+zut un mare num+r nu numai
de m+gari lene,i% #i ,i de #ai 'o#o,i% #are% /ntr-o #ontinu+ ,i prea mare
e*#itare amoroas+% de$eneau 'urio,i ,i s+l&ati#i ,i pe #are o ast'el de
st(rpire i-a t+#ut /n #ele din urm+ &l(nzi ,i &uni% supu,i la po$eri ,i
potri$i)i pentru ori#e alt ser$i#iu ?n s'(r,it% da#+ $re)i s+-mi urma)i
s'atul% dup+ #(te$a zile% /n #are am de g(nd s+ m+ du# la &(l#iul din
apropiere% $oi putea s+-mi iau de a#as+ instrumentele pe #are le am
preg+tite /n a#est s#op% apoi s+ m+ /ntor# repede ai#i s+ #astrez%
/ndep+rt(ndu-i #oapsele% pe 'uriosul ,i insuporta&ilul $ostru amorez ,i s+
$i-l 'a# mai &l(nd de#(t un mielG
Smuls din g1earele In'ernului de propunerea a#estui )+ran% dar
destinat #elui mai /ngrozitor #1in% eram nespus de trist ,i pl(ngeam #+%
lipsit de #ea mai no&il+ parte a #orpului meu a$eam s+ pier /n /ntregime
?n s'(r,it% m+ g(ndeam s+ ispr+$es# #u $ia)a% 'ie a&)in(ndu-m+ mult timp
de la ori#e 1ran+% 'ie arun#(ndu-m+ /n $reo pr+pastie% #u-ade$+rat
1ot+r(t s+ mor ori#um% numai s+ mor /ntreg Pe #(nd ezitam /n alegerea
'elului #um $oi muri% a doua zi de diminea)+ a#est &+iat% #+l+ul meu% m+
#onduse din nou la muntele pe #are ne ur#am de o&i#ei A#olo el m+
leg+ de o ramur+ aple#at+ a unui ste.ar uria, ,i /ndep+rt(ndu-se #e$a mai
mult de drum% t+ia #u toporul lemnele pe #are tre&uia s+ le #ar euH #(nd
deodat+% dintr-o pe,ter+ $e#in+% /n+l)(nd un #ap enorm% iese /n#et ,i
lini,tit un urs /n'ior+tor La a#east+ nea,teptat+ apari)ie% tremur(nd de
'ri#+ ,i /nsp+im(ntat% /mi las toat+ greutatea #orpului pe pi#ioarele
dinapoi% /mi /ntind g(tul% ridi# #apul /n sus% rup #ureaua #u #are eram
legat% o iau numaide#(t la 'ug+ /n galop ,i z&or pe po$(rni,urile repezi
nu numai #u pi#ioarele% #i ,i #u tot trupul% d(ndu-m+ de-a rostogolul ?n
s'(r,it% a.ung /n #(mpiile #are se /ntindeau /n $ale% 'ugind #(t m+ )ineau
pi#ioarele ,i de ursul /n'ior+tor ,i de #ondu#+torul meu% mai r+u de#(t
ursul
Atun#i% un tre#+tor% $+z(ndu-m+ singur ,i '+r+ st+p(n% pune m(na pe
mine% /mi sare repede /n spinare ,i% lo$indu-m+ #u un &+) pe #are-l a$ea
la el% m+ du#e pe un drum l+turalni# pe #are nu-l #uno,team 5ie /mi
#on$enea 'oarte mult a#est drum pe #are apu#ase% 'iind#+ m+ dep+rtam
de 'atala m+#el+rire a &+r&+)iei mele =e alt'el pu)in /mi p+sa de
lo$iturile lui% #+#i eram o&i,nuit din #apul lo#ului #u lo$iturile de
#iomag
=ar Soarta #are se /n$er,una s+ m+ piard+ /mi spul&er+ #u iu)eal+
$redni#+ de pl(ns a#east+ ,ans+ de s#+pare at(t de &ine$enit+ ,i-mi
/ntinse #urse noi
?ntr-ade$+r% p+storii mei% #+ut(nd o $a#+ pierdut+ ,i #utreier(nd prin
di'erite lo#uri% dau din /nt(mplare peste noi Ei m+ re#unos# /ndat+ ,i%
apu#(ndu-m+ de #+p+stru% se siles# s+ m+ trag+ la ei =ar #el+lalt se
/mpotri$ea #u /ndr+zneal+ ,i #u putere% lu(nd #a martori pe zei ,i pe
oameni
F =e #e m+ t(r()i a,a de s+l&ati#E zi#ea el =e #e m+ ata#a)iE
F @u mai spuneG @oi ne purt+m s+l&ati#% #(nd tu ne-ai 'urat m+garul
,i a#um 'ugi #u elE 5ai &ine spune-ne unde ai as#uns #opilul%
#ondu#+torul lui% pe #are l-ai omor(t% '+r+ /ndoial+E
>i numaide#(t% smulg(ndu-l din spinarea mea% ,i arun#(ndu-l la
p+m(nt% /l lo$es# #u pumnii ,i-l #al#+ /n pi#ioare de,i nenoro#itul se .ura
pe to)i zeii #+ n-a $+zut ni#iun #ondu#+tor ,i #+ d(nd de m+garul #are
alerga /n galop% '+r+ 'r(u ,i singur% /l prinsese numai /n n+de.dea unei
prime de denun)
1
% a$(nd de g(nd 'ire,te s+-l /napoieze st+p(nului s+u
F IG spunea el% da#+ /nsu,i a#est m+gar% pe #are a, 'i $rut s+ nu-l 'i
/nt(lnit ni#iodat+% ar putea $or&i #a un om ,i da m+rturie de ne$ino$+)ia
mea% a)i regreta desigur o ast'el de purtare nedreapt+ ,i s+l&ati#+G
=ar a#este .ur+minte ,i asigur+ri nu ser$ir+ la nimi#% #+#i% dup+ #e-i
arun#ar+ o 'unie de g(t
2
% &lestema)ii p+stori /l aduser+ /napoi pe munte%
/n p+durea de unde #opilul a$ea o&i#eiul s+ adu#+ lemne @u l-au g+sit
ni#+ieri% dar /n #ele din urm+ i-au z+rit trupul rupt /n &u#+)i ,i /mpr+,tiat
peste tot lo#ul Eu /mi d+deam #(t se poate de &ine seama #+ din)ii
ursului '+#user+ a#est lu#ru ,i a, 'i spus% desigur% #e ,tiam da#+ a, 'i a$ut
darul $or&irii =ar tot #e puteam 'a#e era s+ m+ &u#ur /n sinea mea de
a#east+ r+z&unare% de,i #am t(rzie
?n s'(r,it% dup+ #e 'ur+ g+site toate m+dularele /mpr+,tiate ale
#ada$rului ,i potri$ite la lo#ul lor #u mare greutate% /l /ngropar+ #1iar /n
lo#ul a#ela Iar pe 8elero'onul
D
meu% a#uz(ndu-l #+ e un 1o) do$edit ,i
un #runt u#iga,% deo#amdat+ /l duser+ legat zdra$+n la &ordeiele lor%
pentru #a a doua zi diminea)+% dup+ #um spuneau ei% s+-l dea pe m(na
magistra)ilor #a s+-,i ia pedeapsa
?n timp #e p+rin)ii .eleau moartea #opilului &+t(ndu-se /n piept ,i
suspin(nd% iat+ #+ sosi ,i )+ranul #are% )in(ndu-,i promisiunea% insista s+
'a#+ opera)ia 1ot+r(t+
F Alta e pierderea noastr+ de ast+zi% /i zise unul din p+stori% dar
1
?n original- indicivae "raemium 0 re#ompens+ atri&uit+ denun)+torului unui
deli#t ,i #elui #are #ontri&uia la g+sirea unui o&ie#t pierdut
2
Constricto sau oborto collo este o e*presie re'eritoare la persoana arestat+%
#are urmeaz+ s+ a.ung+ la /n#1isoare sau /n 'a)a .ude#+torilor
3
6iul lui :lau#us% regele Corintului% a primit /n dar de la zei)a Atena /naripatul
#al Pegas% #u a.utorul #+ruia% la porun#a regelui li#ian Io&ates% a &iruit
amazoanele ,i a u#is !imera% monstru #u trei #apete $+rs(nd 'o# pe gur+ 5(nat
de o tru'ie oar&+% 8elero'on a #+utat s+ se /nal)e #u Pegasul p(n+ la l+#a,ul
zeilor% 'iind pr+$+lit de Keus /napoi pe p+m(nt 5+garul /n#1ipuie ai#i #alul
/naripat% tre#+torul #are a pus m(na pe el 'iind 8elero'on
m(ine $om 'i /n#(nta)i nu numai s+ /nl+turi &+r&+)ia a#estui &lestemat
m+gar% dar #1iar s+-i tai ,i #apul% iar a.utorul to$ar+,ilor no,tri nu-)i $a
lipsiG
A,a se '+#u #+ nimi#irea mea 'u am(nat+ pe a doua zi Iar eu
mul)umeam a#estui &+iat &un% #are #el pu)in prin moartea sa /nt(rziase
#u o zi supli#iul meu =ar ni#i #1iar a#est r+gaz a,a de s#urt nu-mi 'u dat
s+ m+ &u#ur sau s+ m+ odi1nes#% #+#i mama #opilului% .elind
/ngrozitoarea moarte a 'iului ei% pl(ng(nd ,i suspin(nd% /m&r+#at+ /n
straie de doliu ,i smulg(ndu-,i #u am(ndou+ m(inile p+ru-i al& a#operit
de #enu,+% $+it(ndu-se ,i )ip(nd /ngrozitor% d+du n+$al+ /n gra.dul meu
,i lo$indu-,i pieptul ,i zdro&indu-,i s(nul #u 'urie% zi#ea-
F CumG m+garul +sta s+-,i /ndestuleze l+#omia #ul#at /n lini,te pe
a,ternutul s+u de paie ,i% m(n#(nd '+r+ /n#etare% s+-,i umple p(nte#ele-i
nes+)ios ,i ad(n# '+r+ s+ ai&+ mil+ de su'erin)a mea% '+r+ s+-,i
aminteas#+ de .alni#ul s'(r,it al r+posatului s+u st+p(nG =esigur% el m+
dispre)uie,te ,i-,i &ate .o# de &+tr(ne)ea ,i de sl+&i#iunea mea% ,i% '+r+
/ndoial+% /,i /n#1ipuie #+ o #rim+ at(t de mare $a r+m(ne nepedepsit+
Sau poate se #rede ne$ino$at% #+#i dup+ #ele mai #riminale a#)iuni e
'ires# s+ speri nepedepsirea% #u toat+ mustrarea #on,tiin)ei =ar% /n
numele zeilor% patruped ti#+los% de-ai a$ea numai o #lip+ uzul $or&irii%
#are e nerodul pe #are l-ai putea #on$inge #+ tu n-ai ni#io $in+ /n a#east+
groazni#+ nenoro#ireE @u puteai s+ lup)i #u pi#ioarele ,i #u mu,#+turile
pentru a ap+ra pe nenoro#itul meu #opilE =e 'oarte multe ori i-ai putut
da lo$ituri de #opit+% dar #(nd era /n prime.die de moarte nu puteai s+-l
aperi #u a#eea,i u,urin)+E Cel pu)in puteai s+-l iei repede /n spinarea ta
,i s+-l smulgi din m(inile pline de s(nge ale prime.diosului s+u u#iga,
?n s'(r,it% nu tre&uia s+ 'ugi singur% p+r+sind #u totul pe to$ar+,ul t+u% pe
#ondu#+torul t+u% pe st+p(nul t+u% pe #el #are-)i d+dea de m(n#are @u
,tii #+ #ei #are re'uz+ s+ a.ute ,i s+ sal$eze pe #ei /n prime.die de moarte%
sunt aspru pedepsi)i pentru #+ prin a#est re'uz insult+ morala pu&li#+E
=ar n-ai s+ te &u#uri tu mult de nenoro#irea mea% u#iga,uleG Am s+ te
'a# eu s+ sim)i #e putere poate s+ dea natura unei mame disperate /n
durerea eiG
S'(r,ind a#este #u$inte% ,i-a $(r(t m(inile su& #ing+toare ,i%
deznod(nd-o% mi-a legat #u ea am(ndou+ pi#ioarele dinapoi #(t a putut
mai str(ns% #a s+ nu-mi lase ni#iun mi.lo# de a m+ r+z&una ,i ap+ra
Apoi% pun(nd m(na pe sting1ia #u #are de o&i#ei se /n)epenea u,a
gra.dului% ea n-a /n#etat s+ m+ lo$eas#+ #u toat+ puterea de#(t atun#i
#(nd 'or)ele-i sl+&ite n-o mai a.utar+ ,i #(nd lemnul% su& propria lui
greutate% /i s#+p+ din m(ini 9(nguindu-se #+ &ra)ele ei o&oses# a,a de
repede% ea alerg+ la $atr+ ,i% adu#(nd un t+#iune% mi-l $(r/ /ntre
pi#ioarele dinapoi Atun#i eu% 'olosindu-m+ de singurul mi.lo# de
ap+rare #e-mi mai r+m(nea% /n#epui s+ arun# o &alig+ li#1id+ ,i-i
murd+rii o#1ii ,i toat+ 'igura Ast'el or&it+ ,i /mpu)it+% #iuma se 1ot+r/ /n
s'(r,it s-o ia la 'ug+ Alt'el% t+#iunele a#estei Alteea
1
/n delir ar 'i '+#ut
un nou 5eleagru din s+rmanul m+gar #are ,i-ar 'i pierdut $ia)a
CARTEA A OPTA
@oaptea% pe la primul #(ntat al #o#o,ului% sosi din ora,ul $e#in un
t(n+r% pe #(t mi s-a p+rut mie% unul dintre ser$itorii C1aritei% a#ea #opil+
#are% /mpreun+ #u mine% /ndurase a#elea,i su'erin)e la t(l1ari A,ez(ndu-
se aproape de 'o#% printre numero,ii s+i to$ar+,i de ro&ie% iat+ #e $e,ti
#iudate ,i /ngrozitoare adu#ea despre moartea st+p(nei sale ,i despre
nenoro#irea /ntregii #ase-
F :r+.dari% #io&ani ,i $+#ari% ne'eri#ita noastr+ C1arite nu mai
tr+ie,teH s+rmana ,i-a g+sit s'(r,itul /n #ea mai tragi#+ /mpre.urare% dar
#el pu)in nu s-a #o&or(t singur+ la mani Ca s+ #unoa,te)i tot #e s-a
/nt(mplat% $oi lua de la /n#eput 'aptele% pe #are Iar+ /ndoial+ unii% mai
/n$+)a)i de#(t mine ,i /nzestra)i de la natur+ #u talentul de a s#rie% ar
putea s+ le a,tearn+ pe 1(rtie #a un model de po$estire
?n ora,ul $e#in era un t(n+r% dintr-o 'amilie ilustr+% #u o str+lu#it+
situa)ie so#ial+ ,i &u#ur(ndu-se /n a#ela,i timp de o a$ere 'oarte mare
=ar era un stri#at% un st(lp de #(r#ium+H tr+ind #u 'emeile u,oare ,i
du#(nd-o toat+ ziua /ntr-o &e)ie% din nenoro#ire se /n1+itase #u ni,te
&ande de t(l1ari ,i-,i m(n.ise m(inile #1iar #u s(nge omenes# El se
1
C(nd Alteea /l n+s#u pe 5eleagru% $+zu pe #ele trei Par#e pun(nd /n 'o# un
t+#iune ,i spun(nd- ACopilul a#esta $a tr+i at(t #(t $a dura a#est t+#iuneGB =up+
ple#area Par#elor% Alteea se s#ul+% lu+ t+#iunele% /l stinse ,i-l p+str+ #u gri.+
6+#(ndu-se mare% 5eleagru se lupt+ ,i u#ise teri&ilul mistre) #are pustia )ara
Calidonului% iar #apul i-l o'eri Atalantei 6ra)ii Alteei% $oind s+ ai&+ a#est #ap%
se /n#+ierar+ #u t(n+rul /n$ing+tor% #are-i omor/ pe am(ndoi Ca s+ r+z&une
u#iderea 'ra)ilor s+i% Alteea arun#+ t+#iunele 'atal /n 'o#% unde-l l+s+ sa ard+
mo#nit% #eea #e #auz+ o moarte lent+ lui 5eleagru% ale #+rui m+runtaie erau
mistuite de un 'o# nepotolit
#1ema 91ras2llus
2
,i 'aima pe #are ,i-o do&(ndise se potri$ea de minune
#u numele s+u =e /ndat+ #e C1arite a.unse la $(rsta m+riti,ului% el
'usese printre primii pretenden)i ,i ar+tase o dorin)+ arz+toare de a
o&)ine m(na ei =e,i /ntre#ea #u mult pe to)i #eilal)i pretenden)i ,i prin
daruri &ogate #+utase s+ stimuleze alegerea p+rin)ilor% totu,i% din #auza
stri#+#iunii ,i a relei reputa)ii% su'erise a'rontul unui re'uz =ar p(n+ /n
#lipa #(nd 'ii#a st+p(nului nostru 'usese a#ordat+ $irtuosului
9lepolemus% a#est 91ras2llus 1r+nise ne/n#etat /n el /nsu,i o iu&ire
mistuitoare ,i% 'urios #+ #ererea lui 'usese respins+% #+uta prile.ul de a
'+ptui o s(ngeroas+ #rim+
:+sind% /n s'(r,it% o o#azie potri$it+ spre a-,i .usti'i#a prezen)a% se
preg+te,te pentru #rima pe #are de mult o pl+nuise ?n ziua /n #are t(n+ra
'at+% gra)ie is#usin)ei ,i $ite.iei logodni#ului ei% 'usese s#+pat+ de s+&iile
amenin)+toare ale t(l1arilor% el% ameste#(ndu-se /n mul)imea #elor #are o
'eli#itau% s-a ar+tat /n 'a)a noilor so)i neo&i,nuit de $esel ,i de 'eri#it
pentru sal$area lor prezent+ ,i pentru #opiii #e /n #ur(nd a$eau s+-i ai&+
=in #inste pentru ilustra sa 'amilie% a 'ost primit /n #asa noastr+ printre
#ei mai ale,i oaspe)i% dar su& mas#a min#inoas+ a #elui mai #redin#ios
prieten as#undea un plan #riminal
La s#urt timp dup+ a#eea% el lu+ parte la toate #on$ersa)iile lor%
$izitele de$enir+ tot mai dese ,i uneori #1iar m(n#au ,i &eau /n #omun
=in zi /n zi prietenul de$enea tot mai drag ,i% '+r+ s+-,i dea seama%
alune#a /n pr+pastia ad(n#+ a iu&irii >i nu e de mirare% #+#i 'la#+ra
#rudului Amor e /n#+ sla&+ la /n#eput ,i ne 'arme#+ prin pl+#uta ei
#+ldur+% dar #(nd e /nte)it+ de o&i,nuin)+% /n #ur(nd de$ine un 'o#
mistuitor% #are-l arde ,i-l #onsum+ pe muritor /n /ntregime
=e mult+ $reme 91ras2llus se g(ndise /n sinea lui ,i nu g+sise ni#iun
prile. potri$it pentru o taini#+ /nt(lnire =ar% de,i $+zuse &ine #+
posi&ilitatea unei leg+turi adultere /i era /n#1is+ din #e /n #e mai mult%
de,i re#unos#use #+ leg+tura 'oarte puterni#+ a unei noi ,i #res#(nde
iu&iri nu putea 'i rupt+ ,i #+ t(n+ra so)ie% #1iar da#+ ar 'i $oit (#u toate #+
nu se putea s+ $oias#+"% era /mpiedi#at+ de un mare num+r de
supra$eg1etori ,i de nepri#eperea ei /n materie de ne#redin)+ #on.ugal+%
#u toate a#estea% o 'unest+ /n#+p+)(nare /l /mpingea s+ /n#er#e un lu#ru
imposi&il% #a ,i #um ar 'i 'ost posi&il Un lu#ru #are ast+zi pare a 'i greu
de '+#ut% iu&irea /l 'a#e s+ par+ u,or de /ndeplinit ?n s'(r,it% $e)i $edea%
dar% $+ rog% as#ulta)i #u toat+ gri.a ,i aten)ia unde poate du#e 'uria unei
patimi '+r+ 'r(u
2
=e la ad.e#ti$ul elin trasys T #utez+tor% temerar
?ntr-o zi% 9lepolemus% lu(nd #u el pe 91ras2llus% se duse la o
$(n+toare de animale s+l&ati#e% da#+ totu,i #aprele s+l&ati#e pot 'i
numite ast'el C1arite nu /ng+duia &+r&atului ei s+ um&le dup+ animalele
/narmate #u #ol)i sau #oame Cur(nd% ei a.unser+ la o #olin+ a#operit+ #u
o p+dure a,a de /ntune#oas+ din #auza desului 'runzi, #u #are erau
/m&r+#ate #rengile #opa#ilor% /n#(t #ei #e urm+reau $(natul nu mai
$edeau nimi# /naintea lor Atun#i se d+ drumul #(inilor $(n+tore,ti de
ras+% pentru #a 1aita s+ goneas#+ animalele din as#unz+tori ?ndat+%
adu#(ndu-,i aminte de di&a#iul lor dresa.% ei /mpart ,i /mpresoar+ toate
ie,irile La /n#eput% #(inii s#ot numai un m(r(it a&ia sim)it% apoi%
deodat+% la un semnal dat% umplu toat+ p+durea #u l+tratul lor 'urios ,i
r+gu,it =ar din $izuini nu gones# ni#i #apra s+l&ati#+% ni#i #+priorul
speriat% ni#i #iuta% #el mai &l(nd dintre toate animalele p+durii% #i un
mistre) uria, ,i nemai$+zut p(n+ atun#i% o gr+mad+ in'orm+ de mu,#1i ,i
de gr+sime su& o piele /n$(rto,at+ ,i murdar+% a#operit+ #u un p+r aspru
,i z&(rlit% #are pe spinare se ridi#a drept /n sus #a ni,te spiniH spumeg(nd
de tur&are% /,i 're#a zgomotos din)ii unul de altul% din o#1ii lui
amenin)+tori )(,neau 'l+#+ri ,i #u r(tu-i 'rem+t+tor se repezea ,i r+sturna
#u iu)eala tr+snetului tot #e /nt(lnea /n #alea lui 5ai /nt(i el spinte#+ #u
#ol)ii ,i u#ide /n dreapta ,i /n st(nga #(inii #ei mai #utez+tori #are se
apropiaser+ de urma luiH apoi% #+l#(nd /n pi#ioare re)elele prea sla&e ,i
re$enind /n dire#)ia /n #are d+duse primul s+u ata#% tre#e mai departe
?ntr-ade$+r% noi to)i eram /nlemni)i de 'ri#+% ,i% o&i,nui)i s+ $(n+m
'+r+ prime.die ,i lipsi)i de arme ,i de alte mi.loa#e de ap+rare% #um eram
/n a#el moment% ne as#unser+m /ntr-un morman de 'runze ,i de ar&ori
=ar 91ras2llus% g+sind prile.ul potri$it pentru per'ida lui #rim+% iat+ #u
#e $or&e $i#lene se adreseaz+ lui 9lepolemus-
ACumG /n#remeni)i de 'ri#+ ,i la 'el #u s#la$ii +,tia pe #are o
zadarni#+ team+ i-a #ul#at la p+m(nt sau do&or()i de spaim+ #a 'emeile%
$om l+sa noi s+ ne s#ape din m(ini o prad+ at(t de &ogat+E =e #e s+ nu-
n#+le#+m pe #ai ,i s+ pornim numaide#(t pe urma luiE 9u ia )+poaia
$(n+torului% eu iau o lan#eGB
6+r+ /nt(rziere% ei sar repede pe #ai ,i #u #ea mai mare /n'l+#+rare
urm+res# mistre)ul A#esta% adu#(ndu-,i aminte de 'or)a lui 'ireas#+% se-
ntoar#e din drumH dar% aprinz(ndu-se /n el #runzimea-i /nn+s#ut+% /n#epe
s+-,i 're#e #ol)ii% p+r(nd a #1i&zui asupra #ui s+ se repead+ mai /nt(i
9lepolemus arun#+ primul /n spinarea mistre)ului )+poaia pe #are o
purta =ar 91ras2llus% /n lo# s+ iz&eas#+ 'iara% /,i /ndrept+ lan#ea asupra
#alului prietenului s+u% ,i-i retez+ pi#ioarele dinapoi de la genun#1i
Animalul se pr+&u,e,te s#+ldat /n s(nge ,i% r+sturn(ndu-se pe spate% '+r+
$oia lui arun#+ la p+m(nt pe st+p(nul s+u 6+r+ s+ ,o$+ie% mistre)ul se
repede asupra #+l+re)ului /ntins la p+m(nt% /i s'(,ie mai /nt(i 1ainele /n
mai multe r(nduri% apoi pe el /nsu,i% #are /n#er#a s+ se ridi#e ?n 'a)a
a#estui /n#eput de #rim+% &unul s+u prieten nu a$u ni#io remu,#are ,i%
ni#i atun#i #(nd $+zu /ntr-o prime.die at(t de mare pe #el #+zut $i#tim+
#ruzimii sale% nu 'u mul)umit 9lepolemus% nemai,tiind #e 'a#e de durere
,i silindu-se s+-,i a#opere numeroasele lui r+ni% implora #u o $o#e
$redni#+ de mil+ a.utorul prietenului s+u% dar #a r+spuns% tr+d+torul /i
arun#+ lan#ea sa /n #oapsa dreapt+ #u at(t mai mult+ siguran)+% #u #(t
,tia #+ r+nile produse de 'ier sem+nau #u /mpuns+turile #ol)ilor de
mistre) =up+ a#easta% #u o m(n+ sigur+% str+punge ,i 'iara
5urind ast'el t(n+rul nostru st+p(n% noi% ser$itorii% am ie,it din
as#unz+tori ,i am alergat spre el plini de m(1nire ?ndeplinindu-,i
dorin)a% 91ras2llus% de,i era &u#uros de u#iderea du,manului s+u% totu,i
nu-,i ar+t+ mul)umirea pe 'a)+ Lu(nd un aer trist ,i pre'+#(ndu-se
/ndurerat% el /m&r+)i,eaz+ #u patim+ #ada$rul #are era opera sa% ,i-,i d+
toat+ silin)a s+ ia o /n'+)i,are la 'el #u a #elor #are pl(ngeau '+r+
'+)+rni#ie% numai #+ la#rimile sale nu $oiau s+ #urg+ Ast'el% imit(nd
durerea noastr+% #are ne .eleam #u ade$+rat% /n,el+torul arun#+ asupra
mistre)ului #rima pe #are o s+$(r,ise #u propria lui m(n+
A&ia se '+ptuise #rima% ,i z$onul se r+sp(ndi pretutindeni
?ndrept(ndu-,i primul z&or spre #asa lui 9lepolemus% a.unse la ure#1ile
ne'eri#itei sale so)iiC A#easta% a'l(nd o $este at(t de /ngrozitoare #um
nu-i $a 'i dat s+ mai aud+ alta% /,i ie,i din min)i ,i% #uprins+ de 'urie #a o
&a#ant+ /n delir% se repezi /ntr-o goan+ ne&un+ pe str+zile pline de lume%
pe ogoare ,i #(mpii% pl(ng(nd #u o $o#e r+t+#it+ moartea so)ului ei
Cet+)enii /ntrista)i alergar+ #u gr+mada% to)i #ei pe #are /i /nt(lneau /n
#ale /i urmau ,i se aso#iau la durerea lor ?ntregul ora, r+mase pustiu%
at(t era de mare #uriozitatea tuturor de a $edea a#est spe#ta#ol =ar%
iat+% C1arite z+ri #ada$rul so)uluiH ea alerg+ l(ng+ el ,i% '+r+ su'lare%
pr+&u,indu-se peste trupul s+u% pu)in a lipsit s+ nu-,i dea #1iar a#olo
su'letul pe #are i-l /n#1inase lui ?n s'(r,it% ridi#at+ #u greu de m(inile
rudelor% ea r+mase /n $ia)+ '+r+ $oia ei ?n #ur(nd% alaiul 'une&ru% /nso)it
de tot poporul #are /l urma% se /ndrept+ spre lo#ul de /ngrop+#iune
91ras2llus )ipa ,i se .elea neo&i,nuit de mult ,i de zgomotos% iar
la#rimile% pe #are nu reu,ise s+ le stoar#+ /n primele #lipe de pre'+#ut+
durere% /i #urgeau a#um de &un+ seam+ dintr-un e*#es de &u#urie ,i #u
nenum+ratele lui #u$inte de dragoste ar 'i putut /n,ela /nsu,i Ade$+rul
A=rag prieten% s#ump #amarad de a#eea,i $(rst+% 'ratele meuGM /i
spunea el% #1em(ndu-l pe nume #u o $o#e .alni#+% ,i din #(nd /n #(nd
/ndep+rta m(inile C1aritei #are-,i zdro&ea s(nul% /i #alma durerea% /i
potolea lament+rile prin $or&e dezmierd+toare% #+ut(nd s+-i mi#,oreze
s'(,ietoarea-i m(1nire ,i% #a s-o #onsoleze% n+s#o#ea 'elurite e*emple de
nenoro#iri /nt(mplate multora =e alt'el% prin a#este min#inoase m+rturii
de prietenie% el #+uta un prete*t pentru dorin)a lui de a m(ng(ia $+du$a
,i /,i 1r+nea ast'el odioasa-i pasiune
=ar% dup+ /ndeplinirea datinelor de /ngrop+#iune% t(n+ra 'emeie se
gr+&e,te s+ #o&oare l(ng+ so)ul ei Ea /n#ear#+ a&solut toate #+ile ,i se
opre,te la a#ea #ale dul#e ,i ti1nit+% #are n-are ne$oie de ni#io arm+ ,i
#are seam+n+ #u un somn lini,titH /ntr-un #u$(nt% nenoro#ita $rea s+
moar+ de 'oame @emai/ngri.ind(ndu-se delo# de persoana ,i de
/m&r+#+mintea ei% se as#unde /n 'undul unei pi$ni)e /ntune#oase%
renun)(nd pentru totdeauna la lumina zilei =ar 91ras2llus% 'ie prin
repetatele lui st+ruin)e% 'ie prin a#elea ale prietenilor C1aritei% ale
rudelor ,i #1iar ale p+rin)ilor ei% o de#ide /n s'(r,it s+ 'a#+ o &aie ,i s+ ia
pu)in+ 1ran+ spre a-,i /n$iora trupul aproape ruinat de sl+&i#iune ,i
murd+rie Cum de alt'el ea /,i $enera p+rin)ii% se /n#lin+ /naintea s'intei
lor dorin)e% #e-i drept% '+r+ $oia ei% ,i #u o 'a)+ nu $esel+% #i doar #e$a
mai senin+% /,i lu+ lo#ul printre #ei $ii% a,a #um i se porun#ise% dar /n
'undul inimii ei% /n ad(n#ul 'iin)ei sale se topea de .ale ,i m(1nire 9oate
zilele ,i toate nop)ile ,i le petre#ea /n regrete dureroase ,i% #er(nd #a
so)ul ei s+ 'ie reprezentat #u atri&utele zeului Li&er
1
% se '+g+duise #a
roa&+ #ultului s+u% #instindu-l #u onoruri di$ine ,i #1inuindu-se ast'el
prin #1iar a#east+ #onsolare
=ar 91ras2llus% de alt'el pripit ,i /ndr+zne)% #um /l ar+ta #1iar numele
s+u% nu a$u r+&dare s+ a,tepte #a la#rimile s+ 'i putut s+tura at(ta durere%
#a a#east+ r+t+#ire a unui su'let ad(n# zdrun#inat s+ se potoleas#+ ,i #a
e*#esul prelungit al m(1nirii s-o 'a#+ s+ dispar+ Atun#i% #(nd ea /,i
pl(ngea /n#+ so)ul A#(nd /,i s'(,ia /n#+ 1ainele ,i-,i smulgea p+rul% el nu
,o$+i s+-i 'a#+ o propunere de #+s+torie ,i% /n neru,inarea-i '+r+ margini%
s+-,i dez$+luie taini#a iu&ire #e-i p+stra /n inima sa% #rim+ de #are n-ar 'i
tre&uit s+ $or&eas#+ ni#iodat+ La a#east+ nelegiuit+ dest+inuire% C1arite
'u #uprins+ de groaz+% de o ad(n#+ s#(r&+ ,i% #a ,i #um ar 'i 'ost lo$it+
de un tr+snet% de uraganul pogor(t din #er sau #1iar de 'ulgerul lui
Iupiter% ea se pr+&u,i la p+m(nt ,i-,i pierdu #uno,tin)a =up+ #(t$a timp%
$enindu-,i /n 'ire /n#etul #u /n#etul% s#oase /n mai multe r(nduri ni,te
1
Str+$e#1e di$initate itali#+ a roadelor% identi'i#at+ #u zeul $inului% 8a##1us
)ipete s+l&ati#e ,i% p+trunz(nd uneltirea $i#leanului 91ras2llus% ea
am(n+% p(n+ la luarea unei 1ot+r(ri &ine #1i&zuite% dorin)ele
ner+&d+toare ale pretendentului
?n a#est r+stimp% um&ra lui 9lepolemus% u#is /ntr-un mod at(t de
#rud% /ns(ngerat+ ,i des'igurat+ de paloare% ap+ru so)iei sale% /n timpul
#astului ei somn AS#ump+ so)ie% zise el% nimeni s+ n-ai&+ dreptul s+ te
numeas#+ ast'el% da#+ amintirea mea tr+ie,te /n inima ta Sau% da#+
/n'ior+toarea tragedie a timpuriei mele mor)i a rupt leg+m(ntul iu&irii
noastre% atun#i m+rit+-te ,i 'ii mai 'eri#it+ de#(t #u mine% numai s+ nu
/n#api pe m(na nelegiuitului 91ras2llus% s+ nu stai ni#iodat+ de $or&+ #u
el% s+ nu te a,ezi la masa lui% s+ nu te odi1ne,ti /n patul lui 6ugi de m(na
m(n.it+ #u s(nge a #elui #are m-a u#is @u pune #+s+toria ta su& zodia
unui asasinat in'am A#ele r+ni al #+ror s(nge l-au sp+lat la#rimile tale
n-au 'ost toate '+#ute de #ol)ii mistre)ului Lan#ea #rudului 91ras2llus
m-a desp+r)it de tineGB Apoi el ar+t+ #elelalte /mpre.ur+ri ,i puse /n
lumin+ toat+ des'+,urarea #rimei
Plin+ de triste)e% C1arite a)ipise #u #1ipul /ntip+rit /n pernele patului
ei ,i% #1iar dormind% la#rimile-i #urgeau ,iroaie ,i-i s#+ldau o&ra.ii
A#east+ apari)ie% asemenea unei $iolente dureri% o smulge din somnu-i
agitat ,i% iz&u#nind din nou /n 1o1ote de pl(ns% se .ele,te amarni#% /,i
s'(,ie #+ma,a ,i #u mi#ile-i m(ini /,i /n$ine)e,te #u 'urie 'rumoasele ei
&ra)e 9otu,i% ne/mp+rt+,ind nim+nui a#east+ apari)ie no#turn+ ,i
pre'+#(ndu-se #+ n-are #uno,tin)+ de #rima #e-i 'usese dest+inuit+% ea se
1ot+r+,te /n g(ndul s+u s+ pedepseas#+ pe ti#+losul u#iga, ,i s+ s#ape de
o e*isten)+ $redni#+ de pl(ns
?mpins de ne/n'r(natele lui dorin)e% odiosul pretendent se prezint+ din
nou ,i #u #ererile lui /n #+s+torie o&ose,te ni,te ure#1i &ine astupate =ar
C1arite respingea #u mult+ &un+tate $or&ele lui% .u#(ndu-,i rolul #u o
admira&il+ 'ine)e ,i la de#lara)iile lui st+ruitoare% la umilele lui
rug+min)i% ea /i r+spundea ast'el- APl+#utul #1ip al 'ratelui t+u ,i al mult
iu&itului meu so) mai d+inuie /naintea o#1ilor mei% par'umul dul#e al
di$inei sale '+pturi st+ruie /n#+ /n n+rile mele% 'rumosul 9lepolemus
tr+ie,te /n#+ /n mintea mea Ar 'i de#i din partea ta un a#t de &un+$oin)+
,i dreptate da#+ ai l+sa unei preanenoro#ite $+du$e timpul ne#esar
doliului 1ot+r(t de legi 5ai sunt #(te$a luni p(n+ la s'(r,itul anului
1
%
las+-le s+ trea#+ A#est r+gaz% pe #are-l #ere pudoarea mea% $a 'i de 'olos
#1iar ,i propriei tale siguran)e% #+#i prin preamarea noastr+ gra&+ de a ne
1
Je#1ile legi romane impuneau $+du$elor un r+gaz de ze#e luni de la moartea
so)ului% pentru a se re#+s+tori% r+stimp #are pra#ti# se prelungea p(n+ la un an
#+s+tori% #u drept #u$(nt am putea st(rni groazni#a m(nie a manilor
so)ului meu ,i i-am /mpinge la pieirea taGB
A#este $or&e nu a$ur+ darul s+ potoleas#+ ner+&darea lui 91ras2llus
,i ni#i m+#ar promisiunea #e i se '+#use pentru mai t(rziu nu-l /n#(nt+
@eru,inata lui lim&+ nu /n#eteaz+ o #lip+ s+ ,opteas#+ /n ure#1ile
C1aritei #u$inte odioase ,i $ino$ate% p(n+ #(nd C1arite% pre'+#(ndu-se
#+ #edeaz+% /i spune- ACel pu)in tre&uie s+-mi a#orzi 'a$oarea% te rog
'oarte mult% dragul meu 91ras2llus% #a pentru un moment unirea noastr+
s+ 'ie ta#it+ ,i pe as#uns% ,i #a ni#iunul dintre ser$itorii no,tri s+ nu
o&ser$e nimi#% p(n+ #(nd anul nu-,i $a 'i terminat ultimele zileGB
Am+git% 91ras2llus #edeaz+ /n 'a)a a#estei promisiuni /n,el+toare ,i
#onsimte &u#uros la o iu&ire taini#+ El a,teapt+ noaptea ,i /ntuneri#ul ei
de nep+truns #u #ea mai mare ner+&dare% sa#ri'i#(nd totul uni#ei lui
dorin)e de a o poseda pe C1arite A=ar ai gri.+% zi#e ea% s+ te /n'+,ori #(t
mai &ine /ntr-o manta ,i% ne/nso)it de nimeni% la /n#eputul primei $eg1i%
s+ te apropii '+r+ zgomot de #asa mea 6luier+ numai o dat+ ,i a,teapt+
=oi#a mea% pe #are o #uno,ti% $a 'i a#olo la u,+% p(ndind sosirea ta Ea
/)i $a des#1ide ,i% primindu-te '+r+ ni#io lumin+ #are s+ te des#opere% te
$a #ondu#e /n #amera mea de #ul#areB
Preg+tirea a#estei #+s+torii 'une&re pl+#u lui 91ras2llus @e&+nuind
nimi#% dar tul&urat de a,teptare% el se pl(ngea numai de lungimea zilei ,i
de /nt(rzierea serii C(nd% /n s'(r,it% soarele '+#u lo# nop)ii% e#1ipat a,a
#um #eruse C1arite ,i am+git de pun#tualitatea /n,el+toare a doi#ii% se
stre#oar+ /n #amer+ #u inima plin+ de n+de.de Atun#i &+tr(na% din
ordinul st+p(nei sale% nemai,tiind #um s+-l /ndatoreze% adu#e pa1are ,i o
am'or+ #u $in /n #are se ameste#ase o &+utur+ sopori'i#+ El &ea pa1ar
dup+ pa1ar pe ner+su'late ,i '+r+ ni#io team+% iar doi#a% s#uz(nd
/nt(rzierea st+p(nei sale su& #u$(nt #+ ,i-ar /ngri.i tat+l &olna$% /l
#u'und+ u,or /ntr-un somn ad(n#
?ndat+ #e-l $+zu r+sturnat pe spate ,i e*pus tuturor insultelor% ea o
#1eam+ pe C1arite #are% intr(nd #u o energie &+r&+teas#+ ,i tremur(nd
toat+ de o 'urie s+l&ati#+% se arun#+ asupra u#iga,ului% domin(ndu-l-
AIat+-te de#i% zise ea% #redin#ios to$ar+, al &+r&atului meu% iat+-te% #instit
$(n+tor% iat+-te% s#ump so)G Asta e m(na #are a $+rsat s(ngele meu% asta
e inima /n #are s-au urzit at(tea per'ide #omploturi pentru pierderea
mea A#e,tia sunt o#1ii #+rora am a$ut nenoro#irea s+ pla# ,i #are%
totu,i% presim)ind oare#um /ntuneri#ul #e-i a,teapt+% /n#ear#+ mai
dinainte #1inurile $iitoare =ormi lini,tit% $iseaz+ 'eri#itG Eu n-am s+ te
lo$es# ni#i #u sa&ia% ni#i #u pumnalul =eparte de mine de a $oi s+ te
pun pe a#eea,i treapt+ #u so)ul meu% #1iar printr-un soi de moarte
asem+n+tor 9u $ei tr+i% dar o#1ii t+i $or muri ,i nu $ei mai $edea nimi#
de#(t /n $is Joi 'a#e #a moartea du,manului t+u s+-)i par+ mai 'eri#it+
de#(t $ia)a ta @u% tu nu $ei mai $edea lumina ,i $ei a$ea ne$oie de o
m(n+ #are s+ te #ondu#+ C1arite nu $a 'i a ta% tu nu te $ei &u#ura de
a#east+ #+s+torie% tu nu $ei a$ea ni#i lini,tea mor)ii% ni#i &u#uriile $ie)iiH
'antom+ nesigur+% $ei r+t+#i /ntre /ntuneri#ul lui Ir#us
1
,i lumina
soarelui% $ei #+uta mult+ $reme m(na #are )i-a str+puns lumina o#1ilor%
,i% #a o #ulme a nenoro#irii% nu $ei ,ti de #ine s+ te pl(ngi =ar eu% #u
s(ngele o#1ilor t+i% $oi 'a#e o li&a)iune pe morm(ntul dragului meu
9lepolemus ,i-i $oi o'eri manilor s+i s'in)i #a .ert'+ de isp+,ire =ar de
#e mai dau un r+gaz de am(nare #1inurilor pe #are le meri)i ,i te mai las
s+ $isezi #+ te &u#uri de /m&r+)i,+rile mele #e-)i $or 'i 'ataleE P+r+se,te
noaptea somnului ,i de,teapt+-te pentru o alt+ noapte #are $a 'i pedeapsa
#rimei tale Oidi#+-)i 'a)a lipsit+ de $edere% re#unoa,te r+z&unarea mea%
/n)elege /ntinderea nenoro#irii tale% num+r+ su'erin)ele tale Iat+ /n #e
stare pla# o#1ii t+i unei so)ii #instite% iat+ tor)ele nup)iale #are $or
lumina #+s+toria ta Ca dru,te
2
$ei a$ea 6uriile r+z&un+toare ,i #a p+rta,i
la nunt+% or&irea ,i g1impele $e,ni#elor remu,#+riGB
Ast'el proro#indu-i a#est $iitor% ea s#oate din p+rul s+u un a# de #ap
,i str+punge de mai multe ori o#1ii lui 91ras2llus% l+s(ndu-l #u
des+$(r,ire or& Pe #(nd o durere ne#unos#ut+ /i risipe,te somnul ,i
&e)ia /n #are era #u'undat% C1arite apu#+ ,i trage din tea#+ sa&ia #u #are
9lepolemus se /n#ingea de o&i#ei% se repede /ntr-o goan+ ne&un+ prin
mi.lo#ul #et+)ii ,i% '+r+ /ndoial+% g(ndindu-se la nu ,tiu #e a#t ne#ugetat%
se du#e drept la morm(ntul so)ului ei @oi ,i tot poporul 0 #+#i toat+
lumea p+r+sise lo#uin)ele 0 ne lu+m /n gra&+ dup+ ea% /ndemn(ndu-ne
unii pe al)ii s+-i smulgem 'ierul din m(inile-i 'urioase
=ar C1arite% /n pi#ioare l(ng+ si#riul lui 9lepolemus% /ndep+rta
mul)imea #u sa&ia ei s#lipitoare ,i #(nd ne $+zu pe to)i $+rs(nd ,iroaie
de la#rimi ,i lament(ndu-ne /n tot 'elul% zise- AOenun)a)i la a#este
sup+r+toare la#rimi% s'(r,i)i #u a#east+ /ntristare #are nu-i potri$it+
#ura.ului meu 5-am r+z&unat pe #runtul u#iga, al so)ului meu% am
pedepsit pe #riminalul r+pitor al #+s+toriei noastre A#um e timpul s+-mi
1
=i$initate din In'ern sau In'ernul /nsu,i
2
?n original "ronuba 0 nu o 'at+% #i o matroan+ #are punea m(na dreapt+ a
miresei /n m(na dreapt+ a mirelui% #ondu#(nd p(n+ la patul nup)ial t(n+ra
pere#1e A#est rol re$ine ai#i temutelor 6urii (Eumenide% /n elin+"%
pedepsitoarele nelegiuirilor
des#1id #u sa&ia asta un drum pe unde s+ #o&or /n lumea um&relor% la
dragul meu 9lepolemusGM Ea po$esti atun#i am+nun)it tot #e so)ul ei o
/n,tiin)ase /n $is ,i prin #e $i#lenie 91ras2llus 'usese am+git ,i prins /n
#urs+ Apoi /,i /n'ipse sa&ia su& s(nul drept ,i% #+z(nd la p+m(nt ,i
z$(r#olindu-se /n propriul ei s(nge% a&ia a mai putut /ng+ima #(te$a
#u$inte ne/n)elese ,i ,i-a dat &+r&+tes#u-i su'let Atun#i% /n gra&+%
prietenii 'amiliei sp+lar+ #u #ea mai mare gri.+ #orpul ne'eri#itei C1arite
,i% depun(nd-o /n a#ela,i morm(nt% o unir+ pe $e#i #u so)ul ei
91ras2llus% /n a#est timp% a'lase totul @eput(nd s+-,i dea o moarte
$redni#+ de nenoro#irea a #+rei pri#in+ 'usese ,i g+sind #+ sa&ia nu era
de a.uns pentru isp+,irea unei #rime at(t de mari% singur #eru s+ 'ie dus
la morm(ntul lor A5ani m(nia)i% iat+% $i#tima $ine de &un+$oie la $oiGM
strig+ el de mai multe ori ,i% /n#1iz(nd #u gri.+ peste el u,ile
morm(ntului% 1ot+r/ s+ s'(r,eas#+ prin 'oame o $ia)+ #ondamnat+ de
propria sa #on,tiin)+G
Iat+ #e po$esti t(n+rul% s#o)(nd lungi suspine ,i uneori pl(ng(nd%
p+storilor ad(n# mi,#a)i Atun#i a#e,tia% tem(ndu-se de st+p(nirea unui
nou proprietar ,i pl(ng(nd din ad(n#ul inimii nenoro#irea #e #+zuse pe
#asa st+p(nilor lor% se preg+tir+ de 'ug+ =ar ,e'ul 1erg1eliei% #el #are
'usese /ns+r#inat #u re#omanda)ii at(t de st+ruitoare s+ ai&+ gri.+ de
mine% a 'urat tot #e era mai de pre) din #+su)a lui% a /n#+r#at toat+ prada
/n spinarea mea ,i a #elorlalte animale de po$ar+ ,i a p+r+sit $e#1ea-i
lo#uin)+ @oi purtam /n spinare #opii mi#i ,i 'emei% purtam pui% or+t+nii%
iezi% #+)ei% /ntr-un #u$(nt% tot #e um&la ane$oie ,i ar 'i putut s+ /nt(rzie
'uga mergea #u pi#ioarele noastre :reutatea a#estei po$eri% de,i uria,+%
mi se p+rea totu,i u,oar+% #+#i eram nespus de &u#uros s+ 'ug de a#el
&lestemat )+ran #are $oia s+-mi reteze &+r&+)ia
9re#(nd peste #reasta unui munte r(pos ,i a#operit #u p+duri ,i
str+&+t(nd o #(mpie nes'(r,it+% to#mai spre sear+% #(nd nu mai $edeam
drumul din #auza /ntuneri#ului% am a.uns /ntr-un t(rg &ogat ,i 'oarte
populat% ai #+rui lo#uitori nu ne-au s'+tuit s+ mergem mai departe /n
timpul nop)ii% ,i ni#i #1iar diminea)a- #+#i% dup+ #um zi#eau ei% lupi
uria,i% de dimensiuni e*traordinare ,i 'oarte de temut prin #umplita lor
'ero#itate% o&i,nuiau s+ pustias#+% /n lung ,i-n lat% tot a#el )inut #u
ata#urile lor% s+ asedieze #1iar drumurile ,i% #a t(l1arii% s+ se arun#e
asupra tre#+torilorH &a uneori% /mpin,i de o 'oame s+l&ati#+% luau #u asalt
#ona#ele $e#ine ,i% dup+ e*terminarea animalelor lipsite de ap+rare%
puneau /n prime.die #1iar $ia)a oamenilor Ei mai spuneau #+ pe drumul
pe #are tre&uia s+ mergem z+#eau #ada$re de oameni pe .um+tate
m(n#ate% #+ tot terenul era al&it de oase des#+rnateH #+ de a#eea ,i noi
tre&uia s+ pornim la drum #u #ea mai mare &+gare de seam+ ,i a$(nd
mai ales gri.+ s+ ple#+m numai #(nd se $a lumina &ine de tot% #(nd ziua
$a 'i #1iar mult /naintat+ ,i soarele str+lu#itor% e$it(nd ast'el #ursele
as#unse la 'ie#are pas% dat 'iind #+ numai lumina zilei potole,te ata#urile
a#estor 'ero#e animaleH /n s'(r,it% s+ nu mergem r+zle)i unii de al)ii% #i
/ntr-un #on$oi #ompa#t /n 'orm+ de ung1i% da#+ $rem s+ tre#em peste
a#este greut+)i
=ar a#e,ti ti#+lo,i 'ugari #are ne #ondu#eau% or&i)i de o gra&+
ne#1i&zuit+ ,i de teama unei e$entuale urm+riri% '+r+ s+ )in+ seama de
a#este /n)elepte s'aturi ,i '+r+ s+ mai a,tepte i$irea zorilor% #am pe la a
treia $eg1e de noapte% au pornit la drum #u po$erile noastre Atun#i eu%
#unos#(nd prime.dia de #are ni se $or&ise mai /nainte% m-am as#uns #(t
mai /n tain+ posi&il% /n mi.lo#ul #on$oiului ,i printre animalele de
po$ar+ #are mergeau /ng1esuite% spre a-mi 'eri posteriorul de ata#urile
'iarelor 9o)i se minunau de repezi#iunea #u #are alergam ,i /ntre#eam
pe #eilal)i #ai% dar a#east+ iu)eal+ nu se datora sprintenelii mele% #i
spaimei Atun#i m+ g(ndeam /n sinea mea #+ a#eea,i 'ri#+ d+duse aripi
'aimosului Pegas ,i #+ pe &un+ dreptate era /n'+)i,at /naripat% pentru #+
s+rise ,i iar se arun#ase /n $+zdu1 p(n+ /n #er% tem(ndu-se de
mu,#+turile C1imerei
1
#are $+rsa 'l+#+ri
=e alt'el to)i a#ei p+stori% #are ne m(nau /naintea lor% /,i /narmaser+
m(inile #a pentru lupt+ Unul purta o lan#e% altul o )+poaie de $(n+tor%
altul o suli)+% altul un #iomag ,i #1iar pietre% pe #are drumul st(n#os le
o'erea din &el,ug Erau unii #are /n$(rteau /n aer )+ru,i as#u)i)i la un
#ap+t% dar #ei mai mul)i $oiau s+ pun+ 'iarele pe 'ug+ speriindu-le #u
tor)e aprinse @umai o trompet+ mai lipsea #a s+ semene #u o armat+
gata de a /n#epe &+t+lia =ar% dup+ #e tre#ur+m /n zadar printr-o spaim+
destul de ne/ntemeiat+% #+zur+m /ntr-o #urs+ #u mult mai de temut C+#i
lupii% poate speria)i de zgomotul a#estei mul)imi /narmate sau mai
#ur(nd de puterni#a lumin+ a tor)elor% ori poate ple#a)i /n alt+ parte dud+
prad+% nu $enir+ delo# s+ ne ata#e ,i ni#iunul nu ap+ru &arem la mare
dep+rtare
Lo#uitorii unui sat pe l(ng+ #are atun#i tre#eam /nt(mpl+tor%
$+z(ndu-ne a,a de numero,i% ne luar+ drept o &and+ de t(l1ari
9remur(nd pentru a$utul lor ,i 'oarte sp+im(nta)i% ei asmut /mpotri$a
noastr+% #u e*presiile o&i,nuite ,i #u tot 'elul de strig+te% ni,te dul+i
enormi ,i 'urio,i% mai #ruzi de#(t to)i lupii ,i ur,ii din lume% pe #are-i
1
5onstru r+pus de 8elero'on% gra)ie #alului /naripat% Pegas
#res#user+ #u gri.+ pentru paza ,i ap+rarea lor ?nt+r(ta)i% de strig+tele
st+p(nilor lor% ei ne /n#on.ur+ din toate p+r)ile% se arun#+ asupra noastr+%
s'(,ie '+r+ alegere animalele ,i oameniiH ,i% dup+ repetate ata#uri% #ul#+
la p+m(nt pe #ei mai mul)i dintre noi Era un spe#ta#ol /n ade$+r mai
mult $redni# de pl(ns de#(t de pomenit s+ $ezi a#east+ mul)ime de #(ini
/n'uria)i% unii /n1+)(nd pe 'ugari% al)ii st(nd at(rna)i de #ei #are
r+m(neau pe lo#% unii arun#(ndu-se asupra #elor #+zu)i la p+m(nt ,i
str+&+t(nd #on$oiul nostru /n toate dire#)iile #u mu,#+turile lor
Iat+ #+ a#estei prime.dii /i urmeaz+ alta ,i mai mare% #+#i de pe
a#operi,urile #aselor ,i de pe un deal /n$e#inat s+tenii a#eia /n#ep s+
arun#e asupra noastr+ o grindin+ de pietre% ast'el /n#(t ne era a&solut #u
neputin)+ s+ 1ot+r(m de #e nenoro#ire tre&uia s+ ne 'erim mai mult- de
#(inii #are ne s'(,iau de aproape% sau de pietrele #are ne lo$eau de
departe ?ntr-ade$+r% deodat+% una din ele iz&i /n #ap o 'emeie a,ezat+ /n
spinarea mea Cuprins+ de o mare durere% ea /n#epe s+ pl(ng+% s+ strige
,i s+ #1eme /n a.utor pe &+r&atul s+u #are era &a#iul-#io&an al #ara$anei
noastre
1
=ar el% lu(nd pe zei #a martori ,i ,terg(nd s(ngele #are #urgea
din rana so)iei% se .elea mai tare de#(t ea-
F =e #e ata#a)i% de #e zdro&i)i ,i u#ide)i #u at(ta #ruzime ni,te
oameni nenoro#i)i% ni,te #+l+tori trudi)iE Ce pr+zi r($ni)iE Ce pagu&+
r+z&una)iE Lo#ui)i /n $izuini de 'iare sau pe st(n#i &ar&are #a s+ $+ pla#+
s+ $+rsa)i s(nge omenes#E
A&ia rostise a#este #u$inte ,i /ndat+ ploaia de pietre /n#et+% #(inii
/nd(r.i)i 'ur+ re#1ema)i ,i 'urtuna se potoli ?n s'(r,it% unul dintre
lo#uitori zise din $(r'ul unui #1iparos-
F @oi nu suntem t(l1ari ,i nu dorim pr+zile $oastreH $oiam numai s+
respingem un ata# din partea $oastr+ A#um pute)i s+ $+ du#e)i /n lini,te
,i '+r+ ni#io gri.+G
A,a $or&i elH ,i% r+ni)i /n di'erite lo#uri% ne #ontinuar+m drumul%
du#(nd #u noi unii urmele unor lo$ituri de pietre% al)ii ale mu,#+turilor
de #(ini% /ntr-un #u$(nt% to)i &etegi)i =up+ #e am '+#ut o &un+ &u#at+ de
drum% am a.uns /ntr-o p+dure plantat+ #u #opa#i /nal)i ,i a#operit+ #u
/ntinse ,i 'erme#+toare pa.i,ti de $erdea)+% unde #ondu#+torii no,tri
g+sir+ #u #ale s+ se opreas#+ pu)in% s+ se odi1neas#+ ,i s+-,i /ngri.eas#+
trupurile s'(,iate ?ntin,i i#i ,i #olo pe iar&+% mai /nt(i /,i /mprosp+tar+
'or)ele sleite ,i dup+ a#eea se gr+&ir+ s+ apli#e 'elurite lea#uri pe r+nile
lor s(nger(nde Unul se sp+la de s(nge /n apa unui iz$or #are #urgea
prin p+dure% altul /,i punea &ure)i muia)i /n o)et peste um'l+turi% un altul
1
6ostul ,e' al 1erg1eliei
/,i lega r+nile #+s#ate >i /n 'elul a#esta% 'ie#are se /ngri.ea de $inde#area
sa
?n a#est timp% un &+tr(n /i pri$ea din $(r'ul unui deal ,i #aprele #are
p+,teau /n .urul lui ar+tau '+r+ ni#io /ndoial+ #+ era un p+stor Unul
dintre ai no,tri /l /ntre&+ da#+ a$ea de $(nzare lapte dul#e sau &r(nz+
proasp+t+ =ar el% #l+tin(nd mult+ $reme din #ap% /i r+spunse-
F Cum% $oi $+ g(ndi)i a#um la m(n#are% la &+utur+ ,i 'ire,te la
odi1n+E Iare ni#iunul din $oi nu ,tie /n #e lo# $-a)i opritE
>i #u a#este #u$inte% adun(ndu-,i #aprele% ple#+ ,i disp+ru /n
dep+rtare Jor&ele ,i 'uga lui /n'ri#o,ar+ mult pe p+storii no,tri
?nsp+im(nta)i% ei ardeau de dorin)a de a ,ti #e 'el de lo# era a#ela% dar nu
era nimeni pe a#olo #are s+-i poat+ dumeri =eodat+% un alt &+tr(n de
statur+ /nalt+% /n#+r#at de ani% #u totul /n#o$oiat pe un toiag ,i a&ia
t(r(ndu-,i pa,ii o&osi)i% s-a apropiat de noi pe drum% $+rs(nd ,iroaie de
la#rimi C(nd ne-a z+rit% a iz&u#nit /ntr-un ,i mai puterni# 1o1ot de pl(ns
,i% ating(nd pe r(nd genun#1ii 'ie#+ruia din noi% ne implor+ ast'el-
F Pe 'eri#irea $oastr+ ,i pe geniul $ostru o#rotitor% 'a#+ zeii s+
a.unge)i s+n+to,i ,i $eseli p(n+ la o $(rst+ a,a de /naintat+ #a a meaG
A.uta)i pe un &+tr(n /n dezn+de.de% smulge)i din g1earele mor)ii pe
mi#u)u-mi $l+star ,i reda)i-l p+rului meu al& Era nepotul ,i dragul meu
to$ar+, de drum% #(nd% adineauri% $oind s+ prind+ o $ra&ie #are #iripea
pe un gard% a #+zut /ntr-un ,an) a #+rui $edere era as#uns+ de m+r+#ini ,i
a#um se g+se,te /n #ea mai mare prime.die de a-,i pierde $ia)a =up+
gemetele ,i strig+tele #u #are #1eam+ destul de des pe &uni#ul s+u% $+d
&ine #+ tr+ie,te /n#+% dar eu% din #auza sl+&i#iunii trupului meu ,i
pr+p+dit de &+tr(ne)e% dup+ #um $ede)i% nu pot s+-i $in /n a.utor Jou+
/ns+% gra)ie tinere)ii ,i puterii $oastre% $+ este u,or s+ a.uta)i pe un prea
nenoro#it &+tr(n ,i s+ sal$a)i a#est #opil% ultimul din 'amilia mea% uni#ul
meu urma,G
9uturor li se '+#u mil+ de &+tr(n% #are-i implora #u at(ta st+ruin)+ ,i-
,i smulgea p+rul s+u al& Atun#i unul din #eata noastr+% mai #ura.os% mai
t(n+r ,i mai ro&ust de#(t #eilal)i ,i #are singur s#+pase tea'+r din lupta
pre#edent+% se s#ul+ /n gra&+ ,i% /ntre&(nd /n #e lo# a #+zut #opilul% se
lu+ '+r+ ni#io ,o$+ire dup+ &+tr(n% #are-i ar+t+ #u degetul% nu prea
departe de a#olo% ni,te m+r+#ini de,i ,i g1impo,i
?ntre timp toat+ lumea se /ntremase% noi p+s#(nd% iar #+l+uzele
noastre /ngri.indu-,i r+nile 6ie#are /,i luase mi#ul s+u &aga.% dar% mai
/nainte de a pomi la drum% to)i strigar+ #u putere dup+ t(n+rul a#ela%
#1em(ndu-l de mai multe ori pe nume ?n #ur(nd% /ngri.ora)i de marea
lui /nt(rziere% trimiser+ pe unul dintre ei #a s+-l #aute ,i s+-l adu#+ pe
to$ar+,ul lor% /n,tiin)(ndu-l #+ era timpul de ple#are =ar dup+ #(te$a
#lipe% #el trimis s-a /ntors palid #a meri,orul ,i tremur(nd de spaim+ ,i
le-a istorisit despre #amaradul s+u lu#ruri uimitoare-
F L-am $+zut% le spuse el% r+sturnat pe spate ,i mai mult de#(t pe
.um+tate m(n#at de un ,arpe uria, #are st+tea peste el ,i-l s'(,iaH iar pe
ti#+losul &+tr(n nu l-am z+rit ni#+ieriG
A'l(nd de a#east+ nenoro#ire ,i al+tur(nd-o de $or&ele p+storului
#are% '+r+ ni#io /ndoial+% $oise a le da s+ /n)eleag+ #+ a#est ,arpe era
singurul lo#uitor al )inutului% ei p+r+sir+ a#est lo# prime.dios ,i% lu(nd-o
#(t mai repede la 'ug+% ne gonir+ /naintea lor #u nenum+rate #iomege ?n
s'(r,it% dup+ #e% /n 'oarte s#urt timp% str+&+tur+m un drum destul de lung%
a.unser+m /ntr-un sat unde ne odi1nir+m toat+ noaptea 6iind#+ a#olo se
petre#use o ade$+rat+ tragedie #are merit+ s+ 'ie #unos#ut+% )in s+ $-o
po$estes#
Un s#la$ #+ruia st+p(nul /i /n#redin)ase administrarea tuturor
mo,iilor sale ,i #are el /nsu,i era $e#1ilul #elei mai mari dintre ele%
a#eea unde noi $eniser+m s+ r+m(nem peste noapte% de,i era #+s+torit #u
o 'emeie #are% #a ,i el% era din lumea s#la$ilor% iu&ea totu,i #u patim+ o
persoan+ de #ondi)ie li&er+ ,i dintr-o 'amilie str+in+ So)ia sa% indignat+
de a#east+ leg+tur+ $ino$at+% a dat 'o# tuturor registrelor )inute de
&+r&atul s+u ,i tuturor gr(nelor p+strate /n 1am&are @emul)umit+ #+%
printr-o ast'el de pagu&+% a r+z&unat ru,inea patului ei #on.ugal% ,i-a
/ntors 'uria /mpotri$a propriilor sale m+runtaie Ea ,i-a petre#ut un la) /n
.urul g(tului% a legat de a#eea,i s'oar+ un #opil mi#% pe #are /l a$usese%
#u mult /nainte% de la a#ela,i &+r&at% ,i s-a arun#at /ntr-un pu) 'oarte
ad(n#% t(r(nd #u ea ne$ino$ata odrasl+ St+p(nul% ad(n# m(1nit de
a#east+ /ndoit+ moarte% a prins s#la$ul #are prin destr+&+larea lui
adusese pe nenoro#ita-i so)ie /n situa)ia de a '+ptui o #rim+ at(t de mare%
l-a dez&r+#at la piele% l-a uns #u miere din #ap p(n+-n pi#ioare ,i l-a
legat zdra$+n de un smo#1in al #+rui trun#1i g+unos ser$ea de lo#uin)+
unui /ntreg popor de 'urni#i% #are '+r+ /n#etare $eneau ,i ple#au gr+&ite
dintr-un lo# /n altul ?ndat+ #e 'urni#ile au sim)it dul#ele miros de miere
r+sp(ndit de trupul s#la$ului% s-au /n'ipt ad(n# /n el #u mu,#+turi mi#i% e
drept% dar nenum+rate ,i repetate de mii de ori% ,i l-au '+#ut s+-,i dea
su'letul /n #1inurile unei /n#ete agonii% m(n#(ndu-i #arnea ,i #1iar
m+runtaiele% p(n+ #(nd nenoro#itul% /n /ntregime des#+rnat ,i #u oasele
al&e ,i lu#ioase% n-a mai 'ost de#(t un s#1elet at(rnat de a#est ar&ore
'unest
P+r+sim a#est lo#a, &lestemat unde ne oprisem% l+s(nd pe lo#uitori
/ntr-o ad(n#+ .ale ,i din nou pornim la drum =up+ #e am mers o zi
/ntreag+ printr-un )inut de #(mpii% am a.uns 'r(n)i de o&oseal+ /ntr-un
ora, 'oarte populat ,i 'oarte #unos#ut A#olo% p+storii 1ot+r+s# s+-,i
a,eze pentru totdeauna larii ,i s+la,ulH pe de o parte% pentru #+ li se p+rea
un ad+post sigur /mpotri$a #elor #e ar $oi s+-i urm+reas#+ a,a departe%
iar pe de alta% 'iind#+-i atr+gea marea a&unden)+ de alimente ,i de tot
'elul de alte m+r'uri =up+ #e nou+% animalelor de po$ar+% ni s-au l+sat
zile de odi1n+ pentru a ne /ntrema ,i a 'i mai u,or $(ndute% ne-au dus la
t(rg Prista$ul% anun)(nd #u glas tare pre)urile pentru 'ie#are% #aii ,i
#eilal)i m+gari sunt ad.ude#a)i unor #ump+r+tori &oga)i Singur eu
r+m(n(nd de lep+dat% aproape toat+ lumea tre#ea pe l(ng+ mine #u
dispre) ?n s'(r,it% s#(r&it de pip+irea #elor #are $oiau s+-mi re#unoas#+
$(rsta dup+ din)i% deodat+ am /n1+)at m(na murdar+ ,i in'e#t+ a unuia
#are-mi tot 're#a gingiile #u degetele lui /mpu)ite ,i i le-am s'+r(mat #u
totul% #eea #e i-a '+#ut pe #ei de 'a)+ s+ nu m+ mai #umpere% de $reme #e
p+ream a,a de 'ioros
Atun#i prista$ul% strig(nd s+-,i sparg+ pieptul #u glasul r+gu,it%
/n#epu s+ 'a#+ tot 'elul de glume ridi#ole pe seama mea-
F P(n+ #(nd $om mai pune degea&a la $(nzare m(r)oaga asta
&+tr(n+% &etegit+ din pri#ina #opitelor prea to#ite% ur()it+ de dureri%
lene,+ ,i stupid+% dar 'ero#e% #u o piele #are e &un+ doar pentru a 'a#e
din ea un #iur de #ernut molozulE =e a#eea mai #ur(nd s-o d+ruim
ori#ui% da#+ &ine/n)eles $oie,te s+-,i iroseas#+ '(nul
Iat+ /n #e #1ip st(rnea prista$ul 1o1otele de r(s ale #elor de 'a)+ =ar
#ruda mea Soart+% de #are n-am putut s+ s#ap 'ugind prin at(tea )+ri ,i
ni#i s-o potoles# #u pre#edentele mele nenoro#iri% /,i /ntoarse din nou
asupra mea oar&a-i pri$ire% ,i-mi prezent+ o minunat+ des#operire a ei%
un #ump+r+tor 'oarte potri$it pentru a 'a#e s+ dureze $e,ni# grelele mele
/n#er#+ri
;ude#a)i omul- un des'r(nat% un &+tr(n ple,u$% e ade$+rat% dar #are tot
mai a$ea #(te$a ,u$i)e de p+r #e-i 'luturau /n &u#le pe .um+tate #+runte%
ie,it din gloata #ea mai de .os ,i din dro.dia r+sp(ntiilor% unul dintre a#ei
ti#+lo,i #are #utreier+ t(rgurile ,i ora,ele #(nt(nd din #im&al ,i din
triung1i ,i poart+ pe zei)a sirian+
1
% silind-o s+ #er,eas#+ /n 'olosul lor
A#est om% $oind neap+rat s+ m+ #umpere% /ntre&+ pe prista$ din #e )ar+
eram
1
Este $or&a de Atargatis% #are a$ea un templu renumit la !ierapolis% ora, din
6rigia
F =in Cappado#ia
1
% /i r+spunse #el+lalt% ,i e un animal destul de
zdra$+nG Apoi se interes+ de $(rsta mea% dar prista$ul #ontinu+ s+
glumeas#+-
F Un astrolog% #are i-a #al#ulat #onstela)ia% ne-a asigurat #+ are #in#i
ani% dar numai el #unoa,te mai &ine de#(t ori#ine #are e data a#tului s+u
de na,tere =e alt'el% de,i ,tiu &ine #+ m+ e*pun la pedepsele pres#rise
de legea Cornelia
2
% da#+-)i $(nd drept s#la$ un #et+)ean roman% #u toate
a#estea #ump+r+-l% #+#i e un s#la$ &un ,i #instit #are-)i poate 'i de 'olos%
at(t la )ar+ #(t ,i la ora,G =ar nesu'eritul #ump+r+tor% #are nu mai /n#eta
de a pune /ntre&+ri dup+ /ntre&+ri% se in'orm+ #u mult+ /ngri.orare da#+
eram &l(nd Prista$ul /ns+ /i spuse-
F Ai un miel /n 'a)a ta% nu un m+gar% la ori#e trea&+ l-ai pune% e
potolit% nu mu,#+ ,i ni#i m+#ar nu arun#+ din pi#ioare Intr-ade$+r% su&
a#east+ piele de m+gar s-ar putea #rede #+ se as#unde #el mai &la.in om
Lu#rul nu e greu de #onstatat- $(r+-)i #apul /ntre #ele dou+ #oapse ale lui
,i $ei $edea u,or de #(t+ r+&dare poate s+ dea do$ad+G
A,a /,i &+tea .o# prista$ul de a#est &+tr(n des'r(nat% dar el% sim)ind
&at.o#ura% /i strig+ amarni# de sup+rat-
F St(r$ &+tr(n ,i smintit prista$% dar-ar atotputerni#a zei)+ sirian+ ,i
mam+ a naturii ,i s'(ntul Sa&azios
D
% ,i 8ellona
4
% ,i mama Ideean+
5
% #u
Attis al ei% ,i su$erana Jenus #u al ei Adonis
3
s+ a.ungi surd% mut ,i or&%
tu% #are de-at(ta timp m+ /n)epi #u glumele tale de m+s#+ri#iG @erodule%
#rezi tu #+ eu a, putea s+ /n#redin)ez zei)a unui animal /nd+r+tni# #a /ntr-
un a##es de 'urie s+ arun#e /ndat+ la p+m(nt di$ina ei imagine ,i #a s+
'iu silit s+ alerg #a un nenoro#it /n toate p+r)ile% #u p+rul /n dezordine%
#+ut(nd un medi# pentru zei)a mea /ntins+ la p+m(ntE
Auzind a#este #u$inte% m+ g(ndeam s+ sar /n sus% pe nea,teptate% #a
un ne&un% pentru #a% $+z(nd /n#linarea mea spre $iolen)+% s+ renun)e la
#ump+rarea mea =ar a#est /ngri.orat #ump+r+tor% g1i#indu-mi g(ndul%
1
Pro$in#ie din #entrul Asiei 5i#i S#la$ii adu,i de ai#i erau renumi)i pentru
'or)a lor 'izi#+% la Ooma 'iind ale,i s+ poarte pe umeri litiere
2
Lege alt'el ne#unos#ut+% #u un nume in$entat de autor
3
Keu 'rigian #are se pare #+ era #instit tot /n !ierapolis Su& Seleu#izi% el a 'ost
asimilat #u Ia1$e al e$reilor% ,i de ai#i epitetul de As'(ntB La Ooma% a#east+
di$initate s-a #ontopit #u 8ellona
4
@u e $or&a de 8ellona% zei)a roman+ a r+z&oiului% #i de o taini#+ di$initate a
naturii #u un #ult 'anati# din Cappado#ia

Aluzie la Ci&ele% zei)a din muntele Ida din 9roada% /ndr+gostit+ de #1ipe,ul
p+stor 'rigian Attis
!
Paredrul zei)ei 'eni#iene Astarte% asimilat+ #u Jenus
num+r+ /ndat+ ,aptespreze#e dinari pe #are st+p(nul meu% at(t de s#(r&it
de persoana mea% /i primi 'oarte &u#uros Apoi% leg(ndu-m+ #u un
#+p+)el de 'unie de papur+% m+ /n#redin)eaz+ lui 6ile&us
1
% #+#i a#esta era
numele noului meu st+p(n Lu(nd /n primire pe noul s+u ser$itor% /l
t(r+,te de 'unie a#as+ ,i #1iar din prag /n#epe s+ strige din toate puterile-
F Uita)i-$+% 'etelor% $-am #ump+rat un s#la$ dr+gu)% ,i $i l-am adusG
=ar 'etele a#elea erau o #eat+ de des'r(na)i #are /ndat+ /n#epur+ s+
sar+ /n sus de &u#urie ,i s+ s#oat+% #u un glas spart% r+gu,it ,i muierati#%
#ele mai dis#ordante sunete% #rez(nd #+ el /,i pro#urase /n ade$+r $reun
t(n+r s#la$ #are s+-i /nlo#uias#+ pe ei la ru,inoasele lor des'r(uri =ar
#(nd $+zur+ nu o #er&oai#+ /n lo#ul unei 'e#ioare
2
% #i un m+gar /n lo#ul
unui t(n+r% str(m&ar+ din nas ,i luar+ /n r(s pe #+petenia lor% /n toate
#1ipurile% spun(ndu-i #+ nu le adusese lor un ser$itor% #i un &+r&at
pentru uzul s+u personal
F Ia seama% ad+ugar+ ei% s+ nu-l p+strezi numai pentru tine pe a#est
pui,or a,a de dr+gu)% #i s+-l mai /mp+r)i uneori ,i #u noi% #are suntem
mi#ile tale porum&i)eG
8+t(ndu-,i .o# de el #u a#este #u$inte ,i #u altele la 'el% m+ pripones#
l(ng+ o iesle Printre ei se a'la un t(n+r destul de trupe, ,i ne/ntre#ut
'lautist% a#ompaniator al #orului% pe #are-l #ump+raser+ din t(rgul de
s#la$i% #u &ani aduna)i #u talerul C(nd porneau la drum% el mergea%
#(nt(nd din 'laut% al+turi de #ei #are purtau zei)a% dar a#as+ /,i /mp+r)ea
gra)iile tuturor% '+r+ deose&ire% tre#(nd dintr-un pat /n altul ?ndat+ #e m+
$+zu /n #as+% 'u /n#(ntat ,i% d+ruindu-mi 1ran+ din &el,ug% /mi spuse plin
de $oio,ie-
F ?n s'(r,it% iat+-te $enit #a s+ m+ /nlo#uie,ti /n greaua mea mun#+G
=ar% #el pu)in o% de-ai putea s+ tr+ie,ti mai mult% s+ 'ii pe pla#ul
st+p(nilor no,tri ,i s+ adu#i o u,urare ,alelor mele ruinateG Auzind
a#este #u$inte% pre$edeam noile su'erin)e #are m+ a,teptau
A doua zi% /m&r+#(ndu-se /n 1aine de di'erite #ulori% 'ie#are dintre ei
/,i al#+tuie,te o 'igur+ ne/n#1ipuit de 1idoas+% m(n.indu-,i o&ra.ii #u un
strat de noroi ,i $opsindu-,i o#1ii artisti# de .ur /mpre.ur% apoi pornes#
de a#as+ #u #apul a#operit #u mitre ,i /m&r+#a)i /n ni,te mantii de
1
Cel-#are-iu&e,te-tinerimea (de la filefebos*.
2
Aluzie la #ele /nt(mplate /n portul Aulis% #(nd =iana a pus o #er&oai#+ /n
lo#ul I'igeniei% 'ii#a regelui mi#eanian Agamemnon% pe #are a1eii inten)ionau s-
o .ert'eas#+ pe altar la #ererea zei)ei m(niate% spre a nu mai a,tepta zadarni#
l(ng+ #oasta &eo)ian+ $(nturi prielni#e #are s+ du#+ 'lota gre#eas#+ p(n+ la
9roia
#uloarea ,o'ranului% unele din p(nz+ de /n% altele de m+tase Unii au
tuni#i al&e% /n#rustate #u dungi ro,ii #urg(nd /n toate p+r)ile% asemenea
unor suli)e% str(nse #u o #ing+toare% iar /n pi#ioare to)i poart+ sandale
gal&ene ?mi pun /n spinare zei)a% a#operit+ #u o mantelu)+ de m+tase%
apoi% su'le#(ndu-,i m(ne#ile p(n+ la um+r% /n#ep s+-n$(rteas#+ /n aer
topoare ,i s+&ii enorme% s+rind ,i url(nd #a &a#antele-n delir% #+#i
sunetele 'lautului /nsu'le)eau ,i mai mult dansul lor smintit =up+ #e
tre#ur+ pe l(ng+ multe &ordeie s+r+#+#ioase% a.ung la #asa de )ar+ a unui
proprietar &ogat ,i% #1iar de la intrare% '+#(nd un zgomot in'ernal ,i
)ip(nd #umplit% se reped d(nd #apul pe spate #a ni,te ne&uni 'urio,i%
su#indu-,i g(tul /n mi,#+ri peri#uloase ,i '+#(nd s+ li se /n$(rteas#+ /n
#er# p+rul #iu'ulit Uneori /,i mu,#au din #ame ,i% #u #u)itele lor #u dou+
t+i,uri% pe #are le a$eau /ntotdeauna la ei% to)i /,i #restau &ra)ele
?n a#est timp% unul dintre ei se z&+tea mai tur&at de#(t #eilal)i ,i%
respir(nd greu ,i des din ad(n#ul pieptului% #a un inspirat prea plin de
du1ul puterni# al zeului% se pre'+#ea #+ e /n prada #elui mai $iolent delir%
#a ,i #um prezenta zeilor a$ea o&i#eiul s+ 'a#+ pe muritori nu mai &uni%
#i s+ le adu#+ sl+&i#iuni ,i &oli
=e alt'el% as#ulta)i #e r+splat+ a primit% gra)ie pro$iden)ei #ere,ti%
pentru meritele sale Intr-o proro#ire zgomotoas+% #are nu era de#(t o
min#iun+ n+s#o#it+ de el% /n#epu s+ se a#uze #a ,i #um ar 'i #omis #e$a
ne/ng+duit de legile di$ine ,i% mai mult% anun)+ #+ se $a pedepsi #u
propriile lui m(ini% #um se #u$ine% pentru p+#+toasa lui 'apt+ Apoi%
pun(nd m(na pe un &i#i% #um poart+ /ndeose&i a#e,ti eunu#i 0 &i#i '+#ut
din 'ire de l(n+ r+su#ite ,i terminate #u #iu#uri lungi% dar pre$+zute #u
ar,i#e de oi% /n lo# de noduri 0 /n#epu s+ se lo$eas#+ '+r+ ni#io mil+%
r+&d(nd a#este dureroase lo$ituri #u un #ura. /n ade$+r uimitor
=in #auza t+ieturilor de s+&ii ,i a lo$iturilor de &i#e% p+m(ntul era
/nro,it de s(ngele spur#at al a#estor in$erti)i Lu#rul /mi inspira o mare
/ngri.orare% 'iind#+ $+z(nd s(ngele #urg(nd /n $aluri din at(tea r+ni% m+
temeam #a nu #um$a% prin $reo 'atalitate% stoma#ului zei)ei str+ine s+-i
$ie po't+ ,i de s(nge de m+gar% dup+ #um unii oameni au po't+ de lapte
de m+g+ri)+
?n s'(r,it% /ndat+ #e se sim)ir+ o&osi)i sau #el pu)in s+tura)i de a se 'i
s'(,iat ast'el% /ntrerupser+ a#east+ $+rsare de s(nge pentru a primi /n
largile #ute ale 1ainelor lor monede de aram+% &a #1iar ,i de argint% #e li
se arun#au pe /ntre#ute Su'letele milosti$e o'erindu-le un ur#ior de $in%
lapte% &r(nz+% gr(u% '+in+ de #ea mai &un+ #alitate% ,i unii orz% pentru #el
#are purta pe zei)+% a#e,ti oameni str(ngeau totul #u l+#omie ,i% umpl(nd
sa#i dinainte preg+ti)i #u gri.+ pentru a#east+ poman+% /i /ng1esuiau pe
spinarea mea% ast'el /n#(t% do&or(t de greutatea du&lei mele po$eri%
de$enisem /n a#ela,i timp un 1am&ar ,i un templu am&ulant
A,a $aga&ondau ei% din lo# /n lo#% ,i pr+dau toat+ regiunea a#eea
A.ung(nd /ntr-un sat #o#o)at pe o /n+l)ime% #um erau /n#(nta)i datorit+
darurilor mai &ogate de#(t de o&i#ei% ei organizar+ un mare osp+) Unui
s+tean% pe #are-l am+gir+ #u o proro#ire min#inoas+% /i #erur+ #el mai
gras &er&e# din turm+% prin .ert'irea #+ruia% zi#eau ei% tre&uiau s+
potoleas#+ 'oamea zei)ei siriene Apoi% preg+tind tot #e tre&uia pentru
osp+)% se duser+ la &aie La /ntoar#ere% aduser+ #u #i% #a to$ar+, de mas+%
un )+ran $oini# #u ,ale puterni#e ,i &ine /nzestrat /n partea de .os a
p(nte#elui% #a s+ reziste asalturilor lor A&ia gustar+ din #(te$a legume%
,i% #uprin,i de-o 'ier&in)eal+ $iolent+% a#e,ti nemerni#i destr+&+la)i se
dedau #1iar /naintea mesei la #el mai .osni# ,i mai ru,inos a#t al unei
patimi /mpotri$a naturii ?ngr+m+dindu-se /n .urul )+ranului /l dez&ra#+%
/l r+stoarn+ pe spate ,i #u spur#ata lor gur+ .induies# la pudoarea lui
I#1ii mei nu mai putur+ /ndura o ast'el de in'amie ,i $rui s+ strig din
toate puterile- AI% #et+)eniGB% dar n-am reu,it s+ s#ot de#(t un AIB% lipsit
de #elelalte sila&e ,i litere% sonor '+r+ /ndoial+% puterni# ,i aidoma #u al
unui m+gar% dar /ntr-un timp #u totul nepotri$it C+#i mai mul)i tineri din
t(rgul $e#in #are #+utau un m+g+ru, 'urat lor peste noapte ,i #er#etau
toate 1anurile #u #ea mai mare gri.+% auzindu-m+ z&ier(nd /n #as+% au
#rezut #+ animalul lor e a#olo ,i% $oind s+-,i ia /napoi &unul% au intrat
'+r+ $este% /n r(nduri str(nse% ,i i-au surprins asupra 'aptului% /n mi.lo#ul
a#estor dezgust+toare turpitudini C1em(nd /ndat+ pe $e#ini% ei le-au
ar+tat a#east+ s#en+ ru,inoas+% pe deasupra pre'+#(ndu-se #+ laud+ /n
&+taie de .o# /n'r(narea ,i nepri1+nirea a#estor preo)i
?ngrozi)i de a#east+ ru,ine #are% tre#(nd din gur+ /n gur+% s-a
r+sp(ndit repede /n mul)ime% ,i i-a '+#ut pe drept #u$(nt nesu'eri)i ,i
odio,i tuturor% ei ,i-au str(ns &aga.ele ,i #am pe la miezul nop)ii au
,ters-o din sat pe 'uri, 6+#(nd o &un+ parte din drum /nainte de r+s+ritul
soarelui% #(nd se lumin+ &ine de ziu+% au a.uns /n ni,te pustiet+)i
/ndep+rtate =up+ #e mai /nt(i se s'+tuies# /ndelung /ntre ei% se preg+tes#
s+-mi 'a#+ de petre#anie ne/nt(rziat Iau pe zei)a pe #are o purtam /n
spinarea mea% o pun .os pe p+m(nt% /mi s#ot ,aua% 1amurile ,i tot #e mai
a$eam pe mine% m+ leag+ de un ste.ar ,i% /n#ep(nd s+ m+ &at+ #u &i#ele
a#elea /mpletite #u ar,i#e de oi% m-au l+sat aproape mort Unul din ei m-
a amenin)at s+-mi taie pi#ioarele de la genun#1i #u un topor enorm% su&
#u$(nt #+-i insultasem /n mod s#andalos pudoarea% 'oarte nepri1+nit+
/ntr-ade$+rG =ar #eilal)i% nu at(t /n $ederea sal$+rii mele% #(t din respe#t
pentru idolul /ntins la p+m(nt% au 'ost de p+rere s+ m+ )in+ /n $ia)+ =in
nou de#i /mi pun /n spinare tot &aga.ul ,i% amenin)(ndu-m+ #u latul
s+&iilor% a.unser+m /ntr-un ora, renumit A#olo% un #et+)ean de seam+%
om e$la$ios de alt'el ,i plin de respe#t pentru zei% atras de sunetul
as#u)it al #im&alelor% de z+ng+nitul tam&urinelor ,i de dul#ile a#orduri
ale modului 'rigian% se gr+&i s+ ias+ /n /nt(mpinarea noastr+ Pentru a-,i
/ndeplini o '+g+duial+ '+#ut+ zeilor% el a #erut #instea de a g+zdui pe
zei)+% ne-a instalat pe to)i /n #asa lui spa)ioas+ ,i #u #el mai mare respe#t
,i #u .ert'e de animale grase s-a silit s+ do&(ndeas#+ o#rotirea di$init+)ii
Ai#i% mi-adu# aminte #-am 'ost /n prime.die de a-mi pierde $ia)a Un
arenda, adusese /n dar gazdei noastre% proprietarul s+u% o parte din
$(natul lui- o pulp+ 'oarte gras+ a unui #+prior enorm =eoare#e 'usese
at(rnat+ '+r+ ni#io gri.+ dup+ u,a &u#+t+riei% nu destul de sus% un #(ine
$(n+tores# o /n1+)ase pe 'uri, ,i% &u#uros de prada lui% disp+ruse /n
gra&+ din o#1ii pazni#ilor 8u#+tarul% a'l(nd a#east+ pierdere ,i
/n$inuindu-se de negli.en)a sa% se &o#ea '+r+ /n#etare ,i $+rsa ,iroaie de
la#rimi #are nu-i 'oloseau la nimi# Pu)in dup+ a#eea% st+p(nul a #erut
#ina Atun#i &u#+tarul% 'oarte m(1nit ,i /n#+ ,i mai /nsp+im(ntat% ,i-a
luat r+mas-&un de la #opila,ul s+u ,i% pun(nd m(na pe o 'r(ng1ie% s-a
preg+tit s+ /nnoade un la) ,i s+ se sp(nzure =ar disperata lui 1ot+r(re n-
a s#+pat #redin#ioasei sale so)ii #are s-a repezit 'urioas+ #u am(ndou+
m(inile asupra nodului 'unest
F CumG /i zise ea% p(n+ /ntr-at(t te-a /ngrozit nenoro#irea de 'a)+%
/n#(t )i-ai pierdut minteaE @u $ezi #e mi.lo# de s#+pare ne o'er+
/nt(mplarea% sau mai degra&+ pro$iden)a di$in+E Ei &ine% da#+ mai e,ti
/n stare s+ g(nde,ti #(t de pu)in% de,teapt+-te ,i as#ult+-m+ #u toat+
luarea-aminteG =u m+garul +sta /ntr-un #ol) retras% taie-i #apul ,i ia-i o
pulp+ #are $a sem+na #u a#eea pe #are am pierdut-o 9oa#-o m+runt #u
toat+ gri.a% prepar-o #u un sos #e$a mai pi#ant ,i ser$e,te-o st+p(nului /n
lo#ul pulpei de #+priorG
A#est &lestemat ti#+los g+si &un+ ideea de a se sal$a #u pre)ul $ie)ii
mele ,i% l+ud(nd mult mintea istea)+ a so)iei sale% to$ar+,a lui de s#la$ie%
/,i ,i as#u)ea #u)itele pentru 1ot+r(ta mea #+s+pire
CARTEA A NOUA
Ast'el /,i /narma m(inile-i nelegiuite /mpotri$a mea a#est nemilos
#+l+u =ar amenin)area unei prime.dii at(t de mari gr+&i planul pe #are
mi-l '+#usem ,i% '+r+ s+ mai stau mult la g(nduri% m+ 1ot+r(i s+ s#ap prin
'ug+ de #iop(r)irea #are m+ amenin)a Intr-o #lip+ rup 'unia #u #are
'usesem legat% o iau la s+n+toasa% /n goana mare ,i% #a s+-mi asigur o
&un+ ap+rare% z$(rleam des #u #opitele de dinapoi Oepede #a 'ulgerul%
str+&+t(nd #olonada /n$e#inat+% intru /ntr-o su'ragerie /n #are st+p(nul
#asei /mpreun+ #u preo)ii zei)ei se osp+tau #u #arnea animalelor .ert'ite
,i% /n n+$ala-mi 'urioas+% sparg ,i r+storn o &un+ parte din $esela
osp+)ului% mesele% #1iar ,i '+#liile aprinse Capul 'amiliei% re$oltat de
a#east+ pagu&+ at(t de /nsemnat+% m-a dat% #a pe un animal n+r+$a, ,i
re&el% pe m(na unuia dintre s#la$ii s+i% porun#indu-i s+ m+ /n#1id+ #u
gri.+ /ntr-un lo# sigur% #a s+ nu-i mai tul&ur din nou lini,tea osp+)ului
printr-o ast'el de z&urd+lni#ie Prin a#east+ ispra$+ pe #are o n+s#o#isem
#u destul+ di&+#ie% s#+pasem din m(inile #+l+ului ,i m+ &u#uram de
ad+postul sal$ator pe #are mi-l o'erea /n#1isoarea
=ar% 1ot+r(t lu#ru- #(nd Soarta se /mpotri$e,te% nimi# nu-i reu,e,te
omului ai#i% pe p+m(nt% #+#i nu e*ist+ s'at /n)elept% ni#i mi.lo# is#usit
#are s+ poat+ r+sturna sau s#1im&a r(nduiala 'atal+ a Pro$iden)ei di$ineG
/n #e m+ pri$e,te% #1iar $i#le,ugul n+s#o#it de mine% #are% pentru un
moment% p+rea #+ mi-a asigurat sal$area% a atras asupra mea o mare
prime.die% &a mai mult% o moarte #are m+ amenin)a de aproape C+#i
deodat+% un t(n+r s#la$% s#1im&at la 'a)+ ,i speriat% se repezi #a un ne&un
/n sala &an#1etului% unde oaspe)ii ,u,oteau /ntre ei prietene,te ,i anun)+
st+p(nului s+u #+ un #(ine tur&at din uli#ioara $e#in+ a intrat mai
adineauri pe u,a din dos #u o repezi#iune uimitoareH #+ /n 'uria lui
tur&at+ s-a arun#at asupra #(inilor de $(n+toareH #+ /n #ele din urm+ s-a
/ndreptat spre #el mai apropiat gra.d ,i s-a n+pustit asupra $itelor de
po$ar+ #u o 'urie nemaipomenit+% #+ /n s'(r,it n-a #ru)at ni#i #1iar
oameni
F Pe 52rtilus% #at(rgiul% pe !a'aestion% &u#+tarul% pe !2pnop1ilus
1
%
#amerierul% pe Apolonius% medi#ul% ,i /n#+ pe multe alte persoane din
#as+% #are /n#er#au s+-l goneas#+% i-a 1+rt+nit /n tot #1ipul #u
mu,#+turile lui ,i e sigur #+ unele animale /n #are ,i-a /n'ipt #ol)ii
otr+$i)i s-au molipsit de tur&areG
A#east+ $este $(r/ spaima /n mintea tuturor ,i% #rez(nd #+ ,i eu m+
1
?n gre#e,te% prietenul somnului !e'aestion $ine pro&a&il de la !e'aistos% zeul
'o#ului% Apolonius de la Apolo $inde#+torul et#
molipsisem de a#east+ &oal+ ,i to#mai din a#east+ #auz+ eram 'urios%
puser+ m(na pe tot #e g+seau nimerit ,i% /ndemn(ndu-se unii pe al)ii #a
s+ /nl+ture o moarte o&,teas#+% de$eniser+ mult mai tur&a)i de#(t mine ,i
pornir+ /n urm+rirea mea 6+r+ /ndoial+% mi-ar 'i '+#ut m+dularele &u#+)i
#u suli)ele% #u )+poaiele de $(n+tor ,i mai ales #u topoarele #u dou+
t+i,uri% pe #are li le pro#urau u,or ser$itorii% da#a la $ederea a#estei
'urtuni nepre$+zute ,i peri#uloase n-a, 'i intrat numaide#(t /n #amera
unde erau g+zdui)i st+p(nii mei Atun#i% /n#1iz(nd repede u,a dup+ mine
,i tr+g(nd z+$orul% ei m-au 'ere#at a#olo% a,tept(nd% '+r+ ni#io prime.die
pentru ei% #a mortala otra$+ a a#estei &oli de ne$inde#at s+ m+ #onsume
/n#etul #u /n#etul ,i s+ m+ u#id+ =ar /n a#est #1ip mi-am a'lat li&ertatea
,i% pro'it(nd de 'eri#ita /nt(mplare de a 'i singur% m-am arun#at pe un pat
gata '+#ut ,i% /ntr-ade$+r% dup+ at(ta tre#ere de timp% am dormit ,i eu #a
oamenii
Era de-a#um ziu+ demult #(nd% #u o&oseala /nl+turat+ de moli#iunea
patului% m+ trezii &ine dispus ,i plin de $igoare Pe #ei #are '+#user+ de
gard+ toat+ noaptea #a s+ m+ p+zeas#+% /i auzii dis#ut(nd ast'el despre
mine-
F Putem noi% oare% s+ 'im siguri #+ a#est mizera&il m+gar o mai 'i
/n#+ &olna$ de tur&areE Pro&a&il #+ $eninul &olii% a.ung(nd la #el mai
/nalt grad de dez$oltare% ,i-a pierdut ori#e putereG
P+rerile 'iind /mp+r)ite% ei se 1ot+r+s# s+ $eri'i#e 'aptul ,i pri$ind
printr-o #r+p+tur+ $+d #+ eram s+n+tos ,i #+ st+team pe pi#ioare% lini,tit
,i '+r+ gri.+% /n #ur(nd% des#1iz(nd mai larg u,a% $oir+ s+ se asigure mai
de aproape% da#+% /n s'(r,it% m+ lini,tisem
=ar unul dintre ei% un ade$+rat sal$ator% pe #are de &un+ seam+ #erul
mi-l trimitea% ar+t+ #elorlal)i urm+torul mi.lo# de a $eri'i#a da#+ sunt
s+n+tos- s+ mi se pun+ /nainte o #+ldare plin+ o#1i #u ap+ proasp+t+ #a s+
&eau
F =a#+ nu /n#epe s+ tremure% da#+ &ea ap+ #a de o&i#ei ,i apa /i 'a#e
pl+#ere% s+ ,ti)i% le zise el% #+ e s+n+tos ,i #u des+$(r,ire s#+pat de &oal+H
da#+ dimpotri$+ 'uge ,i e #uprins de groaz+ la $ederea ,i la atingerea
apei% e sigur #+ o tur&are /ngrozitoare #ontinu+ s+-l st+p(neas#+ #u
/nd+r+tni#ie Este o e*perien)+ transmis+ p(n+ ,i de $e#1i autori ,i o
o&ser$a)ie o&i,nuit+
:+sind &un+ p+rerea lui% ei% tremur(nd /n#+% mi-au pus dinainte o
enorm+ g+leat+ #u ap+ limpede% luat+ din #el mai apropiat iz$or Eu
/naintam '+r+ ,o$+ire% alergam #1iar #u gra&+ /naintea lor% #+#i eram
mort de sete ,i% a'und(ndu-mi /n /ntregime #apul /n g+leat+% sor&eam #u
l+#omie din a#east+ ap+ #u ade$+rat d+t+toare de $ia)+ Atun#i am r+&dat
lini,tit s+ 'iu lo$it u,or #u palma% tras de ure#1i% dus de #+p+stru ,i
/n#er#at /n toate #1ipurile% p(n+ #(nd% /mpotri$a neroadei lor
presupuneri% am do$edit l+murit tuturor #+ sunt un animal &l(nd ,i
supus
Ast'el s#+pat de un /ndoit peri#ol% a doua zi mi-au pus din nou /n
spinare s'intele podoa&e ,i% /n sunetul #astanietelor ,i #im&alelor% m-au
pornit la drum #a s+ #er,es# din sat /n sat =up+ #e am tre#ut pe l(ng+
multe &ordeie ,i #ase ar+toase% am sosit /ntr-un t(rg% zidit% dup+ #um
spuneau lo#uitorii% pe ruinele unui ora,% alt+dat+ &ogat 9r+g(nd la #el
mai apropiat 1an% auzir+m 1azlia po$este a unui s+rman om /n,elat de
ne$asta lui% po$este pe #are $reau s-o #unoa,te)i ,i $oi
Era un s+rman mun#itor% un 'ierar #are tr+ia de azi pe m(ine din
mi#ul lui #(,tig A$ea o so)ioar+% #a ,i el destul de s+ra#+% dar renumit+
prin stri#+#iunea ei '+r+ pere#1e ?ntr-o zi% omul ple#(nd de a#as+ la o
lu#rare la #are se anga.ase% /ndat+ un i&o$ni# /ndr+zne) se stre#ur+ pe
'uri, /n #as+ ,i am(ndoi aman)ii /n#epur+ s+ dea luptele Jenerei /n
deplin+ siguran)+ 8+r&atul% #are nu ,tia ,i nu &+nuia nimi# de 'elul
a#esta% se /ntoarse a#as+ pe nea,teptate :+sind u,a /n#uiat+ #u z+$orul%
ridi#+ /n sl+$i #instea so)iei sale 8+tu ,i #1iar 'luier+ #a s+-,i anun)e
prezen)a =ar $i#leana #um+tr+% 'oarte deprins+ #u ast'el de destr+&+l+ri%
se smulse din &ra)ele amantului #are nu se-ndura s+-i dea drumul ,i-l
as#unse pe 'uri, /ntr-un &utoi gol% pe .um+tate /ngropat /ntr-un #ol)
Apoi% des#1iz(nd u,a% #1iar din prag% /,i primi &+r&atul #u #ele mai
aspre #u$inte-
F A,a $a s+ zi#+% /mi 1oin+re,ti #u m(inile /n s(nul togii% '+r+ s+ 'a#i
nimi# ,i '+r+ s+ adu#i un &an ,i l+s(nd &alt+ mun#a ta o&i,nuit+% pu)in /)i
pas+ #+ nu a$em #u #e tr+i ,i #e m(n#aG >i eu% nenoro#ita% toat+ noaptea
,i toat+ ziua /mi #1inuies# degetele% tor#(nd l(n+ pentru a a$ea #el pu)in
lumina unei l+mpi /n #+m+ru)a noastr+G Cu #(t mai 'eri#it+ de#(t mine e
$e#ina mea% =ap1ne% #are /n#ep(nd de diminea)+ &ea ,i m+n(n#+ de se
sparge ,i se t+$+le,te #u aman)ii eiG
F Ce $rei s+ spuiE /i r+spunse &+r&atul a,a de r+u primit =e,i
patronul% a$(nd un pro#es% a /n#1is atelierul% totu,i% eu m-am /ngri.it de
umila noastr+ #in+ Jezi &utoiul +sta gol% #are o#up+ /n mod ne'olositor
at(ta lo# ,i #are /ntr-ade$+r nu ser$e,te la nimi# de#(t s+ ne /n#ur#e
gospod+riaE L-am $(ndut #u ,ase dinari ,i omul $a $eni /ndat+ s+-l ia%
dup+ #e $a 'i a#1itat pre)ul Ei% 1ai% d+-mi repede o m(n+ de a.utor #a s+-
l dezgrop+m ,i s+-l pred+m numaide#(t #ump+r+torului
Prinz(nd repede ideea% $i#leana 'emeie a iz&u#nit /ntr-un r(s
neru,inat-
F Ade$+rat% zise ea% str+lu#it ,i pri#eput om de a'a#eri am mai g+sit
/n &+r&atul +sta al meu% #are a $(ndut a,a ie'tin un o&ie#t pe #are eu% o
simpl+ 'emeie ,i '+r+ s+ m+ mi,# din #as+% l-am $(ndut demult #u ,apte
dinariG
F Cine l-a #ump+rat #u o sum+ a,a de mareE /ntre&+ &+r&atul
/n#(ntat de a#est adaos de pre)
F Uite% nerodul a#ela% #are mi s-a ur(t de #(nd tot st+ /n &utoi s+ se
/n#redin)eze de t+ria luiG
Cel+lalt nu s#+p+ prile.ul de a se 'olosi de $or&ele 'emeii ,i% ie,ind
numaide#(t% zise-
F 8un+ 'emeie% $rei s+-)i spun ade$+rulE 8utoiul +sta al dumitale e
prea $e#1i ,i /n multe lo#uri e spart de se $ede prin elG
Apoi% /ntor#(ndu-se spre &+r&atul ei ,i pre'+#(ndu-se #+ nu-l
#unoa,te% #ontinu+-
F >i tu% omule% ori#ine ai 'i% d+-mi repede o lamp+ #a s+ pot $edea%
dup+ #e-i $oi 'i r+zuit #u gri.+ murd+riile din+untru% da#+ m+ pot ser$i de
el 9u #rezi #+ eu 'ur &aniiE
6+r+ /nt(rziere ,i '+r+ s+ &+nuias#+ nimi#% &+r&atul% model de
p+trundere ,i de 'ine)e% aprinse o lamp+
F =+-te la o parte% 'rate% zise el% ,i stai lini,tit p(n+ #e-)i $oi da eu
polo&o#ul #ur+)at #um se #u$ineG
Kis ,i '+#ut- /,i s#oase 1aina% intr+ /n &utoi #u lampa ,i /n#epu s+
r+zuias#+ grosul strat de murd+rie% #are de mult+ $reme rodea lemnul
La r(ndul s+u amantul% un 'oarte 'rumos adoles#ent% pe #(nd so)ia
'ierarului se aple#a /nainte pe &utoi% o str(ngea /n &ra)e ,i o lu#ra ,i el
dup+ pla#ul s+u =ar ea% #u #apul aple#at /n &utoi% /,i &+tea .o# de
&+r&atul ei #a o ade$+rat+ $i#lean+ #urtezan+% ar+t(ndu-i #u degetul
lo#urile- i#i% #olo% apoi din#olo% ,i mai /n#olo unde tre&uia s+ r+zuias#+
?ndoita trea&+ 'iind terminat+ ,i #ei ,apte dinari num+ra)i% nenoro#itul
'ierar% ridi#(nd &utoiul% 'u o&ligat s+-l du#+ /n spinare p(n+ la lo#uin)a
/nlo#uitorului s+u
Iprindu-se pentru #(te$a zile /n lo#ul a#ela% prea pio,ii no,tri preo)i%
/ngr+,a)i din d+rni#ia pu&li#+ ,i /n#+r#a)i de numeroasele $enituri aduse
de prezi#erile lor% au n+s#o#it un nou mi.lo# de #(,tig Al#+tuind un
singur ora#ol tras la sor)i
1
pentru #ele mai multe /nt(mpl+ri% ei /,i &+teau
1
?n original sors$ ora#ol reda#tat /n s#ris% #are era tras la sor)i% 'iind interpretat
'ie de soli#itant% 'ie de preo)i
.o# /n #1ipul urm+tor de marea mul)ime a #elor #are $eneau s+-i #onsulte
despre #ele mai 'elurite lu#ruri Iat+ #um era /nto#mit ora#olul-
8oi boi "u#i la 9ug brzdeaz "mntul$
Pentru ca mai trziu s aduc recolte bogate.
=a#+ #ine$a /i /ntre&a #u pri$ire la o #+s+torie% ei spuneau #+ ora#olul
era 1ot+r(tor- #+ tre&uia s+ se pun+ su& .ugul #+s+toriei ,i #+ 'rumoasele
re#olte erau #opiii #are se $or na,te =a#+-i #onsulta unul #are $oia s+
#umpere o proprietate% ora#olul% #u drept #u$(nt% /i $or&ea de &oi% de .ug
,i de #(mpii sem+nate ,i 'ertile =a#+ altul #erea p+rerea zei)ei despre o
#+l+torie #are-l /ngri.ora% i se r+spundea #+ #ele mai &l(nde dintre toate
patrupedele sunt ,i /n.ugate% ,i gata de ple#are% ,i #+ re#oltele &ogate /i
pre$estes# #(,tig =a#+ #ine$a% 1ot+r(t s+ dea o lupt+ sau s+ urm+reas#+
o &and+ de 1o)i% $oia s+ ,tie de $a iz&(ndi sau nu% ei sus)ineau #+ dup+
a#est lini,titor ora#ol $i#toria /i era asigurat+% #+#i a$ea s+ trea#+ pe su&
.ug #apetele du,manilor% ,i din .e'uirea lor s+ adu#+ o prad+ &ogat+ ,i
produ#+toare de #(,tig
Ast'el% g1i#itorii no,tri adunar+ mul)i &ani prin ,iretli#ul a#estor
/n,el+toare pro'e)ii
=ar% nemaiput(nd r+spunde mul)umitor la ne/n#etatele /ntre&+ri #e li
se puneau% tre&uir+ s+ porneas#+ din nou la drum% un drum% $aiG #u mult
mai r+u de#(t toate #elelalte% str+&+tute /n timp de noapte- erau numai
gropi ,i 1(rtoape ad(n#i% i#i era o &alt+ st+tut+ /n #are te a'undai% #olo un
sm(r# noroios /n #are alune#ai ?n s'(r,it% #u pi#ioarele zdro&ite de multe
poti#neli ,i ne#ontenite alune#+ri% am reu,it% #u greu ,i rupt de o&oseal+%
s+ a.ung la o pote#+ neted+ /n #(mpie =ar iat+ #+% deodat+% din spate% o
#eat+ de #+l+re)i /narma)i se reped asupra noastr+ ,i% a&ia st+p(nind #ursa
'urioas+ a #ailor% se arun#+ /n gra&+ asupra lui 6ile&us ,i a /nso)itorilor
lui% /i apu#+ de g(t ,i% numindu-i sa#rilegi ,i nemerni#i% /i &urdu,es# #u
numeroase ,i zdra$ene lo$ituri de pumn Apoi% pun(ndu-i pe to)i /n
lan)uri% /i someaz+ insistent% #u tot 'elul de amenin)+ri% s+ s#oat+% #(t mai
repede% din sa#ii lor% $asul
1
de aur #are '+#ea do$ada #rimei
F =a% zi#eau ei% /n timpul unei pretinse slu.&e s'inte pe #are a)i
'+#ut-o /n se#ret% l-a)i ,terpelit #1iar de pe pernele mamei zeilor
2
,i% #a ,i
1
A,a-numitul cantarus 0 $as de &+ut a$(nd dou+ toarte Cre,tinii /l $or 'olosi
pentru p+strarea ag1easmei
2
@ume su& #are romanii au adoptat-o pe Ci&ele% 'rigiana zei)+ a 'e#undit+)ii% #u
un #ult orgiasti# e*er#itat de preo)i #astra)i #are se #1emau :alii
#um a)i 'i putut s#+pa de pedeapsa unei #rime at(t de mari% #(nd ziua se
/ng(na /n#+ #u noaptea% $-a)i luat t+lp+,i)a pe t+#ute ,i a)i l+sat #u mult
/n urma $oastr+ zidurile ora,uluiG
Atun#i unul dintre #+l+re)i mi-a pus m(na /n spinare ,i% s#oto#ind
p(n+ ,i /n s(nul zei)ei pe #are o purtam% a a'lat a#olo $asul de aur ,i l-a
ar+tat tuturor #elor de 'a)+
Ei% &ineG ni#i #el pu)in a#east+ ne/n#1ipuit+ '+r+delege n-a a$ut darul
s+ /n'unde sau s+ sperie =e a#e,ti indi$izi at(t de ti#+lo,i ,i% #u un r(s
pre'+#ut% ei au /n#eput s+ ia lu#rurile /n glum+
F Iat+ 0 spuser+ ei 0 #e ru,ineG Ce neomenieG Ca aproape
/ntotdeauna% ne$ino$a)ii sunt a#uza)i pe nedreptG Pentru o s+rman+ #up+
pe #are mama zeilor a d+ruit-o #a semn de ospitalitate surorii sale% zei)a
sirian+% slu.itorii #ultului s+u sunt /n$inui)i ,i adu,i la dou+ degete de
moarteG
=ar /n zadar /n,irar+ ei a#este nerozii ,i altele la 'el% #+ )+ranii i-au
/ntors din drum ,i% pun(ndu-i numaide#(t /n lan)uri% i-au arun#at /n a,a-
zisul 9ullianum
1
% iar $asul ,i statuia pe #are o purtam /n spinare au 'ost
depuse #a o&ie#te s'inte /n tezaurul templului unde se p+strau o'randele
C(t despre mine% a doua zi 'iind dus la t(rg ,i s#os din nou la $(nzare
prin glasul prista$ului% am 'ost #ump+rat de un morar din satul $e#in #u
,apte dinari mai mult de#(t d+duse 6ile&us pe mine% mai /nainte
@umaide#(t% noul meu st+p(n m-a /n#+r#at peste m+sur+ #u ni,te
gr(u pe #are to#mai atun#i /l #ump+rase ,i% pe un drum ane$oios% plin de
pietre as#u)ite ,i de r+d+#ini /n)ep+toare% m-a #ondus la moara lui
A#olo% un mare num+r de animale de po$ar+% /n1+mate la ni,te ma,ini%
/n$(rteau mai multe pietre de moart+ de di'erite m+rimi ,i asta nu numai
ziua% #i #1iar toat+ noaptea% '+r+ odi1n+% produ#(nd prin a#east+ grea
mun#+ o '+in+ datorat+ nesomnului lor =ar pentru #a u#eni#ia a#estui
ser$i#iu s+ nu m+ /nsp+im(nte prea mult% noul meu st+p(n% 'ire,te% m-a
tratat #a pe un oaspete de onoare ?n a#east+ prim+ zi% el m-a l+sat s+ m+
odi1nes# ,i mi-a umplut ieslea #u 1ran+ din plin =ar 'eri#irea de a nu
'a#e nimi# ,i de a m+ /ngr+,a a 'ost de s#urt+ durat+% #+#i a doua zi% dis-
de-diminea)+% am 'ost pus la piatra de moar+ #are p+rea #ea mai mare
?ntr-o #lip+ mi se a#oper+ #apul
2
% ,i sunt /mpins /ntr-un ,an) /ngust ,i
#ir#ular% unde #+l#(nd ,i iar #+l#(nd pe propriile mele urme% tre&uia s+
1
Car#er+ su&teran+% #are #onstituia partea #ea mai de .os a /n#1isorii pu&li#e
E*ista la Ooma prototipul Apuleius d+ /ns+ o denumire roman+ unei &anale
/n#1isori lo#ale dintr-un ora, gre#es# pro$in#ial
2
Ca s+ nu ame)eas#+% /n$(rtindu-se /n #er#
'a# la nes'(r,it a#ela,i o#ol% '+r+ s+ /naintez delo#
Cu toate a#estea% #um eu nu uitasem de iste)imea ,i de pruden)a mea
o&i,nuit+% a$ui gri.+ s+ nu m+ ar+t prea destoini# /n u#eni#ia noii mele
meserii% ,i de,i% #(nd '+#eam parte din spe#ia uman+% $+zusem adesea
um&l(nd ast'el de r(,ni)e% totu,i% #a ,i #um n-a, 'i a$ut ni#i #ea mai mi#+
deprindere sau ni#i #ea mai mi#+ idee #u pri$ire la a#east+ mun#+%
r+m(neam pironit lo#ului ,i m+ pre'+#eam 'oarte mirat 5+ g(ndeam #+%
$+z(ndu-m+ a,a de nepri#eput ,i nea.utorat pentru o ast'el de trea&+% m+
$or pune la ori#e alt+ mun#+% /n tot #azul mai u,oar+% sau #+ poate m+
$or 1r+ni '+r+ s+ 'a# nimi# =ar /n zadar am 'olosit eu a#east+
p+gu&itoare $i#lenie C+#i numaide#(t o mul)ime de &ra)e /narmate #u
rete$eie se ridi#+ /n .urul meu ,i% /n #lipa #(nd nu &+nuiam nimi#%
'iind#+ eram #u o#1ii a#operi)i% deodat+% la un semnal dat% ei s#ot un
#1iot puterni# ,i lo$iturile /n#ep s+ #urg+ #a ploaia pe spinarea mea
A#est zgomotos ata# p(n+ /ntr-at(t m+ z+p+#i% /n#(t% '+r+ s+ m+ mai
g(ndes# la toate so#otelile mele% am /ntins /ndat+ ,leaul de papur+ #u o
per'e#t+ siguran)+ ,i% la repezeal+% am '+#ut mai multe o#oluri Prin
s#1im&area asta a,a de nea,teptat+ a 'elului meu de a um&la pro$o#asem
r(sul tuturor #elor de 'a)+
=up+ #e tre#u #ea mai mare parte a zilei 0 eram de alt'el 'r(nt de
o&oseal+ 0% mi-au s#os 'unia de papur+ #u #are tr+geam la r(,ni)+ ,i m-
au dus /n gra.d =e,i #+deam de o&oseal+% de,i a$eam nespus de mare
ne$oie s+-mi re'a# puterile ,i eram #um nu se poate mai li1nit de 'oame%
#u toate a#estea% /mpins de #uriozitatea mea 'ireas#+ ,i destul de
tul&urat% am l+sat la o parte 1rana #are era din &el,ug ,i #u un 'el de
interes am /n#eput s+ e*aminez #um era #ondus+ a#east+ moar+
dezgust+toare 5ari zeiG Ce-mi $+zur+ o#1iiG @i,te oameni piperni#i)i% a
#+ror piele era /n /ntregime /mpestri)at+ de $(n+t+ile lo$iturilor de &i#eH
plin+ de r+ni% spinarea le era mai #ur(nd um&rit+ de#(t a#operit+ #u o
zdrean)+ peti#it+ ,i s'(,iat+H unii n-a$eau pe ei de#(t o 'leandur+ de ,or)%
#are s+ le as#und+ se*ul% /ntr-un #u$(nt% to)i erau /m&r+#a)i /n a,a 'el%
/n#(t prin a#este zdren)e li se $edea trupul Erau /nsemna)i #u litere /n
'runte% a$eau p+rul pe .um+tate ras ,i #+tu,e la pi#ioare Pe l(ng+ #+ erau
des'igura)i de o paloare #ada$eri#+% 'umul #uptoarelor ,i a&urii 'ier&in)i
1
le ro,eau pleoapele ,i aproape le luaser+ $ederea >i% la 'el #a pugili,tii
#are se a#oper+ #u pra' 'oarte 'in /nainte de lupt+% a#e,ti s#la$i erau al&i
din #ap p(n+ /n pi#ioare de o '+in+ /n#1is+ ,i murdar+ aidoma #enu,ii
A#um% /n #e pri$e,te pe #on'ra)ii mei% animalele de po$ar+% #e s+
1
?n a#east+ epo#+ morarii 'r+m(ntau ,i #o#eau p(inea
spun sau #um s+-i des#riuE Ce #at(ri &+tr(niG Ce m(r)oage de #ai
de,ela)iG A,eza)i /n .urul ieslei /n #are /,i a'undau #apul% rodeau mald+re
de paie :(tul le era m(n#at de r+ni pline de puroi% o tuse #ontinu+ /i
zguduia ,i la 'ie#are respira)ie n+rile &olna$e li se um'lau ,i dezum'lau
#a ni,te 'oaie Pieptul le era numai o ran+ din #auza ne#ontenitei 're#+ri
a 'uniei ,i li se $edeau #oastele .upuite p(n+ la os de $e,ni#ele lo$ituri
de #iomag Copitele% din #auza at(tor /n$(rtituri ale ma,inii% li se l+)iser+
enorm ,i% /n s'(r,it% toat+ pielea le era aspr+ ,i numai gloduri din #auza
murd+riei /n$e#1ite ,i a r(iei
;alni#ul ta&lou al unei ast'el de so#iet+)i m+ '+#u s+-mi 'ie 'ri#+ 5i-
am adus aminte de starea mea de mai /nainte% #(nd eram Lu#ius ,i%
#ompar(nd-o #u a#east+ mizerie e*trem+ ,i '+r+ mi.lo# de s#+pare% mi-
am ple#at #apul #u o ad(n#+ m(1nire C1inuitei mele e*isten)e nu-i
g+seam #onsolare de#(t /n /nn+s#uta-mi #uriozitate% #are singur+ m+ mai
lega de $ia)+ ,i% de alt'el% #um nu se d+dea ni#io importan)+ prezen)ei
mele% to)i se purtau ,i $or&eau de 'a)+ #u mine /n toat+ li&ertatea @u
'+r+ dreptate% di$inul #reator al poeziei anti#e la gre#i
1
% $oind s+ arate un
om de o rar+ /n)elep#iune% a spus #+ a#esta do&(ndise #ele mai mari
$irtu)i #+l+torind prin multe ora,e ,i #er#et(nd 'elurite popoare ?ntr-
ade$+r% eu /nsumi mi-adu# aminte #u re#uno,tin)+ de e*isten)a mea de
m+gar% pentru #+% as#uns su& a#est /n$eli, ,i /n#er#at de multe ,i 'elurite
nenoro#iri% da#+ nu m-am '+#ut mai /n)elept% #el pu)in am /n$+)at o
mul)ime de lu#ruri
?n s'(r,it% iat+ o &un+ po$este% mai nostim+ ,i mai pi#ant+ de#(t
#elelalte% pe #are m-am 1ot+r(t s-o adu# la ure#1ile $oastre ?n#ep-
5orarul a#ela #are m+ #ump+rase era% de alt'el% un om #umse#ade ,i
tare a,ezat% dar soarta /i d+duse #a so)ie o 'emeie rea% o 'iin)+ #um nu se
a'la alta mai dezgust+toare% ,i el /ndura tot 'elul de sup+r+ri /n #+sni#ia ,i
gospod+ria lui% ast'el /n#(t eu /nsumi% pe drept #u$(nt% de multe ori /i
#+inam soarta /n t+#ere @i#iun $i#iu nu lipsea a#estei 'emei des'r(nateH
/n su'letul ei% #a /ntr-o #loa#+ mo#irloas+% se str(nseser+ a&solut toate
ti#+lo,iile Era r+ut+#ioas+% #rud+% stri#at+% &e)i$+% ar)+goas+%
/n#+p+)(nat+% pe #(t de la#om+ /n 1o)iile ei murdare% pe at(t de
risipitoare /n #1eltuieli neru,inate% lipsit+ de &un+-#redin)+% du,man+
de#larat+ a ru,inii Ea dispre)uia ,i #+l#a /n pi#ioare s'intele di$init+)i ,i%
/n lo#ul ade$+ratei religii% pretindea #+ are #ultul min#inos al unui zeu
1
!omer% /n primele $ersuri ale -diseii% 'a#e portretul lui Ulise /n termenii pe
#are /i reprodu#e ai#i autorul nostru
pe #are-l numea uni#
1
- pre'+#+torie goal+ prin #are ea am+gea pe toat+
lumea ,i /n,ela pe nenoro#itu-i so)H se /m&+ta de diminea)+ p(n+ sear+ ,i
se d+dea primului $enit #(t era ziua de lung+
A#east+ 'emeie m+ urm+rea #u o ur+ nemaipomenit+ ?nainte de a se
lumina de ziu+ ,i /n#+ din patul ei% striga s+ se /n1ame la piatra de moar+
m+garul nou-$enit ,i% a&ia ie,it+ din #amer+% #erea s+ mi se dea% /n
prezen)a sa% #(t mai multe lo$ituri de #iomag% iar #(nd sosea ora mesei
,i #elelalte animale erau des1+mate% ea porun#ea s+ 'iu dus la iesle #u
mult mai t(rziu A#este perse#u)ii au '+#ut s+-mi #reas#+ ,i mai mult
/nn+s#uta-mi #uriozitate de a #unoa,te mora$urile ,i purtarea ei >tiam
#+ introdu#ea zilni# /n #amera sa un anumit t(n+r% a #+rui 'a)+ doream
nespus de mult s-o $+d =a#+ p(nza #are-mi a#operea #apul ar 'i l+sat un
moment de li&ertate o#1ilor mei% nu mi-ar 'i lipsit di&+#ia de a
des#operi% /ntr-un #1ip sau altul% #orup)ia a#estei &lestemate 'emei
I anumit+ &+tr(n+ era mi.lo#itoarea des'r(urilor ei ,i purt+toare de
$e,ti pe l(ng+ aman)i 9oat+ ziua% de diminea)+ p(n+ seara% erau
nedesp+r)ite% /mpreun+ /n#epeau gustarea de diminea)+ &(nd pe /ntre#ute
$in neameste#at #u ap+ pe #are ,i-l turnau una alteia /n pa1are ,i
s'(r,eau pun(nd la #ale% #u un me,te,ug dr+#es#% s#andaloase leg+turi
amoroase spre pieirea nenoro#itului ei so) ?n #e m+ pri$e,te% de,i 'oarte
sup+rat pe 6otis #are% $oind s+ m+ 'a#+ pas+re% din gre,eal+ m+ '+#use
m+gar% totu,i% /n p+#+toasa mea slu)enie% a$eam a#east+ uni#+ m(ng(iere
#+% mul)umit+ lungilor mele ure#1i% auzeam 'oarte &ine tot #eea #e se
spunea #1iar destul de departe de mine ?ntr-o zi% /n s'(r,it% urm+toarele
$or&e ale a#elei &+tr(ne #u glasul as#u)it a.unser+ la ure#1ile mele-
F 9e pri$e,te% st+p(na mea% amantul #e )i-ai ales '+r+ s+ m+ /ntre&i
pe mineG E moale ,i 'ri#os ,i numai la o u,oar+ /n#runtare din spr(n#ene
a pli#tisitorului ,i nesu'eritului t+u &+r&at /n#epe s+ tremureH prin
urmare% iu&irea lui lipsit+ de $lag+ ,i statorni#ie $a 'i un ade$+rat #1in
pentru /m&r+)i,+rile tale pline de 'o# Cu mult mai &un ar 'i pentru tine
6ilesiterus
2
G E t(n+r ,i 'rumos% darni#% #ura.os ,i 'oarte 1ot+r(t s+-,i &at+
.o# de inutilele pre#au)iuni ale &+r&a)ilor =a% numai el merit+ s+ se
1
Pentru a lo$i /n #re,tini% Apuleius% #are era p+g(n% las+ s+ se /n)eleag+ #+
a#east+ 'emeie $i#ioas+ ,i rea era #re,tin+ Ceremoniile supersti)ioase ,i
des'r(ul pe #are i le repro,eaz+ sunt o&i,nuitele min#iuni #u #are p+g(nismul
os(ndea adun+rile &iseri#ii primiti$e% unde se #(ntau imnuri ,i se d+deau /n
#omun a#ele #unos#ute ospe)e% numite agape =in re'eririle lui Apuleius se
poate dedu#e #+ litera)ii a$eau o idee $ag+ despre #re,tinism
2
?n gre#e,te /nseamn+- prieten al #urtezanelor
&u#ure de iu&irea tuturor 'emeilor noastre% numai el e $redni# s+ poarte
pe #ap o #oroan+ de aur% #1iar numai pentru singura 'est+ pe #are a
.u#at-o de #ur(nd% #u o rar+ di&+#ie% unui &+r&at gelos ?n s'(r,it% as#ult+
,i #ompar+ #u #(t sunt mai is#usi)i unii aman)i de#(t al)iiG
Cuno,ti pe un oare#are 8ar&arus% de#urionul
1
ora,ului nostru% pe #are
poporul% din #auza asprei lui 'iri% l-a numit S#orpion El are o so)ie dintr-
o 'amilie distins+% de o rar+ 'rumuse)e% pe #are% lu(nd #ele mai uimitoare
m+suri de paz+% o )inea /n#1is+ #u #ea mai mare gri.+ #u putin)+
F Cum nuG r+spunse la a#este ultime #u$inte so)ia morarului I
#unos# 'oarte &ine- e $or&a de Areta% #olega mea de ,#oal+
F ?n a#est #az% relu+ &+tr(na% #uno,ti ,i /ntreaga po$este a lui
6ilesiterusE
F @i#ide#um% zise #ealalt+% dar a, $rea 'oarte mult s-o #unos# ,i% te
rog% mam+% po$este,te-mi totul de la /n#eput p(n+ la s'(r,itG
6+r+ s+ mai /nt(rzie% neo&osita ,i gurali$a &+tr(n+ /n#epu ast'el-
F A#est 8ar&arus% tre&uind s+ 'a#+ o #+l+torie gra&ni#+ ,i $oind a
p+zi #u #ea mai mare gri.+ #astitatea s#umpei sale .um+t+)i% /n,tiin)eaz+
/n se#ret pe t(n+rul s#la$% 52rme*% a #+rui rar+ #redin)+ o #uno,tea% ,i-i
/n#redin)eaz+ /ntreaga paz+ a st+p(nei sale% amenin)(ndu-l #u
/n#1isoarea pe $ia)+% /n s'(r,it% #u groazni#a moarte prin 'oame% da#+ un
singur om% #1iar /n tre#ere% ar atinge-o numai #u $(r'ul degetului >i% #a
s+ dea mai mult+ t+rie amenin)+rilor sale% el .ur+ solemn pe toate
di$init+)ile #erului A,adar% l+s(ndu-,i so)ia /n stra,ni#a paz+ a lui
52rme*% &+r&atul porne,te la drum #u toat+ siguran)a
?ntr-ade$+r% 1ot+r(t s+ 'ie ne/n#etat #u #ea mai mare &+gare de
seam+% 52rme* nu permitea st+p(nei sale s+ ias+ ni#+ieri =a#+ era
o#upat+ /n #as+ #u torsul l(nii% el% #a un #redin#ios pazni#% se a,eza l(ng+
ea Seara% #(nd ea tre&uia neap+rat s+ se du#+ la &aie% se prindea ,i se
lipea de ea% )in(nd-o #u m(na de poala ro#1ieiH /ntr-un #u$(nt% /,i
/ndeplinea #u o gri.+ $redni#+ de admira)ie misiunea de /n#redere #u
#are 'usese /ns+r#inat
=ar uimitoarea 'rumuse)e a no&ilei 'emei nu putu s+ s#ape
/n'l+#+ratului 6ilesiterus ?ns+,i 'aima #astit+)ii ei ,i a#este e*#esi$e ,i
neo&i,nuite m+suri de paz+ /l a)()au ,i-l aprindeau mai multH 1ot+r(t s+
'a#+ totul% s+ su'ere ori#e #a s+ /n'r(ng+ /nd+r+tni#a supra$eg1ere a
a#estei #ase% /,i puse /n mi,#are toat+ is#usin)a >tiind #(t e de 'ragil+
#redin)a omeneas#+% #+ nu se a'l+ piedi#+ pe #are &anul s+ n-o &iruie% #+
de o&i#ei #u aur se sparg #1iar por)i de diamant% prinde un moment #(nd
1
5em&ru al unui senat lo#al% #u regim de muni#ipiu
52rme* este singur% /i dez$+luie iu&irea sa ,i-l roag+ st+ruitor s+-i
u,ureze #1inurile% #+#i a 1ot+r(t ,i a .urat s+ le s'(r,eas#+ printr-o moarte
apropiat+% da#+ nu $a poseda /n #ur(nd o&ie#tul dorin)elor sale A=e
alt'el tu n-ai s+ te temi de nimi#% #+#i lu#rul e 'oarte u,or Spre sear+%
mul)umit+ /ntuneri#ului% #are m+ $a /n$+lui ,i as#unde% eu $oi putea s+
m+ stre#or /n #as+ ,i s+ ies dup+ o #lip+B
La a#este #on$ing+toare argumente ,i la altele de a#ela,i 'el% el a
ad+ugat pe #el din urm+- era pana $iguroas+ #are tre&uia s+ despi#e #u
putere inima at(t de ne/nduple#at+ a s#la$ului =es#1iz(nd m(na% i-a
ar+tat ni,te monede de aur nou-nou)e% or&itor de s#lipitoare A=ou+ze#i
sunt pentru st+p(na ta% /i zise el% iar ze#e &u#uros )i le dau )ieGB
?n 'a)a a#estei #rime nemaiauzite% 52rme* s-a /n'iorat de groaz+ ,i%
astup(ndu-,i ure#1ile% a luat-o numaide#(t la 'ug+ =ar #u toate a#estea%
str+lu#irea de 'o# a aurului nu mai putea s+ dispar+ din o#1ii lui ?n
zadar 'ugise departe ,i se /ntorsese a#as+ /n goana mare% el #ontinua s+
$ad+ a#ea 'rumoas+ str+lu#ire a monedelor ,i se ,i so#otea% /n g(ndul
s+u% st+p(n al a#estei &ogate pr+zi 5intea /i era agitat+ #a o mare /n
'urtun+ ,i nenoro#itul era 1+r)uit ,i #1inuit '+r+ r+gaz de #ele mai
#ontradi#torii g(nduri #are-l '+#eau s+ pluteas#+ /ntr-o groazni#+
ne1ot+r(re- de o parte datoria% de alt+ parte #(,tigulH de o parte #1inurile%
de alta pl+#erea ?n #ele din urm+% aurul &irui 'ri#a de moarte
@est+p(nita-i dorin)+ de a a$ea a#este 'rumoase monede nu-i l+sa o #lip+
de lini,te ,i #1iar noaptea era &(ntuit de molima l+#omieiH ,i de,i
amenin)+rile st+p(nului /l re)ineau a#as+% aurul /l #1ema totu,i a'ar+
Atun#i% pierz(nd ru,inea ,i l+s(nd la o parte ori#e ,o$+ial+% /mp+rt+,e,te
st+p(nei sale tot #e i-a spus /ndr+gostitul 6rumoasa n-a dezmin)it
u,urin)a 'ireas#+ a se*ului s+u ,i ,i-a .ert'it numaide#(t #instea pentru
&lestematul metal 52rme*% ne&un de &u#urie% ardea de dorin)+ nu
numai de a primi% dar #el pu)in de a atinge aurul pe #are-l $+zuse% spre
nenoro#irea lui 6oarte $oios% alearg+ s+-l anun)e pe 6ilesiterus #+
dorin)a i-a 'ost /mplinit+H apoi% /i #ere /ndat+ r+splata promis+ ,i
monedele de aur tre# /n m(na lui 52rme*% #are nu $+zuse ni#iodat+ ni#i
m+#ar &ani de aram+
C(nd noaptea era destul de /naintat+% el #onduse /n #as+ pe
/ndr+zne)ul amant% singur ,i #u #apul &ine a#operit% p(n+ /n #amera de
#ul#are a st+p(nei sale 9o#mai #(nd adu#eau prinosul lor Iu&irii prin
nemai/n#er#ate ,i re/nnoite /m&r+)i,+ri% e*a#t #(nd% #a ni,te solda)i goi
d+deau prima &+t+lie amoroas+% /mpotri$a ori#+rei a,tept+ri% &+r&atul%
g+sind mai potri$it+ $remea nop)ii% se /ntoarse a#as+ '+r+ $este El &ate
la intrare% d+ #u o piatr+ /n u,+ ,i% /nt(rzierea m+rindu-i din #e /n #e mai
mult &+nuiala% /l amenin)+ pe 52rme* #u pedepse /ngrozitoare A#esta%
z+p+#it de nea,teptata prime.die ,i ne,tiind% /n e*#esi$a lui tul&urare% #e
1ot+r(re s+ ia% in$o#+ moti$ul min#inos% /n lipsa altuia mai &un% #+
/ntuneri#ul nop)ii /l /mpiedi#+ de a g+si #1eia pe #are o as#unsese #u #ea
mai mare gri.+ ?n a#est timp 6ilesiterus% #are auzise zgomotul% se
/m&ra#+ la iu)eal+ ,i /n gra&+ 'uge din #amer+% uit(nd s+-,i ia sandalele
@umai atun#i% 52rme* pune #1eia /n &roas#+% des#1ide u,a ,i-,i
prime,te st+p(nul #are% /n#+ )ip(nd ,i in$o#(nd pe to)i zeii% se du#e glon)
spre #amera de #ul#are S#la$ul% pro'it(nd de prile.% /l a.ut+ pe
6ilesiterus s+ 'ug+ printr-o ie,ire taini#+ ,i% o dat+ #e amantul a 'ost
a'ar+% 52rme* se simte mai lini,tit ,i% /n#uie #asa ,i se du#e din nou s+
se #ul#e
=ar% /ndat+ #e se lumin+ de ziu+% 8ar&arus sare din a,ternut ,i%
plim&(ndu-se prin #amer+% z+re,te su& pat ni,te sandale ne#unos#ute-
a#elea #u #are 'usese /n#+l)at 6ilesiterus #(nd se stre#urase /n #as+ =up+
a#east+ des#operire% &+nuind #e s-a petre#ut% '+r+ s+ /mp+rt+,eas#+ ni#i
so)iei ,i ni#i unuia dintre prietenii s+i ad(n#a lui m(1nire% a luat
sandalele% le-a as#uns pe 'uri, su& mantaua sa ,i #elorlal)i s#la$i le-a
porun#it doar at(t- s+-l lege pe 52rme* ,i s+-l t(ras#+ /n pia)a pu&li#+
Apoi% /n+&u,indu-,i 'uria ,i urletele% porne,te /ntr-a#olo% /n pas gr+&it%
/n#redin)at #+ dup+ sandale $a putea g+si 'oarte u,or urma amantului
Iat+-l de#i pe 8ar&arus plim&(ndu-se /n lung ,i-n lat /n pia)a pu&li#+%
aprins de m(nie ,i #u spr(n#enele /n#runtate ?n spatele lui% legat de
m(ini ,i de pi#ioare% 52rme* #are% de,i nu 'usese prins asupra 'aptului%
sim)indu-se totu,i #ondamnat de #on,tiin)a lui $ino$at+% $+rsa ,iroaie de
la#rimi ,i prin ru,inoase t(nguiri $oia s+ st(rneas#+ o mil+ ne'olositoare
9o#mai atun#i% printr-o /nt(mplare% 6ilesiterus tre#ea pe a#olo ,i% de,i
era preo#upat de #ine ,tie #e a'a#ere #u totul di'erit+% a#est nepre$+zut
spe#ta#ol /l mi,#+ ad(n# 6+r+ s+-,i piard+ #ump+tul% el /,i aduse aminte
de gre,eala #e o '+#use /n gra&a 'ugii sale ,i /,i /n#1ipui #e se petre#use
dup+ a#eea 6+#(nd numaide#(t apel la s(ngele lui re#e o&i,nuit% d+ la o
parte pe tinerii s#la$i ,i% #u strig+te puterni#e% se arun#+ asupra lui
52rme* ,i /n#epe s+-i #are /n o&ra.i o ploaie de pumni% a$(nd totu,i
gri.+ s+ nu-l lo$eas#+ prea tare AA1G ti#+losule% a1G sper.urule% strig+ el%
'ie #a st+p(nul +sta al t+u ,i toate di$init+)ile #ere,ti pe #are le in$o#i /n
mod a,a de neru,inat /n .ur+mintele tale s+ te piard+ #a pe un netre&ni#
#e e,ti 9u mi-ai 'urat ieri% la &aie% sandalele 5eri)i% da% meri)i s+ to#e,ti
a#este lan)uri ,i pe deasupra s+ 'ii arun#at /n /ntuneri#ul unei /n#1isoriGB
?n,elat de $i#le,ugul at(t de oportun al /ndr+zne)ului t(n+r% 8ar&arus% /n
'eri#irea lui% de$eni omul #el mai lesne #rez+tor ?ntors a#as+% el /l
#1eam+ pe 52rme*% /l iart+ &u#uros ,i-i d+ sandalele% s'+tuindu-l s+ le
/napoieze proprietarului #+ruia i le 'urase
8+tr(na nu terminase /n#+ 'le#+reala ei% #(nd mor+reasa lu+ #u$(ntul-
F 6eri#e de a#eea #are are un prieten at(t de #ura.os ,i de st+p(n pe
elG =in ne'eri#ire% eu am dat peste unul #are se sperie ,i de zgomotul
morii% &a #1iar ,i de mutra a#estui m+gar r(ios pe #are-l $ezi a#oloG
F Ei &ine% zise &+tr(na% /l $oi /ndemna eu% /l $oi /n#ura.a eu pe
#el+lalt amant #are e a,a de /ntreprinz+tor ,i-i $oi da /nt(lnire ai#iG
Apoi% dup+ #e a '+g+duit #+ se $a re/ntoar#e seara% a p+r+sit odaia
@umaide#(t #redin#ioasa so)ie a preparat o mas+ str+lu#it+ $redni#+ de
preo)ii Salieni A limpezit $inuri s#umpe% a g+tit #ele mai gustoase
m(n#+ruri din #ame proasp+t+% a pus pe mas+ din &el,ug tot #e se
#u$eneaH /n s'(r,it% ,i-a a,teptat amantul% de par#+ tre&uia s+ soseas#+ o
di$initate Asta 'iind#+ to#mai /n seara a#eea &+r&+)elul lua masa /n alt+
parte% la $e#inul s+u piuarul
1
Apropiindu-se ora /n#1eierii zilei% mi se
s#oate 'unia #u #are eram /n1+mat ,i mi se d+ /n s'(r,it r+gazul s+-mi
m+n(n# tainulH dar eu nu eram mai pu)in &u#uros #+ s#+pasem de mun#a
mea de#(t de 'aptul #+ mi se luase $+lul de pe o#1i ,i #+ puteam $edea /n
ti1n+ toate mane$rele nelegiuitei 'emei
?ndat+ #e soarele se a'und+ /n ad(n#urile I#eanului pentru a lumina
t+r(murile din ad(n#urile p+m(ntului
2
% iat+ #+% al+turi de ti#+loasa
&+tr(n+% sosi ,i amantul #el /ndr+zne) Era aproape un #opilandru% #u
o&ra.ii netezi ,i str+lu#itori #a doi &u.ori proaspe)i% 'erme#(nd ,i ispitind
el /nsu,i pe aman)i =up+ #e-l primi #u nenum+rate ,i dul#i s+rut+ri%
'emeia /l po'ti s+ se a,eze la masa preg+tit+ de ea
=ar% /ndat+ #e t(n+rul atinse /n trea#+t #upa de &un $enit ,i apropie de
&uzele sale primele aperiti$e% iat+ #+ sose,te &+r&atul% #are se /ntor#ea #u
mult mai #ur(nd de#(t era a,teptat Atun#i% $irtuoasa so)ie se n+puste,te
asupra lui #u un potop de &lesteme /ngrozitoare% ur(ndu-i s+-l $ad+ #u
pi#ioarele rupteH iar pe amantul /ng1e)at de spaim+ ,i '+r+ pi# de s(nge
/n $enele lui% /l piti su& o al&ie de lemn% #are /nt(mpl+tor se g+sea a#olo
,i /n #are de o&i#ei se #ur+)a gr(ul pisatH apoi% #u /nn+s#uta ei $i#lenie%
as#unz(nd o ru,ine at(t de mare ,i ar+t(nd pe #1ipul ei o lini,te
1
Piuarii (/n original% nacca* se o#upau de /ngri.irea 1ainelor de l(n+% al#+tuind
o #orpora)ie important+ at(t la Ooma #(t ,i /n ora,ele unde se purta toga
2
=up+ o #redin)+ larg r+sp(ndit+ /n anti#1itate% I#eanul se a'la la marginea
p+m(ntului ,i% /n timpul nop)ii% soarele lumina lumea su&teran+
/n,el+toare% /l /ntre&+ pe &+r&atul s+u de #e a p+r+sit masa $e#inului #u
#are e a,a de &un prieten ,i de #e s-a /ntors a,a de$reme a#as+
El% ad(n# /ndurerat ,i o't(nd de mai multe ori% /i r+spunse-
F @emaiput(nd s+ suport purtarea .osni#+ ,i #riminal+ a nemerni#ei
lui so)ii% am 'ugit pe 'uri, de a#olo #(t am putut de repede Jai% &uni zei%
o mam+ de 'amilie at(t de #redin#ioas+ ,i de /n)eleapt+ s+ se
ne#insteas#+ printr-o 'apt+ at(t de ru,inoas+G ;ur pe di$ina Ceres
1
#+ ni#i
#1iar a#um% dup+ #e am $+zut #u o#1ii mei% nu pot #rede a,a #e$a despre
o asemenea 'emeieG A)()at+ de a#este $or&e ale &+r&atului s+u%
neru,inata so)ie ardea de ner+&dare s+ #unoas#+ /nt(mplarea- ea nu
/n#eta s+-l pli#tiseas#+ la #ulme #a s+ i-o po$esteas#+% /n /ntregime% de la
/n#eput% ,i nu-i d+du pa#e p(n+ #e so)ul nu se supuse $oin)ei ei 6+r+ s+
&+nuias#+ ru,inea din propria lui #as+% iat+ #um /i po$esti el nenoro#ita
/nt(mplare dintr-o gospod+rie str+in+
F Prietenul meu% #+l#+torul de posta$uri
2
% are o so)ie #are de alt'el
p+rea o 'emeie de o #inste '+r+ pat+ Ea se &u#ura de o reputa)ie #u #are
se '+lea ,i #ondu#ea #u #inste gospod+ria &+r&atului ei% #(nd deodat+ o
patim+ as#uns+ o arun#+ /n &ra)ele unui amant% #u #are a$ea dese ,i
taini#e /nt(lniriH ,i #1iar /n #lipa #(nd% dup+ &aie% ne du#eam s+ ne
a,ez+m la mas+% ea '+#ea dragoste #u t(n+rul Atun#i% tul&urat+ de
$enirea noastr+ nea,teptat+% a luat repede 1ot+r(rea impus+ de moment
,i l-a as#uns su& o #oli$ie de r+#1it+% #are gra)ie 'le*i&ilit+)ii nuielelor
dispuse /n #er#% 0 se s'(r,ea /n 'orm+ de tum as#u)it ,i ser$ea #+l#+torilor
s+-,i /ntind+ pe ea posta$urile #(nd $oiau s+ le al&eas#+ #u a&uri de
pu#ioas+ Apoi% /n#1ipuindu-,i #+ amantul e as#uns /n #ea mai mare
siguran)+% ea se a,ez+ la mas+ /mpreun+ #u noi% 'ar+ ni#io gri.+
?n a#est timp% mirosul a#ru ,i greu de pu#ioas+ #are-l /ne#a pe t(n+r%
#a ,i a&urii #are se r+sp(ndeau /n .urul lui #a ni,te noura,i% /l as'i*iau iar
p+trunz+torul mineral% #u /nsu,irea proprie lui% /l '+#ea pe t(n+r s+
str+nute 'oarte des La primul str+nut% deoare#e zgomotul $enea din
dire#)ia 'emeii ,i din spatele ei% &+r&atul ,i-a /n#1ipuit #+ str+nut+ ea ,i i-
a adresat pe lo# o&i,nuita urare- AS+-)i 'ie de &ineGB =ar zgomotul
/n#epe din nou ,i se repet+ ast'el de mai multe ori% p(n+ #(nd% surprins
#+ nu se mai s'(r,ea% &+r&atul a /n#eput s+ &+nuias#+% /n s'(r,it% #eea #e
,i era ?mping(nd masa ,i d(nd #oli$ia la o parte% s#oase de a#olo un om
#are respira des ,i ane$oie ,i a&ia /,i mai putea trage su'letul Aprins de
1
;ur+m(nt &ine plasat /n gura unui morar% 'iind#+ Ceres era zei)a gr(nelor
2
:ullo se numea #el #are sp+la ,i #+l#a 1ainele% al&indu-le #u #ret+% a&uri de
pu#ioas+ ,a
m(nie /n 'a)a unei ast'el de insulte% #u la#rimile /n o#1i% a #erut o sa&ie
,i ardea de ner+&dare s+ u#id+ pe a#est muri&und @umai #u greu l-am
oprit de la un ata#% ar+t(ndu-i prime.dia /n #are ne-ar arun#a pe to)i
1
,i
asigur(ndu-l #+ '+r+ $iolen)a noastr+ du,manul s+u $a pieri /n #ur(nd de
la sine prin e'e#tul pu#ioasei Potolit nu at(t de darul meu de #on$ingere
#(t de 'or)a /mpre.ur+rilor% #+#i #el+lalt era pe .um+tate mort% /l
transport+ la primul #ol) de strad+ Atun#i% #u glasul s#+zut% eu am
/ndemnat-o pe so)ia lui ,i% /n s'(r,it% am #on$ins-o s+ p+r+seas#+
$remelni# pr+$+lia ,i s+ se du#+ la $reuna din prietenele sale% p(n+ #e
timpul $a 'i potolit aprinsa m(nie a so)ului% #are% /ntr-ade$+r% era a,a de
/n'uriat% /n#(t eram sigur #+ /n mintea lui 'r+m(nta #ine ,tie #e lo$itur+
tragi#+ /mpotri$a so)iei ,i #1iar a lui /nsu,i S#(r&it de a#east+
/nt(mplare% am p+r+sit masa to$ar+,ului meu ,i m-am /ntors a#as+G
Pe #(nd morarul po$estea a#easta% 'emeia sa% #are /n#+ de mult
d+duse do$ad+ de o&r+zni#ie ,i neru,inare% o &lestema #u $or&e ur(te pe
so)ia #+l#+torului de posta$uri-
F E o ti#+loas+% zi#ea ea% o stri#at+% o mare ru,ine a /ntregului nostru
se* AuziG S+-,i piard+ #insteaG S+ #al#e /n pi#ioare /ndatoririle s'inte ale
#+s+torieiG S+ p(ng+reas#+ lo#uin)a so)ului prin des'r(urile #elor mai
de'+imate ,i dezgust+toare lupanareG S+-,i piard+ rangul de so)ie
legitim+ spre a lua numele de prostituat+G =a% ad+ug+ ea% ast'el de 'emei
merit+ s+ 'ie arse de $iiG
9otu,i% /ngri.orat+ de taini#ele #1inuri ale unei #on,tiin)e ne#urate ,i
spre a-l s#+pa mai repede pe amantul s+u din a#ea #rud+ /n#1isoare% ea
/,i /ndemna /n#et &+r&atul s+ se du#+ la #ul#are% spun(ndu-i #+ era t(rziu
=ar el% dimpotri$+% dat 'iind #+ #ina 'usese /ntrerupt+ ,i 'ugise a#as+
'l+m(nd% #erea &ine$oitor s+-i dea mai #ur(nd s+ m+n(n#e Ea se gr+&i%
/n sil+% s+-l ser$eas#+ =e #e% $e)i /ntre&aE Pentru #+ totul 'usese destinat
altuia =ar mie mi se rupea inima #(nd m+ g(ndeam la 'apta nelegiuit+
pe #are a#east+ &lestemat+ 'emeie o s+$(r,ise mai /nainte ,i la
neru,inarea ei prezent+ C1i&zuiam #u gri.+ /n mine /nsumi% spre a $edea
da#+ nu #um$a prin des#operirea unor ast'el de $i#lenii% a, putea da
$reun a.utor st+p(nului meu ,i da#+ pe #el+lalt% #are era g1emuit su& o
al&ie% #a o &roas#+ )estoas+% nu l-a, putea 'a#e s+ /ndep+rteze #arapa#ea
,i s+ apar+ su& o#1ii tuturor
Pe #(nd eram ast'el #1inuit de o#ara adus+ st+p(nului meu%
1
5usa'irii puteau 'i /n$inui)i de #ompli#itate la o #rim+% #1iar da#+ era $or&a
de un 'lagrant deli#t de adulter ?n asemenea #azuri% .usti)ia roman+ trata #u
oare#are /ng+duin)+ so)ii leza)i% /n detrimentul #elor in#ulpa)i
Pro$iden)a #ereas#+ ,i-a arun#at /n s'(r,it o#1ii asupra mea Era ora
#(nd un &+tr(n ,#1iop% #+ruia i se /n#redin)ase paza noastr+% ne m(na #u
turma% pe noi% toate animalele de po$ar+% la la#ul $e#in% #a s+ ne
ad+p+m A#east+ /nt(mplare mi-a dat prile.ul at(t de dorit de a m+
r+z&una% #+#i tre#(nd prin partea unde era t(n+rul ,i z+rindu-i $(r'ul
degetelor #are ie,eau de su& al&ie% mi-am ap+sat pe ele #opita de-a
#urmezi,ul ,i i le-am zdro&it '+r+ mil+ /n mii de '+r(me% p(n+ #(nd%
r+pus de o durere insuporta&il+ ,i s#o)(nd un strig+t .alni#% a r+sturnat ,i
arun#at al&ia #(t #olo ,i% e*pus ast'el pri$irilor str+ine% el a dat pe 'a)+
$i#le,ugurile unei 'emei '+r+ ru,ine
Cu toate a#estea% morarul nu prea p+rea mi,#at de pierderea #instei
sale ?n timp #e t(n+rul tremura de spaim+ ,i nu mai a$ea /n $enele lui o
pi#+tur+ de s(nge% el /l m(ng(ia #u aerul #el mai lini,tit ,i #u 'a)a #ea
mai &ine$oitoare
F 6iul meu% /n#epu el s+-i spun+% s+ nu te temi de nimi# sup+r+tor
din partea mea% #+#i eu nu sunt un &ar&ar% ni#iun ne#ioplit '+r+ edu#a)ie
Eu n-am s+ te as'i*iez% #a &rutalul piuar% #u a&urul u#ig+tor de pu#ioas+
@-am s+ m+ 'oloses#% #um a, a$ea dreptul% ni#i de asprimea legii
pri$itoare la adulter
1
% pentru a 'a#e pe un &+iat a,a de pl+#ut ,i de dr+gu)
s+ su'ere pedeapsa #apital+% #i $reau s+ /mpart #u so)ia mea 'a$orurile
tale @u #er o desp+r)ire% #i dimpotri$+ o #omunitate de &unuri% pentru
#a% '+r+ dis#u)ie ,i '+r+ $ra.&+% s+ nu 'ie ai#i de#(t un singur pat pentru
tustrei Eu am tr+it /ntotdeauna #u so)ia mea /n a,a &un+ /n)elegere /n#(t%
dup+ pre#eptul /n)elep)ilor% a#elea,i lu#ruri ne-au pl+#ut /ntotdeauna la
am(ndoi =e alt'el% nu e /ng+duit #a so)ia s+ ai&+ mai multe drepturi
de#(t &+r&atulG
Cu a#este $or&e% /n a#ela,i timp &l(nd ,i &at.o#oritoare% /l tr+gea /n
#amera sa pe t(n+rul #are se /mpotri$ea% dar #are totu,i /l urma >i dup+
#e-o /n#1ise pe #asta lui so)ie /ntr-o alt+ #amer+% #ul#at singur #u
adoles#entul% se r+z&un+ /n #el mai pl+#ut #1ip pentru ne#instea adus+
#+sni#iei sale
?ndat+ #e #arul str+lu#itor al Soarelui aduse din nou ziua% morarul
#1em+ pe doi dintre arga)ii s+i #ei mai puterni#i ,i% porun#indu-le s+
ridi#e pe t(n+r #(t mai sus% mi )i-l &+tu zdra$+n la p+r)ile moi #u o
.ordie-
F CumG /i spunea el% a,a de 'raged ,i de deli#at ,i aproape un #opil%
1
!e4 %ulia de adulreriis pre$edea surg1iunirea 'emeii adultere ,i a #ompli#elui
ei /n dou+ insule 'ire,te /ndep+rtate% pedepsirea #u moartea a sedu#+torului 'iind
introdus+ a&ia de /mp+ratul Constantin
lipsind pe amorezi de 'loarea tinere)ii tale% /ndr+zne,ti s+ alergi dup+
'emei% ,i /n#+ dup+ 'emei de #ondi)ie li&er+% s+ stri#i #+sni#iile /nt+rite
de lege ,i s+ aspiri /nainte de $reme la titlul de amantE
=up+ #e-l mustr+ #u a#este $or&e ,i #u altele de a#ela,i 'el ,i dup+ #e
pe deasupra /i mai #+r+ la spate ,i o ploaie de lo$ituri% /l z$(rli pe u,+
a'ar+ >i st model de amant #ura.os% s#+pat de prime.die% /mpotri$a
ori#+rei a,tept+ri% dar #u am&ele lui 'ese $+t+mate din #auza du&lei
opera)ii pe #are o su'erise noaptea ,i ziua% se /ntoarse a#as+ tare m(1nit
,i ru,inat Cu toate astea morarul trimise so)iei sale o /n,tiin)are de
desp+r)ire ,i o alung+ numaide#(t din #asa sa
=ar 'emeia% a #+rei /nn+s#ut+ r+utate e ,i mai /nt+r(tat+ ,i e*asperat+
de asemenea insult+ 0 #u toate a#estea a,a de /ndrept+)it+ 0 se /ntoarse la
$e#1ile ei n+ra$uri ,i re#urse la 'arme#ele o&i,nuite ale 'emeilor
C+ut(nd #u toat+ gri.a o anumit+ &+tr(n+ ,ireat+ despre #are se #redea
#+% prin 'arme#ele ,i $r+.ile sale% ar putea s+ 'a#+ tot #e $oia% #u
rug+#iuni ,i numeroase daruri% o rug+ #a din toate dorin)ele s+-i
/ndeplineas#+ una- 'ie s+-i potoleas#+ &+r&atul ,i s+-l 'a#+ s+ se /mpa#e
#u ea% 'ie% da#+ a#est lu#ru n-ar 'i #u putin)+% m+#ar s+-i trimit+ $reo
sta'ie sau $reo di$initate /ngrozitoare% #are s+-l #1inuias#+ ,i s+-i smulg+
$ia)a Atun#i $r+.itoarea% #are a$ea mare putere asupra zeilor% /n#ear#+
armele #ele mai la /ndem(n+ ale /ngrozitoarei sale ,tiin)e% se sile,te s+
/m&l(nzeas#+ inima ad(n# r+nit+ a &+r&atului ,i s+ rede,tepte /n el
iu&ireaH dar /n#er#area sa n-a dat rezultatul a,teptat Atun#i% /n'uriat+ pe
di$init+)ile sale ,i 0 indi'erent de plata #e tre&uia s+ primeas#+ pentru
osteneala sa 0 a)()at+ de at(ta dispre)% ea /n#epu s+ amenin)e #apul
nenoro#itului so) ,i s+ /nt+r(te /n #ontra lui um&ra unei 'emei #are
pierise de o moarte $iolent+
=ar% poate tu% le#tor pri#ina,% #riti#(nd po$estirea mea% $ei 'a#e
a#east+ o&ie#)ie- #um ai putut tu% m+gar $i#lean% /n#1is /n mi.lo#ul unei
mori% s+ ,tii #e '+#eau a#este 'emei% dup+ #um sus)ii% /n #ea mai mare
tain+E Ei &ine% a'l+ /n #e #1ip% mul)umit+ #uriozit+)ii mele de om
metamor'ozat /n m+gar% am putut s+ #unos# tot #e s-a '+#ut pentru
pierderea morarului meu
Cam pe la amiaz+% deodat+% a ap+rut /n moar+ o 'emeie #u o .alni#+
/n'+)i,are de a#uzat+ ,i des'igurat+ de o triste)e #u pi#ioarele goale%
palid+ #a meri,orul ,i sla&+ #a o um&r+ Un p+r /n neor(nduial+% pe
.um+tate al& ,i plin de o #enu,+ murdar+% /i a#operea aproape toat+
partea de sus a 'igurii A#east+ 'emeie% /n 1alul pomenit% a pus u,or
m(na pe um+rul morarului ,i% #a ,i #um ar 'i $rut s+-i $esteas#+ #e$a% l-a
atras mai la o parte% /ntr-una din #amerele #asei A /n#1is u,a ,i a r+mas
'oarte mult timp #u el =ar #um /n a#est timp tot gr(ul pe #are lu#r+torii
/l primiser+ 'usese m+#inat ,i #um tre&uia neap+rat s+ se o&)in+ altul%
mai mul)i s#la$i $enir+ la #amera st+p(nului% /n#epur+ s+-l #1eme ,i s+-i
#ear+ un supliment de lu#ru =e,i-l strigar+ de mai multe ori ,i din toate
puterile% nimeni nu le r+spunse Atun#i ei &+tur+ mai tare /n u,+% ,i
'iind#+ 'usese /n#1is+ #u #ea mai mare gri.+ #u z+$orul pe din+untru%
presupun(nd #+ s-a /nt(mplat #e$a gra$ ,i 'unest% #u o puterni#+
opintire% o sparg ori o s#ot din &alamale% ,i /n s'(r,it p+trund /n #amer+
Ei nu g+ses# ni#+ieri pe 'emeia a#eea% dar /l $+d pe st+p(nul lor at(rnat
de o grind+% sugrumat ,i '+r+ su'lare =up+ #e i-au deznodat 'unia de la
g(t% l-au desprins de pe grind+ ,i #u tot 'elul de $aiete ,i &o#ete /l sp+lar+
#u gri.+ pentru ultima oar+ ,i% dup+ /ndeplinirea ultimelor datorii
'une&re% /l /nso)ir+ /n num+r mare la ultima lui lo#uin)+% /n#redin)(ndu-l
morm(ntului
A doua zi% 'ii#a de#edatului a $enit /n gra&+ dintr-un t(rg $e#in% unde
se m+ritase de #ur(nd ,i% /n marea ei durere% /,i smulgea p+rul #are-i
#+dea pe o#1i ,i se lo$ea din #(nd /n #(nd #u pumnii /n piept Ea a'lase
totul% '+r+ #a #ine$a s+-i 'i anun)at groazni#a nenoro#ire a 'amiliei ?ntr-
ade$+r% .alni#a imagine a tat+lui ei% a$(nd /n#+ 'unia la g(t% i se ar+tase
/n $is ,i-i dez$+luise toat+ purtarea #riminal+ a mamei sale $itrege%
adulterele sale% $r+.ile sale ,i #um% a.uns el /nsu,i su& st+p(nirea unei
sta'ii% se #o&or(se /n In'ern =up+ #e r+mase mult+ $reme prad+ unei
#1inuitoare m(1niri% dragostea prietenilor iz&uti s-o lini,teas#+ /n #ele
din urm+% pun(ndu-i #ap+t durerii ?n ziua a noua
1
% /ndeplinindu-se la
morm(nt #eremoniile dup+ datin+% s#oase /n $(nzare mo,tenirea r+mas+
de la tat+l ei- s#la$i% mo&ilier ,i toate animalele de po$ar+% ,i ast'el
/ntreaga gospod+rie se risipi /n dreapta ,i /n st(nga dup+ ,ansele
#apri#ioase ale unei li#ita)ii a,a #um se-nt(mpl+ /ndeo&,te ?n s'(r,it% eu
am 'ost #ump+rat de un s+rman gr+dinar #u #in#ize#i de sester)i
2
% sum+
enorm+% spunea el% dar n+d+.duia #+ prin mun#a noastr+ #omun+ $a
putea s+-,i #(,tige 1rana
A#um mi se pare ne#esar s+ ar+t ,i #e o&liga)ii a$eam /n noua mea
slu.&+ =iminea)a% st+p(nul meu /mi punea /n spinare mari #antit+)i de
legume ,i m+ du#ea /n ora,ul $e#in A#olo% dup+ #e preda mar'a
1
5or)ii erau ar,i /n ziua a opta ,i /n a noua #enu,a lor% /n#1is+ /ntr-o urn+% era
depus+ /n morm(nt #u #eremonii ,i uneori #u /ntre#eri atleti#e /n #instea lor
2
5oned+ roman+ de argint #are $alora doi a,i ,i .um+tate% adi#+ un s'ert de
dinar
re$(nz+torilor ,i /n#asa &anii% se ur#a /n spinarea mea ,i se /ntor#ea
ast'el la gr+dina sa C(t timp s+pa% #(t timp uda ,i /n#o$oiat pe &razdele
lui se o#upa de #elelalte mun#i ale meseriei sale% eu a$eam pu)in+ ti1n+
,i m+ &u#uram de o odi1n+ #are-mi pl+#ea =ar #(nd re$olu)ia ordonat+
a astrelor% #are dup+ un anumit num+r de zile ,i de luni aduse un an nou%
l+s+ /n urm+ toamna #u pl+#erile #ulesului de $ii ,i a.unse /n zodia
Capri#ornului
1
% #(nd $eni iama #u z+pezile ei% #u ploi '+r+ s'(r,it ,i nop)i
umede ,i re#i% n-a mai 'ost a#ela,i lu#ru L+sat su& #erul li&er ,i /n#1is
/ntr-un staul '+r+ a#operi,% su'eream groza$ din #auza 'rigului #are nu
mai #ontenea% #+#i st+p(nul meu% din pri#ina e*#esi$ei lui s+r+#ii% nu
putea s+-,i pro#ure ni#i pentru el% ne#um pentru mine% un a,ternut de
paie sau $reo p+tur+ ori#(t de p+#+toas+ ,i tr+ia /ntr-un &ordei% a#operit
#u ramuri ,i 'runze de #opa#i ?n a'ar+ de asta% diminea)a tre&uia s+ merg
#u pi#ioarele goale ,i #u s'or)+ri de nedes#ris printr-un noroi /ng1e)at ,i
pe &u#+)i de g1ea)+ 'oarte as#u)ite @u a$eam ni#i m+#ar 1rana mea
o&i,nuit+ #a s+-mi umplu stoma#ul% #+#i% de,i m(n#area mea era una ,i
a#eea,i #u a st+p(nului% era totu,i 'oarte pu)in+ ,i proast+- #(te$a l+ptu#i
&+tr(ne ,i amare% #are% /n#et(nd de a mai #re,te ,i /nzestrate #u semin)e%
sem+nau #u ni,te m+turi mari% de$eneau un putregai a#ru ,i slo&ozeau o
zeam+ noroioas+
?ntr-o noapte% un proprietar din satul $e#in% pe #are /ntune#imea unui
#er '+r+ lun+ /l '+#use s+ z+&o$eas#+ ,i pe #are o ploaie toren)ial+ /l
udase p(n+ la piele% r+t+#indu-se din drumul #el &un% se opri la gr+dini)a
noastr+ #u #alul s+u% #are nu mai putea de o&oseal+ =at+ 'iind
/mpre.urarea% el 'u primit #u drag+ inim+ ,i g+si Ia noi% da#+ nu o
g+zduire aleas+% #el pu)in o odi1n+ de #are a$ea mare ne$oie Joind s+
r+spl+teas#+ &un+$oin)a gazdei sale% /i promise o anumit+ #antitate de
gr(u ,i de untdelemn de la mo,ia sa ,i% pe deasupra% dou+ #1iupuri de
$in 6+r+ mult+ /nt(rziere st+p(nul meu ia #u el un sa# ,i ni,te &urdu'uri
goale ,i% ur#(ndu-se pe de,elate /n spinarea mea% porne,te la drum
pentru o #+l+torie de ,aize#i de stadii
2
Str+&+t(nd a#east+ distan)+%
a.ungem la mo,ia sus-numit+% unde generosul ,i primitorul am'itrion
po'ti /ndat+ pe st+p(nul meu la o mas+ #opioas+
?n timp #e am(ndoi #omesenii no,tri se luau la /ntre#ere #u pa1arul /n
m(n+% se /nt(mpl+ o minune dintre #ele mai #iudate I g+in+% alerg(nd
/n#oa#e ,i /n#olo prin ograda #asei% /n#epu s+ #ot#od+#eas#+ zgomotos
1
Soarele intr+ /n zodia Capri#ornului la solsti)iul de iarn+
2
5+sur+ de distan)+ anti#+% stadiul a$ea la gre#i 177%03 m% iar la romani 1L5 m
A,adar drumul par#urs de Lu#ius ,i st+p(nul s+u nu dep+,ea 11 <m
#a ,i #um ar 'i $oit s+ ou+ St+p(nul ei% pri$ind-o% /i zise-
F 8un+ ,i 'oarte pr+sitoare slug+% e at(ta timp de #(t ne /ngra,i zilni#
#u ou+le taleG >i #1iar a#um% dup+ #um $+d% te g(nde,ti s+ ne prepari o
gustareG
Apoi strig+-
F Ei% &+iete% ia repede #o,ul 1+r+zit pentru #ui&arul g+inilor ,i pune-
l /n #ol)ul o&i,nuitG
Ser$itorul a '+#ut #eea #e-i porun#ise st+p(nul% dar g+ina% dispre)uind
a,ternutul o&i,nuit al #ui&arului% a depus un rod prematur #1iar la
pi#ioarele st+p(nului ei% pe #are a$ea s+-l arun#e /ntr-o mare /ngri.orare
C+#i% /ntr-ade$+r% nu era un ou #um /l ,tim #u to)ii% #i un pui,or per'e#t
'ormat% #u aripi% #u pinteni% #u o#1i ,i #1iar #u piuit% #are /ndat+ /n#epu
s+ se )in+ dup+ mama lui
?n a'ar+ de a#east+ minune% s-a produs o alta #u mult mai mare% #are
#u drept #u$(nt /i /ngrozi pe to)i C1iar su& masa pe #are se a'lau /n#+
resturile osp+)ului% p+m(ntul s-a despi#at ad(n# ,i din el a )(,nit un
'oarte &ogat iz$or de s(nge ale #+rui mari ,i /m&el,ugate pi#+turi #+deau
pe mas+ ,i o inundau >i #1iar /n #lipa #(nd to)i% /n#remeni)i de spaim+%
#ontemplau #u groaz+ a#este di$ine pre$estiri% iat+ #+ /n mare gra&+ $ine
un ser$itor din pi$ni)+ pentru a-i anun)a #+ tot $inul p+strat a#olo de
mult+ $reme 'ier&e #u #lo#ote /n &utoaie% #a ,i #um s-ar 'i pus su& ele un
'o# uria, 9ot atun#i s-a $+zut o ne$+stui#+ tr+g(nd #u din)ii din gaura
lui un ,arpe mort =in gura unui #(ine #io&+nes# a )(,nit o &ros#u)+
$erde ,i /nsu,i #(inele% ata#at de un &er&e#% #are se a'la l(ng+ el% a 'ost
g(tuit de a#esta dintr-o singur+ mu,#+tur+
At(tea minuni a,a de /ngrozitoare au arun#at o spaim+ de nespus /n
su'letul st+p(nului ,i au umplut toat+ #asa de o des#ura.are $e#in+ #u
/n#remenirea Cu #e tre&uiau s+ /n#eap+E Cu #e s+ s'(r,eas#+E Ce
isp+,ire putea s+ 'ie mai mult sau mi pu)in iz&+$itoare pentru a potoli
amenin)+rile di$init+)ilor #ere,tiE C(te $i#time ,i #e 'el de $i#time
tre&uiau .ert'iteE
?n timp #e to)i% /n a,teptarea unei groazni#e nenoro#iri% erau
/nm+rmuri)i de spaim+% sose,te un t(n+r s#la$ #are anun)+ st+p(nului s+u
#ea mai mare% ultima nenoro#ire #e se a&+tuse asupra 'amiliei sale
El a$ea trei 'ii mari% 'oarte /n$+)a)i ,i 'oarte &ine #res#u)i% #are '+#eau
'ala $ie)ii sale I $e#1e prietenie /i lega pe a#e,ti tineri de un s+rman
posesor al unei #+su)e modeste @e/nsemnata lui #+s#ioar+ se /n$e#ina
#u /ntinsele ,i /m&el,ugatele ogoare ale unui t(n+r mo,ier% &ogat ,i
in'luent% dar #are a&uza de gloria numero,ilor s+i str+mo,i El era tare ,i
mare /n di'erite partide ,i '+r+ ni#io /mpotri$ire '+#ea% /n ora,% tot #e-i
pl+#ea Cu s+rmanul ,i umilul s+u $e#in se purta #a un ade$+rat du,manH
/i omora oile% /i lua &oii% /i #+l#a /n pi#ioare gr(nele /n#+ ne#oapte >i
nemul)umit #+ l-a despuiat de toat+ re#olta% $oi s+-l alunge #1iar de pe
mi#ul lui ogorH pornind /mpotri$a lui un ne/nsemnat pro#es de 1otare%
pretindea #+ tot terenul era al lui Atun#i plugarul% om respe#tuos de
alt'el% .e'uit de l+#omia &ogatului% #a s+ sal$eze din mo,tenirea
p+rinteas#+ #el pu)in un peti# de p+m(nt pentru morm(ntul s+u% 'oarte
sp+im(ntat% a rugat pe mai mul)i prieteni s+ $in+ s+ dea m+rturie pentru
1otarele sale Printre a#e,tia se g+seau ,i #ei trei 'ra)i% #are $oiau s+ dea
tot a.utorul lor% ori#(t ar 'i 'ost de ne/nsemnat% prietenului /n prime.die
Cu toate a#estea 'uriosul t(n+r% '+r+ s+ se sperie #(tu,i de pu)in sau
m+#ar s+ se ru,ineze de prezen)a at(tor #et+)eni% nu $oi s+ renun)e la
t(l1+re,tile lui preten)ii sau #el pu)in s+-,i st+p(neas#+ neo&r+zatele-i
#u$inte ?n timp #e ei se .eluiau #u &l(nde)e ,i% #u $or&e 'rumoase%
#+utau s+ potoleas#+ m(nia #are #lo#otea /n el% deodat+% .ur(nd pe #apul
s+u ,i pe al #elor #e-i erau mai dragi% a'irm+ #+ pu)in /i p+sa de prezen)a
at(tor mediatori ,i #+ $a porun#i ser$itorilor s+i s+ ia de ure#1i pe
$e#inul s+u ,i s+-l az$(rle /ndat+ #(t mai departe de #oli&a lui La a#este
#u$inte% un $al de indignare #uprinse pe to)i a#eia #are-l auzir+ ,i unul
dintre #ei trei 'ra)i% '+r+ ,o$+ire ,i #u mult+ /ndr+zneal+% /i r+spunse #+ /n
zadar se &izuie el pe &og+)iile lui #a s+ amenin)e /ntr-un mod a,a de
tirani# ,i de tru'a,% 'iind#+% de alt'el% s+ra#ii au g+sit /ntotdeauna% /n
nep+rtinirea legilor% a.utor ,i ap+rare /n #ontra o&r+zni#iei &oga)ilor
A#este #u$inte% pentru un om aprins de m(nie% au 'ost untdelemn peste
'o#% pu#ioas+ /ntr-un in#endiu% un &i#i /n m(inile 6uriei% ,i nu '+#eau
de#(t s+-i alimenteze &rutala $iolen)+ >i #u-ade$+rat ne&unia lui sporise
/n a,a grad% /n#(t striga /n gura mare #+ puteau s+ se sp(nzure to)i% #u
legile lor #u tot
>i #um el a$ea ni,te #(ini #io&+ne,ti% #(ini de 'erm+% s+l&ati#i ,i
uria,i% o&i,nui)i s+ m+n(n#e 1oiturile arun#ate pe #(mp ,i% /n a'ar+ de
asta% dresa)i s+ se arun#e asupra tre#+torilor ,i s+-i mu,te% '+r+ deose&ire%
porun#i s+ li se dea drumul ,i s+ 'ie asmu)i)i /mpotri$a a#estei mul)imi
?ndat+ #e auzir+ o&i,nuitul semnal al #io&anilor% a#este animale
/nt+r(tate ,i /nr+ite% umpl(nd #(mpia #u un l+trat #on'uz ,i r+gu,it #are le
'+#ea ,i mai /n'ior+toare% se repezir+ #u o 'urie ne&un+ asupra
oamenilor% ,i% #u nenum+rate mu,#+turi% /i s'(,iar+ ,i-i '+#ur+ &u#+)iH n-
au #ru)at ni#i #1iar pe 'ugarii pe #are-i urm+reau #u ,i mai mult+
/n$er,unare
Atun#i% /n mi.lo#ul /n'ior+torului m+#el al a#estei mul)imi
/nsp+im(ntate% #el mai t(n+r dintre #ei trei 'ra)i% lo$indu-se de o piatr+ ,i
zdro&indu-,i degetele pi#ioarelor% se pr+&u,i la p+m(nt ,i #+zu prad+
a#estor s+l&ati#i ,i 'ioro,i dul+i #are% $+z(nd pe nenoro#itul t(n+r /ntins
la p+m(nt% numaide#(t se n+pustir+ asupra lui ,i-l s'(,iar+ /n &u#+)i
Auzind urletele lui de moarte% 'ra)ii% ad(n# /ndurera)i% alergar+ /n
a.utorul lui ?n'+,ur(ndu-,i m(inile st(ngi /n pulpanele mantalelor
1
% ei
/n#er#ar+ s+-,i apere 'ratele% arun#(nd o ploaie de pietre #a s+ alunge
#(inii% dar nu reu,ir+ ni#i s+ zdro&eas#+% ni#i s+ pun+ pe 'ug+ a#east+
1ait+ s+l&ati#+% iar prea ne'eri#itul t(n+r a&ia rostind ultimele #u$inte
prin #are #erea 'ra)ilor s+i s+ pedepseas#+ pe a#est &ogat p(ng+rit de
#rime pentru moartea 'ratelui lor mai t(n+r% muri /ndat+ s'(,iat Atun#i
#eilal)i doi 'ra)i% nu at(t din pri#in+ #+ nu mai a$eau ni#io speran)+ de
sal$are% #(t mai ales din #auz+ #+ de &un+$oie renun)aser+ la ea% se
/ndreptar+ spre #el &ogat ,i% #u un #ura. ne&un ,i o 'urie oar&+% /l ata#ar+
#u o grindin+ de pietre =ar a#est u#iga,% setos de s(nge% o&i,nuit de
mult+ $reme #u numeroase asemenea #rime% arun#+ o suli)+ ,i str+punse
pe unul din #ei doi /n #o,ul pieptului =e,i 'usese lo$it de moarte ,i era
#u totul ne/nsu'le)it% el nu se pr+&u,i% #+#i suli)a #u #are 'usese str+puns%
ie,indu-i aproape toat+ prin spate% se /n'ipse /n p+m(nt prin $iolen)a
lo$iturii ,i-i )inea suspendat trupul )eap+n #are se leg+na /ntr-o parte ,i
/n alta
Apoi unul dintre ser$itori% groza$ de /ndr+zne) ,i de ti#+los% $eni /n
a.utorul u#iga,ului ,i% #ump+nind /n m(n+ o piatr+% o#1i de 'oarte
departe &ra)ul drept al #elui de-al treilea t(n+rH lo$itura nu-,i atinse )inta%
#+#i piatra /i atinse numai $(r'ul degetelor ,i% /mpotri$a a,tept+rii
tuturor% #+zu mai departe '+r+ s+-l 'i r+nit 9otu,i% a#east+ 'eri#it+
/mpre.urare d+du is#usitului t(n+r o speran)+ de r+z&unare Pre'+#(ndu-
se #+ are m(na zdro&it+% iat+ #um se adres+ el a#estui om &ar&ar-
F 8u#ur+-te de distrugerea /ntregii noastre 'amilii% 1r+ne,te-)i #u
s(ngele a trei tineri nes+turata #ruzime ,i m(ndre,te-te #u glorioasa-)i
&iruin)+ asupra #on#et+)enilor t+i do&or()i% dar #el pu)in s+ ,tii #+% da#+
ai .e'uit de p+m(ntul s+u pe un nenoro#it #a s+-)i /ntinzi ne/n#etat
1otarele mo,iei% $ei a$ea totu,i /ntotdeauna un $e#in =ar $aiG dreapta
mea% #u #are desigur )i-a, 'i t+iat #apul% a #+zut s'+r(mat+ de un destin
nedreptG
?nt+r(tat la #ulme de a#este #u$inte% 'uriosul t(l1ar puse m(na pe
1
La romani a#esta era un gest de ap+rare ,i prote#)ie% la #are te*tele anti#e 'a#
adesea aluzie
sa&ie ,i% $oind s+ u#id+ #u propria lui m(n+ pe nenoro#itul t(n+r% se
repezi #u sete la el =ar el nu pro$o#ase la lupt+ pe unul mai sla& de#(t
el ,i /nt(mpin+ o rezisten)+ la #are nu se a,teptase delo# 9(n+rul /i
apu#+ #u putere m(na dreapt+ ,i /n$(rtind sa&ia #u energie% o /n'ipse de
mai multe ori /n odiosul &ogat ,i-l '+#u s+-,i dea su'letul murdarC
Apoi% #a s+ s#ape din m(inile ser$itorilor #are alergau /n 'uga mare%
deodat+% #u sa&ia /n#+ m(n.it+ de s(ngele du,manului s+u% /,i t+ie ad(n#
grumazul
A#estea erau nenoro#irile pre$estite de at(tea minuni nemaiauzite%
a#estea erau nenoro#irile anun)ate ne'eri#itului p+rinte =o&or(t de
at(tea lo$ituri /n a#ela,i timp% &+tr(nul nu putu s+ s#oat+ ni#io $or&+ ,i
ni#i m+#ar s+ pl(ng+ /n t+#ere =ar pun(nd m(na pe #u)itul de #are
to#mai se ser$ise la mas+ #a s+ /mpart+ oamenilor &r(nz+ ,i alte
m(n#+ri% dup+ e*emplul ne'eri#itului s+u 'iu% /,i t+ie g(tul #u mai multe
lo$ituri ,i% #+z(nd peste mas+% #u #apul /n .os% sp+l+ #u un nou $al de
s(nge petele s(ngelui mira#ulos Ast'el pieri% /ntr-un timp a,a de s#urt% o
/ntreag+ 'amilie ;elind a#east+ nenoro#it+ /nt(mplare ,i pl(ng(nd mai
amarni# 'atalitatea #are-l urm+rea% gr+dinarul /,i pl+ti masa #u la#rimi ,i
lo$indu-,i /n mai multe r(nduri% una de alta% m(inile pe #are le adu#ea
goale% se ur#+ numaide#(t /n spinarea mea ,i o pornir+m /napoi pe
drumul pe #are $enisem =ar ni#i /ntoar#erea nu i-a 'ost s#utit+ de o
nenoro#it+ ,i prime.dioas+ /nt(mplare
C+#i% ie,indu-ne /n #ale un indi$id de o statur+ /nalt+% soldat dintr-o
legiune% dup+ #um /l ar+tau /n'+)i,area ,i purtarea sa% /l /ntre&+ pe
st+p(nul meu pe un ton o&razni# ,i tru'a, unde se du#ea #u a#est m+gar
'+r+ po$ar+ St+p(nul% tul&urat /n#+ de durere ,i ne,tiind latine,te% tre#u
/nainte '+r+ s+-i r+spund+ Soldatul n-a putut s+-,i /n'r(neze o&i,nuita-i
o&r+zni#ie ,i% /n'uriindu-se de a#east+ t+#ere #a de o insult+% l-a lo$it #u
un 1ara# de $i)+-de-$ie% pe #are-l )inea /n m(n+% ,i l-a arun#at din
spinarea mea Atun#i gr+dinarul i-a r+spuns #u umilin)+ #+% ne,tiind
lim&a sa% nu putea s+ /n)eleag+ #e i se spunea Soldatul /l /ntre&+ de#i /n
gre#e,te unde se du#ea #u m+garul% iar gr+dinarul /i r+spunse #+ se
du#ea /n ora,ul $e#in
F =ar eu% zise #el+lalt% am ne$oie de ser$i#iile lui% #+#i /mpreun+ #u
alte animale de po$ar+ tre&uie s+ transport% din #et+)uia $e#in+% &aga.ele
#omandantului nostruG
Apoi% pun(nd m(na pe mine% m+ ia de #+p+stru ,i /n#epe s+ m+ trag+
dup+ el Atun#i gr+dinarul% ,terg(ndu-se de s(ngele #are #urgea din rana
pe #are i-o '+#use mai /nainte la #ap% /l roag+ din nou s+ se poarte mai
politi#os ,i mai omenos #u un #amarad de arme
F 9e rog 'ier&inte% /n numele #elor mai 'eri#ite speran)e ale tale% /i
spunea el% a#est m+g+ru, n-are ni#io putere 0 'apt #are nu-l /mpiedi#+ s+
mu,te 0 #ade pe drum din pri#ina unei &oli ur(te ,i a&ia poate s+
transporte din gr+dina mea% la o 'oarte mi#+ distan)+% #(te$a leg+turi de
legumeH o&ose,te repede ,i-,i pierde r+su'larea ,i e departe de a 'i /n
stare s+ poarte po$eri mai mariG
=ar #(nd $+zu #+ ni#io rug+#iune nu /m&l(nze,te pe militar ,i #+
a#esta e ,i mai /n'uriat ,i gata s+-i #rape )easta #u #el mai gros nod al
1ara#ului s+u /ntors% re#urse la #ea din urm+ posi&ilitate de sal$are
Pre'+#(ndu-se #+ $rea s+-i ating+ genun#1ii pentru a-i st(rni mila% se
aplea#+% se /n#o$oaie ,i% apu#(ndu-l de am(ndou+ pi#ioarele% /l ridi#+ /n
sus ,i-l tr(nte,te #u putere la p+m(ntH apoi% '+r+ s+ piard+ o #lip+% #u
pumnii% #u #oatele% #u din)ii ,i #1iar #u pietrele pe #are le #ulegea de pe
drum% /i zdro&e,te toat+ 'a)a% m(inile ,i #oatele Cel+lalt% din #lipa #(nd
'usese tr(ntit pe spate la p+m(nt% nu mai era /n stare s+ se /mpotri$eas#+
sau s+ se apere /n ni#iun 'el% dar nu /n#eta s+-l amenin)e pe gr+dinar% #+
da#+ $a reu,i s+ se ridi#e% /l $a t+ia /n mii de &u#+)i #u sa&ia Pin(nd
seama de a#este $or&e% gr+dinarul /i ia numaide#(t sa&ia% o arun#+ #(t
mai departe #u putin)+ ,i din nou /n#epe s+-l &at+ #u ,i mai mult+ 'urie
Snopit /n &+taie% #iuruit de r+ni ,i nemaiput(nd g+si alt #1ip de s#+pare%
soldatul a re#urs la singurul mi.lo# #e-i mai r+m(nea de '+#ut- a '+#ut pe
mortul
Atun#i gr+dinarul% lu(nd sa&ia #u el% s-a ur#at /n spinarea mea ,i /n
goana mare s-a /ndreptat spre ora,H '+r+ s+ se mai g(ndeas#+ s+-,i re$ad+
mi#a gr+din+% se du#e la unul din prietenii s+i% /i po$este,te totul% /l
roag+ s+-l a.ute /n a#east+ prime.die ,i s+-l as#und+ #(t$a timp% pe el ,i
pe m+garul s+u% p(n+ #(nd o dispari)ie de dou+ sau de trei zile /l $a
s#+pa de o urm+rire #apital+ Ami#ul% neuit(nd $e#1ea lor prietenie% /l
prime,te '+r+ ,o$+ire Pe mine% #u a.utorul unei s#+ri% m+ ur#+ #u
pi#ioarele /ndoite% sus% /n podul #asei% iar gr+dinarul% r+mas .os #1iar /n
pr+$+lie% se as#unde /ntr-un #o,% al #+rui #apa# a 'ost tras peste el
?n timpul a#esta% soldatul 0 a,a #um am a'lat mai t(rziu 0H asemenea
unui om #are s-a trezit dintr-o lung+ &e)ie% /n #ele din urm+ s-a pus pe
pi#ioare ,i% de,i zdro&it de durerea at(tor lo$ituri% #l+tin(ndu-se ,i a&ia
spri.inindu-se /n toiag% a a.uns /n ora, Ou,inat de sl+&i#iunea ,i de
ne$redni#ia sa% nu su'l+ o $or&+ ni#i unuia dintre #et+)eni despre &+taia
,i despre /n'r(ngerea su'erit+ ,i /,i /ng1i)i /n se#ret o#ara% dar #(nd
/nt(lni #()i$a #amarazi le po$esti numai lor nenoro#ita /nt(mplare Se
/n)eleser+ #a el s+ stea #(t$a timp as#uns /n #ortul lor% #+#i% /n a'ar+ de
insulta lui personal+% se temea% din #auz+ #+ pierduse sa&ia% de urm+rile
#+l#+rii .ur+m(ntului militar
1
H iar /n #e-i pri$ea pe ei% dup+ #e $or 'i
#er#etat #u aten)ie urmele noastre% /,i $or da toat+ silin)a s+ ne des#opere
,i s+-l r+z&une =ar e*a#t la timp se g+si un $e#in per'id #are-i /n,tiin)+
numaide#(t unde eram as#un,i Atun#i solda)ii #1emar+ autorit+)ile ,i
min)ind #+ pierduser+ pe drum un mi# $as de argint de 'oarte mare pre)%
apar)in(nd #omandantului lor% sus)ineau #+-l g+sise un gr+dinar ,i #+%
ne$oind s+-l dea /napoi% sta as#uns /n #asa unui prieten al s+u
5agistra)ii% #onstat(nd $aloarea o&ie#tului pierdut ,i a'l(nd numele
#omandantului% se prezint+ la u,a #asei unde ne re'ugiasem ,i #u glas
tare someaz+ pe gazda noastr+ s+ predea '+r+ /nt(rziere pe a#ela pe #are-
l as#undea% da#+ nu $oia s+-,i piard+ $ia)a el /nsu,i =ar el% '+r+ s+ se
sperie #(tu,i de pu)in ,i nea$(nd alt g(nd de#(t s+ sal$eze pe prietenul
pe #are-l luase su& o#rotirea sa% nu m+rturise,te nimi# despre noi ,i
sus)ine #+ nu l-a $+zut pe gr+dinar de mai multe zile La r(ndul lor%
solda)ii% .ur(nd pe #apul /mp+ratului% pretind #+ e as#uns a#olo ,i nu /n
alt+ parte ?n #ele din urm+% magistra)ii% spre a se #on$inge da#+ #el #are
t+g+duia #u at(ta /n#+p+)(nare spune ade$+rul% 1ot+r+s# o per#1ezi)ie Se
d+ ordin li#torilor ,i #elorlal)i slu.&a,i s+ intre /n #as+ ,i s+ #er#eteze #u
de-am+nuntul p(n+ /n #ele mai mi#i #ol)uri Ei raporteaz+ #+ /n+untru nu
e*ist+ ni#i om% ni#i m+gar Atun#i lupta re/n#epe #u ,i mai mult+
$iolen)+% dintr-o parte ,i din alta- militarii sus)in #+ ei ,tiu #e spun ,i
implor+ dreptatea /mp+ratului% iar gazda noastr+ t+g+duie,te ne/n#etat
lu(nd #a martori pe zei
Auzind a#east+ disput+ ,i toat+ a#east+ zar$+% eu #are% dup+ #um se
,tie% eram un m+gar indis#ret ,i tot at(t de #urios% arz(nd de ner+&dare%
/mi lunges# g(tul piezi, printr-o 'erestrui#+% silindu-m+ s+ $+d #um arat+
t+r+&oiul a#ela =ar% printr-o /nt(mplare nepre$+zut+% unul dintre solda)i
/ndrept(ndu-,i to#mai atun#i pri$irile spre um&ra mea% ia #a martori pe
to)i #ei de 'a)+ ,i un puterni# strig+t se ridi#+ /ndat+ din piepturile lor
Oepede% ei se ur#+ pe o s#ar+% pun m(na pe mine ,i m+ #o&oar+ de a#olo
#a pe un #apti$ Atun#i% nemaie*ist(nd ni#io /ndoial+% se #er#eteaz+ #u
mai mult+ aten)ie 'ie#are o&ie#t /n parte ,i% /n #ele din urm+% ridi#(nd
#apa#ul #o,ului% ei /l g+ses# a#olo pe gr+dinar =up+ #e 'u s#os din
as#unz+toare ,i t(r(t /naintea magistra)ilor% nenoro#itul% #are a$ea s+
pl+teas#+ #u #apul a#east+ /nt(mplare% a 'ost dus la /n#1isoarea ora,ului%
1
Pierderea sa&iei% a s#utului sau a #+,tii se #onsidera ,i se pedepsea #a o
dezertare
iar neso#otita mea apari)ie la 'ereastr+ st(rnea tot 'elul de glume ,i
1o1ote de r(s #e nu se mai s'(r,eau =e atun#i a r+mas pro$er&ul des
repetat- ACine $ede um&ra m+garului% $ede m+garulB
1

CARTEA A ZECEA
Ce s-a ales% a doua zi% de st+p(nul meu% gr+dinarul% nu ,tiu =ar /n #e
m+ pri$e,te% soldatul a#ela% #are din #auza 'uriei ,i insolen)ei sale 'usese
snopit /n &+taie% m-a desprins de iesle ,i m-a luat #u el% '+r+ ni#io
/mpotri$ire din partea #ui$a Apoi% str(ng(ndu-,i din #ort 0 #el pu)in a,a
l-am so#otit eu 0 e'e#tele personale% mi le puse /n spinare ,i ast'el%
#omplet e#1ipat ,i /narmat milit+re,te% iat+-m+ la drum Purta un #oi'
s#(nteietor de-)i lua o#1ii% un s#ut ,i mai or&itor ,i o lan#e remar#a&il+
prin lungimea #ozii ei de lemn% arm+ #are atun#i de &un+-seam+ nu era
#erut+ de r(nduiala ost+,eas#+% dar pe #are el o a,ezase artisti# /n $(r'ul
a#elei po$eri% a,a #um se 'a#e la r+z&oi pentru a speria pe nenoro#i)ii
tre#+tori =up+ #e am mers pe un drum de #(mp destul de u,or% am a.uns
/ntr-un or+,el unde n-am tras la 1an #i la #asa unui anumit de#urion
?n#redin)(ndu-m+ /ndat+ unui t(n+r ser$itor% ple#+ /n gra&+ la ,e'ul s+u%
#are a$ea su& #omanda sa o mie de oameni =up+ #(te$a zile% mi-adu#
&ine aminte% #1iar /n a#east+ #as+ s-a #omis o #rim+ de o #ruzime
/n'ior+toare ,i% #a s-o pute)i #iti ,i $oi% o $oi po$esti /n #artea mea
St+p(nul #asei a$ea un 'iu t(n+r% 'oarte instruit% ,i prin urmare de o
&un+tate ,i de o modestie pilduitoare% un 'iu #um )i-ai dori s+ ai ,i tu sau
1
Unii autori identi'i#+ ai#i dou+ pro$er&e pe #are Apuleius le-ar 'i reunit /ntr-
unul singur Un m+gar% spun ei% pri$ind pe o 'ereastr+ /n atelierul unui olar% /i
sparse mai multe oale Ilarul d+du /n .ude#at+ pe st+p(nul m+garului 6iind
/ntre&at de .ude#+tori de #e era a#uzat- A=e pri$irea m+garului meuB% le spuse
el% r+spuns #are '+#u asisten)a s+ r(d+ ,i tre#u de atun#i /n pro$er&
?n #e pri$e,te um&ra m+garului% =emostene% pled(nd pentru un a#uzat de o
#rim+ #apital+ ,i $+z(nd #+ .ude#+torii nu dau ni#io aten)ie dis#ursului s+u% le
spune- AUn t(n+r /n#1iriase un m+gar pentru a se du#e unde$aH pe drum% $oind
s+ se odi1neas#+ pu)in /n timpul e*#esi$ei #+lduri a zilei% se #ul#+ la um&ra
m+garului Condu#+torul m+garului se opuse% spun(nd #+ el i-a /n#1iriat
m+garul% iar nu um&ra m+garului% ,i-l d+du /n .ude#at+ pe t(n+rB Atun#i
=emostene se opri ,i% o&ser$(nd #+ to)i .ude#+torii erau aten)i la a#east+
po$estire% strig+- ACum% onora)i .ude#+tori% as#ulta)i ni,te 'lea#uri% ,i o
#u$(ntare /n #are e $or&a de $ia)a unui om nu o as#ulta)iEB
&arem unul #are s+-i semene 5ama t(n+rului 'iind moart+ de mul)i ani%
tat+l se re#+s+torise ,i de la a doua so)ie a$usese un alt 'iu% #are ,i el
tre#use de $(rsta de doispreze#e ani =ar mama sa $itreg+% #are se
&u#ura de o mare autoritate /n #asa &+r&atului% mai mult gra)ie
'rumuse)ii de#(t moralit+)ii% 'ie #+ era stri#at+ din 'ire% 'ie #+ 'atalitatea o
/mpingea la #ea mai ru,inoas+ 'apt+% puse o#1ii pe 'iul ei $itreg A#um%
de#i% s#umpe le#tor% s+ ,tii #+ $ei #iti o tragedie ,i nu o simpl+ po$este ,i
#+ de la #onduri% ne ridi#+m la #oturni
1

A#east+ 'emeie% at(ta $reme #(t mi#ul Cupidon s-a a'lat la /n#eputul
#re,terii sale% a rezistat /n t+#ere% as#unz(nd u,or o sla&+ ro,ea)+ din
o&ra.ii ei =ar #(nd inima i-a 'ost #u totul #uprins+ de un 'o# ne&un% a
#+rui $iolen)+ Amor% /n delirul lui% o a)()a or&e,te% ea #ed+% /n s'(r,it%
#rudului zeuH ,i simul(nd o stare de sl+&i#iune% ,i-a as#uns rana
su'letului su& o pretins+ &oal+ a trupului @u e nimeni #are s+ nu ,tie #+
toate simptomele de ruinare a s+n+t+)ii ,i a 'e)ei sunt a#elea,i la
amoreza)i #a ,i la &olna$i- o paloare /ngrozitoare% o#1i '+r+ $ia)+%
genun#1i isto$i)i% somn agitat% suspine #u at(t mai ad(n#i #u #(t #1inul
este mai lung Ai 'i putut #rede #+ era s#uturat+ numai de o 'e&r+
arz+toare% da#+ n-ar 'i 'ost la#rimile #e le $+rsa Jai% do#tori ignoran)i%
#e s+ /nsemne a#est puls a##elerat% a#ea /m&u.orare e*#esi$+% a#ea
respira)ie grea% a#ele palpita)ii dese #are zg(l)(iau r(nd pe r(nd
,oldurileE 8uni zeiG C(t ar 'i 'ost de u,or% nu pentru un medi# is#usit% #i
pentru primul $enit% ori#(t de sla& #unos#+tor /n su'erin)ele iu&irii% #(t
de u,or i-ar 'i 'ost s+ pri#eap+% $+z(nd o 'emeie #are arde% '+r+ #a trupul
s+ simt+ $reo #+ldur+G
A,adar% in#apa&il+ s+ st+p(neas#+ $iolenta pasiune r+$+,indu-i 'iin)a
p(n+ /n ad(n#urile ei% ea rupse o t+#ere #e dura de-at(ta timp ,i porun#i
s+ 'ie #1emat la d(nsa 'iul ei $itreg% nume pe #are ar 'i $oit s+-l 'a#+ s+
dispar+% #a s+ nu mai 'ie silit+ s+ ro,eas#+G 9(n+rul nu /nt(rzie o #lip+
de-a da as#ultare porun#ii mamei sale $itrege &olna$e Cu 'runtea
&r+zdat+ de o triste)e #are-i d+dea un aer de &+tr(n% se /ndrept+ spre
#amera de #ul#are a so)iei tat+lui s+u ,i a mamei 'ratelui s+u% #a s+-i
arate respe#tul pe #are /n tot #azul i-l datora =ar ea% o&osit+ prea mult
de su'erin)a unei lungi t+#eri% plutea% #a s+ zi# a,a% /ntr-un o#ean de
ne1ot+r(ri =in nou dezapro&+ toate #u$intele pe #are le so#otea #a #ele
1
?n#+l)+minte /nalt+% #u talp+ groas+ ,i ,ireturi de piele% purtat+ de o&i#ei de
a#torii de tragedie ?n lo# de coturnus% a#torii de #omedie purtau a,a numitul
soccus% panto' de #as+ 'emeies# Comedia ,i 9ragedia sunt% a,adar% sugerate
prin /n#+l)+mintea slu.itorilor 91aliei ,i ai 5elpomenei
mai potri$ite pentru /ntre$ederea de 'a)+H pudoarea sa '+#(nd-o s+
,o$+ias#+ ,i% mai ales% ne,tiind #um s+ /n#eap+% #u$intele /i mureau pe
&uze =ar t(n+rul #are ni#i atun#i nu &+nuia nimi#% #u un aer supus% o
/ntre&+ el #el dint(i #are e #auza &olii ei Atun#i 'emeia% pro'it(nd de
'atalul prile. #+ se g+sea singur+ #u el% iz&u#ni #u /ndr+zneal+% ,i $+rs(nd
,iroaie de la#rimi ,i a#operindu-,i 'a)a #u poala ro#1iei% /i adres+ #u o
$o#e tremur+toare a#este pu)ine #u$inte-
F Pri#ina ,i /n#eputul su'erin)ei mele de azi ,i /n a#ela,i timp lea#ul
,i uni#a mea sal$are tu e,ti% #+#i o#1ii t+i p+trunz(nd prin ai mei p(n+ /n
'undul inimii mele% au aprins /n ea un 'o# mistuitor 6ie-)i dar mil+ de o
'emeie #are piere din #auza ta S+ nu te opreas#+ delo# teama ,i
respe#tul #e-l datorezi tat+lui t+u% #+#i alt'el a, muri '+r+ /ndoial+% ,i tu /i
$ei p+stra so)ia /n $ia)+ Eu te iu&es#% pentru #+-i reg+ses# #1ipul /n
tr+s+turile 'e)ei tale ,i iu&irea mea e legitim+ Singur+tatea noastr+ s+-)i
dea deplin+ /n#redere- ai tot timpul s+ s+$(r,e,ti un a#t /ndr+zne)% dar
de$enit ne#esar C+#i #eea #e nu e ,tiut de nimeni e aproape #e$a
ne'+#utG
A#east+ nea,teptat+ de#lara)ie /l arun#+ pe t(n+r /ntr-o 'oarte mare
tul&urare ,i% #uprins de groaz+ la ideea unei ast'el de #rime% el se g(ndi
totu,i #+ nu tre&uie s-o /nt+r(te printr-un re'uz aspru sau nepotri$it% #i
mai degra&+ s-o lini,teas#+ prin am(n+ri ,i promisiuni /n,el+toare
A,adar% /i promite &u#uros% o /ndeamn+ nespus de mult s+ ai&+ n+de.de%
s+ se /ngri.eas#+ ,i s+ se /ntremeze% p(n+ #(nd $reo #+l+torie a 9at+lui
s+u le $a l+sa un moment li&er pentru pl+#erile lor Apoi 'ugi /ndat+ din
'a)a $ino$atei sale mame $itrege So#otind #+ marea nenoro#ire #e-i
amenin)a 'amilia are ne$oie de s'aturile unui om mai /n)elept%
numaide#(t a spus totul 'ostului s+u /n$+)+tor% un &+tr(n de o
/n)elep#iune #unos#ut+ =up+ o /ndelungat+ #1i&zuire% am(ndoi au g+sit
#+ #ea mai &un+ 1ot+r(re era s+ 'ug+ #(t mai repede de lo$iturile soartei
$r+.ma,e =ar nemaiput(nd s+ suporte ni#i #ea mai mi#+ am(nare%
'emeia% su& un prete*t oare#are% a reu,it s+-,i #on$ing+ so)ul% prin
nemaipomenitele ei $i#lenii% s+ ple#e /n gra&+ la ni,te propriet+)i #e le
a$eau 'oarte departe de a#olo Atun#i% m(nat+ de o #riminal+ speran)+%
pe #are o mai ,i zorise% a #erut st+ruitor satis'a#)ia promis+ $ino$atei ei
patimi 9(n+rul% #(nd su& un prete*t% #(nd su& altul% 'ugea de a#east+
odioas+ /nt(lnire% dar 'elurimea r+spunsurilor '+#(nd-o /n s'(r,it s+ $ad+
l+murit #+ el re'uza s+-,i )in+ #u$(ntul% #u o repezi#iune nea,teptat+% ea
tre#u de la o nelegiuit+ iu&ire la o ur+ #u mult mai /ngrozitoare
Aso#iindu-se '+r+ /nt(rziere #u unul dintre s#la$ii da)i ei #a zestre
1
%
un ti#+los '+r+ pere#1e% gata la ori#e #rim+% ea /i /n#redin)eaz+ per'idele
sale planuri% ,i nimi# nu le p+ru mai nimerit de#(t s+ lipseas#+ de $ia)+
pe nenoro#itul t(n+r Ea trimite /ndat+ pe #riminal s+-,i pro#ure o otra$+
'oarte puterni#+ ,i% dizol$(nd-o #u gri.+ /n $in% o pune deoparte pentru
u#iderea ne$ino$atului s+u 'iu $itreg
Pe #(nd a#e,ti doi #riminali #1i&zuiau asupra #elui mai potri$it
moment de a-i o'eri &+utura% /nt(mplarea l-a adus a#as+ pe 'ratele #el
mai mi#% pe propriul 'iu al a#estei ti#+loase 'emei% #are se /ntor#ea
o&osit ,i 'l+m(nd dup+ le#)iile de diminea)+ =up+ #e a m(n#at% i s-a
'+#ut sete ,i% g+sind pa1arul de $in /n #are otra$a 'usese ameste#at+ pe
'uri,% '+r+ s+ &+nuias#+ #e #urs+ as#undea% dintr-o /ng1i)itur+ l-a golit
p(n+-n 'und ?ndat+ #e a &+ut otra$a preg+tit+ pentru 'ratele s+u% s-a
pr+&u,it lipsit de $ia)+ pe lespezile pardoselii
?ngrozit de n+prasni#a moarte a #opilului% pre#eptorul s+u% #u )ipete
,i urlete% #1eam+ pe mam+ ,i pune /n mi,#are toat+ #asa ?n #ur(nd se
a'l+ trista /nt(mplare a &+uturii mortale ,i to)i #ei de 'a)+ /n#epur+ s+
a#uze di'erite persoane de a#east+ #rim+ .osni#+ =ar /ngrozitoarea
'emeie% e*emplu de #ruzime a unei mame $itrege% r+m(n(nd
nesim)itoare la tragi#ul s'(r,it al 'iului ei% la remu,#+rile a#estui omor a
#+rui pri#in+ era ea% la nenoro#irea 'amiliei sale% la durerea so)ului% la
.alea unei ast'el de /ngrop+#iuni% nu $oi s+ $ad+ /n a#est dezastru
domesti# de#(t prile.ul de a se r+z&una #(t mai #ur(nd Ea trimise
gra&ni# o ,ta'et+ #are s+-l /n,tiin)eze pe so)ul s+u% a'lat pe drum% de
nenoro#irea #e #+zuse peste #asa lui A#esta /ntor#(ndu-se /n gra&+ din
#+l+torie% ea /,i .u#+ rolul #u o #utezan)+ uimitoare ,i a#uz+ pe 'ratele
$itreg #+ i-a otr+$it 'iul Intr-un 'el% nu min)ea de#(t pe .um+tate% 'iind#+
&+iatul% prin moartea sa% pre$enise moartea destinat+ t(n+rului% dar era o
min#iun+ pe de-a-ntregul n+s#o#it+ #(nd a'irma #+ 'ratele mai mi#
'usese otr+$it de nelegiuitul s+u 'rate $itreg pentru #+ ea nu $oise s+
#edeze ru,inoaselor lui 'apte lu&ri#e ,i /n#er#+rilor de a o ne#insti
@emul)umit+ #u a#este min#iuni at(t de /ngrozitoare% ad+ug+ #+ el o
amenin)a ,i pe ea #u sa&ia pentru #+-i demas#ase toat+ stri#+#iunea
Atun#i ne'eri#itul tat+% lo$it de /ndoita moarte a 'iilor s+i% se z&u#iuma
/ntr-o durere '+r+ margini Pe #el mai mi# /l $edea /ngropat su& o#1ii s+i%
iar despre #el+lalt ,tia &ine #+% a#uzat de in#est ,i 'ratri#id% $a 'i '+r+
1
S#la$ii pe #are 'emeile /i adu#eau #a zestre so)ilor tre#eau su& st+p(nirea
&+r&a)ilor% #a ,i toate #elelalte lu#ruri aduse #a zestre Uneori /ns+ 'emeile
a$eau ,i al)i s#la$i #are le apar)ineau numai lor
/ndoial+ #ondamnat la moarte >i pe deasupra% ipo#ritele lament+ri ale
unei so)ii multiu&ite /l /mpingeau la o ur+ nem+rginit+ /mpotri$a
#opilului s+u
=e-a&ia se terminase pompa 'une&r+ ,i /nmorm(ntarea 'iului mezin%
#+ /ndat+% #1iar de l(ng+ morm(nt% nenoro#itul &+tr(n% #u 'a)a s#+ldat+ /n
la#rimi proaspete ,i smulg(ndu-,i p+rul al& murd+rit de #enu,+% o lu+ la
'ug+ /n goana mare spre pia)a unde se /mparte dreptatea A#olo% prin
la#rimile sale% prin rug+#iunile sale% ating(nd #1iar genun#1ii
de#urionilor% '+r+ s+ #unoas#+% $aiG per'idia a#estei 'emei rele ,i
ne#redin#ioase% a #erut #u toat+ puterea $oin)ei lui moartea #eluilalt 'iu%
strig(nd #+ e un nelegiuit #are $oise s+ p(ng+reas#+ patul p+rintes#% un
asasin #are-,i omor(se 'ratele ,i un #riminal #are amenin)ase pe mama
lui $itreg+ #-o /n.ung1ie #u sa&ia Pe s#urt% prin a#este #u$inte at(t de
mi,#+toare ,i prin ad(n#a-i indignare% /n'l+#+r+ at(t de puterni# /n
disperarea sa ,i tri&unalul% ,i poporul% /n#(t to)i% renun)(nd la
pli#tisitoarea pro#edur+ .ude#+toreas#+% la e*punerea do$ezilor e$idente
ale a#uz+rii ,i la me,te,ugitele pledoarii ale ap+r+rii% au #erut /ntr-un
glas #+ a#est 'lagel pu&li# tre&uia lapidat /n interesul o&,tes#
9otu,i magistra)ii% de teama unei prime.dii personale ,i #a nu #um$a
din pri#ina a#estei indign+ri de pu)in+ importan)+ s+ se nas#+ $reo
r+s#oal+ #are putea pune /n prime.die ordinea ,i siguran)a ora,ului% pe de
o parte inter$enir+ pe l(ng+ de#urioni% iar pe de alta 'r(nar+ pe
#on#et+)enii lor ,i #erur+ #a .ude#ata s+ se 'a#+ #u 'ormele legale ,i dup+
o&i#eiul str+mo,es# ,i #a sentin)a s+ se dea .uridi#e,te% numai dup+ #e se
$or 'i #er#etat ,i #(nt+rit &ine do$ezile aduse de o parte ,i de alta C+#i
/n a#est #1ip nu se $a da un e*emplu de s+l&+ti#ie &ar&ar+ sau de tiranie
asupritoare% #ondamn(nd pe #ine$a '+r+ s+-l 'i as#ultat% ,i nu s-ar mai
o'eri $ea#ului o pild+ at(t de prime.dioas+ /ntr-o $reme de ad(n#+ pa#e
9o)i apro&ar+ a#est 'apt /n)elept ,i numaide#(t prista$ul pu&li# primi
porun#a s+ anun)e pe senatori #+ erau #on$o#a)i /n adunare% la senat
?ndat+ #e ei /,i o#upar+ lo#urile o&i,nuite% 'ie#are dup+ drepturile ,i
#instea #u$enite rangului s+u% la a doua strigare a prista$ului% #el dint(i
se prezent+ a#uzatorul ,i numai dup+ a#eea 'u #1emat ,i introdus
a#uzatul =up+ e*emplul legii ateniene ,i dup+ pro#edura tri&unalului
lui 5arte
1
% aprodul aduse la #uno,tin)a a$o#a)ilor p+r)ilor s+ nu pledeze
1
Adi#+ Areopagul% #are era un lo# din Alena unde s-a .ude#at primul pro#es
#riminal /n 'a$oarea zeului Ares% a#uzat #+ l-a u#is pe 'iul lui @eptun =e ai#i
numele de areo"agi/i% pe #are Solon l-a dat .ude#+torilor ,i senatorilor din
Atena
#u introdu#eri lungi ,i s+ nu #aute s+ st(rneas#+ mila C+ toate a#estea s-
au petre#ut ast'el% am a'lat-o de la mai mul)i in,i #are $or&eau /ntre ei
=ar #e do$ezi a adus a#uzatorul% #u #e moti$e l-a #om&+tut a#uzatul%
#are au 'ost /n s'(r,it dis#ursurile ,i repli#ile% nu ,tiu% deoare#e eram
departe% la iesle% ,i n-a, putea s+ $+ spun lu#ruri de #are n-am ni#io
#uno,tin)+ =ar #eea #e am a'lat sigur% am s+ $+ po$estes# a#um
/ndat+ #e pledoariile a#uz+rii ,i ap+r+rii se s'(r,ir+% senatul so#oti #+
realitatea ,i #ertitudinea a#uza)iilor tre&uiau spri.inite #u do$ezi sigure%
#+ o 1ot+r(re at(t de important+ nu tre&uia s+ se ia pe temeiul unor
simple &+nuieli ,i #+ mai ales era ne#esar #a s#la$ul a#ela% #are singur
,tia #um s-au petre#ut lu#rurile% s+ 'ie adus prin ori#e mi.loa#e /naintea
.ude#+)ii 6+r+ s+ se sperie #(tu,i de pu)in de sentin)a unui pro#es at(t de
serios% de impozantul aspe#t al senatului sau #el pu)in de mustr+rile
$ino$atei lui #on,tiin)e% a#est ti#+los /n#epu s+ /n,ire o /ntreag+ po$este
pe #are o d+dea drept purul ade$+r- #+ t(n+rul% sup+rat de dispre)ul
mamei sale $itrege% /l #1emase la el ,i% #a s+ se r+z&une de ru,inea
su'erit+% /i #eruse s+ u#id+ pe 'iul ei% #+ /i '+g+duise o mare re#ompens+
da#+ nu $a su'la o $or&+ ,i-l amenin)ase #u moartea da#+ $a re'uza% #+%
dup+ #e a preparat #u m(na sa otra$a% i-o d+duse #a s-o o'ere #opilului%
#+% &+nuind #+ s#la$ul nu-i $a da &+utura ,i #+ $a p+stra #upa #a pe o
ne/ndoielni#+ do$ad+ a #rimei% /n #ele din urm+ i-o o'erise el /nsu,i
'ratelui s+u
A#east+ depozi)ie% 'oarte $erosimil+% pe #are nemerni#ul o re#ita #u o
pre'+#ut+ tul&urare% se do$edi 1ot+r(toare pentru .ude#at+ Crima
t(n+rului p+r(ndu-le do$edit+ #u prisosin)+% ni#iunul dintre senatori n-a
r+mas at(t de 'a$ora&il t(n+rului /n#(t% /n 'a)a e$iden)ei% s+ nu admit+ #+
merita s+ 'ie #usut /ntr-un sa#
1
Jenise momentul #(nd &uletinele de $ot%
toate la 'el% #+#i to)i s#riseser+ a#elea,i #u$inte% tre&uiau% dup+ un
str+$e#1i o&i#ei% s+ 'ie arun#ate /n urna de aram+ ,i odat+ depuse a#olo%
nemaiput(ndu-se s#1im&a nimi#% soarta a#uzatului era pe#etluit+ ,i
#apul lui era dat pe m(na #+l+ului C1iar /n a#est moment% unul dintre
senatori% un &+tr(n% #are se &u#ura mai mult de#(t #eilal)i de o /n#redere
deose&it+ ,i de o mare $az+ ,i #are era medi#% a#operind #u m(na gura
urnei% pentru #a nimeni s+ nu arun#e #u u,urin)+ &uletinele% se adres+ /n
a#e,ti termeni adun+rii-
F Sunt 'eri#it #+ /n lunga mea $ia)+ m-am /n$redni#it de #instea
1
A#easta era pedeapsa dat+ pari#izilor 8+tu)i #u $ergi p(n+ la s(nge% erau
#usu)i /ntr-un sa# de piele% /mpreun+ #u un #(ine% #u o maimu)+ ,i #u un ,arpe%
,i arun#a)i /n mare sau /ntr-un 'lu$iu
$oastr+ ,i nu $oi su'eri un $+dit asasinat% ni#i #a% am+gi)i de min#iunile
unui mizera&il s#la$% s+ $+ #+l#a)i .ur+m(ntul prin #are $-a)i legat de a
'a#e dreptate Eu /nsumi n-a, putea% #+l#(nd /n pi#ioare respe#tul datorat
zeilor% s+-mi mint #on,tiin)a ,i s+ pronun) o sentin)+ nedreapt+ A'la)i%
de#i% de la mine #um s-au petre#ut lu#rurile
A#est #riminal% 'iind trimis s+-,i pro#ure o otra$+ #u e'e#t imediat% a
$enit a#um #(te$a zile la mine ,i mi-a o'erit /n a#est s#op o sut+ de
monede de aur masi$ ?i era a&solut ne#esar+% zi#ea el% pentru o persoan+
&olna$+% #+zut+ /ntr-o letargie de#larat+ in#ura&il+% #are dorea s+ pun+
#ap+t unei $ie)i de su'erin)+ Urm+rind #u aten)ie 'le#+reala a#estui
&lestemat ti#+los ,i ne/ndem(nati#ile lui moti$e ,i 'iind sigur #+ punea la
#ale $reo #rim+% i-am dat /ntr-ade$+r &+utura% dar% pre$+z(nd #+ a'a#erea
$a a.unge /n 'a)a .usti)iei% n-am primit numaide#(t &anii pe #are mi-i
o'erea Ca nu #um$a% i-am spus eu% $reuna din monedele astea de aur pe
#are mi le o'eri s+ 'ie 'als+ sau stri#at+% pune-le #1iar /n sa#ul +sta ,i
pe#etluie,te-le #u inelul t+u ,i m(ine le $om $eri'i#a /n 'a)a unui zara'
Ast'el l-am determinat s+ sigileze &anii ,i adineauri% /ndat+ #e l-am
$+zut ap+r(nd /n 'a)a $oastr+% am porun#it unuia din oamenii mei s+ dea
'uga /n la&oratorul meu ,i s+-mi adu#+ sa#ul Po'tim% /l a$e)i a#i su&
o#1ii $o,tri S+-l $ad+ ,i s+-,i re#unoas#+ pe#etea Ei &ine% #um poate 'i
a#uzat a#est t(n+r #+ a dat 'ratelui s+u o otra$+ pe #are a #ump+rat-o
s#la$ul +staE
?ndat+ #riminalul a 'ost surprins de o 'ri#+ nemaipomenit+- #ulorile
$ie)ii au '+#ut lo# pe #1ipul s+u unei palori de mort ,i din tot #orpul /i
#urgea o sudoare re#e Se s#1im&a #(nd pe un pi#ior% #(nd pe altul% '+r+
s+ ,tie pe #are s+ stea% se s#+rpina /n #ap #(nd /ntr-o parte% #(nd /n alta
,i% &(l&(indu-se% morm+ia printre din)i nu mai ,tiu #e nerozii% ast'el /n#(t
nimeni% pe drept #u$(nt% nu-l mai putea #rede ne$ino$at =ar $i#leanul%
relu(ndu-,i treptat /ndr+zneala% /n#epu s+ nege totul #u #ea mai mare
/n#+p+)(nare ,i s+ a#uze pe medi# #+ spune min#iuni 8+tr(nul% /n a'ar+
de #on,tiin)a lui de .ude#+tor% $+z(nd #+ &una sa #redin)+ e ata#at+ /n
pu&li#% /,i /ndoi s'or)+rile pentru a ar+ta toat+ $ino$+)ia a#estui ti#+los
?n s'(r,it% din ordinul magistra)ilor% slu.&a,ii pu&li#i apu#(nd de m(ini
pe a#est s#la$ #riminal% ,i g+sindu-i /n deget un inel de 'ier
1
% /l #ompar+
#u pe#etea pus+ pe sa# A#east+ $eri'i#are /nt+ri primele &+nuieli ,i roata
,i s#aunul de tortur+% dup+ o&i#eiul gre#es#% gata preg+tite% au 'ost aduse
numaide#(t =ar /n 'a)a #1inurilor el a ar+tat un #ura. de ne#rezut% ,i ni#i
lo$iturile de &i#i% ni#i #1iar 'o#ul nu l-au putut 'a#e s+ se dea /n$ins
1
S#la$ii n-a$eau dreptul s+ poarte de#(t un inel de 'ier
F Pe !er#ule% zise atun#i medi#ul% eu nu $oi su'eri% nu% nu $oi
/ng+dui #a /mpotri$a ori#+rei drept+)i s+ trimite)i la moarte un t(n+r
ne$ino$at ,i #a a#est mizera&il% &+t(ndu-,i .o# de tri&unalul nostru% s+
s#ape de pedeapsa /ngrozitoarei lui #rime Am s+ $+ dau o pro&+
e$ident+ de $ino$+)ia a#uzatului pe #are /l a$e)i /n 'a)+ 6iind#+ a#est
ti#+los ardea de dorin)a de a-,i pro#ura o otra$+ u#ig+toare% am so#otit
#+ nu se #u$enea s+ dau nim+nui &+uturi mortale% #+#i eu ,tiu #+
medi#ina a 'ost r(nduit+ nu pentru u#iderea oamenilor% #i pentru
sal$area lorH pe de alt+ parte% tem(ndu-m+ #a nu #um$a% printr-un re'uz
inoportun% s+-l 'a# s+ ia drumul #rimei% /mping(ndu-l 'ie s+-,i pro#ure de
aiurea $reo &+utur+ u#ig+toare% 'ie /n s'(r,it s+ se ser$eas#+ de pumnalul
s+u sau de ori#e alt+ arm+ pentru '+ptuirea nelegiuirii pl+nuite% i-am dat
o do#torie energi#+ ,i #are nu e de#(t su#ul sopori'i# al mandragorei
1
renumit prin #unos#uta lui putere adormitoare% #are produ#e un somn
e*a#t #a somnul mor)ii >i s+ nu $+ mira)i #+ a#est in#origi&il #riminal%
#are ,tie &ine #e pedeaps+ /l a,teapt+ dup+ legile str+mo,ilor% suport+
u,or a#este #1inuri% #a unele #e sunt mai pu)in grele =a#+ e ade$+rat #+
&+iatul a luat &+utura preparat+ de m(inile mele% atun#i tr+ie,te% se
odi1ne,te% doarme ,i% /ndat+ #e somnul lui letargi# se $a 'i risipit% el $a
$edea din nou lumina zilei =ar da#+ a pierit% da#+ este #u ade$+rat mort%
pute)i #+uta aiurea #auzele mor)ii luiG
Ast'el $or&i &+tr(nul ,i to)i /l apro&ar+ ?ntr-o #lip+ pornes# /n gra&+
la morm(ntul unde se odi1nea trupul #opilului Senatorii% #et+)enii de
'runte% to)i p(n+ la unul% #1iar /ntreg poporul% alearg+ a#olo #u gr+mada%
'oarte #urio,i Iat+-l ,i pe tat+l #are el /nsu,i% #u propriile-i m(ini% ridi#+
#apa#ul ra#lei 9o#mai atun#i% risipindu-se adormitoarea putere a
sopori'i#ului% el /,i $ede 'iul s#ul(ndu-se din somnul mor)ii ?l str(nge
#u putere la piept ,i% /n negr+ita-i &u#urie% '+r+ s+ poat+ s#oate o $or&+% /l
arat+ poporului Apoi% a,a #um era /n'+,urat ,i a#operit #u giulgiul de
/ngrop+#iune% #opilul e dus la tri&unal Atun#i% d(ndu-se pe 'a)+ #rimele
s#la$ului ,i ale a#estei so)ii #riminale% ade$+rul ie,i la lumin+ /n toat+
goli#iunea lui 5ama $itreg+ a 'ost #ondamnat+ la e*il pe $ia)+% s#la$ul
r+stignit
2
,i% #u /ng+duin)a tuturor% monedele de aur au re$enit &unului
1
5+tr+guna
2
Prin "atibulum autorul /n)elege crucea$ 1+r+zit+ mai ales supli#iului ,i
e*e#u)iei s#la$ilor ,i nu furca "atibular 0 &ar+ trans$ersal+ de lemn% g+urit+ la
mi.lo#% pe unde se $(ra g(tul #ondamnatului% ale #+rui m(ini se legau sau se
pironeau de e*tremit+)ile &arei% 'i*at+ apoi de un st(lp gros ?n lim&a.ul #urent%
furca se #on'unda #u crucea$ #(nd $enea $or&a de "atibulum.
medi# #a r+splat+ pentru sopori'i#ul administrat la timpul potri$it Ast'el
a#east+ 'aimoas+ ,i dramati#+ /nt(mplare a &+tr(nului tat+ a a'lat o
dezlegare /ntru totul $redni#+ de /n)elep#iunea zeilor% 'iind#+ /ntr-un
s#urt r+stimp% sau mai degra&+ /ntr-o #lip+% el% #are 'usese /n prime.die
de a nu mai a$ea 'ii% deodat+ a rede$enit tat+l #elor doi tineri
C(t despre mine% iat+ #e $aluri ale soartei m+ arun#ar+ atun#i /n#oa#e
,i /n#olo Soldatul a#ela #are m+ #ump+rase '+r+ #a nimeni s+ m+ 'i
$(ndut ,i #are pusese st+p(nire pe mine '+r+ s+ 'i dat $reun &an% 'iind
ne$oit s+ ple#e la Ooma% din ordinul tri&unului s+u% #a s+ du#+ urgent
/mp+ratului un raport o'i#ial% m+ $(ndu #u unspreze#e dinari unor 'ra)i
#are erau s#la$i la un st+p(n 'oarte &ogat din $e#in+tate Unul dintre ei
era #o'etar% spe#ialist /n pl+#inte ,i turte #u miere% iar #el+lalt &u#+tar% un
&u#+tar me,ter /n m(n#+ruri gustoase% pe #are le 'ier&ea /n+&u,it ,i le
dregea #u tot 'elul de sosuri ,i mirodenii Ei lo#uiau /mpreun+% du#eau o
$ia)+ /n #omun ,i m+ #ump+raser+ #a s+ le transport numeroasele $ase
de &u#+t+rie ne#esare 'eluritelor ne$oi ale st+p(nului lor #are #+l+toarea
des dintr-un )inut /n altul Iat+-m+ de#i primit #a aso#iat al #elor doi
'ra)i @i#iodat+ n-am #unos#ut o soart+ at(t de &ine$oitoare ?n 'ie#are
sear+% dup+ #in+% #are era /m&el,ugat+ ,i str+lu#it prezentat+% st+p(nii
mei a$eau o&i#eiul s+ adu#+ /n mi#a lor #+mar+ numeroase 'eluri de
m(n#are r+mase din &el,ug de la mas+- unul adu#ea resturi /ntregi de
por#% de pas+re% de pe,te ,i de alte m(n#+ruri de a#est 'elH #el+lalt p(ini%
pr+.ituri% min#iunele% #ornule)e% pi,#oturi ,i o mul)ime de lu#ruri 'oarte
gustoase preparate #u miere =up+ #e /n#1ideau u,a od+i)ei lor ,i se
du#eau la &aie #a s+ se re'a#+% eu m+ /ndopam p(n+ la re'uz #u a#este
lu#ruri &une pe #are #erul mi le trimitea% #+#i nu eram ni#i at(t de prost%
ni#i at(t de $+dit m+gar% /n#(t s+ nu m+ ating de ni,te m(n#+ruri a,a de
gustoase ,i s+-mi .upoi #erul gurii #u ra)ia mea de '(n
5ult+ $reme% #e-i drept% a#est di&a#i 'urt mi-a reu,it de minune%
pentru #+ pro#edam tot #u 'ri#+ ,i #u destul+ #ump+tare% ,terpelind
numai #(te pu)in din at(t de multele &un+t+)i ,i pentru #+ st+p(nilor mei
ni#i prin minte nu le tre#ea s+ arun#e &+nuieli asupra unui m+gar =ar
#(nd% do&(ndind o mai mare siguran)+ #+ nu sunt des#operit% am /n#eput
s+ /ng1it #ele mai &une &u#+)i ,i s+ m+n(n# tot #e era mai ales% l+s(nd la
o parte #e era #(t de pu)in r(n#ed% o mare &+nuial+ ,i-a '+#ut lo# /n
su'letele #elor doi 'ra)i =e,i ni#i #1iar atun#i nu m+ #redeau /n stare de
a,a #e$a% totu,i au /n#eput s+ urm+reas#+ #u toat+ aten)ia pe autorul
a#estor pagu&e zilni#e ?n #ele din urm+ s-au a#uzat re#ipro# de a#este
'urturi neru,inate >i-au /ndoit aten)ia% se supra$eg1eau mai de aproape
,i au a.uns #1iar s+ numere 'ie#are &u#at+ pe #are o adu#eau% /n s'(r,it%
unul din ei% l+s(nd la o parte ori#e ru,ine% spuse #eluilalt-
F ?ntr-ade$+r% nu e ni#i drept% ni#i #instit s+ m+ /n,eli /n 'ie#are zi%
'ur(nd #ele mai &une &u#+)i spre a le $inde /n dreapta ,i-n st(nga ,i a-)i
spori pe as#uns e#onomiile personale% #a dup+ a#eea s+ #eri s+ /mp+r)im
restul /n mod egal =a#+% /n s'(r,it% aso#ia)ia noastr+ nu-)i mai #on$ine%
putem s-o des'a#em ,i s+ r+m(nem &uni 'ra)i% #+#i $+d &ine #+ a#uza)iile
mele% sporind la nes'(r,it din #auza pagu&ei #e-mi produ#i% $or 'a#e s+
/n#ol)eas#+ /n noi o ur+ ad(n#+
F Pe !er#ule% r+spunse #el+lalt% ,i eu sunt 'oarte /n#(ntat #+% dup+ #e
ai 'urat pro$iziile pe as#uns% ai a$ut /ndr+zneala s-o iei /naintea
pl(ngerilor mele E at(ta timp de #(nd le )in pe &uze ,i gem /n t+#ere% #a
s+ nu se par+ #+ $reau s+ /n$inuies# pe 'ratele meu de o 1o)ie a,a de
ru,inoas+ =ar 'iind#+ ,i unul ,i altul am a.uns s+ ne pl(ngem de a#ela,i
lu#ru% s+ #+ut+m de#i mi.lo#ul de a pune #ap+t a#estei pagu&e% pentru #a
du,m+nia noastr+% sporind /n t+#ere% s+ nu 'a#+ din noi doi Eteo#le
1
G
Adu#(ndu-,i re#ipro# ast'el de /n$inuiri ,i altele la 'el% am(ndoi se
.urar+ #+ n-au #omis a&solut ni#io /n,el+#iune% ni#iun 'urt ,i se /n)eleser+
#a prin toate mi.loa#ele posi&ile s+-l #aute pe autorul pagu&ei #omune-
F C+#i% zi#eau ei% nu m+garul nostru% singurul r+mas zilni# a#as+% ar
putea 'i ispitit de a#este pro$izii Cu toate astea% /n 'ie#are zi dispar #ele
mai &une &u#+)i ,i pe #(t se pare% /n #+m+ru)a noastr+ nu intr+ mu,te a,a
de mari% #um erau alt+dat+ a#ele !arpii
2
% #are pr+dau m(n#+rurile ser$ite
lui 6ineus
D
G
?n a#est timp% /ndopat #u m(n#+ruri deli#ioase ,i /ngr+,at #u a#east+
1ran+ din &el,ug% m+ /mplinisem &ini,or la trup ,i prinsesem un strat
gros de os(nz+% #are-mi '+#use pielea mai moale ,i p+rul mai lu#ios =ar
a#east+ /n'rumuse)are a #orpului mi-a adus o mare ru,ine demnit+)ii
1
Eteo#le ,i Polini#e erau 'iii lui Iedip ,i ai Io#astei% 'ra)ii Anligonei ,i
!imenei Ura a#estor doi 'ra)i du,mani era legendar+ ?n r+z&oiul numit al #elor
,apte #ontra 9e&ei% ei s-au u#is unul pe altul 5itologia spune #+ ni#i moartea
n-a putut stinge ura dintre ei ,i #+ 'la#+ra rugului lor a 'ost $+zut+ dep+rt(ndu-se
/n dou+ p+r)i
2
!arpiile erau '+pturi mitologi#e% /n#1ipuite #a 'iin)e /naripate% #u #1ip de
'emeie% #u trup de pas+re a#operit #u pene ,i #u dou+ pere#1i de aripi% #u g1eare
lungi #u #are /n1+)au prada
3
Un rege legendar din Salm2dessos% /n 9ra#ia% despre #are se spune #+ primise
de la Apolo darul de a g1i#i $iitorul Pentru #+ s-a purtai r+u #u 'iii s+i% zeii l-au
lipsit de $edere% l-au #ondamnat s+ tr+ias#+ $e,ni# ,i l-au l+sat prad+ !arpiilor
#a s+-,i &at+ .o# de el ,i s+-i r+peas#+ sau s+-i spur#e m(n#+rurile
mele Surprin,i de #re,terea neo&i,nuit+ a trupului meu ,i o&ser$(nd #+
ra)ia de '(n r+m(nea /n 'ie#are zi neatins+% #ei doi 'ra)i ,i-au /ndreptat
atun#i toat+ aten)ia asupra mea La ora o&i,nuit+% pre'+#(ndu-se #+ se
du# /n &aie% /n#1id u,a #a de o&i#ei ,i printr-o g+uri#+ m+ $+d
osp+t(ndu-m+ de zor #u pro$iziile lor r(nduite i#i ,i #olo Atun#i% '+r+ s+
se g(ndeas#+ la marea pagu&+ #e le '+#eam ,i minun(ndu-se de
#iudatele pl+#eri ale m+garului lor% iz&u#nes# /n 1o1ote de r(s C1em(nd
un prieten% #1em(nd doi% ,i /n #ur(nd pe to)i ser$itorii #asei% le-au ar+tat
ne'ireas#a ,i nemaipomenita l+#omie a a#estui stupid do&ito# Atun#i pe
to)i /i #uprinse un r(s a,a de zgomotos ,i de puterni# /n#(t a.unse p(n+ la
ure#1ile st+p(nului #are tre#ea pe a#olo El /ntre&+ #e p+)anie 1azlie
st(rnise r(sul oamenilor C(nd i se spuse #are-i pri#ina% se uit+ ,i el prin
a#eea,i g+uri#+ Ceea #e $+zu /l amuz+ nespus de mult ,i /n#epu s+ r(d+
#u at(ta po't+ #+ se )inea #u m(inile de &urt+ Jenind l(ng+ mine%
#er#et+ totul de aproape
Eu /ns+% $+z(nd #+ soarta% #el pu)in /ntr-o pri$in)+% /mi ar+ta o 'a)+
mai sur(z+toare% ,i /n#ura.at de &u#uria /ntip+rit+ pe 'e)ele tuturor% /mi
$edeam de m(n#are% '+r+ s+ m+ tul&ur #(tu,i de pu)in
?n s'(r,it% /n$eselit de noutatea a#estui spe#ta#ol% st+p(nul #asei
porun#e,te s+ 'iu #ondus% &a mai mult% el /nsu,i m+ du#e% #u propriile
m(ini% /n sala de m(n#areH porun#e,te s+ se pun+ masa ,i s+ mi se adu#+
'elurite 1+l#i de #arne% ne/n#epute% ,i tot 'elul de m(n#+ruri de #are nu se
atinsese nimeni Eu eram plin p(n+ la g(t% dar #u toate a#estea% dorind
s+-mi atrag &un+$oin)a ,i simpatia st+p(nului% m+ repezeam #a un
'l+m(nd la &u#atele puse pe mas+ Ei /,i &+teau #apul s+ n+s#o#eas#+ tot
#eea #e e mai ales ,i #are de o&i#ei nu pla#e unui m+gar ,i pentru a pune
la /n#er#are do#ilitatea mea% /mi o'ereau #+rnuri #u sil'ium
1
% p+s+ri
piperate% pe,ti marina)i /ntr-o zeam+ e*oti#+% ,i sala r+suna de puterni#e
1o1ote de r(s ?n #ele din urm+% un glume) din #ei de 'a)+ strig+-
F =a)i-i a#estui to$ar+, ,i un pa1ar #u $in #uratG
Propunerea pl+#u st+p(nului-
F :luma ta nu e a,a de rea% ti#+losuleG /i r+spunse el 6ire,te% e
posi&il #a oaspetele nostru s+ &ea ,i un pa1ar de $in &un /ndul#it #u
miere Ei% &+iete% /n#epu el s+ strige% spal+ &ine $asul a#ela de aur pe
#are-l $ezi #olo% umple-l #u $in ameste#at #u miere ,i o'er+-l parazitului
meu% spun(ndu-i totodat+ #+ eu am &+ut primul /n s+n+tatea luiG
Curiozitatea #elor de 'a)+ a.unse la #ulme% dar eu% '+r+ s+ m+
'(st(#es# ,i #u aerul #el mai #alm% /mi rotun.ii #u gra)ie &uza in'erioar+
1
Su&stan)+ r+,inoas+% aromati#+
/n #1ip de lim&+ ,i dintr-o /ng1i)itur+ am golit $asul o'erit #are era 'oarte
mare ?ndat+ s-a ridi#at un strig+t ,i to)i /ntr-un glas au /n#eput s+ m+
'eli#ite St+p(nul nu mai putea de &u#urie C1em(nd pe #ei doi ser$itori
#are m+ #ump+raser+% a porun#it s+ li se dea o sum+ de patru ori mai
mare de#(t #ea pl+tit+ de ei Apoi m-a /n#redin)at unuia din li&er)ii s+i
#are era destul de /nst+rit ,i i-a re#omandat s+ ai&+ #ea mai mare gri.+ de
mine A#esta m+ trata #u destul+ omenie ,i &l(nde)e ,i% #a s+ se 'a#+ mai
pl+#ut st+p(nului s+u% se silea /n tot #1ipul s+-l distreze #u mi#ile mele
#omi#+rii 5ai /nt(i m+ /n$+)+ s+ stau la mas+ rezemat /ntr-un #ot% apoi
s+ lupt ,i #1iar s+ dansez% ridi#(nd /n sus pi#ioarele dinainte ,i% #eea #e
p+ru #u totul e*traordinar% s+ r+spund #u$intelor prin semne C(nd nu
$oiam un lu#ru% /mi arun#am #apul /napoi% #(nd $oiam #e$a% d+deam din
#ap de sus /n .osH #(nd mi-era sete% m+ /ntor#eam spre pa1arni# ,i-i
#eream de &+ut% #lipind pe r(nd din 'ie#are o#1i% separat 5i-era 'oarte
u,or s+ deprind toate a#este mi,#+ri pe #are% 'ire,te% a, 'i putut s+ le
e*e#ut '+r+ s+ m+ /n$e)e #ine$a% dar m+ temeam #+ #ei mai mul)i% /n
#azul /n #are le-a, 'i e*e#utat '+r+ pro'esor% /nto#mai #a o 'iin)+
omeneas#+% s+ nu $ad+ /n a#est 'apt o pre$estire 'unest+ ,i% lu(ndu-m+
drept un 'enomen #iudat% un ade$+rat monstru% s+ nu-mi taie #apul ,i s+
m+ arun#e prad+ &ogat+ $ulturilor
?n #ur(nd z$onul uimitoarelor mele talente se r+sp(ndise pretutindeni
,i st+p(nul meu a.unse #ele&ru AIat+-l% zi#ea lumea% pe #el #are are #a
oaspete ,i prieten un m+gar #are ,tie s+ lupte% un m+gar #are ,tie s+
danseze% #are /n)elege $or&a omeneas#+ ,i se e*prim+ prin semneGB
=ar mai /nt(i tre&uie s+ $+ spun m+#ar a#um lu#rul pe #are ar 'i
tre&uit s+-l 'a# de la /n#eput- #ine era ,i de unde $enea st+p(nul meu El
se numea 91iasus
1
,i era de 'el din Corint% #apitala /ntregii pro$in#ii
A1aia =up+ #e tre#use su##esi$ prin toate demnit+)ile la #are-l #1emau
na,terea ,i meritele sale% 'usese numit /n magistratura #in#inal+
2
H ,i
pentru a ser&a #u str+lu#irea #u$enit+ luarea 'as#elor% '+g+duise s+ dea%
timp de trei zile% spe#ta#ole de gladiatori =ar marea lui d+rni#ie nu se
oprise ai#i Pin(nd 'oarte mult s+ #(,tige dragostea poporului% $enise
atun#i /n 9esalia #a s+ #umpere #ele mai de soi animale s+l&ati#e ,i #ei
mai $esti)i gladiatori =up+ #e #ump+r+ #e-i #on$eni ,i or(ndui totul
dup+ pla#% se preg+ti de /ntoar#ere a#as+ =ar el nu $oi s+ se ser$eas#+
ni#i de 'rumoasele lui #+le,ti% ni#i de elegantele-i tr+suri #u perdele
trase% #are-l urmau goale /n #oada alaiului ,i dispre)ui #1iar iepele sale
1
?n gre#e,te /nseamn+ $oie &un+% $eselie% &u#urie
2
Era duumvir ;uin;uennalis.
tesaliene ,i pe #eilal)i #ai gali% de o ras+ a,a de $estit+ ,i $(ndu)i a,a de
s#ump Pun(ndu-mi 'alere de aur% o ,a 'rumos lustruit+% o p+tur+ de
purpur+ su& ,a% o z+&al+ de argint% pieptar &rodat% #lopo)ei #u sunetul #el
mai pl+#ut% el #+l+rea numai pe mine% #u o dragoste nespus+ ,i din #(nd
/n #(nd /mi adresa #ele mai prietenoase #u$inte% spun(ndu-mi /ntre
altele #+ era nespus de /n#(ntat #+ a g+sit /n mine un to$ar+, de mas+ ,i
/n a#ela,i timp de drume)ie
C(nd a.unser+m /n Corint% dup+ o lung+ #+l+torie /n parte pe us#at% /n
parte pe mare% #et+)enii alergar+ #u gr+mada /naintea noastr+% nu at(t #a
s+-l #insteas#+ pe 91iasus% dup+ #um mi s-a p+rut mie% #(t din
#uriozitatea de a m+ $edea pe mine% #+#i 'aima mea a.unsese at(t de
mare /n ora,% /n#(t am adus /nsemnate #(,tiguri li&ertului /ns+r#inat #u
paza mea C(nd $edea #+ sunt mul)i amatori #are ardeau de ner+&dare s+
asiste la .o#urile mele% el /n#uia u,a ,i-i primea separat% unul dup+ altul%
/n#as(nd ta*e mari% #are /n mod o&i,nuit /i adu#eau zilni# 'rumoase
$enituri
?n num+rul #urio,ilor se a'la o doamn+ distins+% #u mare tre#ere ,i
'oarte &ogat+ Ea a pl+tit #a ,i #eilal)i #a s+ m+ $ad+ ,i a 'ost a,a de
/n#(ntat+ de 'eluritele ,i amuzantele mele .o#uri /n#(t de la o ne/n#etat+
admira)ie% /n#etul #u /n#etul% a tre#ut la o iu&ire ne&un+
@e$oind s+ se $inde#e de o patim+ a,a de e*tra$agant+% amorezat+ #a
a doua Pasi'ae
1
% de ast+ dat+ de un m+gar% dorea #u /n'o#are
/m&r+)i,+rile mele ?n s'(r,it% pl+tind o mare sum+% #ump+r+ de la
pazni#ul ,i /ngri.itorul meu permisiunea de a se #ul#a singur+ o noapte
#u mine ,i netre&ni#ul% #a s+ poat+ trage 'olos de pe urma mea%
g(ndindu-se numai la #(,tig% se /n$oi
?n s'(r,it% dup+ #e terminar+m masa ,i ne retraser+m din su'rageria
st+p(nului% g+sir+m /n #amera mea pe a#east+ doamn+% #are m+ a,tepta
/n#+ de mult 5ari zeiG Ce preg+tiriG >i #(t erau de str+lu#iteG /ntr-o
#lip+% patru eunu#i% #u mai multe perne &ine umplute #u pu' moale%
preg+tes# pentru noi un pat pe .os% /l a#oper+ /n /ntregime #u o #u$ertur+
de purpur+ tirian+ &rodat+ #u aur ,i arun#+ peste ea o mul)ime de
perni)e% unele /nguste ,i altele potri$ite% de #are se slu.es# de o&i#ei
'emeile galante spre a-,i rezema o&ra.ii ,i g(tul >i% #a s+ nu /nt(rzie
printr-o mai /ndelungat+ prezen)+ pl+#erile st+p(nei% ei /n#1id u,a
#amerei ,i se retrag ?n+untru% pl+#uta 'la#+r+ a lum(n+rilor /nlo#uise
/ntuneri#ul nop)ii printr-o lumin+ al&+
1
Pasi'ae era so)ia lui 5inos% regele Cretei ,i mama 5inotaurului% n+s#ut din
leg+tura ei amoroas+ #u un taur Oi$ala ei roman+ are alte pre'erin)e patrupede
Atun#i doamna% lep+d(nd a&solut toate 1ainele de pe ea% #1iar ,i
p(nza #are-i prote.a 'orma 'rumosului ei s(n ,i st(nd /n pi#ioare l(ng+
lumin+% toarn+ dintr-un 'la#on de #ositor o mare #antitate de ulei
par'umat #u #are se 'rea#+ pe tot #orpul ,i dup+ a#eea m+ 'rea#+ ,i pe
mine #u o deose&it+ gri.+% mai ales la n+ri Apoi% str(ng(ndu-m+ la piept
,i a#operindu-m+ #u dul#i s+rut+ri% nu #a a#ele #urtezane ale #+ror
'a$oruri sunt interesate ,i #are se dau primului $enit% #i #u toat+ ardoarea
unei sin#ere pasiuni% ea /mi adreseaz+ #ele mai dr+g+stoase #u$inte- A9e
iu&es#% te ador% numai pe tine te iu&es#% '+r+ tine nu mai pot tr+iB% ,i tot
#e spun 'emeile &+r&a)ilor #a s+-i /n#(nte ,i s+ le do$edeas#+ dragostea
lor Apoi% lu(ndu-m+ de #+p+stru% ea m+ #ul#+ u,or l(ng+ ea% #eea #e nu
mi se p+rea ni#i nou% ni#i greu% mai ales #+% dup+ o a&stinen)+ prelungit+%
a$eam s+ m+ &u#ur de /m&r+)i,+rile pasionale ale unei 'emei a,a de
'rumoase ?n a'ar+ de asta% un $in e*#elent ,i din &el,ug /mi /nt+rise
puterile ,i 'oarte pl+#utul miros al par'umului m+ /m&oldea la pl+#erile
sim)urilor
=ar #eea #e m+ #1inuia ,i m+ nelini,tea #el mai mult era s+ ,tiu #um
a, putea% #u pi#ioarele mele at(t de groase ,i de lungi% s+ m+ sui pe o
'emeie a,a de deli#at+% sau s+ str(ng #u ni,te #opite a,a de tari% mem&re
at(t de dia'ane ,i de moi /n#(t le-ai 'i #rezut pl+m+dite din lapte ,i din
miereH #um% #u o gur+ a,a de larg+ ,i enorm+% ai #+rei din)i /ngrozitori
erau ade$+rate pietre% a, putea s+ s+rut a#este &uze su&)iri ,i purpurii%
umede de o rou+ #ereas#+H /n s'(r,it% #um% #u toat+ e*#itarea pe #are o
sim)ea p(n+ /n $(r'ul ung1iilor% amanta mea ar putea s+ suporte organul
meu genital a,a de #olosal Jai mie% nenoro#itul% /mi zi#eam% da#+ $oi
despi#a pe a#east+ no&il+ doamn+ $oi 'i arun#at 'iarelor s+l&ati#e ,i $oi
a.unge un num+r /n spe#ta#olul preg+tit de st+p(nul meuG Cu toate
a#estea% ea nu m+ sl+&ea delo# #u $or&ele ei de dragoste% #u s+rut+rile-i
'+r+ s'(r,it% #u dul#ele ei #iripit ,i o#1eadele-i pro$o#atoare
F ?n s'(r,it /l am% /mi repeta ea mereu% /l am pe porum&elul meu
drag% pe dul#ea mea $r+&iu)+G
>i spun(nd a#este #u$inte% /mi do$edi #+ p+rerile mele 'useser+
gre,ite ,i teama mea neroad+ C+#i% str(ng(ndu-m+ /n &ra)e #u #ea mai
mare putere% ea m+ primi /n /ntregime% dar a&solut /n /ntregime =e #(te
ori% #a s-o #ru)% /mi tr+geam &u#ile /napoi% tot de at(tea ori ea s+lta #u o
'urie ne&un+ ,i% apu#(ndu-m+ de ,ira spin+rii% se lipea mai str(ns de
mine% /n#(t% z+u% /mi $enea s+ #red #+-mi lipse,te totu,i #e$a pentru a
potoli ne/n'r(nata ei pasiune% ,i #+ pl+#erile% pe #are mama 5inotaurului
le gustase #u amantul ei mugitor% nu 'useser+ o simpl+ n+s#o#ire
=up+ o noapte grea% /n #are nu /n#1isesem o#1ii o #lip+% doamna% #a
s+ e$ite lumina indis#ret+ a zilei% se retrase de$reme% dup+ #e mai /nt(i
a$usese gri.+ s+ /n#1eie a#ela,i t(rg ,i pentru noaptea $iitoare =e alt'el%
pazni#ul meu /i pro#ura u,or a#este pl+#eri% mai /nt(i pentru #+ primea
mereu sume importante% apoi pentru #+ dorea s+ rezer$e un nou
spe#ta#ol st+p(nului s+u ?n #ele din urm+% /i dez$+lui '+r+ ,o$+ire
/ntreaga s#en+ a pl+#erilor noastre amoroase Atun#i 91iasus% dup+ #e
r+spl+ti magni'i# pe li&ertul s+u% m+ 1+r+zi spe#ta#olului pu&li# =ar
'iind#+ nu putea 'i $or&a de 'rumoasa mea prieten+% din #auza /naltului
s+u rang% ni#i de $reo alt+ 'emeie% ori#(t de s#ump ar 'i 'ost pl+tit+% se
g+si o .osni#+ #riminal+% #ondamnat+ la 'iare prin sentin)a gu$erna tom
lui Ea 'u persoana #are tre&uia s+ apar+ #u mine /n am'iteatru
sa#ri'i#(ndu-,i pudoarea /n $+zul spe#tatorilor aduna)i /n mare num+r
Iat+ po$estea a#estei 'emei a,a #um am auzit-o-
Ea se #+s+torise #u un t(n+r al #+rui tat+% ple#(nd /n #+l+torie ,i
l+s(nd-o /ns+r#inat+ pe so)ia sa% mama t(n+rului /n #1estiune% /i porun#i
s+ omoare numaide#(t rodul% /n #azul #+ s-ar na,te un &+iat
1
?n lipsa
so)ului $enise pe lume o 'at+% dar iu&irea matern+ 'iind mai puterni#+
de#(t supunerea #on.ugal+% mama o /n#redin)+ unor $e#ini s+ o #reas#+
C(nd so)ul se /ntoarse% ea /l anun)+ #+ n+s#use o 'at+ ,i #+ a omor(t-o
C(nd 'ata a a.uns /n 'loarea tinere)ii ,i a 'ost &un+ de m+ritat% mama sa%
nea$(nd posi&ilitatea s-o /nzestreze potri$it #u rangul 'amiliei sale% '+r+
,tirea so)ului% n-a putut de#(t s+-i dez$+luie 'iului s+u se#retul% #+#i se
temea nespus de mult #a 'ratele% t(r(t de 'o#ul tinere)ii% s+ nu o
ne#insteas#+ pe sora sa% am(ndoi 'iind ne#unos#u)i unul altuia =ar
t(n+rul% de o rar+ &un+tate% a ,tiut s+ /mpa#e% dup+ toat+ #u$iin)a%
supunerea 'a)+ de mam+ #u datoria pentru sor+ Arun#(nd $+lul unei
t+#eri respe#tuoase asupra a#estui se#ret de 'amilie% el a ar+tat tinerei
'ete un interes /n aparen)+ o&i,nuit% dar 1ot+r(nd s+ e*e#ute porun#a de
ne/nl+turat a s(ngelui% a primit% #a un prote#tor% /n #asa lui pe 'ata
p+r+sit+ printre $e#ini ,i lipsit+ de spri.inul p+rin)ilor s+i ,i /n #ur(nd%
#+s+torind-o #u un prieten intim% 'oarte drag lui% i-a dat din propria a$ere
o zestre 'oarte mare
9otu,i% a#east+ no&il+ purtare% a#east+ 'eri#it+ r(nduial+% '+#ut+ #u
des+$(r,it+ &un+-#redin)+% n-au putut r+m(ne as#unse 'atalei $oin)e a
1
Cei $e#1i a$eau o&i#eiul de a u#ide imediat dup+ na,tere% pe #opiii lor% da#+
so#oteau #+ a#e,tia ar 'i prea numero,i 'a)+ de mi.loa#ele #e le a$eau pentru a-i
#re,te 5ai des u#ideau 'etele de#(t &+ie)ii% pentru #+ zestrea #e tre&uia dat+
'etelor% la #+s+torie% #+dea /n sar#ina lor
Soartei =in im&oldul ei% #+sni#ia t(n+rului a.unse teatrul unei #rude
gelozii So)ia sa% a#eea,i #are a#um era destinat+ 'iarelor pentru #rim+%
/n#epu s-o &+nuias#+ pe a#east+ t(n+r+ #+ e ri$ala sa ,i amanta
&+r&atului ei% apoi a.unse s-o uras#+ ,i p(n+ la urm+ s+-i /ntind+ #ea mai
#rud+ #urs+ pentru a o du#e la pieire ?n s'(r,it% iat+ #e #rim+ n+s#o#i-
Lu(nd pe as#uns inelul so)ului% plea#+ la )ar+ =e a#olo trimite un
t(n+r s#la$% #redin#ios ei% dar delo# /n slu.&a &unei-#redin)e% #a s-o
$esteas#+ pe t(n+ra 'emeie #+ prote#torul ei a ple#at la #asa lui de la )ar+
,i #+ o #1eam+ la el% ad+ug(nd #+ tre&uia s+-i spun+ s+ $in+ singur+% '+r+
ni#iun /nso)itor% ,i #(t mai degra&+ #u putin)+ >i #a 'emeia s+ nu
,o$+ias#+ /nainte de ple#are% ea d+du s#la$ului inelul sustras so)ului% inel
a #+rui prezentare tre&uia s+ #on'irme ade$+rul a#elor #u$inte Sora%
as#ult(nd de porun#a a#eluia pe #are numai ea /l ,tia #+ e 'ratele s+u% ,i
)in(nd seama ,i de pe#etea #e-i 'usese ar+tat+% ple#+ /n gra&+ ,i
ne/nso)it+% dup+ #um i se re#omandase =ar #(nd% $i#tim+ a #elei mai
per'ide $i#lenii% s+rmana 'at+ #+zu /n #ursa #e i se /ntinsese% $irtuoasa
so)ie% /nne&unit+ de o 'ero#e gelozie% mai /nt(i dez&r+#+ la piele pe sora
&+r&atului ei ,i o &i#iui '+r+ pi# de mil+ =e,i ne'eri#ita striga% #um de
alt'el era ade$+rat #+ t(n+rul era 'ratele ei% a#east+ 6urie% a#uz(nd-o
/ntruna de min#iun+ ,i de /n,el+torie% /i $(r/ un t+#iune aprins /ntre
#oapse ,i o u#ise /n #ele mai #umplite #1inuri
Atun#i% alarma)i de $estea unei mor)i at(t de /ngrozitoare% 'ratele ,i
so)ul alergar+ /n toat+ gra&a ,i% dup+ #e o .elir+ pe ne'eri#ita 'at+%
$+rs(nd la#rimi amare% o /ngropar+ #u toat+ #instea #u$enit+ =ar t(n+rul
n-a putut s+ /ndure #u su'i#ient+ t+rie moartea at(t de tragi#+ ,i de
nemeritat+ a surorii sale O+z&it de o ad(n#+ m(1nire ,i #+z(nd prad+
unui 'unest delir r+sp(ndit /n trupul lui de o alterare a 'ierii% era mistuit
de o 'e&r+ arz+toare% /n#(t s-a $+zut limpede #+ a$ea neap+rat+ ne$oie de
/ngri.iri medi#ale So)ia sa% #are de mult+ $reme /,i pierduse
sentimentele% se duse s+ #aute un do#tor de o per'idie #unos#ut+% pe
atun#i 'aimos prin ispr+$ile sale u#iga,e Ea /i promise '+r+ /nt(rziere
#in#ize#i de mii de sester)i pentru #are el tre&uia s+-i $(nd+ o otra$+ /n
stare s+ lu#reze /ntr-o #lip+ pentru #a s+ o&)in+ moartea so)ului s+u
9(rgul% odat+ /n#1eiat% se simuleaz+ #+% pentru #almarea m+runtaielor ,i
#ur+)irea &ilei% are ne$oie de a#east+ po)iune $estit+% pe #are spe#iali,tii
o numes# s'(nt+
1
% dar a#easta e /nlo#uit+ #u alta #are e #onsa#rat+
1
Pe #(t se pare% era o do#torie '+#ut+ din ele&or sau sp(nz ,i se pretindea #+ are
puterea de a $inde#a melan#olia% ne&unia% ul#erele ,i multe alte &oli
Proserpinei Sal$atoarea
2

?n #ur(nd% /n prezen)a /ntregii #ase ,i a #(tor$a prieteni ,i rude%


medi#ul /ntinse el /nsu,i &olna$ului &+utura per'e#t preparat+ de m(na
sa =ar a#east+ /ndr+znea)+ 'emeie% $oind s+ s#ape de #ompli#ele #rimei
sale ,i /n a#ela,i timp s+ re#(,tige &anii promi,i% puse m(na pe #up+ /n
'a)a tuturor% zi#(nd-
F @u% ilustre do#tor% nu $ei da a#east+ &+utur+ iu&itului meu so) mai
/nainte de a 'i &+ut tu /nsu)i o &un+ parte din ea C+#i de unde s+ ,tiu eu
da#+ /n ea nu se as#unde $reo otra$+ u#ig+toareE >i de alt'el% a#east+
pre#au)ie n-ar putea s+ o'enseze o persoan+ a,a de prudent+ ,i de
luminat+ #a dumneata- nu e 'oarte natural #a% /n #alitate de so)ie
de$otat+ ,i alarmat+ de s+n+tatea &+r&atului meu% s+-l /n#on.ur #u toat+
dragostea #e-i datorezE
?n#remenit de e*traordinara /ndr+zneal+ a a#estei groazni#e 'emei%
medi#ul se z+p+#i ,i% nemaia$(nd timpul ne#esar g(ndirii% pentru a nu da
de &+nuit prin teama sau prin ,o$+irea sa #+ e $ino$at% /ng1i)i o mare
#antitate de &+utur+ Lini,tit de a#est a#t% t(n+rul lu+ ,i el #upa ,i &+u
#eea #e i se o'erea
Ast'el petre#(ndu-se lu#rurile% do#torul $oia s+ a.ung+ a#as+ #(t mai
repede% gr+&indu-se s+ /mpiedi#e prin $reun antidot urm+rile nimi#itoare
ale otr+$ii =ar urm+rind #u toat+ /nd+r+tni#ia s+ du#+ p(n+ la #ap+t
#rima al #+rui /n#eput /l ,i '+#use% a#east+ /ngrozitoare 'emeie nu-i
/ng+dui s+ se dep+rteze de ea ni#i #(t latul unei ung1ii% mai /nainte% zi#ea
ea% #a &+utura s+ 'i 'ost a&sor&it+ ,i s+ se 'i produs e'e#tul sal$ator al
do#toriei Cu mare greutate% pli#tisit+ de multele lui rug+#iuni ,i de
/ndelungatele lui #ereri% /l l+s+ /n s'(r,it s+ ple#e =ar /n a#est timp
misterioasa otra$+ p+trunsese /n toate m+runtaiele ,i-i ata#ase #u 'urie
iz$oarele $ie)ii ?n s'(r,it% 'oarte &olna$ ,i ad(n#it /ntr-o toropeal+ de
moarte% se t(r/ p(n+ a#as+ #u mare greutate A&ia a$u timp s+-i
po$esteas#+ totul so)iei sale ,i s+-i re#omande s+ #ear+ #el pu)in r+splata
'+g+duit+ pentru a#east+ du&l+ moarte Apoi% do&or(t /ndat+ de $iolen)a
otr+$ii% preadistinsul medi# /,i d+du ultima su'lare
La r(ndul s+u% ni#i t(n+rul nu rezistase mai mult% ,i se stinse /ntr-un
#1ip tot a,a de tragi# su& potopul la#rimilor ipo#rite ,i min#inoase ale
so)iei sale =up+ #e 'u /ngropat ,i dup+ #e tre#ur+ #(te$a zile 0 /n #are se
'a# sa#ri'i#iile ,i slu.&ele 'une&re datorate #elor mor)i 0 so)ia do#torului
$eni s+ #ear+ plata /ndoitei mor)i J+du$a% /ntotdeauna a#eea,i%
2
A#est supranume dat Proserpinei o /n'+)i,eaz+ pe regina In'ernului #a 'iind
di$initatea #are s#ap+ ,i $inde#+ de toate relele
/ntotdeauna lipsit+ de &un+-#redin)+% /i r+spunse #u $or&e 'rumoase% /i
'+#u promisiuni peste promisiuni ,i se leg+ s+-i dea '+r+ /nt(rziere suma
1ot+r(t+% da#+ $oia s+-i mai adu#+ din a#eea,i &+utur+% pentru a s'(r,i%
zi#ea ea% #eea #e /n#epuse ?ntr-un #u$(nt% #+z(nd /n a#east+ #urs+
in'ernal+% so)ia medi#ului se /n$oi u,or ,i% #a s+ se 'a#+ mai pl+#ut+
a#estei 'emei 'oarte &ogat+% se /ntoarse repede de-a#as+ ,i-i aduse toat+
#utia #u otra$+ A#east+ nelegiuit+% a$(nd ast'el o mare posi&ilitate de a-
,i /nmul)i #rimele% /,i /ndrept+ p(n+ departe /n .urul ei m(inile la#ome de
s(nge
A$ea de la &+r&atul pe #are de #ur(nd /l otr+$ise o 'eti)+ /n #ea mai
'raged+ $(rst+ ,i era 'oarte nemul)umit+ #+% dup+ lege% #opilul tre&uia s+
mo,teneas#+ o &un+ parte din a$erea tat+lui Cum $oia s+ ai&+ /ntreaga
mo,tenire% ea puse la #ale u#iderea 'eti)ei >tiind de#i #+ mamele%
#ondamnate
1
de soart+ s+ supra$ie)uias#+ odraslelor lor% /,i mo,tenes#
#opiii r+posa)i% se ar+t+ o mam+ #rud+% dup+ #um se ar+tase o nedemn+
so)ie Preg+tind un pr(nz /n a#est s#op% ea u#ise #u a#eea,i otra$+ at(t pe
so)ia medi#ului #(t ,i pe propria-i 'ii#+ Cumplita &+utur+ distrug(ndu-i
de /ndat+ ginga,ul su'lu pre#um ,i deli#atele ,i 'ragedele m+runtaie%
pl+p(nda #opili)+ se stinse /ntr-o #lip+ =ar so)ia medi#ului% /n timp #e
groazni#a otra$+ /n ,erpuituri u#ig+toare /,i #roia drum prin pl+m(nii ei%
/n#epu s+ &+nuias#+ ade$+rul ,i /n #ur(nd respira)ia ei din #e /n #e mai
grea /i risipi ori#e /ndoial+ Ea alerg+ atun#i la palatul gu$ernatorului%
strig(nd din toate puterile s+ i se 'a#+ dreptate Poporul /ngr+m+dindu-se
/n dezordine /n .urul a#estei 'emei #are spunea #+ $rea s+ dez$+luie #ele
mai /n'ior+toare #rime% 'a#e s+ i se des#1id+ /ndat+ #asa ,i ure#1ile
gu$ernatorului
A&ia /n#epuse s+ po$esteas#+ pun#t #u pun#t toate groz+$iile a#estei
'emei la#ome de s(nge% #(nd deodat+ un nor gros se a,ternu peste
mintea ei ,i o apu#+ ame)eala- &uzele% #are-i erau /n#+ pe .um+tate
des#1ise% i se str(ng% din)ii i se /n#le,teaz+ ,i% #u un s#r(,net zgomotos ,i
prelungit% se pr+&u,e,te '+r+ $ia)+% #1iar la pi#ioarele gu$ernatorului
A#esta% magistrat de alt'el #u mult+ e*perien)+% delo# dorni# s+ am(ne%
tergi$ers(nd ,i l+s(nd prad+ l(n#ezelii% nenum+ratele '+r+delegi ale
ne$ino$atei ,erpoai#e% a porun#it s+ 'ie aduse numaide#(t #ameristele
#are o ser$eau ,i% prin groazni#e torturi% le-a smuls ade$+rul Atun#i%
'iind#+ nu se putea n+s#o#i alt+ pedeaps+ $redni#+ de #rimele sale% el o
#ondamn+ s+ 'ie arun#at+ la 'iare% pedeaps+ desigur #u mult mai mi#+
1
9ermenul de sceleratus$ luat /n sens pasi$% era apli#at p+rin)ilor ai #+ror #opii
muriser+ prematur% ei 'iind so#oti)i $i#timele unor /n#+l#+ri ale legilor naturii
de#(t #eea #e merita
A#easta era 'emeia #u #are tre&uia s+ m+ #+s+tores# /n pu&li# ,i
a,teptam ziua #eremoniei #u o nelini,te ,i o triste)e de nespus =e o sut+
de ori% /n groaza mea% a, 'i $rut s+ m+ omor% /nainte de a m+ m(n.i prin
#onta#tul #u a#east+ netre&ni#+ 'emeie sau de a su'eri ru,inea unui
spe#ta#ol pu&li# =ar% lipsit de m(n+ omeneas#+% lipsit de degete% #u
#opit+ rotund+ ,i #iuntit+% /n ni#iun #1ip n-a, 'i putut s+ trag o sa&ie din
tea#+ 6ire,te% /n marea mea nenoro#ire% m+ m(ng(iam #u sla&a speran)+
#+ prim+$ara% #are to#mai re$enise% $a a#operi #(mpiile #u o mul)ime de
muguri de 'lori ,i $a /m&r+#a pa.i,tile /n 1ain+ purpurie% #+% /n #ur(nd%
sp+rg(nd /n#1isoarea lor de g1impi ,i r+sp(ndind un par'um deli#ios%
a$eau s+ /n'loreas#+ tranda'irii% #are ar putea s+-mi redea #1ipul lui
Lu#ius de alt+dat+
Sosind ziua destinat+ .o#urilor% am 'ost #ondus #u un alai
impresionant% prin mi.lo#ul mul)imii% p(n+ la in#inta am'iteatrului ?n
timpul &aletelor ,i pantomimelor #u #are /n#epuse spe#ta#olul% eu% l+sat
/n 'a)a por)ii% p+,team &u#uros iar&a deas+ ,i 'raged+ #are /m&r+#a
intrarea% ,i din #(nd /n #(nd% prin poarta r+mas+ des#1is+% arun#am
pri$iri #urioase /n dire#)ia spe#ta#olului Era #e$a 'erme#+tor ?ntr-
ade$+r% &+ie)i ,i 'ete /n toat+ str+lu#irea ,i 'r+gezimea $(rstei% pe #(t de
'rumo,i la #1ip% pe at(t de elegant /m&r+#a)i% #u un pas ,i gesturi
ml+dioase e*e#utau p2rr1i#ul
1
% dup+ moda gre#eas#+% ,i /ntr-o
des+$(r,it+ aliniere des#riau gra)ioase 'iguri s#1im&+toare- #(nd 'ormau
un #er# #a roata unui #ar% #(nd se /nnodau /ntr-un lan) o&li#% uneori se
adunau #a un &atalion /n 'orma)ie p+trat+% apoi se desp+r)eau /n dou+
grupe =up+ e*e#utarea a#estor mi,#+ri ,i 'iguri #ompli#ate% sunetul
trompetei anun)+ #+ &aletul se terminase ?ndat+ se str(ng #o$oarele ,i
draperiile% #ortina se ridi#+ ,i apare de#orul unei s#ene
Se $edea un munte de lemn% /n+l)(ndu-se asemenea 'aimosului munte
pe #are poetul !omer I-a #(ntat su& numele de Ida Construit /n
propor)ii uria,e% era a#operit #u #r(nguri /n$erzite ,i #opa#i #e p+reau
aie$ea =in $(r'ul lui% arta ma,inistului '+#use s+ )(,neas#+ un iz$or #are
#urgea la $ale% #a un r(u C(te$a #apre p+,teau o iar&+ 'raged+ ,i un
t(n+r super&% /m&r+#at #u un 'rumos $e,m(nt 'emeies#% #u o manta
oriental+ #are-i #+dea de pe umeri ,i #u o tiar+ de aur /n #ap% .u#a rolul
1
=ans r+z&oini# in$entat de P2rr1us% #are-l e*e#ut+% primul% /n .urul
morm(ntului lui Patro#le% ami#ul intim al tat+lui s+u% A1ile 9inerii erau
/n$+)a)i s+ e*e#ute a#est dans /n#+r#a)i #u toate armele% pentru a-i deprinde #u
dis#iplina militar+ ,i a-i o&i,nui #u di'eritele mi,#+ri ale #orpului
lui Paris% #io&anul 'rigian% ,i se pre'+#ea a #ondu#e turma
/ndat+ a ap+rut un #opil 'rumos% #u des+$(r,ire gol% /n a'ar+ de
um+rul st(ng% pe #are-l a$ea a#operit #u o pelerin+ de adoles#ent P+rul
lui &lond atr+gea toate pri$irile ,i din &u#lele lui se $edeau ie,ind dou+
aripioare de aur per'e#t asem+n+toare Cadu#eul s+u
1
/mpodo&it #u
r+murele /l ar+ta /ndea.uns a 'i 5er#ur El /naint+ dans(nd ,i% )in(nd /n
m(na dreapt+ un m+r a#operit #u 'oi)+ de aur% /l d+du a#eluia #are-l
/n'+)i,a pe Paris% apoi% ar+t(ndu-i prin gesturi #are e porun#a lui Iupiter%
se retrase /ndat+ #-un mers gra)ios ,i disp+ru
=up+ el% $ei Ao t(n+r+ #u un aer maiestuos% #are sem+na per'e#t #u
Iunona% la trup ,i la /n'+)i,are Capu-i era /n#ins #u o diadem+ al&+ ,i /n
m(n+ a$ea s#eptru Oepede intr+ alta pe #are =up+ #oi'ul s#(nteietor #e-
i a#operea #apul% #oi' el /nsu,i /n#ins #u o #oroan+ de m+slin% dup+
s#utul pe #are-l ridi#a /n sus% dup+ lan#ea pe #are o /n$(rtea /n m(n+ ,i
dup+ atitudinea ei de lupt+toare% u,or puteai s+ re#uno,ti #+ e 5iner$a
Apoi ap+ru o a treia% de o 'rumuse)e r+pitoare :ra)ia-i '+r+ pere#1e ,i
$ia str+lu#ire a di$inilor ei o&ra.i o ar+ta a 'i Jenus% a,a #um tre&uie s+
'i 'ost #(nd era 'e#ioar+ Corpul gol ,i '+r+ ni#iun $oal permitea s+ i se
$ad+ des+$(r,ita 'rumuse)e a 'ormelor% #u e*#ep)ia 'erme#+torului ei
se*% pe #are-l um&rea un $+l dia'an de m+tase Ke'irul% din #ale-a'ar+ de
#urios% su'l(nd #u dragoste% /n ne&una lui z&urd+lni#ie% #(nd um'la ,i
/ndep+rta $+lul% l+s(nd s+ se $ad+ 'loarea #astit+)ii% #(nd #u o su'lare mai
puterni#+ /l l+sa /n .os ,i-l lipea str(ns pe trupul zei)ei% '+#(nd s+-i ias+
per'e#t /n relie' 'erme#+toarele rotun.imi ale mem&relor =ou+ #ulori
iz&eau mai /nt(i o#1ii la $ederea zei)ei- al&imea str+lu#itoare a #orpului%
pentru #+ ea se #o&ora din /n+l)imile #erului% ,i azurul $e,mintelor%
pentru #+ ie,ea din ad(n#urile m+rii
6ie#are din a#este tinere 'ete% #are erau pri$ite #a zei)e% a$ea
#ortegiul s+u Iunona era urmat+ de Castor ,i de Pollu*% purt(nd pe #ap
#oi'uri /n 'orm+ o$al+
2
,i la $(r' /mpodo&ite #u stele
D
H dar #ei doi 'ra)i
erau ni,te a#tori tineri A#east+ Iunon+% /n ritmul $ariat ,i melodios al
'lautului ionian% /naint+ #u gesturi lini,tite ,i 'oarte naturale% iar printr-o
pantomim+ plin+ de no&le)e promise #io&anului #+% da#+-i $a o'eri
premiul 'rumuse)ii% /i $a d+rui% la r(ndul ei% imperiul /ntregii Asii A#eea
pe #are )inuta sa mar)ial+ o ar+tase a 'i 5iner$a era /nso)it+ de doi tineri
1
Jarg+ #u doi ,erpi /n#ol+#i)i% purtat+ de mesagerul zeilor
2
La 'el #a oul Ledei% din #are s-a i$it pe lume Castor ,i Pollu*
3
Castor ,i Pollu*% supranumi)i ,i =ios#urii ('iii lui Keus-=ios"% erau prote#torii
na$igatorilor% 'iind trans'orma)i de #eres#ul lor p+rinte /n #onstela)ia gemenilor
/n'+)i,(nd :roaza ,i Spaima
4
% #are purtau armele r+z&oini#ei zei)e ,i
s+reau /n sus #u s+&iile s#oase ?n spatele ei% un #(nt+re) din 'laut #(nta o
melodie pe modul dorian% ale #+rei tonuri as#u)ite ameste#ate #u tonuri
gra$e imitau tr(m&i)a ,i /nsu'le)eau dansul $iguros ,i sprinten al zei)ei
Agit(ndu-,i mereu #apul% arun#(nd pri$iri amenin)+toare% ea /nainta
sprinten+ #u un aer de s'idare ,i prin gesturi repezi ar+ta lui Paris #+%
da#+-i $a da &iruin)a 'rumuse)ii% $a de$eni% mul)umit+ spri.inului ei% un
erou nemuritor% prin tro'eele lui de r+z&oi
Apoi /n aplauzele zgomotoase ale spe#tatorilor% Jenus% /n#on.urat+
de un popor de #opii 'rumo,i% a$ans+ la r(ndul ei ,i% #u #el mai
'erme#+tor sur(s% se opri /n mi.lo#ul s#enei Ai 'i .urat #+ a#e,ti #opii #u
trupurile lor rotun.oare ,i al&e #a laptele sunt ade$+ra)i Cupidoni%
#o&or()i din #er sau ie,i)i din mare Cu aripioarele lor% #u mi#ile lor
s+ge)i ,i #u restul #ostumului lor% sem+nau de minune #u a#eia pe #are-i
/n'+)i,au ,i% #a ,i #um st+p(na lor ar 'i tre&uit s+ se du#+ la un osp+)
nup)ial% /i luminau #alea #u tor)e str+lu#itoare Apoi% /n urma ei% se
r+sp(ndi #a $alurile un gra)ios stol de tinere 'e#ioare- i#i :ra)iile a,a de
'erme#+toare% a#olo !orele at(t de 'rumoase >i unele ,i altele% arun#(nd
/naintea ei #ununi de 'lori ,i petale de tranda'iri s#utura)i% #+utau s+ 'a#+
pl+#ere zei)ei lor ,i /n#ingeau 1ore 'rumoase% #instind ,i dezmierd(nd pe
regina $olupt+)ilor #u ginga,ele podoa&e ale prim+$erii =up+ a#eea%
'lautele #u mai multe g+uri /n#epur+ s+ #(nte duios arii lidiene% #are
umplur+ de pl+#ere inimile spe#tatorilor% dar /n#(ntarea lor de$eni ,i mai
intens+ #(nd Jenus /n#epu s+ danseze Pa,ii s+i erau la /n#eput u,ori ,i
,o$+ielni#i% dar leg+narea de luntre a spatelui se #omuni#+ pe nesim)ite
#apului ,i deli#atele ei gesturi se mi,#au dup+ dul#ile ,i armonioasele
sunete ale 'lautelor I#1ii ei% pe .um+tate /n#1i,i% #(nd sunt /ne#a)i de o
dul#e &u#urie% #(nd sunt plini de 'o#% amenin)+tori% ,i uneori ea dansa
numai din o#1i ?ndat+ #e a.unse /n 'a)a .ude#+torului ei% prin 'elul #um
/,i arun#a &ra)ele% p+rea a-i promite lui Paris #+% da#+ $a 'i pre'erat+
#elorlalte zei)e% /i $a da o so)ie de o 'rumuse)e rar+% /ntru totul asemenea
ei Atun#i t(n+rul 'rigian d+du &u#uros tinerei 'ete m+rul de aur pe #are-l
)inea /n m(n+- adi#+ /i atri&ui do$ada $i#toriei
=e #e $+ mira)i de#i% .osni#e #reaturi% sau mai degra&+ turme $enale
#are $+ petre#e)i toat+ $ia)a /n 'or% sau ,i mai &ine% $ulturi /m&r+#a)i /n
tog+% da#+ /n ziua de azi to)i .ude#+torii /,i $(nd sentin)ele pe &ani% #(nd%
de la /n#eputul lumii% interesul a #orupt o 1ot+r(re .ude#+toreas#+ dat+
4
6error et Metus (/n latin+"% 8eimos ,i :obos (/n elin+" erau 1omeri#e
personi'i#+ri ale angoaselor r+z&oiului s(ngeros
de un muritor /n pri#ina de .ude#at+ a unor zei)eE C(nd .ude#+torul ales
dup+ s'atul marelui Iupiter% un om de la )ar+% un #io&an ,i-a $(ndut
#on,tiin)a pentru satis'a#erea unui #apri#iu amoros ,i% mai mult /n#+%
pentru pieirea /ntregului s+u neamE 9ot a,a% pe !er#ule% ilu,trii ,e'i ai
a1eilor n-au pronun)at ei o 1ot+r(re #u mult mai nenoro#it+% 'ie #(nd% pe
temeiul unor 'alse a#uza)ii% prea is#usitul ,i /n$+)atul Palamede
1
a 'ost
#ondamnat #a $ino$at de tr+dare% 'ie #(nd medio#rul Ulise a 'ost so#otit
superior /n $redni#ie r+z&oini#+ puterni#ului ,i marelui Aias
2
E >i #e s+
mai spunem despre .ude#ata pe #are-au '+#ut-o atenienii% a#e,ti /n)elep)i
legislatori% a#e,ti das#+li ai tuturor ,tiin)elorE Iare &+tr(nul a#ela de o
/n)elep#iune ,i de o pre$edere di$in+% pe #are Ira#olul de la =el'i l-a
pro#lamat drept #el mai /n)elept dintre to)i muritorii% n-a 'ost a#uzat de
per'idia ,i de ura unei ti#+loase #li#i politi#e #+ e #orup+tor al tinerimii%
pe #are dimpotri$+ o /n'r(na% ,i #ondamnat s+ &ea su#ul u#ig+tor al unei
&uruieni otr+$itoare
D
E =e alt'el% el a l+sat o $e,ni#+ pat+ de ru,ine pe
'runtea #on#et+)enilor s+i% deoare#e #1iar /n ziua de azi #ei mai distin,i
'iloso'i pre'er+ ,#oala lui 'iloso'i#+ #a 'iind #ea mai $redni#+ de #inste
,i% /n arz+toarea lor dorin)+ de a a.unge la ade$+rata 'eri#ire% se 'oloses#
de /n$+)+tura lui
=ar pentru #a nimeni s+ nu mi-o ia /n nume de r+u din pri#ina a#estei
$iolente indign+ri ,i s+ nu spun+ /n g(ndul s+u- AEi% po'timG a#um
tre&uie s+ mai suport+m ,i 'iloso'ia unui m+garB% /mi reiau 'irul
po$estirii de a#olo de unde l-am /ntrerupt
=up+ #e se termin+ $estita .ude#at+ a lui Paris% lunona ,i 5iner$a
p+r+sir+ s#ena% posomor(te ,i 'oarte m(niate% ar+t(nd prin gesturile lor
indignarea pri#inuit+ de a#east+ /n'r(ngere Jenus% dimpotri$+%
mul)umit+ ,i $oioas+% /,i e*prima &u#uria% dans(nd /mpreun+ #u toat+
suita sa =eodat+% din $(r'ul muntelui% printr-o )ea$+ as#uns+% )(,ni /n
sus o .er&+ li#1id+ de $in ameste#at #u ,o'ran% #are% #+z(nd u,or su&
1
6iul lui @auplius% regele Eu&eei% a des#operit $i#le,ugul lui Ulise% #are se
pre'+#ea ne&un #a s+ nu ia parte la r+z&oiul 9roiei Spre a se r+z&una% Ulise a
pl+smuit o s#risoare #a din partea lui Priam% prin #are a#esta promitea lui
Palamede o anumit+ #antitate de aur da#+ $a tr+da pe gre#i- apoi i-a #ondus pe
gre#i la #ortul lui Palamede% unde s-a g+sit aurul pe #are el /nsu,i /l /ngropase
a#olo ,i Palamede a 'ost lapidat
2
A;ude#ata armelorB 0 /n urma #+reia armura lui A1ile% #+zut eroi# su& zidurile
9roiei% a 'ost atri&uit+ de #+peteniile o,tirii a1eene nu 'urtunosului lupt+tor
Aias% 'iul lui 9elamon% #i #ump+tatului Ulise 0 a 'ost pe larg /n'+)i,at+ de
I$idiu /n Cartea a NIII-a a Metamorfozelor sale
3
Cu#ut+ Aluzie la So#rate ($ezi Platon% A"rarea lui Socrate*.
'orm+ de ploaie 'rumos mirositoare peste #aprele #are p+,teau i#i ,i
#olo% le stropi /n#etul #u /n#etul p(n+ #(nd% din al&+ #um era% l(na lor se
s#1im&+ /ntr-o pl+#ut+ #uloare gal&en-porto#alie% #are le d+dea o
/n'+)i,are mai 'rumoas+ ?n s'(r,it% #(nd /ntregul teatru a 'ost pl+#ut
par'umat% muntele de lemn s-a s#u'undat su& p+m(nt% /ntr-o pr+pastie
aproape '+r+ 'und
Atun#i un soldat a ie,it din mi.lo#ul 'orului ,i% dup+ dorin)a
poporului% a #erut s+ se s#oat+ din /n#1isoarea pu&li#+ 'emeia #are% dup+
#um am mai spus% 'usese #ondamnat+ s+ 'ie dat+ 'iarelor din #auza
numeroaselor ei #rime ,i #u #are eu tre&uia s+ m+ /mpreunez /n pu&li#
?ndat+% #u #ea mai mare gri.+% se a,ez+ un pat% desigur $iitorul nostru pat
nup)ial% /mpodo&it #u transparent+ &ag+ indian+ ,i #are era um'lat #u o
gr+mad+ de perne moi de pu'% a#operite #u /n$elitori de m+tase /n'lorat+
=ar% /n a'ar+ de ru,inea de a s+$(r,i /n pu&li# un ast'el de a#t% /n a'ar+ de
s#(r&a de a m+ atinge de o 'emeie m(n.it+ de #rime% eram mai ales
#1inuit de teama de a nu-mi pierde $ia)a ,i '+#eam urm+toarele
re'le*iuni- =esigur% /n timpul /m&r+)i,+rilor ,i str(ngerilor noastre
amoroase% ori#are ar 'i 'ost animalul arun#at asupra 'emeii% e #u
neputin)+ #a el s+ se do$edeas#+ at(t de /n)elept ,i de inteligent% at(t de
is#usit /n meseria lui% at(t de #ump+tat ,i de moderat% /n#(t s-o s'(,ie
numai pe 'emeia #ul#at+ l(ng+ mine% iar pe mine s+ m+ #ru)e% #a pe unul
#are nu 'usesem $ino$at ,i os(ndit Ast'el% #um nu m+ mai nelini,tea
ru,inea% #i gri.a de propria mea sal$are% ,i /n timp #e pazni#ul meu /,i
d+dea silin)a s+ aran.eze patul #(t mai &ine% /n timp #e to)i ser$itorii erau
o#upa)i% unii s+ organizeze ser$i#iul $(n+torii% al)ii a&sor&i)i de pl+#erea
spe#ta#olului% am putut da #urs li&er g(ndurilor mele =e alt'el% nimeni
nu se g(ndea s+ supra$eg1eze prea mult un m+gar a,a de &l(nd #a mine
Pu)in #(te pu)in% am /naintat '+r+ s+ 'iu o&ser$at ,i% #(nd am a.uns la
poarta #ea mai apropiat+% am rupt-o la 'ug+ =up+ #e am '+#ut ,ase mii
de pa,i /n galop% am a.uns la Cen#1reae% ora, #are tre#e drept #ea mai
str+lu#it+ #olonie a Corintului ,i pe #are-l s#ald+ /n a#ela,i timp 5area
Egee ,i :ol'ul Saroni# E un ad+post 'oarte sigur pentru #or+&ii ,i un
port e*trem de 're#$entat =ar eu am a$ut gri.+ s+ e$it mul)imea ,i%
aleg(nd pe )+rm un #ol) /ndep+rtat% aproape de lo#ul unde se sp+rgeau
$alurile% m-am /ntins pe un pat moale de nisip unde mi-am odi1nit
trupul o&osit C+#i soarele /,i #o&or(se #arul p(n+ la ultimul 1otar al
zilei ,i% /n lini,tea /nser+rii% numaide#(t m-a #uprins un somn dul#e ,i
ad(n#
CARTEA A UNSPREZECEA
Cam pe la prima $eg1e a nop)ii% de,teptat de o spaim+ nea,teptat+%
disting o lumin+ or&itoare- era luna plin+% al #+rei glo& se ridi#a to#mai
atun#i din $alurile m+rii @oaptea #u tainele ei% t+#erea% singur+tatea%
totul m+ /m&ia la medita)ie Eu ,tiam #+ luna% di$initate de prim-rang%
are o putere su$eran+ ,i #+ prin puterea ei #ondu#e toate lu#rurile din
lumea astaH #+ nu numai animalele domesti#e ,i di1+niile s+l&ati#e% #i
#1iar ,i lu#rurile ne/nsu'le)ite su'er+ di$ina in'luen)+ a luminii ,i puterii
ei% #+ pe p+m(nt% /n aer% /n ad(n#ul apelor% #orpurile /nse,i% 'ie se m+res#
potri$it #u #re,terile ei% 'ie se mi#,oreaz+ din respe#t pentru des#re,terile
ei >i 'iind#+ destinul% e$ident% a#um s+turat de numeroasele ,i
#umplitele mele nenoro#iri% /mi o'erea% de,i t(rziu% o speran)+ de sal$are%
am $rut s+ implor augusta imagine a zei)ei pe #are o a$eam /naintea
o#1ilor Alung(nd /ndat+ toropeala somnului% m-am ridi#at plin de
$oio,ie Ca s+ m+ puri'i#% am intrat numaide#(t /n mare s+ m+ s#ald
1
,i
mi-am a'undat #apul /n $aluri de ,apte ori pentru #+ a#est num+r% dup+
di$inul Pitagora% este 'oarte potri$it pentru #eremoniile religioase
Apoi $esel ,i $oios am in$o#at a.utorul puterni#ei zei)e ,i #u la#rimi
/n o#1i i-am adresat urm+toarea rug+#iune-
AOegin+ a #erului% 'ie #+ e,ti &ine'+#+toarea Ceres% mama ,i
n+s#o#itoarea gr(nelor% #are% &u#uroas+ #+ )i-ai reg+sit 'ii#a% ai /n$+)at pe
oameni s+ /nlo#uias#+ $e#1ea g1ind+% 1ran+ s+l&ati#+% prin alimente mai
pl+#ute% ,i #are lo#uie,ti pe ogoarele de la EleusisH 'ie #+ e,ti #ereas#a
Jenus% #are din primele zile ale lumii ai unit% printr-o iu&ire /nn+s#ut+%
se*ele opuse% ,i ai /nmul)it printr-o etern+ 'e#unditate neamul omenes#%
adorat+ a#um /n san#tuarul de la Pa'osH sau sora lui 6e&us #are% prin
a.utorul dat 'emeilor /ns+r#inate ,i rodului lor% ai adus pe lume at(tea
popoare% #instit+ azi /n m+re)ul templu din E'es
2
H sau temuta Proserpina%
#are #u urletele tale no#turne ,i #u /ntreita-)i /n'+)i,are
D
% )ii /n 'r(u
1
Cei $e#1i% /nainte de a se apu#a de lu#ruri pri$itoare la religie% se s#+ldau /n
mare sau /n r(uri Oomanii a$eau #1iar /n temple ap+ lustral+ #u #are se
puri'i#au
2
9emplul =ianei din E'es era una din #ele ,apte minuni ale lumii anti#e
3
Proserpina era reprezentat+ su& 'orma unui #al pentru a sim&oliza mersul lunii
pe #er% su& a#eea a unui #er& pentru a ar+ta pe =iana% zei)a $(n+torii pe p+m(nt%
,i a unui #(ine pentru a ar+ta pe Proserpina% di$initatea In'ernului unde
um&rele /n'uriate% le /n#1izi /n temni)ele su&terane ,i r+t+#e,ti prin
dep+rtatele p+duri s'inte% /nduple#at+ prin 'elurite .ert'e ,i /n#1in+#iuniH
o% tu% #are #u palida-)i str+lu#ire luminezi toate zidurile% #are #u umedele
tale raze 1r+ne,ti roditoarele semin)e ,i #are% /n singurati#ele tale
drume)ii% dai o sla&+ lumin+% su& ori#e nume% su& ori#are /n'+)i,are% #u
ori#e slu.&e s'inte mi-ar 'i /ng+duit s+ te in$o#% a.ut+-m+ /n #umplita
mea nenoro#ire% /nt+re,te noro#ul meu #are se #latin+% 1+r+ze,te-mi un
moment de pa#e ,i odi1n+ dup+ at(tea #rude /n#er#+ri% /ndurate p(n+ la
s'(r,it 5i-a.ung at(tea su'erin)e% mi-a.ung at(tea prime.dii S#ap+-m+
de a#east+ dezgust+toare /n'+)i,are de patruped% /napoiaz+-m+ pri$irilor
alor mei% red+-mi #1ipul lui Lu#ius Sau da#+ $reo di$initate sup+rat+
m+ urm+re,te #u ne/nduple#ata ei m(nie% #el pu)in s+ pot muri% da#+ nu
mi-e /ng+duit s+ tr+ies#GB
=up+ a#east+ rug+#iune ,i dup+ a#este lament+ri $redni#e de mil+%
am sim)it #+ mintea mi se /ngreuiaz+% dar somnul% din nou pun(nd
st+p(nire pe mine /n a#ela,i #ul#u,% m-a do&or(t A&ia /n#1isesem o#1ii
,i iat+ #+ din mi.lo#ul $alurilor $+d ridi#(ndu-se o 'a)+ di$in+% $redni#+
de a impune respe#t #1iar zeilor% apoi% /n#etul #u /n#etul a ap+rut un #orp
/ntreg% /n toat+ str+lu#irea lui ,i% s#utur(nd dup+ ea apa m+rii% a#east+
or&itoare di$initate s-a oprit /n 'a)a mea 5+ $oi sili s+ $+ des#riu
admira&ila ei 'rumuse)e% da#+ totu,i% /n s+r+#ia graiului omenes#% $oi
g+si e*presii /ndestul+toare sau da#+ di$initatea /ns+,i /mi $a da puterea
de a $or&i u,or ,i #urg+tor
5ai /nt(i a$ea un p+r des ,i lung% #are% pu)in inelat ,i /mpr+,tiat de o
parte ,i de alta a di$inului ei g(t% /i 'lutura /ntr-o u,oar+ ,i gra)ioas+
neor(nduial+% /n $(r'ul #apului a$ea o #oroan+ 'ormat+ din tot 'elul de
'lori% iar deasupra 'run)ii o t+&li)+ rotund+ /n 'orma unei oglinzi% #are%
arun#(nd o lumin+ al&+% ar+ta #+ era Luna La dreapta ,i la st(nga%
a#east+ podoa&+ era re)inut+ de dou+ $ipere /n#ol+#ite% #u #apul ridi#at
/n sus% ,i de spi#e de gr(u #e se #l+tinau deasupra 'run)ii Oo#1ia ei% din
#ea mai 'in+ p(nz+ de /n% era de di'erite #ulori #are se s#1im&au% tre#(nd
r(nd pe r(nd de la al&ul or&itor al #rinului la gal&enul ,o'ranului ,i la
ro,ul aprins al tranda'irului =ar #eea #e-mi iz&i #el mai mult pri$irile
era o mantie at(t de neagr+ ,i de lu#itoare /n#(t te or&ea #u /ntune#ata-i
str+lu#ire Arun#at+ /n .urul ei% tre#ea pe su& &ra)ul drept% pentru a se
ur#a p(n+ la um+rul st(ng% de unde marginea ei% 'orm(nd un nod% /i
at(rna /n .os #u mii de #ute artisti# aran.ate ,i se termina printr-un ,ir de
#iu#uri% #are se mi,#au /n #1ipul #el mai gra)ios Pe tot #1enarul% #a ,i pe
$eg1eaz+ Cer&erul
'ondul a#estei mantii% s#(nteiau nenum+rate stele% iar /n mi.lo#ul lor% o
lun+ plin+ arun#a o $ie ,i str+lu#itoare lumin+ =e asemenea% pe /ntregul
#1enar al a#estei mantii '+r+ pere#1e se $edea &rodat+ ,i o g1irland+ #are
reprezenta tot 'elul de 'ru#te ,i de 'lori Pe l(ng+ a#easta% zei)a )inea /n
m(inile sale mai multe sim&oluri 'oarte deose&ite unele de altele- /n
dreapta a$ea un sistru de aram+ a #+rui lam+ su&)ire ,i /n#o$oiat+% /n
'orma unui #entiron% era str+puns+ de trei mi#i $ergi de o)el #are%
s#uturate de &ra)ul s+u de trei ori /n ,ir% d+deau un sunet as#u)it =in
m(na st(ng+ /i at(rna un mi# $as /n 'orm+ de #or+&ioar+% pe toarta
#+ruia% /n partea #ea mai din a'ar+ a ei% se ridi#a un ,arpe #u #apul /n sus
,i #u g(tul e*trem de um'lat =i$inele sale pi#ioare era /n#+l)ate #u
sandale /mpletite din 'runze de palmier% ar&orele &iruin)ei
Ar+t(ndu-mi-se /ntr-o ast'el de splendoare ,i r+sp(ndind #ele mai
alese par'umuri ale Ara&iei% ea &ine$oi s+-mi spun+ urm+toarele #u$inte-
F Iat+% Lu#ius% mi,#at+ de rug+#iunile tale% am $enit eu% @atura%
mama tuturor lu#rurilor% st+p(na elementelor% iz$orul ,i /n#eputul
$ea#urilor% di$initatea #ea mai mare% regina manilor% #ea dint(i /ntre
lo#uitorii #erului Eu sunt a#eea #are #(rmuies# dup+ $oia mea
luminoasele /n+l)imi ale #erului% $(nturile s+n+toase ale m+rii% .alni#a
t+#ere a In'ernului Putere uni#+% sunt sl+$it+ de /ntregul uni$ers su& mai
multe 'orme% #u $ariate #eremonii religioase% #u mii de 'elurite nume
6rigienii% primii n+s#u)i pe p+m(nt% m+ numes# zei)a din Pesinunt
1
,i
mama zeilorH atenienii de &a,tin+ m+ numes# 5iner$a Ce#ropiana
2
H
#iprienii% #are plutes# pe $aluri% Jenus din Pa'osH #retanii is#usi)i /n
arun#area s+ge)ilor% =iana =i#t2nna
D
H si#ilienii% #are $or&es# trei lim&i
4
%
Proserpina StigianaH lo#uitorii din Eleusis m+ numes# Ceres A#taeana
5
H
unii m+ numes# Iunona% al)ii 8ellonaH unii !e#ate% al)ii @emesis
O1amnusia
3
=ar a#eia #are sunt primii lumina)i de razele di$ine ale
Soarelui% #(nd /n#epe s+ r+sar+% ,i ultimii #(nd ele se aplea#+ spre
1
Ira, situat /n :alatia% aproape de muntele =ind2mus% de$enit #ele&ru datorit+
#ultului zei)ei Ci&ele
2
Ce#rops a 'ost #el mai $e#1i rege al Ati#ii% sosit din Egipt pentru a 'unda
#itadela Atenei
3
A#est epitet al zei)ei $(n+torii pro$enea de la un munte din Creta
4
Al+turi de lim&a lor na)ional+% lo#alni#ii 'oloseau lim&a elin+% introdus+ de
a,ez+rile gre#e,ti /n Si#ilia ,i deopotri$+ lim&a latin+% dup+ #e insula a tre#ut
su& domina)ie roman+

=e la A#tae 0 str+$e#1e denumire a Ati#ii- atenienii erau a#taeeni


!
=in O1amnunt% t(rg din nordul Ati#ii #are /,i datora #ele&ritatea unui templu
/n#1inat zei)ei drept+)ii ,i r+z&un+rii% unde @emesis a$ea o statuie
orizont% lo#uitorii #elor dou+ Etiopii ,i egiptenii #ei puterni#i prin
str+$e#1ea lor ,tiin)+% numai ei m+ #instes# #u slu.&ele s'inte ,i
/n#1in+#iunile #e mi se #u$in% numai ei m+ numes# #u ade$+ratul meu
nume de regina Isis Eu $in la tine% mi,#at+ de nenoro#irile tale% $in
&ine$oitoare ,i prielni#+ >terge-)i a#um la#rimile% /n#eteaz+ a te mai
t(ngui% alung+ triste)ea% #+#i /n #ur(nd% prin $oin)a mea% $a str+lu#i
pentru tine ziua m(ntuirii 6ii de#i 'oarte atent la #eea #e-)i $oi porun#i-
Kiua #are se $a na,te din a#east+ noapte% de #(nd e*ist+ lumea a 'ost
/n#1inat+ #ultului meu ?n a#east+ zi% #(nd 'urtunile iernii se potoles#%
#(nd $alurile z&u#iumatei m+ri se lini,tes#% #(nd /n s'(r,it marea de$ine
na$iga&il+% preo)ii mei /mi /n#1in+ o na$+ #are n-a spinte#at /n#+
$alurile m+rii% $oind s+ arate ast'el #+ pun #omer)ul maritim su&
o#rotirea mea A#east+ s+r&+toare $a tre&ui s-o a,tep)i '+r+ ni#io
/ngri.orare% lipsit de ori#e g(nduri pro'ane C+#i% dup+ /ndemnul meu%
marele preot $a purta /n m(na dreapt+% /n timpul m+re)ului alai% o
#oroan+ de tranda'iri legat+ de sistrul s+u A,adar% '+r+ ,o$+ire%
des#1ide-)i drum prin mul)ime ,i urmeaz+ $oios ,i #u deplin+ /n#redere
/n mine pro#esiunea mea 9e $ei apropia /n#et de preot% apoi% #a ,i #um
ai $oi s+-i s+ru)i m(na% $ei smulge tranda'irii #u &uzele% ,i #1iar /n #lipa
a#eea te $ei $edea s#+pat de pielea a#estui dezgust+tor animal pe #are-l
ur+s# de at(ta timp S+ nu-)i 'ie team+ #+ $reuna din porun#ile mele e
greu de /ndeplinitH #1iar /n a#east+ #lip+% #(nd $in la tine ,i m+ a'lu /n
'a)a ta% eu% ar+t /n $is preotului meu #e mai r+m(ne de '+#ut ,i-i dau
/ndrum+rile de #u$iin)+ =in porun#a mea% str(nsele r(nduri ale mul)imii
se $or da la o parte din #alea ta% ,i /n mi.lo#ul a#estui s+r&+tores#
spe#ta#ol% nimeni nu se $a uita #u s#(r&+ la 1idoasa ta 'igur+% nimeni /n
'a)a nea,teptatei tale metamor'oze nu-,i $a /ng+dui re'le*iuni
r+ut+#ioase ,i nu se $a g(ndi s+ te a#uze
=ar mai /nainte de toate% adu-)i aminte 0 ,i a#est g(nd s+ 'ie pe $e#i
/ntip+rit /n ad(n#ul inimii tale 0 #+ mi-ai r+mas o&ligat pentru tot restul
$ie)ii% p(n+ la ultima-)i su'lare C+#i nu e nedrept s+ r+m(i dator pentru
toat+ $ia)a #e-o mai ai de tr+it a#eleia prin a #+rei &un+tate )i-ai luat
lo#ul printre oameni =e alt'el% tu $ei tr+i 'eri#it% $ei tr+i plin de glorie
su& o#rotirea meaH ,i #(nd% /mplinind anii destinului t+u% te $ei #o&or/ /n
In'ern% #1iar ,i a#olo% /n a#east+ emis'er+ su&teran+% m+ $ei $edea
str+lu#ind /n mi.lo#ul nop)ii A#1eronului% st+p(n+ a&solut+ peste #ele
mai retrase #ol)uri ale Sti*ului ,i tu /nsu)i% lo#uitor al C(mpiilor Elisee
1
%
1
Su&p+m(ntean+ regiune unde a.ungeau dup+ moarte um&rele $irtuo,ilor%
legendar lo#a, al su'letelor #are au #unos#ut 'eri#irea postum+
$ei #ontinua s+ adori '+r+ /n#etare pe prote#toarea ta =ar da#+% printr-o
#redin)+ 'ier&inte% prin p+zirea #u s'in)enie a #ultului meu ,i printr-o
nep(ng+rit+ #astitate /)i $ei 'i #(,tigat &un+$oin)a mea% $ei ,ti #+ numai
eu am puterea s+-)i prelunges# $ia)a peste limita 1ot+r(t+ de destinG
Ast'el se termin+ $enera&ilul ora#ol ,i zei)a atotputerni#+ pieri din
o#1ii mei 9rezindu-m+ imediat din somn% m-am s#ulat z+p+#it de
spaim+ ,i de &u#urie% ,i tot numai o ap+ Ad(n# mi,#at de apari)ia at(t de
#lar+ a puterni#ei di$init+)i% m+ stropes# #u ap+ de mare ,i% preo#upat
numai de supremele ei porun#i ,i s'aturi% mi le tre# pe r(nd prin minte
?n #ur(nd% alung(nd ad(n#ul /ntuneri# al nop)ii% soarele se ridi#+ ,i
poleie,te tot orizontul >i iat+ #+ din toate p+r)ile% #u o gra&+ religioas+
,i #u ade$+rat trium'al+% o imens+ mul)ime umple toate pie)ele pu&li#e
1

?n a'ar+ de &u#uria de #are eram p+truns% mi se p+rea #+ /ntreaga 'ire e
#uprins+ de o $oio,ie at(t de mare% /n#(t sim)eam #um 'eri#irea se
r+sp(nde,te p(n+ ,i asupra animalelor% /n .urul #aselor ,i #1iar /n aer
?ng1e)ului din noaptea tre#ut+% /mpotri$a ori#+ror a,tept+ri% /i urmase o
zi pl+#ut+H p+s+rile #(nt+toare% /n$eselite de #alda su'lare a prim+$erii%
d+deau #on#erte pl+#ute ,i #u sua$ele lor melodii o 'erme#au pe mama
astrelor ,i str+&una $ea#urilor% pe st+p(na /ntregului uni$ers Ar&orii
#1iar% ,i #ei #are se $or /ngreuia de rod /m&el,ugat% ,i #ei #are se
mul)umes# s+ dea numai um&r+ ,i sunt neroditori% ren+,teau la su'larea
Austrului
2
,i% /m&r+#(ndu-se #u mugurii 'runzelor noi% la #ea mai u,oar+
mi,#are% produ#eau un ,uierat pl+#ut Juietul asurzitor al 'urtunilor se
potolise% #lo#otirea 'urioas+ a m+rii /n#etase ,i $alurile sp+lau domol
)+rmul ?n s'(r,it #erul% #ur+)at de $+lul s+u de #ea)+% de$enise at(t de pur
,i de luminos% /n#(t te or&ea #u propria lui str+lu#ire
Pe nesim)ite% premerg+torii impun+torului #ortegiu /n#epur+ s+ se
pun+ /n mi,#are% #ete 'oarte 'rumos ,i 'elurit #ostumate dup+ gustul ,i
dorin)ele 'ie#+ruia Unul /n#ins #u un #entiron /n#1ipuia un soldat% altul%
/m&r+#at #u o tog+ s#urt+% /narmat #u o sa&ie /n#o$oiat+ ,i #u )+poaie%
/n'+)i,a un $(n+tor Un altul% /n #onduri polei)i% #u o ro#1ie de m+tase ,i
#u tot 'elul de giu$aeri#ale pre)ioase% #u un p+r 'als pe #ap% #u mersul
t+r+g+nat% maimu)+rea o 'emeie 5ai /n#olo% altul% #u gam&ele /n'+,urate
/n .am&iere% stra,ni# /narmat #u s#ut% #oi' ,i sa&ie% ai 'i #rezut #+ iese
dintr-o aren+ de gladiatori Pre#edat de 'as#e ,i /m&r+#at /n purpur+%
unul parodia un magistrat% altul #u manta% &aston% sandale ,i o lung+
&ar&+ de )ap /n'+)i,a un 'iloso' Unul #u 'elurite trestii unse #u ulei
1
S+r&+toarea Isidei se #ele&ra la 5 martie
2
J(nt #+ldu) de sud
/n#1ipuia un p+s+rar% altul #u undi)a% un pes#ar Am $+zut ,i o ursoai#+
/m&l(nzit+ plim&at+ /ntr-un .e)% g+tit+ #a o doamn+ de neam mare% ,i o
maimu)+ #u o s#u'ie &rodat+ pe #ap% /ntr-o 'ust+ 'rigian+ de #uloarea
,o'ranului% #are% )in(nd /n m(n+ o #up+ de aur% /n'+)i,a pe p+storul
:animedeH /n s'(r,it% un m+gar #u o pere#1e de aripi lipite /n spinare%
al+turi de #are mergea un &+tr(n neputin#ios ,i /n &+taie de .o# pe
am(ndoi i-ai 'i putut numi 'oarte &ine Pegas ,i 8elero'on% at(t erau de
#arag1io,i unul l(ng+ altul
1

?n mi.lo#ul a#estor $esele pro#esiuni ale poporului #are umpleau


pretutindeni str+zile% alaiul spe#ial al zei)ei o#rotitoare se pusese /n
mi,#are 6emei /m&r+#ate /n ro#1ii al&e% /n#ununate #u 'lori de
prim+$ar+ ,i purt(nd #u &u#urie di'eritele atri&ute ale zei)ei% pres+rau #u
petale% pe #are le s#oteau din s(n% drumul pe unde /nainta alaiul s'(nt
Altele a$eau at(rnate /n spinare oglinzi str+lu#itoare% /ntoarse spre zei)+%
pentru #a ea s+ poat+ $edea supunerea ,i respe#tul mul)imii #e $enea /n
urma ei
2
Unele )ineau /n m(n+ piepteni de 'ilde, ,i% prin mi,#area
&ra)elor% prin /ndoirea degetelor% se pre'+#eau #+ piapt+n+ ,i aran.eaz+
p+rul zei)ei lor
D
?n s'(r,it% altele% $+rs(nd pi#+tur+ #u pi#+tur+ dintr-un
&alsam pre)ios ,i pl+#ut ,i din mii de alte par'umuri% stropeau str+zile #u
ele ?n a'ar+ de a#estea% o numeroas+ mul)ime de am&ele se*e purta
'elinare% tor)e% lum(n+ri ,i alte 'eluri de lumini% pentru a-,i 'a#e ast'el
'a$ora&il+ pe zei)a astrelor #ere,ti Apoi% or#1estre deli#ioase% 'luiere ,i
'laute% '+#eau s+ r+sune #ele mai dul#i melodii ?n urm+% $enea un
admira&il #or% 'ormat din #ei mai distin,i tineri% /m&r+#a)i /n 1aine de
s+r&+toare% al&e #a z+pada% #are% r+spunz(ndu-,i unii altora% #(ntau un
pl+#ut imn #ompus /mpreun+ #u muzi#a de un poet talentat% su&
inspira)ia &ine$oitoare a Camenelor
4
% /n #are din #(nd /n #(nd% se
repetau preludiile #e se #(ntau /nainte de sa#ri'i#iile mai solemne
Jeneau apoi 'lauti,ti #onsa#ra)i marelui Serapis
5
% #are% din 'lautul lor
1
A#east+ mas#arad+% ap+rut+ /n leg+tur+ #u $reun $e#1i o&i#ei religios% a$ea
lo# #u o#azia s+r&+torii Isidei% dar nu '+#ea parte integrant+ din ea
2
Lo#ul zei)ei era /n mi.lo#ul pro#esiunii Ea $edea dire#t prima parte a
#ortegiului% #are o pre#eda% iar /n oglinzile purtate /n spate de #redin#io,ii s+i%
partea #are $enea /n urm+
3
Sigur #+ a#east+ mi,#are o '+#eau deasupra propriului lor p+r
4
@im'e ale iz$oarelor% /nzestrate #u darul pro'e)iei ,i identi'i#ate #u 5uzele

La egipteni% Serapis% Apis ,i Isiris erau una ,i a#eea,i persoan+ #are /nsuma
to)i zeii% dup+ #um Isis /nsuma toate zei)ele Serapis% pe #are per,ii /l adorau su&
numele de 5it1ra% Soarele% era 'iin)a suprem+
)inut orizontal pe &uze ,i apropiat de ure#1ea dreapt+% #(ntau di'erite
melodii o&i,nuite /n #ultul ,i templul a#estui zeu% '+r+ s+ mai num+r
slu.&a,ii #are strigau mul)imii s+ lase drum li&er s'intelor i#oane
?n urm+% se re$+rsau #a un pu1oi mul)imile ini)iate /n di$inele
mistere- &+r&a)i ,i 'emei% de ori#e #ondi)ie% de ori#e $(rst+% /m&r+#a)i /n
1alate lungi de /n de o al&ime or&itoare 6emeile purtau un $oal
str+$eziu peste p+rul lor par'umat% &+r&a)ii a$eau #apul #omplet ras%
'oarte lu#ios /n #re,tet Ei erau astrele terestre ale su&limei religii ,i din
sistrele lor de aram+% de argint sau #1iar de aur% s#oteau un sunet #lar%
melodios
Preo)ii #ultului% a#ei mari ponti'i% /m&r+#a)i /n $e,minte al&e de /n%
#are le a#opereau pieptul% str(nse /n talie ,i #o&or(nd p(n+ la #+l#(ie%
purtau semnele distin#ti$e ale #elor mai puterni#e di$init+)i
1
Primul din
ei )inea o lamp+
2
#are r+sp(ndea o lumin+ 'oarte $ie #e nu sem+na delo#
#u a#elea #are lumineaz+ seara ospe)ele noastre- era o &ar#+ de aur% #are%
din mi.lo#ul ei% unde era mai larg+% arun#a o 'la#+r+ e*trem de puterni#+
Al doilea era /m&r+#at la 'el% dar )inea /n m(inile sale unul din #ele dou+
altare numite /n mod #iudat Aa.utoareleB% din #auza pro$iden)ei
a.ut+toare a marii ,i no&ilei zei)e Un al treilea mergea ridi#(nd /n aer o
ramur+ de palmier #u 'runzele din aur artisti# lu#rat% pre#um ,i #adu#eul
lui 5er#ur Al patrulea ar+ta sim&olul drept+)ii
D
/n'+)i,at printr-o m(n+
st(ng+ #u palma des#1is+% #are de la natur+ 'iind mai /n#eat+% mai pu)in
/ndem(nati#+ ,i mai pu)in energi#+% pare mai potri$it+ de#(t dreapta s+
reprezinte dreptatea El purta un mi# $as de aur rotun.it /n 'orm+ de
mamel+
4
#u #are '+#ea li&a)iuni de lapte Al #in#ilea )inea /n m(n+ o
$(ntur+toare de aur% plin+ de r+murele din a#ela,i metalH /n s'(r,it% al
,aselea du#ea o am'or+
?ndat+ dup+ a#e,tia au ap+rut zeii #are &ine$oiau s+ mearg+ pe
pi#ioare omene,ti Primul% ori&il la $edere% era #urierul Cerului ,i al
In'ernului% #u% 'a)a #(nd /ntune#at+% #(nd str+lu#itoare
5
El /,i /n+l)a
1
Serapis ,i Isis% st+p(nii m+rii ,i ai luminii #ere,ti =e a#eea lampa a$ea 'orma
unei &+r#i
2
La egipteni% lampa sau lum(narea era un sim&ol religios I purtau /n semn de
doliu din #lipa #(nd Isiris se r+t+#ise
3
Isis era adesea asimilat+ #u 8re"tatea$ personi'i#at+ ,i di$inizat+
4
Ca sim&ol al 'e#undit+)ii naturii

=up+ #um /,i /ndeplinea 'un#)iile /n In'ern% sau /n Ilimp E $or&a de Anu&is%
di$initatea egiptean+ adorat+ su& 'orma unui #(ine Anu&is 'usese asimilat #u
5er#ur ,i-i p+strase #adu#eul% insigna prista$ilor
tru'a, #apu-i de #(ine% /n m(na st(ng+ )inea un #adu#eu ,i #u dreapta
agita o ramur+ $erde de palmier Imediat dup+ el $enea o $a#+ ridi#at+
pe pi#ioarele dinapoi% em&lem+ a 'ertilit+)ii /n'+)i,(nd-o pe zei)a
atotprodu#+toare Ea se spri.inea de umerii unuia din 'eri#i)ii preo)i #are
/nainta #u un mers plin de demnitate Un altul du#ea un #o, /n #are erau
/n#1ise misterele% #are as#undeau tuturor pri$irilor tainele su&limei
religii Altul purta pe s(nul s+u prea'eri#it imaginea $redni#+ de respe#t
a atotputerni#ei di$init+)i% imagine #are n-a$ea 'orma $reunui patruped
domesti#% ni#i a unei p+s+ri% ni#i a unui animal s+l&ati#% ni#i #1iar a unui
om =ar printr-o ingenioas+ n+s#o#ire% a #+rei noutate #1iar o '+#ea
$enera&il+% sim&ol ine*prima&il al misterului deplin #are tre&uia s+
/n$+luie a#east+ no&il+ religie% ea se prezenta su& 'orma unei mi#i urne
1
de aur s#(nteietor% s#ulptat+ #u #ea mai mare art+% #u 'undul 'oarte &ine
rotun.it ,i pe dina'ar+ /n#+r#at+ #u minunate 1ierogli'e egiptene
Iri'i#iul ei% pu)in /nalt% se prelungea /ntr-o parte printr-un #io# lung sau
,+n)ule)% iar de #ealalt+ parte era 'i*at+ o toart+ mult ar#uit+% deasupra
#+reia se ridi#a% /n#ol+#indu-se% un ,arpe #u g(tul solzos% um'lat ,i
$+rgat
=ar iat+ #+ ora a.utorului '+g+duit de puterni#a ,i &ine$oitoarea zei)+
se apropie% destinul a$ea de#i s+ se /mplineas#+ ?ntr-ade$+r% marele
preot #are )inea /n m(na sa m(ntuirea mea% /nainta /m&r+#at #1iar a,a
#um mi-l des#risese ora#olul di$in% purt(nd /n m(na dreapt+ un sistru
pentru zei)+ ,i o #oroan+ pentru mine% o #oroan+ pe deplin #u$enit+% .ur
pe !er#ule% #+#i dup+ at(tea ,i at(t de mari /n#er#+ri su'erite% dup+
at(tea prime.dii /n'runtate% puteam% /n s'(r,it% gra)ie #elei mai mari
dintre zei)e% s+ ies &iruitor din lupta mea #u nemilosul =estin =e,i eram
p+truns de o nea,teptat+ &u#urie% totu,i nu m-am repezit #a un ne&un%
tem(ndu-m+ &ine/n)eles #a n+$ala nepre$+zut+ a unui patruped s+ nu
tul&ure lini,tita ordine a pro#esiunii religioase Am /naintat de#i #u un
pas gra$ ,i lini,tit% stre#ur(ndu-m+ pu)in #(te pu)in prin mul)imea #are
de alt'el se d+dea la o parte din drumul meu% desigur su& inspira)ia
zei)ei
=ar ponti'ul% pre$enit de ora#olul din noaptea tre#ut+% dup+ #um mi-a
'ost u,or s-o re#unos#% se opri deodat+% admir(nd #u #e repezi#iune totul
se potri$ea #u porun#ile #e le primise ,i% /ntinz(nd m(na #el dint(i% /mi
duse la gur+ #oroana pe #are o )inea Atun#i% tremur(nd de emo)ie ,i #u
1
Se pare #+ prin a#east+ urn+% /n#+r#at+ #u 'iguri 1ierogli'i#e% egiptenii au $oit
s+ arate re$+rs+rile sau #re,terile @ilului% pe #are-l so#oteau &ine'+#+torul lor ?n
tot #azul% a#east+ urn+ e o 'oarte #iudat+ imagine a unei di$init+)i
inima &+t(ndu-mi puterni#% am apu#at #u l+#omie a#east+ #oroan+ /n
#are str+lu#eau minuna)i tranda'iri ,i am /ng1i)it-o #u #ea mai mare
l+#omie% ner+&d+tor s+ $+d /mplinindu-se promisiunea
=i$ina promisiune nu m+ /n,elase ?ntr-o #lip+ m+ $+d s#+pat de
1idoasa mea /n'+)i,are de animal de r(nd 5ai /nt(i /mi #ade p+rul a#ela
aspru% apoi pielea #ea groas+ mi se su&)iaz+% p(nte#ele um'lat mi se
mi#,oreaz+% #opitele iau 'orma pi#ioarelor #are se termin+ #u degete%
m(inile nu-mi mai sunt pi#ioare ,i se ridi#+ /n sus spre a-,i relua
'un#)iunile lor superioare% g(tul #el lung mi se s#urteaz+% 'a)a ,i #apul mi
se rotun.es#% lungile-mi ure#1i /,i reiau mi#imea lor de mai-nainte% din)ii
enormi #a ni,te &olo$ani se mi#,oreaz+ #a a#ei ai omului% ,i mai ales
#oada% #oada #are mai /nainte m+ '+#ea s+ su'+r at(t de mult% disp+ru
'+r+ s+ lase ni#io urm+ 5ul)imea r+m(ne uimit+% #redin#io,ii prosl+$es#
puterea at(t de e$ident+ a di$init+)iU a#east+ minune at(t de str+lu#it+%
#um se /nt(mpl+ numai noaptea /n $is% ,i u,urin)a #u #are s-a s+$(r,it
metamor'oza% ,i to)i /ntr-un singur glas% #u m(inile ridi#ate spre #er%
ade$eres# str+lu#ita &ine'a#ere a zei)ei
Eu% /ns+% /n#remenit de spaim+% #a ,i #um su'letul meu n-a putut
#uprinde o &u#urie at(t de nea,teptat+ ,i de mare% am r+mas pironit
lo#ului '+r+ s+ pot s#oate o $or&+ @u ,tiam #e tre&uia s+ spun mai /nt(i%
#um s+-mi /n#ep mai &ine #u$(ntarea% nu ,tiam #e $or&e ar 'i de un mai
'eri#it augur% a#um #(nd /mi re$enise graiul% /n s'(r,it #u #e rugi tre&uia
s+ ar+t unei zei)e a,a de mari /ntreaga mea re#uno,tin)+ Preotul /nsu,i%
de,i era /n,tiin)at de zei)+ de toate nenoro#irile mele% de la /n#eputul lor%
r+mase totu,i zguduit de a#east+ mare minune ,i /n #ur(nd% printr-un
gest e*presi$% '+#u un semn din #ap s+ mi se dea un $e,m(nt din p(nz+
de /n% #a s+ m+ a#op+r% #+#i din #lipa #(nd p+r+sisem &lestemata piele de
m+gar% str(ng(ndu-mi mereu #oapsele ,i /n#ru#i,(ndu-mi mereu ru,inat
m(inile% m+ a#opeream% at(t #(t /i era #u putin)+ unui om despuiat% #u
a#el $+l natural Atun#i% unul din #ortegiul #redin#io,ilor /,i s#oase
repede prima 1ain+ de pe el ,i mi-o arun#+ #u /ndem(nare pe umeri
Lu#rul a#esta odat+ '+#ut% marele preot% pri$indu-m+ ad(n# impresionat%
dar #u o 'a)+ $esel+ ,i o e*presie supraomeneas#+% /mi $or&i /n #1ipul
urm+tor-
F =up+ at(t de multe ,i 'elurite /n#er#+ri% dup+ at(tea lo$ituri grele
ale Soartei% dup+ toate /ngrozitoarele 'urtuni #are te-au arun#at /n#oa#e
,i /n#olo% /n s'(r,it% Lu#ius% ai a.uns /n portul Idi1nei ,i la altarul
/ndur+rii
1
G @i#i na,terea ta% ni#i /nalta-)i pozi)ie so#ial+% ni#i #1iar
a#east+ /n$+)+tur+ prin #are te distingi nu )i-au 'ost de ni#iun 'olos% #+#i
pornind pe drumul alune#os al unei tinere)i /n'l+#+rate ,i arun#(ndu-te /n
pl+#eri nedemne de un om li&er% ai pl+tit s#ump o #uriozitate 'atal+ =ar
/n s'(r,it% oar&a Soart+% urm+rindu-te #u #ele mai groazni#e prime.dii%
te-a #ondus% '+r+ s+ $rea ,i prin #1iar impre$izi&ila ei r+utate% la a#east+
s'(nt+ 'eri#ire =u#+-se a#um aiurea% s+-,i dezl+n)uie 'uria ,i s+ #aute o
alt+ $i#tim+ pentru nemiloasa ei #ruzime% #+#i a#eia a #+ror $ia)+ o ap+r+
puterni#a zei)+% lu(ndu-i /n ser$i#iul s+u% nu mai sunt e*pu,i
du,m+noaselor lo$ituri ale Soartei Iare a#ei t(l1ari% a#ele 'iare
s+l&ati#e% a#ea s#la$ie% a#ele drumuri grele% /ntorto#1eate ,i $e,ni#
&+tute% a#ea zilni#+ team+ de moarte% /n s'(r,it toate a#este ne#azuri%
dus-au ele la )inta urm+rit+ de o Soart+ nemiloas+E @uG 6iind#+ a#um tu
e,ti luat su& o#rotirea unei Soarte #are $ede totul limpede /n $iitor
2
,i
lumineaz+ #1iar pe #eilal)i zei #u str+lu#irea luminii sale Ia% de#i% de a#i
/nainte o 'a)+ mai $esel+% mai potri$it+ #u al&imea $e,m(ntului t+u% ,i
/nso)e,te #u pas trium'al alaiul zei)ei #are te-a sal$at S+ $ad+ nelegiui)ii%
s+ $ad+ ,i s+ re#unoas#+ r+t+#irea lor Pri$eas#+-l pe Lu#ius% #are a
s#+pat de su'erin)ele lui de mai /nainte ,i #are% &u#ur(ndu-se de o#rotirea
mamei Isis% /,i &iruie propria lui Soart+ 9otu,i% #a s+ 'ii mai /n siguran)+
,i mai &ine ap+rat% /nroleaz+-te /n s'(nta noastr+ armat+ a,a #um noaptea
tre#ut+ ai 'ost #1emat s+ depui .ur+m(nt Consa#r+-te de a#um /nainte
#ultului religiei noastre ,i su'er+ de &un+$oie .ugul a#estui sa#erdo)iu%
#+#i numai #(nd $ei 'i /n#eput s+ slu.e,ti zei)ei% $ei sim)i mai mult
'arme#ul li&ert+)ii taleG
Ast'el $or&i #u#erni#ul ponti' ,i% g('(ind ,i o&osit de inspira)ie% t+#u
?ndat+% ameste#(ndu-m+ /n mul)imea #redin#io,ilor% urmai #ortegiul
s'(nt =ar eram o&ser$at ,i re#unos#ut de tot ora,ul 6ie#are m+ ar+ta #u
degetul ,i #u semne '+#ute din #ap% toat+ lumea $or&ea de mine- AIat+-l
pe a#ela% se spunea% #+ruia augusta ,i atotputerni#a zei)+ i-a redat ast+zi
/n'+)i,area de om 6eri#it desigur% de trei ori 'eri#it muritor% #are prin
ino#en)a ,i #ur+)ia $ie)ii lui de mai /nainte a meritat de la #er o o#rotire
a,a de str+lu#it+% /n#(t ren+s#ut% #a s+ zi# a,a% a 'ost numaide#(t
#onsa#rat #a slu.itor al s'intei religiiGB
?n mi.lo#ul a#estor #on$or&iri ,i al $oioaselor ,i zgomotoaselor
#eremonii% ne apropiam pe nesim)ite de )+rmul m+rii ,i /n s'(r,it am
1
Preotul /n#ear#+ s+ dea un sens sim&oli# metamor'oz+rii lui Lu#ius% #a
/n#eputul unei $ie)i noi 5ira#olul putea spori #redin)a /n Isis a mul)imii
2
Unul din numele Isidei este Isis 6ye ) soarta
a.uns #1iar /n lo#ul unde petre#usem noaptea pre#edent+ su& /n'+)i,area
de m+gar A#olo% /ndat+ #e imaginile zeilor au 'ost a,ezate dup+ datin+%
marele preot s-a apropiat de o na$+ 'oarte artisti# #onstruit+ ,i de .ur-
/mpre.ur /mpestri)at+ #u minunate pi#turi egiptene% a puri'i#at-o dup+
r(nduiala s'(nt+ #u o tor)+ aprins+% #u un ou ,i #u pu#ioas+ ,i% rostind #u
nepri1+nita lui gur+ #ele mai solemne rug+#iuni% i-a dat un nume ,i a
/n#1inat-o zei)ei Pe p(nza al&+ a a#estei 'eri#ite #or+&ii se ar+ta% /n
#u$inte &rodate% #+ era un dar o'erit pentru prielni#a na$iga)ie a noilor
transporturi @umaide#(t se /n+l)+ #atargul% #are era un pin /ntreg% &ine
rotun.it% /nalt ,i str+lu#itor% #u o plat'orm+ deose&it de 'rumoas+ /n .urul
lui- la pup+ se /n#o$oia un g(t de le&+d+
1
% /m&r+#at /n 'oi su&)iri de aur
#are s#(nteia% iar talpa #or+&iei% /n /ntregime lu#rat+ din lemn de tuia%
per'e#t lustruit% era de o 'rumuse)e s#lipitoare ?n #ur(nd% to)i #ei de 'a)+%
at(t pro'ani #(t ,i ini)ia)i% aduser+ pe /ntre#ute $(ntur+tori /n#+r#ate #u
aromate ,i #u alte o'rande de tot 'elul ,i un 'el de 'iertur+% din lapte ,i
'+in+% '+#ur+ li&a)iuni pe $aluri% p(n+ /n momentul #(nd $asul /n#+r#at
#u nenum+rate daruri ,i 'eri#ite prinoase 'u desprins din odgoanele #are-
l )ineau legat de an#or+ ,i% mul)umit+ unui $(nt lini,tit ,i prielni#% a.unse
/n largul m+rii >i #(nd a&ia se mai $edea /n zare #a un pun#t nedeslu,it%
purt+torii o&ie#telor s'inte% /n#+r#(ndu-se din nou #u em&lemele pe #are
le aduseser+% '+#ur+ $oio,i #alea /ntoars+ spre templu #u a#ela,i str+lu#it
#eremonial #a ,i la sosire
?ndat+ #e am a.uns la templu% marele preot% #ei #are purtau imaginile
s'inte ,i $e#1ii ini)ia)i /n $enera&ilele mistere% au intrat /n san#tuarul
zei)ei ,i au depus% dup+ r(nduial+% a#este #1ipuri #are p+reau #+ respir+
Apoi% unul din ei% pe #are to)i /l numeau S#ri&ul% st(nd /n pi#ioare /n 'a)a
u,ii% #1em+% #a la o adunare% tagma pasto'orilor
2
% #+#i a,a se nume,te
a#est s'(nt #olegiu% apoi% ur#(ndu-se /ntr-un am$on /nalt% a #itit dintr-o
#arte #u glas tare% rug+#iuni pentru m+ritul /mp+rat% pentru senat% pentru
#a$aleri% pentru /ntreg poporul roman% pentru na$igatori ,i pentru
#or+&iile #are r+t+#es# pe mare% pentru 'eri#irea tuturor #elor #e
al#+tuies# imperiul nostru ,i s'(r,i% rostind /n gre#e,te 'ormula o&i,nuit+-
1
5arinarii anti#i denumeau ceniscus e*tremitatea pupei /n 'orm+ de g(t de
g(s#+% e*presie 'olosit nu numai de Apuleius% #i ,i de #ontemporanul s+u
Lu#ian din Samosata (%storie adevrat.$ II% 41"
2
A,a erau numi)i preo)ii egipteni #are purtau #1ipurile zei)ei Isis ,i ale altor zei%
/n ni,te ra#le sau temple portati$e% #on)in(nd statui de di$init+)i (/n elen+
"astos*.
AS+ se slo&oad+ #or+&iile
D
B A#este #u$inte /nsemnau #+ sa#ri'i#iul era
primit% dup+ #um a do$edit-o mul)imea #redin#io,ilor% #are imediat a
iz&u#nit /n strig+te de &u#urie =up+ a#eea% #et+)enii% nespus de 'eri#i)i%
adu#(nd ramuri $erzi de m+slin% #rengi de rozmarin ,i #oroni)e de 'lori%
le-au depus /naintea statuii de argint a zei)ei% #are era a,ezat+ pe o
estrad+ ,i% dup+ #e i-au s+rutat pi#ioarele% s-au retras la #asele lor Cu
toate a#estea% pe mine nu m+ l+sa inima s+ m+ /ndep+rtez de lo#ul a#ela
ni#i #(t latul unei ung1ii ,i% #u pri$irile a)intite pe #1ipul zei)ei% m+
g(ndeam la nenoro#irile mele tre#ute
=ar /naripata 6aim+% '+r+ s+-,i 'i /n#etinit o #lip+ u,orul ei z&or%
tr(m&i)ase pretutindeni% /n patria mea% at(t &ine'a#erea $redni#+ de sla$+
a zei)ei #(t ,i nemaipomenitul meu noro# ?n #ur(nd% prietenii mei%
ser$itorii ,i rudele #ele mai apropiate% p+r+sir+ doliul pe #are-l luaser+
din #auza 'alsului z$on al mor)ii mele ,i% plini de o nea,teptat+ &u#urie%
$enir+ /n gra&+% /n#+r#a)i #u di'erite daruri% #a s+ se /n#redin)eze de
mira#uloasa-mi /n$iere ,i de /ntoar#erea mea din In'ern Eu /nsumi%
/n#(ntat de sosirea lor% pe #are n-o mai n+d+.duiam% am 'ost nespus de
impresionat de dragostea #u #are-mi o'ereau at(tea lu#ruri% #+#i ei
a$useser+ gri.+ s+-mi adu#+ din &el,ug tot #e-mi tre&uia pentru a 'a#e
'a)+ traiului ,i #1eltuielilor mele
=up+ #e am $or&it #u ei potri$it #u situa)ia #e 'ie#are o a$ea pe l(ng+
mine ,i le-am po$estit tre#utele-mi nenoro#iri ,i &u#uria prezent+% m-am
/ntors din nou /n 'a)a zei)ei 5i-am /n#1iriat o #amer+ /n in#inta
templului ,i mi-am statorni#it $remelni# a#olo pena)ii Asistam la
slu.&ele s'inte #are nu se o'i#iau /n pu&li#% tr+iam /n nedesp+r)ita
to$+r+,ie a preo)ilor ,i eram un 'er$ent adorator al marii zei)e% de #are
nu m+ dezlipeam @u era o singur+ noapte% o singur+ #lip+ de odi1n+ /n
#are s+ nu 'iu lipsit de apari)ia ,i de /ndemnurile sale Ea /,i ar+tase
$oin)a de mai multe ori ,i% #um eram de mult+ $reme destinat #ultului ei%
/mi porun#ea #a #el pu)in a#um s+ m+ ini)iez =ar eu% de,i o doream din
toat+ puterea $oin)ei mele% totu,i eram re)inut de o team+ religioas+% #+#i
/mi d+deam seama% dup+ o ad(n#+ #1i&zuire% #(t de grea e dis#iplina
preo)iei ,i p+strarea #astit+)ii% ,i ,tiam #u #(t+ pruden)+ ,i &+gare de
seam+ tre&uie s+ 'ii /n mi.lo#ul nes'(r,itelor prime.dii la #are e,ti e*pus
/n $ia)+ :(ndindu-m+ ne/n#etat /n sinea mea la a#este lu#ruri% nu ,tiam
#um se '+#ea #+% #u toat+ r($na mea 'ier&inte% am(nam mereu
3
9ermenul elen "loiafesia% introdus de Apuleius /n te*tul latin% este al#+tuit din
"loios<corabie ,i afesis<eliberare$ permisiune de ple#are% #ons'in)ind solemna
des#1idere a noului sezon de na$iga)ie
?ntr-o noapte% l-am $+zut /n $is pe marele preot o'erindu-mi di'erite
lu#ruri pe #are le purta /n s(n ?ntre&(ndu-l #e a$ea a#olo% mi-a r+spuns
#+ totul mi-a 'ost trimis din 9esalia% ,i mai mult% #+ tot de a#olo a sosit
un ser$itor al meu% numit Al&ul La de,teptare% mi-am 'r+m(ntat mintea
'oarte mult+ $reme #a s+ g1i#es# #e putea s+-mi pre$esteas#+ a#east+
ar+tare% #u at(t mai mult #u #(t eram sigur #+ n-am a$ut ni#iodat+ un
ser$itor #u a#est nume 9otu,i% ori#are ar 'i 'ost /n)elesul pro'eti# al
$isului meu% eram #on$ins #+ lu#rurile o'erite /nsemnau un #(,tig sigur
Ast'el% 'oarte nelini,tit% dar totodat+ st+p(nit de &u#uria pe #are )i-o d+
speran)a unui 'eri#it &ene'i#iu% a,teptam des#1iderea templului% #a /n
'ie#are diminea)+ ?n s'(r,it% tr+g(ndu-se la dreapta ,i la st(nga al&ele
perdele #are a#opereau augustul #1ip al zei)ei% am /ngenun#1eat /n 'a)a
ei #u umile rug+#iuni 5arele preot um&la din altar /n altar% o'i#iind
ser$i#iul di$in #u o&i,nuitele rug+#iuni ,i dintr-un anumit $as de
li&a)iuni $+rsa apa pe #are-o luase dintr-un iz$or a'lat /n 'undul
san#tuarului ?n s'(r,it% dup+ /ndeplinirea a#estui #eremonial% #u toate
'ormele #u$enite% #redin#io,ii se puser+ /n mi,#are ,i% anun)(nd prima
or+ a zilei% o salutar+ #u matinale /n#1in+#iuni >i iat+ #+ /n a#est
moment% pe nea,teptate% sosir+ din !2pata ser$itorii pe #are-i l+sasem
a#olo #(nd nenoro#ita gre,eal+ a 6otidei m+ os(ndise s+ port #+p+stru
Ei auziser+% &ine/n)eles% de p+)aniile mele ,i-mi adu#eau #alul pe #are-l
,ti)i ?i re#unos#ui /ndat+ at(t pe ei #(t ,i pe #alul meu pe #are mi-l
adu#eau Animalul tre#use din m(n+ /n m(n+% dar% re#unos#(ndu-l dup+
semnul pe #are-l a$ea /n spinare% ei putuser+ s+-l r+s#umpere Eu eram
#um nu se poate mai uluit de pre#izia #u #are se ade$erea $isul meu%
#+#i% /n a'ar+ de /ndeplinirea unei '+g+duieli adu#+toare de #(,tig% /mi
prezisese ,i /napoierea #alului meu #are era al&
Ad(n# impresionat de toate a#estea% din nou am /n#eput s+ 're#$entez
#u zel slu.&ele #e se o'i#iau /ntru sla$a zei)ei% pe deplin #on$ins #+
&ine'a#erile prezente sunt o #1ez+,ie pentru $iitoarele mele speran)e ,i
din a#est moment dorin)a mea de a primi 1arul s'(nt spori din zi /n zi
mai mult 5+ du#eam 'oarte des la marele preot ,i% #u #ele mai
st+ruitoare rug+#iuni% /i #eream s+ m+ ini)ieze% /n s'(r,it% /n tainele nop)ii
s'inte =ar el% persona. so&ru de alt'el% ,i renumit prin aleasa gri.+ #u
#are p+stra r(nduielile unei religii at(t de #urate
1
% m+ primea #u
&l(nde)ea ,i &un+tatea unui tat+ #are /n'r(neaz+ la #opiii s+i dorin)ele
aprinse ,i prea timpurii ,i% opun(nd st+ruin)elor mele am(n+rile sale% /mi
1
Castitatea a$ea o 'oarte mare importan)+% #el pu)in /n aparen)+% /n toate
r(nduielile #ultului Isidei
potolea nelini,tea din su'let prin $or&ele lui pline de u,urare ,i d+t+toare
de speran)+ C+#i /mi spunea #+ zei)a% printr-un semn de /n#u$iin)are%
ar+ta ziua #(nd 'ie#are tre&uia s+ 'ie ini)iat% #+% /n /nalta-i /n)elep#iune%
ea se /ngri.ea de alegerea preotului #e tre&uia s+ s+$(r,eas#+ slu.&ele
religioase% #+% /n s'(r,it% tot ea 'i*a p(n+ ,i #1eltuielile ne#esare
#eremoniei
El era de p+rere s+ a,tept+m porun#ile zei)ei #u o #u#erni#+ r+&dare%
#+#i eu tre&uia mai ales s+ m+ 'eres# de gra&+ ,i de nesupunere% adi#+ s+
nu p+#+tuies# printr-un prea mare zel% #(nd nu sunt #1emat% ,i prin
nep+sare% #(nd $oi 'i #1emat =e alt'el% spunea el% nu era ni#iunul din
preo)ii s+i #are s+-,i 'i pierdut mintea sau% mai mult% #are s+ 'ie at(t de
1ot+r(t s+ moar+% /n#(t% '+r+ un ordin spe#ial al st+p(nei% s+ /ndr+zneas#+
s+ 'a#+ o ini)iere ne#1i&zuit+ ,i nelegiuit+% #are i-ar atrage pedeapsa #u
moartea C1eile In'ernului #a ,i a#elea ale m(ntuirii sunt /n m(inile
zei)ei ,i /ns+,i ini)ierea /n misterele ei e#1i$aleaz+ #u o moarte de
&un+$oie ,i #u o $ia)+ #are nu mai at(rn+ de#(t de &un+$oin)a ei =e
o&i#ei% ea alege #a slu.itori ai s+i pe #ei a.un,i la #ap+tul $ie)ii ,i a,eza)i
la 1otarul dintre #ele dou+ lumi% pentru #+ numai lor le poate /n#redin)a
'+r+ team+ marile se#rete ale #ultului ,i% prin pro$iden)a sa% /i re#1eam+
oare#um la $ia)+ ,i le d+ un nou prile. de m(ntuire
1
Prin urmare% ,i eu
tre&uia s+ a,tept porun#a #ereas#+% de,i printr-o #lar+ ,i e$ident+ 'a$oare
a marii zei)e% /n#+ de mult+ $reme 'usesem #1emat ,i desemnat pentru
prea'eri#itul sa#erdo)iuH ,i din a#east+ zi% tre&uia s+ m+ a&)in% #a ,i
#eilal)i ini)ia)i% de la ori#e 1ran+ pro'an+ ,i ne/ng+duit+% pentru a m+
apropia #u mai mult+ e$la$ie de misterele a#estei prea#urate ,i /nalte
religii
Ponti'ul $or&iseH ,i ner+&darea mea nu-mi putea &irui $oin)a de a-i da
as#ultare- plin de zel% supus ,i p+str(nd o t+#ere des+$(r,it+% asistam
regulat% /n 'ie#are zi% la o'i#ierea ser$i#iului di$in 8un+tatea puterni#ei
zei)e nu-mi /n,el+ speran)a ,i ea m+ s#uti de #1inurile unei /ndelungate
/nt(rzieri Printr-o porun#+ tot at(t de #lar+ pe #(t era de /ntune#oas+
noaptea /n #are o primii% ea m+ anun)+ l+murit #+ a sosit% /n s'(r,it% ziua
at(t de r($nit+ /n #are dorin)a mea #ea mai arz+toare a$ea s+ se
/n'+ptuias#+ =e asemenea% ea 'i*+ #e #1eltuieli tre&uia s+ 'a# pentru
ini)iere% iar pentru s+$(r,irea #eremoniei alese pe /nsu,i 5it1ras% marele
ei preot% deoare#e% dup+ #um spunea ea% el era legat de mine prin
simpatia re#ipro#+ a #elor dou+ stele ale noastre
1
A#east+ re/n$iere #u totul spiritual+ este o dogm+ #are se reg+se,te ,i /n
#re,tinism
Oe/nsu'le)it de a#este &ine$oitoare porun#i ,i r(nduieli ale no&ilei
zei)e% m-am trezit din somn /nainte de a se 'i luminat &ine de ziu+ ,i am
pornit /n toat+ gra&a spre lo#uin)a preotului L-am g+sit to#mai /n
momentul #(nd ie,ea din #amer+ ,i% salut(ndu-l% m+ preg+team #u mai
mult #ura. #a ni#iodat+ s+-i #er s+ m+ ini)ieze% #a ,i #um a, 'i a$ut un
drept #(,tigat =ar% /ndat+ #e el m-a z+rit% mi-a luat-o /nainte ,i mi-a
spus-
F I% dragul meu Lu#ius% #e 'eri#ire% #e mare noro# ai tuG Join)a
augustei noastre zei)e /)i este 'a$ora&il+% ea te-a so#otit $redni# de o at(t
de /nalt+ #1emare Ei &ine% zise el% de #e to#mai a#um stai lini,tit% de #e-
ai r+mas pironit lo#uluiE Iat+ ziua mult dorit+% ne#ontenit #1emat+ /n
rug+#iunile tale% a#este m(ini ale mele te $or ini)ia /n #ele mai s'inte ,i
mai ad(n#i taine ale #ultului nostruG
Apoi% pun(ndu-mi pe um+r m(na dreapt+% prea&ine$oitorul &+tr(n m+
#onduse /ndat+ la por)ile impozantului templu =up+ #e% potri$it
o&i,nuitei datini% o'i#ie slu.&a des#1iderii templului ,i s+$(r,i sa#ri'i#iul
dimine)ii% s#oase dintr-o taini)+ a san#tuarului ni,te #+r)i s#rise #u litere
ne#unos#ute
1
#are /n mod pres#urtat reprezentau 'ormule s'inte Unele
erau 'igurate prin tot 'elul de animale% altele prin desene /ng1esuite ,i
/n#(l#ite% unele /n 'orm+ de nod% altele /n 'orm+ de roat+ ,i altele #u
$(r'uri /ndesate asemenea #(r#eilor de $i)+% al #+ror /n)eles r+m(nea
as#uns #uriozit+)ii pro'anilor El mi-a #itit din a#este #+r)i #e preg+tiri
tre&uia s+ 'a# neap+rat pentru ini)ierea mea
@umaide#(t% at(t eu personal% #(t ,i prin ami#ii mei% am #ump+rat #u
zel ,i '+r+ s+ ne zg(r#im tot #e ne tre&uia Sosind momentul% dup+ #um
spunea preotul% el m+ #onduse% /nso)it de sa#rul #olegiu% la &aia #are se
a'la nu departe de templu ?ndat+ intrat la ap+% dup+ datin+% marele preot%
in$o#(nd &un+$oin)a di$in+% m+ puri'i#+% stropindu-m+ #u o ap+ s'in)it+
9re#user+ primele dou+ p+r)i ale zilei% #(nd el m+ aduse din nou /n
templu ,i m+ a,ez+ #1iar la pi#ioarele zei)ei ?mi d+du /n se#ret unele
/ndrum+ri pe #are graiul omenes# nu le poate dest+inui ,i /mi porun#i #u
glas tare /naintea /ntregii asisten)e s+ m+ a&)in ze#e zile /n ,ir de la ori#e
pl+#ere a mesei% s+ nu m+n(n# nimi# din #e a a$ut $ia)+ ,i s+ nu &eau
1
Erau 1ierogli'e de #are se ser$eau egiptenii pentru a p+stra prin#ipalele dogme
ale religiei% ale s'intei morale ,i ale politi#ii Ele ser$eau nu numai pentru
#+r)ile s'inte% #i erau s+pate pe pietre% pe o&elis#uri sau pe piramide 6ie#are
semn ar+ta un #u$(nt ,i uneori a$ea un /ntreg /n)eles Un &un rege era
reprezentat printr-o al&in+% #ursul anului ,i s#1im&+rile sale% printr-un ,arpe
#are mi,#a din #oad+% iu)eala printr-un uliu
$in P+zind a#este porun#i% potri$it datinei% #u o e*a#titate $redni#+ de
tot respe#tul% /n s'(r,it sosi ziua 1ot+r(t+ pentru /mplinirea '+g+duielilor
di$ine Soarele to#mai #o&ora la orizont ,i din nou adu#ea seara% #(nd
din toate p+r)ile se re$+rsa o numeroas+ mul)ime #are% dup+ uzul anti# al
misterelor% /mi adu#ea di'erite daruri Atun#i% marele preot% /ndep+rt(nd
pe to)i pro'anii% m+ lu+ de m(n+ ,i% /m&r+#at #um eram /ntr-o #+ma,+ din
p(nz+ de /n nepurtat+% m+ #onduse /n san#tuarul templului
Poate tu% #ititor #urios% m+ $ei /ntre&a% #u oare#are /ngri.orare% #e s-a
spus% #e s-a '+#ut dup+ a#eea A, spune% da#+ mi-ar 'i permis s-o spun% ai
a'la da#+ )i-ar ti /ng+duit s+ as#ul)i =ar ar 'i o #rim+ deopotri$+ de mare
,i pentru ure#1ile ,i pentru lim&a #are s-ar 'a#e $ino$ate de o indis#re)ie
,i de o #uriozitate at(t de sa#rilege 9otu,i% $+z(ndu-te #1inuit de o
pioas+ dorin)+% nu te $oi l+sa /ntr-o prea lung+ a,teptare As#ult+ de#i ,i
#rede% #+#i tot #eea #e $oi spune e ade$+rat 5-am apropiat de 1otarele
mor)ii% am #+l#at pragul Proserpinei ,i de a#olo m-am /ntors% tre#(nd
prin toate elementele ?n mi.lo#ul nop)ii% am $+zut soarele str+lu#ind #u
o lumin+ or&itoare% m-am apropiat de zeii In'ernului ,i de zeii #erului% i-
am $+zut la 'a)+ ,i i-am adorat de aproape Iat+% )i-am spus lu#ruri pe
#are% de,i le-ai auzit% e,ti totu,i os(ndit s+ nu le /n)elegiG
A#um s+-)i po$estes# numai #eea #e% '+r+ sa#rilegiu% poate 'i rele$at
min)ilor pro'ane >i iar+,i s-a '+#ut diminea)+ =up+ #e s-au terminat
#eremoniile% am /naintat /m&r+#at /n dou+spreze#e
1
stole
2
sa#erdotale%
$e,m(nt destul de misti#% e ade$+rat% dar despre #are ni#io lege nu m+
/mpiedi#+ de a $or&i% dat 'iind #+ /n a#el moment am 'ost $+zut ast'el
/m&r+#at de 'oarte mul)i dintre #ei de 'a)+ C+#i primisem porun#a s+
stau /n mi.lo#ul templului% ur#at pe o estrad+ de lemn% a,ezat+ /naintea
statuii zei)ei Eram /m&r+#at /ntr-un splendid $e,m(nt din #ea mai 'in+
p(nz+ de /n% /mpodo&it #u 'lori pi#tate ,i% de pe umeri% /mi at(rna pe
spate% p(n+ la #+l#(ie% o pre)ioas+ 1lamid+ =in ori#e parte m-ai 'i pri$it%
eram /mpodo&it #u 'iguri de animale zugr+$ite /n tot 'elul de #ulori I#i
erau &alauri de India% a#olo gri'oni
D
1iper&oreeni% animale dintr-o alt+
lume% /nzestrate #u aripi #a z&ur+toarele Ini)ia)ii dau a#estui ultim
$e,m(nt numele de stol+ olimpi#+
4
?n m(na dreapt+ )ineam o tor)+
1
Aluzie la #ele dou+spreze#e semne ale zodia#ului prin #are% /n 'ie#are lun+%
tre#ea Isis sau Larsa
2
Je,m(nt al preo)ilor Isidei
3
6+pturi /naripate% #u trup de leu ,i #ap de $ultur% #are lo#uiau /mpreun+ #u un
legendar popor situat /n e*tremitatea nordi#+ a lumii
4
Pentru #+ era /ntre&uin)at+ la #eremoniile lui ;upiter Ilimpi#ul
aprins+% pe #ap a$eam o 'rumoas+ #oroan+ de palmier% ale #+rei 'runze
se /n+l)au #a ni,te raze /n .urul #apului meu 9r+g(ndu-se perdeaua #are
m+ as#undea pri$irilor% deodat+ ast'el /mpodo&it asemenea soarelui% am
ap+rut #a o ade$+rat+ statuie% asupra #+reia mul)imea ,i-a a)intit pri$irile
ei uimite =up+ a#eea% am ser&at 'eri#ita zi a rena,terii mele printr-un
str+lu#it ,i $esel &an#1et A#elea,i #eremonii s-au repetat timp de trei
zile% urmate de pr(nzul religios% adaosuri indispensa&ile ale ini)ierii
Am mai r+mas a#olo #(te$a zile pentru a m+ &u#ura de nespusa
pl+#ere de a #ontempla statuia zei)ei% #+reia /i eram o&ligat pentru
&ine'a#erea sa mai presus de ori#e r+splat+ ?n s'(r,it% as#ult(nd de
porun#ile ei% dup+ #e i-am pl+tit umilul meu tri&ut de re#uno,tin)+%
desigur nu /ntreg% #i dup+ puterile mele% m-am preg+tit de /ntoar#ere
a#as+% dup+ o lips+ at(t de /ndelungat+ =ar mi-a $enit 'oarte greu s+ m+
despart de ea Atun#i% arun#(ndu-m+ la pi#ioarele ei% i le-am ,ters #u
'a)a $reme /ndelungat+ ,i% #u la#rimi /n o#1i ,i #u suspine% #are% /n
'ie#are #lip+ /mi /ntrerupeau #u$intele% i-am adresat a#east+ smerit+
rug+#iune-
AS'(nt+ zei)+% $e,ni# neo&osit+ pentru m(ntuirea neamului omenes#%
/ntotdeauna negr+it de generoas+ pentru o#rotirea muritorilor% tu ai
pentru #ei nenoro#i)i ,i /ntrista)i o dul#e iu&ire de mam+ @u tre#e o zi% o
noapte% ni#i #1iar o singur+ #lip+ #are s+ r+m(n+ nesemnalat+ prin
$reuna din &ine'a#erile tale% '+r+ #a tu s+ aperi oamenii pe p+m(nt ,i pe
mare% '+r+ s+ /ndep+rtezi de ei 'urtunile $ie)ii% /ntinz(ndu-le o m(n+
sal$atoare Cu m(na ta des'a#i #1iar urzeala #u neputin)+ de des#ur#at a
=estinului% potole,ti 'urtunile Soartei% /ndep+rtezi in'luen)ele
$+t+m+toare ale #onstela)iilor Keii din Ilimp te #instes#% iar #ei din
In'ern te respe#t+% tu dai uni$ersului mi,#area sa de rota)ie% soarelui
lumina sa% tu #(rmuie,ti lumea ,i #al#i /n pi#ioare 9artarul Armonia
#orpurilor #ere,ti% re$enirea anotimpurilor% $eselia zeilor% do#ilitatea
elementelor% totul e opera ta La un semn al t+u% su'l+ $(nturile% norii se
adun+% semin)ele /n#ol)es#% mugurii apar 5aiestatea ta umple de o
s'(nt+ /n'iorare ,i p+s+rile #are z&oar+ /n aer% ,i 'iarele #are r+t+#es# /n
mun)i% ,i ,erpii #are se as#und su& p+m(nt% ,i mon,trii #are /noat+ /n
o#ean =ar% $aiG Pentru sl+$irea laudelor tale e prea sla& talentul meu ,i
pentru a-)i o'eri sa#ri'i#ii demne% a$erea mea e prea ne/nsemnat+ @i#i
sla&ul meu glas% ni#io mie de guri ,i tot at(tea lim&i% ni#iun etern ,i
nese#at iz$or de #u$inte n-ar putea s+ e*prime sentimentele pe #are mi
le inspir+ m+re)ia ta 5+ $oi mul)umi de#i s+ 'a# singurul lu#ru #u
putin)+ unui om #redin#ios% dar s+ra#- $oi p+stra ad(n# /ntip+rit /n inima
mea #eres#ul t+u #1ip% ,i-l $oi a$ea $e,ni# prezent /n g(ndul meuGB
Ast'el m-am rugat atotputerni#ei zei)e% apoi% /m&r+)i,(nd #u dragoste
pe marele preot 5it1ras% de-ai#i /nainte tat+l meu% am r+mas mult+
$reme at(rnat de g(tul lui ,i% a#operindu-l #u s+rut+ri% /i #eream iertare
#+ nu puteam s+-l r+spl+tes# #um se #u$ine pentru nes'(r,itele lui
&ine'a#eri ?n s'(r,it% dup+ #e i-am mul)umit de mii de ori% mi-am luat
r+mas &un ,i am pornit '+r+ o#ol spre larii p+rin)ilor mei
1
% dup+ o lips+
at(t de /ndelungat+ =ar dup+ #(te$a zile petre#ute a#as+% su& inspira)ia
puterni#ei zei)e% mi-am str(ns repede &aga.ele ,i% /m&ar#(ndu-m+% am
luat drumul spre Ooma A$(nd noro#ul s+ su'le un $(nt 'a$ora&il% am
a.uns 'oarte repede la portul lui Augustus
2
% ,i de a#olo% z&ur(nd /ntr-un
#ar u,or% am sosit /n #etatea s'(nt+
D
% seara% /n a.unul Idelor
4
lui
=e#em&rie =in a#ea #lip+ prin#ipala mea gri.+ a 'ost s+ m+ rog zilni#
puterni#ei Isis% #are la Ooma e #unos#ut+ su& numele de zei)a din
C(mpul lui 5arte% din #auza lo#ului unde e ridi#at templul ei Am
de$enit unul din zelo,ii ei adoratori ,i% #u toate #+ nou $enit /n a#est
templu% nu mai eram un str+in /n s'(nta religie
Soarele str+&+t(nd #er#ul zodia#ului% /,i /n#1eiase re$olu)ia lui
anual+% #(nd somnul mi-a 'ost /ntrerupt de apari)ia &ine'+#+toarei zei)e
#are $eg1ea asupra meaH ea mi-a $or&it de o nou+ ini)iere% de noi
#eremonii religioase Eram 'oarte mirat s+ $+d #e preg+tea% #e proro#iri
a$ea s+-mi mai anun)e% ,i #um nu era s+ nu 'iu% #(nd /mi /n#1ipuiam #+
ini)ierea mea era de mult terminat+G =ar% #+ut(nd s+-mi e*pli#% pioasa
nedumerire ,i nelini,te #are m+ #uprinsese% am des#operit lu#rul /ntr-
ade$+r nou ,i #u totul surprinz+tor #+ /n realitate eram ini)iat numai /n
misterele zei)ei ,i #+ mai r+m(nea s+ 'iu introdus ,i /n a#elea ale marelui
zeu% atotputerni#ul tat+ al zeilor% in$in#i&ilul IsirisH #+% #u toate
leg+turile str(nse% #u toat+ unitatea #elor dou+ di$init+)i ,i a #elor dou+
#ulte% era o 'oarte mare deose&ire /ntre 'ie#are din ini)ieri% #+% /n s'(r,it%
tre&uia s+ m+ re#unos# #1emat a slu.i ,i pe a#est mare zeu
=e alt'el% /n #ur(nd am a$ut #ertitudinea a#estui lu#ru% 'iind#+ /n
noaptea urm+toare am $+zut /n $is pe unul dintre preo)i /m&r+#at /ntr-un
$e,m(nt de /n% #are% purt(nd tirsuri% 'runze de ieder+ ,i unele o&ie#te #e
nu tre&uiau pomenite% le-a depus #1iar /n #amera meaH apoi% o#up(nd
1
Spre 5adaura Ira,ul unde se n+s#use ,i unde lo#uia Lu#ius Apuleius
2
Istia% port maritim al Oomei la $+rsarea 9i&rului
3
@umit+ ast'el ,i pentru #+ la Ooma erau a##eptate ,i prote.ate toate religiile
4
Kiua /n #are #alendarul roman /mp+r)ea luna /n dou+- 15 sau 1D (/n #azul lunii
de#em&rie"
s#aunul unde ,edeam eu de o&i#ei% mi-a #omuni#at ordinul de a preg+ti
osp+)ul% #are tre&uia s+ ai&+ lo# /nainte de admiterea mea /n a#east+
mare #redin)+ >i% e$ident% #a s+-mi dea posi&ilitatea de a-l re#unoa,te
dup+ $reun semn% mi-a ar+tat #+ ,#1iop+ta u,or de pi#iorul st(ng% al
#+rui #+l#(i era pu)in su#it /n+untru
I ast'el de mani'estare a $oin)ei di$ine mi-a risipit ori#e um&r+ de
/ndoial+ ,i numaide#(t% dup+ #e am adresat zei)ei rug+#iunile mele de
diminea)+% #u #ea mai mare gri.+% am #+utat s+ $+d #are dintre to)i
preo)ii mergea la 'el #u a#ela din $isul meu >i nu mi-a tre&uit mult timp
#a s+-l g+ses#% #+#i printre pasto'ori am z+rit /ndat+ pe unul #are% /n
a'ar+ de indi#iul pi#iorului% sem+na e*a#t la statur+ ,i /n'+)i,are #u
apari)ia mea no#turn+% despre #are am a'lat mai t(rziu #+ se numea
Asinius 5ar#ellus% nume #are nu era delo# str+in #u re$enirea mea la
#1ipul omenes# 5-am dus la el '+r+ /nt(rziere% ,i era /n a'ar+ de ori#e
/ndoial+ #+ ,tia mai dinainte #e a$eam s+-i spun% #+#i /n#+ de mult%
printr-o /n,tiin)are la 'el #u a mea% 'usese ales de zei)+ pentru s+$(r,irea
ini)ierii mele ?ntr-ade$+r% /n noaptea pre#edent+ el $isase #+% /n
momentul #(nd /mpletea #oroane pentru marele Isiris% auzise #1iar din
gura #u #are a#esta di#teaz+ 'ie#+ruia destinul s+u% #+-i $a trimite un
lo#uitor din 5adaura% dar a&solut s+ra#% pe #are tre&uia s+-l ini)ieze
/ndat+ /n misterele sale% ,i% #+% prin pro$iden)a sa% se rezer$+ neo'itului o
mare glorie literar+ ,i o'i#iantului un /nsemnat #(,tig
=estinat ast'el ini)ierii #u toat+ dorin)a mea% o am(nam mereu numai
din #auza lipsei de &ani% #+#i #1eltuielile '+#ute #u #+l+toria mea aproape
/mi ruinaser+ mi#ul patrimoniu% iar la Ooma% #1eltuielile ini)ierii erau #u
mult mai numeroase ,i mai mari de#(t /n pro$in#ia de unde $eneam
A#east+ s+r+#ie m+ punea /n situa)ia #ea mai grea ,i% dup+ #um spune un
$e#1i pro$er&% eram /ntre #io#an ,i ni#o$al+
1
Cu toate a#estea% zeul nu
/n#eta a m+ zori ,i% tot /ndemn(ndu-m+ ,i #1iar porun#indu-mi% m+ puse
/ntr-o mare /n#ur#+tur+ ?n s'(r,it% mi-am $(ndut 1ainele ,i% ori#(t de
pu)ine ,i de s+r+#+#ioase erau% am s#os suma #e-mi tre&uia% #+#i mi se
trimisese /n #1ip spe#ial urm+toarea porun#+-
F CumG% /mi spunea zeul% pentru a-)i pro#ura $reo pl+#ere tu n-ai
,o$+it o #lip+ s+-)i $inzi 1ainele ,i a#um% #(nd e $or&a s+ 'ii ini)iat /n
mistere at(t de mari% nu te e*pui la o s+r+#ie de #are ni#iodat+ nu $ei
a$ea s+ te #+ie,tiE
=up+ #e am pro#urat totul din &el,ug% m-am mul)umit /n#+ ze#e zile
1
?n te*t- /ntre piatr+ ,i altar Pro$er&ul a r+mas de la sa#ri'i#iile zeilor% #(nd
preotul u#idea $i#tima% la pi#ioarele altarului% lo$ind-o #u o piatr+
#u alimente #are n-a$useser+ $ia)+H /n a'ar+ de asta am #erut s+ mi se
rad+ #omplet #apul ,i% iluminat de misterele no#turne ale marelui
Serapis% o&ser$am a#um #u o deplin+ /n#redere pioasele pra#ti#i ale unei
religii surori Asistam adesea la ser$i#iul di$in% #eea #e% /n a#east+
#+l+torie a mea /n )ar+ str+in+% /mi adu#ea o 'oarte mare m(ng(iere ,i-mi
pro#ura #1iar un trai mai /m&el,ugat% #+#i% mul)umit+ unui 'a$ora&il
destin% am a$ut unele mi#i #(,tiguri pled(nd /n 'or% de mai multe ori% /n
latine,te
=up+ 'oarte pu)in timp% printr-un ordin nepre$+zut ,i #u totul
surprinz+tor% di$initatea m+ in$it+ din nou ,i m+ sili s+ m+ supun unei a
treia ini)ieri Cuprins de o mare /ngri.orare ,i e*trem de tul&urat% /mi
'r+m(ntam mintea #u tot 'elul de presupuneri% ne,tiind unde putea s+
du#+ a#east+ nou+ ,i nemaiauzit+ st+ruin)+ a zeilor% ,i nu puteam pri#epe
de #e nu era des+$(r,it+ o ini)iere #are 'usese de dou+ ori repetat+ =e
&un+ seam+% /mi zi#eam eu% #+ 5it1ras ,i Asinius nu ,i-au /ndeplinit
#um tre&uie ,i pe deplin sar#ina #e li se d+duse% ,i /ntr-ade$+r% am
/n#eput s+ pun la /ndoial+ &una lor #redin)+ Ca un ne&un% eram agitat de
a#este g(nduri% #(nd% /ntr-o noapte mi-a ap+rut /n $is &ine$oitoarea
di$initate- A@u te speria de a#este numeroase ini)ieri% /mi zise ea% ,i s+
nu-)i /n#1ipui #+ mai /nainte s-a omis #e$a =impotri$+% &u#ur+-te de
interesul pe #are zeii &ine$oies# ne#ontenit s+ )i-l arate% ,i mai degra&+
'ii m(ndru #+ o&)ii de trei ori #eea #e altuia i se a#ord+ o singur+ dat+%
#+#i a#est num+r /)i $a asigura o etern+ 'eri#ire >i de alt'el a#east+ a
treia ini)iere /)i este 'oarte ne#esar+ :(nde,te-te% #el pu)in a#um% #+
1aina pe #are ai /m&r+#at-o /n pro$in#ia ta tre&uie s+ r+m(n+ a#olo /n
templul unde ai depus-o% ,i #+ la Ooma% /n zilele de s+r&+toare% tu n-ai
putea s+-)i 'a#i rug+#iunile /m&r+#at #u ea% ni#i s+ te ar+)i /n splendoarea
a#estui prea'eri#it $e,m(nt% da#+ )i se $a 'i ordonat s-o 'a#i =e#i%
preg+te,te-te #u su'let &u#uros pentru a#east+ nou+ ini)iere #are% su&
auspi#iile zeilor% /)i $a adu#e 'eri#ire ,i prosperitateGB
=up+ a#este #on$ing+toare #u$inte% augusta di$initate &ine$oi s+-mi
arate /n $is lu#rurile de #are a, mai a$ea ne$oie pentru a 'i ini)iat
Atun#i% '+r+ ni#io /nt(rziere% '+r+ s+ mai am(n lu#rul pe a doua zi% /ndat+
m-am dus s+ dest+inuies# marelui preot #eea #e mi se ar+tase /n $is =in
nou mi-am impus /n'r(narea de la ori#e #arne de animal ,i% printr-o
#ump+tare a##eptat+ de &un+$oie% dep+,ind a#ele ze#e zile pres#rise de
un $e#1i o&i#ei% mi-am pro#urat o&ie#tele ne#esare ini)ierii% '+#(nd
numeroase daruri mai mult din r($na piet+)ii de#(t pe m+sura
mi.loa#elor mele =ar% mul)umit+ #erului% nu mi-a p+rut r+u ni#i de
a#este osteneli% ni#i de a#este #1eltuieli% #+#i generoasa pro$iden)+ a
zeilor /mi pro#urase% /n 'or% numeroase pro#ese #are mi-au adus
'rumoase #(,tiguri
?n s'(r,it% dup+ #(te$a zile% primul dintre marii zei% #el mai str+lu#it
dintre #ei puterni#i% #el mai puterni# dintre #ei str+lu#i)i% regele
nemuritorilor ,i domnitorul suprem% Isiris% mi se ar+t+ /n $is nu as#uns
su& o /n'+)i,are str+in+% #i &ine$oind a m+ 'a#e s+-l $+d aie$ea ,i s+ aud
#u$(ntul s+u $redni# de respe#t El m-a /n#ura.at s+-mi reiau #(t mai
ne/nt(rziat% /n 'or% glorioasa #arier+ de ap+r+tor al drept+)ii ,i s+ nu m+
sperii de #alomniile pe #are le r+sp(ndeau in$idio,ii /nt+r(ta)i de ,tiin)a
mea% rodul at(tor la&orioase $eg1eri >i #a s+ nu pra#ti# #ultul s+u
/mpreun+ #u #eilal)i adoratori ai s+i% el m-a primit /n #olegiul
pasto'orilor ,i #1iar /n num+rul de#urionilor #$ine$enali
1
=in a#est
moment% #u #apul ras% am /n#eput s+-mi /ndeplines# ser$i#iul /n a#east+
$e#1e #orpora)ie% /n'iin)at+ pe $remea lui Sulla% ,i '+r+ s+-mi a#op+r sau
s+-mi as#und $reodat+ goli#iunea )estei% m+ e*puneam tuturor pri$irilor
#u un soi de &u#urie
1
=e#urion /nseamn+ #el #are are su& #omanda sa ze#e oameni Ai#i tre&uie s+
/n)elegem ni,te demnitari #are% printre pasto'ori% a$eau su& ordinele lor un
anumit num+r de preo)i% ,i a #+ror putere dura #in#i ani
SUMAR
C$%TE$ &'T() ...................................................................
C$%TE$ $ *+,$ ............................................................. 21
C$%TE$ $ T%E)$ ............................................................. 42
C$%TE$ $ -$T%$ ............................................................ #
C$%TE$ $ C)'CE$ .......................................................... ".
C$%TE$ $ /$0E$ ............................................................ ."
C$%TE$ $ /$-TE$ ........................................................ 11!
C$%TE$ $ +-T$ ............................................................ 133
C$%TE$ $ '+,$ ........................................................... 11
C$%TE$ $ 1ECE$ .......................................................... 1""
C$%TE$ $ ,'0-%E1ECE$ ............................................. 222

S-ar putea să vă placă și