Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU TEHNIC

pentru obtinerea avizului de mediu


conform Anexei nr. la OM !"#$%!%
I. Denumirea proiectului:
II. Titular
- Canureci Dumitru.
- com Bistret, sat Plosca, str. George Cosbuc, nr. 85 (T13, P3!"
- #351.8#.#.8# $ T%PG&' P(%)&CT (proiectant"
III. Descrierea proiectului
Prin proiect se propune construirea unei *ale metalice cu +estinatia moara.
'upra,ata terenului pe care se amplasea-a *ala +e +epo-itare este +e 5### mp.
Constructia propusa are supra,ata construita +e 38mp, cu regim +e .naltime
parter, are ,orma +reptung*iulara si anume: 1.5 m latime iar lungimea +e 3#.5m.
'tructura +e re-istenta a *alei este +in structura metalica si panouri termoi-olante tip
)'%P/0.
(etragerea ,ata +e a1ul Dc 1323 (str. George Cosbuc" este +e 4,!5 m.
5ecinatatile imobilului sunt:
la nor+: 'tancu 6arin $ teren liber +e sarcini7
la est: str. George Cosbuc - Dc 13237
la su+: Consiliul 8ocal $ teren liber +e sarcini7
la 9est: Consiliul 8ocal $ teren liber +e sarcini.
8ucrarile constau in:
- sistemul constructi9:
fundatii izolate sub stalpi;
placa din beton armat la cota pardoselii;
stalpi din profle metalice;
grinzi din profle metalice ;
pane sustinere invelitoare din profle metalice;
bare suport panouri inchidere primetrala din profle metalice;
- nchiderile exterioare si compartimentarile interioare:
inchidere perimetrala din panouri termoizolante tip
sandwich, cu spuma poliuretanica ignifugata;
pereti de compartimentare intre hale din panouri
termoizolante tip sandwich, cu spuma poliuretanica
ignifugata.
- acoperisul si invelitoarea:
invelitoare panou sandwich cu nervuri, culoare gri;
jgheaburi si burlane din tabla, vopsite in camp electrostatic,
culoare rosie;
- montarea usilor si ,erestrelor +in P5C.
:ala metalica propusa a ,i construita 9a a9ea regimul +e inaltime P si 9a
cuprin+e urmatoarele spatii ,unctionale:
- birou: !.3#mp7
- 9estiar: !.35mp7
- +epo-it ,aina grau si malai porumb: 15.5mp7
- +epo-it pro+use secun+are (tarate": 14.15mp7
- spatiu pro+uctie moara grau: 11#.25mp7
- -ona +escarcare si alimentare moara +e grau: .5mp7
- *ol acces moara +e porumb si moara cu ciocanele: 3.!5mp7
- spatiu +e pro+uctie moara +e porumb: #.25mp7
- spatiu +e pro+uctie moara cu ciocanele: 1.55mp.
%biecti9ul are ca +otare si ec*ipamente speci,ice:
moara de &rau cu 9alturi (este +estinata pentru macinarea graului in
9e+erea obtinerii a uneia sau a +oua calitati +e ,aina +e pani,icatie":
capacitate +e macinare: 4## ;g<*7
gra+ +e e1tractie: 5!-!=
numar +e sorturi +e ,aina: 1 sau
numar pasa>e (macinare?cernere":
numar 9alturi < numar macinisuri: < !
greutate: 5!## ;g
@lu1 te*nologic:
o alimentare cu materie prima(grau"7
o macinare7
o re-ultare pro+us ,inal: ,aina +e grau si tarate7
o transportarea ,ainii in +epo-itul +e ,aina si a taratelor in +epo-itul +e
pro+use secun+are.
moara de porumb (este +estinata pentru macinarea boabelor +e porumb
in 9e+erea obtinerii malaiului":
+imensiunile ta9alugului: A15!15##
numar ta9aluguri (cilin+ru greu ,olosit pentru ,aramare"<numar
macinisuri: 4<3
capacitate +e macinare: !5# ;g<*
greutate: 25# ;g
@lu1 te*nologic:
o alimentare cu materie prima (porumb"7
o macinare7
o re-ultare pro+us ,inal: malai si tarate +e porumb7
o transportarea malaiului +epo-itul +e ,aina<malai si a taratelor +e
porumb in +epo-itul +e pro+use secun+are.
moara cu ciocanele (este ,olosita pentru macinarea boabelor +e cereale
cat si a stiuletilor":
capacitati +e macinare:
stiuleti porumb: 2## ;g<*
porumb boabe: 15##-1## ;g<*
or--o9a-: 8##-11## ;g<*
grau: 14##-18## ;g<*
greutate 43# ;g
@lu1 te*nologic:
o alimentare cu materie prima(porumb boabe, stiuleti porumb, or-, o9a-
sau grau"7
o macinare7
o re-ultare pro+us ,inal: uroaie7
o transportarea uroaielor in +epo-itul +e pro+use secun+are.
&c*ipamentele sunt complet electrice.
8ocali-area proiectului
- utili-area e1istentB a terenului: terenul pe care se 9a reali-a constructia,
este teren intra9ilan ,iin+ situat in -ona +e pro+uctie agroin+ustriala, este in
proprietatea lui Canureci Dumitru con,orm contract +e sc*imb nr.84<1#.11.#117
- relati9a abun+enCB a resurselor naturale +in -onB, calitatea Di capacitatea
regenerati9B a acestora: nu este ca-ul7
- capacitatea +e absorbCie a me+iului, cu atenCie +eosebitB pentru:
- -onele ume+e : nu este ca-ul7
- -onele costiere : nu este ca-ul7
- -onele montane Di cele .mpB+urite: nu este ca-ul7
- parcurile Di re-er9aCiile naturale: nu este ca-ul7
- ariile clasi,icate sau -onele prote>ate prin legislaCia .n 9igoare, cum sunt:
proiectul nu este amplasat .n sau .n 9ecinBtatea unei arii naturale prote>ate7
- -onele +e protecCie specialB, mai ales cele +esemnate prin %r+onanCa +e
urgenCB a Gu9ernului nr. 52<##2 pri9in+ regimul ariilor naturale prote>ate,
conser9area *abitatelor naturale, a ,lorei Di ,aunei sBlbatice, cu mo+i,icBrile Di
completBrile ulterioare, -onele pre9B-ute prin 8egea nr. 5<### pri9in+ aprobarea
Planului +e amena>are a teritoriului naCional $ 'ecCiunea a ))) $ a $ -one prote>ate,
-onele +e protecCie instituite con,orm pre9e+erilor 8egii apelor nr. 1#2<133!, cu
mo+i,icBrile Di completBrile ulterioare, Di :otBrErea Gu9ernului nr. 33#<##5 pentru
aprobarea 0ormelor speciale pri9in+ caracterul Di mBrimea -onelor +e protecCie
sanitarB Di *i+rogeologicB: proiectul nu este inclus .n -one +e protecCie specialB
+esemnate7
- ariile .n care stan+ar+ele +e calitate a me+iului stabilite +e legislaCie au
,ost +e>a +epBDite: nu au ,ost .nregistrate ast,el +e situaCii7
- ariile +ens populate: nu e ca-ul 7
- peisa>ele cu semni,icaCie istoricB, culturalB Di ar*eologicB: nu este ca-ul7
Caracteristicile impactului potenCial:
- e1tin+erea impactului: aria geogra,icB Di numBrul persoanelor a,ectate: nu
este ca-ul7
- natura trans,rontierB a impactului: nu este ca-ul7
- mBrimea Di comple1itatea impactului: impact relati9 re+us Di local atEt pe
perioa+a e1ecuCiei proiectului cEt Di ulterior7
- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate re+usB atEt pe parcursul
reali-Brii in9estiCiei, cEt Di +upB reali-area acestuia, +eoarece mBsurile pre9B-ute +e
proiect nu 9or a,ecta semni,icati9 ,actorii +e me+iu (aer, apB, sol, aDe-Bri umane"7
- +urata, ,rec9enCa Di re9ersibilitatea impactului: impact cu +uratB, ,rec9enCB
Di re9ersibilitate re+use +atoritB naturii proiectului Di mBsurilor pre9B-ute +e acesta7
I'. 'urse +e poluanCi Di instalaCii pentru reCinerea, e9acuarea Di +ispersia poluanCilor
.n me+iu
!. ProtecCia calitBCii apelor:
- /pele mena>ere 9or ,i e9acuate intr-un ba-in etans 9i+an>abil.
$. ProtecCia aerului:
- 6oara 9a ,i +otata cu un sisteme +e e1*austare<,iltrare ast,el:.
moara de &rau este +otata cu:
o 3 9entilatoare pentru e1*austare
o cicloane si un ,iltru cu rol +e curatare a aerului e9acuat +in procesul +e
macinare a graului
o saci pentru colectarea re-i+uurilor te*nologice
moara de porumb este +otata cu:
o un 9entilator pentru e1*austare
o un ciclon cu rol +e curatare si ,iltrare a aerului e9acuat +in procesul +e
macinare a porumbului
o saci pentru colectarea re-i+uurilor te*nologice
moara cu ciocanele este +otata cu:
o un 9entilator pentru e1*austare
o un ciclon cu rol +e curatare si ,iltrare a aerului e9acuat +in procesul +e
macinare a porumbului, or-ului, o9a-ului sau graului
o saci pentru colectarea re-i+uurilor te*nologice
". ProtecCia .mpotri9a -gomotului Di 9ibraCiilor:
- )n timpul e1ecutiei si ,unctionarii obiecti9ului $ ni9elul +e -gomot ec*i9alent
la limita incintei se 9a inca+ra cons,orm 'T/' 1###3<88 /custica urbana,
respecti9 !5 +B (/", 9aloarea curbei +e -gomot !# +B.
(. ProtecCia .mpotri9a ra+iaCiilor:
- 0u este ca-ul.
. ProtecCia solului Di a subsolului:
- +epo-itarea materialelor +e construcCie Di a solului e1ca9at se 9a ,ace .n
-one special amena>ate pe amplasament, ,BrB a se a,ecta circulaCia .n
-ona obiecti9ului7
- plat,orme betonate pentru +epo-itarea materialelor +e construcCie Di pentru
+epo-itarea temporarB a +eDeurilor generate7
- se inter-ice poluarea solului cu carburanCi, uleiuri u-ate .n urma operaCiilor
+e staCionare, apro9i-ionare, +epo-itare sau alimentare cu combustibili a
utila>elor Di a mi>loacelor +e transport sau +atoritB ,uncCionBrii
necorespun-Btoare a acestora7
- se 9a asigura colectarea selecti9B a +eDeurilor re-ultate .n urma lucrBrilor,
+epo-itarea Di eliminarea acestora, .n ,uncCie +e natura lor, se 9a ,ace prin
,irme speciali-ate, con,orm pre9e+erilor .n 9igoare7
- 9or ,i e9itate lucrBrile care pot +uce la +egra+Bri ale reCelelor supraterane
sau subterane e1istente in -onB7
). ProtecCia ecosistemelor terestre Di ac9atice:
8ucrarile proiectate nu se situea-a pe arii prote>ate sau ecosisteme sensibile.
)n acest conte1t, nu se estimea-a aparitia unui impact negati9 asupra me+iului.
*. ProtecCia aDe-Brilor umane Di a altor obiecti9e +e interes public:
- i+enti,icarea obiecti9elor +e interes public, +istanCa ,aCB +e aDe-Brile
umane, respecti9 ,aCB +e monumente istorice Di +e ar*itecturB, alte -one asupra
cBrora e1istB instituit un regim +e restricCie, -one +e interes tra+iCional etc. $ nu este
ca-ul
- lucrBrile, +otBrile Di mBsurile pentru protecCia aDe-Brilor umane Di a
obiecti9elor prote>ate Di<sau +e interes public $ nu este ca-ul
+. Gospo+Brirea +eDeurilor generate pe amplasament:
a, -n perioada de con.truc/ie
- se 9or asigura spaCii speciale amena>ate +epo-itBrii +eDeurilor .n incinta
Dantierului, se 9or asigura containere speciale pentru colectarea selecti9B7
- +eDeurile re-ultate in urma costruirii 9or ,i e9acuate +in incinta Dantierului
.n 9e+erea 9alori,icBrii<eliminarii prin unitBCi speciali-ate autori-ate7
- este inter-isB +epo-itarea +eDeurilor +irect pe sol7
Deseurile re-ultate in urma construirii *alei 9or ,i:
0e.euri Cod conform H1 +) din $%%$
Beton 12 #1 #1
8emn 12 # #1
6ateriale plastice 12 # #3
@ier si otel 12 #4 #5
(esturi +e balast 12 #5 #8
6ateriale i-olante 12 #! #4
b, -n perioada de func/ionare
- +eDeurile mena>ere se 9or colecta .n europubele amplasate pe plat,orme
betonate Di 9or ,i transportate prin interme+iul ser9iciului +e salubritate la o rampa +e
+eDeuri autori-atB7
- se 9a .nc*eia contract cu o societate speciali-atB, care pre9e+e colectarea
si transportul +eDeurilor mena>ere +e la obiecti97
- se 9a menCine curBCenia .n spaCiul +estinat +epo-itBrii, ,iin+ inter-isB
ar+erea lor .n recipienCii +e colectare precum Di aruncarea lor lEngB recipienCii +e
colectare sau +epo-itarea lor pe terenuri 9irane sau pe +omeniul public7
- se 9or ,olosi pubele inscripCionate cu pri9ire la natura acestuia: mena>er,
*Ertie, plastic etc.7
- +eseurile re-ultate +in procesul +e pro+uctie (metalice" se 9or +epo-ita
temporar,selecti9 si se 9or inc*eia contracte cu 9alori,icatori autori-ati
2. Gospo+Brirea substanCelor Di preparatelor c*imice periculoase:
- 0u este ca-ul
'. Pre9e+eri pentru monitori-area me+iului
-n timpul realiz3rii proiectului: .n scopul eliminBrii e9entualelor
+is,uncCionalitBCi, pe .ntreaga +uratB a Dantierului 9or ,i supra9eg*eate:
- respectarea cu stricteCe a limitelor Di supra,eCelor +estinate organi-Brii +e
Dantier7
- mo+ul +e +epo-itare a materialelor +e construcCie $ se 9or amena>a spaCii
+estinate +epo-itBrii materialelor +e construcCii Di a +eDeurilor re-ultate ,BrB sB
a,ecte-e circulaCia .n -ona obiecti9ului7
- respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor +e construcCie $
pentru transportarea materialelor la obiecti9ul propus a ,i construit 9a ,i ,olosita
stra+a George Cosbuc7
- respectarea normelor +e securitate, respecti9 a normelor +e securitate a
muncii $ se 9or respecta normele sanitare, P'), +e protecCia muncii si +e
gospo+Brire a apelor .n 9igoare7
- respectarea mBsurilor +e re+ucere a poluBrii $ pentru a se e9ita creDterea
concentraCiei +e pulberi .n suspensie .n aer se 9a a9ea .n 9e+ere stropirea
supra,eCelor +e teren la -i Di curBCirea corespun-Btoare a mi>loacelor +e transport la
ieDirea +in Dantier7 utila>ele +e construcCii se 9or alimenta cu carburanCi numai .n
-one special amena>ate ,BrB a se contamina solul cu pro+use petroliere7 .ntreCinerea
utila>elor<mi>loacelor +e transport (spBlarea lor, e,ectuarea +e reparaCii, sc*imburile
+e ulei" se 9or ,ace numai la ser9ice-uri < ba-e +e pro+ucCie autori-ate7
- re,acerea la s,ErDitul lucrBrilor a -onelor a,ectate +e lucrBrile +e construire7
- ni9elul +e -gomot $ .n ca-ul apariCiei sesi-Brilor +in partea populaCiei
+atorate +epBDirii limitelor a+misibile, se 9or lua mBsuri organi-atorice Di<sau te*nice
corespun-atoare +e atenuare a impactului7
- se 9a urmBri menCinerea unui ni9el re+us al emisiilor .n aerul atmos,eric
+atorate operaCiilor +e transport materiale prin utili-area +e mi>loace +e transport
con,orme, luarea mBsurilor necesare .n situaCia .n care se constatB +epBDirea
stan+ar+ului +e calitate a aerului ambiental +atoritB e1ecuCiei proiectului7
- se 9a asigura inspecCia perio+icB a -onelor +e +epo-itare a materialelor,
urmBrin+u-se respectarea cerinCelor +e protecCie a apei, solului Di subsolului7 luarea
masurilor te*nice necesare .n ca- +e necon,ormitate7
- monitori-area +eDeurilor generate +in acti9itatea +e construcCii con,orm
%r+inului 85!<##7 pre+area +eDeurilor catre operatori autori-aCi .n 9alori,icarea<
eliminarea +eDeurilor7
- titularul are obligaCia +e a urmari mo+ul +e respectare a legislaCiei +e
me+iu .n 9igoare pe toata perioa+a +e e1ecuCie a lucrBrilor Di sB ia toate mBsurile
necesare pentru a nu se pro+uce poluarea apelor subterane, +e supra,aCB, a solului
sau a aerului Di +e a noti,ica .n scris autoritatea competenta pentru protecCia me+iului
+espre orice mo+i,icare sau e1tin+ere a proiectului sur9enita +upB emiterea +eci-iei
etapei +e .nca+rare.
'I. Fusti,icarea .nca+rBrii proiectului, +upB ca-, .n pre9e+erile altor acte normati9e
naCionale care transpun legislaCia comunitarB ()PPC, '&5&'%, C%5, 8CP, Directi9a
Ca+ru /pB, Directi9a Ca+ru /er, Directi9a Ca+ru a DeDeurilor etc."
0u este ca-ul
'II. 8ucrBri necesare organi-Brii +e Dantier
0u este ca-ul
'III. 8ucrBri +e re,acere a amplasamentului la ,inali-area in9estiCiei, .n ca- +e
acci+ente Di<sau la .ncetarea acti9itBCii, .n mBsura .n care aceste in,ormaCii sunt
+isponibile
- lucrBrile propuse pentru re,acerea amplasamentului la ,inali-area
in9estiCiei, .n ca- +e acci+ente Di<sau la .ncetarea acti9itBCii7
- aspecte re,eritoare la pre9enirea Di mo+ul +e rBspuns pentru ca-uri +e
poluBri acci+entale7
- aspecte re,eritoare la .nc*i+erea<+e-a,ectarea<+emolarea instalaCiei7
- mo+alitBCi +e re,acere a stBrii iniCiale<reabilitare .n 9e+erea utili-Brii
ulterioare a terenului.
I4. /ne1e - piese +esenate
!. Planul +e .nca+rare .n -onB a obiecti9ului Di planul +e situaCie cu mo+ul +e
plani,icare a utili-Brii supra,eCelor $ con,orm planselor ane1ate7
@ormele ,i-ice ale proiectului (planuri, clB+iri, alte structuri, materiale +e
construcCie etc." $ con,orm planselor ane1ate7
PlanDe repre-entEn+ limitele amplasamentului proiectului inclusi9 orice
supra,aCB +e teren solicitatB pentru a ,i ,olositB temporar (planuri +e situaCie Di
amplasamente" $ con,orm planselor ane1ate7
$. 'c*emele-,lu1 pentru:
- procesul te*nologic Di ,a-ele acti9itBCii, cu instalaCiile +e +epoluare $
con,orm planselor ane1ate
moara de &rau (este +estinata pentru macinarea graului in 9e+erea
obtinerii a uneia sau a +oua calitati +e ,aina +e pani,icatie":
@lu1 te*nologic:
alimentare cu materie prima(grau"7
macinare7
re-ultare pro+us ,inal: ,aina +e grau si tarate +e grau7
transportarea ,ainii in +epo-itul +e ,aina si a taratelor +e grau in +epo-itul
+e pro+use secun+are.
moara de porumb (este +estinata pentru macinarea boabelor +e porumb
in 9e+erea obtinerii malaiului":
@lu1 te*nologic:
alimentare cu materie prima(porumb"7
macinare7
re-ultare pro+us ,inal: malai si tarate +e porumb7
transportarea malaiului in +epo-itul +e ,aina<malai si a taratelor +e porumb
in +epo-itul +e pro+use secun+are.
moara cu ciocanele (este ,olosita pentru macinarea boabelor +e cereale
cat si a stiuletilor":
@lu1 te*nologic:
alimentare cu materie prima(porumb boabe, stiuleti porumb, or-, o9a- sau
grau"7
macinare7
re-ultare pro+us ,inal: uroaie7
transportarea uroaielor in +epo-itul +e pro+use secun+are.
". /lte piese +esenate, stabilite +e autoritatea publicB pentru protecCia
me+iului $ nu este ca-ul
Intocmit5
Op. dev. Alexandru Cioc6ia