Sunteți pe pagina 1din 18

LEGE nr.

230 din 7 iunie 2006


a serviciului de iluminat public
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 15 iunie 2006


Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.

CAP. I

Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege stabilete cadrul juridic i institutional unitar
privind nfiinarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanarea,
monitorizarea i controlul functionarii serviciului de iluminat public
n comune, orae i municipii.
(2) Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor
comunitare de utiliti publice i cuprinde totalitatea aciunilor i
activitilor de utilitate publica i de interes economic i social
general desfurate la nivelul unitilor administrativ-teritoriale sub
conducerea, coordonarea i responsabilitatea autoritilor
administraiei publice locale, n scopul asigurrii iluminatului
public.
(3) Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-
rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural,
iluminatul ornamental i iluminatul ornamental-festiv al comunelor,
oraelor i municipiilor.
ART. 2
(1) Serviciul de iluminat public se realizeaz prin intermediul
unui ansamblu tehnologic i funcional, alctuit din construcii,
instalaii i echipamente specifice, denumit n continuare sistem de
iluminat public.
(2) n nelesul prezentei legi, sistemul de iluminat public este
ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuie, cutii
de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene,
fundaii, stlpi, instalaii de legare la pmnt, console, corpuri de
iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armturi,
echipamente de comanda, automatizare i msurare utilizate pentru
iluminatul public.
(3) n cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv
serviciului de iluminat public, prile componente ale acestora sunt
cele prevzute la alin. (2).
(4) n cazul n care serviciul de iluminat public se realizeaz
utiliznd elemente ale sistemului de distribuie a energiei electrice,
sistemul de iluminat cuprinde elementele prevzute la alin. (2), cu
excepia elementelor care fac parte din sistemul de distribuie a
energiei electrice, astfel cum este definit prin prezenta lege.
ART. 3
Termenii utilizai n cuprinsul prezentei legi se definesc dup cum
urmeaz:
a) autoriti de reglementare competente - Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice,
denumita n continuare A.N.R.S.C., i Autoritatea Nationala de
Reglementare n Domeniul Energiei, denumita n continuare A.N.R.E.;
b) dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servete
la distribuia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau
mai multe lampi ctre exterior;
c) iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii n evidenta
a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de
importanta publica sau cultural pentru comunitatea local;
d) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor,
spaiilor de agrement, pieelor, targurilor i altora asemenea;
e) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu
ocazia sarbatorilor i altor evenimente festive;
f) iluminat stradal-pietonal - iluminatul cilor de acces pietonal;
g) iluminat stradal-rutier - iluminatul cilor de circulaie
rutiera;
h) licenta - actul tehnic i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care
se recunoate calitatea de operator al serviciului de iluminat public,
precum i capacitatea i dreptul de a presta acest serviciu;
i) punct de delimitare n cazul sistemelor folosite exclusiv pentru
iluminatul public - punctul de separare ntre sistemul de distribuie a
energiei electrice i sistemul de iluminat public, care se stabilete
la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile i cutiile
de distribuie;
j) punct de delimitare n cazul sistemelor folosite att pentru
iluminatul public, cat i pentru distribuia energiei electrice -
punctul de separare ntre sistemul de distribuie a energiei electrice
i sistemul de iluminat public care se stabilete la clemele de racord
ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
k) sistem de distribuie a energiei electrice - totalitatea
instalaiilor deinute de un operator de distribuie care cuprinde
ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere i de protecie ale
acestora, staii electrice, posturi de transformare i alte echipamente
electroenergetice conectate ntre ele, cu tensiunea de linie nominal
pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de
la reelele electrice de transport sau de la productori ctre
instalaiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;
l) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de
aprindere, cutii de distribuie, cutii de trecere, linii electrice de
joasa tensiune subterane sau aeriene, fundaii, elemente de sustinere a
liniilor, instalaii de legare la pmnt, console, corpuri de iluminat,
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armturi, echipamente de
comanda, automatizare i msurare utilizate pentru iluminatul public.
ART. 4
(1) Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestrii
serviciului de iluminat public este parte componenta a infrastructurii
tehnico-edilitare a unitilor administrativ-teritoriale care, n
conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr.
51/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 254
din 12 martie 2006, aparin proprietii publice a acestora i se
evideniaz i se inventariaza n cadastrele imobiliar-edilitare ale
unitilor administrativ-teritoriale.
(2) n situaia n care sistemul de iluminat public se ncadreaz
n prevederile art. 2 alin. (4), autoritile administraiei publice
locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii
sistemului de distribuie a energiei electrice, pe toat durata
existenei acesteia, pe baza unui contract ncheiat ntre autoritile
administraiei publice locale i proprietarul sistemului de distribuie
a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaz toate
aspectele cu privire la asigurarea condiiilor pentru prestarea
serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor
i obligaiilor tuturor prilor implicate.
(3) Contractul prevzut la alin. (2) se ncheie n baza
contractului-cadru emis prin ordin comun al preedinilor A.N.R.E. i
A.N.R.S.C.
(4) n cazul n care autoritile administraiei publice locale vor
sa dezvolte serviciul de iluminat public utiliznd infrastructura
sistemului de distribuie a energiei electrice existent, proprietarul
sistemului de distribuie a energiei electrice este obligat sa accepte
utilizarea solicitat, n conformitate cu prevederile contractului-
cadru.
(5) n cazul prevzut la art. 2 alin. (4), refuzul proprietarilor
sistemului de distribuie a energiei electrice de a ncheia contractul
prevzut la alin. (2) obliga operatorul de distribuie a energiei
electrice sa asigure continuitatea serviciului pana la pronunarea unei
hotrri judectoreti definitive.
(6) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe
terenuri aparinnd domeniului public sau privat al unitilor
administrativ-teritoriale.
(7) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuie a
energiei electrice pentru servicii i activiti publice, altele dect
iluminatul public, se face cu aprobarea autoritilor administraiei
publice locale.
ART. 5
Serviciul de iluminat public se organizeaz i funcioneaz cu
respectarea principiilor stabilite n Legea nr. 51/2006.
ART. 6
Organizarea i desfurarea serviciului de iluminat public trebuie
sa asigure satisfacerea unor cerine i nevoi de utilitate publica ale
comunitilor locale, i anume:
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului i a calitii
vieii;
b) creterea gradului de securitate individual i colectiv n
cadrul comunitilor locale, precum i a gradului de siguranta a
circulaiei rutiere i pietonale;
c) punerea n valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor
arhitectonice i peisagistice ale localitilor, precum i marcarea
evenimentelor festive i a sarbatorilor legale sau religioase;
d) susinerea i stimularea dezvoltrii economico-sociale a
localitilor;
e) funcionarea i exploatarea n condiii de siguranta,
rentabilitate i eficienta economic a infrastructurii aferente
serviciului.
ART. 7
(1) Serviciul de iluminat public va respecta i va ndeplini, la
nivelul comunitilor locale, n ntregul lor, indicatorii de
performanta aprobai prin hotrri ale consiliilor locale, ale
asociaiilor de dezvoltare comunitara sau ale Consiliului General al
Municipiului Bucureti, dup caz.
(2) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea
prevederilor regulamentului-cadru al serviciului i se aproba n baza
unui studiu de specialitate care va tine seama cu prioritate de
necesitile comunitilor locale, de starea tehnica i de eficienta
sistemului de iluminat public existent.

CAP. II

Autoriti i competente
ART. 8
(1) nfiinarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea i
controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul
unitilor administrativ-teritoriale, precum i nfiinarea,
dezvoltarea, modernizarea, administrarea i exploatarea sistemelor de
iluminat public intra n competenta exclusiva a autoritilor
administraiei publice locale.
(2) Autoritile administraiei publice locale trebuie sa asigure
gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate
i eficienta economic i managerial, avnd ca obiectiv atingerea i
respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabilii prin
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotrrea de dare n
administrare, n cazul gestiunii directe.
ART. 9
(1) Elaborarea i aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a
serviciului de iluminat public, a programelor de investiii privind
dezvoltarea i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente,
a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini,
alegerea modalitatii de gestiune, precum i a criteriilor i
procedurilor de delegare a gestiunii intra n competenta exclusiva a
consiliilor locale, a asociaiilor de dezvoltare comunitara sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz.
(2) Strategiile i reglementrile menionate la alin. (1) au la
baza Strategia nationala privind serviciile comunitare de utiliti
publice i in cont de planurile de urbanism i de amenajare a
teritoriului, de programele de dezvoltare economico-social a
unitilor administrativ-teritoriale, precum i de reglementrile
specifice domeniului, emise de autoritile de reglementare competente.
(3) Strategiile autoritilor administraiei publice locale vor
urmri cu prioritate realizarea urmtoarelor obiective:
a) orientarea serviciului de iluminat public ctre utilizatori i
beneficiari;
b) asigurarea calitii i performantelor sistemelor de iluminat
public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public
stabilite de Comisia Internationala de Iluminat, la care Romnia este
afiliat, respectiv de Comitetul Naional Roman de Iluminat, denumit n
continuare C.N.R.I.;
d) asigurarea accesului nedescriminatoriu al tuturor membrilor
comunitii locale la serviciul de iluminat public;
e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de
iluminat performane, a unor echipamente specializate i prin
asigurarea unui iluminat public judicios;
f) promovarea investiiilor, n scopul modernizrii i extinderii
sistemelor de iluminat public;
g) asigurarea, la nivelul localitilor, a unui iluminat stradal i
pietonal adecvat necesitilor de confort i securitate, individual i
colectiv, prevzute de normele n vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental i ornamental-
festiv, adecvat punerii n valoare a edificiilor de importanta publica
i/sau cultural i marcarii prin sisteme de iluminat corespunztoare a
evenimentelor festive i a sarbatorilor legale sau religioase;
i) promovarea de soluii tehnice i tehnologice performane, cu
costuri minime;
j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, prin
crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat;
k) instituirea evalurii comparative a indicatorilor de performanta
a activitii operatorilor i participarea cetenilor i a
asociaiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
l) promovarea formelor de gestiune delegat;
m) promovarea metodelor moderne de management;
n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale i a
formrii profesionale continue a personalului ce lucreaz n domeniu.
ART. 10
n exercitarea atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n
domeniul administrrii i gestionrii serviciului de iluminat public,
autoritile administraiei publice locale adopta hotrri sau emit
dispoziii, dup caz, privitoare la:
a) aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere i
modernizare a sistemelor de iluminat public existente, precum i a
programelor de nfiinare a unor noi reele de iluminat public;
b) coordonarea proiectrii i execuiei lucrrilor tehnico-
edilitare, n scopul realizrii acestora ntr-o conceptie unitar i
corelata cu programele de dezvoltare economico-social a localitilor
i de amenajare a teritoriului, de urbanism i de mediu;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea,
extinderea i modernizarea sistemelor de iluminat public, studii care
vor stabili indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de
finanare a investiiilor, precum i soluia optima din punct de vedere
tehnico-economic;
d) darea n administrare sau delegarea gestiunii serviciului de
iluminat public, precum i ncredinarea exploatrii bunurilor
aparinnd patrimoniului public sau privat al localitilor, aferente
serviciului, conform prevederilor legale;
e) contractarea sau garantarea, n condiiile legii, a
mprumuturilor pentru finanarea programelor de investiii i
modernizri ale sistemelor de iluminat public;
f) elaborarea i aprobarea regulamentului serviciului i a
caietului de sarcini, n conformitate cu regulamentul-cadru i caietul
de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C.;
g) aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de
iluminat public, cu respectarea reglementrilor n vigoare;
h) rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii
serviciului pentru nclcarea repetat a clauzelor acestora i pentru
nerespectarea indicatorilor de performanta a serviciului.
ART. 11
n raport cu comunitatile locale pe care le reprezint,
autoritile administraiei publice locale au urmtoarele
responsabiliti:
a) sa aduc la cunostinta publica, n condiiile legii, hotrrile
i dispoziiile avnd ca obiect serviciul de iluminat public;
b) sa stabileasc i sa aprobe indicatorii de performanta ai
serviciului de iluminat public numai dup ce, n prealabil, au fost
supui dezbaterii publice;
c) sa elaboreze i sa aprobe strategia local de dezvoltare a
serviciului de iluminat public i a infrastructurii aferente, cu
consultarea prealabil a cetenilor;
d) sa informeze periodic locuitorii cu privire la starea
serviciului de iluminat public, la msurile adoptate sau preconizate
pentru asigurarea functionarii acestuia, inclusiv cu privire la
necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finanarea
investiiilor necesare;
e) sa rezolve sesizrile cu privire la deficientele aprute n
prestarea serviciului de iluminat public.
ART. 12
(1) n raport cu operatorii, autoritile administraiei publice
locale au, pe lng drepturile prevzute n Legea nr. 51/2006, i
urmtoarele drepturi:
a) sa aplice clauzele sanctionatorii, n cazul n care operatorul
nu respecta prevederile hotrrii de dare n administrare sau ale
contractului de delegare a gestiunii, dup caz, inclusiv prevederile
din regulamentul serviciului i din caietul de sarcini anexate la
acestea;
b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, ntreinere
i predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului.
(2) Autoritile administraiei publice locale au fata de
operatorii serviciilor de iluminat public, pe lng obligaiile
prevzute n Legea nr. 51/2006, i urmtoarele obligaii;
a) sa asigure i sa respecte independenta managerial a
operatorului fata de orice ingerine ale autoritilor i instituiilor
publice;
b) sa asigure meninerea echilibrului contractual, stabilit prin
contractul prin care se deleag gestiunea;
c) sa asigure publicitatea i accesul liber la informaiile de
interes public, cu precdere la acele informaii care asigura
pregtirea ofertelor i participarea la procedurile de delegare a
gestiunii serviciului.
ART. 13
Impotriva hotrrilor sau dispoziiilor autoritilor
administraiei publice locale, date n aplicarea prezentei legi,
persoanele fizice sau persoanele juridice interesate se pot adresa
instanei de contencios administrativ, n condiiile legii.
ART. 14
Unitile administrativ-teritoriale se pot asocia ntre ele n
vederea infiintarii, realizrii i exploatrii n interes comun a
serviciului de iluminat public i a infrastructurii aferente acestuia,
n condiiile stabilite prin Legea nr. 51/2006.
ART. 15
(1) Autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul de
iluminat public, A.N.R.S.C., isi exercita competentele i atribuiile
care i sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 fata de autoritile
administraiei publice locale i fata de toi operatorii, indiferent de
forma de organizare, natura capitalului, ara de origine sau
modalitatea de gestiune adoptat.
(2) A.N.R.S.C., n colaborare cu C.N.R.I., va realiza i va
dezvolta un sistem informaional ce va permite colectarea,
monitorizarea i compararea continua a fiecrui indicator de
performanta specific serviciului de iluminat public cu nivelul atins de
operatorul cel mai performant n domeniu.
(3) Autoritile administraiei publice locale au acces la orice
informaie de interes public detinuta de A.N.R.S.C. cu privire la
serviciul de iluminat public.

CAP. III
Organizarea i funcionarea serviciului de iluminat public

SECIUNEA 1
Gestiunea serviciului de iluminat public
ART. 16
(1) Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaz prin
urmtoarele modaliti:
a) gestiune directa;
b) gestiune delegat.
(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se
face prin hotrre a consiliilor locale, a Consiliului General al
Municipiului Bucureti sau a asociaiilor de dezvoltare comunitara,
dup caz.
ART. 17
(1) Indiferent de forma de gestiune adoptat, n virtutea
competentelor i atribuiilor ce le revin potrivit legii, autoritile
administraiei publice locale pstreaz dreptul de a aproba, a
supraveghea i a controla, dup caz:
a) modul de fundamentare a tarifelor i respectarea metodologiei de
stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.;
b) modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale asumate de
operatori i activitile desfurate de acetia;
c) calitatea i eficienta serviciului prestat, corespunztor
indicatorilor de performanta a serviciului, stabilii conform legii;
d) modul de administrare, de exploatare, de conservare i de
meninere n funciune, dezvoltarea i/sau modernizarea sistemului de
iluminat public.
(2) Activitile specifice serviciului de iluminat public,
indiferent de forma de gestiune adoptat, se organizeaz i se
desfoar n conformitate cu prevederile regulamentului propriu al
serviciului de iluminat public i ale caietului de sarcini, elaborate
i aprobate de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului
Bucureti sau de asociaiile de dezvoltare comunitara, dup caz, n
baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public i a
caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. i aprobate prin
ordin al preedintelui acesteia.
ART. 18
(1) Gestiunea la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor sau al
asociaiilor de dezvoltare comunitara a serviciului de iluminat public,
respectiv exploatarea i funcionarea infrastructurii aferente, se
organizeaz astfel nct sa asigure respectarea indicatorilor de
performanta, a nivelurilor de iluminare i luminanta prevzute de
normativele specifice domeniului i innd seama de urmtoarele:
a) mrimea, gradul de dezvoltare i particularitile economico-
sociale ale localitilor;
b) starea sistemului de iluminat public existent;
c) posibilitile locale de finanare a exploatrii, ntreinerii
i dezvoltrii serviciului i a infrastructurii tehnico-edilitare
aferente.
(2) Propunerile de indicatori de performanta a serviciului de
iluminat public, elaborate n conformitate cu prevederile art. 7, vor
fi supuse unor consultri i dezbaterii publice n urma crora se va
adopta soluia optima pentru comunitate.
(3) Consiliile locale, asociaiile de dezvoltare comunitara sau
Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, vor aproba
indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite n
acest scop n regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public i
n caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal.
(4) Regulamentele proprii ale serviciului i caietele de sarcini
trebuie sa cuprind prevederi prin care se stabilesc cel puin
urmtoarele:
a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
b) indicatorii de performanta a serviciului;
c) condiiile tehnice;
d) infrastructura aferent serviciului;
e) raporturile operator-utilizator.

SECIUNEA a 2-a
Gestiunea directa
ART. 19
(1) n cazul gestiunii directe, autoritile administraiei publice
locale sau asociaiile de dezvoltare comunitara, dup caz, isi asuma
nemijlocit toate sarcinile i responsabilitile cu privire la
nfiinarea, organizarea, finanarea, coordonarea, administrarea,
gestionarea, exploatarea i asigurarea functionarii serviciului de
iluminat public.
(2) Gestiunea directa se realizeaz prin intermediul unor operatori
definii conform prevederilor Legii nr. 51/2006.
(3) Operatorii mentionati la alin. (2) presteaz serviciul de
iluminat public n baza hotrrii de dare n administrare a
serviciului, adoptat de autoritile administraiei publice locale, a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente i n baza licenei
eliberate de A.N.R.S.C.
(4) Disponibilitile provenite din mprumuturi, fonduri externe
nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat destinate
cofinanrii unor obiective de investiii specifice se administreaz i
se utilizeaz potrivit acordurilor de finanare ncheiate. Prin
derogare de la dispoziiile legislaiei privind finanele publice
locale, excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor de venituri
i cheltuieli ale compartimentelor/serviciilor publice de specialitate
care gestioneaz i exploateaz un serviciu de iluminat public, rmase
la finele exerciiului bugetar, se reporteaz n anul urmtor cu
aceeai destinaie.

SECIUNEA a 3-a
Gestiunea delegat
ART. 20
(1) n cazul gestiunii delegate, autoritile administraiei
publice locale sau asociaiile de dezvoltare comunitara, dup caz,
transfera, n baza unui contract prin care se deleag gestiunea,
denumit n continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai
multor operatori cu statut de societi comerciale cu capital public,
privat sau mixt, sarcinile i responsabilitile proprii cu privire la
prestarea serviciului, precum i exploatarea i administrarea
sistemului de iluminat public, n condiiile legii.
(2) Operatorii care isi desfoar activitatea n regim de gestiune
delegat sunt definii conform prevederilor Legii nr. 51/2006.
(3) Operatorii mentionati la alin. (2) presteaz serviciul de
iluminat public n baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat
de autoritile administraiei publice locale i n baza licenei
eliberate de autoritatea competenta.
(4) Tipul contractului de delegare a gestiunii, forma, coninutul
i anexele acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr.
51/2006 i corespunztor legislaiei aplicabile fiecrei modaliti de
delegare a gestiunii serviciului, n funcie de regimul juridic ce
urmeaz a fi adoptat pentru delegarea gestiunii.
ART. 21
(1) n procesul delegarii gestiunii serviciului de iluminat public,
n conformitate cu competentele i atribuiile ce le revin potrivit
legii, autoritile administraiei publice locale pstreaz
prerogativele privind adoptarea politicilor i strategiilor de
dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a
sistemului de iluminat public, precum i drepturile i competentele
precizate la art. 17 alin. (1).
(2) Activitile de monitorizare i control privind modul de
respectare de ctre operatori a condiiilor de emitere i meninere a
licenelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de
performanta stabilii n contractele de delegare a gestiunii revin
autoritilor administraiei publice locale.
ART. 22
(1) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii
activitile de operare propriu-zisa - gestionare, administrare,
exploatare, ntreinere -, precum i activitile de pregtire,
finanare i realizare a investiiilor din infrastructura aferent
serviciului de iluminat public.
(2) Pe durata derulrii contractului de delegare a gestiunii,
bunurile mobile sau imobile aparinnd domeniului public ori privat al
unitilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea
serviciului, se concesioneaza operatorului cruia i s-a atribuit
contractul de delegare a gestiunii.
(3) Pana la finalizarea transferului prevzut la art. 43, n
situaia n care infrastructura necesar prestrii serviciului de
iluminat public sau pri componente ale acesteia nu sunt proprietatea
unitii administrativ-teritoriale, odat cu ncheierea contractului de
delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administraiei publice
locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile i
obligaiile ce deriva din contractele ncheiate conform prevederilor
art. 4 alin. (2)-(5); autoritatea administraiei publice locale va
notifica operatorului de distribuie a energiei electrice intenia de
cesionare cu cel puin 10 zile nainte de ncheierea contractului de
delegare a gestiunii serviciului.
(4) Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat
public se organizeaz i se deruleaz potrivit dispoziiilor Legii nr.
51/2006, ale prezentei legi i n conformitate cu legislaia specifica
fiecrui tip de contract de delegare a gestiunii.
(5) Documentaia de delegare a gestiunii, cuprinznd caietele de
sarcini, criteriile de selecie i instruciunile privind organizarea
i desfurarea procedurilor, se elaboreaz de autoritile
administraiei publice locale, n baza prevederilor legislaiei
aplicabile fiecrui tip de contract de delegare a gestiunii.
(6) Existenta garaniilor profesionale i financiare ale
operatorului, precum i indicatorii de performanta i nivelul tarifelor
aplicate privind prestarea serviciului n condiii de calitate i de
cantitate corespunztoare constituie criteriile principale pentru
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Operatorii nou-
infiintati pot fi admii ntr-o procedura de atribuire a unei delegari
de gestiune n aceleai condiii ca i societile existente.
(7) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliaz de
plin drept, n condiiile art. 36 alin. (2) lit. c), precum i n cazul
retragerii licenei de operare. Prile pot sa prevad n contracte i
alte clauze de reziliere.
ART. 23
(1) n vederea ncheierii contractelor de delegare a gestiunii,
consiliile locale ale comunelor, oraelor, municipiilor sau Consiliul
General al Municipiului Bucureti ori asociaiile de dezvoltare
comunitara, dup caz, vor ntocmi i vor aproba, n termen de 6 luni de
la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei
propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de
oportunitate pentru fundamentarea i stabilirea soluiilor optime de
delegare a gestiunii serviciului, precum i documentaia prevzut la
art. 22 alin. (5).
(2) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate n termen
de 30 de zile de la aprobarea documentaiei de delegare a gestiunii.
(3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public va cuprinde n mod obligatoriu clauzele prevzute de Legea nr.
51/2006.
ART. 24
(1) Atribuirea i ncheierea contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public se aproba prin hotrri ale consiliilor
locale sau prin hotrre a Consiliului General al Municipiului
Bucureti ori a asociaiilor de dezvoltare comunitara, dup caz.
(2) Sub rezerva contractelor n derulare la data intrrii n
vigoare a prezentei legi, durata unui contract prin care se deleag
gestiunea nu poate fi mai mare dect durata necesar amortizarii
investiiilor, fr a depi 49 de ani. Aceasta durata poate fi
prelungit numai n urmtoarele cazuri:
a) pentru motive de interes general, caz n care durata
contractului nu poate fi prelungit cu mai mult de 2 ani;
b) n cazul n care operatorul, la cererea autoritii
administraiei publice locale i pentru buna executare a serviciului
sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat
investiii care nu ar putea fi amortizate n termenul rmas pana la
expirarea contractului iniial dect printr-o cretere excesiva a
tarifelor sau a taxelor locale.
(3) Prelungirea va fi decisa, n condiiile alin. (2), de ctre
consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucureti sau de
asociaia de dezvoltare comunitara, dup caz.

CAP. IV
Operatorii i utilizatorii

SECIUNEA 1
Operatorii serviciului de iluminat public
ART. 25
(1) Serviciul de iluminat public se gestioneaz i se exploateaz
prin intermediul unor prestatori licentiati, denumii n continuare
operatori.
(2) Licentierea operatorilor se realizeaz n condiiile prevzute
de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege i de legislaia secundar emis
n aplicarea dispoziiilor acesteia.
ART. 26
(1) Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public
prestatorii care isi desfoar activitatea n baza licenei eliberate
n condiiile legii de A.N.R.S.C.
(2) Operatorii serviciului de iluminat public beneficiaz de
aceleai drepturi i obligaii n raport cu autoritile administraiei
publice locale sau cu beneficiarii serviciului, indiferent de statutul
juridic, forma de organizare, tipul de proprietate, natura capitalului,
modalitatea de gestiune adoptat sau ara de origine din Uniunea
European.
(3) Operatorii din rile Uniunii Europene care dein licene n
rile de origine, recunoscute de A.N.R.S.C., au aceleai drepturi i
obligaii ca i operatorii autohtoni, pe toat durata de valabilitate a
licenelor.
ART. 27
(1) Operatorii prestatori ai serviciului de iluminat public
subordonai autoritilor administraiei publice locale, avnd statut
de societi comerciale cu capital social aparinnd unitilor
administrativ-teritoriale, pot fi privatizati, n condiiile legii, cu
condiia pstrrii obiectului de activitate minimum 5 ani de la data
privatizrii.
(2) Hotrrea de privatizare i alegerea metodei de privatizare
aparin consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului
Bucureti sau asociaiei de dezvoltare comunitara, dup caz, n funcie
de subordonarea operatorului.
ART. 28
(1) Operatorii licentiati sa presteze serviciul de iluminat public
pot participa la procedurile de delegare a gestiunii i pot presta
serviciul n orice localitate, n mod direct sau prin intermediul unei
filiale, pe baze contractuale, n virtutea principiului liberei
concurente pe piata serviciilor comunitare de utiliti publice.
(2) Operatorul care presteaz mai multe tipuri de servicii, n una
sau mai multe localiti, are obligaia sa in evidente i
contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu i/sau localitate
de operare n parte.
ART. 29
(1) Drepturile i obligaiile operatorilor prestatori ai
serviciului de iluminat public se prevd n regulamentul serviciului i
n:
a) hotrrea de dare n administrare, n cazul gestiunii directe;
b) contractul de delegare a gestiunii, n cazul gestiunii delegate.
(2) Operatorii care au primit gestiunea serviciului de iluminat
public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz i de servitute
asupra terenurilor i bunurilor proprietate publica sau privat,
aparinnd, dup caz, statului, unitilor administrativ-teritoriale,
unor persoane fizice ori juridice, dup cum urmeaz:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrrilor de infrastructura
pentru prestarea serviciului de iluminat public;
b) servitute de trecere subterana, de suprafata sau aerian pentru
instalarea sistemului de iluminat public;
c) dreptul de acces la utilitatile publice i la Sistemul Energetic
Naional.
(3) n scopul prestrii serviciului de iluminat public, operatorii
pot produce sau cumpara, n condiiile legii, energia electrica
necesar.
ART. 30
(1) Operatorii serviciului de iluminat public au urmtoarele
obligaii:
a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de
competitivitate i eficienta economic;
b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea i exploatarea eficienta
a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
c) sa respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare
a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotrrea de dare n
administrare, dup caz;
d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanta a
serviciului de iluminat public, stabilii de autoritile
administraiei publice locale n regulamentul serviciului, anexat la
hotrrea de dare n administrare sau la contractul de delegare a
gestiunii, dup caz;
e) sa furnizeze autoritilor administraiei publice locale,
A.N.R.S.C. i C.N.R.I. informaiile solicitate i sa asigure accesul la
toate informaiile necesare verificrii i evalurii functionarii i
dezvoltrii serviciului de iluminat public;
f) sa pun n aplicare metode performane de management, care sa
conduc la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concurentiale impuse de normele legale n vigoare privind
achiziiile de lucrri sau de bunuri;
g) sa asigure finanarea pregtirii profesionale a propriilor
salariai.
(2) Penalitile pentru nerespectarea de ctre operatori a
indicatorilor de performanta vor fi prevzute n regulamentul
serviciului de iluminat public, anexat la hotrrea de dare n
administrare sau la contractul de delegare a gestiunii serviciului,
dup caz.

SECIUNEA a 2-a
Utilizatorii i beneficiarii serviciului de iluminat public
ART. 31
(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie
autoritile administraiei publice locale, fie asociaiile de
dezvoltare comunitara constituite cu acest scop.
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile
locale n ansamblul lor sau, n cazul unei asociaii de dezvoltare
comunitara, comunitatile locale componente.
(3) Autoritile administraiei publice locale, n calitate de
reprezentante ale comunitilor locale i de semnatare ale contractelor
de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de
iluminat public, de respectarea regulamentului serviciului i a
prevederilor prezentei legi.
ART. 32
(1) Dreptul de acces la serviciul de iluminat public i de a
beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunitii locale,
persoane fizice i persoane juridice, n mod nediscriminatoriu.
(2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la
nivelul comunelor, oraelor i municipiilor trebuie sa conin
prevederi referitoare la drepturile beneficiarilor serviciului, i
anume:
a) accesul la informaiile de interes public privind serviciul de
iluminat public;
b) dreptul oricrui locuitor i al oricrei persoane juridice din
aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat
public n condiiile respectrii regulamentelor specifice;
c) obligaia consiliilor locale, a Consiliului General al
Municipiului Bucureti sau a asociaiei de dezvoltare comunitara, dup
caz, a A.N.R.S.C. i a operatorilor de a aduce la cunostinta publica
deciziile cu privire la serviciul de iluminat public.
ART. 33
(1) Beneficiarii persoane fizice i/sau persoane juridice ai
serviciului de iluminat public au obligaia de a respecta prevederile
regulamentului serviciului de iluminat public i de a-i achit
obligaiile de plata stabilite sub forma de taxe locale.
(2) Factura pentru prestarea serviciului de iluminat public se
emite cel mai trziu pana la data de 15 a lunii urmtoare celei n care
a fost efectuat prestaia. Utilizatorii serviciilor de iluminat public
sunt obligai sa achite sumele reprezentnd contravaloarea facturilor
emise de operatori pentru serviciile prestate, n termen de 15 zile
lucrtoare de la data primirii acestora; data emiterii se nscrie pe
factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia n calcul
ncepnd cu data primirii facturii.
(3) Neachitarea facturii de ctre utilizator n termen de 30 de
zile de la data scadentei atrage penaliti de ntrziere, n
condiiile art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006.

CAP. V
Finanarea serviciului de iluminat public
ART. 34
(1) n vederea asigurrii continuitii serviciului de iluminat
public, autoritile administraiei publice locale, respectiv
asociaiile de dezvoltare comunitara, au responsabilitatea planificarii
i urmririi lucrrilor de investiii necesare asigurrii functionarii
sistemului n condiii de siguranta i la parametrii ceruti prin
prescripiile tehnice; n acest scop se vor ntocmi programe de
investiii bazate pe planificarea multianuala a investiiilor i
inndu-se seama de etapele procesului bugetar, n conformitate cu
reglementrile legale.
(2) Cuantumul i regimul taxelor speciale necesare asigurrii
finanrii serviciului de iluminat public se stabilesc n conformitate
cu prevederile legale n vigoare.
(3) Structura i nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel
nct:
a) sa acopere costul efectiv al prestrii serviciului;
b) sa asigure prestarea serviciului de iluminat public la
nivelurile de calitate i indicatorii de performanta stabilii de
consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de
iluminat public i prin contractele de delegare a gestiunii, dup caz;
c) sa asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun
pentru serviciul de iluminat public prestat pe perioada angajata i
asigurarea unui echilibru ntre riscurile i beneficiile asumate de
prile contractante;
d) sa asigure ntreinerea i exploatarea eficienta a bunurilor
aparinnd domeniului public i privat al unitilor administrativ-
teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;
e) sa incurajeze investiiile de capital;
f) sa respecte i sa asigure autonomia financiar a operatorului.
ART. 35
(1) Finanarea cheltuielilor curente de funcionare i de
exploatare a serviciului de iluminat public se asigura din veniturile
proprii ale operatorilor.
(2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din:
a) alocaii bugetare, n cazul gestiunii directe;
b) ncasarea de la autoritile administraiei publice locale, n
calitate de reprezentante ale comunitilor locale beneficiare ale
serviciului de iluminat public, a sumelor reprezentnd contravaloarea
serviciului prestat, n cazul gestiunii delegate.
(3) Sumele necesare finanrii functionarii i exploatrii
serviciului de iluminat public se prevd n bugetele locale i se
aproba odat cu acestea, prin hotrre a consiliilor locale, a
Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a asociaiilor de
dezvoltare comunitara, dup caz.
(4) Finanarea investiiilor pentru dezvoltarea, funcionarea i
exploatarea serviciului de iluminat public din bugetele locale se face
n baza hotrrii consiliilor locale, a Consiliului General al
Municipiului Bucureti sau a asociaiilor de dezvoltare comunitara,
dup caz, potrivit legii.
(5) Sursele de finanare a lucrrilor de investiii se asigura
potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.
(6) Hotrrile de dare n administrare, respectiv contractele de
delegare a gestiunii, vor prevedea sarcinile concrete ce revin
autoritilor administraiei publice locale, respectiv operatorului, n
ceea ce privete finanarea i realizarea investiiilor.
(7) Bunurile rezultate din investiiile pentru reabilitarea,
modernizarea i dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de
iluminat public, care se realizeaz din fonduri proprii ale
operatorilor, rmn n proprietatea acestora pe toat durata
contractului de delegare a gestiunii, dac la ncheierea acestuia nu s-
a convenit altfel i dac, conform legii, nu fac parte din categoria
bunurilor publice; n contractul de delegare a gestiunii se va preciza
modul de repartiie a bunurilor realizate la ncetarea contractului.
(8) n scopul atragerii de fonduri pentru modernizarea, extinderea
sau reabilitarea sistemului de iluminat public, precum i pentru
eficientizarea serviciului de iluminat public, operatorul va putea
constitui garanii asupra dreptului de a exploata bunurile publice
existente sau nou-create, cu aprobarea titularului dreptului de
proprietate.

CAP. VI
Raspunderi i sanciuni
ART. 36
(1) nclcarea dispoziiilor prezentei legi atrage rspunderea
disciplinar, patrimonial, civil, contravenional sau penal, dup
caz.
(2) Autoritile administraiei publice locale au dreptul sa
sanctioneze operatorul serviciului de iluminat public n cazul n care
acesta nu presteaz serviciul la nivelul indicatorilor de performanta
stabilii n hotrrea de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii sau n hotrrea de dare n administrare, prin:
a) aplicarea unor penalizri corespunztoare prejudiciilor aduse
utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul sa
remedieze deficientele constatate; penalizrile vor fi precizate n
contractul de delegare a gestiunii, n hotrrea de dare n
administrare sau n regulamentul serviciului, dup caz;
b) solicitarea adresat autoritii de reglementare competente de a
suspenda, retrage sau anula licentele de operare;
c) revocarea hotrrii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii i
rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului dac, timp
de 12 luni de la ncheierea acestuia, se constata nclcarea repetat a
obligaiilor contractuale.
ART. 37
(1) Constituie contravenii, altele dect cele prevzute n Legea
nr. 51/2006, i se sancioneaz cu amenda de la 30.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) urmtoarele fapte:
a) prestarea serviciului de iluminat public fr aprobarea de ctre
autoritile administraiei publice locale a hotrrii de dare n
administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;
b) atribuirea de ctre primar a unui contract de delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public fr respectarea procedurilor
legale;
c) darea n administrare de ctre primar a serviciului de iluminat
public unui prestator fr licenta de operare, respectiv ncheierea
contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fr
licenta de operare.
(2) Constituie contravenii, altele dect cele prevzute n Legea
nr. 51/2006, i se sancioneaz cu amenda de la 10.000 lei (RON) la
30.000 lei (RON) urmtoarele fapte:
a) neurmarirea de ctre primar a ntocmirii regulamentului propriu
al serviciului, n termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-
cadru al serviciului;
b) nclcarea oricrei alte obligaii prevzute de prezenta lege,
de regulamentul serviciului sau a reglementrilor autoritii
competente pentru care nu s-a prevzut o sanciune specifica.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute
la alin. (1) i (2) se fac de ctre reprezentani mputernicii ai
ministrului administraiei i internelor i ai preedinilor A.N.R.S.C.
i A.N.R.E., de ctre primrii comunelor, oraelor i municipiilor, de
ctre primarul general al municipiului Bucureti, dup caz, i de
persoanele mputernicite de acetia, conform competentelor acestora.
ART. 38
Dispoziiile referitoare la contravenii prevzute la art. 37 se
completeaz cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu excepia art. 28.
ART. 39
Consiliile locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, Consiliul
General al Municipiului Bucureti sau, dup caz, asociaiile de
dezvoltare comunitara vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i alte
fapte, dect cele prevzute la art. 37 alin. (1) i (2), care
constituie contravenii n domeniul serviciului de iluminat public.

CAP. VII
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 40
(1) n termen de un an de la publicarea n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. va elabora
regulamentul-cadru i caietul de sarcini-cadru ale serviciului de
iluminat public, care se aproba prin ordin al preedintelui acesteia.
(2) Pana la intrarea n vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. i
A.N.R.E. vor elabora contractul-cadru prevzut la art. 4 alin. (3),
aprobat prin ordin comun al preedinilor celor doua autoriti.
ART. 41
(1) Contractele de concesiune a serviciului de iluminat public,
valabil ncheiate pana la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
isi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.
(2) n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi,
autoritile administraiei publice locale vor stabili forma de
gestiune a serviciului de iluminat public, conform prevederilor art. 16
alin. (2).
(3) Pana la atribuirea sau darea n administrare a serviciului de
iluminat public, dup caz, operatorii de distribuie a energiei
electrice care presteaz n prezent serviciul de iluminat public vor
asigura continuitatea acestuia, cu recuperarea costurilor aferente, n
baza unui contract ncheiat cu autoritile administraiei publice
locale prin negociere directa, cu avizul A.N.R.E.
ART. 42
n cazul reorganizrii ori lichidrii judiciare a operatorilor care
isi desfoar activitatea n baza unor contracte de delegare a
gestiunii ncheiate anterior intrrii n vigoare a prezentei legi,
consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup
caz, vor demara procedura de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii i de desemnare a unui nou operator, conform prevederilor
prezentei legi.
ART. 43
n aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) i (2) din Legea nr.
51/2006, n termen de 3 ani de la intrarea n vigoare a prezentei legi,
sistemele de iluminat prevzute la art. 2 alin. (3) i (4), aflate n
prezent n proprietatea unor persoane juridice de drept privat, vor fi
transferate, cu justa despgubire, autoritilor administraiei publice
locale, la cererea acestora.
ART. 44
Prevederile prezentei legi se completeaz cu dispoziiile Legii nr.
51/2006.
ART. 45
Msurile de natura ajutorului de stat se notifica potrivit
prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicat,
i se acorda numai dup autorizarea acestora de ctre Consiliul
Concurentei, n condiiile ndeplinirii criteriilor prevzute n
legislaia secundar privind ajutorul de stat.
ART. 46
Prezenta lege intra n vigoare la data de 21 martie 2007.
ART. 47
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta
Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea i funcionarea serviciilor
de iluminat public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 475/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
BOGDAN OLTEANU

PREEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureti, 7 iunie 2006.
Nr. 230.
----