Sunteți pe pagina 1din 1

Cod reglementare: 1.3.1.01-13 Anexa 3 Ed. 6/amd.

1
Emitent Directia Management Procese Carduri si
Credite
Data aproarii: !".03.!01#
Anexa 3 Declaratia benefciarului (model autentica)
DEC$A%A&'E
1
(
- )ormular-cadru -
*usemnatul/*usemnata+ ..............................................+ ,ul/,ica
lui ................................................ si al ............................................+ nascut-a( in localitatea
...................................+ .udetul ..........................+ la data de ...................................+
-ne(casatorit-a( .........................................+ identi,cat-a( cu act de identitate
tip ....................+ seria ............. nr. ...................+ elierat
de ................................................... la data de .................................+ cod numeric personal
.......................................+ stare ci/ila .....................+ declar pe propria raspundere+
cunoscand pre/ederile legii penale pri/ind sanctionarea declaratiilor )alse+ ca la data
solicitarii creditului:
nu detin in proprietate exclusi/a sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta+ indi)erent
de modul si de momentul in care a )ost doandita+ -0(
detin in proprietate exclusi/a sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta+ doandita
prin orice alt mod decat prin Program+ in supra)ata utila mai mica de 10 m
!
-00(.
*emntura
22222222222

22222222222

1
(Declaratia /a , data in )orma autentica+ in )ata notarului pulic.
-0( + -00( *e /a mentine /arianta corespun3atoare in )unctie de situatia reala in care se
a4a ,ecare client in parte ast)el incat declaratia sa corespunda ade/arului . Ast)el:
- se /a mentine /arianta -0( in ca3ul in care nu detineti in proprietate exclusi/a sau
impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta5
- se /a mentine /arianta -00( in ca3ul in care detineti in proprietate exclusi/a sau
impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta+ doandita prin orice alt mod decat prin
Program+ in supra)ata utila mai mica de 10 m
!

%ai6eisen 7an8 *.A. 9 Administra:ia Central; 9 Cl;direa *8< &o=er+ Calea >loreasca nr. !#6 C+ sector 1+ 7ucure?ti 9 Cod
01##@6 9 %omAnia 9 &ele)on: B#0 !1 306 1000 9 >ax: B#0 !1 !30 0@00 9 E-mail: centralaCrai6eisen.ro 9 ===.rai6eisen.ro 9
C.D.'. 361"!0 9 Eum;r de Fnregistrare Fn %egistrul Comer:ului G#0/##/1HH1 9 Eum;r de Fnregistrare Fn %egistrul 7ancar %7-
PG%-#0-00H/1HHH 9 Cod de Fnregistrare ,scal; %I361"!0 9 Capital *ocial 1.!00 mil $ei 9 *ocietate administrat; Fn sistem
dualist 9 Cod 7'C %J7%%I7D 9 %ai6eisen Direct: 0!000+ cu tari) normal Fnre:elele Koda)one+ Irange+ Cosmote
1/1