Sunteți pe pagina 1din 3

Contributii angajat si angajator 2011

(cote contributii salariale incepand cu acest an)


Prin Ordonana de Urgen a Guvernului Romniei nr. 117/2010 a fost introdus n
odul !is"al un nou titlu# $itlul %& indi"e 2 'ontri(uii so"iale o(ligatorii). *vand in
vedere insa si +egea nr. 2,-/2010 a (ugetului de stat .e anul 2011# dar si +egea nr.
2,7/2010 a (ugetului asigurrilor so"iale de stat .entru anul 2011# iata in
"ontinuare "otele de "ontri(utii "e tre(uie .latite de "atre anaga/ator si anga/at in
2011.
otele sunt vala(ile din 01.01.2011 si a.li"a(ile la la fondul de salarii din luna
"alendaristi"a.
PENSII CAS:
0 20#,1 2 "onditii normale de mun"a# 23#,1 2 "onditii deose(ite de mun"a# 40#,1 2
"onditii s.e"iale de mun"a 5vala(il la "e datorea6a un anga/ator7
0 10#3 1 2 "onditii normale de mun"a# 10#31 2 "onditii deose(ite de mun"a# 10#31 2
"onditii s.e"iale de mun"a 5aferente "ontri(utiilor datorate de anga/at7
SANAAE CASS:
0 3.21 5anga/ator7
0 3.31 5anga/at7
0 0.,31 5anga/ator7 2 "ontri(utia aferenta "on"ediilor si indemni6atiilor
AN!"# S!#A$:
0 0.31 5anga/ator7
0 0.31 5anga/at7
0 0.231 5anga/ator7 2 fondul de garantare .entru .lata "reanelor salariale
Accidente si boli pro%esionale 2 intre 0#131 si 0#,31 2 "otele a.li"ate difera in
fun"tie de "odul *89 al so"ietatii
omision %$: ; 2 0#23100#731 2 in fun"tie de lo"ul unde se tin "artile de mun"a 2
adi"a la anga/ator 5se a.li"a 0#731 la fondul de salarii7 sau la %$: 5se a.li"a 0#231
la fondul de salarii7
I#P!&I PE 'ENI()I*E +IN SA*A)III 2 in "uantum de 1-1# "al"ulat astfel<
=*+*R%U >RU$ 2 5 *= *9*G*?*$ 510#317@*== *9*G*?*$ 53#317@= *9*G*?*$
50#317 7 A R8BU+$*$ 1
a.oi
R8BU+$*$ 1 2 C8CU8R8* +8G*+* 5de la 230 RO9 in /os# in fun"tie de salariu
a.oi
R8BU+$*$ 2 & 1-1 A %:POB%$ P8 D89%$ 8 $R8>U%8 R8$%9U$ *9G*?*$U+U% =%
P+*$%$
#onogra,e contabila salarii -alabil 2011
:ulti sunt familiari6ati "u monograEa "u .rivire la salarii# insa .oste6 a"est lu"ru si
.entru "ei "are "auta detalii des.re asa "eva. *ste.t si "omentarii "u .rivire la
"ore"tii la a"easta.
-F1 A F21 2 "u suma salariilor (rute 5fondul de salarii din luna7
F21 A F472 2 "u 0#31 a.li"at la suma salariilor (rute 2 !d. =oma/
F21 A F414 2 "u 3#31 a.li"at la suma salariilor (rute 0 *==
F21 A F412 2 "u 10#31 a.li"at la suma salariilor (rute 0 *=
-F34 A F41F 2 "u 3#21 a.li"at la suma salariilor (rute 0 *==
-F32 A F471 2 "u 0#31 a.li"at la suma salariilor (rute 2 !d.=oma/
-F31 A F411 2 "u .ro"entul *:>! 520#,1 2 "onditii normale de mun"a# 23#,1 2
"onditii deose(ite de mun"a# 40#,1 2 "onditii s.e"iale de mun"a 7 a.li"at la suma
salariilor (rute
-F34 A F4,1 2 "u 10#31 a.li"at la suma salariilor (rute
-43 A FF7 2 "u 0#731 sau 0#231 a.li"at la suma salariilor (rute 5"omisionul %$:7
-F34 A F41F.1 2 "u 0#,31 a.li"at la suma salariilor (rute
-F34.1 A F4,1.1 2 "u 0#231 a.li"at la suma salariilor (rute
F21 A FFF 0 "u valoarea im.o6itului .e veniturile din salarii
A*E A)IC!*E INE)ESANE PE S(.IEC:
Inregistrarea platii contributiilor se %ace ast%el:
1 A 3121/3411 5(an"a/"asa7
F411
F412
F414
F41F
F471
F472
F4,1
F41F.1
F4,1.1
FFF
FF7
Plata salariului 421 = 5311 daca se face cash prin casa, sau 421 = 5121 (card prin
banca)
Daca angajatul nu ridica salariul 421 = 426 iar cand il ridica 426 = 5311 (pentru
caul cand se platesc cash)
In ca/ul a-ansurilor acordate la salariu 021 2 1311 (plata a-ans) si apoi
021 2 021 (inregistrare a-ans)