Sunteți pe pagina 1din 2

````````

TEMA 14 TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL ANOMALIILOR


DENTO MAXILARE SEVERE (1, pag. 787-816)
1. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare de clasa a III-a vizeaz:
A. Retrudarea maxilarului
B. nl area maxilarului
. Avansarea maxilarului !n cazurile cu retrognatism maxilar
". Retrudarea mandi#ulei $rognate
%. Avansarea mandi#ulei $rognate.
(pag. 796) C, D
&. n anomaliile de clasa a III-a Angle tratamentul ortodontic $rechirurgical urmre'te:
A. Re(acerea contururilor osoase
B. Re$ozi ionarea $unctelor cranometrice
. "ecom$ensarea anomaliei
". orectarea (ormei arcadelor
%. Alinierea dentar
(pag. 796) C, D, E
). aracteristic anomaliilor dento-maxilare de clasa a II-a sunt urmtoarele situa*ii:
A. +i$er$lazie mandi#ular
B. +i$o$lazie mandi#ular
. As$ect clinic cu $ro(il de $asare
". ,ro(il (acial accentuat convex
%. ,ro(il (acial accentuat concav
(pag. 804) B, C, D
-. .rmtoarele situa*ii clinice cores$und anomaliilor dento-maxilare de clasa a II-a:
A. ,rognatism maxilar
B. Retrognatism mandi#ular
. Asocierea !ntre acestea
". ,rognatism mandi#ular
%. Retrognatism maxilar.
````````
(pag. 804) A, B, C
/.Tratamentul chirurgical al anomaliilor de clasa a II-a vizeaz:
A. Retrudarea mandi#ulei retrognate
B. Avansarea maxilarului $rognat
. Asocierea !ntre ultimele dou
". Avansarea mandi#ulei retrognate
%. Retrudarea maxilarului $rognat
(pag. 805) C, D, E