Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de nvmnt: Avizat Director,

Profesor: diriginte
Clasa:
Avizat Responsabil Comisie etodica,
An!l scolar
P"A#$%$CAR& CA"&#DAR$'($CA
'&&'(RU" $ i '&&'(RU" $$
#r)
crt) Unitatea de
competen


Competen a

Competen e specifice

#r)de ore
sem
$
sem
$$

*)
+) ,) -) .) /)

1
A!toc!noastere
si dezvoltare
personala
1.1 Autocunoastere
1.2 Managementul
resurselor
personale
1.3 Dezvoltarea
personalitatii
elevului

1.3.1 Formarea si dezvoltarea
capacitatii de
autocunoastere;
1.2.1 Sa identifice si sa
gaseasca solutii pentru
nevoile personale
1.2.2 Sa-si asume raspunderea
si sa aiba initiativa
personala;
1.2.3 Sa cunoasca si sa
respecte normele si
valorile grupului;
1.2. Sa-si formeze si sa-si
dezvolte capacitatea de
organizare a clasei
1.3.1 Dezvoltarea capacitatii
de valorificare ma!ima
a potentialului propriu
+
+
+
+

2
Com!nicare si
abilitati sociale

2.1 Abilitati sociale

2.2 Familia

2.1.1 Sa cunoasca si sa
respecte normele si
valorile grupului;
2.1.2 Formarea conduitei
participarii la viata
sociala" cultivarea
tolerantei;
2.1.3 Armonizarea si
e!ersarea propriului
sistem de valori in
acord cu cel social;
+
+
,
2.2.1 Sa descrie
evenimentele marcante
din propria
familie;
2.2.2 Sa cunoasca rolulu
familiei in formarea si
dezvoltarea
personalitatii;


3
anagement!l
informatiilor si
invatarii

3.1 Managementul
informatiilor
3.2 Managementul
invatarii
3.1.1 #ealizarea unei
campanii publicitare
pentru un produs" un
serviciu" o persosna" un
post" etc.;
3.1.2 $unoasterea atitudinii
verbale sau nonverbale
in strategia invatarii;
3.1.3 Folosirea dictionarului"
sporirea e!presivitatii
in limba%;
3.1. Formarea deprinderilor
de a utiliza informatiile
referitoare la produsele
si serviciile de care
beneficiaza;
3.2.1 Sa receptioneze
regulamentul scolar;
3.2.2 Sa-si insuseasca
cerintele
regulamentului scolar;
3.2.3 Stimularea motivatiei
invatarii continue in
scopul dezvoltarii
propriei carierei
,
+
,
+

Planificarea
carierei
.1 &lanificarea si
dezvoltarea
carierei
.1.1 Formarea si dezvoltarea
capacitatii decizionale;
.1.2 Dezvoltarea abilitatilor
de informare privind
cariera;
+ +
.2 Mar'eting
personal
.3 &iata muncii
.2.1 (erar)izarea dupa
evaluarea absentelor"
notelor si disciplinei;
.2.2 Formarea capacitatilor
de sustinere adecvata a
drepturilor proprii;
.2.3 Sa aprecieze obiectiv
+
+
+
+
propriul statut social;
.3.1 Descrierea
posibilitatilor de
afacere pe plan local;
.3.2 Stabilirea pasiunilor si
argumentarea
necesitatilor lor
.3.3 (dentificarea unui
posibil viitor loc de
munca in domeniul de
pregatire

*
Calitatea
stil!l!i de viata

*.1 $alitatea vietii
personale

*.2 $alitatea
relatiilor sociale si a
mediului de munca


*.1.1 $onstituirea unui model
de viata bazat pe valori
umane;
*.1.2 Delimitarea normelor de
politete in diferite
situatii;
*.1.3 Sa demonstreze
necesitatea manierelor
in viata de zi cu zi;
*.1. Sa prezinte modul
personal de raportare la
evenimentele scolare
*.1.* Dezvoltarea e!igentelor
in selectia bunurilor si a
serviciilor;
*.2.1 +!emplificarea
sarcinilor si distribuirea
lor organizatorilor;
*.2.2 +videntierea rolului
individului in societate;
*.2.3 (dentificarea cauzelor
ce duc la aparitia
conflictelor;
, ,